Köszöntöm Önt, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának olvasóját.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntöm Önt, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának olvasóját."

Átírás

1 Köszöntöm Önt, a sopron Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Programjának olvasóját. Közel száz éve névadónk a lánglelkű költő. Az Ő szellemsége áthatja hagyományankat, ünnepenket, mndennapjankat, így természetesen befolyással bír a pedagóga, szakma munkánk során s. Az ntézmény a Halász utcában, a Handler Nándor Szakképző Iskola és az Óvoda között található, a Belváros szomszédságában. A Bohnenzüchter (poncchter)-negyed, ahol skolánk található, falusasan beépített városrész, mely a múltban lassan elvesztette gazda-polgár előkelő helyét, de az oromzatos, hosszú házak, a közös udvarokkal jellegzetes városrésze Sopronnak. Bár egyre többen választják skolánkat a város más részéről, azért ez elsősorban a környék skolája, ahol "ugyanazt" a padot koptatta nagyszülő, szülő, unoka. "Halászosnak lenn" - ahogy a dákok mondják egymás között - egyre nkább megbecsülést jelent és tekntélyt parancsol. Az ódon épület - annak előnyevel és hátrányával -, a jellegzetes skolaépülettel, a felújított, átalakított részekkel, a korábban s, és most s meglevő tanító és tanáregyénségekkel, sokszínű tanóra munkával szolgálja környezetét, hogy megfelelhessen e szerepnek. Iskolánkat a megfontolt pedagóga, szakma munka jellemz, ahol a gyermekek megszerezhetk a továbbtanuláshoz szükséges alapokat, poztív életszemléletet tanulhatnak, brtokába juthatnak a mndennapokban való elgazodáshoz szükséges smeretekhez. Célunk olyan légkör bztosítása, ahol a gyermekek jól érzk magukat, nytottak, felvállalják tulajdonságakat, értékeket, véleményüket, ahol sokféle tevékenység formát kpróbálva megtalálják önmagukat és fejleszthetk tehetségüket, személységüket, megsmerk, és büszkén vállalják magyarságukat. Meg vagyok győződve arról, hogy szülő-dák-tanár együtt tudja megvalósítan e célktűzéseket, melyhez szükséges az együttgondolkodás, az együttműködés, a közös tevékenységek sora. A Petőf Sándor Általános Iskola a Halász, ahogy a legtöbb sopron smer több mnt 100 éve szolgálja Magyarország, Sopron fatalságát. A Szent Mhály, a Poncchter negyed lakó számára nemzedékek óta az skola. Sopron köznevelésének-közoktatásának az újra fogékony, a változásokra jól reagáló ntézményeként ünnepelhettünk 2004-ben, az skola fennállásának századk évfordulóján. Bztos vagyok abban, hogy a Halászos Petőfs hagyományok megtartásával ahogy a múltban, a jövőben s a dákok, a szülők, a fenntartó megelégedésére végezzük nevelõ - oktató tevékenységünket. Köszönöm fgyelmét: Spos Ferenc gazgató

2 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program TARTALOM BEVEZETŐ 4 NEVELÉSI PROGRAM 5 1. ÉRTÉKEK, ALAPELVEK, INTÉZMÉNYI CÉL- ÉS 5 FELADATMEGHATÁROZÁS 1.1. Az skola eddg pedagóga munkájának elemzése Az skola értékrendje, alapelve, pedagóga htvallása Az skolában folyó nevelés és oktatás célja, feladatok 9 A MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIA 10 a nevelő-oktató munka megvalósításának eszköze, eljárása 1.4. Eszközök és eljárások - skola specaltások (általános skola) 14 A pedagóga folyamat 17 A Balf Tagskolára vonatkozó specaltások A személységfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészségfejlesztés skola feladata 23 Az elsősegély-nyújtás alapsmeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok hely feladata, az osztályfőnök feladatok A kemelt fgyelmet génylő tanulókkal kapcsolatos pedagóga tevékenység 29 A gyermek- és fjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 29 A tehetség, a képesség kbontakoztatását segítő tevékenységek 30 Tehetségfejlesztő műhely 32 Szocáls hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 33 A belleszkedés, magatartás, tanulás nehézségek enyhítését segítő tevékenységek 34 A tanulás kudarcnak ktett tanulók felzárkóztatását segítő programok A tanulóknak az ntézmény döntés folyamatban való 37 részvétel joga gyakorlásának rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az skola partnerevel 38 A szülő és az skola között kapcsolattartás formá 38 A tanuló és az skola együttműködése 40 Kapcsolattartás az skola partnerevel Tanulmányok alatt vzsgák szabálya A tanulók felvételének és átvételének hely szabálya - tanuló jogvszony, 45 a felvétel eljárás különös szabálya A néptánc tanszak célja, feladata A népzene tanszak célja, feladata AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 52 a nevelő-oktató munka globáls terve 2.1. Választott kerettantervek megnevezése Általános skola Alapfokú művészet skola Néptánc tanszak Népzene tanszak Fejlesztés feladatok, tananyag, követelmények 60 alapfokú művészet skola Néptánc tanszak Népzene tanszak Az alkalmazott tankönyvek, tanulmány segédletek, és taneszközök 82 kválasztásának elve 2

3 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program 2.6. A NAT-ban megfogalmazott pedagóga feladatok hely megvalósításának 86 részletes szabálya 2.7. Mndennapos testnevelés, mndennapos testmozgás megvalósítása A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógus választás szabálya Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló ntézkedések Az skola beszámoltatás, az smeretek számonkérésének követelménye 94 és formá Az otthon felkészüléshez előírt írásbel és szóbel feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezés elve A tanulók fzka állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 103 módszerek A sopron általános skolák egységes mérése A Petőf Sándor Általános Iskola saját mérése Az skola egészségnevelés és környezetnevelés elve Egészségnevelés program Környezet nevelés program A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelés elve A tanulók jutalmazása A magatartás és szorgalom értékelésének és mnősítésének 114 követelménye, formá HATÁLYBALÉPÉS, LEGITIMÁCIÓ 117 MELLÉKLETEK sz. Iskola specaltások 2.sz. Projekt7 3.sz. A nevelő-, a dák- és a szülő önkormányzat munkakapcsolata, együttműködése 4.sz. A Szvárvány Iskolafejlesztés Alapítvány által alapított skola díjak 5.sz. A sajátos nevelés gényű, a mozgáskorlátozott és az enyhe értelm fogyatékos tanulók nevelése-oktatása 3

4 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program BEVEZETŐ Az skola hvatalos elnevezése: Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Székhelye: 9400 Sopron, Halász u. 25. Postacíme: 9401 Sopron, Halász u. 25. Telefon: ; ; Fax: 99/ E-mal: Honlap: Tagntézménye: Telephelye: Fenntartója: Működés területe: Az skola Alapító Okratának száma: Az ntézmény típusa: Balf Tagskola 9494 Sopron-Balf Fő u. 5. Deák Tér Általános Iskola 9400 Sopron, Deák tér 78. Gárdony Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1. Szt. Orsolya Róma Katolkus Általános Iskola, Gmnázum és Kollégum 9400 Sopron, Orsolya tér 2-3. Sopron Megye Jogú Város Önkormányzata Sopron város közgazgatás területe többcélú ntézmény általános skola, alapfokú művészet skola Az skola működését támogató egyéb jog személyek: Szvárvány Iskolafejlesztés Alapítvány Sopron Pendelyes Kulturáls Egyesület 4

5 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program NEVELÉSI PROGRAM 1. ÉRTÉKEK, ALAPELVEK, INTÉZMÉNYI CÉL- ÉS FELADATMEGHATÁROZÁS 1.1. Az skola eddg pedagóga munkájának elemzése Az ntézmény reáls célmeghatározása - különösen hosszabb távra - csak egy alapos helyzetelemzés, helyzetértékelés megtétele után lehetséges. Éppen ezért a pedagóga programkészítés során első lépésként az skolánkban folyó nevelő-oktató munka részletes elemzésével, értékelésével foglalkoztunk. Elkészítettük az öndagnózsunkat, melynek fejezete: Tanítás-tanulás Szervezet Kapcsolatok Feltételek, szabályozás környezet Szükségletek, gények, elvárások Érték- és célrendszer Az öndagnózs I-IV. fejezete skolánk erős és gyenge pontjat a pedagóga szükségleteket, a változtatás gényeket, a lehetőségeket vesz számba egy-egy dmenzóban. Az V-VI. fejezet mndezek mellett az elérn kívánt helyzet (mlyen skolát akarunk gyerekek, szülők, pedagógusok), a közös értékek, alapelvek, célok bemutatását s megcélozza. Az öndagnózsban skerült feltárn skolánk poztívumat, értéket, mndazt, am másságát, sajátos arculatát meghatározza; valamnt a hányosságokat, a problémákat, a neuralgkus pontokat, amelyek - valamlyen módon - megoldásra várnak. Mndezt rövden megfogalmazn lehetetlen. Ugyanakkor az skola pedagóga koncepcójának megértése, elfogadása szempontjából fontosnak tartanánk az öndagnózs egyes részenek; pl. a knduló helyzetet, az gényeket, elvárásokat bemutató vzsgálat eredmények, összegzések megsmerését. Az öndagnózsban leírtakat fgyelembe véve skerült nevelőtestületünknek megfogalmazn azon értékeket, melyek közvetítésére vállalkozunk, valamnt az skola alapelvet, célrendszerét. Ezek smeretében közös megegyezéssel döntés született abban s, hogy az eddg pedagóga tevékenységek közül skolánkban mt kell abbahagyn, megtartan, újragondoln, lletve elkezden; mndezt mlyen struktúrában, tantárgyrendszerben. A kerettanterv rendelet hatályba lépése szükségessé tette a 2000/2001-es tanévben a pedagóga program módosítását. Helyzetértékelést végeztünk, melynek során megkérdeztük az skolahasználókat (pedagógusokat, dákokat, szülőket), am alapján az skola jövőképe: Nevelőtestület: A szükséges nfrastruktúrával (épület, felszerelés, eszközök, bútorok) rendelkező, tszta épületben működő skolát szeretne, ahol specáls programok működnek (német, néptánc, erde 5

6 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program skola), ahol sokszínű tevékenykedtetéssel sokoldalú képességfejlesztés folyk. Ezt segít a belső személy erőforrások khasználása, az skola rendezvények, hagyományok, programok. Dákok: Felújított, eszközökkel jól felszerelt, tszta skolaépületet szeretne, ahol sok rendezvény, szakkör, tanórán kívül foglalkozás közül választhat a dák. Öntevékeny dákéletet szeretne (DÖK). Szülők: Felújított, tsztántartott skolaépületet szeretne, mely fogadja a környék gyermeket. Az ntézmény specaltása (német tagozat, egytanítós rendszer) mellett a tanórán kívül sokszínű lehetőséget nyújtana a szabaddő hasznos eltöltésére. A 2002/2003-as tanévben befejeztük a COM I. ntézmény modell képítését, az rányított önértékelés alapján meghatároztuk erősségenket, fejlesztendő területenket, melyet az rányított önértékelés eredményet összegző dokumentum tartalmaz. A nevelő-oktató munkánk során tapasztalt eredményesség és hatékonyság mutatónkat, a tanítás-tanulás folyamataban, a tanórákon jelentkező nap problémákat, az országos kompetencamérések hely eredményet és a rendszeres önfejlesztő tevékenységre való törekvésenket fgyelembe véve a 2007/2008. tanévben elérkezett az az dő, amkor smét előtérbe és naprendre került pedagóga munkánk megújítása. Fenntartónk felkérésére örömmel csatlakoztunk a Társadalm Megújulás Operatív Program Kompetenca alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív ntézményekben című pályázat felhívásához. A pedagóga munkánk megújításának rányat a pályázat kírás nagyban meghatározta, melyek azonban a pedagóga programunkban megfogalmazott céljankkal és fejlesztés elképzelésenkkel koherensek. Úgy gondoltuk, hogy a kompetenca-alapú oktatás bevezetése, megvalósítása az eddg nevelő-oktató munkánk megújításának folytatása, a közösen kalakított, meghatározott értékek, a sajátos arculat megőrzésének, fejlesztésének egy újabb lépcsőfoka, lehetősége. A projekt megnevezése: Kompetencaalapú oktatás elterjesztése a sopron közoktatás rendszer mnden szntjét átfogó módszertan fejlesztésen keresztül Nylvántartás száma: TÁMOP / Kedvezményezettje: Sopron Megye Jogú Város Önkormányzata A projektben két középskola, két általános skola és egy óvoda vesz részt. A pályázat projekt, a kompetenca-alapú oktatás mplementácójának folyamatában kalakított pedagóga rendszer eleme: Pedagóga koncepcó Kerettanterv Tantárgy tantervek Modulleírások - Tanmenetek Eszközök (nformácóhordozók, feladathordozók, stb.) Értékelés eszközök Továbbképzés programok Támogatás (tanácsadás, programkarbantartás stb.) Forrás: OKTATÁSI PROGRAM PROGRAM- CSOMAG PEDAGÓGIAI RENDSZER 6

7 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program A 2009/2010-es tanévben, a kompetencaalapú oktatás mplementácójának évében ntézmény sznten az alább nnovácós tevékenységeket valósítottuk meg: Tevékenységek Évfolyam/Osztály/Csoport Kompetencaterület/ műveltségterület/tantárgy Teljes tanóra lefedettséget bztosító 1. a; 5. a; 5. b Szövegértés-szövegalkotás programcsomag alkalmazása Teljes tanóra lefedettséget bztosító 1. a; 1. b; 5. a Matematka programcsomag alkalmazása Egy választott kulcskompetenca- 5. a; 6. a nyelv csoport Idegen nyelv - Német nyelv terület programcsomag alkalmazása Újszerű tanulásszervezés eljárások, módszerek alkalmazása, önálló ntézmény nnovácó megvalósítása: Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű 5. évfolyam oktatásban (5%) Műveltségterület tantárgy bontás nélkül oktatása Három hetet meghaladó projekt Téma: A poncchter negyed Témahetek: A muzska hangja A mesék brodalma Modulárs oktatás program A szabály az szabály Évszakok Blbáncs Dgtáls tartalmak, taneszközök használata IKT-eszközzel támogatott tanóra A bevont tanulócsoportok mplementácóban érntett tanórának 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóra. 6. b 7. b 7. évfolyam 5. a 7. a 5-7. évfolyam 1. a 1. b 6. a; 6. b 7. a nyelv csoport Alapfok3 1. a; 1. b; 5. a; 5. b; 6. a; 6. b; 7. a; 7. b; Alapfok3 Képességfejlesztő hely modultantárgyak (2 cklus epocháls forma) Természetsmeret-földrajz Magyar nyelv és rodalom, Matematka Képességfejlesztő hely modultantárgyak (2 cklus epocháls forma) Magyar nyelv és rodalom Művészetek (Rajz és vzuáls kultúra, Ének-zene) Testnevelés Német nyelv Néptánc esztétka-művészet; szocáls kompetenca Magyar nyelv és rodalom Matematka Német nyelv Természetsmeret-földrajz Művészetek Néptánc Az mplementácó évében tapasztaltak teljes körű felhasználásával pedagóga programunk módosítására a továbbakban oly módon került sor, amely a pedagóga nnovácó fenntarthatóságát feltétlen bztosítja, valamnt elősegít a pályázatban vállalt tevékenységek skeres megvalósítását. A 2013/2014-es tanév során smét sor került a Pedagóga Program módosítására jogszabály előírások ndokolják a változtatást. Nevelőtestületünk úgy döntött, hogy a korább dokumentumot mely az ntézményben folyó nevelő-oktató munka alapja, önmeghatározása teknt knduló alapnak és a jogszabály megfeleltetés után elvégezzük a dokumentum megfelelő módosítását. A változtatásoknál törekedtünk a megszerzett hagyományank, specaltásank megőrzésére, fejlesztésére ez a rendelkezésre álló órakeret smeretében (pedagógus életpálya bevezetése) lehetséges. 7

8 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program 1.2. Az skola értékrendje, alapelve, pedagóga htvallása Iskolánk sajátos és hagyományos képzés formával, nevelőmunkájával - az elmúlt években kalakított proflját, elért eredményet megőrzve-, az alább értékek közvetítését vállalja: alkalmazható tudás, egészséges élemód, együttműködés, empáta, humanzmus, gazság, kommunkatvtás, környezettudatosság, kreatvtás, magyarságtudat, mozgáskultúra, nemzet öntudat, szabálykövető magatartás, szeretet, szocabltás, toleranca. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Barátságos légkörrel, kulturált környezetben, a kor követelményenek megfelelő felkészültséggel, vonzó oktatás és szabaddős programokkal VÁRJUK azokat a skerélményre vágyó gyermekeket, akk nytottak az együttműködésre. A közös cél: a vlágban való elgazodás, az egyén kteljesedés érdekében. Htvallásunk, hogy skolánk legyen: gyermekközpontú, szeretetteljes légkörű, kultúraközvetítő- és teremtő, gyakorlatközel, sajátos arculatú és nytott. Legfőbb célunk: a reáls önsmereten alapuló harmonkus személységfejlesztés, a munkaerőpachoz való skeres alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek, kulcskompetencák fejlesztése, a nevelő-oktató folyamat során a skerélményhez jutás, a természet és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődéshez szükséges smeretek megszerzése, a nemzet (ezen belül kemelten a magyar néphagyományok) és az egyetemes ember kultúra értékenek közvetítése. Fontosnak tarjuk, hogy mndez a tanulók sokszínű, széleskörű tevékenykedtetésére, cselekedtetésére; a tanuló önállóságra, autonómára; az életkor és a képességek szernt dfferencálásra építsen az adaptív oktatás- és tanulásszervezés 1 alkalmazásával. 1 A tanulók között különbségeket elfogadja és három alapvető szükségletre összpontosít: o tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá (kapcsolat); 8

9 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program 1.3. Az skolában folyó nevelés és oktatás célja, feladatok A magyar és az egyetemes ember kultúra megsmerését, megőrzését fejlesztjük. A magyar hagyományokat fenntartjuk, a hungarkumokat smertetjük. Ápoljuk Sopron és környéke, valamnt az skola hagyományat, őrzzük Petőf emlékét. Az anyanyelv, az degen nyelv és kommunkácós kultúrát ápoljuk és fejlesztjük, a dgtáls írástudás megalapozására, mndennap hasznos gyakorlattá válására törekszünk. A test és a lélek harmonkus fejlődését segítjük. Az egészséges életmód és a rendszeres mozgás ránt gényt kalakítjuk, ezek lehetőséget bztosítjuk. Alkotó munkára ösztönzünk, sokszínű tevékenységet bztosítunk a kompetencaalapú oktatás kterjesztésével. Felkeltjük a dákok érdeklődését, bendítva vagy fokozva ntellektuáls kíváncsságukat. A kompetenca alapú programcsomagok, taneszközök tartalm, módszertan elemenek adaptálásával, ntegrálásával és megvalósításával fejlesztjük a tanulók eszköztudását. A tanuló képességek és a kulcskompetencák széleskörű kbontakozását, egyénre szabott fejlesztését és megerősítését bztosítjuk tanórán és tanórán kívül. Dfferencálunk a tananyagtartalomban, a követelmények szntjében, az alkalmazott módszerekben, lehetőséget adva a tanulóknak saját ütemüknek megfelelő fejlődésre, tanulásra az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjanak érvényesítésével. Különleges bánásmódot bztosítunk a kemelt fgyelmet génylő (a sajátos nevelés gényű, a belleszkedés, tanulás, magatartás nehézséggel küzdő és a kemelten tehetséges) tanulók számára. Szegregácómentes, együttnevelés környezet kalakítására, SNI-s tanulók ntegrálására, esélyegyenlőségének javítására törekszünk. Erősítjük a tanuló együttműködést és szocabltást, a tolerancát, a másság elfogadását. A tanár tanuló vszony megváltozását, a partnerszntű együttműködés erősítését szorgalmazzuk új tanulás- és oktatásszervezés eljárások, bevezetésével, alkalmazásával. Erősítjük az egymástól való tanulást, az együttműködést, az smeretszerzés kultúrájának korszerűsítését, fejlesztését. Lehetővé tesszük a szülők és a tanulók számára választott képvselők útján jogak érvényesítését. Segítjük a tanuló önállóságon alapuló DÖK működését. A magyar nép kultúra ránt érdeklődést elmélyítjük a tanulónkban. Segítjük a néphagyományank komplex értelmezését ezen belül főként a magyar nép táncanak (lépésanyag, jellegzetességek, stílus ) és népzenéjének (hangszerjáték, tánckíséret) megsmerését, az esztétka-művészet, a szocáls kompetencák, a kfejezőképességek fejlesztését. o o legyen képes megtenn valamt, hhessen magában (kompetenca); legyen önálló, tudja szabályozn cselekedetet (autonóma). 9

10 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program A MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIA a nevelő-oktató munka megvalósításának eszköze, eljárása Az skolában folyó nevelő és oktató munka pedagóga szakasza, az skola belső szerkezete Feladatunk - pedagóga htvallásunknak megfelelően - olyan képzés program bztosítása, amelyben mnden gyerek megtalálja a saját képességének megfelelő tevékenység formát, - egyén haladás ütemét fgyelembe véve - eredményeket ér el, skerélményekhez jut, és jól érz magát az skolában. A képzés során olyan jellemvonások, tulajdonságok kalakítására törekszünk, melyek a gyerekek poztív énképét, a mndennapokban való helytállást segítk és megfelelnek a pedagógusok, szülők gényenek, elvárásanak. Azaz legyen ntellgens, becsületes, ősznte, lelksmeretes, megbízható, tsztelettudó, segítőkész, toleráns, önálló, kreatív, egészséges. Iskolánk: általános skola nyolc évfolyama van, ahol alapfokú nevelés-oktatás folyk kulcskompetencák fejlesztésével, felkészít: a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően középskola, lletve szakskola továbbtanulásra, a társadalomba való belleszkedésre, skeres elvégzése alapfokú skola végzettséget tanúsít, részt vesz a gyógypedagóga nevelésben-oktatásban, ellátja a sajátos nevelés gényű tanulók: a beszédfogyatékos; a hallássérült - nagyothalló; ép értelmű autsta, autsztkus; a mozgáskorlátozott; az enyhén értelm fogyatékos; a megsmerő funkcók vagy a vselkedés fejlődésének organkus okra vsszavezethető és organkus okra vssza nem vezethető rendellenességű (fgyelemzavar, hperaktvtás, dszlexa stb.) tanulók ntegrált nevelését, oktatását, fejlesztését. (A sajátos nevelés gényű tanulót a több tanulóval együtt nevelő, oktató skola). alapfokú művészetoktatás ntézmény 2 előképző, 6 alapfok és 4 továbbképző évfolyama van ahol - alapfokú művészetoktatás és nevelés folyk. Az alapfokú művészetoktatás a művész kfejezőkészséget alapozza meg, lletve felkészít a szakrányú továbbtanulásra. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészet alapvzsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedg záróvzsgát tehet. 10

11 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program Belső struktúránk: ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam bevezető kezdő alapozó fejlesztő szakasz szakasz szakasz szakasz A sajátos nevelés gényű tanulók skola fejlesztésének szakasza megegyeznek a fent pedagóga szakaszolással. Ugyanakkor ndokolt lehet az első évfolyam két tanév dőtartamra történő széthúzása, de szükség esetén a tovább pedagóga szakaszok s szerveződhetnek hosszabb dősávban. A bevezető szakasz képzés sajátossága, célja (1-2. évfolyam) Legfontosabb célunk, hogy az skolánkba beratkozó gyerekek sokoldalú képességfejlesztés segítségével legyenek képesek a továbbhaladásra, segítjük az óvodából skolába átmenetet. Pedagóga munkánkban kemelt hangsúlyt fektetünk a bevezető szakaszban folyó nevelőoktató munkára, az olvasás, az írás, a számolás megtanítására, az alapkészségek fejlesztésére, a gyerekek egészséges test, lelk fejlődésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetencák megalapozására. A gyerekek egészségesebb test fejlődését, a motoros képességek (kondconáls és koordnácós képességek) fejlesztését segít a mndennapos testnevelés megvalósítása, amvel elsősorban a ksskolások mozgás- és játékgényenek kelégítését s segítjük. A kezdő szakasz képzés sajátossága, célja (3-4. évfolyam) A ksskoláskorban a gyerekek szívesen kötődnek egy személyhez. Ezért, valamnt a nyugodt, kegyensúlyozott légkör, a gyerekek egyén haladás ütemének bztosítása érdekében egy-egy osztályt mnd a négy tanévben ugyanaz a nevelő tanítja. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra s a tanulók sokoldalú képességfejlesztésére (képességfejlesztő hely modulok), a tanuláshoz szükséges kulcskompetencák megszlárdítására. Kemelten kezeljük az anyanyelv és az degen nyelv kommunkácót. A következő szakaszba lépés előtt fontosnak tartjuk, hogy kalakítsuk, megerősítsük dákjankban a helyes tanulás technkákat, fejlesszük ez rányú képességeket (tanulás tanítása). Az alapozó szakasz képzés sajátossága, célja (5-6. évfolyam) Az alapozás szakasza, amelyben a bevezető és a kezdő szakaszokban megkezdett képzés formák mellett, a képességek továbbfejlesztése érdekében - a gyerekek egymás ránt érdeklődését, az önállóság, a tapasztalatszerzés gényének kalakulását fgyelembe véve - komplex művészet nevelés-oktatás, személység-megsmerés és fejlesztés, hagyományőrzés folyk Ebben a szakaszban kemelt feladat a tanulás technkák megerősítése, az egészséges test, 11

12 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program lelk fejlődést elősegítő tevékenységek sokrétű bztosítása, a tanuláshoz szükséges kulcskompetencák megszlárdítása folyamatos, egyénhez gazodó fejlesztéssel. A szocalzácó folyamatanak elősegítése a helyes magatartásformák megsmertetésével, a kortárskapcsolatok megerősítésével, a mndennap életvtellel összefüggő praktkus smeretek nyújtásával. Cél: az elvárt teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása, olyan alapvető készség és képességfejlesztés a hely tantervben rögzített tantárgyakon belül -, amely a tovább skeres tanulás előfeltétele lehet. Az skola alapozó funkcók hatékonyságának növelése, elsősorban az olvasáskészség, az íráskészség, az elem számolás készség, az elem rendszerező képesség, és az elem kombnatív képesség fejlesztése, fgyelembe véve az országos kompetencamérés eredményet. Az alkalmazott tanító tanulásszervezés során előtérbe kerül az egyén foglalkoztatás, a páros munka, a dfferencált csoportmunka, a tanulók részére a folyamatos vsszajelzés, a szöveges értékelés következetes alkalmazása. A célok megvalósítása tanórákon, nem kötelező tanóra foglalkozásokon, projektoktatás keretében, csoportbontással, foglalkozások tömbösítésével, egyén felzárkóztatásokkal, fejlesztésekkel történk. A fejlesztő szakasz képzés sajátossága, célja (7-8. évfolyam) Célunk az együttműködésre építő, egyén tanulás technkák és tanulásszervezés módok kalakítása. Fő feladat a képességek, a pályarányultság szernt dfferencált képességfejlesztés (pl. a választható képességfejlesztő modul-órák), az embersmeret, az önsmeret fejlesztése, a reáls énkép és vlágkép kalakítása, a közélet tevékenység gyakorlat színterének bztosítása, a dákönkormányzat munka erősítése. A tanulók kulcskompetencának olyan szntre fejlesztése, amelyek megalapozzák a továbbtanulást. Az nformatka oktatás megerősítésével segítséget kívánunk nyújtan az nformácó-alapú társadalomban való részvételre, elgazodásra. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Néptánc tanszak ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ előképző 1-6. alapfok továbbképző 12

13 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program Népzene tanszak ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ Nép hegedű, furulya, duda, cmbalom: Ctera: Klarnét, tárogató: Tekerő, nép ének: Koboz: Brácsa, bőgő/cselló, tambura: előképző 1-6. évfolyam évfolyam Az előképző évfolyamok képzés sajátossága, célja (EK 1-2. évfolyam) Fontos követelmény, hogy a gyermekek a foglalkozások anyagát ne külső, kényszerítő körülményként érezzék, nkább szabad cselekvés érzetét keltsük a tanulókban. A nép játékok, néptánc (eszközös ügyesség játékok; sportjellegű, mozgásos, szellem, párválasztó játékok; mondókák kolvasók kszámolók és egyszerűbb táncok lépésanyaga), népzene (népdalok, gyermekdalok, nép hangszerek megsmerése, megszólaltatása) a gyermekek életében a méltó helyet foglalhassák el. Az alapfok évfolyamanak képzés sajátossága, célja (1-6. évfolyam) A fokozatosság, az egyén dfferencálás, életkor sajátosságok fgyelembe vételével a tanulók smeretenek (tanult játékok, táncok, zenék tánc- és hangszertechnka, rtmka, táncos nyelv, játék, táncterületek néptánc- és népzene kncse, daltanulás - énekek, koreográfák, azok zenekísérete -, folklórsmeret témaköre) bővítése az önállóság, a közös munka, és a tapasztalatszerzés gényének kalakításával. A továbbképző évfolyamanak képzés sajátossága, célja (7-10. évfolyam) Dfferencált képességfejlesztés, önsmeret fejlesztése, az egyénre és a közösségre jellemző stílusjegyek, szokások smerete, elsajátítása. Egyén tánc- és zene stílus kalakítása, előadókészség fejlesztése, felkészítés a szakrányú továbbtanulásra. Saját és társművészet alkotások megtekntésével lletve azokban való aktív részvétellel a tánc komplextásának megsmerése, a közös muzskálás természetessé válása, a különböző művészet ágak ránt érzékenység, fogékonyság. 13

14 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program 1.4. Eszközök és eljárások - skola specaltások (általános skola) Az skola eddg értékere építő, sajátos arculatát erősítő, nevelés és oktatás céljanak megvalósítását segítő képzés specaltások, programjank (részletesen az 1. mellékletben található): é v f o l y a m Mndennapos testnevelés "Adj esélyt magadnak!" - személységmegsmerő és -fejlesztő program A tanulás tanítása (Projekt7) Erdészet erde skola (Projekt7) Intenzív német nyelvoktatás Képességfejlesztő hely modul-tantárgyak (Projekt7) Komplex művészet nevelés-oktatás (Projekt7) Dfferencált képességfejlesztés magyar és matematka órákon Képességfejlesztő sportfoglalkozások (Projekt7) Sportág sportfoglalkozások (Projekt7) 14

15 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program é v f o l y a m Kommunkácós trénng (Projekt7) Múltunkban a jövőnk (Projekt7) Informatka (Projekt7) Drámapedagóga (Projekt7) Kompetenca alapú oktatás 15

16 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program Projekt7 (részletesen a 2. mellékletben található): Projekt megnevezése 1. Erdészet Erde Iskola X X ő t ő t ő t ő t ő t ő t ő t ő t 2. Komplex X X X X művészet nevelés 3. Tanulás tanítása X X X X 4. Sportág X X sportfoglalkozások 5. Képességfejlesztő X sportfoglalkozások 6. Személységmegsmerés, X X -fejlesztés 7. Kommunkácós X X X trénng 8. Múltunkban a X X jövőnk 9. Informatka X 10. Drámapedagóga X X 11. Képességfejlesztő hely modulok Jelmagyarázat: X a projekt deje (évfolyam) ő t a projekt deje a tanéven belül - ősz a projekt deje a tanéven belül - tavasz X X X X X X X 16

17 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program A pedagóga folyamat Az skola a tanulás fő színtere, ahol a gyermek a főszereplő! Az skola élet megszervezésekor, a sajátos, specáls képzés rányok kalakításakor arra törekszünk, hogy valamenny gyermek jól érezze magát. Iskolánkban a széleskörű tanóra és tanórán kívül programok, egyéb foglalkozások bztosítása a garanca arra, hogy valamenny tanuló megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő tevékenység formákat, ezáltal skereket érhet el, ugyanakkor önmagához mérten más területeken s bztosított a továbblépés lehetősége. Az skola élet, a tanulás szervezet formá, a tanórán kívül tanulást segítő hagyományos foglalkozások, tevékenység formák Az általános skola 8 évfolyamán összesen 20 tanulócsoport (osztály) ebből 4 a Balf Tagskolában működk. A Halász utca épületben évfolyamonként 2-2 osztályban tanulnak a gyerekek. Az alapfokú művészetoktatás kereten belül 2 előképző, 6 alapfokú és 4 továbbképző évfolyamon a jelentkezések függvényében alakítjuk k a csoportokat. Az általános skola osztályok "normál-osztályok", kalakításukra skolakezdéskor, az első évfolyamon kerül sor. A tanulók osztályba sorolásánál az alábbakat vesszük fgyelembe: * a két osztály létszámarányát; * a fú-lány arány alakulását; * a Pedagóga Szakszolgálat Központ szűrése alapján részképesség - zavarokkal küzdő, nehezen nevelhető gyerekek egyenletes elosztását; * amennyben lehetséges a szülő gényeket (pl. "tanítóválasztás"). Csoportbontásban történk az alább tantárgyak oktatása: * német nyelv (3-8. évfolyam); * nformatka (4-8. évfolyam); * magyar nyelv (5-6. évfolyam); * rodalom (5-6. évfolyam); * matematka (5-6. évfolyam). Projektoktatást, projektmódszert alkalmazunk a Projekt7-ek és a többhetes projekt lebonyolításakor és évente két alkalommal projektnapot tartunk (Petőf Napok, Nemzet Összetartozás Napja). Tanévenként két témahét, három modulárs oktatás program szervezésére kerül sor. Dgtáls tartalmak, taneszközök oktatás gyakorlatban való használata az IKT-eszközzel támogatott tanórákon, a tanuló laptop programban valósul meg. Az alapfokú művészetoktatás kereten belül a fent módszereket szntén alkalmazzuk a nevelő-oktató munka során. Az alapképzést kegészítő, a tanulást segítő tanórán kívül foglalkozások, tevékenység formák: * napköz, tanulószoba; * tehetséggondozó, orentácós és hobb jellegű szakkörök; * énekkar (1-8. évfolyam); 17

18 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program * skola sportkör; * táborok; * hagyományos sport- és kulturáls rendezvények, tanulmány versenyek, szakma rendezvények; * korrepetálások; * Tehetség Műhely - tehetségfejlesztő programok; * hátránykompenzáló programok; * személységfejlesztő trénngek; * többhetes projekt; * témahetek; * modulárs oktatás programok. A tanórán kívül foglalkozásokat a szülők, a tanulók gényet s fgyelembe véve szervezzük. A nevelést, az oktatást segítő szervezett táborok: * skola évköz sítábor; * nyár táborank (művészet tábor, sportjellegű tábor); * néptánc szaktáborok; * jutalomtábor. A hagyományos tanulást segítő rendezvényenk közül kemelkedő a PETŐFI NAPOK rendezvénysorozat, amely a névadó-kultusz ápolását hvatott szolgáln. A többnapos rendezvénysorozat sokféle, szabadon választható kulturáls és sportprogramot kínál a tanulóknak. Ekkor zajlk egy-egy többfordulós vetélkedőnek, versenynek a záróeseménye, döntője. Iskolánk szervez város sznten az alább versenyeket: * német szóbel tanulmány verseny (7-8. évfolyam); * K tud többet Petőfről? - rodalm vetélkedő (mnden páratlan évben); * Petőf Kupa meghívásos labdarúgótorna (1-8. évf.); * matematkaverseny (5-6. évfolyam) - mnden páratlan évben; * művészet (néptánc) bemutató-verseny; * lövészverseny (5-8. évfolyam) * regonáls szóló néptáncverseny. Helyet adunk az Országos Zríny Ilona Matematkaverseny terület döntőjének, megye sznten -mnden páros évben- Petőf szavalóversenyt szervezünk. A tehetséges tanulónknak lehetőséget bztosítunk a megmérettetésre. Iskola sznten megszervezzük - a központlag meghrdetett - hagyományos szaktárgy és egyéb versenyeket, vetélkedőket, házbajnokságokat és részt veszünk a város - sker esetén - a megye, sőt az országos fordulókon, valamnt a tanulóknak kírt rodalm, képzőművészet és egyéb pályázatokon s. Iskola ünnepélyek, megemlékezések: tanévnytó, tanévzáró ünnepély; ballagás; márcus 15-e névadó-ünnepség (Petőf Napok keretében); megemlékezések a nemzet ünnepekről, történelm évfordulókról, a névadó születésnapjáról. 18

19 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program Kemelkedő város szntű rendezvényünk: a Sopron Ünnep Hetek keretében skolánk Pendelyes Néptáncegyüttese az skolával karöltve rendez a Sopron Néptánfesztvált. Hagyományos események: ksskolások megajándékozása; skola karácsony; farsang; anyák nap ünnepségek; gyermeknap program; képzőművészet kállítások az skola Galérában; hulladékgyűjtés; dákparlament; házbajnokságok; dákönkormányzat napok (sport és kulturáls programok); játszóházak; táncházak; Sopron Táncfórum (táncszínház előadássorozat); a Pendelyes Táncegyüttes éves színház műsora; szülő szervezet programja; kert part ( gyermekek, szülők, pedagógusok részvételével); szakma találkozók óvodákkal, skolákkal; A Balf Tagskolára vonatkozó specaltások A Balf Tagskolában alsó tagozatos évfolyamok működnek. Maga az skola épülete ben, a Klebelsberg féle népskola program során épült, korszerűsítése után s megmaradt a rég, falus skola jelleg. Az osztályok ks létszámúak, ahol több dő jut az egyénre szabott, dfferencált foglalkozásokra. Az skola nevelő-oktató munkáját a nyugodt környezet, az alacsony osztálylétszám, a családas hangulat jellemz. Az skola elsősorban a balf gyerekek alsó tagozatos oktatását látja el, de földrajz közelsége és sajátos légköre a környékbel települések és Sopron ksdákjanak s deáls lehet, hszen az óvodából skolába történő átmenet sokkal zökkenő mentesebben zajlk, mnt a nagyobb skolákban. A már említett skola környezet, tanuló létszám, a tagskola nevelőtestületének érdeklődése, rányultsága, személy feltétele lehetőséget nyújtanak olyan specáls programok végrehajtására, amelyek kemelten foglalkoznak ember és természet kapcsolatával, felkeltk a gyermekek természet ránt érdeklődését, és elndítják a természettudomány kompetenca kalakítását. Környezet nevelés: A védett belső udvar, a ks létszám, valamnt a Fertő-Hanság Nemzet Park közelsége lehetőséget nyújt olyan nevelés-oktatás módszerek alkalmazására, amely a természet védelmét, megsmerését előtérbe helyez. Az udvaron kalakított ks terület megművelése során a gyerekek megsmerk a konyhakert növényeket, megtapasztalják a növénytermesztés feltételet, az ehhez kapcsolódó munkafolyamatokat. A település környék erdők számos lehetőséget kínálnak a természet megfgyelésére, az élővlág megsmerésére. Az skola által szervezett, már hagyományos Medvehagyma fesztvál nem csak kellemes család szórakozást nyújt egy tavasz hétvégén, hanem a fesztvál 19

20 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program témája, és maga a szervezésben való részvétel felhívja a fgyelmet a környezetvédelem mellett az egészséges életmódra, és a tevékenységnek nagy a közösségformáló ereje. A Fertő-tó közelsége, és a Fertő-Hanság Nemzet Parkkal való együttműködés lehetőséget kínál a víz és vízpart élővlág közvetlen megfgyelésére, és a rendszeresen, évente két alkalommal, ősszel és tavasszal történő kenu túrák a nádasban nem csak az élővlág cklkus változásat mutatják meg a gyermekeknek, hanem közben megtanulják a kenuzás technkáját s. Mndezek smeretében és a feltételek, adottságok khasználásával a tagskola pályázk az Ökoskola cím elnyerésére (a korább években már egy alkalommal megkapta az ntézmény a címet). Egészségnevelés: Az egészségnevelés és a környezet nevelés nem választható el egymástól, hszen specáls programjank mndkét területet érntk. A környezet nevelés fent említett programja egyben egészségnevelés programok s, hszen természetes környezetünk megsmerése egyben felhívja a fgyelmet az egészséges életmódra, a rendszeres mozgásra, helyes táplálkozásra egyaránt. Khasználva a gyógyfürdő közelségét, egészségnevelés programunkban kemelkedő helyet foglal el az úszás oktatása. Het rendszerességgel egy-egy órára vehetjük génybe a szanatórum uszodáját, ahol az skola összes dákja részt vesz a foglalkozásokon. Célunk, hogy 4. év végére mnden gyermek megtanuljon bztonságosan úszn. 20

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0094 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 2010. Kiss Tamás közoktatása szakértő ÚÁMK Baja PEDAGÓGIAI MűVELőDÉSI PROGRAM, HELYI TANTERV

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben