FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171."

Átírás

1 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom Helye: községháza tárgyalóterme Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: 1) Polgármester tájékoztatója 2) 28. évi költségvetés módosítása 3) 29. évi költségvetési tervkoncepció módosítása 4) 29. évi költségvetés elfogadása 5) Környezetvédelemről szóló 13/25. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 6) Kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlása 7) Fegyverneki rendőrőrs támogatása 8) Fegyverneki Polgárőrség kérelme 9) TISZK megállapodása, és Alapító Okirat módosítás 1) Zenei oktatás támogatása, tartós kötelezettség vállalás határozat módosítása 11) Szociális rendelet módosítása 12) Vállalkozói támogatás kérelme 13) Út ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző Polgármesteri Hivatal csoport vezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő Fegyvernek, 29. február 2. Huber Ferenc polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 29. február eseményekről, intézkedésekről. 26-i ülésére a két ülés közötti Tisztelt Képviselőtestület! I. A két ülés közötti események: 29. február 4-én megyei bizottsági ülésen vettem részt, ahol lehetőség volt az államháztartási tv. szerint készült költségvetést véleményezni. 29. február 1-én a Megyei Önkormányzat M 4-es autópálya környezetvédelmi hatásvizsgálata ürügyén tartott megbeszélést. A környezetvédelmi vizsgálat két nyomvonalra készült. A térképet mellékeljük. A vizsgált az un. Z nyomvonalra, az általunk nem támogatott nyomvonalra is elkészült. Ugyanezen a napon a Megyei Esély Jólét Szellemi Forrásközpont kistérségi tájékoztatót tartott tevékenységéről. 29. február 12.-én a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt: Napirendek voltak: - A társulás 29. évi költségvetésének elfogadás, - A pedagógiai szakszolgálati ellátásról szóló megállapodás módosítása, - A Városi Rendőrkapitányság támogatása - A KSZSZK 28. évi tevékenységének belső ellenőrzéséről, - A KSZSZK Tiszatenyői idősek klubjának férőhely bővítése. A pedagógiai szakszolgálatot nem fogadták el. 29. február 13-án a Kisújszállási Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületi ülésén vettem részt, ahol az Alapszabály módosítása, az éves szakmai beszámoló és a 29. évi költségvetés elfogadása volt a napirend. 29. február 17-én Gödöllő polgármesterének tájékoztatóját hallgattam meg. Felhívta a figyelmet az önkormányzati szövetségek valamelyikéhez való csatlakozásra. A 7 önkormányzat szövetség jól működik, és kezdeményezik egy önkormányzat parlament megalakítását. Az elmúlt napok enyhe és csapadékos időjárására tekintettel áttekintettük és felmértük a település bel- és külterületét érintő belvízelvezető rendszer állapotát. Belterületen jelentősebb vízösszefolyások nem jelentkeztek, a csapadékvíz elvezetése a befogadók felé biztosított. Külterületen a Büdöséri szivattyútelep szivattyúi működik. Az 1-es fokozat érvényben van. 29. február 18-án az Orczy Anna általános Iskola és Szakiskola összevont munkatársi értekezletén vettem részt. 29. február 19-én a Községházán kezdeményezésünkre a vállalkozók részére tartott előadást Szőke András HVI irodavezető és Várhelyi Andrea kistérségi koordinátor a támogatási lehetőségekről, pályázati lehetőségekről, és a LEADER programról. Vargáné Kriston Edit adós ellen végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, mivel határidőre nem adta át az ingatlant. A Hubai Sándorné által indított buszmegálló áthelyezésével kapcsolatos perben 75 %-ig lettünk pervesztesek. Ennek következtében a felperes részére 1..,- Ft-ot nem vagyoni kár térítés címén 15 napon meg kell fizetni, 29. február 1-től kezdődően minden hónap 2. napjáig az ingatlan előtti buszmegálló megszüntetéséig 3..- Ft -ot nem vagyoni kártérítés címén meg kell fizetni, ezenkívül 6..- Ft-ot kártérítés címén 15 napon belül meg kell fizetni, ezenkívül Ft perköltséget, továbbá 9 nap alatt a Felszabadulás u sz. előtti buszmegállót át kell helyezni.. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Január

3 2 II. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés decemberben: - temetési segély 1 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 84 - lakásfenntart.tám.elutasítás 2 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései november hónapban: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. 4 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - III. Polgármesteri keret felhasználás: Polgármesteri keret felhasználása ez évben még nem volt. IV. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 2 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása: nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: 2 eft. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eft.(bruttó) Szilasi és Társa Kft Örményes Szalai S.Ált.Isk.épület korszerűsítés 26. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES V. Fontosabb jogszabályok Fegyvernek, 29. február 2. Huber Ferenc polgármester

4 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u /1 E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 29. február 26-i ülésére a 28. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Módosító javaslatunkat az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998(XII.3.) számú Korm.rendelet 53.. (2) és (6) bekezdése alapján terjesztjük a Képviselőtestület elé. A kormányrendelet kimondja, hogy a zárszámadást megelőzően kell elvégezni a költségvetés utolsó módosítását december 31-i visszamenőleges hatállyal. A költségvetés főösszegét javasoljuk eft-tal csökkenteni, a módosítás utáni főösszeg eft-ra módosul. A jelentős főösszeg csökkenést kiemelt előirányzatonként önkormányzat összesen az 1. számú melléklet ( oldal) szerint kérjük jóváhagyni. Összefoglalva A költségvetés módosítását elsősorban a teljesítési adatok ismeretében javasoljuk. A bevételi oldalt növelni kell a tervezetten felüli bevételekkel ( étkezés bevétele, búza, bírság bevételek, helyi adók, gépjármű adó, intézményi tételes indoklás szerint). Csökkentést javaslunk a be nem folyt bevételek miatt ( intézményi élelmezés igénybevétel csökkenés miatt, szolgáltatások bevételeinél, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek esetén ) Ezeken felül az átvett pénzeszközök között szerepeltetett pályázott összegeket is javasoljuk lecsökkenteni a pályázatok eredménytelensége miatt. Ezért a kapcsolódó fejlesztési hitelek előirányzata is csökkenni fog. Ugyancsak e miatt csökken a kiadási oldalon a felhalmozási kiadások öszege is. Csökkenteni javasoljuk még az állami hozzájárulások összegét a teljesítés szintjére. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások, járulékok, a már fent említett felhalmozási kiadások és adott kölcsönök előirányzatait csökkenteni javasoljuk. Előirányzat növelés szükséges a dologi kiadásoknál, a támogatás értékű kiadásoknál és összességében a tartalék előirányzatánál is. A módosítást intézményenként, kiemelt előirányzatonként, tételes indoklással az alábbiakban terjesztjük elő: (I-VI. cím és részben önálló intézmények) I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A társult települések Önkormányzatának a rájuk vonatkozó módosító javaslatát az intézmény megküldte. A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Kuncsorba - 52 e Ft -Örményes - 32 e Ft -Fegyvernek e Ft A tervezettnél kisebb bevétel miatt Az egyéb bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 16 e Ft e Ft

5 26/2 -Kuncsorba + 14 e Ft -Örményes - 26 e Ft -Fegyvernek - 4 e Ft A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes - 37 e Ft -Kuncsorba e Ft -Fegyvernek e Ft - Az étkezési bevétel és kiadás szerint Az egyéb támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni + 53 e Ft -Fegyvernek - Munkaügyi Központ támogatása A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft A bért javaslom csökkenteni e Ft -Örményes - 72 e Ft -Kuncsorba - 52 e Ft -Fegyvernek - 57 e Ft - Betegszabadság, táppénz miatt e Ft Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenten e Ft -Örményes + 49 e Ft -Fegyvernek - 45 e Ft - Külső személyi juttatások megtakarítása A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni - 39 e Ft A járulékköteles jövedelemek vonzataként -Örményes - 7 e Ft - Kuncsorba - 31 e Ft -Fegyvernek - 1 e Ft A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni Az élelmezési kiadás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes e Ft -Kuncsorba e Ft -Fegyvernek e Ft -A kisebb mértékű igénybevétel miatt Kötött dologi kiadások ( energia ) előirányzatát javaslom csökk - 63 e Ft Örményes e Ft -Kuncsorba - 19 e Ft -Fegyvernek e Ft e Ft Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni -Örményes -Kuncsorba -Fegyvernek irodaszer + 23 e Ft könyv, folyóirat - 18 e Ft tüzelőanyag + 4 e Ft hajtóanyag + 4 e Ft szakmai anyag + 5 e Ft kisértékű tárgyi eszköz - 39 e Ft egyéb készlet bezserzés - 59 e Ft telefon dij + 67 e Ft bérleti díjak - 3 e Ft vízdíj - 29 e Ft egyéb kiadás - 28 e Ft kiküldetés, reprezentáció + 14 e Ft e Ft - 99 e Ft e Ft e Ft

6 26/3 egyéb folyó kiadások + 14 e Ft általános forgalmi adó kiadások - 19 e Ft Tartalékot a fentiek alapján javaslom csökkenteni: - Kuncsorba e Ft -Örményes e Ft -Fegyvernek + 66 e Ft e Ft II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: e Ft Működési bevételek: =csökkenés Fegyvernek:: -óvodák Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni) -Bölcsöde Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni) Örményes: - óvoda Étkezéssel kapcsolatos bevétel (az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik) Kuncsorba: Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni) e Ft - 24 e Ft e Ft e Ft =növekedés Fegyvernek: - óvodák (egyéb bevételek ) e Ft Örményes: - óvoda + 18 e Ft e Ft e Ft e Ft Támogatás értékű bevétel: -484 e Ft =Csökkenés Fegyvernek:: Szoc.pol. támogatásból oka: a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni e Ft =növekedés Fegyvernek:: Bölcsöde az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik e Ft Örményes: Étkezéssel kapcsolatos bevétel az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik e Ft Kuncsorba: az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik + 37 e Ft e Ft Intézményfinanszirozás : -59 e Ft

7 26/4 Fegyvernek: Megállapodásban foglaltak szerinti támogatás Kuncsorba részére csökken- a kiadás csökkenés miatt-, ezáltal Fegyvernek önk.kieg. támogatása is csökken e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom csökkenteni, ill. átcsoportositani : e Ft A személyi juttatások : e Ft A bért javaslom csökkenteni, ill. átcsoportositani Fegyvernek: - bérjellegű juttatásokra: betegszabadság miatt -418 e Ft. - dologi kiadásokra karbantartásokhoz - 9 e Ft. -58 e Ft. Örményes - dologi kiadásokra - 13 e Ft - járulékok fedezetére - 17 e Ft - 12 e Ft Kuncsorba - dologi kiadásokra - 26 e Ft Bér változás összesen: e Ft Egyéb személyi jellegű juttatásokat javaslom növelni, ill.csökkenteni Fegyvernek - betegszabadság- átcsoportositás a bérből e Ft - bölcsöde.dologi kiadásokhoz - 14 e Ft Kuncsorba - dologi kiadásokhoz - 46 e Ft Egyéb személyi jellegű vált. Összesen: e Ft Járulékok: + 5 e Ft A járulékokat javaslom átcsoportositani Fegyvernek: - kerekitésekből adódó különbözet miatt nő + 2 e Ft Örményes: - egyéb személyi jellegű változása miatt nő (bérből átcsop.) + 17 e Ft Kuncsorba: - dologi kiadásokra átcsop e Ft Járulék változás össz.: + 5 e Ft Dologi kiadások: e Ft Fegyvernek - élelmezési kiadás csökken (bevételeknél leírtak miatt) = óvodás gyermekeknél e Ft = bölcsödés gyermekeknél - 17 e Ft - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban = óvodáknál e Ft = bölcsödénél - 2 e Ft e Ft Örményes: - élelmezési kiadás nő (bevételeknél leírtak miatt) e Ft - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban e Ft

8 26/ e Ft Kuncsorba: - élelmezési kiadás csökken (bevételeknél leírtak miatt) e Ft - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban + 95 e Ft - egyéb dologi kiadásokon belül az energia és karbantart. maradványa miatt csökken - 59 e Ft e Ft III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA I. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység A kiemelt előirányzatok jogszabály szerint nem léphetők túl, ezért intézményünk 28. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 991 e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: (teljesítésnek megfelelően) Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak növelése ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók, tanulók egyéb térítésének bevétele: (a teljesítésnek megfelelően) Működéshez kapcs. egyéb bevételek AFA-val: (teljesítésnek megfelelően) A kamatbevételek előirányzatának növelése: (teljesítésnek megfelelően) 77 e Ft e Ft. 82 e Ft. 32 e Ft.. 18 e Ft. 38 e Ft. 431 e Ft. Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak miatt: -915 e Ft. Kistérségi normatíva előir. csökkentése: -69 e Ft. (a másik három tagintézménynél teljesítési szintre módosítottuk az előir-ot - a tényleges normatíva elszámolás ezen az üzemkódon történik) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: e Ft. (a másik három tagintézménynél teljesítési szintre módosítottuk az előir-ot - a tényleges normatíva elszámolás ezen az üzemkódon történik) Korrekció megállapodás szerint előir. növelése: 577 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése: 822 e Ft. Műk. célú tám.értékű bevételek kp-i ktgvet-i szervtől: 5 e Ft. (Útravaló ösztöndíj) A szociálpolitikai támogatás előir-nak növelése: 772 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) A véglegesen átvett pénzeszközök (működési célú) előirányzatának csökkentése: -73 e Ft.

9 26/6 Pénzeszköz átvétel nonprofit szervezetektől: -73 e Ft. (pályázat elszámolásnak megfelelően) A véglegesen átvett pénzeszközök (felhalmozási célú) előirányzatának növelése: Pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: 726 e Ft. (befolyt szakképzési hozzájárulás összege) 726 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 991 e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: -1.6 e Ft. Az alapilletmények előirányzatának csökkentése technikai tétel -2 e Ft. (átcsoportosítás gázenergia kiadásra) Az alapilletmények előirányzatának csökkentése technikai tétel -497 e Ft. (átcsoportosítás betegszabadságra) A bér egyes (több tétel) elemei előir-nak csökkentése technikai tétel-693 e Ft. (az intézményfinanszírozás csökkenése miatt) A túlóra előirányzatának csökkentése technikai tétel -21 e Ft. (átcsoportosítás számlázott szell-i tevékenységhez) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 547 e Ft. Közalkalmazottak ösztöndíj előirányzatának növ.: 5 e Ft. (Útravaló ösztöndíj program) A betegszabadság előirányzatának növelése technikai tétel: 497 e Ft. (átcsoportosítás alapilletményből) A járulékokat javaslom csökkenteni a fenti tételek vonzataként Az alapilletmény csökkentés járuléka: (átcsoportosítás gázenergia kiadásra) A bér egyes (több tétel) elemi csökkentésének járuléka: (az intézményfinanszírozás csökkenése miatt) A túlóra járuléka: (átcsoportosítás számlázott szell-i tevékenységhez) -353 e Ft. -64 e Ft e Ft. -67 e Ft. A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: -7 e Ft. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Az élelmezési kiadások előir-nak növelése ÁFA-val: 1.38 e Ft. (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az egyéb dologi kiadások előirányzatának csökkentése - ÁFA-val: -73 e Ft. (pályázat elszámolás alapján) Tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel e Ft. (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz) A gázenergia kiadás előir-nak növelése ÁFA-val. 165 e Ft. (saját bevételek növekedéséből) A gázenergia kiadás előir-nak növelése ÁFA-val technikai tétel 264 e Ft. (átcsoportosítás túlóra + járulékból) Számlázott szellemi tevékenységek kiadásának növ. - ÁFA-val: 277 e Ft. (átcsoportosítás túlóra + járulékból) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és ált. tankönyvtám. növelése: e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: 726 e Ft.

10 26/7 Nem meghatározott eszközök -ÁFA-val: - technikai tétel e Ft. (befolyt szakképzési hozzájárulás nevesített felhasználása) Team Board Interaktív tábla (2 db) ÁFA-val: 744 e. Ft. ASUS F5R Notebook (2 db) ÁFA-val: 456 e Ft. Optoma EP-727 projektor (2 db) ÁFA-val 456 e Ft. Asztali számítógép konfiguráció (4 db) ÁFA-val: 763 e Ft. CFG Gáztűzhely (4 db) ÁFA-val: e Ft. Gringer Aut. Kávédaráló ÁFA-val: 126 e Ft. EUAMD129 Mosó-Szárítógép ÁFA-val: 17 e Ft. OYOG Gázzsámoly ÁFA-val: 14 e Ft. M-88 Cifarelli permetező ÁFA-val: 89 e Ft. MT8 Vienna kistraktor bővítés ÁFA-val: e Ft. ANS 15 pótkocsi ÁFA-val: 984 e Ft. Összesen: e Ft. Nem meghatározott eszközök -ÁFA-val: 726 e Ft. (decemberben befolyt szakképzési hozzájárulás) II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény A kiemelt előirányzatok jogszabály szerint nem léphetők túl, ezért intézményünk 28. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának csökkentése: Intézmény működéséhez kapcs egyéb bevételek ÁFA-val: 72 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése ÁFA-val: -565 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak növelése ÁFA-val: 333 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: 68 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók, tanulók egyéb térítésének bevételi előir-nak növelése: 122 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) 3 e Ft. Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: e Ft. Kistérségi normatíva előir. növelése: 4 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának növelése: e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. csökkentése: -438 e Ft. (elszámolásnak megfelelően) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése: 469 e Ft. Műk. célú tám.értékű bevételek kp-i ktgvet-i szervtől: 5 e Ft. (Útravaló ösztöndíj) A szociálpolitikai támogatás előir-nak növelése: 419 e Ft. (élelm.: 135 e Ft.; egyéb 284 e Ft., az elszámolásnak megfelelően)

11 26/8 A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint: e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 55 e Ft. Az ügyeleti díj előirányzatának növelése: 11 e Ft. (szocpol. támogatásbó,l tanulókisérő bére a teljesítésnek megfelelően) Az alapilletmény előirányzatának csökkentése - technikai tétel e Ft. (átcsoportosítás külső személyi juttatásokhoz; felmentési-, megbízási díj) A külső személyi juttatások előir-nak növelése technikai tétel e Ft. (átcsoportosítás alapilletményből) A bér összetevők előirányzatának növelése: 44 e Ft. (az intézményfinanszírozás növekedéséből) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 98 e Ft. Közalkalmazottak ösztöndíj előirányzatának növ.: 5 e Ft. (Útravaló ösztöndíj program) Közlekedési költségtérítés előir. növelése: 139 e Ft. (szocpol, tanuló kisérő bérlete a teljesítésnek megfelelően) A betegszabadság előirányzatának növelése: - technikai tétel: 651 e Ft. (az intézményfinanszírozás növekedéséből) A betegszabadság előirányzatának növelése: - technikai tétel: 68 e Ft. (átcsoportosítás járulékoktól) A járulékokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: Az ügyeleti díj járuléka: (szocpol. elszámolásból) A járulékok előirányzatának csökkentése technikai tétel (átcsoportosítás betegszabadságra) A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: Az élelmezési kiadások előir-nak csökkentése : (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az egyéb dologi kiadások előir-nak csökkentése - ÁFA-val: (átcsoportosítás átadott pénzeszközökhöz) A gázenergia kiadási előir-nak növ. - ÁFA-val: (intézményfinanszírozás növekedéséből) A gázenergia kiadási előir-nak növ. - ÁFA-val: (saját bevétel növekedéséből) Tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz) 35 e Ft. -68 e Ft. -33 e Ft e Ft. -97 e Ft. -17 e Ft. 376 e Ft. 138 e Ft e Ft. Az átadott pénzeszközök előirányzatát javaslom emelni: 17 e Ft. A Tiszavirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére átadott összeg:17 e Ft. (pedagógus németországi tanulmányút támogatása) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és ált. tankönyvtám. növelése: e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: Számítástechnikai eszközök vásárlása - ÁFA-val: (Lenovo notebook vásárlás saját bevételből.) 124 e Ft. 124 e Ft.

12 26/9 III. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény A kiemelt előirányzatok jogszabály szerint nem léphetők túl, ezért intézményünk 28. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint -572 e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának csökkentése: -241 e Ft. Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése ÁFA-val: -273 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak csökkentése ÁFA-val: -28 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: 1 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az egyéb sajátos bevételek ei-nak növelése ÁFA-val: 6 e Ft (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók egyéb térítésének bevételi előir-nak növelése: 44 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: -75 e Ft. Kistérségi normatíva előir. növelése: 133 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: -224 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. növelése: 16 e Ft. (elszámolás megállapodás alapján) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának csökkentése: Műk. célú tám.értékű bevételek elk. állami pénzalapból csökk: -1 e Ft. (közcélú tám., az elszámolásnak megfelelően) A szociálpolitikai támogatás előir-nak csökkentése: -246 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) -256 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: -572 e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: Az alapilletmények előirányzatának csökkentése: -1 e Ft. (közhasznú támogatás előir. csökk. miatt) Az alapilletmények előirányzatának csökkentése: - technikai tétel -25 e Ft. (átcsoportosítás e. szem. juttatásokhoz és megbízási díjhoz) A megbízási díjak előir. növelése: - technikai tétel 23 e Ft. (teljesítésnek megfelelően átcsop. alapilletményből) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: Egyéb költségtérítések előir-nak növelése: 2 e Ft. ( átcsoportosítás alapilletményből) A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: Az élelmezési kiadások előir-nak csökkentése : (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) könyvtári könyvvásárlás előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz) -12 e Ft. 2 e Ft e Ft e Ft. -3 e Ft.

13 26/1 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások csökkentése ÁFA-val: -75 e Ft. (az intézményfinanszírozás csökkentése miatt) egyéb dologi kiadások előir-nak csökk.: - ÁFA-val technikai tétel-263 e Ft. (átcsoportosítás beruházási kiadásokhoz) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: 3 e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és általános tankönyvtámogatás növelése:3 e Ft. (könyvtári könyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: Számítástechnikai eszközök vásárlása -ÁFA-val: (HP notebook 157 e Ft; FEFO sz.gép konfiguráció 166 e Ft. saját bevétel 6 e Ft + átcsop. e. dologi kiadásokból: 263 e Ft.) 323 e Ft. IV. Általános Iskola (Kuncsorba) Tagintézmény 323 e Ft. A kiemelt előirányzatok jogszabály szerint nem léphetők túl, ezért intézményünk 28. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint -433 e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Ellátottak térítési díja előir-nak növelése ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) A továbbszámlázott szolgáltatások ei-nak növelése ÁFA-val: (telefondíj továbbszámlázása) Dolgozók egyéb térítésének bevételi előir-nak csökkentése: (a teljesítésnek megfelelően) 12 e Ft. 56 e Ft -13 e Ft. 55 e Ft. Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: -477 e Ft. Kistérségi normatíva előir. csökkentése: -14 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: -218 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. csökkentése: -155 e Ft. (elszámolás megállapodás alapján) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának csökkentése: A szociálpolitikai támogatás előir-nak csökkentése: -11 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) -11 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint: -433 e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: A bér összetevők előirányzatának módosítása: (teljesítésnek megfelelően) -7 e Ft. A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: Egyéb személyi juttatás összetevők előirányzatának növelése: 55 e Ft. (teljesítésnek megfelelően) A járulékokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: A járulék összetevők előirányzatának csökkentése: (teljesítésnek megfelelően) -12 e Ft. -7 e Ft. 55 e Ft. -12 e Ft.

14 26/11 A dologi kiadások előirányzatát javaslom emelni: Az élelmezési kiadások előir-nak növelése : (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az energia költségek előir. csökkentése ÁFA-val: (áram és gáz ktg-ek a teljesítésnek megfelelően) -467 e Ft. 1 e Ft. -76 e Ft. Az egyéb dologi kiadások előir-nak csökkentése - ÁFA-val: -339 e Ft. (teljesítésnek megfelelően) A tartós tankönyvek előirányzatának csökk. ÁFA-val technikai tétel-53 e Ft. (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek előirányzatához) Az átadott pénzeszközök előirányzatát javaslom emelni: 8 e Ft. A Tiszavirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére átadott összeg:8 e Ft. (pedagógus németországi tanulmányút támogatása) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: 53 e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és általános tankönyvtámogatás növelése:53 e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg) IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételt javaslom növelni + 16 e Ft - ezen belül a étkezési bevételt javaslom csökkenteni - 13 e Ft - az egyéb bevételt javaslom növelni e Ft ( bérleti dij, egyéb bevétel ) Az átvett pénzeszközök előirányzatát javaslom csökkenteni - 2 eft A tervezettnél kevesebb támogatás miatt Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni - 25 e Ft Az előző előirányzatban már módosított tétel helyesbítése A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint e Ft e Ft A személyi juttatásokat javaslom csökkenteni e Ft A bért javaslom csökkenteni e Ft Betegszabadság, honorárium és szakkörvezetői díj Az egyéb személyi juttatásokat javaslom csökkenteni - 18 e Ft A járulékokat javaslom csökkenteni - 11 e Ft - A járulékköteles jövedelmek vonzataként A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 95 e Ft A vásárolt élelmezést javasolom csökkenteni - 13 e Ft A kávéházi árukészlet beszerzést javaslom növelni + 89 e Ft a növekvő beszerzési árak miatt Az egyéb dologi kiadásokat javaslom csökkenteni e Ft készletbeszerzések e Ft telefondíj, internet előfizetés - 69 e Ft egyéb kiadások - 76 e Ft adók, díjak, egyéb kiadások + 4 e Ft általános forgalmi adó kiadások e Ft A felhalmozási kiadásokat javaslom növelni: +677 eft az érdekeltség növelő támogatás terhére vásárolt - színpad függöny +387 eft - note book vásárlás +29 eft

15 26/12 VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL (eft) 2. Kisegítő mg-i szolg.- növénytermesztés A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni Működési bevételek =Intézményi műk.bev áru és készlet értékesítés bevétele (búza értékesítés) egyéb kártérítés(zöldkár megtérülése elmaradt) -95 -értékesített termék, szolgáltatás ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek =működési terület alapú támogatás erdőtelepítés támogatása nem került átutalásra gázolaj támogatás (előirányzaton felüli összeg beemelése) +48 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Dologi kiadások készlet beszerzések csökkentése (ei. maradvány) -6 -szolgáltatások, szállítási szolgáltatás (napraforgó) +45 -gázenergi szolgáltatás (ei. maradvány) egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások( gabona betárolás költségei) -ÁFA kiadások-áfa befizetés Munkáltatói SZJA EI. maradványa -6 -Adók, díjak egyéb befizetések (ÁFA önellenőrzés ) +58 -Egyéb folyó kiadások-kamatkiadások (búza értékesítéshez +379 kapcsolódó kamatfizetés ) 3. Mezőőri szolgálat A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: Véglegesen átvett pe =működési célú pe mezőőri járulék tervezetten felüli bevétel Közutak létesítése, felújítása A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Felhalmozási kiadások -358 = Beruházás -41 -járda építés (Berényi út) +25 -Szivárvány út útépítés (teljesítés) 29. évre áthúzódó -426 beruházás lesz =Felújítás +43 -Csobánkai út felújítás teljesítés miatti növekedés Ingatlan kezelés 7115 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Működési bevételek -719 =Intézményi működési bevételek Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek +281 visszatérülések -Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés -1. A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Felhalmozási kiadások = Felújítás Annaházi idősek klubbja felújítás és komplex akadálymentesítés (teljesítés miatt) áthúzódó beruházás 29.

16 26/13 évre 7. Igazgatás A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : Működési bevételek +256 =Intézményi működési bevételek bírság bevételek +58 -szolgáltatások ellenértéke +92 -egyéb sajátos bevételek +9 -kötbér egyéb kártárítés bevétele +44 -ÁH-on belülre továbbszámlázott bevétel +15 -ÁH-on kívülre továbbszámlázott bevétel -21 -befektetett pü-i eszk kamatbevétele(értékpapír) -14 -egyéb kamatbevételek kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek =működési célú fejezeti kezelésű EI-ból (-7 eft mozgáskorlátozottak +218 közlekedési tám. visszafizetés, +225 eft a 26. évi beszámoló kincstári elszámolás) -kistérségi társulástól önkormányzatoktól átvett mindösszesen csökken Örményes összesen Örményes körjegyzőségi hj Szoc.pol. Örményes össz Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp Tiszavirág Naoközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola -246 Kuncsorba Összesen Szoc.pol. Örményes össz Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 27. évi -99 elmardás előirányzat rendezés -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde +37 -Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola -11 -egyéb +13 -idősbarát önkormányzati díj bevétele +1 -Gulyás Fesztivál támogatása Véglegesen átvett pe =felhalmozási c. pe. átvétel település kp. rehab. kapcsolódó támogatás 29. évre áthúzódó -Szennyvíz tisztító telep bővítéshez kapcsolódó támogatás Orvosi rendelő épületének felújítása Annaházi Idősek Klubbja felújítás komplex akadálymentesítés- =működési célú +49 -közcélú érd.hj. többletbevétele Kölcsönök egyéb felhalmozási kölcsön törlesztés (tervezett bevétel nem -429 folyt be) -működési célú kölcsön törlesztés háztartásoktól (tervezetten +116 felüli bevétel) A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Járulék kiadások +8 -előirányzat túllépés miatt Dologi kiadások -44 -szolgáltatások -44

17 26/14 -vásárolt közszolgáltatások kiadásai előirányzat csökkentés -41 -egyéb dologi kiadások maradványa -53 -egyéb folyó kiadások kamat kiadások növekedése miatt nő Felhalmozási kiadások =Beruházás ÉÁOP /2F Orczy iskola építés pályázat készítés, +615 szakértői díj -fénymásoló és nyomtató vásárlás település kp. rehabilitáció (nem valósult meg 28. évben) információs táblarendszer kiépítése(28. évben nem valósult meg) -Orvosi rendelő felújítása (a pályázat nem zárult le-29. évi kv. szerepeltetjük) 4. Tartalék =Egyéb fejlesztési tartalék vízmű fejlesztési tartalék felhasználás miatt csökken -1.5 =Polgármesteri keret évi maradványa -14 =Szennyvízhálózat befizetései +6 kamatbevétel +6 =23/22.(VI.1.) számú rendelet szerinti támogatás -47 -tartalék maradványa -47 =szakmai és informatikai feladatok támogatása =működési tartalék (4. mód. eredményeképpen) Végleges pénzeszköz átadások -465 =működési célú pe. átadások foglalkoztatást elősegítő támogatás maradványa Bursa ösztöndíj maradványa Kisújszállási Tűzoltó Testület tagdíj lakosságszám alapján +16 korrekció 6. Kölcsönök nyújtása -95 -egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása (nem került -6 felhasználásra a tervezett összeg) -működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (tervezett -35 összeg nem került felhasználásra) 8. Vízkárelhárítás A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni Dologi kiadások egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások(jogi +2 képviselet díja-holt-tisza terület kisajátításhoz kapcsolódó) -vásárolt szoláltatás ÁFA-ja (jogi képviselet) Felhalmozási kiadások -24 =Beruházás -24 -terület kisajátítás jogi képviselet díja átcsoportosítás dologi -24 kiadások közé 1. Közhasznú foglalkoztatás A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Személyi juttatások +186 =Bér +72 -egyéb bérr.hat.alá tartozók túlórája(teljesítés miatt) +72 =Egyéb egyéb bérr.hat.alá tartozók étkezési hozzájárulása(teljesítés miatt) 2. Járulékok +38 -START kártyával rendelkez. utáni járulékfizetési +38

18 26/15 kötelezettség 3. Dologi kiadások +6 -vásárolt közszolgáltatások(foglalkoztatás eü.) Vízhálózat bővítés A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni : Működési bevételek +152 =Intézményi működési bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés -33 -kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja +185 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Felhalmozási kiadások -322 =Beruházás ivóvíz hálózat bővités beruházás(szivárvány út ) csökkentése -322 teljesítéshez 14. Köztemető fenntartás A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Működési bevételek -14 =Intézményi működési bevételek Tervezett bevételnél kevesebb folyt be -14 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Dologi kiadások +59 -készletbeszerzések munkaruha maradvány egyéb készletbeszerzés ei. túllépés miatt +9 -szolgáltatások ei. növelése temető földterület rendezés +15 eljárási díj -karbantartás, kisjavítás HKP-21 javítási költségei +23 -különféle dologi kiadások (ÁFA kiadások)vásárolt termék, +2 szolgáltatás -ÁFA befizetés Az Önkormányzat elszámolásai A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Fegyvernek Örményes Körjegyzőség Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp Művelődési Ház és Könyvtár Feladatra nem tervezhető elszámolások A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: Működési bevételek =Önk. sajátos működési bevételei helyi adók : magánsz.kom.adója +329 eft; állandó jell ipadó eft;id.ip.adó +19 eft; -átengedett kp. adók : gépjárműadó eft egyéb sajátos folyó bev: egyéb helység bérbeadásából eft rendezvény és hátralék, helyi adókhoz kapcsolódó pótlék bírság eft 2. Önk. költségvetési Támogatások =Normatív támogatások normatív hj. feladatmutatóhoz kötötten(orczy Iskola normatíva lemondása) =Kötött felhasználású normatív támogatások -15 -pedagógus szakvizsga, továbbképzés -15 =Központosított ei szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása szakmai informatikai feladatok támogatása +2.12

19 26/16 -lakossági közműfejlesztés támogatása kerekítés miatti -1 korrekció =Egyéb központi támogatás Települési tábla rendszer kiépítéséhez kapcsolódó TEKI támogatás (29. évben fog realizálódni) 3. Felhalmozási és tőke bevételek =felhalmozási és tőke jell. bevételek önkormányzati lakások értékesítése(bevétel elmaradás miatt -927 csökknés) -önk.tul. lakótelek értékesítés (többlet bevétel) +3 -egyéb vagyon bérbeadásából származó bevételek(bevétel -253 elmaradás miatt) 18. Finanszírozás A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Hitelek =Folyószámla hitel előirányzat csökkentés teljesítés miatt =Munkabér hitel felvétel 15móFt-visszafizetés 95móFt különbözete +15. =Fejlesztési célú hitelek Komposztáló telep terv tény +54 -Kétpói hulladéklerakó nem zárult le Település kp. rehabilitáció (29. évre áthúzódó ) Csobánkai út felújításhoz kapcsolódó önerő (felvétele évre húzódott át) -Táblarendszer kiépítése (29. évre áthúzódó beruházás) Szivárvány úti ivóvíz hálózat bővítéshez kapcsolódó fejlesztési hitel (tulajdonjog nem rendeződött) -Szennyvíz tisztító telep bőv.keop 1.2. (pályázat -362 eredménytelenül zárult) A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : Hiteltörlesztések =rövid lejáratú likvid hitelek törlesztése folyószámla hitel törlesztés( tény) Rendszeres pénzbeli ellátások A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Egyéb támogatások +27 -LFT egyéb ápolási díjak maradvány -27 -lakbértámogatás Szoc.pol CS-M T. Szoc. Alapszolg KP. csökkentés étkezés miatt Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -csökken Orczy A. Ált. Isk. és Szakiskola Járulékok -25 -teljesítás miatti csökkentés Dologi kiadások -2 -vásárolt közszolgáltatások(szakértői díjak) ei. maradvány Eseti pénzbeli ellátások A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Egyéb támogatások pénzbeni átmeneti segély -47 -pénzbeni temetési segélyek +2 -közgyógyellátás -79

20 26/ Település tisztaság /Szippantás/ A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni : Működési bevételek +11 =Intézményi működési bevételek +11 -kamatbevételek (lakossági közműfejlesztés +6 kamatai)tartalékot növeli -szolg. ellenértéke(szippantás) +1 -műk kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés -61 -felhalm. kiad. kapcsolódó ÁFA visszatérülés +88 -kiszámlázott term. szolg. ÁFA-ja +67 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Dologi kiadások +1 -ÁFA befizetés növekedése Felhalmozási kiadások +3 =Beruházás +3 -Szennyvízhálózat pályázat megvalósíthatósági tanulmány +3 készítése KEOP 1.2. teljesítés miatt 22. Települési hulladék kezelés A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : Dologi kiadások készletek hajtó és kenőanyag kiadási ei. maradvány kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fényképezőgép, +131 OFFicePR.) dologi kiadás maradványa terhére -munkaruha beszerzés ei. maradvány -23 -egyéb készlet beszerzés maradványa -25 -szakmai anyag beszerzés maradványa Szolgáltatások telefondíjak -7 -bérleti és lízingdíjak (gép bérlet) szállítási szolgáltatás +27 -karbantartás kisjavítás(rakodógép, HWM-7 javítási +445 költségei) -egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai vásárolt közszolgáltatások különféle dologi kiadások vásárolt term, szolg, ÁFA-ja -1 -kiszámlázott term., szolg., ÁFA befizetése egyéb folyó kiadások -5 -adók díjak egyéb befizetések maradványa Felhalmozási kiadások =Beruházás Komposztáló telep és építési-bontási hulladéklerakó építés a +23 beruházás tervezése teljesítés miatti növekedés -Kétpói végszámla 29. évre áthúzódó A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Működési bevételek =Intézményi működési bevételek szolgáltatások ellenértéke bevételi többlet alkalmazott térítése +14 -működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa bevétel -29 -felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa kiszámlázott term,. szolg., Áfa-ja Temetkezés szolgáltatás A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni:

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. JANUÁR 28-ÁN

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. ÁPRILIS 30-ÁN

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. MÁJUS 31-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben