Kedves Olvasó! 1. I. Általános definíció 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasó! 1. I. Általános definíció 1"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 1 I. Általános definíció 1 II. A mikro-innováció természete A mikro-innováció beágyazottsága a közszférába A mikro-innováció technológiai és nem-technológiai vetülete 3 III. A mikro-innovációs ciklus Hogyan innováljunk? Javaslatok ötletgazdáknak Hogyan fogadj be innovatív ötleteket? Javaslatok azoknak, akiket ötletekkel keresnek meg 6 IV. A mikro-innovációs / okos adaptációs javaslat pontjai 7 V. Esetek a nemzetközi térből Románia: Jó ötlet kampány Székelyudvarhelyen Olaszország: The Sentinel program, energiatudatosságra nevelés az iskolákban Ukrajna: Helyi energiahatékonyság elősegítése az állami intézményeknél Ausztria: Smart City és nyílt adathozzáférés Nagy Britannia: okos megoldások a gazdálkodók egészségének védelmében Brazília: Állampolgári részvételen alapuló költségvetés-menedzsment Románia: A politikum és az adminisztráció virtuálisan összehozható Ausztrália: Megújult munkaügyi központ Balti és északi városok: Piacteremtő közbeszerzés stratégiaváltással Izland: Közösségi médián keresztüli bizalomépítés Kanada: Aktív öregkor Norvégia: Permanens innováció egy e-szolgáltatáson keresztül A norvég Altinn esete Portugália: Közösségi értékteremtés szabályozás út -ján 13 VI. Záró gondolatok 14

2 Kedves Olvasó! Rejtély, hogy mi késztetette Henry Fordot arra, hogy megpróbálja automobillal felváltani a lovat; Kolumbuszt, hogy nekivágjon az ismeretlen óceánnak; vagy Edward Jennert, hogy saját gyermekén próbálja ki himlővakcináját. Mindegyikben megbúvik azonban az értékteremtés vágya, ami a közszféra esetén kulcsfontosságú. (Egy ismeretlen közszolga) Kiadványunk a hazai közszféra szereplőit célozza meg (elsősorban helyi polgármesterek, hivatali szereplők, köztisztviselők és közalkalmazottak, helyi közszolgáltatásokat nyújtó cégek vezetői, helyi civil szereplők, közösségi szerepre törekvő helyi vállalkozók és magánszemélyek stb.). Nekik kívánunk segítséget adni abban, hogy hogyan tehetik versenyképesebbé hivatalukat, közszolgáltatásukat és településüket, hogyan dolgozzák ki egy innovatív, versenyképes ötlet know-how-ját, hogyan alakítsák ki mikro-innovációs javaslatukat, valamint betekintést adunk számukra a megvalósítás folyamatába. Miért van erre szükség? Mit nyerhetünk mikro-innovációval? Folyamatos nyomás nehezedik az államháztartásra, a reálgazdaságra; korunk problémái nem megoldhatóak egy-két éven belül, hanem tartós kezelést igényelnek; válság időszakában a közszféra hatékonysága iránt fokozottabb az igény és a jó minőségű közszolgáltatások tompíthatják a szükséges ám fájdalmas lépések elszenvedőinek terheit; ellenkező esetben az államba és intézményeibe vetett társadalmi bizalmi bázis szenvedhet csorbát, ami gátja a szükséges további lépéseknek is. Mindez fölhívja a figyelmet arra, hogy helyi innovációkra, kontextus-függő okos adaptációkra van szükség, hisz nincs egyetlen olyan szereplő sem a világon, akinek monopóliuma lenne legjobb gyakorlatokból, ebből fakadóan minden esetben a következő gyakorlatra kell törekedni. Ezért okos navigációra, folyamatos monitoringra és mikro-innovációkra van szükség a kor kihívásait kezelni igyekvő, agilis és értékteremtő módon viselkedő sikeres közszféra, s az egész társadalom megelégedettsége érdekében. Ennek a munkának szerves része jelen tananyagunk is, amelyben a mikro-innovációs javaslatokkal kapcsolatos alapvető megfontolásokat ismertetjük. Az anyag feladata, hogy az olvasó számára közelebb hozza a saját versenyképességről való gondolkodást és munícióval szolgáljon a szükséges szemléletváltáshoz. A közszférában fokozottan szükség van egy olyan gondolkodásmód meghonosítására, amely a folyamatos önreflexiót takarja. Vagyis, amikor szüntelenül kutatjuk a következő három alapvető kérdésre a válaszokat: Lehet-e a dolgokat jobban csinálni? Léteznek-e már bevett praktikák a jobb teljesítmény eléréséhez? Kidolgozhatók-e új megoldások, amelyek hatékonyság szempontjából várhatóan és előzetesen könnyen igazolhatóan túlszárnyalják a régieket? Ily módon jön létre mikro-innováció, amely épülhet eredeti ötletre, vagy valamilyen már másutt (itthon vagy külföldön) bevált és ismert megoldás okos adaptációjára. A mikro-innováció mindig valami szándékolt, folyamatos tanuláson alapuló gondolkodásmód és gyakorlat, amely egyszerre jelentheti a hatékonyságjavítási lehetőségek szisztematikus kutatását, de azok véletlen folytán történő fölfedezését is. Így következhet be minőségi változás, amikor is a régről bevett, de a jelen kontextusában már nem hatékony eljárások és gyakorlatok meghaladása a cél. Az értékteremtő kapacitás növelésével jobb alkalmazkodó képesség érhető el, így pedig folyamatosan javíthatóvá válik az állami intézmények hatékonysága és hozzájárulásuk a versenyképességhez. I. Általános definíció A versenyképességi javaslatok megfogalmazása és végrehajtása, azaz a mikro-innováció koncepciójának megalapozásakor érdemes érzékletessé tenni, hogy az állami szektorban is különbséget tehetünk úgynevezett fenntartó és romboló jellegű innovációk között. Míg előbbi a meglévő és jól működő standardok és struktúrák fenntarthatóságát célozza kis lépések mentén történő folyamatos javításokkal, addig utóbbi már radikálisabb innovációt feltételez annak szándékával, hogy a korábbi struktúra főbb jegyeit alapvetően megváltoztassa (pl. strukturális reform a nyugdíjrendszer terén). Mivel az állami szféra intézményi struktúrája lassú és szerves történelmi fejlődés eredménye, tananyagunk kizárólag a fenntartó innovációkra fókuszál. A mikro-innováció definícióját a közszféra vonatkozásában saját magunknak kell kialakítanunk. Ennek kapcsán pedig legalább három szempontot kell mérlegelnünk: (1) kezdhetjük a mikro-innováció lehatárolását annak célja szerint; (2) a mikro-innováció koncepciója megközelíthető a szereplők aspektusából; valamint (3) a mikro-innováció a közszféra struktúrájából adódóan megközelíthető annak kialakulási/létrehozásának iránya szerint is. 1. Cél szerinti lehatárolás: Mikro-innováció alatt olyan technológiai és különösen nem-technológiai jellegű (i) szolgáltatás, (ii) folyamat, (iii) szervezeti vagy (iv) kommunikációs innovációkat értünk, amelyek javítják a közszféra adott szervezeti egységének hatékonyságát vagy növelni képesek a nyújtott szolgáltatás minőségét illetve javítani hozzáférhetőségén. 1

3 2. Szereplők szerinti lehatárolás: A mikro-innovációk egy többszereplős térből kerülnek ki, abban jönnek létre. Értjük ez alatt a közszféra, a közigazgatás és közszolgáltatások minőségi javításában részt venni kívánó államigazgatásbeli, nem-kormányzati, üzleti, állampolgári végső felhasználói, vagy a harmadik (nonprofit) szektor szereplőit. 3. Irány szerinti lehatárolás: A mikro-innováció egy alulról jövő kezdeményezés eredménye, tehát nem a döntési hierarchia felsőbb szintjeiről indul el. 1. Box: A mikro-innováció koncepciója Mi a mikro-innováció? A mikro-innováció koncepciója valami kis lépések útján létrejövő újat, vagy valami jobb megoldás okos adaptációját jelenti, ami egy rendszerint többszereplős térben, alulról kezdeményezve indul el, s elsősorban a közszféra belső működési hatékonyságát érinti vagy a közszolgáltatások minőségének fenntartható emelését célozza. Mi nem mikro-innováció? Nem minősül mikro-innovációnak például egy átfogó nyugdíj-, vagy közigazgatási reform. Mikor fenntartható a mikro-innováció? Ha az adott mikro-innováció / okos adaptáció egyrészt pénzügyileg is fenntartható, másrészt tágabb értelemben is figyelembe veszi a gazdaságra, társadalomra és környezetre gyakorolt hatását. Melyek a fenntartható mikro-innováció alapelvei? Mikro-innovációról beszélünk, ha a közszféra által nyújtott szolgáltatásra teljesül az alábbi alapelvek valamelyike: 1. Többet/jobbat nyújt kevesebb költséggel; 2. Többet/jobbat nyújt közel azonos költséggel; 3. Többet/jobbat nyújt akár magasabb költséggel, de megfontolt költségvetési gazdálkodással; 4. Ugyanazon szolgáltatásokat, hasonló minőségben és mennyiségben, másképp, de alacsonyabb költséggel; Mi adja a mikro-innováció lelkét? A mikro-innováció fő motorja az a típusú gondolkodásmód, amelynek középpontjában a következő kérdés áll: A közszolgáltatások nyújtásában és a közszféra működési folyamataiban milyen arányban van jelen az értékteremtő eredményeket hozó tevékenység?. Ha ez a kérdés fölmerül, akkor a cél az igazi értékteremtés, vagyis minden olyan folyamat, amely a közjót úgy kívánja javítani, hogy az egyének és közösségeik ellenálló képességét emeli a körülményekben bekövetkezett hirtelen változás(ok) esetén. Állami szektor szempontjából ez hatékonyabb jóléti szolgáltatásokat, a felhasználó oldaláról magasabb megelégedettséget, az állam és intézményei felé táplált bizalom erősítését szolgálja. II. A mikro-innováció természete 2.1 A mikro-innováció beágyazottsága a közszférába Mielőtt a mikro-innováció általános folyamatáról és a mikro-innovációs javaslattal kapcsolatos legfontosabb lépések és megfontolások fölvázolásába kezdenénk, érdemes azt megvizsgálni, hogy a mikro-innováción fáradozó közigazgatási és közszférabeli szereplők milyen jellemzőkkel bíró állami szektorba vannak beágyazva, ami meghatározza a mikro-innováció karakterét is. Egyéni cselekedeteinket befolyásolja az a közeg, amelyben működünk, a közszféra szereplőjének viszonylatait pedig az intézményi struktúra nagyban meghatározza. A következőkben a piaci és állami szektorbeli innovációk közti fundamentális különbözőségre hívjuk fel a figyelmet. 1. A közszférában a mikro-innovációk evolúciója lassabb (felmerülése-bukása), mert nem működik feltétlenül az erős láthatatlan kéz koncepciója, ami az életképtelen, nem hatékony megoldások kiszelektálását elvégezné. Egy-egy innováció eredményességét/teljesítményét mérni is nehéz, ezért nem hétköznapos a kísérlet-bukás elvének érvényre jutása. 2. Az állami szektor esetében az innovációk hatékonyságának mérése sokkal problémásabb, mint az üzleti szektorban (ahol az árbevétel, profit, piaci részesedés megmutatja az innováció sikerességét), továbbá az állami szektor magasabb szintű társadalmi célokat fenntartható fejlődés, jólét, jól-lét kell, hogy szolgáljon, amit nem lehet számszakilag mindig megragadni, lévén, hogy minőségi kategóriákról van szó. Tudomásul kell venni, hogy: a) nem lehet mindig algebrai értelemben kifejezni a mikro-innováció / okos adaptáció várható eredményét; b) a nagyobb költség nem jelenti a mikro-innováció elhibázottságát (pl. drágább, de hatékonyabb egészségügyi eszköz); c) nincs egységes mérési standard, ugyanakkor törekedni kell a várt eredmények valamilyen szempontok szerinti mérésére és értékelésére (pl. civil szféra visszajelzéseire építve stb.), mert e nélkül nem tudjuk, hogy amit teszünk az hasznos-e, avagy sem. 3. A fokozott láthatóság és elszámoltathatóság stabilitási torzítással jár. A közszféra elszámoltatható, vagyis az esetleges rossz kezdeményezések láthatóak, így inkább jobbnak tűnik a régi rutinok és szabályok szerint tevékenykedni, a kreativitást elnyomni, status quo-ra törekedni. A nyilvánosság mindig aszerint ítél meg egy adott kormányzati innovációt / okos adaptációt, hogy az jó, vagy rossz eredményre vezetett, s nem pedig az alapján, hogy a döntés és megvalósítás folyamata az adott körülmények és rendelkezésre álló információk alapján ésszerű volt-e, vagy sem. A kockázatkerülés a közszféra szempontjából tehát egy veszteségminimalizáló magatartás. Ugyanakkor, maguk a választók és a polgárok is a fenntartható, hektikus mozgásoktól mentes létet preferálják, ami viszont ellenösztönzője a sokszor sorozatos bukások árán megfoganó sikeres innovációknak. 2

4 4. Eltérő időhorizontok és célorientáltság jellemzi a közszférát. Az állami szférában a vezetők gyakran értelmezik az innovációkat stratégiailag (közép-, illetve hosszabb távú célként), míg a munkavállalók inkább a mindennapi munkavégzés keretein belül interpretálják a mikro-innovációkat. A köztük lévő megfelelés az által kell, hogy létrejöjjön, hogy mégis csak kölcsönös függőségi viszonyban állnak egymással. A célorientáltságból is következik ez, hiszen a hatalomban maradás feltétele a szavazatmaximalizálás (felső szint), azt pedig az értékteremtés mellett elkötelezett, vagyis mikro-innovációkra / okos adaptációkra építő közigazgatás és közszféra garantálhatja (alsóbb szintek). Mindez hiteles elköteleződéseken keresztül, többszereplős együttműködések létrejöttéhez is vezethet. Az a tény, hogy a piaci szférához képest nehezebbnek tűnik innoválni a közszférában, nem egy misztikus anomália tehát, hanem jól körülhatárolható és a közszféra sajátosságaira visszavezethető okai vannak. 2. Box: A mikro-innováció / okos adaptáció természetéről Mindig a próba. Mindig a bukás. Sebaj. Kezdd újra. Bukj újra. Bukj jobban. (Samuel Beckett) A közszféra magasabb szintű társadalmi, gazdasági és környezeti célokat követ egy olyan világban, amelyben e területek egy dinamikus, nyílt, komplex rendszert, ebből kifolyólag pedig előre nem látható eredményeket és problémákat szülnek. Épp ezért nincsenek általános és örökérvényű végső innovációs vagy módszertani megoldások. Egy kezdeményezés kihívások láncolatával szembesülhet, amelyeket előre képtelenség a teljesség igényével föltérképezni, s amelyeknek azonban komoly következményei lehetnek (választói elégedetlenség, romló szolgáltatás minőség stb.). A status quo, vagyis a mikro-innovációtól illetve az okos adaptációtól való távolságtartás ezért nem egy anomália, épp ellenkezőleg, egy természetes jelenség. Ezzel kapcsolatosan két dologra fontos felhívni a figyelmet: (i) Fontos megérteni, hogy a status quo nem ördögtől való dolog, hisz ez a fajta konzervativizmus épít stabilitást a közösségi együttélésbe, s ez az a gravitációs erő, amely valahol a viszonyítási pont körül összetartja az életünket. (ii) Könnyebben észrevesszük megfigyelőként a mások általi kezdeményezésekben lévő aknamezőt, mintha mi volnánk a cselekvők. Ezekből a következő adódik: A mikro-innováció / okos adaptáció az adott területen problémásnak vélt status quoval való szakításként értelmezhető. Az innovátoroknak ezért folyamatosan tanulniuk kell, s ezen keresztül pedig a komolyabb negatív következményeket is el tudják kerülni. A kulcs az, hogy folyamatos monitoringra és apró finomhangolásokra törekedjenek, s elébe menjenek a hibákat föltárók érveinek. Így alapozhatják meg hitelesen a folyamatos javítás kultuszát, az okos navigációt, vagyis a valós elkötelezettséget a közszférában. 2.2 A mikro-innováció technológiai és nem-technológiai vetülete Amikor mikro-innovációról / okos adaptációról beszélünk akkor alapvetően a technológiai (informatikai és egyéb technológiák) és nem-technológiai (szervezeti, szolgáltatás, folyamat, kommunikáció) megoldások azok, amelyekre gondolunk. Jelenleg a globalizáció fölgyorsulásának korszakát éljük, amelynek legfőbb vivőmechanizmusa az információs és kommunikációs technológia (IKT). Az IKT nem a végső megoldás, hanem új és kiaknázandó lehetőségek tárházát nyújtja, amennyiben adekvát nem-technológiai innovációk segítik a szinergiák felléptét. Az IKT alapjait már a hetvenes években lerakták, s azóta olyan, az élet szinte minden területét átszövő technológiává vált, amely ott van a zsebünkben. Azért, hogy megértsük ennek a technológiának az állami szektorbeli potenciálját, röviden áttekintjük, milyen transzformációs, azaz általános gazdaságalakító hatással járt. (i) Az IKT elterjedése lehetővé tette a csökkenő tranzakciós költségeket. Az IKT által csökken a keresés, információ megszerzésével és értékelésével kapcsolatos idő és energia, költség. 1. példa: Kaliforniában ahol sok családnak két autója is van az összes autót be kell vinni évente egyszer regisztrálni a központi gépjármű-nyilvántartásba. Az Internet megjelenése előtt ez kb. 2 órás utat jelentett minden autó esetében, ráadásul hétköznap, mert csak akkor volt nyitva az iroda. Az Internet megjelenése után a regisztráció csupán két percet vett igénybe. (ii) Új típusú termékeket és szolgáltatásokat eredményez. Pl. elektronikus kereskedelem, elektronikus kormányzás stb. (iii) Munkaerő-piaci változások okozója. Az IKT más típusú szervezeti és egyéni képességeket, készségeket feltételez, így változik a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala is. Bizonyos szektorokban jobba nő, míg másutt csökken a foglalkoztatás. Az adatok azt mutatják, hogy a technológiának köszönhetően egyre kevesebben képesek előállítani ugyan azt a mennyiséget, amit korábban. Az IKT lehetővé tette az automatizálást kiterjesztve a globális értékláncban. Ez munkamegtakarító technológia, szoftverrel adminisztrálnak: tranzakciós költségek, idő, munkamegtakarítás révén költség, hiba-csökkentő hatása van. (iv) Javuló tudásmenedzsmenthez vezet. (1) A digitális transzparencia révén az IKT jelentősen előmozdítja a tudás elérését és terjedését. (2) IKT eszközök miatt globális értelemben lehet hozzáférni az emberi talentumhoz, a tudás végső forrásához. Ma már nem csak a fizikai, s egyszerűbb munkák szervezhetőek máshová, hanem a komplexebb, diplomás munkák is (menedzsment, K+F+I). (3) Ezen túlmenően az IKT megjelenése és diffúziója a tudásmenedzsment előtt új ablakokat nyit meg, és a kodifikálható tudáson túl valamilyen szinten a tacit tudás is kinyerhetővé, dokumentálhatóvá, felhasználhatóvá válhat, ami pedig a digitális közösségben a kutatók 3

5 közötti kommunikációt, voltaképp a hatékony együttműködéseket serkenti. Példa: a skype konferenciák során eltanulhatóvá válnak apró viselkedési trükkök, stratégiai megfontolások, tehát olyan tudások, amelyek egyébként kimondatlanul maradnak az egyének fejében, személyes tapasztalataikban. (v) A digitális tanulás fejlődését szolgálja. A digitális oktatás az IKT révén válik valóra, s miatta nő a tanulás megtérülési rátája (egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb). Az információk digitális elérhetősége megemelte az informális tanulás szerepét (pl. egy adott probléma Google általi keresése). Manapság már az utca embere is relatíve könnyen szakértőjévé válhat egy-egy témának, ami életminőségét is javíthatja. Példa: Egy michigan-i édesanya kislányában rákos elváltozást diagnosztizáltak 1992-ben. Ahhoz, hogy az édesanya értelmezni tudja a folyamatokat, hogy kellőképp támogatni tudja közbenjárásával kislánya felépülését, távoli könyvtárakba, a betegágytól messze kellett sok időt töltenie olvasással. A kislány felépült, de 2002-ben újra beteg lett. Ekkor az édesanya már a nyílt hozzáférésű internetes enciklopédia és más orvosi weboldalak segítségével végig a kis beteg mellett tudott lenni, és az ágy mellől informálódni bizonyos releváns kérdésekről. (vi) Az IKT mint a nem-technológiai innovációk hajtóereje. Kiegészítő technológia, termékeny táptalaja, hajtóereje további nem-technológiai jellegű változtatásoknak, átalakulásoknak, innovációknak, amelyek a globalizáció miatt sok esetben már szükségszerűségből, kényszerből jönnek létre. Példa: az atipikus szervezeti, foglalkoztatási formák közül a távmunka bevezetését sokszor nem pusztán a dolgozók lojalitásának és megelégedettségének fokozása iránti igény vezérli, hanem praktikus szempontok. A globális szintű működés esetében az időeltolódások más munkarendet követelnek meg, főleg a knowledge-worker-ek esetében. A mikro-innováció és okos adaptáció kapcsán az IKT-ra való építés lehetőség, de nem a végső megoldás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az IKT pozitív hatása akkor érvényesül a legjobban, ha együtt jár szervezetfejlesztéssel. A tapasztalatok arra is felhívják a figyelmet, hogy az úttörő innovációk valószínűsége diverzifikált csoportok esetében nagyobb. Vagyis az állami szektorban az osztott tudás létrehozása megkívánja, hogy a nemtechnológiai innovációk is áthassák a mikro-innovációkat ahhoz, hogy például a more for less alapelv érvényre juthasson. (i) szervezetfejlesztés: A szervezetfejlesztő kapacitást alulról jövő mikro-innovációkkal lehet kiépíteni, s ily módon a vezetés szervezet-centrikus fölfogása is áttranszformálható probléma-centrikussá, ami hatékonyabb mikro-innovációs ciklusokhoz vezethet. (ii) folyamat-újratervezés: az IKT eszközök bevezetése önmagában nem modernizálja a folyamatokat, hanem magukat a tevékenységeket kell újratervezni annak érdekében, hogy például egy elektronikus dokumentum ne járja végig ugyan azt az iktatási utat, mint a régi papíros alapú verziója, hanem a folyamat átszervezése eredményeképpen csak a feltétlenül szükséges lépésekre kerüljön sor. Éppen ezért a folyamatok átszervezése nem csupán technológiai-jellegű innovációkat kíván. III. A mikro-innovációs ciklus A következőkben az alulról megvalósuló (bottom up) mikro-innovációs / okos adaptációra koncentrálunk (Milyen lépéseken keresztül innováljunk?), majd rámutatunk, hogy az alulról építkező innovációk a felsőbb szintű megfontolásokat is be kell, hogy kapcsolják (Hogyan fogadjunk be innovatív ötleteket?). Az ok egyszerűen az, hogy az állami szektorbeli innovációnál nem elegendő a költség-haszon elemzés, hanem a megvalósíthatóságra is tekintettel kell lenni (pl. politikai támogatás, bizalom, jogszabályoknak való megfelelés stb.). 3.1 Hogyan innováljunk? Javaslatok ötletgazdáknak Innoválni a mikro-innovációs ciklus bejárásával van mód, ami a következő módon értelmezhető: probléma észlelése érzékelése, probléma lefordítása feladattá, lehetséges megoldási opciók feltárása hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatok (best practice) fölkutatásával és elemzésével, adott megoldásokhoz szükséges és már meglévő erőforrások feltárása és lajstroma, a meglévőkön túli és szükségesnek ítélt erőforrások beazonosítása, kölcsönösen előnyös együttműködések a szükséges erőforrások elérhetőségéért, megoldási opció végrehajtása, rövidtávú eredmények értékelése, visszacsatolási mechanizmusok létrehozása, hosszú távú hatásvizsgálat, tanulságok gyakorlatba ültetése, új mikro-innovációs ciklus indítása. } mikro-innovációs javaslat Mindezen pontok kapcsán alapvetően a következőket kell észben tartani: Az első az, hogy magának a problémának az észlelése és súlyának megítélése szereplőről szereplőre eltérő lehet a többszereplős térben. Tehát a javaslat elkészítésének első és legfontosabb lépése az, hogy az adott problémát 4

6 igyekezzünk precízen és jóváhagyhatóan definiálni. Lehetőleg közös problémáról legyen szó, ami így nagyobb kezdeti együttműködési hajlamot eredményezhet. A második, hogy amikor a mikro-innovációs ötletet átgondoljuk és a döntéshozó(k) számára megfogalmazzuk, akkor javaslatunkat mindig világos, a lehető legszélesebb módon alátámasztott, s logikus struktúrába rendezett módon állítsuk össze. Ez az egész analóg az üzleti szférabeli innovációk folyamatával, ahol is a döntéshozónak kristálytiszta képpel kell rendelkeznie a jelenlegi helyzetképről a valós idejű adatok gyűjtésén, tárolásán, elemzésén továbbá a problémát alakító belső-külső tényezők figyelembevételén keresztül. A harmadik az, hogy mérjük fel: kinek állhat még érdekében a mikro-innovációs ötlet eredménye, hogyan kereshetünk még további támogatókat az ötletünk mellé? Keressünk támogatókat akár egyéneket, akár szövetségeket, érdekvédelmi szervezeteket, olyan csoportokat, akik mikro-innovációs javaslatunk haszonélvezői lehetnek. Dolgozzunk együtt velük, vonjuk be őket. A negyedik az, hogy azt is mérjük fel: ki ellenezheti az ötletünket? Lehetnek olyan csoportok, akiknek nem áll érdekében az új típusú megoldás, inkább a status quo-ban érdekeltek. Gondoljuk végig, őket hogyan tudnánk meggyőzni, illetve az általuk vélt hátrányok hogyan kezelhetőek? Lehet, hogy az eredeti status quo-t nem lehet fenntartani, de található olyan megoldás, amelyben végül semelyik felet sem éri olyan mértékű hátrány, ami a javaslat egészétől várt pozitív hatást érdemben lerontaná. Az ötödik az, hogy minden innovációnak vannak költségei is, hiszen a rendszerek és a bennük születő kihívások egyre komplexebbé válnak, és ekkor pedig egyre nehezebbé és komplexebbé válik magának a problémának a beazonosítása is. Ebből kifolyólag pedig egy adott észlelt probléma megannyi más részterülettel érintkezik, amelyekre az adott mikro-innovációs / adaptációs javaslat nemlineáris folyamatokon keresztül, de mégis csak hatni fog. Ebből kifolyólag a közszféra akkor jár el hatékonyan, ha tudomásul veszi, hogy nincsenek végső megoldások, folyamatos innovációs aktivitásra van szükség. Gondoljuk végig mind a mikro-innovációs javaslat bevezetésének, mind a folyamatos működtetésének költségeit. 3. box: A ciklus során fogadjuk meg! 1) Legyünk kitartóak! Ha baj van, nem feltétlen jelenti azt, hogy teljesen rossz úton járunk. Az innováció kísérletezést igényel, ne hajítsuk ki a fürdővízzel együtt a gyereket (jó ötletet), csak azért mert nehézségekkel szembesülünk. Tudatosítsuk: A mindenkori problémák megoldásai csak újabb problémákat vetnek fel, ezért a megoldások láncreakciói fogják meghatározni a folyamatok tartalmát és alakját. Folyamatos innovációra és adaptációra van szükség. 2) Legyünk kommunikátorok! Tisztázzuk és egyértelműen kommunikáljuk a célt, s azonosítsuk be a szükségletet, aminek kezelésére irányul mikro-innovációs / okos adaptációs javaslatunk. 3) Legyünk jól értesült optimisták! Csak annyira legyünk ambiciózusak, amennyire szükséges. Ellenkező esetben túlzottak lehetnek a várakozások, amelyek az első nehézségek felmerülésekor elporladhatnak, és megszakadhat a bizalmi együttműködés. 4) Legyünk pontosak! Törekedjünk a késedelmek elkerülésére, esetleges minimalizálásukra. 5) Legyünk kutatók! Akarjunk képet kapni a mi mennyibe kerül? kérdésről, vagyis ismeret, vagy tapasztalat hiányában is próbáljunk felderítővé válni, s lehetőség szerint minden fontos információnak járjunk utána ahhoz, hogy megalapozott és eladható ötletünk legyen. 5

7 3.2 Hogyan fogadj be innovatív ötleteket? Javaslatok azoknak, akiket ötletekkel keresnek meg Az alulról jövő mikro-innovációk létrejöttének sajátosságai kínálnak átcsatolási lehetőséget a felsőbb szintekkel kapcsolatos megfontolások számba vételéhez. Így az alulról jövő innovációk felsőbb szinteken zajló változtatásokkal együtt jöhetnek létre. A vezetés tevékenységén keresztül képes befolyásolni a szervezeti kultúrát, s ne feledjük, hogy amikor eltérés mutatkozik a szervezeti kultúra és a szervezeti célok között, akkor rendre a kultúra szokott győzedelmeskedni. A vezetésnek ennek tudatában kell beavatkoznia és támogatnia az innovációs kultúrát, ami a célok felé kormányozhat. Először is, az alulról jövő innovációk megvalósíthatóságának egyik peremfeltétele, hogy az innováció forrása tisztában legyen azzal, hogy Ő valójában ki is az adott szervezeti egységen belül (pl. milyen mértékű hatáskörrel és erőforrásokkal rendelkezik az adott ötlet megvalósításához). Ez dönti el ugyanis, hogy utána a feltérképezendő erőtérben hol, kiken keresztül, milyen úton kell megkeresni adott esetben azt, aki az ötlet megvalósítása szempontjából tevőleges hatáskörrel rendelkezik, mi több, a legnagyobb nyeresége származhat belőle (így teremtődik motiváció az együttműködésre). Másodszor pedig az is igaz, hogy az alulról jövő innovációt ösztönző jellegén keresztül a felsőbb szintek alaposan befolyásolják. Az említett szakaszok többsége kapcsolatban áll a tudásmenedzsment kérdésével, nevezetesen, hogy a hatékonyságjavítást szolgáló mikro-innovációk folyamata igényli a helyes és adekvát tudás meglétét, megszerzését, kiépítését és felhasználását. Ennek kapcsán pedig az innovációs irodalomból jól ismert nyílt innovációs megközelítés (open innovation) az, amely a közszféra és a magánszféra segítségére lehet oly módon, hogy a közszféra gondolkodásmódjában egyre nagyobb szerephez jut a belső tudásforrásokra történő támaszkodáson túl a külső tudás beszerzése és alkalmazása különböző együttműködési modelleken keresztül. A közszféra esetében a nyílt innováció egy befektetés, s ezért fenntarthatósága bizalmi viszonylatokon keresztül valósulhat meg. A cél a kölcsönösen előnyös, a társadalmi jól-lét előmozdításának irányába mutató közigazgatási és közszolgáltatási folyamatok hatékonyabbá tétele. 4. box: A nyitottság és az együttműködési hajlam fontossága Miért fontos, hogy nyitottak legyünk külső információkra? Válasz: azért, mert a vasutat sem a postásmesterek hozták létre, s mivel az állami szféra ma már nem csak nekik állampolgároknak és vállalkozásoknak, hanem velük együtt visszajelzéseikre építve, velük együtt fejlesztve nyújt szolgáltatásokat, ezért bele kell helyezni magunkat a felhasználó, a társadalom helyzetébe. Keressük az együttműködési lehetőségeket? Válasz: igen, mert osztott tudásra van szükség a régi és új típusú kihívások megoldásához, a szervezet teljesítményéről kialakított kép feltérképezéséhez, s mindezek alapján a szükséges lépések beazonosításához. Hogyan ösztönözzük az együttműködéseket? Válasz: sikertörténetekkel, díjakkal, karrierlehetőségek fölvázolásával, teljesítmény-menedzsment elvek alkalmazásával, ötlet-generálást elősegítő, a végső felhasználó visszajelzéseit megfontoló kifelé fordulás szorgalmazásával stb. A tudásáramlás az állami szektor falain kívülről is előmozdítandó: (i) a megfelelő helyzetértékelés érdekében: visszajelzéseket kapjunk a nyújtott szolgáltatások minőségéről és a hozzáféréssel kapcsolatban felmerülő esetleges problémákról; (ii) a legjobb gyakorlatok gyűjtése kapcsán: más megoldási/működési módozatokról szerezzen a közszféra tudomást, s azok kontextusba ágyazott adaptációja kapcsán lépéseket kezdeményezhessen; (iii) a tanulási ciklus és képesség finomhangolása érdekében: a megindított hatékonyságjavítási lépések folyamatos külső forrás általi értékelése/monitoringja megtörténhessen, s ezáltal pedig a tanulási, finomhangolási képesség javuljon, s így az innováció megvalósulása során természetszerűen fellépő kihívások és nehézségek leküzdését, az innováció folytatását és javítását érhessük el; (iv) az innovációk során kialakuló új típusú legjobb gyakorlatok megosztása: a bevált megoldások értékelése és azok közzététele a közszféra más területein történő mikro-innováció előmozdítását is szolgálhatja. Ily módon az egyéni és a többszereplős tér során kialakuló közösségi mikro-innovációk láncolata egyszersmind arra képes, hogy erősítse a közszféra versenyképességét. Vegyük észre tehát, hogy nagyon nem mindegy a visszajelzési csatorna minősége a hasznos és előremutató információk beszerezhetősége szempontjából. A közszférában dolgozó vezetőknek nem panaszkönyvre, hanem pro-aktív javaslatokra van szükségük. Erre a felső szinteknek is nyitottságot kell mutatniuk, de szintén nyitottnak kell lenniük a belső körben felmerülő ötletek iránt a tudásmenedzsmenti rendszeren keresztül. E tekintetben tehát ahhoz, hogy az alulról jövő innovációs gondolkodásmód létrejöjjön, mentálisan ösztökélve kell, hogy legyenek a dolgozók kihíváskeresőként viselkedni. Ez mit is feltételez? Azt, hogy látják, hogy a visszajelzéseket időről időre megfontolják, és beépíti a felsőbb szint a döntésekbe. Vagyis, elengedhetetlen az, hogy a befolyásos felsőbb vezető a szervezeti döntéshozó folyamatba integrálja a javaslatokat. A vezetőknek kulcs szerepe van tehát a mikro-innovációs ciklus sikeres lefutásában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bár különféle szinten elhelyezkedő vezetőkről beszélhetünk, a fenntartó innovációk szempontjából a kollektív, vagy a status quo-t megtörő stílus az, ami célravezető. Így lehet a vezetés a belső és külső szervezeti tanulás hatékony előmozdítója. 6

Alapok a versenyképesség modern értelmezéséhez*

Alapok a versenyképesség modern értelmezéséhez* Kovács Olivér ALAPOK A VERSENYKÉPESSÉG MODERN ÉRTELMEZÉSÉHEZ Magyarország versenyképességének alakulása No. 35 2014 február Kovács Olivér Alapok a versenyképesség modern értelmezéséhez* Magyarország versenyképességének

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK. Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához

VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK. Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Segédlet az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló javaslat kidolgozásához Tartalomjegyzék 1. Előszó 2 2. Az adminisztrációs költségek csökkentésének

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Fokozatváltás a felsőoktatásban Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Tartalom A felsőoktatás

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében -

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - Integrált irányítás - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - A dokumentum bevezetőként szolgál egy olyan integrált irányítási rendszer -modellhez, amely azt mutatja meg, miként tudják beépíteni

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől?

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől? 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Balogh Márton: A partnerségről 4. oldal Csáki Rozália: Képviseltetni vagy részt venni? 5. oldal Gáspár Mátyás: Magad uram A civil önkormányzás körvonalai 10. oldal

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Egyéni átvezetési tervek Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentést és a mellékelt interaktív CD-t

Részletesebben

A magyar civil szervezetek hatékonysága a nemzetközi fejlesztésben. Kutatási összefoglaló

A magyar civil szervezetek hatékonysága a nemzetközi fejlesztésben. Kutatási összefoglaló A magyar ek hatékonysága a nemzetközi fejlesztésben Kutatási összefoglaló Vezetői összefoglaló A HAND Szövetség a nemzetközi fejlesztés hatékonyságáról szóló, nemzetközi szinten folyó vitába való bekapcsolódásként

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben