DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév"

Átírás

1 DMA Divat-és Művészeti Szakközépiskola Munkaterv 2014/2015 Tanév A 2014/2015 tanév rendje:/35/2014.(iv.30)6 EMMI rendelet alapján. A tanítási év: - Első tanítási nap 2014.szeptember 1: hétfő - Utolsó tanítási napja június 15: hétfő Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2015.április.30 A tanítási napok száma: a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolákban: 180 nap. Az első félév: 2015.január 16-ig tart január 23-ig értesítik az iskolák a tanulókat ill. a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. - Őszi szünet: 2014.okt okt.31-ig tart; Szünet előtti utolsó tanítási nap 2014.október 22: szerda. Szünet utáni első tanítási nap 2014.november 3: hétfő. - Téli szünet: december január.02 Karácsonyi party: 2014.december 18: csütörtök. Szünet előtti utolsó tanítási nap 2014.december 19: péntek Szünet utáni első tanítási nap 2015.január 5: hétfő. - Tavaszi szünet: 2015.április április 7-ig. Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2015.április 1: szerda. Szünet utáni első tanítási nap: 2015.április 8: szerda. Szakmai ellenőrzések-országos: A köznevelési ellátásban résztvevő kollégiumok ellenőrzése. Szakmai vizsgaidőszakok: - Írásbeli: 2015.május Szóbeli és gyakorlat: vizsga tevékenység 2015 május-június között. 1

2 A 2014/2014 tanév rendezvényterve DÁTUM RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE 2014.szeptember.1 A tanév első tanítási napja 2014.június.15 A tanév utolsó tanítási napja 2014.augusztus.26 Tanévnyitó 2014.november.3 Nevelőtestületi értekezlet 2015 január16 Osztályozói értekezlet 2015.január.26 Nevelőtestületi értekezlet 2015.április.01 Nevelőtestületi értekezlet 2015.április.28 Osztályozói értekezlet 2015.június.08. Osztályozói értekezlet 2015.június.26 Tanévzárás értekezlet Iskolai ünnepségek 2014.augusztus október március június.11 Tanévnyitó ünnepség Nemzeti ünnep (1956.október.23) Nemzeti ünnep (1848.március.15) Tanévzáró ünnepség Megemlékezések 2014.október február április június.16 Aradi vértanúkról való megemlékezés A kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés A holokauszt áldozatairól való megemlékezés Nemzeti összetartozás napja 2

3 A legfontosabb jogszabályok amelyek alapján a munkákat végezzék a 2014/15 tanévben. Szakképzés dokumentumai: A 2011.évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján megjelent OKJ-s és OKJ módosításának eljárás rendjéről szóló 150/2012 VII.6.kormányrendelet /2012. VII.6. Kormányrendelet szerint kiadott OKJ szeptember 1-én lépett hatályba. - 37/2013 (V.28) EMMI r.-ben kiadott szak mai és vizsgakövetelmények. - Szakképzési kerettanterv - Komplex vizsga - Komplex vizsga szóbeli tételei Napjainkra megváltozott a kitanulta a szakmát kifejezés jelentése és a helyesebb ha azt mondjuk, hogy megszerezte a szakképesítését. Az előző tanév kezdetéig megjelentek a szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítását szabályozó jogszabályok. A szakképzési kerettantervek alkalmazása valamennyi iskolarendszerű képzésben kötelező, így egységes óratervek, egységes tartalmat jelentő tantárgyak keretében sajátítják el a szakmát a fiatalok. A szakképzési rendszer átjárhatósága, rugalmassága, az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása érdekében számos újítás született. A képzési folyamat szabályozása mellett megváltozott a szakmai vizsgák jellege ben először tesznek komplex szakmai vizsgát a végzős tanulók. A komplex szakmai vizsgánál a hangsúly az átfogó tudás és a gyakorlati készségek mérésére helyeződött, amelyet a gyakorlatorientált, a valós munkatevékenységhez közelítő feladatok számonkérését teszi lehetővé. A szakképzés finanszírozásának alapelve mely szerint az első szakképesítés iskola rendszerben mindenkinek ingyenes, kiegészül azzal, hogy az állam csak a valóban hasznosítható szakképesítéseket finanszírozza. A szakmaszerkezeti döntés megyénként és fenntartónként határozza meg a korlátozás nélkül beiskolázható, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott képzéseket. Olyan képzéseket akar támogatni az állam, amelyre a munkaerőpiacnak szüksége van. Az állam, a gyakorlatorientált duális szakképzés általánossá válását támogatja. 3

4 Munka alapúvá kell tenni a tanulást, erősíteni az együttműködést az oktatás és az üzlet világa között. A vizsgáztatás dokumentumai: Elektronikus Törzslap: A komplex szakmai vizsgatörzslapok kitöltése a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága (NMH SZFI) által üzemeltetett elektronikus felületen történik. Így a vizsgára történő jelentkezéstől a vizsga törzslapjainak kitöltésén át egységes rendszerben történik a vizsgák nyilvántartása. Az elektronikus rendszer mellett megmarad a papír alapú nyilvántartás is. Komplex tételsor /szóbeli/illeszkedik a szakmai vizsgáztatás folyamatába. Az elmúlt években leértékelődött a kétkezi munka. Az iskolai rendszer szerkezetében és tartalmában is messze került a munkaerőpiactól ami munkanélküliséget is eredményezett ben lépett hatályba a módosult 2011-es szakképzési törvény. Az állam által elismert új szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei a kiadott követelménymodulok tartalmából épültek fel és komplex vizsgatevékenységeket tartalmaznak. A szakmai vizsgán (komplex) a szakképesítés valamennyi követelményére kiterjedően kell majd számot adni a tudásról. Szakképzési tankönyvellátás: Jogszabályok:2013.évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról. A 14/2013 IV.05 NGM rendelet 2-6.sz. mell. szakképzési kerettantervekhez elkészült tankönyvek a Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság új könyve: Dr. Koch Mónika: Munkahelyi egészség és biztonság alapjai. Bruesztné Kunvári Enikő: A foglalkoztatás alapjai Kiss Katalin: A tervezési folyamat alapvető lépései Sánta Eszter: Öltözéktervezés A tankönyvkatalógus fellehető a nive.hu weboldalon. 4

5 Jogszabályi változásokból adódó feladatok: gyakornok besorolása A jogszabályok különválasztják a 2013.szeptember elsejét megelőzően és a 2013 szeptember 1-ét követően létrejött pedagógus munkakörrel kapcsolatos követelményeket. A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus munkakörben foglalkoztatottat (pedagógus) gyakornok fokozatba kell sorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező. A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot pedagógus I. fokozatba kell sorolni. A pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak legalább 60%-ot kell elérnie a minősítő vizsgán. Feladat: - gyakornoki szabályzat elkészítése. Határidő: szeptember 30. Felelős: Igazgató - Mentor kijelölése: Határidő: szeptember Felelős: Igazgató - Regisztráció a KIR-ben. Felelős: Iskolatitkár Határidő: kinevezés másnapja. Az elmúlt tanév jogszabályi változásaiból adódó feladatok: Hatályba lépett a köznevelési törvény és a 326/2013 VIII. 30 kormányrendelet számos előírása. - a heti nevelés-oktatással lekötött munkaidő; - a heti 32 órás kötött munkaidő - maximum 30 napra lehet 26 óra feletti órát elrendelni; - elkezdődött a portfólió feltöltése; A minősítéssel kapcsolatos feladatok 2015-ben megkezdődnek. 5

6 Feltételek: 30 év szakmai gyakorlat vagy szakvizsga és legalább 8 év szakmai gyakorlat ben azokat minősítik akik 2014 április 30-ig jelentkeztek és igazgatójuk a KIR-ben regisztrálta a tevékenységüket, és portfóliójukat november 30-ig feltöltik a rendszerbe; A gyakornok alkalmazásával kapcsolatos problémákról A legfontosabb előírásokat a Köznevelési törvény 97. (20) határozza meg: Az a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, aki szeptember 1-jén már legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába sorolandó. Aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni. A gyakornoki besorolás legfontosabb tényezője a pedagógus munkakörben történő alkalmazás kezdő időpontja. 1. A pedagógus munkakörbe szeptember 1-jén vagy ezt követően kinevezettek 2. A pedagógus munkakörbe szeptember 1-jén vagy ezt követően kinevezettek 3. A gyakornoki besorolás kérdéseit számukra a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet határozza meg. 4. A 36. (1) bekezdése előírja, hogy a szóban forgó kormányrendelet gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a szeptember 1-jén vagy azt követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni (1): A két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusmunkakörben foglalkoztatottat Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező (2): Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves időszakot kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben rögzíteni. A gyakornok 7. a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 8. b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában 9. tesz minősítő vizsgát. 6

7 (6): A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok minősítő vizsgát köteles tenni. Pl.: ha a pedagógus kinevezése október 1-jén történt, akkor a munkáltató: gyakornok fokozatba sorolja, továbbá a munkaszerződésben előírja számára a szeptember 30-ig tartó kétéves gyakornoki időszakot előírja, hogy szeptember hónapban gyakornoki vizsgát kell tennie, kijelöli számára a munkáját segítő mentort, erről tájékoztatja a gyakornokot. Megjegyezzük, hogy a szeptember 1-jén vagy azt követően létesített jogviszony esetében a gyakornoki besorolás és a gyakornoki idő szempontjából nincs különbség a határozatlan és a határozott időre kinevezett pedagógusok között. 6. (1) Az intézményvezető kijelöli a mentort, aki segíti a gyakornokot. A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. A szeptember 1. előtt és után gyakornoki fokozatba sorolt pedagógusokra is vonatkoznak a köznevelési törvénynek a gyakornok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére vonatkozó előírásai. Nkt. 62. (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében hatvanöt százaléka lehet. A gyakornoki fokozatba sorolt tanárok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tehát heti 20 óra lehet. (40 óra-50%-20óra) Feladat: A gyakornok felkészítése a minősítő vizsgára. Felelős: igazgató és a mentor Határidő: folyamatos 7

8 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről Jogszabály ismertető 2014.március 25 A Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) évi 43. számában jelent meg a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet módosításáról szóló 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet. A rendelet március 26-án hatályba lépett! Az alábbi táblázat összefoglalja a feladatokat, kiemelve a pedagógust és az igazgatót közvetlenül érintő feladatokat. Pontosításra került a 12. (2) bekezdése is, ám a lényeg nem változott: a megismételt minősítő vizsga,a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a minimálbér 70%-a (2014-ben ez Ft). 8

9 A 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 32. (2)bek. módosítása alapján a 2013.szeptember 1- jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A saját kezdeményezésre induló minősítési eljárás feltételeként előírt szakmai gyakorlat idejébe, a gyakornoki időben megszerzett szakmai gyakorlat kivételével be kell számítani a 2013.szeptember 1. előtt megszerzett szakmai gyakorlatot is. Azonban(!), aki saját kezdeményezésére kéri a minősítési eljárást, annak le kell rónia az eljárási díjat is! A rendeletmódosítás több ponton módosította a Kormányrendeletet, az Oktatási Hivatal az intézményeknek megküldött értelmező levelekkel segíti a minél pontosabb jogértelmezést, de az alapos áttanulmányozás, összeolvasás szükséges. Az intézményvezetőknek a felkészülést követően tájékoztatási kötelezettsége is van kollégáik felé. A pedagógusok jogai, kötelességei: Az NKTV. a pedagógusok kötelességeit új elemekkel egészíti ki. - Pl. a tanuló munkájának értékelése, minősítése (eddig joga volt) - A pedagógus továbbképzés teljesítése; - pedagógus-hivatás etikai normáinak betartását beemeli a kötelességek közé. - A törvény megfogalmazza azokat az értékeket melyet mindenkitől elvár: - - egymás szeretetére, tiszteletére nevelés; - családi élet értékeinek megismerése,megbecsülése - környezettudatosságra, hazaszeretetre nevelés Feladat: Munkaköri leírások aktualizálása. Határidő: folyamatos Felelős: Igazgató Feladat: Pedagógus életpálya modell bevezetése szeptemberben az életpálya modell bevezetése 60%-os szinten úgy történt meg, hogy a köznevelési törvényben meghatározott illetmény alapot 60%-al megemeli. 9

10 A köznevelési törvény 97 a következő (20 a) bekezdéssel egészül ki. A 2013.szeptember 1 és 2014 augusztus 31 között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének: 118,5%-a középfokú; 157,8%-alapfokozat; 172,9%-mesterfokozat esetén; Feladat: átsorolások Felelős: gazdasági ügyintéző+igazgató Határidő: 2014.szeptember Átkerülés Pedagógus II. és Mesterpedagógus fokozatba. Kormányrendelet 36 (3.bekezdés) A pedagógus szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba sorolását 2015.január 1-vel; A besorolás feltétele, hogy 2014 április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által üzemeltetett informatikai rendszerbe. A portfólió elemeit a rendelet 8 -a határozza meg. A január 1-i ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógus legkésőbb 2018.december 31-ig a 3 szerint minősítési eljárásban vesz részt. A pedagógusokkal kapcsolatos változások: szeptember 1-től lépett hatályba a köznevelési törvény számos olyan előírása, amely alapvetően változtatja meg az intézményvezetők munkaidő beosztással kapcsolatos feladatait szeptember 1-én lép hatályba a 326/2013 VIII.30 kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról amely fenntartótól függetlenüla köznevelési törvény hatálya alá tartozó minden intézményre vonatkozik majd. A rendelet megjelenésével a köznevelési intézményekre vonatkozóan hatályát veszti a 138/1992 (X.8) kormányrendelet 2013.szeptemberétől (09.01) alapvetően átalakul a pedagógusok beosztási rendje. A vezetők kivételével megszűnik a kötelező óraszám fogalma és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kerül, melynek mértéke-a munkáltató döntésétől függően-heti óra között lehet. Új kategóriaként jelenik meg a pedagógusok kötött munkaidejének fogalma, 10

11 melynek mértékét teljes státuszban történő alkalmazás esetén-heti 32 órában határozza meg a törvény. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: A köznevelési törvény (NKT bekezdés) szeptember 1-től hatályosan rendeli el A teljes munkaidő 65 százalékban (a továbbiakban: neveléssel oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el.. (22-26 óra/hét) A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő tartalmának meghatározása az intézményvezető hatásköre. Munkaszervezés, tantárgyfelosztás miatt az órarendi órákon túl egyéb foglalkozások megtartását írjuk elő, törekedve a tantestületben az egyenletes munkaterhelés kialakítására. Az e célból tervezett egyéb foglalkozások köre, melyet a tantárgyfelosztás is tartalmaz: a) szakkör, érdeklődési kör, fejlesztő foglalkozások; b) egyedi v. csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás; c) szakmai versenyek, kulturális versenyek, pályázatok, divatbemutatók, iskolát népszerűsítő programok; d) a tanórák keretében meg nem valósítható programok-tárlat, múzeum, műhelylátogatás, kiállítások, vásárok Feladat: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő rögzítése, nyilvántartási rendszer finomítása. Felelős: Igazgató Határidő: 2014.október.30. A pedagógusok kötött munkaideje: Az NKT. 62 (5.bekezdés) definiálja a kötött munkaidő fogalmát: A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munakörben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének 80%-át (kötött munkaidő) az intézményvezető által-az e törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag, az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg. (heti 6 óra kötött munkaidő, heti óra neveléssel oktatással töltött idő. A kötött munkaidő többségében olyan feladatokat kell elvégezniük a pedagógusoknak, amelyek kizárólag az intézményben teljesíthetőek. A tanítási órák, egyéb foglalkozások 11

12 megtartása kitöltheti ennek a munkaidőnek többségét, ezt a feladatcsoportot nevezzük a neveléssel-oktatással eltöltött munkaidőnek. Feladat: kötött munkaidő rögzítése, nyilvántartás kidolgozása szeptembertől finomítás a tapasztalatok alapján. Felelős: igazgató Határidő: 2013.szeptember 1-től. Eseti helyettesítés szabályozása: A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha: - a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére; - a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt; - a betöltött munkakör ellátása betegség, baleset, vagy egyéb ok miatt lehetetlenné vált; A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túli elrendelés, a pedagógusonként változó heti órán felül, elrendelhető helyettesítés mértéke: A pedagógus számára elrendelhető tanóra és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon kettő, egy tanítási héten a 6 órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés csak a fenti valamelyik eset fennállása esetén rendelhető el. Egy pedagógus számára tanévenként 30 tanítási napra. Felelős: Igazgató Helyzetelemzés: A 2014/2015 tanévben tanulólétszámunk Nappali tagozaton: 13.évfolyam: összlétszám: 26 fő Divat-és stílustervező: 12 fő Grafikus: 14 fő Esti tagozaton: 38 fő Divat-stílustervező: 17 fő Grafikus: 21 fő Nappali tagozaton: 14.évfolyam: 20 fő Divat-stílustervező: 13 fő Grafikus: 7 fő Nappali tagozaton: 15.évfolyam: 8 fő Divat-és stílustervező: 8 fő 12

13 Személyi feltételeink: Engedélyezett dolgozói létszám: 9 fő Az intézmény főállású alkalmazottjainak száma: 4 fő Részmunkaidős alkalmazottak száma: 1 fő Óraadók száma: 12 fő Megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó: 12 fő Pedagógus továbbképzések: Jogszabály szerint kötelező, mely kötelezettség az NKT. 62 alapján 55. életévre módosult. Felül kell vizsgálni és aktualizálni a továbbképzési tervünket. Feladat: továbbképzési terv aktualizálása Felelős: igazgató Határidő: folyamatos TÁMOP pályázat továbbképzési programjának megvalósítása 2015/15 tanévben tervezett belső továbbképzések: Változások a tanügyi jogszabályokban; Pedagógus portfólió készítése; Digitális tananyagfejlesztés; Interaktív tábla használata; Felkészülés a komplex szakmai vizsgára; Felelős: Igazgató Határidő: folyamatos Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközök bővítésére, korszerűsítésére alig van forrás. Külső forrás igénybevételére szinte egyáltalán nincsen lehetőségünk. A nyár során fenntartói beruházásból megújult az iskola, tisztasági festés, parketta padlózatának rendbetétele, bútorzat bővítése történt. Nevelési feladataink: 1. Cél: Művészeteket befogadó, értő, és kedvelő fiatalok nevelése, pozitív értékek fejlesztése. 13

14 Iskolánk művészeti iskola, így a művészetet annak eszközeit hívja segítségül. tanulóink személyiségfejlesztése érdekében; Segíti annak kiteljesedését, képessé tesz a harmonikus életre, örömforrásul szolgál a mindennapi életben, örök érvényű értékeket képvisel, közvetít és hagyományoz. Segíti kötődésünket a nemzethez, közösséghez, családhoz. 2. Cél: Autonóm személyiségek nevelése Feladataink: Társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedés, magatartás és munkakultúra elsajátításának gyakoroltatásának elősegítése. Lehetőséget biztosítani tanulmányainknak, képességeinknek kibontakoztatására az eltérő szociális helyzetben élőknek esélyteremtés hátrányainak leküzdésében. Feladat: Házirend aktualizálás Határidő: november 1 Felelős: Igazgató 3. Cél: Kreatív gondolkodás fejlesztése A legfőbb, legfontosabb feladatunknak tekintjük tanulóink kreativitásának fejlesztését, a kreatív gondolkodásra nevelést. Ezáltal válnak sikeresebbé, ezáltal tudnak majd alkalmazkodni, gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni a munkaerőpiac elvárásaihoz, a gyorsan változó környezethez. A kreatív gondolkodásra nevelés eszköztára jelen kell legyen oktatási módszereinkben, oktatási programjainkban, tanáraink szemléletében, a motiváló környezetben, tanulóinkban. Kiemelt gondot fordítunk arra, hogy a szakelmélet és a szakmai gyakorlat azonos hangsúllyal szerepeljen oktatási programunkban. Gyakorlatias, gyakorlatközpontú oktatásra törekszünk. Kiemelten kezeljük a nyelvoktatást és a kommunikáció fejlesztést. Fontosnak tartjuk, hogy a jó hangulatú nyitott légkörű iskolában minden tanuló megtalálja a lehetőséget érdeklődése kielégítéséhez, saját fejlődéséhez és és a munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket kapjon. Kreatív gondolkodást segítő feladatgyűjtemény összeállítása. Felelős: munkaközösség vezető Határidő: folyamatos 14

15 4. Cél: Kiemelt célunk az egészséges személyiség kialakítása: feladat: Nyitott, barátságos iskolai légkör. Következetesség az elvárásokban. Világosan megfogalmazott követelmények. Tanulmányközpontú tanítás. Kompetenciafejlesztés: A kompetencia azon ismeretek, képességek, készségek, magatartási és viselkedésjegyek (attitűdök) összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes fejlesztésére. Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanulásnak szükséges készségek és képességek (alkalmazóképes tudás) A kompetenciafejlesztés területe: - Kommunikációs (anyanyelvi és idegen nyelvi) információs készségek; - Kreativitás fejlesztés; - Problémamegoldó-képesség; - Konfliktus megoldás; - Együttműködési készség; - Fenntarthatóság elfogadása (megfelelő viszony a környezethez); - Fizikai és mentális egészség; A kompetenciafejlesztés színtere a tanórán kívüli tevékenységek. Tanulmányi és egyéb versenyek Országos mintázó, és rajz verseny. Tájékoztató rendszer és közzétételi lista Az intézmény minden év október 31-ig (október 1-i állapotnak megfelelően) a KIR tájékoztató rendszerében adatokat köteles megadni, továbbá a megadott adatokat ezen időpontig a köteles átvezetni. Az adatokat kizárólag a KIR felületen kell rögzíteni. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. Feladat: közzétételi lista frissítése, hivatalos adatszolgáltatás biztosítása. Felelős: Iskolatitkár Határidő: folyamatos Feladat: KIR rendszer aktualizálása, adatmódosítás Felelős: Igazgató, iskolatitkár 15

16 Határidő: folyamatos Feladat: Honlap frissítése Facebook oldal frissítése Felelős: Grafikus művésztanár Határidő: folyamatos Tanítás nélküli munkanapok felhasználása a 2014/2015 tanévben 2014/15-ben 6 napot tervezhetünk 6 napot a DÖK Diákönkormányzat használhat fel. 3 napot pedagógusok továbbképzésére (kreatív tábla használata tananyagfejlesztés kooperatív technikák portfólió) 2 napot tanulmányi kirándulásra szánunk. Feladat: Igazgató Határidő: folyamatos Ellenőrzés, értékelés iskolánkban Értékelés: Minden emberi munkának, teljesítménynek szüksége van a visszajelzésre, megerősítésre, és/vagy a hibajelzésre. Létfontosságúak azok a tényezők, folyamatok, amelyek tájékoztatnak a teljesítményükről. A teljesítményértékelés célja: - értékelő, minősítő következtetésre jutni az elért eredményekről - fejleszteni, változtatni akarja az értékeltek teljesítményt eredményező magatartását. Magában foglalja azt is, hogy - mit értékelünk - ki értékeljen - melyik eljárást alkalmazzuk - hogyan ismertessük meg az értékelési eredményeket - értékelés nem egyenlő az ellenőrzéssel. Az érékelés az intézmény, a fenntartó és a központi irányítás jóváhagyott dokumentumában megfogalmazott szakmai célkitűzéseket veti össze a tényleges működés eredményével. Szempontrendszere az érintettek bevonásával válik legitimmé. 16

17 Intézményi értékelési rendszerünk A pedagógusmunka értékelésével kapcsolatban csak azt tudjuk, hogyan nem működik. Ha viszont kialakulóban lévő intézményrendszere (országos) csupán hatósági jogkörével próbál meg élni, számíthat az intézmények ellentállására s ez is ellene hat a minőségbiztosításnak. Reméljük, hogy külső törekvéseink találkoznak belső minőségbiztosítási szándékainkkal. Értékelés: - a tanulók - a pedagógus - az intézmény szervezet szintjén kell elvégeznünk. A tanulók értékelése csak akkor tudja betölteni fejlesztő szerepét, ha beillesztjük a teljes nevelési oktatási folyamatba. Típusai: diagnosztikus (helyzetfeltárás) formatív (fejlesztés, formálás) szummatív (eredmények megállapítása) A pedagógusok értékelése: Ahhoz, hogy megismerjük azokat a módszereket, amelyek segítségével a pedagógusok teljesítményét értékeljük, számba kell vennünk azokat a tényezőket, személyiségjegyeket, magatartásformákat, amelyet az oktatásügy, a társadalom elvár tőlünk pedagógusoktól. Az ellenőrzés, értékelés elfogadható mutatói: - képzettség - tanítványaink mérhető és tapasztalható fejlődése - kötelességek teljesítése - személyiség és etikai normák megtartása A pedagógusmunka értékelése a személyügyi munka egyik legneuralgikusabb pontja. Teljesítményértékelésükhöz támpontul szolgál a Pedagógiai Program, valamint a Minőségi, illetve a Kiemelkedő munkateljesítményért járó kereset kiegészítés szabályzata. Az iskola mint szervezet értékelése Az oktatás szolgáltatásként való funkcionálása magával hozta, hogy az intézménynek piaci viszonyok között kell működniük. 17

18 A kereslet határozza meg a kínálatot, s szelektálja az iskolákat, amelyek az új viszonyok között életképtelenek. Ezért is fontos, hogy megismerjük szervezetünk belső folyamatait, kísérjük figyelemmel az iskolahasználók igényeit, tartsuk a kapcsolatot velük. A pedagógiai munkaközösségünk tevékenységében központi helyet foglal el értékelési rendszerünk (belső) fejlesztése, az iskolaműködés elemzéséhez használható csomópontok megkeresése. Várható feladatok: - tanulók értékelése A Pedagógiai Programban meghatározott értékelési rendszerünk fejlesztése. - pedagógus értékelés szempontrendszerének fejlesztése, kidolgozása, gyakorlatban való érvényesítése - intézményértékelés elemzési csomópontok meghatározása, módszerek kidolgozása. Munkaközösség: Fogalma szerint az azonos tantárgyat tanító tanárok közössége, melynek élén egy olyan kolléga áll, akinek megbízatásával rátermettsége és szervezőkészsége miatt a többiek egyetértenek. Iskolánkban sajnos nincs olyan tanári kar, ahol több (7-8) ember foglalkozna egy egy tantárggyal, így önálló sejtbe tömörülni nincs értelme. Ezért választottuk helyette a művészeti munkaközösség alakítását, még akkor is, ha tudjuk, hogy ezzel a munkaközösség alapfunkcióját veszélyeztetjük, hogy tudniillik a meghatározott tantárgyat gondozza. A feladatok összekeverednek, összemosódnak a kevert típusú közösségben, s ez kihat az egész iskola munkájára. A jó munkaközösség olajozottan szervezi a tantárgyi, iskolai életet. Időben jól informálja tanulóit a vizsgákról, versenyekről, pályázati lehetőségekről, hozzásegíti a diákokat ahhoz, hogy iskolai vagy iskolák közi szinteken is jól szerepeljenek. 18

19 A munkaközösség és az igazgató Az iskola működésében az intézményvezető nem az egyes tanárokkal tart kapcsolatot, kivéve amikor konkrét problémák megbeszélésével személyes kontaktusnak kell létrejönni, hanem a munkaközösség-vezetőn keresztül érintkezik a tantestület egészével. Számára a munkaközösség-vezető összekötő funkciót tölt be az iskolavezetés elhatározásai, javaslatai döntései közvetítésével. Igazgató gyűjti össze azokat a felülről jövő, iskolát mozgató információkat, amelyek az iskola életét belülről befolyásolják. A munkaközösség konkrét feladata Házi versenyek szervezése és lebonyolítása, hiszen ezek a megmérettetések készítik fel a diákokat a megyei, országos döntőkre. A tehetséges diákok kiválogatása és támogatása, kevésbé felkészült tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése. Szakkönyvek felkutatása, propagálása. Beszámoló tudományos konferenciákról. A munkaközösség speciális feladata A kezdők segítése. A gyakornok segítése A tanév eleji munkaközösségi értekezlet fő témái: a tanév szakmai és speciális célja az év végi komplex vizsga, szóbeli tételsor szóbelihez az év ünnepélyeinek helye és szerepe az oktatásban szakmai kirándulások szervezése munkaközösségi tagok munkájának értékelése továbbképzés területei (kreatív tábla használata, digitális tananyagkészítés) A célok megbeszélése után a munkaközösség-vezető elkészíti a munkaközösség részletes munkatervét. Előzetes bejelentkezés alapján órákat látogat, szakmai pedagógiai szempontból értékeli, javaslatot tesz javításukra. 19

20 Óralátogatás célja: segítőkészen vizsgálni a tanárok szakmai módszereit, pedagógus magatartását, a tanóra hatékonyságát, eredményességét az óra után szakszerű óraelemzés megállapítani mit lenne jó változtatni, jobbítani, egymás látogatása is jó lenne. Emberi kapcsolatok kialakítása a kollégák között kirándulás tanévnyitó, - záró ünneplése egy egy kolléga sikerének megünneplése. I. A 2014/21015 tanév kiemelt feladata az előbbiek alapján: - biztosítani iskolánkban a nyugodt munkavégzés feltételeit - az iskola pedagógusait segíteni a komplex szakmai vizsgára való felkészítésben. - szakképzési jogszabályok, dokumentumok (Szakmai és vizsgakövetelmények; Szakképzési kerettanterv; Nemzeti köznevelési trv.; Szakképzési trv.) megismerésének, alkalmazásának segítése, irányítása, az egy szakmai csoportban dolgozó tanárok munkájának összehangolása. - a szakképzési kerettantervekben foglaltak megvalósítását segítő tárgyi feltételek biztosítása előteremrése. - SNI diákok részére szakmai vizsgára felkészítő tananyag összeállítása - tanmenetek gondos elkészítése - pedagógusok képzése, továbbképzése - folyamatos belső ellenőrzés - városi rendezvényeken való részvétel - IKT technológia alkalmazásának segítése Az oktatás terén projekt- és portfolio módszer rendszeres alkalmazása kooperatív technikák elsajátítása, alkalmazása motiválás, önművelés igényének felkeltése, az élethosszig tartó tanulás érdekében infokommunikációs technika idegen nyelvi kommunikáció erősítése 20

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje. Gyakornoki Szabályzata. Bácsalmás, szeptember 01.

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje. Gyakornoki Szabályzata. Bácsalmás, szeptember 01. A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Gyakornoki Szabályzata Bácsalmás, 2016. szeptember 01. 1 BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDÉJE..

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM KLIK

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM KLIK Gyakornoki szabályzat Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Irányadó jogszabályi helyek 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA OM: 201901 GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készült: 2014. augusztus Készítette: Kékesi-Szabó Csilla óvodavezető Érvényes: 2014. szeptember 1. napjától 1 Tartalom 1.Fogalmak.3 2.A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. október 1. napjától Készítette: Szentgyörgyiné Szlovák Mária 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót, Vörösmarty utca 4. OM:

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót, Vörösmarty utca 4. OM: Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM: 032353 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 2 3. A szabályzat

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben