Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat és megállapította, hogya bizottság határozatképes. Ezt követően a napirend ismertetésére került sor. Az Egészségügyi Alapellátás feladatellátás szerződés tartalmára vonatkozó napirendi pont és a nyolcas napirendi pont felcserélését kérte, mellyel a bizottság tagjai egyetértettek és ezzel a módosítással a napirendet egyhangúlag elfogadták. 1. Előterjesztés a helyi önszerveződó közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 24/2008.(lV.29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Szilassy Géza: Első napirendi pontunk a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozik. Az előterjesztő Lukovicsné Varga Erika. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e valami szóbeli kiegészítése. Lukovicsné Varga Erika: Tisztelt Bizottság! A rendelet módosítását a 2013., évi költségvetési rendelet tette szükségessé. Ez a rendelet tartalmazza a helyi önszerveződő közösségek számára előírt előirányzatokat, amelyek felhasználásáról a közgyűlés dönt. Ez egy keretösszeg, Ft ebben az évben és ezt a húszmilliót a hat pénzügyi alapra százalékosan kellett elosztani. A tavalyi évben ez az összeg tizennégymillió forint volt, előző évben tizenötmillió volt. Az alapok ebben az évben megnövekedtek, a költségvetési rendeletben összegszerűen vannak ezek az alapok meghatározva. Mi is összegszerüen határoztuk meg és ezeket az összegeket százalékosítottuk. Tehát meghatároztuk, hogy melyik alap mennyi, mindegyik nőt és ezt megnéztük, hogyakeretösszegnek ez hány százaléka. A Környezetvédelmi Alap és a Pályázati és Önerő Alap maradt, az annyi, mint tavaly volt összegszerüen. Dr. Szilassy Géza: Köszönjük szépen a kiegészítést. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy vannak-e kérdések? Úgy látom, nincsenek. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e hozzáfűznivaló. Vassné Harman Gyöngyi: Én azt szeretném elmondani, hogya Nyíregyházi Civil Fórummal jó lett volna előtte egy kicsit egyeztetni. Tehát legalább eléjük tárni ezt a tervezetet, mert szóvá tették az elnökségi tagok, hogy éppen ma, utolsó pillanatban szóltak. Nem volt erről ismeretük, és egy kicsit zokon vették. Tehát ők pont az érintettek. Lukovicsné Varga Erika: Holnap reggel nyolc órakor fog összeülni a Civil Fórum ügyvivő testületi ülése és nyílván, ha lesz módosító javaslat, akkor ezt módosításra fogjuk bevinni a közgyűlés elé. Holnap egyeztet jük. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm, van-e még valami, van-e valakinek hozzáfűznivalója? Parancsoljonl Halkóné Dr. Rudolf ~va: Köszönöm szépen! Tehát ha kérdést nem tettük fel, akkor nem az érdektelenség beszél belőlünk, hanem én már a tegnapi Jogi Bizottság ülésén már Erikának ezzel kapcsolatban már feltettem és éppen ez késztette Erikát arra, hogy ezeket a kiegészítéseket megtegye és jelezze felénk, hogya tavalyihoz képest százalékosan csökkent az összeg. Ezt nem értettem, de ezt összegszerűen nem változik a tavalyi évhez képest, sőt van valahol ugye, ahol nő is az alapoknak a támogatottsága. Ennyit akartam, köszönöm szépen.

2 Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen, van-e még valakinek hozzászólás, amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunkl Aki egyetért az előterjesztéssel, jelezze I Úgy látom, hogya bizottság egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 26/2013. (III. 19.) számú határozatát. 2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Szilassy Géza: Következő napirendi pontunk e/őterjesztője Kovácsné Szatai Ágnes a Vagyongazdá/kodási Osztály vezetője. Van-e valami szóbeli kiegészítés? Kovácsné Szatai Ágnes: Tisztelt Bizottság, nincs, köszönjük. Dr. Szilassy Géza: Nincsen, rendben van. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük? Nincs kérdés, szóbeli kiegészítés, vélemény. Úgy látom, nincsen, akkor szavazzunk, aki egyetért az előterjesztéssel kérem, je/ezzel Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 27/2013. (III. 19.) számú határozatát. 3. Előterjesztés a NvíRW Nonprofit Kft-vel történő helyiségbérleti szerződés megkötésére Dr. Szilassy Géza: Következő napirendi pontunk, előterjesztés a NvfRW Nonprofit Kft-vel történő helyiségbérleti szerződés megkötésére vonatkozik. Ez kapcsolódik az előző előterjesztéshez. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés. Nincs. HozzáfOznivaló nincs, akkor szavazzunk, aki egyetért az előterjesztéssel, jelezze. Dr. SziJassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelen/évő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 28/2013. (III. 19.) számú határozatát. 4. Előterjesztés a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal történő helyiség bérleti szerződés megkötésére Dr. Szilassy Géza: Előterjesztő részéről van-e va/ami kiegészítés? Kovácsné Szatai Ágnes: Nincs, köszönöm. Dr. Szilassy Géza: Nincs, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait van-e kérdés? Nincs. Egyéb szóbeli kiegészítés, vélemény? Kérem, szavazzunk! Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazatta/ egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 29/2013. (III. 19.) számú határozatát.

3 5. Előterjesztés a Mustárház Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda évi működéséről, valamit a évi programtervéről Dr. Szilassy Géza: Meghívott vendégünk Rácz Tímea az Egyesület elnöke. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e valami szóbeli kiegészítése? Rácz Tímea: Tisztelt bizottság, szóbeli kiegészítés nincs. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? Szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztésnek a megtárgyalása, a határozat tervezetben szereplő megfogalmazás, ami így fogalmaz lia bizottság SZMSZ-ével párhuzamban" tudomásom szerint az SZMSZ-ben nem szerepel, hogy mi ilyen meghallgatást végzünk. Ki tudna nekem erre mondani valamit? Bodnár Adrienn: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Véleményem szerint a határozat megfogalmazása úgy lenne helyes, hogya bizottság az egyes pontban a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, mert az ellátási szerződésben ez így szerepel. A 2-es pontban pedig, hogya évi programtervezetről készített tájékoztatót tudomásul veszi. Ezeket szerintem külön kellene venni. fgy akkor a szerződésnek, illetve az SZMSZ-nek is megfelelnénk. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen, akkor a módosítást a bizottság így, ebben a formában fogadja el, kérem módosítani akkor a határozat tervezetben. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy vannak-e kérdések akár a Mustárház vezetőjével, akár az előterjesztéssel kapcsolatban? Vassné Harman Gyöngyi: Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a tavalyi évet mennyire tartja sikeresnek, elérték-e a programokkal a célcsoportot, mennyire voltak látogatottak, részt vettek-e a programokon, akiket vártak? Elérték-e azt a célt, amit szerettek volna ezekkel a programokkal sugározni a résztvevők felé? Rácz Tímea: Igen, úgy érzem, hogy sikeres volt a tavalyi évünk, sőt egyre több előrelépést tudunk tenni az ifjúság célcsoport elérése érdekében. Ismét megnőtt azon fiatalok száma, akik betérnek a Mustárházba és nem csellengenek az utcán. Ez inkább a hátrányos helyzetű fiatalokra vonatkozik. Nyugodtan el lehet jönni hozzánk, meglátogatni minket, napi szinten jelen vannak nálunk. Illetve egy kiegészítést szeretnék meg ehhez hozzáfűzni, hogyelindítottunk egy olyan ifjúsági hálózatot a Mustárház keretein belül, a Mustárház közreműködésével, ezért is van itt velem Gábor, ő ennek az ifjúsági hálózatnak a megálmodója, ami nemzetközi szinten is kiterjeszti az ifjúsági feladatokat. Ha esetleg ezzel kapcsolatban kérdés van, akkor erre Gábor szívesen válaszol. Dombóvári Gábor: Dombóvári Gábor vagyok, annyi kiegészítést tennék, hogy egyre inkább a web és a facebook világában vagyunk, tehát mi is egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy információkért és hasonlókért a fiatalok kevésbé jönnek. Elkényelmesedett a társadalom, ezért mi szoktunk most már kijárni a középiskolákba rendhagyó osztályfőnöki órákat, információs órákat tartani, tehát lényegében mi is kijárunk a helyszínekre. Halkóné Dr. Rudolf Éva: Melyik korosztály a célcsoportotok Timi? Rácz Tímea: Most már elég tág a célcsoportunk, mert óvodások is járnak hozzánk, tehát 3-35 évig. Dr. Szilassy Géza: Gratulálunk a működéshez és további jó munkát kívánunk! Ha nincs több kérdés és nincs semmilyen szóbeli kiegészítés, akkor kérem szavazzunk.

4 Dr. Szilassy Géza az előterjesztést a módosítással szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 30/2013. (III. 19.) számú határozatát. 6. Előterjesztés a Nyíregyháza-Városi Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona és a "Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetés beszámolójára Dr. Szilassy Géza: Esperes Úr köszöntöm, tessék körünkben itt az asztalnál helyet foglalni. Kérdezem, hogy van-e va/amilyen szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel és a beszámolóval kapcsolatban? Sipos Kund Kötöny: Nincsen. Köszönöm szépen. Dr. Szilassy Géza: Kérdem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés. Nincs kérdés, rendben van. Van-e még valamilyen szóbeli kiegészítés? Parancsoljon! Vassné Harman Gyöngyi: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy az én számomra egy nagyon áttekinthető, alapos beszámolót ismerhettünk meg, tényleg a konkrétumokat tartalmazza világosan áttekinthetően, úgyhogy én gratulálok a beszámolóhoz, magához a szerkezeti felépítéséhez, a megfogalmazásához, a logikájához, úgyhogy én nagyon könnyen tudtam tájékozódni, úgyhogy szerintem azért is nincsenek kérdések. Köszönjük szépen. Hudákné Fábián Nóra: Én is szeretném megköszönni, én személyesen tapaszta/tam, mert édesapám is fordult Önökhöz. Maga az étkeztetés is, a személyzet, én csak a legjobbakat tudom mondani. Köszönjük szépen. Dr. Szilassy Géza: Én annyit szeretnék mondani, kérdezni, hogy hogyan alakul a kiegészítő normatíva 2013-ban, illetve a jövőre való tekintettel? Hogyan látják ezt és hogyan tudják ezt kompenzálni? Sipos Kund Kötöny: Hát hogy hogyan alakul, azt még a legvénebb rabbi sem tudja, mi sem tudjuk, de azon vagyunk, hogy gazdaságosan tuqjuk működtetni. Eddig is voltak nehézségek. Dr. Szilassy Géza: Csökkent a normatíva? Sipos Kund Kötöny: Igen csökkent. Hány százalékkal? Hát a tavalyi évet tekintve, ugye egész évre 88 % volt, 18 %-kal csökkent, ami nem kevés, sajnos nagyon sok. Dr. Szilassy Géza: Nincs több kérdés, köszönöm szépen. Gratulálunk a működéshez és további jó munkát kívánunk. Köszönöm. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 31/2013. (III. 19.) számú határozatát. 7. Előterjesztés a az Idősügyi Koncepció Cselekvési Terv elfogadására Dr. Szilassy Géza: Kérdezem az előterjesztőt, van-e szóbeli kiegészítés? Tóthné Csatlós Ildikó: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottsági Annyit szeretnék csak mondani, hogy tárgyalta a közgyűlés októberében az Idősügyi Programot, és elfogadta, azonban a jegyzőkönyvben rögzítésre kerűlt, hogy ehhez készüljön egy cselekvési terv hasonlóan a 2008-as programhoz, melyet szintén a bizottság tárgyalt.

5 Halkóné Dr. Rudolf Éva: Ez újszerű ez a cselekvési terv, Ildikó? Tehát volt már előttünk ilyen cselekvési terv? Tóthné Csatlós Ildikó: Volt 2008-ban, amikor a közgyűlés elfogadta az idősügyi programot, akkor utána szintén a bizottság tárgyalta a cselekvési tervet. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 32/2013. (III. 19.) számú határozatát. 8. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban január l-től érvényes feladat-ellátási szerződések tartalmára Dr. Szilassy Géza: Köszöntöm a Magyar Orvosi Kamara képviselőit és az előterjesztőt, Dr. Krizsai Anita osztályvezetőt, illetve Csikós Pétert, aki az Alapellátási Igazgatóság vezetője, és Jászai Menyhért Alpolgármester Urat. Akkor kérdezem először Csikós Péter Igazgató Urat, hogy mi is történt. Hogyan jutottunk el idáig. Csikós Péter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt évben megjelent egy törvénymódosítás, mely szabályozza, hogy mit kell tartalmaznia a feladat ellátási szerződésnek. Gyakorlatilag január 01 től kell megfelelni minden praxis szerződésének, aki az alapellátásban dolgozik. Taxatíve felsorolja azokat az elemeket, aminek a szerződésben szerepelnie kell. Gyakorlatilag minden praxissal meglévő szerződések voltak, működőképes volt az alapellátás. Az elmúlt év decemberében volt még egy előterjesztés az országgyűlés részére, ami gyakorlatilag módosította volna a törvény taxatíve felsorolt elemeit. Gyakorlatilag lekerült napirendről. A novemberi hónapokban és az elmúlt évben egyeztetéses fórumok voltak, amelyek alapján egy egységes feladatellátási szerződés tervezetet dolgoztunk ki. Erre azért volt szükség, mert az elmúlt 15 évben eltérő szerződések készültek, itt gondolok akár a felnőtt háziorvosokra, a gyermek háziorvosokra, a fogorvosokra. Nyilvánvalóan az volt a kezdeményezés alapja, hogy egységes legyen mind a három alapellátási orvoscsoport részére. így alakult ki egy feladat ellátási szerződés, ami megküldésre került. A beérkezett vélemények alapján elkészült januárban az előterjesztés. Azért nem a decemberi bizottsági ülésen tárgyaltuk, mert még függőben volt az említett országgyűlési előterjesztés. Február 28-ig szólt a határidő a feladat ellátási szerződés aláírására, Az orvosok későn kapták meg a szerződést, amit ők nem tudtak átolvasni. Most az egyes orvosokról beszélünk. Ennek megfelelően, onnantól kezdve több egyeztetése s fórum alakult, illetve jött létre, aminek volt egy rendkívüli bizottsági ülése, ahol ezt az időpontot március 31--ig kitolta a Tisztelt Bizottság. Ami azt jelenti, hogy az új feladat ellátási szerződésnek az aláírási időpontja március 31-re tolódott ki. Az egyeztetések kapcsán, ami kérdések, kérések voltak, megbeszéltük, én azt gondolom, hogy meghallgattuk az Orvosi Kamara részéről, az orvosok részéről a felnőtt, gyermek és fogorvosokat is érintve. Ennek alapján lett gyakorlatilag az előterjesztés megalkotva. Dr. Szilassy Géza: Igen. Köszönöm szépen. Akkor átadnám a szót és meghallgatnánk az Orvosi Kamara képviselőjét mi a véleménye, megkapták-e az előterjesztést, megkapták-e a rendelet tervezetet, ezt a szerződés tervezetet, amit az Igazgató Úr elkészített. A korábbi egyeztetések alapján, kérem a véleményt. Bartháné dr. Kiss Edit: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság! Bartháné Kiss Edit vagyok az Orvosi Kamara jogásza. Részben vagyunk eddig elégedettek és úgy érezzük azért, hogy az eddigi kommunikációnak is némi eredménye volt. Ezt az előterjesztésből látjuk. Alapvető problémánk azonban van vele és kérdést is szeretnénk eziránt intézni. Mégpedig az, hogy benne maradt a feladat ellátási szerződésben, illetőleg a módositásban az előterjesztés alapján, hogy változatlanul módosítanák a rendelési időt, a heti egy alkalommal plusz egy óra hosszabbítással. Ezzel

6 kapcsolatosan lenne az a kérdésünk, hogy mivel ez ÁNTSZ engedélyezést is igényel, lehet-e ezt összekötni a praxis átszámozásával, hogy ne okozzon ez esetleg kétszeri ÁNTSZ engedély módosítást és ne kerüljön úgymond plusz költségébe az orvosnak. Az önkormányzat, az előterjesztésben azt láttuk, hogy az ezzel kapcsolatos, a praxisok átszámozásával kapcsolatos ÁNTSZ engedély módosításával kapcsolatos költségeket átvállalta. Amivel kapcsolatosan problémánk van, és itt meglepődve hallottam a Csikós igazgató urat, hogy egységesíteni, vagy univerzálissá tenni ezt a szerződést, mert jogászként éppen úgy érzem és az orvosok is ezt kommunikálták, hogy nem ilyen szerződést kellene kötni, bár nyilván vannak a szerződésnek olyan tartalmi elemei, amelyek általánosan minden egyes szerződésnek elemei lehetnek, hanem inkább praxisra kellene ezeket igazítani. Gondolok itt arra a nagy különbségre, hogy van pontosan nem tudom, mennyi háziorvosi praxis, amely önkormányzati tulajdonú rendelőben rendel és ugye a zöme az magántulajdonú rendelőben rendel. Itt a feltételek biztosítása között lényeges különbség van. Ez a szerződés azt tartalmazza, hogya praxis működésének személyi és tárgyi feltételeit a háziorvos biztosítja. Ez már nem igaz akkor, amikor önkormányzati tulajdonú rendelőben rendel ez az orvos, mert ott az épületet, magát az ingatlant azt az önkormányzat biztosítja. Az egy megnyugtató dolog lenne és én nem tudom, hogy ez egy őrült nagy kérés-e, én úgy gondolom, hogy ez átvezethető lenne ezeken a szerződéseken, ebben a esetben, hogy az önkormányzat dekralálja ebben a szerződésben, hogy ezek igenis háziorvosi rendelőben működő rendelők és változatlan szerződési feltételek mellett ingyen bocsátja ezeket az orvosoknak, vagy a háziorvosi praxis használatába adja. Amivel még elégedetlenek vagyunk az a következő. Le is írtuk, de nyilván olvasták is, nem akarom én ezt különösebben ismételni, de úgy az egészségügyről szóló törvény, mint a finanszírozási törvény, én utaltam is ennek a 35 (2) bekezdésére, rögzíti, hogya finanszírozásra folyósított összeg nem mentesíti az önkormányzatot az előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettség alól. E körben vagyunk elégedetlenek, mert ebben nem látjuk az önkormányzatnak a hozzájárulását a működésért. Önmagában az egyetlenegy tétel, amit e körben az önkormányzat felvállal, az a veszélyes hulladék elszállítása és ennek körében a nem tudom milyen adminisztráció. Én nem tudom, hogy költségben ez mennyi, de ha azt mondják, azt hiszem havonta Ft körüli összeget tesz ez ki. Ugye mindenütt azt kommunikálják, hogy a háziorvosi praxisok duálisan finanszírozottak, mert nem kizárólag az egészségügyi finanszírozásból kell ezt működtetni, hanem az önkormányzat is hozzá kell, hogy tegye a fejlesztéshez, a működtetéshez a saját erejét és e körben nem látjuk azt, hogy előmozdult volna ez a szerződés, vagy egyáltalán a kommunikációnk bármilyen eredményt elért volna. Én tudom azt, hogy nyilván sok felé kell költeni és nem könnyű ebben egyezségre jutni. De legalább valamiféle gesztust várnánk az önkormányzat részéről, hogy valami biztatást, adtunk ötletet, lehet, hogy rossz volt, nem tudom, nem ismerem ilyen szinten az önkormányzat anyagi helyzetét, meg forrásait, hogy például az az iparűzési adó, amit háziorvosok befizetnek, valamilyen módon visszafordíthatóvá válna. Tehát e körben várjuk a segítségüket, mert úgy gondolom, hogy ebben elő kellene mozdulnunk, hiszen ez a évi II. tv., ez már 13 éves törvényünk és azóta mi egyhelyben állunk. Nyilván volt ennek oka is, mert kétségtelen akkor, amikor a finanszírozás 2000 évben jó volt, akkor még nem kiabáltak a háziorvosok. Azóta eltelt 13 év, a finanszírozás lényegesen rosszabb lett és hát bizony szükség lenne segítségre a praxisok fejlesztése miatt. Mert hiszen a finanszírozás, azt hiszem jól tudom kizárólag működési költségekre használható. fel. Tehát ebből fejleszteni az orvos nem tud, legfeljebb a saját megtakarítása terhére. Tehát itt kellene az önkormányzatnak komoly anyagi támogatást, vagy legalább lehetőséget felvázolni a jövőben, amivel kapcsolatosan az orvosok valamiféle segítségre, támaszra számíthatnának. E körben kérem, hogya Bizottság azért valamiféle támogatást, vagy segítséget nyújtson nekünk. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy rögtön átadnám a szót Alpolgármester Úrnak, előterjesztő részéről a képviselőnek, hogy próbáljon válaszolni a felvetődött problémákra, kérdésekre. Jászai Menyhért: Először is szeretném megkőszönni az Orvosi Kamara képviselőjének a méltató szavait, mert valóban itt a kollegáknak nagyon nagy munkája van ebben. Tudjuk, hogy nem teljesen

7 lehet tökéletes egy ilyen bonyolult munka. Én nagyon szépen köszönöm a méltató szavait. Én három kérdést fogalmaztam itt meg magamnak, amit felírtam. Az egyik a rendelési idő. A rendelési idő esetén egy etikai, vagy nem tudom, erkölcsi csapdában vagyunk benne. Szabályozni kell, elő van írva, ha azt mondjuk, hogy nem szabályozzuk, rögzítjük a mostani állapotot, akkor az a helyzet áll elő, és ezt a dilemmát nagyon nehezen tudjuk feloldani és szívesen veszünk minden javaslatot, hogy hogyan lehet feloldani. Ha nem lenne előírva, hogy ezt szabályozni kell, akkor ezzel nem foglalkoznánk. Előállt az a helyzet, hogy az egyik utcában van lehetősége a lakosnak, hogy 18 óráig megjelenjen ellátásra, az utca másik oldalán, a másik körzetben nincsen. Most itt nagyon nehezen tudtuk, nem tudtuk megoldani ezt a feladványt, hiszen tudjuk azt egyébként, hogy van olyan háziorvos, aki 17 óráig rendel, de nonstop, mert van két praxisa is egy körzetből, egész nap tudunk hozzá fordulni, gyermekorvoshoz, és jogosan tesszük fel a kérdést, hogy miért akarunk még egy bőrt lenyúzni, amikor ő egész nap rendel. De azt a dilemmát nem tudtuk feloldani, hogy szabályozni kell, az egyik, a körzetek nagyobb részében 18 óra, a többinél mit mondtunk? Tehát ha ezt a jogi feladványt segít valaki megoldani, akkor nagyon szívesen vesszük ezt a dolgot. Egyenlőre annál maradtunk, hogy mindenkinek egyforma hozzáférést biztosítunk és nem akarjuk ezt magunkra húzni a lakosoknak ezt a nem egyforma ellátását. Dr. Szilassy Géza: Bocsánatot kérek itt az Alpolgármester Úrtól, de akkor tényleg haladjunk problémáról problémára. Erről, ezzel kapcsolatban mi a véleményük? Van-e valami tanács, vagy egyéb, hogyan oldjuk ezt meg. Tehát van itt egy jogi kötelezettség, kötelezően a törvény szerint bele kell vezetni, kell egy szabályt hozni, és hogy ne álljanak fel ezek a diszkrepanciák amire Alpolgármester Úr gondolt, akkor kérek, kérünk tanácsot, vagy ötletet, hogy hogyan legyen ez megoldva. Bartháné dr. Kiss Edit: Ha szabad szólnom, akkor gondoltunk arra, hogy tehát nincs ezzel gond, hogy egy órával tovább, nem ezzel van a gond, hanem azzat hogy össze lehet-e ezt kötni, vagy lehet-e ezt a szerződésben mondjuk a praxis átszámozásának megvalósulásának időpontjához kötni, hogy ez egy működési engedély módosításával lehessen átvezetni. Jászai Menyhért: Igen, igen így lesz, tehát ennek a bevezetési határidejét kitoljuk, hogy egybe essen és egy lépésben történjen meg ennek a módosítása. Bartháné dr. Kiss Edit: Köszönjük szépen, mert mi tudomásul vettük, ezzel különösebb problémánk nincs, mert hát a rendelési időt bele kell venni, én azt is elhiszem, hogy valóban állampolgári érdek fűződik ahhoz, hogy legalább 6 óráig elérhető legyen egy nap egy héten, tehát én azt hiszem, hogy ezt az orvosok is tudomásul veszik. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen és akkor visszaad nám a szót Alpolgármester Úrnak. Jászai Menyhért: Bocsánat, annyira arra koncentráltam, hogy pont erre a lényeges dologra nem válaszoltam, hogy igen egységesítés. Most én csak a tulajdonjogviszonynál három alapesetet számoltam össze és az alapeseteknek újabb alapesetei vannak, tehát maga be van kódolva legalább 10 variáció. Most tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy mintha egyedi szerződések lettek volna megkötve. Egyrészről jogos elvárás az, hogy ez az új jogviszony az egyedi eseteket szabályozza. Másrészről a végrehajtás során pedig van egy olyan elvárás részben az orvostársadalom részéről, meg részben a hivatal részéről is, hogy amiben tudunk, egységesítsünk. Aminél lehet és ezt a kollegák is megfogalmazták, hogy ne legyen különbségtétel. Itt már van egy pici ellentmondás. Amit mi javasol unk ennek a problémának a megoldására, hogy megint valahogy át kellene vágni a gordiuszi csomót, hogy megfeleljünk. Én nagyon bízom benne és én arra fogom kérni a bizottságot, de még nincs itt az ideje, hogy mérlegeljenek mindent és fogadják el az előterjesztést. Úgy próbáltuk kezelni ezt a dolgot, hogy aki úgy gondolja, nincs olyan kényszer, hogy új szerződést kössünk. Nagyon sokan úgy gondolták, hiszen tömegével írták alá és nagyon sokán aláírták már a szerződést, hogy be

8 kívánnak lépni ebbe az új rendszerbe és akkor legyen egységes szerzlsdés és húzzunk egy vonalat, de elismerjük és méltányoljuk azt a dolgot, hogy adott esetben szerzett jogot vagy más szempontokat sérthet. Akkor nem kell új szerzlsdést kötni, hanem amit a törvényellsírt tételesen, azt a 10 pontot módosít juk és fel lesz kínálva az a lehetlsség azoknak az orvosoknak, akik azt mondják, hogy én kérem szépen jól megvagyok a régi szerzlsdéssel, mert erre a 10 pontra vonatkozóan egy szerzlsdés kiegészítési módosítást a jogászok megfogalmazzák. Szerintem egy kompromisszumos megoldás fog születni, mert lehet, hogy 70 háziorvos alá fogja írni, ezt az újat és lehet, hogy azt mondja, hogy már nagyobb lesz a rend, mint ahogy december 31-én volt szerintem, és a kecske is jól lakott és a káposzta is megmaradt. Tehát én erre ezt tudnám válaszolni. A harmadik dolog, ez egy nagyon kemény kérdés és higgye el jogászasszony, hogy mi is emberek vagyunk, nekünk is vannak gyerekeink, meg szüleink. Tiszteljük, szeretjük, becsüljük az orvostársadalmat, az egészségügyi rendszert az életünk függ tlsle, tehát nincs még egy ilyen ágazat, amitlsl ennyire függnénk. Mi ennek a súlyát átérezzük. Ugyanakkor a másik oldalról mi is benne létezünk egy koordináta rendszerben, tehát most február 14-én lett elfogadva a költségvetés ü nk. Most belenyúlni egyedileg ebbe a dologba, nem lenne túl szerencsés. De én azt fogom kérni a bizottságnak a tagjaitól és részben ez az alázat jele, hogy fogadják el az ellsterjesztést, amit mi előterjesztettünk és fogalmazzák meg ajánlásaikat. Én egyeztettem most is Polgármester Úrral és nagyon szeretnénk ezt a bizonyos alapot, amirlsl szó van, bevezetni. Ha valahonnan nézem, akkor nem nagy pénz, mihez képest, ha valahonnan nézem akkor nekünk azt valahonnan másik helyrlsl kell elvenni, És ezeket az értékeket nem lehet szembeállítani. Igen, van egy dolog, nagyon fontos dolog, ez kötelező feladat, az úszás támogatása az meg nem. De a gyerekeink egészségét, a két értéket összeugrasztani nem lehet. Tehát ha elfogadja a Tisztelt Bizottság az ellsterjesztést, és egy egyhangú ajánlást fog megfogalmazni, amiben nyomatékosan ajánlja Polgármester Úrnak, hogy újra tekintse át a költségvetést és teremtsen alapot, amire van példa egyébként, mert vannak ilyen alapok, akkor ez egy nagyon erlss ajánlás lesz, aminek nyoma fog maradni és nem futnánk bele abba a dologba, hogy én most megint felellstlenül ígérek és nem lesz rá fogadókészség. Tehát azon vagyunk, hogy ez meglegyen. Nagyon ezt szeretnénk. Köszönöm szépen. Tehát nagyon ezt szeretnénk és én azt gondolom, hogy ez Tisztelt Bizottság, ez már több lenne, mint egy fórumon egy ígéret, mert itt ha a bizottság azt mondja, hogy méltányolja ezt a kitételt és akár határidlsvel, például április 30., amikor látunk a költségvetésben részeredményeket, fontolja meg, és akár vegye újra napirendre. Köszönöm szépen. Esetleg Elnök Úr tud-e errlsl az alapról, amit Ön említett, bármiféle tájékoztatást adni. A következls, Elnök Úr, hogy ha magamra húzom a kérdést. Ez egy ötlet, de egy olyan ötlet, amit most ha hangosan megfogalmazunk, akkor tudom, hogy ez számon kérhetls, hogy mit mondtam. Nyilvánvaló, a törvények minden állampolgárra vonatkozzon és az a szándék, hogy azért ez mégsem egy kulcsmásoló iparág, hogy kinek adunk kedvezményt. Átlátható legyen, ellenlsrizhetls legyen, tehát minden ennek megfelelő legyen és tisztességes legyen. Ötletként fogalmazom azt meg, hogy ha a Tisztelt Bizottság ajánlásként megfogalmaz egy ilyet, hogy legyen megcímkézve egy alap, vagy bármilyen más alap és vagy az alapba lehet bepályázni eszközökre, programra, vagyeszközökre, vagy műszervásárlásra. Esetleg beletenni egy társfinanszírozást, hogy van X alapnyi forint, hogy Y forintot mellétesztek, akkor erre, meg erre lehet címzetten pályázni. Tehát én, valami ilyesmiben gondolkodom ötlet szintjén, tehát mindenki tudja, hogy mirlsl van szó. Mindenki tudja, hogy ez egy fontos célcsoport, tehát ez lenne ennek a lényege. Ötletszintjén, tehát a szándék meg az akarat erre megvan, meglátjuk a kasszát. Dr. Szilassy Géza: Köszönjük szépen Alpolgármester Úrnak, szeretném megkérdezni a kamara képvisellsjét, hogy mennyiben voltak kielégítlsek ezek a válaszok. Dr. Kiss Anikó: Nagyon megköszönjük Elnök Úrnak, a Tisztelt Bizottságnak, illetve Alpolgármester Úrnak ezeket a bíztató szavakat, valamennyi Nyíregyházán dolgozó alapellátó orvos nevében tudom mondani, hogy ha ezek megvalósulnak, akkor már elégedettek leszünk. Dr. Szilassy Géza: Köszönjük, akkor nem volt haszontalan az előzetes fórumok és egyeztetések és a beszélgetések, én magam is azt gondoltam, hogy korábban is inkább kommunikációs zavarról volt

9 szó, az összes probléma, ami létezik az életünkben, biztos vagyok benne, hogy annak 90 %-a pici kommunikációs zavar kérdése. Ha leülünk és meg tudjuk beszélni a dolgokat, akkor márpedig leültünk és megbeszéltük a dolgokat és azt gondolom, hogy kicsit előre jutottunk. Az előterjesztés, amennyiben olvasták, olvasható benne, hogy azért a városnak a szándéka azért az egyértelműen abban látszik, hogy pozitív a háziorvosokkal szemben. Azért itt le van írva, hogy milyen intézkedések történtek, és továbbra is rengeteg pályázatban segítjük a háziorvosokat és stb., és stb., nem akarom felsorolni, de olvasható részletesen. Én azt gondolom, hogy korábban ilyenfajta segítség nem volt jellemző. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ezek után van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Halkóné Dr. Rudolf Éva: Ha jól értettem Alpolgármester Úr szavait és az előterjesztésből is kibogozva is az tűnik ki, hogy vannak háziorvosok, akik aláírták az egységes szerződést ugye, az egységesen megszövegezett új tartalommal felruházott szerződést és azok, akik azt nem írták alá, velük szemben a törvény által felsorolt kötelez6 tartalmi elemekkel kiegészített szerződés módosítást fogunk eszközöini. Ugye? Tehát ezt elfogadja az Orvosi Kamara. Tehát ezt támogatja, jó. Mindegy minek hívjuk a dolgot, rendben. Dr. Szilassy Géza: Annyi módosítás történt, hogy itt ahogyan én érzékelem, a kötelező rendelési idő, azt ki fogjuk tolni. Az úgy lesz megoldva, hogy az igazgató is mondta már jóval korábban, hogy december 31-ig kell ezt a kérdést megoldani, december 31-ei dátummal fogjuk kiírni, illetve megoldani ezt a kérdést a körzetek rendezésével közösen és mindez ennek a költségeit a város fogja állni. Köszönjük szépen. Tehát azt hiszem, hogy ennél szebb gesztus nem kell az orvosok felé, a háziorvosok felé. Halkóné Dr. Rudolf Éva: A másik kérdés volt, amit ügyvédnő is érintett, a veszélyes hulladék elszállításával összefüggésben. Tehát akkor elfogadja az Orvosi Kamara azt is, hogy ez a veszélyes hulladékra vonatkozó kitétel majd belefogalmazásra kerül. Az ingatlan használata vonatkozásában pedig minden egyes kérdéskörben a hivatkozott törvény a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó törvény rendelkezései lesznek az érvényesek. Megmondom őszintén, konkrétan régen foglalkoztam helységbérleti jogszabályokkal. Ezeket a rendelőket, ezeket ingyen bocsátja az önkormányzat az orvosok használatába. Ez nincs benne a szerződésben. Ezt mondtad az elején Edit, hogy konkrétumként szerepelne benne, hogy változatlan feltételeket biztosít az önkormányzat. Én nem tudom, hogy volt-e erre korábban külön megállapodás őszintén megmondom, de a szerződés nem tartalmazza azt, hogy ezeket ingyen használják az orvosok és változatlanul ingyen bocsátja az önkormányzat a praxis használatára, vagy ingyen adja. Tehát itt a probléma, hogy ezt nem tartalmazza. Mert a helységbérlet hát az feltételezi azt, hogy van egy bérlet, ha bérlet van, azért fizetni kell gondolom én. Dr. Szilassy Géza: Idáig is így volt. Igazgató Úr kérdezem, hogy van-e ennek akadálya, hogy belevegyük a szerz6désbe ezt. Most a jogászokat kérdezem. Csikós Péter: Vannak sokan, akik behozták a feladat ellátási szerződést és ez az ami gyakorlatilag egy fix szövegezésű. Most az, hogya szerződés, akik önkormányzati tulajdonú rendel6ben vannak jelenleg, hogy azoknál ez a kiegészítés még pluszba belekerüljön, ez már gyakorlatilag egy jogi kérdés lesz. Ugye itt azt mondtuk, hogy csak azzal kerül kiegészítésre, amit taxative felsorol és előír a jogszabály. Ez egy jogi kérdés lesz, hogy belekerül het-e mert ugye ugyanaz a veszélyes hulladék szállítás kérdése a feladat ellátási szerz6désben benne van, hogy ezt mi szállít juk el, ebben viszont nincs, mivel ez nem kötelezettsége az önkormányzatnak. Az egységes szerz6désekben benne van, a korábbiakban nem. Tehát hogy ha arról volt szó, hogy részben csak módosítanak és hozzá kötelez6 feltételekkel, akkor nem probléma, hiszen a kettő együtt kell értelmeznünk. Van egyalapszerződés az orvosnak és hozzá

JEGYZŐKÖNYV. bizottság tagjai egy néhány mondatban bemutatkoznának, mivel a reményeink szerint nagyon sokat fogunk így találkozni. Köszönöm szépen.

JEGYZŐKÖNYV. bizottság tagjai egy néhány mondatban bemutatkoznának, mivel a reményeink szerint nagyon sokat fogunk így találkozni. Köszönöm szépen. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2014. október 28-án tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Napirend előtt: Napirend:

Napirend előtt: Napirend: 2566 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendelete: 43/2012. e./ határozatai: 279-290/2012. Napirend előtt: "Együtt

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1446 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 27-29/2012. c./ határozatai: 153-173/2012. Napirend előtt: - a Nyíregyháza

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről.

amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönw amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzókönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. lipták Lajos a Bizottság elnöke

Részletesebben

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 1 IV-1584-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján 10:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben