A Debreceni Ady Endre Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Ady Endre Gimnázium"

Átírás

1 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. : , : OM: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egységkódú intézménye A Debreceni Ady Endre Gimnázium munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta a Debreceni Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete. Debrecen, szeptember 10. Rózsavölgyi Gábor igazgató

2 Előzmények A 2013/2014-es tanév fő céljai TARTALOMJEGYZÉK A 2013/2014-es tanév legfőbb feladatai Az Ady Endre Gimnázium Iskolatanácsának ülésrendje Az Iskolatanács tagjai A tagozatok és munkaközösségek - vezetőik Az osztályok és osztályfőnökeik Iskolánk feladat-ellátási terve Főbb feladatok További feladatok Iskolai fórumaink A személyzeti munka előkészítése Ellenőrzés, értékelés terve Az ellenőrzés ütemterve A Debreceni Ady Endre Gimnázium es tanévének feladat-ellátási ütemterve A tanév előkészítése Iskolai ünnepségek Hagyományos iskolai rendezvények Érettségi vizsgák Nevelőtestületi értekezletek, programok Vizsgák Szülői értekezletek Fogadóórák Nyílt napok Felvételik Központi mérések, ellenőrzések Iskolai szünetek Belső iskolai versenyek A hat tanításmentes munkanap felhasználása A 2013/2014-es tanév fizetős rendezvényei, eszközei Mellékletek - pedagógusok várható külső megbízásai a 2014 tavaszi érettségi időszakban; versenyek, amelyekre az iskola felkészítést vállal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 10. oldal 13. oldal 14. oldal 14. oldal 15. oldal 15. oldal 18. oldal 18. oldal 19. oldal 19. oldal 20. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 22. oldal 22. oldal 23. oldal 23. oldal 23. oldal 24. oldal 24. oldal 24. oldal 26. oldal 28. oldal 2

3 A Debreceni Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete az Iskolatanács javaslata alapján meghatározta az iskola története 30. tanévének, a 2013/2014-es tanév fő céljait, feladatait. Előzmények Az elmúlt évtizedben a legfőbb feladatként azt határoztuk meg, hogy iskolánkban elmélyítsük a minőségi oktatást-nevelést, a tehetséggondozást és bővítsük módszertani kultúránkat. Mindezt segítette a HEFOP , 3.1.3/B és a TÁMOP , 3.1.5, es, valamint KEOP pályázatokban való részvételünk, a nevelőtestületünk különböző innovációi, a Referencia iskolai és a Tehetségponttal kapcsolatos tevékenységünk, a korszerű módszerek elterjesztésében vállalt szerepünk. Az előbbieket bizonyítják a különböző elismerések. Nagy örömünkre szolgál, hogy az előző tanévben a TÁMOP pályázati projekt keretében iskolánk részt vehetett az NKT által meghatározott, pedagógus, vezető- és intézményértékelés mintaiskolájaként, és a minősítés eredményeképpen kiváló minősítéseket kapott az intézmény, az igazgató és a nevelőtestület jelentős hányada. Továbbra is Magyarország 100 legjobb középiskolájához tartozunk. Kétszer elnyertük a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat, Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk, másodszor kaptuk meg a Debreceni Egyetem Kiváló Gyakorlóhelye címet. Több kollégánk városi és országos elismeréseket kapott. Előre szerettünk volna lépni az iskolai fegyelem javítása terén. Ebben évek óta stagnálunk, illetve szerény eredményeket sikerült elérnünk. (Hiányzások csökkenése, fegyelmik hiánya.) Eredményesen folytattuk a pedagógus-értékelést. A közalkalmazotti minősítéseket a Nemzeti Köznevelési Törvény bevezetése miatt felfüggesztettük. Folyamatosan figyelemmel kísértük a központi és a saját mérések és az érettségik eredményeinek alakulását. Jelentősen fejlesztettük a tehetséggondozó programunkat. Színesek a különböző képzési profilú osztályaink éves programjai a belső vizsgákkal, különböző néven futó projektekkel (mestermunka, C-day, összefoglaló óra, stb.), az idegen nyelvű kreatív játékokkal, gálával, sportnappal. Várhalmi Ilona országos kitüntetése, a BONUS BONA díj elsősorban az Ő, de a kollégáink munkáját egyaránt dicsérik. A korábbi fenntartónk törvényességi ellenőrzésének megállapításait igyekszünk maximálisan figyelembe venni az adminisztrációs, ügyviteli, ellenőrzési tevékenységünk szervezettebbé és pontosabbá tétele során. Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: - az iskola kiemelkedően magas tanulmányi (4,357) és érettségi átlagára (4,33 középszinten, 4,56 emelt szinten), a 97 kitűnő tanulóra, a sikeres egyetemifőiskolai felvételekre, (az érettségiket tekintve az önkormányzati középiskolák között magyarból a 2., történelemből és matematikából a 3. helyet foglaltuk el, a központi mérések alapján magyarból 2., matematikából 3., a szint alatt teljesítők aránya alapján is 3.), - az iskolánk iránt az elmúlt tanévben is megmutatkozó kiemelkedő érdeklődésre, amit jeleznek a tartósan magas osztálylétszámok, a nagyszámú jelentkezés, a sok fellebbezés, átvételi kérelem, - a tehetségek felismerése, gondozása és a tehetség-tanácsadás területén elért eredményeinkre, 3

4 - a kiemelkedő és évről-évre növekvő számú tanulmányi versenyeredményre, angolból, drámából, magyarból, művészettörténetből és olaszból OKTV döntős helyezésekre, - a művészeti versenyeken elért kiemelkedő nemzetközi és országos eredményekre, tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre, városi és megyei ünnepségeken, versenyeken való színvonalas szereplésekre, - a komplex nyelvvizsgák magas számára, - a lány aerobic, strandröplabda és a fiú floorball csapataink kimagasló eredményeire, - a pályázatok sikereire, aminek révén jelentős anyagi gyarapodásunk valósult meg, - a fejlesztést szolgáló és a második ciklusban eddig azt egyértelműen bizonyító pedagógus értékelési rendszerünkre, - a töretlen innovatív munkára, a számos újításra a projekteket, az idegen nyelveket és a művészeti oktatást illetően, - arra, hogy a SÉTA programban hosszú évek óta számos növendékünk megmutathatta magát, - hogy az olvasást az Olvass többet! mozgalom határokon túlra terjeszkedve is segíti, hogy éjszakai olvasással, bemutató nappal, kiállításokkal, táborral is népszerűsíti céljait, - sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, szeretetének. Sajnos tavaly is csupán szerény mértékben sikerült előrelépni az iskolai fegyelmet illetően. A fegyelmezett munkavégzést, a zavartalan iskolai munkát néha akadályozza a kölcsönösen elfogadott normák nem egyforma értelmezése, a következetlenségek. A Diákönkormányzat előrelépett az előző tanévben! Tavaly ismét sikerült a problémafeltáró napot megszervezni, a DÖK-napot versenyeztetve, osztályok szervezésében megvalósítani. Továbbra sem erős szervezőerő azonban a diákönkormányzat a diákközösség életében. A városi szervezet segítsége sem kézzelfogható. A hiányzások csak nagyon kis mértékben csökkennek. Mértékük, és a mögöttük lévő szülői és háziorvosi engedékenység akadályozza a munkánkat. Továbbra is szorgalmazzuk azt, hogy országos megoldásra lenne szükség ezen a területen (lásd a felnőtt társadalom táppénz szabályainak szigorodását)! Összességében megállapítható, hogy az elmúlt tanév folyamán is eredményes, magas színvonalú munka folyt az Ady Endre Gimnáziumban. A 2013/2014-es tanév fő céljai: Célok: A Nemzeti Köznevelési Törvény és a Nemzeti Alaptanterv alapján kezdjük meg oktatónevelő munkánkat. Alapdokumentumainkat ennek megfelelően vezetjük be. Az iskolánkban tovább kell folytatnunk a tehetséggondozást valamint a minőségi, kompetencia alapú oktatást-nevelést. Mindezt segíti a résztvevők körének teljessége, a rendelkezésünkre álló technikai eszközök. Eredményes pályázatot valósítottunk meg, amelynek jóvoltából felkészültünk a Referencia iskolai szolgáltatásokra, mentorálásra. 4

5 Az idei tanévben célunk a kiemelkedő eredményeink őrzése, a kialakult tudásunk, tapasztalataink folyamatos beépítése a mindennapok gyakorlatába, a jó gyakorlatok átadása. A mindennapos testnevelés keretében a 9. évfolyamon bevezetendő táncoktatás hatékony megszervezése. Törekszünk arra, hogy az Életpálya-modell bevezetése minél zökkenő-mentesebb legyen. A 2013/2014-es tanév fő feladatai: 1. Felkészülés az NKT bevezetésére: 32 órás benntartózkodás, Életpálya modell, stb 2. Az új alapdokumentumainknak és a helyi tanterveinknek a bevezetése 3. A mindennapos testnevelés megvalósítása 4. A közösségi szolgálat folyamatos követése, szervezése 5. A Kiváló Tehetségponttal kapcsolatos tevékenységek, pályázatban való részvétel 6. A Referencia iskola szolgáltató feladatainak ellátása, jó gyakorlatok átadása Kiemelt feladatok: 1. A tehetséggondozás és a kompetencia alapú oktatás, a módszertani kultúránk további fejlesztése. - A kompetencia alapú oktatás érintse valamennyi osztályunkat. - A Kiváló Tehetségponttal kapcsolatos feladatok megoldása, pályázatok beadása. Előkészülünk a természettudományos képzés felé való nyitásra a 7. évfolyamos természettudományos gyakorlattal, a csoportbontásokkal, új tananyag tartalmakkal. - A Referencia iskolai szolgáltatások megkezdése: mentorálás, a jó gyakorlatok átadása, a hálózati munka, amennyiben ezekre igény lesz. - Jó gyakorlatok karbantartása, újabb gyakorlatok elkészítése. 2. Szervezési kérdések, alapdokumentumok felülvizsgálata: A Pedagógiai Program, a helyi tantervek, Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend bevezetése. A 32 órás benntartózkodás bevezetése. A Kormányhivatal központi ellenőrzésére való felkészülés. - Informatikai stratégia kidolgozása. A honlapunk továbbfejlesztése, a digitális információáramlásunk tovább építése. A mindennapos testnevelés feltételrendszerének megteremtése. A 2016-os érettségihez kapcsolódó közösségi szolgálat szervezése, adminisztrációja. A Kodállyal való együttműködésünk átgondolása. A TANINFORM-os elektronikus adminisztráció további működtetése, a tapasztalatok értékelése. Felkészülés az egységes, központi elektronikus adminisztrációs rendszerre (Magiszter) való átállásra. 5

6 3. A kétszintű érettségire való felkészülés: Az emelt szintű érettségi fakultációk benne a városi szintű közös fakultációk - figyelemmel kísérése. A felkért kollégáink részvételének lehetőség szerinti legteljesebb biztosítása az emelt szintű érettségi vizsgázatói illetve emelt- és középszintű érettségi elnöki feladatok ellátásában. (A Munkaterv mellékleteként 2014 májusában a felkérések és elfogadások ismeretében pontos tervet készítünk!) A nyelvi előkészítős és a két tanítási nyelvű osztályok követelményei teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése. A belső vizsgák elemzése, összehasonlítása. Az idegen nyelvi tanárunk tevékenységének pontos megtervezése, szervezése. Az előrehozott érettségikkel kapcsolatos folyamatok szabályozása, a január 1- jétől érvényes új feltételek tudatosítása. 5. A minőségirányítás: A központi, intézményi, pedagógus és vezetői értékelési rendszer figyelemmel kísérése. Segíteni az arra jogosult kollégákat a Pedagógus II. feltételei teljesítésében. Az IMIP csoport éves tevékenységének a pontos meghatározása, a partneri elégedettségi mérések tervezése, lebonyolítása. A Pedagógus Értékelési Rendszer második ciklusának befejezése, a harmadik kezdete, új kollégák bevonása. Mérések, értékelések rendszerének tervezése - A belső méréseket kijavítjuk, illetve a központi mérések tapasztalatait munkaközösségi és nevelőtestületi szinten értékeljük, a tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk. - A kötelező érettségi tantárgyakból idén is tervezünk próba-érettségit. 6. A diákönkormányzat segítése: - A DÖK további határozott segítése. - Működésük, szervezetük átgondolása, a vezetői felkészítés és a programok megvalósításának támogatása. 6

7 AZ ADY ENDRE GIMNÁZIUM ISKOLATANÁCSÁNAK ÜLÉSRENDJE Augusztus Az Iskolatanács éves ülésrendjének elfogadása - Javaslatok az intézmény éves munkatervéhez - A mindennapos testnevelésről, a 7. és 9. éves táncoktatásra való felkészülésről - Egyebek (személyi kérdések, erdei iskola, órarend, tankönyvellátás, heti 32 órás benntartózkodás szabályai, stb ) Szeptember Az évindítás tapasztalatai - A nevelőtestületi kirándulás és a szalagavató előkészületei - Október 6-a, 23-a megünneplésének tervezete - Az érettségi tapasztalatai Kovács Imréné, a munkaközösség-vezetők, érettségi elnök kollégáink beszámolói December 3. - A közösségi szolgálat szervezéséről - A nyílt napok tapasztata - Az Ady nap értékelése - A november-decemberi rendezvényekről Január 7. - A félévzárás teendői - A felvételi vizsgák lebonyolításáról - Az Ady-bálról és Március 15-e megünnepléséről - Az esetleges január 1-jei változásokról Március A felvételik gyorsértékelése - A pedagógus beiskolázási terv - A DÖK-nap tervezett programja; a Kihívás Napja előzetes tervezése Április A végzős rendezvények tervezése - Az érettségikről - Az év végi rendezvényterv: gála, tanévzárás, sportnap, osztályozók, szóbeli érettségik Június A tanév értékelése Elfogadta az Iskolatanács a augusztus 29-i ülésén. 7

8 Az Iskolatanács tagjai: Rózsavölgyi Gábor Kovács Imréné Dobránszky Sándor Várhalmi Ilona Borsi Erzsébet Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin Farkas Rita Kertiné Szakáll Anna Kónya István Kunné Munkácsi Ágnes Németh Katalin Papp Viktor Dr. Pepó Péterné Sebestyén Béla Szabóné Heim Mária Tikász Katalin A kiemelt képzési formák és munkaközösségek - vezetőik: Művészeti képzés Két tanítási nyelvű képzés Várhalmi Ilona igh. - művészeti vezető Dr. Pepó Péterné mk. vezető Angol nyelvi Idegen nyelvi Informatika könyvtár Magyar nyelv és irodalom Matematika Osztályfőnöki Természettudományi Testnevelés Történelem Farkas Rita mk. vezető Kunné Munkácsi Ágnes mk. vezető Kónya István mk. vezető Tikász Katalin mk. vezető Borsi Erzsébet mk. vezető Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin mk. vezető Kertiné Szakáll Anna mk. vezető Sebestyén Béla mk. vezető Papp Viktor mk. vezető 8

9 Az osztályok és osztályfőnökeik: A Hat-évfolyamos Pető Csaba Józsefné A Hat-évfolyamos Senk Lajos Ny NYEK angol-német Németh Katalin /B Kny Magyar-angol Ágostonné Frantsik Éva /C kéttannyelvű Ny NYEK angol Kerekes Rita /D (dráma, ének) A Hat-évfolyamos Lakatosné Pethő Ildikó B Angol-német emelt Simon Andrea (NYEK) C Magyar-angol Koós Judit kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Völgyesiné Lukács Katalin (NYEK) A Hat-évfolyamos Orosz Norbert A Hat-évfolyamos Borsi Erzsébet B Angol-olasz emelt Szabó Tünde (NYEK) C Magyar-angol Bécsi Orsolya kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Dr. Módis Lászlóné (NYEK) A Hat-évfolyamos Dr. Póserné Kalmár Marian B Angol-olasz emelt Purda Katalin (NYEK) C Magyar-angol Sebestyén Béla kéttannyelvű D Dráma, ének emelt (NYEK) Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin B Angol-olasz emelt Papp Viktor (NYEK) C Magyar-angol Hahnné Nagy Anikó kéttannyelvű D Dráma, ének emelt (NYEK) Subiczné Palotai Erzsébet 9

10 ISKOLÁNK FELADATELLÁTÁSI TERVE: Főbb feladatok 1. Folytatni kell törekvéseinket a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás és tanácsadás területén. Törekednünk kell a tanulóink alapképességének felmérésére, kompetenciáik fejlesztésére, az ismereteik rendszerbe foglalására. A kompetencia alapú oktatásban résztvevők körének teljességével, a TÁMOP es pályázat révén, a Referencia iskolai és a Tehetségpontból adódó lehetőségek maximális kihasználásával, a kétszintű érettségire való felkészüléssel párhuzamosan folyamatosan gyarapítani kell pedagógiai, módszertani kultúránkat. Mindezen szándékunkat megerősítik a központi intézmény, vezetői és pedagógus értékelés kiváló eredményei. A Referencia iskolai pályázatból adódó nevelőtestületi és egyéni felkészítők, képzések, kidolgozott eljárásrendek tapasztalatait hasznosítsuk módszertani munkánkban, a Referencia iskolai szolgáltatások során! Ennek érdekében a munkaközösségek ebben a tanévben is folytassanak méréseket elsősorban a kötelező érettségi tárgyak esetében határozzák meg, hogy melyek azok a legfontosabb tanulói képességek, készségek, amelyeket az oktató-nevelő munkájuk során fejleszteni kívánnak. Vegyék figyelembe, munkájukba építsék be a központi mérések eredményeit! Folytassuk tovább belső vizsgarendszerünk működtetését, a tapasztalatok hasznosítását. A tanórát továbbra is a tanulói képességfejlesztés szem előtt tartásával tervezzük és szervezzük. A munkaközösségi értekezleteken az érettségiken közreműködő érettségi elnökeink, emelt szintű vizsgáztató és javító tanáraink, szakértőink a tapasztalataikról beszámolnak, azokat a munkaközösség tagjai építsék be a munkájukba. Felelős: minden munkaközösség és valamennyi tanár Határidő: folyamatos 2. A szeptember 1-jétől életbe lépő alapdokumentumaink: Pedagógiai Program, helyi tanterveink, SZMSZ, Házirend és a KLIK Alapító Okirata bevezetése. Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos 3. A Pedagógus Életpálya-modell bevezetése Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, titkárság, pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Határidő: szeptember Felkészülés a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási utasítása megváltozásából adódó feladatokra, a Kormányhivatali ellenőrzésre Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos 10

11 5. A beiskolázással kapcsolatos feladatok megszervezése. Nyílt napok, felvételi vizsgák előkészítése, megszervezése, a felvételi tapasztalatainak feldolgozása. Értesítések, beiratkozás. Felelős: Dobránszky Sándor, Kovács Imréné, Várhalmi Ilona, Dr. Pepó Péterné, a magyar, a matematika és az angol munkaközösségek vezetője, az érintett osztályfőnökök Határidő: novembertől június 26-ig (ütemezve lásd később!) 6. Kormányhivatali ellenőrzés: a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárás vizsgálata tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva - előkészítése Felelős: Dobránszky Sándor és Fitosné Farkas Eszter Határidő: december 31. (KH ellenőrzés január 2 - április 1.) 7. A évi érettségi és az iskolánkat érintő kompetencia-mérések tapasztalatai. Felelős: Kovács Imréné Határidő: január (a évi országos eredmények ismeretében) 8. A kétszintű érettségire felkészítő fakultáció választás előkészítése, az előző választás sikerességének vizsgálata. Felelős: Kovács Imréné és munkaközösség-vezetők Határidő: március A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NKT 80. (1) alapján Felelős: Sebestyén Béla és a testnevelés munkaközösség Határidő: április 2. és május 27. között 10. Az érettségire felkészítő fakultációk és fakultatív programok (szakkörök) meghirdetése, A fenntartói jóváhagyás, jelentkezés, visszajelzés (írásban). Felelős: Kovács Imréné Határidő: április 15. illetve május Próba-érettségik lebonyolítása a végzős évfolyamokon. Felelős: Borsi Erzsébet, Tikász Katalin, Papp Viktor és a végzős osztályfőnökök Határidő: április Kompetencia-mérések lebonyolítása a 8. és a 10. évfolyamokon. Felelős: Kovács Imréné, Borsi Erzsébet, Tikász Katalin és az érintett osztályfőnökök Határidő: május A NYEK-es és két tannyelvű oktatás feltételrendszerének áttekintése, stratégia kidolgozása. 11

12 Felelős: Rózsavölgyi Gábor, igazgatóhelyettesek, két tanítási nyelvű munkaközösségvezető Határidő: április Javaslat a 2015/2016-os tanév beiskolázási tervére Felelős: Rózsavölgyi Gábor Határidő: június Az IMIP csoport irányítja, szervezi a pedagógus és vezetői értékelési rendszerünk működését, valamint lebonyolítja a partneri elégedettségi méréseket, beszámol az eredményekről. Felelős: az IMIP csoport vezetője és tagjai Határidő: június A szervezett véleménynyilvánítás formáinak működtetése. Felelős: Rózsavölgyi Gábor és igazgatóhelyettesek Határidő: június Az érettségik, előrehozott érettségik megszervezése és sikeres lebonyolítása. Felelős: Kovács Imréné, munkaközösség vezetők, végzős osztályfőnökök, érintett vizsgáztató tanárok, jegyzői feladatra felkért kollégák Határidő: szeptember 5. illetve február 15. és október 14 - november 29., illetve május 5 június A Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapját, a Holokauszt emléknapját osztálykeretben szervezzük meg, iskolai szinten emlékezünk meg a történelem munkaközösség szervezésében a Nemzeti Összetartozás Emléknapjáról. Az Európai Unióhoz való tartozás jegyében az uniós társainkkal is foglalkozunk. Megismerjük az Unió szerveit, tagországait osztály-keretben. Felelős: Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin osztályfőnöki munkaközösség-vezető, Papp Viktor történelem munkaközösség-vezető és az osztályfőnökök Határidő: február 25-höz, április 16-hoz és június 4-hez közel eső munkanapok, ill. folyamatos 19. A Diákönkormányzat tevékenységének átgondolása, a választások, a felkészítő lebonyolítása, az elsősavató, a felkészítő és a diák-önkormányzati-nap megszervezése. Felelős: DÖK-segítő tanár és az osztályfőnökök Határidő: folyamatos 20. A Pedagógus értékelési rendszer működtetése minden munkaközösségben. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, vezetők, munkaközösség-vezetők 12

13 Határidő: szeptember 15. (tervezés), június 13. (végrehajtás) 21. A 2014/15-ös tanévben alkalmazandó pedagógusok névsorának (oktatási azonosítóval, végzettséggel, szakképzettséggel) megküldése a Kormányhivatalnak. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Fitosné Farkas Eszter Határidő: augusztus Külkapcsolataink lebonyolítása Kovászna, St. Gallen, Loudoun Valley (USA) Felelős: Dr. Módis Lászlóné, Simon Andrea, Galambosné Hornyák Erika Határidő: szeptember május (Svájciak: kiutazás , fogadás május) 23. Az iskola 30. éves jubileumának előkészítése: gála, évkönyv tervezete Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Várhalmi Ilona, Szabó Andrea, Dr. Bagossi Edit, Kluka Hajnalka, Péterné Kopasz Zsuzsa Határidő: június 26. További feladatok: 1. Az iskola valamennyi dolgozója a PP, az IMIP, az SZMSZ, a tanév helyi rendje (EMMI és KLIK), iskolánk házirendje és munkaterve szerint, saját munkaköri leírása alapján végezze munkáját. Készítsen munkájához tanmenetet (a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők ütemtervet)! A munkaközösségek és a könyvtáros tanárok munkatervet! Felelős: minden fent nevezett dolgozó Határidő: szeptember 16. (kezdő nyelvcsoportoknál a 7. és 9. évfolyamnál az induló kerettantervi képzésre tekintettel szeptember 30.) 2. Minden megbízatás, munkakör, vállalt, vagy kapott feladat elvégzése tervszerű és dokumentált legyen. (Munkatervek, tanmenetek, szóbeli érettségi tételek jóváhagyása a szakmai felelősség felvállalásával a közvetlen felettes feladata!) Minden dolgozó az iskolában tartózkodását írásban a jelenléti íven naprakészen vezeti. A pedagógusok a kötelező iskolai munkavégzést jelentő 32 órát (részfoglalkozásúak a munkaidejük 80 %-át) saját, egyedi íven! Felelős: minden dolgozó Határidő: folyamatos 3. Az ifjúságvédelmi munkát tervszerűen és hatékonyan kell folytatni. Ehhez szoros együttműködésre van szükség a rászoruló gyerekeket tanító tanárok, az osztályfőnök, az iskolaorvos és védőnő valamint az iskola ifjúságvédelmi felelőse között. Külön figyelmet érdemel az ingyenes tankönyvvel kapcsolatos kormányrendelet végrehajtása. A könyvtári kölcsönzés zökkenőmentes lebonyolítása. Amennyiben lehetőség nyílik rá az ADA-val közös drog-prevenciós pályázatot folytatása! Az SNI-s és BMT-s tanulók helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. 13

14 Felelős: Kovács Imréné és Juhászné Vígh Irén ifjúságvédelmi felelős, ill. Dobránszky Sándor és Kónya István tankönyvfelelős Határidő: folyamatos 4. Iskolai fórumaink előkészítése és színvonalas lebonyolítása: 4.1. Diákközgyűlés Felelős: Várhalmi Ilona és Szabó Andrea Határidő: szeptember Iskolagyűlés Felelős: Szabó Andrea és a könyvtárosok Határidő: április Szülői Választmány ülései Felelős: Dobránszky Sándor Határidő: szeptember 17., valamint február Alkalmazotti értekezlet amennyiben a feltételek változása indokolja Felelős: Rózsavölgyi Gábor illetve a megbízott vezető Határidő: január 5. A személyzeti munka előkészítése: a. a 2013/2014-es tantárgyfelosztás véglegesítése Felelős: Kovács Imréné, munkaközösség-vezetők Határidő: augusztus 26. b. előzetes tantárgyfelosztás készítése a 2014/2015-ös tanévre Felelős: munkaközösség-vezetők ill. Kovács Imréné Határidő: május 15. (illetve a fenntartónak benyújtandó június 30-ig) c. szerződés-kötésre javaslat-tétel, szükség esetén álláshirdetés Felelős: Rózsavölgyi Gábor (véleményezés esetében munkaközösség-vezetők) Határidő: április

15 Ellenőrzés, értékelés terve Célja: az iskolában folyó munka minőségének megismerése és javítása. Területei, szintjei: - dokumentációk ellenőrzése, elemzése - a munkaidő pontos betartásának ellenőrzése - az oktató-nevelő munka ellenőrzése, értékelése az alábbi szinteken: tagozatok, emelt szintű képzések szintje munkaközösségi szint osztály illetve csoport szint egy-egy pedagógus esetében. Formái: - időben rendszeres - egyeztetett - szúrópróbaszerű - a gyakornoki rendszerben foglaltak alapján a gyakornokok Módszerei: - óralátogatás - tanmenetek ellenőrzése - fakultációk, ügyelet, délutáni foglalkozások ellenőrzése, - ellenőrzők, dolgozatok, írásos munkák megtekintése Az ellenőrzés, értékelés minden szintű vezetőnek tervezett és kötelező tevékenysége. A vezetők tapasztalataikról kötelesek beszámolni : Félévkor, tanév végén írásban illetve a tanév folyamán a vezetői ill. iskolatanácsi megbeszéléseken. Augusztus szeptember Az ellenőrzés ütemterve: - dokumentumok (törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző, e-napló) - munkatervek (éves munkatervek, tanmenetek, ütemtervek) - épület, taneszközök - munka-, tűz- és balesetvédelem (készültségi próbariadó) - fakultációk, nyelvcsoportok, szakkörök - a mindennapos testnevelés, a táncoktatás 9. évfolyamos bevezetése, a sportkörök, a DSK működésének ellenőrzése - a Keleti István Művészeti Iskola beindulása, órarendjeink összehangolása - a Kodály és az Ady kölcsönös tanteremhasználata, amennyiben aktuális - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Október - órakezdés, óratartás - új kollégák látogatása - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben 15

16 - eszköz-leltár - a házirend betartása - az emelt szintű érettségi felkészítők - az időarányos értékelés - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése November - a nevelő és oktató munkát segítők tevékenysége iskolatitkárok rendszergazda szabadidő szervező ifjúságvédelmi felelős pedagógiai asszisztens - oktatástechnikus laboráns - tanmenetek szerinti haladás - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - felvételi eljárás, felvételi vizsgák lebonyolítási terve - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése December - értékelés, osztályzás - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte - gazdálkodás, likviditási terv előkészítése - taneszköz beszerzés - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Január - órakezdés, óratartás - új kollégák beilleszkedése, a mentori tevékenység - pedagógus továbbképzés (beiskolázás) - félévzárás, adminisztráció, jegyek lezárása - az e-napló ellenőrzése - drámás vizsgák, NYEK-es vizsgák - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Február - iskolai egészségügy, ifjúságvédelem, környezeti kultúra, fogyasztóvédelem - félévi átfogó ellenőrzés (dokumentumoktól a munkatervek arányos teljesítéséig) - a kétszintű érettségire jelentkezés - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Március - tanmenetek szerinti haladás 16

17 - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte - fegyelmi helyzet - felvételi eljárás, felvételi vizsgák - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Április - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - kirándulási tervek - hatosztályos vizsgák - próbaérettségik - a végzős rendezvények előkészületei - az érettségi előkészítése - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Május - az érettségi folyamata - értékelés, osztályozás, mérések - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Június július - drámás vizsgák, NYEK-es vizsgák - a tanév végi átfogó ellenőrzés (a dokumentumoktól az ellenőrzéseken át a munkatervek teljesítéséig) - az új tantárgyfelosztás elkészítésének ellenőrzése - év végi osztályozás, értékelés, jegyek lezárása - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - Adyák Gála felkészülés és a Gála ellenőrzése 17

18 A Debreceni Ady Endre Gimnázium es, 30. tanévének feladat-ellátási ütemterve A tanév előkészítése: 1. A tanév vezetői előkészítése augusztus 23. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor igazgató 2. A nevelőtestület "alakuló" értekezlete augusztus 26. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor igazgató 3. Munkaközösségi értekezletek, megbeszélések aug (beosztás alapján) Felelős: igazgatóhelyettesek, művészeti vezető, munkaközösség-vezetők 4. Javító-, különbözeti -, osztályozó- és pótvizsgák augusztus , (esetlegesen) 29. 8,00-tól Felelős: Kovács Imréné általános igazgatóhelyettes 5. Erdei iskola és békatábor a Vekeri-tavi DORCAS Kempingben augusztus án Felelős: Várhalmi Ilona művészeti vezető igh. és Szabó Andrea A táborvezető: Sebestyén Béla, a testnevelés munkaközösség vezetője 6. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet augusztus 30. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor 7. Tanévnyitó iskolagyűlés szeptember 2., hétfő 8,00 Felelős: Várhalmi Ilona művészeti vezető, Péterné Kopasz Zsuzsa szabadidő-szervező, Krecsmáry Tamás oktatástechnikus, Szabó Andrea és a DÖK 8. Az első tanítási nap szeptember 2., hétfő 1. of. órában ünnepélyes tanévnyitó iskolagyűlés 2-5. osztályfőnöki óra közben osztályfőnöki munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás Az órák tematikájáért felel: Dobránszky Sándor Órarendért felelős: Kovács Imréné 9. Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos teendők koordinálása. Határidő: folyamatos Felelős: Dobránszky Sándor igazgatóhelyettes, Kónya István tankönyvfelelős, Juhászné Vígh Irén ifj. védelmi felelős, Peternainé Juhász Zsuzsanna és Zelei Zsoltné könyvtárosok 10. Tankönyvosztás egyedi beosztás alapján; az ingyenes tankönyvek könyvtári kölcsönzése Határidő: szeptember 2., későknek a Líra Könyvesboltban Felelős: Kónya István; könyvtárosok 11. Az Iskolaszék és a DÖK véleményeztetése: 1. a maximális osztálylétszámoktól való eltérésről, 2. a tankönyv-segélyezés rendjéről, 3. az ún. fizetős rendezvényekről Határidő: szeptember 3. Felelős: Dobránszky Sándor és Szabó Andrea 18

19 Iskolai ünnepségek: 1. Tanévnyitó iskolagyűlés szeptember 2., hétfő, 8,00 Felelős: Várhalmi Ilona, Szabó Andrea, Péterné Kopasz Zsuzsa, Krecsmáry Tamás 2. Szalagavató szeptember 28., szombat 17,00 Hódos Imre Sportcsarnok Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, a 11.A és 12.BCD osztályfőnökei, testnevelők 3. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról október 2. vagy 3., szerda v. csütörtök Felelős: Simon Andrea és a 9.B 4. Október 23-i megemlékezés október 22., kedd Felelős: Várhalmi Ilona, Orosz Norbert és a 10.A 5. Március 15-i ünnepség március 14., péntek Felelős: Várhalmi Ilona, Koós Judit és a 9.C 7. Ballagás április 30., szerda 17,00 Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, végzős és búcsúztató osztályfőnökök, testnevelők 8. Tanévzáró ünnepély június 20., péntek 18,00 Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, Pető Csaba Józsefné és a 7.A A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról (február 25.) és a Holokauszt emléknapról (április 16.) osztálykeretben, a Nemzeti Összetartozás Emléknapjáról (június 4.) iskolai keretben emlékezünk meg. Utóbbi felelőse: Papp Viktor. Hagyományos iskolai rendezvények: 1. Diákközgyűlés szeptember 18., szerda Felelős: Várhalmi Ilona, Szabó Andrea, osztályfőnökök 2. Békabál, elsősavatás szeptember 5., csütörtök Felelős: Péterné Kopasz Zsuzsa, Szabó Andrea 3. DÖK programalkotó és felkészítő tábor szeptember-október (a DÖK döntése alapján) Felelős: Szabó Andrea, Péterné Kopasz Zsuzsa 4. Új osztályaink Érmindszent - Partiumi kirándulása november 15., péntek Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa 5. Ady-hét, benne az Ady-nap november , 22., péntek Felelős: Várhalmi Ilona, Tikász Katalin, Péterné Kopasz Zsuzsa, munkaközösség-vezetők 19

20 6. Karácsonyi koncert december 19. csütörtök Felelős: Várhalmi Ilona, Kerekes Rita, Bögös Attila, Péterné Kopasz Zsuzsa 7. Közös ajándékozás, kalácsosztás, angyal-posta december 20., péntek rövidített nappal (11,30-ig) Felelős: Péterné Kopasz Zsuzsa, Szabó Andrea és a DÖK 8. Sítábor január Felelős: Sebestyén Béla és a testnevelés munkaközösség 9. Ady-bál február-március Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa 10. Fakultatív budapesti iskolai kirándulás március-április Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa 11. C-day, két tannyelvűs projekt nap április Felelős: Dr. Pepó Péterné 12. Érettségi felkészítő fakultációk, szakkörök meghirdetése, véleményeztetése; jelentkeztetés április 15., illetve május 20. Felelős: Kovács Imréné igazgató-helyettes és a munkaközösség-vezetők 13. Diák-önkormányzati nap A DÖK meghatározta program alapján rövidített vagy 1-3. órás nappal április 1. kedd vagy április 16. szerda Felelős: Szabó Andrea és a DÖK, Péterné Kopasz Zsuzsa illetve a vállalkozó osztály és osztályfőnöke 14. Tanévzáró koncert a Veres templomban május 22. vagy 29., csütörtök Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, Kerekes Rita és Bögös Attila 15. Iskolai sportnap június 12. Felelős: Sebestyén Béla és a testnevelés munkaközösség 16. Gála-próbák június Jubileumi, 30. Adyák Gála június 14 vagy 15. Felelős: Várhalmi Ilona, Dr. Bagossi Edit, Péterné Kopasz Zsuzsa szabadidő szervező és a művésztanárok Érettségi vizsgák: 1. Őszi - október-novemberi (közép- és emelt szintű) október 14.- november 29. (EMMI rendelet szerint) Felelős: Kovács Imréné 2. Tavaszi - május-júniusi (közép- és emelt szintű) május 5.- június 27. (EMMI rendelet szerint) Felelős: Kovács Imréné 20

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012 13. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2012

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2014-2015. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2014-15-ös tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2012/2013. tanév munkaterve 1 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye MUNKATERV 2014/2015. tanév 2014. szeptember 15 I. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye a tanévet

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben