Ötágú síp projekt TÁMOP D-12/2/KONV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ötágú síp projekt TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003"

Átírás

1 Meghívó Tisztelt Vendégünk! Nagy örömmel hívjuk meg Önt a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán működő által szervezett nemzetközi konferenciára A tudományos tanácskozás címe: A cigány/roma gyermekek felzárkózási esélyei és jogai Kelet-Európában A konferencia fővédnöke: Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Időpont: november óra Helyszín: a Konferencia épület Hajdúböszörmény, Désány István u A konferencián a hazai szakemberek mellett a cigánykutatás nemzetközi képviselői (elsősorban romániai, szerbiai, ukrajnai magyar lokális közösségben oktató kollégák) saját szakmai tapasztalataik alapján tartanak előadásokat.

2 Tervezett programok 9.00-tól Regisztráció Konferencia épületben Ötágú síp projekt 9.30 A VIP vendégek számára fogadás a dékáni tárgyalóban Sajtóreggeli a média képviselőivel I. A Konferencia megnyitása: A meghívott vendégek bemutatása, megnyitó Dr. habil. Bálint Péter (projektmenedzser) Roma Szakkollégium hallgatói: roma himnusz A DE-GYFK dékáni köszöntője: dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva dékán A Kincskereső óvoda cigány gyermekeinek műsora óvodavezető: Erdős Imréné Prof. dr. Bartha Elek (Debreceni Egyetem, oktatási rektorhelyettes): Köszöntő Kiss Attila (Hajdúböszörmény polgármestere): Köszöntő II. Állami célkitűzések, állami feladatok Czibere Károly (EMMI, államtitkár): A Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia Pillár Zsófia (a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság szakreferense): A Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia oktatási intézkedései kávészünet Szabóné Szabó Andrea (alezredes, esélyegyenlőségi referens, HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály) A Honvédelmi Minisztérium roma integrációt segítő tevékenység-rendszere Kocsis Péter Csaba (kulturális antropológus, projektmenedzser): Komplex fejlesztések a lokális társadalomban dr. habil. Biczó Gábor (egyetemi docens, ME, LBRSZK): Az alkalmazott antropológiai szemléletű pedagógiai képzés lehetőségei

3 Kiállítások megtekintése (fotó dr. Dallos Csaba, szöveg: dr. Biczó Gábor, helyszín: Roma Integrációs Központ és a Parafa Galéria) EBÉDSZÜNET (A VIP vendégeknek fogadás a dékáni tárgyalóban) III. Kitekintés a határon túli helyzetre Csapó Mónika (tanársegéd, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar): A szabadkai-horgosi hallgatói mentorprogram és az alapkészségek esete Bagány Ágnes (tanársegéd, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar): A horgosi hátrányos helyzetű tanulók szocializációs nehézségeinek háttere Kész Margit (tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász): Cigány/roma gyerekek életstratégiái Kárpátalján a 21. században Gabóda Éva (főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász): A kárpátaljai roma gyerekek intézményi integrációja kávészünet dr. Végh Balázs Béla (egyetemi docens, BBTE Szatmárnémeti Tagozat): A romániai cigány nyelvű tankönyvek tartalmi elemzése dr. Baranyai Tünde - drd. Stark Gabriella Mária (egyetemi adjunktus egyetemi tanársegéd, BBTE Szatmárnémeti Tagozat): Élménypedagógiai módszerek alkalmazási lehetőségei a roma tanulók oktatásában Torkos Imre (igazgató, Petőfi Sándor Általános Iskola-Koltó): A roma integráció helyzete Erdélyben, különös tekintettel a koltói viszonyokra Ráksi Lajos (egyetemi lelkész, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): A PKE esélyegyenlőségi stratégiája és a nagyváradi Keresztény Roma Szakkollégium beindításának terve kávészünet IV. Hazai körkép Kiss Beáta (főigazgató, MPE Országos Cigánymisszió): Hátrányból előnyt - támogató szolgálat a hátrányos helyzetű gyermekekért Bujdosóné dr. Papp Andrea (főiskolai adjunktus, DE-GYFK):...ahol a tehetség felnőtté válhat Óvodai gyakorlatok tapasztalatai Dr. habil. Bálint Péter Zárszó

4 Ötágú síp projekt A szakkollégium rövid bemutatása A 2013 februárjában indult DE-GYFK ( "Ötágú síp projekt") alapvető célkitűzése, hogy egy bentlakásos szellemi műhely keretein belül a magyar társadalom számára a cigányság integrációjának értelmiségi alternatíváját kínálja fel, olyan demokratikus közösséget működtetessen, mely megfelelő teret ad a tehetség-kiválasztás és tehetséggondozás folyamatának, és mely elősegíti a tagok későbbi társadalmi, közéleti aktivitását, szerepvállalását. A legfőbb cél olyan roma fiatalok egyéni és közösségi fejlesztése, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. A kétéves munka során példaértékűen valósult meg a szakkollégium azon célkitűzése, hogy összefogja a karunkon tanuló roma származású, illetve roma kultúra iránt érdeklődő hallgatókat, és értékteremtő, egymást segítő közeget hozzunk létre, emellett a hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztésére és folyamatos biztosítására is sor került, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez. Mindemellett sikeresen indítottunk el olyan fejlesztéseket, amelyek társadalmilag is hasznosíthatóak: a leghátrányosabb helyzetű térségekben komplex felzárkóztatást megalapozó programok indítását készítettük elő, amely hozzájárulhat különösen a gyermekek körében a társadalmi hátrányok újratermelődésének és átörökítésének megelőzéséhez; képzéseink köszönhetően hallgatóink munkaerő-piaci integrációja sikeresebbé vált. A szakkollégiumunkban minden hallgató mellé mentort biztosítunk, aki nemcsak szűk szakmai tekintetben nyújt segítséget mentoráltja számára, hanem olyan személyes emberi és lelki támogatást is, mely a diák napi problémáiban jelent megoldást. A szakkollégium működésében meghatározó szerepet játszanak a diszciplináris szakcsoportok, melyek a pedagógiai program gyakorlati megvalósítását segítik elő. A szakcsoportok rendezőelve a horizontális (kulturális antropológiai, romológiai), illetve vertikális (gyermeknevelési, szociális, felnőtt-nevelési) dimenziót követi. Emellett nagyon fontosak a kiegészítő képzéseink: a lovári nyelv-kurzus, a digitális kompetenciákat fejlesztő kurzusok, a karrier-építéssel kapcsolatos személyiségfejlesztő és

5 önismereti kurzusok, valamint a roma kulturális ismereteket bővítő filmklub, előadássorozat. A terepgyakorlatok célja egyfelől az európai roma történeti identitástudat bemutatása, megalapozása (Tarnow, Auschwitz). Másfelől fontos színterét képezik a kisebbségi-közösségi szervezetekben tett Kárpátmedencei terepgyakorlatok (Tasnád, Gencs) melyek egyrészt lehetőséget kínálnak a jelen szakkollégiumi projektmódszertan gyakorlati elsajátításához másrészt a részvevő hallgatók az érintett intézmények működésével kapcsolatos alapvető ismeretekre tesznek szert. A jelen konferencia az eddigi szakmai tapasztalatok összegzéseként, a Kárpát-medencei kutatási, oktatási műhelyek bemutatkozásaként kiváló alkalmat teremt egy olyan szakmai eszmecserére, amely a Kárpát-medencei magyar-roma közös feladatok, lehetőségek feltérképezésével eredményesebbé teheti a Nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégia megvalósítását. Néhány idézet hallgatóink szakkollégiumi tapasztalatairól: A szakkollégium által szeretnék közelebb jutni a roma kultúrához, a roma emberek életviteléhez, gondolkodásukhoz, nevelési módszereikhez. A szakkollégium nekem barátokat romákat, nem romákat egyaránt adott, akik által fejleszthetem személyiségemet, szociális, személyes kapcsolataimat és a világlátásomat. Fontos cél számomra, hogy majdan roma óvodapedagógusként azokkal az ismeretekkel és tudással felvértezve, amelyet a szakkollégiumban szerzek meg, segítő kezet nyújthassak a roma gyermekeknek és családoknak. Célom az, hogy szorgalommal, közösségi munkámmal olyan szakkollégiumi taggá válljak, aki példaként szolgálhat a leendő roma hallgatóknak is. Úgy érzem rengeteg lehetőséget rejtett és rejt még mindig magában a szakkollégiumi munka és a szakkollégiumi élet. A kirándulások, a közös programok egy nagy baráti társasággá formáltak minket, vagyis ahogy a kollégiumon belül hívjuk egymást: családdá csiszolódtunk. E család tagjának lenni leírhatatlan érzés, hiszen rengeteg támogatást és szeretetet

6 kapok a társaimtól. A szakkollégiumi tagság számomra nemcsak egy feladat, hanem egy egyfajta életstílus is. Véleményem szerint a szakkollégium teljesen átformálta személyiségemet, az önkéntes munkák, az inkluzív pedagógiai kurzusok, a filmklubok mind-mind formálták gondolkodásomat, nyitottságomat, véleményemet. A szakkollégium segített nekem abban, hogy érezhessem azt, hogy én is hasznos tagja vagyok ennek a társadalomnak, hogy nem kell szégyellnem azt, hogy cigány vagyok. Ebben a közösségben olyan embereket ismerhettem meg, akik azonos, hasonló élethelyzetben vannak, mint én. A szakkollégium segítségével és az általa kapott képességek fejlesztésével jobban tudom segíteni saját környezetemben élő roma családok, gyermekek személyiségének fejlődését. Nagyon jó, hogy létrehozták Böszörményben a Roma Szakkollégiumot, mert ez nagyon nagy segítséget nyújt azon fiataloknak, akik kevés önbizalommal rendelkeznek, akik nem találják a helyüket ebben az összekuszálódott világban. Akik nincsenek tisztában azzal, hogy hol a helyük a világban, hogy hogyan kell cigányként élni, úgy, hogy nem bántják érte. Én nagyon sokat kaptam a szakkollégiumtól, egy egész családot. Itt szembesültem azzal, hogy én is értékes tagja vagyok a társadalmunknak, hogy nem szégyen az, ha valaki cigány, és lehetek rá büszke. A szakkollégiumi felvételem óta eltelt néhány hónap és rengeteg pozitív élménnyel, baráttal gazdagodtam. Így bátran kijelenthetem, hogy érdemes volt. Semmire nem cserélném ezt a közösséget. Igaz, még új vagyok a csapatban, de már most azt érzem, hogy helyem van itt és jó helyen vagyok!... A program profilja a roma származású diákok és a roma kultúra iránt érdeklődők közös munkája, egymás segítése. Ami még érdekesebbé teszi a szakkollégiumot, az, hogy különböző életkorú, különböző területen tanuló és dolgozó, eltérő érdeklődéssel és világképpel rendelkező hallgatókból áll. Roma származásomból kifolyólag fontosnak tartom, hogy a roma kultúra szokásairól, értékeiről bővebb információt szerezzek. Származásom ellenére nem beszélem a lovári nyelvet, és itt a szakkollégiumban lehetőségem van

7 ezt is megtanulni, ami fontos a roma hagyományok életben tartása szempontjából. A szakkollégium segítségnyújtását abban látom, hogy lehetőséget ad jobban megismerni és elsajátítani a roma kultúrát és ezáltal önmagamat is jobban megismerhetem. Én szerintem a szakkollégiumi csoport tagjai mindenben segítséget nyújtanak egymásnak. Különböző roma hagyományokat ismerhetünk meg, ezen belül szoros együttműködésben tevékenykednek magyarok és roma származásúak. Ezzel példát mutathatok a közösségnek, ahol jelenleg élek. A kurzusok során rengeteg olyan információval és tapasztalattal bővült a tudásom, amely elengedhetetlen tanulmányaim, majd munkám során. is. Rengeteg segítséget kaptam mentoromtól, és a szakkollégiumon belül tanító tanároktól, amely nagyban segítette eddigi tanulmányaimat. Szeretnék én lenni az első ember a falumban, aki elmondhatja magáról, hogy igenis sikerült megvalósítania az elképzelését és elvégezte az egyetemi szintű óvóképzési szakot. Ezzel együtt motiválhatnék másokat is, elsősorban a húgomat, hogy igenis tenni kell azért, hogy nekünk, romáknak könnyebb legyen! Azt mondhatom, hogy mára ez az álom már teljes, hiszen amit eddig nyújtott nekem a Szakkollégium, az már önmagában is óriási erővel bír. Véglegesen feloldódtak bennem a gátló, visszahúzó erőként ható negatív érzések azzal kapcsolatosan, hogy én roma vagyok. Feloldódott és megszűnt az a kirekesztettség-érzés, ami végigkísérte eddigi életemet. Kijelenthetem, hogy több és jobb lettem, e szavak teljesen pozitív értelmében.... Segíteni akarok a hozzám hasonló embereknek, felhasználva azokat az ismereteket, készségeket, melyeket tagként elnyerek a Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban.

8 Kiadványok Bálint Péter: Meseértés és értelmezés. A kárpát-medencei népmesehagyomány vizsgálata p Bálint Péter: Archaikus alakzatok a népmesében. Jakab István cigány mesemondó (a késleltető halmozás mestere) p. Biczó Gábor: Mese és társadalom. Ámi Lajos, egy cigány mesemondó élete és műve p. Bódis Zoltán: A meseszó igazsága. Cifra János cigány mesemondó meséi p Kiállítások Hajdúböszörmény - K. S. története képek egy szilágysági roma közösség mindennapjaiból kommentált fotóesszé Granada - A Centro Sociocultural Gitano Andaluz de Granada épületében kiállítást rendeztünk Destinos Gitanos de Europa del Este (Cigány sorsok Kelet-Európában), melynek fő védnöke: a Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias általános vezetője: Dª Magdalena Sanchez Fernandez volt. A meghívottak között szerepelt: Dr Bálint Péter, Dr Biczó Gábor, Dr Dallos Csaba, Hanó Csaba, rajtuk kívül a Lippai Balázs roma szakkollégium két cigány származású hallgatója: Balogh Mariann és Zsámbáné Gulyás Klára. Az EMMI képviseletében jelen volt: Sörös Iván osztályvezető. Megtekinthető: Konferenciák 2013 Nyitókonferencia 2013 A titok jelensége a mesében Nemzetközi műhelykonferencia / DEGYFK Hajdúböszörmény 2014 A roma felzárkózás kérdései: az óvodától a szakkollégiumi hálózatig

Gypsy Studies Konferenciakötet

Gypsy Studies Konferenciakötet Gypsy Studies Konferenciakötet 22. TÍZÉVES A ROMOLÓGIA KONFERENCIAKÖTET 2007. NOVEMBER 23. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Szakmai kiadvány. Az ökokultúrára való nevelés helyi kezdeményezéseinek fiatalok közötti nemformális tapasztalatcseréje IFJ-GY-13-D-14281

Szakmai kiadvány. Az ökokultúrára való nevelés helyi kezdeményezéseinek fiatalok közötti nemformális tapasztalatcseréje IFJ-GY-13-D-14281 Szakmai kiadvány Az ökokultúrára való nevelés helyi kezdeményezéseinek fiatalok közötti nemformális tapasztalatcseréje IFJ-GY-13-D-14281 Magyarország Ukrajna 2014.05.08-11. és 2014.05.15-18. Tartalom 1.

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatóműhelye

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék. Kutatóműhelye Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési KR Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék Kutatóműhelye 1 Tartalomjegyzék I. Alkalmazott Narratológiai Műhely 1. A Műhely megalakulásának

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés

Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Az interkulturális közvetítői funkció megjelenési formái és szerepe a romák társadalmi integrációjában az elmúlt néhány évben Bevezetés Az elmúlt

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Hogyan válhat előnnyé a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása?

Hogyan válhat előnnyé a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása? Felelős kiadó GAK Oktató Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Székhely: 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. Telefon: +36 28 522 940 Telefax: +36 28 430 531 Kapcsolat Email: diverzitas@gak.hu Honlap:

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja. Juhász Gyula ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. május hogy általuk legyen jobb! Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2008

Részletesebben

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. A BKF Kommunikációs Alapítvány által fenntartott BKF KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA BUDAPEST PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyási záradékok

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 ÖNKÉNTESSÉG ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY MAPI

Részletesebben

Szociális szakemberek képzése határon innen és túl

Szociális szakemberek képzése határon innen és túl Szociális szakemberek képzése határon innen és túl Szerkesztette: Rákó Erzsébet Szabó Gyula www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erősítése

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés... 1. oldal Egy program története... 1. oldal

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek A Lakitelek Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának végzős hallgatói: Bacskai Katinka Bodor Mónika Bóka Zsolt dr. Bóta András Böröcz Miklós dr. Burus Tünde Csedreki László Dobján Tibor Fábián Margit

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Iskolai szociális munka decentralizált modellje. I. Az iskolai szociális munka lényege

Iskolai szociális munka decentralizált modellje. I. Az iskolai szociális munka lényege Iskolai szociális munka decentralizált modellje Foglalkoztatás szociális szolgáltatás nyújtásával az iskolákban- projekt 2009/2010-es tanévben Székesfehérvár I. Az iskolai szociális munka lényege Magyarországon

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben