A Debreceni Ady Endre Gimnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Ady Endre Gimnázium"

Átírás

1 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. : , : OM: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egységkódú intézménye A Debreceni Ady Endre Gimnázium munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta a Debreceni Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete. Debrecen, szeptember 10. Rózsavölgyi Gábor igazgató

2 Előzmények A 2013/2014-es tanév fő céljai TARTALOMJEGYZÉK A 2013/2014-es tanév legfőbb feladatai Az Ady Endre Gimnázium Iskolatanácsának ülésrendje Az Iskolatanács tagjai A tagozatok és munkaközösségek - vezetőik Az osztályok és osztályfőnökeik Iskolánk feladat-ellátási terve Főbb feladatok További feladatok Iskolai fórumaink A személyzeti munka előkészítése Ellenőrzés, értékelés terve Az ellenőrzés ütemterve A Debreceni Ady Endre Gimnázium es tanévének feladat-ellátási ütemterve A tanév előkészítése Iskolai ünnepségek Hagyományos iskolai rendezvények Érettségi vizsgák Nevelőtestületi értekezletek, programok Vizsgák Szülői értekezletek Fogadóórák Nyílt napok Felvételik Központi mérések, ellenőrzések Iskolai szünetek Belső iskolai versenyek A hat tanításmentes munkanap felhasználása A 2013/2014-es tanév fizetős rendezvényei, eszközei Mellékletek - pedagógusok várható külső megbízásai a 2014 tavaszi érettségi időszakban; versenyek, amelyekre az iskola felkészítést vállal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 10. oldal 13. oldal 14. oldal 14. oldal 15. oldal 15. oldal 18. oldal 18. oldal 19. oldal 19. oldal 20. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 22. oldal 22. oldal 23. oldal 23. oldal 23. oldal 24. oldal 24. oldal 24. oldal 26. oldal 28. oldal 2

3 A Debreceni Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete az Iskolatanács javaslata alapján meghatározta az iskola története 30. tanévének, a 2013/2014-es tanév fő céljait, feladatait. Előzmények Az elmúlt évtizedben a legfőbb feladatként azt határoztuk meg, hogy iskolánkban elmélyítsük a minőségi oktatást-nevelést, a tehetséggondozást és bővítsük módszertani kultúránkat. Mindezt segítette a HEFOP , 3.1.3/B és a TÁMOP , 3.1.5, es, valamint KEOP pályázatokban való részvételünk, a nevelőtestületünk különböző innovációi, a Referencia iskolai és a Tehetségponttal kapcsolatos tevékenységünk, a korszerű módszerek elterjesztésében vállalt szerepünk. Az előbbieket bizonyítják a különböző elismerések. Nagy örömünkre szolgál, hogy az előző tanévben a TÁMOP pályázati projekt keretében iskolánk részt vehetett az NKT által meghatározott, pedagógus, vezető- és intézményértékelés mintaiskolájaként, és a minősítés eredményeképpen kiváló minősítéseket kapott az intézmény, az igazgató és a nevelőtestület jelentős hányada. Továbbra is Magyarország 100 legjobb középiskolájához tartozunk. Kétszer elnyertük a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat, Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk, másodszor kaptuk meg a Debreceni Egyetem Kiváló Gyakorlóhelye címet. Több kollégánk városi és országos elismeréseket kapott. Előre szerettünk volna lépni az iskolai fegyelem javítása terén. Ebben évek óta stagnálunk, illetve szerény eredményeket sikerült elérnünk. (Hiányzások csökkenése, fegyelmik hiánya.) Eredményesen folytattuk a pedagógus-értékelést. A közalkalmazotti minősítéseket a Nemzeti Köznevelési Törvény bevezetése miatt felfüggesztettük. Folyamatosan figyelemmel kísértük a központi és a saját mérések és az érettségik eredményeinek alakulását. Jelentősen fejlesztettük a tehetséggondozó programunkat. Színesek a különböző képzési profilú osztályaink éves programjai a belső vizsgákkal, különböző néven futó projektekkel (mestermunka, C-day, összefoglaló óra, stb.), az idegen nyelvű kreatív játékokkal, gálával, sportnappal. Várhalmi Ilona országos kitüntetése, a BONUS BONA díj elsősorban az Ő, de a kollégáink munkáját egyaránt dicsérik. A korábbi fenntartónk törvényességi ellenőrzésének megállapításait igyekszünk maximálisan figyelembe venni az adminisztrációs, ügyviteli, ellenőrzési tevékenységünk szervezettebbé és pontosabbá tétele során. Büszkék vagyunk az elmúlt tanév eredményeire: - az iskola kiemelkedően magas tanulmányi (4,357) és érettségi átlagára (4,33 középszinten, 4,56 emelt szinten), a 97 kitűnő tanulóra, a sikeres egyetemifőiskolai felvételekre, (az érettségiket tekintve az önkormányzati középiskolák között magyarból a 2., történelemből és matematikából a 3. helyet foglaltuk el, a központi mérések alapján magyarból 2., matematikából 3., a szint alatt teljesítők aránya alapján is 3.), - az iskolánk iránt az elmúlt tanévben is megmutatkozó kiemelkedő érdeklődésre, amit jeleznek a tartósan magas osztálylétszámok, a nagyszámú jelentkezés, a sok fellebbezés, átvételi kérelem, - a tehetségek felismerése, gondozása és a tehetség-tanácsadás területén elért eredményeinkre, 3

4 - a kiemelkedő és évről-évre növekvő számú tanulmányi versenyeredményre, angolból, drámából, magyarból, művészettörténetből és olaszból OKTV döntős helyezésekre, - a művészeti versenyeken elért kiemelkedő nemzetközi és országos eredményekre, tartósan magas színvonalú rendezvényeinkre, városi és megyei ünnepségeken, versenyeken való színvonalas szereplésekre, - a komplex nyelvvizsgák magas számára, - a lány aerobic, strandröplabda és a fiú floorball csapataink kimagasló eredményeire, - a pályázatok sikereire, aminek révén jelentős anyagi gyarapodásunk valósult meg, - a fejlesztést szolgáló és a második ciklusban eddig azt egyértelműen bizonyító pedagógus értékelési rendszerünkre, - a töretlen innovatív munkára, a számos újításra a projekteket, az idegen nyelveket és a művészeti oktatást illetően, - arra, hogy a SÉTA programban hosszú évek óta számos növendékünk megmutathatta magát, - hogy az olvasást az Olvass többet! mozgalom határokon túlra terjeszkedve is segíti, hogy éjszakai olvasással, bemutató nappal, kiállításokkal, táborral is népszerűsíti céljait, - sokat köszönhettünk tavaly is a szülők segítőkészségének, szeretetének. Sajnos tavaly is csupán szerény mértékben sikerült előrelépni az iskolai fegyelmet illetően. A fegyelmezett munkavégzést, a zavartalan iskolai munkát néha akadályozza a kölcsönösen elfogadott normák nem egyforma értelmezése, a következetlenségek. A Diákönkormányzat előrelépett az előző tanévben! Tavaly ismét sikerült a problémafeltáró napot megszervezni, a DÖK-napot versenyeztetve, osztályok szervezésében megvalósítani. Továbbra sem erős szervezőerő azonban a diákönkormányzat a diákközösség életében. A városi szervezet segítsége sem kézzelfogható. A hiányzások csak nagyon kis mértékben csökkennek. Mértékük, és a mögöttük lévő szülői és háziorvosi engedékenység akadályozza a munkánkat. Továbbra is szorgalmazzuk azt, hogy országos megoldásra lenne szükség ezen a területen (lásd a felnőtt társadalom táppénz szabályainak szigorodását)! Összességében megállapítható, hogy az elmúlt tanév folyamán is eredményes, magas színvonalú munka folyt az Ady Endre Gimnáziumban. A 2013/2014-es tanév fő céljai: Célok: A Nemzeti Köznevelési Törvény és a Nemzeti Alaptanterv alapján kezdjük meg oktatónevelő munkánkat. Alapdokumentumainkat ennek megfelelően vezetjük be. Az iskolánkban tovább kell folytatnunk a tehetséggondozást valamint a minőségi, kompetencia alapú oktatást-nevelést. Mindezt segíti a résztvevők körének teljessége, a rendelkezésünkre álló technikai eszközök. Eredményes pályázatot valósítottunk meg, amelynek jóvoltából felkészültünk a Referencia iskolai szolgáltatásokra, mentorálásra. 4

5 Az idei tanévben célunk a kiemelkedő eredményeink őrzése, a kialakult tudásunk, tapasztalataink folyamatos beépítése a mindennapok gyakorlatába, a jó gyakorlatok átadása. A mindennapos testnevelés keretében a 9. évfolyamon bevezetendő táncoktatás hatékony megszervezése. Törekszünk arra, hogy az Életpálya-modell bevezetése minél zökkenő-mentesebb legyen. A 2013/2014-es tanév fő feladatai: 1. Felkészülés az NKT bevezetésére: 32 órás benntartózkodás, Életpálya modell, stb 2. Az új alapdokumentumainknak és a helyi tanterveinknek a bevezetése 3. A mindennapos testnevelés megvalósítása 4. A közösségi szolgálat folyamatos követése, szervezése 5. A Kiváló Tehetségponttal kapcsolatos tevékenységek, pályázatban való részvétel 6. A Referencia iskola szolgáltató feladatainak ellátása, jó gyakorlatok átadása Kiemelt feladatok: 1. A tehetséggondozás és a kompetencia alapú oktatás, a módszertani kultúránk további fejlesztése. - A kompetencia alapú oktatás érintse valamennyi osztályunkat. - A Kiváló Tehetségponttal kapcsolatos feladatok megoldása, pályázatok beadása. Előkészülünk a természettudományos képzés felé való nyitásra a 7. évfolyamos természettudományos gyakorlattal, a csoportbontásokkal, új tananyag tartalmakkal. - A Referencia iskolai szolgáltatások megkezdése: mentorálás, a jó gyakorlatok átadása, a hálózati munka, amennyiben ezekre igény lesz. - Jó gyakorlatok karbantartása, újabb gyakorlatok elkészítése. 2. Szervezési kérdések, alapdokumentumok felülvizsgálata: A Pedagógiai Program, a helyi tantervek, Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend bevezetése. A 32 órás benntartózkodás bevezetése. A Kormányhivatal központi ellenőrzésére való felkészülés. - Informatikai stratégia kidolgozása. A honlapunk továbbfejlesztése, a digitális információáramlásunk tovább építése. A mindennapos testnevelés feltételrendszerének megteremtése. A 2016-os érettségihez kapcsolódó közösségi szolgálat szervezése, adminisztrációja. A Kodállyal való együttműködésünk átgondolása. A TANINFORM-os elektronikus adminisztráció további működtetése, a tapasztalatok értékelése. Felkészülés az egységes, központi elektronikus adminisztrációs rendszerre (Magiszter) való átállásra. 5

6 3. A kétszintű érettségire való felkészülés: Az emelt szintű érettségi fakultációk benne a városi szintű közös fakultációk - figyelemmel kísérése. A felkért kollégáink részvételének lehetőség szerinti legteljesebb biztosítása az emelt szintű érettségi vizsgázatói illetve emelt- és középszintű érettségi elnöki feladatok ellátásában. (A Munkaterv mellékleteként 2014 májusában a felkérések és elfogadások ismeretében pontos tervet készítünk!) A nyelvi előkészítős és a két tanítási nyelvű osztályok követelményei teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése. A belső vizsgák elemzése, összehasonlítása. Az idegen nyelvi tanárunk tevékenységének pontos megtervezése, szervezése. Az előrehozott érettségikkel kapcsolatos folyamatok szabályozása, a január 1- jétől érvényes új feltételek tudatosítása. 5. A minőségirányítás: A központi, intézményi, pedagógus és vezetői értékelési rendszer figyelemmel kísérése. Segíteni az arra jogosult kollégákat a Pedagógus II. feltételei teljesítésében. Az IMIP csoport éves tevékenységének a pontos meghatározása, a partneri elégedettségi mérések tervezése, lebonyolítása. A Pedagógus Értékelési Rendszer második ciklusának befejezése, a harmadik kezdete, új kollégák bevonása. Mérések, értékelések rendszerének tervezése - A belső méréseket kijavítjuk, illetve a központi mérések tapasztalatait munkaközösségi és nevelőtestületi szinten értékeljük, a tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk. - A kötelező érettségi tantárgyakból idén is tervezünk próba-érettségit. 6. A diákönkormányzat segítése: - A DÖK további határozott segítése. - Működésük, szervezetük átgondolása, a vezetői felkészítés és a programok megvalósításának támogatása. 6

7 AZ ADY ENDRE GIMNÁZIUM ISKOLATANÁCSÁNAK ÜLÉSRENDJE Augusztus Az Iskolatanács éves ülésrendjének elfogadása - Javaslatok az intézmény éves munkatervéhez - A mindennapos testnevelésről, a 7. és 9. éves táncoktatásra való felkészülésről - Egyebek (személyi kérdések, erdei iskola, órarend, tankönyvellátás, heti 32 órás benntartózkodás szabályai, stb ) Szeptember Az évindítás tapasztalatai - A nevelőtestületi kirándulás és a szalagavató előkészületei - Október 6-a, 23-a megünneplésének tervezete - Az érettségi tapasztalatai Kovács Imréné, a munkaközösség-vezetők, érettségi elnök kollégáink beszámolói December 3. - A közösségi szolgálat szervezéséről - A nyílt napok tapasztata - Az Ady nap értékelése - A november-decemberi rendezvényekről Január 7. - A félévzárás teendői - A felvételi vizsgák lebonyolításáról - Az Ady-bálról és Március 15-e megünnepléséről - Az esetleges január 1-jei változásokról Március A felvételik gyorsértékelése - A pedagógus beiskolázási terv - A DÖK-nap tervezett programja; a Kihívás Napja előzetes tervezése Április A végzős rendezvények tervezése - Az érettségikről - Az év végi rendezvényterv: gála, tanévzárás, sportnap, osztályozók, szóbeli érettségik Június A tanév értékelése Elfogadta az Iskolatanács a augusztus 29-i ülésén. 7

8 Az Iskolatanács tagjai: Rózsavölgyi Gábor Kovács Imréné Dobránszky Sándor Várhalmi Ilona Borsi Erzsébet Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin Farkas Rita Kertiné Szakáll Anna Kónya István Kunné Munkácsi Ágnes Németh Katalin Papp Viktor Dr. Pepó Péterné Sebestyén Béla Szabóné Heim Mária Tikász Katalin A kiemelt képzési formák és munkaközösségek - vezetőik: Művészeti képzés Két tanítási nyelvű képzés Várhalmi Ilona igh. - művészeti vezető Dr. Pepó Péterné mk. vezető Angol nyelvi Idegen nyelvi Informatika könyvtár Magyar nyelv és irodalom Matematika Osztályfőnöki Természettudományi Testnevelés Történelem Farkas Rita mk. vezető Kunné Munkácsi Ágnes mk. vezető Kónya István mk. vezető Tikász Katalin mk. vezető Borsi Erzsébet mk. vezető Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin mk. vezető Kertiné Szakáll Anna mk. vezető Sebestyén Béla mk. vezető Papp Viktor mk. vezető 8

9 Az osztályok és osztályfőnökeik: A Hat-évfolyamos Pető Csaba Józsefné A Hat-évfolyamos Senk Lajos Ny NYEK angol-német Németh Katalin /B Kny Magyar-angol Ágostonné Frantsik Éva /C kéttannyelvű Ny NYEK angol Kerekes Rita /D (dráma, ének) A Hat-évfolyamos Lakatosné Pethő Ildikó B Angol-német emelt Simon Andrea (NYEK) C Magyar-angol Koós Judit kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Völgyesiné Lukács Katalin (NYEK) A Hat-évfolyamos Orosz Norbert A Hat-évfolyamos Borsi Erzsébet B Angol-olasz emelt Szabó Tünde (NYEK) C Magyar-angol Bécsi Orsolya kéttannyelvű D Dráma, ének emelt Dr. Módis Lászlóné (NYEK) A Hat-évfolyamos Dr. Póserné Kalmár Marian B Angol-olasz emelt Purda Katalin (NYEK) C Magyar-angol Sebestyén Béla kéttannyelvű D Dráma, ének emelt (NYEK) Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin B Angol-olasz emelt Papp Viktor (NYEK) C Magyar-angol Hahnné Nagy Anikó kéttannyelvű D Dráma, ének emelt (NYEK) Subiczné Palotai Erzsébet 9

10 ISKOLÁNK FELADATELLÁTÁSI TERVE: Főbb feladatok 1. Folytatni kell törekvéseinket a tehetségek felismerése, a tehetséggondozás és tanácsadás területén. Törekednünk kell a tanulóink alapképességének felmérésére, kompetenciáik fejlesztésére, az ismereteik rendszerbe foglalására. A kompetencia alapú oktatásban résztvevők körének teljességével, a TÁMOP es pályázat révén, a Referencia iskolai és a Tehetségpontból adódó lehetőségek maximális kihasználásával, a kétszintű érettségire való felkészüléssel párhuzamosan folyamatosan gyarapítani kell pedagógiai, módszertani kultúránkat. Mindezen szándékunkat megerősítik a központi intézmény, vezetői és pedagógus értékelés kiváló eredményei. A Referencia iskolai pályázatból adódó nevelőtestületi és egyéni felkészítők, képzések, kidolgozott eljárásrendek tapasztalatait hasznosítsuk módszertani munkánkban, a Referencia iskolai szolgáltatások során! Ennek érdekében a munkaközösségek ebben a tanévben is folytassanak méréseket elsősorban a kötelező érettségi tárgyak esetében határozzák meg, hogy melyek azok a legfontosabb tanulói képességek, készségek, amelyeket az oktató-nevelő munkájuk során fejleszteni kívánnak. Vegyék figyelembe, munkájukba építsék be a központi mérések eredményeit! Folytassuk tovább belső vizsgarendszerünk működtetését, a tapasztalatok hasznosítását. A tanórát továbbra is a tanulói képességfejlesztés szem előtt tartásával tervezzük és szervezzük. A munkaközösségi értekezleteken az érettségiken közreműködő érettségi elnökeink, emelt szintű vizsgáztató és javító tanáraink, szakértőink a tapasztalataikról beszámolnak, azokat a munkaközösség tagjai építsék be a munkájukba. Felelős: minden munkaközösség és valamennyi tanár Határidő: folyamatos 2. A szeptember 1-jétől életbe lépő alapdokumentumaink: Pedagógiai Program, helyi tanterveink, SZMSZ, Házirend és a KLIK Alapító Okirata bevezetése. Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos 3. A Pedagógus Életpálya-modell bevezetése Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, titkárság, pedagógusok, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők Határidő: szeptember Felkészülés a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási utasítása megváltozásából adódó feladatokra, a Kormányhivatali ellenőrzésre Felelős: vezetők, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, pedagógusok Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos 10

11 5. A beiskolázással kapcsolatos feladatok megszervezése. Nyílt napok, felvételi vizsgák előkészítése, megszervezése, a felvételi tapasztalatainak feldolgozása. Értesítések, beiratkozás. Felelős: Dobránszky Sándor, Kovács Imréné, Várhalmi Ilona, Dr. Pepó Péterné, a magyar, a matematika és az angol munkaközösségek vezetője, az érintett osztályfőnökök Határidő: novembertől június 26-ig (ütemezve lásd később!) 6. Kormányhivatali ellenőrzés: a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárás vizsgálata tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva - előkészítése Felelős: Dobránszky Sándor és Fitosné Farkas Eszter Határidő: december 31. (KH ellenőrzés január 2 - április 1.) 7. A évi érettségi és az iskolánkat érintő kompetencia-mérések tapasztalatai. Felelős: Kovács Imréné Határidő: január (a évi országos eredmények ismeretében) 8. A kétszintű érettségire felkészítő fakultáció választás előkészítése, az előző választás sikerességének vizsgálata. Felelős: Kovács Imréné és munkaközösség-vezetők Határidő: március A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NKT 80. (1) alapján Felelős: Sebestyén Béla és a testnevelés munkaközösség Határidő: április 2. és május 27. között 10. Az érettségire felkészítő fakultációk és fakultatív programok (szakkörök) meghirdetése, A fenntartói jóváhagyás, jelentkezés, visszajelzés (írásban). Felelős: Kovács Imréné Határidő: április 15. illetve május Próba-érettségik lebonyolítása a végzős évfolyamokon. Felelős: Borsi Erzsébet, Tikász Katalin, Papp Viktor és a végzős osztályfőnökök Határidő: április Kompetencia-mérések lebonyolítása a 8. és a 10. évfolyamokon. Felelős: Kovács Imréné, Borsi Erzsébet, Tikász Katalin és az érintett osztályfőnökök Határidő: május A NYEK-es és két tannyelvű oktatás feltételrendszerének áttekintése, stratégia kidolgozása. 11

12 Felelős: Rózsavölgyi Gábor, igazgatóhelyettesek, két tanítási nyelvű munkaközösségvezető Határidő: április Javaslat a 2015/2016-os tanév beiskolázási tervére Felelős: Rózsavölgyi Gábor Határidő: június Az IMIP csoport irányítja, szervezi a pedagógus és vezetői értékelési rendszerünk működését, valamint lebonyolítja a partneri elégedettségi méréseket, beszámol az eredményekről. Felelős: az IMIP csoport vezetője és tagjai Határidő: június A szervezett véleménynyilvánítás formáinak működtetése. Felelős: Rózsavölgyi Gábor és igazgatóhelyettesek Határidő: június Az érettségik, előrehozott érettségik megszervezése és sikeres lebonyolítása. Felelős: Kovács Imréné, munkaközösség vezetők, végzős osztályfőnökök, érintett vizsgáztató tanárok, jegyzői feladatra felkért kollégák Határidő: szeptember 5. illetve február 15. és október 14 - november 29., illetve május 5 június A Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapját, a Holokauszt emléknapját osztálykeretben szervezzük meg, iskolai szinten emlékezünk meg a történelem munkaközösség szervezésében a Nemzeti Összetartozás Emléknapjáról. Az Európai Unióhoz való tartozás jegyében az uniós társainkkal is foglalkozunk. Megismerjük az Unió szerveit, tagországait osztály-keretben. Felelős: Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin osztályfőnöki munkaközösség-vezető, Papp Viktor történelem munkaközösség-vezető és az osztályfőnökök Határidő: február 25-höz, április 16-hoz és június 4-hez közel eső munkanapok, ill. folyamatos 19. A Diákönkormányzat tevékenységének átgondolása, a választások, a felkészítő lebonyolítása, az elsősavató, a felkészítő és a diák-önkormányzati-nap megszervezése. Felelős: DÖK-segítő tanár és az osztályfőnökök Határidő: folyamatos 20. A Pedagógus értékelési rendszer működtetése minden munkaközösségben. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, vezetők, munkaközösség-vezetők 12

13 Határidő: szeptember 15. (tervezés), június 13. (végrehajtás) 21. A 2014/15-ös tanévben alkalmazandó pedagógusok névsorának (oktatási azonosítóval, végzettséggel, szakképzettséggel) megküldése a Kormányhivatalnak. Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Fitosné Farkas Eszter Határidő: augusztus Külkapcsolataink lebonyolítása Kovászna, St. Gallen, Loudoun Valley (USA) Felelős: Dr. Módis Lászlóné, Simon Andrea, Galambosné Hornyák Erika Határidő: szeptember május (Svájciak: kiutazás , fogadás május) 23. Az iskola 30. éves jubileumának előkészítése: gála, évkönyv tervezete Felelős: Rózsavölgyi Gábor, Várhalmi Ilona, Szabó Andrea, Dr. Bagossi Edit, Kluka Hajnalka, Péterné Kopasz Zsuzsa Határidő: június 26. További feladatok: 1. Az iskola valamennyi dolgozója a PP, az IMIP, az SZMSZ, a tanév helyi rendje (EMMI és KLIK), iskolánk házirendje és munkaterve szerint, saját munkaköri leírása alapján végezze munkáját. Készítsen munkájához tanmenetet (a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők ütemtervet)! A munkaközösségek és a könyvtáros tanárok munkatervet! Felelős: minden fent nevezett dolgozó Határidő: szeptember 16. (kezdő nyelvcsoportoknál a 7. és 9. évfolyamnál az induló kerettantervi képzésre tekintettel szeptember 30.) 2. Minden megbízatás, munkakör, vállalt, vagy kapott feladat elvégzése tervszerű és dokumentált legyen. (Munkatervek, tanmenetek, szóbeli érettségi tételek jóváhagyása a szakmai felelősség felvállalásával a közvetlen felettes feladata!) Minden dolgozó az iskolában tartózkodását írásban a jelenléti íven naprakészen vezeti. A pedagógusok a kötelező iskolai munkavégzést jelentő 32 órát (részfoglalkozásúak a munkaidejük 80 %-át) saját, egyedi íven! Felelős: minden dolgozó Határidő: folyamatos 3. Az ifjúságvédelmi munkát tervszerűen és hatékonyan kell folytatni. Ehhez szoros együttműködésre van szükség a rászoruló gyerekeket tanító tanárok, az osztályfőnök, az iskolaorvos és védőnő valamint az iskola ifjúságvédelmi felelőse között. Külön figyelmet érdemel az ingyenes tankönyvvel kapcsolatos kormányrendelet végrehajtása. A könyvtári kölcsönzés zökkenőmentes lebonyolítása. Amennyiben lehetőség nyílik rá az ADA-val közös drog-prevenciós pályázatot folytatása! Az SNI-s és BMT-s tanulók helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. 13

14 Felelős: Kovács Imréné és Juhászné Vígh Irén ifjúságvédelmi felelős, ill. Dobránszky Sándor és Kónya István tankönyvfelelős Határidő: folyamatos 4. Iskolai fórumaink előkészítése és színvonalas lebonyolítása: 4.1. Diákközgyűlés Felelős: Várhalmi Ilona és Szabó Andrea Határidő: szeptember Iskolagyűlés Felelős: Szabó Andrea és a könyvtárosok Határidő: április Szülői Választmány ülései Felelős: Dobránszky Sándor Határidő: szeptember 17., valamint február Alkalmazotti értekezlet amennyiben a feltételek változása indokolja Felelős: Rózsavölgyi Gábor illetve a megbízott vezető Határidő: január 5. A személyzeti munka előkészítése: a. a 2013/2014-es tantárgyfelosztás véglegesítése Felelős: Kovács Imréné, munkaközösség-vezetők Határidő: augusztus 26. b. előzetes tantárgyfelosztás készítése a 2014/2015-ös tanévre Felelős: munkaközösség-vezetők ill. Kovács Imréné Határidő: május 15. (illetve a fenntartónak benyújtandó június 30-ig) c. szerződés-kötésre javaslat-tétel, szükség esetén álláshirdetés Felelős: Rózsavölgyi Gábor (véleményezés esetében munkaközösség-vezetők) Határidő: április

15 Ellenőrzés, értékelés terve Célja: az iskolában folyó munka minőségének megismerése és javítása. Területei, szintjei: - dokumentációk ellenőrzése, elemzése - a munkaidő pontos betartásának ellenőrzése - az oktató-nevelő munka ellenőrzése, értékelése az alábbi szinteken: tagozatok, emelt szintű képzések szintje munkaközösségi szint osztály illetve csoport szint egy-egy pedagógus esetében. Formái: - időben rendszeres - egyeztetett - szúrópróbaszerű - a gyakornoki rendszerben foglaltak alapján a gyakornokok Módszerei: - óralátogatás - tanmenetek ellenőrzése - fakultációk, ügyelet, délutáni foglalkozások ellenőrzése, - ellenőrzők, dolgozatok, írásos munkák megtekintése Az ellenőrzés, értékelés minden szintű vezetőnek tervezett és kötelező tevékenysége. A vezetők tapasztalataikról kötelesek beszámolni : Félévkor, tanév végén írásban illetve a tanév folyamán a vezetői ill. iskolatanácsi megbeszéléseken. Augusztus szeptember Az ellenőrzés ütemterve: - dokumentumok (törzskönyv, bizonyítvány, ellenőrző, e-napló) - munkatervek (éves munkatervek, tanmenetek, ütemtervek) - épület, taneszközök - munka-, tűz- és balesetvédelem (készültségi próbariadó) - fakultációk, nyelvcsoportok, szakkörök - a mindennapos testnevelés, a táncoktatás 9. évfolyamos bevezetése, a sportkörök, a DSK működésének ellenőrzése - a Keleti István Művészeti Iskola beindulása, órarendjeink összehangolása - a Kodály és az Ady kölcsönös tanteremhasználata, amennyiben aktuális - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Október - órakezdés, óratartás - új kollégák látogatása - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben 15

16 - eszköz-leltár - a házirend betartása - az emelt szintű érettségi felkészítők - az időarányos értékelés - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése November - a nevelő és oktató munkát segítők tevékenysége iskolatitkárok rendszergazda szabadidő szervező ifjúságvédelmi felelős pedagógiai asszisztens - oktatástechnikus laboráns - tanmenetek szerinti haladás - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - felvételi eljárás, felvételi vizsgák lebonyolítási terve - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése December - értékelés, osztályzás - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte - gazdálkodás, likviditási terv előkészítése - taneszköz beszerzés - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Január - órakezdés, óratartás - új kollégák beilleszkedése, a mentori tevékenység - pedagógus továbbképzés (beiskolázás) - félévzárás, adminisztráció, jegyek lezárása - az e-napló ellenőrzése - drámás vizsgák, NYEK-es vizsgák - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Február - iskolai egészségügy, ifjúságvédelem, környezeti kultúra, fogyasztóvédelem - félévi átfogó ellenőrzés (dokumentumoktól a munkatervek arányos teljesítéséig) - a kétszintű érettségire jelentkezés - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Március - tanmenetek szerinti haladás 16

17 - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte - fegyelmi helyzet - felvételi eljárás, felvételi vizsgák - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Április - három-négy kolléga értékelése a pedagógus értékelési rendszerben - kirándulási tervek - hatosztályos vizsgák - próbaérettségik - a végzős rendezvények előkészületei - az érettségi előkészítése - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Május - az érettségi folyamata - értékelés, osztályozás, mérések - a tantárgyanként időarányosan szükséges osztályzat(ok) megléte - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése Június július - drámás vizsgák, NYEK-es vizsgák - a tanév végi átfogó ellenőrzés (a dokumentumoktól az ellenőrzéseken át a munkatervek teljesítéséig) - az új tantárgyfelosztás elkészítésének ellenőrzése - év végi osztályozás, értékelés, jegyek lezárása - a heti 32 órás kötelező benntartózkodás és a jelenléti ívek ellenőrzése - Adyák Gála felkészülés és a Gála ellenőrzése 17

18 A Debreceni Ady Endre Gimnázium es, 30. tanévének feladat-ellátási ütemterve A tanév előkészítése: 1. A tanév vezetői előkészítése augusztus 23. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor igazgató 2. A nevelőtestület "alakuló" értekezlete augusztus 26. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor igazgató 3. Munkaközösségi értekezletek, megbeszélések aug (beosztás alapján) Felelős: igazgatóhelyettesek, művészeti vezető, munkaközösség-vezetők 4. Javító-, különbözeti -, osztályozó- és pótvizsgák augusztus , (esetlegesen) 29. 8,00-tól Felelős: Kovács Imréné általános igazgatóhelyettes 5. Erdei iskola és békatábor a Vekeri-tavi DORCAS Kempingben augusztus án Felelős: Várhalmi Ilona művészeti vezető igh. és Szabó Andrea A táborvezető: Sebestyén Béla, a testnevelés munkaközösség vezetője 6. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet augusztus 30. 8,00 Felelős: Rózsavölgyi Gábor 7. Tanévnyitó iskolagyűlés szeptember 2., hétfő 8,00 Felelős: Várhalmi Ilona művészeti vezető, Péterné Kopasz Zsuzsa szabadidő-szervező, Krecsmáry Tamás oktatástechnikus, Szabó Andrea és a DÖK 8. Az első tanítási nap szeptember 2., hétfő 1. of. órában ünnepélyes tanévnyitó iskolagyűlés 2-5. osztályfőnöki óra közben osztályfőnöki munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás Az órák tematikájáért felel: Dobránszky Sándor Órarendért felelős: Kovács Imréné 9. Az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos teendők koordinálása. Határidő: folyamatos Felelős: Dobránszky Sándor igazgatóhelyettes, Kónya István tankönyvfelelős, Juhászné Vígh Irén ifj. védelmi felelős, Peternainé Juhász Zsuzsanna és Zelei Zsoltné könyvtárosok 10. Tankönyvosztás egyedi beosztás alapján; az ingyenes tankönyvek könyvtári kölcsönzése Határidő: szeptember 2., későknek a Líra Könyvesboltban Felelős: Kónya István; könyvtárosok 11. Az Iskolaszék és a DÖK véleményeztetése: 1. a maximális osztálylétszámoktól való eltérésről, 2. a tankönyv-segélyezés rendjéről, 3. az ún. fizetős rendezvényekről Határidő: szeptember 3. Felelős: Dobránszky Sándor és Szabó Andrea 18

19 Iskolai ünnepségek: 1. Tanévnyitó iskolagyűlés szeptember 2., hétfő, 8,00 Felelős: Várhalmi Ilona, Szabó Andrea, Péterné Kopasz Zsuzsa, Krecsmáry Tamás 2. Szalagavató szeptember 28., szombat 17,00 Hódos Imre Sportcsarnok Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, a 11.A és 12.BCD osztályfőnökei, testnevelők 3. Megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról október 2. vagy 3., szerda v. csütörtök Felelős: Simon Andrea és a 9.B 4. Október 23-i megemlékezés október 22., kedd Felelős: Várhalmi Ilona, Orosz Norbert és a 10.A 5. Március 15-i ünnepség március 14., péntek Felelős: Várhalmi Ilona, Koós Judit és a 9.C 7. Ballagás április 30., szerda 17,00 Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, végzős és búcsúztató osztályfőnökök, testnevelők 8. Tanévzáró ünnepély június 20., péntek 18,00 Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, Pető Csaba Józsefné és a 7.A A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról (február 25.) és a Holokauszt emléknapról (április 16.) osztálykeretben, a Nemzeti Összetartozás Emléknapjáról (június 4.) iskolai keretben emlékezünk meg. Utóbbi felelőse: Papp Viktor. Hagyományos iskolai rendezvények: 1. Diákközgyűlés szeptember 18., szerda Felelős: Várhalmi Ilona, Szabó Andrea, osztályfőnökök 2. Békabál, elsősavatás szeptember 5., csütörtök Felelős: Péterné Kopasz Zsuzsa, Szabó Andrea 3. DÖK programalkotó és felkészítő tábor szeptember-október (a DÖK döntése alapján) Felelős: Szabó Andrea, Péterné Kopasz Zsuzsa 4. Új osztályaink Érmindszent - Partiumi kirándulása november 15., péntek Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa 5. Ady-hét, benne az Ady-nap november , 22., péntek Felelős: Várhalmi Ilona, Tikász Katalin, Péterné Kopasz Zsuzsa, munkaközösség-vezetők 19

20 6. Karácsonyi koncert december 19. csütörtök Felelős: Várhalmi Ilona, Kerekes Rita, Bögös Attila, Péterné Kopasz Zsuzsa 7. Közös ajándékozás, kalácsosztás, angyal-posta december 20., péntek rövidített nappal (11,30-ig) Felelős: Péterné Kopasz Zsuzsa, Szabó Andrea és a DÖK 8. Sítábor január Felelős: Sebestyén Béla és a testnevelés munkaközösség 9. Ady-bál február-március Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa 10. Fakultatív budapesti iskolai kirándulás március-április Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa 11. C-day, két tannyelvűs projekt nap április Felelős: Dr. Pepó Péterné 12. Érettségi felkészítő fakultációk, szakkörök meghirdetése, véleményeztetése; jelentkeztetés április 15., illetve május 20. Felelős: Kovács Imréné igazgató-helyettes és a munkaközösség-vezetők 13. Diák-önkormányzati nap A DÖK meghatározta program alapján rövidített vagy 1-3. órás nappal április 1. kedd vagy április 16. szerda Felelős: Szabó Andrea és a DÖK, Péterné Kopasz Zsuzsa illetve a vállalkozó osztály és osztályfőnöke 14. Tanévzáró koncert a Veres templomban május 22. vagy 29., csütörtök Felelős: Várhalmi Ilona, Péterné Kopasz Zsuzsa, Kerekes Rita és Bögös Attila 15. Iskolai sportnap június 12. Felelős: Sebestyén Béla és a testnevelés munkaközösség 16. Gála-próbák június Jubileumi, 30. Adyák Gála június 14 vagy 15. Felelős: Várhalmi Ilona, Dr. Bagossi Edit, Péterné Kopasz Zsuzsa szabadidő szervező és a művésztanárok Érettségi vizsgák: 1. Őszi - október-novemberi (közép- és emelt szintű) október 14.- november 29. (EMMI rendelet szerint) Felelős: Kovács Imréné 2. Tavaszi - május-júniusi (közép- és emelt szintű) május 5.- június 27. (EMMI rendelet szerint) Felelős: Kovács Imréné 20

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Az Ady Endre Gimnázium

Az Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az Ady Endre Gimnázium munkaterve és feladat-ellátási terve a 2012/2013-as tanévre

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium. munkaterve és feladat-ellátási terve. a 2014/2015-ös tanévre

A Debreceni Ady Endre Gimnázium. munkaterve és feladat-ellátási terve. a 2014/2015-ös tanévre 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Munkaközösség-vezetői megbízatások: 1. Matematika-számítástechnika: Tatár Timea 2. Osztályfőnöki munkaközösség: Szénásiné

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. munkaterve. a 2013/14-es tanévre. (kivonat)

Tatabányai Árpád Gimnázium. munkaterve. a 2013/14-es tanévre. (kivonat) A Tatabányai Árpád Gimnázium munkaterve a 2013/14-es tanévre (kivonat) Ezt a munkatervet a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete a Szülői Munkaközösség, az Iskolaszék és a Diákönkormányzat egyetértésével

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben