MEGVALÓSÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Regionális fejlesztők részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Regionális fejlesztők részére"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTÁSI ÚTMUTATÓ Regionális fejlesztők részére

2 A CREATOR miniprogram indulásakor a regionális partnerek megállapodtak egy közös célkitűzésben. E szerint: A CREATOR a regionális gazdaságok versenyképességének fenntartására és további erősítésére helyezi a hangsúlyt, valamint arra, hogy elsősorban a népesség elöregedéséből eredő kihívások további feltárásán és az egyre idősődő népesség új szükségleteiből kibontakozó gazdaságfejlesztési lehetőségek proaktív előmozdításán keresztül biztosítsa a régiók hosszútávú szociális kohézióját. Az évente kétszer megrendezett kötelező munkaértekezletek lehetővé tették, hogy az összes alprojekt-résztvevőt magába foglaló partnerség megvitassa azokat a konkrét nehézségeket és lehetőségeket, amelyek a folyamatosan öregedő népesség velejárói. A munkaértekezletek keretében abban a szerencsében részesültünk, hogy számos szakterületről hívhattunk meg olyan résztvevőket, akik munkájuk során napi szinten foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Ez biztosította vitáink megalapozottságát és lehetővé tette a vizsgált népességi szegmenssel összefüggő kihívások széles körben történő feltárását. A munkaértekezletek, valamint az egyes regionális koordinátorok által végzett felmérések és regióközi viták eredményeként számos regionális szakpolitikai ajánlás született. Az ajánlások leszűkítéséhez és konkretizálásához meghatároztuk azok jelentőségét aszerint, hogy mennyire relevánsak az egy független tanulmány által feltárt demográfiai trendek tekintetében. Az ajánlásokat írásban tárjuk a regionális politikusok elé, hogy ezzel segítsük őket a jövőbeni demográfiai kihívásokat illető proaktív döntéshozatalban. CREATOR miniprogram Megvalósítási Útmutató 2013

3 TARTALOMJEGYZÉK Általános köszönetnyilvánítás 4 Köszöntjük Önt! 5 A CREATOR rövid bemutatása 6 Hogyan értelmezzük a trendeket és az ajánlásokat? 8 Trend 1: Együttműködési modellek 9 Trend 2: Fokozódó kereslet a kompetens munkaerő iránt 12 Trend 3: Egészség 15 Trend 4: Az életkor-struktúra változása 18 Trend 5: Változások a háztartások méretében 22 Trend 6: Új szolgáltatási modellek 26 Trend7: Gyorsan növekvő egészségturizmus 29 A CREATOR regionális hatása 32 Västerbotten, Svédország 33 Lorraine, Franciaország 34 Häme, Finnország 35 Wielkopolska, Lengyelország 36 Észak-Magyarorság, Magyarország 38 Asztúria, Spanyolország 40 Kapcsolódás az Európa 2020 Stratégiához melléklet CREATOR záró konferencia Észak-Magyarországon melléklet Az Alprojektek Kiválasztásának Menete És Szempontjai melléklet Alprojekt leírása: EFFECT melléklet Alprojekt leírása: BIOLIFE melléklet Alprojekt leírása: SILHOUETTE melléklet Alprojekt leírása: RECO melléklet Alprojekt leírása: SILVER ECONOMY melléklet Alprojekt leírása: ENSURE melléklet Alprojekt leírása: GENERATIONS melléklet Az alprojektek jó gyakorlatai melléklet Hämeiak tanulmányútja Umeåban 54

4 Általános köszönetnyilvánítás A regionális partnerek és koordinátorok ezúton fejezik ki köszönetüket minden résztvevő régiónak és helyi szereplőnek, akik nélkül ez a miniprogram sokkal kevésbé lett volna jelentős és érdekes. Külön köszönet illeti az Irányító Bizottságot, amely a vezércsillagunk volt, és a helyes úton tartott bennünket ebben a törekvésünkben. Köszönjük! A regionális koordinátorok elérhetősége: Vezető partner és svéd regionális koordinátor Susanna Lantz Megyei Közigazgatási Testület, Västerbotten Francia regionális koordinátor Dominique Lorrette Regionális Tanács, Lorraine Finn regionális koordinátor Arto Saarinen Regionális Tanács, Häme Lengyel regionális koordinátor Dorota Naparta-Kupisz Marsall Hivatal, Wielkopolska Olaszországi regionális koordinátor Mrs. Michela Pierani Province of Brescia Magyar regionális koordinátor Nagy István Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) Spanyol regionális koordinátor Diego Fernández Álvarez Gazdaságfejlesztési Ügynökség, Asztúriai Hercegség (IDEPA) 4

5 Köszöntjük Önt! Az Európai Unió számára a demográfiai átalakulás jelenti az egyik legjelentősebb szociális kihívást, amelylyel az európai kontinensen közös összefogással kell megbirkóznunk. Miközben egyértelmű konszenzus alakult ki arról, hogy a klímaváltozást európai és globális szinten kell kezelni, Európában továbbra is fennáll bizonyos határozatlanság, amellyel érdemben kell foglalkoznunk ahhoz, hogy választ adhassunk a népesség öregedésének kihívására. Ez azzal magyarázható, hogy Európa szerte eltérőek kultúráink, bürokráciáink, gazdasági fejlettségi szintjeink, családszerkezeteink és idősgondozási rendszereink. Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mi motiválta alapító atyáinkat egy egyre egységesebb és virágzóbb Európa építésére, amely képes megfelelni a nagy kihívásoknak. Az EU mottójával élve, egységesek vagyunk a sokféleségben. Ezért az a feladatunk, hogy különbségeinket vállalva, tudásunk és szakértelmünk megosztása és hatékony gyakorlati megoldások kidolgozása révén együtt haladjunk előre. Ezt tette lehetővé számunkra az INTERREG IV C interregionális együttműködési program a jelenlegi CREATOR projekt 2009 és 2013 közötti finanszírozásával. Ehhez a projekthez hét európai régió adta össze erőforrásait annak érdekében, hogy a népesség öregedése támasztotta kihívást valós gazdasági lehetőségre váltsa. A négy év során helyi és regionális önkormányzatok, egyetemek, gazdaságfejlesztési ügynökségek, innovációs és technológiai központok működtek együtt és tanulták meg egymás módszereit, finomhangolták szakpolitikai válaszaikat és dolgoztak ki új fejlesztési stratégiákat. Számos tematikus munkaértekezlet, helyszíni látogatás, szakértői megbeszélés és vita keretében hét európai régió több mint hatvan állami szervezete dolgozott ki stratégiai prioritásokat és egy közös irányelvcsomagot a jövőre nézve. Az INTERREG IV C CREATOR projekt keretében hét alprojekt részesült finanszírozásban. Ezek segítségével láttuk át a szerteágazó, ám egymást nagymértékben kiegészítő témaköröket, mint amilyen a nyugdíjasok munkaerőpiacon tartása, az idősgondozás hivatásszerűvé tétele, új információs technológiák (IKT) kifejlesztése, új és innovatív termékek létrehozása, az idős emberek jól-létének javítása (táplálkozással, szabadidős tevékenységekhez való hozzáférés biztosításával, egészségturizmussal, stb.). A közös munka eredményeként több partnerrégió egyértelmű fokozatos fejlődést, sőt kézzelfogható javulást tapasztalt regionális szakmapolitikájában. Ez az útmutató a CREATOR projekt eseményei eredményeként született tapasztalatokat, jó gyakorlatokat és vitákat ismerteti. A népesség öregedésével kapcsolatos különböző kérdéskörök felidézése mellett megtalálható benne az előttünk álló kihívásokra adandó több konkrét válaszjavaslat is. Az egyes szakmapolitikai ajánlásoknál megjelöljük a megvalósításukhoz szükséges gyakorlati intézkedéseket is. Az egyes intézkedések olyan jó gyakorlatok összességét jelentik, amelyeket a hét partnerrégióban és Európa más területein azonosítottunk. Ez a projekt azonban nem zárul le ezzel a jelentéssel és az abban megfogalmazott ajánlásokkal, és nem korlátozódik a helyi, sőt a regionális és országos szakmapolitikáinkban is már tapasztalt valódi javulásokra. Mindannyiunk feladata, hogy eleget tegyünk vállalásainknak. Létfontosságú, hogy tovább menjünk azoknál az eredményeknél, amelyek elérését az INTERREG IV C lehetővé tette számunkra, és tágabb politikai, társadalmi és gazdasági ambíciókat tűzzünk magunk elé. A közötti időszakra érvényes európai szakpolitikák felhasználásával működőképes gyakorlati megoldásokat kell létrehoznunk mind idősődő népességeink, mind azon gazdasági szereplők számára, akik az eljövendő jelentős változásokat támogatni fogják. Ezért a jelen útmutató felvázolja azokat a közötti lehetőségeket, amelyek a CREATOR projekt november 7-én tartott magyarországi zárókonferenciáján szintén napirendre kerültek. Egyre egységesebb, hatékonyabb és ambiciózusabb világot kell teremtenünk. Csak együtt, különbségeink mellett dolgozva tudjuk gazdagítani egymást és megoldani a holnap kihívásait. Mrs. Josiane Madelaine Alelnök, Regionális Tanács, Lorraine 5

6 A CREATOR rövid bemutatása Kevesen vitathatják azt a tényt, hogy az Európai Unió demográfiai átalakuláson megy keresztül. A CREATOR miniprogramban aktívan résztvevő régiók előre látták ezt a kihívást, ezért proaktív módszert választottak, és megkezdték rá a felkészülést. A CREATOR hét olyan európai régió négyéves közös erőfeszítése, amelyek mindegyike tapasztalja a demográfiai átalakulást, nevezetesen népességük öregedését. Többek között az aktív öregedés, az egészségügy, az egyes régiókban az időseket segítő termékek és önkéntes szolgálatok területén bevált jó gyakorlatok azonosítása révén együtt megoldásokat találtunk a regionális demográfiai nehézségekre. Ezeket a jó gyakorlatokat azután hozzáillesztettük a demográfiai átalakulás és az öregedés trendjeihez. A CREATOR célja az volt, hogy az öregedő társadalmak gazdaságfejlesztési lehetőségeit érdemi módon kezelő kreatív regionális szakpolitikai válaszokat azonosítson és/vagy hozzon létre. Más szóval, a CREATOR igyekezett olyan módszereket találni, amelyek révén a regionális gazdasági növekedés szolgálatába állíthatók az új népességszerkezet előnyei. Ezt két egymástól elkülönülő módon értük el: közvetlenül, azaz piackutatással és új termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve közvetve, a népesség egészségének mindenkori megőrzése révén. Erőfeszítéseink gyújtópontjában az állt, hogy fenntartsuk és/vagy fokozzuk a regionális gazdaságok versenyképességét, és biztosítsuk a régiók hosszútávú szociális kohézióját, elsősorban azáltal, hogy egyrészt feltárjuk a regionális népesség öregedéséből eredő kihívásokat, másrészt proaktívan előmozdítjuk azokat a gazdaságfejlesztési lehetőségeket, amelyek az egyre idősődő népesség szükségleteiből adódnak. E célkitűzésünk vonatkozásában két részcélt tűztünk magunk elé a tapasztalatok kicserélése és a közös munka során: Együttműködő régiók és alprojektek Az Európai Unióban hét régió működött együtt ebben az erőfeszítésben annak érdekében, hogy proaktívan válaszoljon az előttük álló demográfiai átalakulásra. Ezek a régiók a következők: Västerbotten (Svédország), Lorraine (Franciaország), Häme (Finnország), Wielkopolska (Lengyelország), Brescia (Olaszország), Észak-Magyarország (Magyarország) és Asztúria (Spanyolország). E régiók mindegyike a maga módján a népesség elöregedésével néz szembe. A regionális szereplők mellett a miniprogram mindegyik régióban helyi szereplőket is bevont a alprojektekbe. Az egyes alprojektek, különböző tematikával, a CREATOR miniprogram mint ernyőprojekt keretében működnek. Abban a szerencsében volt részünk, hogy hét alprojekt jött létre egy-egy vezető partnerrel az egyes régiókban. Az alábbiakban röviden felsoroljuk a alprojekteket a jóváhagyásuk sorrendjében. EFFECT Olyan többtermelős modellt dolgozott ki, amely erősíti az idős emberekre irányuló jól-léti szolgáltatási szektor ügyfél-központúságát. BIO-LIFE Felmérte, kicserélte és kiterjesztette az idős népesség élelmezésével és élelmiszer-fogyasztásával kapcsolatos jó gyakorlatokat. A gondozási és jól-léti szolgáltatási szektor további diverzifikálása az öregedő népesség szükségleteinek kielégítése érdekében. Az innovációval és technológiával dolgozó KKV-k ösztönzése az öregedő népesség szükségleteit kielégítő termékek és szolgáltatások kidolgozására. 6 Munkánkat ez a politikai nyilatkozat és forrásgyűjtemény összegzi, amelyet ön most a kezében tart, vagy a képernyőjén olvas. Ebben áttekintjük egy független tanulmány által feltárt trendeket és az egyes régiókban azonosított jó gyakorlatokat, amelyek alapján hét szakpolitikai ajánlást fogalmaztunk meg. Ezek mindegyikét a hozzájuk kapcsolódó konkrét intézkedésekkel együtt ismertetjük.

7 SILHOUETTE ( Sziluett ) Támogatta a nyugdíjas embereknek az egészségvédelem, az újszerű kommunikáció és az otthonon kívüli támogatás koncepciójára épülő aktív társas életmódját. RECO ( Regionális kooperáció ) Az állami hatóságok és más, pl. önkéntes szervezetek közötti intenzív együttműködés keretében azonosította az idősgondozás legjobb gyakorlatait. SILVER ECONOMY ( Alkonygazdaság ) Elsősorban a jól-léthez és az egészség-monitorozáshoz kapcsolódó technológiai szolgáltatásokkal úgymint robotikus segítség, elektromos mobilitás vagy egészségmegőrző sportok, ideértve az egészségturizmust és a zöld gondozást is összefüggő stratégiák kidolgozására, előmozdítására és terjesztésére irányult. ENSURE ( Egyedi és Valódi Időskori Tapasztalatokat Igénylő Gazdaság ) Idősebb szakértőkből álló intelligens adatbázist hozott létre, amely az ezt a tudást használni kívánó vállalatok, hatóságok, képző szervezetek és más érintettek igényeihez kapcsolódik. GENERATIONS ( Generációk ) alprojekt keretében jó gyakorlatok terjesztésére, továbbá hat kísérleti akció végrejatására került sor az következő terülteken: idősebb munkavállalók megtartása és munkaerőpiaci reintegrációja, az idősödő munkavállakók aktív szerepvállalásának, ill. a nemzetdékek közötti tudástranszfer lehetőségeinek támogatása. Az Irányító Bizottság szerepe A CREATOR miniprogram haladását kezdettől fogva egy Irányító Bizottság felügyeli, amely a munkacsoportot a helyes irányban tartja. Az Irányító Bizottság dönt a jelentős költségvetési módosításokról, emellett kiválasztotta a alprojekteket. Az Irányító Bizottság tagjai saját régióikban az alábbi szervezeteket képviselik: Megyei Közigazgatási Testület, Västerbotten Lars Lustig, Västerbotten alkormányzója, az Irányító Bizottság elnöke Roger Marklund, regionális politikus, az Irányító Bizottság tagja, Västerbotten Regionális Tanács, Häme Timo Saviniemi, az Ügyvezető Testület alelnöke, Häme Matti Lipsanen, főigazgató-helyettes, Häme Regionális Tanács, Lorraine Josiane Madelaine, a Regionális Tanács alelnöke, az Irányító Bizottság tagja, Lorraine, Franciaország Marsall Hivatal, Wielkopolska Régió Beata Joanna Łozińska, a Marsall Hivatal Gazdasági Főosztályának vezetője, az Irányító Bizottság tagja, Wielkopolska Régió Brescia tartomány Giorgio Bontempi, a Munkaügyi Központ termelő tevékenységekért, munkaerőpiaci intézkedésekért, gazdasági és tárgyalás-politikáért, szakképzésért felelős tanácsosa, az Irányító Bizottság tagja, Brescia Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) Lenártek András, gazdasági és vállalkozási osztályvezető, az Irányító Bizottság tagja, NORDA Gazdaságfejlesztési Ügynökség, Asztúriai Hercegség (IDEPA) Jaime Fernández Cuesta, versenyügyi és innovációs igazgató-helyettes, IDEPA, az Irányító Bizottság tagja, Asztúrias A Bizottságban a CREATOR-ban érintett régiók politikusai foglalnak helyet. Ily módon a miniprogram már a legelejétől fogva biztosította a politikusok részvételét, akik ezáltal már a végleges ajánlások előtt megismerték a programot, és aktívan részt vettek benne. Így a CREATOR elkerülte azt a problémát, hogy a megfogalmazott ajánlások nem relevánsak a regionális politikusok számára. A politikusok csoportja minden tavasszal találkozik az Irányító Bizottság éves ülésén a hét régió valamelyikében. Rendkívüli esetben az Irányító Bizottság további üléseket tart telefonon keresztül, hogy olyan ügyekben döntsön, amelyekről nem tudott határozni a személyes találkozó alkalmával. 7

8 Hogyan értelmezzük a trendeket és az ajánlásokat? A következő oldalakon ön arról a 7 trendről olvashat, amely A CREATOR miniprogram keretében készült szakértői tanulmány a szolgáltatási piacok kilátásairól és előmozdításáról c. dokumentumra alapul. A szakértői tanulmányt a finn KPMG Oy Ab készítette, a terület egyik vezető szakértőcége. A tanulmány célja az volt, hogy feltárja azokat a jövőbeni trendeket, amelyekre a szakpolitikai ajánlásoknak választ kell adniuk. A hét trend alkotja azt a keretet, amelyen belül a CREATOR miniprogram eredményeit (a szakpolitikai ajánlásokat, az intézkedéseket, valamint a az alprojektekből leszűrt és a regionális jó gyakorlatokat) bemutatjuk. A tanulmány eredetileg 8 trendet azonosított, azonban ehhez a kerethez összevontunk két trendet (egészségi állapot és az egészség-tudatosság növekedése) a 3. trend alá. A 7 trend mindegyikének ismertetése tartalmazza a trend rövid leírását, amely a fent említett szakértői tanulmányra és a CREATOR miniprogram kontextusára alapul. SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁS Mindegyik trendhez kapcsolódik egy fő vagy kiemelt szakpolitikai ajánlás. A CREATOR miniprogram politikai nyilatkozata 7 szakpolitikai ajánlást tartalmaz. INTÉZKEDÉSEK Ezek olyan intézkedések, akciók, amelyeken keresztül a szakpolitikai ajánlások gyakorlati megvalósítása történik. Az intézkedések 1) a CREATOR alprojekt-résztvevőkkel lezajlott régióközi munkaértekezletei, 2) a alprojektrésztvevőkkel és a kiemelt érintett regionális szereplőkkel tartott regionális munkaértekezletek, valamint 3) a CREATOR Munkacsoport ülései és munkaértekezletei során kerültek kidolgozásra. Az intézkedések egy része több trendhez is kapcsolódik. AZ ALPROJEKTEKBŐL LESZŰRT JÓ GYAKORLATOK Az alprojektek jelen dokumentumba foglalt jó gyakorlatainak kiválasztása a alprojektekből leszűrt összes jó gyakorlat értékelése alapján történt. Az egyes regionális koordinátorok feladata volt értékelni az adott régióban a Vezető Partner által koordinált alprojekt jó gyakorlatait. Az értékelés során osztályozták, hogy az alprojektekből leszűrt jó gyakorlatok hány ponton kapcsolódnak a fenti szakértői tanulmányban ismertetett trendekhez és kihívásokhoz. A jól-lét szompontjából a tanulmány által feltárt, öregedéssel összefüggő legfontosabb kihívások: 1) a magány, 2) a fejletlen jól-léti szolgáltatáspiac, 3) az intézmény-centrikus gondozás, 4) az ellátás-finanszírozás és az erőforrások. A tanulmány szerint minél több a kapcsolódása egy jó gyakorlatnak a kihívásokhoz, annál innovatívabb az adott jó gyakorlat. Továbbá, minél több ponton kapcsolódik a jó gyakorlat a trendekhez, a gyakorlatban annál több a lehetőség a jövőbeni fejlődés befolyásolására. Utólag további, alprojektekből leszűrt jó gyakorlatokat is beemeltünk a dokumentum kiegyensúlyozottsága érdekében és azért is, mert egyes alprojektek később (2013 júniusában) fejeződtek be. A alprojektekből leszűrt jó gyakorlatok egy része több trendhez is kötődik. A jó gyakorlatok intézkedésekhez való kapcsolódásait a jó gyakorlat címe után jelöljük. REGIONÁLIS JÓ GYAKORLATOK A regionális jó gyakorlatokat a regionális koordinátorok válogatták be a dokumentumba a Megvalósítási Útmutatóról tartott umeåi munkaértekezleten. 8

9 Együttműködési modellek Tekintettel az idős emberek növekvő számára egész Európában és ebből következően a különböző gondozási és jól-léti szolgáltatások iránti kereslet növekedésére, nyilvánvaló, hogy az állami szektor a jövőben nem lesz képes minden ellátást biztosítani. A szolgáltatások rendelkezésre állása és az idős emberek változó szükségleteinek való megfelelése megköveteli rugalmasabb szolgáltatási folyamatok kialakítását és az ellátási struktúra átalakítását. Az állami, magán és harmadik szektorbeli szolgáltatóknak partnerségeket és az együttműködés egyéb formáit kell létrehozniuk. A fokozott versenyképesség érdekében a hangsúlyt a felek közötti bizalomépítésre és az erőforrások és kockázatok megosztására kell helyezni. TREND 1 SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁS Szélesítsük ki az állami, magán és harmadik szektorbeli szereplők közötti tematikus együttműködések körét! INTÉZKEDÉSEK 1. Annak érdekében, hogy fokozzuk az ügyfél-orientált szemlélet elterjedését, az innovációk térnyerését és javításuk az állami, magán és harmadik szektor közötti együttműködések eredményességét, alkalmazzunk nyitott folyamatokat és folyamatosan fejlesszünk azokat! A folyamatok nyitott fejlesztése és az erőforrások és kompetenciák megosztása kulcsfontosságú elemei az állami, magán és harmadik szektorbeli szolgáltatók és szereplők közötti együttműködés erősítésének. Az ügyfél-központúság képezi az alapot, ezért fontos bevonni a kiemelt szakpolitikai döntéshozókat már az új együttműködési folyamatok korai fázisaiban. 2. Hozzunk létre regionális ernyőprojekteket vagy számos beavatkozási területet átfogó akciócsomagokat, melyek sokrétű eredményeivel jobbá tehetjük az idősek életkörülményeit! Mivel az elmúlt években szubregionális szinten a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) eredményes és hatékony eszköznek bizonyult a fejlesztési politikák megvalósításában, a következő programozási időszakban várhatóan nagyobb teret kap az integrált és sokszektoros területi alapú fejlesztés Európai Uniós támogatása. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget kiaknázhassák, a helyi és (szub)regionális önkormányzatoknak erősen fontolóra kell venniük kiegyensúlyozott helyi akciócsoportok létrehozását és vezetését, bevonva mind az állami, mind a magán szektor szereplőit azokba a partnerségekbe, amelyek a népesség öregedése folytán keletkező sokrétű problémák kezelésére irányuló komplex projektek megvalósítására szerveződnek. Mivel a közösségvezérelt ernyőprojektek számos intervenciós területre terjedhetnek ki, és a partnerek egymással összefüggő széleskörű feladatait foglalhatják magukba ami az állami és a magán szektor kapacitásainak kiegyensúlyozottabb felhasználását jelenti, ezek a nagy projektek kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a népesség-öregedés területileg jelentkező problémáit integráltan kezelő megoldások megvalósításához. 3. Az egészségügyi szektor teljes vertikumán bővítsük a tudást, osszunk meg és adaptáljunk jó gyakorlatokat a konkrét, rendszerszintű változások megalapozása és az idős emberek körülményeinek tényleges javulása céljából! Figyelembe kell venni az idős emberek gondozási szükségleteinek különböző szintjeit. Az egészségügyi szektorbeli jó gyakorlatok és együttműködési gyakorlatok kicserélése kiemelten fontos eszköz ahhoz, hogy javuljon az idős emberek egészségügyi ellátásának minősége és koordinációja. Az új technológiák bevezetése megköveteli, hogy azok használatához az egészségügyi dolgozók megfelelő képzésben, illetve szükség szerint átképzésben részesüljenek. 4. Fokozzuk és segítsük elő az állami és magánszektor közötti partnerségek létrejöttét, melyekkel garantálható az idős emberek magas minőségű lakóotthonokban történő elhelyezése és színvonalas ellátása! Az idős emberek számának növekedése mellett egyre több nyugdíjas szorul magas színvonalú lakóotthoni ellátásra. Ennek a fokozódó igénynek a teljes körű kielégítése megoldhatatlan feladat elé állíthatja az 9

10 10TREND 1 állami intézményeket, mivel a férőhely-kapacitás bővítését és az egyéb fejlesztéseket finanszírozási szűk keresztmetszetek akadályozhatják. Ebben a tekintetben érdemes számolni a magáncégek bevonásával a kapacitáshiány pótlásába, mint finanszírozási feszültségeket enyhítő megoldással, mégpedig állami és magán szektorközi partnerségi (PPP) projektek keretében. A PPP megállapodástól függően, a létesítmény tulajdonjoga kb év után az államra száll át, azonban a magán szektor hatékonysága, üzemeltetési tapasztalatai és innovatív megoldásai már addig is segíthetik az állami ellátási kötelezettségek teljesítését. Másrészt a profit-orientált szereplők, mint együttműködő szolgáltatók bevonását azért is érdemes fontolóra venni, mert velük hatékonyabban elégíthetők ki az idős emberekre irányuló lakhatási megoldásokhoz kapcsolódó speciális szükségletek. AZ ALPROJEKTEKBŐL LESZŰRT JÓ GYAKORLATOK Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány, Észak-Magyarország, RECO (3. intézkedés) A Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány 1999 óta foglalkozik idősgondozással, főként az idős hozzátartozókat otthon ápoló családok támogatásán keresztül. Az alapítvány idős, beteg és rokkant hozzátartozóik szakszerű otthoni ápolásában képezi és segíti a családokat. A családtagok és az önkéntesek képzésben és mentorálásban részesülnek, hogy meg tudjanak birkózni a nehéz helyzetekkel. Olyan helyzetekben, amikor a családok nem engedhetik meg maguknak, hogy magánellátást vegyenek igénybe vagy rokonaikat idősek otthonában helyezzék el, ez a fajta tevékenység létfontosságú. Az alapítvány által kínált program többek között tájékoztatást nyújt az időskori betegségekről, Ågläntani Foglalkoztató Központ, Västerbotten, RECO (1. intézkedés) A 2010-re szóló üzleti terv szerint az idősotthon munkatársai foglalkoztató központot akartak beindítani a következő tevékenységekkel: gyógyfürdő pedikűrrel és hajápolással, békét és nyugalmat adó érzékstimuláló szoba kialakítása (a Snoezelen terápia részeként), valamint fitnesz- és zeneórák. A terv szerint az új kínálat nemcsak az otthon lakói számára lenne elérhető, hanem a környéken saját otthonaikban élő nyugdíjasok számára is. A projekt három fő szakaszból áll. Ezek: 1) a foglalkoztató központ elindítása, 2) a tevékenységek öszszehangolása a nappali ellátást biztosító központtal, az önkéntes és egyéb szervezetekkel és 3) más önkormányzatokkal együtt új EU-források megpályázása. A projekt fő célja a tevékenységek széles körét kínáló nyitott fórum kialakítása, amely lehetővé mentális problémákról, táplálkozásról, az otthoni ápolás problémáiról és tanácsokat ad az aktuális ápolást, pl. a beteg mozgatását vagy a higiéniai teendőket illetően. A programot három hivatásos gondozó és egy húsz főből álló önkéntes csapat vezeti. A tevékenység, az alapítvány pénzügyi támogatásától függő korlátok között, 2002 óta zajlik folyamatosan. Kapcsolattartó: Verbői Tiborné Szervezet: Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány teszi a felhasználók és hozzátartozóik részére a fokozott életöröm átélését. Emellett cél szélesebb tevékenység-kínálat biztosítása is a betegek számára, valamint új munkamódszerek kidolgozása és tesztelése. Az új módszerek alkalmazásának és a tevékenységek adaptálásának eredményeként erősödik az idős emberek céltudatossága. A nyílt légkör megteremtése várhatóan növeli mind a bentlakók, mind hozzátartozóik biztonságérzetét. A projekt eddig sikeres volt, az önkéntes és a civilszervezetek projektben való részvételével a foglalkoztató központ folyamatosan fejlődik. Kapcsolattartó: Birgitta Brännvall, Szervezet: Umeai Önkormányzat Weboldal:

11 Országos jól-léti hálózat, Häme (1., 2., 3. intézkedés) A hálózat célja minél felhasználó-központúbb működési modelleket és ellátási formákat kifejleszteni a jól-léti szolgáltatási szektorban és javítani azok hozzáférhetőségét országos és helyi szinten egyaránt. A Jól-léti Hálózat a hagyományos jól-léti szolgáltatási szektort fejleszti újszerű működési módszerek, ellátási koncepciók és technológiai megoldások elfogulatlan használata révén a vállalkozó szellem előmozdítása érdekében. A hálózatban 23 kistérség és 2 régió vesz részt, a jó gyakorlatokat pedig közösen gyűjtik össze és egymás között használják fel. A hálózat stratégiai témakörei az alábbiak: 1. a működési környezet fejlesztése (partnerségek és együttműködés) 2. vállalkozás és együttműködés (vállalkozói kompetencia, ellátási utalványok használatának gyakorlata, ellátások, vállalkozási koncepciók) 3. hozzájárulás az egészséghez és a jól-léthez (prevenció, egészség- és jól-létjavító sportolás és testmozgás, jól-léti turizmus és zöld gondozás) 4. együttműködés és nemzetközi kapcsolatépítés (jó gyakorlatok, tapasztalatok kicserélése, tanuló partnerségek) REGIONÁLIS JÓ GYAKORLATOK Az országos Jól-léti Hálózatot a Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium finanszírozza a Hämei Regionális Tanácson és a hálózat tagjain keresztül. A valódi interregionális hozzáadott értéket a hálózati működés eredményei tükrözik. A fent említett témákhoz kapcsolódó jó gyakorlatokat kiterjesztették az egész hálózatra, ami a régiókat segíti saját fejlesztési munkájukban. A hálózat által szervezett képzéseken résztvett emberek tudása és kompetenciája bővült. Szervezet: Hämei Fejlesztési Központ Zrt. Weboldal: TREND 1 11

12 12TREND 2 Fokozódó kereslet a kompetens munkaerő iránt Mivel az idős embereknek sajátos problémái és szükségletei vannak többek között a jól-léti és gondozási ellátásokhoz (orvosi és mentős szakmai ellátásokhoz, személyi szolgáltatásokhoz) való hozzáférés területén, egyre inkább szükséges a meglévő ellátások adaptálása az idős emberek igényeinek kielégítése érdekében. A jól-léti és gondozási ellátásokra jellemző, hogy sokan és eltérő célokkal és munkavégzési keretek között érintettek bennük. A szektor számos strukturális nehézséggel küzd, úgymint a szakképzési rendszer fejlesztése és diverzifikálása az idős emberekre irányuló jól-léti és gondozási ellátások területén. Ezért elő kell mozdítani a jövőbeni szakképzési igények valós előrejelzését. E tekintetben döntő jelentőségű a meglévő képzési programokkal kapcsolatos releváns információkhoz való hozzáférés. A szakképzés fontos szerepet játszik a szakképzett munkaerő hosszútávú utánpótlásában és a jól-léti és gondozási ellátások aktiválásában az idős emberek számára.. SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁS Ne becsüljük alá az emberi erőforrások erejét! INTÉZKEDÉSEK 1. Indítsunk kiegészítő képzéseket az idős embereket közvetlenül foglalkozó dolgozók részére, szem előtt tartva a magas színvonalú ellátás kiemelten fontos elemeit! Nagy szükség van olyan emberek képzésére, akik a személyi szolgáltatások szektorában dolgoznak. A jól-léti és gondozási ágazat magas minőségi követelményeinek teljesítése érdekében bővíteni kell az idős emberekkel közvetlen kapcsolatban dolgozó személyek képzési lehetőségeit, ami által frissíthetik készségeiket és tudásukat. Ennél fogva szinergiákat kell teremteni az alapfokú és a munka melletti szakképzési tevékenységek között az idősgondozás-menedzsment területén. Meghatározó jelentőségű a vonzó és minőségi gyakorlati képzés biztosítása és a munkatapasztalatok validálásának lehetővé tétele. 2. Fokozzuk az új technológiák és az IKT használatát! Különösen fontos hatékonyan támogatni a jól-léti/gondozási szektorban dolgozó szakembereket, elsősorban továbbtanulás és szakképzés keretében, valamint az új technológiák, pl. az IKT elérhetővé tétele és használata révén. E tekintetben az új technológiák és az IKT megfelelő eszközöknek tűnnek a piaci trendek előrejelzéséhez az egészségügyi ellátási szektorban (távmenedzsment rendszer, digitális jegyzettömbök használata), és megkönnyítik a hozzáférést az internetes szolgáltatásokhoz és az idős emberekre irányuló online tevékenységekkel kapcsolatos ismeretekhez. 3. Erősítsük a szociális munkások státuszát, segítsük elő annak kedvezőbb megítélését! Döntő jelentőségű az életpályamodellek előmozdítása az egészségügyi és a szociális gondozási szektorban. Ez biztosítja a szociális munkások képesítésének tényleges elismerését annak érdekében, hogy javuljanak a munkakörülményeik. A munkakörülmények javulásával megoldhatók a vállalatok toborzási nehézségei a gondozási szektorban, és biztosítható az idetartozó munkakörök nagyobb elismertsége. 4. Támogatassuk az élethosszig tartó tanulást és bővítsük annak lehetőségeit Aktív élethosszig tartó tanulási politikát kell kidolgozni a jól-léti/gondozási szektorban a növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása és a generációk közötti megértés előmozdítása érdekében, ami hosszútávon megalapozza a jól-létet. Ezenkívül javítja a dolgozók foglalkoztathatóságát, és hozzájárul egészségügyi és jól-léti szolgáltatói tevékenységükhöz, valamint anyagi szükségleteik kielégítéséhez.

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer

Regionális stratégiák és a népesség elöregedése. Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Regionális stratégiák és a népesség elöregedése Az öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer Martin Ferry, Európai Politikák Kutatóközpontja, Strathclyde-i Egyetem Richard Baker, Age Concern England.

Részletesebben

Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák

Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó: Zachár László igazgató

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben