E. A. Rodriguez. Az úszó halál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E. A. Rodriguez. Az úszó halál"

Átírás

1 E. A. Rodriguez (Barsi Ödön) Az úszó halál 2011

2 Előszó A hosszú vonat, mint valami mesebeli hatalmas hernyó, fúrta bele magát az egyre sűrűbb, borsószínű fojtogató ködbe. A kerekek ritmikus csattogása egyre lassabb lett, mintha még a mozdony is csak tapogatódzva tudna előrejutni. Eleinte a különös kép szórakoztató, sőt mondhatnám határozottan idegmegnyugtató volt számomra és boldog voltam, hogy a jegyiroda bájos kisasszonyától nem engedtem magam lebeszélni arról, hogy ebben az időben nekiinduljak. Sőt még örültem is, amikor Londonban beszálltam, hogy a vonaton kevés az utas és én kényelmesen utazhatom. Nemsokára azonban az egyedüllét határozottan unalmassá vált és én felkerekedtem, hogy társaság után nézzek. Abban a vagonban, amelyben én utaztam, azonban egy teremtett lelket sem találtam. Elhatároztam, hogy átmegyek az étkezőkocsiba, ott biztosan van valaki, ha más nem, hát a pincérek. A következő kocsiban, mikor az összekötő ajtón benyitottam a folyosó túlsó végén, egy utazósapkás férfi fejét pillantottam meg. Csak egy pillanatra láttam, mert mire 5

3 az ajtó becsukása után ismét odanéztem, már eltűnt, mégis úgy rémlett, mintha az egyik fülkébe kémlelt volna be, vigyázva, hogy a bent lévők meg ne lássák. Ezt ugyan inkább unalmában csapongó fantáziám termékének tulajdonítottam. Amint a fülke mellett elhaladtam önkéntelenül is bepillantottam. Egy férfi ült a fülkében. Az arcát nem láttam, mert egy hatalmas újságba temetkezve olvasott, csak a sportruhájának különös mintájú szövete maradt meg emlékezetemben. A folyosó végén körülnéztem, kerestem azt az embert, akit ott eltűnni láttam, de az előtér üres volt. Továbbmentem az étkezőkocsiba, annál is inkább, mert feltételeztem, hogy a férfi csak oda mehetett. A keresett férfit nem láttam, csak két álmos pincért és egy szélesvállú fiatalembert, aki feketekávéját szürcsölgetve, látható élvezettel temetkezett bele könyvébe. Fel sem pillantott mikor az asztalához értem. Azt hittem észre sem vesz, annál inkább meglepett, amikor minden átmenet nélkül megszólalt. Foglalj helyet, old boy! Rögtön kész vagyok ezzel a fejezettel! mondta, kezével a szemben levő székre mutatva és nyugodtan olvasott tovább. Meghökkenve állottam meg. Ha a hangjáról nem, úgy erről a szokásáról meg kellett ismernem egykori osztálytársamat, Harry Hughest, a londoni Scotland Yard detektívfelügyelőjét. Kimondhatatlanul megörültem a nem várt szerencsének. Szerettem volna a nyakába ugrani, de azután jobbnak láttam csendesen leülni. Megrendeltem a kávémat és alig vártam, hogy végre befejezze az olvasást. De Hughes, mintha ott se lettem volna, olvasott tovább és látható 6

4 nagy érdeklődéssel merült el olvasmányába, mely címlapja után ítélve egy detektívregény volt. Hughes egyszerre nagyot kacagott és becsapta a könyvet. El se hiszed, mennyire örülök, hogy itt vagy fordult hozzám mosolyogva, mindkét kezét felém nyújtva. Tényleg nem tudom elképzelni! válaszoltam duzzogva. Egyébként sajnálom, hogy megzavartalak. Amint látom a nagy mestert sokkal jobban érdekelte ez a detektívregény, mint a régi pajtása! De bármennyire is igyekeztem, Hughesra nem tudtam haragudni. A lényében volt valami, amivel pillanatok alatt minden haragot le tudott szerelni. Ne haragudj öregfiú intett le Harry, sőt inkább örülj. Ha nem tudnád, éppen a te regényedet olvastam és annyira érdekelt Lady Harmor ékszere, hogy amíg a titkát meg nem tudtam, képtelen voltam a könyvet letenni! Ezt jól esik hallani, másrészt cseppet sem hízelgő, hogy a szerző jelenlétében kineveted a művét! Tévedsz! válaszolta nevetve Hughes. Magamon nevettem, hogy a legkézenfekvőbb megoldásra nem gondoltam Tudom! Azt akarod mondani, hogy mi hivatásos rendőrök egy regényt nem tudunk megfejteni, viszont egy bűnügyet utolsó részletéig kinyomozunk! Úgy van! bólintottam. Roppant egyszerű. A regényírónak könnyebb a helyzete, mint egy valódi bűnösnek. A regényíró egyszerűen nem írja meg azt, amit nem akar tudomásul adni, a tettes viszont nem akadályozhatja meg, hogy én azt is meglássam és megtudjam, amit ő nem akar Különben, ha al- 7

5 kalmam lesz rá, egyszer a gyakorlatban is bebizonyítom neked. Hálásan köszönöm! csaptam le örömmel, még mielőtt Harry meggondolhatta volna magát. Egyben megígérem, hogy én mindent úgy fogok leírni, ahogy történt! Rendben van! De hagyjuk ezt a témát, örülök, hogy szabadságra mehetek és kiszellőztethetem a fejemet. Hova utazol? Velencébe. Pár napot ott töltök, azután felülök egy hajóra, bebarangolom a Földközi-tengert és úgy térek vissza Londonba. Három hét szabadságom van és ezalatt még újságot sem akarok olvasni, nemhogy bűnügyekkel foglalkozni! És te hova tartasz? Majdnem oda ahova te. Velencével szemben van Piranó, egy kis fürdőhely vagy jobban mondva halászfalu. Csendes hely, ahol remélem, nyugodtan dolgozhatom. Két regénnyel szeretnék Londonba visszatérni. Remélem ezúttal valami szentimentális történetre fog téged megihletni a tengerpart holdsütötte ezüstös fövenye! nevetett Harry. Egy olyant írj, amilyent a kollégiumban írtál! Ezzel azután már a témánál is voltunk, az együtt eltöltött iskolaéveknél. Szó szót követett és én teljesen megfelejtkeztem a sportruhás emberről és a másik titokzatosnak vélt alakról. A csatornán szörnyű viharban keltünk át és őszintén bevallom egész idő alatt a kabinban feküdtem. Másnap este Triesztben elváltunk azzal, hogyha ősszel visszatérek Londonba, felkeresem. Akkor még nem is tudtam, hogy sokkal hamarabb fogok Hughessel találkozni. 8

6 I. fejezet Az úszó halál Első pillanatban senki sem akart hitelt adni Colman bárónak, aki kétségbeesett erővel úszott a part felé és torkaszakadtából kiáltozott: Cápa! Cápa! Az Adriának isztriai részén eddig még jóformán sohasem mutatkozott a tengeri alvilág gonosztevője és így érthető, hogy a fürdővendégek csak akkor gondoltak a menekülésre, amikor mintegy 20 yardnyira a bárótól felbukkant a vízből a félelmetes hal jellegzetes hátúszója. Most már mindenki menekült; az emberek egy része úszva, másik része pedig a sekély vízben gázolva igyekezett megközelíteni a partot. Nem szégyellem bevallani, hogy az első menekülők között értem partra, de viszont én voltam az első, aki a báró segítségére siettem. Beugrottam a mólónál horgonyzó motorcsónakba és néhány pillanat múlva már teljes sebességgel a báró felé száguldottam. A kormány mellől jól láthattam a kardszerű uszonyt, amely makacsul a báró nyomában maradt. 9

7 Colman báró kitűnő gyorsúszó volt és ez a körülmény mentette meg az életét. Egyetlen egyszer sem pillantott hátra, nagyon jól tudta, hogy a legkisebb időveszteség is végzetes lehet. Fejét mélyen befúrta a vízbe és erőteljes karcsapásokkal haladt előre Már yardnyira megközelítettem az úszót, mikor a cápa hirtelen eltűnt Valószínűleg a motorom erős berregése riasztotta el a vérszomjas bestiát. A báró mellé kormányoztam a motorost és a kimerült embert besegítettem a csónakba. Colman mozdulatlanul elterült a fedélzeten és csak akkor tért magához, mikor a parthoz közeledtünk. Félórával később Colman báróval együtt ebédeltünk a Palace Hotel teraszán. Az átélt izgalmak nem hagytak nyomot asztaltársam markáns arcán. Mosolygott Az ön segítsége nélkül aligha ülnék most itt Örök hálára kötelezett, Mr. Emott. Ez túlzás hárítottam el a báró köszönetét. Elsősorban pompás úszásának köszönheti a megmenekülését Sohasem láttam még embert így úszni. A báró arcáról eltűnt a mosoly. Ne felejtse el Mr. Emott, hogy az életemért úsztam Egyébként nem ez az első cápakalandom Hallott már ön valamit a hírhedt Sydney-i öbölről? Őszintén szólva, nem! vallottam be. Nos, a Sydney-öbölben a tengeri fürdőket erős drótháló védi, de még így is villamos szirénákat szólaltatnak meg, ha cápauszony bukkan fel a vízből Természetesen könnyelmű emberek mindig akadnak, és így történt, hogy egy idősebb angol hölgy és egy fiatal leány minden előzetes figyelmeztetés dacára kiúsztak a tengerbe. Már 10

8 visszafelé igyekeztek, mikor a cápa megtámadta őket Csak látta volna uram, hogy milyen gyorsan úszott a két hölgy! Különösen a mamától nem vártam volna hasonló nagyszerű teljesítményt. Szegény, utoljára úszott életében! A cápa a derék asszonyság régimódi fürdőtrikójától sem riadt vissza és lehúzta a víz alá. A tenger mélyéből felszálló vérfelhő jelezte csak a tragédia színhelyét. A leányt sikerült megmenteni. A matrózok eszméletlen állapotban emelték be a csónakba Engedelmet kérek, ha egy pillanatra háborgatom az urakat szólalt meg mellettem egy ismerős hang. Felpillantottam. Signor Martino, a hotel mozgékony, napbarnított arcú titkára állt az asztalunk mellett. Foglaljon helyet, signor mondta a báró vidáman, és szóljon mindjárt a pincérnek, hogy hozhatja a cápaszeletet! Az Istenért! Halkabban uram suttogta Martino elfehéredve. Igazán nem kívánatos, hogy feltűnést keltsünk. Az eset így is nagyon kellemetlen A fürdővendégek nagyon izgatottak. Ami érthető jegyeztem meg akaratlanul elmosolyodva. A titkár olyan iszonyattal tekintett rám, mintha legalább is egy Medúza-fejet látna szelíd és határozottan rokonszenves arcom helyett. Csodálom, hogy önnek van kedve tréfálni! Három vendégünk bejelentette, hogy délben sürgősen elutazik Köztük Lord Downes is, aki pontosan 10 év óta szerencsélteti megjelenésével a szállodánkat. 11

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Az eső megállíthatatlanul esett egész nap, mintha máris november lett volna. A cipője sötétbarnára ázott, és laptoptáskáját a hóna alá szorítva hiába

Az eső megállíthatatlanul esett egész nap, mintha máris november lett volna. A cipője sötétbarnára ázott, és laptoptáskáját a hóna alá szorítva hiába 1. Az eső megállíthatatlanul esett egész nap, mintha máris november lett volna. A cipője sötétbarnára ázott, és laptoptáskáját a hóna alá szorítva hiába egyensúlyozott Monet-festményt idéző esernyője alatt,

Részletesebben

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő Danielle Steel: Egy rendkívüli nő A varázslatosan szép Annabelle Worthington egy pazar manhattani palotában nevelkedik a múlt század fordulóján. Miután bevezetik a társaságba, a báltermek csillogó világa

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ó,

13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ó, 13. fejezet Brian meglepetten meredt maga elé, hirtelen nem tudta, mit is mondjon. - Ez biztos? kérdezte végül, a lány felé fordulva. - Igen, egészen biztos. - És mióta tudod? - Számít ez? - Nem, persze.

Részletesebben

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN

AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN AGATHA CHRISTIE TRAGÉDIA HÁROM FELVONÁSBAN ELSŐ FELVONÁS A gyanú Első fejezet A Varjúfészek Mr. Satterthwaite a Varjúfészek teraszán ült, és vendéglátóját figyelte, aki felfelé kaptatott az ösvényen a

Részletesebben

Mi lett volna, ha...

Mi lett volna, ha... Mi lett volna, ha... Norman és Olivia késésben volt, természetesen, hiszen elkapni egy vonatot mindig az utolsó percek kérdése. Már csak egy hely maradt üresen a kocsiban, az elején, ahol már semmi más

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben

Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE

Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE Ha esélyt adnál A VINCENT FIÚK MÁSODIK RÉSZE Féktelen szerelmi történet; gyógyír azoknak, akiknek a Ha az enyém lennél olvasása összetörte a szívét Egyáltalán nem könnyű annyira magunkba bolondítani egy

Részletesebben

Katie Fforde. Ház kilátással

Katie Fforde. Ház kilátással Katie Fforde Ház kilátással Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2011 Első fejezet Szép ház, méregette Ellie. Tökéletes arányok. Alighanem György, esetleg Anna korabeli. Öt kazettás tolóablak volt a házon,

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6. Mercator Stúdió, 2014

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6. Mercator Stúdió, 2014 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-217-6 Mercator Stúdió, 2014 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

VOLT EGYSZER... regény. írta: Bernáth Zsolt

VOLT EGYSZER... regény. írta: Bernáth Zsolt VOLT EGYSZER... regény írta: Bernáth Zsolt 1999-2001 Volt egyszer 2 1. Valamikor író akartam lenni. Híres író. Tudják, mire gondolok: évente megjelentetek egy regényt, békésen válaszolgatok a rajongók

Részletesebben

Tudjon meg többet a regényről:

Tudjon meg többet a regényről: A sohasem tudja előre, hogy másnap hol fog ébredni, és kinek a személyiségét fogja felvenni. Már rég beletörődött ebbe, sőt kialakította saját életstratégiáját is: Ne kötődj senkihez! Maradj észrevétlen!

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

A teljes nagy Robinson

A teljes nagy Robinson Daniel Defoe A teljes nagy Robinson Robinson Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai Angol eredetiből fordította: Dr. Szerelemhegyi Ervin TARTALOM SZÖKÉS A SZÜLŐI HÁZBÓL AZ ELSŐ HAJÓTÖRÉS

Részletesebben

C. Thompson (Barsi Ödön) A Bo ling bro ke-kastély kísértete

C. Thompson (Barsi Ödön) A Bo ling bro ke-kastély kísértete C. Thompson (Barsi Ödön) A Bo ling bro ke-kastély kísértete 2011 ELŐSZÓ Egy szörnyű jóslat John Bo ling bro ke lord és unokaöccse, Arthur Yale hazafelé igyekeztek. A ködös éjszakában csak halványan világítottak

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Megjegyzés: Akinek esetleg ez "a sorozat megszentségtelenítése" kategória, attól előre is elnézést kérek. Vég nélkül.

Megjegyzés: Akinek esetleg ez a sorozat megszentségtelenítése kategória, attól előre is elnézést kérek. Vég nélkül. Stargate SG1- Vég nélkül Cím: Stargate SG1- Vég nélkül Kategória: Stargate SG1 Műfaj: romantika Korhatár: nem hiszem, hogy szükséges Ismertető: A sorozat befejező része egy kicsit másként. Megjegyzés:

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

TŐKE PÉTER AFRIKAI NYOMOZÁS REGÉNY

TŐKE PÉTER AFRIKAI NYOMOZÁS REGÉNY TŐKE PÉTER AFRIKAI NYOMOZÁS REGÉNY ...Kenya szubugóiban, nevezetesen Nandi erdőségeiben a bennszülöttek egy furcsa éjjeli állatról beszélnek, melyet - állítólag - egy-két telepes is látott már, és melynek

Részletesebben

NNCL1414-50Bv2.0. Fekete István. Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962

NNCL1414-50Bv2.0. Fekete István. Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962 NNCL1414-50Bv2.0 Fekete István Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962 622364 Az Athenaeum Nyomda rotációs magas- és offsetnyomása Felelős vezető: Soproni Béla igazgató A kiadásért

Részletesebben

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József)

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József) Nyikolaj Vasziljevics Gogol Egy őrült naplója (Fordította: Czimer József) Fantasztikus! Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csakis én. Egyesegyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus!

Részletesebben