ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: '586 Ügyiratszám: /2013-XIV. Ügyintéző: Doka Diána ELŐTERJESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- A Váci Mihály Kulturális Központ évi beszámolójának és a évi munkatervének elfogadására Tisztelt Bizottság! Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények éves beszámolóinak, illetve munkaterveinek elfogadásáról - átruházott hatáskörben -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. Nyíregyháza M egye i Jogú Város Közgyűlése 21/2012.(11.23.) számú határozatának döntése alapján március 1. hatállyal a racionálisabb működtetés jegyében, a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum új elnevezéssel, feladatainak integrálásával Váci Mihály Kulturális Központ néven folytatta közművelődési tevékenységét. A Váci Mihály Kulturális Központ év feladatai ellátása során az alábbi elvek figyelembevételével szervezte munkáját, végezte tevékenységét: költséghatékonyság, konstruktív együttműködés a városi íntézményekkel, civil szervezetekkel, közösségi kezdeményezések támogatása, turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, hagyományápolás. Munkájuk során folyamatosan törekedtek a évi munkatervben foglaltak teljesítésére és nagy hangsúlyt fektettek minden korosztály kulturális életbe történő bevonására. Az intézmény nagyobb rendezvényei az állami ünnepeken kívül: Költészet Napja, Versmondó Verseny, Majális, III. Nagyon Rövid Filmek Fesztiválja, Colours Fesztivál, Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep, Vasútmodell kiállítás, Belvárosi Gyermeknap, XXVI. Nemzetközi Ásványbörze, Magyar Népmese Nap Rajzpályázatának kiállítása, Magyar Népmese Napok, Szindbád Fesztivál - Krúdy Napok, Elhurcoltak Napja, Adventi programsorozat, Váci Mihály Emlékülés. Az elmúlt évben több pályázaton részt vettek: TÁMOP /1 pályázati konstrukció (konzorciumban) - kulturális szakemberek továbbképzésére Ft. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004. II. NKÖM sz. rendelete alapján. A támogatás összege: Ft. A mozi közönségkapcsolatainak fejlesztése (NKA pályázat) Ft. Az Europa Cinemas - a művész mozi vetítéseinek támogatása euró (kb. 1,3 millió forint) pályázati pénzt nyert el az intézmény. Krúdy Gyula Art Mozi szakmai programjainak megvalósítására Ft-os támogatást kapott az NKA -tól. Az infrastrukturális fejlesztésekre kiírt pályázaton a mozi technikai fejlesztésére Ft (NKA keretében). NyíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: '585; FAX: E.MAIl: Az intézmény kiemeit céljai és feladatai évre vonatkozóan: Nylregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése. A város hagyományainak ápolása és bemutatása, a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme. Helyi szellemi, művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások). Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket. A közösségi közművelődési törekvések támogatása. Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása. Kulturális turizmus fellendítése. Határon átnyúló kulturális kapcsolatok ápolása. Előterjesztésünk 1. számú mellékiete tartalmazza a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum és Váci Mihály Kulturális Központ évi beszámolóját, 2. számú mellékiete az intézmény évi munkatervét. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogyamellékelt beszámolót és munkatervet megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, május 22. Tisztelettel, Dr. Krizsai Anita osztályvezető NYíREGYHÁZA

3 " , , ft...;,." V1\CI MIHALY J(ULTURALIS, MUVESZETI ES GYERMEKCENTRUM 44OQ.<Nyfre~húa,SzabadSá~tér9. l'elefom Fax: 42/411..,821, évi január,februárhavii beszámolója Bohács JÓzsef volt igazgató

4 BESZÁMOLÓ A VÁCIMDIÁL"fKUL~Ii;MÚVÉ$zE'nÉSjVElWEl(CENTRUM 20tZ.EV j~_rtrebmár h.avi Nyíre~Megyei.JopVirM.ltyűlésének ,~i06.1J..szátn.nm~eteZO08. január 14.~I~. rendelte el.. a Váei.Mihály városr~dödési KQ~ és Qy$nekcen~ "'.alakó~mtveladésl ~. a'. Városi. Galéria ~vonását.2ull.~.ol-e1 az intémlt~ny mdkmése éspzdá1k~ mcgszűntagazdá!kbdással kaptísolatos feladatokat a gandnok5ág gazdasági vezetójejava el. JgJJlgk..,_~. VáciMilt4lJl ltultlll'4lil, M~ilGyermekClmtl'llm (NyI,.,IuíaI,B'6lbadsdglb 9.) Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport Vészfék Lélekmentő Klub Qu-Balett Iskola l)rimaverabalettegyüttes.. Alakfonnáló torna.. Aemhk..

5 Al1itlesiKiJ:r.mflvidIf4IsiSd1ltt1' (Nylre(fyIIl&Jl, HbnWMIl. 4Je.) Alvégesi NyugdíjftB{[Qub Alvégesi Népda&ör Nyírségi T~ttespróbái SohoolofB~sŰzletiésMúvészeti Szakképzölsk;ola VásárbelyiLásZIóAlapfoJm MüvészetoktatáSi In~énY~bái Gyógytorna J6g8 tanfolyam Kondicionál6toma ICtmg,,"fu tanfolyam Qrrbalett Iskola Hastánc.. Ab Owo Break~~ 'V~1{~~fN1ireDIt.áza, Vltos~,.. SJ.öröb6ldMyugafJas Klub ICMárs Nyugtfij~J<lub Szenvedély~ Klub '. Sziv Klub. ltvlt~á1tás KlUb -!ieildklljb -GalambászIaub Epilepszia Klub Cukorbetegekért Klub " LinuxlOub Naec.ládosak~s Bgyesftlete " Gyógytorna Csomritkulástmegel6zö torna Aerobic Vásárhelyi László Alapfom Múvészetoktatási lntémtény Babszem Néptánoosoport próbái Vajdabokori Tirpák Népzenei próbái Jósavárosi K01.mllvelldési Színtér (Nyll'egyluÍzt1r Májll!!' l tér) Kímélő torna.. Kondicion{u6 torna AeIobik., tanfolyam Intemetes terem " Gyertyafényes NyugdíjasKlub " Manömuzsika

6 Bor/J.ányai J(jjzmllvellldéStStJldb (Nylregyháf/l, Mfll'ktlrttttIJ f4 SfJ.) Borbányai MúvélódéSi Ház Baráti Köre Gerinc éskondicionálótoma Hobby TátsastáneC~port Margarét8.N~jasrgub Váci Mih4ly I~IU,,6ázlduhtbjlalJtozása jjfjlykai KiJzmflvellfllé$lSdIltb(Nyltegylt4fA.BenkIJl. u. 1.) Nyugdíjas Kh.tb Körzeti orvos ~lé$ <JijrQg bto~ ~se.. Római ~atd~.~ BvangéI1kusl~ltelet Görög "ikus:llitiri IlIl~iKIJOJaI.,1i~}f(.t6ll.fT.tL"~}..PoigáraJ$égfWállbZők I~eletek Hastánc NQsztalgiaNyugdíjasKluh Oszi Alkony Nyugdíjas Klub Gyógytorna Kertv'árosl Citerak:ör Vajdabokori KőzmflvellldisiSdntir (Nylregywául, Cfendes li. 2..)

7 Január: Február: ~ jan.ár 20 - február 26. Vlilcptás a JÓSA ANJJB.1I MfJmlJM fa Ji.VÁROSI GALÉRIA üpzi- és ipannlvés~tj gyijteményéből -Galeria emeleti és íojdszinti termei KEJmKESELEKfest6m6vész bem:matkozása li Pál Gyula Teremben ft Maa.v*r~"ra N..alkalmából. Felpóttképú : Az intézmény TAMOP programjl:lil1al< fenntartása érdekében az intézmény honlapján ""u"''''''',,,, is elérheti) a megyeképzési kínálata, valamint az oktatást,k igénybevételét segitő információk. A projekt fenntarthatóságát projekt femőttképzéssel kapcsolatban Intézményiínknek L'I...,,,,:u;u,,u követő kezelő munkwlélkülí.",,,,,."'ta<fv egy a TAMOP program "A -"'1..-t:',,,V'"' k,ét)zé:;e véí12ett dolgozó az intél",ményben nyitva tartás alatt kérő khenseket. tehlöt1tojcl:at~!s,i programqt végre kell hajtania II projekt február 6.-n elinditüttuk 16 fővel s~ját sz2mftóii.ép~ <:7"'Tn"''''' Az alapvető céicsoportja II képzésnek II tarí:osal11 tanio!,ram vég,ezfjevel a részvevők tanúsítványt kap~:;'/~ _,/,r'/',

8 A képzés végrehajtása kulcs lehet az íntézmény felnöttképzési ak:j.qeditáaiójának megtartásához, valamint a megval6sftandó Agora Program végrehatá$ábanis. Nyíregyháza, április báas József volt igazg?ltó

9 Számuara lomos akunóra Váci MihálY KuDorális Közponl VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉVI MÁRCIUS - DECEMBER Cservenák László igazgató

10 V áci Mihály Kulturális Központ Beszámoló a Váci Mihály Kulturális Központ március - december szakmai tevékenységéről POLGÁRMESTERI KAnJNHRl Bevezetés A Váci Mihály Kulturális Központot Nyíregyháza Város Képviselő Testülete 21/2012.(IL23.) határozatával az Államháztartásról szóló 201 LCXCV. tv., valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak: szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődéről szóló évi CXL. tv. 42., ban foglaltak: alapján március l-jei hatállyal hozta létre. Az integrált intézményrendszer valamennyi munkatársa az összevonás ból adódó megnövekedett szakmai feladatokat és a jelentkező kulturális igényeket a lehetőségekhez mérten valósította meg. A Váci Mihály Kulturális Kőzpont év feladatai ellátása során az alábbi elvek figyelembe vétel ével szervezte munkáját, végezte tevékenységét: Költséghatékonyság, Konstruktív együttműködés a városi intézményekkel, civil szervezetekkel, Egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása, Turisztikai vonzerővel bíró attrakciók meghonosítása, Hagyományápolás. Munkatársaimmal folyamatosan törekedtünk a évi munkatervben foglaltak: teljesítésére. Munkánkban nagy hangsúlyt fektettűnk minden korosztály kulturális életbe történő bevonására ben az alábbi kiemeit célokat és feladatokat tűztük ki magunk elé: - Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése, A város hagyományainak: ápolása és bemutatása, A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme, A helyi szellemi művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások), Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket, Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása, Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása, Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség kialakítása. 2

11 Személyi és tárgyi feltételek, képzés: Az intézményrendszer átszervezése óta 30 fővel közművelődési feladatait. látja el Nyíregyháza város Az intézmény belső szervezeti egységének meghatározásánállegfontosabb alapelv volt, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen lássák el a dolgozók a követelményeknek megfelelően. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnak, a helyi önkormányzat által fenntartott intézmény közművelődési infrastruktúra technikai- műszaki fejlesztéshez nyújtottunk be pályázatot - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 4/2004. II. NKÖM sz. rendelete alapján. A támogatás összege: Ft. Pályázati cél: Az intézményünk technikai infrastruktúrájának minőségi javítása volt. Intézményünk technikai felszereltsége régiesnek és még mindig szegénynek mondható. Nagy szükségünk volt intézményhálózati szinten is arra a projektorra, amit kiválóan tudunk alkalmazni a Színháztermünkben, előadó termeinkben megrendezendő programok, rendezvények során, valamint a telephelyeken is. l db működő projektorral rendelkeztünk eddig, ami tekintve a telephelyek számát is, meglehetősen kevésnek mondható volt. A programok, rendezvények népszerusítésében nagy segítség, és kőltséghatékonyabbá teszi rendezvényeinket az a színes nyomtató, fénymásoló Af3 készülék megvásárlása, mellyel mind a szórólap okat, plakátokat, és egyéb információs anyagokat könnyebben, gyorsabban és kiváló minőségben tudunk elkészíteni. Az intézmény színpadi produkcióit kiszolgáló eszközei több éve használatban vannak már, némelyikük működési idejük határán. A technikai eszközök megújulásának mérf6ldkövét jelentette a 3 db mikroport készülék megvásárlása, ezzel lehetőséget adunk új műsoros produkciók megjelenésének. Az eszközök' nemcsak a szebb hangzást segítik elő, hanem nagyobb mozgásteret nyújtanak a fellépőknek. Ezzel olyan programokat is van lehetőségünk mind az intézményekben, mind pedig szabadtéren megrendezni, amelyek kézi, vagy állványos mikrofonnal nem valósíthatók meg. Pályáztunk még a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívására, a támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás. A pályázat célja: a közművelődés és népművészet évi szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítása. Közművelődési és népművészeti programok, fesztiválok szervezése Szindbád Fesztivál, október Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér és Sóstógyógyfürdő. A Szindbád Fesztivál eredetileg tervezett időpontját (2012. július 6 7.) októberre, a Krúdy Napok rendezvény idejéhez módosítottuk, így a két rendezvény Szindbád Fesztivál Krúdy Napok egymást erősítve kerültek megrendezésre. 3

12 V ácí Mihály Kulturális Központ Előzetesen a Krúdy Napok rendezvény támogatására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése május 31-én, előirányzat módosításban Ft támogatást adott, és a december l3-i Közgyűlés előirányzat módosítás f01ti1ájában Ft támogatást ítélt meg a Szindbád Fesztivál megrendezésére. A Szindbád Fesztiválra, mint hagyományteremtő, új rendezvényre összességében elmondható, hogy a programsorozat hűen idézte meg Krúdy Gyula korának világát. A rendezvényt sikeresnek ítéljük meg, hiszen a három napos programon korra és nemre való tekintet nélkül igen nagy volt az érdeklődés. A kiemeit ünnepek esetében együttműködtünk a Városi Önko1TI1ányzat mellett a város intézményeivel és civil szervezetei vel is. Színvonalasan és méltóképpen emlékeztünk meg hazánk ünnepeiről. Kiemelt figyelmet fordítottunk az intézmény névadójának, Váci Mihály emlékének, szellemi örökségének méltó ápolására. Váci Mihály születésének 88. évfordulóján tartandó emjékülésen bejelentettem, hogy a Váci Mihály születésnap jához közeli időpontban kívánjuk megrendezni a Váci Mihály Kulturális Központ Napját, mely egyben megemlékezés is lenne városunk szülöttéről. Úgy gondolom, hogy nekünk, a kultúrával foglalkozó szakembereknek nemcsak feladatunk, hanem kötelességünk is, hogy városunk híres szülötte méltó helyen legyen kezeive mind a nyíregyházi kulturális-, mind a magyar irodalmi életben. Fontos közművelődési szempont volt ben a művészeti és művelődési csoportok ösztönzése, támogatása. Az intézmény lehetőségeihez mérten az alábbi művészeti csoportokat, klubokat támogatta: Everdance Táncszínház Abovo Crew Break csoport Street Dance School Nap Együttes Tirpák Népzenei Együttes Alvégesi Népdalkör Bokortanyák Lakosságáért Egyesület Gyertyafény Nyugdjjas Egyesület Borbányai Margaréta Nyugdíjas Klub Dongó Együttes V áci Mihály Irodalmi Kávéház Butykatelepi Szociális és Kulturális Egyesület Őszi Alkony Nyugdíjas Egyesület 4

13 Képzés A TÁMOP /1 pályázati konstrukció (konzorciumban pályáztunk) segíti a kulturális szakemberek továbbképzését a szolgáltatásfejlesztés érdekében októberében a pályázat pozitívelbírálásban részesült, így a év elejétől intézményünk szakmai munkatársai megkezdték tanulmányaikat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének (II.23.) határozata alapján a Váci Mihály Kulturális Központ időszakosan működteti az alábbi telephelyeit március 1. napjával: Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont (4400, Nyíregyháza - Butyka, Benkő István u. 1.), a Borbányai Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Margaretta u. 50.), a Felsősimai Közművelődési Színtér (4400 Nyíregyháza, Furulya u. 37.), Kistelekiszőlői Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.) és a Vajdabokori Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Csendes u. 20.). A fenti határozat kimondja még a Jósavárosi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Május 1 tér 10.) bezárását, az ott működő csoportokat és a közművelődési feladatellátást az Ungvár sétány 33. szám alatti Művelődési Ház veszi át. Az intézmény székhelye: Telephelyek: Váci Mihály Kulturális Központ 4400, Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Alvégesi Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Honvéd u. 41. Borbányai Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Margaretta u. 50. Borbányai Közművelődési Színtér 4400, Nyíregyháza, Alma u. 70. Butykai Közösségi Ház és Szabadidőközpont 4400, Nyíregyháza Butyka, Benkő István u. 1. Felsősimai Közművelődési Színtér 4400, Nyíregyháza, Furulya u

14 Jósavárosi Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Ungvár stny. 33. Kistelekiszőlői Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Koszorú u. 10. l(ertvárosil(özösségiház 4400, Nyíregyháza, Prága u. 7. I(ölyökvár 4400, Nyíregyháza, Dózsa György út 25. Mandabokori Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Jegenye u. 19. Nyírszőlősi I(özművelődési Színtér 4432, Nyíregyháza Nyírszőlős, Kollégium u. 54. NagyszálIási I(özösségi Ház 4551, Nyíregyháza - Nagyszállás, Arató u. 4. Orosi I(özművelődési Színtér Bem József Általános Tagintézmény, 4551, Nyíregyháza - Oros, Fő u. 60. Iskola Hermann Ottó Örökösföldi Közművelődési Színtér 4400, Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. Sóstói Művésztelep 4431, Nyíregyháza - Sóstófürdő, Blaha L. sétány 41. Sóstóhegyi Közművelődési Színtér 4400, Nyíregyháza - Sóstóhegy, Igrice u. 6. Vajdabokori Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Csendes u. 20. Városmajori Művelődési Ház 4400, Nyíregyháza, Városmajor u. 3/5 Nyíregyházi Városi Galéria 4400, Nyíregyháza, Selyem u

15 Pál Gyula Terem 4400, Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. A Váci Mihály Kulturális Központban és tagintézményeiben évben működő csoportok és megvalósult programjaik VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. A központi intézmény programjainak kínálatát úgy állítottuk össze, hogy mind a városlakók, és a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidejük hasznos eltöltésére. Célunk a nyitott és befogadó intézmény szerep erősítése, a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Működő csoportok: Szabolcs Koncert Fúvószenekar kedd, péntek óra (2012. május 1. napjától a Kölyökvárban) Majorette csoport - hétfő, csütörtök óra (2012. május 1. napjától a Kölyökvárban) Mandala Dalszínház hétfő, szerda, szombat óra (2012. május L napjától a Kölyökvárban) Street Dance School tánccsoport kedd, csütörtök óra Eastern Eagles Line Dance Country Club - hétfö, csütörtök óra Ab Ovo Crew Break Csoport - hétfö, szerda óra, szombat 9-13 óra Qn-Balett Iskola - kedd, csütörtök óra Primavera Balettegyüttes - szombat óra Zumba Fitness - hétfö, szerda, péntek óra Megyei Alkoholizmus Ellenes Egyesület - hétfötől péntekig 8 16 óra Fogyatékosok Fóruma Támogató Szolgálat hétfőtől péntekig 8-16 óra Arsis Táncstúdió - vasárnap óra Foltvarró szakkör a hónap minden 2. péntekén 14 óra Vészfék Lélekmentő Klub - szerda óra 4 For Dance Tánciskola - kedd óra Everdance Táncszínház hétfö, szerda, péntek óra (májustól) RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK: március Műller Péter előadása március 2. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme 7

16 Kovács Kati koncert március 11. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Ünnepi műsor március 15. Helyszín: Kossuth tér Manó Matiné (Bábelőadás és kézműves foglalkozások) március 4., ll., 18.,25. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaratenne és Alkotógalériája Magyar Nótaest március 31. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme április Húsvéti Játszóház és bábelőadás április 1. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaraterme és aulája Bödőcs Tibor önálló estje április 10. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Költészet Napja, Versmondó Verseny április 11. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne és Kamaratenne Pu1yabál- Bábfesztivál április 28. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Májusköszöntő Bál április 28. Helyszín: Mandabokori Művelődési Ház Majális április 30. Helyszín: Borbányai Művelődési Ház Májusköszöntő Bál április 30. Helyszín: Vajdabokori Művelődési Ház május Majális május 1. Helyszínek: Bujtosi Városliget Mandabokori Művelődési Ház III. Nagyon Rövid Filmek Fesztiválja május 2, 3, 4. Helyszín: Knídy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 8

17 XXXVIII. Gyennek-, és Felnőtt Bábosok Megyei Fesztiválja május 4. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Everdance Táncszínház előadása május 14., 16. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Városnapi programsorozat május Helyszín: Pál Gyula Terem, Nyíregyháza, Kossuth tér, valamint a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Colours Fesztivál május Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Miss Kelet Szépségverseny május 25. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Francia Filmtavasz május Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Országos Gyermeknapi Rajzfilmünnep - Országzászló tér május 27. Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Vasútmodell kiállítás május Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Belvárosi Gyermeknap május 27. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ és Szabadság tér június Olvas Lak könyvsarok megnyitó június 4. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Ünnepi Könyvhét és Könyvkiállítás - Író - olvasó találkozók, közös program a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral Hang Szín Tanoda előadása június 8. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Megyei Nyugdíjas Szövetség Kulturális Seregszemle június 11. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Kőzpont Hangversenytenne Re-Fl ex Táncgála június 15. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme 9

18 Primavera Balettegyüttes előadások június Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Nyugdíjas Ki - Mit - Tud? június 20. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme és Kamaraterme Primavera Balettegyüttes előadás június 23. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Y2K Táncelőadás június 24. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Primavera Tánctábor június Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Táncterme Primavera Táncgála június 30. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme július Sakkverseny július l. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaraterem Hang - Szín Tanoda előadás július 13. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme augusztus Ünnepi műsor augusztus 20. Helyszín: Kossuth tér Street Dance Tánctábor augusztus Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Szabadidős terem 2012.szepternber XXVI. Nemzetközi Ásványbörze szeptember 8-9. Helyszín: Hotel Centrál, Nyár u. 2. Neves - Kor - Társ Galéria kiállítása szeptember 10 - ll. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Alkotógaléria "Kortalan érzelmek" képzőmüvészeti kiállítás szeptember Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Alkotógaléria 10

19 V áci Mihály Kulturális Központ Magyar Nótaest szeptember 22. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Magyar Népmese Nap Rajzpályázatának kiállítása szeptember 25. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Alkotógaléria + I. emelet Magyar Népmese Napok szeptember Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ október október Ünnepi műsor október 6. Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér Zorán koncert október 8. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Everdance Táncszínház Dance Peron október 16. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Bábelőadás - Aranykapu Bábszínház: Tréfás farkas október 20. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Ünnepi Műsor október 23. Helyszín: Nyíregyháza, Hősök tere Everdance Táncszínház - Dance Peron október 24. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Mesejáték - Az aranyaimát termő csodafa október 27. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme november Elhurcoltak Napja november 5. Helyszín: Nyíregyháza, Északi temető Képmás zenekar koncertje november 17. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme Színházi előadás - Szenteltvíz és Kokain november 24. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenyterme 11

20 2012. december Everdance Táncszínház Dance Peron december 1. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Adventi programsorozat december Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér A Diótörő című mesejáték december 3. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne ILCO Egyesület Évzáró programja december 9. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Dr. Csernus Imre előadása december 11. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Váci Mihály Eml ékül és december 14. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaratenne Baptista Szeretetszolgálat Karácsonyi rendezvénye december 14. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Sakkverseny december 15. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaratenne Agrárkonferencia december 18. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne, Kamaratenne Nap Együttes koncertje december 20. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne A lélek hútjain - a Mentha Projekt és a Meta Klub zenés estje december 21. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Re- F1ex Karácsonyi Táncgála december 22. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Hangversenytenne Sakkverseny december 23. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ Kamaratenne 12

21 JÓSAVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 4400, Nyíregyháza, Ungvár stny. 33. Az elmúlt évben közel 2 hónapot vett igénybe a Jósavárosi Művelődési Ház Május 1 téri épületének bezárása, és az Ungvár sétány 33. száma alatt lévő telephelyünk felújítása és a korábbiból való átköltözés. Április elején indult el és a hónap végén fejeződött be az Ungvár sétány 33. szám alatti tagintézmény burkolása, festése, a berendezési tárgyak és eszközök, valamint a csoportok átköltözése. Igyekeztünk a munkálatokat úgy megszervezni, hogy a korábban a régi helyszínen működő csoportok foglalkozásai folyamatosak legyenek. Működő csoportok: Aerobik - szerda, péntek, vasárnap 18 óra Gyógytorna csontritkulás ellen - hétfő, szerda, csütörtök 15 és 16 óra Női kondicionáló torna - hétfó, szerda óra Kímélő torna - csütörtök 18 óra Zongora tanfolyam- csütörtök, szerda 15 és 18 óra Dongó Együttes - hétfó, csütörtök óra Manómuzsika - szerda 9-10 óra Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület - csütörtök óra PROGRAMOK: Tornafoglalkozások (aerobik, kondicionáló-, kímélő- és gyógytorna) kivétel nélkül az új helyszínen is közel változatlan időponttal folytatták a foglalkozásokat, októbertől pedig a zumba is beindult, először heti egy, később heti 2 alkalommal. Zenei együttesek (Dongó, Rege, Dalszövő) közül a Dongó Együttes továbbra is az intézménybe tartja próbáit, melynek fejében 2012-ben 2 alkalommal lépett közönség elé. Próbái kat hétfó és pénteken óra között tartották. A Totyogós klub októbertől havonta egy-egy szombat délelőtt ismét nálunk tartja összejöveteleit, a heti klubnapok azonban megfelelő időpont hiányában a görög katolikus plébánia épületében maradtak. A Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület a nyári szünet kivételével heti 1 alkalommal tartják foglalkozásaikat, ezeken felül farsangi, szilveszteri és névnapi, összejövetelek, táncestek, kirándulás, csoportos színházlátogatás megszervezése, lebonyolítása is szerepelt az éves programban. Az Egyesület tánccsoportja országos megmérettetésen (Nyugdíjas Ki-Mit - Tud?) kiemelkedő, arany fokozatot ért el. 13

22 A nyári tanszünetben Manó-vár címmel 6 alkalommal ingyenes játszóházi- és gyermekprogramokat szerveztünk az Egymásért-Családok Egyesületével közösen. A felmerülő költségeket (játszóházi alapanyagok, foglalkozás vezetők díja) az Egyesület fedezte. A helyi igényekre alapozva több évtizede folyik az intézményben zeneoktatás, ennek keretében egyéni órákon zenei- és hangszeres (zongora, furulya) alapismeretek oktatására, esetenként tehetségfejlesztésre, felnőttek tanítására is sor került ben óvodás és nyugdíjas is vett részt a zeneszakkörként hirdetett órákon, közülük néhányan hosszabb, mások rövidebb ideig élve a szolgáltatás adta lehetőséggel. A kisgyermekeket célozza meg a Manómuzsika címmel kőzel egy évtizede műkődő énekes készségfejlesztő program, melyet egy óvónő tart, terembérleti díj fizetése mellett. A Jósavárosi Napok programsorozata új helyszínen, az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium udvarán valósult meg augusztus lo-én gyermekprogramokkal (játszóházak, bábszínházi előadás) vette kezdetét, ll-én pedig a hagyományos kulturális programokkal zárult. A programsorozat civil összefogás jegyében szerveződött, a felmerülő költségeket (fellépők, cukorágyú, bábszínház, játszóház vezetők) civil szervezetek és támogatók, a színpadbérlést, hangosítást, plakátkészítést a Kulturális Kőzpont biztosította. Megszerveztük a Jósavárosi egészségmegőrző hét (november ) rendezvényeit, Mozogjon többet egészségéért! címmel, melyben az időskori nagyothaliásról előadás, gyógyés rekreáció s tomafoglalkozások kipróbálása, ételbemutató, kóstoló és dietetikai tanácsadás, családi séta, uszodalátogatás és naponkénti vémyomás- és vércukorszint mérés, hallásszűrés várta az érdeklődőket. A résztvevők számára ingyenes programokat az Egymásért-Családok Egyesületével közös szervezésben valósítottuk meg. Decemberben az Egymásért-Családok Egyesületével kőzős szervezésben ismét megrendeztük a Jósavárosi Űnnepváró programsorozatot, játszóházakat, ajándékkészítési lehetőséget kínálva az érdeklődőknek. Népszerű "program" a lakótelep en élőknek a közművelődés holtidejében - délelőtt - szervezett vásár és termékbemutató ben 45 alkalommal adtuk bérbe nagyterünket e célra. Az állandó programok és bérbeadások mellett a nyitvatartási időben szolgáltatást kínáltunk fénymásolás, szövegszerkesztés, információnyújtás. 14

23 V áci Mihály Kulturális Központ ALVÉGESI MŰVELŐDÉSI HÁZ 4400, Nyíregyháza, Honvéd u.41. A tagintézmény közművelődési tevékenységét tekintve a lakosság oldaláról az aktív pihenés, a kreatív kikapcsolódás, döntően a mindennapi kultúra körébe tartozó tartalmak és formák, a szociális jellegű gondolkodás jegyében végzi. Működő csoportok: Kis Margaréta Néptánccsoport- hétfő és csütörtök Margaréta Néptánccsoport- hétfő és csütörtök Mini Margaréta Néptánccsoport- szerda Drámapedagógiai műhely- csütörtök Nyírség Néptánc Együttes - kedd és csütörtök Qn Balett - szerda és péntek Gyógytorna - kedd Zumba - hétfő - szerda , kedd - péntek , csütörtök Zumba gyerekeknek - kedd - csütörtök Miló Kunk - Fu Team - szerda és péntek Jóga - szerda és péntek Gyógytorna - hétfó és csütörtök Callanetics - hétfó és szerda East Side Enemy Break Dance - péntek Színészképző - kedd , csütörtök Alvégesi Nyugdjjas Klub - kedd Alvégesi Népdalkör - kedd A Napfény Lányai Hastánc Csoport - kedd , péntek Kreatív Foltvarró Műhely - minden hónap 3. szombat PROGRAMOK: Március 6-án nyílt meg intézményünk au1ájában a maga nemében különleges fotókiállítás, mely a természetet, annak szépségét és varázslatosságát láttatta. A kiállítás az Alvégesi Nyugdíjas Klub tagjának Gyuka Ferencnek a munkáiból készült. Március 17-én Nyugdíjas klubunk első negyedéves névnapi ünnepségét tartotta meg, mely szép szokássá vált az elmúlt évek gyakorlata során. Március 20-án a Tavaszváró játszóbázra vártuk agyerekeket, mely nyilvános volt, a körzet lakossága részére is, egyben a Tündérkert óvoda gyermekeit ( 2 csoportot is fogadtunk) is meghívtuk erre a foglalkozásra. 15

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉSEK ÉS PROGRAMOK 2010.

BÉRLETI SZERZŐDÉSEK ÉS PROGRAMOK 2010. terem v. VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM 1. Város-Kép Kft. -Nyháza, Szabadság t.9. jan.1.-dec.31. irodai munk. II.sz.16 sz. 60 45.000,- 2. Szabó Csilla -Nyháza,Holló u. 27/B. ápr.1.-május

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2002. (VI.1.) számú. r e n d e le t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2002. (VI.1.) számú. r e n d e le t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2002. (VI.1.) számú r e n d e le t e a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 7/1999. (IV.1.) számú helyi önkormányzati

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL. 2014. évi programjai

Váci Mihály Kulturális Központ KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL. 2014. évi programjai Váci Mihály Kulturális Központ KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 2014. évi programjai ALVÉGESI MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI TÉLTEMETŐ VIGASSÁGOK Időpontja: 2014. február 28. (péntek) 13. 00 óra A programban megelevenednek

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/323 E-MAIL: KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 6-1/2015.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

4401 NYIRfGYHÁZA, KOSSU1H TE R 1. pr.: 83. rt l r fon: S85i FAX: r MAIL:

4401 NYIRfGYHÁZA, KOSSU1H TE R 1. pr.: 83. rt l r fon: S85i FAX: r MAIL: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYIRfGYHÁZA, KOSSU1H TE R 1. pr.: 83. rt l r fon: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 r MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 233/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a. a 2008. évi nagyrendezvények programjainak ütemezéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 233/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a. a 2008. évi nagyrendezvények programjainak ütemezéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 233/2007. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t a a 2008. évi nagyrendezvények programjainak ütemezéséről A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83. TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586. ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU.

4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83. TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586. ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU. Ali NYíREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEJ JOGÚ VÁROS 4401 NYIREGYHA7A, I\OSSU1H lfr 1. PF.: 83 POLGÁRMESTERI HIVATALA TE L[FON: ~36 42524 58si FAX: ~36 42524'586 ~ MAIL: NYHSZOC@NYIRfGYHAZA.HU

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

2009. évi munkaterve

2009. évi munkaterve VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM 4400. Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Telefon: 42/411-822 Fax: 42/411-821 E-mail: vacimuv@chello.hu, info@vacimuv.hu 2009. évi munkaterve Bohács József

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTERJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben