DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév"

Átírás

1 DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév A 2014/2015 tanév rendje:/35/2014.(iv.30)6 EMMI rendelet alapján. A tanítási év: - Első tanítási nap 2014.szeptember 1: hétfő - Utolsó tanítási napja június 15: hétfő Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2015.április.30 A tanítási napok száma: a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolákban: 180 nap. Az első félév: 2015.január 16-ig tart január 23-ig értesítik az iskolák a tanulókat ill. a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. - Őszi szünet: 2014.okt okt.31-ig tart; Szünet előtti utolsó tanítási nap 2014.október 22: szerda. Szünet utáni első tanítási nap 2014.november 3: hétfő. - Téli szünet: december január.02 Karácsonyi party: 2014.december 18: csütörtök. Szünet előtti utolsó tanítási nap 2014.december 19: péntek Szünet utáni első tanítási nap 2015.január 5: hétfő. - Tavaszi szünet: 2015.április április 7-ig. Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015.április 1: szerda. Szünet utáni első tanítási nap: 2015.április 8: szerda. Szakmai ellenőrzések-országos: A köznevelési ellátásban résztvevő kollégiumok ellenőrzése. Szakmai vizsgaidőszakok: - Írásbeli: 2015.május Szóbeli és gyakorlat: vizsga tevékenység 2015 május-június között. 1

2 A 2014/2014 tanév rendezvényterve DÁTUM RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE 2014.szeptember.1 A tanév első tanítási napja 2014.június.15 A tanév utolsó tanítási napja 2014.augusztus.26 Tanévnyitó 2014.november.3 Nevelőtestületi értekezlet 2015 január16 Osztályozói értekezlet 2015.január.26 Nevelőtestületi értekezlet 2015.április.01 Nevelőtestületi értekezlet 2015.április.28 Osztályozói értekezlet 2015.június.08. Osztályozói értekezlet 2015.június.26 Tanévzárás értekezlet Iskolai ünnepségek 2014.augusztus október március június.11 Tanévnyitó ünnepség Nemzeti ünnep (1956.október.23) Nemzeti ünnep (1848.március.15) Tanévzáró ünnepség Megemlékezések 2014.október február április június.16 Aradi vértanúkról való megemlékezés A kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés A holokauszt áldozatairól való megemlékezés Nemzeti összetartozás napja 2

3 A legfontosabb jogszabályok amelyek alapján a munkákat végezzék a 2014/15 tanévben. Szakképzés dokumentumai: A 2011.évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján megjelent OKJ-s és OKJ módosításának eljárás rendjéről szóló 150/2012 VII.6.kormányrendelet /2012. VII.6. Kormányrendelet szerint kiadott OKJ szeptember 1-én lépett hatályba. - 37/2013 (V.28) EMMI r.-ben kiadott szak mai és vizsgakövetelmények. - Szakképzési kerettanterv - Komplex vizsga - Komplex vizsga szóbeli tételei Napjainkra megváltozott a kitanulta a szakmát kifejezés jelentése és a helyesebb ha azt mondjuk, hogy megszerezte a szakképesítését. Az előző tanév kezdetéig megjelentek a szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítását szabályozó jogszabályok. A szakképzési kerettantervek alkalmazása valamennyi iskolarendszerű képzésben kötelező, így egységes óratervek, egységes tartalmat jelentő tantárgyak keretében sajátítják el a szakmát a fiatalok. A szakképzési rendszer átjárhatósága, rugalmassága, az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása érdekében számos újítás született. A képzési folyamat szabályozása mellett megváltozott a szakmai vizsgák jellege ben először tesznek komplex szakmai vizsgát a végzős tanulók. A komplex szakmai vizsgánál a hangsúly az átfogó tudás és a gyakorlati készségek mérésére helyeződött, amelyet a gyakorlatorientált, a valós munkatevékenységhez közelítő feladatok számonkérését teszi lehetővé. A szakképzés finanszírozásának alapelve mely szerint az első szakképesítés iskola rendszerben mindenkinek ingyenes, kiegészül azzal, hogy az állam csak a valóban hasznosítható szakképesítéseket finanszírozza. A szakmaszerkezeti döntés megyénként és fenntartónként határozza meg a korlátozás nélkül beiskolázható, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott képzéseket. Olyan képzéseket akar támogatni az állam, amelyre a munkaerőpiacnak szüksége van. Az állam, a gyakorlatorientált duális szakképzés általánossá válását támogatja. 3

4 Munka alapúvá kell tenni a tanulást, erősíteni az együttműködést az oktatás és az üzlet világa között. A vizsgáztatás dokumentumai: Elektronikus Törzslap: A komplex szakmai vizsgatörzslapok kitöltése a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága (NMH SZFI) által üzemeltetett elektronikus felületen történik. Így a vizsgára történő jelentkezéstől a vizsga törzslapjainak kitöltésén át egységes rendszerben történik a vizsgák nyilvántartása. Az elektronikus rendszer mellett megmarad a papír alapú nyilvántartás is. Komplex tételsor /szóbeli/illeszkedik a szakmai vizsgáztatás folyamatába. Az elmúlt években leértékelődött a kétkezi munka. Az iskolai rendszer szerkezetében és tartalmában is messze került a munkaerőpiactól ami munkanélküliséget is eredményezett ben lépett hatályba a módosult 2011-es szakképzési törvény. Az állam által elismert új szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei a kiadott követelménymodulok tartalmából épültek fel és komplex vizsgatevékenységeket tartalmaznak. A szakmai vizsgán (komplex) a szakképesítés valamennyi követelményére kiterjedően kell majd számot adni a tudásról. Szakképzési tankönyvellátás: Jogszabályok:2013.évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról. A 14/2013 IV.05 NGM rendelet 2-6.sz. mell. szakképzési kerettantervekhez elkészült tankönyvek a Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság új könyve: Dr. Koch Mónika: Munkahelyi egészség és biztonság alapjai. Bruesztné Kunvári Enikő: A foglalkoztatás alapjai Kiss Katalin: A tervezési folyamat alapvető lépései Sánta Eszter: Öltözéktervezés A tankönyvkatalógus fellehető a nive.hu weboldalon. 4

5 Jogszabályi változásokból adódó feladatok: gyakornok besorolása A jogszabályok különválasztják a 2013.szeptember elsejét megelőzően és a 2013 szeptember 1-ét követően létrejött pedagógus munkakörrel kapcsolatos követelményeket. A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus munkakörben foglalkoztatottat (pedagógus) gyakornok fokozatba kell sorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező. A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot pedagógus I. fokozatba kell sorolni. A pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak legalább 60%-ot kell elérnie a minősítő vizsgán. Feladat: - gyakornoki szabályzat elkészítése. Határidő: szeptember 30. Felelős: Igazgató - Mentor kijelölése: Határidő: szeptember Felelős: Igazgató - Regisztráció a KIR-ben. Felelős: Iskolatitkár Határidő: kinevezés másnapja. Az elmúlt tanév jogszabályi változásaiból adódó feladatok: Hatályba lépett a köznevelési törvény és a 326/2013 VIII. 30 kormányrendelet számos előírása. - a heti nevelés-oktatással lekötött munkaidő; - a heti 32 órás kötött munkaidő - maximum 30 napra lehet 26 óra feletti órát elrendelni; - elkezdődött a portfólió feltöltése; A minősítéssel kapcsolatos feladatok 2015-ben megkezdődnek. 5

6 Feltételek: 30 év szakmai gyakorlat vagy szakvizsga és legalább 8 év szakmai gyakorlat ben azokat minősítik akik 2014 április 30-ig jelentkeztek és igazgatójuk a KIR-ben regisztrálta a tevékenységüket, és portfóliójukat november 30-ig feltöltik a rendszerbe; A gyakornok alkalmazásával kapcsolatos problémákról A legfontosabb előírásokat a Köznevelési törvény 97. (20) határozza meg: Az a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, aki szeptember 1-jén már legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába sorolandó. Aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni. A gyakornoki besorolás legfontosabb tényezője a pedagógus munkakörben történő alkalmazás kezdő időpontja. 1. A pedagógus munkakörbe szeptember 1-jén vagy ezt követően kinevezettek 2. A pedagógus munkakörbe szeptember 1-jén vagy ezt követően kinevezettek 3. A gyakornoki besorolás kérdéseit számukra a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet határozza meg. 4. A 36. (1) bekezdése előírja, hogy a szóban forgó kormányrendelet gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a szeptember 1-jén vagy azt követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni (1): A két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusmunkakörben foglalkoztatottat Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező (2): Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves időszakot kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben rögzíteni. A gyakornok 7. a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 8. b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában 9. tesz minősítő vizsgát. 6

7 (6): A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok minősítő vizsgát köteles tenni. Pl.: ha a pedagógus kinevezése október 1-jén történt, akkor a munkáltató: gyakornok fokozatba sorolja, továbbá a munkaszerződésben előírja számára a szeptember 30-ig tartó kétéves gyakornoki időszakot előírja, hogy szeptember hónapban gyakornoki vizsgát kell tennie, kijelöli számára a munkáját segítő mentort, erről tájékoztatja a gyakornokot. Megjegyezzük, hogy a szeptember 1-jén vagy azt követően létesített jogviszony esetében a gyakornoki besorolás és a gyakornoki idő szempontjából nincs különbség a határozatlan és a határozott időre kinevezett pedagógusok között. 6. (1) Az intézményvezető kijelöli a mentort, aki segíti a gyakornokot. A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. A szeptember 1. előtt és után gyakornoki fokozatba sorolt pedagógusokra is vonatkoznak a köznevelési törvénynek a gyakornok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére vonatkozó előírásai. Nkt. 62. (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében hatvanöt százaléka lehet. A gyakornoki fokozatba sorolt tanárok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tehát heti 20 óra lehet. (40 óra-50%-20óra) Feladat: A gyakornok felkészítése a minősítő vizsgára. Felelős: igazgató és a mentor Határidő: folyamatos 7

8 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről Jogszabály ismertető 2014.március 25 A Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) évi 43. számában jelent meg a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet módosításáról szóló 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet. A rendelet március 26-án hatályba lépett! Az alábbi táblázat összefoglalja a feladatokat, kiemelve a pedagógust és az igazgatót közvetlenül érintő feladatokat. Pontosításra került a 12. (2) bekezdése is, ám a lényeg nem változott: a megismételt minősítő vizsga,a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a minimálbér 70%-a (2014-ben ez Ft). 8

9 A 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 32. (2)bek. módosítása alapján a 2013.szeptember 1- jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A saját kezdeményezésre induló minősítési eljárás feltételeként előírt szakmai gyakorlat idejébe, a gyakornoki időben megszerzett szakmai gyakorlat kivételével be kell számítani a 2013.szeptember 1. előtt megszerzett szakmai gyakorlatot is. Azonban(!), aki saját kezdeményezésére kéri a minősítési eljárást, annak le kell rónia az eljárási díjat is! A rendeletmódosítás több ponton módosította a Kormányrendeletet, az Oktatási Hivatal az intézményeknek megküldött értelmező levelekkel segíti a minél pontosabb jogértelmezést, de az alapos áttanulmányozás, összeolvasás szükséges. Az intézményvezetőknek a felkészülést követően tájékoztatási kötelezettsége is van kollégáik felé. A pedagógusok jogai, kötelességei: Az NKTV. a pedagógusok kötelességeit új elemekkel egészíti ki. - Pl. a tanuló munkájának értékelése, minősítése (eddig joga volt) - A pedagógus továbbképzés teljesítése; - pedagógus-hivatás etikai normáinak betartását beemeli a kötelességek közé. - A törvény megfogalmazza azokat az értékeket melyet mindenkitől elvár: - - egymás szeretetére, tiszteletére nevelés; - családi élet értékeinek megismerése,megbecsülése - környezettudatosságra, hazaszeretetre nevelés Feladat: Munkaköri leírások aktualizálása. Határidő: folyamatos Felelős: Igazgató Feladat: Pedagógus életpálya modell bevezetése szeptemberben az életpálya modell bevezetése 60%-os szinten úgy történt meg, hogy a köznevelési törvényben meghatározott illetmény alapot 60%-al megemeli. 9

10 A köznevelési törvény 97 a következő (20 a) bekezdéssel egészül ki. A 2013.szeptember 1 és 2014 augusztus 31 között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének: 118,5%-a középfokú; 157,8%-alapfokozat; 172,9%-mesterfokozat esetén; Feladat: átsorolások Felelős: gazdasági ügyintéző+igazgató Határidő: 2014.szeptember Átkerülés Pedagógus II. és Mesterpedagógus fokozatba. Kormányrendelet 36 (3.bekezdés) A pedagógus szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba sorolását 2015.január 1-vel; A besorolás feltétele, hogy 2014 április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által üzemeltetett informatikai rendszerbe. A portfólió elemeit a rendelet 8 -a határozza meg. A január 1-i ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus legkésőbb 2018.december 31-ig a 3 szerint minősítési eljárásban vesz részt. A pedagógusokkal kapcsolatos változások: szeptember 1-től lépett hatályba a köznevelési törvény számos olyan előírása, amely alapvetően változtatja meg az intézményvezetők munkaidő beosztással kapcsolatos feladatait szeptember 1-én lép hatályba a 326/2013 VIII.30 kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról amely fenntartótól függetlenüla köznevelési törvény hatálya alá tartozó minden intézményre vonatkozik majd. A rendelet megjelenésével a köznevelési intézményekre vonatkozóan hatályát veszti a 138/1992 (X.8) kormányrendelet 2013.szeptemberétől (09.01) alapvetően átalakul a pedagógusok beosztási rendje. A vezetők kivételével megszűnik a kötelező óraszám fogalma és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kerül, melynek mértéke-a munkáltató döntésétől függően-heti óra között lehet. Új kategóriaként jelenik meg a pedagógusok kötött munkaidejének fogalma, 10

11 melynek mértékét teljes státuszban történő alkalmazás esetén-heti 32 órában határozza meg a törvény. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: A köznevelési törvény (NKT bekezdés) szeptember 1-től hatályosan rendeli el A teljes munkaidő 65 százalékban (a továbbiakban: neveléssel oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el.. (22-26 óra/hét) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő tartalmának meghatározása az intézményvezető hatásköre. Munkaszervezés, tantárgyfelosztás miatt az órarendi órákon túl egyéb foglalkozások megtartását írjuk elő, törekedve a tantestületben az egyenletes munkaterhelés kialakítására. Az e célból tervezett egyéb foglalkozások köre, melyet a tantárgyfelosztás is tartalmaz: a) szakkör, érdeklődési kör, fejlesztő foglalkozások; b) egyedi v. csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás; c) szakmai versenyek, kulturális versenyek, pályázatok, divatbemutatók, iskolát népszerűsítő programok; d) a tanórák keretében meg nem valósítható programok-tárlat, múzeum, műhelylátogatás, kiállítások, vásárok Feladat: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő rögzítése, nyilvántartási rendszer finomítása. Felelős: Igazgató Határidő: 2014.október.30. A pedagógusok kötött munkaideje: Az NKT. 62 (5.bekezdés) definiálja a kötött munkaidő fogalmát: A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munakörben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének 80%-át (kötött munkaidő) az intézményvezető által-az e törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag, az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg. (heti 6 óra kötött munkaidő, heti óra neveléssel oktatással töltött idő. A kötött munkaidő többségében olyan feladatokat kell elvégezniük a pedagógusoknak, amelyek kizárólag az intézményben teljesíthetőek. A tanítási órák, egyéb foglalkozások 11

12 megtartása kitöltheti ennek a munkaidőnek többségét, ezt a feladatcsoportot nevezzük a neveléssel-oktatással eltöltött munkaidőnek. Feladat: kötött munkaidő rögzítése, nyilvántartás kidolgozása szeptembertől finomítás a tapasztalatok alapján. Felelős: igazgató Határidő: 2013.szeptember 1-től. Eseti helyettesítés szabályozása: A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha: - a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére; - a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt; - a betöltött munkakör ellátása betegség, baleset, vagy egyéb ok miatt lehetetlenné vált; A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túli elrendelés, a pedagógusonként változó heti órán felül, elrendelhető helyettesítés mértéke: A pedagógus számára elrendelhető tanóra és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon kettő, egy tanítási héten a 6 órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés csak a fenti valamelyik eset fennállása esetén rendelhető el. Egy pedagógus számára tanévenként 30 tanítási napra. Felelős: Igazgató Helyzetelemzés: A 2014/2015 tanévben tanulólétszámunk Nappali tagozaton: 13.évfolyam: összlétszám: 26 fő Divat-és stílustervező: 12 fő Grafikus: 14 fő Esti tagozaton: 38 fő Divat-stílustervező: 17 fő Grafikus: 21 fő Nappali tagozaton: 14.évfolyam: 20 fő Divat-stílustervező: 13 fő Grafikus: 7 fő Nappali tagozaton: 15.évfolyam: 8 fő Divat-és stílustervező: 8 fő 12

13 Személyi feltételeink: Engedélyezett dolgozói létszám: 9 fő Az intézmény főállású alkalmazottjainak száma: 4 fő Részmunkaidős alkalmazottak száma: 1 fő Óraadók száma: 12 fő Megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó: 12 fő Pedagógus továbbképzések: Jogszabály szerint kötelező, mely kötelezettség az NKT. 62 alapján 55. életévre módosult. Felül kell vizsgálni és aktualizálni a továbbképzési tervünket. Feladat: továbbképzési terv aktualizálása Felelős: igazgató Határidő: folyamatos TÁMOP pályázat továbbképzési programjának megvalósítása 2015/15 tanévben tervezett belső továbbképzések: Változások a tanügyi jogszabályokban; Pedagógus portfólió készítése; Digitális tananyagfejlesztés; Interaktív tábla használata; Felkészülés a komplex szakmai vizsgára; Felelős: Igazgató Határidő: folyamatos Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközök bővítésére, korszerűsítésére alig van forrás. Külső forrás igénybevételére szinte egyáltalán nincsen lehetőségünk. A nyár során fenntartói beruházásból megújult az iskola, tisztasági festés, parketta padlózatának rendbetétele, bútorzat bővítése történt. Nevelési feladataink: 1. Cél: Művészeteket befogadó, értő, és kedvelő fiatalok nevelése, pozitív értékek fejlesztése. 13

14 Iskolánk művészeti iskola, így a művészetet annak eszközeit hívja segítségül. tanulóink személyiségfejlesztése érdekében; Segíti annak kiteljesedését, képessé tesz a harmonikus életre, örömforrásul szolgál a mindennapi életben, örök érvényű értékeket képvisel, közvetít és hagyományoz. Segíti kötődésünket a nemzethez, közösséghez, családhoz. 2. Cél: Autonóm személyiségek nevelése Feladataink: Társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedés, magatartás és munkakultúra elsajátításának gyakoroltatásának elősegítése. Lehetőséget biztosítani tanulmányainknak, képességeinknek kibontakoztatására az eltérő szociális helyzetben élőknek esélyteremtés hátrányainak leküzdésében. Feladat: Házirend aktualizálás Határidő: november 1 Felelős: Igazgató 3. Cél: Kreatív gondolkodás fejlesztése A legfőbb, legfontosabb feladatunknak tekintjük tanulóink kreativitásának fejlesztését, a kreatív gondolkodásra nevelést. Ezáltal válnak sikeresebbé, ezáltal tudnak majd alkalmazkodni, gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni a munkaerőpiac elvárásaihoz, a gyorsan változó környezethez. A kreatív gondolkodásra nevelés eszköztára jelen kell legyen oktatási módszereinkben, oktatási programjainkban, tanáraink szemléletében, a motiváló környezetben, tanulóinkban. Kiemelt gondot fordítunk arra, hogy a szakelmélet és a szakmai gyakorlat azonos hangsúllyal szerepeljen oktatási programunkban. Gyakorlatias, gyakorlatközpontú oktatásra törekszünk. Kiemelten kezeljük a nyelvoktatást és a kommunikáció fejlesztést. Fontosnak tartjuk, hogy a jó hangulatú nyitott légkörű iskolában minden tanuló megtalálja a lehetőséget érdeklődése kielégítéséhez, saját fejlődéséhez és és a munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket kapjon. Kreatív gondolkodást segítő feladatgyűjtemény összeállítása. Felelős: munkaközösség vezető Határidő: folyamatos 14

15 4. Cél: Kiemelt célunk az egészséges személyiség kialakítása: feladat: Nyitott, barátságos iskolai légkör. Következetesség az elvárásokban. Világosan megfogalmazott követelmények. Tanulmányközpontú tanítás. Kompetenciafejlesztés: A kompetencia azon ismeretek, képességek, készségek, magatartási és viselkedésjegyek (attitűdök) összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes fejlesztésére. Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanulásnak szükséges készségek és képességek (alkalmazóképes tudás) A kompetenciafejlesztés területe: - Kommunikációs (anyanyelvi és idegen nyelvi) információs készségek; - Kreativitás fejlesztés; - Problémamegoldó-képesség; - Konfliktus megoldás; - Együttműködési készség; - Fenntarthatóság elfogadása (megfelelő viszony a környezethez); - Fizikai és mentális egészség; A kompetenciafejlesztés színtere a tanórán kívüli tevékenységek. Tanulmányi és egyéb versenyek Országos mintázó, és rajz verseny. Tájékoztató rendszer és közzétételi lista Az intézmény minden év október 31-ig (október 1-i állapotnak megfelelően) a KIR tájékoztató rendszerében adatokat köteles megadni, továbbá a megadott adatokat ezen időpontig a köteles átvezetni. Az adatokat kizárólag a KIR felületen kell rögzíteni. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. Feladat: közzétételi lista frissítése, hivatalos adatszolgáltatás biztosítása. Felelős: Iskolatitkár Határidő: folyamatos Feladat: KIR rendszer aktualizálása, adatmódosítás Felelős: Igazgató, iskolatitkár 15

16 Határidő: folyamatos Feladat: Honlap frissítése Facebook oldal frissítése Felelős: Grafikus művésztanár Határidő: folyamatos Tanítás nélküli munkanapok felhasználása a 2014/2015 tanévben 2014/15-ben 6 napot tervezhetünk 6 napot a DÖK Diákönkormányzat használhat fel. 3 napot pedagógusok továbbképzésére (kreatív tábla használata tananyagfejlesztés kooperatív technikák portfólió) 2 napot tanulmányi kirándulásra szánunk. Feladat: Igazgató Határidő: folyamatos Ellenőrzés, értékelés iskolánkban Értékelés: Minden emberi munkának, teljesítménynek szüksége van a visszajelzésre, megerősítésre, és/vagy a hibajelzésre. Létfontosságúak azok a tényezők, folyamatok, amelyek tájékoztatnak a teljesítményükről. A teljesítményértékelés célja: - értékelő, minősítő következtetésre jutni az elért eredményekről - fejleszteni, változtatni akarja az értékeltek teljesítményt eredményező magatartását. Magában foglalja azt is, hogy - mit értékelünk - ki értékeljen - melyik eljárást alkalmazzuk - hogyan ismertessük meg az értékelési eredményeket - értékelés nem egyenlő az ellenőrzéssel. Az érékelés az intézmény, a fenntartó és a központi irányítás jóváhagyott dokumentumában megfogalmazott szakmai célkitűzéseket veti össze a tényleges működés eredményével. Szempontrendszere az érintettek bevonásával válik legitimmé. 16

17 Intézményi értékelési rendszerünk A pedagógusmunka értékelésével kapcsolatban csak azt tudjuk, hogyan nem működik. Ha viszont kialakulóban lévő intézményrendszere (országos) csupán hatósági jogkörével próbál meg élni, számíthat az intézmények ellentállására s ez is ellene hat a minőségbiztosításnak. Reméljük, hogy külső törekvéseink találkoznak belső minőségbiztosítási szándékainkkal. Értékelés: - a tanulók - a pedagógus - az intézmény szervezet szintjén kell elvégeznünk. A tanulók értékelése csak akkor tudja betölteni fejlesztő szerepét, ha beillesztjük a teljes nevelési oktatási folyamatba. Típusai: diagnosztikus (helyzetfeltárás) formatív (fejlesztés, formálás) szummatív (eredmények megállapítása) A pedagógusok értékelése: Ahhoz, hogy megismerjük azokat a módszereket, amelyek segítségével a pedagógusok teljesítményét értékeljük, számba kell vennünk azokat a tényezőket, személyiségjegyeket, magatartásformákat, amelyet az oktatásügy, a társadalom elvár tőlünk pedagógusoktól. Az ellenőrzés, értékelés elfogadható mutatói: - képzettség - tanítványaink mérhető és tapasztalható fejlődése - kötelességek teljesítése - személyiség és etikai normák megtartása A pedagógusmunka értékelése a személyügyi munka egyik legneuralgikusabb pontja. Teljesítményértékelésükhöz támpontul szolgál a Pedagógiai Program, valamint a Minőségi, illetve a Kiemelkedő munkateljesítményért járó kereset kiegészítés szabályzata. Az iskola mint szervezet értékelése Az oktatás szolgáltatásként való funkcionálása magával hozta, hogy az intézménynek piaci viszonyok között kell működniük. 17

18 A kereslet határozza meg a kínálatot, s szelektálja az iskolákat, amelyek az új viszonyok között életképtelenek. Ezért is fontos, hogy megismerjük szervezetünk belső folyamatait, kísérjük figyelemmel az iskolahasználók igényeit, tartsuk a kapcsolatot velük. A pedagógiai munkaközösségünk tevékenységében központi helyet foglal el értékelési rendszerünk (belső) fejlesztése, az iskolaműködés elemzéséhez használható csomópontok megkeresése. Várható feladatok: - tanulók értékelése A Pedagógiai Programban meghatározott értékelési rendszerünk fejlesztése. - pedagógus értékelés szempontrendszerének fejlesztése, kidolgozása, gyakorlatban való érvényesítése - intézményértékelés elemzési csomópontok meghatározása, módszerek kidolgozása. Munkaközösség: Fogalma szerint az azonos tantárgyat tanító tanárok közössége, melynek élén egy olyan kolléga áll, akinek megbízatásával rátermettsége és szervezőkészsége miatt a többiek egyetértenek. Iskolánkban sajnos nincs olyan tanári kar, ahol több (7-8) ember foglalkozna egy egy tantárggyal, így önálló sejtbe tömörülni nincs értelme. Ezért választottuk helyette a művészeti munkaközösség alakítását, még akkor is, ha tudjuk, hogy ezzel a munkaközösség alapfunkcióját veszélyeztetjük, hogy tudniillik a meghatározott tantárgyat gondozza. A feladatok összekeverednek, összemosódnak a kevert típusú közösségben, s ez kihat az egész iskola munkájára. A jó munkaközösség olajozottan szervezi a tantárgyi, iskolai életet. Időben jól informálja tanulóit a vizsgákról, versenyekről, pályázati lehetőségekről, hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy iskolai vagy iskolák közi szinteken is jól szerepeljenek. 18

19 A munkaközösség és az igazgató Az iskola működésében az intézményvezető nem az egyes tanárokkal tart kapcsolatot, kivéve amikor konkrét problémák megbeszélésével személyes kontaktusnak kell létrejönni, hanem a munkaközösség-vezetőn keresztül érintkezik a tantestület egészével. Számára a munkaközösség-vezető összekötő funkciót tölt be az iskolavezetés elhatározásai, javaslatai döntései közvetítésével. Igazgató gyűjti össze azokat a felülről jövő, iskolát mozgató információkat, amelyek az iskola életét belülről befolyásolják. A munkaközösség konkrét feladata Házi versenyek szervezése és lebonyolítása, hiszen ezek a megmérettetések készítik fel a diákokat a megyei, országos döntőkre. A tehetséges diákok kiválogatása és támogatása, kevésbé felkészült tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése. Szakkönyvek felkutatása, propagálása. Beszámoló tudományos konferenciákról. A munkaközösség speciális feladata A kezdők segítése. A gyakornok segítése A tanév eleji munkaközösségi értekezlet fő témái: a tanév szakmai és speciális célja az év végi komplex vizsga, szóbeli tételsor szóbelihez az év ünnepélyeinek helye és szerepe az oktatásban szakmai kirándulások szervezése munkaközösségi tagok munkájának értékelése továbbképzés területei (kreatív tábla használata, digitális tananyagkészítés) A célok megbeszélése után a munkaközösség-vezető elkészíti a munkaközösség részletes munkatervét. Előzetes bejelentkezés alapján órákat látogat, szakmai pedagógiai szempontból értékeli, javaslatot tesz javításukra. 19

20 Óralátogatás célja: segítőkészen vizsgálni a tanárok szakmai módszereit, pedagógus magatartását, a tanóra hatékonyságát, eredményességét az óra után szakszerű óraelemzés megállapítani mit lenne jó változtatni, jobbítani, egymás látogatása is jó lenne. Emberi kapcsolatok kialakítása a kollégák között kirándulás tanévnyitó, - záró ünneplése egy egy kolléga sikerének megünneplése. I. A 2014/21015 tanév kiemelt feladata az előbbiek alapján: - biztosítani iskolánkban a nyugodt munkavégzés feltételeit - az iskola pedagógusait segíteni a komplex szakmai vizsgára való felkészítésben. - szakképzési jogszabályok, dokumentumok (Szakmai és vizsgakövetelmények; Szakképzési kerettanterv; Nemzeti köznevelési trv.; Szakképzési trv.) megismerésének, alkalmazásának segítése, irányítása, az egy szakmai csoportban dolgozó tanárok munkájának összehangolása. - a szakképzési kerettantervekben foglaltak megvalósítását segítő tárgyi feltételek biztosítása előteremrése. - SNI diákok részére szakmai vizsgára felkészítő tananyag összeállítása - tanmenetek gondos elkészítése - pedagógusok képzése, továbbképzése - folyamatos belső ellenőrzés - városi rendezvényeken való részvétel - IKT technológia alkalmazásának segítése Az oktatás terén projekt- és portfolio módszer rendszeres alkalmazása kooperatív technikák elsajátítása, alkalmazása motiválás, önművelés igényének felkeltése, az élethosszig tartó tanulás érdekében infokommunikációs technika idegen nyelvi kommunikáció erősítése 20

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben

A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben A pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói rendszer a 2014/2015-ös tanévben Pedagógusok előmeneteli rendszere 2015. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horgos Vilmos Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A szabályzat

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA Készítette: Vetési Márta SZOLNOK 2015. augusztus 28. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Pf:129. Tel: 76/500-380 76/320-964 Fax: 76/500-387 E-mail: refaltisk@krek.hu Igazgató: Dr. Szabó Ildikó Tel: 76/500-385 OM azonosító:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben