Mindig érvényes (akkor is, ha vannak nem konzervatív erők súrlódási, közegellenállási is)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindig érvényes (akkor is, ha vannak nem konzervatív erők súrlódási, közegellenállási is)"

Átírás

1 9. hét Munkatétel. Konzervatív erőtér. Mechanikai energia megmaradás. (+ impulzus-megmaradásos feladatok a 6. hétről) Munkatétel: Mindig érvényes (akkor is, ha vannak nem konzervatív erők súrlódási, közegellenállási is) W össz = E kin W össz : a testre ható összes erő munkájának összege (vigyázni kell az előjelekkel!) E kin = E kin, vég E kin, kezdő Nagyon hasznos olyan esetekben, amikor nem érdekes tudni időben a test sebességét és helyét (a v(t) és r(t) függvényeket), hanem elég, ha a test helye és sebessége között kapunk összefüggést. Konzervatív erőterek potenciális energiák nehézségi erőtér: F = mg k erőtérhez E pot = mgz lineáris rugalmas erő: F = kx i erőtérhez E pot = ½ kx 2 az E pot =0, azaz z=0 pont célszerűen választható az E pot =0 az x=0-nál van, vagyis a rugó nyugalmi hosszánál általános tömegvonzási erő: F = γm 1 m 2 /r 2 e r erőtérhez E pot = γm 1 m 2 /r az E pot =0 a végtelen távoli pont Munka számolása potenciális energiából: W AB = E pot = E pot, kezdő E pot, vég (Ekkora munkát végez az adott erő. Ha mi végezzük a munkát az adott erő ellenében, akkor ennek ellentettjét kell venni.) Mechanikai energia megmaradás Mechanikai energia: E mech = E kin + E pot (E pot a megfelelő tagokat tartalmazza) Konzervatív erőtérben érvényes: E mech a mozgás során állandó 10 m magas, 45 hajlásszögű lejtő tetejéről 2 kg tömegű golyó gurul le. A lejtőn való mozgás közben a súrlódás elhanyagolható. A lejtő kis görbülettel vízszintes, érdes síkba megy át, amelynek súrlódási tényezője µ = 0,2. A lejtő lábától milyen messzire jut el a golyó? Megoldhatnánk a feladatot úgy, hogy kiszámoljuk a test gyorsulását a lejtőn ill. a vízszintes súrlódásos felületen, majd a v = v 0 +at és s = v 0 t+½at 2 képletekből az időt kiküszöbölve megkaphatjuk az összefüggést a sebesség és az út között: t = (v v 0 )/a, s = v 0 (v v 0 )/a + ½a[(v v 0 )/a] 2 = = (v 2 v 0 2 ) / 2a. Ezzel a lejtő alján a test sebessége: =2 ő + =2 a vízszintes felületen megtett út, amíg megáll: =!í# = $% = % $% = $. +0=2h, és De most nem ezt csináljuk, hanem rövidebb utat válaszunk. A lejtőn a súrlódás elhanyagolható, így energia-megmaradással számolhatunk: mgh = ½ mv 2 v 2 = 2gh ; a vízszintes síkon való csúszásnál meg a munkatételt használhatjuk: E kin = W: 0 ½ mv 2 = µmg s s = v 2 /(2µg) = (2gh)/ /(2µg) = h/µ = 50 m. 9 / 1

2 Asztallaphoz rögzített rugó nyugalmi állapotban éppen az asztal széléig ér. 10 cm-rel összenyomjuk, majd cérnával összekötjük (megfeszített állapotban). A rugó ilyen megfeszítéséhez 2,5 N erő szükséges. A végéhez egy 10 g-os golyót teszünk, majd elégetjük a cérnát. Az asztal 1,25 m magas. Mekkora sebességgel és a vízszinteshez viszonyítva milyen szögben csapódik a padlóra a golyó? A súrlódást hanyagoljuk el! A rugóállandó, ha 10 cm-rel való összenyomáshoz F = 2,5 N erő kell: k = F / l = 2,5/0,1 = 25 N/m.,, A rugó 10 cm-rel való összenyomásához &=' ()*) =-, ().,, =, 25 0,1 =0,125 1 munkát végeztünk, tehát ekkora energiát tárol a rugó. A cérna elégetése után ekkora munkát tud végezni a rugó a golyón, így a golyó sebessége az asztal széléhez érve (amikor a rugó a nyugalmi állapotába kerül) a kinetikus energiájából számolható a munkatétel alapján: W = ½kx 2 = ½ mv 2 0, amiből a golyó sebessége = 2,,4 =2 3,, =53. Az asztal szélétől a golyó mozgása egy v x = 5 m/s vízszintes kezdősebességű ferde hajítás. A közegellenállást elhanyagolva a golyó vízszintes sebessége nem változik; függőlegesen pedig h =1,25 m magasról indulva gyorsul. Az energiamegmaradást felírva mgh = ½ mv 2 z, tehát földet éréskor a függőleges sebességkomponense 6 =2h= ,25=5 7/ (lefelé) A golyó sebessége tehát becsapódáskor = =5 2 7,07 7/, a sebességének a vízszintessel bezárt szöge arc tg (v z /v x ) = arc tg 1 = 45. Milyen magasra emelkedik a Hold felszínéről v 0 sebességgel függőlegesen kilőtt test? Mennyi legyen v 0, hogy a test elhagyja a Hold vonzókörét? A Hold sugara 1888 km, a Hold felszínén a gravitációs gyorsulás 1,6 m/s 2. Számítsuk ki a szökési sebesség értékét a Földre is! A testre a Hold gravitációs ereje hat: ==? ABCD az általa végzett munka F & EG E =' = HF='? ABCD F I F K E I E E F E (ez fogja lassítani); *J=-? E ABCD E =? ABCD? ABCD EG E E G (negatív) Ha a test a Hold felszínéről indul, r 1 = R Hold és r 2 = R Hold +h. Az emelkedés h magasságát kifejezhetjük a munkatételt alkalmazva: h magasságban a test sebessége zérus: W = E kin :? ABCD =0, 7 M h= ABCD OP ABCD R S T UVW Q ABCD Ahhoz, hogy a test elhagyja a Hold vonzókörét, az kell, hogy végtelen távolra jusson, azaz h,? ABCD 0 ; az M ehhez szükséges kezdősebesség (azaz a szökési sebesség) v 0 : 0? ABCD =0, 7 = ABCD R Hold = 1888 km és UVW ABCD =1,6 3, ABCD =g Hold R Hold 3, m 2 s 2, amivel =2 UVW T UVW, behelyettesítve v 0 2,46 km/s. A szökési sebesség a Földre pedig =2 ZöW T ZöW 2 9,8 6,4 10 _ 11,2 km/s. VAGY: A gravitációs erőtér konzervatív. A potenciális energiát egy adott pontban megkapjuk, ha kiszámoljuk azt a munkát, ami az erőtér végez, ha a testet az adott pontból a zérus potenciálú pontba viszi. Válasszuk a potenciális energiát zérusnak a végtelen távoli pontban, azaz a fent felírt képletben az erőtér által végzett munkára E pot (r 2 ) = E pot ( ) = 0, így `av bj, c=& EG E =? ABCD E? ABCD E G =? ABCD E G. Ezt felhasználva energia-megmaradással is megoldhatjuk a feladatot (a test mechanikai a Hold felszínén egyenlő a test mechanikai energiájával a végtelen távolban): E pot (R Hold ) + ½ mv 0 2 = = d ebfb c 3 = ABCD =2 UVW T UVW (a minimális szökési sebességet akarjuk kiszámolni, ehhez elég, ha a végtelen távolba zérus sebességgel érkezik a test) 9 / 2

3 Egy útkereszteződésben a STOP táblánál álló autóba hátulról beleütközik egy másik autó (a tömegük megegyezik). Az összetapadt roncs az ütközés helyétől 18 m-re áll meg a 8 m széles főút túlsó oldalán. A hátulról jövő kocsi 11,4 m-es féknyomot hagyott az ütközés előtt. Mekkora sebességgel haladt, mielőtt fékezni kezdett? A súrlódási együttható az aszfalton 0,4, a füvön 0,5. [A] A kocsi v 0 kezdősebességről indul, s 1 = 11,4 m-es úton fékezi a súrlódási erő, ezután a sebessége v 1 lesz. [B] Ezután tökéletesen rugalmatlanul ütközik (ld. a következő anyagrészt!) az álló kocsival, az ütközés utáni közös sebességük v 2. [C] A két kocsiból álló roncs az aszfalton s 2 = 8 m-t fékeződik, ami után a sebessége v 3, [D] majd még a füvön s 3 = 10 m-t fékeződik, ami után megáll, v 4 = 0. A számolás munkatétellel a leggyorsabb, a végső állapottól számolunk visszafelé a kiinduló sebességig. [D] ½ (m+m) v 2 4 ½ (m+m) v 2 3 = µ fű (m+m)g s 3 v 2 3 = 2µ fű g s 3 v 3 = 10 m/s [C] ½ (m+m) v 2 3 ½ (m+m) v 2 2 = µ aszfalt (m+m)g s 2 v 2 2 = 2g(µ aszfalt s 2 +µ fű s 3 ) v 2 12,8 m/s [B] az ütközésre az impulzus-megmaradást felírva: mv 1 = (m+m)v 2 v 1 = 2v 2 25,6 m/s [A] ½ m v 2 1 ½ m v 2 0 = µ aszfalt mg s 1 v = 2µ aszfalt g s 1 + v 1 v 1 27,3 m/s = 98,4 km/h Mennyivel nyúlt meg a rugós erőmérő rugója, ha a mutató a 40 N-os skálaponton áll és a nyújtás közben 1,6 J munkát végeztünk? 2011 pótzh2 4. A rablók nem bírták kinyitni a páncélszekrényt, ezért magukkal viszik az egészet. Menekülés közben felmásztak vele a 2,3 m magas kerítés tetejére és onnan bedobják a kerítésen kívül várakozó kocsijukba. A páncélszekrényt 12 m/s kezdősebességgel vízszintesen dobják el. Amikor a páncélszekrény beleesik a kocsiba, sebességének függőleges komponensét elnyeli a kocsijukon levő gumimatrac, és a kocsi rajta a páncélszekrénnyel elkezd csúszni az aszfalton. A páncélszekrény tömege m = 200 kg, a kocsié M = 800 kg, a súrlódási együttható µ = 0,432, g = 10 m/s 2. a/ Milyen messze csúszik a kocsi a páncélszekrénnyel? b/ Mennyi a páncélszekrény + kocsi rendszer mechanikai - a páncélszekrény eldobásakor, - a páncélszekrény kocsihoz érkezésekor, - a páncélszekrény + kocsi elindulásakor, - amikor a páncélszekrény + kocsi 0,5 m-t tett meg? A kocsi vízszintes sík terepen van, az legyen a helyzeti energia zérus szintje. a/ Elhajításkor a páncélszekrény sebességének vízszintes komponense v x = 12 m/s, ami nem változik a hajítás során, tehát ekkora vízszintes sebességgel érkezik a páncélszekrény a kocsihoz, amivel rugalmatlanul ütközik. Az impulzus-megmaradást felírva a vízszintes komponensre m páncél v x = (m páncél +m kocsi ) u (a függőleges nem érdekes, mert úgyis elnyelődik), tehát a kocsi a páncélszekrénnyel u = 2,4 m/s kezdősebességgel indul meg. Ezt a sebességét elveszíti a súrlódás miatt. Munkatétellel 0 ½(m páncél +m kocsi ) u 2 = µ(m páncél +m kocsi ) g s s = u 2 /(2µg) = 2/3 m b/ - a páncélszekrény eldobásakor: a kocsié zérus, a páncélszekrényé E mech = E pot +E kin = m páncél g h + ½m páncél v 0 2 = ,3 + ½ = J - a páncélszekrény kocsihoz érkezésekor: ugyanennyi - a páncélszekrény + kocsi elindulásakor: itt már nem marad meg az energia, mert a rugalmatlan ütközéskor egy része elnyelődik (deformációs munka), tehát a kocsi+páncélszekrény ütközés utáni sebességével kell számolni a mozgási energiát: E mech = ½(m páncél +m kocsi ) u 2 = 2880 J - amikor a páncélszekrény + kocsi 0,5 m-t tett meg: a súrlódási munka csökkentette az előzőleg kiszámolt energiát, tehát E mech = 2880 µ(m páncél +m kocsi ) g s = , ,5 = 720 J 9 / 3

4 2012 zh2 4. Egy 30 hajlásszögű egyenes lejtőn van egy m = 0,5 kg tömegű test a lejtő aljától 0,5 m távolságra (a lejtőn mérve a távolságot). A testnek v 0 = 2 m/s kezdősebességet adunk lefelé. A lejtő (egy sima kis ívvel) vízszintes síkban folytatódik. A lejtőn a súrlódás elhanyagolható, a vízszintes terepen a súrlódási együttható µ = 0,2. a./ Hol áll meg a test, ha a testet csak a súrlódás fékezi? (nincs akadály, rugó a síkon) b./ A vízszintes síkon elhelyezünk egy k = 8 N/m rugóállandójú, l 0 = 1,5 m hosszú rugót a lejtő aljától 1,25 m-re, aminek a túlsó 0,5 m vége rögzítve van. Ahol a rugó elkezdődik, a sík súrlódása már µ = 0 1,5 m 1,25 m elhanyagolható. Mennyi a rugó maximális összenyomódása, µ = 0,2 µ = 0 amikor a test nekimegy? c./ Hogyan változnak az eredmények, ha a testet a lejtőn kezdetben nem lefelé, hanem felfelé indítjuk el? a./ A lejtőn mivel a súrlódás elhanyagolható érvényes az energia-megmaradás, abból számolhatjuk a test v 1 sebességét a lejtő aljában. A 30 -os lejtőn h=0,5 sin30 =0,25 m magasról indul a test. Ha a potenciális energia zéruspontját a lejtő aljába rakjuk, akkor ½ m v mgh = ½ m v 1 azaz ½ 0, ,5 10 0,25 = ½ 0,5 v 1 v 1 = 3 m/s A vízszintes síkon munkatételt alkalmazhatunk: E kin = W: 0 ½ m v 1 2 = µmg s s = v 1 2 /(2µg) = 3 2 /4 = 2,25 m b./ v 1 = 3 m/s most is a rugóig s 1 =1,25 m-en a test a súrlódás miatt v 2 sebességre lassul, ami munkatétellel ½ m v 2 2 ½ m v 1 2 = µmg s 1 v 2 = v, 2μgs, = 2 m/s A rugó maximális összenyomódását energia-megmaradással számolhatjuk a test+rugó rendszer mechanikai energiájából: ½ m v = + ½ k x 2 vagy munkatétellel a rugó által a testen végzett munkából: 0 ½ m v 2 2 = ½ k x 2 x = mv /k = 0,5 2 /8 = 0,5 m c./ sehogy, mert energia-megmaradásból látszik, hogy a kezdeti állapotban a test mozgási független attól, hogy a test felfelé vagy lefelé mozog 2012 iv 5. Asztallaphoz rögzített rugó nyugalmi állapotban éppen az asztal széléig ér. 14 cm-rel összenyomjuk, majd cérnával összekötjük (megfeszített állapotban). A rugó ilyen megfeszítéséhez 4,2 N erő szükséges. A végéhez egy 20 g-os golyót teszünk, majd elégetjük a cérnát. Az asztal 1,0 m magas. A súrlódás elhanyagolható. Töltsük ki az alábbi táblázatot: a rugó összenyomott állapotában a golyó asztal szélére való érkezésekor a golyó földre érkezésekor (a becsapódás előtt) a golyó mozgási a golyó+rugó rendszer potenciális a golyó+rugó rendszer összes mechanikai házi feladat Hosszú függőleges csőben rugó van elhelyezve, amelynek a cső falával való súrlódása elhanyagolható. A rugóra 10 g tömegű golyót helyezve 1 cm-rel összenyomódik. Mennyivel nyomódik össze a rugó, ha a golyót a rugó tetejétől számított 1 m magasságból ejtjük rá? 9 / 4

5 A rugóállandó k = mg / l 1 = 0,01 10 / 0,01 = 10 N/m. Írjuk fel az energia-megmaradást úgy, hogy a nehézségi erőtér potenciális energiájának zérus szintje a rugó tetejénél legyen (azaz amikor a rugó nincs összenyomva): mg H = mg ( l 2 ) + ½ k l 2 2, behelyettesítve 0, = 0,01 10 l 2 + ½ 10 l 2 2, azaz 5 l 2 2 0,1 l 2 0,1 = 0 aminek megoldása l 2 15,2 cm házi feladat Egy l 0 = 30 cm hosszú, k = 20 N/m rugóállandójú rugó végére 35 dkg tömegű testet rögzítünk. A rugót függőlegesen lógatjuk fel és úgy engedjük el a testet, hogy az a rugó felfüggesztési pontjától 38 cm-re van. Töltsük ki az alábbi táblázatot! A nehézségi erő potenciális abban a magasságban legyen zérus, ami a rezgés egyensúlyi helyzete. A rezgés egyensúlyi helyzete x es = mg/k = 0,35 10/20 = 0,175 m, ami a rugó felfüggesztési pontjától 30+17,5 = 47,5 cm-re van; az amplitúdó A = 47,5 38 = 9,5 cm = 0,095 m, azaz a test 38 cm és 47,5+9,5 = 57 cm között rezeg. v max = Aω = A (/7 = 0,095 7,56 = 0,718 m/s. E kin, max = ½ 0,35 0,718 2 = 0,09025 J az egyensúlyi helyzetben; fent ill. lent E kin = 0. E pot = mgh : fent 0, ,095 = 0,3325 J, lent 0,3325 J, egyensúlyinál 0. A rugó megnyúlása fent 8 cm, az egyensúlyi helyzetben 8+9,5=17,5 cm, lent 8+2 9,5=27 cm, E pot,rugó = ½ kx 2 : fent ½ 20 0,08 2 = 0,064 J, lent ½ 20 0,27 2 = 0,729 J, az egyensúlyi helyzetnél ½ 20 0,175 2 = 0,30625 J A rugó + test rendszer mechanikai az eddigiek összege és állandó. a rezgés legfelső pontja a rezgés egyensúlyi helyzete a rezgés legalsó pontja a test mozgási a test helyzeti a rugó potenciális 0 0,3325 J 0,064 J 0,3965 J 0,09025 J 0 0,30625 J 0,3965 J 0 0,3325 J 0,729 J 0,3965 J a rugó+test rendszer mechanikai Egy harmonikus rezgőmozgást végző test összes E 0. Mekkora a potenciális energia az amplitúdó felének megfelelő kitérésnél? Hogy egy test a Földet elhagyhassa, kb. 11 km/s kezdeti sebességre van szüksége. Ha egy bolygóközi szondát 13 km/s sebességgel indítanak el, mekkora lesz a Földhöz viszonyított sebessége, amikor a Földtől már igen távol van? 2011 zh2 4.b) Vízszintes súrlódásmentes asztalon egyik végén rögzített, k = 10 N/m rugóállandójú, l = 24 cm hosszú rugó fekszik, és a végéhez van rögzítve egy m 1 = 40 dkg tömegű test. Az asztalon a rugó tengelyében nekilökünk egy m 2 = 20 dkg tömegű testet v = 1,2 m/s sebességgel. (A testek nem gurulnak, hanem súrlódásmentesen csúsznak az asztalon.) A két test tökéletesen rugalmasan ütközik. b) Mekkora lesz a rugó maximális összenyomódása? 9 / 5

6 Impulzusmegmaradás Impulzus: I = mv (vektor!) Impulzustétel: m n =op, F k a külső erők eredője. Zárt rendszer (ahol F k =0) impulzusa (időben) állandó. Az impulzustétel, -megmaradás alkalmazásának előnye, hogy nem kell ismernünk a belső erőket. Ütközések: - Tökéletesen rugalmatlan ütközés: a több testből egy test lesz, aminek a sebessége az ütközés előtti sebességekből az impulzus-megmaradást felírva számolható. Az energia nem marad meg, mivel a két test egybegyűrődésekor az energia egy része deformációs munka végzésére fordítódik. - Tökéletesen rugalmas ütközés: a több test az ütközés után külön-külön testként mozog, a sebességük meghatározásához az impulzus-megmaradáson kívül a mozgási energia megmaradását is felírhatjuk. Az impulzus-megmaradást az egyes irányokra külön-külön írjuk fel, a pozitív irányt megválasztva az azzal egyező irányú sebességeket pozitívnak, az ellentéteseket negatívnak véve. Több komponens (pl. szöget bezáró ütközés) esetén az energia-megmaradást nem kell komponensenként írni. 4 m hosszú, 40 kg tömegű csónak egyik végéből megy át a másikba egy 80 kg tömegű ember. Mennyit mozdul el a csónak a vízparthoz viszonyítva, ha mozgása a vízben jó közelítéssel közegellenállás-mentesnek tekinthető? MO: ld. a 6. hétnél 30 kg tömegű súrlódásmentes kiskocsin 40 kg tömegű gyerek ül, és van még a kocsin 2 db 5 kg tömegű tégla. A kocsi sebessége 2 m/s. A gyerek eldobja először az egyik téglát menetirányba, majd a másikat ellenkező irányba. A téglákat a kocsihoz képest 5 m/s sebességgel dobja el. Mekkora lesz a kocsi sebessége a második tégla eldobása után? És mekkora lesz a kocsi sebessége akkor, ha az első téglát dobja hátrafelé és a másodikat előrefelé? : ld. a 6. hétnél Rugalmas ütközés egy egyenes mentén: m tömegű testet u sebességgel nekilövünk egy álló M tömegű testnek. Határozzuk meg a két test ütközés utáni sebességét, és vizsgáljuk meg azokat a speciális eseteket, amikor a/ m = M; b/ m M; c/ m M. Mivel az ütközés tökéletesen rugalmas, a két testből álló rendszer össz-impulzusa és mozgási állandó: mu = mv + MV ½ mu 2 = ½ mv 2 + ½ MV 2 Az első egyenletből kifejezve v-t v = u (M/m)V, ennek négyzetét írjuk be a másodikba: mu 2 = m(u 2 (2M/m)uV+(M 2 /m 2 )V 2 ) + MV 2, amiből 2m V = u és m M v = u. m + M m + M Nézzünk meg speciális eseteket: 1. m = M (a két golyó egyforma tömegű) v = 0, V = u sebességet cserélnek 2. m<<m (nagy tömegű álló golyónak v -u, V 0 a kis golyó visszapattan, ütközik elhanyagolható tömegű golyó) 3. m>>m (elhanyagolható tömegű golyónak ütközik nagy tömegű golyó) v u, V 2u 9 / 6 a nagy meg se mozdul a nagy golyó változatlan sebességgel megy tovább, a kis golyó kétszer akkora sebességgel indul Ballisztikus inga (rugalmatlan ütközés): l hosszú fonálon lógó M tömegű zsákba vízszintes u sebességgel belelövünk egy m tömegű testet, ami benne ragad a zsákban, és azzal együtt ϕ szöggel kilendül. Mekkora volt az u sebesség? Az ütközés tökéletesen rugalmatlan, és az ütközés során külső erő nem hat a zsák + lövedék rendszerre, tehát össz-impulzusuk állandó: mu = (M+m) v v = u m/(m+m) Innen energiamegmaradással az emelkedés magassága ½ (M+m) v 2 = (M+m) gh h = v 2 / 2g = u 2 m 2 /[2g(M+m) 2 ] és az ehhez tartozó szög h = l (1 cosϕ) cosϕ = (l-h)/l = 1 h/l = 1 u 2 m 2 /[2gl(M+m) 2 ]

7 2011 zh2 4.a) Vízszintes súrlódásmentes asztalon egyik végén rögzített, k = 10 N/m rugóállandójú, l = 24 cm hosszú rugó fekszik, és a végéhez van rögzítve egy m 1 = 40 dkg tömegű test. Az asztalon a rugó tengelyében nekilökünk egy m 2 = 20 dkg tömegű testet v = 1,2 m/s sebességgel. (A testek nem gurulnak, hanem súrlódásmentesen csúsznak az asztalon.) A két test tökéletesen rugalmasan ütközik. a) Mekkora lesz az m 1 tömegű test sebessége az ütközés után? a) Az ütközés tökéletesen rugalmas, tehát megmarad az impulzus és az energia is. Impulzus-megmaradás: m 2 v = m 1 v 1 + m 2 v 2. Energia-megmaradás: m 2 v 2 /2 = m 1 v 2 1 /2 + m 2 v 2 2 /2. Ezt az egyenletrendszert megoldva v 1 -re és v 2 -re: v = s s G s G M s v= 0,4 m/s és v, = s s G M s v=0,8 m/s pótzh2 2. Jancsi ül egy kis kocsiban két téglával, és úgy akarja elindítani a kocsit, hogy a téglákat kidobja a kocsiból. Jancsi tömege 48 kg, a kocsié 12 kg, egy tégláé 4 kg. Jancsi a kocsihoz képest 3 m/s-os sebességgel tudja eldobni a téglákat. A kocsi súrlódásmentesen mozoghat. Mekkora lesz a sebessége a két tégla kidobása után, ha azokat a/ egyszerre, b/ egymás után dobja ki? impulzus-megmaradást felírva, a tégla sebességét véve pozitív iránynak a/ ( ) 0 = (48+12) v v = 24/60 = 0,4 m/s b/ ( ) 0 = ( ) v 1 v 1 = 12/64 = 0,1875 m/s ( ) v 1 = 4 (v 1 +3) + (48+12) v 2 v 2 = ( 12 11,25)/60 = 0,3875 m/s pótzh2 2. a)b) mint a 2011 pótzh2 2. c/ Ha egymás után dobja ki a téglákat, mennyi Jancsi mozgási energiájának változása az első és a második tégla kidobása utáni állapotokat összehasonlítva? c/ E kin = ½ m J (v 2 2 v 1 2 ) = 0,5 48 (0, , ) = 2,76 J 2012 iv 4. Jancsi ül egy kis kocsin. A kocsi állandó 4 m/s sebességgel megy. Jancsinak van egy téglája a kocsin. Kipróbálja, mennyit tud változtatni a kocsi sebességén azzal, ha kidobja a téglát a kocsiból. Jancsi tömege 48 kg, a kocsié 12 kg, a tégláé 4 kg. Jancsi a kocsihoz képest 5 m/s-os sebességgel tudja eldobni a téglát. A kocsi súrlódásmentesen mozoghat. Mekkora lesz a kocsi sebessége a tégla kidobása után, ha azt a/ menetirányban előrefelé b/ hátrafelé dobja ki Jancsi? c/ Mennyi Jancsi mozgási energiájának változása az a/ ill. b/ esetben, a tégla kidobása előtti ill. utáni állapotokat összehasonlítva? 2012 zh2 1. Hókuszpók maga nem síel, de kiment leskelődni a síelő törpök után. A hegy aljában sétálgat a vízszintes mezőn, amikor egy lavina megindul a hegyről. Meglátja, hogy egy óriási, 110 kg tömegű hógömb tart feléje 12 m/s sebességgel. Megpróbál elfutni előle. 8 m/s sebességgel fut, merthogy annál gyorsabban nem tud, - így aztán a lavina utoléri őt. 9 / 7

8 A lavina elragadja Hókuszpókot; ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy Hókuszpók a hógömbbel tökéletesen rugalmatlanul ütközik. Hókuszpók tömege 50 kg. a./ Mennyi lesz a hógömb sebessége, miután bekebelezte Hókuszpókot? Az alábbi kérdésekre a válaszokat előjellel együtt adjuk meg: b./ Mennyi Hókuszpók impulzusának változása a lavinával való találkozásakor? Mennyi a hógömb impulzusának változása? Mennyi a Hókuszpók+lavina rendszer impulzusának változása? c./ Mennyi Hókuszpók mozgási energiájának változása a lavinával való találkozásakor? Mennyi a hógömb mozgási energiájának változása? Mennyi a Hókuszpók+lavina rendszer mozgási energiájának változása? a./ m hg v hg + M HP V HP = (m hg +M HP )U U = (m hg v hg +M HP V HP )/(m hg +M HP ) = ( )/(110+50) = 10,75 m/s b./ I HP = M HP (U V HP ) = 50 (10,75 8) = +137,5 kgm/s I hg = m hg (U v hg ) = 110 (10,75 12) = 137,5 kgm/s és I össz = 0 c./ E kin,hp = ½ M HP (U 2 V HP 2 ) = ½ 50 (10, ) = +1289,0625 J E kin,hg = ½ m hg (U 2 v hg 2 ) = ½ 110 (10, ) = 1564,0625 J E kin,össz = E kin,hp + E kin,hg = 1289, ,0625 = 275 J Miért nehezebb egy kisebb tömegű csónakból kiugrani a partra, mint egy nagyobb tömegű hajóból? A kérdés az, hogy mekkora munkával tudjuk magunkat és a csónakot felgyorsítani az álló helyzetből az ugrás sebességére. A munkatételt használva W = E kin = E kin ugráskor 0 M a csónak tömege, V lesz a csónak sebessége, m az ember tömege, v lesz a csónak sebessége, ezzel W = ½ MV 2 + ½ mv 2 Másrészt, mivel csak belső erő fog hatni (amikor elrugaszkodunk a csónakról), ezért az ember+csónak rendszer impulzusa állandó marad, méghozzá zérus, mert kezdetben nyugalomban voltak: MV + mv = 0 Innen V = m/m v és W = ½ M ( m/m v) 2 + ½ mv 2 = = ½ m ( 1 + m/m) v 2, vagyis minél nagyobb az m/m hányados, annál nagyobb munkát kell befektetni ahhoz, hogy egy bizonyos v sebességre felgyorsítsuk magunkat. A 6. heti anyagban volt: Egy 7 kg-os lövedék pályájának legfelső pontján, a kilövés után 3 s-mal két darabra robban szét. A robbanás egy, a kilövési ponttól 1200 m távolságban tartózkodó őrmester feje fölött történt, majd a robbanás után 1 s-mal egy 2 kg- os repeszdarab az őrmester lába elé esett. A kilövés helyétől milyen távolságban keressék a másik repeszdarabot? MO A 8-as úton 108 km/h sebességgel megy egy 8 tonnás kamion, mögötte 18 m-rel szintén 108 km/h sebességgel egy 1 tonnás személyautó. A kamionos meglát egy őzet és elkezd fékezni. Az út nedves, a kamion csúszni kezd és µ = 0,9 - es súrlódási együtthatóval fékeződik. Az autó vezetője elbóbiskolt, nem fékez. a) Mennyi idő alatt éri utol az autó a kamiont? b) Mekkora ekkor a kamion sebessége? Az autó a kamionnal tökéletesen rugalmatlanul ütközik. c) Mennyi lesz az összetapadt roncs sebessége az ütközés után? d) Mennyi az autó impulzusának változása az ütközés során? Mennyi a kamioné? Mennyi az autó + kamion rendszer teljes impulzusának változása? e) Mennyi az autó mozgási energiájának változása az ütközés során? Mennyi a kamioné? Mennyi az autó + kamion rendszer teljes mozgási energiájának változása? 9 / 8

9 2011 iv zh 5. Jancsi és Juliska állnak a jégen egymástól 12 m-re, fogják egy kötél két végét. Jancsi 35 kg, Juliska 25 kg tömegű. ((Hol van a tömegközéppontjuk az őket összekötő egyenes mentén, ha Jancsi 35 kg, Juliska 25 kg tömegű?)) Jancsi hirtelen elkezdi húzni a kötelet. Egy pillanat alatt felgyorsulva mindketten súrlódásmentesen csúszni kezdenek egymás felé állandó sebességgel. Jancsi sebessége 1,5 m/s. a/ Mennyi Juliska sebessége? b/ Milyen távol lesznek egymástól, amikor Jancsi 3 m-t csúszott? c/ Mekkora munkát végzett Jancsi, amikor a kötél meghúzásával mozgásba hozta saját magát és Juliskát? Amikor összeütköznek, az ütközésük tökéletesen rugalmatlan ütközésnek tekinthető (összekapaszkodnak, nem eresztik el egymást). d/ Mennyi lesz a közös sebességük ütközés után? e/ Mennyi Juliska impulzusának változása az ütközés során? Az ütközésük 0,05 s-ig tartott. f/ Mekkora erő hatott Juliskára, ha feltesszük, hogy ütközéskor a köztük ható erő állandó volt? g/ Hány g gyorsulást jelentett ez Jancsinak? a/ impulzus-megmaradással (mivel csak belső erő hat) m Jancsi v Jancsi = m Juliska v Juliska v Juliska = 2,1 m/s ( ha Jancsi sebessége pozitív ) b/ s Juliska / s Jancsi = v Juliska / v Jancsi, amíg Jancsi s Jancsi = 3 m-t tesz meg, addig Juliska s Juliska = 4,2 m-t, tehát a távolság köztük d = 12 (3+4,2) = 4,8 m c/ munkatétellel W = E kin = (½ m Jancsi v Jancsi 2 0 ) + (½ m Juliska v Juliska 2 0) = 94,5 J d/ impulzus-megmaradással (mivel csak belső erő hat) m Jancsi v Jancsi + m Juliska v Juliska = 35 1, ( 2,1) = 0 e/ I = 25 ( 0 ( 2,1) ) = 52,5 kgm/s (vagy negatív, ha a sebességek előjele fordított volt) f/ F = I / t = 52,5/0,05 = 1050 N a köztük ható erő nagysága. g/ a Jancsi = F / m Jancsi = 1050 / 35 = 30 m/s 2, ami 3g! 9 / 9

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Gimnázium 9. évfolyam 1.) Egy test vízszintes talajon csúszik. A test és a

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA Emeltszintű érettségi Bognár Gergely TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...

Részletesebben

Elemi feladatok. 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? 25 m/ s 15 m/ 2

Elemi feladatok. 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? 25 m/ s 15 m/ 2 Elemi feladatok 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? v v0 25 m/ s 15 m/ s m Megoldás: a = = = 2. 2 t 5s s 2. Egy autó 1,2 m/s 2 gyorsulással

Részletesebben

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét.

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét. A MOZGÁSOK LEÍRÁSA KINEMATIKA MOZGÁS A VONATKOZTATÁSI RENDSZER Minden test bármely időpillanatban helyet foglal el alahol a térben. Akkor mondjuk, hogy egy test mozog, ha helye agy helyzete a térben megáltozik.

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Juhász András, Szegeczky Tibor Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Módszertani segédanyag a 9. évfolyam fizika kerettantervi anyagához Öveges József Tanáregylet Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

FIZIKAI FELADATGYÚJTEMÉNY a 7-8. oszt. tanulók számátra Válogatta és szerkesztette Barkáts Jenı

FIZIKAI FELADATGYÚJTEMÉNY a 7-8. oszt. tanulók számátra Válogatta és szerkesztette Barkáts Jenı FIZIKAI FELADATGYÚJTEMÉNY a 7-8. oszt. tanulók számátra Válogatta és szerkesztette Barkáts Jenı 7. OSZTÁLY BEVEZETÉS 1. Mit tanulmányoz a fizika? 1. A következı felsorolásban melyek a fizikai jelenségek:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel...

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel... II fejezet Hőtan Többet gőzzel, mint erővel Hőtan 2 Hőmérsékleti skálák, hőtágulás Az egészséges ember testhőmérséklete 98,24 F Mekkora ez a hőmérséklet Celsius-fokban? Mekkora ez az érték az abszolút

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

MIFIZ. Feladatgyűjtemény

MIFIZ. Feladatgyűjtemény MIFIZ Feladatgyűjtemény Ábel Kiadó Kolozsvár, 2013 A MIFIZ verseny támogatói Báthory Szülői Szövetség EmpirX Egyesület Balassi Intézet A feladatsorokat összeállították Angyalosi Csaba, Bárdos László, Bitay

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BESZÁMOLÓ VERMES MIKLÓS FIZIKUS TEHETSÉGÁPOLÓ ALAPÍTVÁNY EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT SOPRONI CSOPORTJÁNAK 2013/2014. TANÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014.

BESZÁMOLÓ VERMES MIKLÓS FIZIKUS TEHETSÉGÁPOLÓ ALAPÍTVÁNY EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT SOPRONI CSOPORTJÁNAK 2013/2014. TANÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. BESZÁMOLÓ A VERMES MIKLÓS FIZIKUS TEHETSÉGÁPOLÓ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT SOPRONI CSOPORTJÁNAK 2013/2014. TANÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. A kötetet kiadja: A VERMES MIKLÓS FIZIKUS TEHETSÉGÁPOLÓ

Részletesebben

07. Lőfegyverek rendszertana.doc

07. Lőfegyverek rendszertana.doc VII. AUTOMATA ÉS FÉLAUTOMATA FEGYVEREK A) FÉLAUTOMATA FEGYVEREK FOGALMA Azokat a fegyvereket, amelyek az ismétlési ciklusban, négy mozzanatot (nyitás, töltés, reteszelés és hüvelykivetés) saját belső energiájuk

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához Ismétlés Erőhatás a testek mechanikai kölcsönhatásának mértékét és irányát megadó vektormennyiség. jele: mértékegysége: 1 newton: erőhatás következménye: 1N 1kg

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok rezgőmozgásokból Dr. Horváth András 0.1-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból. Időnk és energiánk

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

A speciális relativitáselmélet alapjai

A speciális relativitáselmélet alapjai A speciális relativitáselmélet alapjai A XIX-XX. századforduló táján, amikor a mechanika és az elektromágnességtan alapvető törvényeit már jól ismerték, a fizikát sokan befejezett tudománynak gondolták.

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben