DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2009. ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES"

Átírás

1 BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM NYÁK NPJÁR MUTTI IST TÜCHTIG Min Mutti, di it tüchtig! ll mcht i flink und richtig. Schfft zu Hu und im Btrib. Mutti, ich hb dich o lib, und ich chnk hut dir di klin Sträußchn hir. T ISKOL ÉV ÁPRILIS HÓNP MEGEMLÉKEZÉS Z 1848/49-ES FORRDLOMRÓL ÉS SZBDSÁGHRCRÓL NÉMETORSZÁGI NYRLÁS KÖZELEDTÉVEL, MINDEN ÉV VSZ KÖZELEDTÉVEL MÁRCIUSÁBN NGY LELKESEDÉS- SEL KÉSZÜLTEK BKONYNÁNI TNULÓI NEMZETI ÜNNEPÜNKRE. ISKOL TNULÓI z idi évbn i kokárdávl mllükön érkztk z ikoláb, mjd gyütt vonultk át kultúrházb, hol z ötödik é htodik oztály mlékzı mőorát nézték mg. vrkkl, tánccl, dlll tőzdlt lıdát ngy tpl jutlmzták többik. Linmnn Lázlóné ITT TVSZ FRÜHLING Ihr Kindr, hru! Hru u dm Hu! Hru u dn Stubn, ihr Mädl und Bubn! Juchhi! Dr Frühling, dr Frühling, dr Frühling it d! z ikoláok vrkkl, tánccl, dlll tőzdlt lıdáát ngy tpl jutlmzt közönég HÚSVÉTI ÜDVÖZLET - OSTERGRUß m Bch, wo di Widnkätzn gh n! Hb ich d Otrhächn gh n! E lif dvon, l mich h. Ob vor mir rchrockn wr? Plötzlich hb ich tw ntdckt! W ht nur hintr dn Widn vrtckt? Ein Körbchn voll Eir, bunt und fin. Di olln für un Kindr in! Oträchn im grünn Gr viln Dnk für dn chönn Otrpß!

2 2. OLDL BRÜNDEL GJVÖLGYE BKONYNÁNI ISKOL 5. ÉS 6. OSZTÁLYOS TNULÓI KIRÁNDULÁSON VETTEK RÉSZT MÁRCIUS 14-ÉN VESZPRÉM- BEN. np várbn kzdıdött, hol lızör Mővéztk Glériájábn mgtkintttük Mgyr királyok pnoptikum címő kiállítát. Itt gyrkk történlmi tnulmányikt bıvítv, királyink vizmá mlltt mgimrhtték orzágunkr gykorolt htáukt i. Egy kifilm gítégévl honfogllától kzdv npjinkig nyomon kövthttük mgyrág, vlmint hjdn ngy volt, már piciny orzágunk történtét rövidíttt formábn. Ezután étáltunk várbn, hol gyrkink közül jó néhányn ddig még nm i jártk! vár épültit ck kívülrıl codáltuk mg, így többk között z érki plotát, Sznt Mihály zékgyházt, Gizll-kápolnát, tőztornyot. Gizll királynénk é Sznt Itván királyunk kızobr mllıl kritálytizt idıbn zmünkkl bbrngoltuk várot é Bkony hgyit. Ezt kövtın átétáltunk mozi látogtár Blton Plázáb, hol Mrly é én címő, gy kuty é gzdái éltét lmélı vidám, mghtó film mgtkinté lıtt gy órá zbdprogrm volt. régmúlt értékit flfdzv, mgtrtv npot trtlmn, imrtkkl, élménykkl, jókdvvl gzdgodv töltöttük, é még z idıjárá i mgörvndztttt minkt, hozúr nyúlt téli hidg után npütél mlngtt rcunkt. Fridrich Kriztin KIRÁNDULÁS VESZPRÉMBE BKONYNÁNI SZERVEZ VSGYŐJTÉST. BKONYNÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTLÁNOS IS- KOL DIÁKÖNKORMÁNYZT IDÉN TVSSZL IS Kérjük közég lkoágát, hogy háztrtáukbn, környztükbn flhlmozódott é zámukr már nm hználto fémtárgykkl, fémhulldékkl gíték diákönkormányzt FELHÍVÁS! zámlájánk gyrpodáát. vgyőjté bvétl gyrmkink zbdidı progrmjir, nyári táborozár lz fordítv. vgyőjté ponto idıpontj flutévébn, plkátokon, vlmint zórólpon lz hirdtv! Elır i közönjük támogtáukt! Tiztlttl: Diákönkormányzt

3 VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM 3. OLDL KÖZÖSSÉGI MUNK VILÁG LEGN- GYOBB LUMÍNI- UMIPRI CÉGE, Z LCO 1952-BEN HOZ- T LÉTRE RÓL ELNEVE- ZETT LPÍTVÁNYT SİDLEGESEN CÉLLL, HOGY ZZL HOGY JVÍTS Z ÉLETMINİSÉGET EL- ZOK- ORSZÁGOKBN, BN Z ORSZÁGOKBN HOL ÜZEMEKET LÉTESÍ- TETT. Mivl vállltunk (FL Hungry) tuljdono z lco, zért lhtıég volt rr, hogy dolgozóink i rézt vgynk z lco lpítvány dolgozói önként progrmjibn, gítv móri é környékbli közhznú i n t é z m é n y k t. z CTION z lco lpítvány áltl támogtott, dolgozók gyüttmőködéét lıgítı progrm, mly lhtıvé tzi, hogy dolgozóink coporto önként munkájukkl támogthák z áltluk kiválztott nm nyrégorintált zrvztkt. Ebb pályázti lhtıégb, kiírá zrint Bkonynáni Önként Tőzoltó Egyült mindn zmpontból mgfllt. polgármtr úrrl é Rátki György gyülti lnökkl gyzttv, nyáron lkzdtt tőzoltó zrállá építéénél volt lhtıég ilyn jllgő munkát végzni. Nm zrttm voln zt lhtıégt lzlztni,zért flkrtm zokt cégünknél dolgozó bkonynáni lkookt, kik mákor i zívn rézt vttk honló tárdlmi munkábn. ki cpt mgzrvzéébn ngyon gyzrő dolgom volt, mrt kit mgkrtm zzl z ötlttl zonnl ignt mondott zptmbr 14-én rggl tlálkoztunk gráznál, kigézülv z z önztln, önként munk nm idgn Bkonynánán élık zámár gyült tgjivl. vbton háló özzzrlé volt fldt, mlyt ngyon jó hngultbn l i végztünk. munk közbn kézíttt fotókt é pályázt bnyújtáához zükég dokumntumokt bvittm HR oztályr, bízv zrncé lbírálábn. Jnuár közpén kptm z értítét, hogy mi pályáztunk i nyrtk között vn. mikor zmélyzti oztályon dolgozó kollégnı kzmb dt z LCO áltl kiállított Bkonynán Önként Tőzoltó Egyült névr zóló 1500 dolláro ckkt l m krtm hinni. oron kövtkzı ttülti ülén ckkt átdtm z gyült lnökénk. zt hizm z pénz ngyon jó hlyr krült, mlybıl gyrpodht hlyi tőzoltóág, zn krztül pdig közégünk. Ezúton zrtném mgm, z önkormányzt é tőzoltó gyült nvébn mgközönni munkát z öz önkéntnk, vlmint z LCO-nk z nygi támogtáát. mnnyibn lz jövıbn i honló lhtıég, mgpróbálunk élni vl, mrt zrncér z önztln, önként munk nm idgn Bkonynánán élık zámár. munkábn rézt vttk: Birbum Árpád, Birbum Dzı, Birbum Tmá, Birbum Zolt, Diózgi Lázló, ifj. Horváth Lázló, Kovác ttil, Kropf Mikló, Mil Lázló, Mézáro Zolt, Ponák Józf, Rátki György, ifj. Szöllıi ttil, Szöllıi ttil. Mézáro Zolt 10 ÉVES HEIMTMUSEUM BKONYNÁNÁN LKOSSÁGNK KÖSZÖNHETİEN, GZDG GYŐJTEMÉNNYEL TLÁL- KOZHT LÁTOGTÓ HELYI MÚZEUMBN. Mgtlálhtók XX. zázd lji lkáblı fontobb drbji, przti kultúrár jllmzı lkádízk, kgylti tárgyk. fitlág przti munk nhézégirıl, z ipro munk zépégirıl i bnyomát zrzht. Nm különbn z ünnpi é hétköznpi viltrıl. vndégkönyv lpján lmondhtó, hogy hzánk mindn égtáj flıl volt már látogtój kiállítánk. z lmúlt tíz évbn több idızki kiállítái nyggl i mgimrkdhttk már bkonynánik. kéıbbikbn zrtnénk özgyőjtni gy kiállítái nygot z 1945 utáni idızkról. Ebbn kérjük lkoág támogtáát, hogy néhány év múlv flnövkvı gnráció jobbn mgért, é átláth z dott idızkot. Simonné R.E.

4 4. OLDL BRÜNDEL GJVÖLGYE FRSNG Z ÓVODÁBN VODÁNKBN Ó FEBRUÁR 11-ÉN REN- DEZTÜK MEG MÁR HGYOMÁ- NYOS FRSNGI MULTSÁGUN- KT, MELYET NGY ELİKÉSZÜLETEK ELİZ- TEK MEG, CSOPORTSZOB FELDÍSZÍTÉSE, ÁLRCOK KÉSZÍTÉSE. ngy npon már rggl izgtottk voltk óvodáink, zint mindnki rggl flvtt jlmzét. gyrkk jlmzi ngyon ötltk voltk. Például: bárányhimlı kifiú, hblány, buó tb. gyrkk jlmzi ngyon ötltk voltk frng, jlmz flvonulál kzdıdött, hol mindnkink lhtıég volt lmondni mink öltözött b. Nmck gyrkk, hnm z óvónık i böltöztk, zzl i mlték déllıtt hngultát. Ezután gyrkk különbözı vrnykn vhttk rézt, pl. üti vı,- tánc, - zákbn ugráló vrny, zk végén gyıztk érmkkl gzdgodtk. játékok között gyrkk z ztlokon lévı cmgékt fogyztották l. Frngi bálunkon mindnki ngyon jól érzt mgát. Bár zrttük voln frngi táncunkkl lőzni tlt, z idı mégi mgvicclt minkt, többzör, vártlnul ngy hó zúdult flunkr i. Így lklmunk dódott kllm idıt kihználv kimnni gyrkkkl krtb, hol hómbrt é hó várt építhttk é zánkózhttk z udvron. Simon Szbin Hómbrt é hó várt építhttk gyrkk ISKOLÁSOK RJZOLTÁK

5 BRÜNDEL GJVÖLGYE 5. OLDL IRODLMI EST ÉS KÖNYVBEMUTTÓ KÉT IGZ EMBER BKONY SZÍVÉBEN Ez z írá nnk tnúvllomá, hogy itt zülttm. Közönök mindnt Bkonynán, közönöm, hogy id mindig vizvártok! mondt l Náddy Borbál grófnı mikor éltrjzi könyvérıl kérdzték kultúrházbn trtott özjövtln. könyvbmuttóvl gybkötött irodlmi tn rézt vtt Byr Zolt író é publicit i, mgjlnı könyv lızvánk mgfoglmzój. grófnı könyvénk cím: Zgolni Zbd? rövid polgármtri közöntı, grófnı zívéhz közl álló dlok é gy zámár zintén kdv Rdnóti vr mghllgtá után vtt kzdtét z irodlmi bzélgté. Nhéz voln özfogllni, átdni pdig lhttln zt z élményt, mit z két igz mbr nyújtott át kráconyi jándékként jlnlévı publikumnk. z igzt írd, n ck vlót! - hngzott l Byr Zolt zájából Józf ttil idézt. mit én okdmgmml átélhttm kiciny flunk kultúrházábn dcmbr 20-án, z bizony igz volt grófnı zívéhz közl álló dlok é gy zámár zintén kdv Rdnóti vr mghllgtá után vtt kzdtét z irodlmi bzélgté. Közönjük Náddy grófnınk z idıutzát, kdv mlékkt Bkonynánáról. Közönjük Byr Zoltnk tizt, igz zvkt. Élni már ln ck Erdélybn lht. - állítj publicit. Ezt záráként még zzl gézítném ki, hogy kárhányzor átélhtünk gy ilyn flmlı tlálkozót, flcilln rmény, hogy élhtünk még EGY MÁRCIUSI VSÁRNP DÉLUTÁN Bkony zívébn i Fürt Imr Forrá: E Z ÉVBEN IS MEGTRTOTT TÉLI ÖSZ- SZEJÖVETELÉT HGYOMÁNYİRZİ EGYESÜLET KTÍV TGSÁG történék é év trvi imrtté után kllm hngultú, köttln bzélgté töltött ki z idıt. (képünkön) MEGEMLÉKEZÉS SVÁB KITELEPÍTÉS ÉS SZLOVÁKII MGYROK ÁTTELEPÍTÉSÉNEK 61. ÉVFORDULÓJ TISZTELETÉRE,, FEBRUÁR 1-ÉN SZENTMISÉN HORVÁTH L- JOS PLÉBÁNOS EMLÉKEZETT TRGIKUS ESE- MÉNYEKRE. zntmi után Richrdt Pétr zvltát kövtın N.K.Ö. lnök 61 évvl zlıtti trgédiár mlékzttt z mléktáblánál kozorúzáon mgjlntkt. fitlág képviltébn Hüll Gbrill, Szöllıi Enikı é Horváth Szilárd közön hlyzték l kgylt virágit Közégi Önkormányzt, N.K.Ö. é Hgyományırzı Egyült képvilıivl. Sné

6 6. OLDL BRÜNDEL GJVÖLGYE JÓ EMBER MEGBÍZHTÓ RÉSZLET 2005-ÖS KTOLIKUS KLENDÁRIUMBÓL MEGBÍZHTÓ EMBER ELİSZÖR LPOSN ÁTGONDOLJ, H VLMIT VÁLLL: KÉPES LESZ- E VÉGHEZVINNI, VN E HOZZÁ EREJE, IDEJE, MEGFELELİ ESZKÖZE, KÉPZETTSÉGE? mikor mindzt gondon mérlglt mgábn, kkor mondj ki z ignt! H pdig lválllt fldtot, végrhjtj kkor i, h blzkd, mrt ı nm zélhámo, nm zéltoló, hnm mgbízhtó mbr. Mindzt lıorbn ját mgunkkl zmbn érvény. Már géz korán tudtoítni kll fitlokbn, hogy bármit tznk, zt jól kll cinálniuk, lgyn zó gy dolgoztról, gy gykorlti fldtról, vgy zvltról. Ezk mindgyik gy-gy rmkmő kll lgyn, hizn, zzl ját mgukt bcülik mg. Szörnyő dolog, hogy még z érttégi lıtt állók m tudják, mir képk, mi dht trtlmt z éltüknk, mlyik fogllkozá, hivtá? Borzlm, hogy nm tudják ldöntni, vjon géz éltükt l tudják- élni zrlmükkl. Ezért nm küdnk mg, nm mrik válllni házélt komolyágát, fllıégét, ck gyütt lötyögnk, hogy bármikor gy máikhoz zgıdhnk. hhoz, hogy gy mbr mgbízhtó, jó lgyn, törölni kll z éltébıl, zviból jó pár foglmt. Ilyn z lfljtttm. Ez nmtörıdömég gyik fdızv. Mindnt fl kll írni, mit máikkl mgbzéltm. Rggl mg kll nézni z znpi fldtot, é b kll oztni z idıt, hogy fllgn n zldgáljk, é mmi l n mrdjon. Törölni kll zt zót: lkétm. Mnnyi fgylm é figylm vn bbn! Nm várkozttok nkit, z z udvriág mg. Törölni kll özcpott, hnyg munk foglmát. Nmck gyrkkorbn, d 80 évn i, mit lkézítk z gy ngyzrő lkotá lgyn, nm gy özhányt munk. mgbízhtó mbr lhttlnt m imri. H gyzr lválllt, kkor ddig kll gondolkozni, tlg éjzkázni, hogy cod i mgvlóuljon gy, kz ltt. Végül lgzntbb zó kötlég, hivtá! Kibúvó ninc! D jó érzé, mikor tudják rólm: z fldt jó kzkbn vn! i K i n d r u D ISKOLÁSOK LKOTÁS 2 8. M ä r z D u d r 8. K l ) i n d m n c h B u d p t g f h r n.

7 VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM 7. OLDL VÁRHTÓ PROGRMOK, RENDEZVÉNYEK KÖZELJÖVİBEN Áprili 22. é 23. : lndı lı oztályo tnulók bírtá. Áprili 9 14-ig: tvzi zünt áprili 08. Húvét z óvodábn. Húvéti, tvzközöntı koncrt z óvodábn Áprili Géz lıdáábn. Áprili 26. többnmztiégi tlálkozó Máju 1. Déllıtt Gjtour Délután: - Gombócfztivál, tábortőz Máju ór: bérmálá, Dr. Márfi Gyul érk úr bérmál. Máju 18.: lomtlnítá. Máju ór: nyák npi ünnpély. Máju órkor lıáldozá. Áprili 18.: Szülıi Munkközöégi bál. bvétl z ikoli gyrmknpr lz fordítv. Júniu 15. utoló tnítái np. Áprili 23. Föld npj z óvodábn. Máju 07. Bábzínház Kinclád bábzínház lıdáábn. (3. lıdá ) Hpci Mrci klndji. z Újdonült király címő mék. Óvodi bírtá Mnótúr z óvodábn coport vrnyk, kinckré. Óvodi kirándulá máju hrmdik ht. Óvodi gyrknp máju ngydik ht. Évzáró ünnpély Kultúrotthonbn NYKÖNYVI HÍREK LPZÁRTÁIG SZÜLETÉSEK: Vllr Hnn fbruár 17. Szüli: Einrinhoff Irén é Vllr Imr ELHLÁLOZÁS: Vllr Mikló dcmbr 24. élt: 94 évt Ertl Lázló márciu 19. élt: 44 évt HÁZSSÁGKÖTÉS: Hhn Fnni é Boro Frnc októbr 11. Grtulálunk! Nyugodjnk békébn! FEBRUÁR 28-ÁN ÁN, SZOMBTON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE VÁRPLO- TI GÁL GYUL SPORTCSRNOKBN ÉJSZKÁS KLND LEGE KUPK Z I. 1 ÉJSZKÁS KISPÁLYÁS NİI LBDRÚGÓ TORN VÁRPLOT KISPÁLYÁS NİI LBDRÚGÓ TORN. lbdrúgó torn zrvzıj: VÁÉV SE. Bkonyi Pndúrok. tornár 22 cpt nvztt b, mibıl 21 cpt indult. coportboztá kövtkzı volt. coport VÁÉV SE Bkonyi Pndúrok Várplot Szntgál TTTE Bkonynán lb Rgi DSE Székfhérvár Vd Cjok Ökü B coport Hárkút SE Mrtonváár KÖFÉM SC Székfhérvár Körny SE Gizll SE Vzprém C coport Nyirád Dlt-Ct-Bo SE UFC Clldömölk ELTE Budpt mzonok pc D coport Rubol Cömör Monori lányok Monor Mór 1 Nıi Lbdrúgó Club jk E coport Rábpton SE Irinyi Jáno Sport Gimnázium Dbrcn Kölyök SC Nyírgyház Ngykut NLSE z coportb krültünk. mérkızék: 20:16 Bkonynán lb Rgi 2-3 Góllövı: Szüzntinné Évi, Szomódi Szbin 21:20 JÁÉV Bkonynán 0-1 Góllövı: Szüzntinné Évi. 00:16 Bkonynán Szntgál 1-0 Góllövı: Ngy Lívi. Coport máodikként indulhttunk lgjobb nyolc közé jutáért. Mrtonváár cptávl klltt mgküzdnünk. mérkızé dönttlnnl zárult. Hto rúgáokkl dılt l. 06:44 Mrtonváár-Bkonynán 1-1 Góllövı: Hgdő Gbrill kik nm hgyták ki: Szomódi Szbin, Hgdő Gbrill. Bjutottunk lgjobb nyolc közé. lgjobb négy közé jutáért Körny cptávl klltt mgküzdnünk. 07:56 Körny Bkonynán 0-1 Góllövı: Hgdő Gbrill Bjutottunk lgjobb négy közé. z lıdöntıt monori lányokkl játzottuk. 08:30 Monor - Bkonynán 0-2 Góllövı: Hgdő Gbrill, Szüzntinné Szilizlicnkó Év. Döntıök lttünk! döntı: 09:00 Ngykut Bkonynán 3-1 Góllövı: Hgdő Gbrill. zt hizm döntıbn lznvdtt vrég m volt kkor már igzi vrég. Hiz gy jó hngultú orzágo zintőnk mondhtó tornán igzán jó rdményt ikrült lérnünk. Mindnfélképpn közönt illti z géz cptot, kik ott voltk, é fgylmztt játékukkl rézt vttk cpt ikrébn. Név zrint: Hgdő ntt, Hgdő Gbrill, Frncz Brigitt, Horváth Bttin, Ngy Lívi, Kovác nnmári, Szbdi Gbrill, Szomódi Szbin, Szüzntinné Szilizlicnkó Év, Simon Mrinn. Jná Judit

8 BÁNTJELEK KÖZEL 5-9 SZÁZLÉKÁNÁL Z ORVOSI RENDELİT HÉTKÖZNPINK TŐNİ PNSZOKKL, PL. HÁT- VGY FEJFÁJÁSSL NEK KÖZEL SÉG, DEPRESSZIÓ FELKERESİ FELNİTTEK- BETEG- SZÁZLÉKÁNÁL KOMOLY BETEG- DEPRESSZIÓ REJTİZIK HÁTTÉRBEN. Ennk llnér néhány flméré rr ngd kövtkzttni, hogy z orvook é nıvérk z tk flébn nm vzik zt ézr. z Egyült Állmokbn gy zkértıi bizottág zért rr bizttj háziorvookt, hogy igykzznk mindn btgükt dprziór zőrni. lfrd Brg, Btgégmglızı Szolgált bizottágánk lnök mg i háziorvo úgy látj, z orvo kár zmély jllgő kérdékkl i mgbizonyoodht rról, hogy btg vlójábn nm ttıl kórtól znvd. FONTOSBB EGYHÁZI ÜNNEPEK 2009 DIE BEWEGLICHEN FESTE ltrkrmntnbtung 25. Jn. chrmittwoch 25. Fbr. Plmonntg 5. pr. Krfritg 10. pr. Otronntg 12. pr. Pfingtonntg 31. Mi Fronlichnm 11. Juni Kirchntg 26. Juli Mri Himmlfhrt 15. ug. Tg d hl. Stphn 20. ug. ltrkrmntnbtung 21. ug. llrhilign 1. Nov. 1. dvnt 29. Nov. Hiligbnd 24. Dz. Munkcoportunk zrint két kérdé gézn jó zőrıvizgáltr: - Érzt- mgát lvrtnk, rozkdvőnk, vgy kilátátln hlyztbn lévınk z lmúlt két hétbn? - Tpztlt-, hogy mmihz inc kdv? H bármlyikr ignlı válz, célzrő dignoztiku kérdıívt kitölttni btggl. flimrt dprzió z tk ngy rézébn htékonyn kzlhtı pzichotrápiávl, gyógyzrkkl, vgy zk kombinációjávl. LEG-EK lglı ckk XIII. zázdi ngliából zármzik. krkdık rny- é züttárgyikt rnymővknél ltétb hlyzték, kik rrıl gy bizonyltot állítottk ki. * világ lgmgbb névértékő bnkjgyét Mgyrorzágon hozták forglomb júliu 25-én, világtörténlm lghtlmbb inflációjánk bttızéként. 100 millió dópngı bnkjgy érték 200 kvdrillió pngınk fllt mg, mly gy olyn zám, mlybn kttt még 29 null kövti: ( ). bnkjgy kibocátá után gy héttl, uguztu 1-én jlnt mg z új mgyr pénz, forint. VICCEK WITZKISTE BRÁTNİK PÁRBESZÉDE: - Milliomoá tttm férjmt. - É zlıtt mi volt? kérdi máik. - Milliárdo. * MTEMTIKTNÁR Z OSZTÁLYNK: - tudáotok kritikán luli. z oztály 80 zázlékát mg fogom bukttni! - Egy hng vlhonnn hátulról: - Hh, nm i vgyunk nnyin! ZWEI WNDERER STEHEN VOR EINER GLETSCHERSPLTE: -D it vor dri Tgn min Riführr ringflln. - Und d gt du o ungrührt? - Nj, r wr chon zimlich lt, und in pr Sitn fhln uch chon. - BRÜNDEL - GJVÖLGYE - DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT SZERKESZTETTÉK: SIMONNÉ RUMMEL ERZSÉBET, FÜRST GÁBOR ELÉRHETİSÉGÜNK: 8422 BKONYNÁN LKOTMÁNY UTC 3. Tlfonzám: 88/ Fx: 88/ E-mil: Z INTERNETEN SZÍNESBEN IS ELÉRHETİEK VGYUNK!

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m 2 01 4. Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm,

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. ruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. ruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A mgolásr

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2007. fruár 1. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást, mllékszámítást fltlpon

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4 Mtmtik záróvizsg Név:... osztály:... 1. T ki mgllő rláiójlt! 15 4 675 ; 180 115, 151, ; 31% 10 3 1000 ; 4 5 5 + ; 8. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!.

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! 2004. jnuár-ruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár A 2 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn. Az utolsó

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok Oroz Gyula: Markov-lánok További flaatok.6. flaat: Két játéko y zabályo érmét többzör flob ymá után. Az A játéko akkor yőz ha a fjk záma hárommal több lz mint az íráok záma; mí B akkor yőz ha az íráok

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

újra itt a élet a paprikás krumplin túl gasztró fókusz Interjú Nagy Bálint jezsuita szerzetessel tapasztalat az NNT után alakuló a PFM-hálózat

újra itt a élet a paprikás krumplin túl gasztró fókusz Interjú Nagy Bálint jezsuita szerzetessel tapasztalat az NNT után alakuló a PFM-hálózat XXX. évf. 1. zám fóuz Intrjú Ngy Bálint jzuit zrztl újr itt www.crz.hu/vl vl gztró tpztlt z NNT után luló PFM-hálózt ifjúáguttá Szély Lvnt élt ppriá rumplin túl trtlom Bözöntő Bmuttozi zrztőég Progrmo

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen 10. lck A munkpic jllmzõi és s munknélk lküliség g oki Rövid ávú gynsúly, ponciális kibocsáás, GDP-rés, munknélküliség. A munknélküliség rmészs rááj, rmészs munknélküliség oki. Konjunkurális munknélküliség,

Részletesebben

Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.-

Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.- Múlt BETSBŐL Szombaton 23. 3tán. 1787.- : o-^a a' közl fkvő dolgot4s homállyofon látó, ** -R- fávól l é v ő k t pdig tsak képzlni fm tudd né- "ljy Bétsi köz uéptől tudakoznók: mikor érkzika' F. Mónárkha?

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelői szerkesztő: 3ECSKÖ JÓZSEF

A r a 20 fillér. Felelői szerkesztő: 3ECSKÖ JÓZSEF r 20 fillér. VMM ELŐFZETÉS ÁR : Egz évr 10 P. Ngydévr 2*50 P. 5 P. Egys szám ár 20 fí. Mgjlnik mindn szombton. v á r m g y Fllői szrksztő: 3ECSKÖ JÓZSEF t i s z t ú j í t ó k ö z g y ű l é s. Flmlő, ünnpis

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 28. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap 2004. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

vonatunk szenzációs sikere.

vonatunk szenzációs sikere. f V. évfolym 19. zm Ár 20 fillér. Komárom, 1932. iiiáju 7. c O FL( )FZETÉS1 évr Félévr SZERKESZTŐSÉG ÁR : 1 ' P. Ngydévr f> ív E g y zám! 2-50 r P. Pi!«20 íill. PATHÓ Mgjlnik m i n d n z o m b t o n. Akármint

Részletesebben

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Gyır-Sárvár, 2008. máju 1 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve KÉSZÜLT SÁRVÁR

Részletesebben

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal.

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal. Mtt Lcock játék Mgvn bnntk mindn, mi z mbriség mgmntéséhz kll? Egy járványlhárító cspt szkképztt tgjiként kll flfdzntk tomboló hlálos járványok llnszérumit, még milőtt zok világszrt ltrjdnénk. Nkd és cspt

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. fruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 14:00 ór A 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6920DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót. FIGYELEM

Részletesebben