Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat és megállapította, hogya bizottság határozatképes. Ezt követően a napirend ismertetésére került sor. Az Egészségügyi Alapellátás feladatellátás szerződés tartalmára vonatkozó napirendi pont és a nyolcas napirendi pont felcserélését kérte, mellyel a bizottság tagjai egyetértettek és ezzel a módosítással a napirendet egyhangúlag elfogadták. 1. Előterjesztés a helyi önszerveződó közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 24/2008.(lV.29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Szilassy Géza: Első napirendi pontunk a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozik. Az előterjesztő Lukovicsné Varga Erika. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e valami szóbeli kiegészítése. Lukovicsné Varga Erika: Tisztelt Bizottság! A rendelet módosítását a 2013., évi költségvetési rendelet tette szükségessé. Ez a rendelet tartalmazza a helyi önszerveződő közösségek számára előírt előirányzatokat, amelyek felhasználásáról a közgyűlés dönt. Ez egy keretösszeg, Ft ebben az évben és ezt a húszmilliót a hat pénzügyi alapra százalékosan kellett elosztani. A tavalyi évben ez az összeg tizennégymillió forint volt, előző évben tizenötmillió volt. Az alapok ebben az évben megnövekedtek, a költségvetési rendeletben összegszerűen vannak ezek az alapok meghatározva. Mi is összegszerüen határoztuk meg és ezeket az összegeket százalékosítottuk. Tehát meghatároztuk, hogy melyik alap mennyi, mindegyik nőt és ezt megnéztük, hogyakeretösszegnek ez hány százaléka. A Környezetvédelmi Alap és a Pályázati és Önerő Alap maradt, az annyi, mint tavaly volt összegszerüen. Dr. Szilassy Géza: Köszönjük szépen a kiegészítést. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy vannak-e kérdések? Úgy látom, nincsenek. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e hozzáfűznivaló. Vassné Harman Gyöngyi: Én azt szeretném elmondani, hogya Nyíregyházi Civil Fórummal jó lett volna előtte egy kicsit egyeztetni. Tehát legalább eléjük tárni ezt a tervezetet, mert szóvá tették az elnökségi tagok, hogy éppen ma, utolsó pillanatban szóltak. Nem volt erről ismeretük, és egy kicsit zokon vették. Tehát ők pont az érintettek. Lukovicsné Varga Erika: Holnap reggel nyolc órakor fog összeülni a Civil Fórum ügyvivő testületi ülése és nyílván, ha lesz módosító javaslat, akkor ezt módosításra fogjuk bevinni a közgyűlés elé. Holnap egyeztet jük. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm, van-e még valami, van-e valakinek hozzáfűznivalója? Parancsoljonl Halkóné Dr. Rudolf ~va: Köszönöm szépen! Tehát ha kérdést nem tettük fel, akkor nem az érdektelenség beszél belőlünk, hanem én már a tegnapi Jogi Bizottság ülésén már Erikának ezzel kapcsolatban már feltettem és éppen ez késztette Erikát arra, hogy ezeket a kiegészítéseket megtegye és jelezze felénk, hogya tavalyihoz képest százalékosan csökkent az összeg. Ezt nem értettem, de ezt összegszerűen nem változik a tavalyi évhez képest, sőt van valahol ugye, ahol nő is az alapoknak a támogatottsága. Ennyit akartam, köszönöm szépen.

2 Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen, van-e még valakinek hozzászólás, amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunkl Aki egyetért az előterjesztéssel, jelezze I Úgy látom, hogya bizottság egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 26/2013. (III. 19.) számú határozatát. 2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Szilassy Géza: Következő napirendi pontunk e/őterjesztője Kovácsné Szatai Ágnes a Vagyongazdá/kodási Osztály vezetője. Van-e valami szóbeli kiegészítés? Kovácsné Szatai Ágnes: Tisztelt Bizottság, nincs, köszönjük. Dr. Szilassy Géza: Nincsen, rendben van. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük? Nincs kérdés, szóbeli kiegészítés, vélemény. Úgy látom, nincsen, akkor szavazzunk, aki egyetért az előterjesztéssel kérem, je/ezzel Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 27/2013. (III. 19.) számú határozatát. 3. Előterjesztés a NvíRW Nonprofit Kft-vel történő helyiségbérleti szerződés megkötésére Dr. Szilassy Géza: Következő napirendi pontunk, előterjesztés a NvfRW Nonprofit Kft-vel történő helyiségbérleti szerződés megkötésére vonatkozik. Ez kapcsolódik az előző előterjesztéshez. Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés. Nincs. HozzáfOznivaló nincs, akkor szavazzunk, aki egyetért az előterjesztéssel, jelezze. Dr. SziJassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelen/évő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 28/2013. (III. 19.) számú határozatát. 4. Előterjesztés a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal történő helyiség bérleti szerződés megkötésére Dr. Szilassy Géza: Előterjesztő részéről van-e va/ami kiegészítés? Kovácsné Szatai Ágnes: Nincs, köszönöm. Dr. Szilassy Géza: Nincs, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait van-e kérdés? Nincs. Egyéb szóbeli kiegészítés, vélemény? Kérem, szavazzunk! Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazatta/ egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 29/2013. (III. 19.) számú határozatát.

3 5. Előterjesztés a Mustárház Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda évi működéséről, valamit a évi programtervéről Dr. Szilassy Géza: Meghívott vendégünk Rácz Tímea az Egyesület elnöke. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e valami szóbeli kiegészítése? Rácz Tímea: Tisztelt bizottság, szóbeli kiegészítés nincs. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban? Szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztésnek a megtárgyalása, a határozat tervezetben szereplő megfogalmazás, ami így fogalmaz lia bizottság SZMSZ-ével párhuzamban" tudomásom szerint az SZMSZ-ben nem szerepel, hogy mi ilyen meghallgatást végzünk. Ki tudna nekem erre mondani valamit? Bodnár Adrienn: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Véleményem szerint a határozat megfogalmazása úgy lenne helyes, hogya bizottság az egyes pontban a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, mert az ellátási szerződésben ez így szerepel. A 2-es pontban pedig, hogya évi programtervezetről készített tájékoztatót tudomásul veszi. Ezeket szerintem külön kellene venni. fgy akkor a szerződésnek, illetve az SZMSZ-nek is megfelelnénk. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen, akkor a módosítást a bizottság így, ebben a formában fogadja el, kérem módosítani akkor a határozat tervezetben. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy vannak-e kérdések akár a Mustárház vezetőjével, akár az előterjesztéssel kapcsolatban? Vassné Harman Gyöngyi: Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a tavalyi évet mennyire tartja sikeresnek, elérték-e a programokkal a célcsoportot, mennyire voltak látogatottak, részt vettek-e a programokon, akiket vártak? Elérték-e azt a célt, amit szerettek volna ezekkel a programokkal sugározni a résztvevők felé? Rácz Tímea: Igen, úgy érzem, hogy sikeres volt a tavalyi évünk, sőt egyre több előrelépést tudunk tenni az ifjúság célcsoport elérése érdekében. Ismét megnőtt azon fiatalok száma, akik betérnek a Mustárházba és nem csellengenek az utcán. Ez inkább a hátrányos helyzetű fiatalokra vonatkozik. Nyugodtan el lehet jönni hozzánk, meglátogatni minket, napi szinten jelen vannak nálunk. Illetve egy kiegészítést szeretnék meg ehhez hozzáfűzni, hogyelindítottunk egy olyan ifjúsági hálózatot a Mustárház keretein belül, a Mustárház közreműködésével, ezért is van itt velem Gábor, ő ennek az ifjúsági hálózatnak a megálmodója, ami nemzetközi szinten is kiterjeszti az ifjúsági feladatokat. Ha esetleg ezzel kapcsolatban kérdés van, akkor erre Gábor szívesen válaszol. Dombóvári Gábor: Dombóvári Gábor vagyok, annyi kiegészítést tennék, hogy egyre inkább a web és a facebook világában vagyunk, tehát mi is egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy információkért és hasonlókért a fiatalok kevésbé jönnek. Elkényelmesedett a társadalom, ezért mi szoktunk most már kijárni a középiskolákba rendhagyó osztályfőnöki órákat, információs órákat tartani, tehát lényegében mi is kijárunk a helyszínekre. Halkóné Dr. Rudolf Éva: Melyik korosztály a célcsoportotok Timi? Rácz Tímea: Most már elég tág a célcsoportunk, mert óvodások is járnak hozzánk, tehát 3-35 évig. Dr. Szilassy Géza: Gratulálunk a működéshez és további jó munkát kívánunk! Ha nincs több kérdés és nincs semmilyen szóbeli kiegészítés, akkor kérem szavazzunk.

4 Dr. Szilassy Géza az előterjesztést a módosítással szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 30/2013. (III. 19.) számú határozatát. 6. Előterjesztés a Nyíregyháza-Városi Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona és a "Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetés beszámolójára Dr. Szilassy Géza: Esperes Úr köszöntöm, tessék körünkben itt az asztalnál helyet foglalni. Kérdezem, hogy van-e va/amilyen szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel és a beszámolóval kapcsolatban? Sipos Kund Kötöny: Nincsen. Köszönöm szépen. Dr. Szilassy Géza: Kérdem a bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés. Nincs kérdés, rendben van. Van-e még valamilyen szóbeli kiegészítés? Parancsoljon! Vassné Harman Gyöngyi: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy az én számomra egy nagyon áttekinthető, alapos beszámolót ismerhettünk meg, tényleg a konkrétumokat tartalmazza világosan áttekinthetően, úgyhogy én gratulálok a beszámolóhoz, magához a szerkezeti felépítéséhez, a megfogalmazásához, a logikájához, úgyhogy én nagyon könnyen tudtam tájékozódni, úgyhogy szerintem azért is nincsenek kérdések. Köszönjük szépen. Hudákné Fábián Nóra: Én is szeretném megköszönni, én személyesen tapaszta/tam, mert édesapám is fordult Önökhöz. Maga az étkeztetés is, a személyzet, én csak a legjobbakat tudom mondani. Köszönjük szépen. Dr. Szilassy Géza: Én annyit szeretnék mondani, kérdezni, hogy hogyan alakul a kiegészítő normatíva 2013-ban, illetve a jövőre való tekintettel? Hogyan látják ezt és hogyan tudják ezt kompenzálni? Sipos Kund Kötöny: Hát hogy hogyan alakul, azt még a legvénebb rabbi sem tudja, mi sem tudjuk, de azon vagyunk, hogy gazdaságosan tuqjuk működtetni. Eddig is voltak nehézségek. Dr. Szilassy Géza: Csökkent a normatíva? Sipos Kund Kötöny: Igen csökkent. Hány százalékkal? Hát a tavalyi évet tekintve, ugye egész évre 88 % volt, 18 %-kal csökkent, ami nem kevés, sajnos nagyon sok. Dr. Szilassy Géza: Nincs több kérdés, köszönöm szépen. Gratulálunk a működéshez és további jó munkát kívánunk. Köszönöm. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 31/2013. (III. 19.) számú határozatát. 7. Előterjesztés a az Idősügyi Koncepció Cselekvési Terv elfogadására Dr. Szilassy Géza: Kérdezem az előterjesztőt, van-e szóbeli kiegészítés? Tóthné Csatlós Ildikó: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottsági Annyit szeretnék csak mondani, hogy tárgyalta a közgyűlés októberében az Idősügyi Programot, és elfogadta, azonban a jegyzőkönyvben rögzítésre kerűlt, hogy ehhez készüljön egy cselekvési terv hasonlóan a 2008-as programhoz, melyet szintén a bizottság tárgyalt.

5 Halkóné Dr. Rudolf Éva: Ez újszerű ez a cselekvési terv, Ildikó? Tehát volt már előttünk ilyen cselekvési terv? Tóthné Csatlós Ildikó: Volt 2008-ban, amikor a közgyűlés elfogadta az idősügyi programot, akkor utána szintén a bizottság tárgyalta a cselekvési tervet. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel9 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett és a Bizottság erről meghozta a 32/2013. (III. 19.) számú határozatát. 8. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásban január l-től érvényes feladat-ellátási szerződések tartalmára Dr. Szilassy Géza: Köszöntöm a Magyar Orvosi Kamara képviselőit és az előterjesztőt, Dr. Krizsai Anita osztályvezetőt, illetve Csikós Pétert, aki az Alapellátási Igazgatóság vezetője, és Jászai Menyhért Alpolgármester Urat. Akkor kérdezem először Csikós Péter Igazgató Urat, hogy mi is történt. Hogyan jutottunk el idáig. Csikós Péter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt évben megjelent egy törvénymódosítás, mely szabályozza, hogy mit kell tartalmaznia a feladat ellátási szerződésnek. Gyakorlatilag január 01 től kell megfelelni minden praxis szerződésének, aki az alapellátásban dolgozik. Taxatíve felsorolja azokat az elemeket, aminek a szerződésben szerepelnie kell. Gyakorlatilag minden praxissal meglévő szerződések voltak, működőképes volt az alapellátás. Az elmúlt év decemberében volt még egy előterjesztés az országgyűlés részére, ami gyakorlatilag módosította volna a törvény taxatíve felsorolt elemeit. Gyakorlatilag lekerült napirendről. A novemberi hónapokban és az elmúlt évben egyeztetéses fórumok voltak, amelyek alapján egy egységes feladatellátási szerződés tervezetet dolgoztunk ki. Erre azért volt szükség, mert az elmúlt 15 évben eltérő szerződések készültek, itt gondolok akár a felnőtt háziorvosokra, a gyermek háziorvosokra, a fogorvosokra. Nyilvánvalóan az volt a kezdeményezés alapja, hogy egységes legyen mind a három alapellátási orvoscsoport részére. így alakult ki egy feladat ellátási szerződés, ami megküldésre került. A beérkezett vélemények alapján elkészült januárban az előterjesztés. Azért nem a decemberi bizottsági ülésen tárgyaltuk, mert még függőben volt az említett országgyűlési előterjesztés. Február 28-ig szólt a határidő a feladat ellátási szerződés aláírására, Az orvosok későn kapták meg a szerződést, amit ők nem tudtak átolvasni. Most az egyes orvosokról beszélünk. Ennek megfelelően, onnantól kezdve több egyeztetése s fórum alakult, illetve jött létre, aminek volt egy rendkívüli bizottsági ülése, ahol ezt az időpontot március 31--ig kitolta a Tisztelt Bizottság. Ami azt jelenti, hogy az új feladat ellátási szerződésnek az aláírási időpontja március 31-re tolódott ki. Az egyeztetések kapcsán, ami kérdések, kérések voltak, megbeszéltük, én azt gondolom, hogy meghallgattuk az Orvosi Kamara részéről, az orvosok részéről a felnőtt, gyermek és fogorvosokat is érintve. Ennek alapján lett gyakorlatilag az előterjesztés megalkotva. Dr. Szilassy Géza: Igen. Köszönöm szépen. Akkor átadnám a szót és meghallgatnánk az Orvosi Kamara képviselőjét mi a véleménye, megkapták-e az előterjesztést, megkapták-e a rendelet tervezetet, ezt a szerződés tervezetet, amit az Igazgató Úr elkészített. A korábbi egyeztetések alapján, kérem a véleményt. Bartháné dr. Kiss Edit: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság! Bartháné Kiss Edit vagyok az Orvosi Kamara jogásza. Részben vagyunk eddig elégedettek és úgy érezzük azért, hogy az eddigi kommunikációnak is némi eredménye volt. Ezt az előterjesztésből látjuk. Alapvető problémánk azonban van vele és kérdést is szeretnénk eziránt intézni. Mégpedig az, hogy benne maradt a feladat ellátási szerződésben, illetőleg a módositásban az előterjesztés alapján, hogy változatlanul módosítanák a rendelési időt, a heti egy alkalommal plusz egy óra hosszabbítással. Ezzel

6 kapcsolatosan lenne az a kérdésünk, hogy mivel ez ÁNTSZ engedélyezést is igényel, lehet-e ezt összekötni a praxis átszámozásával, hogy ne okozzon ez esetleg kétszeri ÁNTSZ engedély módosítást és ne kerüljön úgymond plusz költségébe az orvosnak. Az önkormányzat, az előterjesztésben azt láttuk, hogy az ezzel kapcsolatos, a praxisok átszámozásával kapcsolatos ÁNTSZ engedély módosításával kapcsolatos költségeket átvállalta. Amivel kapcsolatosan problémánk van, és itt meglepődve hallottam a Csikós igazgató urat, hogy egységesíteni, vagy univerzálissá tenni ezt a szerződést, mert jogászként éppen úgy érzem és az orvosok is ezt kommunikálták, hogy nem ilyen szerződést kellene kötni, bár nyilván vannak a szerződésnek olyan tartalmi elemei, amelyek általánosan minden egyes szerződésnek elemei lehetnek, hanem inkább praxisra kellene ezeket igazítani. Gondolok itt arra a nagy különbségre, hogy van pontosan nem tudom, mennyi háziorvosi praxis, amely önkormányzati tulajdonú rendelőben rendel és ugye a zöme az magántulajdonú rendelőben rendel. Itt a feltételek biztosítása között lényeges különbség van. Ez a szerződés azt tartalmazza, hogya praxis működésének személyi és tárgyi feltételeit a háziorvos biztosítja. Ez már nem igaz akkor, amikor önkormányzati tulajdonú rendelőben rendel ez az orvos, mert ott az épületet, magát az ingatlant azt az önkormányzat biztosítja. Az egy megnyugtató dolog lenne és én nem tudom, hogy ez egy őrült nagy kérés-e, én úgy gondolom, hogy ez átvezethető lenne ezeken a szerződéseken, ebben a esetben, hogy az önkormányzat dekralálja ebben a szerződésben, hogy ezek igenis háziorvosi rendelőben működő rendelők és változatlan szerződési feltételek mellett ingyen bocsátja ezeket az orvosoknak, vagy a háziorvosi praxis használatába adja. Amivel még elégedetlenek vagyunk az a következő. Le is írtuk, de nyilván olvasták is, nem akarom én ezt különösebben ismételni, de úgy az egészségügyről szóló törvény, mint a finanszírozási törvény, én utaltam is ennek a 35 (2) bekezdésére, rögzíti, hogya finanszírozásra folyósított összeg nem mentesíti az önkormányzatot az előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettség alól. E körben vagyunk elégedetlenek, mert ebben nem látjuk az önkormányzatnak a hozzájárulását a működésért. Önmagában az egyetlenegy tétel, amit e körben az önkormányzat felvállal, az a veszélyes hulladék elszállítása és ennek körében a nem tudom milyen adminisztráció. Én nem tudom, hogy költségben ez mennyi, de ha azt mondják, azt hiszem havonta Ft körüli összeget tesz ez ki. Ugye mindenütt azt kommunikálják, hogy a háziorvosi praxisok duálisan finanszírozottak, mert nem kizárólag az egészségügyi finanszírozásból kell ezt működtetni, hanem az önkormányzat is hozzá kell, hogy tegye a fejlesztéshez, a működtetéshez a saját erejét és e körben nem látjuk azt, hogy előmozdult volna ez a szerződés, vagy egyáltalán a kommunikációnk bármilyen eredményt elért volna. Én tudom azt, hogy nyilván sok felé kell költeni és nem könnyű ebben egyezségre jutni. De legalább valamiféle gesztust várnánk az önkormányzat részéről, hogy valami biztatást, adtunk ötletet, lehet, hogy rossz volt, nem tudom, nem ismerem ilyen szinten az önkormányzat anyagi helyzetét, meg forrásait, hogy például az az iparűzési adó, amit háziorvosok befizetnek, valamilyen módon visszafordíthatóvá válna. Tehát e körben várjuk a segítségüket, mert úgy gondolom, hogy ebben elő kellene mozdulnunk, hiszen ez a évi II. tv., ez már 13 éves törvényünk és azóta mi egyhelyben állunk. Nyilván volt ennek oka is, mert kétségtelen akkor, amikor a finanszírozás 2000 évben jó volt, akkor még nem kiabáltak a háziorvosok. Azóta eltelt 13 év, a finanszírozás lényegesen rosszabb lett és hát bizony szükség lenne segítségre a praxisok fejlesztése miatt. Mert hiszen a finanszírozás, azt hiszem jól tudom kizárólag működési költségekre használható. fel. Tehát ebből fejleszteni az orvos nem tud, legfeljebb a saját megtakarítása terhére. Tehát itt kellene az önkormányzatnak komoly anyagi támogatást, vagy legalább lehetőséget felvázolni a jövőben, amivel kapcsolatosan az orvosok valamiféle segítségre, támaszra számíthatnának. E körben kérem, hogya Bizottság azért valamiféle támogatást, vagy segítséget nyújtson nekünk. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy rögtön átadnám a szót Alpolgármester Úrnak, előterjesztő részéről a képviselőnek, hogy próbáljon válaszolni a felvetődött problémákra, kérdésekre. Jászai Menyhért: Először is szeretném megkőszönni az Orvosi Kamara képviselőjének a méltató szavait, mert valóban itt a kollegáknak nagyon nagy munkája van ebben. Tudjuk, hogy nem teljesen

7 lehet tökéletes egy ilyen bonyolult munka. Én nagyon szépen köszönöm a méltató szavait. Én három kérdést fogalmaztam itt meg magamnak, amit felírtam. Az egyik a rendelési idő. A rendelési idő esetén egy etikai, vagy nem tudom, erkölcsi csapdában vagyunk benne. Szabályozni kell, elő van írva, ha azt mondjuk, hogy nem szabályozzuk, rögzítjük a mostani állapotot, akkor az a helyzet áll elő, és ezt a dilemmát nagyon nehezen tudjuk feloldani és szívesen veszünk minden javaslatot, hogy hogyan lehet feloldani. Ha nem lenne előírva, hogy ezt szabályozni kell, akkor ezzel nem foglalkoznánk. Előállt az a helyzet, hogy az egyik utcában van lehetősége a lakosnak, hogy 18 óráig megjelenjen ellátásra, az utca másik oldalán, a másik körzetben nincsen. Most itt nagyon nehezen tudtuk, nem tudtuk megoldani ezt a feladványt, hiszen tudjuk azt egyébként, hogy van olyan háziorvos, aki 17 óráig rendel, de nonstop, mert van két praxisa is egy körzetből, egész nap tudunk hozzá fordulni, gyermekorvoshoz, és jogosan tesszük fel a kérdést, hogy miért akarunk még egy bőrt lenyúzni, amikor ő egész nap rendel. De azt a dilemmát nem tudtuk feloldani, hogy szabályozni kell, az egyik, a körzetek nagyobb részében 18 óra, a többinél mit mondtunk? Tehát ha ezt a jogi feladványt segít valaki megoldani, akkor nagyon szívesen vesszük ezt a dolgot. Egyenlőre annál maradtunk, hogy mindenkinek egyforma hozzáférést biztosítunk és nem akarjuk ezt magunkra húzni a lakosoknak ezt a nem egyforma ellátását. Dr. Szilassy Géza: Bocsánatot kérek itt az Alpolgármester Úrtól, de akkor tényleg haladjunk problémáról problémára. Erről, ezzel kapcsolatban mi a véleményük? Van-e valami tanács, vagy egyéb, hogyan oldjuk ezt meg. Tehát van itt egy jogi kötelezettség, kötelezően a törvény szerint bele kell vezetni, kell egy szabályt hozni, és hogy ne álljanak fel ezek a diszkrepanciák amire Alpolgármester Úr gondolt, akkor kérek, kérünk tanácsot, vagy ötletet, hogy hogyan legyen ez megoldva. Bartháné dr. Kiss Edit: Ha szabad szólnom, akkor gondoltunk arra, hogy tehát nincs ezzel gond, hogy egy órával tovább, nem ezzel van a gond, hanem azzat hogy össze lehet-e ezt kötni, vagy lehet-e ezt a szerződésben mondjuk a praxis átszámozásának megvalósulásának időpontjához kötni, hogy ez egy működési engedély módosításával lehessen átvezetni. Jászai Menyhért: Igen, igen így lesz, tehát ennek a bevezetési határidejét kitoljuk, hogy egybe essen és egy lépésben történjen meg ennek a módosítása. Bartháné dr. Kiss Edit: Köszönjük szépen, mert mi tudomásul vettük, ezzel különösebb problémánk nincs, mert hát a rendelési időt bele kell venni, én azt is elhiszem, hogy valóban állampolgári érdek fűződik ahhoz, hogy legalább 6 óráig elérhető legyen egy nap egy héten, tehát én azt hiszem, hogy ezt az orvosok is tudomásul veszik. Dr. Szilassy Géza: Köszönöm szépen és akkor visszaad nám a szót Alpolgármester Úrnak. Jászai Menyhért: Bocsánat, annyira arra koncentráltam, hogy pont erre a lényeges dologra nem válaszoltam, hogy igen egységesítés. Most én csak a tulajdonjogviszonynál három alapesetet számoltam össze és az alapeseteknek újabb alapesetei vannak, tehát maga be van kódolva legalább 10 variáció. Most tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy mintha egyedi szerződések lettek volna megkötve. Egyrészről jogos elvárás az, hogy ez az új jogviszony az egyedi eseteket szabályozza. Másrészről a végrehajtás során pedig van egy olyan elvárás részben az orvostársadalom részéről, meg részben a hivatal részéről is, hogy amiben tudunk, egységesítsünk. Aminél lehet és ezt a kollegák is megfogalmazták, hogy ne legyen különbségtétel. Itt már van egy pici ellentmondás. Amit mi javasol unk ennek a problémának a megoldására, hogy megint valahogy át kellene vágni a gordiuszi csomót, hogy megfeleljünk. Én nagyon bízom benne és én arra fogom kérni a bizottságot, de még nincs itt az ideje, hogy mérlegeljenek mindent és fogadják el az előterjesztést. Úgy próbáltuk kezelni ezt a dolgot, hogy aki úgy gondolja, nincs olyan kényszer, hogy új szerződést kössünk. Nagyon sokan úgy gondolták, hiszen tömegével írták alá és nagyon sokán aláírták már a szerződést, hogy be

8 kívánnak lépni ebbe az új rendszerbe és akkor legyen egységes szerzlsdés és húzzunk egy vonalat, de elismerjük és méltányoljuk azt a dolgot, hogy adott esetben szerzett jogot vagy más szempontokat sérthet. Akkor nem kell új szerzlsdést kötni, hanem amit a törvényellsírt tételesen, azt a 10 pontot módosít juk és fel lesz kínálva az a lehetlsség azoknak az orvosoknak, akik azt mondják, hogy én kérem szépen jól megvagyok a régi szerzlsdéssel, mert erre a 10 pontra vonatkozóan egy szerzlsdés kiegészítési módosítást a jogászok megfogalmazzák. Szerintem egy kompromisszumos megoldás fog születni, mert lehet, hogy 70 háziorvos alá fogja írni, ezt az újat és lehet, hogy azt mondja, hogy már nagyobb lesz a rend, mint ahogy december 31-én volt szerintem, és a kecske is jól lakott és a káposzta is megmaradt. Tehát én erre ezt tudnám válaszolni. A harmadik dolog, ez egy nagyon kemény kérdés és higgye el jogászasszony, hogy mi is emberek vagyunk, nekünk is vannak gyerekeink, meg szüleink. Tiszteljük, szeretjük, becsüljük az orvostársadalmat, az egészségügyi rendszert az életünk függ tlsle, tehát nincs még egy ilyen ágazat, amitlsl ennyire függnénk. Mi ennek a súlyát átérezzük. Ugyanakkor a másik oldalról mi is benne létezünk egy koordináta rendszerben, tehát most február 14-én lett elfogadva a költségvetés ü nk. Most belenyúlni egyedileg ebbe a dologba, nem lenne túl szerencsés. De én azt fogom kérni a bizottságnak a tagjaitól és részben ez az alázat jele, hogy fogadják el az ellsterjesztést, amit mi előterjesztettünk és fogalmazzák meg ajánlásaikat. Én egyeztettem most is Polgármester Úrral és nagyon szeretnénk ezt a bizonyos alapot, amirlsl szó van, bevezetni. Ha valahonnan nézem, akkor nem nagy pénz, mihez képest, ha valahonnan nézem akkor nekünk azt valahonnan másik helyrlsl kell elvenni, És ezeket az értékeket nem lehet szembeállítani. Igen, van egy dolog, nagyon fontos dolog, ez kötelező feladat, az úszás támogatása az meg nem. De a gyerekeink egészségét, a két értéket összeugrasztani nem lehet. Tehát ha elfogadja a Tisztelt Bizottság az ellsterjesztést, és egy egyhangú ajánlást fog megfogalmazni, amiben nyomatékosan ajánlja Polgármester Úrnak, hogy újra tekintse át a költségvetést és teremtsen alapot, amire van példa egyébként, mert vannak ilyen alapok, akkor ez egy nagyon erlss ajánlás lesz, aminek nyoma fog maradni és nem futnánk bele abba a dologba, hogy én most megint felellstlenül ígérek és nem lesz rá fogadókészség. Tehát azon vagyunk, hogy ez meglegyen. Nagyon ezt szeretnénk. Köszönöm szépen. Tehát nagyon ezt szeretnénk és én azt gondolom, hogy ez Tisztelt Bizottság, ez már több lenne, mint egy fórumon egy ígéret, mert itt ha a bizottság azt mondja, hogy méltányolja ezt a kitételt és akár határidlsvel, például április 30., amikor látunk a költségvetésben részeredményeket, fontolja meg, és akár vegye újra napirendre. Köszönöm szépen. Esetleg Elnök Úr tud-e errlsl az alapról, amit Ön említett, bármiféle tájékoztatást adni. A következls, Elnök Úr, hogy ha magamra húzom a kérdést. Ez egy ötlet, de egy olyan ötlet, amit most ha hangosan megfogalmazunk, akkor tudom, hogy ez számon kérhetls, hogy mit mondtam. Nyilvánvaló, a törvények minden állampolgárra vonatkozzon és az a szándék, hogy azért ez mégsem egy kulcsmásoló iparág, hogy kinek adunk kedvezményt. Átlátható legyen, ellenlsrizhetls legyen, tehát minden ennek megfelelő legyen és tisztességes legyen. Ötletként fogalmazom azt meg, hogy ha a Tisztelt Bizottság ajánlásként megfogalmaz egy ilyet, hogy legyen megcímkézve egy alap, vagy bármilyen más alap és vagy az alapba lehet bepályázni eszközökre, programra, vagyeszközökre, vagy műszervásárlásra. Esetleg beletenni egy társfinanszírozást, hogy van X alapnyi forint, hogy Y forintot mellétesztek, akkor erre, meg erre lehet címzetten pályázni. Tehát én, valami ilyesmiben gondolkodom ötlet szintjén, tehát mindenki tudja, hogy mirlsl van szó. Mindenki tudja, hogy ez egy fontos célcsoport, tehát ez lenne ennek a lényege. Ötletszintjén, tehát a szándék meg az akarat erre megvan, meglátjuk a kasszát. Dr. Szilassy Géza: Köszönjük szépen Alpolgármester Úrnak, szeretném megkérdezni a kamara képvisellsjét, hogy mennyiben voltak kielégítlsek ezek a válaszok. Dr. Kiss Anikó: Nagyon megköszönjük Elnök Úrnak, a Tisztelt Bizottságnak, illetve Alpolgármester Úrnak ezeket a bíztató szavakat, valamennyi Nyíregyházán dolgozó alapellátó orvos nevében tudom mondani, hogy ha ezek megvalósulnak, akkor már elégedettek leszünk. Dr. Szilassy Géza: Köszönjük, akkor nem volt haszontalan az előzetes fórumok és egyeztetések és a beszélgetések, én magam is azt gondoltam, hogy korábban is inkább kommunikációs zavarról volt

9 szó, az összes probléma, ami létezik az életünkben, biztos vagyok benne, hogy annak 90 %-a pici kommunikációs zavar kérdése. Ha leülünk és meg tudjuk beszélni a dolgokat, akkor márpedig leültünk és megbeszéltük a dolgokat és azt gondolom, hogy kicsit előre jutottunk. Az előterjesztés, amennyiben olvasták, olvasható benne, hogy azért a városnak a szándéka azért az egyértelműen abban látszik, hogy pozitív a háziorvosokkal szemben. Azért itt le van írva, hogy milyen intézkedések történtek, és továbbra is rengeteg pályázatban segítjük a háziorvosokat és stb., és stb., nem akarom felsorolni, de olvasható részletesen. Én azt gondolom, hogy korábban ilyenfajta segítség nem volt jellemző. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ezek után van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Halkóné Dr. Rudolf Éva: Ha jól értettem Alpolgármester Úr szavait és az előterjesztésből is kibogozva is az tűnik ki, hogy vannak háziorvosok, akik aláírták az egységes szerződést ugye, az egységesen megszövegezett új tartalommal felruházott szerződést és azok, akik azt nem írták alá, velük szemben a törvény által felsorolt kötelez6 tartalmi elemekkel kiegészített szerződés módosítást fogunk eszközöini. Ugye? Tehát ezt elfogadja az Orvosi Kamara. Tehát ezt támogatja, jó. Mindegy minek hívjuk a dolgot, rendben. Dr. Szilassy Géza: Annyi módosítás történt, hogy itt ahogyan én érzékelem, a kötelező rendelési idő, azt ki fogjuk tolni. Az úgy lesz megoldva, hogy az igazgató is mondta már jóval korábban, hogy december 31-ig kell ezt a kérdést megoldani, december 31-ei dátummal fogjuk kiírni, illetve megoldani ezt a kérdést a körzetek rendezésével közösen és mindez ennek a költségeit a város fogja állni. Köszönjük szépen. Tehát azt hiszem, hogy ennél szebb gesztus nem kell az orvosok felé, a háziorvosok felé. Halkóné Dr. Rudolf Éva: A másik kérdés volt, amit ügyvédnő is érintett, a veszélyes hulladék elszállításával összefüggésben. Tehát akkor elfogadja az Orvosi Kamara azt is, hogy ez a veszélyes hulladékra vonatkozó kitétel majd belefogalmazásra kerül. Az ingatlan használata vonatkozásában pedig minden egyes kérdéskörben a hivatkozott törvény a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó törvény rendelkezései lesznek az érvényesek. Megmondom őszintén, konkrétan régen foglalkoztam helységbérleti jogszabályokkal. Ezeket a rendelőket, ezeket ingyen bocsátja az önkormányzat az orvosok használatába. Ez nincs benne a szerződésben. Ezt mondtad az elején Edit, hogy konkrétumként szerepelne benne, hogy változatlan feltételeket biztosít az önkormányzat. Én nem tudom, hogy volt-e erre korábban külön megállapodás őszintén megmondom, de a szerződés nem tartalmazza azt, hogy ezeket ingyen használják az orvosok és változatlanul ingyen bocsátja az önkormányzat a praxis használatára, vagy ingyen adja. Tehát itt a probléma, hogy ezt nem tartalmazza. Mert a helységbérlet hát az feltételezi azt, hogy van egy bérlet, ha bérlet van, azért fizetni kell gondolom én. Dr. Szilassy Géza: Idáig is így volt. Igazgató Úr kérdezem, hogy van-e ennek akadálya, hogy belevegyük a szerz6désbe ezt. Most a jogászokat kérdezem. Csikós Péter: Vannak sokan, akik behozták a feladat ellátási szerződést és ez az ami gyakorlatilag egy fix szövegezésű. Most az, hogya szerződés, akik önkormányzati tulajdonú rendel6ben vannak jelenleg, hogy azoknál ez a kiegészítés még pluszba belekerüljön, ez már gyakorlatilag egy jogi kérdés lesz. Ugye itt azt mondtuk, hogy csak azzal kerül kiegészítésre, amit taxative felsorol és előír a jogszabály. Ez egy jogi kérdés lesz, hogy belekerül het-e mert ugye ugyanaz a veszélyes hulladék szállítás kérdése a feladat ellátási szerz6désben benne van, hogy ezt mi szállít juk el, ebben viszont nincs, mivel ez nem kötelezettsége az önkormányzatnak. Az egységes szerz6désekben benne van, a korábbiakban nem. Tehát hogy ha arról volt szó, hogy részben csak módosítanak és hozzá kötelez6 feltételekkel, akkor nem probléma, hiszen a kettő együtt kell értelmeznünk. Van egyalapszerződés az orvosnak és hozzá

10 egy módosítása. így van. Ott pedig, mondjuk ahol nincs módosítás, hanem egy egységes szerkezet be foglalt új szerződés, nyilván tartalmi elemének kellene lenni, hiszen ez is egységes a városban. A veszélyes hulladék elszállítása. Dr. Szilassy Géza: Mondjuk '98-ban, vagy 2000-ben történt privatizáció során hogyan történt a szerződés kötése? Nem tudom, hogy ki az aki ezt meg tudja mondani. Gondolom, hogya szerződések rendelkezésre állnak úgy az orvosnak, mint az önkormányzatnak. Csikós Péter: Igen, de pont ez a nagy probléma, hogy gyakorlatilag most lesz ez a feladatunk, hogy összegyűjtsük és megnézzük, hogy '99-től mindenkinek mi volt a szerződés. Amiket mi látunk szerződéseket, az alapján készítettük elő az új szerződéseket. Azonban ezek egységes elvek voltak. Például az, hogya veszélyes hulladék '99-ben, vagy 2000-ben benne volt, azt nem tudom megmondani. Nem néztem át 102 praxisnak a szerződését, hogy mindegyikben szerepel-e. Ezt úgy gondolom, hogy az orvosnak kell majd eldöntenie, hogy benne van-e vagy nem és nyilván akkor fogja megnézni, hogy mi az a különbség. Bartháné dr. Kiss Edit: Én köszönöm szépen. Őszintén szólva kicsit azért csodálkozom, mert 102 szerződés nem mennyiség. Meg ennek az áttekintése. Én ügyvédként is dolgozom, tehát ez nem egy őrült munka. Tehát én ebben nem érzem azt, amit az igazgató úr mond, hogy ez egy olyan borzasztó munka lenne, hogy nem lehetne megoldani. Hiszen tudják azt, hogy kik dolgoznak önkormányzati rendelőben, tehát ez két sor, vagy öt sor, tehát ezek nem nehezek. Hát miért ne írná alá az orvos, amikor ez neki nyilván jó. Hát a saját érdeke ellen senki nem dolgozik. Én úgy gondolom, hogy ez nem okoz problémát. Vagy nem okozhatna problémát. Dr. Szilassy Géza: Köszönjük szépen. Kati van-e még kérdésed? Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin: Veszélyes hulladékkal kapcsolatban benne volt ugye az elszállítás a gyűjtőedénnyel való ellátás. A veszélyes hulladék átadásának a költsége az is benne van, azt is átvállalja az önkormányzat? Csikós Péter: Az adminisztrációt. Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin: De a veszélyes hulladék ártalmatlanításának a költségét is? Csikós Péter: Ami benne van, azt vállalja át, gyakorlatilag. Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin: Mert ez így nem volt megfogalmazva. Van egy ártalmatlanítási díj. Csikós Péter: Ha az ártalmatlanítási díj nincs benne, azt azért mondom most így. Gyűjtés, elszállítás, gyakorlatilag ezt vállaljuk át, ami eddig is ugyanígy működött. Nem tudok most mit mondani. Dr. Szilassy Géza: Kati eddig, hogy működött? Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin: Hát én fizettem érte. Dr. Szilassy Géza: Te fizettél érte. Nyilván itt bocsánat, nem tudják. Nem fog változni ez a dolog. Ebben a tekintetben nem fog változni a dolog. Eddig mit vállalt föl az önkormányzat? Csikós Péter: A veszélyes hulladék elszállítását, gyakorlatilag összeszedték és elszállították, csak vannak alapellátási feladatok és van valakinek magánjellegű praxisa az nyilván nem tartozik az alapellátás feladatkörébe, ezért volt olyan praxis, ahonnan nem szállították el, vagy nem szállítottuk el, mert ugye az nemcsak alapellátási feladatot végzett. Ezzel a kiegészítéssel.

11 Dr. Szilassy Géza: Azt nem kérdésként szeretném elmondani. Azt ajánlásként megfogalmazzák, igen a bizottság részér61 benne lesz, ez is egy nagyon fontos kérdés én azt gondolom és azért nem szerepel ez benne ebben a tervezetben, mert ezt át kell gondolni, nyilván ezt sokaknak. Én azt gondolom, hogya bizottságnak egy olyan megfogalmazást kell kialakítania, hogya bizottság támogatja a háziorvosoknak azt az igényét, hogy az iparűzési adóból származó bevétel egy részét, egy részéb61 olyan alapot teremtsen a város, ami alkalmas arra, hogy a háziorvosi praxis tárgyi és itt kell megfogalmazni, hogy mire írjuk ki az alapot, tehát mi legyen az alapnak a szándéka. Ezt kellene megfogalmazni, tehát a gondolat az mindenki érzi, hogy mir61 van szó, de hogy ha most itt lefixáljuk azt, hogy csak tárgyi feltételekre lehet pályázni, az nem biztos, hogy jó. Tehát ezt majd segítsen nekünk a kamara ebben, meg a háziorvosi csapat segítsen ebben, hogy mire szeretnének pályázni. Én azt gondolom, hogy ha a városvezetésse I a bizottság is nyitott teljesen ebben a kérdésben, én azt gondolom, hogy ki fogjuk tudni harcolni ezt a dolgot. Azt nem tudom most megmondani, hogy ebbe az alapba mennyi pénz fog kerülni, de nyilván igyekszünk olyan lobbi tevékenységet folytatni, hogy elégedettek legyenek a háziorvosok. Els6 körben azt tudom megígérni, hogy a tárgyi feltételek, tehát egy olyan alap képz6dik, amivel a praxisok tárgyi feltételeinek javítására, fejlesztésre lehet majd pályázni. Ez így lenne körülbelül megfogalmazva ez a dolog. Halkóné Dr. Rudolf Éva: Id6pontot nem kell bele tenni? Dr. Szilassy Géza: Id6pontot azért nem kell, mert ez a költségvetést61 függ, meg sok mindent61. Most egy szándék van a bizottság. A lényeg az, hogya bizottság a szándékát kifejezi, ezt a pozitív szándékot, hogy felkéri a város vezetését, hogy foglalkozzon ezzel a problémával és mérlegelje, vizsgálja meg, hogy hogyan lehet egy olyan alapot teremteni a háziorvosi csapatnak, ami erre szolgál. De én azt gondolom, hogy most már totál kiragoztuk ezt az egészet. Van-e még valamilyen kérdés, felvet6d6 probléma ezzel kapcsolatban? Akkor mindezekkel, amiről beszéltünk, amit az Alpolgármester Úr is elmondott, választ, ami felvet6dött módosítás mindezekkel kérdezem, hogya bizottság amennyiben egyetért ebben az előterjesztéssel, kérem kézfelnyújtással jelezze. A bizottság egyhangúlag elfogadta az el6terjesztést. Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin: Bejelentem érintettségemet, ezért nem szavazok. Dr. Szilassy Géza az el6terjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyet értett és a Bizottság err61 meghozta a 33/2013. ( ) számú határozatát.

12 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOnSÁGA 26/2013. (III. 19.) számú határozata a helyi önszervezódó közösségek pénzügyi támogatásának rendjérlil24/200s.(iv.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a Bizottság a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért. Nyíregyháza, március 19. <:llij '«,~ dr. Szilassy G za A határozatot kapják: 1. cimzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

13 NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGVI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 27/2013. (III. 19.} számú határozata az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselésk, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történés használatának szabályozásáról szóló 44/2012.{XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a Bizottság az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) közalapítványok, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44{2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért. Nyíregyháza, március 19. Ql~j It. dr. Szilas~~flO a Bizottsá; ök. A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

14 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOrrSÁGA 28/2013. (III. 19.) számú határozata NYíRW Nonprofit Kft-vel történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről a Bizottság NYíRW Nonprofit Kft-vel történő helyiségbérleti szerződés megkötésével egyetért. Nyíregyháza, március 19. Q/U~lt dr. Szilassy ~Ja Bizottság Jök. A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

15 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 29/2013. (III. 19.) számú határozata a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről a Bizottság a Szent Lukács Görögkatolikus SzeretetszoIgálattal történő helyiségbérleti szerződés megkötésével egyetért. Nyíregyháza, március 19. C2tt',f ~ dr. Szilassy ~; a Bizottság j.ke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

16 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 30/2013. (III. 19.) számú határozata a Mustárház Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda évi múködésérlsl, valamit a évi programtervérlsi a Bizottság 1. a Mustárház Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda évi működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 2. a Mustárház Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda évi programtervéről szóló tájékoztató tudomásul veszi. Nyíregyháza, március 19. Qu~. dr. Szilassy a Bizottság A határozatot kapják: 1. címzetes flsjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

17 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA 31/2013. (III. 19.) számú határozata a Nyíregyháza-Városi Egyházközség fenntartásában maködő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona és a "Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetés beszámolójáról a Bizottság a Nyíregyháza-Városi Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona és a "Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetés beszámolójának elfogadásával egyetért. Nyíregyháza, március 19. \ qzt! dr. Szilassy G a Bizottság el A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

18 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 32/2013. (III. 19.) számú határozata az Idösügyi Koncepció Cselekvési Terv elfogadásáról a Bizottság az Idősügyí Koncepció Cselekvési Terv elfogadásával egyetért. Nyíregyháza, március 19. ~?[í;( t dr. Szilassy ~a a Bizottság JÖk. A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

19 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 33/2013. (III. 19.) számú határozata az egészségügyi alapellátásban január l-től érvényes feladat-ellátási szerződések tartalmáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján 1. azoknak a háziorvosoknak, akik nem kívánják a részükre megküldött szerződést aláírni, jelenleg hatályos szerződéseiket a kötelező tartalmi elemekkel a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, a rendelési idő meghatározása, az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, a szerződés időtartama, a felmondásra vonatkozó rendelkezések, a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. az új feladat-ellátási szerződésben foglaltak szerinti azonos tartalommal "Szerződés módosítás" eimén a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiegészíti. 2. A Magyar Orvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete és a Nyírségi Háziorvosi Egyesület által felvetett problémákra készülő tartalmával egyetért. Nyíregyháza, március 19. Qü,~ dr. Szí'lássy polgármesteri választervezet A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent I. u irattár

20 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: FAX: Ügyiratszám: /2013/XIV. Ügyintéző: Lukovicsné Varga Erika ELŐTERjESZTÉS - a Közgyúlésheza helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására ~~ Dr. Kovács Ferenc polgármester LG-S,,- ~ Kósa Tímea alpolgármester Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője törvényességi ellenőrzését végző ;:;Z:;;~: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (1 ~r (v Itk...).... Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinetvezető Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság rt) NYíREGYHÁZA

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

NY í REGYHÁZA ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám: SZOC j2014.

NY í REGYHÁZA ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám: SZOC j2014. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42524-586 Ügyiratszám: SZOC-6672-3j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására...~... Jászai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2011. december 13-ai nyílt üléséről. Dr. Szilassy Géza, a bizottság elnöke köszöntötte

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a KözgyaJéshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a KözgyaJéshezaz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH T~R l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E MAIL.: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-540 E-maii: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 3447/2012VIII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. szeptember 25-én tartott nyht üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatot

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

C,J NYíREGYHÁZA. ...h.~..:...~y...f.r\... Faragóné Széles Andrea. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

C,J NYíREGYHÁZA. ...h.~..:...~y...f.r\... Faragóné Széles Andrea. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-5 86 Ügyiratszám: SZOC-6672-2j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. január 17-ei nyílt üléséről. Dr. Szilassy Géza, a bizottság elnöke köszöntötte

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36425:24-586 EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:44227/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524'500 FAX: +36 42 524-5 ' E MAII.! POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:84070/2012.1 Ügyintéző:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA 4400 NYíRE GYH ÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 crmzetes FŐJEGYZ ŐJE

NYíREGYHÁZA 4400 NYíRE GYH ÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 crmzetes FŐJEGYZ ŐJE NYíREGYHÁZA 4400 NYíRE GYH ÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 crmzetes FŐJEGYZ ŐJE E-MAI L: NYHJ EG YZ@ NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 26.932/2013. XIII,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. március 8-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE EMAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.894/2013. XII. Ügyintéző:

Részletesebben

c:- 1~- R E G Y H Á Z A h-l [ 4~L) r}l... ~. ~f... NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; MEGYEI JOGÚ VÁROS

c:- 1~- R E G Y H Á Z A h-l [ 4~L) r}l... ~. ~f... NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOCjS728-2Sj2016. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez A Sóstó i Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 446-1 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

VégZ:Z::; NYíREGYHÁZA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. 0.. Jászai Menyhért alpolgármester

VégZ:Z::; NYíREGYHÁZA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. 0.. Jászai Menyhért alpolgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON : +36 42 524-585; FAX: +36 42524-586 E-MAfl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

(b N Y R E G Y H Á Z A. h f t ~~ u\. ... SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

(b N Y R E G Y H Á Z A. h f t ~~ u\. ... SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: SZOC-3253-1/2016 Ügyintéző: Dr. Krizsa i Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: "3642524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/212-1/201S. ELŐlE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

rt) NyíREGYHÁZA ej {lit fhl.t,~ .,... ~...{..l... ~.. ~... NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KŐZNEVELÉSI OSZTÁLY

rt) NyíREGYHÁZA ej {lit fhl.t,~ .,... ~...{..l... ~.. ~... NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KŐZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS és KŐZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-mail: polgarmester(qj.nvirhalo.hu Iktatószám: 8238-24/2012.x. Ügyintéző:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y )

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y ) NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 M EGYEl JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA_HU Ügyi ratszám: VAGY/597 /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) rendeletei: 15 c.) határozatai: 191-197 TÁRGYSOROZATA 1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása

Részletesebben

...&...«.w.~... Dr. Ulrich Attila alpolgármester

...&...«.w.~... Dr. Ulrich Attila alpolgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE Ügyiratszám : KULT-l -lj2014. Ügyintéző : Doka Diána Előterjesztés - a Közgyűl éshe z egyes gyermek és ifjúsági feladatok

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NViREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 00 FAX: -+36 42524-501 E-MAIL.POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/629/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA 4400, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 84056-2/2012.X. Ügyintéző: Bongár

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Faragóné Széles Andrea: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. december 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-14/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez -

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500 FAX: +)6 42 524-50' E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Előterjesztés - a Közgyűléshez -

Előterjesztés - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: 29120-3/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

C II~ ~~ ~~ ila ,~) JSM), ~l:e.., ~~t~ "-/ / N Y í R E G Y H Á Z A. ...!. ~j... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE.

C II~ ~~ ~~ ila ,~) JSM), ~l:e.., ~~t~ -/ / N Y í R E G Y H Á Z A. ...!. ~j... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500; Ügyiratszám: SZOC/10535-2/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita/ Korpai Tibor Előterjesztés - a Közgyűléshez az Ifjúsági Ház működtetésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben