Közösségi Alapítvány Ferencvárosban? Összegző gondolatok a kerületről és egy kerületi közösségi alapítvány létrehozásának lehetőségéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi Alapítvány Ferencvárosban? Összegző gondolatok a kerületről és egy kerületi közösségi alapítvány létrehozásának lehetőségéről"

Átírás

1 Közösségi Alapítvány Ferencvárosban? Összegző gondolatok a kerületről és egy kerületi közösségi alapítvány létrehozásának lehetőségéről A Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztő Műhelyben dolgozó civil szakemberekként és kerületi lakosokként azt a célt tűztük ki, hogy felmérjük egy közösségi alapítvány elindításának lehetőségét A közösségi alapítvány a közösség által Ferencvárosban. Azért vállalkoztunk erre, mert hiszünk abban, hogy egy közösségi alapítvány hasznos szerepet tölthet be a kerület fejlődésében őszén a közösségi alapítványokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat összefoglaló brosúrát adtunk ki és elküldtük több mint irányított finanszírozási-fejlesztési rendszer, amely egy meghatározott földrajzi helyen élők egész közösségét szolgálja úgy, hogy a közösség számára fontos ügyeket a helyben előteremtett és rendelkezésre álló erőforrásokra alapozva támogatja. 200 ferencvárosi szervezetnek, intézménynek és magánszemélynek első hónapjaiban közel negyven interjút készítettünk el Ferencvárosban élő vagy itt dolgozó emberekkel, akiknek gondolatai reprezentálhatják a kerületért felelősséget érző, elkötelezett, tevékeny személyek, csoportok, intézmények nézeteit. Köszönjük mindannyiuknak 1, hogy vállalták a beszélgetést és hozzájárultak gondolataik összefoglalt közléséhez. Kérdéseink egyik része Ferencvárosra vonatkozott, hogy mit jelent beszélgetőtársainknak Ferencváros, milyennek látják jövőjét, miket tartanak a legfontosabb kerületi ügyeknek. A beszélgetés másik részében a közösségi alapítványokról volt szó, annak koncepciójáról általában, majd ferencvárosi megvalósíthatósága lehetőségeiről, akadályairól tudakozódtunk. Az Összegzés következő oldalain bemutatjuk az interjúzásból szerzett tapasztalatainkat és ezek lehetséges közösségi alapítványi vonatkozásait. 1 Az interjúalanyok nevének felsorolása a dokumentum végén található. 1

2 Nagy örömünkre azt találtuk, hogy: - Az itt élő-itt dolgozó emberek erősen kötődnek Ferencvároshoz, sokan tartják fontosnak a közösséget, a közjó gyarapításáért végzett kerületi tevékenységeket; - Vannak olyan ügyek a kerületben, amelyekről sokan azt gondolják, hogy foglalkozni kellene velük, amelyekkek van is és lenne, aki foglalkozzon, és támogathatóak lennének egy induló közösségi alapítvány számára; - Vannak, akik szerint jó lenne, ha létrejönne egy kerületi közösségi alapítvány, akik szimpatizálnak az alapelvekkel és érdeklődnek a megvalósítás konkrét részletei iránt. Az interjúk összegzése után úgy értékeljük, hogy van értelme egy ferencvárosi közösségi alapítvány létrehozásán gondolkodni, s további konkrét lépéseket tenni ennek érdekében. A következő hónapokban arra a kérdésre keressük a választ, hogyan tudjuk az alkotó energiákat összegezni Ferencvárosban egy új közösségi alapítvány létrehozásának érdekében, amely a helyiek számára fontos ügyekkel foglalkozik? Ha szívesen részt venne a következő hónapok munkájában, keressen bennünket a címen vagy telefonon. Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztő Műhely: Benedek Gabriella Kovács Edit Scsaurszki Tamás Munkánkat számos szervezet támogatta: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózata, a Nemzeti Civil Alapprogram és a Norvég Civil Támogatási Alap. Munkacsoportunk számára intézményi keretet a Civitalis Egyesület biztosít. Köszönettel tartozunk Keresztesi Juditnak, Sebestény Katalinnak és Simonyi Cecíliának, akik sokat segítettek az Összegzés elkészítésében. 2

3 I. Identitás kötődés tenni akarás Az interjúkból az derült ki számunkra, hogy a megkérdezett emberek habár eltérő mértékben egytől egyig kötődnek a kerülethez, van véleményük a benne zajló változásokról, s van elképzelésük arra vonatkozóan, hogy mit kellene itt csinálni, ahhoz, hogy jobb legyen. Vannak számukra fontos kerületi ügyek, és minden olyan kezdeményezést, melyek ezekben előremozdulást hoznak, vagy hozhatnak, érdekesnek, értékesnek találnak. Így volt ez a közösségi alapítvány koncepcióval is. Az emberek többsége úgy vélte, hogy egy ilyen komplex közösségi szervezet jótékony támasza lehetne a kerületi kezdeményezéseknek. A közösséghez tartozás érzése, vagy ennek hiánya meghatározó az életminőség szempontjából. (helyi cég vezetője, kerületi lakos) Akik itt élnek A ferencvárosi ügyekben leginkább az itt élő emberek érintettek. Beszélgetőpartnereink között szép számmal akadtak, akik előbb itt dolgoztak, majd a kerületbe is költöztek. Sokuknak van személyes tapasztalata az intézmények, a szolgáltatások működéséről, minőségéről. Szükségleteik, napi tapasztalataik és rengeteg információjuk van közvetlenül érdekeltek a helyi ügyek előmozdításában. A helyi ügyekben aktív lakosok fontos szerepet játszhatnak egy közösségi alapítvány programjainak kialakításában és megvalósításában, népszerűsítésében és képviseletében. Akik itt dolgoznak Egy cégnek nagyon fontos, hogy a A kötődés azokban is kialakulhat a kerület iránt, akik életükben környezete vonzó, élhető legyen, nem laktak itt, de munkájuk, szakmai kapcsolataik ide kötik valamiben különbözzön, valami őket. A kerületben dolgozók többségére átragad valami a miatt egyéni legyen. ferencvárosi identitásból, a megkérdezettek szinte mindegyike (kerületi nagyvállalat munkatársa) szeret itt dolgozni, látja a helyi ügyeket, van hozzájuk viszonya, van róluk véleménye. 3

4 Azok, akiket munkájuk a kerülethez, a kerületben élő emberekhez köt, különösen erős viszonyt ápolnak Ferencvárossal (pl. az egészségügy, oktatás, kultúra, szolgáltatás, vendéglátás, hivatalok, intézmények, szociális ellátás, egyházi területen dolgozók). Ferencvárosban székhellyel rendelkező, kerületi infrastruktúrát használó nagyvállalatok egy része is felelősséget érez közvetlen környezetéért, keresi a kölcsönösen előnyös kapcsolatot a kerületi aktorokkal. Bíztató egy közösségi alapítvány megvalósíthatósága szempontjából, hogy az emberek gondolkodnak az őket érintő változásokon, és úgy láttuk, vannak, akik maguk is aktívan részt vennének a számukra fontos ügyek előmozdításában. A közösség mint érték, közösségi kapcsolatok A közösség egy vonzó, figyelemfelkeltő fogalom a legtöbb általunk megkérdezett ferencvárosi számára, a beszélgetések többségében időt szántak rá és szívesen beszéltek róla, általánosan és a közösség fejlesztésének konkrét lehetőségeit latolgatva: A programok, rendezvények közösségi gondolkodást eredményezhetnek. Olyan kerület ez, ahol a közösség jó hívó szó mindhárom szektor képviselői számára. A kerület lakói, vezetői és vállalkozói egyaránt azt erősítették bennünk, hogy a közösségek felé kell fordulni és inkább kisebb, helyi fontosságú ügyeket kell támogatni, kezdeményezni. A köz ügyeiben a legilletékesebbnek tartják a helyi önkormányzatot, változatos szerepben pl. kezdeményező, partner, hatóság, támogató, szolgáltató, tulajdonos, politikus. A civil szervezetektől kezdeményezőkészséget, filantrópiát, erős helyi kapcsolatokat, önkéntesek bevonását várják. A vállalkozók, helyi cégek klasszikus szerepe a támogatóé: támogatási kérésekkel keresik fel őket, s számos közülük kialakította már saját támogatáspolitikáját. Közösségépítő munka, együttlétek: kicsi, de jó dolog, nem is kell, hogy ennél nagyobb legyen. (helyi közösség vezetője) Az emberek szeretnek hasonló gondolkodásúak között lenni. Nagy viták nélkül, együtt formálni véleményt a világ dolgairól. Ez biztonságos, harmonikus. (ferencvárosi lakos) 4

5 Az emberi kapcsolatok rendszere társadalmunk fontos erőforrása, tőkéje. Vannak jól működő, bevált kapcsolatok civil szerveződések, intézmények és vállalkozások között. A közösségi alapítvány koncepciója komolyan épít az együttműködésre, a szektorokon belül és a szektorok között egyaránt. Kell, hogy legyenek tervek és képesség összefogni, együttműködni, alkalmilag és tartósan is. Persze megfogalmazódtak hiányok, aggodalmak is a közösségek Jó lenne már egy valóban állapotával, viszonyaival kapcsolatban, melyek figyelmet széleskörű összefogás, amelyet követelnek, és feladatot jelentenek a jövőre nézve, pl. az emberek nem bíznak sem egymásban, sem a vezetőkben, sem az intézményekben, senkinek nincs plusz ideje önmagán s családján sokan támogatnak, nem akad el egy ember fáradtságán. (civil szervezet munkatársa) túl mással is törődni stb. A közösségi alapítvány egyik fontos célja a közösség rejtett erőforrásainak feltárása és a közösség aktív ügyeibe való bekapcsolása. Tevékenysége során gyarapodnak a helyi kapcsolatok és cserélődnek a vélemények. II. Fontos témák és helyi ügyek a kerületben A kerülethez való erős kötődés egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy beszélgetőtársaink számos olyan témát említettek, amelyekkel szerintük foglalkozni kellene. Típusait tekintve ezek a következők voltak: - megoldatlan ügyek, amik nem hagyják nyugodni az embert, s kérdéseket vetnek fel; - aggasztó jelenségek, melyek sokak számára érzékelhető problémát jelentenek; - lehetőségek, melyek a kerületben élők életminőségét javíthatják A ferencvárosi kerületrészek sajátos témái Nem csak a közigazgatásban, hanem amint láttuk az emberek között is közmegegyezés van azzal kapcsolatban, hogy Ferencváros több jól elkülöníthető részből áll, amelyeknek saját jellegzetességeikből fakadóan megvannak a speciális, egyedi megoldandó problémái is. 5

6 Ilyen kerületrészi téma Belső-Ferencvárosban például a Kultucca projekt, a Ráday utcai vendéglátóhelyek és az ott lakók szempontjainak, érdekeinek egyeztetése, a parkolási gondok, vagy a Vásárcsarnok környékének rendbetétele. A Középső-Ferencváros speciális témái jórészt a tömb rehabilitációhoz kapcsolódnak. Itt a jelentős témákat a lakosságcsere olyan következményei adják, mint például az újonnan beköltöző családok bevonása, befogadása a helyi közösségbe, kötődésük erősítése a kerülethez, az újonnan épült vagy felújított terek megtöltése élettel, a növekvő arányú zöldterületek közösségi használata, a rehabilitációból kimaradó épületekben uralkodó középkori állapotok. A József Attila-lakóteleppel kapcsolatban, egyedi speciális témaként jelentek meg a helyi kötődések erőssége, a megélhetés és a lakásfenntartás növekvő terhei, az átmenő forgalom terhelés az M3-as felé, a sokszínű kisközösségi programok és a részönkormányzás kérdései. A Külső-Ferencvárosban tervezett barnamezős beruházásokkal kapcsolatos sajátos téma a környezetterhelés és annak sürgető felszámolása, az érdekelt vállalkozások fejlesztési tervei, közösségi kapcsolatai és társadalmi felelősségvállalása, valamint a Dzsumbuj és környéke épületeinek bontásával kapcsolatos szociálpolitikai kérdések. A Millenniumi Városközponttal, a pesti Duna-part Petőfi híd és Lágymányosi híd közé eső részével kapcsolatban hangsúlyosan megjelenő téma az új lakóépületek lakóinak bekapcsolása a kerület vérkeringésébe, a területen működő cégek elszigeteltségének csökkentése és a Nemzeti Színház környékének jobb kihasználása a kerület számára. Egy ferencvárosi közösségi alapítvány képes lehet elkülönülten foglalkozni az egyes kerületrészekkel, a Belső-, Középső-, Külső-Ferencvárost vagy a József Attila-lakótelepet speciálisan foglalkoztató témákkal. Ezáltal lehetőséget teremthet arra, hogy egy bizonyos területhez jobban kötődő, konkrétan annak fejlődésében érdekelt támogató helyi kérdések megoldásában vegyen részt. A közösségi alapítvány szerepe arra is kiterjedhet, hogy az egy-egy kerületrészre fókuszáló szereplőket összehozza egymással, kezdeményezéseiket és erőforrásaikat segítsen összehangolni. 6

7 Össz-kerületi jelentőségű, ferencvárosi témák A kerületrészekre jellemző egyedi témák mellett szép számmal váltak láthatóvá olyan ügyek is, amelyek a kerület egésze szempontjából fontosak, melyek a kerület minden szegletéből visszhangzanak. Úgy láttuk, hogy az alább felsorolt témák mindegyike benne van a ferencvárosi köztudatban, tapasztaltunk egyfajta konszenzust abban, hogy ezek lennének a legfontosabb témák, melyekkel érdemes lenne foglalkozni. A megkérdezettek sokféleképpen gondolkoznak felőlük, s nem is Amikor az egész kerületet egy kezdeményezés indult el megoldásuk érdekében érintő kérdésekkel foglalkozik önkormányzati, vállalkozói, civil kezdeményezésre, illetve ezen szereplők összefogásában hol több, hol kevesebb sikerrel. Ugyanakkor mindegyik téma továbbra is él s megoldásra vár: egy közösségi alapítvány, erősíti az összetartozás és a közös birtok érzését a kerület különböző részei között. lehetséges és szükséges is tenni, lépni, közösen gondolkodni előmozdításuk érdekében. A közösségi alapítvány szerepe lehet a kezdeményezők, programmegvalósítók helyi lakossági kapcsolatainak elmélyítése, eddigi eredményeik és terveik megismertetése a lehetséges támogatókkal. Kiemelt össz-kerületi ügy a Ferencvárosi imidzs- és egy új kerületi identitás-keresés témaköre. Az utóbbi évtizedekben az állandósuló változás keretezi Egy ferencvárosi közösségi alapítvány a kerület életét, s ez erodálja a korábban jól kitapintható sajátos tevékenységével ráirányíthatja a kerületi önazonosságot. Sokak szerint eljött az ideje, figyelmet a ferencvárosi értékekre, hogy az infrastrukturálisan megújuló kerület egy korszerű és vonzó arculatot építsen magának, új jelentéssel töltse meg a ferencvárosi-ságot, mely vonzóvá teszi a Ferencvárost az itt élők számára és ezt közvetíti a főváros más részei felé is. Sokan fontosnak láthatóvá teheti a progresszív történéseket, jó ötleteket, s reflektorfénybe állíthatja a kerületben élő, itt alkotó érdemes, tehetséges embereket mindezzel hozzájárulhat a kerület új imidzsének kialakításához. tartják a hagyományok, és a szem elől sokszor elrejtett kincsek megismerését, az ezekhez való kötődés kialakulását. A kerülethez kapcsolódó történelmi és mai hírességek megismerése, közös ikonok megalkotása is erősítené a kötődést Ferencvároshoz, és a ma itt élő emberek, vállalatok azonosulását a kerülettel. 7

8 Másik össz-kerületi jelentőségű, visszatérő téma a kisközösségi programok és a nagy fesztiválok kérdése. Kisebb-nagyobb mértékben mindenütt jelen van az igény közösségi rendezvényekre. Hallottunk egy-egy lépcsőházat érintő ünnepekről, azonos generációk összefogására építő kisközösségek programjairól, egy-egy köztér, helyi intézmény vagy ünnepkör köré szerveződő kerületrészi, kerületi szintű rendezvényekről is. A hagyományos belső-ferencvárosi nagy fesztiválok akár országos ismertségre és közönségre is számítanak. Míg a helyi érdekű vagy kisközösségi programok esetében azok megerősítése és a helyiek aktivizálása, addig a nagy fesztiválokkal kapcsolatban a revitalizáció, a hagyományok megújítása mutatkozott közérdeklődésre számot tartó kérdésnek. Harmadik ilyen átfogó témának láttuk a beszélgetések alapján a folyamatosan megújuló utcák, zöld területek, közterek életét, a találkozóhelyek használatát. A budapesti kerületek között Ferencváros büszkélkedhet azzal, hogy nemcsak óvja, de jelentősen növelte is a lakóháztömbök közötti tereket, zöld felületeket. Ezek kulturált és rendszeres közösségi használata kulcskérdésnek látszik mind az itt lakók, mind az ide kötődő cégek, vendéglátók, szolgáltatók szempontjából. A helyi közösségi élet és önszerveződés beltéri színhelyei klubok, művelődési házak, kulturális- és szórakozóhelyek felértékelődtek, a velük szembeni lakossági elvárások megnövekedtek és megváltoztak. Számos hely kerületen kívüli érdeklődőket is szép számban vonz. Nagy és szerteágazó téma a kerület fejlődésével együtt járó változások a lakosságban: az új beköltözők beilleszkedése és a kerületből kiköltözők útjai sokakat foglalkoztat manapság. Az új beköltözőket (lakosokat, idetelepülő egyetemeket és diákjaikat, vállalatokat) vonzzák a kerület adta színvonalas lehetőségek, ám ferencvárosi kötődésük, emberi, szomszédsági kapcsolataik, tulajdonosi szemléletük nem egyik napról a másikra alakul ki. A lokálpatriotizmus erősítése és a közösségépítés ebben a körben elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a kerület valóban egy új, kötődő társadalommal erősödjön. A rehabilitáció területén korábban önkormányzati bérlakásokban élő családok, akik között sok a szegény, népes roma család, a kerületen kívülre költöztek az önkormányzat által számukra megvásárolt lakásokba, immár tulajdonosként. 8

9 Ahhoz, hogy a rehabilitáció fenntarthatóan modellértékű lehessen, az embereknek szükségük van arra a tudatra, hogy a felszámolt szlöm lakosságának sorsa megnyugtatóan rendeződött el. Az újonnan ideköltözők igényeinek minél gondosabb kielégítése mellett legalább ilyen fontos a régóta itt élő, ide kötődő emberek és vállalatok hűségének, munkájának elismerése is, hiszen ők azok, akik az elmúlt évek, évtizedek során kitartottak Ferencváros Amikor a közösségi alapítvány mellett. Magatartásuk rámutat a helyi hagyományok tiszteletére és kerület hagyományait és rejtett megjeleníti a kötődés és a folytonosság értékét a kerületre értékeit bemutatja, ismertséget és jellemző nagy változások között. Mindez felélesztheti a régi megbecsülést szerezhet a régen a ferencvárosiak cselekvőkedvét, miközben segíti azt, hogy az új kerületben-kerületért dolgozó beköltözők megismerjék a kerületet és kialakuljon kötődésük felé. emberek kezdeményezéseinek. Kerületi szinten fontos téma még az emberek közötti kapcsolatépítés és a kohézió témája. Az olyan ügyek tartoznának ide, melyek megoldása során célszerű lenne egymásnak még idegen helyi szereplőket összeismertetni; magukban álló, elszigetelten létező dolgokról információt kapni; vagy az egymáshoz fizikailag közeli dolgokat elválasztó valóságos vagy képzeletbeli sorompókat, akadályokat eltávolítani, konfliktusban álló, megbántódott feleket kibékíteni. E hídépítés eredményeképpen a kerületet éltető erők energiája szabadabban áramlana! Például a kerület egyes részei között, a lakosság és a helyi vállalkozók között, a régi lakosok és az új beköltözők között, a kerületi civil szervezetek, kezdeményezéseik között. Sokan vannak a kerületben, akik ezt a szerteágazó témát megfoghatónak tartják kapcsolatépítés, közös programok szervezése, mediáció, kommunikáció segítése, vagy az információáramlás javítása által. Természetesen vannak más, nem kimondottan helyhez kötődő témák is, melyek sokszor felmerültek a beszélgetések során. Ezek közül is leginkább a kerületi gyerekek, fiatalok helyzete az a téma, amit sokan sok oldalról közelítenek meg: oktatási-nevelési, környezetvédelmi, szabadidős, közösségi, kulturális, szociális, egészségügyi és mentálhigiénés. 9

10 Ugyanakkor minden megfogalmazott vélemény azt jelezte, hogy a kerület jövője szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy az itt felcseperedő gyerekek ferencvárosiként nőnek-e fel, s ha igen, vajon mi lesz ennek a jelentéstartalma számukra. TÚL A PÉNZEKEN A kerületi fiatalok életének javítását célzó programmal a közösségi alapítvány jó szolgálatot tehet azoknak az adományozóknak (kerületen belül, vagy azon kívülről), akik Ferencváros jövőjéért az ifjúság támogatásán keresztül szeretnének tenni. Ahhoz, hogy egy ferencvárosi közösségi alapítvány a fenti témák bármelyikével érdemben foglalkozni kezdjen, nem kellenek hatalmas összegek, hiszen sok esetben épp a költséges, nagyszabású megoldásokat kiegészítő közösségfejlesztés, és célzott, testreszabott, kisléptékű programok megvalósítása szükséges a minőségi előrelépéshez egy kerület életében (pl. a lakóközösségi és gyerek-programok, a kerület hagyományainak, rejtett értékeinek megismertetése, találkozóhelyek), vagy éppen a helyi akaratok mozgósítása, összekapcsolása, bátorítása. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a jó programok támogatásához a közösségi alapítványnak pénzre is szüksége lesz, melynek nagyobb részét kerületi forrásokból kell összegyűjtenie. Ezért a közösségi alapítványok egyik fő tevékenysége az adománygyűjtés, amelyen keresztül hosszútávon fejlődő, tartalmas kapcsolatokat alakíthat ki helyi cégekkel, nagyvállalatokkal, vállalkozókkal, intézményekkel, filantróp szellemű mecénásokkal, lokálpatrióta érzelmű helyi lakosokkal. A közösségi alapítvány fenntartható működtetéséhez szintén közösségi akaratra és közösségi erőforrásokra van szükség: a támogatási programok közvetlen finanszírozói mellett legyenek olyan támogatók is, akik hajlandóak a működés stabilitását hosszútávon biztosító, nem kiosztandó adományokat nyújtani a közösségi alapítványnak. Az így fokozatosan növekvő alaptőkének a hozamai finanszírozzák hosszútávon a közösségi alapítvány működését, biztosítják annak függetlenségét és folyamatosságát. 10

11 III. Közösségi alapítvány Ferencvárosban? IGEN! de Interjúalanyaink többsége úgy vélte, hogy a közösségi alapítvány, mint komplex közösségi szervezet, fontos szereplője lehet a kerület jövőbeni fejlődésének, jó és hasznos munkát végezhet, mert a kerületben vannak olyan ügyek, amelyek előmozdításával érezhetően emelkedne az itt lakók és dolgozók életminősége. Maga a szervezet elnevezése, közösségi alapítvány viszza kell térni a kisközösségekhez, (az angol community foundation magyar fordítása), is ahol az emberek ismerik egymást felkeltette a figyelmet, s úgy tűnt, hogy mindkét szó és segítenek egymáson. kulcsfontosságú és meghatározott jelentéssel bír a (kerületi vállalkozó) megkérdezettek körében. A közösség a Ferencvárosban Bármit megtennék azért, hogy egy pozitív és vonzó hívószó szinte minden ember számára: itt egy jó közösség jöjjön létre! (kerületi politikus) megállnak, időt szánnak rá, beszélnek róla és gondolkodnak azon, hogy mit tehetnének érte. Ez minden közösségi alapítvány számára óriási érték! Az alapítvány szóhoz sokkal több kétség és kétely társult. Ezek egyrészt konkrét rossz tapasztalatokból és az alapítványokkal kapcsolatos időről-időre napvilágot látó negatív hírekből ered. Másrészt pedig az a jogos aggodalom jelent meg benne, hogy ez a szervezeti forma lesz-e a legjobb annak a jószándéknak, építő tenni akarásnak a gyakorlatba ültetésére, amely tetten érhető Ferencvárosban? Néhányan kétségbe vonták, hogy Ferencvárosban most létre lehetne hozni egy közösségi alapítványt. De még az egyébként bizakodó személyek is felvetettek több olyan jelenséget, amelyek akadályozhatják a megvalósítását: az emberi kapcsolatok gyengesége, az egymással szembeni bizalomhiány, a különböző társadalmi csoportok és szervezetek közötti ellentétek, az önérdek elsőbbsége a közérdekkel szemben. 11

12 Egyik politikus beszélgetőtársunk kitűnően foglalta össze azt A közösségi alapítvány különlegességét a szinte mindenkiben megbúvó kíváncsiságot, hogy mit az adja, hogy három alaptevékenysége tudhat egy ilyen, amit külön-külön egyik [szervezet] sem? adománygyűjtés, támogatásosztás, közösségfejlesztés egy szervezetben A kíváncsiság nem állt meg a kérdések megfogalmazásánál, egyszerre van jelen, s ezek egymást hanem arra késztetett számos interjúalanyt, hogy választ, kiegészítve teszik lehetővé a közösség válaszokat is keressen. Majdnem egybehangzóan a következő erőforrásainak felhasználását a három alapfeltételt határozták meg egy kerületi közösségi közösség által megfogalmazott célokra. alapítvány sikeres indulásához és folyamatos működéséhez: - Hitelesség: Hiteles emberek kellenek, akikben megbízhatnak a többiek. (kerületi vállalkozó) - Átláthatóság, elszámoltathatóság: Példát kellene mutatnia [közösségi alapítványnak] a pénzzel való bánásra, átlátható támogatási rendszer megvalósításra. (kerületi civil aktivista) - A három (állami/önkormányzati, gazdasági, civil) szektor együttműködése. Ami a közösségi alapítvány szerepét illeti, beszélgetéseink során a legtöbben egyértelműen amellett tették le a voksot, hogy a közösségi alapítvány támogasson már meglévő kezdeményezéseket, erősítse azokat pénzzel vagy éppen egyéb erőforrásokkal. Többen megfogalmazták azt az igényt, hogy a közösségi alapítvány információval, szaktudással segítse azokat az adományozni kívánókat, akik nem tudják pontosan, hogy mit és kit szeretnének támogatni; s általában is népszerűsítse az adományozást, a filantrópiát és a közösségi szerepvállalást a kerületben. Végül, de nem utolsó sorban néhányan abban látnák a közösségi alapítvány szerepét, hogy felvállal gazdátlan ügyeket, s ezzel hívja fel a kerület lakosságának a figyelmét a megoldatlan kérdésekre. 12

13 Számos értékes gondolat, elképzelés és javaslat fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy az általunk megkérdezettek milyennek szeretnék látni a ferencvárosi közösségi alapítványt: - Egyszerre birtokolja a magas szintű pénzügyi tudást és a közösségfejlesztési ismereteket, hogy a rendelkezésére álló pénzeket a lehető leghasznosabban tudja a kerület fejlesztésére fordítani. - Az adományozást ne egyszeri aktusnak fogja föl, hanem egy olyan kapcsolatnak, amely lehetőséget ad a folyamatos és egyre mélyülő együttműködésre. Ez vezesse a közösségi alapítványt a támogatóival és az általa támogatottakkal kialakítandó viszonyában. - Sikereinek záloga, hogy konkrét programokkal konkrét ügyek megoldását célozza meg, s munkáját folyamatosan végezze. - Tegye lehetővé, hogy több adományozó közösen támogathasson egy ügyet. Ez elősegíti a forrásoknak a legfontosabb feladatokra történő összpontosítását, könnyebbé teszi az elvégzett munka követését és az eredmények számontartását, valamint csökkenti az adminisztrációs terheket is. - Kövessen el mindent, hogy a kerületi forrásokat országos és nemzetközi pénzek bevonásával egészítse ki, amelyek Ferencváros fejlesztésére fordíthatóak, de más kerületi szervezetek számára nem elérhetőek. - Működjön együtt azokkal a már meglévő intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel, akik hasonló területen fejtik ki tevékenységüket. 13

14 Akikkel beszélgettünk Albrecht Imre, áruházvezető, OBI Hungary Retail Kft. Balla Ágnes, önkormányzati képviselő, Ferencvárosi Önkormányzat Bánsághi Tamás, alpolgármester, Ferencvárosi Önkormányzat Baranyi Éva, Nyitott Képzések Egyesület Barna Erika, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Alapítvány Bodó Márton, önkormányzati képviselő, Ferencvárosi Önkormányzat Bugár Józsefné, civil referens, Ferencvárosi Önkormányzat Dr. Bácskai János, alpolgármester, Ferencvárosi Önkormányzat Dr. Béres László, kapitányságvezető, IX. kerületi Rendőrkapitányság Dr. H. Jahromi M. Afi, elnök, SHIRAZ Vendéglátó és Rendezvényszervező Kft. Fehérvári Szilvia, Ferencvárosi Tanoda Egyesület Gere Edit, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Ferencvárosi csoportvezető Gönczi Ambrus, gyűjteményvezető, Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény Gyarmathy László, kerületi lakos Jordán Péter, elnök-vezérigazgató, SEM IX. Városfejlesztő Zrt. Keresztesi Judit, Közös Nevező Egyesület, Kooperációs Műhelyének vezetője Kovács Erzsébet, Nyitott Képzések Egyesület Kővári Ákos, Városfejlesztési Bizottság, Ferencvárosi Önkormányzat Kozma Orsolya, Ferencvárosi Tanoda Egyesület Kucsera Zoltán, Veranda Étterem László György, KOLPING Családokért Egyesület Miklusicsák Alíz, Nyitott Udvar kezdeményezés Nándori László, Nándori Cukrászda Novákné Bogár Csilla, Életpálya Alapítvány Orbán György, Ráday Könyvesház Kft. Paál Kálmán, polgármesteri tanácsadó, Ferencvárosi Önkormányzat Pál Tibor, alpolgármester, Ferencvárosi Önkormányzat Répási József, Ubichem Kutató Kft. Szeidel Péter, Örökimádás Lelkészség Szirmai Péter, igazgató, Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Szűcs Attila, Ferencvárosi Vállalkozók Egyesülete Szűcs László, sajtókapcsolati igazgató, UPC Magyarország Kft. Velenczei Ágnes, Írisz Családi Kör, József Attila-lakótelep Virágh Orsolya, Zwack Unicum Nyrt. Ferencváros, április 6. 14

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ I. FERENCVÁROSI APUT A KAPUBA KUPÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ I. FERENCVÁROSI APUT A KAPUBA KUPÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ I. FERENCVÁROSI APUT A KAPUBA KUPÁRÓL I. FERENCVÁROSI APUT A KAPUBA KUPA Csoportunk egy éve dolgozik a létrehozásán. A közösségi alapítvány célja, hogy a Ferencvárosban található erőforrások

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KözösALAPON program pályázatot hirdet közösségi alapítványok létrehozásának támogatására Jelen felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a Szándéknyilatkozatok (pályázatok)

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Helyben-közösen A közösségi alapítványok koncepciójáról dióhéjban A közösségi alapítványok professzionálisan megszervezett adománygyûjtô, támogatásosztó és közösségfejlesztô

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért TanodaPlatformkonferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért 2014. december 12. 10.00 15.30 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. Mi is az a tanoda Miről szól ez a konferencia

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Varga Ágnes ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék doktorandusz A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Élményeim, tapasztalataim: Közösségi szolgálati napló Név:... Oktatási azonosító:... Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció:

2. Sikeres CSR kommunikáció. 3. Hogyan? 4. Alap 1. 6. Alap 2. 5. Alap 1 2014.02.17. Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen. Sikeres CSR kommunikáció: 2. Sikeres CSR kommunikáció Jót, s jól - CSR kommunikáció hitelesen 2014. 02. 15. Sikeres CSR kommunikáció: megfelelő üzenet megfelelő mennyiségű információ megfelelő eszköz (mindig a média???) 3. Hogyan?

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Tedd, hisz teheted! Áttekintő az Állampolgári Részvétel Hete 2014 Székesfehérvári eseményeiről 2014. szeptember Mi az Allampolgári Részvétel Hete? Az ÁRH 2014 kampányhét, a közép-kelet európai civil szervezetek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Nemes Gusztáv. MTA KRTK, Budapest CORVINUS Egyetem. 2014. november 29. Fertıszéplak, Adventi forgatag

Nemes Gusztáv. MTA KRTK, Budapest CORVINUS Egyetem. 2014. november 29. Fertıszéplak, Adventi forgatag Nemes Gusztáv MTA KRTK, Budapest CORVINUS Egyetem 2014. november 29. Fertıszéplak, Adventi forgatag Ahogy elkezdődött Női vállalkozók fejlesztése Közös program LEADER Központ, együttműködési projekt 3

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Transzparencia az adományozásban. Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője

Transzparencia az adományozásban. Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője Transzparencia az adományozásban Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője Miért fontos az átláthatóság? A magánadományozók 21%- a azért nem adod pénzbeli adományt, mert nem bízik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Projektnyitó IKSZT találkozó

Projektnyitó IKSZT találkozó Projektnyitó IKSZT találkozó 2012. október 25. csütörtök 12 óra IFI PONT Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Dobó tér 7. I. szakasz Projektnyitó IKSZT találkozó Heves megyében (2012. október)

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Bevásárló és Tematikus utcák

Bevásárló és Tematikus utcák Bevásárló és Tematikus utcák Előadó: Király Gabriella bevásárlóutca menedzser Budapest, 2014. december 2. Tartalom Bevásárló utca menedzsment Pozitív hatások BUM tagjai Együttműködő utcák BUM eddig elért

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA KLASZTER. Előadó: Landwehr Klára 2011. 08. 16.

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA KLASZTER. Előadó: Landwehr Klára 2011. 08. 16. KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA KLASZTER Előadó: Landwehr Klára 2011. 08. 16. Főbb témák KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter Királyi Vásár (2011. szeptember 10-11.) KultUnio Budapest Multikulturális Negyede Tematikus

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. november 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-473/2013. ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. november 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben