FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171."

Átírás

1 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom Helye: községháza tárgyalóterme Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: 1) Polgármester tájékoztatója 2) 28. évi költségvetés módosítása 3) 29. évi költségvetési tervkoncepció módosítása 4) 29. évi költségvetés elfogadása 5) Környezetvédelemről szóló 13/25. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 6) Kiemelt építési hatósági jogkör gyakorlása 7) Fegyverneki rendőrőrs támogatása 8) Fegyverneki Polgárőrség kérelme 9) TISZK megállapodása, és Alapító Okirat módosítás 1) Zenei oktatás támogatása, tartós kötelezettség vállalás határozat módosítása 11) Szociális rendelet módosítása 12) Vállalkozói támogatás kérelme 13) Út ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző Polgármesteri Hivatal csoport vezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő Fegyvernek, 29. február 2. Huber Ferenc polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 29. február eseményekről, intézkedésekről. 26-i ülésére a két ülés közötti Tisztelt Képviselőtestület! I. A két ülés közötti események: 29. február 4-én megyei bizottsági ülésen vettem részt, ahol lehetőség volt az államháztartási tv. szerint készült költségvetést véleményezni. 29. február 1-én a Megyei Önkormányzat M 4-es autópálya környezetvédelmi hatásvizsgálata ürügyén tartott megbeszélést. A környezetvédelmi vizsgálat két nyomvonalra készült. A térképet mellékeljük. A vizsgált az un. Z nyomvonalra, az általunk nem támogatott nyomvonalra is elkészült. Ugyanezen a napon a Megyei Esély Jólét Szellemi Forrásközpont kistérségi tájékoztatót tartott tevékenységéről. 29. február 12.-én a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt: Napirendek voltak: - A társulás 29. évi költségvetésének elfogadás, - A pedagógiai szakszolgálati ellátásról szóló megállapodás módosítása, - A Városi Rendőrkapitányság támogatása - A KSZSZK 28. évi tevékenységének belső ellenőrzéséről, - A KSZSZK Tiszatenyői idősek klubjának férőhely bővítése. A pedagógiai szakszolgálatot nem fogadták el. 29. február 13-án a Kisújszállási Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületi ülésén vettem részt, ahol az Alapszabály módosítása, az éves szakmai beszámoló és a 29. évi költségvetés elfogadása volt a napirend. 29. február 17-én Gödöllő polgármesterének tájékoztatóját hallgattam meg. Felhívta a figyelmet az önkormányzati szövetségek valamelyikéhez való csatlakozásra. A 7 önkormányzat szövetség jól működik, és kezdeményezik egy önkormányzat parlament megalakítását. Az elmúlt napok enyhe és csapadékos időjárására tekintettel áttekintettük és felmértük a település bel- és külterületét érintő belvízelvezető rendszer állapotát. Belterületen jelentősebb vízösszefolyások nem jelentkeztek, a csapadékvíz elvezetése a befogadók felé biztosított. Külterületen a Büdöséri szivattyútelep szivattyúi működik. Az 1-es fokozat érvényben van. 29. február 18-án az Orczy Anna általános Iskola és Szakiskola összevont munkatársi értekezletén vettem részt. 29. február 19-én a Községházán kezdeményezésünkre a vállalkozók részére tartott előadást Szőke András HVI irodavezető és Várhelyi Andrea kistérségi koordinátor a támogatási lehetőségekről, pályázati lehetőségekről, és a LEADER programról. Vargáné Kriston Edit adós ellen végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, mivel határidőre nem adta át az ingatlant. A Hubai Sándorné által indított buszmegálló áthelyezésével kapcsolatos perben 75 %-ig lettünk pervesztesek. Ennek következtében a felperes részére 1..,- Ft-ot nem vagyoni kár térítés címén 15 napon meg kell fizetni, 29. február 1-től kezdődően minden hónap 2. napjáig az ingatlan előtti buszmegálló megszüntetéséig 3..- Ft -ot nem vagyoni kártérítés címén meg kell fizetni, ezenkívül 6..- Ft-ot kártérítés címén 15 napon belül meg kell fizetni, ezenkívül Ft perköltséget, továbbá 9 nap alatt a Felszabadulás u sz. előtti buszmegállót át kell helyezni.. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra Január

3 2 II. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés decemberben: - temetési segély 1 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 84 - lakásfenntart.tám.elutasítás 2 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései november hónapban: - átmeneti segély megállapítás - - átmeneti segély elut. 4 - ápolási díj megállapítás - - ápolási díj megszűnés - - ápolási díj felülvizsg. - - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - III. Polgármesteri keret felhasználás: Polgármesteri keret felhasználása ez évben még nem volt. IV. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 2 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása: nemleges Sportkör támogatása: nemleges Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: 2 eft. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eft.(bruttó) Szilasi és Társa Kft Örményes Szalai S.Ált.Isk.épület korszerűsítés 26. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES V. Fontosabb jogszabályok Fegyvernek, 29. február 2. Huber Ferenc polgármester

4 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u /1 E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 29. február 26-i ülésére a 28. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Módosító javaslatunkat az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998(XII.3.) számú Korm.rendelet 53.. (2) és (6) bekezdése alapján terjesztjük a Képviselőtestület elé. A kormányrendelet kimondja, hogy a zárszámadást megelőzően kell elvégezni a költségvetés utolsó módosítását december 31-i visszamenőleges hatállyal. A költségvetés főösszegét javasoljuk eft-tal csökkenteni, a módosítás utáni főösszeg eft-ra módosul. A jelentős főösszeg csökkenést kiemelt előirányzatonként önkormányzat összesen az 1. számú melléklet ( oldal) szerint kérjük jóváhagyni. Összefoglalva A költségvetés módosítását elsősorban a teljesítési adatok ismeretében javasoljuk. A bevételi oldalt növelni kell a tervezetten felüli bevételekkel ( étkezés bevétele, búza, bírság bevételek, helyi adók, gépjármű adó, intézményi tételes indoklás szerint). Csökkentést javaslunk a be nem folyt bevételek miatt ( intézményi élelmezés igénybevétel csökkenés miatt, szolgáltatások bevételeinél, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek esetén ) Ezeken felül az átvett pénzeszközök között szerepeltetett pályázott összegeket is javasoljuk lecsökkenteni a pályázatok eredménytelensége miatt. Ezért a kapcsolódó fejlesztési hitelek előirányzata is csökkenni fog. Ugyancsak e miatt csökken a kiadási oldalon a felhalmozási kiadások öszege is. Csökkenteni javasoljuk még az állami hozzájárulások összegét a teljesítés szintjére. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások, járulékok, a már fent említett felhalmozási kiadások és adott kölcsönök előirányzatait csökkenteni javasoljuk. Előirányzat növelés szükséges a dologi kiadásoknál, a támogatás értékű kiadásoknál és összességében a tartalék előirányzatánál is. A módosítást intézményenként, kiemelt előirányzatonként, tételes indoklással az alábbiakban terjesztjük elő: (I-VI. cím és részben önálló intézmények) I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT A társult települések Önkormányzatának a rájuk vonatkozó módosító javaslatát az intézmény megküldte. A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint A működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Az étkezési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Kuncsorba - 52 e Ft -Örményes - 32 e Ft -Fegyvernek e Ft A tervezettnél kisebb bevétel miatt Az egyéb bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni - 16 e Ft e Ft

5 26/2 -Kuncsorba + 14 e Ft -Örményes - 26 e Ft -Fegyvernek - 4 e Ft A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft Szociálpolitikai támogatás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes - 37 e Ft -Kuncsorba e Ft -Fegyvernek e Ft - Az étkezési bevétel és kiadás szerint Az egyéb támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni + 53 e Ft -Fegyvernek - Munkaügyi Központ támogatása A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft A bért javaslom csökkenteni e Ft -Örményes - 72 e Ft -Kuncsorba - 52 e Ft -Fegyvernek - 57 e Ft - Betegszabadság, táppénz miatt e Ft Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenten e Ft -Örményes + 49 e Ft -Fegyvernek - 45 e Ft - Külső személyi juttatások megtakarítása A járulékok előirányzatát javaslom csökkenteni - 39 e Ft A járulékköteles jövedelemek vonzataként -Örményes - 7 e Ft - Kuncsorba - 31 e Ft -Fegyvernek - 1 e Ft A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni Az élelmezési kiadás előirányzatát javaslom csökkenteni e Ft -Örményes e Ft -Kuncsorba e Ft -Fegyvernek e Ft -A kisebb mértékű igénybevétel miatt Kötött dologi kiadások ( energia ) előirányzatát javaslom csökk - 63 e Ft Örményes e Ft -Kuncsorba - 19 e Ft -Fegyvernek e Ft e Ft Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni -Örményes -Kuncsorba -Fegyvernek irodaszer + 23 e Ft könyv, folyóirat - 18 e Ft tüzelőanyag + 4 e Ft hajtóanyag + 4 e Ft szakmai anyag + 5 e Ft kisértékű tárgyi eszköz - 39 e Ft egyéb készlet bezserzés - 59 e Ft telefon dij + 67 e Ft bérleti díjak - 3 e Ft vízdíj - 29 e Ft egyéb kiadás - 28 e Ft kiküldetés, reprezentáció + 14 e Ft e Ft - 99 e Ft e Ft e Ft

6 26/3 egyéb folyó kiadások + 14 e Ft általános forgalmi adó kiadások - 19 e Ft Tartalékot a fentiek alapján javaslom csökkenteni: - Kuncsorba e Ft -Örményes e Ft -Fegyvernek + 66 e Ft e Ft II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: e Ft Működési bevételek: =csökkenés Fegyvernek:: -óvodák Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni) -Bölcsöde Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni) Örményes: - óvoda Étkezéssel kapcsolatos bevétel (az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik) Kuncsorba: Étkezéssel kapcsolatos bevétel ( a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni) e Ft - 24 e Ft e Ft e Ft =növekedés Fegyvernek: - óvodák (egyéb bevételek ) e Ft Örményes: - óvoda + 18 e Ft e Ft e Ft e Ft Támogatás értékű bevétel: -484 e Ft =Csökkenés Fegyvernek:: Szoc.pol. támogatásból oka: a tervezett élelmezési kihasználtságot nem sikerült elérni e Ft =növekedés Fegyvernek:: Bölcsöde az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik e Ft Örményes: Étkezéssel kapcsolatos bevétel az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik e Ft Kuncsorba: az ingyenes étkeztetés nagyobb arányu volt, igy a szoc.pol. növekszik + 37 e Ft e Ft Intézményfinanszirozás : -59 e Ft

7 26/4 Fegyvernek: Megállapodásban foglaltak szerinti támogatás Kuncsorba részére csökken- a kiadás csökkenés miatt-, ezáltal Fegyvernek önk.kieg. támogatása is csökken e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom csökkenteni, ill. átcsoportositani : e Ft A személyi juttatások : e Ft A bért javaslom csökkenteni, ill. átcsoportositani Fegyvernek: - bérjellegű juttatásokra: betegszabadság miatt -418 e Ft. - dologi kiadásokra karbantartásokhoz - 9 e Ft. -58 e Ft. Örményes - dologi kiadásokra - 13 e Ft - járulékok fedezetére - 17 e Ft - 12 e Ft Kuncsorba - dologi kiadásokra - 26 e Ft Bér változás összesen: e Ft Egyéb személyi jellegű juttatásokat javaslom növelni, ill.csökkenteni Fegyvernek - betegszabadság- átcsoportositás a bérből e Ft - bölcsöde.dologi kiadásokhoz - 14 e Ft Kuncsorba - dologi kiadásokhoz - 46 e Ft Egyéb személyi jellegű vált. Összesen: e Ft Járulékok: + 5 e Ft A járulékokat javaslom átcsoportositani Fegyvernek: - kerekitésekből adódó különbözet miatt nő + 2 e Ft Örményes: - egyéb személyi jellegű változása miatt nő (bérből átcsop.) + 17 e Ft Kuncsorba: - dologi kiadásokra átcsop e Ft Járulék változás össz.: + 5 e Ft Dologi kiadások: e Ft Fegyvernek - élelmezési kiadás csökken (bevételeknél leírtak miatt) = óvodás gyermekeknél e Ft = bölcsödés gyermekeknél - 17 e Ft - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban = óvodáknál e Ft = bölcsödénél - 2 e Ft e Ft Örményes: - élelmezési kiadás nő (bevételeknél leírtak miatt) e Ft - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban e Ft

8 26/ e Ft Kuncsorba: - élelmezési kiadás csökken (bevételeknél leírtak miatt) e Ft - egyéb dologi kiadások nő: a fentiekkel összhangban + 95 e Ft - egyéb dologi kiadásokon belül az energia és karbantart. maradványa miatt csökken - 59 e Ft e Ft III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA I. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Intézményegység A kiemelt előirányzatok jogszabály szerint nem léphetők túl, ezért intézményünk 28. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 991 e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: (teljesítésnek megfelelően) Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak növelése ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók, tanulók egyéb térítésének bevétele: (a teljesítésnek megfelelően) Működéshez kapcs. egyéb bevételek AFA-val: (teljesítésnek megfelelően) A kamatbevételek előirányzatának növelése: (teljesítésnek megfelelően) 77 e Ft e Ft. 82 e Ft. 32 e Ft.. 18 e Ft. 38 e Ft. 431 e Ft. Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak miatt: -915 e Ft. Kistérségi normatíva előir. csökkentése: -69 e Ft. (a másik három tagintézménynél teljesítési szintre módosítottuk az előir-ot - a tényleges normatíva elszámolás ezen az üzemkódon történik) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: e Ft. (a másik három tagintézménynél teljesítési szintre módosítottuk az előir-ot - a tényleges normatíva elszámolás ezen az üzemkódon történik) Korrekció megállapodás szerint előir. növelése: 577 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése: 822 e Ft. Műk. célú tám.értékű bevételek kp-i ktgvet-i szervtől: 5 e Ft. (Útravaló ösztöndíj) A szociálpolitikai támogatás előir-nak növelése: 772 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) A véglegesen átvett pénzeszközök (működési célú) előirányzatának csökkentése: -73 e Ft.

9 26/6 Pénzeszköz átvétel nonprofit szervezetektől: -73 e Ft. (pályázat elszámolásnak megfelelően) A véglegesen átvett pénzeszközök (felhalmozási célú) előirányzatának növelése: Pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól: 726 e Ft. (befolyt szakképzési hozzájárulás összege) 726 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 991 e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: -1.6 e Ft. Az alapilletmények előirányzatának csökkentése technikai tétel -2 e Ft. (átcsoportosítás gázenergia kiadásra) Az alapilletmények előirányzatának csökkentése technikai tétel -497 e Ft. (átcsoportosítás betegszabadságra) A bér egyes (több tétel) elemei előir-nak csökkentése technikai tétel-693 e Ft. (az intézményfinanszírozás csökkenése miatt) A túlóra előirányzatának csökkentése technikai tétel -21 e Ft. (átcsoportosítás számlázott szell-i tevékenységhez) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 547 e Ft. Közalkalmazottak ösztöndíj előirányzatának növ.: 5 e Ft. (Útravaló ösztöndíj program) A betegszabadság előirányzatának növelése technikai tétel: 497 e Ft. (átcsoportosítás alapilletményből) A járulékokat javaslom csökkenteni a fenti tételek vonzataként Az alapilletmény csökkentés járuléka: (átcsoportosítás gázenergia kiadásra) A bér egyes (több tétel) elemi csökkentésének járuléka: (az intézményfinanszírozás csökkenése miatt) A túlóra járuléka: (átcsoportosítás számlázott szell-i tevékenységhez) -353 e Ft. -64 e Ft e Ft. -67 e Ft. A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: -7 e Ft. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint: Az élelmezési kiadások előir-nak növelése ÁFA-val: 1.38 e Ft. (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az egyéb dologi kiadások előirányzatának csökkentése - ÁFA-val: -73 e Ft. (pályázat elszámolás alapján) Tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel e Ft. (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz) A gázenergia kiadás előir-nak növelése ÁFA-val. 165 e Ft. (saját bevételek növekedéséből) A gázenergia kiadás előir-nak növelése ÁFA-val technikai tétel 264 e Ft. (átcsoportosítás túlóra + járulékból) Számlázott szellemi tevékenységek kiadásának növ. - ÁFA-val: 277 e Ft. (átcsoportosítás túlóra + járulékból) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és ált. tankönyvtám. növelése: e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: 726 e Ft.

10 26/7 Nem meghatározott eszközök -ÁFA-val: - technikai tétel e Ft. (befolyt szakképzési hozzájárulás nevesített felhasználása) Team Board Interaktív tábla (2 db) ÁFA-val: 744 e. Ft. ASUS F5R Notebook (2 db) ÁFA-val: 456 e Ft. Optoma EP-727 projektor (2 db) ÁFA-val 456 e Ft. Asztali számítógép konfiguráció (4 db) ÁFA-val: 763 e Ft. CFG Gáztűzhely (4 db) ÁFA-val: e Ft. Gringer Aut. Kávédaráló ÁFA-val: 126 e Ft. EUAMD129 Mosó-Szárítógép ÁFA-val: 17 e Ft. OYOG Gázzsámoly ÁFA-val: 14 e Ft. M-88 Cifarelli permetező ÁFA-val: 89 e Ft. MT8 Vienna kistraktor bővítés ÁFA-val: e Ft. ANS 15 pótkocsi ÁFA-val: 984 e Ft. Összesen: e Ft. Nem meghatározott eszközök -ÁFA-val: 726 e Ft. (decemberben befolyt szakképzési hozzájárulás) II. Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény A kiemelt előirányzatok jogszabály szerint nem léphetők túl, ezért intézményünk 28. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának csökkentése: Intézmény működéséhez kapcs egyéb bevételek ÁFA-val: 72 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése ÁFA-val: -565 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak növelése ÁFA-val: 333 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: 68 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók, tanulók egyéb térítésének bevételi előir-nak növelése: 122 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) 3 e Ft. Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: e Ft. Kistérségi normatíva előir. növelése: 4 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának növelése: e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. csökkentése: -438 e Ft. (elszámolásnak megfelelően) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának növelése: 469 e Ft. Műk. célú tám.értékű bevételek kp-i ktgvet-i szervtől: 5 e Ft. (Útravaló ösztöndíj) A szociálpolitikai támogatás előir-nak növelése: 419 e Ft. (élelm.: 135 e Ft.; egyéb 284 e Ft., az elszámolásnak megfelelően)

11 26/8 A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint: e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 55 e Ft. Az ügyeleti díj előirányzatának növelése: 11 e Ft. (szocpol. támogatásbó,l tanulókisérő bére a teljesítésnek megfelelően) Az alapilletmény előirányzatának csökkentése - technikai tétel e Ft. (átcsoportosítás külső személyi juttatásokhoz; felmentési-, megbízási díj) A külső személyi juttatások előir-nak növelése technikai tétel e Ft. (átcsoportosítás alapilletményből) A bér összetevők előirányzatának növelése: 44 e Ft. (az intézményfinanszírozás növekedéséből) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: 98 e Ft. Közalkalmazottak ösztöndíj előirányzatának növ.: 5 e Ft. (Útravaló ösztöndíj program) Közlekedési költségtérítés előir. növelése: 139 e Ft. (szocpol, tanuló kisérő bérlete a teljesítésnek megfelelően) A betegszabadság előirányzatának növelése: - technikai tétel: 651 e Ft. (az intézményfinanszírozás növekedéséből) A betegszabadság előirányzatának növelése: - technikai tétel: 68 e Ft. (átcsoportosítás járulékoktól) A járulékokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: Az ügyeleti díj járuléka: (szocpol. elszámolásból) A járulékok előirányzatának csökkentése technikai tétel (átcsoportosítás betegszabadságra) A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: Az élelmezési kiadások előir-nak csökkentése : (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az egyéb dologi kiadások előir-nak csökkentése - ÁFA-val: (átcsoportosítás átadott pénzeszközökhöz) A gázenergia kiadási előir-nak növ. - ÁFA-val: (intézményfinanszírozás növekedéséből) A gázenergia kiadási előir-nak növ. - ÁFA-val: (saját bevétel növekedéséből) Tartós tankönyvek előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz) 35 e Ft. -68 e Ft. -33 e Ft e Ft. -97 e Ft. -17 e Ft. 376 e Ft. 138 e Ft e Ft. Az átadott pénzeszközök előirányzatát javaslom emelni: 17 e Ft. A Tiszavirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére átadott összeg:17 e Ft. (pedagógus németországi tanulmányút támogatása) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és ált. tankönyvtám. növelése: e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: Számítástechnikai eszközök vásárlása - ÁFA-val: (Lenovo notebook vásárlás saját bevételből.) 124 e Ft. 124 e Ft.

12 26/9 III. Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény A kiemelt előirányzatok jogszabály szerint nem léphetők túl, ezért intézményünk 28. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint -572 e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának csökkentése: -241 e Ft. Ellátottak térítési díja előir-nak csökkentése ÁFA-val: -273 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Alkalmazottak térítési díja előir-nak csökkentése ÁFA-val: -28 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az adómentes bérleti díjak előirányzatának növelése: 1 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az egyéb sajátos bevételek ei-nak növelése ÁFA-val: 6 e Ft (a teljesítésnek megfelelően) Dolgozók egyéb térítésének bevételi előir-nak növelése: 44 e Ft. (a teljesítésnek megfelelően) Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: -75 e Ft. Kistérségi normatíva előir. növelése: 133 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: -224 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. növelése: 16 e Ft. (elszámolás megállapodás alapján) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának csökkentése: Műk. célú tám.értékű bevételek elk. állami pénzalapból csökk: -1 e Ft. (közcélú tám., az elszámolásnak megfelelően) A szociálpolitikai támogatás előir-nak csökkentése: -246 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) -256 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: -572 e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: Az alapilletmények előirányzatának csökkentése: -1 e Ft. (közhasznú támogatás előir. csökk. miatt) Az alapilletmények előirányzatának csökkentése: - technikai tétel -25 e Ft. (átcsoportosítás e. szem. juttatásokhoz és megbízási díjhoz) A megbízási díjak előir. növelése: - technikai tétel 23 e Ft. (teljesítésnek megfelelően átcsop. alapilletményből) A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: Egyéb költségtérítések előir-nak növelése: 2 e Ft. ( átcsoportosítás alapilletményből) A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni: Az élelmezési kiadások előir-nak csökkentése : (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) könyvtári könyvvásárlás előir-nak csökkentése: - technikai tétel (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek ei-hoz) -12 e Ft. 2 e Ft e Ft e Ft. -3 e Ft.

13 26/1 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások csökkentése ÁFA-val: -75 e Ft. (az intézményfinanszírozás csökkentése miatt) egyéb dologi kiadások előir-nak csökk.: - ÁFA-val technikai tétel-263 e Ft. (átcsoportosítás beruházási kiadásokhoz) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: 3 e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és általános tankönyvtámogatás növelése:3 e Ft. (könyvtári könyvek előir-ból átcsoportosított összeg) A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: Számítástechnikai eszközök vásárlása -ÁFA-val: (HP notebook 157 e Ft; FEFO sz.gép konfiguráció 166 e Ft. saját bevétel 6 e Ft + átcsop. e. dologi kiadásokból: 263 e Ft.) 323 e Ft. IV. Általános Iskola (Kuncsorba) Tagintézmény 323 e Ft. A kiemelt előirányzatok jogszabály szerint nem léphetők túl, ezért intézményünk 28. évi 4. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom: A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint -433 e Ft. Az intézményi működési bevételek előirányzatának növelése: Ellátottak térítési díja előir-nak növelése ÁFA-val: (a teljesítésnek megfelelően) A továbbszámlázott szolgáltatások ei-nak növelése ÁFA-val: (telefondíj továbbszámlázása) Dolgozók egyéb térítésének bevételi előir-nak csökkentése: (a teljesítésnek megfelelően) 12 e Ft. 56 e Ft -13 e Ft. 55 e Ft. Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: -477 e Ft. Kistérségi normatíva előir. csökkentése: -14 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Központi normatívák előirányzatának csökkentése: -218 e Ft. (normatíva elszámolásnak megfelelően) Korrekció megállapodás szerint előir. csökkentése: -155 e Ft. (elszámolás megállapodás alapján) A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának csökkentése: A szociálpolitikai támogatás előir-nak csökkentése: -11 e Ft. (az elszámolásnak megfelelően) -11 e Ft. A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom emelni az alábbiak szerint: -433 e Ft. A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom csökkenteni: A bér összetevők előirányzatának módosítása: (teljesítésnek megfelelően) -7 e Ft. A személyi juttatások (e. szem. jutt.) előirányzatát javaslom növelni: Egyéb személyi juttatás összetevők előirányzatának növelése: 55 e Ft. (teljesítésnek megfelelően) A járulékokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: A járulék összetevők előirányzatának csökkentése: (teljesítésnek megfelelően) -12 e Ft. -7 e Ft. 55 e Ft. -12 e Ft.

14 26/11 A dologi kiadások előirányzatát javaslom emelni: Az élelmezési kiadások előir-nak növelése : (az étk. bevétel és a szocpol elszámolás eredője) Az energia költségek előir. csökkentése ÁFA-val: (áram és gáz ktg-ek a teljesítésnek megfelelően) -467 e Ft. 1 e Ft. -76 e Ft. Az egyéb dologi kiadások előir-nak csökkentése - ÁFA-val: -339 e Ft. (teljesítésnek megfelelően) A tartós tankönyvek előirányzatának csökk. ÁFA-val technikai tétel-53 e Ft. (átcsoportosítás ingyenes tankönyvek előirányzatához) Az átadott pénzeszközök előirányzatát javaslom emelni: 8 e Ft. A Tiszavirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére átadott összeg:8 e Ft. (pedagógus németországi tanulmányút támogatása) Az ellátottak pénzbeni támogatása előirányzatát javaslom emelni: 53 e Ft. Az ingyenesen juttatott tankönyv- és általános tankönyvtámogatás növelése:53 e Ft. (tartós tankönyvek előir-ból átcsoportosított összeg) IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételt javaslom növelni + 16 e Ft - ezen belül a étkezési bevételt javaslom csökkenteni - 13 e Ft - az egyéb bevételt javaslom növelni e Ft ( bérleti dij, egyéb bevétel ) Az átvett pénzeszközök előirányzatát javaslom csökkenteni - 2 eft A tervezettnél kevesebb támogatás miatt Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni - 25 e Ft Az előző előirányzatban már módosított tétel helyesbítése A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint e Ft e Ft A személyi juttatásokat javaslom csökkenteni e Ft A bért javaslom csökkenteni e Ft Betegszabadság, honorárium és szakkörvezetői díj Az egyéb személyi juttatásokat javaslom csökkenteni - 18 e Ft A járulékokat javaslom csökkenteni - 11 e Ft - A járulékköteles jövedelmek vonzataként A dologi kiadásokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 95 e Ft A vásárolt élelmezést javasolom csökkenteni - 13 e Ft A kávéházi árukészlet beszerzést javaslom növelni + 89 e Ft a növekvő beszerzési árak miatt Az egyéb dologi kiadásokat javaslom csökkenteni e Ft készletbeszerzések e Ft telefondíj, internet előfizetés - 69 e Ft egyéb kiadások - 76 e Ft adók, díjak, egyéb kiadások + 4 e Ft általános forgalmi adó kiadások e Ft A felhalmozási kiadásokat javaslom növelni: +677 eft az érdekeltség növelő támogatás terhére vásárolt - színpad függöny +387 eft - note book vásárlás +29 eft

15 26/12 VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL (eft) 2. Kisegítő mg-i szolg.- növénytermesztés A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni Működési bevételek =Intézményi műk.bev áru és készlet értékesítés bevétele (búza értékesítés) egyéb kártérítés(zöldkár megtérülése elmaradt) -95 -értékesített termék, szolgáltatás ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek =működési terület alapú támogatás erdőtelepítés támogatása nem került átutalásra gázolaj támogatás (előirányzaton felüli összeg beemelése) +48 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Dologi kiadások készlet beszerzések csökkentése (ei. maradvány) -6 -szolgáltatások, szállítási szolgáltatás (napraforgó) +45 -gázenergi szolgáltatás (ei. maradvány) egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások( gabona betárolás költségei) -ÁFA kiadások-áfa befizetés Munkáltatói SZJA EI. maradványa -6 -Adók, díjak egyéb befizetések (ÁFA önellenőrzés ) +58 -Egyéb folyó kiadások-kamatkiadások (búza értékesítéshez +379 kapcsolódó kamatfizetés ) 3. Mezőőri szolgálat A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: Véglegesen átvett pe =működési célú pe mezőőri járulék tervezetten felüli bevétel Közutak létesítése, felújítása A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Felhalmozási kiadások -358 = Beruházás -41 -járda építés (Berényi út) +25 -Szivárvány út útépítés (teljesítés) 29. évre áthúzódó -426 beruházás lesz =Felújítás +43 -Csobánkai út felújítás teljesítés miatti növekedés Ingatlan kezelés 7115 A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Működési bevételek -719 =Intézményi működési bevételek Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek +281 visszatérülések -Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés -1. A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Felhalmozási kiadások = Felújítás Annaházi idősek klubbja felújítás és komplex akadálymentesítés (teljesítés miatt) áthúzódó beruházás 29.

16 26/13 évre 7. Igazgatás A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : Működési bevételek +256 =Intézményi működési bevételek bírság bevételek +58 -szolgáltatások ellenértéke +92 -egyéb sajátos bevételek +9 -kötbér egyéb kártárítés bevétele +44 -ÁH-on belülre továbbszámlázott bevétel +15 -ÁH-on kívülre továbbszámlázott bevétel -21 -befektetett pü-i eszk kamatbevétele(értékpapír) -14 -egyéb kamatbevételek kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja Támogatás értékű bevételek =működési célú fejezeti kezelésű EI-ból (-7 eft mozgáskorlátozottak +218 közlekedési tám. visszafizetés, +225 eft a 26. évi beszámoló kincstári elszámolás) -kistérségi társulástól önkormányzatoktól átvett mindösszesen csökken Örményes összesen Örményes körjegyzőségi hj Szoc.pol. Örményes össz Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp Tiszavirág Naoközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola -246 Kuncsorba Összesen Szoc.pol. Örményes össz Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp Csorba-Mikro Térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 27. évi -99 elmardás előirányzat rendezés -Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde +37 -Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola -11 -egyéb +13 -idősbarát önkormányzati díj bevétele +1 -Gulyás Fesztivál támogatása Véglegesen átvett pe =felhalmozási c. pe. átvétel település kp. rehab. kapcsolódó támogatás 29. évre áthúzódó -Szennyvíz tisztító telep bővítéshez kapcsolódó támogatás Orvosi rendelő épületének felújítása Annaházi Idősek Klubbja felújítás komplex akadálymentesítés- =működési célú +49 -közcélú érd.hj. többletbevétele Kölcsönök egyéb felhalmozási kölcsön törlesztés (tervezett bevétel nem -429 folyt be) -működési célú kölcsön törlesztés háztartásoktól (tervezetten +116 felüli bevétel) A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Járulék kiadások +8 -előirányzat túllépés miatt Dologi kiadások -44 -szolgáltatások -44

17 26/14 -vásárolt közszolgáltatások kiadásai előirányzat csökkentés -41 -egyéb dologi kiadások maradványa -53 -egyéb folyó kiadások kamat kiadások növekedése miatt nő Felhalmozási kiadások =Beruházás ÉÁOP /2F Orczy iskola építés pályázat készítés, +615 szakértői díj -fénymásoló és nyomtató vásárlás település kp. rehabilitáció (nem valósult meg 28. évben) információs táblarendszer kiépítése(28. évben nem valósult meg) -Orvosi rendelő felújítása (a pályázat nem zárult le-29. évi kv. szerepeltetjük) 4. Tartalék =Egyéb fejlesztési tartalék vízmű fejlesztési tartalék felhasználás miatt csökken -1.5 =Polgármesteri keret évi maradványa -14 =Szennyvízhálózat befizetései +6 kamatbevétel +6 =23/22.(VI.1.) számú rendelet szerinti támogatás -47 -tartalék maradványa -47 =szakmai és informatikai feladatok támogatása =működési tartalék (4. mód. eredményeképpen) Végleges pénzeszköz átadások -465 =működési célú pe. átadások foglalkoztatást elősegítő támogatás maradványa Bursa ösztöndíj maradványa Kisújszállási Tűzoltó Testület tagdíj lakosságszám alapján +16 korrekció 6. Kölcsönök nyújtása -95 -egyéb felhalmozási kölcsön nyújtása (nem került -6 felhasználásra a tervezett összeg) -működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak (tervezett -35 összeg nem került felhasználásra) 8. Vízkárelhárítás A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni Dologi kiadások egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások(jogi +2 képviselet díja-holt-tisza terület kisajátításhoz kapcsolódó) -vásárolt szoláltatás ÁFA-ja (jogi képviselet) Felhalmozási kiadások -24 =Beruházás -24 -terület kisajátítás jogi képviselet díja átcsoportosítás dologi -24 kiadások közé 1. Közhasznú foglalkoztatás A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Személyi juttatások +186 =Bér +72 -egyéb bérr.hat.alá tartozók túlórája(teljesítés miatt) +72 =Egyéb egyéb bérr.hat.alá tartozók étkezési hozzájárulása(teljesítés miatt) 2. Járulékok +38 -START kártyával rendelkez. utáni járulékfizetési +38

18 26/15 kötelezettség 3. Dologi kiadások +6 -vásárolt közszolgáltatások(foglalkoztatás eü.) Vízhálózat bővítés A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni : Működési bevételek +152 =Intézményi működési bevételek Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés -33 -kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja +185 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Felhalmozási kiadások -322 =Beruházás ivóvíz hálózat bővités beruházás(szivárvány út ) csökkentése -322 teljesítéshez 14. Köztemető fenntartás A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Működési bevételek -14 =Intézményi működési bevételek Tervezett bevételnél kevesebb folyt be -14 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Dologi kiadások +59 -készletbeszerzések munkaruha maradvány egyéb készletbeszerzés ei. túllépés miatt +9 -szolgáltatások ei. növelése temető földterület rendezés +15 eljárási díj -karbantartás, kisjavítás HKP-21 javítási költségei +23 -különféle dologi kiadások (ÁFA kiadások)vásárolt termék, +2 szolgáltatás -ÁFA befizetés Az Önkormányzat elszámolásai A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Fegyvernek Örményes Körjegyzőség Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolg. Kp Művelődési Ház és Könyvtár Feladatra nem tervezhető elszámolások A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni: Működési bevételek =Önk. sajátos működési bevételei helyi adók : magánsz.kom.adója +329 eft; állandó jell ipadó eft;id.ip.adó +19 eft; -átengedett kp. adók : gépjárműadó eft egyéb sajátos folyó bev: egyéb helység bérbeadásából eft rendezvény és hátralék, helyi adókhoz kapcsolódó pótlék bírság eft 2. Önk. költségvetési Támogatások =Normatív támogatások normatív hj. feladatmutatóhoz kötötten(orczy Iskola normatíva lemondása) =Kötött felhasználású normatív támogatások -15 -pedagógus szakvizsga, továbbképzés -15 =Központosított ei szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása szakmai informatikai feladatok támogatása +2.12

19 26/16 -lakossági közműfejlesztés támogatása kerekítés miatti -1 korrekció =Egyéb központi támogatás Települési tábla rendszer kiépítéséhez kapcsolódó TEKI támogatás (29. évben fog realizálódni) 3. Felhalmozási és tőke bevételek =felhalmozási és tőke jell. bevételek önkormányzati lakások értékesítése(bevétel elmaradás miatt -927 csökknés) -önk.tul. lakótelek értékesítés (többlet bevétel) +3 -egyéb vagyon bérbeadásából származó bevételek(bevétel -253 elmaradás miatt) 18. Finanszírozás A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Hitelek =Folyószámla hitel előirányzat csökkentés teljesítés miatt =Munkabér hitel felvétel 15móFt-visszafizetés 95móFt különbözete +15. =Fejlesztési célú hitelek Komposztáló telep terv tény +54 -Kétpói hulladéklerakó nem zárult le Település kp. rehabilitáció (29. évre áthúzódó ) Csobánkai út felújításhoz kapcsolódó önerő (felvétele évre húzódott át) -Táblarendszer kiépítése (29. évre áthúzódó beruházás) Szivárvány úti ivóvíz hálózat bővítéshez kapcsolódó fejlesztési hitel (tulajdonjog nem rendeződött) -Szennyvíz tisztító telep bőv.keop 1.2. (pályázat -362 eredménytelenül zárult) A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : Hiteltörlesztések =rövid lejáratú likvid hitelek törlesztése folyószámla hitel törlesztés( tény) Rendszeres pénzbeli ellátások A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Egyéb támogatások +27 -LFT egyéb ápolási díjak maradvány -27 -lakbértámogatás Szoc.pol CS-M T. Szoc. Alapszolg KP. csökkentés étkezés miatt Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde -csökken Orczy A. Ált. Isk. és Szakiskola Járulékok -25 -teljesítás miatti csökkentés Dologi kiadások -2 -vásárolt közszolgáltatások(szakértői díjak) ei. maradvány Eseti pénzbeli ellátások A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Egyéb támogatások pénzbeni átmeneti segély -47 -pénzbeni temetési segélyek +2 -közgyógyellátás -79

20 26/ Település tisztaság /Szippantás/ A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni : Működési bevételek +11 =Intézményi működési bevételek +11 -kamatbevételek (lakossági közműfejlesztés +6 kamatai)tartalékot növeli -szolg. ellenértéke(szippantás) +1 -műk kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés -61 -felhalm. kiad. kapcsolódó ÁFA visszatérülés +88 -kiszámlázott term. szolg. ÁFA-ja +67 A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk növelni: Dologi kiadások +1 -ÁFA befizetés növekedése Felhalmozási kiadások +3 =Beruházás +3 -Szennyvízhálózat pályázat megvalósíthatósági tanulmány +3 készítése KEOP 1.2. teljesítés miatt 22. Települési hulladék kezelés A KIADÁSI előirányzatot javasoljuk csökkenteni : Dologi kiadások készletek hajtó és kenőanyag kiadási ei. maradvány kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fényképezőgép, +131 OFFicePR.) dologi kiadás maradványa terhére -munkaruha beszerzés ei. maradvány -23 -egyéb készlet beszerzés maradványa -25 -szakmai anyag beszerzés maradványa Szolgáltatások telefondíjak -7 -bérleti és lízingdíjak (gép bérlet) szállítási szolgáltatás +27 -karbantartás kisjavítás(rakodógép, HWM-7 javítási +445 költségei) -egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai vásárolt közszolgáltatások különféle dologi kiadások vásárolt term, szolg, ÁFA-ja -1 -kiszámlázott term., szolg., ÁFA befizetése egyéb folyó kiadások -5 -adók díjak egyéb befizetések maradványa Felhalmozási kiadások =Beruházás Komposztáló telep és építési-bontási hulladéklerakó építés a +23 beruházás tervezése teljesítés miatti növekedés -Kétpói végszámla 29. évre áthúzódó A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk csökkenteni: Működési bevételek =Intézményi működési bevételek szolgáltatások ellenértéke bevételi többlet alkalmazott térítése +14 -működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa bevétel -29 -felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa kiszámlázott term,. szolg., Áfa-ja Temetkezés szolgáltatás A BEVÉTELI előirányzatot javasoljuk növelni:

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 144/2014.(IX.25.) számú önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben