CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK"

Átírás

1 Mi vagyunk azok, akiktől a szülők óvják gyermekeiket. a deviánsok, narkósok, csavargók nem a mozivászonról idepottyant csodabogarak, akik a film után megszűnnek létezni, hanem húsz, harminc, negyven év élettapasztalatának eredményei, ha úgy tetszik kudarcai. A lényeg, hogy itt élünk - és élünk! - s tetszik vagy sem, osztozunk a világon, országon, városon, hiszen paradox módon a társadalmon kívüliek is a társadalomban élnek. Mondanivalónk van, üzenetünk van, világnézetünk van, tragikus és boldog sorsunk van, érzéseink vannak, véleményeink, célunk, de kevés a lehetőség arra, hogy ezt köreinken kívül is megosszuk az emberekkel. szeretnénk fórumot teremteni, hogy üzenhessünk magunknak, neked és azoknak a hallhatatlan hangoknak, visszafojtott halálsikolyoknak, melyek tulajdonosai egyáltalán nem halhatatlanok. Tolmácsok szeretnénk lenni, akik lefordítják azokat a hangokat, melyek nélkülünk talán csak káromkodásnak hangzanak. az érzéseket, és az érzéseken alapuló véleményeket tartjuk fontosnak, mert bár fenntartjuk a lázadás jogát - nem a különbségeket igyekszünk növelni a normálisok és normálatlanok között. Hisszük, hogy ha két teljesen különböző ember, embercsoport vagy kultúra akár egyetlen apró dologban is egyetértésre jut, ez elég lehet ahhoz, hogy békét kössenek, együttműködjenek, tiszteljék egymást. Mert végső soron ezt szeretnénk: figyelmet, törődést, szeretetet; megmutatni, hogy másságunkkal együtt sem vagyunk mások, még akkor sem ha mi vagyunk azok, akiktől óvtak a szüleink. (MeneTrend 2001, Olaszy Csaba) BEVEZETő A Megálló Csoport a Belvárosi Tanoda Alapítvány munkacsoportja; 1997-óta működik. Humán vállalkozás, egyedi vonása, hogy józan szenvedélybetegek, deviáns fiatalok hozták létre abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak önmaguknak és társaiknak. Az alapítást ugyanazok az alulról érkező igények motiválták, melyek a mindennapokat is működtetik, s amelyek kielégítésére sem az állami ellátó rendszer, sem más szakmai szervezet nem képes. Mindenkori legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy segítsük a deviáns fiatalokat, azokat, akik a kiesők közül is kiestek. Ennek érdekében a segítő munka azon területein dolgozunk, ahol jelenleg a legkevesebb szakember tevékenykedik. Sokszor halljuk, hogy a drogosok társadalmi megítélése különösen negatív. A narkós kifejezés szinte a csaló, a tolvaj, az erkölcstelen, megbízhatatlan, gerinctelen, akaratgyenge ember szinonimája. A közhiedelem szerint szenvedélybetegek ellátására csak olyan megszállott őrültek vállalkoznak, akik elviselik, hogy munkájuk eleve kudarcra ítélt. A mi tapasztalataink azonban mást mutatnak. Nem találkoztunk reménytelen esetekkel, csak olyanokkal, akikről már mindenki lemondott. Magát a drogozást, éppúgy, mint azt, ha valaki a Megálló Csoporthoz fordul, segítségkérésként értelmezzük. Meggyőződésünk, hogy a drog a drogosoknak nem probléma. A drog problémát jelent a politikusoknak, rendőröknek, pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki nem használ kábítószereket. A drogosok általában számos vélt vagy valós problémával küszködnek, s nyilván ezek megoldatlansága vezetett a szerhasználathoz, de a szer maga számukra nem okoz gondot, legfeljebb akkor, ha hiányzik. A deviánsokkal való munka kihívást jelent mind a civilek, mind a szakemberek számára, s ha nem is végződik mindig sikerrel, mégsem ítéltetett eleve kudarcra. Akik vállalják ezt a kihívást, nem feltétlenül megszállottak vagy egyenesen őrültek; olyan emberek, akik az átlagosnál több energiát hajlandók munkába fektetni azon a területen, ahol a sikert ugyan drágábban adják, de többszörösen meg is hálálják. A Megálló Csoport munkatársai valamennyien képesek arra, hogy elhagyják a kitaposott ösvényt: szokatlan eljárásokat alkalmazunk azok körében, akik a megszokott utakon nem kaptak segítséget vagy épp azoktól váltak deviánssá. Megesik, hogy a Megállóban a volt zsebesre bízzuk a - 1 -

2 kasszát, vagy színházunkban a leggátlásosabb ember játssza a főszerepet; előfordul, hogy a nehezen és rosszul tanuló diák vizsgáztatja a tanárt, s még hosszan sorolhatnánk a példákat. Mindez, úgy tűnik, működik - legalábbis ezt igazolja a sok talpra állt anyagos, a sok máshonnan kicsapott diák, aki nálunk megszerezte az érettségit, s a sok barát és támogató, akik nem kaptak mást tőlünk csak hiteles figyelmet, őszinteséget. CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK A Megálló Csoportban segítséget kérő embereknek igyekszünk megadni mindazt, ami felépülésükhöz, gyógyulásukhoz, az élhető életbe való visszailleszkedésükhöz szükséges. Felmérjük a mindenkori igényeket, megszervezzük és működtetjük a különféle ellátási formákat, kitaláljuk azok kereteit és tartalmi elemeit; törekszünk a komplexitásra, arra, hogy a programokat folytonos mozgásban tartsuk; ennek érdekében szüntelenül mérlegeljük, és maximálisan kihasználjuk saját erőforrásainkat, s mindazokat a további forrásokat, melyek számunkra hozzáférhetőek. Tevékenységet, munkát, emberi kapcsolatokat, társaságot kínálunk az erre igényt tartó kallódó, deviáns, unatkozó, magányos, alkohol-, drog-, és egyéb függőségi problémával küzdő fiataloknak és azoknak, akik e fiatalokkal kapcsolatokat akarnak teremteni, közösséget vállalnak velük. Programjainkat értük és általuk működtetjük. Nappali ellátást biztosító tevékenységünk keretében a fiatalok szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervezünk. Programjaink önkéntességre és speciális segítő, alkotó-önsegítő csoportokra épülnek. Célunk, hogy a tevékeny ember optimizmusával küzdjünk a kirekesztettséggel és a magánynyal. A stigmatizáció áldozataival dolgozunk, olyan emberekkel, akiket másságuk, viselkedésük, betegségük miatt deviánsnak minősítettek, akik kihullottak családjukból, szűkebb vagy tágabb értelemben vett természetes közösségeikből, akik az élet nevű játékban nem értik a szabályokat, akik annak vesztesei, vagy éppen vesztésre állnak. Rehabilitálni akarjuk a józanság becsületét és az élet szeretetét, nyitott, alkotó emberként, s nem szakemberként keressük az érvényesülést. Az önsegítő csoportok gyakorlata és elvei alapján működünk, melyek a sorstársiasságra, a partneri viszonyra, a személyes, szemtől szemben történő kommunikációra, a spontaneitásra és a közös tevékenységekben való részvételre épülnek. Célunk a közösség támogató erejének felhasználása ez egyén bármilyen pozitív változásra irányuló törekvésének erősítésében. Mindig azokra az emberekre koncentrálunk, akik segítséget kérnek a Megálló Csoporttól, az ő életükön azonban nélkülük, s főképpen helyettük, változtatni nem akarunk. A világot, a társadalmat, a rendszert adottnak tekintjük, azok változásait inkább megérteni és elviselni szeretnénk, semmint befolyásolni. Nyitottságunkkal is enyhíteni szeretnénk a deviancia- és kábítószer-kérdést övező misztikus társadalmi rettegést és előítéletet, szeretnénk érzékennyé és fogékonnyá tenni a kevésbé érintett embereket, ezáltal elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét. Ahhoz, hogy napi szinten működni tudjunk, minőségi információkat gyűjtünk, s felhasználjuk azokat az ellátásban; ismerkedünk a hazai és európai mintákkal és módszerekkel, s az újszerű megközelítéseket, eljárásokat és eszközöket alkalmazzunk munkánkban. Igyekszünk elősegíteni a társadalmi és szakmai összefogást, annak érdekében, hogy betöltsük a szenvedélybetegek ellátásában mutatkozó hiányokat

3 Elsősorban szenvedélybetegek keresnek meg bennünket, betegségük legkülönbözőbb fázisaiban, valamint olyan fiatalok, akik be- vagy visszailleszkedési problémákkal küszködnek; többségük Budapesten él. Havonta átlagosan 300 ember látogat el hozzánk, köztük kétségbeesett szülők, tanácstalan pedagógusok és pályakezdő szakemberek is. Mindenkit igyekszünk támogatni, hosszú távú segítői kapcsolat kialakítására azonban csak a közvetlenül érintett szenvedélybetegekkel és más kirekesztettekkel törekszünk. A Megálló Csoport Budapest VIII. kerületében működik, így ellátottaink többsége fővárosi. Rehabilitációs programunk alapvetően regionális szintű, prevenciós tevékenységeink az egész országra, szakmai kapcsolataink pedig az ország határain túlra is kiterjednek. Meggyőződésünk, hogy munkánk modell értékű, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy programunk speciális budapesti igények köré szerveződött, s így hatékonyan elsősorban a fővárosban működhet. TEVÉKENYSÉGÜNK A Megállóban legfontosabb érték az ember. Mi nem a keretek köré szervezzük az embereket, hanem az emberek köré szervezzük a kereteket. Soha nem dolgoztunk úgy, hogy egy-egy programot jó előre kitalálva abban reménykedtünk volna, hogy az érintettek egy szép napon megtalálják, és használni kezdik azt. Alapvetően klienseink alakították ki, s formálják folyamatosan szinte valamennyi tevékenységünket; a működés során rögzítjük szavakba a kereteket, s teremtjük meg a feltételeket. Ezért programjaink életközeliek. Tevékenységünket a közösséget előtérbe helyező, környezettudatos, az egész rendszert átfogó szemlélet jellemzi, hétköznapi cselekedeteink ugyanakkor többnyire aprók, konkrétak és személyesek, a helyi eseményekre helyben reagálnak. A deviánsok emberek között betegedtek meg - emberek közötti kapcsolatrendszereiket kell mindenekelőtt helyreállítaniuk. Ehhez biztosítunk támogató, ugyanakkor nem elszigetelt, sorstárs közösséget. Nyitott ház Valamennyi tevékenységünk alapja a Megálló Ház üzemeltetése, azoknak a háttérfeladatoknak az ellátása, melyek a többi programot kiszolgálják. Eldöntöttük, hogy a házban nem alkalmazunk portást, takarítót, gondnokot, biztonsági őrt. Ezeket a teendőket a segítők és gondozottak közösen végzik. A ház hétköznapokon 9-21-ig tart nyitva, alkalmanként hétvégén is. Kulcs csak a segítőknél van. Hetente, a stábokon tervezzük meg, ki fog nyitni és zárni. Az ügyelet egész napos, mindig legalább egy ember fogadja a belépőket, ő veszi fel a telefont is. Az esti órákban legalább két ügyeletes tartózkodik a házban, egyikük férfi. Ügyeletet terápiás gondozottaink is vállalnak. Az ügyeletes fogadja az új embereket, érdeklődőket, informálja, tájékoztatja őket; a regisztrációt és a megállapodások megkötését a segítők végzik. Az ügyeletes útba igazítja a programok résztvevőit, közvetíti az üzeneteket, információkat ad. Figyel a rend megtartására, az emberekre és a tárgyakra. A stáb vagy csoport elé viszi azokat az információkat, melyek a segítségnyújtás szempontjából fontosak lehetnek. Átveszi a postát és egyéb küldeményeket, megmutatja a víz-, villanygázóraállást a leolvasónak, és végzi a sok egyéb portai teendőt. Nemcsak elveinkben, a valóságban is arra törekszünk, hogy házunk a tisztaság háza legyen. A ház napi takarítása a programokhoz igazodik. A segítők és terápiások feladata, de általában mindenki segít, aki éppen a házban tartózkodik. A napi takarításon kívül gyakran rendezünk takarítókarbantartó akciókat, amikor valamennyien a ház rendbetételével foglalkozunk

4 A terápiások feladata, hogy a programok részvevőit ellássák kávéval, teával és üdítővel, esetenként szendviccsel, csokival, rágcsálnivalóval. Ők üzemeltetik a büfét, melynek bevételét annak feltöltésére használjuk, s az esetlegesen keletkező haszonból kávéfőzőt, vagy egyéb szükséges konyhai eszközt veszünk, esetleg egy-egy közösségi program költségeit fedezzük belőle, ez utóbbi azonban ritkán fordul elő. A Megálló Csoport ingyenesen biztosítja az ásványvizet a dolgozóknak és a klienseknek; ez is a büfében kapható. Tervezzük, hogy a kiürült műanyag palackokat külön tároló edényben gyűjtjük és szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe szállítjuk. Két munkatársunk feladata a napi egyszeri meleg étkezés biztosítása. A menüt egy hétre előre állítjuk össze. A napi ebédre, mely költségtérítéses ben 300 Ft óráig lehet jelentkezni. A konyhások, beszerzik az ebéd készítéséhez szükséges alapanyagokat. Elkészítik az ebédet, megterítenek a nagyteremben, és kettőkor közösen leülünk ebédelni. Ebéd után elmosogatnak és kitakarítanak. A házat üzemeltető segítők és terápiások feladata a ház rendszeres karbantartása. A kisebb munkákat - pl. zár- vagy égőcserék - a Nyitott ház program felelőse önállóan végzi, ami szakembert igényel ahhoz szakembert hív. A nagyobb munkákat (teremkialakítás, a bútorzat beépítése, kertrendezés) a stábbal egyeztetve közösen végezzük. A csoportok és más tevékenységek különleges igényeit szintén a stábüléseken gondoljuk át, ám azok meglétéről a Nyitott ház felelősei gondoskodnak. (Melyik csoportra hány szék kell milyen elrendezésben, legyen zárható helye a színház csoport kellékeinek, a hangszereknek, kell-e videó vagy magnó a tanórákhoz stb.) A többi program működéséhez szükséges eszközök beszerzése szintén az Nyitott ház programban részt vevő segítők és terápiások feladata. Az irodaszereket, a taneszközöket, üdítőket, csavarokat, tisztasági- és takarítószereket a festékeket, villanykörtéket - mindent magunk szerzünk be. Heti egy napot jelöltünk ki a vásárlásra; a szerteágazó igények összegyűjtése után rendszerint egy segítő és egy-egy terápiás bevetik magukat a fogyasztói társadalom dzsungelébe az alapítvány kisbuszával. Ezek a kirándulások terápiás értékkel is bírnak: legalább egy hétre előre meg kell tervezni a teendőket, költségvetést kell készíteni, utána kell járni, hogy van-e keret a beszerzésre vagy nincs, készpénzelőleget kell felvenni és azzal elszámolni, valamint sokat kell sorba állni, utána járni, megkeresni, eldönteni stb., stb. A 9 személyes kisbusz, amit a bevásárláskor is használunk, biztosítja számunkra a mozgást, legyen szó szakmai összejövetelekről, prevenciós előadásról, közös sportprogramról, tanulmányi kirándulásról vagy bármilyen a házon kívüli közösségi eseményről. Az autó használatának beosztása, szervízelése, karbantartása, takarítása, szintén a ház üzemeltetőinek feladata. A Nyitott ház programfelelősének feladata a házban működő programok gyakorlati koordinálása, az események nyilvántartása, szervezése, közhírré tétele, dokumentálása. Ehhez a többi program felelősei valamint a csoportvezetők leadják igényeiket egyeztetik a lehetőségeket. A stáb hetente közösen áttekinti a programokat, elkészíti a segítők időbeosztását, a terembeosztást, a busz útvonal-beosztását, stb. A felmerülő problémákat a stábon tárgyaljuk meg: megesett például, hogy a színházi próba a Józanság Megtartó Csoport foglalkozásával párhuzamosan, a szomszédos helyiségben zajlott, s a színházasok ordítozása megzavart egy-egy őszinte pillanatot. Az ilyen esetekből levonjuk a tanulságokat, s a későbbiekben igyekszünk elkerülni az ezekből adódó kellemetlenségeket. Drop in A Megálló Ház egyik meghatározó funkciója, hogy van. Azt jelenti ez, hogy akár konkrét cél nélkül, akár valamiféle gyors és egyszerű segítséget igénylő problémával bármikor bárki betérhet. Kevés ilyen hely van a fővárosban, s az országban egyaránt, ahova egy szenvedélybeteg mindenféle különösebb szándék nélkül, puszta érdeklődéstől vezérelve elmehet anélkül, hogy valamifé

5 le felé irányuló elvárásnak már a küszöb átlépésének pillanatában meg kellene felelnie. A hívatlanváratlan látogatót fogadja az aktuális segítő házigazda, elbeszélget vele, igény szerint bemutatja a házat, a programokat. Vannak, akik vissza-vissza térnek, programhoz ugyan nem kapcsolódnak, de kötődnek hozzánk. Vannak, akik csatlakoznak valamelyik csoportunkhoz. Az is előfordult, hogy egy anyagos csak egy pohár vizet kért; szó szót követett, következő nap újra jött, elhozta a barátait is; mikor kiderült, hogy nem képes tartósan tiszta maradni, bár korábbi szándékaival ellentétben már törekszik erre, megszerveztük, hogy rehabilitációs otthonba kerüljön. Jellemző történet, amit az azóta talpra állt delikvens csodaként élt meg, holott pusztán annyi történt, hogy a Megálló közössége, elfogadó és támogató légköre ébresztette rá arra, milyen érzés ismét tisztának lenni. Tekintve, hogy az elmúlt években több hasonló esettel találkoztunk, úgy gondoljuk, rendkívül fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a Megálló Házba betévedt látogató nyitott és humánus szellemben történő fogadására. Rehabilitáció Egyedülálló vállalkozás a Megálló Csoport Nappali Rehabilitációs Programja, melynek célja a szenvedélybeteg fiatalok visszavezetése azokba a természetes közösségekbe, ahonnan betegségük, másságuk, deviáns voltuk miatt kihullottak. Ebben a programban vehetnek részt hosszú távon azok az önként jelentkező szenvedélybetegek, akik úgy érzik, hogy az általunk napi rendszerességgel kínált tevékenységek segítséget nyújtanak a szerhasználat abbahagyásában, életvitelük rendezésében. Mivel stábunk többségében talpraállt szenvedélybetegekből áll, akik közül többen vettek részt bentlakásos rehabilitációs programban, a napirendet és a tevékenységeket elsősorban azokra a tapasztalatokra építettük, melyek nekik is tartós segítséget nyújtottak, megőrizve minden olyan elemet, ami városi körülmények közt alkalmazható. Ezek közül a legfontosabbak a rendszeres és sokrétű munka, csoportterápia és közösségi tevékenységek, intenzív napirend-szervezés, rendszeresség, állandó jelzés és visszajelzés egymás felé, valós felelősségvállalás, alkotómunka, együttműködés a társakkal, azok segítése, szolgálata, az önérdek és általában véve az önzés háttérbe helyezése. A rehabilitációs program részét képezi a gondozottakkal minimum heti egy alkalommal folytatott egyéni beszélgetés (egyfajta terápiás ülés ), az életvezetési tanácsadás és folyamatos támogatás, a szociális ügyintézés, szüksége esetén a szülők nevelők kezelése, bevonása a gondozási folyamatba, a lehetőség szerinti kooperáció a szenvedélybeteg fiatal környezetével, addiktológiai, pszichiátriai osztályon történő kezelésbe vétel esetén a segítő kapcsolat folyamatos fenntartása, személyre szabott tanítási-tanulási folyamat kialakítása és végzése. A napirendet időben arányosan struktúrálják az egészséges élet és az egyéni fejlődés alapelemei: rendszeres étkezés A Házban módunk van konyha használatra. A rendszeres és kultúrált étkezés nem csak a felépülés fontos eleme, de a konyha önerőből, az érintett szenvedélybetegek aktív részvételével történő üzemelétetése terápiás értékkel bír és fontos életvezetési-, szervezési készségek és képességek elsajátítását teszi lehetővé, s része az egészséges életvitel megtapasztalásának, kialakításának. munkavégzés, munkaterápia - 5 -

6 A napi rendszerességű fizikai munka a rehabilitációs program egyik alappillére. A fizikai felépülés alapvető eleme, az életvezetés, a szenvedélybetegség által torzult személyiség és értékrendszer építésének, megváltoztatásának eszköze. Több, az egészséges életvitelhez szükséges képesség és érték elsajátításának legfontosabb terepe: türelem, fegyelem, kitartás, alázat, az önzés elhagyása, önbecsülés. Egyúttal a jövőbeli önfenntartás tanulásának terepe. Hosszútávon a Ház fenntartásának egy részét is biztosítja, lehetőséget ad foglakoztatás megvalósítására. tanulás Gondozottaink középiskolából kimaradt fiatalok. A rehabilitációs program módot ad a felépüléssel egy időben az érettségi vizsgára való felkészülésre is. A tanulási program a Tanodában kikísérletezett és bevált személyközpontú tanítási módszerrel történik, s a munka mellett egyben a szellemi fejlődés lehetőségét is kínálja. Az érettségi vizsga megszerzésének lehetősége - az Alapítvány által működtetett Gimnáziumban - pedig további életesélyeket kínál (továbbtanulás ill. munkavállalás). közösségben való aktív részvétel A szenvedélybetegek magányos, önző, manipulációkkal teli életformája helyett az intenzív közösségi létet kínáljuk. A terápiás jellegű önsegítő csoportok adnak módot a személyes és közösségi problémák, gondok, konfliktusok és eredmények, örömök feldolgozására. A személyiség fejlődése a sorstársakból és segítőkből szerveződő csoport visszajelzései útján valósul meg. Az őszinteség, a nyitottság a legfontosabb értékek, melyet ezen a területen gyakorolni, tanulni lehet. A Ház élete, a rehabilitációs program tartalma közösségi döntések sorozata. A közösségben és a csoportmunkában történő aktív részvétel a felelősségérzet alakításának is fontos terepe. alkotó tevékenység Cél e szűkebb értelemben vett rehabilitációs programban résztvevő szenvedélybeteg fiatalok bevonása a Házban szerveződő csoportok, programok munkájába is. A gondozottak egyben a Ház gazdái is, s az alkotócsoportok szervezésében, működtetésében aktív szerepet vállalnak, részt vesznek a Nyitott Estek megszervezésében és lebonyolításában. Elhanyagolt kreatív energiáik kaphatnak értelmes keretet és teret e tevékenységben, s módjuk nyílik találkozni és kapcsolatokat építeni saját szubkultúrájukhoz nem tartozó emberekkel. sport Az egészséges életvitel tanulásának és gyakorlásának, a csapatban, azaz csoportban működés tanulásának terepe, a fizikai és lelki felépülés eszköze. A türelem, együttműködési készség, egymásra figyelés, alázat edzésének terepe. A rehabilitációs programban résztvevő fiatalok két csoportra oszlanak: a terápiásokra, akik bekerültek az oktatási programba is, és az elsőlépcsősökre, akik még csak kóstolgatják a rendszer adta lehetőségeket. A két csoport közötti különbség mindössze annyi, hogy míg a terápiásokkal már megkezdtük a hosszabbtávú közös munkát, melynek tartalmi és formai elemei mindkét fél számára világosak, addig az elsőlépcsősök ismerkednek az általunk kínált lehetőségekkel, elvárásokkal, feladatokkal és persze mi is ismerkedünk az emberrel, szándékaival, terveivel, képességeivel s azzal, hogy milyen áldozatokat kíván hozni felépülése érdekében. Ez a rendszer lehetővé teszi a folyamatos bekerülést, ezáltal a gyors reagálást és gyors segítségnyújtást is. K: Szerinted mit jelent az, hogy én drogozom, mi meggyógyulunk? V: Hát azt, hogy én drogozom, ti meg gyógyultok. (interjú-részlet egyik gondozottunk, a ki azóta befezete a rehabilitációs programot) - 6 -

7 A programba történő belépéskor egységes kérdéssor alapján mindenkivel egy videon rögzített intejút készítünk. Ennek közös megtekintés rendkívül tanulságos a józan másképpgondolkodás időszakában. A terápiásokkal szemben annak ellenére, hogy tudjuk, szenvedélybetegek -, magas elvárásokat támasztunk. A stáb a mintacsoport; amit mi önmagunktól elvárunk azt célozzuk meg a fiataloknál is. Tudjuk, hogy nem kérünk lehetetlent és így mondhatjuk el, hogy közösen üzemeltetjük a házat. A rehabilitációs program meghatározó pillérei: a Terápiás Csoport - hetente háromszor -, ahol magunkról és egymásról beszélünk; a havonta egyszer tartott hózáró csoportok, ahol közösen értékeljük egymást; az állandó feladatok házigazdaság, pultozás és konyha, amit hetente osztunk be; a ház napi takarítása, karbantartása és a közös ünnepek. A rehabilitációs program szerves része az oktatási program, középfokú képzés lehetőségének biztosítása. A tanulás, tanórák személyre szabott intenzitással, bekerülnek a terápiások napi- ill hetirendjébe. A nappali rehabilitációs programban résztvevők segítése a legfontosabb feladatunk, így ők részesülnek a legkomplexebb ellátásban. Minden terápiásnak van egy segítő és egy tanulásszervező párja, akik hármasban, heti rendszerességgel megbeszélik aktuális ügyeiket; elkészítik a fiatal heti rendjét, a terápiások heti három alkalommal csoportra járnak, ahol közösen szervezik életüket. Ezen túl ösztönözzük, hogy a ház többi programjában is részt vegyenek. A rehabilitáció a Megálló Ház létezésének alapjait teremti meg: azok a fiatalok, akik segítségünket kérték annak idején, talán észre sem veszik, hogy ma már ők segítenek abban, hogy működhessen a ház. A terápiások munkája nélkül nem tudnánk olyan sokféle tevékenységet végezni a házban; többek közt ez a valóságos felelősségvállalás, ami önbizalmat ad, s így a talpra állás előfeltétele. Minthogy a Megálló Csoport nagy valószínűséggel szerepelni fog azon intézmények listáján, melyek a szerhasználattal kapcsolatos ügyek esetében rendőrség felé igazolást adhatnak az elterelés -ről, terveink között szerepel egy olyan program részletekbe menő kidolgozása, amit minden szenvedélybetegnek el kell végeznie ahhoz, hogy a kezelésben történő részvételről hivatalos okmányt kaphasson. Oktatási program Olyan szenvedélybeteg fiatalok számára kínálunk tanulási lehetőséget, akik szakítani akarnak eddigi életmódjukkal, és józanul akarnak élni. Szeretnénk, ha a tanulás részét képezné józanodásuknak, illetve segítené őket józanságuk megtartásában. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás a fenti célok megvalósításának mindössze egyik eszköze. Segíthet kialakítani és megerősíteni a reális önképet, önértékelést, önbizalmat. Az érettségi bizonyítvány megszerzése növeli az esélyeket a munkavállalás, illetve a továbbtanulás területén, tehát reális perspektívát, célokat ad. Legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy fel tudjuk venni, majd alakítani és megtartani tudjuk a kapcsolatot a drogfogyasztó fiatalokkal; valódi érdeklődéssel forduljunk feléjük. A tanulástanítás folyamatát is emberi kapcsolatként fogjuk fel. A tanítás részének tekintjük a beszélgetéseket, és akár ezeken, akár a konkrét tantárgy-pedagógiai munkán keresztül segítjük a személyiség fejlődését, változásait. Úgy próbáljuk alakítani magatartásunkat a drogfogyasztókkal, hogy érdemes le

8 gyen a Megállóba betérni, visszatérni és ott új, perspektívákat jelző kapcsolatokat és feladatokat találni. E magatartás fontos része, hogy sikerüljön kialakítani a kölcsönös bizalmat, a kötődést, és ennek alapján a kölcsönös elvárásokat. Az iskolai kereteknek nagy szerepük lehet a perspektíva kínálásban, napi foglalkoztatásban, gyógyulási és életesélyek megmutatásában, mintaadásban, és új, egészséges kapcsolatok kialakításának kínálásában; vagy pusztán abban - s ez sem kevés -, hogy az el- és megítélés, vagy oda nem figyelés helyett egy elfogadó magatartást mutatnak. Az iskola, mint segítő intézmény lehetőséget kell, hogy adjon a drogfogyasztók számára, hogy változtassanak életükön. Az évek során kialakultak azok a területek, ahol a Tanoda, mint iskola, részt tudott vállalni a probléma megelőzésében ill. kezelésében: alaposan - a témával kapcsolatos ismeretek minden oldalára kiterjedően - tájékoztattuk mindazokat fiatalokat, akik még nem próbálkoztak kábítószerfogyasztással (ez a megelőző munka minden Tanodás fiatalt érintett, a tanítás és az esetkezelő munka szerves részévé vált); az ismerkedőket, próbálkozókat, alkalmi fogyasztókat igyekeztünk megállítani (az esetkezelés és tanítás összefonódott, a napi tevékenység és megértő légkör elvonta a figyelmet a kábítószerekről); intenzív esetkezelést végeztünk, segítő kapcsolat működtetttünk; kábítószerfüggőket segítettük az absztinenciával és/vagy a felépüléssel kapcsolatos döntés megerősítésében, motiváltuk és támogattuk öket a kezelésben történő részvétel irányában; közösségi tevékenységeket, feladatokat kínáltunk és szerveztünk a drogfogyasztók bevonásával; a Leo Amici Alapítvány komlói rehabilitációs intézetével együttműködve segítettük a hosszabb távú kezelésben részesült, függőségtől megszabadult, a normális, mindennapi életbe való visszailleszkedést tanuló fiatalok reszocializációját. Ugyanakkor tagadhatatlan hogy a kábítószer- ill. alkohol fogyasztó és függő gondozottaink - kiknek száma évről évre növekszik - különösen intenzív, napi odafigyelést, támogatást, egy intenzív segítő kapcsolat működtetését, speciális tanítási-tanulási módszereket és sokirányú külső kapcsolattartást igényelnek. Az intenzív törődés olyan komplex hatásrendszer, mellyel elérhető a figyelem elvonása a szerektől, hogy azok helyébe a pozitív és építő emberi kapcsolatok, a vállalható és elvégezhető tevékenységek kerüljenek. A Megállóban többféle tanulási lehetőséget kínálunk, válaszolva klienseink pillanatnyi állapotára és aktuális élethelyzetére A Félutas oktatási program azoknak a fiataloknak segítség, akik valamely bentlakásos intézetben befejezték terápiájukat, s Budapestre kerülvén elkezdik önálló életüket. Nekik jól jöhet, ha figyelembe vesszük munkaidő-beosztásukat, az esetleg gyakran változó munkahelyeket; célokat és napi feladatokat fogalmazunk meg a tanulási kötelezettség által, hogy ezek segítségükre legyenek szabadidejük hasznos eltöltésében. A félutas oktatási programba negyedévenként felvételi útján lehet bekerülni. A tanulói létszámot 20 főben határoztuk meg. A terápiások számára is biztosítunk tanulási lehetőséget; a tanulás ebben az esetben a személyiség újjáépítésének, a józanság elérésének és megtartásának egyik nem privilegizált - eszköze. Ebbe az oktatási programba folyamatosan ez Első lépcső során lehet bekerülni: mikor a fiatal belép a Megállóba, hosszabb-rövidebb ismerkedünk vele, s ő is barátkozik a környezetében lévő emberekkel, a Megálló dolgozóival; ez alatt az idő alatt mérjük fel tanulási képességeit, tudásszintjét. A programban jelenleg legfeljebb 12 fő vehet részt

9 A Budapesten kívüli terápiás közösségekben élő, tanulni vágyó fiatalok számára az adott terápiás közösség munkatársaival közösen alakítunk ki tanulási programot, amennyiben azt a segítők is helyénvalónak látják. A rehabilitációs intézetben terápián résztvevő diákjaink tanítása során a kapcsolattartás, a tanulási folyamat speciális módszereket kíván meg és hétvégi munkát is jelent, valamint a tanítási szünetekben is folyamatos. Számukra - együttműködve az adott intézettel - lehetőséget biztosítunk arra, hogy a rehabilitáció ideje alatt is folytathassák tanulmányaikat konzultáló-levelező formában. Havi egy alkalommal a Tanoda segítő-oktatói töltenek egy teljes hétvégét az intézetben ill. folyamatosan tartják a kapcsolatot a diákokkal (levelezés, telefon, látogatások stb. útján). A másik konzultációs alkalom a Tanodában történik. Ekkor intézeti diákjaink utaznak Budapestre, s itt egyéni ill. csoportos foglakozásokon vesznek részt. Terápiájuk folyamatában fontos lehetőség volt az intézet falai közül való kilépés és az új, egészséges - nem drogos - kapcsolatok alakításának esélye és lehetősége kortársaikkal, a tanodás fiatalokkal. Az intézetekkel együttműködve az ott élő fiatalok terápiájába beépülő tanulási program szélesítheti az intézet elhagyása utáni életcélokat, lehetőségeket, további életutakat ill. az intézet elhagyása utáni nehéz időszakban, az újra Budapestre, a hétköznapi, nehézségekkel teli életbe kerülő fiatal számára egy már jól ismert, biztonságos terepet jelent a visszailleszkedés folyamatában. Ugyanakkor az érettségi megszerzésének konkrét életesély növelő jelentősége van (munkába állás, továbbtanulás), melyre hagyományos iskolai keretek között nincs esélyük. Ezzel az oktatási formával kapcsolatban a következő feladatokat végezzük: személyreszabott tanmenetek és tananyagok kidolgozása; a speciális helyzethez és a személyekhez alkalmazkodó tanítási módok kidolgozása és alkalmazása; szenvedélybeteg fiatalok tanulási képességeit fejlesztő módszerek kidolgozása a végzett gyakorlat alapján; személyenként 2-3 tantárgy tanítása; segítő párként tevékenykedés; kéthetente tanulási folyamat elemző és programozó, a terápiás folyamatot elemző esetmegbeszélés; havonta egy közös esetmegbeszélés az együttműködő intézményekben dolgozó segítők részvételével. A bentlakásos terápiás intézetekben gondozott szenvedélybetegek oktatásának módszereit a komlói Leo Amici Alapítvány munkatársaival közösen dolgoztuk ki, csaknem egy évtizedes együttműködésünk során. Ez a program jól működtethető más közegben is, ezt példázza, hogy jelenleg a noszlopi rehabilitációs intézet gondozottjai közül is vannak tanítványaink. Valamennyi oktatási program tantárgystruktúrája megegyezik a dolgozók gimnáziumáéval, egyetlen különbség, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakat az egységes természettudományos látásmód kialakítása érdekében a természetismeret tantárgy keretében oktatjuk. Ha valamelyik diákunk a hagyományos tantárgyi felosztást választja, erre is biztosítunk lehetőséget. A diákok tanulási programjának kialakításában elsődleges szempont a személyre figyelő attitűd. Célunk, hogy a fiatalok ne csak a hagyományos ismerethordozókból, hanem életük minden pillanatából, helyszínéből, találkozásából hasznos információt tudjanak gyűjteni. Természetesen a hagyományos órakereteket is használjuk, azonban ezek az órák sem személytelen előadásokat jelentenek, hanem a kiscsoportos, sokszor egyéni foglalkozásokat; nem aláfölé rendelt viszonyokra, hanem partneri kommunikációra épülnek

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

2010. Szakmai beszámoló. Szenvedélybetegekért. Megálló Csoport Alapítvány. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010.

2010. Szakmai beszámoló. Szenvedélybetegekért. Megálló Csoport Alapítvány. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010. Szakmai beszámoló Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért 2010. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010. Megálló Csoport Alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 37.

Részletesebben

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Győrik Edit 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A célcsoport: középiskolákból

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet A MEGÁLLÓ CSOPORT Nappali közösségi terápiás programjainak tapasztalatai és a szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási programja Zárótanulmány TARTALOM:

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 1. Startvonalon Segédanyag pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2008. Tartalomjegyzék Bevezető...3 Győrik Edit: Speciális bánásmódot

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása PEDAGÓGIAI PROGRAM A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása Tartalomjegyzék Előszó 4 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői 5 Minőségpolitika

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium T a t a Fényes fasor 1. Tartalom I. Nevelési program... 4 1. Az iskola története... 4 2. Nevelési alapelveink,

Részletesebben

Csáki Anikó - Mészáros Mercedes: Pedagógiai munka a szabadságvesztés alatt és után

Csáki Anikó - Mészáros Mercedes: Pedagógiai munka a szabadságvesztés alatt és után Educatio, 2003 nyara Ehhez inkább emberszeretet kell, mint tanszeretet. (Részlet kriminális életvezetésű fiatalokkal készített életútinterjúból) Csáki Anikó - Mészáros Mercedes: Pedagógiai munka a szabadságvesztés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben