MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 0 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló 2 2. Költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitl kapott támogatás mértéke A közhasznú szervezet vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; 33 II.. Misszió Egészségügyi Központ Kht as évi közhasznú tevékenységérl szóló tartalmi beszámoló Misszió modell 2003-as évi beszámolója Szervezeti struktúra alakulása Szakmai fejlesztések Orvosszakmai fejlesztések Misszió Világ, Misszió Weblap Fejlesztési pályázat Veszprémi irányított betegellátási modell Prevenciós rendszer Jól-Lét pályázat Kör-Tér F-Tér Járóbeteg szakellátás Nappali kórház Ügyeleti rendszer Foglalkozás egészségügy Rehabilitációs osztály Minségügy Kórházi ellátási standardok, HACCP Elégedettségi felmérések 46 Mellékletek I. sz. melléklet - járóbeteg esetek eloszlása települések szerint 53 II. sz. melléklet rehabilitációs osztály jótékonysági koncert bevételének felhasználása 54 III. sz melléklet Misszió az Életért Alapítványtól átvett eszközök 55 IV. sz. melléklet Misszió Egészségügyi Központ Kht. követelései 56

3 2 I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló

4 3

5 4

6 5 I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása Kiegészít melléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság évi éves beszámolójához A Társaság április 30-án alakult. Tulajdonosai kizárólagosan belföldi személyek: Dr. Somody Imre 50 % Polgármesteri Hivatal Veresegyház 50 % Alapításkori törzstke: 1998-ban törzstke emelésre került sor, jelenlegi értéke: eft eft Mködési formáját tekintve Közhasznú Társaság. A Társaság tevékenységi köre: Fekvbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Életbiztosítás Csoportos nyugdíjbiztosítás Nem életbiztosítás Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészít tevékenység Mszaki kutatás, fejlesztés Szoftverkészítés, - szaktanácsadás Adatfeldolgozás Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshová nem sorolt felntt- és egyéb oktatás Könyvkiadás Idszaki kiadványkiadása Munkahelyi étkeztetés Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Telefoninformáció Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szabadids tevékenység Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú, kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik. A vállalkozás befektetése más vállalkozásokban (a évi beszámolók alapján): Misszió Health Kft (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzett tke összege : eft - Saját tke összege (2002): eft - Mérleg szerinti eredmény (2002): eft - befektetés értéke: eft

7 6 Misszió az Életért Alapítvány (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzett tke összege: 500 eft - Saját tke összege (2002): eft - Mérleg szerinti eredmény (2002): eft - befektetés értéke: 500 eft Legjelentsebb partnerei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Misszió Health Kft. Somody Kft Veres-Med Orvosszövetkezet A cég ügyvezetje, az éves beszámoló aláírója: Jobban Eszter lakcíme: 2143 Kistarcsa, Zrínyi utca 1. A cég ügyvezetje anyagi juttatásban részesül. Vezet tisztségviselk, igazgatóság, felügyel bizottság tagjainak járó járandóság (személyi jelleg kifizetés járulékokkal, cégautó használata, mobil telefon költségei): vezet tisztségviselk: eft felügyel bizottság: munkáját díjazás, térítés nélkül végzi. A 2003-as üzleti évben a vezet tisztségviselk, az igazgatóság, a felügyel bizottság tagjai számára elleg, kölcsön folyósítása nem történt, egyéb kötelezettség nem merült fel. 2. A számviteli politika f vonásai A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükrözdik számviteli politikájában is. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés idpontja április 30. Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelen tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés idpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a december 31-i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására. A társaság február 1-jétl áttért a Hospitaly Kft InfoMátrix gazdasági rendszerének windows-felület felhasználói programjára, melynek moduljai: pénzügy, fkönyv, raktár, tárgyi eszköz nyilvántartó program. A rendszer a korábbi adatokat átvette és kezeli. A pénzügy, fkönyv, raktár program összeköttetésben áll egymással. Az eredmény meghatározásának módjára "A" típusú "összköltség eljárású" eredmény kimutatási formát választott, s ennek megfelelen alakította ki bels nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait, a választott mérleg típusa A változat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság a számviteli politikában meghatározottak szerint számolja el. Az értékcsökkenés elszámolására a társaság lineáris módszert választott. A személy és tehergépkocsiknál a maradvány értéket a beszerzési ár 20 %-ában állapította meg, egyéb eszközök esetén a hasznos élettartam végén várható érték nem jelents január 1-jétl beszerzett informatikai eszközök esetén a 14,5 %-os értékcsökkenési leírás helyett a 33 %-os leírást alkalmazza a társaság, melynek oka a számítástechnikai terület oly mérték fejldése, amely meggyorsítja ezen

8 7 eszközök avulását. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, elállítási érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása napra pontosan történik, melyet az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja automatikusan számít. Az év közben értékesített tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés az értékesítés napjával bezárólag kerül elszámolásra. Leírási kulcsok: immateriális javak: vagyoni érték jogok 6 év szoftverek 3 év alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év know-how 5 év tárgyi eszközök: épületek 2 % egyéb építmények 2 % irányítástechn., ügyviteli eszk. általános rendeltetés számítástechnikai eszközök 33 % egyéb gépek, berendezések 14,5 % jármvek 20 % 50 eft alatti eszközök azonnal A készletek bekerülési értékének meghatározása számla szerinti, általános forgalmi adóval növelt összegben történik. Év közbeni felhasználás, valamint a záró készlet mérlegben történ szerepeltetése súlyozott átlagáron történik. A társaság a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektl sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítés során nem tért el. A jelents összeg hiba mértéke a számviteli politikában meghatározott értékhatár: az üzleti év mérleg fösszegének 2%-a, illetve ha a 2% meghaladja a 200 millió forintot, akkor 200 millió forint. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba a számviteli politikában történ meghatározás alapján: ha a hiba feltárásának évét megelz év üzleti mérlegében kimutatott saját tke legalább 15 százalékkal változik.

9 8 3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutató Elz év A mutatók %-ban Tárgyév Megnevezése Tárgyi eszközök aránya Forgóeszközök Aránya Tkeellátottság Saját tke befektetett eszközök aránya Források aránya Likviditási mutató Árbevétel arányos jövedelmezség Eszközarányos jövedelmezség Vagyonarányos Jövedelmezség Számítása (adatok eft-ban) Index Tárgyi eszközök értéke Összes eszközök értéke ,4 4,14 172,5 Forgóeszközök értéke Összes eszközök értéke ,7 40,76 63,99 Saját tke Összes forrás ,4 30,31 124,22 Saját tke Befektetett eszközök ,4 167,83 90,52 Kötelezettségek Saját tke ,7 94,88 43,38 Forgóeszközök Rövid lej.kötelezettségek ,6 142,18 118,88 Adózás eltti eredmény Összes bevétel ,6-0,7 - Adózás eltti eredmény Összes eszközök értéke ,6-0,45 - Adózás eltti eredmény Saját tke ,4-1,47 - A tárgyi eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya 2002-rl 2003-ra 72,5 %-kal emelkedett, amely egyrészt a nagyarányú informatikai beszerzésnek, illetve a személygépkocsi vásárlásnak volt köszönhet, másrészt hozzájárult a forgóeszközök jelents csökkenése, amely módosítja az egyébként is megnövekedett tárgyi eszközök arányát az összes eszközön belül. Ezt támasztja alá a Forgóeszközök aránya mutató abszolút érték csökkenése is, amely fként a követelések értékének (plusz értékvesztés elszámolása), illetve az értékpapír állomány csökkenésének köszönhet. A tkeellátottság javult, amely nem a tke összegének növekedése (a saját tke 2003-ra kisebb értéket mutat), hanem a kötelezettségek nagyarányú csökkenése miatt következett be. Fleg a szállítói kötelezettség csökkenése a szembetn, amely eft-ról 2003-ra eft-ra mérsékldött. A nagymérték csökkenés oka, hogy a családorvosoknak, intézményeknek kifizetend megtakarítás támogatás formájában kerül kifizetésre (így elhatárolásra is), s ezt már a 2003-as évre vonatkozó megtakarítások esetében is alkalmazni kell.

10 9 A saját tke befektetett eszközök aránya az elz év 90,52 %-a, mely egyrészt a saját tke volumenének elz évhez viszonyított csökkenése, illetve a befektetett eszközök arányának növekedése miatt következett be. A kötelezettségek saját tkéhez viszonyított aránya 2002-rl 2003-ra lecsökkent az elz év 43,38 %-ára, amely a már fentebb említett szállítói kötelezettség nagyarányú csökkenése miatt történt a közel azonos nagyságú saját tkéhez viszonyítva. A likviditási mutató értékének növekedése egyik évrl a másikra nem tekinthet elhanyagolható mértéknek (18,88 %-kal), amely pozitív elrelépést mutat a forgóeszközök, mint likvid eszközök rövid lejáratú kötelezettségek arányához viszonyítva. Bár az elz évhez képest mindkett csökkent, de az egymáshoz viszonyított arányuk 2003-ban kedvezbben alakult, ez segítette el a pénzeszközök állományának emelkedése. 4. A jövedelmezség alakulásának vizsgálata: A Társaság január 4-tl szakrendel intézetet, ezt kiegészítve május 26-tól pedig egy 30 ágyas rehabilitációs osztályt mködtet, az épületet és a berendezések nagy részét bérbe veszi a Misszió Health Kft.-tl és a Somody Kft-tl. A vállalkozás céljának hogy az egészség megrzését elsegít folyamat központja legyen megvalósítása érdekében júliusától részt vesz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár irányított betegellátási modellkísérletének szervezésében. Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezése 2003-ban a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl szóló évi LXII. törvény 68. -a, és annak végrehajtására kiadott, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történ finanszírozásának részletes szabályairól szóló, többször módosított 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet (50, 50/A, 50/B, 50/C -ok szerint) szabályozása, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban OEP) kötött szerzdés alapján végezhet. A tevékenységet a hivatkozott jogszabályok alapján teljes mértékben az OEP finanszíroz, támogatás formájában. Az irányított betegellátási modellkísérlet Misszió Egészségügyi Központ Kht. által menedzselt kockázatközössége a kezdeti 27 ezer frl folyamatosan növekedett, júliusától 152 ezer frl 240 ezer fre változott, így a modellkísérlet OEP által vezetett elvi folyószámláján a bevételi többlet megtakarítás évrl évre jelents részét képezi a Társaság bevételeinek. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak és a tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja segítségével történik. A naptári napokra számított értékcsökkenés rögzítése havi gyakorisággal a könyvelés során, adott hónap utolsó napjára vonatkozóan történik. Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékét, bruttó értékének és értékcsökkenésének növekedését és csökkenését, valamint a nettó értéket csoportonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza ban terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

11 as év jelentsebb beszerzései: Szinva Net: informatikai eszközök eft Variotrade Kft ultrahang fej dign. kész.-hez eft Premier G. Med Hill Rom Acucair matrac eft Duna Interservice Kft Mitsubishi Carisma eft 2003-as évben történt tárgyi eszköz értékesítés: Mitsubishi Carisma beszerzés: eladási értéke: eft nettó értéke: 445 eft Egyéb eszköznövekedés: A gazdálkodási évben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy szükséges lenne az irányított betegellátási modellkísérlet eddigi mködési tapasztalatainak összerendezése, illetve ezen tapasztalatok következtében a regionális mködési rend véglegesítése év elejére összegyjtöttük a know-how fbb elemeit, melyet a évi bvítési pályázat megírása során továbbfejlesztettünk, átdolgoztunk, s június végére született meg az a formája, amely júliusában bekövetkezett kockázatközösség bvítését követen lehetvé tette a rendszerszer mködést. Misszió know-how aktiválás idpontja aktiváláskori érték eft értékcsökkenési leírási kulcs: 20 % Befejezetlen beruházások értéke 450 eft, amely az irányított betegellátási esetkezel rendszer centrális moduljának felület kidolgozási költsége, mely még nincs befejezve, ezért december 31.-ig nem került aktiválásra. A társaság eszközeire értékcsökkenést kizárólag lineáris módszerrel számolt, 2003-ban terven felüli értékcsökkenés elszámolása és visszaírása nem volt. 2. Készletek A készletek állománya december 31.-ei fordulónappal leltározásra került. A készletnyilvántartás az InfoMátrix raktár modulja segítségével történik, melybe a számla szerinti áfával növelt, bruttó értéken rögzítjük a beszerzett eszköz értékét, a nyilvántartása súlyozott átlagáron történik. A készlet záró értéke ezen átlagár alapján került kimutatásra. A készletek záró értéke: eft. 3. Követelések A vevkövetelések december 31.-ei állományának értéke ,- eft, amelyre összesen eft-os értékvesztés került elszámolásra, így mérleg szerinti értéke: eft.

12 11 Vevkövetelések lejárat szerint a következképpen alakulnak: nem lejárt vevkövetelések: eft 0-30 napon belül lejárt vevkövetelések: 575 eft napon belül lejárt vevkövetelések: eft napon belül lejárt vevkövetelések: 216 eft napon belül lejárt vevkövetelések: 562 eft 365 napon túli vevkövetelések: eft A vevkövetelésekre elszámolt értékvesztést a 3. számú melléklet tartalmazza. Értékvesztést a 365 napon túli és napon belül lejárt vevkövetelésekre 100 %-ban, a napon belül lejárt követelésekre 50 %-ban, illetve azon vevk esetében, amelyekkel szemben 180 napon túli lejárt vevkövetelésünk is fennáll, az összes követelésre 100 %-ban értékvesztést számolt el a társaság. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések mérlegsora a Misszió Health Kft-nek adott ( eft) kölcsönt tartalmazza. Az egyéb követelések összege elssorban az általános forgalmi adó elszámolási számlán jelentkez (8.637 eft) következ idszakra átvitt követelés értékébl, a családtámogatási és egészségbiztosítási ellátásokból származó költségvetési kiutalási igényekbl (1.095 eft), illetve eft egyéb tételekbl áll. 4. Értékpapírok A forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok mérlegsoron a BBRt Értékpapír elszámolási számla december 31.-ei egyenlege került kimutatásra. 5. Pénzeszközök A bankszámlák és a pénztárszámlák a bankkivonatok, illetve pénztárnaplók záró egyenlegeivel egyeztetett módon kerültek kimutatásra. A társaság deviza vagy valuta készletekkel nem rendelkezik. 6. Aktív idbeli elhatárolás Az aktív idbeli elhatárolások összege: eft. A költségek, ráfordítások miatti idbeli elhatárolás folyóirat elfizetésre (157 eft), palackbérletre (34 eft) és pályázathoz elhatárolt bérre és járulékaira (628 eft) történt. A Misszió Health Kft.-nek adott kölcsön után elszámolt kamatbevételekre képzett elhatárolás a 2002-es év kamatbevétele miatt eft, a 2003-as év kamatbevétele miatt eft. A bevételek elhatárolása fként az egészségügyi tevékenység után járó OEP támogatásból (szakellátás finanszírozása, modellszervezési-, prevenciós díj, elvi folyószámla bevételi többlet) áll ( eft). Az Irányított betegellátási modellkísérlet Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál vezetett elvi folyószámláján októberétl szeptemberéig a Misszió Egészségügyi Központ Kht eft megtakarítást realizált, melynek pénzügyi teljesítése decemberében és 2004 I. negyedévében történt. Ezen megtakarítás 2002.

13 12 évre es hányadára eft-ra eft került kalkuláció alapján a költségvetési (OEP) bevételek miatt aktív idbeli elhatárolásra a évi mérlegbeszámoló elkészítése során. Ezt 2003-ban egy összegben visszavezettük a kifizetésekkel szemben. A IV. negyedévére vonatkozóan a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló adatok alapján számított eft került elhatárolásra. A évi mérlegbeszámoló készítése során figyelemmel a modellkísérlet megtakarításaira is, valamint a szakellátás és prevenciós díjak utólagos finanszírozására, a bevételek miatti aktív idbeli elhatárolások megoszlása: megtakarítás: eft járóbeteg, rehabilitáció, labor, nappali kórház: eft IBR szervezi alap: 103 eft modellszervezés eft prevenció: eft Széchenyi-terv 2003-as évre es bevétel elhat.: 6 eft 7. Saját tke A társaság jegyzett tkéje megegyezik a társasági szerzdésben foglalt és a cégbíróságon bejegyzett törzstkével. Összege: eft. A tagokat a Társasági Szerzdés miatt pótbefizetés nem terheli. A saját tke elemeinek tárgyévi növekedését és csökkenését a 6. számú melléklet tartalmazza. 8. Mérleg szerinti eredmény A 2002-es év mérleg szerinti eredménye átvezetésre került az eredménytartalékba, amelynek összege így eft lett. A társasági adózás utáni mérlegbeszámoló eredménye eft. A veszteség oka egyrészt, hogy a utolsó negyedévi megtakarítása, illetve a hozzá kapcsolódó megtakarítás részesedések (költségek) kalkuláció alapján kerültek elhatárolásra, amellyel szemben a tényleges megtakarítás és kifizetés kevesebb volt (ennek az eredményre gyakorolt hatása -23 millió Ft). Másrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az éves elszámolásba az 1999 és 2001 közötti idszakra beépített 60 millió forintos korrekció további veszteséget okozott (ennek az eredményre gyakorolt hatása -14,5 millió Ft). Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alapból történ finanszírozásának részletes szabályairól szóló, többször módosított 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet január 1.-vel megváltozott. Az új finanszírozási jogszabály által bevezetésre került egy degressziós együttható, s ennek megfelelen a kifizetett megtakarítás a ténylegesen realizáltnak csupán a 80 %-a (ennek az eredményre gyakorolt hatása -30,5 millió Ft). 9. Céltartalék A 2002-es évben képzett céltartalék felszabadításának, illetve a 2003-as évi képzésnek a levezetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

14 Hosszú lejáratú kötelezettségek Ezen a mérlegsoron egy tétel került kimutatásra: a vásárolt Mitsubishi Carisma személygépkocsi finanszírozására a Lombard Finanszírozási Rt-vel kötött kölcsönszerzdésben meghatározott hosszú lejáratú kötelezettség összege, csökkentve az éven belüli törleszt részlettel: eft. A kötelezettség a gépkocsira szóló vételi joggal biztosított, az opciós vételár az opció gyakorlásának napján érvényes EUROTAX katalógus szerinti vételi ár. 11. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek: Somody Kft rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: július 29. kamata: jegybanki alapkamat jelzáloggal nem terhelt lízingelt személygépkocsi éven belüli törleszt részlete: Vevktl kapott ellegek: Misszió az Életért Alapítványtól kapott elleg: eft 744 eft eft Szállítói tartozás összege eft, melynek dönt többsége mérlegkészítés idpontjáig kifizetésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: Dr. Somody Imre rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: december 24. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Veresegyház Önkormányzat rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: december 10. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Misszió Health Kft-vel szembeni szállítói kötelezettség: Veresegyház Önkorm. szembeni szállítói kötelezettség: eft eft eft eft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek fbb tételei: az SZJA kötelezettség ( eft), bér és járulékai ( eft), az egyéb járulékok összege (4.531 eft), valamint egyéb tételekbl (120 eft) áll. A fbb tételek a mérlegkészítés idpontjáig kifizetésre kerültek. 12. Passzív idbeli elhatárolások A bevételek passzív idbeli elhatárolása mérlegsoron kimutatott eft-ból eft a Misszió az Életért Alapítványtól térítésmentesen átvett eszközök 2003-as évben költségként még nem jelentkez összege, 435 eft Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (ESZCSM) egészséges munkahelyek pályázat, illetve eft ESZCSM kardiovaszkuláris rizikócsökkent pályázat 2003-ban megkapott, de 2004-es elszámolású bevételének, valamint 1eFt egyéb tétel elhatárolása.

15 14 A költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása (összesen: eft) összegét kitev tételek: a október december idszak elhatárolt megtakarítása, mely 2004-ben kerül kifizetésre ( eft) a web kulcs beszerzéshez kapcsolódó, költségként 2004-ben jelentkez tétel (1.859 eft), január szeptember idszakra jutó megtakarítás részesedés ( eFt) október december hónapokra jutó kalkulált megtakarítás részesedés ( eft) hitelek után elszámolt kamat miatti passzív idbeli elhatárolás (1.850 eft) egyéb költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos idbeli elhatárolás (4.428 eft) III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 1. Értékesítés nettó árbevétele A társaságnak export értékesítése nem volt. A belföldi értékesítés nettó árbevétele ,-Ft, melynek megoszlása az egyes tevékenységek között: OEP finanszírozás bevétele: eft ebbl: járóbeteg szakellátás: eft rehabilitáció: eft nappali kórház: eft laboratórium: eft modellkísérlet bevételei: eft ebbl: prevenciós támogatás: eft modellszervezés bevétele: eft megtakarítás: eft fizetbetegellátás térítési díjai: eft ebbl: rehabilitáció bevétele: eft OEP által nem fin. szolg. 257 eft menedzserszrés: 122 eft egyéb fizetbeteg ell.: eft egyéb árbevételek: eft ebbl: foglalkozásegészségügy: eft ügyeleti díj: eft vendéglátó tevékenység: eft JÓL-LÉT Mhely bev.: eft egyéb bevétel: 9330 eft 2. Aktivált saját teljesítmények értéke A társaság készterméket, félkészterméket nem állít el, saját termelés készlete nincs. Saját elállítású eszközök eredménysoron kimutatott 120 eft bérelt ingatlanon végzett beruházás, melyet a társaság eszközei között aktivált.

16 15 3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek eredménysoron kimutatott eft összetevi: értékesített személygépkocsi pénzügyileg realizált eladási ára: eft céltartalékok felhasználása: eft, melynek tételeit a 4. számú melléklet tartalmazza, követelések kivezetett értékvesztése: 64 eft költségvetéstl kapott támogatás, juttatás: eft (OEP-tl kapott béremelés fedezete) elz évet érint bevétel korrekció: eft, amely a Misszió know-how aktiválásából ered bevétel egyéb bevételek: eft a rehabilitációs részleg részére átutalt adományok összege egyéb bevételek: eft, melyben nagy értéket a Veresegyház Önkormányzattól bérelt Kör-tér klubház bérleti díjának elengedése jelent 4. Anyagjelleg ráfordítások A társaság eredménykimutatásában szerepl anyagjelleg ráfordítások értéke eft, melybl az anyagköltség eft, ez jelents változást nem mutat az elz évhez képest. Az igénybe vett szolgáltatások értéke eft, amely jóval kevesebb, mint a 2002-es beszámolóban kimutatott érték. A nagymérték csökkenés oka, hogy az OEP szerinti 2003-as elszámolási évtl (2002. október szeptember) szerzdés szerint a családorvosoknak, intézményeknek az érdekeltségi szabályzatnak megfelelen kifizetend megtakarítás részesedés, nem számla ellenében, azaz költségként, hanem támogatás formájában kerül kifizetésre. Az új gyakorlat bevezetését az tette szükségessé, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatás formájában kapott megtakarítás jogszabályban elírt felhasználásának ellenrzését a lehet leghatékonyabban biztosítani tudjuk. Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezjének ugyanis csak abban az esetben van lehetsége, az elírt érdekeltségi szabályzatban meghatározott szereplk számára kifizetett megtakarítás részesedésének felhasználását ellenrizni, szükség esetén a szankciókat alkalmazni, ha azt, ahogyan is kapja, azaz támogatás formájában fizeti ki. A kollegiális vezetk és régióvezetk megtakarításhoz kötött díjazása továbbra is számla ellenében, az végzett tevékenység eredményének arányában történik, ezért a részükre kifizetend 2003-as évet érint megtakarítás részesedés az igénybevett szolgáltatások körében kerül kimutatásra. Az egyéb szolgáltatások költségei 2003-ban eft, mely nagymérték változást nem mutat az elz évhez képest. 5. Személyi jelleg ráfordítások A személyi jelleg ráfordítások a 2003-as évben jelents növekedést mutatnak az elz évhez képest, melynek összetevi: bérköltség: eft személyi jelleg egyéb kifizetések: eft bérjárulékok: eft Ennek két f oka (1) a társaságnál foglalkoztatott alkalmazottak létszámának emelkedése, és (2) az irányított betegellátási modellkísérletben megbízási jogviszonyban közremköd

17 16 óraadók (iskolai egészségnevelés), programvezetk (bels pályázati program) egyre szélesed köre, mely természetszerleg maga után vonja a személyi jelleg egyéb kifizetések és bérjárulékok emelkedését is. Állományi adatok: munkajogi állományi létszám: 115 f alkalmazott átlagos statisztikai állományi létszám: 103,42 f alkalmazott ebbl: szellemi dolgozók: 81,42 f fizikai dolgozók: 22,00 f A személyi jelleg ráfordítások adatait az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás 2003-as évben elszámolt összege eft, mely az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegadatoknál felsorolt beszerzései miatt jóval magasabb, mint a 2002-es évben. 7. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások értéke eft, mely közel nyolcszorosa a 2002-es eredménykimutatásban feltüntetett eft-nak. Ennek nagy része ( eft) a családorvosoknak, illetve intézményeknek a 2003-as évre járó megtakarítás részesedés idbeli elhatárolása, az igénybevett szolgáltatások értékénél meghatározott okok miatt. Ezen kívül eft céltartalékot képeztünk a 2003-as évi megtakarításból 2004-ben kiírásra kerül fejlesztési pályázat kifizetéseire, s az egyéb ráfordítások értékét növeli a évi fejlesztési pályázatra 2002-ben képzett céltartalékából a 2003-ban kiutalt összeg ( eft) is. A követelésekre 2003-ban elszámolt értékvesztés eft. 8. Pénzügyi mveletek bevételei A pénzügyi mveletek bevételei összesen eft, melynek nagy része kamatbevételbl áll: pénzintézetektl eft, Misszió Health Kft-tl: eft kamatot realizált társaságunk. 9. Pénzügyi mveletek ráfordításai A pénzügyi mveletek ráfordításai eredménysor kevesebb, mint fele a 2002-es évi ráfordításnak ban ez kizárólag kamatráfordításból tevdik össze: a pénzintézeteket 623 eft, vállalkozásokat eft kamat illette. 10. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek összege eft, összetevi: elnyert pályázatok, támogatások (Széchenyi-terv): Misszió az Életért Alapítványtól kapott vagyontárgyak tárgyévben költségként elszámolt része: egyéb rendkívüli bevételek (APEH késedelmi pótlék eleng.) eft 349 eft eft 11. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások értéke: eft, mely APEH-nak fizetett késedelmi pótlék.

18 17 IV. Társasági adó alapot módosító tételek 01. Adózás eltti eredmény: eft 03. Adózás eltti eredményt csökkent tételek: képzett céltart. felhaszn. köv. bev.-ként elszámolt összeg eft értékcsökkenés: eft visszafiz. köt. nélk. kapott tám., juttatás: eft követelésre képzett értékvesztés Tao trv. szerinti mértéke: 600 eft önellenrzés során megállapított összeg: eft 04. Adózás eltti eredményt növel tételek: képzett céltartalék: eft értékcsökkenés: eft jogkövetkezmények eft értékvesztés eft kapott adomány összeg eft 07. Adóalap eft 09. Közhasznú szervezet végleges adóalapja 0 eft 10. Társasági adó összege 0 eft évi adókötelezettség: 0 eft V. Tájékoztató kiegészítések A társaságnak halasztott ráfordításai és bevételei a 2003-as évben nem voltak. A társaság tevékenységébl adódóan keletkezik veszélyes hulladék, melynek szállítása, illetve ártalmatlanítása a Zöld Zóna Kft-vel kötött szerzdés értelmében hetente 2 alkalommal történik. Tárolása a jogszabályi elírásoknak megfelel, a helységben klíma berendezés gondoskodik az állandó 5 fok alatti tárolási hmérsékletrl, a naponta keletkez veszélyes hulladék tárolóhelyre történ szállítása naponta történik december 31-én veszélyes hulladékok zárókészlet nem volt. A vállalkozás 1997 folyamán térítés nélkül földhasználati jogot adott a Misszió Health Kft, valamint a Somody Kft javára. A Cash-flow kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza.

19 18 1. számú melléklet Cash-flow kimutatás december 31.

20 19 2. számú melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástábla december 31.

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MAGYAR EVEZS SZÖVETSÉG

MAGYAR EVEZS SZÖVETSÉG 1 8 1 5 8 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MESZ közhasznúsági jelnetés 20/a melléklet Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszersített Beszámolója Éves zárómérleg 2009. január 01. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. Tulajdonosai kizárólagosan

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben