MEGVALÓSÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Regionális fejlesztők részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Regionális fejlesztők részére"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTÁSI ÚTMUTATÓ Regionális fejlesztők részére

2 A CREATOR miniprogram indulásakor a regionális partnerek megállapodtak egy közös célkitűzésben. E szerint: A CREATOR a regionális gazdaságok versenyképességének fenntartására és további erősítésére helyezi a hangsúlyt, valamint arra, hogy elsősorban a népesség elöregedéséből eredő kihívások további feltárásán és az egyre idősődő népesség új szükségleteiből kibontakozó gazdaságfejlesztési lehetőségek proaktív előmozdításán keresztül biztosítsa a régiók hosszútávú szociális kohézióját. Az évente kétszer megrendezett kötelező munkaértekezletek lehetővé tették, hogy az összes alprojekt-résztvevőt magába foglaló partnerség megvitassa azokat a konkrét nehézségeket és lehetőségeket, amelyek a folyamatosan öregedő népesség velejárói. A munkaértekezletek keretében abban a szerencsében részesültünk, hogy számos szakterületről hívhattunk meg olyan résztvevőket, akik munkájuk során napi szinten foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Ez biztosította vitáink megalapozottságát és lehetővé tette a vizsgált népességi szegmenssel összefüggő kihívások széles körben történő feltárását. A munkaértekezletek, valamint az egyes regionális koordinátorok által végzett felmérések és regióközi viták eredményeként számos regionális szakpolitikai ajánlás született. Az ajánlások leszűkítéséhez és konkretizálásához meghatároztuk azok jelentőségét aszerint, hogy mennyire relevánsak az egy független tanulmány által feltárt demográfiai trendek tekintetében. Az ajánlásokat írásban tárjuk a regionális politikusok elé, hogy ezzel segítsük őket a jövőbeni demográfiai kihívásokat illető proaktív döntéshozatalban. CREATOR miniprogram Megvalósítási Útmutató 2013

3 TARTALOMJEGYZÉK Általános köszönetnyilvánítás 4 Köszöntjük Önt! 5 A CREATOR rövid bemutatása 6 Hogyan értelmezzük a trendeket és az ajánlásokat? 8 Trend 1: Együttműködési modellek 9 Trend 2: Fokozódó kereslet a kompetens munkaerő iránt 12 Trend 3: Egészség 15 Trend 4: Az életkor-struktúra változása 18 Trend 5: Változások a háztartások méretében 22 Trend 6: Új szolgáltatási modellek 26 Trend7: Gyorsan növekvő egészségturizmus 29 A CREATOR regionális hatása 32 Västerbotten, Svédország 33 Lorraine, Franciaország 34 Häme, Finnország 35 Wielkopolska, Lengyelország 36 Észak-Magyarorság, Magyarország 38 Asztúria, Spanyolország 40 Kapcsolódás az Európa 2020 Stratégiához melléklet CREATOR záró konferencia Észak-Magyarországon melléklet Az Alprojektek Kiválasztásának Menete És Szempontjai melléklet Alprojekt leírása: EFFECT melléklet Alprojekt leírása: BIOLIFE melléklet Alprojekt leírása: SILHOUETTE melléklet Alprojekt leírása: RECO melléklet Alprojekt leírása: SILVER ECONOMY melléklet Alprojekt leírása: ENSURE melléklet Alprojekt leírása: GENERATIONS melléklet Az alprojektek jó gyakorlatai melléklet Hämeiak tanulmányútja Umeåban 54

4 Általános köszönetnyilvánítás A regionális partnerek és koordinátorok ezúton fejezik ki köszönetüket minden résztvevő régiónak és helyi szereplőnek, akik nélkül ez a miniprogram sokkal kevésbé lett volna jelentős és érdekes. Külön köszönet illeti az Irányító Bizottságot, amely a vezércsillagunk volt, és a helyes úton tartott bennünket ebben a törekvésünkben. Köszönjük! A regionális koordinátorok elérhetősége: Vezető partner és svéd regionális koordinátor Susanna Lantz Megyei Közigazgatási Testület, Västerbotten Francia regionális koordinátor Dominique Lorrette Regionális Tanács, Lorraine Finn regionális koordinátor Arto Saarinen Regionális Tanács, Häme Lengyel regionális koordinátor Dorota Naparta-Kupisz Marsall Hivatal, Wielkopolska Olaszországi regionális koordinátor Mrs. Michela Pierani Province of Brescia Magyar regionális koordinátor Nagy István Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) Spanyol regionális koordinátor Diego Fernández Álvarez Gazdaságfejlesztési Ügynökség, Asztúriai Hercegség (IDEPA) 4

5 Köszöntjük Önt! Az Európai Unió számára a demográfiai átalakulás jelenti az egyik legjelentősebb szociális kihívást, amelylyel az európai kontinensen közös összefogással kell megbirkóznunk. Miközben egyértelmű konszenzus alakult ki arról, hogy a klímaváltozást európai és globális szinten kell kezelni, Európában továbbra is fennáll bizonyos határozatlanság, amellyel érdemben kell foglalkoznunk ahhoz, hogy választ adhassunk a népesség öregedésének kihívására. Ez azzal magyarázható, hogy Európa szerte eltérőek kultúráink, bürokráciáink, gazdasági fejlettségi szintjeink, családszerkezeteink és idősgondozási rendszereink. Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mi motiválta alapító atyáinkat egy egyre egységesebb és virágzóbb Európa építésére, amely képes megfelelni a nagy kihívásoknak. Az EU mottójával élve, egységesek vagyunk a sokféleségben. Ezért az a feladatunk, hogy különbségeinket vállalva, tudásunk és szakértelmünk megosztása és hatékony gyakorlati megoldások kidolgozása révén együtt haladjunk előre. Ezt tette lehetővé számunkra az INTERREG IV C interregionális együttműködési program a jelenlegi CREATOR projekt 2009 és 2013 közötti finanszírozásával. Ehhez a projekthez hét európai régió adta össze erőforrásait annak érdekében, hogy a népesség öregedése támasztotta kihívást valós gazdasági lehetőségre váltsa. A négy év során helyi és regionális önkormányzatok, egyetemek, gazdaságfejlesztési ügynökségek, innovációs és technológiai központok működtek együtt és tanulták meg egymás módszereit, finomhangolták szakpolitikai válaszaikat és dolgoztak ki új fejlesztési stratégiákat. Számos tematikus munkaértekezlet, helyszíni látogatás, szakértői megbeszélés és vita keretében hét európai régió több mint hatvan állami szervezete dolgozott ki stratégiai prioritásokat és egy közös irányelvcsomagot a jövőre nézve. Az INTERREG IV C CREATOR projekt keretében hét alprojekt részesült finanszírozásban. Ezek segítségével láttuk át a szerteágazó, ám egymást nagymértékben kiegészítő témaköröket, mint amilyen a nyugdíjasok munkaerőpiacon tartása, az idősgondozás hivatásszerűvé tétele, új információs technológiák (IKT) kifejlesztése, új és innovatív termékek létrehozása, az idős emberek jól-létének javítása (táplálkozással, szabadidős tevékenységekhez való hozzáférés biztosításával, egészségturizmussal, stb.). A közös munka eredményeként több partnerrégió egyértelmű fokozatos fejlődést, sőt kézzelfogható javulást tapasztalt regionális szakmapolitikájában. Ez az útmutató a CREATOR projekt eseményei eredményeként született tapasztalatokat, jó gyakorlatokat és vitákat ismerteti. A népesség öregedésével kapcsolatos különböző kérdéskörök felidézése mellett megtalálható benne az előttünk álló kihívásokra adandó több konkrét válaszjavaslat is. Az egyes szakmapolitikai ajánlásoknál megjelöljük a megvalósításukhoz szükséges gyakorlati intézkedéseket is. Az egyes intézkedések olyan jó gyakorlatok összességét jelentik, amelyeket a hét partnerrégióban és Európa más területein azonosítottunk. Ez a projekt azonban nem zárul le ezzel a jelentéssel és az abban megfogalmazott ajánlásokkal, és nem korlátozódik a helyi, sőt a regionális és országos szakmapolitikáinkban is már tapasztalt valódi javulásokra. Mindannyiunk feladata, hogy eleget tegyünk vállalásainknak. Létfontosságú, hogy tovább menjünk azoknál az eredményeknél, amelyek elérését az INTERREG IV C lehetővé tette számunkra, és tágabb politikai, társadalmi és gazdasági ambíciókat tűzzünk magunk elé. A közötti időszakra érvényes európai szakpolitikák felhasználásával működőképes gyakorlati megoldásokat kell létrehoznunk mind idősődő népességeink, mind azon gazdasági szereplők számára, akik az eljövendő jelentős változásokat támogatni fogják. Ezért a jelen útmutató felvázolja azokat a közötti lehetőségeket, amelyek a CREATOR projekt november 7-én tartott magyarországi zárókonferenciáján szintén napirendre kerültek. Egyre egységesebb, hatékonyabb és ambiciózusabb világot kell teremtenünk. Csak együtt, különbségeink mellett dolgozva tudjuk gazdagítani egymást és megoldani a holnap kihívásait. Mrs. Josiane Madelaine Alelnök, Regionális Tanács, Lorraine 5

6 A CREATOR rövid bemutatása Kevesen vitathatják azt a tényt, hogy az Európai Unió demográfiai átalakuláson megy keresztül. A CREATOR miniprogramban aktívan résztvevő régiók előre látták ezt a kihívást, ezért proaktív módszert választottak, és megkezdték rá a felkészülést. A CREATOR hét olyan európai régió négyéves közös erőfeszítése, amelyek mindegyike tapasztalja a demográfiai átalakulást, nevezetesen népességük öregedését. Többek között az aktív öregedés, az egészségügy, az egyes régiókban az időseket segítő termékek és önkéntes szolgálatok területén bevált jó gyakorlatok azonosítása révén együtt megoldásokat találtunk a regionális demográfiai nehézségekre. Ezeket a jó gyakorlatokat azután hozzáillesztettük a demográfiai átalakulás és az öregedés trendjeihez. A CREATOR célja az volt, hogy az öregedő társadalmak gazdaságfejlesztési lehetőségeit érdemi módon kezelő kreatív regionális szakpolitikai válaszokat azonosítson és/vagy hozzon létre. Más szóval, a CREATOR igyekezett olyan módszereket találni, amelyek révén a regionális gazdasági növekedés szolgálatába állíthatók az új népességszerkezet előnyei. Ezt két egymástól elkülönülő módon értük el: közvetlenül, azaz piackutatással és új termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve közvetve, a népesség egészségének mindenkori megőrzése révén. Erőfeszítéseink gyújtópontjában az állt, hogy fenntartsuk és/vagy fokozzuk a regionális gazdaságok versenyképességét, és biztosítsuk a régiók hosszútávú szociális kohézióját, elsősorban azáltal, hogy egyrészt feltárjuk a regionális népesség öregedéséből eredő kihívásokat, másrészt proaktívan előmozdítjuk azokat a gazdaságfejlesztési lehetőségeket, amelyek az egyre idősődő népesség szükségleteiből adódnak. E célkitűzésünk vonatkozásában két részcélt tűztünk magunk elé a tapasztalatok kicserélése és a közös munka során: Együttműködő régiók és alprojektek Az Európai Unióban hét régió működött együtt ebben az erőfeszítésben annak érdekében, hogy proaktívan válaszoljon az előttük álló demográfiai átalakulásra. Ezek a régiók a következők: Västerbotten (Svédország), Lorraine (Franciaország), Häme (Finnország), Wielkopolska (Lengyelország), Brescia (Olaszország), Észak-Magyarország (Magyarország) és Asztúria (Spanyolország). E régiók mindegyike a maga módján a népesség elöregedésével néz szembe. A regionális szereplők mellett a miniprogram mindegyik régióban helyi szereplőket is bevont a alprojektekbe. Az egyes alprojektek, különböző tematikával, a CREATOR miniprogram mint ernyőprojekt keretében működnek. Abban a szerencsében volt részünk, hogy hét alprojekt jött létre egy-egy vezető partnerrel az egyes régiókban. Az alábbiakban röviden felsoroljuk a alprojekteket a jóváhagyásuk sorrendjében. EFFECT Olyan többtermelős modellt dolgozott ki, amely erősíti az idős emberekre irányuló jól-léti szolgáltatási szektor ügyfél-központúságát. BIO-LIFE Felmérte, kicserélte és kiterjesztette az idős népesség élelmezésével és élelmiszer-fogyasztásával kapcsolatos jó gyakorlatokat. A gondozási és jól-léti szolgáltatási szektor további diverzifikálása az öregedő népesség szükségleteinek kielégítése érdekében. Az innovációval és technológiával dolgozó KKV-k ösztönzése az öregedő népesség szükségleteit kielégítő termékek és szolgáltatások kidolgozására. 6 Munkánkat ez a politikai nyilatkozat és forrásgyűjtemény összegzi, amelyet ön most a kezében tart, vagy a képernyőjén olvas. Ebben áttekintjük egy független tanulmány által feltárt trendeket és az egyes régiókban azonosított jó gyakorlatokat, amelyek alapján hét szakpolitikai ajánlást fogalmaztunk meg. Ezek mindegyikét a hozzájuk kapcsolódó konkrét intézkedésekkel együtt ismertetjük.

7 SILHOUETTE ( Sziluett ) Támogatta a nyugdíjas embereknek az egészségvédelem, az újszerű kommunikáció és az otthonon kívüli támogatás koncepciójára épülő aktív társas életmódját. RECO ( Regionális kooperáció ) Az állami hatóságok és más, pl. önkéntes szervezetek közötti intenzív együttműködés keretében azonosította az idősgondozás legjobb gyakorlatait. SILVER ECONOMY ( Alkonygazdaság ) Elsősorban a jól-léthez és az egészség-monitorozáshoz kapcsolódó technológiai szolgáltatásokkal úgymint robotikus segítség, elektromos mobilitás vagy egészségmegőrző sportok, ideértve az egészségturizmust és a zöld gondozást is összefüggő stratégiák kidolgozására, előmozdítására és terjesztésére irányult. ENSURE ( Egyedi és Valódi Időskori Tapasztalatokat Igénylő Gazdaság ) Idősebb szakértőkből álló intelligens adatbázist hozott létre, amely az ezt a tudást használni kívánó vállalatok, hatóságok, képző szervezetek és más érintettek igényeihez kapcsolódik. GENERATIONS ( Generációk ) alprojekt keretében jó gyakorlatok terjesztésére, továbbá hat kísérleti akció végrejatására került sor az következő terülteken: idősebb munkavállalók megtartása és munkaerőpiaci reintegrációja, az idősödő munkavállakók aktív szerepvállalásának, ill. a nemzetdékek közötti tudástranszfer lehetőségeinek támogatása. Az Irányító Bizottság szerepe A CREATOR miniprogram haladását kezdettől fogva egy Irányító Bizottság felügyeli, amely a munkacsoportot a helyes irányban tartja. Az Irányító Bizottság dönt a jelentős költségvetési módosításokról, emellett kiválasztotta a alprojekteket. Az Irányító Bizottság tagjai saját régióikban az alábbi szervezeteket képviselik: Megyei Közigazgatási Testület, Västerbotten Lars Lustig, Västerbotten alkormányzója, az Irányító Bizottság elnöke Roger Marklund, regionális politikus, az Irányító Bizottság tagja, Västerbotten Regionális Tanács, Häme Timo Saviniemi, az Ügyvezető Testület alelnöke, Häme Matti Lipsanen, főigazgató-helyettes, Häme Regionális Tanács, Lorraine Josiane Madelaine, a Regionális Tanács alelnöke, az Irányító Bizottság tagja, Lorraine, Franciaország Marsall Hivatal, Wielkopolska Régió Beata Joanna Łozińska, a Marsall Hivatal Gazdasági Főosztályának vezetője, az Irányító Bizottság tagja, Wielkopolska Régió Brescia tartomány Giorgio Bontempi, a Munkaügyi Központ termelő tevékenységekért, munkaerőpiaci intézkedésekért, gazdasági és tárgyalás-politikáért, szakképzésért felelős tanácsosa, az Irányító Bizottság tagja, Brescia Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) Lenártek András, gazdasági és vállalkozási osztályvezető, az Irányító Bizottság tagja, NORDA Gazdaságfejlesztési Ügynökség, Asztúriai Hercegség (IDEPA) Jaime Fernández Cuesta, versenyügyi és innovációs igazgató-helyettes, IDEPA, az Irányító Bizottság tagja, Asztúrias A Bizottságban a CREATOR-ban érintett régiók politikusai foglalnak helyet. Ily módon a miniprogram már a legelejétől fogva biztosította a politikusok részvételét, akik ezáltal már a végleges ajánlások előtt megismerték a programot, és aktívan részt vettek benne. Így a CREATOR elkerülte azt a problémát, hogy a megfogalmazott ajánlások nem relevánsak a regionális politikusok számára. A politikusok csoportja minden tavasszal találkozik az Irányító Bizottság éves ülésén a hét régió valamelyikében. Rendkívüli esetben az Irányító Bizottság további üléseket tart telefonon keresztül, hogy olyan ügyekben döntsön, amelyekről nem tudott határozni a személyes találkozó alkalmával. 7

8 Hogyan értelmezzük a trendeket és az ajánlásokat? A következő oldalakon ön arról a 7 trendről olvashat, amely A CREATOR miniprogram keretében készült szakértői tanulmány a szolgáltatási piacok kilátásairól és előmozdításáról c. dokumentumra alapul. A szakértői tanulmányt a finn KPMG Oy Ab készítette, a terület egyik vezető szakértőcége. A tanulmány célja az volt, hogy feltárja azokat a jövőbeni trendeket, amelyekre a szakpolitikai ajánlásoknak választ kell adniuk. A hét trend alkotja azt a keretet, amelyen belül a CREATOR miniprogram eredményeit (a szakpolitikai ajánlásokat, az intézkedéseket, valamint a az alprojektekből leszűrt és a regionális jó gyakorlatokat) bemutatjuk. A tanulmány eredetileg 8 trendet azonosított, azonban ehhez a kerethez összevontunk két trendet (egészségi állapot és az egészség-tudatosság növekedése) a 3. trend alá. A 7 trend mindegyikének ismertetése tartalmazza a trend rövid leírását, amely a fent említett szakértői tanulmányra és a CREATOR miniprogram kontextusára alapul. SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁS Mindegyik trendhez kapcsolódik egy fő vagy kiemelt szakpolitikai ajánlás. A CREATOR miniprogram politikai nyilatkozata 7 szakpolitikai ajánlást tartalmaz. INTÉZKEDÉSEK Ezek olyan intézkedések, akciók, amelyeken keresztül a szakpolitikai ajánlások gyakorlati megvalósítása történik. Az intézkedések 1) a CREATOR alprojekt-résztvevőkkel lezajlott régióközi munkaértekezletei, 2) a alprojektrésztvevőkkel és a kiemelt érintett regionális szereplőkkel tartott regionális munkaértekezletek, valamint 3) a CREATOR Munkacsoport ülései és munkaértekezletei során kerültek kidolgozásra. Az intézkedések egy része több trendhez is kapcsolódik. AZ ALPROJEKTEKBŐL LESZŰRT JÓ GYAKORLATOK Az alprojektek jelen dokumentumba foglalt jó gyakorlatainak kiválasztása a alprojektekből leszűrt összes jó gyakorlat értékelése alapján történt. Az egyes regionális koordinátorok feladata volt értékelni az adott régióban a Vezető Partner által koordinált alprojekt jó gyakorlatait. Az értékelés során osztályozták, hogy az alprojektekből leszűrt jó gyakorlatok hány ponton kapcsolódnak a fenti szakértői tanulmányban ismertetett trendekhez és kihívásokhoz. A jól-lét szompontjából a tanulmány által feltárt, öregedéssel összefüggő legfontosabb kihívások: 1) a magány, 2) a fejletlen jól-léti szolgáltatáspiac, 3) az intézmény-centrikus gondozás, 4) az ellátás-finanszírozás és az erőforrások. A tanulmány szerint minél több a kapcsolódása egy jó gyakorlatnak a kihívásokhoz, annál innovatívabb az adott jó gyakorlat. Továbbá, minél több ponton kapcsolódik a jó gyakorlat a trendekhez, a gyakorlatban annál több a lehetőség a jövőbeni fejlődés befolyásolására. Utólag további, alprojektekből leszűrt jó gyakorlatokat is beemeltünk a dokumentum kiegyensúlyozottsága érdekében és azért is, mert egyes alprojektek később (2013 júniusában) fejeződtek be. A alprojektekből leszűrt jó gyakorlatok egy része több trendhez is kötődik. A jó gyakorlatok intézkedésekhez való kapcsolódásait a jó gyakorlat címe után jelöljük. REGIONÁLIS JÓ GYAKORLATOK A regionális jó gyakorlatokat a regionális koordinátorok válogatták be a dokumentumba a Megvalósítási Útmutatóról tartott umeåi munkaértekezleten. 8

9 Együttműködési modellek Tekintettel az idős emberek növekvő számára egész Európában és ebből következően a különböző gondozási és jól-léti szolgáltatások iránti kereslet növekedésére, nyilvánvaló, hogy az állami szektor a jövőben nem lesz képes minden ellátást biztosítani. A szolgáltatások rendelkezésre állása és az idős emberek változó szükségleteinek való megfelelése megköveteli rugalmasabb szolgáltatási folyamatok kialakítását és az ellátási struktúra átalakítását. Az állami, magán és harmadik szektorbeli szolgáltatóknak partnerségeket és az együttműködés egyéb formáit kell létrehozniuk. A fokozott versenyképesség érdekében a hangsúlyt a felek közötti bizalomépítésre és az erőforrások és kockázatok megosztására kell helyezni. TREND 1 SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁS Szélesítsük ki az állami, magán és harmadik szektorbeli szereplők közötti tematikus együttműködések körét! INTÉZKEDÉSEK 1. Annak érdekében, hogy fokozzuk az ügyfél-orientált szemlélet elterjedését, az innovációk térnyerését és javításuk az állami, magán és harmadik szektor közötti együttműködések eredményességét, alkalmazzunk nyitott folyamatokat és folyamatosan fejlesszünk azokat! A folyamatok nyitott fejlesztése és az erőforrások és kompetenciák megosztása kulcsfontosságú elemei az állami, magán és harmadik szektorbeli szolgáltatók és szereplők közötti együttműködés erősítésének. Az ügyfél-központúság képezi az alapot, ezért fontos bevonni a kiemelt szakpolitikai döntéshozókat már az új együttműködési folyamatok korai fázisaiban. 2. Hozzunk létre regionális ernyőprojekteket vagy számos beavatkozási területet átfogó akciócsomagokat, melyek sokrétű eredményeivel jobbá tehetjük az idősek életkörülményeit! Mivel az elmúlt években szubregionális szinten a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) eredményes és hatékony eszköznek bizonyult a fejlesztési politikák megvalósításában, a következő programozási időszakban várhatóan nagyobb teret kap az integrált és sokszektoros területi alapú fejlesztés Európai Uniós támogatása. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget kiaknázhassák, a helyi és (szub)regionális önkormányzatoknak erősen fontolóra kell venniük kiegyensúlyozott helyi akciócsoportok létrehozását és vezetését, bevonva mind az állami, mind a magán szektor szereplőit azokba a partnerségekbe, amelyek a népesség öregedése folytán keletkező sokrétű problémák kezelésére irányuló komplex projektek megvalósítására szerveződnek. Mivel a közösségvezérelt ernyőprojektek számos intervenciós területre terjedhetnek ki, és a partnerek egymással összefüggő széleskörű feladatait foglalhatják magukba ami az állami és a magán szektor kapacitásainak kiegyensúlyozottabb felhasználását jelenti, ezek a nagy projektek kiemelkedő lehetőséget biztosítanak a népesség-öregedés területileg jelentkező problémáit integráltan kezelő megoldások megvalósításához. 3. Az egészségügyi szektor teljes vertikumán bővítsük a tudást, osszunk meg és adaptáljunk jó gyakorlatokat a konkrét, rendszerszintű változások megalapozása és az idős emberek körülményeinek tényleges javulása céljából! Figyelembe kell venni az idős emberek gondozási szükségleteinek különböző szintjeit. Az egészségügyi szektorbeli jó gyakorlatok és együttműködési gyakorlatok kicserélése kiemelten fontos eszköz ahhoz, hogy javuljon az idős emberek egészségügyi ellátásának minősége és koordinációja. Az új technológiák bevezetése megköveteli, hogy azok használatához az egészségügyi dolgozók megfelelő képzésben, illetve szükség szerint átképzésben részesüljenek. 4. Fokozzuk és segítsük elő az állami és magánszektor közötti partnerségek létrejöttét, melyekkel garantálható az idős emberek magas minőségű lakóotthonokban történő elhelyezése és színvonalas ellátása! Az idős emberek számának növekedése mellett egyre több nyugdíjas szorul magas színvonalú lakóotthoni ellátásra. Ennek a fokozódó igénynek a teljes körű kielégítése megoldhatatlan feladat elé állíthatja az 9

10 10TREND 1 állami intézményeket, mivel a férőhely-kapacitás bővítését és az egyéb fejlesztéseket finanszírozási szűk keresztmetszetek akadályozhatják. Ebben a tekintetben érdemes számolni a magáncégek bevonásával a kapacitáshiány pótlásába, mint finanszírozási feszültségeket enyhítő megoldással, mégpedig állami és magán szektorközi partnerségi (PPP) projektek keretében. A PPP megállapodástól függően, a létesítmény tulajdonjoga kb év után az államra száll át, azonban a magán szektor hatékonysága, üzemeltetési tapasztalatai és innovatív megoldásai már addig is segíthetik az állami ellátási kötelezettségek teljesítését. Másrészt a profit-orientált szereplők, mint együttműködő szolgáltatók bevonását azért is érdemes fontolóra venni, mert velük hatékonyabban elégíthetők ki az idős emberekre irányuló lakhatási megoldásokhoz kapcsolódó speciális szükségletek. AZ ALPROJEKTEKBŐL LESZŰRT JÓ GYAKORLATOK Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány, Észak-Magyarország, RECO (3. intézkedés) A Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány 1999 óta foglalkozik idősgondozással, főként az idős hozzátartozókat otthon ápoló családok támogatásán keresztül. Az alapítvány idős, beteg és rokkant hozzátartozóik szakszerű otthoni ápolásában képezi és segíti a családokat. A családtagok és az önkéntesek képzésben és mentorálásban részesülnek, hogy meg tudjanak birkózni a nehéz helyzetekkel. Olyan helyzetekben, amikor a családok nem engedhetik meg maguknak, hogy magánellátást vegyenek igénybe vagy rokonaikat idősek otthonában helyezzék el, ez a fajta tevékenység létfontosságú. Az alapítvány által kínált program többek között tájékoztatást nyújt az időskori betegségekről, Ågläntani Foglalkoztató Központ, Västerbotten, RECO (1. intézkedés) A 2010-re szóló üzleti terv szerint az idősotthon munkatársai foglalkoztató központot akartak beindítani a következő tevékenységekkel: gyógyfürdő pedikűrrel és hajápolással, békét és nyugalmat adó érzékstimuláló szoba kialakítása (a Snoezelen terápia részeként), valamint fitnesz- és zeneórák. A terv szerint az új kínálat nemcsak az otthon lakói számára lenne elérhető, hanem a környéken saját otthonaikban élő nyugdíjasok számára is. A projekt három fő szakaszból áll. Ezek: 1) a foglalkoztató központ elindítása, 2) a tevékenységek öszszehangolása a nappali ellátást biztosító központtal, az önkéntes és egyéb szervezetekkel és 3) más önkormányzatokkal együtt új EU-források megpályázása. A projekt fő célja a tevékenységek széles körét kínáló nyitott fórum kialakítása, amely lehetővé mentális problémákról, táplálkozásról, az otthoni ápolás problémáiról és tanácsokat ad az aktuális ápolást, pl. a beteg mozgatását vagy a higiéniai teendőket illetően. A programot három hivatásos gondozó és egy húsz főből álló önkéntes csapat vezeti. A tevékenység, az alapítvány pénzügyi támogatásától függő korlátok között, 2002 óta zajlik folyamatosan. Kapcsolattartó: Verbői Tiborné Szervezet: Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány teszi a felhasználók és hozzátartozóik részére a fokozott életöröm átélését. Emellett cél szélesebb tevékenység-kínálat biztosítása is a betegek számára, valamint új munkamódszerek kidolgozása és tesztelése. Az új módszerek alkalmazásának és a tevékenységek adaptálásának eredményeként erősödik az idős emberek céltudatossága. A nyílt légkör megteremtése várhatóan növeli mind a bentlakók, mind hozzátartozóik biztonságérzetét. A projekt eddig sikeres volt, az önkéntes és a civilszervezetek projektben való részvételével a foglalkoztató központ folyamatosan fejlődik. Kapcsolattartó: Birgitta Brännvall, Szervezet: Umeai Önkormányzat Weboldal:

11 Országos jól-léti hálózat, Häme (1., 2., 3. intézkedés) A hálózat célja minél felhasználó-központúbb működési modelleket és ellátási formákat kifejleszteni a jól-léti szolgáltatási szektorban és javítani azok hozzáférhetőségét országos és helyi szinten egyaránt. A Jól-léti Hálózat a hagyományos jól-léti szolgáltatási szektort fejleszti újszerű működési módszerek, ellátási koncepciók és technológiai megoldások elfogulatlan használata révén a vállalkozó szellem előmozdítása érdekében. A hálózatban 23 kistérség és 2 régió vesz részt, a jó gyakorlatokat pedig közösen gyűjtik össze és egymás között használják fel. A hálózat stratégiai témakörei az alábbiak: 1. a működési környezet fejlesztése (partnerségek és együttműködés) 2. vállalkozás és együttműködés (vállalkozói kompetencia, ellátási utalványok használatának gyakorlata, ellátások, vállalkozási koncepciók) 3. hozzájárulás az egészséghez és a jól-léthez (prevenció, egészség- és jól-létjavító sportolás és testmozgás, jól-léti turizmus és zöld gondozás) 4. együttműködés és nemzetközi kapcsolatépítés (jó gyakorlatok, tapasztalatok kicserélése, tanuló partnerségek) REGIONÁLIS JÓ GYAKORLATOK Az országos Jól-léti Hálózatot a Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium finanszírozza a Hämei Regionális Tanácson és a hálózat tagjain keresztül. A valódi interregionális hozzáadott értéket a hálózati működés eredményei tükrözik. A fent említett témákhoz kapcsolódó jó gyakorlatokat kiterjesztették az egész hálózatra, ami a régiókat segíti saját fejlesztési munkájukban. A hálózat által szervezett képzéseken résztvett emberek tudása és kompetenciája bővült. Szervezet: Hämei Fejlesztési Központ Zrt. Weboldal: TREND 1 11

12 12TREND 2 Fokozódó kereslet a kompetens munkaerő iránt Mivel az idős embereknek sajátos problémái és szükségletei vannak többek között a jól-léti és gondozási ellátásokhoz (orvosi és mentős szakmai ellátásokhoz, személyi szolgáltatásokhoz) való hozzáférés területén, egyre inkább szükséges a meglévő ellátások adaptálása az idős emberek igényeinek kielégítése érdekében. A jól-léti és gondozási ellátásokra jellemző, hogy sokan és eltérő célokkal és munkavégzési keretek között érintettek bennük. A szektor számos strukturális nehézséggel küzd, úgymint a szakképzési rendszer fejlesztése és diverzifikálása az idős emberekre irányuló jól-léti és gondozási ellátások területén. Ezért elő kell mozdítani a jövőbeni szakképzési igények valós előrejelzését. E tekintetben döntő jelentőségű a meglévő képzési programokkal kapcsolatos releváns információkhoz való hozzáférés. A szakképzés fontos szerepet játszik a szakképzett munkaerő hosszútávú utánpótlásában és a jól-léti és gondozási ellátások aktiválásában az idős emberek számára.. SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁS Ne becsüljük alá az emberi erőforrások erejét! INTÉZKEDÉSEK 1. Indítsunk kiegészítő képzéseket az idős embereket közvetlenül foglalkozó dolgozók részére, szem előtt tartva a magas színvonalú ellátás kiemelten fontos elemeit! Nagy szükség van olyan emberek képzésére, akik a személyi szolgáltatások szektorában dolgoznak. A jól-léti és gondozási ágazat magas minőségi követelményeinek teljesítése érdekében bővíteni kell az idős emberekkel közvetlen kapcsolatban dolgozó személyek képzési lehetőségeit, ami által frissíthetik készségeiket és tudásukat. Ennél fogva szinergiákat kell teremteni az alapfokú és a munka melletti szakképzési tevékenységek között az idősgondozás-menedzsment területén. Meghatározó jelentőségű a vonzó és minőségi gyakorlati képzés biztosítása és a munkatapasztalatok validálásának lehetővé tétele. 2. Fokozzuk az új technológiák és az IKT használatát! Különösen fontos hatékonyan támogatni a jól-léti/gondozási szektorban dolgozó szakembereket, elsősorban továbbtanulás és szakképzés keretében, valamint az új technológiák, pl. az IKT elérhetővé tétele és használata révén. E tekintetben az új technológiák és az IKT megfelelő eszközöknek tűnnek a piaci trendek előrejelzéséhez az egészségügyi ellátási szektorban (távmenedzsment rendszer, digitális jegyzettömbök használata), és megkönnyítik a hozzáférést az internetes szolgáltatásokhoz és az idős emberekre irányuló online tevékenységekkel kapcsolatos ismeretekhez. 3. Erősítsük a szociális munkások státuszát, segítsük elő annak kedvezőbb megítélését! Döntő jelentőségű az életpályamodellek előmozdítása az egészségügyi és a szociális gondozási szektorban. Ez biztosítja a szociális munkások képesítésének tényleges elismerését annak érdekében, hogy javuljanak a munkakörülményeik. A munkakörülmények javulásával megoldhatók a vállalatok toborzási nehézségei a gondozási szektorban, és biztosítható az idetartozó munkakörök nagyobb elismertsége. 4. Támogatassuk az élethosszig tartó tanulást és bővítsük annak lehetőségeit Aktív élethosszig tartó tanulási politikát kell kidolgozni a jól-léti/gondozási szektorban a növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása és a generációk közötti megértés előmozdítása érdekében, ami hosszútávon megalapozza a jól-létet. Ezenkívül javítja a dolgozók foglalkoztathatóságát, és hozzájárul egészségügyi és jól-léti szolgáltatói tevékenységükhöz, valamint anyagi szükségleteik kielégítéséhez.

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Digitális Oktatási Stratégia

Digitális Oktatási Stratégia Digitális Oktatási Stratégia Felnőttkori tanulás pillér Várkonyi Zoltán pillér vezető Budapest, 2016. november 23. A Digitális Oktatási Stratégia A DOS pillérszerkezete Köznevelés Szakképzés Felsőoktatás

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Stéger Csilla Oktatási Hivatal Konferencia a pedagógusképzés megújításáért Szombathely 2011. 03. 08. Oktatás és képzés 2010 munkaprogram klaszter

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Idősügyi Nemzeti Stratégia

Idősügyi Nemzeti Stratégia 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 1 Idősügyi Nemzeti Stratégia Korózs Lajos államtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium 09-06-19 IDŐSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA 2 A KOR FORRADALMA A XXI. század egyik

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben