PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012"

Átírás

1 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012

2 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat étrehozása óta, évtizedek során kiaakut keretek között működött, ám mégis jogos az a fenntartói evárás, hogy a muzeáis ek és kiáítóheyek egységes fenntartói és szakmai szempontok szerint, a korábbiná is magasabb színvonaon, átogatóorientátan és a ehetőségekhez mérten gazdaságosabban működjenek. Esősorban biztosítani ke, hogy a színvonaas szakmai munka mind a fenntartó evárásai, mind pedig a nagyközönség igényeire tekintette tovább foytatódjon. A ek gyarapítása, nyivántartása, tudományos fedogozása és a nagyközönségnek történő foyamatos bemutatása ugyanis komoy szakmai kihívást jeent. A szakmai és a fenntartói evárásoknak minden tekintetben megfeeő működés három fontos eőfetétee: a jogszabáyokra épüő, naprakész beső szabáyozás kiaakítása és fenntartása, szigorú gazdákodási program ekészítése és a szükséges szeméyi fetéteek megteremtése. Pest megye kompex (múzeumi, kiáítótermi és közösségi tér stb.) funkciót betötő intézményháózata a megyei múzeumi szervezet. Az intézményháózat országszerte eismert kiáítóheyeket, és magas szintű szakmaiságot képviseő muzeáis közeket foga magába. Az emút évtizedek hagyományai és vívmányai oyan továbbfejesztendő aapot biztosítanak, ameyre építve további színvonaas szakmai (muzeoógusi) munka foytatható és fejesztési koncepció aapozható. A korábbiakná azonban széesebbre ke tárni az intézmények kapuját, a rendezvények szakmai színvonaának megőrzése, ietve emeése meett az egyes múzeumokat a jeeneginé átogatottabbá és ismertebbé ke tenni. Mive a múzeumi háózat bővítésére a jeen kötségvetési heyzetben nincs mód, esősorban a megévő intézmények továbbfejesztése jöhet szóba. Ezt két terüeten cészerű megvaósítani: a kiáítótermi kapacitás növeése (és a megévő kiáítóterek 21. századi követeményekhez igazítása, modernizáása, biztonságtechnikai fejesztése), ietve a raktári kapacitás növeése (és a megévő raktárak 21. századi követeményekhez igazítása, modernizáása, biztonságtechnikai fejesztése). Foytatjuk Szentendrén a tavayi évben megkezdett az ún. Pajor-kúria épüetének feújítását a képzőművészeti, a könyvtár befogadására és egyéb muzeáis funkciók eátására akamassá téteét. Ennek ekészütéig is keressük azonban a megodást arra, hogy a szentendrei festészet spektruma bemutathatóvá vájék. Tavay decemberben döntés szüetett arró, hogy a PMM öt éves időtartamra vagyonkezeésbe vette a szentendrei MűvészetMaom épüetét, és ezze egy minőségi kuturáis-turisztikai tengeyt aakítson ki a 2013-ban megnyíó új megyei múzeumkompexum, a Ferenczy Múzeum és a MűvészetMaom között. Míg a Ferenczy Múzeum hagyományos múzeumi missziójábó következően továbbra is a történeti anyag gondozója marad, a MűvészetiMaomnak eső sorban a kortárs művészeti központ szerepét szánjuk. A PMM és tagintézményei keretében számos, a hazai és a nemzetközi szakmai közvéemény érdekődését kivátó tudományos kutatás zajott és zajik. A korábbi években több nemzetközi rangú régészeti és képzőművészeti kiáítássa, az ezekhez kapcsoódó konferenciákka és tanumánykötetekke, kataógusokka a PMM eismertséget vívott ki magának, ameyet a jövőre nézve is követendőnek tartunk.

3 2. SZEMÉLY - SZERVEZET HELYZET (LÉTSZÁMADATOK) A Pest Megyei Múzeumok gazgatósága intézményi egységei az aábbiak: megyei múzeum: (a Megyei Múzeumok gazgatósága központja) 1. Ferenczy Múzeum, Szentendre terüeti múzeum: 2. Kossuth Múzeum, Cegéd 3. Tragor gnác Múzeum, Vác muzeáis és kiáítóhey: 4. Arany János Muzeáis Gyüjtemény és Kiáítóhey, Nagykőrös 5. Árpád Muzeáis Gyűjtemény és Kiáítóhey, Ráckeve 6. Petőfi Muzeáis Gyűjtemény és Kiáítóhey, Aszód közérdekű muzeáis : 7. Baskovich Múzeum, Tápiószee 8. Szőnyi stván Emékmúzeum, Zebegény közérdekű muzeáis kiáítóhey: 9. Ferenczy Múzeum Ámos mre-anna Margit Kiáítás, Szentendre 10. Ferenczy Múzeum Barcsay Jenő Kiáítás, Szentendre 11. Ferenczy Múzeum Czóbe Béa Kiáítás, Szentendre 12. Ferenczy Múzeum osvai Varga stván Kiáítás, Szentendre 13. Ferenczy Múzeum Kmetty János és Kerényi Jenő Kiáítás, Szentendre 14. Ferenczy Múzeum Kovács Margit Kerámia Kiáítás, Szentendre 15. Ferenczy Múzeum Népművészetek Háza, Szentendre 16. Ferenczy Múzeum Római Kőtár, Vaczek-via, Szentendre 17. Ferenczy Múzeum Szentendrei Képtár, Szentendre 18. Ferenczy Múzeum Vajda Lajos Emékkiáítás, Szentendre 19. Tragor gnác Múzeum Görög Tempom Kiáítóheye, Vác 20. Tragor gnác Múzeum Középkori Pince, Vác 21. Tragor gnác Múzeum Memento Mori Múzeumi Kiáítóhey, Vác 22. Börzsöny Múzeumi Kiáítóhey, Szob 23. Gorka Kerámia Kiáítás, Verőce 24. Történeti Tár Kápona, Kosáry szoba és kutatószoba, Budapest V. 25. Látványraktár és Múzeumpedagógiai Fogakoztató, Gödöő

4 3 A megyei múzeumi szervezet irányítási struktúrája a következő: a szervezet één a megyei múzeumigazgató és szakmai-gazdasági heyettesei ának. Az igazgató munkáját közvetenü eősegíti a megyei múzeumigazgató-heyettes, az igazgatási osztáyvezető, a titkárság. Az igazgató átaános feadatain tú vezetője a Ferenczy Múzeumnak, mint megyei múzeumnak, és feügyei a terüeti múzeumokat és a kisebb múzeumi egységeket. A szakmai igazgatóheyettes feügyei a Ferenczy Múzeum osztáyainak, úgy mint a Muzeoógiai Osztáynak, a Képzőművészeti Osztáynak és a Közönségkapcsoati Osztáynak a tevékenységét, vaamint a segédeket és a könyvtárat. A megyei igazgató gazdasági heyettese irányítja a múzeumi szervezet gazdákodását. Az gazgatóság a működés szempontjábó fontos fórumokat rendszeresen működteti. A Megyei Múzeumigazgatóság engedéyezett étszáma 2012-ben: 147 fő Létszámra átszámítva: 158 fő Ebbő: a tejes munkaidőben fogakoztatottak étszáma: 135 a részfogakozású dogozók étszáma: 23 - ebbő szakakamazottak: 111 A szakakamazottak megosztása: - tejes munkaidőben fogakoztatott: 98 - részfogakozású: 13

5 4. GYŰJTEMÉNY MUNKA.1. Gyűjteménygyarapítás RÉGÉSZET RÉGÉSZET OSZTÁLY Ásatás» szakfeügyeet Soymár-Piisvörösvár vasútvona széesítése.» tervásatás» terepbejárás Bugyi 39. eőhey szarmata, avar és honfogaás kori temető tervásatása a Szegedi Tudományegyetem és az ELTE régészeti tanszékeinek hagatóiva. Ócsa Mádencia erdő őskori és honfogaás kori eőhey tervásatása a Szegedi Tudományegyetem és az ELTE régészeti tanszékeinek hagatóiva. A dabasi régióban tevékenykedő hobbi fémkeresősök, amatőr kutatók tevékenységének figyeemme követése, a fefedezett eőheyek regisztráása, eetanyag átvétee, gondozása. Érd város csatornázásának régészeti szakfeügyeete. Az aszódi térségben foyó, várhatóan májusig tartó szennyvízcsatornázás szakfeügyeete. Dabas 84. eőhey (Vencekei-dűő): a 2010-ben zajott eetmentés során eőkerüt őskori teepüés további kutatása. Dabas környékékének topográfiai kutatása. Pomáz Hodviágárok (a tizedik éve foyó hiteesítő ásatás foytatása, két hónap), vaamint hivataos ipar-régészeti emékheyé nyivánítása, megközeítő utak tervezése, kiviteezése. Piisszentiván (Hárs-erdő/Ökör-kút), bejárása, ehatároása és szondázó kutatása 2012 tavaszán. Biatorbágyon új iskoa építését megeőző ásatás és utómunkája. Szentendre, Saskövi-barang, Macskayuk, engedéyek, terepbejárás. Pomáz, Csikóvár és Böcső-hegy, heyszíneés, terepbejárás. Csepe-sziget terüetén terepbejárás foytatása. TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ.SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY (SZENTENDRE) A történeti és néprajzi ek tervszerű gyarapítása az egész évre biztosított, ezáta tervezhető tárgyvásárási keretösszegbő vaósítható meg, minden egyéb esetben csak eseteges gyarapítás ehetséges. Szükséges enne egy esősorban a kis értékű műtárgyak vásárására biztosított meghatározott összeg, amey feett a muzeoógus rendekezhet. Terepbejárás

6 5 Mint ahogyan az emút évek gyakorata mutatja, esetegesen, eőre nem tervezhető módon kerühetnek eő oyan nagy értékű műtárgyak, ameyek be kerüése kiemekedően fontos enne. yen esetben a tervezett műtárgyvásárásra fordítható összeg nő. SZENTENDRE» történeti» néprajzi VÁC» történeti A történeti tárgyi és dokumentációs, ietve a fotótár, adattár foyamatos gyarapítása a ehetőségek szerint. Műtárgyvásárás, PMM Ft (Kende T., Száva B.) Éetútinterjúk készítése foyamatosan, ehhez 5 db digitáis diktafon vásárása szükséges. (Kende T., Száva B.) A néprajzi tárgyi tervszerű gyarapítására anyagi forrás hiányában nincs ehetőség. Az archív fotók gyűjtése és digitaizáása 2012-ben is foytatódik, céja, hogy a gyűjtőterüet minden teepüésérő egyen képanyagunk. Műtárgyvásárás: Ft (Sz. Tóth J.) A Váci Értéktár és a Váci Levétár 2009-ben már nagyszabású gyűjtésbe kezdett, amey Vác közigazgatási határain beüi terüetre összpontosut. Mive a két intézmény gyűjtőterüete és gyűjtőköre is egybeesik a PMM Tragor gnác Múzeuméva, ezért a múzeum történeti gyűjtése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. A két váci intézmény jeentős összeget fordít tárgyvásárásra, ietve páyázatokat ír ki meyek pénzjutaomma díjazottak, szintén a műtárgyáomány gyarapítása céjábó. A versenyt csak úgy vehetik fe, ha számukra is rendekezésre á egy nagyobb keretösszeg, ameyet kedvező akaom esetén tárgyvásárásra köthetnek. Heytörténet szempontjábó kiemekedő jeentőségű tárgyak és dokumentumok gyűjtése. (Forró K.) Éetmódhoz kapcsoódó tárgyak gyűjtése, küönös tekintette a kiáítási tervekhez kapcsoódó gyűjtésekre. (Forró K.) Éetútinterjúk készítése, küönös tekintette a kényszermigrációk témakörére. (Forró K.) A gyűjtésre fordítandó összeg Ft Fotótár és képesap bővítése, küönös tekintette az eddig hiányos, a Vácon kívü eső gyűjtőterüet dokumentáása céjábó. (Forró K.)

7 6 VÁC» néprajzi A közemút még beszerezhető tárgykutúrája emékanyaga, tárgy- és dokumentumgyűjtés; kivetkőzés utáni viseet, akáskutúra háziagos készítésű tárgyai, városi és fausi fokór tárgyi emékei. Fotódokumentumok gyűjtése, ehetőeg eredeti, szükség esetén reprodukciók megszerzése. Népművészeti tárgyak gyűjtése, ietve a szakráis eopott tárgyainak pótása hasonó jeegű tárgyak gyűjtéséve. Szakszerű, tervszerű gyűjtés csak önáó vásárási keret és útikötség megéte esetén tervezhető, minden egyéb esetben csak eseteges gyarapítás ehetséges. A korábbi évekre tervezett gyűjtések anyagiak hiányában nem vaósutak meg, így az irányevek megegyeznek a korábbi évekéve. Tárgyvásárásra tervezett összeg: Ft (Csukovits A.) ASZÓD» történeti» néprajzi A Gaga menti pébániák iratainak, kegytárgyainak, miseruháinak gyűjtése, kiegészítendő a már megévő aszódi anyagot. A cé egy 2012-es kiáítás megrendezése, mey a kistérségi pébániákat mutatná be (eső körben az aszódi pébániát). (Kamár B.) A gyarapítás koncepcióját az új néprajzos a áttekintése után készíti e..sz. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY CEGLÉD» történeti» néprajzi» numizmatikai A történeti (dokumentációs és tárgyi) tervszerű gyarapítása, küönös tekintette a Kossuth Lajos éetéhez, tevékenységéhez kötődő műtárgyakra. Ezen kívü a heyi események, épüetek, szeméyek, hírek, küönböző műfajú (fotó, pakát, képesap, egyéb nyomtatvány) dokumentumainak gyűjtése. A néprajz tárgykörébe tartozó heyi műtárgyak akami gyűjtése. (Gyura S.) A Kossuth Múzeumban őrzött Pest megyei numizmatikai akami gyarapodása. NAGYKŐRÖS» történeti Tervszerű gyűjtőmunka révén gyarapodik a a pakát- és kisnyomtatvány anyag és az iskoatörténeti anyag vonatkozásában. (Mészáros L.) RÁCKEVE

8 7 NAGYKŐRÖS» történeti A többi múzeumi szakág gyarapítása eseteges, ajándékozás útján gyarapodhatnak a ek. (Mészáros L.) RÁCKEVE» történeti A gyarapítás vásárás és ajándékozás útján történik. Forráshiányos időszakban az ajándékozás szerepe feértékeődik, ugyanakkor ezen az úton nagy értékű műtárgyak be kerüésére nem számíthatnak. Mint ahogyan az emút évek gyakorata mutatja esetegesen, eőre nem tervezhető módon kerühetnek eő oyan nagy értékű műtárgyak, ameyek be kerüése kiemekedően fontos enne. A vízimonárság éetéve kapcsoatosan kerühetnek be a következő évben eőreáthatóag ajándékozás útján dokumentumok, tárgyak. Takácsemékek, monáremékek is várhatóak. Ráckeve és környéke gyűjtőterüeten eőforduó heytörténeti vonatkozású tárgyak, dokumentumok. (Jáki R.) KÉPZŐMŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET OSZTÁLY SZENTENDRE VÁC A következő évben eddigi gyakoratunkhoz híven a gyarapítási koncepciónkka összhangban, páyázati támogatásbó kívánjuk fejeszteni a kortárs művészeti ünket. A 2011-es év vásárásai kapcsán femerüt művészek Amási Gertrúd, Farkas Zsófia, Lehoczky Krisztina, Sz. Varga Ágnes emút évtizedben készüt akotásaibó kívánunk kiváasztani egy-egy művet. Femerüt a egújabb generációbó Hugyacsek Baázs neve is. Továbbra is fontosnak tartanánk Ligeti Erika szobrászművész átaunk kiváasztott koekcióját megszerezni, a saját kötségvetésünk terhére. (Kb. 4 évig évente ,- Ft) Továbbá Gy. Monár stván hagyatékának femérését is meg ke csináni szerzeményezési céa. Magánbő megvásárásra feajánották a Szentendrei Régi Művészteep aapító tagjának, Heintz Henriknek Levéte a keresztrő c. festményét, amey múzeumi eheyezésre métó mű. Az eseteges vásáráshoz szükséges forrásokat több forrásbó keene biztosítani. A Szentendrei Grafikai Műheyben készüt szitanyomatokbó a következő évben is kb. minimum 20 munka beérkezését várjuk. Az iparművészeti gyarapításának eőkészítésére jó akaom vot a SZEKKO. sorozat iparművészeti kiáítása. A vásárásra páyázati pénzbő javasot művek: Czakó Margit Ék c. gobeinje és Csíkszentmiháyi Réka Ludere necesse est c. faképjátéka. A Tragor gnác Múzeum 3-4 művet fog kiváasztani a pop-art, szürnaturaizmus, reaizmus, ietve hiperreaizmus stiáris tengeye mentén akotó kortárs művészek (Adorján Attia, Birkás Ákos, Fiep Sándor, Szaká Ágnes, Tóth stván, stb.) munkáibó páyázati úton történő megszerzés céjábó. (Bárdosi J.)

9 8 VERŐCE ZEBEGÉNY Gyűjteménygyarapítás: Gorka Lívia keramikus hagyatékban maradt, a Gorka kiáítás anyagábó hiányzó, korai műveinek megvásárása az NKA Múzeumi kuratóriumának páyázatán enyerhető támogatásbó. (Dunai A.) A múzeum eiben fejesztést nem tervez, de amennyiben kedvező vétei ehetőség kínákozik és az anyagiak is megengedik, továbbra is szeretnék a t gyarapítani Szőnyi művekke, és a vot Szőnyi tanítványok ajándékként feajánott műveive..2. Nyivántartás (etározás, tudományos eírókartonok, tárgyfotózás, számítógépes adatrögzítés) RÉGÉSZET RÉGÉSZET OSZTÁLY Letározás Budakaász M0 12. eőhey, Budakeszi 8. eőhey és Szentendre, Pannónia teep középső bronzkori eőheyéhez kapcsoódóan tárgyfotózási és tárgyrajzoási munkák foytatása. Budakaász M0 eőhey etári revíziójának foytatása, be nem etározott téteek (fémanyag, kőanyag) beetározása. Gyá 7/B ásatás temetőanyaga, vaamint a Zsámbok 15.h. anyaga. Sződiget 29/5. eőheyen végzett évi fetárás (avar temető) dokumentációjának ekészítése. Szigetszentmikós, Feső Ürge-hegyi dűő eetanyag megkezdett etározásának foytatása. Dabas 83. eőhey (Kis-Födek) eetanyag etározása. Dabas 84. eőhey (Vencekei-dűő), őskori eetanyag etározása. A ben fetárt Vác, Káptaan utcai megeőző fetárás emékanyagának etározása, fedogozása. A foyamán fetárt dabasi középkori eőhey emékanyagának etározása, fedogozása. A évi váci Hatvani kapu és a szintén évi eetmentések anyagának etározása. A Hatvani kapu eetei közü kb. 25 fotózását tervezik. Numizmatika: A évi váci Hatvani kapu fetárásábó származó érmek (kb. 5 restauráható darab) etározása és fotózása tervezett. Adatbázis Számítógépes adatrögzítés: Szigetszentmikós, Feső Ürge-hegyi dűő, Dabas 83. eőhey (Kis-Födek), Dabas 84. eőhey (Vencekei-dűő), Üő 19. eőhey, dokumentáció és fotóanyag fetötése az Arché adatbázis kezeő rendszerbe. Bugyi, Páskomi-dűő megeőző fetárás eetanyagának etározása, számítógépes adatrögzítése stb.

10 TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ.SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY (SZENTENDRE) i 9 SZENTENDRE» történeti» néprajzi VÁC» néprajzi» történeti A nyivántartás hagyományos úton gyarapodási napó, etárkönyv történik. A etározási hiányok foyamatos pótása: 2009-tő a Ferenczy Múzeum, 2010-tő az aszódi Petőfi Közérdekű Tudományos Gyűjtemény és Kiáítóhey történeti anyagának nyivántartásba vétee. Az osztáy etárkönyv szükségete: történeti tárgyak és dokumentumok etárkönyve (8 db). A digitáis nyivántartás megkezdése szakmai aapon indokot enne, ehhez azonban megfeeő nyivántartási programra van szükség. A fejesztés következtében az osztáyhoz tartozó muzeoógusok többségének megfeeő számítógépe van. Az eőző években gyűjtött jeentős mennyiségű történeti dokumentációs anyag nyivántartásba vétee, amennyiben az osztáy etárkönyvekhez jut. (Kende T., Száva B.) Számítógépes adatrögzítés: A történeti dokumentációs nagy méretű darabjainak, digitáis nyivántartásba vétee. Az adattár és a fotótár ek Szentendrére vonatkozó anyagának digitaizáása foyamatosan. (Száva B., Kende T.) A néprajzi ek nyivántartása a hagyományos módon, etárkönyvben foyik. Megfeeő program esetén a számítógépes műtárgy-nyivántartás megkezdése, párhuzamosan a műtárgyak digitáis újrafotózásáva. (Sz. Tóth J.) Megodásra vár a digitáis fevéteek nyivántartása, ezáta hozzáférhetővé tétee. A néprajzi nyivántartó program ezt is ehetővé tenné. (Sz. Tóth J.) Letározás foytatása. Kartonozási hiányok foyamatos pótása. A digitáis műtárgyfotózásának megkezdése. (Forró K.) A gépi nyivántartás megkezdése fontos feadat enne, de a megfeeő, az egész megyében hasznáatos program kiváasztása után. (Forró K.) Az eredeti, tudományos forrásértékke bíró fotók ének digitáis nyivántartásba vétee, és nyivánossá tétee, amennyiben a páyázatot megnyerjük. (Forró K.) Letározatan tárgyak a ben nincsenek, a kartonozás foyamatos. A gépi nyivántartás megkezdése évek óta tervezett feadat, de eengedhetetenü szükséges a megfeeő, az egész megyében hasznáatos, néprajzi nyivántartásra akamas program kiváasztása, a Museum+ néprajzi tárgyak nyivántartására nem akamas. Tervezett összeg: kiváasztott nyivántartó program ára. (Csukovits A.)

11 10 ASZÓD» történeti A Római Katoikus pébániáró kapott tárgyak és iratok etározása. A nyivántartási hiányosságok foyamatos pótása. (Kamár B.) KÉPZŐMŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET OSZTÁLY SZENTENDRE A Museum Pus rendszer aapadatainak feviteét be ke fejezni és e ke kezdeni a műtárgyeírásokka történő fetötést. (Herczeg Z., Radnai M.) Az új műtárgyak beetározása, továbbá revízió során fetárt nyivántartási hiányosságok foyamatos pótása (fotó, etározatan anyag, kartoneírások). (Az osztáy összes munkatársa.) Letározatan tárgyak további beetározása és fotóztatása küönös tekintette a Czóbe-rajzok etározásának tejes befejezésére, vaamint a Ferenczy anyagra. (Bodonyi E., Kopin K., Mazányi J.) Foyamatosan végzik a tartósan köcsönvett és köcsönzött, ietve etétbe heyezett műtárgyak eenőrzését és nyivántartását, új műtárgyak etározását. (művészettörténészek, kezeő) Eszközbeszerzés: egy dokumentáásra akamas digitáis fényképezőgép ,-Ft VÁC MuseumPus: kartoneírások és digitáis fotók bevitee. Az új szerzemények etározása. ZEBEGÉNY A nyivántartás tejes, minden tárgy etárba van véve, a műtárgyrevízió során foytatják a tárgyfotózást és a számítógépes adatrögzítést. L

12 11.3. Gyűjteményrendezés (revíziók, seejtezés, köcsönök, etét) TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ.SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY (SZENTENDRE) SZENTENDRE» történeti» néprajzi VÁC» történeti» néprajzi A történeti dokumentációs új raktári rendjének kiaakítása. (Kende T.) A történeti dokumentációs nagy méretű darabjaira vonatkozó új raktári rend kiaakítása. (Száva B., Kende T.) Foytatódik a néprajzi eírókartonok visszamenőeges pótása, kinyomtatása digitáis tárgyfotókka. A műtárgyfotók mentése digitáis adathordozóra történik. (Sz. Tóth J.) Rendszerezni és kereshetővé ke tenni a digitáis képeket (terepfotó, dokumentum-fotó, műtárgyfotó i. archív fotó-másoat). Saját szempontrendszer aapján, mive nyivántartásuk nem megodott. (Sz. Tóth J.) A végeges raktári rend kiaakításaként szekrény- és pocisták ekészítése. A texti szakszerű átcsomagoása. A textiraktárban jeeneg a néprajzi és történeti textianyag taáható. A két szétváasztására enne szükség. Amennyiben sikerü a történeti texti számára új raktárheyiséget kiaakítani, a tároó rendszer bővítésére esz szükség kb Ft értékben. (Forró K.) Revíziós munkák befejezéseként, a hiányzó műtárgyak törése. (Forró K.) Tervezett összeg: műtárgyvédemi gázosítás a textiraktárban és a 2 faanyagraktárban kb Ft (Csukovits A., Forró K.) A végeges raktári rend kiaakítása (szekrény- és pocisták ekészítése) és a revízió megtörtént, a néprajzi a tárgyévben komoyabb rendezést nem igénye, tervezett i munka a pocrendek aktuaizáása. (Csukovits A.). SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY CEGLÉD» történeti A történeti raktárak (tárgyi és dokumentációs) foyamatos rendezése. A történeti beázott faának feújítása. (Reznák E.) RÁCKEVE» történeti A a tárgyi kivéteéve revíziózásra kerüt az emút 3 évben. A tárgyi revíziózáshoz raktár és ember ke. A dokumentumok raktározásához paiumra esz szükség központi készetbő. A tárgyak raktározásához dobozra és savmentes papírra esz szükség központi készetbő. A fotók etározásához is savmentes papírkép tároó zacskók, mappák és dobozok szükségesek. (Jáki R.)

13 12 KÉPZŐMŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET OSZTÁLY SZENTENDRE TÁPÓSZELE A továbbkötözés után revíziózni ke a Vajda Múzeumba kötöztetett anyagot. (művészettörténészek, kezeő) Eőreáthatóan köcsönzések zajanak a következő projektekné: Barcsay-díjas művész kiáítására műtárgy köcsönzése; Nagy Barbara műveinek köcsönzése; SZEKKO V. Szentendrei színes szobrok; Gy. Monár stván grafikáinak köcsönzése; Kovács Margit kerámiáinak Ráckevére történő köcsönzése. A Pipa köcsönzése Ráckevére. A történeti dokumentációs anyag savmentes dobozokba, savmentes papírba történő átcsomagoásának foytatása. Gyűjteményi raktár további rendezése, szekrénykataszter készítése. ZEBEGÉNY VERŐCE 2012-ben aktuáis a tejes műtárgyrevízió, amit a té foyamán kívánnak evégezni. A tárgyak többsége a kiáítótermekben van, ezért nyitvatartási időben revízió nem készíthető. Köcsönzések: A Szőnyi múzeum áandó kiáításán az MNG-tő köcsönzött 11 db festmény és magánbő köcsönzött 1 db Szőnyi mű szerepe. Tartós etétben van a Szőnyi Múzeumban eheyezve egy Szőnyi tanítvány, Túry Mária festménye. Eőreáthatóan köcsönzések zajanak a következő projektekné: 1. Az időszaki kiáításokra ván Sziárd és Szabados Jenő műveinek köcsönzése. 2. Szőnyi stván műveinek köcsönzése Tápiószeére. Köcsönzések: Gorka-Focht Géza, Schramme mre, Németh Zsuzsanna, Meredith Morten, Benkő Viktor műveinek köcsönzése időszaki kiáításra. L

14 13.4. Adattári munka: gyarapodás RÉGÉSZET RÉGÉSZET OSZTÁLY A korábbi ráckevei járás terüetéhez kapcsoódó régészeti adattározási munkák evégzése. TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ.SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY (SZENTENDRE)» történeti» néprajzi Az összegyűjtött történeti vonatkozású adattári anyagok foyamatos nyivántartásba vétee. (Kamár B.) (Forró K.) (Kende T.) Az összegyűjtött néprajzi vonatkozású adattári anyagok foyamatos nyivántartásba vétee. (Csukovits A.) A magántuajdonú archív fényképek másoataibó digitáis fotóarchívum kiaakítását tervezik. A nagy mennyiségű kép biztonságos tároásához küső merevemez beszerzése szükséges. (Sz. Tóth J.) Fimek készítése (fotós koégáva) a heyi nemzetiségek kutúrájáró, a 2012-re tervezett nemzetiségi kiáításhoz. (Sz. Tóth J.) Terepen fevett fimdokumentumok készítéséhez nagy szükség van egy digitáis kamerára. CD és DVD emez: Ft. Digitáis kamera: Ft. (Sz. Tóth J.). SZ. TÖRTÉNET-NÉPRAJZ OSZTÁLY A történeti (dokumentációs és tárgyi) foyamatos etározása, a ehetőség szerint digitaizáása. NAGYKŐRÖS» történeti A etározatan törzsanyag etárba vétee. (Mészáros L.) A fotó digitaizáása. (Mészáros L.) A pakát etárkönyv anyagának számítógépre vitee. (Mészáros L.)

15 14 CEGLÉD» néprajzi» numizmatikai A néprajzi tárgyak foyamatos etározása és a már megkezdett EXCEL formátum foytatása. A digitáis fotózása foytatása, fotós munkatárs segítségéve, ietve a régóta hiányzó fotófeszereés beszerzéséve. A néprajzi raktári kataszterének foytatása. (Gyura S.) A Kossuth Múzeumban őrzött Pest megyei numizmatikai nyivántartásának ehetőség szerinti foytatása (numizmatikai szakember bevonásáva). RÁCKEVE» történeti A nyivántartás hagyományos úton gyarapodási napó, etárkönyv történik, ietve az adattár már digitáis úton is. A eíró kartonok digitáis nyivántartása 2009-ben megkezdődött, ez a es évben is foytatódott (Lengyené Taigás M.) A történeti, néprajzi adattári, dokumentációs és tárgyi etározásának foytatása. Kartonozási hiányok foyamatos pótása. A digitáis műtárgyfotózásának megkezdése. A gépi nyivántartást fontos feadatnak tartják, de a megfeeő, az egész megyében hasznáatos program kiváasztása után. (Jáki R.) A fotótár anyagának kiváogatása, etározatan anyag etárkönyvbe vétee. KÉPZŐMŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNET OSZTÁLY SZENTENDRE Adattár» áománygyarapítás» fedogozás, etározás Az áománygyarapítás az átmeneti eheyezés eenére biztosított és foytatódik a 2012-es esztendőben is eseteg hagyatékok megszerzéséve. A múzeum képzőművészeti kiáításairó és rendezvényeirő beső és küső információs anyagok (sajtófigyeés), dokumentumok, ietve a fotó- és fimdokumentációk, vaamint a műtárgyak restauráásáró szóó jeentések módszeres összegyűjtése. (Török K.) A Kovács Margit hagyatéki dokumentumok beetározásának befejezése (Herpai A., Török K.), ietve a nyugdíjba vonut koégák (Hann, Schenk) hagyatékának további beetározása. A képzőművészeti adattári anyag számítógépes nyivántartásának újragondoása i. foytatása a MuseumPusz rendszeren (a tisztázatan kérdések rendezése). (Török K.) A etárkönyvek foyamatos vezetése. (Török K.) Az új épüetben történő végeges eheyezés eőkészítése, az anyag új, egységes és az anyag számára biztonságos tároó dobozokban történő besoroásának az eindítása. Ennek kötsége doboz á forintta, összesen ezer Ft. (Török K.) A kutatószogáat működtetése. (Török K.)

16 15 VÁC» fedogozás etározás ZEBEGÉNY» fedogozás etározás Meghívók, kataógusok és egyéb szóróanyagok foyamatos etározása. (Bárdosi J.) Az adattári anyag tudományos fedogozása, etárba vétee és archív fotóanyag digitaizát fedogozása 2012-ben foytatódik. Rendezvények foyamatos dokumentáása, és a megjeent újságcikkek adattárba beetározása. (Németh Zs., Köpöczi R.).5. Könyvtári (könyvi) munka SZENTENDRE RÁCKEVE A Pest Megyei Múzeumok gazgatósága könyvtárai számára a könyvek, foyóiratok rendeése, eosztása, nyivántartása. A könyvtár ébe érkező dokumentumok foyamatos etározása (könyvek, foyóiratok) és nyivántartása, kataógusok készítése; dokumentumok bibiográfiai és tartami fetárása. Könyvek rendeése az éves adott keretnek megfeeően, interneten a Könyvtáreátó Közhasznú Társaságtó, áománygyarapítás. A könyvtár dokumentumainak számítógépes, Szirén integrát könyvtári rendszeren beüi fedogozása. Az intézmény szakmai profijáva kapcsoatos kiadványok számon tartása. A Ferenczy Múzeum könyvtáráva kapcsoatos adminisztratív tevékenység eátása. Nemzetközi könyvtári csere kb. 100 intézménnye bonyoítása. A Szirén könyvtár fedogozói programma 2011-ben befejeződött a könyvtár megévő áományának digitáis fedogozása, ameyet a gyarapodássa foyamatosan rögzítenek, naprakészen. (Jáki R.)

17 16.6. Műtárgyvédeem (restauráás, konzerváás, tisztítás) SZENTENDRE» régészet» képzőművészet Szigetszentmikós 16. eőhey eetanyagának restauráása. Szentendre, Pannóniateep eőhey anyagának tárgykiegészítése. Foytatódik a 2011-ben végzett eetmentések, ásatások, szakfeügyeetek eetanyagának restauráása, vaamint Castrum ásatás során bekerüt még restauráatan fém és kerámia eetanyag etározás eőtti tisztítása, konzerváása évi szakfeügyeetek, ásatások és eetmentések anyagábó esősorban a szerves anyagú (fa, bőr, csont) és a fémeetek konzerváása a egfontosabb feadat. Az áandó kiáítások foyamatos bejárása a műtárgyak áapotának rendszeres megfigyeése érdekében, a raktárakban és kiáításokon a műtárgyak áapotának és körüményeiknek (p. kíma) mérésekke történő foyamatos eenőrzése. A raktárak tisztántartása, portaanítása. (Lővei K., kezeő) A műtárgyakró áapotfemérések készítése. (Lővei K.) A Pajor kúriában készüő új, áandó kiáítások műtárgyainak áapotfemérése, szükséges dubirozása, konzerváása, restauráása (Ámos, Bánáti-Sverák, Dei, Jeges). Az áandó kiáításon szerepő, rossz áapotban évő festmények restauráása, vagy áagmegóvása (p. Czóbe, osvai). Két kép küső heyszínen történő dubirozása (70.000,-Ft). Keretezési szükséget femérése és keretcsinátatás ekezdése ( Ft). (Lővei K., Lukács K.) A Czóbe bútorok restauráása a kiáítási enteriőrbe történő eheyezés céjábó, saját forrásbó ( ,-Ft) és eseteg NKA Múzeumi Koégiumának páyázati pénzébő. A Czóbe pince akamassá tétee további raktározásra (Bodonyi E., Lukács K., Schrett L.) A Kerényi anyag és a Kmetty pincében eheyezett gipszek áapotának foyamatos figyeemme kísérése. (Lukács K.) A tervezett és az áandó képzőművészeti kiáítások festmény és grafikai anyagábó (eőzetes femérés szerint) köze 30 képet ke tejes mértékben restauráni. Raktári anyagbó, 2010-ben történt femérés aapján ehetőség és idő függvényében a eginkább veszéyeztetett képek, grafikák (paszte képei) konzerváására, restauráására kerühet sor. A Czóbe Múzeum kiáításának átrendezéséhez fertőteníteni, konzerváni, restauráni ke a pincében tárot bútorokat, egyéb berendezési tárgyakat. A grafikai anyag kötöztetése (Vajda Múzeum) után újra fe ke mérni a műtárgyak áapotát, foyamatosan eenőrizni ke a tároási körüményeket.

18 17 VÁC» néprajz történet A Memento Mori kiáítás (Vác) átrendezése esetén szükséges a kiáítandó anyag restauráása, rekonstrukciók készítése, vaamint a pincében kiáított anyag foyamatos kezeése a magas páratartaom miatt. Gyűjtésse, ajándékozássa bekerüő tárgyak tisztítása, fertőtenítése, szükség szerinti restauráása minden ben. A értékes barokk képeinek, ietve két Lotz tekercsnek és más 19. századi műnek restaurátatását tovább ke foytatni küső restaurátor közreműködéséve páyázati pénzbő. A páyázat eőkészítése. (Bárdosi J., küső restaurátor)»képzőművészet A következő épésben az aábbi művek kerühetnének restauráásra: d. Heintz Joseph után J. B. Weigman: Levéte a keresztrő Krisztus siratása. 91 x 61.5 cm, Ltsz.: (Fáy András restaurátorra egyeztetve, a páyázat megírva.) vagy a két Lotz tekercs restaurátatásának eőkészítése Szentgyörgyi Edit restaurátor áta. A már rég kinőtte az eredetieg rendekezésre bocsátott raktárt, ezért a XX. sz.-i új raktárba kötöztetése beső raktárcserékke vaósu meg megbeszéés szerint. ZEBEGÉNY»képzőművészet A raktárban őrzött korai Szőnyi festmények restauráását, tisztítását tervezik jövőre is. (Schrett L. az utosó aranyozott fa mennyezeti csiárt restaurája.) L

19 18 V. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG V.1. Saját kiadványok (évkönyvek, kataógusok) KATALÓGUS» áandó kiáítások A Ferenczy csaád. Az új áandó kiáítás kataógusa. Pd.:1000 db. Terjedeem: 100 o. A Szentendrei Régi Művészteep aapítói. Az új áandó kiáítás kataógusa. Pd.:1000 db. Terjedeem: 36 o. XX. századi művészet Szentendrérő nézve. A régi kataógus átdogozott kiadása. Pd.: 1000 d. Terjedeem: 220. o. 35xKovács Margit. Teremvezető ikonográfiai kataógus. Pd.: 500 db. Terjedeem: 80 o. (A páyázati forrás rendekezésre á.) Leveek Rómábó. Szőnyi Zsuzsa és Triznya Mátyás eveei a Szőnyi és a Triznya szüőkhöz. Páyázati támogatásbó, a megjeenés 2012 januárban. A Szőnyi múzeum i kataógusa. A fotózás foytatása, a kiadáshoz páyázati forrás és szponzorok fekutatása. A grafikus Szőnyi. Akvareek, gouache-ok kibővített másodkiadás. Az Árpád Muzeáis Gyűjtemény és Kiáítóhey új kiáítás vezetője (foyamatban). (Jáki R.) Nem mút e nyomtaanu Honfogaás kori eetek Pest megyébő című kiáításhoz kataógus, vagy önáó kiadvány összeáítása (NKA páyázat benyújtása a kötségek biztosítására). A néprajzi kataógusának ekészítése. (Gyura S.) A Szegfű utcátó a Múzeum utcáig (Cegédi füzetek 37.) c. kiadvány kiadása. (Reznák E.) A Cegédi Füzetek 38.: Fényképészek és műtermek Cegéden 1877-tő 1952-ig. + Kisfaudi stván: Az utosó fényképész műterem Cegéden kiadása. (Reznák E.)» időszaki kiáítások Barcsay díjasok eporeója meghívóva. Pd.: 200 db. Terjedeem: 6 o. Háziagos kiviteezés. Nagy Barbara kataógusa. Pd.: 250 db. Terjedeem: 24 o. (vagy a rendekezésre áó pénzhez igazítva). SZEKKO V. Szentendrei színes szobrok. Pd.: 400 db. Terjedeem: 24 o. Váogatás Gy. Monár stván grafikáibó. Pd.: 300 db. Terjedeem: 52 o.

20 19 V. 3. Egyéb pubikációk RÉGÉSZET Az aszódi és gödöői topográfiai kötethez a kézirat nyomdakész 2. részének eadása január végén. (Az 1. rész eadása novemberben.) ápriis-májusban a korrektúrák ekészítése. A kötet megjeenése 2012 augusztusában. TÖRTÉNET HELYTÖRTÉNET NÉPRAJZ Kende Tamás: The (Anti-) Marxist Geistesgeschichte of the Eastern European Party Histories. Megjeenés aatt idén a Storia dea Storiografia-ban. Museoogica Questions of New dentities in Eastern-Europe ( ). Eőadás május 24-én Moszkvában, i. uo. tanumány. Wer aber ist die Partei? c. (magyar nyevű) kézirat befejezése, nyomdába adása. Együttéés együtt féés c. disszertáció megvédés utáni megjeentetése (monográfia). Erdősi Péter Kende Tamás Darkó Jenő: Szentendre város monográfiája kézirat ekészítése. Darkó Jenő: Regnum imperiae (Megjegyzések az ntemek kiráyeszméjéhez) Erény és erköcs a metafora erejéve egy harmonikusabb viágért november 25-i tanácskozáson tartott eőadás kéziratának ekészítése. Gyura Sándor: A Kossuth Múzeum egszebb néprajzi tárgyai. Népi mesterségek Cegéden. Cegéd kézműiparáva fogakozó tanumányhoz a kutatás foytatása (ehetőség szerint evétári, ietve terepmunka, vaamint a korabei sajtó fedogozása aapján). Kocsis Gyua: Pest megye társadama, etnikai, feekezeti csoportjai a 19. század végén. A közrendű háztartások tárgyi viága a kiegyezés évtizedében. Pest megyei régiók parasztságának gazdákodásáva kapcsoatos evétári gyűjtőmunka 35 nap tanumányok írása a fenti témakörbő. Reznák Erzsébet: A Szegfű utcátó a Múzeum utcáig (Cegédi füzetek 37.) c. kiadvány kiadása. A Cegédi Füzetek 38.: Fényképészek és műtermek Cegéden 1877-tő 1952-ig. + Kisfaudi stván: Az utosó fényképészműterem Cegéden kiadása. Adatgyűjtés A Kossuth Lajos-bibiográfia c. kiadványhoz (Cegédi füzetek 40.), vaamint a Cegédi képeskönyv. Patkós rma képeskönyve. Benedek Péter képei. Cegédi pakátok és történetek c. könyvekhez. Mészáros Lászó: 2012-ben várhatóan megjeenik 2 tanumány a Történeti Muzeoógiai Szemében: A Baásfavi Kiss csaád hagyatéka a nagykőrösi múzeumban; Báji Patay György haotti címere. Készüő pubikációk: Az es szabadságharc emékei az Arany János Múzeumban (Gyűjteményi kataógus, kb. 200 db tárgy és dokumentum fotózását kérjük); Nagykőrös történeti kronoógiája. Jáki Réka: Az Árpád Muzeáis Gyűjtemény és Kiáítóhey új kiáítás vezetője (foyamatban).

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2010 1 I. BEVEZETÉS A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának 2010. évi munkatervében hangsúlyos helyen szerepelnek azok a szentendrei feladatok,

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben XV. évfoyam 5. szám Bakány Város Önkormányzatának és akosságának közéeti apja Uniós támogatásbó új gyártócsarnok Szakemberek értékeik a kár nagyságát Komoy fagykár a gyümöcsösökben z esődeges femérések

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben