Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok Egyesülete Közgyűlése május 4.

2 TARTALOM 1. Szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló (kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója) 1. sz. melléklet 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 1. SZERVEZET ALAPADATAI 1. Elnevezés: Magyar Levéltárosok Egyesülete (hivatalos rövidítés: MLE) 2. Képviselő: Tyekvicska Árpád 3. Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf Telefon: (1) Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk , Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 11.Pk /1990/24., A szervezet céljának rövid leírása: Az egyesület fő célja a kulturális örökség részét képező levéltári anyag feltárásának, megőrzésének, védelmének, feldolgozásának és közreadásának elősegítése, a levéltári szolgáltatások (adatbázisok, kutatási lehetőségek) minél szélesebb körű ismertté tétele, társadalmi hasznosulásának biztosítása. Az egyesület összefogja a maradandó értékű iratot létrehozó és őrző egyéb intézmények munkatársait a magyar levéltárügy társadalmi megbecsülésének előmozdítása, valamint a levéltári anyag őrzése és társadalmi hasznosítása érdekében. Fontos célja a magyar levéltárosok szakmai tájékozottságának előmozdítása, hivatástudatának támogatása, öntevékenységének növelése, valamint a magyar levéltárosok társadalmi, szakmai és anyagi megbecsülésének előmozdítása.

4 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA A Magyar Levéltárosok Egyesülete - a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve - egyszerűsített éves beszámolót állított össze (T.1715-ös nyomtatvány). A évi közhasznú jelentésének kiemelt adatai a következők (a részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, amely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból): Mérlegadatok, eredménykimutatás (adatok e Ft-ban): Forgóeszközök: Pénzeszközök: Eszközök (aktívák) összesen: Saját tőke: Tőkeváltozás/eredmény: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Források (passzívák) összesen: Bevételek Közhasznú bevételek: Költségek Közhasznú tevékenység ráfordításai: Tárgyévi eredmény:

5 3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Tárgyévben a szervezet összesen 9238 eft költségvetési támogatásban részesült. Ebből közhasznú működési célra 700 eft-ot kapott (NCA) és 8538 eft egyéb támogatást nem közhasznú működési célra (NKA, NEFMI). A kapott költségvetési támogatások részletes bemutatása: Sorszám Támogató Támogatás jogcíme 2207/0218 NKA Szakmai rendezvény (vándorgyűlés megrendezése) 2207/0234 NKA Szakmai rendezvény (nemzetközi kapcsolatok ápolása) 2213/0156 NKA Állományvédelem (dobozvásárlás) 2201/0053 NKA Folyóirat kiadása (Levéltári Szemle - hagyományos) 2201/0054 NKA Folyóirat kiadása /2010. NCA- ORSZ NEFMI NCA (e-szemle) Szakmai rendezvény (vándorgyűlésen külföldi vendégek részvétele) Működési támogatás Támogatás összeg (e Ft) Utalás dátuma Megvalósulás időpontja Elszámolás dátuma Kimutatás a nem költségvetési támogatások felhasználásáról: Sorszám Támogató Támogatás jogcíme 1/2010. (VIII.13.) Pro Professione Szakmai rendezvény (vándorgyűlésen határon magyarok részvétele) túli Támogatás összege (e Ft) Utalás dátuma Megvalósulás időpontja Elszámolás dátuma

6 IVF Visegrádi Alap Szakmai rendezvény (V4-es levéltári találkozó lebonyolítása) 691 ( 2550) VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A dec. 31-i pénzügyi zárás szerint az egyesület összes vagyona: 2667 e Ft A vagyon felhasználását részleteiben a mérleg és az eredménykimutatás tartalmazza (1. sz. melléklet). A vagyon felhasználásának bemutatása és a változások indoklása röviden: Az egyesület vagyona az előző évi záráshoz képest csökkent (1873e Ft-tal), ennek legfőbb oka, hogy a növekvő működési költségeket a bevételi oldal továbbra sem tudta egyensúlyba hozni (elmaradt tagdíjak, kevés SZJA 1%, az igényelttől jóval elmaradó, bár a tavalyinál nagyobb NCA működési támogatás). Tárgyévben az összes bevétel e Ft volt, míg a kiadások összege e Ft. A bevételek közhasznú működési célú támogatásból, pályázati nyereményekből, tagdíjakból és egyéb bevételekből (kiadványértékesítés, kamatbevétel) álltak. A kiadások bemutatása: anyagköltség (nyomtatvány, irodaszer), anyagjellegű szolgáltatások (posta, kommunikáció, utazási és kiküldetési költségek, reprezentáció), egyéb szolgáltatások (bírósági illetékek, bankköltségek, honlap-fenntartás, könyvelés), valamint személyi jellegű költségek (megbízási díjak és járulékaik). 5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Magyar Levéltárosok Egyesülete a évben cél szerinti juttatást nem nyújtott. 6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA A Magyar Levéltárosok Egyesülete évben központi költségvetési szervtől (NCA) közhasznú működési célra 700e Ft támogatásban részesült. Tárgyévben a szervezet nem közhasznú működési célra 8538 e Ft állami támogatást kapott (NKA, NEFMI). A kapott támogatás összege 1987e Ft-tal az előző esztendőhöz képest összességében növekedett, ennek okai: több beadott (és elnyert) NKA pályázat, kicsivel nagyobb összegű NCA és NEFMI támogatás. Támogató szerv Tárgyév (e Ft) Előző év (e Ft) Változás mértéke (e Ft) Változás mértéke (%) NCA NKA NEFMI Összesen A Magyar Levéltárosok Egyesülete évben nem részesült támogatásban a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA A Magyar Levéltárosok Egyesülete évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA Szakmai rendezvények Szakmai nap március 3., Budapest Főváros Levéltára Téma: Adatbázisok (MOL, Archivportál, kataszteri térképek). A levéltárak részvétele a formális és nemformális oktatásban A szakmai nap 3 szekcióban zajlott 10 előadóval, a rendezvényről szóló beszámoló megjelent a Levéltári Szemle 2010/1. számában. Az elhangzottak hasznosulnak a levéltárak adatbázis-építő (és ezzel emelt szolgáltatást, egyenlő hozzáférési lehetőséget nyújtó) tevékenységében, valamint a levéltárakban őrzött kulturális értékek oktatásban való felhasználásának fejlesztésében. Vándorgyűlés augusztus , Debrecen 6 szekcióban közel 40 előadás hangzott el, az első napi plenáris konferencia pedig egyben a Visegrádi Országok levéltárosai 2010-es találkozójának is helyet adott. A vándorgyűlésen mintegy 240 fő magyar kolléga, 15 fő határon túli magyar levéltáros és 15 fő külföldi vendég vett részt. A rendezvényről szóló beszámoló megjelent a Levéltári Szemle 2010/3. számában. A rendezvény összköltségvetése több mint 7 MFt-ot tett ki, amelyet négyféle pályázati forrásból és a tagok befizetéseiből sikerült biztosítani. Közművelődés május , Múzeumok Majálisa A rendezvényen a levéltáros részvételt hagyományosan az MLE koordinálta ben a BFL jelentős mértékben részt vett a programok létrehozásában (kiállítás, kérdőívek összeállítása és kiértékelése). A többi program szintén a hagyományosnak mondható kiadvány-árusítás, gyerekfoglalkoztató és tájékoztató munka volt. A levéltári sátor látogatóinak száma a 400 fő fölé tehető. A rendezvényről szóló beszámoló megjelent a Levéltári Szemle 2010/3. számában. Létrejött az egyesület Facebook oldala, amelyen napi hírválogatás található a hazai levéltárakról. Kiadói tevékenység 2010-ben jelent meg a Levéltári Szemle jubileumi (LX.) évfolyama. A 4 számban közel 60 szerző publikált. A szerzői, szerkesztői és megjelentetési költségeket sikerült pályázati forrásból (NKA) biztosítani, azonban a kiadással kapcsolatos, elsősorban pénzügyi és személyi problémák 2011-ben megoldásra várnak. Az elektronikus megjelentetés megvalósítása szintén átcsúszott a következő évre. Magyarországi levéltárak: a Múzeumok Majálisára elkészült a frissített, javított, átdolgozott szórólap, de ez gyakorlatilag el is fogyott (szintén újra kiadásra szorul az azonos című, 3 nyelven megjelent kiadvány). Egyéb népszerűsítő-ismeretterjesztő füzet: szintén a Múzeumok Majálisára készült a BFL munkatársai által összeállított családfa-kutatási tájékoztató.

8 Nemzetközi kapcsolatok Részvétel a német, szlovák és horvát levéltáros vándorgyűléseken, ezekről a beszámolók elkészültek. A román és bosnyák egyesületi rendezvényeken való részvétel nem valósult meg, azonban a román féllel az év során lefolytatott tárgyaláson sikerült áttörést elérni: a magyar vonatkozású iratanyagok fond- és állagjegyzéke Erdélyben is elkészül, sőt a levéltárak hivatalos munkatervében is szerepelni fog. A tárgyalások eredményeképpen 2010-ben még nem sikerült aláírni a 2 nemzeti levéltár közötti együttműködési szerződést, erre várhatóan később kerül sor. A cseh és lengyel egyesületek rendezvényei forráshiány miatt elmaradtak. A Visegrádi Négyek levéltárosainak találkozóját az idén Magyarország rendezte, ez a évi vándorgyűlés keretében valósult meg. A konferencia eredménye egyrészt a szinte teljes Duna-menti régiós országok levéltáros egyesületeinek összehozása (a németek, bosnyákok és szlovénok nem vettek részt). További eredmény egy deklaráció aláírása (majdnem az összes jelen lévő egyesület részvételével), amely a jövőbeni együttműködések konkretizálása felé tett első lépés. Választmányi ülések A választmány összesen 19 határozatot hozott az év során. Február 17.: évi munkaterv és költségvetés elfogadása, szakmai nap és pályázatok előkészítése, új adminisztrátor megbízása, szakmai anyagok elkészítése (e-levéltár II., infrastrukturális felmérés) Június 2.: vándorgyűlés előkészítése, Levéltárért-díj kuratórium létrehozása Szeptember 29.: vándorgyűlés értékelése, szekciók beszámolóinak elfogadása, új adminisztrátor és titkár megbízása December 7.: szakmai problémák rendezésére tett javaslatok (Cstv., KSH, regionális munkaügyi tanácsok), e-szemle megjelentetése Szekciók és munkabizottságok tevékenysége Vándorgyűlési előadói szekciók - nemzetközi: A nemzetközi együttműködés gyakorlati tapasztalatai és lehetőségei, A levéltári együttműködés jövője a Duna-mentén (külföldi és magyar résztvevőkkel) - egyházi: az egyházi levéltárakban folyó sokrétű tevékenység és eredmények bemutatása (határon túli magyar előadóval) - forrásközlő: A városok történetének forrásai: közigazgatás és mindennapi élet, Az Erdélyi Magyar Múzeum Egyesület forrásközlő műhely bemutatkozása - gazdasági: a évi aktualitások, problémák megtárgyalása - állományvédelmi: aktuális állományvédelmi problémák megtárgyalása, eredmények bemutatása (szlovák előadóval) - informatikai: A személyes adatok védelme és a levéltári informatika (külsős előadóval) Egyedi rendezvények A szakmai szekciók közül az oktatás- és tudománytörténeti 2-szer, az informatikai, valamint az állományvédelmi szekció 1-1 alkalommal szervezett külön szakmai rendezvényt. A területi szekciók mindegyike megrendezte 2010-re tervezett programjait. Munkabizottságok A 2009 tavaszán elfogadott határozat alapján az állandó munkabizottságok közül 2010 elejére a közművelődési bizottság kérdőíves módszerrel felmérte a levéltárak közművelődési tevékenységét. A

9 rendezvényszervező bizottság tagjai a szakmai nap és a Múzeumok Majálisa rendezésében vállaltak szerepet. Közgyűlés március 3., Budapest Főváros Levéltára A közgyűlés elfogadta a évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót, valamint a közhasznúvá váláshoz szükséges alapszabály-módosítást. A közhasznúvá válás 2010 folyamán megtörtént. Pályázati tevékenység Hagyományos pályázatok (NKA, NCA): - elnyert pályázatok száma 6 db - elnyert összeg: Ft Egyéb pályázatok: - elnyert pályázatok száma 3 db - elnyert összeg: Ft Egyéb Szakmai érdekérvényesítő tevékenység: 2010-ben számos anyag készült el, több az áprilisban megalakuló új kormányzat részére is (témajavaslat a levéltári feladatokról, infrastrukturális felmérés, e-levéltári rendszer kiterjesztése az önkormányzati levéltárakra). Tagság: 2010-ben 23 fő lépett be az egyesületbe. Tisztségviselők: A évben adminisztrátor és titkárváltás is történt, de ez az egyesület működtetését nem befolyásolta. Kelt: Budapest, április 19. A Magyar Levéltárosok Egyesülete Közgyűlése május 4-i ülésén elfogadta a évi tevékenységekről készült közhasznúsági jelentést... Tyekvicska Árpád Közgyűlés (egyesület) elnöke P.H.

10 1. SZ. MELLÉKLET MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV (T.1715/D. nyomtatvány adatai) Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN ( sorok) 13. D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( sorok) 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Kelt: Budapest, február 25. Egyéb szervezet vezetője: Tyekvicska Árpád elnök P.H.

11 1. SZ. MELLÉKLET/2 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV (T.1715/D. r. sz. nyomtatvány adatai) Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítótól 7. e) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 30. H. Adófizetési kötelezettség 31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

12 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: -megbízási díjak 36. -tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Kelt: Budapest, február 25. Egyéb szervezet vezetője: P.H. Tyekvicska Árpád elnök

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben