PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING. 18 June június 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING. 18 June 2015 2015. június 18."

Átírás

1 15.00 Regisztráció/Registration PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING 18 June június Megnyitó/Opening remarks Jávor András, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese/ Vice-rector of University of Debrecen Tóth Zoltán, a Szaktárnet projekt szakmai vezetője/ Head of Szaktarnet project Pusztai Gabriella, a konferencia elnöke/conference Chairwoman A magyar pedagógusképzés és oktatói-kutatói utánpótlásképzése a Kárpátmedencében: eredmények és jövőtervek/ Hungarian Minority Teacher Education in Carpathian-basin Bárczi Zsófia: Pedagógusképzés a Nyitrai Egyetemen / Teacher Education in University of Nyitra Flóra Gábor: Pedagógusképzés a Partiumi Keresztény Egyetemen / Education in University of Patium Christian University

2 Szünet/Break Lépes József: Pedagógusképzés az Újvidéki Egyetemen/ Teacher Education in University of Novi Sad Maticsák Sándor: Pedagógusképzés a Debreceni Egyetemen/ Teacher Education in University of Debrecen Németh Ferenc (Újvidéki Egyetem, Szabadka): Pedagógusképzés az Újvidéki Egyetemen/ Teacher Education in University of Novi Sad Noémi Szállassy (BBTE, Kolozsvár): Pedagógusképzés a Babes-Bólyi Tudományegyetemen/ Teacher Education in University of Babes-Bolyai Orosz Ildikó (RFKMF, Beregszász): Pedagógusképzés a II. Rákóczi Ferencz Kárpátaljai Magyar Főiskolán/ Teacher Education in Feren Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute Pálffy József (PKE, Nagyvárad): Pedagógusképzés a Partiumi Keresztény Egyetemen/ Education in University of Patium Christian University Pletl Rita (EMTE, Marosvásárhely): Pedagógusképzés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen/ Teacher Education in Sapentia Hungarian University Of Transilvania Spenik Sándor (UNE, Ungvár): Pedagógusképzés az Ungvári Nemzeti Egyetemen/ Teacher Education in University of Ungvar Concert (Filiae Solaris Choir), dinner 19 June június Megnyitó/Opening remarks Bartha Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese/ Vice-rector of University of Debrecen Plenáris előadások/ Keynote lectures Pentti Moilanen: Research-based teacher education Dana Hanesova: What should Teacher Education students know about real image of teaching profession Elnök/Chair: Pusztai Gabriella Kávészünet/Break Farnicka, Marżanna: The Way of Teacher s professionalization and Polish Educational System Steps of Reforms from Matild Sagi: Teacher appraisal, school climate and school efficiency Elnök/Chair: Pusztai Gabriella

3 Kávészünet/Break Szekciók/Sections Teachers in classroom Chair: Ibolya Markóczi Teacher as a reflective practitioner in intercultural education Jolanta Karbowniczek, Maria Szymańska The Effectiveness of the Presence of an Teacher Assistant at the Teacher Qualitative Nature of Verbal Expression in Classes of Roma Pupils with Special Educational Needs Anna Skokanová, Mária Vajová Teachers on labour market Zoltán Györgyi Foreign Language Learning: Objectives and Attitudes of First-year Foreign Language Majors Adrienn Fekete Measurement method of problemsolving development at primary level Ibolya Markóczi Az erdélyi magyar óvodapedagógus és tanítóképzés aktuális kérdései Szekcióvezető/ Chair: Szabó-Thalmeiner Noémi A tanítóképzés perspektívái a romániai felsőoktatásban/ Perspectives of Teacher Education Training Teachers for the Primary Level of Education in Romania Demény Piroska Személyiségfejlesztés és szakmai személyiség alakítása a BBTE marosvásárhelyi kirendeltségén/ Personality development in Babes-Bolyai University Kádár Annamária Pedagógusjelöltek elképzelései a pedagógusok feladatáról a PKEn/ Teacher Candidates Views on the Tasks of a Teacher at the Partium Christian University Bordás Andrea Hallgatói tükör a BBTE óvoda- és elemi iskolai oktatás pedagógiája szakáról Pedagógusjelöltek tanulási útvonalai a BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetében/ The Learning

4 Paths of Teacher Candidates at the Institute of Pedagogy and Applied Didactics, Babes-Bolyai University Stark Gabriella Matematika tanítása a BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetében/ Teaching Mathematics at the Institute of Pedagogy and Applied Didactics, Babes- Bolyai University Baranyai Tünde Tanítóképzősök véleménye a képzésről és felkészültségük mértékéről a BBTE n/ The Opinion of Education Majors Trained to Teach on the Primary Level of Education about their Training and Degree of Efficiency Szabó-Thalmeiner Noémi Médiapedagógia/ Media Pedagogy Szekcióvezető/ Chair: Szabó József A médiaműveltség a tanárképzésben/ Media literacy in teacher education Szijártó Imre Új módszerek a művészeti felsőoktatásban/ New Methods in Art & Design Higher Education Bényei Judit A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra - a pedagógusok szemszögéből/ The Effects of the Media on Children from the Teachers Prospective Bodó Julianna A tudományterülek reprezentációja a televíziós ismeretterjesztő csatornákon/ The Representation of the Disciplines in Educational Channels in the Television Kenyeres Attila Helyi média alkalmazása a megújult környezetben/ The Local Media in the Renewed Environment Szabó József Pedagógusjelöltek a felsőoktatásban/ Teacher Candidates in Higher Education Szekcióvezető/ Chair: Bocsi Veronika Pedagógusjelöltek nevelési értékei/ Educational Values of Teacher Candidates Bocsi Veronika, Morvai Laura Mobilitás és pedagógusképzés/ Mobility and Teacher Education Dusa Ágnes

5 Pedagógusjelöltek intézményválasztása Magyarország keleti felében/ Education Majors Choice of Higher Education Institution in the Eastern part of Hungary Hegedűs Roland Reziliens tanárjelöltek/ Resilient Education Majors Ceglédi Tímea Nők a felsőoktatásban/ Women in Higher Education Kereszty Orsolya PhD és gyermekvállalás a műszaki tudományok területén/ PhD and Childbearing in the Field of Engineering Paksi Veronika Ebéd/Lunch break Szekciók/Sections Sport, Teacher, Physical and Higher Education in Central and Eastern Europe Chair: Klara Kovács Lifelong Education of Slovak Primary Schools General Teachers in Physical Education Branislav Antala Stages and stakeholders of sport socialization for life long sporting habits Szilvia Perényi Game-balls on the Physical Education courses of the University of Debrecen Nagy Ágoston Teacher Education Students Leisure Activities and State of Health Klara Kovács Pedagógusképzés és kisebbségi jövő/ Teacher Education and Minority Future Szekcióvezető/ Chair: Barabási Tünde Kisebbségi pedagógusképzés Romániában a kutatások tükrében/ Minority teacher education in Romania - in the light of research Stark Gabriella Emberi tényező az oktatásban - Kárpátmedencei körkép a tanító és óvodapedagógusi képzésben tanuló

6 hallgatók pályaorientációjáról/ The Human Factor in Education An Overview of Education Majors Career Orientation in the Carpathian Basin Ferenc Viktória Tanárképzős hallgatók tanári pályával kapcsolatos nézetei/ Teacher Majors View on Their Profession Horváth Zsófia Pedagógusjelöltek tanulási jellemzői és a tanítás perspektívája/ Learning features of students on teacher training and the perspective of teaching Barabási Tünde Fejlesztési lehetőségek a zenei képzésben/ Development Opponrtunities in Music Education Szekcióvezető/ Chair: Duffek Mihály A hangszeres zenei tehetségfejlesztés vokális alapja/ The vocal base of instrumental music talent development Duffek Mihály Magyar módszertanok a hazai hangszeres pedagógiában/ Hungarian Methodology in the Hungarian Instrumental Pedagogy Óváry Zoltán Az 1800-as évek gitármetodikáinak felhasználhatósága a 21. század pedagógiai gyakorlatában/ Using Guitar Methodology from the 1800 in Guitar Education of the 21th Century Csorba Gergő Változások az alapfokú zeneoktatásban Magyarországon és Hollandiában/ Changes in Primary Music Education in Hungary and Netherlands Szűcs Tímea, Hetei Adrienn Voluntary work and education Szekcióvezető/ Chair: Juhász Erika Közösségi művelődés tanára képzés bemutatása/ Presentation of the Community Education Teacher Education Juhász Erika Önkéntes munka a közoktatásban/ Service and learning experiences in the hungarian community service programme Bodó Márton A pedagógusjelöltek önkéntes munkája a felsőoktatási képzésben/ Voluntary

7 Work of Education and Non-Education Majors Fényes Hajnalka Középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata/ (Study of Secondary School Students Attitudes Towards School Community Service Markos Valéria Kávészünet/Break Szekciók/Sections Teacher Education and integration Chair: Farnicka, Marzanna The level of competence of inclusive education teachers according to the dialogue model research results Al-Khamisy, Danuta Student s attitudes to others and their feeling of wellbeing polish sample Liberska, Hanna & Farnicka, Marżanna Socio-psychological personality traits as a precondition for social inclusion Lovasová, Vladimira, Miňhová, Jana Manifest and latent functions of a school-chapel in the light of disadvantaged populations Inantsy-Papp Ágnes Kisebbségi oktatás és anyanyelvhasználat/ Minority Education and Language Use Szekcióvezető/ Chair: Pletl Rita Az anyanyelvű szakképzés helyzete és problémái kétnyelvű oktatási rendszerben/ The Mother Tongue Vocational Education s Problems in The Bilingual Education) Pletl Rita A nemzeti kisebbségek és a romániai felsőoktatás a számok tükrében, különös tekintettel az erdélyi magyarokra/ National/Ethnic Minorities and the Romanian Higher Education with a Special Focus on Hungarians in Transylvania Reflected in Numbers Veres Valér

8 Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar filológus diákjainak nyelvhasználata/ Language Use of Students at the University of Ungvar Nagy Natália Pedagógusképzési hallgatók a többségi és a kisebbségi pedagógusképzésben/ Education Majors in Minority and Majority Teacher Education Márkus Zsuzsanna Sport és egészség Szekcióvezető/ Chair: Perényi Szilvia A napi szintű sportolás vizsgálata hazai és nemzetközi kitekintésben serdülőkorúak körében/ Studying everyday sport activities among adolescents at a national and an international level Fintor Gábor A sportpolitika iskolai vetületei/ Educational aspects of sport policy Borbély Szilvia A labdarúgó akadémiák mint oktatási, nevelési környezet/ Football Academies as Educational Environment Rábai Dávid A debreceni utánpótlás kézilabdázók sportmotivációja, pályán megjelenő szorongása és megküzdése/ Sport motivation, anxiety in the sportfield and coping of junior handball players in Debrecen Kovács Karolina Eszter A zenepedagógus képzés perspektívái/ Music education Szekcióvezető: Váradi Judit A koncertpedagógia helye a pedagógusképzésben/ The position of concertpedagogy in teacher education Váradi Judit Hangsúlyok és hangsúlyváltások a közoktatás különböző ciklusaira felkészítő zenepedagógus-képzésben/ Focus and Shift in Focus in Music Teacher Education Training Students for the Different Cycles of Public Education Hausmann Alíz A zenei képességfejlesztés lehetőségei tanítóképzős hallgatók körében/ The Possibilities of Music Skills Development among Education Majors (trained to teach on the primary level of education

9 Sz. Fodor Adrienne A XVI. századi protestáns iskolák zenetanári feladatai/ The Tasks of Protestant Music Teachers in 16th Century Bűdi Katinka Vacsora/Evening dinner Szekciók/Sections 20 June június Conveying Values in Tecaher Education Chair: Gabriella Pusztai Christian Values in Higher Education in Slovakia Jan Guncaga, Silvia Matusova, Ondrej Stefanak The role of value within the educational system Małgorzata Dubis Church, Identity and Higher Education in a Multicultural Context: The Case of Romania Flóra Gábor Church-run Higher Education and calling for teacher profession Gabriella Pusztai, Laura Morvai, Inántsy-Pap Ágnes A tanártovábbképzés kihívásai/ Further Education Plans of Teachers Szekcióvezető/ Chair: Márkus Edina Új pedagógusi feladatok, a szakmai fejlődés kérdése a délután 4 óráig tartó iskola bevezetése kapcsán Imre Anna Pedagógusok továbbképzési tervei a társadalmi nemi dimenzió tükrében/ Further Education Plans of Teachers Focusing on Gender Kovács Edina Romániai pedagógus továbbképzés/ Further Education for Teachers in Romania) Zoller Katalin

10 Egyházi és világi pedagógusok nevelési értékeinek kvalitatív vizsgálata/ Qualitative Study of Religious and Secular Teachers Educational Values Morvai Laura Pedagógusok továbbképzési részvétele és tanulási tervei/ Teachers Participation in Further Education and their Educational Plans Márkus Edina, Szabó Barbara Pedagógusjelöltek a Partiumban/ Teacher Candidates in Partium Szekcióvezető/ Chair: Engler Ágnes Vallásosság és egészség/ Religiousness and Health Hodossi Sándor, Márkus Zsuzsanna Anyanyelvi attitűdök a felsőoktatásban/ Attitudes in Higher Education Nagy Zoltán Pedagógushallgatók és alacsonyabb státusú társaik a Partiumi régió felsőoktatási intézményeiben/ Teacher Candidates and those in marginality Berei Emese Nyelvszakos és nem nyelvszakos tanárok továbbképzési attitűdje/ Attitudes of language and non-language teachers towards further education Sebestyén Krisztina, Dusa Ágnes Rék Pedagógushallgatók jövőtervei/ Future Plans of Education Majors Engler Ágnes Kávészünet/Break Szekciók/Sections Integration, inclusion and TE, or segregation and exclusion in the school international approach in V4 countries Chair Mihály Fónai Intrapsychic (al) and social conditioning of feeling excluded in school Farnicka, Marżanna, Liberska, Hanna Case Study Analysis of Integrated Pupils in Czech schools Kosiková, Vera, Liberská, Hanna

11 Quality and equality, integration and segregation in the school of present.the challenges of progress in public education Erika Zolnai, Erzsébet Balogh, Lajos Hüse School inclusion and exclusion: experiences of empirical researches Nóra, Barnucz, Mihály Fónai InfoCommunication Technology in Education Chair: Maria Csernoch Mobile Technology in Informatics Education Gabriela Lovaszova Tasks in a process of teaching-learning informatics in junior secondary school (gimnazjum) Elżbieta Miterka Studying the ICT Knowledge and Expectation of Education Majors Harangus Katalin Internet as a Medium Embedded into College Students' Life Nagy Péter Kristóf Developing computational thinking in non-traditional programming environments Csernoch Mária A tanárképzés története/ History of Teacher Training Szekcióvezető/ Chair: Fenyő Imre Szükségmegoldások az 1950-es, 60-as évek átalakuló tanítóképzésében egy vidéki tanítóképző példáján keresztül Vincze Tamás Gyorsfénykép a romániai magyar tanárképzés jelenlegi helyzetéről/ Snapshot of the Current Situation of the Romanian-Hungarian Teacher Education Ozsváth Judit Az Ungvári Nemzeti Egyetemen folyó magyar tannyelvű oktatás története/ The History of Education In Hunagrian at the National University of Ungvar Bihari Csaba Elmélet és gyakorlat - a Debreceni Egyetem tanárképzése 1914 és 1949 között/ Theory and Practice - Teacher Training at the University of Debrecen ( ) Fenyő Imre

12 Kisebbségi pedagógusképzés intézményi háttere/ Institutions of Minority teacher Education Szekcióvezető/ Chair: Madel Kinga Magdolna Felsőoktatás és pedagógusképzés Délvidéken/ Higher Education and Teacher Education in Vojvodina Gábrity Molnár Irén, Takács Zoltán A romániai kisebbségi pedagógusképzés intézményei. Szereplők és tanulási útvonalak/ The Minority Teacher Training System in Romania. Actors and Learning Paths Bernáth Krisztina Megtölteni a formát tartalommal - avagy: hogyan fordíthatóak át a romániai tanári munkaközösségek kötelezettségei lehetőségekké?/ To Fill the Form with Content: How is It Possible to Transform Teacher Communities Responsibilities into Possibilities? Bordás Andrea Az előkészítő osztályok reformja és következménye a romániai magyar pedagógusképzésre/ Preparation Course Reform and Its Consequencies on the Romanian-Hungarian Teacher Education Mandel Kinga Magdolna Zárás/Closing Elnök/Chair: Gabriella Pusztai Szendvicsebéd/Lunch break

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29. A rendezvény szervezője: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete A rendezvény társszervezői: Nyíregyházi

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia

Képzés és Gyakorlat. Training & Practice. VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Képzés és Gyakorlat Training & Practice VIII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia HUMÁN TUDOMÁNYOK TALÁLKOZÁSA INTERDISZCIPLINARITÁS A PEDAGÓGIÁBAN ABSZTRAKTKÖTET Sopron, 2014. november 27. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/

INFORMATION. Live video streaming of the conference is available here: http://agriamedia2014.ektf.hu/live/ INFORMATION Parking Limited parking lots are available in front of the buliding A (Eszterházy tér 1.). Parking permits can be obtained at the reception (Eszterházy tér 1.). Online video streaming Internet

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Magyar Szociológiai Társaság / Hungarian Sociological Association MEGHÍVÓ/INVITATION Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

PROGRAM. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22.

PROGRAM. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22. Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 21 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 21-22, 2015 Győr, Hungary PROGRAM Európai Szociális

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben

Publikációk 2008-tól

Publikációk 2008-tól Babos Zsuzsanna Beck Ferencné Czigléné Farkas Katalin Dr. Deák Adrienn Feketéné dr. Szabó Éva Földesi Renáta Gál Franciska Horváth Dezsőné dr. Dr. Kelemen Anna Kiss Virág Klein Anna Dr. Mascher Róbert

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK

HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a DélDunántúl régióban HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK Neveléstudományi és romológiai konferencianapok a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia:

Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra. The Effects of Internet on Children and Young People. II. Nemzetközi Konferencia: II. Nemzetközi Konferencia: Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra 2012. szeptember 25-26., Budapest, Magyar Tudományos Akadémia II. International Conference: The Effects of Internet on Children

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

Január - January Képzés Izbégi Általános Iskola Teacher s Training: Február - February Bemutató: Presentation: Klebersberg

Január - January Képzés Izbégi Általános Iskola Teacher s Training: Február - February Bemutató: Presentation: Klebersberg www.sportpoharak.hu Január - January Képzés: 2014 január 25.-én a szentendrei Izbégi Általános Iskola pedagógusa, Kertészné Ikvai Enikő kezdeményezésére tanári képzést tartottunk az iskola alsós tanárai,

Részletesebben

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban PANNON EGYETEM TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban TARTALMI KIVONATOK Fókuszban a pedagógus mesterség A köznevelés és a felsőoktatás

Részletesebben

SZOMBAT 8.30-10.15 SZIMPÓZIUM

SZOMBAT 8.30-10.15 SZIMPÓZIUM SZOMBAT 8.30-10.15 A szociális viselkedés különböző aspektusainak vizsgálata Zsolnai Anikó Géczi János Új trendek a nyelvtudás mérésében Nikolov Marianne Józsa Krisztián B/301. terem B/306. terem SZIMPÓZIUM

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben