DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2009. ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES"

Átírás

1 BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM NYÁK NPJÁR MUTTI IST TÜCHTIG Min Mutti, di it tüchtig! ll mcht i flink und richtig. Schfft zu Hu und im Btrib. Mutti, ich hb dich o lib, und ich chnk hut dir di klin Sträußchn hir. T ISKOL ÉV ÁPRILIS HÓNP MEGEMLÉKEZÉS Z 1848/49-ES FORRDLOMRÓL ÉS SZBDSÁGHRCRÓL NÉMETORSZÁGI NYRLÁS KÖZELEDTÉVEL, MINDEN ÉV VSZ KÖZELEDTÉVEL MÁRCIUSÁBN NGY LELKESEDÉS- SEL KÉSZÜLTEK BKONYNÁNI TNULÓI NEMZETI ÜNNEPÜNKRE. ISKOL TNULÓI z idi évbn i kokárdávl mllükön érkztk z ikoláb, mjd gyütt vonultk át kultúrházb, hol z ötödik é htodik oztály mlékzı mőorát nézték mg. vrkkl, tánccl, dlll tőzdlt lıdát ngy tpl jutlmzták többik. Linmnn Lázlóné ITT TVSZ FRÜHLING Ihr Kindr, hru! Hru u dm Hu! Hru u dn Stubn, ihr Mädl und Bubn! Juchhi! Dr Frühling, dr Frühling, dr Frühling it d! z ikoláok vrkkl, tánccl, dlll tőzdlt lıdáát ngy tpl jutlmzt közönég HÚSVÉTI ÜDVÖZLET - OSTERGRUß m Bch, wo di Widnkätzn gh n! Hb ich d Otrhächn gh n! E lif dvon, l mich h. Ob vor mir rchrockn wr? Plötzlich hb ich tw ntdckt! W ht nur hintr dn Widn vrtckt? Ein Körbchn voll Eir, bunt und fin. Di olln für un Kindr in! Oträchn im grünn Gr viln Dnk für dn chönn Otrpß!

2 2. OLDL BRÜNDEL GJVÖLGYE BKONYNÁNI ISKOL 5. ÉS 6. OSZTÁLYOS TNULÓI KIRÁNDULÁSON VETTEK RÉSZT MÁRCIUS 14-ÉN VESZPRÉM- BEN. np várbn kzdıdött, hol lızör Mővéztk Glériájábn mgtkintttük Mgyr királyok pnoptikum címő kiállítát. Itt gyrkk történlmi tnulmányikt bıvítv, királyink vizmá mlltt mgimrhtték orzágunkr gykorolt htáukt i. Egy kifilm gítégévl honfogllától kzdv npjinkig nyomon kövthttük mgyrág, vlmint hjdn ngy volt, már piciny orzágunk történtét rövidíttt formábn. Ezután étáltunk várbn, hol gyrkink közül jó néhányn ddig még nm i jártk! vár épültit ck kívülrıl codáltuk mg, így többk között z érki plotát, Sznt Mihály zékgyházt, Gizll-kápolnát, tőztornyot. Gizll királynénk é Sznt Itván királyunk kızobr mllıl kritálytizt idıbn zmünkkl bbrngoltuk várot é Bkony hgyit. Ezt kövtın átétáltunk mozi látogtár Blton Plázáb, hol Mrly é én címő, gy kuty é gzdái éltét lmélı vidám, mghtó film mgtkinté lıtt gy órá zbdprogrm volt. régmúlt értékit flfdzv, mgtrtv npot trtlmn, imrtkkl, élménykkl, jókdvvl gzdgodv töltöttük, é még z idıjárá i mgörvndztttt minkt, hozúr nyúlt téli hidg után npütél mlngtt rcunkt. Fridrich Kriztin KIRÁNDULÁS VESZPRÉMBE BKONYNÁNI SZERVEZ VSGYŐJTÉST. BKONYNÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTLÁNOS IS- KOL DIÁKÖNKORMÁNYZT IDÉN TVSSZL IS Kérjük közég lkoágát, hogy háztrtáukbn, környztükbn flhlmozódott é zámukr már nm hználto fémtárgykkl, fémhulldékkl gíték diákönkormányzt FELHÍVÁS! zámlájánk gyrpodáát. vgyőjté bvétl gyrmkink zbdidı progrmjir, nyári táborozár lz fordítv. vgyőjté ponto idıpontj flutévébn, plkátokon, vlmint zórólpon lz hirdtv! Elır i közönjük támogtáukt! Tiztlttl: Diákönkormányzt

3 VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM 3. OLDL KÖZÖSSÉGI MUNK VILÁG LEGN- GYOBB LUMÍNI- UMIPRI CÉGE, Z LCO 1952-BEN HOZ- T LÉTRE RÓL ELNEVE- ZETT LPÍTVÁNYT SİDLEGESEN CÉLLL, HOGY ZZL HOGY JVÍTS Z ÉLETMINİSÉGET EL- ZOK- ORSZÁGOKBN, BN Z ORSZÁGOKBN HOL ÜZEMEKET LÉTESÍ- TETT. Mivl vállltunk (FL Hungry) tuljdono z lco, zért lhtıég volt rr, hogy dolgozóink i rézt vgynk z lco lpítvány dolgozói önként progrmjibn, gítv móri é környékbli közhznú i n t é z m é n y k t. z CTION z lco lpítvány áltl támogtott, dolgozók gyüttmőködéét lıgítı progrm, mly lhtıvé tzi, hogy dolgozóink coporto önként munkájukkl támogthák z áltluk kiválztott nm nyrégorintált zrvztkt. Ebb pályázti lhtıégb, kiírá zrint Bkonynáni Önként Tőzoltó Egyült mindn zmpontból mgfllt. polgármtr úrrl é Rátki György gyülti lnökkl gyzttv, nyáron lkzdtt tőzoltó zrállá építéénél volt lhtıég ilyn jllgő munkát végzni. Nm zrttm voln zt lhtıégt lzlztni,zért flkrtm zokt cégünknél dolgozó bkonynáni lkookt, kik mákor i zívn rézt vttk honló tárdlmi munkábn. ki cpt mgzrvzéébn ngyon gyzrő dolgom volt, mrt kit mgkrtm zzl z ötlttl zonnl ignt mondott zptmbr 14-én rggl tlálkoztunk gráznál, kigézülv z z önztln, önként munk nm idgn Bkonynánán élık zámár gyült tgjivl. vbton háló özzzrlé volt fldt, mlyt ngyon jó hngultbn l i végztünk. munk közbn kézíttt fotókt é pályázt bnyújtáához zükég dokumntumokt bvittm HR oztályr, bízv zrncé lbírálábn. Jnuár közpén kptm z értítét, hogy mi pályáztunk i nyrtk között vn. mikor zmélyzti oztályon dolgozó kollégnı kzmb dt z LCO áltl kiállított Bkonynán Önként Tőzoltó Egyült névr zóló 1500 dolláro ckkt l m krtm hinni. oron kövtkzı ttülti ülén ckkt átdtm z gyült lnökénk. zt hizm z pénz ngyon jó hlyr krült, mlybıl gyrpodht hlyi tőzoltóág, zn krztül pdig közégünk. Ezúton zrtném mgm, z önkormányzt é tőzoltó gyült nvébn mgközönni munkát z öz önkéntnk, vlmint z LCO-nk z nygi támogtáát. mnnyibn lz jövıbn i honló lhtıég, mgpróbálunk élni vl, mrt zrncér z önztln, önként munk nm idgn Bkonynánán élık zámár. munkábn rézt vttk: Birbum Árpád, Birbum Dzı, Birbum Tmá, Birbum Zolt, Diózgi Lázló, ifj. Horváth Lázló, Kovác ttil, Kropf Mikló, Mil Lázló, Mézáro Zolt, Ponák Józf, Rátki György, ifj. Szöllıi ttil, Szöllıi ttil. Mézáro Zolt 10 ÉVES HEIMTMUSEUM BKONYNÁNÁN LKOSSÁGNK KÖSZÖNHETİEN, GZDG GYŐJTEMÉNNYEL TLÁL- KOZHT LÁTOGTÓ HELYI MÚZEUMBN. Mgtlálhtók XX. zázd lji lkáblı fontobb drbji, przti kultúrár jllmzı lkádízk, kgylti tárgyk. fitlág przti munk nhézégirıl, z ipro munk zépégirıl i bnyomát zrzht. Nm különbn z ünnpi é hétköznpi viltrıl. vndégkönyv lpján lmondhtó, hogy hzánk mindn égtáj flıl volt már látogtój kiállítánk. z lmúlt tíz évbn több idızki kiállítái nyggl i mgimrkdhttk már bkonynánik. kéıbbikbn zrtnénk özgyőjtni gy kiállítái nygot z 1945 utáni idızkról. Ebbn kérjük lkoág támogtáát, hogy néhány év múlv flnövkvı gnráció jobbn mgért, é átláth z dott idızkot. Simonné R.E.

4 4. OLDL BRÜNDEL GJVÖLGYE FRSNG Z ÓVODÁBN VODÁNKBN Ó FEBRUÁR 11-ÉN REN- DEZTÜK MEG MÁR HGYOMÁ- NYOS FRSNGI MULTSÁGUN- KT, MELYET NGY ELİKÉSZÜLETEK ELİZ- TEK MEG, CSOPORTSZOB FELDÍSZÍTÉSE, ÁLRCOK KÉSZÍTÉSE. ngy npon már rggl izgtottk voltk óvodáink, zint mindnki rggl flvtt jlmzét. gyrkk jlmzi ngyon ötltk voltk. Például: bárányhimlı kifiú, hblány, buó tb. gyrkk jlmzi ngyon ötltk voltk frng, jlmz flvonulál kzdıdött, hol mindnkink lhtıég volt lmondni mink öltözött b. Nmck gyrkk, hnm z óvónık i böltöztk, zzl i mlték déllıtt hngultát. Ezután gyrkk különbözı vrnykn vhttk rézt, pl. üti vı,- tánc, - zákbn ugráló vrny, zk végén gyıztk érmkkl gzdgodtk. játékok között gyrkk z ztlokon lévı cmgékt fogyztották l. Frngi bálunkon mindnki ngyon jól érzt mgát. Bár zrttük voln frngi táncunkkl lőzni tlt, z idı mégi mgvicclt minkt, többzör, vártlnul ngy hó zúdult flunkr i. Így lklmunk dódott kllm idıt kihználv kimnni gyrkkkl krtb, hol hómbrt é hó várt építhttk é zánkózhttk z udvron. Simon Szbin Hómbrt é hó várt építhttk gyrkk ISKOLÁSOK RJZOLTÁK

5 BRÜNDEL GJVÖLGYE 5. OLDL IRODLMI EST ÉS KÖNYVBEMUTTÓ KÉT IGZ EMBER BKONY SZÍVÉBEN Ez z írá nnk tnúvllomá, hogy itt zülttm. Közönök mindnt Bkonynán, közönöm, hogy id mindig vizvártok! mondt l Náddy Borbál grófnı mikor éltrjzi könyvérıl kérdzték kultúrházbn trtott özjövtln. könyvbmuttóvl gybkötött irodlmi tn rézt vtt Byr Zolt író é publicit i, mgjlnı könyv lızvánk mgfoglmzój. grófnı könyvénk cím: Zgolni Zbd? rövid polgármtri közöntı, grófnı zívéhz közl álló dlok é gy zámár zintén kdv Rdnóti vr mghllgtá után vtt kzdtét z irodlmi bzélgté. Nhéz voln özfogllni, átdni pdig lhttln zt z élményt, mit z két igz mbr nyújtott át kráconyi jándékként jlnlévı publikumnk. z igzt írd, n ck vlót! - hngzott l Byr Zolt zájából Józf ttil idézt. mit én okdmgmml átélhttm kiciny flunk kultúrházábn dcmbr 20-án, z bizony igz volt grófnı zívéhz közl álló dlok é gy zámár zintén kdv Rdnóti vr mghllgtá után vtt kzdtét z irodlmi bzélgté. Közönjük Náddy grófnınk z idıutzát, kdv mlékkt Bkonynánáról. Közönjük Byr Zoltnk tizt, igz zvkt. Élni már ln ck Erdélybn lht. - állítj publicit. Ezt záráként még zzl gézítném ki, hogy kárhányzor átélhtünk gy ilyn flmlı tlálkozót, flcilln rmény, hogy élhtünk még EGY MÁRCIUSI VSÁRNP DÉLUTÁN Bkony zívébn i Fürt Imr Forrá: E Z ÉVBEN IS MEGTRTOTT TÉLI ÖSZ- SZEJÖVETELÉT HGYOMÁNYİRZİ EGYESÜLET KTÍV TGSÁG történék é év trvi imrtté után kllm hngultú, köttln bzélgté töltött ki z idıt. (képünkön) MEGEMLÉKEZÉS SVÁB KITELEPÍTÉS ÉS SZLOVÁKII MGYROK ÁTTELEPÍTÉSÉNEK 61. ÉVFORDULÓJ TISZTELETÉRE,, FEBRUÁR 1-ÉN SZENTMISÉN HORVÁTH L- JOS PLÉBÁNOS EMLÉKEZETT TRGIKUS ESE- MÉNYEKRE. zntmi után Richrdt Pétr zvltát kövtın N.K.Ö. lnök 61 évvl zlıtti trgédiár mlékzttt z mléktáblánál kozorúzáon mgjlntkt. fitlág képviltébn Hüll Gbrill, Szöllıi Enikı é Horváth Szilárd közön hlyzték l kgylt virágit Közégi Önkormányzt, N.K.Ö. é Hgyományırzı Egyült képvilıivl. Sné

6 6. OLDL BRÜNDEL GJVÖLGYE JÓ EMBER MEGBÍZHTÓ RÉSZLET 2005-ÖS KTOLIKUS KLENDÁRIUMBÓL MEGBÍZHTÓ EMBER ELİSZÖR LPOSN ÁTGONDOLJ, H VLMIT VÁLLL: KÉPES LESZ- E VÉGHEZVINNI, VN E HOZZÁ EREJE, IDEJE, MEGFELELİ ESZKÖZE, KÉPZETTSÉGE? mikor mindzt gondon mérlglt mgábn, kkor mondj ki z ignt! H pdig lválllt fldtot, végrhjtj kkor i, h blzkd, mrt ı nm zélhámo, nm zéltoló, hnm mgbízhtó mbr. Mindzt lıorbn ját mgunkkl zmbn érvény. Már géz korán tudtoítni kll fitlokbn, hogy bármit tznk, zt jól kll cinálniuk, lgyn zó gy dolgoztról, gy gykorlti fldtról, vgy zvltról. Ezk mindgyik gy-gy rmkmő kll lgyn, hizn, zzl ját mgukt bcülik mg. Szörnyő dolog, hogy még z érttégi lıtt állók m tudják, mir képk, mi dht trtlmt z éltüknk, mlyik fogllkozá, hivtá? Borzlm, hogy nm tudják ldöntni, vjon géz éltükt l tudják- élni zrlmükkl. Ezért nm küdnk mg, nm mrik válllni házélt komolyágát, fllıégét, ck gyütt lötyögnk, hogy bármikor gy máikhoz zgıdhnk. hhoz, hogy gy mbr mgbízhtó, jó lgyn, törölni kll z éltébıl, zviból jó pár foglmt. Ilyn z lfljtttm. Ez nmtörıdömég gyik fdızv. Mindnt fl kll írni, mit máikkl mgbzéltm. Rggl mg kll nézni z znpi fldtot, é b kll oztni z idıt, hogy fllgn n zldgáljk, é mmi l n mrdjon. Törölni kll zt zót: lkétm. Mnnyi fgylm é figylm vn bbn! Nm várkozttok nkit, z z udvriág mg. Törölni kll özcpott, hnyg munk foglmát. Nmck gyrkkorbn, d 80 évn i, mit lkézítk z gy ngyzrő lkotá lgyn, nm gy özhányt munk. mgbízhtó mbr lhttlnt m imri. H gyzr lválllt, kkor ddig kll gondolkozni, tlg éjzkázni, hogy cod i mgvlóuljon gy, kz ltt. Végül lgzntbb zó kötlég, hivtá! Kibúvó ninc! D jó érzé, mikor tudják rólm: z fldt jó kzkbn vn! i K i n d r u D ISKOLÁSOK LKOTÁS 2 8. M ä r z D u d r 8. K l ) i n d m n c h B u d p t g f h r n.

7 VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM 7. OLDL VÁRHTÓ PROGRMOK, RENDEZVÉNYEK KÖZELJÖVİBEN Áprili 22. é 23. : lndı lı oztályo tnulók bírtá. Áprili 9 14-ig: tvzi zünt áprili 08. Húvét z óvodábn. Húvéti, tvzközöntı koncrt z óvodábn Áprili Géz lıdáábn. Áprili 26. többnmztiégi tlálkozó Máju 1. Déllıtt Gjtour Délután: - Gombócfztivál, tábortőz Máju ór: bérmálá, Dr. Márfi Gyul érk úr bérmál. Máju 18.: lomtlnítá. Máju ór: nyák npi ünnpély. Máju órkor lıáldozá. Áprili 18.: Szülıi Munkközöégi bál. bvétl z ikoli gyrmknpr lz fordítv. Júniu 15. utoló tnítái np. Áprili 23. Föld npj z óvodábn. Máju 07. Bábzínház Kinclád bábzínház lıdáábn. (3. lıdá ) Hpci Mrci klndji. z Újdonült király címő mék. Óvodi bírtá Mnótúr z óvodábn coport vrnyk, kinckré. Óvodi kirándulá máju hrmdik ht. Óvodi gyrknp máju ngydik ht. Évzáró ünnpély Kultúrotthonbn NYKÖNYVI HÍREK LPZÁRTÁIG SZÜLETÉSEK: Vllr Hnn fbruár 17. Szüli: Einrinhoff Irén é Vllr Imr ELHLÁLOZÁS: Vllr Mikló dcmbr 24. élt: 94 évt Ertl Lázló márciu 19. élt: 44 évt HÁZSSÁGKÖTÉS: Hhn Fnni é Boro Frnc októbr 11. Grtulálunk! Nyugodjnk békébn! FEBRUÁR 28-ÁN ÁN, SZOMBTON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE VÁRPLO- TI GÁL GYUL SPORTCSRNOKBN ÉJSZKÁS KLND LEGE KUPK Z I. 1 ÉJSZKÁS KISPÁLYÁS NİI LBDRÚGÓ TORN VÁRPLOT KISPÁLYÁS NİI LBDRÚGÓ TORN. lbdrúgó torn zrvzıj: VÁÉV SE. Bkonyi Pndúrok. tornár 22 cpt nvztt b, mibıl 21 cpt indult. coportboztá kövtkzı volt. coport VÁÉV SE Bkonyi Pndúrok Várplot Szntgál TTTE Bkonynán lb Rgi DSE Székfhérvár Vd Cjok Ökü B coport Hárkút SE Mrtonváár KÖFÉM SC Székfhérvár Körny SE Gizll SE Vzprém C coport Nyirád Dlt-Ct-Bo SE UFC Clldömölk ELTE Budpt mzonok pc D coport Rubol Cömör Monori lányok Monor Mór 1 Nıi Lbdrúgó Club jk E coport Rábpton SE Irinyi Jáno Sport Gimnázium Dbrcn Kölyök SC Nyírgyház Ngykut NLSE z coportb krültünk. mérkızék: 20:16 Bkonynán lb Rgi 2-3 Góllövı: Szüzntinné Évi, Szomódi Szbin 21:20 JÁÉV Bkonynán 0-1 Góllövı: Szüzntinné Évi. 00:16 Bkonynán Szntgál 1-0 Góllövı: Ngy Lívi. Coport máodikként indulhttunk lgjobb nyolc közé jutáért. Mrtonváár cptávl klltt mgküzdnünk. mérkızé dönttlnnl zárult. Hto rúgáokkl dılt l. 06:44 Mrtonváár-Bkonynán 1-1 Góllövı: Hgdő Gbrill kik nm hgyták ki: Szomódi Szbin, Hgdő Gbrill. Bjutottunk lgjobb nyolc közé. lgjobb négy közé jutáért Körny cptávl klltt mgküzdnünk. 07:56 Körny Bkonynán 0-1 Góllövı: Hgdő Gbrill Bjutottunk lgjobb négy közé. z lıdöntıt monori lányokkl játzottuk. 08:30 Monor - Bkonynán 0-2 Góllövı: Hgdő Gbrill, Szüzntinné Szilizlicnkó Év. Döntıök lttünk! döntı: 09:00 Ngykut Bkonynán 3-1 Góllövı: Hgdő Gbrill. zt hizm döntıbn lznvdtt vrég m volt kkor már igzi vrég. Hiz gy jó hngultú orzágo zintőnk mondhtó tornán igzán jó rdményt ikrült lérnünk. Mindnfélképpn közönt illti z géz cptot, kik ott voltk, é fgylmztt játékukkl rézt vttk cpt ikrébn. Név zrint: Hgdő ntt, Hgdő Gbrill, Frncz Brigitt, Horváth Bttin, Ngy Lívi, Kovác nnmári, Szbdi Gbrill, Szomódi Szbin, Szüzntinné Szilizlicnkó Év, Simon Mrinn. Jná Judit

8 BÁNTJELEK KÖZEL 5-9 SZÁZLÉKÁNÁL Z ORVOSI RENDELİT HÉTKÖZNPINK TŐNİ PNSZOKKL, PL. HÁT- VGY FEJFÁJÁSSL NEK KÖZEL SÉG, DEPRESSZIÓ FELKERESİ FELNİTTEK- BETEG- SZÁZLÉKÁNÁL KOMOLY BETEG- DEPRESSZIÓ REJTİZIK HÁTTÉRBEN. Ennk llnér néhány flméré rr ngd kövtkzttni, hogy z orvook é nıvérk z tk flébn nm vzik zt ézr. z Egyült Állmokbn gy zkértıi bizottág zért rr bizttj háziorvookt, hogy igykzznk mindn btgükt dprziór zőrni. lfrd Brg, Btgégmglızı Szolgált bizottágánk lnök mg i háziorvo úgy látj, z orvo kár zmély jllgő kérdékkl i mgbizonyoodht rról, hogy btg vlójábn nm ttıl kórtól znvd. FONTOSBB EGYHÁZI ÜNNEPEK 2009 DIE BEWEGLICHEN FESTE ltrkrmntnbtung 25. Jn. chrmittwoch 25. Fbr. Plmonntg 5. pr. Krfritg 10. pr. Otronntg 12. pr. Pfingtonntg 31. Mi Fronlichnm 11. Juni Kirchntg 26. Juli Mri Himmlfhrt 15. ug. Tg d hl. Stphn 20. ug. ltrkrmntnbtung 21. ug. llrhilign 1. Nov. 1. dvnt 29. Nov. Hiligbnd 24. Dz. Munkcoportunk zrint két kérdé gézn jó zőrıvizgáltr: - Érzt- mgát lvrtnk, rozkdvőnk, vgy kilátátln hlyztbn lévınk z lmúlt két hétbn? - Tpztlt-, hogy mmihz inc kdv? H bármlyikr ignlı válz, célzrő dignoztiku kérdıívt kitölttni btggl. flimrt dprzió z tk ngy rézébn htékonyn kzlhtı pzichotrápiávl, gyógyzrkkl, vgy zk kombinációjávl. LEG-EK lglı ckk XIII. zázdi ngliából zármzik. krkdık rny- é züttárgyikt rnymővknél ltétb hlyzték, kik rrıl gy bizonyltot állítottk ki. * világ lgmgbb névértékő bnkjgyét Mgyrorzágon hozták forglomb júliu 25-én, világtörténlm lghtlmbb inflációjánk bttızéként. 100 millió dópngı bnkjgy érték 200 kvdrillió pngınk fllt mg, mly gy olyn zám, mlybn kttt még 29 null kövti: ( ). bnkjgy kibocátá után gy héttl, uguztu 1-én jlnt mg z új mgyr pénz, forint. VICCEK WITZKISTE BRÁTNİK PÁRBESZÉDE: - Milliomoá tttm férjmt. - É zlıtt mi volt? kérdi máik. - Milliárdo. * MTEMTIKTNÁR Z OSZTÁLYNK: - tudáotok kritikán luli. z oztály 80 zázlékát mg fogom bukttni! - Egy hng vlhonnn hátulról: - Hh, nm i vgyunk nnyin! ZWEI WNDERER STEHEN VOR EINER GLETSCHERSPLTE: -D it vor dri Tgn min Riführr ringflln. - Und d gt du o ungrührt? - Nj, r wr chon zimlich lt, und in pr Sitn fhln uch chon. - BRÜNDEL - GJVÖLGYE - DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT SZERKESZTETTÉK: SIMONNÉ RUMMEL ERZSÉBET, FÜRST GÁBOR ELÉRHETİSÉGÜNK: 8422 BKONYNÁN LKOTMÁNY UTC 3. Tlfonzám: 88/ Fx: 88/ E-mil: Z INTERNETEN SZÍNESBEN IS ELÉRHETİEK VGYUNK!

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

Felelős szerkesztő: MMMM

Felelős szerkesztő: MMMM VIII. vfolym 34. zám Ar 20 fillr. Komárom, 1936. uguztu 22. tekihoteíá ELŐFIZETÉSI ÁR Egz vre 10 P. Negyevre 250 P. Flvre 5 P. Egye zám ár 20 fill. Megjelenik minen zombton., tizteletá, hálnyilvánitá közrt

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2010. ÉV MÁRCIUS HÓNAP A KULTÚROTTHONBAN IGEN

BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2010. ÉV MÁRCIUS HÓNAP A KULTÚROTTHONBAN IGEN B KONYNÁN K ÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT D EUTSCHE M INDENHEITER S ELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE VII. ÉVFOLYM, 1. SZÁM PRIL, DER WEIß NICHT, WS ER WILL 2010. ÉV MÁRCIUS HÓNP ISKOLI MEGEMLÉKEZÉS Z 1848/49-ES

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓNAP

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓNAP BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE VIII. ÉVFOLYM, 2. SZÁM 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓNP BLLGÁS 2011 bolondballagók egy csoportja Von der Schule verschrobene

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS!

TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! MEGJELENIK 10 ÉVE! Szigliget Község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 11-12.szám TISZTELET ÉS MEGBOCSÁTÁS! Szigliget Képviselő-testülete nem tud és nem is kr zonosulni kegyeletsértő, emlékműgylázó

Részletesebben

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE PROGRMFÜZETE ecskeméti Ifjúsági Otthon Ő s zi k ín á l ó 2010 2011 JÖVÖN ÉPÍTŐOCÁ I ECSEMÉTEN projekt z Európi Unió támogtásávl, z Európi Regionális Fejletési lp társfinnírozásávl vlósult meg. edvezményezett:

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben