Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 2 Készült: augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes Jánosné Fornai László Hollósi Györgyné Holdosi Tamás Horváthné Zsédely Annamária Langenbacher János Dr. Nap Ágnes polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő (később érkezett) Csete Krisztián polgármester köszöntöm a nézőket, a jelenlevőket és a vendéget. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése 7 fő jelenlétével határozatképes. Ezzel az ülést megnyitom. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők személye Horváthné Zsédely Annamária és Hollósi Györgyné legyen, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül egyetért a javasolt jegyzőkönyv-hitelesítőkkel. Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy az előre kiküldött napirendi pontokat azzal a változtatással fogadja el a testület, hogy 1. napirendi pontként tárgyalja meg a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámának bővítése napirendi pontot, ami a költségvetési rendelet, az SZMSZ és az ügyrend módosítását igényli, továbbá hogy a 11. napirendi pontot vegyük le a napirendről a helyzet jogi tisztázatlansága miatt. Továbbá a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás a most kiadott előterjesztések szerint kérte a Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosításának elfogadását és Magyarkeszi település csatlakozási kérelmének elfogadását a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. Valamint javaslom, hogy a pedagógiai asszisztensi státusz megszüntetéséről határozatot hozzunk. Ezt korábban nyilatkozat formájában kérte a MÁK, most testületi határozatot kérnek hozzá a nyilatkozat tartalmával megegyezően. Továbbá mivel kiderült, hogy a szociális rendeletünkben még sincs hatályon kívül helyezve az általános iskolások tankönyvének ingyenes biztosítása javaslom, hogy a költségvetés jelenlegi helyzetére való tekintettel hozzunk a most kiadott javaslat szerinti határozatot arról, hogy ez évben a testület nem biztosítja azt. Elnézést a sok most kiadott anyagért, de sajnos ezek mind olyan időpontban érkeztek, hogy az ülés előtt kiküldeni már nem tudtuk. A technikai csúszás miatt mindenkinek volt ideje áttanulmányozni azokat. Kéri, hogy aki egyetért a fentiek szerint módosított napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadja a javasolt napirendi pontokat. 1. A Polgármesteri Hivatal létszámának bővítése Csete Krisztián polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet és az ügyrend módosítása azért válna szükségessé, mivel a Polgármesteri Hivatal létszámát a jegyző asszony szükségesnek tartja megemelni. Mint tudjuk, az előző ülésen elnapoltuk a Polgármesteri Hivatal létszámának egy fővel való csökkentését. Ez a probléma magától megoldódott, egy határozott

3 3 időre alkalmazott kolleganő felmondott, így az Orvosi Rendelő takarítása változatlan formában maradt, a hivatalsegédi és hivataltakarítási feladatokat pedig ugyanaz a dolgozó napi 2 órában végzi, tehát itt is nyertünk egy embert. Kun Gyula képviselő kéri, hogy mivel jelen lenni az ülésen nem tud, mondjam el 3 napirendi pont vonatkozásában az ő véleményét is. Ehhez a napirendi ponthoz a vita végén mondanám el a véleményét. Az írásos előterjesztést mindenki előre kézhez kapta. A jegyző asszony válaszol a kérdésekre, hogy miért van erre szükség. Berkes Jánosné képviselő: Véleményem szerint a jegyző asszony mint szakember elég ideje van ahhoz Csóron közöttünk, hogy belelát a dolgainkba. Biztosan felmérte maximálisan, hogy még munkaerőre volna szükség, és feltételezem, hogy jól látja, érzékeli és értékeli, hogy kell még ide bizonyos területekre segítség. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Már a pályázatom beadásakor érzékeltem és jeleztem, hogy első látásra kevésnek tűnik ilyen lakosságszámhoz 3 fő ügyintéző. S a fő gond talán azzal van, hogy amióta itt vagyok, nagyon sok területen tapasztaltam nem szabályos, jogsértő dolgokat. Vannak hatáskör-összeütközések, amelyek 3 fővel egyszerűen megoldhatatlanok. Ilyen pl. az ellenőrzés alkalmával észrevételezett házipénztár kezelője, a gazdálkodó és pénzügyi ügyintéző azonossága. Ez azt jelenti, hogy a saját munkáját ellenőrzi. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy szűkös a költségvetés, hiszen részletesen átnéztem. Ettől függetlenül is úgy gondolom, hogy a törvényesség biztosítása kötelességünk, többek között azért is, mert eszerint fogják megítélni a munkánkat mind a felettes szerveink, mind a lakosság. Az igen szűkös fedezet ellenére én megpróbáltam mégis megkeresni a költségvetésben erre a státuszra a fedezetet. Elsősorban természetesen erre az évre (3 hónap), mivel következő évben úgyis tervezni fogjuk. Erre bőséges fedezetet nyújt az eddig középiskolai végzettségű helyettes jegyző és a távol levő jegyző, az én jelenlegi fizetésem és a távol levő jegyző, illetve az előzőleg fél munkabérért dolgozó helyettesítő jegyző és a távol levő jegyző bére közötti különbözet. Ezenkívül találtunk a költségvetésben egy olyan nem tervezett bevételt, amit a normatív állami hozzájárulásból kaptunk létszámarányosan és nem számoltunk vele. Ez hárommillió Ft körüli összeget tesz ki. A kolleganő esetleg meg tudja mondani, hogy melyik sorban találják a költségvetésben. Én mindenképpen szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy függetlenül attól, hogy én tényleg most jöttem, és tudom, hogy nem népszerű ez a kérés támogassák ezt a kérést, mivel a törvényesség biztosítását mindjárt az elején fontos biztosítani. Fornai László képviselő: Akkor ez azt jelenti, hogy a csóri önkormányzat az elmúlt 10 év alatt törvényellenesen működött? Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Én mint mondtam elég rövid ideje dolgozom még Csóron, de bizonyos kisebb-nagyobb szabálysértések vannak mind az önkormányzati, mind a hivatali működésben. Ezek közül van, ami régebb óta fennáll, van, ami rövidebb ideje, s nyilván olyan is lehet, amiket nem vettem észre. Fornai László képviselő: Nekem 10 évre visszamenőleg van visszatekintésem, s mindig is 3 fő ügyintéző volt. Most azt szeretném tudni, hogy változott-e valami azóta? A létszámbővítésből visszavonulni nagyon nehéz, ha szűkülnek a források, ha nem történt lényeges változás a feladatokban, vagy jogszabály-szigorodás. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Ez nem így van. Az írásos anyagban levő minisztériumi állásfoglalás évi. Akkor kb. véleményem szerint hatáskö-

4 4 re volt egy jegyzőnek, most kb nál tartunk. Ebből is adódnak azok a gondok, amiről már beszéltünk pl. emiatt kell a 11. napirendi pontot elnapolni és amin azonnal változtatni kell, de 3 emberrel nem lehet csodákat tenni. Ilyen lakosságszám mellett (és tudjuk, hogy ez hamarosan ugrásszerűen emelkedni fog, mivel eddig bizonyos okok miatt zártkertbe bejelentkezni nem lehetett, holott ezt jogosan megtehették volna) hasonló, környékbeli településen ügyintéző dolgozik. Fornai László képviselő: Egy fő felvétele ezeket a törvényességi gondokat meg fogja oldani és az összeférhetetlenségi problémákra is megoldás? Véleményem szerint nem, mivel az előterjesztés szerinti minisztériumi állásfoglalás szerint 7 fő lenne az ideális, ebbe viszont beleroskad a költségvetés. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: 1 1,5 fő már jelentős javulást okozna. Mindenképpen, 1,5 főt látnék indokoltnak, de azért is kértem 1 főt, mivel látom a költségvetésben, hogy ez az, amit maximálisan el tudnánk érni. De ha én továbbra is azokat a feladatokat végzem, ami nem egy jegyző feladata, hanem előadói, ügyintézői feladatokat végzek a dolgozók helyett, akkor nem fog pozitív irányba változni semmi. Eddig ezeket a jegyző végezte, ebből is adódhatnak azok a gondok, amikről már beszéltünk, s az is, hogy a dolgozók túlságosan leterheltek. Ha megelégszünk azzal, hogy maradjon minden a régiben, s az elmúlt időszak jogsértéseit nem javítjuk ki megfelelően, a gyakorlatot nem alakítjuk megfelelőre, s úgy gondoljuk, maradjon minden úgy, ahogy eddig, s a Közigazgatási Hivatal törvényességi jelzéseire sem reagálunk megfelelően, akkor nincs szükségünk plusz státuszra. Fornai László képviselő: Akkor több változás is volt: a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei és a 2000-ről 2800-ra történő jegyzői hatáskörbővülés. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igen, ez így van. Meg lehet maradni a 3 főnél, de akkor ugyanúgy én fogom végezni a hatósági munka egy részét, s ugyanúgy nem lesz időm arra, ami egy jegyző dolga, hogy a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal törvényességét ellenőrizze, biztosítsa és fenntartsa. Van egy adósunk, aki még a vízdíjjal, szennyvízszállítással, a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos ügyeket intézi, az ebnyilvántartást végzi nagyvonalakban. Egy gazdálkodó, aki a házipénztárat is kezeli, egy személyben pénzügyes is (ez aggályos) a kábeltévé hálózattal kapcsolatos feladatokat látja el, anyakönyvvezetői feladatokat alkalomszerűen, és van egy igazgatási ügyintézőnk, aki munkaidejének döntő részében ügykezelői munkát végez ahelyett, hogy az igazgatási hatósági ügyeket látná el, emellett az anyakönyvi feladatok döntő részét és a népesség-nyilvántartást is. Fornai László képviselő: Milyen munkakört látna el az új dolgozó? Frankné Gőcze Zita jegyző: Úgy gondolom, hogy osztott munkaköre lenne: a szociális ügyekkel foglalkozna, amiből itt nem túl sok van, viszont leginkább ügykezelői feladatokat látna el: jegyzőkönyveket írna, levelezést látna el, iktatást, irattározást, ügyviteli munkákat, amiket a mostani igazgatási ügyintéző végez, viszont nem ez lenne a dolga. Tehát mindenképpen szükséges a hivatali dolgozók munkaköreinek rendezése, átcsoportosítása, átszervezése, de jelenleg nincs más megoldás, ha 6 ember munkáját próbáljuk 3 között elosztani, kénytelen elvégezni minden dolgozó olyan feladatokat is, ami nem az ő dolga lenne. A feladatok elosztásáról a jegyzőnek kell rendelkeznie, s ezt meg is fogom tenni, ha a szükséges létszámot megkapom.

5 5 Fornai László képviselő: Hogyan akarja megoldani a gazdálkodás házipénztár közötti hatásköri összeférhetetlenséget? Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Ezt nem az egy fő felvételével oldanám meg, de erről most nem kívánok nyilatkozni, ezt jogszerűvé fogom tudni tenni más módon, arra az időszakra, amíg itt vagyok, biztosan. Berkes Jánosné képviselő: Megkérdezi, hogy amennyiben utolérnénk az elmaradt feladatokat, felszámolnánk a hiányosságokat és jogszabálysértő gyakorlatokat, akkor is hosszú távon 8 órában ugyanígy szükséges-e egy főt alkalmazni. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igen. A fent elmondottak miatt. Csete Krisztián polgármester: Véleményem szerint nem is azzal van a gond, amikor mindenki itt van és mindenki egyformán tud dolgozni. Mindig vannak szabadságon, táppénzen, s ilyenkor megtorpan a munka. Fornai László képviselő: Nyáron szabadságolások idején ez nagyon feszítő tud lenni. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igen. Akkor is, bár csak néhány napra tudnak szabadságra menni, hosszabb időre nem is mennek. Ha betegek, akkor is inkább szabadságot vesznek ki néhány napot, de ez nem megoldás! Ha 3 emberből csak egy esik ki, akkor is pótolhatatlan. Csete Krisztián polgármester: Elmondja Kun Gyula távollevő képviselő véleményét. Az ő véleménye, hogy hosszú időn keresztül meg tudtuk oldani így is a feladatokat, s ha már egyszer végrehajtottunk több oldalról egy racionalizálást az önkormányzat részéről (költségcsökkentés, létszámleépítés), akkor nem kellene a hivatalban ellensúlyozásként létszámnövelésre felhasználni, mert az megkérdőjelezi az eddigi tevékenységünket, hogy miért vonunk el több oldalról, ha ezt egy oldalon növeljük. Én úgy érzem, kaptunk rá magyarázatot, hogy miért van rá szükség. Ez nem luxus, nem arról van szó, hogy fellélegeztünk és gyorsan költsük el a pénzt. Ez egy kényszerű lépésnek tűnik. De nem akarok emellett a vélemény mellett érvelni, mert ezt a munkát csinálom fél éve, és pontosan tudom, hogy milyen munkát kell elvégezni. Nem látok ugyan bele a jogi részébe, de hogy a napi tevékenységből mi és mennyi hiányzik, abba körülbelül igen. Langenbacher János képviselő: Egy kérdésem van. Miért nem lett ez a Pénzügyi Bizottság elé tárva? Csete Krisztián polgármester: Még nem volt kidolgozva ez a kérdés. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Egyrészt a napokban dolgoztam ki a témát. Másrészt a Közigazgatási Hivatalban is a napokban jártam, ahol kiderült, hogy a hivatali gyakorlaton kívül, amit azonnal láttam, az önkormányzati munkán is sok mindenben változtatni kell, ráadásul az elmúlt kb. 8 hónap jegyzőkönyveiben, rendeleteiben, döntéseiben is számtalan hibát találtak, amit rövid időn belül orvosolnunk kell, nagyon sok teendő vár ránk itt, a testületben is, de a hivatal munkáján is sokat kell változtatni ahhoz, hogy jól működjön amellett, hogy a rám maradt 8 hónapos ügyirathátralékot is be kell hozni. Ezek rendezéséhez minimum fél, egy év kell, mivel ez ilyen rövid idő alatt egyszerre nem megy, csak fokozatosan lehet javítani. De nem csak emiatt kell a plusz státusz, hanem úgy gondolom, hogy törvé-

6 6 nyesen működni három ügyintézővel ilyen lakosságszám mellett nem lehet. Emiatt gondoltam úgy, hogy sürgősen testület elé terjesztem ezt a javaslatot. Langenbacher János képviselő: Ezt én tudomásul vettem, hallom és értem is, de ha egy ügy nincs megfelelően előkészítve, és a Pénzügyi Bizottság nem látta, akkor a magam részéről ezt az ügyet én támogatni nem tudom és nem is fogom. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Én a Pénzügyi Bizottság ülésének tényéről az ülés napján hallottam csak, meghívót és anyagot nem is láttam, nem is kaptam, holott a bizottsági ülések törvényességét ugyanúgy biztosítani kell, mint a testületiét. De ha megfelel, akkor rendkívüli bizottsági ülés keretében ezeket a tényeket elmondom, vagy amiket még kérnek ezzel kapcsolatban, azt beszerzem, adatokkal alátámasztom, s újra előterjesztem, csak úgy gondolom, hogy ez időhúzás. Berkes Jánosné képviselő: Én meg úgy gondolom, hogy ha egy szakember ebbe belelát és ezeket törvényességi oldalról alá tudja támasztani, akkor szerintem maximálisan indokolt, ha tetszik a Pénzügyi Bizottságnak, ha nem. Langenbacher János képviselő: Ettől kezdve a Pénzügyi Bizottságra nincs szükség. Berkes Jánosné képviselő: Kaptunk egy részletes tájékoztatást, hogy honnan lehet a pénzt előteremteni rá. Ha ez így igaz, akkor mi ebben a nem elfogadható? Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igazából itt csak az a kérdés, hogy vagy akarjuk ezeket a dolgokat megoldani, vagy nem, és akkor minden marad a régiben. Langenbacher János képviselő: Akarjuk megoldani, csak nem ész nélkül, hanem oda kell figyelni. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Ezeket a tényeket és számokat tudtam volna elmondani a Pénzügyi Bizottságnak is, ha tudtam volna időben az ülésről, ahol egyébként hivatalból részt kellett volna vennem a törvényesség biztosítása érdekében. Fornai László képviselő: A rendelettel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A jelenlegi státuszokat próbáltam beazonosítani a rendeletben. A polgármesteri rendben, a jegyző Ön. Van egy adós, egy gazdálkodó. Ez is rendben van. Van azonban egy igazgatási előadó és egy általános igazgatási előadó. Itt valószínűleg valami nem stimmel, hiszen ez ugyanaz. Nehogy plusz egy főt fogadjunk el tévedésből, mert akkor lesz is plusz egy fő. A többi pedig változatlan. Hivatalsegéd volt is. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Nem ugyanaz. Én nem jegyző vagyok, hanem általános igazgatási ügyintéző, ugyanis jegyzőjük van, csak huzamosabb ideig távol. Aljegyzőnek a jegyző javaslatára nevezhetnének ki, ez azonban a tények ismeretében most kicsit bonyolult lenne, így a közigazgatási hivatal javaslatára Önök úgy módosították idejövetelem előtt a költségvetési rendeletüket, hogy általános igazgatási ügyintézőt vesznek fel, aki távollétében helyettesíti a jegyzőt. Ez lettem én. Az igazgatási ügyintézőt pedig mindenki ismeri. A hivatalsegéd is osztott munkakör, az orvosi rendelőt és a hivatalt takarítja, emellett végzi a hivatalsegédi feladatokat is, mivel a határozott időre felvett hivatalsegéd felmondott, s mivel a fenti feladatokat meg kellett oldani, a polgármester így módosította a takarítónő munkaköri leírását és szerződését. Itt is jelentős mértékű megtakarítás keletkezett.

7 7 Csete Krisztián polgármester: Megkérdezi, nem kellene-e ezt a témát elnapolni a fentiek miatt. Horváthné Zsédely Annamária képviselő: Miért kellene? Csete Krisztián polgármester: Akkor ehhez minősített többség szükséges? Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igen, mivel rendeletmódosítással is jár, szervezeti változással is, feltétlenül. Csete Krisztián polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy egy fő felvételre kerüljön a polgármesteri hivatalba, kézfeltartással szavazzon. Mivel a testület a létszámbővítést, és az ehhez kapcsolódó rendelet-módosításokat 5 igen szavazat 2 ellenszavazat ellenében nem szavazta meg, a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 108/2007. (VIII. ) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri hivatal létszámbővítéséhez és a költségvetési rendelet, valamint az SZMSZ módosításához nem járul hozzá, és az ügyrendet nem módosítja az előterjesztés szerint 5 igen és 2 nem szavazat mellett. Határidő: Felelős: nincs nincs Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: A javaslatot Pénzügyi Bizottság elé fogom terjeszteni és újból testület elé hozni. Fornai László képviselő: Nekem egyébként is zavaros volt, hogy van-e hivatalsegéd, milyen formában, akkor lesz miről dönteni. Csete Krisztián polgármester: Erre választ kaptunk és nem tudom, miben befolyásolja a döntést a hivatalsegéd minősége. Fornai László képviselő: Ha valóban megoldható más módon a gazdasági összeférhetetlenség kiküszöbölése, akkor nem értem, miért ne tudnák a munkát változatlan formában megoldani a dolgozók. Emellett lehet, hogy valóban szükséges egy fő felvétele a hatáskörök bővülése miatt, de akkor ez az oka. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő képviselő: Nem csak ez az oka. A fő ok, hogy három ügyintézővel nem lehet a jogszerű működését biztosítani egy hivatalnak, s akkor a jövőben sem biztosítható a teljes jog- és szakszerűség. Holdosi Tamás képviselő: Egy fenékkel egy lovat Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Egy jegyző nem tudja az ügyintézői feladatok nagy részét is ellátni és emellett a jegyzői feladatokat is tisztességesen. És igen,

8 8 azon is gondolkodtunk, hogy fél munkakörben pénzügyi, fél munkakörben szociális ügyintézői munkakört hirdetünk, de arra még kevesebb az esély, hogy ilyen képesítésű embert találunk. Berkes Jánosné képviselő: Ez nem friss téma. Emlékszünk még arra, hogy amikor a polgármester úr elkezdte a jegyzői feladatok ellátását is, már akkor jelezte ő is, hogy túl sok. Akkor elcsendesedtünk. Most megjött a jegyzőt helyettesítő dolgozó, s most ugyanazt halljuk tőle is. Fornai László képviselő: Úgy emlékszem, az előző testületi ülésen létszámcsökkentésről határoztunk. Akkor ezt is kár volt meglépni. Csete Krisztián polgármester: Ezt elnapoltuk, és a dolgozó magától ment el, felmondott. Fornai László képviselő: Nem bánom, mert alaposan kifejtette írásban, hogy miért van erre szükség. Zsédelyné Horváth Annamária képviselő: Egy hivatalsegédi/takarítói munkakör nem ugyanaz, mint egy köztisztviselői. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Ő nem hatósági ügyeket intézett. Hivatalsegéd volt, takarított. Fornai László képviselő: Én most státuszokról beszélek. Csete Krisztián polgármester: Ne ragozzuk ezt, szavaztunk, Pénzügyi Bizottság elé visszük az ügyet. Visszatérünk rá. 2. A évi költségvetés módosítása Csete Krisztián polgármester: Ez a féléves költségvetés végrehajtása megtárgyalásához kapcsolódik, fő okként a folyószámlahitel igénybevétele miatt szükséges, melyről döntött a testület és ennek beépítése szükséges a költségvetésbe. Mivel hozzászólás nincs, kérem, hogy amennyiben a költségvetési rendelet előterjesztés szerinti módosításával a képviselő-testület egyetért, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 18/2007. (VIII. 30). számú rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2007. (III. 1.) számú rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. A évi költségvetésről szóló 3/2007. (III. 1.) számú rendelet módosítása (Ez a napirendi pont a testületi ülés vitája során került napirendre).

9 9 Fornai László képviselő: Egy technikai jellegű kérdés a költségvetéses kolleganőhöz. Milyen formában lett beépítve a költségvetésbe a folyószámlahitel, hiszen ez nem többletforrás, nem költhetjük el? Király Árpádné köztisztviselő: Átmeneti likviditási gondok megoldására vettük fel, ha megkapjuk elkölthetjük. Működési kiadásokra terveztem be, s a kiadási oldalon is ezzel módosítani kell a költségvetést, ahogy ez látszik is. A hitel folyósításának egy feltétele volt, hogy be kell építeni a költségvetésbe. Fornai László képviselő: Aggályosnak tartom. A likviditási hitel arra való, hogy ha egy hónapig a tartozásokat (számlákat) nem tudjuk kifizetni, mert nem jön meg az állami támogatás, akkor ebből pontosan tudunk fizetni addig, amíg nem utalják, az egy hónap áthidalása céljából. De ha a bevételi és a kiadási oldalon is betervezzük, akkor milyen forrásból fogjuk ezt visszafizetni? Ez esetben ezt nem tudom támogatni, ez nonszensz. Ez a Pénzügyi Bizottság elé megint nem került, nem volt így szó róla, és ez nem elfogadható. 5 millió forintot honnan fogunk tudni előteremteni? Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Ezt a képviselő-testület már elfogadta. Ez lett betervezve a költségvetésbe. Mégpedig mindkét oldalra, mivel egyébként felborul a költségvetés. Fornai László képviselő: A folyószámlahitelt valóban megszavaztuk, de ez innentől kezdve nem folyószámlahitel, hogy a kiadási oldalra is be van tervezve, hanem a költségvetés hiány pótlására szolgál. Berkes Jánosné képviselő: Nem biztos, hogy az 5 millió forint igénybevételre kerül. Fornai László képviselő: Nem ragozom szakmailag. A folyószámlahitel a likviditási gondok átmeneti áthidalására szolgál és nem a rezsire elköltendő összeg. Tehát nem felélendő, hanem átmeneti jelleggel segítség, amíg a bevételeink nem érkeznek meg. Ez így rendben van. De ha elköltjük, honnan veszünk elő 5 millió forintot a visszafizetésére, nem lesz arra sehonnan se forrásunk. Langenbacher János képviselő: Azt szavaztuk meg, hogy az esetleges egy hónapos csúszás elkerülése érdekében ebből tudunk fizetni. Nem volt szó egyéb hitelről. Nem értem, hogy miért kell mégis betervezni a költségvetésbe. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Azért, mert ez volt a folyószámlahitel felvételének a feltétele. Berkes Jánosné képviselő: Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ehhez a pénzhez hozzányúlunk, csak abban az esetben, ha a kintlévőségeink nem jönnének meg, és csak átmenetileg. Ezt szavaztuk meg. Csete Krisztián polgármester: Ha nem vesszük fel, akkor nem is kell visszafizetnünk. Akkor kiadásként nem is kell megjelennie. Ha nem vesszük fel a folyószámlahitelt akkor egyébként bevételi oldalra se kell betenni a költségvetésbe. Kell nekünk attól tartani, hogy évvégén ki kell fizetnünk valamit, ha nem vesszük fel?

10 10 Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Ha nem építjük be a költségvetésbe, nem is fogjuk megkapni, mivel ez volt a feltétele a felvételnek. A költségvetésbe pedig mindkét oldalra be kell tervezni, mert különben felborul az egyensúly. Langenbacher János képviselő: A folyószámlahitelt miért kell egyáltalán tervezni? Hát pont arra való, hogy ha szükség van rá, akkor kell. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Azért, mert minden bevételt, kiadást tervezni kell, és ennek meg kell jelennie a költségvetésben, mert eltérünk az eredeti költségvetéstől. Csete Krisztián polgármester: Nem lenne elég akkor betenni a költségvetésbe, ha igénybe vettük és költségvetést módosítunk? Berkes Jánosné képviselő: Ez nem így hangzott el a javaslatban, azért zavaró mindenkinek. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: A folyószámlahitelt a bank csak úgy adja meg, ha betervezzük megfelelően a költségvetésbe. Ez feltétel. Fornai László képviselő: A Pénzügyi Bizottságnak meg kell ezt tárgyalnia, mert ha ez nem egy áthidaló hitel, a veszteségeket nem finanszírozhatjuk hitelből. A folyószámlahitel az likviditási hitel. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Igen, ez így van. Erre szolgál, ezt vettük fel, de a költségvetésben ezt így kell szerepeltetni és a bevételi és kiadási oldalon is meg kell jelennie, ahogyan azt már elmondtam. Csete Krisztián polgármester: Mi egy keretet, egy lehetőséget kértünk, nem 5 millió forintos hitelt. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Igen, de költségvetésileg ezt a fentiek szerint lehet rendezni. Fornai László képviselő: Rendben. De akkor kiadási oldalon ez hol jelenik meg a költségvetésben? Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: A működési kiadásokban. Ezek után azonban felteszem a kérdést, hogy amikor ezt eldöntötte a testület, akkor meggondolta-e, hogy így jó, ha ennyire nem világos. Fornai László képviselő: Persze, hogy meggondolta. Megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság a likviditási hitelt, és úgy döntött, hogy nyugodtan felveheti az önkormányzat, mivel ez a költségvetésben sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem jelenik meg. De ez így nem likviditási hitel. Ezt nevezzük veszteségfinanszírozásnak. Ez nem elfogadható. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: A folyószámlahitelt nem kötelező felvenni. Ha nem vesszük igénybe, nem kell semmit visszafizetni, ha felvesszük, akkor a már megtárgyalt feltételek szerint kell visszafizetni, illetve a hitel folyósításának akár igénybe vesszük, akár nem van egy díja, amit szintén elfogadott a Pénzügyi Bizottság és a testület is. Ezekkel a feltételekkel kaptuk meg a hitelt, mert ezekkel a feltételekkel kértük. A költségvetésben pedig minden bevételnek, illetve kiadásnak szerepelnie kell, ráadásul a bank feltétele is

11 11 ez volt, tehát e nélkül biztosan nem kapjuk meg a folyószámlahitelt. A költségvetés természetesen módosítható, ha mégsem kapnánk meg a hitelt. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: A fentiek szerint meg kell jeleníteni a költségvetésben. Ha nem kapjuk meg a hitelt, akkor lehet módosítani a költségvetést. Fornai László képviselő: Biztosan megkapja az önkormányzat, de most már világos a helyzet. Nem lehetne máshova tenni kiadási oldalon? Mert ha ezt elköltjük, jövőre valahonnan vissza kell fizetni! Erre pedig nem lesz fedezet. Csete Krisztián polgármester: Azokkal a feltételekkel kaptuk meg, ami a kérelmünkben benne volt. És nem akarjuk igénybe venni, csak ha muszáj. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Akkor javaslom, hogy az elfogadott költségvetési rendeletet módosítsuk úgy, hogy kiadási oldalon az általános tartalék sorban szerepeljen, ha ez megnyugtatóbb a képviselő-testület számára. Fornai László képviselő: Így már rendben van, és a költségvetés egyensúlya is. Zsédelyné Horváth Annamária képviselő: Kérdésem a költségvetés módosításával kapcsolatban: a 2. oldal 3. -a nem tiszta a részemre. A képviselő-testület hiányt állapít meg, hitelfelvételt hajt végre. Csete Krisztián polgármester: Nem kell hitelt felvennünk fel. Egy biztonsági lehetőségre van szükségünk. Hitel és hitel között is van különbség. A hitel és a folyószámlahitel közötti különbség óriási. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Igen, a folyószámlahitel is hitel és mi ezt kértük és ezt vettük fel. S ha a testület megszavazza a módosítást, akkor én a működési kiadások közül a kiadási oldalon tartalékra helyezem az 5 millió Ft folyószámlahitelt, ami azt jelenti, hogy nem a működési kiadásoknál fog szerepelni, ha ez zavaró a testület számára, s ezzel módosul a költségvetés. Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy a hitel szövegezés folyószámlahitel, vagy hitelkeret-bővítés, vagy keretlehetőség legyen, mert a hitel szó mást takar, és hiányt nem állapítunk meg. Fornai László képviselő: De ez így lett előterjesztve. S ha ne adja Isten, így elfogadtuk volna, akkor 5 millió Ft-tal túlköltekezte volna magát az önkormányzat. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Ez nem azt jelenti, hogy el is költjük. Lehet, hogy nem is lesz szükség arra, hogy ehhez az összeghez hozzányúljunk. Ez nem úgy működik, hogy addig nem nyugszunk, amíg ezt az összeget el nem költjük. Fornai László képviselő: Persze, hogy nem, de én úgy tapasztaltam az eddigi életem során, hogy ami be van tervezve kiadásként, az mindig elfogy. A bevételnél nem midig folynak viszont be az összegek. Ez a szituáció tényleg meggyőzött arról, hogy kell egy plusz fő, mert akkor több idő marad az előkészítésre. És a gazdálkodási ügyintéző sem volt jelen, holott arról volt szó, hogy a költségvetés előtt leülünk megbeszélni a részleteket.

12 12 Langenbacher János képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülését pedig ne a polgármester hívja össze, hanem az elnök. Csete Krisztián polgármester: Az elnök érte, hogy mivel ő távol lakik és én vagyok a kapcsolattartó, tegyem ezt meg helyette. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Nem hívott és kért senki arra, hogy beszéljük meg, a költségvetés elkészítésének pedig határideje van, nem várhatok a bizottságra. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Én is szeretném kérni, hogy tudjak a bizottsági ülések időpontjáról, mivel az ülések törvényességét nekem kellene biztosítanom. Úgy elég nehéz, ha nem vagyok ott. Hollósi Györgyné képviselő: Jó volna, ha megbeszélnétek ülésen kívül, hogy ki mit kell, hogy tegyen. Csete Krisztián polgármester: A következő költségvetésnél ez már így fog történni, és ha 5 óra hosszát tart, akkor addig leszünk ott. Mivel több hozzászólás nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a költségvetési rendeletet módosítsuk aszerint, hogy az 5 millió forint folyószámlahitel kiadási oldalon a tartalékban szerepeljen, továbbá a hitel szó folyószámlahitellé módosuljon és a hiányt állapít meg kifejezés ne szerepeljen a rendeletben, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 19/2007. (VIII. 30.) számú rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2007. (III. 1.) számú rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) évi költségvetés I. félévi végrehajtásának megtárgyalása Csete Krisztián polgármester: Van-e hozzáfűznivaló? Mivel hozzászólás nincs, kérem, hogy aki egyetért a évi költségvetés I. félévi végrehajtásával, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 20/2007. (VIII. 30.) számú rendelete a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. a felsőoktatásban tanulók, illetve tanulmányokat kezdeni kívánók anyagi támogatásáról szóló 15/2001. (VII. 1.) Ör. Számú rendeletének módosítása (Ennél a napirendi pontnál érkezett a terembe dr. Nap Ágnes képviselő).

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 18-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2015. február 24-én, kedden 10 óra 11 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) Jegyzőkönyv az Országos Köznevelési Tanács 2005. december 8-án, csütörtökön az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend: 1. A 2006.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen.

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen. Jegyzőkönyv (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 5-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László alpolgármester

Részletesebben