A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásával. Megvalósítás: Elszámolási határidő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásával. Megvalósítás: 2008.09.05. 2009.06.10. Elszámolási határidő: 2009.07.31."

Átírás

1 2139/0108 (NKA 2008) Projektdokumentum Könyvtári Minőségfejlesztés 21 projekt bevezetése A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásával. Megvalósítás: Elszámolási határidő: Szakmai beszámoló a 2139/0108 jelű, "A Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt bevezetése" (1.1. Partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása) című pályázati projekt megvalósításáról a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetének Könyvtárában Összeállította: Szabó G. Tibor projektmenedzser (könyvtári szakinformátor, minőségmenedzser) Jóváhagyta: Horváth Istvánné szakmai felelős, pályázati megbízott (könyvtárvezető) Zalaegerszeg, június

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 4 1. A pályázat lebonyolításának és elszámolásának ütemezése 6 2. A pályázati források felhasználása, pénzügyi elszámolás Megítélt támogatás és felhasználása Szakértői előadások és tapasztalatcserék lebonyolítása Tréningfoglalkozások lebonyolítása 9 3. A projekt lebonyolítása A vezetőség elkötelezettsége Minőségfejlesztési munkacsoport alakítása Munkatársak bevonása - Programalkotás Külső szakértő és tréner kiválasztása Fejlesztési források felmérése források biztosítása Humán források értékelése Pénzügyi források értékelése Intézményi (saját) források értékelése Pályázati források értékelése Tárgyi eszközök értékelése Számítógépek Egyéb IKT eszközök Könyvtári bútorok Szoftverek értékelése Küldetésnyilatkozat és jövőkép (vízió) megfogalmazása Küldetésnyilatkozat Jövőkép A szervezeti kultúra fejlesztése A szervezeti kultúra értékelése Külső és belső kommunikáció felmérése, hiányosságok azonosítása Szervezeti kultúra fejlesztési programja Munkatársak részvétele minőségügyi képzéseken, tréningeken PGTT analízis PGTT analízis összefoglalása PGTT analízis szöveges kiegészítése Felsőoktatási környezet ismertetése Területi adottságok, demográfia, gazdaság Jogszabályi, szakpolitikai háttér Fenntartói szervezeti környezet (Budapesti Gazdasági Főiskola) A Zalaegerszegi Intézet bemutatása /0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 2

3 Az intézeti könyvtár tevékenységének áttekintése Alapfolyamatok (értékképző folyamatok) Könyvtári érdekeltek és igényeik A fogyasztói elégedettségmérések megállapításai Az olvasók által igényelt változások, fejlesztések SWOT analízisek A szolgáltató kulcsterületek SWOT analízisei A tájékoztatás SWOT analízise A katalógusszolgáltatás SWOT analízise Dokumentumok hozzáférésének SWOT analízise Reprográfia és formátumkonverzió SWOT analízise IKT erőforrás-használat SWOT analízise A támogató folyamatok SWOT analízisei A menedzsment SWOT analízise A gyűjteményszervezés SWOT analízise A könyvtár összefoglaló SWOT analízise Stratégiai terv A könyvtári folyamatok statisztikai elemzése, értékelése Felettes stratégiák: a BGF Intézményfejlesztési Terve A könyvtár stratégiai terve között Könyvtári tanácskozás: a projekt záró értékelése 77 Mellékletek melléklet: A projekt feladatainak módosított ütemterve melléklet: A könyvtár belső szakmai fórumai melléklet: Az intézet minőségbiztosítási rendszerének szervezete melléklet: NKA 2139/0100 felmérés: intézményi felhasználók elégedettsége melléklet: NKA 2139/0100 felmérés: olvasók fejlesztési szükségletei /0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 3

4 Vezetői összefoglaló A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetének Könyvtára a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumának támogatásával bonyolította le a 2139/0108 jelű "Könyvtári Minőségfejlesztés 21 projekt bevezetése" című pályázati projektet és között, melyhez a stratégiai tervezés bemenő adataiként felhasználta a szükségletfeltárással egybekötött használói elégedettségvizsgálatra vonatkozó pályázati projekt (NKA 2139/0100) szakmai megállapításait. A minőségfejlesztési projekt célkitűzései a következők voltak: - közvetlen cél: a könyvtár új ( közötti), minőségközpontú stratégiájának kialakítása, - közvetett cél: a minőségkultúra könyvtáron túl mutató (intézeti) terjesztése előadásokkal és tréningekkel. A projekt megvalósítása során figyelembe vettük a témára vonatkozó fontosabb hazai szakirodalmi publikációk 1 iránymutatásait, a program megvalósításában tapasztalatot szerzett könyvtárak (pl. BME OMIKK, OIK stb.) publikált eredményeit és tapasztalatait. A projekt megvalósítása során mindvégig az a szemlélet vezérelt bennünket, hogy ne egy partikuláris könyvtárértelmezés mentén vizsgáljuk a minőség kérdéseit, hanem mindig a felsőoktatási intézmény igényei, az intézet céljai, támogatandó folyamatai adjanak keretet, értelmezési hátteret ehhez. Könyvtárunk szolgáltatásai az oktatás és tanulás, valamint a kutatás támogató folyamataiként funkcionálnak, míg a helyi és szubregionális lakosság számára a főiskolai intézet társadalmi szolgáltató tevékenységének részeként jelennek meg. A kilencvenes évek második felétől egyre aktívabban kapcsolódunk be az intézet fejlődését biztosító, nem kizárólag könyvtári vonatkozású pályázati tevékenységekbe, az intézet webes megjelenésébe és online információközlésébe, újabban még a használóképzés körén kívüli - oktatási tevékenységbe is (Minőségirányítás). Meggyőződésünk, hogy egy intézményi könyvtár úgy szolgálhat igazán eredményesen, ha munkatársainak minden kompetenciáját mozgósítja a fenntartó szervezet folyamatainak szélesebb körű támogatására, bátran túllépve a szűkebben vett könyvtári tevékenységeken. A jelen beszámolóban olvasható elemzések egy része a projektidőszakban, ám nem kizárólag e projekt megvalósítása érdekében készült, hanem a párhuzamosan futó, intézményi infrastruktúra-fejlesztést célzó és a könyvtár jövőjét alapvetően meghatározó - 2. körös TIOP pályázat 1 Többek közt: Fülöp Gyula: Stratégiai menedzsment. Bp., Perfekt, Skaliczki Judit: Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig. Bp., Könyvtári Intézet, Skaliczki Judit Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, /0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 4

5 megvalósíthatóságának vizsgálatát, alátámasztását szolgálta. E pályázat eredményesen zárult, így lehetővé válik az "Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (Infocentrum) barnamezős fejlesztése" c. program megvalósítása, melynek keretében a könyvtár elhelyezése és berendezése (ide értve az infokommunikációs eszközállományt is) teljesen megújul. Minőségprojektünk alapértelme abban rejlik, hogy ennek a nagy horderejű változásnak munkaközösségünk felkészült, frissített szemléletű megvalósítója lehessen. 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 5

6 1. A pályázat lebonyolításának és elszámolásának ütemezése A pályázati projektet a pályázatban közölt eredeti ütemtervtől eltérően valósítottuk meg. Az ütemterv módosítására augusztus 1.-jén kértünk és augusztus 11.-én kaptunk engedélyt (NKA ikt. sz.: 49410/08). A módosítás legfőbb szakmai oka, hogy a támogatott intézmény TIOP / pályázata elnyerte az NFÜ első és e beszámoló benyújtásakor második - körének támogatását. A TIOP pályázat egy Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (Infocentrum) barnamezős fejlesztését célozza, a létesítmény földszintjén az Intézet könyvtára új elhelyezést kap, IKT eszközállománya és berendezése teljesen megújul, illetve az IKT-hoz fűződő szolgáltatási kapacitások jelentősen bővülnek. Az 597 millió Ft támogatású infrastruktúra-fejlesztési pályázat második körös kidolgozása ig volt határidős, melyben az NKA pályázatát is megvalósító munkatársakra jelentős szerep hárult (pl. minőségterv kidolgozása, beszerzési terv eszközlistájának összeállítása, informatikai stratégia készítése). A projektfeladatok ütközése miatt és az NKA pályázat igényes szakmai megvalósíthatósága érdekében kértük a határidők lényeges módosítását. Projektünk megvalósítását meg kellett előznie a 2139/0100 jelű projekt lebonyolításának Az alábbi módosított határidőkkel végeztük el a pályázati projektet: 1. táblázat: Projekthatáridők Megvalósítás teljesítési határideje (Szerződés 3. pont) Elszámolás teljesítési határideje (Szerződés 7. pont) Szerződés szerinti határidő Kért és jóváhagyott határidőmódosítás Módosítással kért hosszabbítás napokban nap nap A projektesemények és feladatok végrehajtásának kimutatását az 1. melléklet tartalmazza. 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 6

7 2. A pályázati források felhasználása, pénzügyi elszámolás 2.1. Megítélt támogatás és felhasználása A megítélt pályázati támogatás összege: Ft A pályázat költségkalkulációjában - a Személyi jellegű költségek rovaton Ft személyi jellegű költség szerepelt, valamint - a Tb-járulék rovaton Ft. A projekt megvalósítására az alábbi megbízási szerződéseket létesítettük a személyi jellegű költségkeret terhére. 2. táblázat: Megbízások és kifizetések Feladat Személyi jellegű kifizetés (Ft) Személyi jellegű kifizetés TB járuléka (Ft) Szakértői megbízási díj (1 fő részére) [tartalma: három nyilvános szakértői előadás tartása és minőségfejlesztési tanácsadás] október 20. és április 22. között Tréner-előadó megbízási díj (1 fő résézre) [tartalma: két, előadással felvezetett tréningfoglalkozás] február 25. és május 5. között Személyi jellegű kifizetés mindösszesen: TB járulék mindösszesen: Személyi jellegű kifizetés és TB járuléka mindösszesen: A támogatási összeg felhasználását igazoló pénzügyi elszámolást a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelő módon, az elszámoló lapon és az eredeti, érvénytelenített bizonylatok fénymásolatainak csatolásával teljesítjük. 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 7

8 2.2. Szakértői előadások és tapasztalatcserék lebonyolítása Az előadások célközönsége: Az elsődleges célközönséget az intézet munkatársai, a további potenciális célközönséget intézeti hallgatók, zalaegerszegi könyvtárak munkatársai, valamint lakossági érdeklődők alkotják. Az előadások nyilvánossága: Az előadások nyilvánosságának érdekében támogatást kértünk és kaptunk az intézet igazgatójától, meghívtuk a megyei és városi könyvtár dolgozóit, a rendezvényekről tájékoztattuk a megyei sajtót (Zalai Hírlap), valamint a rendezvényre vonatkozó tájékoztatást tettünk közzé az N-Joy Rádióban (Zalaegerszeg FM 88,9 MHz), továbbá az intézet és a könyvtár webhelyének nyitóoldalain. Kezdeményeztük az utolsó előadás felvételét a én rendezett Zalaegerszegi Főiskolás Napok programjába, ami sajnos nem valósult meg. A nyilvánosság mértéke az általunk remélttől lényegesen elmaradt, az első foglalkozáson 26, a másodikon 17 fő (ezekből öt munkatársunk), míg a harmadik foglalkozáson csak a könyvtár munkatársai vettek részt. 3. táblázat: Az előadások adatai Előadások adatai 1. előadás: "A minőség kultúrája" - lebonyolítás: (hétfő) tól az intézeti nagyelőadóban. - tartalom: általános bevezetés a minőségügybe, alapfogalmak tisztázása, egy kis szakmatörténet (Deming, Juran stb.), társadalmi környezet és szabályozás (makrominőségügy), különös tekintettel a felsőoktatásra (Bergen stb.). - cél: figyelemkeltés, motiválás. 2. előadás: "Minőségközpontú szervezet - a minőség vezetési és szervezeti kérdései" - lebonyolítás: (szerda) tól a tanulmányi (F) épület 26-os előadóban. - tartalom: mikrominőségügy, különös tekintettel a vezetés elkötelezettségére, ennek megnyilvánulásaira, a szervezeti kultúra formálására (kedvező és kedvezőtlen feltételek) a szolgáltató szervezetekben, a felsőoktatásban (MAB intézményi audit tapasztalatok tükrében). - cél: minőségközpontú kultúrára vonatkozó ismeretek közvetítése. 3. előadás: "Minőségstratégia kialakítása - érdekeltek - partnerség" - lebonyolítás: (szerda) tól a könyvtári olvasóteremben (D ép. 1. emelet). - tartalom: a felsőoktatás kulcs- és támogató folyamatai, érdekeltek azonosítása és az igények, szükségletek, elégedettség feltárása, beépítése a tevékenységbe; szervezeti stratégiaalkotás és kapcsolata az intézményi minőségstratégiával, a szervezeti egységek/területek részstratégiáival; partnerség kialakítása (hallgatókkal, önkormányzati és vállalati szereplőkkel, civil szervezetekkel stb.), 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 8

9 ennek formái, keretei. - cél: minőségstratégiára vonatkozó ismeretek közvetítése. A szakértő díjazása megbízási szerződés alapján, a pályázati keret személyi jellegű költségek rovata terhére, előirányzat szerint foglalkozásonként bruttó Ft, összesen Ft értékben történt. A kifizetés a teljesítések után alkalmanként, bankszámlára történő átutalással teljesült, a TB járulékot a megbízási szerződés értelmében a Megbízó fizette. A teljesítésigazolásokat a GH-nak , és napokon leadtuk Tréningfoglalkozások lebonyolítása Az intézeti könyvtár a "Könyvtári Minőségfejlesztés 21" program bevezetése első, a partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítására irányuló szakaszának megvalósítása keretében két tréningfoglalkozást bonyolított le olyan ütemezéssel, mely lehetővé tette a szervezeti kultúra fejlesztését, valamint a környezeti elemzések készítését, helyzetértékelést, stratégiaalkotást célzó fázisokban a résztvevők készségfejlesztését az alábbi területeken: - minőségügyi csapatépítés, kooperáció a minőségfejlesztési tevékenységben - minőségügyi értékelő kompetenciák, csoportos szellemi alkotó technikák edzése. A tréningeket intézetünk minőségfejlesztési programjába is beillesztettük, a foglalkozásokon az intézet könyvtárosai és az intézet minőségbiztosítási szervezetének munkatársai vettek részt. A foglalkozások előtt az intézetigazgató a minél teljesebb részvételt az érintettek körlevélben történő felhívásával támogatta. A tréningek optimális időpontjait az érintettek megkérdezésével terveztük, elsősorban az oktatói elfoglaltságokhoz próbáltunk minél teljesebb mértékben igazodni. A tréningek ideje alatt a helyszín, az időpont és a könyvtárosok teljes részvétele miatt a szolgáltatások szüneteltek. A tréner díjazása megbízási szerződés alapján, a pályázati keret személyi jellegű költségek rovata terhére, előirányzat szerint foglalkozásonként bruttó Ft, összesen Ft értékben történt. A kifizetés a teljesítések után alkalmanként, bankszámlára történő átutalással teljesült, a TB járulékot a megbízási szerződés értelmében a Megbízó fizette. A teljesítésigazolásokat a GH-nak és napokon leadtuk. 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 9

10 4. táblázat: A tréningek adatai Foglalkozások adatai Foglalkozások leírása 1. foglalkozás "Minőség- és szervezetfejlesztési tréning minőségfejlesztési kooperáció" című tréning-előadás Tartalom: minőségfejlesztési együttműködés szervezeten belül és szervezetek között. Cél: együttműködési módszerek, tapasztalatok megosztása, az együttműködési készségek fejlesztése. Előadó: Bodorkós László igazgató (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Minőségfejlesztési és Informatikai Központ) Helyszín: Intézeti Könyvtár, olvasóterem Időpont: február 25., Résztvevők száma: 11 fő (16 főből részvételi arány 68,75 %) Tevékenységek: - tréner bevezető előadása - tréner által moderált szakmai kerekasztal beszélgetés 2. foglalkozás "Minőség- és szervezetfejlesztési tréning szellemi alkotó csoporttechnikák" című tréning-előadás Előadó: Bodorkós László igazgató (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Minőségfejlesztési és Informatikai Központ) Tartalom: csoporttechnikába ágyazott szolgáltatáselemzés SERVQUAL módszerrel. Cél: szellemi alkotó csoporttechnika hatékony alkalmazása a minőségügyi szakmai munka megvalósításában, szervezésében, a minőségügyi csoportok, szervezeti egységek konkrét tevékenységében. Résztvevők száma: 8 fő (16 főből részvételi arány 50 %) Helyszín: Intézeti Könyvtár, olvasóterem Időpont: május 5., Tevékenységek: - tréner bevezető előadása - tréner által moderált termék megfigyelési gyakorlat - SERVQUAL elemzés a bergeni 1.5. felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderd (Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások) köréből, a front- és back office könyvtári tevékenységekre vonatkozóan - minőség gap-ek meghatározása pókhálódiagramon 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 10

11 3. A projekt lebonyolítása 3.1. A vezetőség elkötelezettsége Minőségfejlesztési munkacsoport alakítása Munkatársak bevonása - Programalkotás án megalakítottuk a könyvtár Minőségügyi Munkacsoportját. (Az alakuló ülést a tervezett helyett nem halasztható könyvtári feladatok miatt és minden munkatársunk részvételének biztosítása érdekében 13 nap késéssel rendeztük.) Döntés született arról, hogy a Minőségkör (a továbbiakban röviden: MK) - mint a könyvtári minőségügyi munkacsoport - tagja a könyvtár minden dolgozója. Az összes dolgozó bevonása nem nehezíti meg a munkacsoport működését, mivel csak öt főt érint, viszont a teljes bevonás révén (ami TQM alapelv is) nagyobb hatékonyságot érhetünk el, ez szolgálja legjobban a motivációt. A szakosított munkavégzés miatt a teljes részvétel nem lenne korlátozható anélkül, hogy az ne rontaná az egyes területek állapotának feltárását, a legjobb részstratégiák kialakítását és általában a szervezetfejlesztési célokat. A MK elnevezésével Kaoru Ishikawa ( ) munkásságára emlékezünk, akit a minőségi körök (qulaity circles) és az ok-okozati elemzés egy módszerének (halszálka-diagram) megalkotójaként tart számon a minőségtudomány. A kör meghatározással hangsúlyozni kívánjuk azt is, hogy a munkatársak minőségügyi együttműködése az egyenlőségen és tapasztalatok megosztásán alapszik, hierarchikus felépítése nincs (nem célja a szervezeti felépítés egy újabb leképezése), a minőségmenedzser kizárólag moderátor szerepet tölt be az MK-ülések során. Az aktív részvételt csak önkéntességre és a hosszú távú egyéni érdekeltség felismerésére építhetjük. Az MK általános feladatai a következők: a szervezeti kultúra tudatos formálása, a motiváció és a munkával kapcsolatos elégedettség növelése, a belső és az érdekeltekkel folytatott kommunikáció, együttműködés javítása, munkafolyamatok javítása, a munkaakadályok felderítése és felszámolása, minőségköltségek csökkentése (különös tekintettel a termékek, folyamatok költségeire). Az MK e projekt keretében teljesítendő feladata: részvétel a projekt rendezvényein (előadások, tréningek), részvétel az elemző és stratégiaalkotó folyamatban. 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 11

12 Az alakuló ülés NKA projektek az Intézet könyvtárában c. előadás-prezentációjában bemutatásra kerültek a 2139/0108-as és a 2039/0100-as projektünk feladatai és kapcsolódási pontjai. A könyvtár minőségfejlesztési törekvéseit nem kívánjuk elkülöníteni, kiszakítani azokból a fenntartói (intézeti, kari és főiskolai) folyamatokból, melyek jelenleg a MAB követelményein alapuló, önértékelésre épülő minőségfejlesztés, a jövőben pedig a követelményalapú, standardizált (MSZ EN ISO 9001) minőségügyi tevékenység formájában is megjelennek. A könyvtárszakma TQM központú megközelítése és az ISO megközelítés között nem látunk ellentétet: a TQM hosszú távú eredményeit csak erősíthetik a jól működő minőségirányítási rendszerek. A TQM a minőségügy humán, közösségi vetületét, az elkötelezettség "szenvedélyességét", az ISO-s MIR pedig a minőségügyi tevékenységek szilárd szerkezetét, "rendszerességét" biztosítja. TQM kezdeményezésünk hosszú távú fenntartásának természetesen vannak kockázatai: - eredményproblémák: a tartós hatások gyakran csak 5-10 éves távlatban jelentkeznek, így a kezdeményezések és az eredmények közötti kapcsolat nem lesz eléggé egyértelmű, ami a törekvések hatásosságát megkérdőjelezheti; - vezetői magatartás: a könyvtár vezetésében bekövetkező változások során megőrizhető lesz-e a szükséges ösztönzés és támogatás; - szervezeti burnout: a várható vagy még feltáratlan szervezeti változásokkal társuló feszültségek a lelkesedés elvesztéséhez, kifáradáshoz, kiégéshez vezethetnek (különösen, ha ez csökkenő megerősítéssel, lanyhuló visszajelzésekkel és kontrollal, vagy adminisztrációs terhek növekedésével társul). E kockázatok elkerülésében segíthet, hogy a felsőoktatási könyvtárak minőségének értékelését a felsőoktatási gazdaintézmények akkreditációja során (ez esetünkben legutóbb 2007-ben történt) rendszeresen elvégzik a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei alapján. Az elmúlt években tapasztalatokat szereztünk a minőségértékelési tevékenységről, munkatársaink többsége tagja az intézeti minőségügyi szervezetnek is, így fokozatosan természetessé válik a minőségkultúra. Mindenképp kívánatosnak tartjuk, hogy a TQM túltematizálását szakmai divatszlogenné válását - elkerüljük és leginkább konkrét javító intézkedések, a kisebb-nagyobb, de feltétlen pozitív változások megvalósítására fókuszáljunk. A "nagy eszmék" és a hétköznapi valóság összevetése a legtöbbször szkeptikus konzekvenciára vezet, míg az apró javítások, innovációk a mindennapi szakmai munka örömét és értelmét jelentik Külső szakértő és tréner kiválasztása A szakértő és a tréner kiválasztási szempontjai esetében a fő hangsúlyt a felsőoktatási minőségügyi ismeretek, gyakorlati tapasztalatok meglétére helyeztük, mivel a felsőoktatási alapfolyamatokból származó elvárások közvetlenebbek és sürgetőbbek a tágabb értelmű könyvtárszakmai elvárások teljesülésénél. A nagyobb szervezeti haszon érdekében az előadások könyvtárszakmai jellegét lazítottuk és inkább a könyvtár által szolgált alapfolyamatokra, a 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 12

13 felsőfokú oktatásra és tanulásra vonatkozó összpontosítást vártuk el az előadótól. A felsőoktatási könyvtár szolgáltatásai csak a felsőoktatási intézmények hármas feladata (oktatás, kutatás és társadalmi szolgáltatás), valamint a tanulási folyamatok támogatásaként elemezhetőek - pl. a gyűjtemény tartalmi összetétele, a tájékoztató szolgálat szükséges szakmai kompetenciái stb. -, az intézeti képzés mindenkori "szakportfoliójától" függenek. Előzőekre tekintettel külső szakértőként nem könyvtári szakembert, hanem a felsőoktatás minőségbiztosításában jártas szakembert kérünk fel. PhD Koczor Zoltán a Budapesti Műszaki Főiskola Divat, Termék és Technológiai Intézet igazgatója, főiskolai tanár, kandidátus, doktori iskola témavezető, minőségügyi szakíró (főbb művei: Bevezetés a minőségügybe : a minőségügy gyakorlati kérdései. - Budapest : Műszaki Kvk. : M. Minőség Társ., cop ; Minőségirányítási rendszerek fejlesztése : módszertani segédlet kiad. - Budapest : TÜV Rheinland InterCert, 2005.), több publikációja jelent meg az Anyagvizsgálók lapjában, a Magyar minőség, valamint a Minőség és megbízhatóság c. szakfolyóiratokban. A BGF PSZF Kar Zalaegerszegi Intézetében 2007-ben lefolytatott második körös intézményi akkreditáció során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság látogatóbizottságának auditora volt, így megfelelő rálátással rendelkezett szervezetünk egészére és átfogó képpel rendelkezik az intézet és könyvtára minőségképességére vonatkozóan. A tréning vezetőjének kiválasztásánál kiemelkedő fontosságúnak tekintettük a felsőoktatási szolgáltatási tevékenységek, folyamatok minőségügyi ismeretét (különös tekintettel a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeire) és az arra vonatkozó szakmai gyakorlatot, mivel a könyvtári szolgáltatások a felsőoktatásban folyó oktatási és kutatási tevékenységek támogató folyamatai, hatékonyan csak úgy szolgálhatják az alapfolyamatokat, ha a felsőoktatási értékképzés, a felsőoktatás szükségletei irányából vizsgáljuk őket. Könyvtárunk nagyobb szervezeti struktúrák (intézet, kar, főiskola) része, a tréning fókuszát ezért nem kizárólag a könyvtári tevékenységre, hanem általában a felsőoktatási szolgáltató folyamatokra - a tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások körére - állítottuk. Bodorkós László - akivel a Nyugat-dunántúli Regionális Felsőoktatás-fejlesztési Egyeztető Fórum projekttevékenységei során alakítottunk ki jó szakmai kapcsolatot - korábban a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola főtitkári feladatait látta el, a főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetembe integrálódása után a Savaria Egyetemi Központ Minőségfejlesztési és Informatikai Központját vezeti. Közreműködött a "Felsőoktatási Intézmények Minőségkultúra Váltásának Pilot Programjában" (HEFOP P /1.0), melyben a szombathelyi főiskolán kívül a Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Esterházy Károly Főiskola, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem és a Szolnoki Főiskola vett részt. E program keretében intézményi stratégia- és működésfejlesztéssel foglalkozott (küldetésnyilatkozat, stratégiai alapelvek, környezetértékelés, valamint oktatási, kutatási és szolgáltatási stratégiák kialakítása), tehát projektünkhöz igen hasonló kérdésekkel, de lényegesen átfogóbban. Közreműködött a BDTF-en 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 13

14 2006-ban megvalósult, új könyvtárépület létesítését célzó Regionális Felsőoktatási Forrásközpont 2 projektben. A felsőoktatási intézmény minőségirányításának gyakorlatát, mindennapjait alaposan ismeri, számos együttműködés és rendezvény résztvevőjeként a szakmai újdonságokat is folyamatosan követi. A minőségügy felsőfokú oktatásában is tapasztalatot szerzett, közvetlensége különösen alkalmassá teszik gyakorlatcentrikus csoportfoglalkozások lebonyolítására. 5. táblázat: Kiválasztott szakértő és tréner adatai Kiválasztott külső szakértő és tréner megnevezése PhD Koczor Zoltán Megjegyzések Munkahely: Budapesti Műszaki Főiskola Divat, Termék és Technológiai Intézet Beosztás: intézetigazgató Elérhetőség: 1034 Budapest, Doberdó u. 6. Telefonszám: 1/ Fax: 1/ Bodorkós László Munkahely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Minőségfejlesztési és Informatikai Központ Beosztás: igazgató Elérhetőség: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefonszám: (94) ; (30) Fax szám: (94) A Forrásközpont létesítmény szakmai célkitűzései hasonlóak ahhoz, melyeket a BGF a Zalaegerszegen 2010-ben megvalósítandó Infocentrum létesítménynek szán. 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 14

15 3.2. Fejlesztési források felmérése források biztosítása A középtávú minőségfejlesztéshez rendelkezésre álló és szükséges források számbavételét elvégeztük (lásd alább a pontok kifejtését). A jelenlegi eszközállomány bázisán Humán források értékelése A fejlesztések legfontosabb forrása a munkatársi gárda, mely a 90-es évek második felétől lényegében változatlan. A könyvtáron belüli munkaterületi szakosodásnál a képzettség, szakmai tapasztalat és affinitás egyaránt szerepet játszott. Az elmúlt években két fő újabb felsőfokú végzettséget szerzett, két fő pedig ECDL és ECDL Start bizonyítványt. Amennyiben az a munkatárs érdeklődésével és a könyvtár szükségleteivel is egybevág, nyitottak vagyunk a "könyvtárosságon túli" képzettségek megszerzésére és alkalmazásának integrálására. Hangsúlyosan kezeltük az informatikai ismeretek terén történő, de nem feltétlen papírokkal igazolt felzárkózást. A munkatársak átlagéletkora 49 év, ami előnyös a munkatapasztalatok szempontjából, viszont hátrányos a fő felhasználói korosztálytól (18-22 év) való távolodás és a friss szakmai szemlélet, valamint a ma már nélkülözhetetlen idegen nyelvi kompetenciák hiánya miatt. 6. táblázat: A könyvtár humán erőforrásai Név/beosztás Végzettség és egyéb szakképzettség Életkor Munkaterület Horváth Istvánné főiskola: üzemgazdász technikus (1966) főiskola: könyvtár szak (1978) Góczán Judit főiskola: könyvtár szak (1995) [egyéb felsőfokú képzettség: magyar szak] egyetem: könyvtár kiegészítő szak (2001) Gyarmatiné érettségi és könyvtártechnikus szakvizsga Simonffy Ágnes tanfolyam: ECDL Start bizonyítvány (2005) Szabó G. Tibor főiskola: könyvtár szak (1992) [egyéb felsőfokú képzettség: biológia szak] egyetem: szakinformátor szak (1995) főiskola: minőségmenedzser (2007) Vörös Istvánné főiskola: könyvtár szak [egyéb felsőfokú képzettség: népművelő szak] tanfolyam: ECDL bizonyítvány (2004) 63 könyvtárvezetés, szaktájékoztatás 36 szaktájékoztatás, könyvtárstatisztika 50 kölcsönzés, folyóirattár 43 formai/tartalmi feldolgozás, könyvtárinformatika 54 kölcsönzés, gyűjteménygondnokság 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 15

16 A munkatársak a szorosan vett könyvtári szakmai tevékenységen túl bevonhatók az intézet más feladataiba (dokumentumok szerkesztése, korrektúrázás, e-learning szerver üzemeltetése, pályázati tevékenység koordinálása, honlap-szerkesztés, oktatás). A munkatársak szakmailag elkötelezettek. Hangsúlyosan kell kezelni a szolgáltatási tevékenység által igényelt kompetenciák fejlesztését. Személyi változás esetén jól képzett, sokoldalú, valós nyelvtudással rendelkező fiatal szakember bevonása kívánatos Pénzügyi források értékelése Intézményi (saját) források értékelése Két saját forrást különböztethetünk meg: - költségvetési, fenntartói működési források (gyarapítás, rezsi, bérek), - felhasználói bevételi források (szolgáltatásértékesítés). A fenntartói működési források legalább egy évtizede érdemben nem bővültek területünkön, csak az infláció mértékében - bérek esetében a kötelező besorolások változásának mértékében - kompenzáltak. Különösen a gyarapítási lehetőségeket és az eszközállomány cseréjét illetően okoz helyben járást a stagfláció. Tárgyi eszközök és szoftverek vásárlásához éves szinten Ft közötti összeget van módja az intézetnek biztosítani a könyvtárban, ami csak egy-két égetően fontos eszköz cseréjére elegendő. Évente mintegy db dokumentumot vásárolunk, míg a felhasználók számára kedvezőbb (7 nap helyett legalább 14, de inkább 21 napos) kölcsönzési idejű ellátáshoz ennek duplájára lenne szükségünk (1500 dokumentumhoz további 2-2,5 millió forintra). A könyvtári saját bevételek 2000-től évi ezer forint között szóródtak, a trendvonal lassuló növekedést mutat. 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 16

17 1. ábra: Könyvtári bevételek alakulása között Fő bevételi forrásaink a késedelmi és beiratkozási díjak, valamint a nyomtatás és fénymásolás. A bevételek évek közti ingását leginkább a késedelmi és beiratkozási díjak okozzák (illetve egyes évek bevételét "megnyomta" a selejtezett dokumentumok antikvár értékesítése is). Saját forrásainkat leginkább a hallgatói kör számára nyújtott fizetős szolgáltatások számának és díjainak növelésével fokozhatjuk. Nem próbálkoztunk a vállalkozói szféra számára értéknövelt információs szolgáltatások nyújtásával. Bevételtermeléssel kapcsolatos problémák: - a megtermelt bevételeket a fenntartó intézmény elvonja, így a bevétel termelési képesség lényegében még indirekt kapcsolatban sem áll a könyvtári ráfordítások bővíthetőségével, a könyvtár fejleszthetőségével (= költségvetési és nem üzleti modell) - rugalmatlan térítési, szolgáltatási árrendszer: a térítéseket és juttatásokat a főiskolán az évente felülvizsgált "Térítések és Juttatások Szabályzata" határozza meg - jelentős hozzáadott értékű, egyedi szolgáltatások nyújtásához csekély HR kapacitással (én néha hiányos kompetenciákkal) rendelkezünk, - a felhasználók zöme intézményi, "ingyenességre szocializált" felhasználó, akik körében csekélyebb mértékű térítések bevezetése is jelentős ellenállást válthat ki, - az üzletszerű működéshez alkalmatlan a pénztárkezelési, elszámolási modell (a pénztár hó végi kisöprése miatt lényegében még váltópénz sem marad) ben a BGF könyvtári szolgáltatási árakat egységesítő törekvését azzal az indokkal utasítottuk el, hogy a szolgáltatók környezeti, "üzleti" körülményeire és egyéb gazdasági feltételeire érzéketlen egységes árrendszer a könyvtárnak a megyeszékhely könyvtári piacára tekintettel, több éve fejlesztett és folyamatosan korrigált, a felhasználók által elismert árpolitikájának megváltoztatása komoly szolgáltatáspolitikai és arculati veszélyeket rejt ben a "Térítések és Juttatások Szabályzata" új szabályzatába kérésünkre bekerült a következő szöveg: "A területi intézetek könyvtáraiban az egységes BGF díjszabás alkalmazásán túl bizonyos díjtételekben a helyi 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 17

18 sajátosságok is érvényre juthatnak, figyelembe véve a gyűjtemények egyediségét és szolgáltatáspiaci környezetét." Az első felsőfokú alapképzés tandíjmentességére alapozva úgy ítéltük meg, hogy helyesebb, ha a könyvtári szolgáltatás nyújtása a felsőoktatási tevékenység törvény előírt részeként a képzéshez hasonló díjmentességet élvez - bár beiratkozási díj szedésének saját hallgatókra vonatkozóan sincs jogszabályi vagy intézményi szabályozási tilalma. Az üzemi költségek olyan mértékben emelkednek az elmúlt években, hogy mindenképp méltányosnak tekinthető, ha annak egy meghatározott hányadát a felhasználóra hárítjuk, elkerülhetetlenül bevonva e körbe a hallgatókat is - annál inkább, mivel javult az elmúlt években diákok hiteltámogatása. Ma forintot költünk egy olvasó egész éves ellátására (pontos adatot azért nem számíthatunk, mert a könyvtárra jutó rezsiköltségeket csak becsléssel tudjuk meghatározni, pontos részesedésüket az enegriaköltségekből nem ismerjük). Nem kis feszültséget gerjesztő kérdés, hogy ennek hány százalékát méltányos "visszakérnünk"? 10% forintos éves tagdíjat jelent - a jelenlegi teljes áru beiratkozás 1600 Ft. A saját fenntartói és bevételi források elégtelenségének legsúlyosabb következménye, hogy a felhasználói igényvizsgálatban gyengén szereplő területeken (tansegédletek, szakkönyvek példányszáma és kölcsönzési ideje) nem tudunk pozitív változást elérni. A felhasználók igényei az elmúlt évtizedben tovább növekedtek, aminek nem teremtődött meg a közellátási fedezete, így egyre valószínűbb, hogy az igények és ellátás ollójának további nyílása csak a költségvetési és szolgáltatásértékesítési bevételek harmonizált növelésével, a szolgáltatási bevételek nagyobb részének direkt visszaforgatásával állítható meg. Ez utóbbihoz viszont megreformált, vagy nem költségvetési típusú gazdálkodásiüzemeltetési modellre lenne szükség Pályázati források értékelése 1993 és 2008 között Ft támogatást nyertünk el különböző támogatóktól: Mellon Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, "Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért" Alapítvány, Felsőoktatás Fejlesztési Alap, Magyar Soros Alapítvány, szakminisztériumok (MKM, OM, OKM, NKÖM), Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Széchenyi Terv, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Informatikai és Könyvtári Szövetség, 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 18

19 Közép-európai Brókerképző és Értékpapír-piaci Ismeretterjesztő Alapítvány. Legfontosabbak az 1998-as és 2002-es pályázati fejlesztések voltak, melyek lehetővé tették az átfogó könyvtár-automatizálást és megalapozták a szélesebb körű felhasználói számítógépes alkalmazásokat. 2. ábra: A könyvtár között elnyert pályázati támogatásai Ft-ban Szakmai vonatkozású az IHM ITP-5 ös pályázata is, melynek két körében minden munkatársunk számítógéphez jutott (lényegében mindegyikőnknek ez volt az első, és többségünknek máig egyetlen ilyen eszköze). A felsőoktatási pályázatok 2000-től egyre inkább normatív jellegűekké, egyfajta "pótköltségvetéssé" váltak, az eredmények inkább az intézmények hallgatói mutatóival, mint a pályázatok minőségével álltak kapcsolatban. Megszűnt az önálló intézeti pályázás lehetősége is: minden részpályázatot az intézményi központ összesített és sorolt prioritási rendbe ban a Pályázati Előkészítő Alap (PEA) támogatásával a HEFOP intézkedés keretében kezdett az intézet kidolgozni egy kampuszfejlesztési koncepciót, melynek központi elemét képezte egy infocentrum létrehozása a könyvtár és az IKT laborok egyesített elhelyezésével. Ezt a közös elhelyezést a könyvtár már 1999 körül szorgalmazta, de a 2000-ben történt intézeti telephelyváltáskor nem valósulhatott meg. A HEFOP pályázat 2004-es beadása meghiúsult, mivel a főiskolán a budapesti helyszínű fejlesztések kaptak prioritást. A koncepciót 2006-ban vittük tovább a KT-FT/2/2006. pályázatban, akkor egy részlegesebb intézményfejlesztési célkitűzés, a felsőfokú szakképzések támogatásának örve alatt ( A gazdasági felsőfokú szakképzések szubregionális hatókörű infocentrumának - IKT-képzési és Tudásbázis intézményének - kialakítása, integrált szolgáltató központ keretében ). E pályázat célja nagyobb fejlesztési koncepciók kidolgozása volt szubregionális partnerség keretében. A tervezett fejlesztés volumenét azonban az FSZ képzések létszámai nem indokolták eléggé, így várnunk kellett egy szélesebb hallgatói kört érintő infrastrukturális nagypályázatra őszén az NFT2 részeként megszületett az a TIOP intézkedés ("A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 19

20 informatikai fejlesztések támogatása"), mely megfelelő kiírás volt az infocentrum-koncepció megvalósítására tavaszán benyújtottuk az első körös pályázatot, ami kedvező elbírálásban részesült. A második körben az intézet részletesen kidolgozta az "Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (Infocentrum) barnamezős fejlesztése" projektkoncepciót, mely barnamezős beruházásként reális költségekkel egy Infocentrum (Tudásközpont) megvalósítását célozza három szintes, 1513 m 2 hasznos alapterületű, hatékony és környezetkímélő (talajhő hasznosítással fűtött) energetikai rendszerű létesítményben. A kialakítandó Infocentrum lehetővé teszi az intézet hallgatósága - és intézményközi együttműködés keretében a zalaegerszegi felsőoktatási intézmények hallgatói számára is - az információs technológia képzésintegrációjának elmélyítését, továbbá a szakmai információk eredményesebb kutatását, felhasználását, a tudáshasznosulás javítását diákok, oktatók, a helyi lakosság és az érdeklődő szervezetek (vállalkozások, közintézmények) számára. Az oktatási és könyvtári szinteken túl egy közösségi szint szolgálja a helyi szakmai és tudományos szervezetek programjainak lebonyolítását, együttműködéseinek fejlesztését és a gazdasági-pénzügyi kultúra terjesztését nyilvános rendezvények révén a szubrégió társadalmának javára. A létesítmény földszintjén modernizált, komplex kutatási-, információ- és dokumentumszolgáltatás (könyvtár és tájékoztató központ szint) valósul meg a következő célokkal: - a nagy látogatóforgalmú könyvtár áttelepítése a tanszéki épületből a Tudásközpont földszintjére, a felhasználói terek reorganizációjával és az IKT ellátottság megerősítésével (bővített felhasználói eszközök, saját IKT eszközök használata WiFi technológiával, ideális elhelyezés a csoportfoglalkozások követelményeinek stb.), - kutatószobák kialakítása a gyakorlati kutatási szolgáltatások bázisaként, - a tanulmányi (labor) és kutatási-információkeresési (könyvtár) célú felhasználói forgalom szinergikus kapcsolódásának megteremtése. Indokoltsága: a jelenlegi könyvtári elhelyezés (jelenleg még nem akadálymentes tanszéki épület emeletén) és eszközparkja kedvezőtlen, a rendelkezésre álló kutatási eszközállomány a tanszékeken széttagolt és korlátozott hozzáférésű. A projektkoncepciót a 2. körben is támogatták, így Ft támogatással és Ft önrésszel a projekt megvalósítása TIOP /2-2F azonosítószámon megkezdődött és a tervek szerint 2010 őszéig megvalósul. A könyvtár hozzáférését a pályázati forrásokhoz jónak minősítjük. A legújabb, 2009-es TIOP es eredmény átfogó megújulásra nyújt lehetőséget. Olyan bőséges erőforrás-hátteret biztosít a könyvtárnak, melyre még nem volt példa az intézmény történetében. 2139/0108 (NKA 2008) PROJEKTDOKUMENTUM 20

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN

NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN NEMZETKÖZIESÍTÉSI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI AUDIT A CAMPUS MUNDI PROGRAMBAN CAMPUS MUNDI PROGRAM TPF SZEREPE A NEMZETKÖZIESEDÉS TÁMOGATÁSÁBAN I. II. Kapcsolódó módszertani fejlesztések III. PLA jellegű szakmai

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, március 23. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgá infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz TIOP 1.2.3/08/1 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Tiszaújváros, 2010. március 23. Kedvezményezettek Miskolci Egyetem:

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A pályázat azonosító száma:

A pályázat azonosító száma: PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben