DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév"

Átírás

1 DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév A 2014/2015 tanév rendje:/35/2014.(iv.30)6 EMMI rendelet alapján. A tanítási év: - Első tanítási nap 2014.szeptember 1: hétfő - Utolsó tanítási napja június 15: hétfő Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2015.április.30 A tanítási napok száma: a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolákban: 180 nap. Az első félév: 2015.január 16-ig tart január 23-ig értesítik az iskolák a tanulókat ill. a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. - Őszi szünet: 2014.okt okt.31-ig tart; Szünet előtti utolsó tanítási nap 2014.október 22: szerda. Szünet utáni első tanítási nap 2014.november 3: hétfő. - Téli szünet: december január.02 Karácsonyi party: 2014.december 18: csütörtök. Szünet előtti utolsó tanítási nap 2014.december 19: péntek Szünet utáni első tanítási nap 2015.január 5: hétfő. - Tavaszi szünet: 2015.április április 7-ig. Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015.április 1: szerda. Szünet utáni első tanítási nap: 2015.április 8: szerda. Szakmai ellenőrzések-országos: A köznevelési ellátásban résztvevő kollégiumok ellenőrzése. Szakmai vizsgaidőszakok: - Írásbeli: 2015.május Szóbeli és gyakorlat: vizsga tevékenység 2015 május-június között. 1

2 A 2014/2014 tanév rendezvényterve DÁTUM RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE 2014.szeptember.1 A tanév első tanítási napja 2014.június.15 A tanév utolsó tanítási napja 2014.augusztus.26 Tanévnyitó 2014.november.3 Nevelőtestületi értekezlet 2015 január16 Osztályozói értekezlet 2015.január.26 Nevelőtestületi értekezlet 2015.április.01 Nevelőtestületi értekezlet 2015.április.28 Osztályozói értekezlet 2015.június.08. Osztályozói értekezlet 2015.június.26 Tanévzárás értekezlet Iskolai ünnepségek 2014.augusztus október március június.11 Tanévnyitó ünnepség Nemzeti ünnep (1956.október.23) Nemzeti ünnep (1848.március.15) Tanévzáró ünnepség Megemlékezések 2014.október február április június.16 Aradi vértanúkról való megemlékezés A kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés A holokauszt áldozatairól való megemlékezés Nemzeti összetartozás napja 2

3 A legfontosabb jogszabályok amelyek alapján a munkákat végezzék a 2014/15 tanévben. Szakképzés dokumentumai: A 2011.évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján megjelent OKJ-s és OKJ módosításának eljárás rendjéről szóló 150/2012 VII.6.kormányrendelet /2012. VII.6. Kormányrendelet szerint kiadott OKJ szeptember 1-én lépett hatályba. - 37/2013 (V.28) EMMI r.-ben kiadott szak mai és vizsgakövetelmények. - Szakképzési kerettanterv - Komplex vizsga - Komplex vizsga szóbeli tételei Napjainkra megváltozott a kitanulta a szakmát kifejezés jelentése és a helyesebb ha azt mondjuk, hogy megszerezte a szakképesítését. Az előző tanév kezdetéig megjelentek a szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítását szabályozó jogszabályok. A szakképzési kerettantervek alkalmazása valamennyi iskolarendszerű képzésben kötelező, így egységes óratervek, egységes tartalmat jelentő tantárgyak keretében sajátítják el a szakmát a fiatalok. A szakképzési rendszer átjárhatósága, rugalmassága, az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása érdekében számos újítás született. A képzési folyamat szabályozása mellett megváltozott a szakmai vizsgák jellege ben először tesznek komplex szakmai vizsgát a végzős tanulók. A komplex szakmai vizsgánál a hangsúly az átfogó tudás és a gyakorlati készségek mérésére helyeződött, amelyet a gyakorlatorientált, a valós munkatevékenységhez közelítő feladatok számonkérését teszi lehetővé. A szakképzés finanszírozásának alapelve mely szerint az első szakképesítés iskola rendszerben mindenkinek ingyenes, kiegészül azzal, hogy az állam csak a valóban hasznosítható szakképesítéseket finanszírozza. A szakmaszerkezeti döntés megyénként és fenntartónként határozza meg a korlátozás nélkül beiskolázható, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott képzéseket. Olyan képzéseket akar támogatni az állam, amelyre a munkaerőpiacnak szüksége van. Az állam, a gyakorlatorientált duális szakképzés általánossá válását támogatja. 3

4 Munka alapúvá kell tenni a tanulást, erősíteni az együttműködést az oktatás és az üzlet világa között. A vizsgáztatás dokumentumai: Elektronikus Törzslap: A komplex szakmai vizsgatörzslapok kitöltése a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága (NMH SZFI) által üzemeltetett elektronikus felületen történik. Így a vizsgára történő jelentkezéstől a vizsga törzslapjainak kitöltésén át egységes rendszerben történik a vizsgák nyilvántartása. Az elektronikus rendszer mellett megmarad a papír alapú nyilvántartás is. Komplex tételsor /szóbeli/illeszkedik a szakmai vizsgáztatás folyamatába. Az elmúlt években leértékelődött a kétkezi munka. Az iskolai rendszer szerkezetében és tartalmában is messze került a munkaerőpiactól ami munkanélküliséget is eredményezett ben lépett hatályba a módosult 2011-es szakképzési törvény. Az állam által elismert új szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei a kiadott követelménymodulok tartalmából épültek fel és komplex vizsgatevékenységeket tartalmaznak. A szakmai vizsgán (komplex) a szakképesítés valamennyi követelményére kiterjedően kell majd számot adni a tudásról. Szakképzési tankönyvellátás: Jogszabályok:2013.évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról. A 14/2013 IV.05 NGM rendelet 2-6.sz. mell. szakképzési kerettantervekhez elkészült tankönyvek a Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság új könyve: Dr. Koch Mónika: Munkahelyi egészség és biztonság alapjai. Bruesztné Kunvári Enikő: A foglalkoztatás alapjai Kiss Katalin: A tervezési folyamat alapvető lépései Sánta Eszter: Öltözéktervezés A tankönyvkatalógus fellehető a nive.hu weboldalon. 4

5 Jogszabályi változásokból adódó feladatok: gyakornok besorolása A jogszabályok különválasztják a 2013.szeptember elsejét megelőzően és a 2013 szeptember 1-ét követően létrejött pedagógus munkakörrel kapcsolatos követelményeket. A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus munkakörben foglalkoztatottat (pedagógus) gyakornok fokozatba kell sorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező. A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot pedagógus I. fokozatba kell sorolni. A pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak legalább 60%-ot kell elérnie a minősítő vizsgán. Feladat: - gyakornoki szabályzat elkészítése. Határidő: szeptember 30. Felelős: Igazgató - Mentor kijelölése: Határidő: szeptember Felelős: Igazgató - Regisztráció a KIR-ben. Felelős: Iskolatitkár Határidő: kinevezés másnapja. Az elmúlt tanév jogszabályi változásaiból adódó feladatok: Hatályba lépett a köznevelési törvény és a 326/2013 VIII. 30 kormányrendelet számos előírása. - a heti nevelés-oktatással lekötött munkaidő; - a heti 32 órás kötött munkaidő - maximum 30 napra lehet 26 óra feletti órát elrendelni; - elkezdődött a portfólió feltöltése; A minősítéssel kapcsolatos feladatok 2015-ben megkezdődnek. 5

6 Feltételek: 30 év szakmai gyakorlat vagy szakvizsga és legalább 8 év szakmai gyakorlat ben azokat minősítik akik 2014 április 30-ig jelentkeztek és igazgatójuk a KIR-ben regisztrálta a tevékenységüket, és portfóliójukat november 30-ig feltöltik a rendszerbe; A gyakornok alkalmazásával kapcsolatos problémákról A legfontosabb előírásokat a Köznevelési törvény 97. (20) határozza meg: Az a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, aki szeptember 1-jén már legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába sorolandó. Aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni. A gyakornoki besorolás legfontosabb tényezője a pedagógus munkakörben történő alkalmazás kezdő időpontja. 1. A pedagógus munkakörbe szeptember 1-jén vagy ezt követően kinevezettek 2. A pedagógus munkakörbe szeptember 1-jén vagy ezt követően kinevezettek 3. A gyakornoki besorolás kérdéseit számukra a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet határozza meg. 4. A 36. (1) bekezdése előírja, hogy a szóban forgó kormányrendelet gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a szeptember 1-jén vagy azt követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni (1): A két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusmunkakörben foglalkoztatottat Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező (2): Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves időszakot kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben rögzíteni. A gyakornok 7. a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 8. b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában 9. tesz minősítő vizsgát. 6

7 (6): A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok minősítő vizsgát köteles tenni. Pl.: ha a pedagógus kinevezése október 1-jén történt, akkor a munkáltató: gyakornok fokozatba sorolja, továbbá a munkaszerződésben előírja számára a szeptember 30-ig tartó kétéves gyakornoki időszakot előírja, hogy szeptember hónapban gyakornoki vizsgát kell tennie, kijelöli számára a munkáját segítő mentort, erről tájékoztatja a gyakornokot. Megjegyezzük, hogy a szeptember 1-jén vagy azt követően létesített jogviszony esetében a gyakornoki besorolás és a gyakornoki idő szempontjából nincs különbség a határozatlan és a határozott időre kinevezett pedagógusok között. 6. (1) Az intézményvezető kijelöli a mentort, aki segíti a gyakornokot. A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. A szeptember 1. előtt és után gyakornoki fokozatba sorolt pedagógusokra is vonatkoznak a köznevelési törvénynek a gyakornok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére vonatkozó előírásai. Nkt. 62. (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében hatvanöt százaléka lehet. A gyakornoki fokozatba sorolt tanárok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tehát heti 20 óra lehet. (40 óra-50%-20óra) Feladat: A gyakornok felkészítése a minősítő vizsgára. Felelős: igazgató és a mentor Határidő: folyamatos 7

8 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről Jogszabály ismertető 2014.március 25 A Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) évi 43. számában jelent meg a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet módosításáról szóló 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet. A rendelet március 26-án hatályba lépett! Az alábbi táblázat összefoglalja a feladatokat, kiemelve a pedagógust és az igazgatót közvetlenül érintő feladatokat. Pontosításra került a 12. (2) bekezdése is, ám a lényeg nem változott: a megismételt minősítő vizsga,a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a minimálbér 70%-a (2014-ben ez Ft). 8

9 A 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 32. (2)bek. módosítása alapján a 2013.szeptember 1- jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A saját kezdeményezésre induló minősítési eljárás feltételeként előírt szakmai gyakorlat idejébe, a gyakornoki időben megszerzett szakmai gyakorlat kivételével be kell számítani a 2013.szeptember 1. előtt megszerzett szakmai gyakorlatot is. Azonban(!), aki saját kezdeményezésére kéri a minősítési eljárást, annak le kell rónia az eljárási díjat is! A rendeletmódosítás több ponton módosította a Kormányrendeletet, az Oktatási Hivatal az intézményeknek megküldött értelmező levelekkel segíti a minél pontosabb jogértelmezést, de az alapos áttanulmányozás, összeolvasás szükséges. Az intézményvezetőknek a felkészülést követően tájékoztatási kötelezettsége is van kollégáik felé. A pedagógusok jogai, kötelességei: Az NKTV. a pedagógusok kötelességeit új elemekkel egészíti ki. - Pl. a tanuló munkájának értékelése, minősítése (eddig joga volt) - A pedagógus továbbképzés teljesítése; - pedagógus-hivatás etikai normáinak betartását beemeli a kötelességek közé. - A törvény megfogalmazza azokat az értékeket melyet mindenkitől elvár: - - egymás szeretetére, tiszteletére nevelés; - családi élet értékeinek megismerése,megbecsülése - környezettudatosságra, hazaszeretetre nevelés Feladat: Munkaköri leírások aktualizálása. Határidő: folyamatos Felelős: Igazgató Feladat: Pedagógus életpálya modell bevezetése szeptemberben az életpálya modell bevezetése 60%-os szinten úgy történt meg, hogy a köznevelési törvényben meghatározott illetmény alapot 60%-al megemeli. 9

10 A köznevelési törvény 97 a következő (20 a) bekezdéssel egészül ki. A 2013.szeptember 1 és 2014 augusztus 31 között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének: 118,5%-a középfokú; 157,8%-alapfokozat; 172,9%-mesterfokozat esetén; Feladat: átsorolások Felelős: gazdasági ügyintéző+igazgató Határidő: 2014.szeptember Átkerülés Pedagógus II. és Mesterpedagógus fokozatba. Kormányrendelet 36 (3.bekezdés) A pedagógus szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba sorolását 2015.január 1-vel; A besorolás feltétele, hogy 2014 április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által üzemeltetett informatikai rendszerbe. A portfólió elemeit a rendelet 8 -a határozza meg. A január 1-i ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus legkésőbb 2018.december 31-ig a 3 szerint minősítési eljárásban vesz részt. A pedagógusokkal kapcsolatos változások: szeptember 1-től lépett hatályba a köznevelési törvény számos olyan előírása, amely alapvetően változtatja meg az intézményvezetők munkaidő beosztással kapcsolatos feladatait szeptember 1-én lép hatályba a 326/2013 VIII.30 kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról amely fenntartótól függetlenüla köznevelési törvény hatálya alá tartozó minden intézményre vonatkozik majd. A rendelet megjelenésével a köznevelési intézményekre vonatkozóan hatályát veszti a 138/1992 (X.8) kormányrendelet 2013.szeptemberétől (09.01) alapvetően átalakul a pedagógusok beosztási rendje. A vezetők kivételével megszűnik a kötelező óraszám fogalma és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kerül, melynek mértéke-a munkáltató döntésétől függően-heti óra között lehet. Új kategóriaként jelenik meg a pedagógusok kötött munkaidejének fogalma, 10

11 melynek mértékét teljes státuszban történő alkalmazás esetén-heti 32 órában határozza meg a törvény. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: A köznevelési törvény (NKT bekezdés) szeptember 1-től hatályosan rendeli el A teljes munkaidő 65 százalékban (a továbbiakban: neveléssel oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el.. (22-26 óra/hét) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő tartalmának meghatározása az intézményvezető hatásköre. Munkaszervezés, tantárgyfelosztás miatt az órarendi órákon túl egyéb foglalkozások megtartását írjuk elő, törekedve a tantestületben az egyenletes munkaterhelés kialakítására. Az e célból tervezett egyéb foglalkozások köre, melyet a tantárgyfelosztás is tartalmaz: a) szakkör, érdeklődési kör, fejlesztő foglalkozások; b) egyedi v. csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás; c) szakmai versenyek, kulturális versenyek, pályázatok, divatbemutatók, iskolát népszerűsítő programok; d) a tanórák keretében meg nem valósítható programok-tárlat, múzeum, műhelylátogatás, kiállítások, vásárok Feladat: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő rögzítése, nyilvántartási rendszer finomítása. Felelős: Igazgató Határidő: 2014.október.30. A pedagógusok kötött munkaideje: Az NKT. 62 (5.bekezdés) definiálja a kötött munkaidő fogalmát: A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munakörben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének 80%-át (kötött munkaidő) az intézményvezető által-az e törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag, az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg. (heti 6 óra kötött munkaidő, heti óra neveléssel oktatással töltött idő. A kötött munkaidő többségében olyan feladatokat kell elvégezniük a pedagógusoknak, amelyek kizárólag az intézményben teljesíthetőek. A tanítási órák, egyéb foglalkozások 11

12 megtartása kitöltheti ennek a munkaidőnek többségét, ezt a feladatcsoportot nevezzük a neveléssel-oktatással eltöltött munkaidőnek. Feladat: kötött munkaidő rögzítése, nyilvántartás kidolgozása szeptembertől finomítás a tapasztalatok alapján. Felelős: igazgató Határidő: 2013.szeptember 1-től. Eseti helyettesítés szabályozása: A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha: - a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére; - a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt; - a betöltött munkakör ellátása betegség, baleset, vagy egyéb ok miatt lehetetlenné vált; A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túli elrendelés, a pedagógusonként változó heti órán felül, elrendelhető helyettesítés mértéke: A pedagógus számára elrendelhető tanóra és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon kettő, egy tanítási héten a 6 órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés csak a fenti valamelyik eset fennállása esetén rendelhető el. Egy pedagógus számára tanévenként 30 tanítási napra. Felelős: Igazgató Helyzetelemzés: A 2014/2015 tanévben tanulólétszámunk Nappali tagozaton: 13.évfolyam: összlétszám: 26 fő Divat-és stílustervező: 12 fő Grafikus: 14 fő Esti tagozaton: 38 fő Divat-stílustervező: 17 fő Grafikus: 21 fő Nappali tagozaton: 14.évfolyam: 20 fő Divat-stílustervező: 13 fő Grafikus: 7 fő Nappali tagozaton: 15.évfolyam: 8 fő Divat-és stílustervező: 8 fő 12

13 Személyi feltételeink: Engedélyezett dolgozói létszám: 9 fő Az intézmény főállású alkalmazottjainak száma: 4 fő Részmunkaidős alkalmazottak száma: 1 fő Óraadók száma: 12 fő Megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó: 12 fő Pedagógus továbbképzések: Jogszabály szerint kötelező, mely kötelezettség az NKT. 62 alapján 55. életévre módosult. Felül kell vizsgálni és aktualizálni a továbbképzési tervünket. Feladat: továbbképzési terv aktualizálása Felelős: igazgató Határidő: folyamatos TÁMOP pályázat továbbképzési programjának megvalósítása 2015/15 tanévben tervezett belső továbbképzések: Változások a tanügyi jogszabályokban; Pedagógus portfólió készítése; Digitális tananyagfejlesztés; Interaktív tábla használata; Felkészülés a komplex szakmai vizsgára; Felelős: Igazgató Határidő: folyamatos Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközök bővítésére, korszerűsítésére alig van forrás. Külső forrás igénybevételére szinte egyáltalán nincsen lehetőségünk. A nyár során fenntartói beruházásból megújult az iskola, tisztasági festés, parketta padlózatának rendbetétele, bútorzat bővítése történt. Nevelési feladataink: 1. Cél: Művészeteket befogadó, értő, és kedvelő fiatalok nevelése, pozitív értékek fejlesztése. 13

14 Iskolánk művészeti iskola, így a művészetet annak eszközeit hívja segítségül. tanulóink személyiségfejlesztése érdekében; Segíti annak kiteljesedését, képessé tesz a harmonikus életre, örömforrásul szolgál a mindennapi életben, örök érvényű értékeket képvisel, közvetít és hagyományoz. Segíti kötődésünket a nemzethez, közösséghez, családhoz. 2. Cél: Autonóm személyiségek nevelése Feladataink: Társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedés, magatartás és munkakultúra elsajátításának gyakoroltatásának elősegítése. Lehetőséget biztosítani tanulmányainknak, képességeinknek kibontakoztatására az eltérő szociális helyzetben élőknek esélyteremtés hátrányainak leküzdésében. Feladat: Házirend aktualizálás Határidő: november 1 Felelős: Igazgató 3. Cél: Kreatív gondolkodás fejlesztése A legfőbb, legfontosabb feladatunknak tekintjük tanulóink kreativitásának fejlesztését, a kreatív gondolkodásra nevelést. Ezáltal válnak sikeresebbé, ezáltal tudnak majd alkalmazkodni, gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni a munkaerőpiac elvárásaihoz, a gyorsan változó környezethez. A kreatív gondolkodásra nevelés eszköztára jelen kell legyen oktatási módszereinkben, oktatási programjainkban, tanáraink szemléletében, a motiváló környezetben, tanulóinkban. Kiemelt gondot fordítunk arra, hogy a szakelmélet és a szakmai gyakorlat azonos hangsúllyal szerepeljen oktatási programunkban. Gyakorlatias, gyakorlatközpontú oktatásra törekszünk. Kiemelten kezeljük a nyelvoktatást és a kommunikáció fejlesztést. Fontosnak tartjuk, hogy a jó hangulatú nyitott légkörű iskolában minden tanuló megtalálja a lehetőséget érdeklődése kielégítéséhez, saját fejlődéséhez és és a munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket kapjon. Kreatív gondolkodást segítő feladatgyűjtemény összeállítása. Felelős: munkaközösség vezető Határidő: folyamatos 14

15 4. Cél: Kiemelt célunk az egészséges személyiség kialakítása: feladat: Nyitott, barátságos iskolai légkör. Következetesség az elvárásokban. Világosan megfogalmazott követelmények. Tanulmányközpontú tanítás. Kompetenciafejlesztés: A kompetencia azon ismeretek, képességek, készségek, magatartási és viselkedésjegyek (attitűdök) összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes fejlesztésére. Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanulásnak szükséges készségek és képességek (alkalmazóképes tudás) A kompetenciafejlesztés területe: - Kommunikációs (anyanyelvi és idegen nyelvi) információs készségek; - Kreativitás fejlesztés; - Problémamegoldó-képesség; - Konfliktus megoldás; - Együttműködési készség; - Fenntarthatóság elfogadása (megfelelő viszony a környezethez); - Fizikai és mentális egészség; A kompetenciafejlesztés színtere a tanórán kívüli tevékenységek. Tanulmányi és egyéb versenyek Országos mintázó, és rajz verseny. Tájékoztató rendszer és közzétételi lista Az intézmény minden év október 31-ig (október 1-i állapotnak megfelelően) a KIR tájékoztató rendszerében adatokat köteles megadni, továbbá a megadott adatokat ezen időpontig a köteles átvezetni. Az adatokat kizárólag a KIR felületen kell rögzíteni. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. Feladat: közzétételi lista frissítése, hivatalos adatszolgáltatás biztosítása. Felelős: Iskolatitkár Határidő: folyamatos Feladat: KIR rendszer aktualizálása, adatmódosítás Felelős: Igazgató, iskolatitkár 15

16 Határidő: folyamatos Feladat: Honlap frissítése Facebook oldal frissítése Felelős: Grafikus művésztanár Határidő: folyamatos Tanítás nélküli munkanapok felhasználása a 2014/2015 tanévben 2014/15-ben 6 napot tervezhetünk 6 napot a DÖK Diákönkormányzat használhat fel. 3 napot pedagógusok továbbképzésére (kreatív tábla használata tananyagfejlesztés kooperatív technikák portfólió) 2 napot tanulmányi kirándulásra szánunk. Feladat: Igazgató Határidő: folyamatos Ellenőrzés, értékelés iskolánkban Értékelés: Minden emberi munkának, teljesítménynek szüksége van a visszajelzésre, megerősítésre, és/vagy a hibajelzésre. Létfontosságúak azok a tényezők, folyamatok, amelyek tájékoztatnak a teljesítményükről. A teljesítményértékelés célja: - értékelő, minősítő következtetésre jutni az elért eredményekről - fejleszteni, változtatni akarja az értékeltek teljesítményt eredményező magatartását. Magában foglalja azt is, hogy - mit értékelünk - ki értékeljen - melyik eljárást alkalmazzuk - hogyan ismertessük meg az értékelési eredményeket - értékelés nem egyenlő az ellenőrzéssel. Az érékelés az intézmény, a fenntartó és a központi irányítás jóváhagyott dokumentumában megfogalmazott szakmai célkitűzéseket veti össze a tényleges működés eredményével. Szempontrendszere az érintettek bevonásával válik legitimmé. 16

17 Intézményi értékelési rendszerünk A pedagógusmunka értékelésével kapcsolatban csak azt tudjuk, hogyan nem működik. Ha viszont kialakulóban lévő intézményrendszere (országos) csupán hatósági jogkörével próbál meg élni, számíthat az intézmények ellentállására s ez is ellene hat a minőségbiztosításnak. Reméljük, hogy külső törekvéseink találkoznak belső minőségbiztosítási szándékainkkal. Értékelés: - a tanulók - a pedagógus - az intézmény szervezet szintjén kell elvégeznünk. A tanulók értékelése csak akkor tudja betölteni fejlesztő szerepét, ha beillesztjük a teljes nevelési oktatási folyamatba. Típusai: diagnosztikus (helyzetfeltárás) formatív (fejlesztés, formálás) szummatív (eredmények megállapítása) A pedagógusok értékelése: Ahhoz, hogy megismerjük azokat a módszereket, amelyek segítségével a pedagógusok teljesítményét értékeljük, számba kell vennünk azokat a tényezőket, személyiségjegyeket, magatartásformákat, amelyet az oktatásügy, a társadalom elvár tőlünk pedagógusoktól. Az ellenőrzés, értékelés elfogadható mutatói: - képzettség - tanítványaink mérhető és tapasztalható fejlődése - kötelességek teljesítése - személyiség és etikai normák megtartása A pedagógusmunka értékelése a személyügyi munka egyik legneuralgikusabb pontja. Teljesítményértékelésükhöz támpontul szolgál a Pedagógiai Program, valamint a Minőségi, illetve a Kiemelkedő munkateljesítményért járó kereset kiegészítés szabályzata. Az iskola mint szervezet értékelése Az oktatás szolgáltatásként való funkcionálása magával hozta, hogy az intézménynek piaci viszonyok között kell működniük. 17

18 A kereslet határozza meg a kínálatot, s szelektálja az iskolákat, amelyek az új viszonyok között életképtelenek. Ezért is fontos, hogy megismerjük szervezetünk belső folyamatait, kísérjük figyelemmel az iskolahasználók igényeit, tartsuk a kapcsolatot velük. A pedagógiai munkaközösségünk tevékenységében központi helyet foglal el értékelési rendszerünk (belső) fejlesztése, az iskolaműködés elemzéséhez használható csomópontok megkeresése. Várható feladatok: - tanulók értékelése A Pedagógiai Programban meghatározott értékelési rendszerünk fejlesztése. - pedagógus értékelés szempontrendszerének fejlesztése, kidolgozása, gyakorlatban való érvényesítése - intézményértékelés elemzési csomópontok meghatározása, módszerek kidolgozása. Munkaközösség: Fogalma szerint az azonos tantárgyat tanító tanárok közössége, melynek élén egy olyan kolléga áll, akinek megbízatásával rátermettsége és szervezőkészsége miatt a többiek egyetértenek. Iskolánkban sajnos nincs olyan tanári kar, ahol több (7-8) ember foglalkozna egy egy tantárggyal, így önálló sejtbe tömörülni nincs értelme. Ezért választottuk helyette a művészeti munkaközösség alakítását, még akkor is, ha tudjuk, hogy ezzel a munkaközösség alapfunkcióját veszélyeztetjük, hogy tudniillik a meghatározott tantárgyat gondozza. A feladatok összekeverednek, összemosódnak a kevert típusú közösségben, s ez kihat az egész iskola munkájára. A jó munkaközösség olajozottan szervezi a tantárgyi, iskolai életet. Időben jól informálja tanulóit a vizsgákról, versenyekről, pályázati lehetőségekről, hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy iskolai vagy iskolák közi szinteken is jól szerepeljenek. 18

19 A munkaközösség és az igazgató Az iskola működésében az intézményvezető nem az egyes tanárokkal tart kapcsolatot, kivéve amikor konkrét problémák megbeszélésével személyes kontaktusnak kell létrejönni, hanem a munkaközösség-vezetőn keresztül érintkezik a tantestület egészével. Számára a munkaközösség-vezető összekötő funkciót tölt be az iskolavezetés elhatározásai, javaslatai döntései közvetítésével. Igazgató gyűjti össze azokat a felülről jövő, iskolát mozgató információkat, amelyek az iskola életét belülről befolyásolják. A munkaközösség konkrét feladata Házi versenyek szervezése és lebonyolítása, hiszen ezek a megmérettetések készítik fel a diákokat a megyei, országos döntőkre. A tehetséges diákok kiválogatása és támogatása, kevésbé felkészült tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése. Szakkönyvek felkutatása, propagálása. Beszámoló tudományos konferenciákról. A munkaközösség speciális feladata A kezdők segítése. A gyakornok segítése A tanév eleji munkaközösségi értekezlet fő témái: a tanév szakmai és speciális célja az év végi komplex vizsga, szóbeli tételsor szóbelihez az év ünnepélyeinek helye és szerepe az oktatásban szakmai kirándulások szervezése munkaközösségi tagok munkájának értékelése továbbképzés területei (kreatív tábla használata, digitális tananyagkészítés) A célok megbeszélése után a munkaközösség-vezető elkészíti a munkaközösség részletes munkatervét. Előzetes bejelentkezés alapján órákat látogat, szakmai pedagógiai szempontból értékeli, javaslatot tesz javításukra. 19

20 Óralátogatás célja: segítőkészen vizsgálni a tanárok szakmai módszereit, pedagógus magatartását, a tanóra hatékonyságát, eredményességét az óra után szakszerű óraelemzés megállapítani mit lenne jó változtatni, jobbítani, egymás látogatása is jó lenne. Emberi kapcsolatok kialakítása a kollégák között kirándulás tanévnyitó, - záró ünneplése egy egy kolléga sikerének megünneplése. I. A 2014/21015 tanév kiemelt feladata az előbbiek alapján: - biztosítani iskolánkban a nyugodt munkavégzés feltételeit - az iskola pedagógusait segíteni a komplex szakmai vizsgára való felkészítésben. - szakképzési jogszabályok, dokumentumok (Szakmai és vizsgakövetelmények; Szakképzési kerettanterv; Nemzeti köznevelési trv.; Szakképzési trv.) megismerésének, alkalmazásának segítése, irányítása, az egy szakmai csoportban dolgozó tanárok munkájának összehangolása. - a szakképzési kerettantervekben foglaltak megvalósítását segítő tárgyi feltételek biztosítása előteremrése. - SNI diákok részére szakmai vizsgára felkészítő tananyag összeállítása - tanmenetek gondos elkészítése - pedagógusok képzése, továbbképzése - folyamatos belső ellenőrzés - városi rendezvényeken való részvétel - IKT technológia alkalmazásának segítése Az oktatás terén projekt- és portfolio módszer rendszeres alkalmazása kooperatív technikák elsajátítása, alkalmazása motiválás, önművelés igényének felkeltése, az élethosszig tartó tanulás érdekében infokommunikációs technika idegen nyelvi kommunikáció erősítése 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

1Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6

1Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megtalálják helyüket az életben és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak lábukon. Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Iktatószám: 13-739-1/2015. Ig Ügyintéző: Gulyás József ig. h. Melléklet: tantárgyi tantervek A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Elfogadta:

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja I. BEVEZETÉS Iskolánk alapítása a magyarországi oktatásügy XIX. század közepi újjászületéséhez kapcsolódik. Ekkor jelent meg az igény soproni polgárság körében, hogy gyakorlatias

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben