Köszöntöm Önt, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának olvasóját.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszöntöm Önt, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának olvasóját."

Átírás

1 Köszöntöm Önt, a sopron Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Programjának olvasóját. Közel száz éve névadónk a lánglelkű költő. Az Ő szellemsége áthatja hagyományankat, ünnepenket, mndennapjankat, így természetesen befolyással bír a pedagóga, szakma munkánk során s. Az ntézmény a Halász utcában, a Handler Nándor Szakképző Iskola és az Óvoda között található, a Belváros szomszédságában. A Bohnenzüchter (poncchter)-negyed, ahol skolánk található, falusasan beépített városrész, mely a múltban lassan elvesztette gazda-polgár előkelő helyét, de az oromzatos, hosszú házak, a közös udvarokkal jellegzetes városrésze Sopronnak. Bár egyre többen választják skolánkat a város más részéről, azért ez elsősorban a környék skolája, ahol "ugyanazt" a padot koptatta nagyszülő, szülő, unoka. "Halászosnak lenn" - ahogy a dákok mondják egymás között - egyre nkább megbecsülést jelent és tekntélyt parancsol. Az ódon épület - annak előnyevel és hátrányával -, a jellegzetes skolaépülettel, a felújított, átalakított részekkel, a korábban s, és most s meglevő tanító és tanáregyénségekkel, sokszínű tanóra munkával szolgálja környezetét, hogy megfelelhessen e szerepnek. Iskolánkat a megfontolt pedagóga, szakma munka jellemz, ahol a gyermekek megszerezhetk a továbbtanuláshoz szükséges alapokat, poztív életszemléletet tanulhatnak, brtokába juthatnak a mndennapokban való elgazodáshoz szükséges smeretekhez. Célunk olyan légkör bztosítása, ahol a gyermekek jól érzk magukat, nytottak, felvállalják tulajdonságakat, értékeket, véleményüket, ahol sokféle tevékenység formát kpróbálva megtalálják önmagukat és fejleszthetk tehetségüket, személységüket, megsmerk, és büszkén vállalják magyarságukat. Meg vagyok győződve arról, hogy szülő-dák-tanár együtt tudja megvalósítan e célktűzéseket, melyhez szükséges az együttgondolkodás, az együttműködés, a közös tevékenységek sora. A Petőf Sándor Általános Iskola a Halász, ahogy a legtöbb sopron smer több mnt 100 éve szolgálja Magyarország, Sopron fatalságát. A Szent Mhály, a Poncchter negyed lakó számára nemzedékek óta az skola. Sopron köznevelésének-közoktatásának az újra fogékony, a változásokra jól reagáló ntézményeként ünnepelhettünk 2004-ben, az skola fennállásának századk évfordulóján. Bztos vagyok abban, hogy a Halászos Petőfs hagyományok megtartásával ahogy a múltban, a jövőben s a dákok, a szülők, a fenntartó megelégedésére végezzük nevelõ - oktató tevékenységünket. Köszönöm fgyelmét: Spos Ferenc gazgató

2 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program TARTALOM BEVEZETŐ 4 NEVELÉSI PROGRAM 5 1. ÉRTÉKEK, ALAPELVEK, INTÉZMÉNYI CÉL- ÉS 5 FELADATMEGHATÁROZÁS 1.1. Az skola eddg pedagóga munkájának elemzése Az skola értékrendje, alapelve, pedagóga htvallása Az skolában folyó nevelés és oktatás célja, feladatok 9 A MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIA 10 a nevelő-oktató munka megvalósításának eszköze, eljárása 1.4. Eszközök és eljárások - skola specaltások (általános skola) 14 A pedagóga folyamat 17 A Balf Tagskolára vonatkozó specaltások A személységfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészségfejlesztés skola feladata 23 Az elsősegély-nyújtás alapsmeretek elsajátítása A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok hely feladata, az osztályfőnök feladatok A kemelt fgyelmet génylő tanulókkal kapcsolatos pedagóga tevékenység 29 A gyermek- és fjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 29 A tehetség, a képesség kbontakoztatását segítő tevékenységek 30 Tehetségfejlesztő műhely 32 Szocáls hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 33 A belleszkedés, magatartás, tanulás nehézségek enyhítését segítő tevékenységek 34 A tanulás kudarcnak ktett tanulók felzárkóztatását segítő programok A tanulóknak az ntézmény döntés folyamatban való 37 részvétel joga gyakorlásának rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az skola partnerevel 38 A szülő és az skola között kapcsolattartás formá 38 A tanuló és az skola együttműködése 40 Kapcsolattartás az skola partnerevel Tanulmányok alatt vzsgák szabálya A tanulók felvételének és átvételének hely szabálya - tanuló jogvszony, 45 a felvétel eljárás különös szabálya A néptánc tanszak célja, feladata A népzene tanszak célja, feladata AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 52 a nevelő-oktató munka globáls terve 2.1. Választott kerettantervek megnevezése Általános skola Alapfokú művészet skola Néptánc tanszak Népzene tanszak Fejlesztés feladatok, tananyag, követelmények 60 alapfokú művészet skola Néptánc tanszak Népzene tanszak Az alkalmazott tankönyvek, tanulmány segédletek, és taneszközök 82 kválasztásának elve 2

3 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program 2.6. A NAT-ban megfogalmazott pedagóga feladatok hely megvalósításának 86 részletes szabálya 2.7. Mndennapos testnevelés, mndennapos testmozgás megvalósítása A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógus választás szabálya Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló ntézkedések Az skola beszámoltatás, az smeretek számonkérésének követelménye 94 és formá Az otthon felkészüléshez előírt írásbel és szóbel feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezés elve A tanulók fzka állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 103 módszerek A sopron általános skolák egységes mérése A Petőf Sándor Általános Iskola saját mérése Az skola egészségnevelés és környezetnevelés elve Egészségnevelés program Környezet nevelés program A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelés elve A tanulók jutalmazása A magatartás és szorgalom értékelésének és mnősítésének 114 követelménye, formá HATÁLYBALÉPÉS, LEGITIMÁCIÓ 117 MELLÉKLETEK sz. Iskola specaltások 2.sz. Projekt7 3.sz. A nevelő-, a dák- és a szülő önkormányzat munkakapcsolata, együttműködése 4.sz. A Szvárvány Iskolafejlesztés Alapítvány által alapított skola díjak 5.sz. A sajátos nevelés gényű, a mozgáskorlátozott és az enyhe értelm fogyatékos tanulók nevelése-oktatása 3

4 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program BEVEZETŐ Az skola hvatalos elnevezése: Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Székhelye: 9400 Sopron, Halász u. 25. Postacíme: 9401 Sopron, Halász u. 25. Telefon: ; ; Fax: 99/ E-mal: Honlap: Tagntézménye: Telephelye: Fenntartója: Működés területe: Az skola Alapító Okratának száma: Az ntézmény típusa: Balf Tagskola 9494 Sopron-Balf Fő u. 5. Deák Tér Általános Iskola 9400 Sopron, Deák tér 78. Gárdony Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1. Szt. Orsolya Róma Katolkus Általános Iskola, Gmnázum és Kollégum 9400 Sopron, Orsolya tér 2-3. Sopron Megye Jogú Város Önkormányzata Sopron város közgazgatás területe többcélú ntézmény általános skola, alapfokú művészet skola Az skola működését támogató egyéb jog személyek: Szvárvány Iskolafejlesztés Alapítvány Sopron Pendelyes Kulturáls Egyesület 4

5 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program NEVELÉSI PROGRAM 1. ÉRTÉKEK, ALAPELVEK, INTÉZMÉNYI CÉL- ÉS FELADATMEGHATÁROZÁS 1.1. Az skola eddg pedagóga munkájának elemzése Az ntézmény reáls célmeghatározása - különösen hosszabb távra - csak egy alapos helyzetelemzés, helyzetértékelés megtétele után lehetséges. Éppen ezért a pedagóga programkészítés során első lépésként az skolánkban folyó nevelő-oktató munka részletes elemzésével, értékelésével foglalkoztunk. Elkészítettük az öndagnózsunkat, melynek fejezete: Tanítás-tanulás Szervezet Kapcsolatok Feltételek, szabályozás környezet Szükségletek, gények, elvárások Érték- és célrendszer Az öndagnózs I-IV. fejezete skolánk erős és gyenge pontjat a pedagóga szükségleteket, a változtatás gényeket, a lehetőségeket vesz számba egy-egy dmenzóban. Az V-VI. fejezet mndezek mellett az elérn kívánt helyzet (mlyen skolát akarunk gyerekek, szülők, pedagógusok), a közös értékek, alapelvek, célok bemutatását s megcélozza. Az öndagnózsban skerült feltárn skolánk poztívumat, értéket, mndazt, am másságát, sajátos arculatát meghatározza; valamnt a hányosságokat, a problémákat, a neuralgkus pontokat, amelyek - valamlyen módon - megoldásra várnak. Mndezt rövden megfogalmazn lehetetlen. Ugyanakkor az skola pedagóga koncepcójának megértése, elfogadása szempontjából fontosnak tartanánk az öndagnózs egyes részenek; pl. a knduló helyzetet, az gényeket, elvárásokat bemutató vzsgálat eredmények, összegzések megsmerését. Az öndagnózsban leírtakat fgyelembe véve skerült nevelőtestületünknek megfogalmazn azon értékeket, melyek közvetítésére vállalkozunk, valamnt az skola alapelvet, célrendszerét. Ezek smeretében közös megegyezéssel döntés született abban s, hogy az eddg pedagóga tevékenységek közül skolánkban mt kell abbahagyn, megtartan, újragondoln, lletve elkezden; mndezt mlyen struktúrában, tantárgyrendszerben. A kerettanterv rendelet hatályba lépése szükségessé tette a 2000/2001-es tanévben a pedagóga program módosítását. Helyzetértékelést végeztünk, melynek során megkérdeztük az skolahasználókat (pedagógusokat, dákokat, szülőket), am alapján az skola jövőképe: Nevelőtestület: A szükséges nfrastruktúrával (épület, felszerelés, eszközök, bútorok) rendelkező, tszta épületben működő skolát szeretne, ahol specáls programok működnek (német, néptánc, erde 5

6 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program skola), ahol sokszínű tevékenykedtetéssel sokoldalú képességfejlesztés folyk. Ezt segít a belső személy erőforrások khasználása, az skola rendezvények, hagyományok, programok. Dákok: Felújított, eszközökkel jól felszerelt, tszta skolaépületet szeretne, ahol sok rendezvény, szakkör, tanórán kívül foglalkozás közül választhat a dák. Öntevékeny dákéletet szeretne (DÖK). Szülők: Felújított, tsztántartott skolaépületet szeretne, mely fogadja a környék gyermeket. Az ntézmény specaltása (német tagozat, egytanítós rendszer) mellett a tanórán kívül sokszínű lehetőséget nyújtana a szabaddő hasznos eltöltésére. A 2002/2003-as tanévben befejeztük a COM I. ntézmény modell képítését, az rányított önértékelés alapján meghatároztuk erősségenket, fejlesztendő területenket, melyet az rányított önértékelés eredményet összegző dokumentum tartalmaz. A nevelő-oktató munkánk során tapasztalt eredményesség és hatékonyság mutatónkat, a tanítás-tanulás folyamataban, a tanórákon jelentkező nap problémákat, az országos kompetencamérések hely eredményet és a rendszeres önfejlesztő tevékenységre való törekvésenket fgyelembe véve a 2007/2008. tanévben elérkezett az az dő, amkor smét előtérbe és naprendre került pedagóga munkánk megújítása. Fenntartónk felkérésére örömmel csatlakoztunk a Társadalm Megújulás Operatív Program Kompetenca alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív ntézményekben című pályázat felhívásához. A pedagóga munkánk megújításának rányat a pályázat kírás nagyban meghatározta, melyek azonban a pedagóga programunkban megfogalmazott céljankkal és fejlesztés elképzelésenkkel koherensek. Úgy gondoltuk, hogy a kompetenca-alapú oktatás bevezetése, megvalósítása az eddg nevelő-oktató munkánk megújításának folytatása, a közösen kalakított, meghatározott értékek, a sajátos arculat megőrzésének, fejlesztésének egy újabb lépcsőfoka, lehetősége. A projekt megnevezése: Kompetencaalapú oktatás elterjesztése a sopron közoktatás rendszer mnden szntjét átfogó módszertan fejlesztésen keresztül Nylvántartás száma: TÁMOP / Kedvezményezettje: Sopron Megye Jogú Város Önkormányzata A projektben két középskola, két általános skola és egy óvoda vesz részt. A pályázat projekt, a kompetenca-alapú oktatás mplementácójának folyamatában kalakított pedagóga rendszer eleme: Pedagóga koncepcó Kerettanterv Tantárgy tantervek Modulleírások - Tanmenetek Eszközök (nformácóhordozók, feladathordozók, stb.) Értékelés eszközök Továbbképzés programok Támogatás (tanácsadás, programkarbantartás stb.) Forrás: OKTATÁSI PROGRAM PROGRAM- CSOMAG PEDAGÓGIAI RENDSZER 6

7 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program A 2009/2010-es tanévben, a kompetencaalapú oktatás mplementácójának évében ntézmény sznten az alább nnovácós tevékenységeket valósítottuk meg: Tevékenységek Évfolyam/Osztály/Csoport Kompetencaterület/ műveltségterület/tantárgy Teljes tanóra lefedettséget bztosító 1. a; 5. a; 5. b Szövegértés-szövegalkotás programcsomag alkalmazása Teljes tanóra lefedettséget bztosító 1. a; 1. b; 5. a Matematka programcsomag alkalmazása Egy választott kulcskompetenca- 5. a; 6. a nyelv csoport Idegen nyelv - Német nyelv terület programcsomag alkalmazása Újszerű tanulásszervezés eljárások, módszerek alkalmazása, önálló ntézmény nnovácó megvalósítása: Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű 5. évfolyam oktatásban (5%) Műveltségterület tantárgy bontás nélkül oktatása Három hetet meghaladó projekt Téma: A poncchter negyed Témahetek: A muzska hangja A mesék brodalma Modulárs oktatás program A szabály az szabály Évszakok Blbáncs Dgtáls tartalmak, taneszközök használata IKT-eszközzel támogatott tanóra A bevont tanulócsoportok mplementácóban érntett tanórának 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóra. 6. b 7. b 7. évfolyam 5. a 7. a 5-7. évfolyam 1. a 1. b 6. a; 6. b 7. a nyelv csoport Alapfok3 1. a; 1. b; 5. a; 5. b; 6. a; 6. b; 7. a; 7. b; Alapfok3 Képességfejlesztő hely modultantárgyak (2 cklus epocháls forma) Természetsmeret-földrajz Magyar nyelv és rodalom, Matematka Képességfejlesztő hely modultantárgyak (2 cklus epocháls forma) Magyar nyelv és rodalom Művészetek (Rajz és vzuáls kultúra, Ének-zene) Testnevelés Német nyelv Néptánc esztétka-művészet; szocáls kompetenca Magyar nyelv és rodalom Matematka Német nyelv Természetsmeret-földrajz Művészetek Néptánc Az mplementácó évében tapasztaltak teljes körű felhasználásával pedagóga programunk módosítására a továbbakban oly módon került sor, amely a pedagóga nnovácó fenntarthatóságát feltétlen bztosítja, valamnt elősegít a pályázatban vállalt tevékenységek skeres megvalósítását. A 2013/2014-es tanév során smét sor került a Pedagóga Program módosítására jogszabály előírások ndokolják a változtatást. Nevelőtestületünk úgy döntött, hogy a korább dokumentumot mely az ntézményben folyó nevelő-oktató munka alapja, önmeghatározása teknt knduló alapnak és a jogszabály megfeleltetés után elvégezzük a dokumentum megfelelő módosítását. A változtatásoknál törekedtünk a megszerzett hagyományank, specaltásank megőrzésére, fejlesztésére ez a rendelkezésre álló órakeret smeretében (pedagógus életpálya bevezetése) lehetséges. 7

8 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program 1.2. Az skola értékrendje, alapelve, pedagóga htvallása Iskolánk sajátos és hagyományos képzés formával, nevelőmunkájával - az elmúlt években kalakított proflját, elért eredményet megőrzve-, az alább értékek közvetítését vállalja: alkalmazható tudás, egészséges élemód, együttműködés, empáta, humanzmus, gazság, kommunkatvtás, környezettudatosság, kreatvtás, magyarságtudat, mozgáskultúra, nemzet öntudat, szabálykövető magatartás, szeretet, szocabltás, toleranca. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Barátságos légkörrel, kulturált környezetben, a kor követelményenek megfelelő felkészültséggel, vonzó oktatás és szabaddős programokkal VÁRJUK azokat a skerélményre vágyó gyermekeket, akk nytottak az együttműködésre. A közös cél: a vlágban való elgazodás, az egyén kteljesedés érdekében. Htvallásunk, hogy skolánk legyen: gyermekközpontú, szeretetteljes légkörű, kultúraközvetítő- és teremtő, gyakorlatközel, sajátos arculatú és nytott. Legfőbb célunk: a reáls önsmereten alapuló harmonkus személységfejlesztés, a munkaerőpachoz való skeres alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek, kulcskompetencák fejlesztése, a nevelő-oktató folyamat során a skerélményhez jutás, a természet és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődéshez szükséges smeretek megszerzése, a nemzet (ezen belül kemelten a magyar néphagyományok) és az egyetemes ember kultúra értékenek közvetítése. Fontosnak tarjuk, hogy mndez a tanulók sokszínű, széleskörű tevékenykedtetésére, cselekedtetésére; a tanuló önállóságra, autonómára; az életkor és a képességek szernt dfferencálásra építsen az adaptív oktatás- és tanulásszervezés 1 alkalmazásával. 1 A tanulók között különbségeket elfogadja és három alapvető szükségletre összpontosít: o tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá (kapcsolat); 8

9 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program 1.3. Az skolában folyó nevelés és oktatás célja, feladatok A magyar és az egyetemes ember kultúra megsmerését, megőrzését fejlesztjük. A magyar hagyományokat fenntartjuk, a hungarkumokat smertetjük. Ápoljuk Sopron és környéke, valamnt az skola hagyományat, őrzzük Petőf emlékét. Az anyanyelv, az degen nyelv és kommunkácós kultúrát ápoljuk és fejlesztjük, a dgtáls írástudás megalapozására, mndennap hasznos gyakorlattá válására törekszünk. A test és a lélek harmonkus fejlődését segítjük. Az egészséges életmód és a rendszeres mozgás ránt gényt kalakítjuk, ezek lehetőséget bztosítjuk. Alkotó munkára ösztönzünk, sokszínű tevékenységet bztosítunk a kompetencaalapú oktatás kterjesztésével. Felkeltjük a dákok érdeklődését, bendítva vagy fokozva ntellektuáls kíváncsságukat. A kompetenca alapú programcsomagok, taneszközök tartalm, módszertan elemenek adaptálásával, ntegrálásával és megvalósításával fejlesztjük a tanulók eszköztudását. A tanuló képességek és a kulcskompetencák széleskörű kbontakozását, egyénre szabott fejlesztését és megerősítését bztosítjuk tanórán és tanórán kívül. Dfferencálunk a tananyagtartalomban, a követelmények szntjében, az alkalmazott módszerekben, lehetőséget adva a tanulóknak saját ütemüknek megfelelő fejlődésre, tanulásra az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjanak érvényesítésével. Különleges bánásmódot bztosítunk a kemelt fgyelmet génylő (a sajátos nevelés gényű, a belleszkedés, tanulás, magatartás nehézséggel küzdő és a kemelten tehetséges) tanulók számára. Szegregácómentes, együttnevelés környezet kalakítására, SNI-s tanulók ntegrálására, esélyegyenlőségének javítására törekszünk. Erősítjük a tanuló együttműködést és szocabltást, a tolerancát, a másság elfogadását. A tanár tanuló vszony megváltozását, a partnerszntű együttműködés erősítését szorgalmazzuk új tanulás- és oktatásszervezés eljárások, bevezetésével, alkalmazásával. Erősítjük az egymástól való tanulást, az együttműködést, az smeretszerzés kultúrájának korszerűsítését, fejlesztését. Lehetővé tesszük a szülők és a tanulók számára választott képvselők útján jogak érvényesítését. Segítjük a tanuló önállóságon alapuló DÖK működését. A magyar nép kultúra ránt érdeklődést elmélyítjük a tanulónkban. Segítjük a néphagyományank komplex értelmezését ezen belül főként a magyar nép táncanak (lépésanyag, jellegzetességek, stílus ) és népzenéjének (hangszerjáték, tánckíséret) megsmerését, az esztétka-művészet, a szocáls kompetencák, a kfejezőképességek fejlesztését. o o legyen képes megtenn valamt, hhessen magában (kompetenca); legyen önálló, tudja szabályozn cselekedetet (autonóma). 9

10 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program A MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIA a nevelő-oktató munka megvalósításának eszköze, eljárása Az skolában folyó nevelő és oktató munka pedagóga szakasza, az skola belső szerkezete Feladatunk - pedagóga htvallásunknak megfelelően - olyan képzés program bztosítása, amelyben mnden gyerek megtalálja a saját képességének megfelelő tevékenység formát, - egyén haladás ütemét fgyelembe véve - eredményeket ér el, skerélményekhez jut, és jól érz magát az skolában. A képzés során olyan jellemvonások, tulajdonságok kalakítására törekszünk, melyek a gyerekek poztív énképét, a mndennapokban való helytállást segítk és megfelelnek a pedagógusok, szülők gényenek, elvárásanak. Azaz legyen ntellgens, becsületes, ősznte, lelksmeretes, megbízható, tsztelettudó, segítőkész, toleráns, önálló, kreatív, egészséges. Iskolánk: általános skola nyolc évfolyama van, ahol alapfokú nevelés-oktatás folyk kulcskompetencák fejlesztésével, felkészít: a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően középskola, lletve szakskola továbbtanulásra, a társadalomba való belleszkedésre, skeres elvégzése alapfokú skola végzettséget tanúsít, részt vesz a gyógypedagóga nevelésben-oktatásban, ellátja a sajátos nevelés gényű tanulók: a beszédfogyatékos; a hallássérült - nagyothalló; ép értelmű autsta, autsztkus; a mozgáskorlátozott; az enyhén értelm fogyatékos; a megsmerő funkcók vagy a vselkedés fejlődésének organkus okra vsszavezethető és organkus okra vssza nem vezethető rendellenességű (fgyelemzavar, hperaktvtás, dszlexa stb.) tanulók ntegrált nevelését, oktatását, fejlesztését. (A sajátos nevelés gényű tanulót a több tanulóval együtt nevelő, oktató skola). alapfokú művészetoktatás ntézmény 2 előképző, 6 alapfok és 4 továbbképző évfolyama van ahol - alapfokú művészetoktatás és nevelés folyk. Az alapfokú művészetoktatás a művész kfejezőkészséget alapozza meg, lletve felkészít a szakrányú továbbtanulásra. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészet alapvzsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedg záróvzsgát tehet. 10

11 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program Belső struktúránk: ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT évfolyam 3-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam bevezető kezdő alapozó fejlesztő szakasz szakasz szakasz szakasz A sajátos nevelés gényű tanulók skola fejlesztésének szakasza megegyeznek a fent pedagóga szakaszolással. Ugyanakkor ndokolt lehet az első évfolyam két tanév dőtartamra történő széthúzása, de szükség esetén a tovább pedagóga szakaszok s szerveződhetnek hosszabb dősávban. A bevezető szakasz képzés sajátossága, célja (1-2. évfolyam) Legfontosabb célunk, hogy az skolánkba beratkozó gyerekek sokoldalú képességfejlesztés segítségével legyenek képesek a továbbhaladásra, segítjük az óvodából skolába átmenetet. Pedagóga munkánkban kemelt hangsúlyt fektetünk a bevezető szakaszban folyó nevelőoktató munkára, az olvasás, az írás, a számolás megtanítására, az alapkészségek fejlesztésére, a gyerekek egészséges test, lelk fejlődésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetencák megalapozására. A gyerekek egészségesebb test fejlődését, a motoros képességek (kondconáls és koordnácós képességek) fejlesztését segít a mndennapos testnevelés megvalósítása, amvel elsősorban a ksskolások mozgás- és játékgényenek kelégítését s segítjük. A kezdő szakasz képzés sajátossága, célja (3-4. évfolyam) A ksskoláskorban a gyerekek szívesen kötődnek egy személyhez. Ezért, valamnt a nyugodt, kegyensúlyozott légkör, a gyerekek egyén haladás ütemének bztosítása érdekében egy-egy osztályt mnd a négy tanévben ugyanaz a nevelő tanítja. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra s a tanulók sokoldalú képességfejlesztésére (képességfejlesztő hely modulok), a tanuláshoz szükséges kulcskompetencák megszlárdítására. Kemelten kezeljük az anyanyelv és az degen nyelv kommunkácót. A következő szakaszba lépés előtt fontosnak tartjuk, hogy kalakítsuk, megerősítsük dákjankban a helyes tanulás technkákat, fejlesszük ez rányú képességeket (tanulás tanítása). Az alapozó szakasz képzés sajátossága, célja (5-6. évfolyam) Az alapozás szakasza, amelyben a bevezető és a kezdő szakaszokban megkezdett képzés formák mellett, a képességek továbbfejlesztése érdekében - a gyerekek egymás ránt érdeklődését, az önállóság, a tapasztalatszerzés gényének kalakulását fgyelembe véve - komplex művészet nevelés-oktatás, személység-megsmerés és fejlesztés, hagyományőrzés folyk Ebben a szakaszban kemelt feladat a tanulás technkák megerősítése, az egészséges test, 11

12 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program lelk fejlődést elősegítő tevékenységek sokrétű bztosítása, a tanuláshoz szükséges kulcskompetencák megszlárdítása folyamatos, egyénhez gazodó fejlesztéssel. A szocalzácó folyamatanak elősegítése a helyes magatartásformák megsmertetésével, a kortárskapcsolatok megerősítésével, a mndennap életvtellel összefüggő praktkus smeretek nyújtásával. Cél: az elvárt teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása, olyan alapvető készség és képességfejlesztés a hely tantervben rögzített tantárgyakon belül -, amely a tovább skeres tanulás előfeltétele lehet. Az skola alapozó funkcók hatékonyságának növelése, elsősorban az olvasáskészség, az íráskészség, az elem számolás készség, az elem rendszerező képesség, és az elem kombnatív képesség fejlesztése, fgyelembe véve az országos kompetencamérés eredményet. Az alkalmazott tanító tanulásszervezés során előtérbe kerül az egyén foglalkoztatás, a páros munka, a dfferencált csoportmunka, a tanulók részére a folyamatos vsszajelzés, a szöveges értékelés következetes alkalmazása. A célok megvalósítása tanórákon, nem kötelező tanóra foglalkozásokon, projektoktatás keretében, csoportbontással, foglalkozások tömbösítésével, egyén felzárkóztatásokkal, fejlesztésekkel történk. A fejlesztő szakasz képzés sajátossága, célja (7-8. évfolyam) Célunk az együttműködésre építő, egyén tanulás technkák és tanulásszervezés módok kalakítása. Fő feladat a képességek, a pályarányultság szernt dfferencált képességfejlesztés (pl. a választható képességfejlesztő modul-órák), az embersmeret, az önsmeret fejlesztése, a reáls énkép és vlágkép kalakítása, a közélet tevékenység gyakorlat színterének bztosítása, a dákönkormányzat munka erősítése. A tanulók kulcskompetencának olyan szntre fejlesztése, amelyek megalapozzák a továbbtanulást. Az nformatka oktatás megerősítésével segítséget kívánunk nyújtan az nformácó-alapú társadalomban való részvételre, elgazodásra. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Néptánc tanszak ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ előképző 1-6. alapfok továbbképző 12

13 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program Népzene tanszak ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ Nép hegedű, furulya, duda, cmbalom: Ctera: Klarnét, tárogató: Tekerő, nép ének: Koboz: Brácsa, bőgő/cselló, tambura: előképző 1-6. évfolyam évfolyam Az előképző évfolyamok képzés sajátossága, célja (EK 1-2. évfolyam) Fontos követelmény, hogy a gyermekek a foglalkozások anyagát ne külső, kényszerítő körülményként érezzék, nkább szabad cselekvés érzetét keltsük a tanulókban. A nép játékok, néptánc (eszközös ügyesség játékok; sportjellegű, mozgásos, szellem, párválasztó játékok; mondókák kolvasók kszámolók és egyszerűbb táncok lépésanyaga), népzene (népdalok, gyermekdalok, nép hangszerek megsmerése, megszólaltatása) a gyermekek életében a méltó helyet foglalhassák el. Az alapfok évfolyamanak képzés sajátossága, célja (1-6. évfolyam) A fokozatosság, az egyén dfferencálás, életkor sajátosságok fgyelembe vételével a tanulók smeretenek (tanult játékok, táncok, zenék tánc- és hangszertechnka, rtmka, táncos nyelv, játék, táncterületek néptánc- és népzene kncse, daltanulás - énekek, koreográfák, azok zenekísérete -, folklórsmeret témaköre) bővítése az önállóság, a közös munka, és a tapasztalatszerzés gényének kalakításával. A továbbképző évfolyamanak képzés sajátossága, célja (7-10. évfolyam) Dfferencált képességfejlesztés, önsmeret fejlesztése, az egyénre és a közösségre jellemző stílusjegyek, szokások smerete, elsajátítása. Egyén tánc- és zene stílus kalakítása, előadókészség fejlesztése, felkészítés a szakrányú továbbtanulásra. Saját és társművészet alkotások megtekntésével lletve azokban való aktív részvétellel a tánc komplextásának megsmerése, a közös muzskálás természetessé válása, a különböző művészet ágak ránt érzékenység, fogékonyság. 13

14 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program 1.4. Eszközök és eljárások - skola specaltások (általános skola) Az skola eddg értékere építő, sajátos arculatát erősítő, nevelés és oktatás céljanak megvalósítását segítő képzés specaltások, programjank (részletesen az 1. mellékletben található): é v f o l y a m Mndennapos testnevelés "Adj esélyt magadnak!" - személységmegsmerő és -fejlesztő program A tanulás tanítása (Projekt7) Erdészet erde skola (Projekt7) Intenzív német nyelvoktatás Képességfejlesztő hely modul-tantárgyak (Projekt7) Komplex művészet nevelés-oktatás (Projekt7) Dfferencált képességfejlesztés magyar és matematka órákon Képességfejlesztő sportfoglalkozások (Projekt7) Sportág sportfoglalkozások (Projekt7) 14

15 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program é v f o l y a m Kommunkácós trénng (Projekt7) Múltunkban a jövőnk (Projekt7) Informatka (Projekt7) Drámapedagóga (Projekt7) Kompetenca alapú oktatás 15

16 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program Projekt7 (részletesen a 2. mellékletben található): Projekt megnevezése 1. Erdészet Erde Iskola X X ő t ő t ő t ő t ő t ő t ő t ő t 2. Komplex X X X X művészet nevelés 3. Tanulás tanítása X X X X 4. Sportág X X sportfoglalkozások 5. Képességfejlesztő X sportfoglalkozások 6. Személységmegsmerés, X X -fejlesztés 7. Kommunkácós X X X trénng 8. Múltunkban a X X jövőnk 9. Informatka X 10. Drámapedagóga X X 11. Képességfejlesztő hely modulok Jelmagyarázat: X a projekt deje (évfolyam) ő t a projekt deje a tanéven belül - ősz a projekt deje a tanéven belül - tavasz X X X X X X X 16

17 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program A pedagóga folyamat Az skola a tanulás fő színtere, ahol a gyermek a főszereplő! Az skola élet megszervezésekor, a sajátos, specáls képzés rányok kalakításakor arra törekszünk, hogy valamenny gyermek jól érezze magát. Iskolánkban a széleskörű tanóra és tanórán kívül programok, egyéb foglalkozások bztosítása a garanca arra, hogy valamenny tanuló megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő tevékenység formákat, ezáltal skereket érhet el, ugyanakkor önmagához mérten más területeken s bztosított a továbblépés lehetősége. Az skola élet, a tanulás szervezet formá, a tanórán kívül tanulást segítő hagyományos foglalkozások, tevékenység formák Az általános skola 8 évfolyamán összesen 20 tanulócsoport (osztály) ebből 4 a Balf Tagskolában működk. A Halász utca épületben évfolyamonként 2-2 osztályban tanulnak a gyerekek. Az alapfokú művészetoktatás kereten belül 2 előképző, 6 alapfokú és 4 továbbképző évfolyamon a jelentkezések függvényében alakítjuk k a csoportokat. Az általános skola osztályok "normál-osztályok", kalakításukra skolakezdéskor, az első évfolyamon kerül sor. A tanulók osztályba sorolásánál az alábbakat vesszük fgyelembe: * a két osztály létszámarányát; * a fú-lány arány alakulását; * a Pedagóga Szakszolgálat Központ szűrése alapján részképesség - zavarokkal küzdő, nehezen nevelhető gyerekek egyenletes elosztását; * amennyben lehetséges a szülő gényeket (pl. "tanítóválasztás"). Csoportbontásban történk az alább tantárgyak oktatása: * német nyelv (3-8. évfolyam); * nformatka (4-8. évfolyam); * magyar nyelv (5-6. évfolyam); * rodalom (5-6. évfolyam); * matematka (5-6. évfolyam). Projektoktatást, projektmódszert alkalmazunk a Projekt7-ek és a többhetes projekt lebonyolításakor és évente két alkalommal projektnapot tartunk (Petőf Napok, Nemzet Összetartozás Napja). Tanévenként két témahét, három modulárs oktatás program szervezésére kerül sor. Dgtáls tartalmak, taneszközök oktatás gyakorlatban való használata az IKT-eszközzel támogatott tanórákon, a tanuló laptop programban valósul meg. Az alapfokú művészetoktatás kereten belül a fent módszereket szntén alkalmazzuk a nevelő-oktató munka során. Az alapképzést kegészítő, a tanulást segítő tanórán kívül foglalkozások, tevékenység formák: * napköz, tanulószoba; * tehetséggondozó, orentácós és hobb jellegű szakkörök; * énekkar (1-8. évfolyam); 17

18 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program * skola sportkör; * táborok; * hagyományos sport- és kulturáls rendezvények, tanulmány versenyek, szakma rendezvények; * korrepetálások; * Tehetség Műhely - tehetségfejlesztő programok; * hátránykompenzáló programok; * személységfejlesztő trénngek; * többhetes projekt; * témahetek; * modulárs oktatás programok. A tanórán kívül foglalkozásokat a szülők, a tanulók gényet s fgyelembe véve szervezzük. A nevelést, az oktatást segítő szervezett táborok: * skola évköz sítábor; * nyár táborank (művészet tábor, sportjellegű tábor); * néptánc szaktáborok; * jutalomtábor. A hagyományos tanulást segítő rendezvényenk közül kemelkedő a PETŐFI NAPOK rendezvénysorozat, amely a névadó-kultusz ápolását hvatott szolgáln. A többnapos rendezvénysorozat sokféle, szabadon választható kulturáls és sportprogramot kínál a tanulóknak. Ekkor zajlk egy-egy többfordulós vetélkedőnek, versenynek a záróeseménye, döntője. Iskolánk szervez város sznten az alább versenyeket: * német szóbel tanulmány verseny (7-8. évfolyam); * K tud többet Petőfről? - rodalm vetélkedő (mnden páratlan évben); * Petőf Kupa meghívásos labdarúgótorna (1-8. évf.); * matematkaverseny (5-6. évfolyam) - mnden páratlan évben; * művészet (néptánc) bemutató-verseny; * lövészverseny (5-8. évfolyam) * regonáls szóló néptáncverseny. Helyet adunk az Országos Zríny Ilona Matematkaverseny terület döntőjének, megye sznten -mnden páros évben- Petőf szavalóversenyt szervezünk. A tehetséges tanulónknak lehetőséget bztosítunk a megmérettetésre. Iskola sznten megszervezzük - a központlag meghrdetett - hagyományos szaktárgy és egyéb versenyeket, vetélkedőket, házbajnokságokat és részt veszünk a város - sker esetén - a megye, sőt az országos fordulókon, valamnt a tanulóknak kírt rodalm, képzőművészet és egyéb pályázatokon s. Iskola ünnepélyek, megemlékezések: tanévnytó, tanévzáró ünnepély; ballagás; márcus 15-e névadó-ünnepség (Petőf Napok keretében); megemlékezések a nemzet ünnepekről, történelm évfordulókról, a névadó születésnapjáról. 18

19 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program Kemelkedő város szntű rendezvényünk: a Sopron Ünnep Hetek keretében skolánk Pendelyes Néptáncegyüttese az skolával karöltve rendez a Sopron Néptánfesztvált. Hagyományos események: ksskolások megajándékozása; skola karácsony; farsang; anyák nap ünnepségek; gyermeknap program; képzőművészet kállítások az skola Galérában; hulladékgyűjtés; dákparlament; házbajnokságok; dákönkormányzat napok (sport és kulturáls programok); játszóházak; táncházak; Sopron Táncfórum (táncszínház előadássorozat); a Pendelyes Táncegyüttes éves színház műsora; szülő szervezet programja; kert part ( gyermekek, szülők, pedagógusok részvételével); szakma találkozók óvodákkal, skolákkal; A Balf Tagskolára vonatkozó specaltások A Balf Tagskolában alsó tagozatos évfolyamok működnek. Maga az skola épülete ben, a Klebelsberg féle népskola program során épült, korszerűsítése után s megmaradt a rég, falus skola jelleg. Az osztályok ks létszámúak, ahol több dő jut az egyénre szabott, dfferencált foglalkozásokra. Az skola nevelő-oktató munkáját a nyugodt környezet, az alacsony osztálylétszám, a családas hangulat jellemz. Az skola elsősorban a balf gyerekek alsó tagozatos oktatását látja el, de földrajz közelsége és sajátos légköre a környékbel települések és Sopron ksdákjanak s deáls lehet, hszen az óvodából skolába történő átmenet sokkal zökkenő mentesebben zajlk, mnt a nagyobb skolákban. A már említett skola környezet, tanuló létszám, a tagskola nevelőtestületének érdeklődése, rányultsága, személy feltétele lehetőséget nyújtanak olyan specáls programok végrehajtására, amelyek kemelten foglalkoznak ember és természet kapcsolatával, felkeltk a gyermekek természet ránt érdeklődését, és elndítják a természettudomány kompetenca kalakítását. Környezet nevelés: A védett belső udvar, a ks létszám, valamnt a Fertő-Hanság Nemzet Park közelsége lehetőséget nyújt olyan nevelés-oktatás módszerek alkalmazására, amely a természet védelmét, megsmerését előtérbe helyez. Az udvaron kalakított ks terület megművelése során a gyerekek megsmerk a konyhakert növényeket, megtapasztalják a növénytermesztés feltételet, az ehhez kapcsolódó munkafolyamatokat. A település környék erdők számos lehetőséget kínálnak a természet megfgyelésére, az élővlág megsmerésére. Az skola által szervezett, már hagyományos Medvehagyma fesztvál nem csak kellemes család szórakozást nyújt egy tavasz hétvégén, hanem a fesztvál 19

20 Petőf Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola Pedagóga Program témája, és maga a szervezésben való részvétel felhívja a fgyelmet a környezetvédelem mellett az egészséges életmódra, és a tevékenységnek nagy a közösségformáló ereje. A Fertő-tó közelsége, és a Fertő-Hanság Nemzet Parkkal való együttműködés lehetőséget kínál a víz és vízpart élővlág közvetlen megfgyelésére, és a rendszeresen, évente két alkalommal, ősszel és tavasszal történő kenu túrák a nádasban nem csak az élővlág cklkus változásat mutatják meg a gyermekeknek, hanem közben megtanulják a kenuzás technkáját s. Mndezek smeretében és a feltételek, adottságok khasználásával a tagskola pályázk az Ökoskola cím elnyerésére (a korább években már egy alkalommal megkapta az ntézmény a címet). Egészségnevelés: Az egészségnevelés és a környezet nevelés nem választható el egymástól, hszen specáls programjank mndkét területet érntk. A környezet nevelés fent említett programja egyben egészségnevelés programok s, hszen természetes környezetünk megsmerése egyben felhívja a fgyelmet az egészséges életmódra, a rendszeres mozgásra, helyes táplálkozásra egyaránt. Khasználva a gyógyfürdő közelségét, egészségnevelés programunkban kemelkedő helyet foglal el az úszás oktatása. Het rendszerességgel egy-egy órára vehetjük génybe a szanatórum uszodáját, ahol az skola összes dákja részt vesz a foglalkozásokon. Célunk, hogy 4. év végére mnden gyermek megtanuljon bztonságosan úszn. 20

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013.

SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013. SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. Iskolánk jelmondata:... 4 JelképünK : A bagoly... 5 BEVEZETŐ... 6 1. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. AZ OKTATÓ NEVELŐ

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben