DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK. munkaterve a. 2014/2015-ös tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK. munkaterve a. 2014/2015-ös tanévre"

Átírás

1 Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Róm 9, 16) DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Elfogadta a DRK Dóczy Gimnáziumának Tantestülete Debrecen, szeptember 25. Ilyés Ilona mb. igazgató

2 1. Bevezetés A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma hat évfolyamos koedukált középiskolaként 2000 szeptemberében kezdte meg működését, először mint tagintézmény, majd 2002-ben nyerte el önállóságát a szükséges költségvetési, személyi és felszereltségi feltételek megteremtése után. Intézményünk egyaránt örököse a 475 éves Kollégium és az 1838-ban alapított és Szabó Magda írónő által híressé vált Dóczi Református Leánynevelő Intézet hagyományainak. Nevelésünk elsődleges célja az, hogy jól felkészült, egészséges személyiségek kerüljenek ki a Dóczy Református Gimnáziumból, akik társadalmunk és városunk hasznos, közösségépítő polgáraivá, vezetőivé, egyházunk áldozatos munkásaivá, majdani családjaik támaszaivá váljanak. Református iskolaként legfontosabb nevelési eszközünk a megértés és a szeretet, amelyhez empátiát is kell társítanunk a kamaszkorba lépő kisdiákok esetében. Aki iskolánkban tanul rendkívül színes diákélet részese lehet. (Lásd honlapunkon: Előző tanév tanulmányi eredménye:4,3 Érettségi eredmények: 12.A 4,21 12.B 4,48 12.C 4,44 Továbbtanulási mutatók a es tanévben érettségizetteknél: 12. A 12. B 12. C Létszám Egyetem/főiskola OKJ képzés Más tevékenység Versenyeredmények: A diákjaink többségére jellemző egészséges versenyszellem megmutatkozik a házi tanulmányi versenyeken indulók magas számán, valamint a megyei és országos versenyeken elért helyezéseken is. A 2013/2014.tanév OKTV jelentkezései, eredményei: Tantárgy Jelentkezők Első fordulóból Döntőbe Helyezés száma továbbjutott (fő) jutott (fő) angol 7 biológia 16 fizika I fizika II. 7 1 matematika II

3 mozgókép és 1 médiaismeret spanyol 1 történelem 2 2. Tanulói létszám 2014/2015. Osztály Osztályfőnök Létszám (fő) 7.A Szilágyi Valéria Éva 27 7.B Király Levente 21 7.C Csáky Pálné 30 8.A Perla Erzsébet 27 8.B Magyarné Balázs Erika 28 8.C Nagyné Kocsiscsák Anita 30 9.A Tóth Katalin 31 9.B Barna Enikő 20 9.C Kondor Eszter A Szigeti Adrienn B Antal Klára C Zsoldos Tibor A Braunné Veres Éva B Hodossy Takács Krisztina A Leiter Imre B Földiné Kövendi Magdolna C Czapp Katalin 20 Összesen 447 3

4 3. Tárgyi feltételek Az iskola 2011-es felújítása és bővítése után a tantermek száma: 25 (ebből: osztályterem: 17, szaktanterem: 8 ). Tanári munkaszobák és szertárak száma: 6. Technikai felszereltség szempontjából is jó helyzetben vagyunk, jelenleg 114 számítógép (oktatási célra 70, közösségi célra 7, adminisztratív célra 26, laptop 11) 13 nyomtató, 4 fénymásoló, 18 projektor és 10 aktív tábla segíti munkánkat. Intézményünk legnagyobb problémája a mindennapos testnevelés bevezetésével az egyébként is kicsi tornaterem szűk kapacitása. 4. Személyi feltételek Tantestületünkben 36 pedagógus dolgozik, ebből teljes munkaidős: 33 fő (26 nő), óraadó: 3 fő. Végzettség szerint: 31 középiskolai tanár (26 nő), 2 általános iskolai tanár. Szakvizsgázott tanáraink száma 12 (9 nő). Vezetők: 1 igazgató (nő), 2 ig. helyettes (2 nő) Pedagógusainkra jellemző a folyamatos önképzés. A pedagógusok hétévenkénti továbbképzését törvény írja elő. A fenntartó által jóváhagyott továbbképzési program alapján a 2014/2015-ös tanévben Tóth Katalin Magdolna, Czapp Katalin és Hodossy-Takács Krisztina tanárnők vesznek részt továbbképzésen szeptember 1-jével életbe lépett a pedagógus-életpályamodell. Intézményünkből január 1-jével Pedagógus II. fokozatba 8-án kérték besorolásukat és készítették el portfóliójukat szeptember 1-jétől újabb 3 kolléga kapott erre lehetőséget. Jelenleg hárman szaktanácsadói képzésen vesznek részt. A mai realitásokat figyelembe véve olyan tantestületünk van, amely hitben elkötelezett vagy a keresztyén értékeket elfogadó kollégákból áll. Fontosnak tartom, hogy iskolánkban alacsony a fluktuáció, fiatal munkatársaink közül senki sem hagyta el intézményünket, leszámítva az átmenetileg kisgyermeküket gondozó édesanyákat. Az intézmény pedagógiai feladatainak ellátásában a nem pedagógus alkalmazottak munkája is nélkülözhetetlen. A titkárság és a technikai személyzet is alkalmazkodik az iskola feladatrendszeréhez, és mindent megtesz a nevelőtestület, a diákok jó munkakörülményeinek és közérzetének biztosításáért. 4

5 5. Szakmai munkaközösségek 2014/15. Munkaközösség neve Osztályfőnöki Magyar Történelem Matematika-fizika-informatika Természettudományi Idegen nyelvi Testnevelés és művészeti tárgyak (új) Munkaközösség-vezető Takács Judit Tankó Istvánné Földiné Kövendi Magdolna Csáky Pálné JakabEdit Czapp Katalin Leiter Imre 6. A tanév céljai, kiemelt feladatai Nevelési célkitűzéseinket a tantestülettel együtt fogalmaztuk meg, annak érdekében, hogy cselekedeteink belső indíttatásból fakadjanak. Mindnyájan úgy gondoljuk, hogy hitvallásunkkal, szaktudásunkkal, életvitelünkkel, egyéniségünkkel, tisztességes, példamutató, empatikus magatartásunkkal tölthetjük be igazán jól hivatásunkat. Nevelésünk elsődleges célja az, hogy jól felkészült, egészséges személyiségek kerüljenek ki a DRK Dóczy Gimnáziumából, akik társadalmunk és városunk hasznos, közösségépítő polgáraivá, vezetőivé, egyházunk áldozatos munkásaivá, majdani családjaik támaszaivá válnak. Református iskolaként legfontosabb nevelési eszközünk a megértés és a szeretet, amelyhez empátiát is kell társítanunk a kamaszkorba lépő kisdiákok esetében. - Pedagógiai programunk kiemelt feladata a magas színvonalú oktató munka, melyben prioritást élvez a képességek kibontakoztatása, a tehetségek gondozása, a korszerű és tartós ismeretek közvetítése, valamint a felkészítés a felsőoktatási tanulmányokra, de nagy gondot fordítunk a hátrányos helyzetű, a később érő tanulók felzárkóztatására is. Ezt a tevékenységet segíti és szabályozza a kulcskompetenciák fejlesztésén alapuló helyi tantervünk. - Pedagógiai Programunkban benne lévő belső vizsgákat a 8. és 10. évfolyamon, illetve a próbaérettségit a 12. évfolyamon ebben az évben is megszervezzük. A belső méréseket kompetencia alapúvá tesszük, ezzel javíthatunk az eredményeinken. A központi mérések eredményeit munkaközösségi és nevelőtestületi szinten értékeljük. - Ebben a tanévben bevezetjük a csoportos tanulásmódszertani tréninget a 7. osztályokban a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye segítségével. Ettől a tanulás hatékonyságának növekedését várjuk. 5

6 - Fel kell készülnünk a pedagógus minősítésekre, a portfólió összeállítására, a szakértő és szaktanácsadói rendszer bevezetésére. Ennek érdekében a belső ellenőrzés erősítése kiemelt feladat, melyet a belső értékelési csoport végez. Az iskolai dokumentumokat is folyamatosan ellenőrizzük. - Intézményünkben vezetőváltás történt, a megváltozott körülmények új vezetői munkamegosztást tesznek szükségessé. - A Magiszter.NET elektronikus napló helyett a MaYoR e-napló bevezetése. - Jelenleg tárgyi feltételeink közül a testnevelés helyzete a legrosszabb. Testnevelő kollégáink elhivatott, felelősségteljes munkája ugyan némileg ellensúlyozza a szűkös mozgáslehetőséget (változatos, játékos órák, gyakori külső helyszín használat), de hosszútávon ez nem lehet megoldás. Ezért a tornaterem építési pályázatok figyelése is kiemelt feladat. - A DRK Dóczy Gimnáziumában október 5-e óta működik Szabó Magda Emlékszoba tavaszán dr. Korsós Bálint igazgató úr szóbeli megállapodást kötött Tasi Gézával, Szabó Magda írónő örökösével, kiállításra szánt további tárgyak ideszállításáról. A következő tanév kiemelt feladata, hogy a Szabó Magda Múzeum megkezdhesse működését. 7. Diákönkorányzat Feladataik: - DÖK vezetőség megválasztása - Munkaterv összeállítása, végrehajtása - Az egyéb iskolai programok támogatása - Az iskolai dokumentumok megismerése, kiegészítése, jóváhagyása Dök- segítő tanár: Ablonczy Béla 8. Szülői szervezet A szülők bekapcsolódása az iskola életébe folyamatosan fejlődik. Egyre több esetben alakul ki olyan együttműködés az iskola és a szülők között, ami az oktatás körülményeit,lehetőségeit fejleszti. Feladataink: - A szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat élénkítése - Az új e-napló előnyeinek bemutatása - Közös rendezvények szervezése - Az iskolai dokumentumok megismerése, kiegészítése, jóváhagyása Szülői szervezet elnöke: Csíkné Vértesi Andrea 9. Intézményi ellenőrzési terv Az ellenőrzés célja, hogy erősítsen meg abban, amit jól végzünk, s adjon visszajelzést a hiányosságok javítására. 6

7 Fő területek: - dokumentumok átvizsgálása (tanmenetek, munkatervek, naplók, törzskönyvek, bizonyítványok) különös tekintettel az e-napló vezetésére! - takarékos gazdálkodás - tanítási óra óralátogatások! - ügyeleti rendszer erősítése - házirend betartása/betartatása (késés, hiányzás, dohányzás, rend, tisztaság) 10. A 2014/15. tanév május-júniusi érettségi vizsga bizottságainak munkájában várhatóan részt vevő pedagógusok 11. Tantárgy 12.A 12.B 12. C Osztályfőnök Leiter Imre Földiné Kövendi Magdolna Magyar nyelv és irodalom Tóth Katalin Földiné Kövendi Magdolna Történelem Perla Erzsébet Földiné Kövendi Magdolna Matematika Nagyné Kocsiscsák Anita Menyhértné Mészáros Erzsébet Czapp Katalin Tóth Katalin Magdolna Perla Erzsébet Kondor Eszter Biológia Braunné Veres Éva Braunné Veres Éva Braunné Veres Éva Kémia Jakab Edit Jakab Edit Jakab Edit Fizika Tófalusi Péter Tófalusi Péter Tófalusi Péter Földrajz Takács Judit Takács Judit Takács Judit Informatika Magyarné Balázs Erika Magyarné Balázs Erika Magyarné Balázs Erika Hit-és erkölcstan Ablonczy Béla Ablonczy Béla Ablonczy Béla Testnevelés Kondor Eszter- Kondor Eszter- Kondor Eszter- Leiter Imre Leiter Imre Leiter Imre Mozgóképkultúra Kóti Katalin Kóti Katalin Kóti Katalin és médiaismeret Rajz és vizuális Buka László Buka László Buka László kultúra Ének zene Király Levente Király Levente Király Levente 7

8 Társadalomismeret Angol nyelv Német nyelv Francia nyelv Olasz nyelv Spanyol nyelv Dr. Kavecsánszki Máté Dr. Kavecsánszki Máté Dr. Kavecsánszki Máté Holló Borbála, Szilágyi Valéria Éva, Jaross Judit, Czapp Katalin Bollmann Gábriel, Szabó Ákosné Telkes Dóra Hodossy Takács Krisztina Barna Enikő Miklós Júlia A közreműködő pedagógusok tekintetében tanítás nélküli munkanapok az érettségi vizsga napjai: Írásbeli középszint Tantárgy Időpont Magyar nyelv és irodalom május 4; 8.00 Matematika május 5; 8.00 Történelem május 6; 8.00 Angol nyelv május 7; 8.00 Német nyelv május 8; 8.00 Biológia május 13; 8.00 Kémia május 14; 8.00 Földrajz május 14; Informatika május 15; 8.00 Ének-zene május 15; Fizika május 18; 8.00 Rajz és vizuális kultúra május 18; Francia nyelv május 20; 8.00 Olasz nyelv május 21; 8.00 Mozgóképkultúra és médiaismeret május 21; Spanyol nyelv május 22;

9 Szóbeli középszint Osztály Időpont 12.A június B június C június Országos pedagógiai szakmai ellenőrzés és minősítés Az OFI-TÁMOP 3.1.5/12 tantárgygondozó szaktanácsadói képzésben vettek részt: 1. Földiné Kövendi Magdolna történelem; munkaközösség-vezető, 2013/14. tanévben. 2. Tankó Istvánné magyar nyelv és irodalom; igazgatóhelyettes, 2014/15. tanévben. 3. Antal Klára matematika; igazgatóhelyettes, 2014/15. tanévben. Bekerült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett próbaminősítési eljárásba és január 1-jén mesterpedagógusi fokozatba kerülhet: 1. Antal Klára próbaminősítés ideje: október 11. szombat 2. Tankó Istvánné próbaminősítés ideje: november 15. szombat 3. Földiné Kövendi Magdolna próbaminősítés ideje: november 9. vasárnap január 1-jei hatállyal a Pedagógus II. fokozatba ideiglenesen besorolásra kerülhet: 1. Ilyés Ilona igazgató 2. Tankó Istvánné igazgatóhelyettes 3. Antal Klára igazgatóhelyettes 4. Ablonczy Béla vallástanár, programszervező 5. Csáky Pálné munkaközösség-vezető 6. Földiné Kövendi Magdolna munkaközösség-vezető 7. Jakab Edit munkaközösség-vezető 8. Tófalusi Péter fizika szakos tanár A 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben foglaltak szerint, az oktatásért felelős miniszter döntése alapján bekerült a évi minősítési tervbe: 1. Tankó Istvánné igazgatóhelyettes 2. Antal Klára igazgatóhelyettes 3. Kondor Eszter testnevelő szakos tanár 4. Kóti Katalin angol, olasz nyelvtanár, médiaismeret szakos tanár 5. Nagyné Kocsiscsák Anita matematika-fizika szakos tanár A évi minősítési tervbe történő felvételét kéri: 1. Buka László rajz és vizuális kultúra tanár 9

10 13. Intézményünk a 35/2014. EMMI rendeletben meghirdetett OKTV versenyeken túl az alábbi versenyekre készíti fel a tanulókat a ös tanévben: Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Nyelvünkben élünk országos nyelvhasználati verseny Implom József helyesírási verseny Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Implom József helyesírási verseny Arany János irodalom verseny Szép Magyar Beszéd Édes Anyanyelvünk Szabó Magda irodalmi verseny Csodát virágzik a jelen Áprily szavalóverseny Esetenkénti iskolák által meghírdetett versenyek, vers- és meseíró pályázatok Kis Géniusz verseny Kollégium történeti verseny Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban Miskolci Kultúrtörténeti Verseny és Diákkonferencia Arany Dániel Matematikai Verseny Varga Tamás Matematika Verseny Református Iskolák Országos Matematika Versenye Megyei Matematika Verseny Kopányi Mária Matematika Verseny (iskolai) Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny Zrínyi Ilona Matematika Verseny Az Abacus matematikai folyóirat pontversenyei A KöMal matematikai folyóirat pontversenyei Idegen nyelvek OÁTV Readin gin English Jane Heining Festival d Italiano Ábrahám Örzse emlékverseny Mezzofanti verseny MM publication levelezős verseny Mezőcsáti idegen nyelvi szavalóverseny 10

11 Informatika Fizika Biológia: Kémia: Bod Péter Könyvtárismereti Verseny Lego Robot Programozási Versenyek Megyei Programozási Verseny (Fazekas Mihály Gimnázium) Református Gimnáziumok Országos Informatika Versenye, Nagykőrös Országos Református Tanulmányi Verseny (Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola) egyéb programozási és alkalmazói versenyek Hatvani István Fizikaverseny (7-10.) Öveges József Emlékverseny Békesy Verseny ( ) Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny Mátrai Tibor Középiskolai Fizika Verseny (9-12.) Dürer verseny Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny Országos Szilárd Leó Fizikaverseny Nagy László Fizikaverseny Kazincbarcika Dr. Szegedi Ervin Megyei Fizikaverseny (9-12.) Jedlik Ányos fizikaverseny Református Iskolák Országos Fizikaversenye ( 9-12.) Hódmezővásárhely Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny (9-11.) Budai József Református Biológiaverseny Tehetséggondozó Levelező Tanulmányi verseny (Hajdú-Bihar megyei TIT szervezi) Irinyi János Kémiaverseny Hevesy György Kémiaverseny Testnevelés: Országos református atlétika verseny Debrecen Országos református sakk- és asztalitenisz verseny Kiskunhalas Megyei sportnapok kosárlabda, röplabda Debrecen Országos református úszóverseny Mezőtúr Úszás diákolimpia városi, megyei, országos döntő

12 14. A ös tanév rendje A szabadon meghatározható tanítás nélküli munkanapok tervezett felhasználása: Sorszám: Dátum Nap Megnevezés, felhasználás Megjegyzés április 1. szerda Tanári- és munkatársi kirándulás Karcag és környéke (Tanulóknak tanítási szünnap) április 17. péntek Diákönkormányzati nap május 4. hétfő Írásbeli érettségi vizsga: Magyar nyelv és Felügyelet irodalom tantárgyból május 5. kedd Írásbeli érettségi vizsga: Matemetika Felügyelet tantárgyból május 6. szerda Írásbeli érettségi vizsga: Történelem Felügyelet tantárgyból május 29. péntek Osztálykirándulások Osztályfőnökök 12

13 Az iskolai tanítási szünetek időtartama: Dátum Naptól Napig SZÜNETEK megnevezése Megjegyzés október november december január április április 7. csütörtöktől vasárnapig ŐSZI SZÜNET Utolsó tanítási nap: október 22.,szerda Első tanítási nap: november 3. hétfőtől szombattól vasárnapig TÉLI SZÜNET Utolsó tanítási nap: december 19., péntek Első tanítási nap: január 5., hétfőtől csütörtök keddig TAVASZI SZÜNET Utolsó tanítási nap: március 31. kedd Első tanítási nap: április 8. szerdától Az iskolai ünnepségek és egyéb megemlékezések ideje, helye: Dátum, ünnepség ideje Nap Óra ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK megnevezése Megjegyzés, felelős október 6. hétfő Október 6. (hétfő) Az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap, megemlékezés, Hétkezdő istentisztelet után a Kossuth utcai ref. templomban október 22. szerda Október 23-ai (csütörtök) nemzeti ünnep, az os forradalom évfordulója Helye: Oratórium (Db., Kálvin tér 16. II. emelet) február 23. hétfő Február 25. (szerda) A kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja Hétkezdő Istentisztelet után a Kossuth utcai ref. templomban, március 13. péntek Március 15-i (vasárnap) ünnepség Helye: Kossuth utcai református templom/nagytemplom 13 Műsor: 8.A osztály, Felelős: Perla Erzsébet tanár, ofő. Műsor: 10.B osztály, Felelős: Földiné Kövendi Magdolna tanár, mkv. Műsor: 11.A,11.B osztály képviselői, Felelős: Földiné Kövendi Magdolna és Dr. Kavecsánszki Máté Műsor: Püskiné Mester Éva tanár

14 2015. április 20. hétfő Április 16. (kedd) A holokauszt áldozatainak emléknapja, Hétkezdő Istentisztelet után a Kossuth utcai ref. templomban június 1. hétfő Június 4. (csütörtök) Nemzeti Összetartozás napja, Hétkezdő Istentisztelet után a Kossuth utcai ref. templomban június 4. csütörtök (3. óra) Koszorúzás Magyarország fájdalmának szobránál (Db., Bem tér) Az iskola képviselői Műsor: 11.A,11.B osztály képviselői, Felelős: Földiné Kövendi Magdolna és Dr. Kavecsánszki Máté Műsor: Kijelölt diákok Felelős: Perla Erzsébet tanár Igehirdető: Ablonczy Béla programszervező, Wladimír Lídia 11.A tanuló, DÖK elnök, Tógás diákok Az iskolai és kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai: Ünnepi alkalom dátuma Nap Óra ÜNNEPEK megnevezése Megjegyzés, felelős október 31. péntek A reformáció emlékünnepe: Ökumenikus istentisztelet Nagytemplom december 19. péntek Karácsonyi kibocsátó istentisztelet Kossuth utcai templomban Vendég igehirdető: Sohajda Mihály és Sohajdáné Csoma Zsuzsanna Éva ref. lelkipásztorok (Kaba) március 31. kedd Húsvéti kibocsátó istentisztelet a Kossuth utcai református templomban, Vendég igehirdető: május 14. Áldozó Délelőtti tanítás órarend szerint a évfolyamon, a 3. csütörtök órában áldozócsütörtök alkalmából istentisztelet a Kossuth utcai református templomban, utána az 5. órától tanítás, Igehirdető: Kossuth utcai lelkész - Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanárok Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanárok Ilyés Ilona mb. igazgató Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanárok 14

15 Az előre tervezett nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja: Időpontok 5.1 NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Felelős I. félév augusztus 29. péntek Tanévkezdő tantestületi értekezlet (Tanári szoba, Ilyés Ilona mb. igazgató 101.) Áhítat: Zsoldos Tibor református lelkész, vallástanár, szeptember 25. csütörtök Tanítás: 1-5. óra, Munkatervi értekezlet (Kiss Tamás Ilyés Ilona mb. igazgató terem, 402.) Vendég előadó: Kelemen Gabriella RPI Áhítat: Ablonczy Béla református lelkész, vallástanár november 26. szerda Nevelési értekezlet (tanári szoba, 101.) Ilyés Ilona mb. igazgató, Áhítat: Ablonczy Béla vallástanár (Ablonczy Béla áhítat) január 16. péntek Félévi osztályozó értekezlet (Helye: Tanári szoba, Ilyés Ilona mb. igazgató 101.) Áhítat: Ablonczy Béla vallástanár 15

16 Időpontok 5.1 NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK II. félév február 4. szerda Félévet értékelő értekezlet (Helye: Tanári szoba, 101.) Áhítat: Ablonczy Béla vallástanár április 28. kedd Osztályozó- és nevelési értekezlet a 12. évfolyamon, tanári szoba, (101.) Utána: Közös osztályonkénti szerenád az ebédlőben Áhítat: Ablonczy Béla vallástanár június 12. péntek Tanév végi osztályozó értekezlet évfolyamon Helye: Tanári szoba, (101.) Áhítat: Ablonczy Béla vallástanár június 26. péntek Tanévzáró tantestületi értekezlet, Áhítat: Zsoldos Tibor vallástanár Felelős Ilyés Ilona mb. igazgató Ilyés Ilona mb. igazgató Ilyés Ilona mb. igazgató Ilyés Ilona mb. igazgató Időpontok 5.2 SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Felelős szeptember 10. szerda Szülői értekezlet a 12. évfolyamon (Téma: Szalagtűző ünnepély) Helye: Díszterem, (310.) és osztálytermek (12.A: 302., 12.B: 301., 12.C:306.) október 1. szerda Szülői értekezlet a 7. évfolyamon és külön értesítés szerint a többi osztályban, Helye: Díszterem, (310.) (Előadás a tanulási technikákról.) osztálytermek (7.A: fsz 12., 7.B: fsz. 13., 7.C: I. em. 112.) Ilyés Ilona mb. igazgató, Tankó Istvánné igazgatóhelyettes, Antal Klára igazgatóhelyettes, Ablonczy Béla programszervező, 12.ABC osztályfőnökei: Leiter Imre, Földiné Kövendi Magdolna, Czapp Katalin Ilyés Ilona mb. igazgató, Tankó Istvánné igazgatóhelyettes, Antal Klára igazgatóhelyettes A 7. ABC osztályfőnökei: Szilágyi Valéria Éva, Király Levente, Csáky Pálné, A 7. évfolyamon tanító tanárok 16

17 Időpontok 5.2 SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Felelős november 19. szerda Szülői értekezlet és fogadóórák a évfolyamon Ilyés Ilona mb. igazgató, Ablonczy Béla programszervező (előkészítés) Minden tanár április 15. szerda Szülői értekezlet és fogadóórák a évfolyamon Ilyés Ilona mb. igazgató, Ablonczy Béla programszervező (előkészítés) Minden tanár Iskolai nyílt nap(ok) : Időpontok Program: 6. NYÍLT NAPOK Felelős november 12. szerda Nyílt nap, óralátogatások a református általános iskolák diákjai számára Igazgatóság, Ablonczy Béla programszervező november 13. csütörtök Nyílt nap, óralátogatások a városi és az érdeklődő iskolák diákjainak Igazgatóság, Ablonczy Béla programszervező A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat és egyéb mérések, vizsgák: Időpontok 7.1 TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE Tanulók fizikai állapotának felmérése március-május január 20. kedd Próbaérettségi szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és történelemből 12.A osztály (302. terem) és a 12.B osztály (301. terem) Felelős Leiter Imre, Kondor Eszter és Szabó-Király Diána testnevelő tanárok Tankó Istvánné igazgatóhelyettes 12.A: Tóth Katalin Magdolna tanár (magyar) Leiter Imre osztályfőnök 12.A Perla Erzsébet tanár (történelem) 12.B: Szigeti Adrienn tanár (magyar) 17

18 2015. január 21. szerda Próbaérettségi szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és történelemből: 12.C osztály (306. terem) április szerdától keddig Belső vizsgák a 8. évfolyamon (Írásbeli: Magyar, Matematika, Természetismeret: biológia/földrajz/ fizika/ kémia) Szóbeli: Történelem április szerdától keddig Belső vizsgák a 10. évfolyamon Matematika, Történelem, Idegennyelv: Angol/Német) Szóbeli: Magyar nyelv és irodalom április 8. szerda Próbaérettségi vizsga a 12. évfolyam számára: 12.A, 12.B, és 12.C osztály Matematika írásbeli az órában, 5. órától tanítás Földiné Kövendi Magdolna tanár (történelem), osztályfőnök 12.B Próbaérettségi szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és történelemből: 12.C osztály (306. terem) Tankó Istvánné igazgatóhelyettes Ablonczy Béla programszervező A 8.ABC osztályfőnökei Tankó Istvánné igazgatóhelyettes Ablonczy Béla programszervező A 10.ABC osztályfőnökei Csáky Pálné matematika mkv. Időpontok 7.3 TANULÓK EGYÉB MÉRÉSE, Felelős KOMPETENCIA október 7. kedd Kompetencia mérés (természettudomány) Tankó Istvánné igazgatóhelyettes, Kondor Eszter tanár május 27. szerda Országos Kompetencia mérés 8. és 10. évfolyamon Tankó Istvánné igazgatóhelyettes, Kondor Eszter tanár 18

19 A nevelőtestület által fontosnak ítélt programok: október 4. Időpontok Program: 8.1 SZALAGTŰZŐ Felelős szombat SZALAGTŰZŐ ÜNNEPÉLY A 12. ÉVFOLYAM Igazgatóság, programszervező, SZÁMÁRA A 12. évfolyam osztályfőnökei és osztályfőnökhelyettesei, A KÖLCSEY KÖZPONTBAN (Hunyadi u. 1-3.) a 11. évfolyam osztályfőnökei és osztályfőnök-helyettesei és a 10. B osztályfőnöke (A.K.) és osztályfőnök-helyettese (B.G.) október 6. Időpontok Program: 8.2 A 12. MATULA-NAPOK Felelős hétfő (1. óra) A 12. MATULA-NAPOK NYITÓ ISTENTISZTELETE (HÉTKEZDŐ ISTENTISZTELET ÉS MEGEMLÉKEZÉS) Vendég igehirdető: Dr. Fekete Károly rektor (DRHE) Emlékműsor az aradi vértanúkról, a 165. évforduló alkalmából a Kossuth utcai református templomban Verestemplom, Műsor: 8.A osztály, Felelős: Perla Erzsébet tanár, ofő. (A diákok képviselői a 3. órában koszorút helyeznek el a hősök temetőjében) Köszöntés és megnyitó beszéd: Ilyés Ilona mb. igazgató hétfőtől vasárnapig A 12. MATULA-NAPOK PROGRAMJAI: istentiszteletek, megemlékezések, koszorúzások, versenyek, sportesemények, kiállítások, koncertek október 12. vasárnap CSALÁDI ISTENTISZTELET- ÉS A 12. MATULA-NAPOK BEZÁRÁSA a református Kistemplomban, Igehirdető: Papp Tibor református lelkipásztor, Köszöntést mond: Ilyés Ilona mb. igazgató Műsor: 10.A osztály, Felelős: Szigeti Adrienn ofő. Ablonczy Béla vallástanár, Perla Erzsébet tanár Vas Máté 12.A tanuló, tógás zászlóvivő diák, zászlókísérők Cserkészcsapat tagjai Ilyés Ilona mb. igazgató, Ablonczy Béla programszervező és a külön programok vezetői, szervezői Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanár Vas Máté 12.A tógás zászlóvivő diák és a zászlókísérők 19

20 Időpontok Program: 8.3 GYÜLEKEZETI NAP Felelős november 9. vasárnap Látogatás református gyülekezetekbe (osztályonként, rövid öszöntés, beszámoló az iskoláról és műsor) Ablonczy Béla vallástanár és az osztályfőnökök Időpontok Program: 8.4 DIÁKNAP Felelős április 17. péntek Diákönkormányzati nap (lásd: tanítás nélküli munkanap*) Ablonczy Béla és a DÖK tagjai 20

21 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program AUGUSZTUS Felelős neve 21. csütörtök 8.00 Munkahelyi megbeszélések Ilyés Ilona mb. igazgató 21. csütörtök Tankönyvosztás Tankó Istvánné igazgatóhelyettes 22. péntek Otthoni munkavégzés (tanterv és tanmenet előkészítési munkák) Tanárok 25. hétfő Tanévkezdő tanári kihelyezett csendesnap, Helye: Kabai Ablonczy Béla vallástanár Református Egyházközség, Házigazda: Sohajda Mihály református lelkipásztor és Sohajdáné Csoma Zsuzsanna Éva református lelkipásztor Indulás 8.15-kor külön autóbuszokkal Visszaérkezés: kedd Munkaközösségi értekezletek I. és vizsga előkészítési Munkaközösség vezetők megbeszélések (Ld.: Külön lista szerint) 26. kedd Tankönyvosztás Tankó Istvánné igazgatóhelyettes 27. szerda Javító- osztályozó vizsgák (kijelölt tantermek) Ilyés Ilona mb. igazgató Kijelölt vizsgabizottságok 27. szerda Javító- osztályozó vizsgák és szintfelmérő vizsga angol nyelvből a 7. évfolyam számára Helye: Osztálytermek 201, 202, 205, 206, Czapp Katalin tanár, idegennyelvi mkv. 27. szerda Vezetőségi megbeszélés az igazgatói irodában (102/2.) Ilyés Ilona mb. igazgató 28. csütörtök Munkaközösségi értekezletek II. (Ld.: Külön lista szerint) Munkaközösség vezetők 28. csütörtök Az RPI tanévkezdő rendezvénye a Dóczyban Ilyés Ilona mb. igazgató (305, 306,307, 308, 310.) 29. péntek Tanévkezdő tantestületi értekezlet (Tanári szoba, 101.) Ilyés Ilona mb. igazgató Áhítat: Zsoldos Tibor református lelkész, vallástanár, 30. szombat Országos Református Tanévnyitó Istentisztelet, kecskemét (DM) Református templom, Igehirdető: Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület, 31. vasárnap Tanévnyitó istentisztelet- és ünnepély a Kossuth utcai református templomban, Újonnan kinevezett tanáraink: Bollmann Gábriel és Szilágyi Valéria Éva valamint a 9. évfolyamos diákjaink ünnepélyes fogadalomtétele Ilyés Ilona mb. igazgató, Tankó Istvánné igazgatóhelyettes (Tógás zászlóvivő diák: Vas Máté 12.A) Ilyés Ilona mb. igazgató, Ablonczy Béla ref. lelkész, vallástanár, (igehirdetés), Zsoldos Tibor ref. lelkész, vallástanár, (fogadalomtétel) Wladimír Lídia 11.A tanuló, DÖK elnök

22 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program SZEPTEMBER Felelős neve 1. hétfő Tanévkezdő diákcsendesnap: A 7. évfolyamnak 1-4.óra a Dóczyban: A évfolyamnak: Az 1-2.óra az iskolában, a 3-4. óra a Nagyerdei református templomban, Házigazda: Püski Lajos református lelkipásztor, Püskiné Szécsi Judit református lelkész és Bertha Zoltán református lelkész (Db., Bólyai utca 25.) Részletes program külön 9. kedd Az Égerházi Imre alkotói ösztöndíj évi átadása: A család nevében átadja: Égerházi Péter újságíró, átveszi: Kathy Zsófia 12.A osztályos tanuló A vendégeket köszönti: Ilyés Ilona mb. igazgató, méltató szavakat mond: Buka László rajztanár, Közreműködik: Végh Orsolya 8.C tanuló (ének) és Ablonczy Béla programszervező tanár, Helye: Dóczy Galéria (310.) Résztvevők: 12.A, és 12.BC lány csoport, 8.A osztály Zsoldos Tibor, AblonczyBéla, Czapp Katalin vallástanárok Buka László tanár, Ablonczy Béla programszervező, Tóth Katalin Magdolna tanár, Perla Erzsébet tanár 10. szerda Tanári bibliaóra (401. terem) Zsoldos Tibor ref. lelkész, vallástanár 10. szerda Szülői értekezlet a 12. évfolyamon (Téma: Szalagtűző ünnepély) Helye: Díszterem, (310.) és osztálytermek (12.A: 302., 12.B: 301., 12.C:306.) 17. szerda Vezetői- és Munkaközösség-vezetői értekezlet (Kiss Tamás terem, 401.) 20. szombat A Kollégiumi Baráti Kör évi találkozója a DRKDG épületében (Péterfia utca 1-7.) és az Oratóriumban (Kálvin tér 16.) k-szo Debrecen-Torre Pellice diákcsere program, A Valdens testvériskola látogatása a Dóczyban 25. csütörtök Tanítás: 1-5. óra, Munkatervi értekezlet (Kiss Tamás terem, 402.) Vendég előadó: Kelemen Gabriella RPI Ilyés Ilona mb. igazgató, Tankó Istvánné igazgatóhelyettes, Antal Klára igazgatóhelyettes, Ablonczy Béla programszervező, 12.ABC osztályfőnökei: Leiter Imre, Földiné Kövendi Magdolna, Czapp Katalin Ilyés Ilona mb. igazgató Mk. vezetők A részvétel önkéntes Barna Enikő tanár, Ilyés Ilona mb. ig., Ablonczy Béla programszervező Ilyés Ilona mb. igazgató 22

23 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program OKTÓBER Felelős neve 1. szerda Szalagtűző főpróba a Kölcsey Központban a évfolyam számára Ablonczy Béla programszervező 1. szerda szombat Szülői értekezlet a 7. évfolyamon és külön értesítés szerint a többi osztályban, Helye: Díszterem, (310.) (Előadás a tanulási technikákról.) osztálytermek (7.A: fsz 12., 7.B: fsz. 13., 7.C, (I.em. 112.) SZALAGTŰZŐ ÜNNEPÉLY A 12. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A KÖLCSEY KÖZPONTBAN (Hunyadi u. 1-3.) 23 Ilyés Ilona mb. igazgató, Tankó Istvánné igazgatóhelyettes, Antal Klára igazgatóhelyettes A 7. ABC osztályfőnökei: Szilágyi Valéria Éva, Király Levente, Csáky Pálné, A 7. évfolyamon tanító tanárok Igazgatóság, programszervező, A 12. évfolyam osztályfőnökei és osztályfőnök-helyettesei, a 11. évfolyam osztályfőnökei és osztályfőnök-helyettesei és a 10. B osztályfőnöke (A.K.) és osztályfőnök-helyettese (B.G.) 6. hétfő Tanmenetek leadásának határideje Mk. vezetők hétfőtől vasárnapig A 12. MATULA-NAPOK PROGRAMJAI Ablonczy Béla és a külön programok vezetői, szervezői 6. hétfő (1. óra) 6. hétfő (2. óra) A 12. MATULA-NAPOK NYITÓ ISTENTISZTELETE (HÉTKEZDŐ ISTENTISZTELET ÉS MEGEMLÉKEZÉS) Vendég igehirdető: Dr. Fekete Károly rektor (DRHE) Emlékműsor az aradi vértanúkról, a 165. évforduló alkalmából a Kossuth utcai református templomban Verestemplom, Műsor: 8.A osztály, Felelős: Perla Erzsébet tanár, ofő. (A diákok képviselői a 3. órában koszorút helyeznek el a hősök temetőjében) Köszöntés és megnyitó beszéd: Ilyés Ilona mb. igazgató KOSZORÚZÁS GRÓF BATTHYÁNY LAJOS EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL - Debrecen Megyei Jogú Város nevében a DRK Dóczy Gimnáziuma közreműködésével, Emlékbeszéd: Perla Erzsébet tanár, ofő., Résztvevők: A 8.A és a 12.A osztály tagjai és Ablonczy Béla vallástanár, Ablonczy Béla vallástanár, Perla Erzsébet tanár Vas Máté 12.A tanuló, tógás zászlóvivő diák, zászlókísérők Cserkészcsapat tagjai zászlóval Perla Erzsébet tanár, Ablonczy Béla vallástanár Cserkészcsapat tagjai zászlóval

24 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL 6. hétfő ) (4-5. óra) 6. hétfőtől du.: folyamatos an 7. kedd szerda (3. óra) 8. szerda csütörtök (4. óra) 9. csütörtök (5. óra) 9. csütörtök MEGEMLÉKEZÉSEK A KÖZTEMETŐBEN ( ) Szabó Magda írónő, Dóczy Gedeon igazgató-tanár, Koncz Aurélné Karácson Ottília igazgató, Dr. Kopányi Mária internátus igazgató, Kunszabóné Dancs Edit újraalapító igazgató sírjának megkoszorúzása Résztvevők: igazgatóság és a 9. évf., Ofők: T.K.M, B.E., K.E. Vezetik: ZS.T, A.B., C.K. Dr. Korsós Bálint néhai igazgató sírjának megkoszorúzása (Noszvaj, Református temető) SPORTVERSENYEK (Dóczy Kupa) Helye: Sportudvar és a Dóczy TornatermeVezetik: Leiter Imre, Kondor Eszter, Szabó-Király Diána testnevelő tanárok DÖK-rendezvény: KI MIT TUD? Helye: Kiss Tamás terem, ( ) Vezeti: Jaross Judit tanár, Wladimír Lídia 11.A DÖK elnök RENDHAGYÓ TESTNEVELÉS- ÓRA DÓCZY KUPA DÖNTŐ TANÁR-DIÁK FÉRFI FOCIMECCS Helye: Sportpálya, Nézőként az egész diákság részt vesz az eseményen Vezeti: Buka László tanár DÓCZY SZABÓ MAGDA IRODALMI-TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY a városi gimnáziumok számára Téma: A DANAIDA Helye: Dóczy Díszterme, 310. Vezeti: Perla Erzsébet tanár KONCERT: Alfa és ómega keresztyén zenei feldolgozások A Kabai Református Egyházközség zenés műsora Vezető: Sohajda Mihály ref. lelkipásztor és Laczi Ervin kántor Helye: Díszterem, (310. ) Résztvevők: 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C KONCERT: Alfa és ómega keresztyén zenei feldolgozások Helye: Díszterem, (310. ) Résztvevők: 9.A, 9.B, 9.C, 10.A, 10.B.10.C KONCERT: Alfa és ómega keresztyén zenei feldolgozások Helye: Díszterem, (310. ) Résztvevők: 11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 12.C 24 Zsoldos Tibor, Ablonczy Béla és Czapp Katalin vallástanár és a 9. évf.- os ofők: Tóth Katalin Magdolna, Barna Enikő, Kondor Eszter Bodnár Bálint 11.B tanuló, DÖK alelnök (tógások) Dr. Kavecsánszki Máté tanár (Noszvaj) Kondor Eszter tanár, Király Diána és Leiter Imre tanár Jaross Judit tanár, Ablonczy Béla DÖK segítő tanár Wladimír Lídia 11.A tanuló, DÖK elnök Leiter Imre tanár, Perla Erzsébet tanár, Tankó Istvánné igh., magyar mkv. Ablonczy Béla vallástanár, Király Levente ének-zene tanár Ablonczy Béla vallástanár, Király Levente ének-zene tanár Ablonczy Béla vallástanár, Király Levente ének-zene tanár

25 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL 10. péntek (Gedeon nap) (6. óra) (1. óra) 10. péntek (5. óra) 12. vasárnap DÓCZY GEDEON ISKOLAI DOMBORMŰVÉNEK MEGKOSZORÚZÁSA az I. emeleti lépcsőházban az igazgatóság, a 12. évf.-os ofők és a 12. évfolyam tagjainak részvételével, Vezeti: Ablonczy Béla vallástanár KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ a Dóczy Galériában, Díszterem, (310.) Legyenek láthatóvá tetteid címmel. Kiss Árpádné népi iparművész, palástkészítő munkáiból, Vezeti : Ablonczy Béla vallástanár, Köszöntést mond: Ilyés Ilona mb. igazgató, Megnyitja: Dr. V. Szathmáry Ibolya néprajzkutató Közreműködik a Dóczy Gimn. Vegyeskara, Vezényel: Király Levente karnagy, ének-zene tanár Résztvevők: 11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 12.C CSALÁDI ISTENTISZTELET- ÉS A 12. MATULA-NAPOK BEZÁRÁSA a református Kistemplomban, Igehirdető: Papp Tibor református lelkipásztor, Köszöntést mond: Ilyés Ilona mb. igazgató Műsor: 10.A osztály, Felelős: Szigeti Adrienn ofő. Ablonczy Béla vallástanár, Leiter Imre, Földiné Kövendi Magdolna, Czapp Katalin Ilyés Ilona, mb. igazgató, Buka László tanár, Ablonczy Béla programszervező Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanár Vas Máté 12.A tógás zászlóvivő diák és a zászlókísérők Zsoldos Tibor ref. lelkész, vallástanár 15. szerda Tanári bibliaóra (401. terem) 18. szombat Tanítási nap (munkanap) 1-4. óra, pénteki órarend szerint (X.24. helyett) Ilyés Ilona mb. igazgató 22. szerda Október 23-i ünnepség az Oratóriumban (Kálvin tér 16., II. emelet) Műsor: 10.B osztály, Felelős: Földiné Kövendi Magdolna mkv., Utána a 3. órától tanítás (9.50) 23. csütörtök Nemzeti ünnep (tanítási szünet) nov. csütörtö - ŐSZI SZÜNET (Tanítás: november 3. hétfőtől) - 2. k-től vasárnapig 31. péntek A reformáció emlékünnepe: Ökumenikus istentisztelet Nagytemplom - Földiné Kövendi Magdona tanár, történelem mkv. 25

26 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program NOVEMBER Felelős neve 3. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap, hétkezdő istentisztelet a - Kossuth utcai református templomban 9. vasárnap Dóczys gyülekezeti nap Debrecenben és környékén (Csoportos Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla részvétel az istentiszteleteken) 11. kedd Kiállítás a III. emeleti folyosón Téma: A víz Buka László tanár 11. kedd Dóczysta-kör találkozója (Földszint 1., Ebédlő) Ablonczy Béla Vezeti: Dr. Nagy Mihályné Nyári Erika ny. tanárnő 12. szerda Nyílt nap, óralátogatások a református általános iskolák diákjai számára Igazgatóság, Ablonczy Béla programszervező 12. szerda Tanári bibliaóra (Kiss Tamás terem, 401.) Zsoldos Tibor vallástanár csütörtök Nyílt nap, óralátogatások a városi és az érdeklődő iskolák diákjainak Igazgatóság, Zsoldos Tibor vallástanár Ablonczy Béla programszervező 13. csütörtök Felvételi és továbbtanulási tájékoztató a Díszteremben, (310.) Igazgatóság, Zsoldos Tibor vallástanár, Ablonczy Béla programszervező 18. kedd Kiállítás megnyitó a Dóczy Galériában Kunkli Irén festőművész emlékkiállítása Köszöntést mond: Ilyés Ilona mb. igazgató, Buka László festő-rajztanár Ablonczy Béla programszervező Megnyitó: Résztvevők: 10.A, 10.B,10.C 19. szerda Szülői értekezlet és fogadóórák a évfolyamon Ilyés Ilona mb. igazgató, Ablonczy Béla (előkészítés) Minden tanár 26. szerda Nevelési értekezlet (tanári szoba, 101.) Ilyés Ilona mb. igazgató, (Ablonczy Béla áhítat) 26

27 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program DECEMBER Felelős neve 1-5. Mikulás napi osztályünnepségek (külön lista szerint) Osztályfőnökök, Programszervező 5. péntek Mikulás napja (Diákönkormányzat) Ablonczy Béla programszervező 9. kedd Központilag egységes írásbeli vizsgára jelentkezés közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe, a DRK Dóczy Gimnáziumába Titkárság: Dr. Pregunné Szűcs Judit iskolatitkár 10. szerda Tanári bibliaóra (Kiss Tamás terem, 401.) Zsoldos Tibor vallástanár 13. szombat Tanítási nap (munkanap) 1-4. óra, szerdai órarend szerint Ilyés Ilona mb. igazgató 17. szerda Karácsonyi Hangverseny a Díszteremben (310.) Király Levente ének-zene tanár 19. péntek Karácsonyi kibocsátó istentisztelet Kossuth utcai templomban Vendég igehirdető: Sohajda Mihály és Sohajdáné Csoma Zsuzsanna Éva ref. lelkipásztorok (Kaba) 20. jan. szo-tól - vasárnapig TÉLI SZÜNET (Tanítás: január 5., hétfőtől) 4. Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanárok 27

28 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program JANUÁR (I. FÉLÉV) Felelős neve 5. hétfő 7.55 Évkezdő-hétkezdő istentisztelet a Kossuth utcai református Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla templomban Igehirdető: Zsoldos Tibor ref. lelkész, vallástanár vallástanárok 7. szerda Tanári bibliaóra (Kiss Tamás terem, 401.) Zsoldos Tibor vallástanár 8. csütörtök Ifjúsági koncert I.: a Bartók teremben (Közreműködik a Kodály Ablonczy Béla programszervező, Kórus) Résztvevők: évfolyam és a Tanári kar tagjai Király Levente ének-zene tanár 10. szombat Tanítás: 1-4. óra, pénteki órarend szerint (munkanap) Ilyés Ilona mb. igazgató 16. péntek Tanítás: 1-4. órában Ilyés Ilona mb. igazgató 16. péntek Félévi osztályozó értekezlet (Helye: Tanári szoba, 101.) Ilyés Ilona mb. igazgató Az I. félév vége, utolsó tanítási napja 17. szombat Központilag egységes írásbeli vizsgák a 6. évfolyamos tanulók számára Helye: Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, Kossuth utca Ilyés Ilona mb. igazgató Ablonczy Béla (előkészítés) 28

29 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program JANUÁR (II. FÉLÉV) Felelős neve 19. hétfő 8.00 Félévkezdő evangélizációs istentisztelet a Kossuth utcai református templomban, évfolyamon Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanárok Vendég igehirdető: református lelkész Félévkezdő diákcsendesnap, Téma: Keresztyén felekezetismeret 20. kedd 8.00 Próbaérettségi szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és történelemből 12.A osztály (302. terem) és a 12.B osztály (301. terem) Tankó Istvánné igazgatóhelyettes 12.A: Tóth Katalin Magdolna tanár (magyar) Leiter Imre osztályfőnök 12.A Perla Erzsébet tanár (történelem) 12.B: Szigeti Adrienn tanár (magyar) Földiné Kövendi Magdolna tanár (történelem), osztályfőnök 12.B 21. szerda 8.00 Próbaérettségi szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és történelemből: 12.C osztály (306. terem) 23. péntek Félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések közzététele Osztályfőnökök Tankó Istvánné igazgatóhelyettes 12.C: Tóth Katalin Magdolna, (magyar) Perla Erzsébet, (történelem) Czapp Katalin osztályfőnök 12.C 29

30 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program FEBRUÁR Felelős neve január 26-febr.3. hétfő-kedd Félévet értékelő szülői értekezletek osztályonként Igazgatóság, Osztályfőnökök, Programszervező (előkészítés) 4. szerda Félévet értékelő értekezlet (Helye: Tanári szoba, 101.) Ilyés Ilona mb. igazgató 5. csütörtök Ifjúsági koncert II.: a Bartók teremben (Közreműködik a Kodály Kórus) Ablonczy Béla programszervező, Résztvevők: évfolyam és a Tanári kar tagjai Király Levente ének-zene tanár 11. szerda Tanári bibliaóra (401. terem) Zsoldos Tibor ref. lelkész, vallástanár 13. csütörtök Középiskolai felvételi- és továbbtanulási tájékoztató a 402-es Ilyés Ilona mb. igazgató, tanteremben Ablonczy Béla programszervező 13. péntek Az érettségi vizsgára és az egyetemi felvételire való jelentkezés Titkárság: Dr. Pregunné Szűcs Judit határideje iskolatitkár 13. péntek A középiskolába jelentkezés határideje Titkárság: Dr. Pregunné Szűcs Judit iskolatitkár 23. hétfő 8.00 Hétkezdő Istentisztelet a Kossuth utcai ref. templomban, Igehirdető: Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Műsor: 11.A,11.B osztály képviselői, Felelős: F.K.M. és Dr. K.M. Földiné Kövendi Magdolna tanár, mkv. Dr. Kavecsánszki Máté 24. kedd Kiállítás megnyitó a Dóczy Galériában A Kós Károly Művészeti Szakközépiskola bemutatkozása Köszöntést mond: Ilyés Ilona mb. igazgató, Megnyitó: Résztvevők: 30 Buka László festő-rajztanár Ablonczy Béla programszervező 25. szerda Iskolai irodalmi vetélkedő Szabó Magda: Álarcosbál című Perla Erzsébet tanár művéből a 7-8. évfolyam tanulói részére (csapatverseny) Vezeti: Perla Erzsébet tanár Helye: Kiss Tamás terem, péntek Diákfarsang (DÖK rendezvény) helye: Tornaterem Ablonczy Béla programszervező, DÖK segítő tanár, Wladimír Lídia 11.A tanuló, DÖK elnök??? VIII. Református Bál (Kölcsey központ)

31 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program MÁRCIUS 2-6. hétf.-pént Szóbeli felvételi elbeszélgetés az iskolánkba jelentkező 6. Ilyés Ilona mb. igazgató, évfolyamos tanulókkal Helye: III. emelet 301, 302, 307, Ablonczy Béla programszervező 6. péntek Nőnapi rövid műsor (Díszterem, 310.) Ablonczy Béla programszervező 11. szerda Tanári bibliaóra (401. terem) Zsoldos Tibor ref. lelkész, vallástanár???14.00 Ifjúsági koncert III.: a Bartók teremben (Közreműködik a Kodály Kórus) Résztvevők: évfolyam és a Tanári kar tagjai 13. péntek Március 15-i ünnepség Helye: Kossuth utcai református templom/nagytemplom Műsor: 15. szombat Nemzeti ünnep 31. kedd Húsvéti kibocsátó istentisztelet a Kossuth utcai református templomban, Vendég igehirdető: Ablonczy Béla programszervező, Király Levente ének-zene tanár Püskiné Mester Éva tanár Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanárok 31

32 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program ÁPRILIS 1. szerda Tanári- és munkatársi kirándulás (Karcag) Ilyés Ilona mb. igazgató, Ablonczy Béla programszervező szerdától keddig TAVASZI SZÜNET (Tanítás: április 8. szerdától) Belső vizsgák a 8. és 10. évf.-on, (Írásbelik:. 8. sze,.9. cs., 10..p. szóbelik: 13.h., 14. k.,) 8. szerda 7.45 Próbaérettségi vizsga a 12. évfolyam számára: 12.A, 12.B, és 12.C osztály Matematika írásbeli az órában, 5. órától tanítás 8. szerda 7.45 Belső vizsgák a 8. évfolyam számára: 8.A, 8.B és a 8.C osztály, Magyar nyelv és irodalom írásbeli, ( ) A 3-6. órában órarend szerinti tanítás 8. szerda 7.45 Belső vizsgák a 10. évfolyam számára: 10.A és 10.B osztály, Matematika írásbeli, ( ) A 3-6. órában órarend szerinti tanítás 8. szerda Kollégium- és iskolatörténeti írásbeli vizsga a 9. évfolyam (7. óra) számára, Felelős: Dr. Baranyai Norbert tanár 32 Tankó Istvánné igazgatóhelyettes Ablonczy Béla programszervező A 8.ABC és 10.ABC osztályfőnökei Csáky Pálné matematika mkv. Tankó Istvánné igazgatóhelyettes, mkv. Csáky Pálné matematika mkv. Dr. Baranyai Norbert tanár 8. szerda Tanári bibliaóra (401. terem) Zsoldos Tibor ref. lelkész, vallástanár 9. csütörtök 7.45 Belső vizsgák a 8. évfolyam számára: Matematika írásbeli, Csáky Pálné matematika mkv. ( ) A órában órarend szerinti tanítás 9. csütörtök 7.45 Belső vizsgák a 10. évfolyam számára: Történelem írásbeli, Földiné Kövendi Magdolna tanár, mkv. ( ) A órában órarend szerinti tanítás 10. péntek 7.45 Belső vizsgák a 8. évfolyam számára: Természetismeret írásbeli Jakab Edit tanár mkv. ( ) A órában órarend szerinti tanítás 10. péntek 7.45 Belső vizsgák a 10. évfolyam számára: Idegen nyelvi írásbeli, Czapp Katalin tanár, mkv. ( ) A órában órarend szerinti tanítás 10. péntek A középiskolák végleges felvételi jegyzéke közzétételének Ilyés Ilona mb. igazgató,

33 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL határideje 13. hétfő 7.45 Belső vizsga a 8.A osztály számára: Történelem szóbeli Vizsgáztató tanár: Perla Erzsébet Helye: hétfő 7.45 Belső vizsga a 8.B osztály számára: Történelem szóbeli Vizsgáztató tanár: Földiné Kövendi Magdolna Helye: 108. Ablonczy Béla programszervező Perla Erzsébet ofő. Ablonczy Béla ofőh. Magyarné Balázs Erika ofő. Menyhértné Mészáros Erzsébet tanár ofőh. 33

34 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program ÁPRILIS Felelős neve 13. hétfő 7.45 Belső vizsga a 10.A osztály számára: Magyar nyelv és irodalom szóbeli, Vizsgáztató tanár: Szigeti Adrienn Helye: 305. Szigeti Adrienn ofő. Püskiné mester Éva ofőh. 13. hétfő 7.45 Belső vizsga a 10.B osztály számára: Magyar nyelv és irodalom szóbeli, Vizsgáztató tanár: Dr. Baranyai Norbert Helye: kedd 7.45 Belső vizsga a 8.C osztály számára: Történelem szóbeli Vizsgáztató tanár: Földiné Kövendi Magdolna Helye: kedd 7.45 Belső vizsga a 10.C osztály számára: Magyar nyelv és irodalom szóbeli, Vizsgáztató tanár: Szigeti Adrienn Helye: Antal Klára igh., ofő. Bollmann Gábriel ofőh. Nagyné Kocsiscsák Anita tanár, ofő. Miklós Júlia ofőh. Zsoldos Tibor tanár, ofő. Szabó-Király Diána ofőh. 15. szerda Szülői értekezlet és fogadóórák a évfolyamon Ilyés Ilona, Ablonczy Béla (előkészítés) Minden tanár 17. péntek Diákönkormányzati nap (tanítás nélküli munkanap) Ablonczy Béla és a DÖK tagjai 20. hétfő Hétkezdő istentisztelet, Megemlékezés a holocaust áldozatairól Műsor: 11.A,11.B osztály képviselői, Felelős: Földiné Kövendi Magdolna és Dr. Kavecsánszki Máté Ballagási főpróba évf. Kossuth utcai református templomban 24. péntek A középiskolák végleges felvételi jegyzéke közzétételének határideje 23. csütörtök Ifjúsági koncert III.: a Bartók teremben (Közreműködik a Kodály Kórus) Résztvevők: évfolyam és a Tanári kar tagjai Felelős: Földiné Kövendi Magdolna és Dr. Kavecsánszki Máté Ablonczy Béla vallástanár, Tankó Istvánné igazgatóhelyettes Ilyés Ilona mb. igazgató, Ablonczy Béla programszervező (előkészítés) Ablonczy Béla programszervező, Király Levente ének-zene tanár 28. kedd Tanítás: 1-4. órában Ilyés Ilona mb. igazgató 28. kedd Osztályozó- és nevelési értekezlet a 12. évfolyamon, tanári Ilyés Ilona mb. igazgató szoba, (101.) Utána: Közös osztályonkénti szerenád az

35 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL ebédlőben 29. szerda Iskolai bolondballagás 12. évf. ofők, ofőh-k. 30. csütörtök Tanítás 1-3. órában a évfolyamon, Ilyés Ilona mb. igazgató utolsó tanítási nap a 12. évfolyam tanulói számára 30. csütörtök Iskolai ballagás Ilyés Ilona mb. igazgató, 11. évf.-os ofők., ofőh-k. (díszítés) Minden tanár és diák 30. csütörtök Ballagási istentisztelet a Kossuth utcai református templomban Zsoldos Tibor, Ablonczy Béla ref. lelkész, vallástanár és Czapp Katalin ref. lelkész, (ofő. 12.C) 35

36 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program MÁJUS Felelős neve 1. péntek Tanítási szünet - 4. hétfő Írásbeli érettségi vizsgák a 12. évfolyamon: magyar nyelv és Ilyés Ilona mb. igazgató irodalom tanárgyból. Érettségi szünet a évfolyamon Beosztott felügyelő tanárok 5. kedd 7.00 Írásbeli érettségi vizsgák a 12. évfolyamon: matematika Ilyés Ilona mb. igazgató tanárgyból. Érettségi szünet a évfolyamon Beosztott felügyelő tanárok 6. szerda 7.00 Írásbeli érettségi vizsgák a 12. évfolyamon: történelem Ilyés Ilona mb. igazgató tanárgyból. Érettségi szünet a évfolyamon Beosztott felügyelő tanárok 7. csütörtök 7.00 Délelőtt érettségi vizsga: Angol nyelvből a 12. évfolyamon, Délutáni tanítás a évf.-on: től ig (1-5. óra) Ilyés Ilona mb. igazgató, Beosztott felügyelő tanárok 13. szerda Tanári bibliaóra (401. terem) Zsoldos Tibor ref. lelkész, vallástanár Délelőtti tanítás órarend szerint a évfolyamon, Ilyés Ilona mb. igazgató 14. Áldozó- a 3. órában áldozócsütörtök alkalmából istentisztelet a Kossuth Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla csütörtök utcai református templomban, utána az 5. órától tanítás vallástanárok Igehirdető: 22. péntek Református Egység napja vasárnaphétfő Pünkösd ünnepe szerda Országos kompetenciamérés 8. és 10. évfolyamon Kondor Eszter tanár p-szo-vas Osztálykirándulások napja/i Takács Judit osztályfőnöki mkv. Osztályfőnökök 36

37 Debreceni Református Kollégium DÓCZY GIMNÁZIUMA A ÖS TANÉV RÉSZLETES RENDJE FELELŐSÖKKEL Dátum Nap Óra Program JÚNIUS Felelős neve 1. hétfő Hétkezdő istentisztelet és Trianoni ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) alkalmából, Tankó Istvánné igazgatóhelyettes, magyar mkv., Perla Erzsébet tanár Igehirdető: Műsor: Kijelölt diákok Felelős: Perla Erzsébet tanár 4. csütörtök Koszorúzás Magyarország fájdalmának szobránál: Ablonczy Béla programszervező Az iskola képviselői 12. péntek Tanítás: 1-4. órában Ilyés Ilona mb. igazgató 12. péntek Tanév végi osztályozó értekezlet évfolyamon Ilyés Ilona mb. igazgató Helye: Tanári szoba, (101.) 15. hétfő A tanév utolsó (180.) tanítási napja a évfolyamon Ilyés Ilona mb. igazgató h-k-sze Szóbeli érettségi vizsgák 12.A osztály Ilyés Ilona mb. igazgató 12.A ofő: Leiter Imre tanár Érettségi elnök: cs-p-szo Szóbeli érettségi vizsgák 12.B osztály Ilyés Ilona mb. igazgató 12.B ofő: Földiné Kövendi Magdolna tanár Érettségi elnök: 21. vasárnap Tanévzáró istentisztelet a Kossuth utcai református templomban Igét hirdet: Zsoldos Tibor református lelkész, vallástanár, Utána bizonyítványosztás az iskolában Zsoldos Tibor és Ablonczy Béla vallástanárok h-k-sze Szóbeli érettségi vizsgák 12.C osztály Ilyés Ilona mb. igazgató 12.C ofő: Czapp Katalin tanár Érettségi elnök: 25. csütörtök Beiratkozás a 7. évfolyamra a ös tanévre Helye: Gazdasági iroda, (Földszint 11.) Kiss Tamás terem (IV. emelet: 401, 402) és a Csontváry terem (403). Ilyés Ilona mb. igazgató Ablonczy Béla programszervező 26. péntek Tanévzáró tantestületi értekezlet, Áhítat: Ilyés Ilona mb. igazgató 5-8.? vasárnap - Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XX. Ilyés Ilona mb. igazgató szerda találkozója (Zilah) Ablonczy Béla vallástanár 37

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK. munkaterve. a 2015/2016-os tanévre

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK. munkaterve. a 2015/2016-os tanévre Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Róm 9, 16) DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMÁNAK munkaterve a 2015/2016-os tanévre Elfogadta a DRK Dóczy Gimnáziumának

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Az utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kecskeméti Református Gimnázium. A tanév rendje 2012/2013.

Kecskeméti Református Gimnázium. A tanév rendje 2012/2013. Kecskeméti Református Gimnázium A tanév rendje 2012/2013. 2012. augusztus 2012. szeptember an. nap 1. Sz 1. Szo 10 00 Orsz. ref. tanévnyitó Kunhegyes Cs 2. V 16 30 anévnyitó ünnepély KE P 1 3. H Szo 2

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

s.szám törvényi iskolai egyéb augusztus

s.szám törvényi iskolai egyéb augusztus 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 SZ 6 CS 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 SZ 13 CS 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 SZ 20 CS 21 P 22 Szo 23 V 24 H 25 K 26 SZ 27 CS 28 P 29 Szo 30 V 31 H augusztus 1 1 K A 2 2 SZ A szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2011/2012. tanév. K= kötelező, E= egyenruhás

2011/2012. tanév. K= kötelező, E= egyenruhás Augusztus 2011/2012. tanév K= kötelező, E= egyenruhás Szeptember an. nap 1. H 1 1. Cs Érettségi tájékoztató (11.,12.évf.) I K 2 2. P Sz 3. Szo Cs 4. V P 3 5. H Szo 4 6. K V 5 7. Sz Őszi érettségire jelentkezés

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 SZEPTEMBER 5. Aug. 30. Évnyitó istentisztelet Szept. Évkezdet Pásztor Zsófia 7. 1 Szept.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMA (hat évfolyamos képzés: 7-12. évfolyamon) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK a 2015-2016-os tanévre Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben