Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

2 2 Készült: augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes Jánosné Fornai László Hollósi Györgyné Holdosi Tamás Horváthné Zsédely Annamária Langenbacher János Dr. Nap Ágnes polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő (később érkezett) Csete Krisztián polgármester köszöntöm a nézőket, a jelenlevőket és a vendéget. Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése 7 fő jelenlétével határozatképes. Ezzel az ülést megnyitom. Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítők személye Horváthné Zsédely Annamária és Hollósi Györgyné legyen, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül egyetért a javasolt jegyzőkönyv-hitelesítőkkel. Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy az előre kiküldött napirendi pontokat azzal a változtatással fogadja el a testület, hogy 1. napirendi pontként tárgyalja meg a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámának bővítése napirendi pontot, ami a költségvetési rendelet, az SZMSZ és az ügyrend módosítását igényli, továbbá hogy a 11. napirendi pontot vegyük le a napirendről a helyzet jogi tisztázatlansága miatt. Továbbá a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás a most kiadott előterjesztések szerint kérte a Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosításának elfogadását és Magyarkeszi település csatlakozási kérelmének elfogadását a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. Valamint javaslom, hogy a pedagógiai asszisztensi státusz megszüntetéséről határozatot hozzunk. Ezt korábban nyilatkozat formájában kérte a MÁK, most testületi határozatot kérnek hozzá a nyilatkozat tartalmával megegyezően. Továbbá mivel kiderült, hogy a szociális rendeletünkben még sincs hatályon kívül helyezve az általános iskolások tankönyvének ingyenes biztosítása javaslom, hogy a költségvetés jelenlegi helyzetére való tekintettel hozzunk a most kiadott javaslat szerinti határozatot arról, hogy ez évben a testület nem biztosítja azt. Elnézést a sok most kiadott anyagért, de sajnos ezek mind olyan időpontban érkeztek, hogy az ülés előtt kiküldeni már nem tudtuk. A technikai csúszás miatt mindenkinek volt ideje áttanulmányozni azokat. Kéri, hogy aki egyetért a fentiek szerint módosított napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadja a javasolt napirendi pontokat. 1. A Polgármesteri Hivatal létszámának bővítése Csete Krisztián polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet és az ügyrend módosítása azért válna szükségessé, mivel a Polgármesteri Hivatal létszámát a jegyző asszony szükségesnek tartja megemelni. Mint tudjuk, az előző ülésen elnapoltuk a Polgármesteri Hivatal létszámának egy fővel való csökkentését. Ez a probléma magától megoldódott, egy határozott

3 3 időre alkalmazott kolleganő felmondott, így az Orvosi Rendelő takarítása változatlan formában maradt, a hivatalsegédi és hivataltakarítási feladatokat pedig ugyanaz a dolgozó napi 2 órában végzi, tehát itt is nyertünk egy embert. Kun Gyula képviselő kéri, hogy mivel jelen lenni az ülésen nem tud, mondjam el 3 napirendi pont vonatkozásában az ő véleményét is. Ehhez a napirendi ponthoz a vita végén mondanám el a véleményét. Az írásos előterjesztést mindenki előre kézhez kapta. A jegyző asszony válaszol a kérdésekre, hogy miért van erre szükség. Berkes Jánosné képviselő: Véleményem szerint a jegyző asszony mint szakember elég ideje van ahhoz Csóron közöttünk, hogy belelát a dolgainkba. Biztosan felmérte maximálisan, hogy még munkaerőre volna szükség, és feltételezem, hogy jól látja, érzékeli és értékeli, hogy kell még ide bizonyos területekre segítség. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Már a pályázatom beadásakor érzékeltem és jeleztem, hogy első látásra kevésnek tűnik ilyen lakosságszámhoz 3 fő ügyintéző. S a fő gond talán azzal van, hogy amióta itt vagyok, nagyon sok területen tapasztaltam nem szabályos, jogsértő dolgokat. Vannak hatáskör-összeütközések, amelyek 3 fővel egyszerűen megoldhatatlanok. Ilyen pl. az ellenőrzés alkalmával észrevételezett házipénztár kezelője, a gazdálkodó és pénzügyi ügyintéző azonossága. Ez azt jelenti, hogy a saját munkáját ellenőrzi. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy szűkös a költségvetés, hiszen részletesen átnéztem. Ettől függetlenül is úgy gondolom, hogy a törvényesség biztosítása kötelességünk, többek között azért is, mert eszerint fogják megítélni a munkánkat mind a felettes szerveink, mind a lakosság. Az igen szűkös fedezet ellenére én megpróbáltam mégis megkeresni a költségvetésben erre a státuszra a fedezetet. Elsősorban természetesen erre az évre (3 hónap), mivel következő évben úgyis tervezni fogjuk. Erre bőséges fedezetet nyújt az eddig középiskolai végzettségű helyettes jegyző és a távol levő jegyző, az én jelenlegi fizetésem és a távol levő jegyző, illetve az előzőleg fél munkabérért dolgozó helyettesítő jegyző és a távol levő jegyző bére közötti különbözet. Ezenkívül találtunk a költségvetésben egy olyan nem tervezett bevételt, amit a normatív állami hozzájárulásból kaptunk létszámarányosan és nem számoltunk vele. Ez hárommillió Ft körüli összeget tesz ki. A kolleganő esetleg meg tudja mondani, hogy melyik sorban találják a költségvetésben. Én mindenképpen szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy függetlenül attól, hogy én tényleg most jöttem, és tudom, hogy nem népszerű ez a kérés támogassák ezt a kérést, mivel a törvényesség biztosítását mindjárt az elején fontos biztosítani. Fornai László képviselő: Akkor ez azt jelenti, hogy a csóri önkormányzat az elmúlt 10 év alatt törvényellenesen működött? Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Én mint mondtam elég rövid ideje dolgozom még Csóron, de bizonyos kisebb-nagyobb szabálysértések vannak mind az önkormányzati, mind a hivatali működésben. Ezek közül van, ami régebb óta fennáll, van, ami rövidebb ideje, s nyilván olyan is lehet, amiket nem vettem észre. Fornai László képviselő: Nekem 10 évre visszamenőleg van visszatekintésem, s mindig is 3 fő ügyintéző volt. Most azt szeretném tudni, hogy változott-e valami azóta? A létszámbővítésből visszavonulni nagyon nehéz, ha szűkülnek a források, ha nem történt lényeges változás a feladatokban, vagy jogszabály-szigorodás. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Ez nem így van. Az írásos anyagban levő minisztériumi állásfoglalás évi. Akkor kb. véleményem szerint hatáskö-

4 4 re volt egy jegyzőnek, most kb nál tartunk. Ebből is adódnak azok a gondok, amiről már beszéltünk pl. emiatt kell a 11. napirendi pontot elnapolni és amin azonnal változtatni kell, de 3 emberrel nem lehet csodákat tenni. Ilyen lakosságszám mellett (és tudjuk, hogy ez hamarosan ugrásszerűen emelkedni fog, mivel eddig bizonyos okok miatt zártkertbe bejelentkezni nem lehetett, holott ezt jogosan megtehették volna) hasonló, környékbeli településen ügyintéző dolgozik. Fornai László képviselő: Egy fő felvétele ezeket a törvényességi gondokat meg fogja oldani és az összeférhetetlenségi problémákra is megoldás? Véleményem szerint nem, mivel az előterjesztés szerinti minisztériumi állásfoglalás szerint 7 fő lenne az ideális, ebbe viszont beleroskad a költségvetés. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: 1 1,5 fő már jelentős javulást okozna. Mindenképpen, 1,5 főt látnék indokoltnak, de azért is kértem 1 főt, mivel látom a költségvetésben, hogy ez az, amit maximálisan el tudnánk érni. De ha én továbbra is azokat a feladatokat végzem, ami nem egy jegyző feladata, hanem előadói, ügyintézői feladatokat végzek a dolgozók helyett, akkor nem fog pozitív irányba változni semmi. Eddig ezeket a jegyző végezte, ebből is adódhatnak azok a gondok, amikről már beszéltünk, s az is, hogy a dolgozók túlságosan leterheltek. Ha megelégszünk azzal, hogy maradjon minden a régiben, s az elmúlt időszak jogsértéseit nem javítjuk ki megfelelően, a gyakorlatot nem alakítjuk megfelelőre, s úgy gondoljuk, maradjon minden úgy, ahogy eddig, s a Közigazgatási Hivatal törvényességi jelzéseire sem reagálunk megfelelően, akkor nincs szükségünk plusz státuszra. Fornai László képviselő: Akkor több változás is volt: a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei és a 2000-ről 2800-ra történő jegyzői hatáskörbővülés. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igen, ez így van. Meg lehet maradni a 3 főnél, de akkor ugyanúgy én fogom végezni a hatósági munka egy részét, s ugyanúgy nem lesz időm arra, ami egy jegyző dolga, hogy a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal törvényességét ellenőrizze, biztosítsa és fenntartsa. Van egy adósunk, aki még a vízdíjjal, szennyvízszállítással, a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos ügyeket intézi, az ebnyilvántartást végzi nagyvonalakban. Egy gazdálkodó, aki a házipénztárat is kezeli, egy személyben pénzügyes is (ez aggályos) a kábeltévé hálózattal kapcsolatos feladatokat látja el, anyakönyvvezetői feladatokat alkalomszerűen, és van egy igazgatási ügyintézőnk, aki munkaidejének döntő részében ügykezelői munkát végez ahelyett, hogy az igazgatási hatósági ügyeket látná el, emellett az anyakönyvi feladatok döntő részét és a népesség-nyilvántartást is. Fornai László képviselő: Milyen munkakört látna el az új dolgozó? Frankné Gőcze Zita jegyző: Úgy gondolom, hogy osztott munkaköre lenne: a szociális ügyekkel foglalkozna, amiből itt nem túl sok van, viszont leginkább ügykezelői feladatokat látna el: jegyzőkönyveket írna, levelezést látna el, iktatást, irattározást, ügyviteli munkákat, amiket a mostani igazgatási ügyintéző végez, viszont nem ez lenne a dolga. Tehát mindenképpen szükséges a hivatali dolgozók munkaköreinek rendezése, átcsoportosítása, átszervezése, de jelenleg nincs más megoldás, ha 6 ember munkáját próbáljuk 3 között elosztani, kénytelen elvégezni minden dolgozó olyan feladatokat is, ami nem az ő dolga lenne. A feladatok elosztásáról a jegyzőnek kell rendelkeznie, s ezt meg is fogom tenni, ha a szükséges létszámot megkapom.

5 5 Fornai László képviselő: Hogyan akarja megoldani a gazdálkodás házipénztár közötti hatásköri összeférhetetlenséget? Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Ezt nem az egy fő felvételével oldanám meg, de erről most nem kívánok nyilatkozni, ezt jogszerűvé fogom tudni tenni más módon, arra az időszakra, amíg itt vagyok, biztosan. Berkes Jánosné képviselő: Megkérdezi, hogy amennyiben utolérnénk az elmaradt feladatokat, felszámolnánk a hiányosságokat és jogszabálysértő gyakorlatokat, akkor is hosszú távon 8 órában ugyanígy szükséges-e egy főt alkalmazni. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igen. A fent elmondottak miatt. Csete Krisztián polgármester: Véleményem szerint nem is azzal van a gond, amikor mindenki itt van és mindenki egyformán tud dolgozni. Mindig vannak szabadságon, táppénzen, s ilyenkor megtorpan a munka. Fornai László képviselő: Nyáron szabadságolások idején ez nagyon feszítő tud lenni. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igen. Akkor is, bár csak néhány napra tudnak szabadságra menni, hosszabb időre nem is mennek. Ha betegek, akkor is inkább szabadságot vesznek ki néhány napot, de ez nem megoldás! Ha 3 emberből csak egy esik ki, akkor is pótolhatatlan. Csete Krisztián polgármester: Elmondja Kun Gyula távollevő képviselő véleményét. Az ő véleménye, hogy hosszú időn keresztül meg tudtuk oldani így is a feladatokat, s ha már egyszer végrehajtottunk több oldalról egy racionalizálást az önkormányzat részéről (költségcsökkentés, létszámleépítés), akkor nem kellene a hivatalban ellensúlyozásként létszámnövelésre felhasználni, mert az megkérdőjelezi az eddigi tevékenységünket, hogy miért vonunk el több oldalról, ha ezt egy oldalon növeljük. Én úgy érzem, kaptunk rá magyarázatot, hogy miért van rá szükség. Ez nem luxus, nem arról van szó, hogy fellélegeztünk és gyorsan költsük el a pénzt. Ez egy kényszerű lépésnek tűnik. De nem akarok emellett a vélemény mellett érvelni, mert ezt a munkát csinálom fél éve, és pontosan tudom, hogy milyen munkát kell elvégezni. Nem látok ugyan bele a jogi részébe, de hogy a napi tevékenységből mi és mennyi hiányzik, abba körülbelül igen. Langenbacher János képviselő: Egy kérdésem van. Miért nem lett ez a Pénzügyi Bizottság elé tárva? Csete Krisztián polgármester: Még nem volt kidolgozva ez a kérdés. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Egyrészt a napokban dolgoztam ki a témát. Másrészt a Közigazgatási Hivatalban is a napokban jártam, ahol kiderült, hogy a hivatali gyakorlaton kívül, amit azonnal láttam, az önkormányzati munkán is sok mindenben változtatni kell, ráadásul az elmúlt kb. 8 hónap jegyzőkönyveiben, rendeleteiben, döntéseiben is számtalan hibát találtak, amit rövid időn belül orvosolnunk kell, nagyon sok teendő vár ránk itt, a testületben is, de a hivatal munkáján is sokat kell változtatni ahhoz, hogy jól működjön amellett, hogy a rám maradt 8 hónapos ügyirathátralékot is be kell hozni. Ezek rendezéséhez minimum fél, egy év kell, mivel ez ilyen rövid idő alatt egyszerre nem megy, csak fokozatosan lehet javítani. De nem csak emiatt kell a plusz státusz, hanem úgy gondolom, hogy törvé-

6 6 nyesen működni három ügyintézővel ilyen lakosságszám mellett nem lehet. Emiatt gondoltam úgy, hogy sürgősen testület elé terjesztem ezt a javaslatot. Langenbacher János képviselő: Ezt én tudomásul vettem, hallom és értem is, de ha egy ügy nincs megfelelően előkészítve, és a Pénzügyi Bizottság nem látta, akkor a magam részéről ezt az ügyet én támogatni nem tudom és nem is fogom. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Én a Pénzügyi Bizottság ülésének tényéről az ülés napján hallottam csak, meghívót és anyagot nem is láttam, nem is kaptam, holott a bizottsági ülések törvényességét ugyanúgy biztosítani kell, mint a testületiét. De ha megfelel, akkor rendkívüli bizottsági ülés keretében ezeket a tényeket elmondom, vagy amiket még kérnek ezzel kapcsolatban, azt beszerzem, adatokkal alátámasztom, s újra előterjesztem, csak úgy gondolom, hogy ez időhúzás. Berkes Jánosné képviselő: Én meg úgy gondolom, hogy ha egy szakember ebbe belelát és ezeket törvényességi oldalról alá tudja támasztani, akkor szerintem maximálisan indokolt, ha tetszik a Pénzügyi Bizottságnak, ha nem. Langenbacher János képviselő: Ettől kezdve a Pénzügyi Bizottságra nincs szükség. Berkes Jánosné képviselő: Kaptunk egy részletes tájékoztatást, hogy honnan lehet a pénzt előteremteni rá. Ha ez így igaz, akkor mi ebben a nem elfogadható? Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igazából itt csak az a kérdés, hogy vagy akarjuk ezeket a dolgokat megoldani, vagy nem, és akkor minden marad a régiben. Langenbacher János képviselő: Akarjuk megoldani, csak nem ész nélkül, hanem oda kell figyelni. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Ezeket a tényeket és számokat tudtam volna elmondani a Pénzügyi Bizottságnak is, ha tudtam volna időben az ülésről, ahol egyébként hivatalból részt kellett volna vennem a törvényesség biztosítása érdekében. Fornai László képviselő: A rendelettel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A jelenlegi státuszokat próbáltam beazonosítani a rendeletben. A polgármesteri rendben, a jegyző Ön. Van egy adós, egy gazdálkodó. Ez is rendben van. Van azonban egy igazgatási előadó és egy általános igazgatási előadó. Itt valószínűleg valami nem stimmel, hiszen ez ugyanaz. Nehogy plusz egy főt fogadjunk el tévedésből, mert akkor lesz is plusz egy fő. A többi pedig változatlan. Hivatalsegéd volt is. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Nem ugyanaz. Én nem jegyző vagyok, hanem általános igazgatási ügyintéző, ugyanis jegyzőjük van, csak huzamosabb ideig távol. Aljegyzőnek a jegyző javaslatára nevezhetnének ki, ez azonban a tények ismeretében most kicsit bonyolult lenne, így a közigazgatási hivatal javaslatára Önök úgy módosították idejövetelem előtt a költségvetési rendeletüket, hogy általános igazgatási ügyintézőt vesznek fel, aki távollétében helyettesíti a jegyzőt. Ez lettem én. Az igazgatási ügyintézőt pedig mindenki ismeri. A hivatalsegéd is osztott munkakör, az orvosi rendelőt és a hivatalt takarítja, emellett végzi a hivatalsegédi feladatokat is, mivel a határozott időre felvett hivatalsegéd felmondott, s mivel a fenti feladatokat meg kellett oldani, a polgármester így módosította a takarítónő munkaköri leírását és szerződését. Itt is jelentős mértékű megtakarítás keletkezett.

7 7 Csete Krisztián polgármester: Megkérdezi, nem kellene-e ezt a témát elnapolni a fentiek miatt. Horváthné Zsédely Annamária képviselő: Miért kellene? Csete Krisztián polgármester: Akkor ehhez minősített többség szükséges? Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Igen, mivel rendeletmódosítással is jár, szervezeti változással is, feltétlenül. Csete Krisztián polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy egy fő felvételre kerüljön a polgármesteri hivatalba, kézfeltartással szavazzon. Mivel a testület a létszámbővítést, és az ehhez kapcsolódó rendelet-módosításokat 5 igen szavazat 2 ellenszavazat ellenében nem szavazta meg, a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 108/2007. (VIII. ) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri hivatal létszámbővítéséhez és a költségvetési rendelet, valamint az SZMSZ módosításához nem járul hozzá, és az ügyrendet nem módosítja az előterjesztés szerint 5 igen és 2 nem szavazat mellett. Határidő: Felelős: nincs nincs Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: A javaslatot Pénzügyi Bizottság elé fogom terjeszteni és újból testület elé hozni. Fornai László képviselő: Nekem egyébként is zavaros volt, hogy van-e hivatalsegéd, milyen formában, akkor lesz miről dönteni. Csete Krisztián polgármester: Erre választ kaptunk és nem tudom, miben befolyásolja a döntést a hivatalsegéd minősége. Fornai László képviselő: Ha valóban megoldható más módon a gazdasági összeférhetetlenség kiküszöbölése, akkor nem értem, miért ne tudnák a munkát változatlan formában megoldani a dolgozók. Emellett lehet, hogy valóban szükséges egy fő felvétele a hatáskörök bővülése miatt, de akkor ez az oka. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő képviselő: Nem csak ez az oka. A fő ok, hogy három ügyintézővel nem lehet a jogszerű működését biztosítani egy hivatalnak, s akkor a jövőben sem biztosítható a teljes jog- és szakszerűség. Holdosi Tamás képviselő: Egy fenékkel egy lovat Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Egy jegyző nem tudja az ügyintézői feladatok nagy részét is ellátni és emellett a jegyzői feladatokat is tisztességesen. És igen,

8 8 azon is gondolkodtunk, hogy fél munkakörben pénzügyi, fél munkakörben szociális ügyintézői munkakört hirdetünk, de arra még kevesebb az esély, hogy ilyen képesítésű embert találunk. Berkes Jánosné képviselő: Ez nem friss téma. Emlékszünk még arra, hogy amikor a polgármester úr elkezdte a jegyzői feladatok ellátását is, már akkor jelezte ő is, hogy túl sok. Akkor elcsendesedtünk. Most megjött a jegyzőt helyettesítő dolgozó, s most ugyanazt halljuk tőle is. Fornai László képviselő: Úgy emlékszem, az előző testületi ülésen létszámcsökkentésről határoztunk. Akkor ezt is kár volt meglépni. Csete Krisztián polgármester: Ezt elnapoltuk, és a dolgozó magától ment el, felmondott. Fornai László képviselő: Nem bánom, mert alaposan kifejtette írásban, hogy miért van erre szükség. Zsédelyné Horváth Annamária képviselő: Egy hivatalsegédi/takarítói munkakör nem ugyanaz, mint egy köztisztviselői. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Ő nem hatósági ügyeket intézett. Hivatalsegéd volt, takarított. Fornai László képviselő: Én most státuszokról beszélek. Csete Krisztián polgármester: Ne ragozzuk ezt, szavaztunk, Pénzügyi Bizottság elé visszük az ügyet. Visszatérünk rá. 2. A évi költségvetés módosítása Csete Krisztián polgármester: Ez a féléves költségvetés végrehajtása megtárgyalásához kapcsolódik, fő okként a folyószámlahitel igénybevétele miatt szükséges, melyről döntött a testület és ennek beépítése szükséges a költségvetésbe. Mivel hozzászólás nincs, kérem, hogy amennyiben a költségvetési rendelet előterjesztés szerinti módosításával a képviselő-testület egyetért, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 18/2007. (VIII. 30). számú rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2007. (III. 1.) számú rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. A évi költségvetésről szóló 3/2007. (III. 1.) számú rendelet módosítása (Ez a napirendi pont a testületi ülés vitája során került napirendre).

9 9 Fornai László képviselő: Egy technikai jellegű kérdés a költségvetéses kolleganőhöz. Milyen formában lett beépítve a költségvetésbe a folyószámlahitel, hiszen ez nem többletforrás, nem költhetjük el? Király Árpádné köztisztviselő: Átmeneti likviditási gondok megoldására vettük fel, ha megkapjuk elkölthetjük. Működési kiadásokra terveztem be, s a kiadási oldalon is ezzel módosítani kell a költségvetést, ahogy ez látszik is. A hitel folyósításának egy feltétele volt, hogy be kell építeni a költségvetésbe. Fornai László képviselő: Aggályosnak tartom. A likviditási hitel arra való, hogy ha egy hónapig a tartozásokat (számlákat) nem tudjuk kifizetni, mert nem jön meg az állami támogatás, akkor ebből pontosan tudunk fizetni addig, amíg nem utalják, az egy hónap áthidalása céljából. De ha a bevételi és a kiadási oldalon is betervezzük, akkor milyen forrásból fogjuk ezt visszafizetni? Ez esetben ezt nem tudom támogatni, ez nonszensz. Ez a Pénzügyi Bizottság elé megint nem került, nem volt így szó róla, és ez nem elfogadható. 5 millió forintot honnan fogunk tudni előteremteni? Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Ezt a képviselő-testület már elfogadta. Ez lett betervezve a költségvetésbe. Mégpedig mindkét oldalra, mivel egyébként felborul a költségvetés. Fornai László képviselő: A folyószámlahitelt valóban megszavaztuk, de ez innentől kezdve nem folyószámlahitel, hogy a kiadási oldalra is be van tervezve, hanem a költségvetés hiány pótlására szolgál. Berkes Jánosné képviselő: Nem biztos, hogy az 5 millió forint igénybevételre kerül. Fornai László képviselő: Nem ragozom szakmailag. A folyószámlahitel a likviditási gondok átmeneti áthidalására szolgál és nem a rezsire elköltendő összeg. Tehát nem felélendő, hanem átmeneti jelleggel segítség, amíg a bevételeink nem érkeznek meg. Ez így rendben van. De ha elköltjük, honnan veszünk elő 5 millió forintot a visszafizetésére, nem lesz arra sehonnan se forrásunk. Langenbacher János képviselő: Azt szavaztuk meg, hogy az esetleges egy hónapos csúszás elkerülése érdekében ebből tudunk fizetni. Nem volt szó egyéb hitelről. Nem értem, hogy miért kell mégis betervezni a költségvetésbe. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Azért, mert ez volt a folyószámlahitel felvételének a feltétele. Berkes Jánosné képviselő: Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ehhez a pénzhez hozzányúlunk, csak abban az esetben, ha a kintlévőségeink nem jönnének meg, és csak átmenetileg. Ezt szavaztuk meg. Csete Krisztián polgármester: Ha nem vesszük fel, akkor nem is kell visszafizetnünk. Akkor kiadásként nem is kell megjelennie. Ha nem vesszük fel a folyószámlahitelt akkor egyébként bevételi oldalra se kell betenni a költségvetésbe. Kell nekünk attól tartani, hogy évvégén ki kell fizetnünk valamit, ha nem vesszük fel?

10 10 Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Ha nem építjük be a költségvetésbe, nem is fogjuk megkapni, mivel ez volt a feltétele a felvételnek. A költségvetésbe pedig mindkét oldalra be kell tervezni, mert különben felborul az egyensúly. Langenbacher János képviselő: A folyószámlahitelt miért kell egyáltalán tervezni? Hát pont arra való, hogy ha szükség van rá, akkor kell. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Azért, mert minden bevételt, kiadást tervezni kell, és ennek meg kell jelennie a költségvetésben, mert eltérünk az eredeti költségvetéstől. Csete Krisztián polgármester: Nem lenne elég akkor betenni a költségvetésbe, ha igénybe vettük és költségvetést módosítunk? Berkes Jánosné képviselő: Ez nem így hangzott el a javaslatban, azért zavaró mindenkinek. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: A folyószámlahitelt a bank csak úgy adja meg, ha betervezzük megfelelően a költségvetésbe. Ez feltétel. Fornai László képviselő: A Pénzügyi Bizottságnak meg kell ezt tárgyalnia, mert ha ez nem egy áthidaló hitel, a veszteségeket nem finanszírozhatjuk hitelből. A folyószámlahitel az likviditási hitel. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Igen, ez így van. Erre szolgál, ezt vettük fel, de a költségvetésben ezt így kell szerepeltetni és a bevételi és kiadási oldalon is meg kell jelennie, ahogyan azt már elmondtam. Csete Krisztián polgármester: Mi egy keretet, egy lehetőséget kértünk, nem 5 millió forintos hitelt. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Igen, de költségvetésileg ezt a fentiek szerint lehet rendezni. Fornai László képviselő: Rendben. De akkor kiadási oldalon ez hol jelenik meg a költségvetésben? Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: A működési kiadásokban. Ezek után azonban felteszem a kérdést, hogy amikor ezt eldöntötte a testület, akkor meggondolta-e, hogy így jó, ha ennyire nem világos. Fornai László képviselő: Persze, hogy meggondolta. Megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság a likviditási hitelt, és úgy döntött, hogy nyugodtan felveheti az önkormányzat, mivel ez a költségvetésben sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem jelenik meg. De ez így nem likviditási hitel. Ezt nevezzük veszteségfinanszírozásnak. Ez nem elfogadható. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: A folyószámlahitelt nem kötelező felvenni. Ha nem vesszük igénybe, nem kell semmit visszafizetni, ha felvesszük, akkor a már megtárgyalt feltételek szerint kell visszafizetni, illetve a hitel folyósításának akár igénybe vesszük, akár nem van egy díja, amit szintén elfogadott a Pénzügyi Bizottság és a testület is. Ezekkel a feltételekkel kaptuk meg a hitelt, mert ezekkel a feltételekkel kértük. A költségvetésben pedig minden bevételnek, illetve kiadásnak szerepelnie kell, ráadásul a bank feltétele is

11 11 ez volt, tehát e nélkül biztosan nem kapjuk meg a folyószámlahitelt. A költségvetés természetesen módosítható, ha mégsem kapnánk meg a hitelt. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: A fentiek szerint meg kell jeleníteni a költségvetésben. Ha nem kapjuk meg a hitelt, akkor lehet módosítani a költségvetést. Fornai László képviselő: Biztosan megkapja az önkormányzat, de most már világos a helyzet. Nem lehetne máshova tenni kiadási oldalon? Mert ha ezt elköltjük, jövőre valahonnan vissza kell fizetni! Erre pedig nem lesz fedezet. Csete Krisztián polgármester: Azokkal a feltételekkel kaptuk meg, ami a kérelmünkben benne volt. És nem akarjuk igénybe venni, csak ha muszáj. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Akkor javaslom, hogy az elfogadott költségvetési rendeletet módosítsuk úgy, hogy kiadási oldalon az általános tartalék sorban szerepeljen, ha ez megnyugtatóbb a képviselő-testület számára. Fornai László képviselő: Így már rendben van, és a költségvetés egyensúlya is. Zsédelyné Horváth Annamária képviselő: Kérdésem a költségvetés módosításával kapcsolatban: a 2. oldal 3. -a nem tiszta a részemre. A képviselő-testület hiányt állapít meg, hitelfelvételt hajt végre. Csete Krisztián polgármester: Nem kell hitelt felvennünk fel. Egy biztonsági lehetőségre van szükségünk. Hitel és hitel között is van különbség. A hitel és a folyószámlahitel közötti különbség óriási. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Igen, a folyószámlahitel is hitel és mi ezt kértük és ezt vettük fel. S ha a testület megszavazza a módosítást, akkor én a működési kiadások közül a kiadási oldalon tartalékra helyezem az 5 millió Ft folyószámlahitelt, ami azt jelenti, hogy nem a működési kiadásoknál fog szerepelni, ha ez zavaró a testület számára, s ezzel módosul a költségvetés. Csete Krisztián polgármester: Kérem, hogy a hitel szövegezés folyószámlahitel, vagy hitelkeret-bővítés, vagy keretlehetőség legyen, mert a hitel szó mást takar, és hiányt nem állapítunk meg. Fornai László képviselő: De ez így lett előterjesztve. S ha ne adja Isten, így elfogadtuk volna, akkor 5 millió Ft-tal túlköltekezte volna magát az önkormányzat. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Ez nem azt jelenti, hogy el is költjük. Lehet, hogy nem is lesz szükség arra, hogy ehhez az összeghez hozzányúljunk. Ez nem úgy működik, hogy addig nem nyugszunk, amíg ezt az összeget el nem költjük. Fornai László képviselő: Persze, hogy nem, de én úgy tapasztaltam az eddigi életem során, hogy ami be van tervezve kiadásként, az mindig elfogy. A bevételnél nem midig folynak viszont be az összegek. Ez a szituáció tényleg meggyőzött arról, hogy kell egy plusz fő, mert akkor több idő marad az előkészítésre. És a gazdálkodási ügyintéző sem volt jelen, holott arról volt szó, hogy a költségvetés előtt leülünk megbeszélni a részleteket.

12 12 Langenbacher János képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülését pedig ne a polgármester hívja össze, hanem az elnök. Csete Krisztián polgármester: Az elnök érte, hogy mivel ő távol lakik és én vagyok a kapcsolattartó, tegyem ezt meg helyette. Király Árpádné gazdálkodási ügyintéző: Nem hívott és kért senki arra, hogy beszéljük meg, a költségvetés elkészítésének pedig határideje van, nem várhatok a bizottságra. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Én is szeretném kérni, hogy tudjak a bizottsági ülések időpontjáról, mivel az ülések törvényességét nekem kellene biztosítanom. Úgy elég nehéz, ha nem vagyok ott. Hollósi Györgyné képviselő: Jó volna, ha megbeszélnétek ülésen kívül, hogy ki mit kell, hogy tegyen. Csete Krisztián polgármester: A következő költségvetésnél ez már így fog történni, és ha 5 óra hosszát tart, akkor addig leszünk ott. Mivel több hozzászólás nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a költségvetési rendeletet módosítsuk aszerint, hogy az 5 millió forint folyószámlahitel kiadási oldalon a tartalékban szerepeljen, továbbá a hitel szó folyószámlahitellé módosuljon és a hiányt állapít meg kifejezés ne szerepeljen a rendeletben, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 19/2007. (VIII. 30.) számú rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2007. (III. 1.) számú rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) évi költségvetés I. félévi végrehajtásának megtárgyalása Csete Krisztián polgármester: Van-e hozzáfűznivaló? Mivel hozzászólás nincs, kérem, hogy aki egyetért a évi költségvetés I. félévi végrehajtásával, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 20/2007. (VIII. 30.) számú rendelete a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. a felsőoktatásban tanulók, illetve tanulmányokat kezdeni kívánók anyagi támogatásáról szóló 15/2001. (VII. 1.) Ör. Számú rendeletének módosítása (Ennél a napirendi pontnál érkezett a terembe dr. Nap Ágnes képviselő).

13 13 Csete Krisztián polgármester: A Pénzügyi Bizottság a fenti témát már tárgyalta. Eddig minden jelentkező megkapta a maximálisan adható 5.000,- Ft összegű támogatást. Ez azt jelenti, hogy utolsó alkalommal 23 pályázó volt. Ez havonta pályázónként 5.000,- Ft-ot jelentett az önkormányzat számára 10 hónapon keresztül mint kiadás, amihez az állam további 5.000,- Ftot tett hozzá. Ez ,- Ft. A mi részünkhöz támogatást nem kapunk, vissza nem igényelhetjük. Tehát mi döntjük el, hogy mennyit és hogyan adjunk, mennyi mehet ki a büdzsénkből e célra. Én azt javasoltam, hogy maradjon meg ez a támogatási forma, hiszen szükséges. Azt is, hogy maradjon meg az 5.000,- Ft-os összeg, de csak a 10 szociálisan legrászorultabb kapja. A Pénzügyi Bizottságon más variációk is felmerültek: mindenki kapjon, de akkor ne 5.000,- Ft-ot, vagy kössük tanulmányi átlaghoz, de egyik sem volt véghezvihető. Berkes Jánosné képviselő: Tanulmányi átlaghoz ne kössük, mert a jó anyagi körülmények között levő pluszban korrepetáltatni tudja a gyermekét, lehet, hogy jobb tanuló lesz, mint aki saját képességei szerint nem tanul rosszul, de ilyen lehetőségekkel nem rendelkezik. Továbbá lehet, hogy konzervatívnak tűnik, de maradjunk meg annál a lehetőségnél, hogy mindenkit támogassunk, mert nagyon fontos lenne, hogy a mi falunkból is tudjunk végre kinevelni felsőoktatási intézményben végzett ifjúságot, megőrizve ennek értékeit a jövőre nézve. Csete Krisztián polgármester: Ez egyértelműen fontos. Fornai László képviselő: A 10 leginkább szociálisan rászorult definícióját, ha valaki meghatározza egyértelműen, akkor abban a pillanatban megszavazom, ha nem, keressünk más megoldást! A másik lehetőség az volt a bizottság is javasolta hogy a 10 legjobb tanulmányi eredményt elért tanuló kapjon maximális támogatást. Berkes Jánosné képviselő: Lehetőség van környezettanulmány végzésére, de ez alapján sem biztos az objektivitás. Hollósi Györgyné képviselő: Ez megint nem áttekinthető, mivel felsőoktatási intézmények követelményszintje között is hatalmas eltérések vannak. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Jogszabályellenes a Bursa Hungarica támogatás odaítélését tanulmányi eredményhez kötni. Én ezt eddig is észrevételeztem, s most is megteszem, mivel ez a támogatási forma a hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben tanulókra terjed ki, s nem lehet más alapokon megítélni, annál is inkább nem, mivel ennek másik része állami pénz. Ez benne van a csatolt anyagban is, továbbá a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. (7) bekezdése értelmében Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. Tehát ez nem jó tanulmányi eredményre ösztönző, hanem szociális támogatás. Abban van a testületnek döntési lehetősége, hogy mennyi támogatást ad, illetve hogy milyen formában dönt szociális alapon. Dr. Nap Ágnes képviselő: A polgármester úr mint maga is felsőoktatásban tanuló személyes véleményére vagyok kíváncsi ezen napirendi pont kapcsán. Csete Krisztián polgármester: A tanulmányi átlaghoz való kötést én sem találtam jó megoldásnak, mivel műszaki karokon kb. 2,3-es átlagok szoktak lenni, amire olyan ösztöndíjakat kapnak, hogy mások olyan fizetésből élnek. Nyilván ennek a tanulónak nincs nagyon szüksé-

14 14 ge a Bursa Hungarica támogatásra. Minden egyetemen más és más az ösztöndíj és más és más az átlag. Lehet, hogy most magam ellen beszélek, de bölcsészkaron mindenhol elég gyenge országos szinten a követelmény. Aki 4,0 alatt teljesít, az valószínűleg középiskolában is 2,0 2,3 tanulmányi átlagú volt kb. Fornai László képviselő: Nem a polgármester úr javasolta ezt a formát? Csete Krisztián polgármester: Nem tudom, hogy ki javasolta, de biztosan nem én, mert a fentiek szerint én tudtam, hogy ez nem jó megoldás. Berkes Jánosné képviselő: Az általam elmondottakhoz szeretném elmondani, hogy kaptunk egy olyan anyagot most, hogy szöveges elemzés a I. féléves beszámolóhoz. Ennek az utolsó sora úgy hangzik, hogy szűkösen, de a rendelkezésre álló keretből gazdálkodni tudtunk. Ezek a diákok ebbe is beleszámítottak. Ha szűkösen is, de a II. félévben is kerüljenek bele mindannyian. Csete Krisztián polgármester: Abszolút nem tudom támogatni, mert amit tudunk egy kicsit visszább fogni, akkor azt már eredményként tudjuk felmutatni, hogy ennyit tudtunk hozni a költségvetésben. Ilyen település nincs, hogy az összes jelentkezőt, aki jogosult, maximális mértékben támogatja. Vagy adjunk meg egy keretet, hogy mennyit szánunk erre, s akkor úgy nézzük meg, hogy kinek mennyi jut, de azt meg nagyon nehéz lenne eldönteni. Fornai László képviselő: A Szociális Bizottság olyan helyzetbe juthat, hogy azt fogják rá mondani, hogy pofapénzt oszt, ha nem tudja egzakt módon definiálni, hogy ez azért ennyi, mert, és roppant rosszízűvé válik az egész támogatási forma, és el is veszíti azt a jelentőségét, amit a Bursa Hungarica hordoz. Valamit jó lenne rá kitalálni. Csete Krisztián polgármester: Akkor azt javaslom, hogy kapjon mindenki 3.000,- Ft-ot. Frankné Gőcze Zita jegyzőt helyettesítő köztisztviselő: Lehetősége van a testületnek arra is, hogy meghatározzon egy főre jutó jövedelemsávokat, és a legrászorultabbaknak adja a maximum támogatást, a legkevésbé rászorultabbaknak esetleg csak minimálisat. Így megoldható lenne az, amit a testület szeretne, hogy mindenki részesüljön támogatásban, de mégis spóroljunk a költségvetésben. Az is lehetősége, hogy meghatározzon egy keretösszeget, amit erre szán, és azon belül a Szociális Bizottság eldönti, hogy ki mennyit kap konkrétan. Langenbacher János képviselő: Határozzunk meg egy keretösszeget és ezt osszuk szét. Dr. Nap Ágnes képviselő: Az a baj, hogy a jövedelem sem egzakt bizonyos esetekben, s ezt mindannyian tudjuk. Olyan ez, mintha neveket tennénk egy kalapba és valaki kihúzza. Fornai László képviselő: Javaslom, hogy a Pénzügyi és a Szociális Bizottság közösen üljön le, és találjon ki valamilyen jó megoldást erre, mert ez a Bursa Hungarica jó dolog, nem azt mondom, hogy egy iskolai ösztöndíjjal összemérhető összeg, de akkor is hasznos, mert segítheti a tehetséges és rászoruló diákokat, ezért olyan megoldást kell találni, hogy ne érhesse támadás a Szociális Bizottságot és a Szociális és a két bizottság elképzelései is találkozzanak valahol. Csete Krisztián polgármester: Határideje van, úgyhogy sok idő erre nincs.

15 15 Fornai László képviselő: Pályázni attól függetlenül is lehet, hogy még nem tudjuk, hogy milyen szempontok szerint adjuk. Horváthné Zsédely Annamária képviselő: Én meghagynám a jelenlegi feltételeket. Máshonnan is el lehetne venni ezt az összeget. Berkes Jánsoné képviselő: Kiállok amellett, hogy mindenki kapja, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel és a maximális, 5.000,- Ft-ot. Hollósi Györgyné képviselő: Eddig egy biztos pont volt a felsőoktatási intézményben továbbtanulók számára ez az összeg, és jövedelem alapján tényleg nem sokan (1-2 tanuló) estek ki. Akik pályáztak rá, és megkapták, azok a tanulmányaikra költötték. Egyetértek Horváthné Zsédely Annamária képviselővel, hogy nem itt kell spórolni. És ez az ,- Ft kimondva tényleg nagyon soknak tűnik, de a Szociális Bizottság nem fogja felvállalni, hogy a 23 tanuló közül kivegyünk tizet. Csete Krisztián polgármester: Javasoltam, hogy mindenki kapjon, csak csökkentett összeget. Hollósi Györgyné képviselő: De akkor az állam is csökkent, és most, hogy az életfeltételek fenntartási költségei annyira emelkednek, a tanuló messze a családjától, ahol a legtöbbjük önfenntartóvá válik, mivel rengeteg a kollégiumba nem vett, albérletben élő diák, még ha egy normál háztartást veszünk is (és Csóron senkinek sincs kiemelkedő jövedelme), ezer forint többletkiadás nagyon sok. Az utazási költségek is egyre emelkednek. Ráadásul olyan család is van, ahol két főiskolás vagy egyetemista is van. Ez a 10 ezer Ft ehhez képest nem sok. Ez bármely családnak aránytalanul nagy terhet jelent. Berkes Jánosné képviselő: Inkább azon kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk ezt biztosítani, nem azon, hogy hogyan kellene csökkenteni. Fornai László képviselő: Ezzel maximálisan egyetértek, mert a csóri fiatalok továbbtanulása fontos, mindenek előtt van. Hollósi Györgyné képviselő: Nem a Bursa Hungarica ösztöndíj miatt tanulnak, ez biztos, csak ezzel legalább próbáljuk őket segíteni, támogatni. Csete Krisztián polgármester: Nem arról van szó, hogy elvennénk ezt az összeget, hanem a mostani javaslat az, hogy egy csökkentett támogatást kapjanak. Berkes Jánosné képviselő: De most ne arra koncentráljunk, hogy csökkentjük ezt az összeget, hanem hogy hogyan tudjuk megtartani az 5.000,- Ft-os támogatást. Csete Krisztián polgármester: Az is jó lenne, ha valaki azt mondaná, hogy milyen költségforrást lehetne erre találni. Hollósi Györgyné képviselő: A bizottságok összehívásáig mindenki gondolkozzon a lehetőségeken, hogy esetleg honnan tudunk forrást biztosítani ahhoz, hogy megmaradhasson a maximális támogatás mindenki számára. Fornai László képviselő: A Kulturális Bizottság összehívását is javaslom, a testületi munka az team-munka, nem testületi ülés

16 16 Berkes Jánosné képviselő: Akkor akár már a testület is dönthetne, bár a bizottsági munka az egy team-munka. Hollósi Györgyné képviselő: Kötetlenebb a megbeszélés s talán jobb megoldás születhet. Csete Krisztián polgármester: Kéri, hogy amennyiben a testület egyetért a napirend elnapolásával, kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a 4. napirendi pontot, amely a felsőoktatásban tanulók, illetve tanulmányokat kezdeni kívánók anyagi támogatásáról szóló 15/2001. (VII. 1.) Ör. számú rendeletének módosításáról szól, nem dönt, a döntést elnapolja, a képviselő-testület bizottságai azt megtárgyalják és a következő képviselő-testületi ülésen újra elő lesz terjesztve. 5. a lakossági és a közületi vízdíjak megállapításáról szóló 5/1998. számú rendeletének módosítása Csete Krisztián polgármester: A Pénzügyi Bizottság a kérdést megtárgyalta és a lakossági vízdíjakat (belterületen lakók) az eddigi 70,- Ft + ÁFA-ról javasolja 90,- Ft + ÁFA összegben megállapítani. Szeretném itt Kun Gyula képviselő és Pénzügyi Bizottsági tag írásos véleményét felolvasni, amivel én is egyetértek, hogy az így keletkezett többletbevételt elkülönítve kezelnénk, s ezt nem használnánk fel semmilyen más hiány pótlására, hanem ezt az összeget visszaforgatjuk a vízhálózat karbantartására. A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag döntött erről. (Vízórák vásárlása, csőtörés javítása, csőhálózat karbantartása, felújítása, cseréje), mint amit már megtettünk egy szakasszal és mindeddig jó döntésnek bizonyult. Berkes Jánosné képviselő: Oly gyakran, sűrűn oly nagyokat emelünk, hogy én etikátlannak tartom, hogy a 70,- Ft-ról 90,- Ft-ra történő emelést most megszavazzam. Túlságosan sújtja már a lakosságot és az emelést nem indokolja most semmi. Csete Krisztián polgármester: Az elmúlt 3-4 hónapban megtörtént az az információáramlás, ami igazolja, hogy a lakosság nem örömmel bár, de el tudná fogadni ezt a döntést, mert értik és látják, hogy az ebből befolyt összeg hova megy. Tudják, hogy meg kell lépni, ezért tájékoztatjuk őket az összes fórumon, közvélemény-kutatás is folyt. Berkes Jánosné képviselő: Jön az ősz, a tüzelési szezon. Kicsit ez már sok. Csete Krisztián polgármester: Ez családonként átlagosan talán száz forintokban mérhető havonta, de az önkormányzat számláján kb. 3 millió forint többletet jelent. A lakosság körében nincsenek nagy vízfogyasztók. Nincs olyan család, aki horribilis összegeket fizetne vízdíjra. Nemcsak azért, mert alacsony a vízdíj mértéke, hanem egyszerűen azért, mert mindenki normál mennyiséget fogyaszt, átlagosan kb. 20 m 3 -t, ami havonta ,- Ft-ot jelent összkiadásban, az emelés Berkes Jánosné képviselő: Nem várhatnánk ezzel fél évet még, hogy a tavasszal térjünk vissza erre a kérdésre és akkor emelünk? Langenbacher János képviselő: Versenyt futunk az idővel. Van egy csőtörésünk és nem tudjuk miből kifizetni a javítást.

17 17 Csete Krisztián polgármester: Mondhatjuk, hogy fél év múlva térjünk vissza rá, de az addig összegyűlt pénzből már azt is el tudjuk mondani, hogy ezt a szakaszt abból a pénzből már kicseréltük, korszerűsítettük. Langenbacher János képviselő: Így is van 10 év lemaradásunk a csőhálózat karbantartásával kapcsolatosan. Hollósi Györgyné képviselő: Állandóan csőhálózatot csináltatok mostanában. Langenbacher János képviselő: Nem. Javítottuk a csőhálózatot. Szinte az egész csőhálózatot ki kellene cserélni. Dr. Nap Ágnes képviselő: Esetleg elfogadjuk azzal a feltétellel a javaslatot, hogy egy évig egy fillért sem emelünk. Lehet erről szó, hogy ne sokkoljuk a falu lakosságát, legyen egy biztos, kiszámítható pont az emelések között. Ez a minimum. Csete Krisztián polgármester: Lehet egy határ, ami után már azt mondjuk, hogy már csak az infláció mértékével növeljük és az ármozgásokkal. De korántsem vagyunk még a piaci áraknál. Ezt a határt el kell majd döntenünk, nekünk kell eldönteni, mi az az összeg, amire ha beállunk, utána már csak az inflációval kell emelnünk. Nem biztos, hogy egy Dunavarsányt vagy Békéscsabát kell alapul venni, ahol lehet, hogy 350,- Ft a vízdíj, de az országban, ha jól tudom, a legolcsóbb vízdíj 183,- Ft, mi pedig még mindig ott tartunk, hogy ne emeljünk 70,- Ft-ról 90-re. Ez nekem nem felfogható. Berkes Jánosné képviselő: Azért nem tudod elfogadni, mert Te is benne voltál a testületben régebben is. Arról volt szó, hogy megvolt a saját vízművünk, arról, hogy a csóri ember legalább a vizet élvezhesse olcsóbban. Csete Krisztián polgármester: A testület felelőssége, hogy legyen miből felújítani, karbantartani a vízhálózatot, s ez az állampolgárt nem érdekli. Legyen olcsó a vízdíj, a karbantartást pedig oldja meg a testület. Ez derült ki a közvélemény-kutatásból is. Fornai László képviselő: Jó a képviselőasszony érvelése és biztos, mindenki számára szimpatikus is, de arról van szó, hogy tényleg csak havi néhány száz forint többletkiadásról van szó. Az önkormányzat összköltségvetésén sem változtat, mivel a polgármester úr szándéka, hogy a teljes összeget félreteszi a közműhálózat fejlesztésére és meg is fogja valósítani, ha ezt így fogadjuk el. Nem elfogadni ezt a javaslatot nem lenne célszerű, mert pl. a Bursa Hungarica kérdés is azért merült fel, mert borul a kiadási oldal. Most megy száz forintokon is izomból erőlködünk egymással. A Pénzügyi Bizottság azért támogatta a javaslatot, mert ez nem jelent akkora többletterhelést a lakosság számára, (ez nem igaz sajnos az egyedülálló nyugdíjasok számára), de ezen rendeletben szociális elhatárolással nem célszerű foglalkozni, ezt valami más módon kell megoldani. Ez az összeg százalékosan lehet, hogy soknak tűnik, de összegében havi párszáz forintot tesz ki. Persze adott esetben ez is sok lehet, de valamiből meg kell valósítani a vízhálózat korszerűsítését is. Csete Krisztián polgármester: Egy adalékot még hozzátennék, a többletfogyasztást. Növekszik a lakosságszám, növekszik a fogyasztás és mi akkor is csak 300 m 3 -t kapunk, és a maradékot ki kell fizetnünk, ami pedig nem 70,- Ft + ÁFA, hanem a FEJÉRVÍZ Rt. Elszámolja 100,- Ft + ÁFA összegért. Kérem a további kérdéseket. Mivel nincs, kérem, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

18 18 Mivel a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett az előterjesztett rendeletmódosítást nem fogadta el, az alábbi határozatot hozta: 109/2007. (VIII. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 5 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy A lakossági és a közületi vízdíjak megállapításáról szóló 5/1998. (III. 12.) számú rendeletét nem módosítja. Határidő: Felelős: Nincs Nincs 6. Postával kötött bérleti szerződés módosítása. Csete Krisztián polgármester: A képviselő-testület korábbi döntése alapján a Postával tárgyalást kezdeményeztem, mivel a posta a bérleti díj emelésének módjával nem értett egyet és nem tudják elfogadni a megemelt összeget, a 40 ezer Ft/hó összeget, és módosították az álláspontjukat, de azt kérik, hogy december 31-ig ne legyen újabb emelés és 2009-től is csak az infláció mértékével. Langenbacher János képviselő: De ezt mi nem tudtuk elfogadni. Ezért kellett velük tárgyalni. Csete Krisztián polgármester: Annak érdekében, hogy a különbözetet és az eddigi bérleti díjakat kifizessék, célszerű ezt elfogadni. Azt mondták, hogy a kompromisszum véleményük szerint részükről megtörtént, hiszen elfogadták a ,- Ft/ hó bérleti díjat, annyit kérnek mindössze, hogy jövőre ne emeljük, és azt követően is csak inflációkövetően. Elmondták, hogy közösségi érdekről van szó, hogy legyen a községben postahivatal, ezzel Kun Gyula képviselő (pénzügyi bizottsági tag) is egyetértett. Hollósi Györgyné képviselő: Az előző megállapodásból semmit nem engednek. Csete Krisztán polgármester: A megállapodás arról szólt, hogy mi azt mondtuk, hogy ,-, ők pedig azt, hogy nem. Akkor azt mondtuk, ne legyen ez így. Telefonáltam nekik, azt mondták, hogy akkor elfogadják, de azzal a feltétellel, hogy jövőre ne legyen emelés és 2009-től is csak az inflációt követően. Hollósi Györgyné képviselő: Egyetért a Pénzügyi Bizottsággal abban, hogy a posta megléte a lakosság alapvető szükséglete. Lehet, hogy nem kellene tovább kötni az ebet a karóhoz, hanem most nekünk kellene engedni, mivel azért a posta szép forgalmat bonyolít. Fornai László képviselő: A Posta is engedett, nekünk is kell kompromisszumot kötni. Csete Krisztián polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. A képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19 19 110/2007. (VIII. 30.) számú határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Posta feltételét, s kötelezi magát arra, hogy december 31-ig nem emel bérleti díjat, s 2009-től kezdődően is legfeljebb csak az infláció mértékével. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek alapján módosított bérleti szerződést kösse meg és írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Csete Krisztián polgármester (5 perces technikai szünet a hanganyag rögzítése céljából.) 7. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Nagybereggel Csete Krisztián polgármester: Az írásos anyagot mindenki előre kézhez kapta. Fontos, hogy Csór eddigi elzárkózó politikája helyébe egy külső települések felé nyitás megtörténjen akár magyarországi, akár külföldi településekről legyen szó. Nagybereg egy ukrajnai, kárpátaljai település, velük szeretnénk testvérvárosi kapcsolatot kialakítani. Fornai László képviselő: Jelent-e ez valamilyen kiadást? Csete Krisztián polgármester: A szerződéskötés nem, egyébként is kulturális kapcsolatokról van szó elsődlegesen, nem gazdasági kapcsolatokról. A későbbiekben minimális költségeket természetesen jelenthet, ha esetleg diákcsereprogramok, közös programok alakulnak ki. Mivel hozzászólás nincs, a határozattervezetet szavazásra bocsátom. A képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 111/2007. (VIII. 30.) számú Határozata Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy testvérvárosi kapcsolat jöjjön létre Nagybereg és Csór települések között. Felkéri a polgármestert, hogy az írásos előterjesztésben szereplő megállapodást a testvérvárosi kapcsolatfelvételről kösse meg és írja alá. Határidő: Felelős: azonnal Csete Krisztián polgármester 8. Településmenedzser foglalkoztatása Csete Krisztián polgármester: Az írásos anyagot mindenki kézhez kapta. A településmenedzser feladatai közé tartozna különösen a pályázatok figyelése, elkészítése, benyújtása, ezzel plusz források teremtése, szponzorok keresése rendezvények szervezéséhez, Tender, közbeszerzési eljárások lefolytatása, pályázatból befolyt pénzek ellenőrzése, művelődésszervezés, testvérvárosokkal való együttműködés, több testvérvárosi kapcsolat kialakítása (ebben idegen

20 20 nyelv ismerete előny), civil szervezetekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, falumarketing, környezetvédelem, falukoncepció. Arra gondoltam, hogy 1/2 + 1 éves szerződést kötnénk vele, s ha több bevételt hoz, mint amennyibe a bére kerül, akkor megéri alkalmazni, ha nem, akkor nem hosszabbítjuk meg a munkaszerződését. A Pénzügyi Bizottság azt a feltételt támasztotta velem szemben, hogy amennyiben ilyen szakember foglalkoztatását szeretném, teremtsem meg ennek pénzügyi hátterét. Megtettem. Kun Gyula képviselő írásos javaslatában azért nem támogatja a kérést, mert véleménye szerint másként is meg lehetne oldani, ahogy eddig is voltak segítők. Fornai László képviselő: Felmerült néhány költségvetést érintő nem látható esetleges kiadás, ezért sem támogatom a kérést, és működött ez idáig is. Annak pedig nagyon örülünk, ha plusz forrásokat sikerült hozni a költségvetés számára. Véleménye szerint napoljuk el a kérdést addig, míg a Pénzügyi Bizottság elnöke nem tud eljönni és a szünetben felmerült esetleges kiadás nem tisztázódik. Csete Krisztián polgármester: Azért nem szeretném az elnapolást, mert én teljesítettem a kért feltételt, megtaláltam a forrást erre a státuszra folyamatosan. Mindig lesz előre nem látható kiadás, ami kifogás a településmenedzser alkalmazására. Én tudom, hogy miért szeretném ezt a munkakört betöltetni. Mindannyian azt szeretnénk, ha ez a falu iszonyatos sebességgel induljon a fejlődés útjára. Ha most elkezdjük ezt a munkát, nagyon közel kerülhetünk ehhez a célhoz. Amikor nekem azt mondták, hogy ez a Te dolgod lenne, hogy elvégezd, akkor úgy gondoltam, hogy nincs igazuk. Egy fiatal polgármester se bír ki minden terhet. Segítőtársat szeretnék ahhoz, hogy még többet tudjunk tenni még jobban, ketten dupla annyi munkát tudunk elvégezni. Megértem, hogy más gond is van. Dr. Nap Ágnes képviselő: A településmenedzser, a kultúra, a művelődés: ezek olyan hangzatos szavak, amelyek az embert mostanában bosszantják, mert mint tudjuk: inter arma silent musae, vagyis háborúban hallgatnak a múzsák. Viszont nincs ember, aki a pályázatokat megírja, ezekről érdeklődjön, ezeknek utánanézzen, megharcoljon azért, amiért lehet, viszont a lehetőségek most jönnek, meg kellene ragadni őket. Én támogatom egy ilyen embernek a munkáját. A kultúra, a művelődés mellett ez is fontos feladata lenne. Próbaidőre javaslom, lássuk, mit tud! Csete Krisztián polgármester: Én nem akartam kiemelni, hogy melyik a legfontosabb feladata. Felsoroltam jó néhányat, hogy mikkel foglalkozhat, de ha a testület úgy dönt, hogy lásson el más feladatokat is, az is megoldható természetesen. Lehet persze azt mondani, hogy várjunk a döntéssel és a felvétellel egy évet, vagy a vízdíjemeléssel is. Közben akkor mit csinálunk/csináljak? A napi rutint? Berkes Jánosné képviselő: Igen, a napi rutint és annak biztosítását, hogy egyáltalán létezni tudjon az önkormányzat. Langenbacher János képviselő: Csak az a baj, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor egy év múlva ugyanott fogunk tartani, ahol most. Dr. Nap Ágnes képviselő: Gyorsan kellene lépni, amikor a pályázatokból sokat tudnánk profitálni. Amikor tudjuk, hogy lehetne, hogy vannak. Horváthné Zsédely Annamária képviselő: Rendezvényszervezés. Azokat a rendezvényeket meg is kell szervezni (gondolok itt a Falunapra), az természetesen pénzbe kerül.

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. MÁRCIUS 31-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: 30/2008. (III. 31.) számú határozata a civil szervezeteknek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2014. február

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én (szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron következő

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestület 2010. július 21-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 89/2015.(XI.11.) Pedagógiai asszisztens álláshely 90/2015.(XI.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4/2011. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testület 2011. március 30-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben