Megújuló energiaforrások alkalmazásának tájépítészeti vonatkozásai.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújuló energiaforrások alkalmazásának tájépítészeti vonatkozásai."

Átírás

1 !"#$%& ' ( Ellátásbiztonság gazdaságosság - környezetvédelem Villamosenergia Megújuló energiaforrások alkalmazásának tájépítészeti vonatkozásai. Eladók: Boromisza Zsombor Dublinszki- Boda Brigitta Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék november Szén Kolaj Földgáz Atomenergia 1

2 ,*-./*( ( * a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap, szél, vízenergia, biomassza), továbbá hulladéklerakóból, szennyvízkezel létesítménybl származó gázból, valamint biogázból elállított energia (2001/77/EK Irányelv) okok: fosszilis energiaforrások korlátozottan állnak rendelkezésre környezeti hatások (üvegházhatás) gazdasági vonatkozások kötelezettségek ellátásbiztonság EU összes megújuló részaránya Alap állapot % re % ra % 20 Mo. összes megújuló részaránya 3, * Folyami ermvek történetük vízikerekek, vízimalmok turbinák duzzasztógátak természeti adottságok táji, természeti, környezeti hatások nemzetközi jelentség 0* Folyami ermvek hazai hasznosítás 31 erm, 90 % 4 db ermbl Bs - Nagymaros Tiszalök, Kisköre kis-, és törpeermvek 2

3 0* Szivattyús tározós ermvek (SZET) cél: termelési, fogyasztási ingadozás kiegyenlítés változatok a Zemplénben (Hideg-völgy, Aranyos-völgy) a beruházás táji, természeti, környezeti hatásai alternatívák 0* Hullám ermvek Osprey, Limpet, Pelamis rövid élettartam, sérülékenység, költséges beruházás Árapály ermvek történet Hammerfest költséges, hatások az élvilágra csendes, nem látható 1* hasznosítási lehetségek, technológia passzív hasznosítás utak nyomvonalvezetése épületek tájolhatósága beépítési távolságok, épületmagasság benapozás árnyékoló szerkezetek, növényzet jó hszigetel-, htároló-képesség épületek 1* hasznosítási lehetségek, technológia napkollektor síkkollektor vákuumos kollektor napelem napermvek naptekn, naptányér, naptorony, napkémény, naptó táj-, és településkép hazai hasznosítás 2(. * a földkéreg bels energiája (földh) geotermikus energiahordozók: felszín alatti vizek, gázok balneológiai, vízellátási cél nem minsül energetikai hasznosításnak hazai viszonyok geotermikus gradiens a világátlag másfélszerese (5 o C / 100 m) 3

4 2(. * hasznosítási lehetségek, technológia termálvíz kitermelés nélkül hszivattyú, Hot Dry Rock termálvíz kitermeléssel kommunális ftés, használati melegvíz növényházftés, terményszárítás, stb. geotermikus közm rendszer, geotermikus villamos erm 2(. * környezetvédelmi vonatkozások felszíni vizekbe vezetés visszasajtolás jogi környezet 1993.XLVIII. t. a bányászatról LVII. t. a vízgazdálkodásról 219/2004. Korm.rend. a felszín alatti vizek védelmérl 220/2004. Korm.rend. a felszíni vizek védelmérl hasznosítási helyzet ország 70 %-a alkalmas, 850 db mköd hévízkút biológiai eredet szervesanyag-tömeg ( szárazföldön és vízben ); él és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböz transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredet terméke, hulladéka, mellékterméke elsdleges másodlagos harmadlagos biomassza elsdleges forrása a növények asszimilációs tevékenysége hazánkban évente kb. 53 millió tonna szerves anyagot termelnek a vadon él és gazdasági növények (szárazanyagban) - több mint fele melléktermék, illetve hulladék hasznosítás: talajjavítás, trágyázás, energianyerés, takarmányozás, biotechnológiai hasznosítás, kémiai átalakítás (ipari nyersanyagként) stb. Energiaforrások: mezgazdasági termények melléktermékei, hulladékai (szalma, kukoricaszár/csutka, stb.) energetikai célra termesztett növények (repce, cukorrépa, különböz f- és fafajok) állati eredet biomassza (trágya, stb.) erdgazdasági és fafeldolgozási melléktermék illetve hulladék (faapríték, nyesedék, forgács, frészpor, háncs, stb.) A biomassza, mint energiaforrás a következképpen hasznosítható: 1. Közvetlenül: - tüzeléssel, elkészítés nélkül, vagy elkészítés után 2. Közvetve: - kémiai átalakítás után (cseppfolyósítás, elgázosítás), folyékony üzemanyagként vagy éghet gázként - alkohollá erjesztés után üzemanyagként - növényi olajok észterezésével biodízelként - anaerob fermentálás után biogázként. 4

5 Mit égetek el? Dendromassza - tartamos erdgazdálkodás terméke - energia erdk - energia ültetvények fatermék cserjék Egyéb cellulózok - mezgazdasági melléktermékek - energetikai ültetvények ffélék nádfélék FZ (SALIX) NYÁR (POPLAR) AKÁC (ROBINIA) BÁLVÁNYFA ENERGIAFÜVEK ENERGIANÁD (MISCANTHUS) REPCE KENDER TRITIKALE Mit égetek el? A Szarvasi-1 Magas Tarackbúza (Agropyron elongatum) fajta A magas tarackbúza (Agropyron elongatum) fajkörbe tartozik A f faja a hazai flórában shonos Az Alföld szikes talajú területeirl,valamint Közép-Ázsia, Kelet-Kaukázus arid térségeibl begyjtött, ugyanazon ffajtához tartozó növényanyagok keresztezésével hozták létre. Agronómiai és energetikai jellemzése: Szárazság-, só és fagytrése kiváló Hosszú élettartamú, egy helyben évig is termeszthet A telepítés költsége mindössze százaléka az erdének Újrahasznosítása évenként történik Termesztése, betakarítása nem igényel drága célgépeket Kiváló biomelioratív növény Szárazanyag termése t/ha/év, ebbl az els növedék t/ha. A szilárd tüzelanyag ftértéke MJ/Kg,ami eléri, illetve meghaladja a hazai barnaszenek, az akác, tölgy, bükk, nyárfa hasonló érték adatát. Termesztésével hazai elállítású energiaforráshoz jutunk, helyettesítheti a fát, mint ipari alapanyagot. Mit égetek el? A Szarvasi-1 Magas Tarackbúza (Agropyron elongatum) fajta Milyen formában égetem el? Pellet mezgazdasági és erdészeti anyagok tömörítésével(pelletálás) körcellás, görgs préseken, tömörítanyag nélkül készített 3-25 mm-es tömörítvény nagy srség, tömörség (1-1,3 g/cm 3 ) Biobrikett természetes alapanyagokból (faforgács, faapríték, frészpor) készül a tzifával szemben 2-3 szor nagyobb srség, és mintegy 50 %-kal nagyobb ftérték, ezért ugyanolyan meleg eléréséhez a tüzelberendezésben sokkal kisebb mennyiséget kell elégetni. mint folyadék / Bioetanol Elnyei: Ftértéke a hazai barnaszenekének felel meg ( kj/kg), de azoknál tisztább. A szén 15-25%-os hamutartalmával szemben csak 1,5-8% hamut tartalmaz, melyet talajer visszapótláshoz lehet használni. Kéntartalma maximálisan 0,1-0,17%, amely a szén kéntartalmának ad része. Hátránya, hogy nedvesség hatására szétesik, de nedvességtl gondosan elzárt helyen korlátlan ideig tárolható. Az etanol egy alkohol alapú alternatív üzemanyag, melyet keményít tartalmú alapanyagokból állítanak el, úgy hogy a keményítt elször cukorrá (fermentáció), majd a cukrot alkohollá alakítják át, erjesztéssel és lepárolással (desztilláció). etanol energiatartalma kisebb, mint a benziné, így azonos teljesítmény elérése érdekében 25-50%-kal többre van szükség (üzemanyagtartály) benzinhez kevert etanol - kedvez tulajdonságú üzemanyag (n a keverék oktánszáma és oxigén tartalma, így javulnak az égés feltételei) 5

6 mint folydék / Biodízel dízelmotorok növényi olajokkal történ üzemeltetésére irányuló, intenzív kísérletek a 70-es évek végétl indultak meg Mibl? biodízel elállításához elvben bármely növényi olaj (napraforgó, repce, szója stb.) alkalmas Európa - repce és a napraforgó USA - szója és a napraforgó Kanadában - a repce és a feny pulp-gyanta + kipufogógáz összetétele kedvezbb kevesebb szénmonoxidot 80%-kal kevesebb széndioxidot kéndioxidot gyakorlatilag nem biológiailag lebontható - csupán nitrogénoxid-tartalma nagyobb nagyobb lobbanáspont (nehezebb gyújtás) nagy viszkozitás (rossz porlaszthatóság) kokszosodási hajlam Keverékek alkalmazása mint gáz / Biogáz Biogáz: szerves anyagok baktériumok által anaerob körülmények között történ lebontása során képzd termék. Kb % metánt (CH 4 ), 30-55% szén-dioxidot (CO 2 ), nitrogént (N 2 ), hidrogént (H 2 ), kénhidrogént (H 2 S) és egyéb maradványgázokat tartalmaz. ( mocsarakban, kérdzk bélrendszerében is ) Csoportosításuk (termelés helye): depóniagáz (szeméttelepi gáz, a kommunális hulladékban lév szerves anyag lebomlásából képzdik) szennyvíztelepi gáz (a szennyvíztelepeken képzd biogáz) biogáz mezgazdasági mellék/termékekbl és egyéb szerves anyagokból (a biogáz szó alatt általában ezt értik) 1 m 3 biogáz (kb 60% metán tartalom) energiatartalma = 0,6 l ftolaj / 0,6 m 3 földgáz Mo. 15 biogáz-üzem ebbl csak 1 dolgoz fel mg.-i hulladékot (Nyírbátor) mint gáz / Biogáz eltároló / fermentor = bioreaktor (ftött) utótároló (min. 4 hónap kapacitás) számosállat alatt nem érdemes EU legnagyobb fermentor össztérfogata m 3 - Nyírbátor emberiség évszázadok óta használja - szélmalmok, illetve vízátemel szerkezetek (pl. Hollandia) tanúsítanak. ( emberi,állati ert helyettesít, közvetlenül munkát (pl. gabonarlést, öntözést) végz gépek ) A szelet hasznosító gépek teljesítményük szerint: szélmotorok, szélergépek, szélturbinák, szélgenerátorok és szélermvek, illetve több létesítmény együttese a szél(erm)parkok. és akkor az adatok Egy átlagos méret szélerm alapozását többnyire 12 m átmérj, sokszög alakú vasbeton tömb 3,5 m mélyen kerül a talajba megközelítleg 250 m 3 vasbeton lábazatra a talpánál 4 m átmérj torony kerül a gondola alatt 2,5 m-re szkül 5-6 elembl áll / méter magas 250 t tömeg, kónuszos cs. mellé 3x4x4 m-es trafóház épül rotor a magasban lev gondolán helyezkedik el szárnyainak (tollainak) átmérje m lehet általában a rotor három tollal (szárnnyal) rendelkeznek 9-90 km/h (2,5-25 m/s) szélsebesség tartományban mködnek minden toronyhoz 4,5-5 m széles út vezet (földút / tömörített kzúzalékkal borított) A szélermvek általában 600 kw 1-2 MW teljesítmények. A jelenlegi típusok élettartama év. A gazdaságos mködéshez általában min. 24 km/h (6,6 m/s) éves átlagos szélsebességérték kell. 6

7 Táj- és természetvédelmi szempontból a szélermvek létesítése és mködtetése többféle hatással járhat: - vizuális és esztétikai hatás (látvány); - zajhatás (mechanikai és aerodinamikai zaj); - hatás az élvilágra (védett és fokozottan védett éllények, illetve azok szaporodó-, vonuló-,költ- és pihenhelyei); - hatás a talajszerkezetre; - hatás a földtudományi értékekre (felszíni és felszín alatti földtani és felszínalaktani értékekre); - hatás felszíni és felszínalatti vizekre (vízháztartásra, víztestek kapcsolatára). Inotai szélerm / Várpalota - 1 x 250 kw Kulcsi szélerm - 1 x 600 kw Mosonszolnoki szélerm - 2 x 600 kw Mosonmagyaróvári szélerm - 2 x 600 kw Bükkaranyosi szélerm - 1 X 225 kw Erki szélerm - 1 x 800 kw Újrónafi szélerm - 1 x 800 kw Szápári szélerm - 1 x 1,8 MW Vépi szélerm - 1 x 600 kw Mosonmagyaróvári szélerm - 5 x 2 MW Meztúri szélerm - 1 x 1,5 MW Törökszentmiklósi szélerm - 1 x 1,5 MW Mosonmagyaróvári szélerm - 5 x 2 MW Felszsolcai szélerm - 1 x 1,8 MW Csetényi szélerm - 2 x 2 MW Sopronkövesdi szélermpark - 7 x 3 MW Ostffyasszonyfai szélerm - 1 x 600 kw Levéli szélerm - 12 x 2 MW Mosonszolnoki szélerm - 1 x 800 kw Csornai szélerm - 1 x 800 kw Mecséri szélerm - 1 x 800 kw Bakonycsernyei szélerm - 1 x 1,8 MW Sopronkövesdi szélerm - 7 x 3 MW Nagylózsi szélerm - 1 x 2 MW Levéli szélerm - 12 x 2 MW Jánossomorjai szélerm - 1 x 8 MW április Köszönjük a figyelmet! 7

Zöld energiát okosan

Zöld energiát okosan Zöld energiát okosan avagy, A biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei Készítette: Kazai Zsolt 2008. június Tartalomjegyzék Elszó...3 A biomassza maga...4 A biomassza

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Megújuló energiaforrások. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Megújuló energiaforrások. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Megújuló energiaforrások Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola A megújuló energiaforrás fogalma A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

Magyarország - Szlovákia

Magyarország - Szlovákia EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására PONT Intézet A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása Felsőoktatási kutatóprogram Magyarország - Szlovákia Budapest, 2007 2

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009-es tanév, I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A világ energiaellátása 8,5 683 6,5 81% 448 47% 77% 37% 63% 53%

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Megújuló energiák. használata a mindennapi életben. Győr 2010 január 27.

Megújuló energiák. használata a mindennapi életben. Győr 2010 január 27. Megújuló energiák használata a mindennapi életben Győr 2010 január 27. Pozsgai András okl.vill. mérnök, környezetvédelmi szakértő EU programok szakértője 1 A világ energia felhasználása 2060 ig 2 Miről

Részletesebben

A biomassza energetikai hasznosítása

A biomassza energetikai hasznosítása A biomassza energetikai hasznosítása Szendrei János Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Géptani Tanszék, Debrecen szendreij@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a biomassza

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Készült az Élelmiszermérnök (Bsc) szakos hallgatók számára Összeállította: Dr. László Zsuzsanna, Beszédes Sándor 2009 1 Tartalomjegyzék 1. A környezet védelmének alapvető

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉLERŐMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTJAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉLERŐMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTJAIRÓL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Természetvédelmi Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZÉLERŐMŰVEK ELHELYEZÉSÉNEK TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTJAIRÓL Budapest, 2004. március Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert

Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert Keressük a választ, hogy értjük-e a világot? Hiszen benne élünk, vagy titokzatos marad számunkra. Szent-Györgyi Albert Készítette: Remzsı Andrea Dorina 9.c osztály Bethlen Gábor Református Gimnázium Felkészítı

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

3. bõvített kiadás. írta Gyulai Iván

3. bõvített kiadás. írta Gyulai Iván A biomassza dilemma 3. bõvített kiadás írta Gyulai Iván Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás programjának (K-36-08-00185A), valamint az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. anyagi támogatásával

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Alternatív, környezetkímélő energiaforrások felhasználásának lehetőségei Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

A megújuló energiaforrás Definíció: Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A megújuló energiaforrások fajtái. A megújulók részaránya.

A megújuló energiaforrás Definíció: Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A megújuló energiaforrások fajtái. A megújulók részaránya. Fenntartható fejlıdés és atomenergia 7. elıadás Megújuló energiaforrások Dr. Aszódi Attila egyetemi docens Dr. Aszódi Attila, BME NTI #07 / 1 A megújuló energiaforrás Definíció: A természetes környezetben

Részletesebben

LÁGYSZÁRÚ MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT PELLET VIZSGÁLATA, AZ ENERGIABIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ LEHETŐSÉG SZEMSZÖGÉBŐL

LÁGYSZÁRÚ MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT PELLET VIZSGÁLATA, AZ ENERGIABIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ LEHETŐSÉG SZEMSZÖGÉBŐL III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Bakosné Diószegi Mónika Budapesti Műszaki Főiskola Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem solymosi.jozsef@zmne.hu LÁGYSZÁRÚ MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYEKBŐL

Részletesebben

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Biokörnyezettudomány Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK,

Részletesebben

Energiakörkép a XXI. század elején

Energiakörkép a XXI. század elején Energiakörkép a XXI. század elején Király Márton MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 Takarékoskodjunk az energiával! Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea

Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása Dr. Czupy, Imre Vágvölgyi, Andrea Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF 2009 1 OBEKK Zrt. TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA (11/12) BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS

Részletesebben