Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Ézs 1,18 Isten pere No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlát-pirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Bevezetés Azt énekeltük az előbb, hogy: Tisztítsd meg szíved Jeruzsálem népe, hogy megtartassál mosódj hófehérre. Karmazsin színű bűneidből tisztulj, hogy ki ne pusztulj. Erről olvastunk most ebben az Igében is: bűneitek skárlát-pirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú (18. vers). Arról szeretnék most szólni, hogyan leszünk hófehérek. Sokszor elmondta már nekünk az Úr, erről a helyről is, máshonnan is, hogy a bűneinket az Úr Jézusnak a vére törli el. Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Az Úr Jézus Krisztusnak, az Ő Fiánk a vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt sokan megtapasztaltuk, hogy így van. Krisztus vére hófehérre mosott, mint a tiszta, fehér gyapjú. Hála legyen érte Istennek! Tudjuk, hogy így van. A peres eljárás Most azonban a felolvasott Igének az elejére szeretném a hangsúlyt tenni: No jertek, törvénykezzünk [vagy: pereljünk] Ezután mondja: ha bűneitek skárlát-pirosak, hófehérek lesznek Csak akkor mondja ki Isten ma is valakinek az élete felett az ítéletet, hogy: most már tiszta vagy, Előttem nincs bűnöd, olyan hófehér vagy, mint a tisztára mosott gyapjú, mint a frissen esett hó, ha ennek a peres eljárásnak a végére ért. Majd hozok példát, hogy lássuk, mit jelent ez: Jertek pereljünk, törvénykezzünk! Csak akkor, amikor valaki a peres eljárásban Isten Szellemének, Igéjének, szavának hatására mély meggyőződéssel eljut odáig, hogy: nagyon bűnös vagyok. Tudom, hogy mi a bűnöm. Konkrétan tudom a bűneimet, sőt, még azt is, hogy velőmig romlott vagyok. Ezek a bűnök csak kijöttek, de még mik jöhettek volna ki! Tudom, hogy méltó vagyok arra, hogy elítéljen Isten. Méltó vagyok a kárhozatra. Csak ez után jön, hogy mégis eltörli a bűneimet. A peres eljárást nem lehet megspórolni. Aki a peres eljárást megspórolja az nem is tudja igazán, hogy mi a bűnbocsánat, mi a felmentés, és mit jelent számára az Úr Jézus Krisztus áldozata, az Ő vére. Miért kell erről beszélni? Miért kell ezt most hangsúlyozni? Azért, mert manapság azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan helytelenül gondolkodnak Istenről és az Isten szeretetéről. Vannak olyanok, akik teljesen az ember jóakaratában, igyekezetében, teljesítményében látják a megoldást. Igyekezz, és akkor el fogod érni! Mintegy a törvény alá helyezve az embert. Van egy másik véglet is, amikor úgy gondolkoznak Isten kegyelme felől, hogy Ő automatikusan adja azt. Azt értem ez alatt, hogy automatikusan dolga Istennek, hogy megbocsásson, ha már egyszer az Úr Jézus meghalt. Akkor mindenkinek adja a bűnbocsánatot, adja a feloldozást. De kimarad az, amiről ez az Ige itt szól, hogy először pereljünk, essünk csak át ezen a peres eljáráson. Majd azután a végén, ha te magad is elismered, hogy halálra méltó bűnös vagy, majd utána kihirdeti a kegyelmet. Ez a kegyelem csak a halálra ítélteknek jár. Mit jelent az, hogy perelni? Peres eljárást folytatni mondjuk egy bíróság, egy törvényszék előtt. A peres eljáráshoz az szükséges, hogy valakik a feltételezett bűnös ellen vádiratot készítsenek, felfedje valaki a bűneit, és beidézzék a törvényszék elé. Ott feltárják, hogy mi ennek az embernek a feltételezett bűne. Azután tanúkat sorakoztatnak fel. Jön a védelem, és elmondja az enyhítő körülményeket, a vád elmondja a súlyosbító körülményeket, stb. Végül a bíróság a felsorakoztatott tényállás, tanúvallomás, mérlegelés után ítéletet hoz. Valami ilyet mond itt Isten az Ő népének. No jertek, törvénykezzünk Indítsunk el egy peres eljárást.

2 Meggyőződésem, hogy mindenki, akit az Úr Jézus Krisztusban megtisztulásra, békességre és üdvösségre lelt, átesett egy ilyen eljáráson. Én is átestem. Vádolt a saját lelkiismeretem, vádolt a Sátán, vádoltak a bűneim. Azután mentegettem magamat, de az Isten törvényszéke előtt lelepleződött, hogy az én mentegetőzésem nagyon gyenge lábakon áll. Isten szentsége és tisztasága pedig félelmetes. Eljutottam addig, hogy nincs semmi mentség a bűneimre. Jaj nekem, végem van! Valahogy úgy jártam, mint egyszer Dávid, én magam mondtam ki magam felett a halálos ítéletet. Fogadkoztam, hogy ha én ezt a bűnt még egyszer megteszem, akkor kárhozzak el. Megtettem. Odáig jutottam, hogy azt mondtam: elhiszem, hogy a latornak van kegyelem, elhiszem, hogy mindenki számára van, de nekem nincs. Végem van. Igen, Isten is kimondta az Ő szentsége, és törvénye alapján felettem az ítéletet. Véged van: a bűn zsoldja halál (Róm 6,23), nincs semmi felmentés. Csak ez után tudatta velem, hogy mégis tartogatott megoldást a számomra is. Valaki meghalt helyettem: Krisztus meghalt helyettem. Isten teljesen elfogadja ezt a helyettes halált. Ismétlem, végig kellett mennem a peres eljáráson. Egészen addig, amíg magam is szívből elismertem, nem kényszeredetten, hanem szívből elismertem: méltó vagyok a kárhozatra. Igei példák Nézzünk meg most egynéhány példát az Igéből. Két olyan példát mutatnék be, amikor valaki átment ezen a peres eljáráson, és igaz bűnbocsánat, igazi megoldás volt az életében. Azután szeretnék egy ellenpéldát bemutatni, amikor valaki nem ment át ezen a peres eljáráson, úgy nyert bűnbocsánatot, és nem volt megoldás az életében. Súlyos következményei lettek. Dávid bukása és pere Az első, akit példaként ide szeretnék hozni: Dávid. Ismerjük Dávidnak az életét. Dávid Isten szíve szerint való király volt: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot (ApCsel 13,22). Volt egy időszak Dávid életében, amikor úgy gondolta, hogy ő elég jó. Le is írta, hogy nézd meg, van-e nálam valamilyen bűn? Részletezi itt a zsoltárban, hogy milyennek gondolja önmagát: Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet [ ] Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam. Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök. Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram! [ ] Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé, A kiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. Én pedig ártatlanságban élek [ ] Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben (Zsolt 26, ). Eljött az idő, amikor megpróbáltatott Dávid. Elment a nép harcolni, de ő otthon maradt. Sétált a palotája tetején, és észrevette Uriás feleségét Betsabét, amikor fürdött. Paráznaságba esett. Azután mintha nem történt volna semmi, de Isten elkezdte a peres eljárást. Elküldé azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén hozzá, monda néki: Két ember vala egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának; A szegénynek pedig semmije nem vala egyéb egy kis nőstény báránykájánál, a melyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és néki olyan vala, mintegy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak: sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, a ki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, a ki hozzá ment. Akkor felgerjede Dávidnak haragja az ember ellen, és monda Nátánnak: Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, a ki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivelhogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett. És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: Én kentelek fel téged, hogy király légy Izráel felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből. És néked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe; ennek felette néked adtam Izráelnek és Júdának házát; és ha

3 még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna néked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely útálatos ő előtte? A Hitteus Uriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül; magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megútáltál engem, és a Hitteus Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr: Ímé én épen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más felebarátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél; de én az egész Izráel előtt és napvilágnál cselekeszem azt. Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban: a te fiad is, a ki lett néked, bizonynyal meghal (2Sám 12,1-14). A Biblia sok mindent elég szűkszavúan ír le, de azért más helyen, ha utána nézünk kiderül, mik voltak ezek mögött a rövid mondatok és szavak mögött. Azt mondtam, hogy Isten elkezdte a pert Dáviddal. Testvérek, nem úgy volt ám, mint ahogy ma sok evangélista elintézné a dolgot mondjuk egy kormányfővel. Odamenne hozzá, és azt mondaná neki, hogy az Úr szeret, Krisztus meghalt a te bűneidért, higgy benne, és üdvözülsz. Nem azt mondta Náthán próféta Dávidnak, hogy elvette az Úr a te bűnödet, adjál hálát érte Istennek. Nem. Először perelt, még pedig nagyon konkrétan. Elmondta ezt a tanító mesét, hogy Dávid maga mondja ki saját maga felett a halálos ítéletet. Esküdjön meg rá, hogy: Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember (2Sám 12,5). Aki ilyen borzalmas dolgot cselekedett, ilyen rettenetes aljasságot, hogy rengeteg báránya és ökre van, neki érkezett vendége, és attól a szegénytől, aki úgy szerette a bárányát, hogy saját poharából itatta, saját falatját adta neki, még vele is hált az ágyban, hogy azt a bárányt vette el. Micsoda aljasság ez! Felháborodott Dávid. Két dolgot mondott: az az ember halál fia, és annak a másiknak mindent vissza kell fizetni. Négyannyit! - ezt mondja a törvény. Akkor azt mondta neki az Úr: Te vagy az az ember! Ahogy utána néztem, úgy gondolom Nátán próféta akkor még fiatalember volt. Amikor Dávid már megvénhedett, teljesen öregember volt, olvassuk, hogy Nátán próféta Betsabéval beszélt arról, ki lesz a király Dávid után. Fiatalember lehetett még akkor. Ez a fiatal próféta egy Isten előtt is tekintélyes királynak azt mondja: Te vagy az az ember! - és amit még üzent az Úr. Elsorolja mit tett Dávid. Isten kente fel királlyá, Ő adta Saul örökségét a kezébe, Ő adott több feleséget, neki adta Júda házát, neki adta Izráelt, és ha nem elég még adott volna neki. Dávid pedig képes volt megöletni a Hitteus Uriást, aki egy igaz harcosa volt, aki igazabb volt abban a dologban, mint ő, és elvette a feleségét. Milyen alattomos volt Dávid! Dávid hallgatott, nem tudott a maga védelmére semmit felhozni. Mit mondhatott volna? Igaza van az Úrnak. Mi ment végbe Dávidban? Ezt olvashatjuk például a 32. zsoltárban: Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. [ ] Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét (Zsolt 32,3-5). Ez ment benne végbe. Megavultak a csontjai, jajgatott napestig, ellankadt életereje egészen addig, amíg ki nem mondta az Úrnak Nátán próféta előtt: vétkeztem. Bűnét bevallotta, és azt is elolvashatjuk, hogyan: Dávid zsoltára; Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet; Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben (Zsolt 51,1-6). Itt egy pillanatra megállok. Azt írta Dávid, hogy nincs csak

4 egy igaz sem, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Isten, mert: Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, [haszontalanokká lettek] nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem (Zsolt 14,3). Mégis azt állította magáról a 26. zsoltárban, hogy ő ártatlanságban mossa kezeit, és vizsgálja meg, nézze meg az Úr, hogy ő tényleg olyan. Megvizsgálta az Úr és most azt mondta: vétkeztem, és Te vagy igaz beszédedben Uram, nincs egy igaz sem. Azt gondoltam magamról, de én sem vagyok igaz. Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. [ ] Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten [ ] Ne vess el engem a te orczád elől [ ] Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködöl. Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg! (Zsolt 51, ). Mi volt Isten kifogása Ézsaiás által a népe ellen? Hoztak rengeteg áldozatot, hoztak jó illattételt, de Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é? [ ] enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken [ ] Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem (Zsolt 50,13.10; Ézs 1,13), mert ugyanakkor úgy hozzák, hogy vérrel rakvák kezeitek (Ézs 1,15). Dávid mit mond itt? Mit értett meg? Vihetne áldozatot az Úrnak, volt miből Dávidnak vinni, király volt, de azt mondta, nem kell ez Istennek. Amit Ő keres az a bűnbánó szív és a töredelmes lélek. Azt is tudta Dávid, hiába vinné ő a világ összes állatát áldozatul Istennek, mert a törvény szerint a paráznaság halállal büntetendő. Nincs rá áldozat. Mégis, ezek után azt üzente Isten: nem fogsz meghalni (2Sám 12,13). Úgy gondolom, Dávid csodálkozott a legjobban, hogy nem fog meghalni. Miért nem halt meg? Megérdemelte volna. De Isten előre tekintett Krisztus áldozatára, azt mondta Isten, Krisztusért nem fog meghalni. Szeretném idetenni, hogy mindnyájan jól értsük meg, és a szívünkbe zárjuk. Nem az volt a prófétától az első üzenet, hogy: Dávid, azt üzeni neked Isten, nem fogsz meghalni. Az első üzenet ez volt, hogy: halál fia az az az ember, és az te vagy, Dávid. Miután összeroskadt, összetört, elismerte, hogy igen. Figyeljük meg, Nátán konkrétan sorolta el a bűneit, nem úgy nagy általánosságban, hanem konkrétan: ezt tetted Dávid. Tudja Isten, hogy mit tettél. Dávid is ezt mondja: ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog (Zsolt 51,5). Ismerem. Csak ez után, hogy megismerte a bűneit, elismerte, megbánta a bűneit, elmondta a bűneit, elismerte a halálos ítéletet. Csak ezután mondta Isten: nem halsz meg, hófehérre mostalak. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek [ ] Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten (Zsolt 51,9.12). A tékozló fiú pere Hadd mondjak el egy másik, hasonló történetet, amit az Úr Jézus egy példázatban mondott el. Ez még nincs ilyen részletesen se leírva, mint Dávidnak ez az esete. Nagyon tömören mondja el az Úr Jézus a tékozló fiúnak a példázatát. Ebből egy kis részt olvasok el: Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, a mit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki. Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy! És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te

5 fiadnak hivattassam! Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát (Lk 15,14-22). Ebből azt szeretném kiemelni, hogy nyilvánvaló, az atya mindig várta vissza a fiát, de nem küldött neki segélycsomagokat és pénzt, amikor hallotta, hogy bajba került, és már minden pénze odavan. Nem küldött neki leveleket, hogy: Fiam, meggondolhatnád már magadat, megtérhetnél már, hazajöhetnél már. Nem. Ha a szíve majd bele szakadt, akkor is tudta az atya, hogy ezzel csak rontana. Az igazi megoldás akkor lesz majd, ha a fia szívéből tör ez fel: hazamennék, de alig merek, mert vétkeztem: nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam! (Lk 15,21). Az atya ezt kivárta. Mi sokszor nem várjuk ki. Hamar mondjuk a kegyelmet. Olyan hamar, hogy már unják. Lábbal tiporják, mert azt sem tudják, mit jelent. Olcsó lett a kegyelem. Absalon példája Nézzünk meg egy példát, hogy milyen az, amikor valaki olcsó kegyelmet kap. Ez is Dáviddal történt meg. Dáviddal esett meg, talán éppen azért, mert nagyon jól megtanulta, hogy minden kegyelem. Az egyik fiával szemben túl hamar gyakorolt kegyelmet. Absalon megölte az egyik testvérét, Dávidnak egy másik fiát, és elmenekült az országból. Joáb, Dávid fővezére egy idő után észrevette, hogy Dávid szíve kívánkozik Absalon után, már a szívében megbocsájtott, megengesztelődött. Egy tékoabeli eszes asszonynak azt mondta Joáb: Kérlek tetessed, mintha nagy keserűséged volna, és öltözzél fel gyászruhába, és olajjal se kend meg magadat; és légy olyan, mint aféle asszony, ki sokáig siratta halottját. És menj be a királyhoz, s így és így szólj hozzá. És Joáb szájába adta, hogy mit kelljen szólani (2Sám 14,2-3). Elmondott egy mesét Dávidnak: két fia vala [ ] az egyik megsérté a másikat és megölé [ ] az egész háznép ellene támadott a te szolgálóleányodnak, és ezt mondják: Add kezünkbe az ő testvérének gyilkosát, hadd öljük meg (2Sám 14,6-7), de akkor neki nem marad fia, lépjen közbe a király. Amikor a király azt mondta, hogy igen, közbelép, megvédi, akkor elmondta: Uram, király tulajdonképpen te is ezt teszed. Már az egyik fiadat megölték, aki megölte, azt meg nem engeded haza. Miért fosztasz meg minket a fiadtól? Dávid eszes volt, rögtön átlátott rajta: Vajjon mindezekben nem a Joáb keze van-é veled? (2Sám 14,19), de igen, Joáb. Hivatta Joábot: Eredj el [Gessurba], és hozd haza az én fiamat, Absolont (2Sám 14,21). Hazahozatta, de azt mondta a király:...az én színemet ne lássa. Tére azért Absolon az ő házába, és a királynak orczáját nem láthatá (2Sám 14,24). Nem láthatta Absalon a királyt. Jöjjön haza, de legyen magának. Eddig nagyon jó volt. Eltelik az idő, és Absalon hivatta Joábot, hogy elküldje a királyhoz, mert minek jött haza, ha nem láthatja a király arcát, be se engedik a királyhoz. Be se teheti a lábát a palotába, akkor minek jött haza. Joáb valamelyest értette Dávidot, és nem ment, amíg fel nem gyújtatta Absalon Joáb gabonáját. Felkele azért Joáb, és méne Absolonhoz az ő házába, és monda néki: Mi az oka, hogy a te szolgáid az én gazdaságomat felgyújtották tűzzel? Felele Absolon Joábnak: Azért mert hozzád küldöttem ily szóval, hogy ide jőjj, hogy a királyhoz küldjelek (2Sám 14,31-32). Menjen a királyhoz, mondja meg, szeretné látni az arcát, be akar hozzá menni. Elment Joáb, és elintézte. Hadd olvassak egy igeverset, hogy mit mondott ekkor Absalon: Most azért szeretném [ezt Absalon mondta] a király arczát látni; ha van bennem álnokság, ölessen meg (2Sám 14,32). Ez egy különös szó. Ez nem az alázatnak a hangja. Ez az önigazolásnak a hangja. Gyilkolt, mégis azt modta: ha van bennem álnokság, ölessen meg. Milyen eljárás ez, hogy nem mehet a király elé? Elméne azért Joáb a királyhoz, és megmondá néki. És akkor hivatá a király Absolont, és elméne a királyhoz, és fejet hajtván a király előtt, arczczal a földre borula. És megcsókolá a király Absolont (2Sám 14,33). Bűnvallás? Sehol. Bűnbánat? Sehol. Per? Sehol. Hogy elmondta volna Dávid: fiam, hazahozattalak, de azért nem akartam, hogy az arcom lásd, mert ezt, meg ezt, meg ezt tetted, ennek ez a következménye. Hogy összetört volna? Semmi.

6 Mi volt a következmény? A következő részben mindjárt kiderült, hogy miért akart ő bemenni a királyhoz. Csak azért, hogy az egész ország lássa, hogy nincs már semmi baj, a király megbocsátott neki. Most akkor elkezdheti a régen dédelgetett álmát valóra váltani: reggelenként felkelvén Absolon, megálla az útfélen a kapuban, és mindenkit, a kinek dolga lévén, a királyhoz megy ítélet végett, megszólíta Absolon [ ] Ímé a te beszéded mind jó és mind igaz; de senki sincs, a ki téged meghallgatna a királynál. Mondja vala ismét Absolon: Vajha valaki engem tenne ítélőbíróvá e földön, és én hozzám jőne minden ember, a kinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki (2Sám 15,2-4). Ez a sátáni eljárás: neked igazad van, mind jó, amit mondasz, mind úgy van. Csak a királyhoz ne menj, mert a király neked nem ad igazat! Igen, Isten nekünk nem ad igazat. Isten velünk perel először. Isten először rámutat az életünkben: ez sem jó, az sem jó. Csak miután meggyőzött arról, hogy milyen bűnös vagyok, csak azután jön a kegyelem és a felmentés. A Sátán módszere ez: anélkül, hogy beismernéd a bűneid; anélkül, hogy megbánnád a bűneid; anélkül, hogy összetörnél a bűneid súlya alatt; anélkül, hogy bűnbánatot tartanál, neked igazad van. Mi lett a következménye? Először Dávid királyságára tört, azután az életére, majd megkezdődött a polgárháború. Sok-sok ezer ember halt meg, ami azt jelenti, hogy sok-sok ezer családban lett gyász, szomorúság, tragédia. Mindez azért, mert Dávid per nélkül, bűnbánat nélkül, megbocsájtott a fiának. Valahol érthető, hogy Dávid ezt tette. Valahogy úgy gondolkozott: én pereljek a fiammal? Megmondta az Úr Náthán próféta által: ne távozzék el a fegyver soha házadból (2Sám 12,10). Valahogy úgy érezte, hogy azt mondanák: Te beszélsz? Neked milyen a múltad? Valahogy sokszor van ez most is így. Nem merünk perelni. Nehogy azt mondják, te milyen jogon beszélsz. Perelni kell! Nincs per nélkül és igazi istenítélet nélkül hófehérre mosás és gyógyulás. Megbocsátás a gyakorlatban Most nagyon röviden két dolgot, hadd mondjak el, hogy a gyakorlatban, hogyan szokott lenni. Valaki egyszer elmondta, hogy odaadta a szomszédjának a lakáskulcsát, hogy amikor elutazik, öntözze meg a virágait. Mikor visszajött, még a szomszédasszonynál hagyta, mert beteges, ki tudja mikor lesz rá szüksége, hogy majd rányissa az ajtót. Egy idő múlva észrevette, hogy több tízezer forintja eltűnt. Azután a szeretteitől örökségként kapott arany ékszerek egy bizonyos része is eltűnt. Ment a szomszédasszonyhoz: csak te jártál itt, csak te vihetted el. Ő persze tagadta. Közben az Úr beszélt ezzel a testvérnővel. Azt mondta: Ne haragudj, bocsáss meg neki. Ő szívből megbocsátott, ami nem volt könnyű, mert a többi szomszéd, azt mondta, hogy: ezt jelenteni kell, ez bíróságra, rendőrségre tartozó dolog, nem kis dolgokról van itt szó. Mégis megbocsátott. Annyira, hogy egyszer azt kérdezte tőlem, hogy visszaadja-e neki a kulcsot. Közben persze lecserélte a zárat. Mit szólok én ehhez? Elismerte ez a szomszéd a bűnét? Nem ismerte el semmit se. Mondom, akkor még a lakásába se engedje belépni ezután. Miért? Más dolog megbocsátani, nekünk azt mondja az Úr, hogy ne haragudjunk. Más dolog az, hogy egy bűn el van-e rendezve, vagy nincs. Ez a bűn nincs elrendezve addig, amíg ez a szomszéd azt nem mondja: itt a pénz, itt az ékszer, utolsó senki voltam, amikor elloptam tőled. Majd akkor be lehet engedni a házba, de a kulcsot azután sem lehet rábízni. Testvérek, azt tapasztalom, hogy sokszor a hívők között a megbocsátást általánosságban intézik. Amikor azt mondják, hogy nekem senki ellen semmi panaszom nincs, mindenkinek megbocsátok, bocsássatok meg ti is nekem. Ez nem beszéd, ez semmi. Ez a bűnöknek a szőnyeg alá seprése. A beszéd az, ha azt mondom: testvérek, haragudtam rátok; gonoszt mondtam rátok; keserű volt a szívem; erre ezt mondtam, arra azt mondtam; ilyen gonosz gondolatok fordultak meg bennem; így volt és úgy volt. A beszéd az, hogy ezt elloptam azt is, és most vessetek meg, mert arra vagyok méltó. Akkor azt mondja az Úr: hófehér vagy. Most

7 már hófehér vagy, mert minden, a mi napvilágra jő, világosság [...] Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket (Ef 5,13; 1Jn 1,9). Nem arról van szó, hogy a bűnvallásunkért vagy a bűnbánatunkért bocsájt meg Isten. Nem arról van szó, hogy a könnyeinkért bocsájt meg Isten. Nem arról van szó, hogy a töredelmes szívünkön esik meg Istennek a szíve, és azért bocsájt meg. Nem azért bocsájt meg! Krisztus véréért bocsájt meg. Akinek nincs töredelmes lelke, aki nem tudja elmondani: vétkeztem, előttem forog a vétkem, és a csontjaim avulnak meg, annak mit bocsásson meg az Úr? A bűnösökért jött: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra (Lk 5,31). Befejezés Emlékeznek a testvérek arra, hogy egyszer szó volt az olcsó kegyelemről. Ilyen olcsó kegyelmet hirdetnek most sokfelé, ilyen szőnyeg alá söpörhető bűnt. Minden el van felejtve. Ilyen nagy általánosságban elintézett dolgokat. Nem! Jertek, törvénykezzünk, gyertek pereljünk, gyertek valljátok be a bűneiteket! Kimondom az ítéletet: méltó vagy a halálra. Te is kimondod magad felett: vétkeztem, és nincs mentség. Majd akkor, azután mondja az Úr, hogy az Ő Fia kifizette már ezt: Ha bűneitek skárlát-pirosak, Őérette hófehérek lesznek; és ha vérszínűek, mint a karmazsin, Őérette tiszta, mint a gyapjú! Ámen. Debrecen, október 06.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13

HALOGATOTT BŰNBÁNAT. Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295. Lekció: 1Mózes 15,1-13 Pasarét, 2015. június 28. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HALOGATOTT BŰNBÁNAT Énekek: 80,1; 463; 460; 227,1-3; 295 Lekció: 1Mózes 15,1-13 Alapige: 1Mózes 35,1-3 Isten azt mondta

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2.

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. Az én-m élet folyamán Isten adta nekem két látomás, hogy segítsen az embereknek.

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy

1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy 1Móz 31,1-54 Jákób hazaindul, Lábán utána megy És meghallá a Lábán fiainak beszédét, kik ezt mondják vala: Valamije volt atyánknak, mind elvette Jákób; és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot. És látá

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Szárnyainak árnyékában

Szárnyainak árnyékában 7. tanulmány május 7 13. Szárnyainak árnyékában SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 19:4; 2Sámuel 11; 12; Zsoltár 17:8; 32:1; 36:8; 51:4; 57:2; 61:5; 63:8 Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép

Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Jeremiás 2,1-19 Az Istenétől elidegenedett nép Majd szóla az Úr nékem, mondván: Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK Pasarét, 2012. szeptember 29. (szombat este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK Alapige: Jelenések könyve 3,7-13 A filadelfiai gyülekezet angyalának

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

T E S V É R E K KERESZTÉNY ETIKA. XVIII. évfolyam 4. szám. 2008. április. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

T E S V É R E K KERESZTÉNY ETIKA. XVIII. évfolyam 4. szám. 2008. április. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja T E S V É R E K a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja XVIII. évfolyam 4. szám KERESZTÉNY ETIKA Kedves olvasó! Bonhoeffer az Etika könyvének bevezetésében a következőket írta, A keresztény etika

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben