Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 6. szám, december Kedves partnereinket ebben az évben a gyermekek önfeledt mosolyával ajándékozzuk meg és kívánunk boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt! Az OTP Bank 25 millió forintos adománnyal támogatja a Máltai Szeretetszolgálat Játszva megelőzni programját, hogy a kistérségben élő családok és gyermekeik is megtapasztalhassák a játék gyógyító, nevelő erejét, és számukra is szebb legyen az ünnep. Önkéntesként a változásért Az OTP dolgozói közel 50 helyen segítettek a rászorulókon Az idei az önkéntesség éve. Az Európai Unió immár több évtizede minden évben megjelöl egy területet, amelyre igyekszik ráirányítani a figyelmet. Idén az önkéntesség állt a fókuszban, mert ez olyan értékeket hordoz, amelyek hozzájárulhatnak a közösség és az egyén fejlôdéséhez egyaránt. Akik részt vállalnak valamilyen önkéntes munkából, azok új ismereteket és tapasztalatokat szerezhetnek. Ez nemcsak a társadalmi szolidaritást, hanem a szociális készségeket is erôsíti és nem utolsó sorban közösségformáló ereje is van. (folytatás a 2. oldalon) Az OTP Bank lett az Év Adományozója 2011-ben Amikor esik az esô, jó kinézni az ablakon és arra gondolni: milyen jó, hogy fedél van a fejünk felett, biztonságban vagyunk. Az országban azonban sokan elvesztették a lakóhelyüket, értékeiket a természeti katasztrófaként számon tartott árvíz következtében. Rajtuk segített az OTP Bank és a kezdeményezéshez csatlakozva több cég és magánszemély is. (folytatás az 5. oldalon) Gyôztesek nem születnek, hanem azzá válnak Az OTP Bank régóta elkötelezett a sport támogatásában A pénzintézet fejlôdését a lendületesség és a kitartás jellemzi, ami a sport világában is nélkülözhetetlen az eredményességhez. Nem véletlen tehát, hogy a verseny- és a tömegsport terén egyaránt segít az OTP Bank. Az OTP Lendület program számos sikeres sportegyesületet, rangos hazai és nemzetközi sporteseményt, tömegsport rendezvényt és olyan népszerû sportágat támogat, melyhez fizikai és szellemi kitartás, magas fokú koncentráció és precíz csapatmunka szükséges. (folytatás az 5. oldalon)

2 Önkéntesként a változásért Az OTP dolgozói közel 50 helyen segítettek a rászorulókon Az önkéntes munkának hazánkban még nincsenek hagyományai, pedig már törvény is született a szabályozásáról. Az önkéntességnek Nyugat-Európában és a tengerentúlon jóval komolyabb múltja van, mint nálunk. Pedig aki egyszer-egyszer, vagy rendszeresen önkéntes munkát vállal, olyan problémákat is megismerhet, amelyek létezésérôl esetleg nem is tudott addig, és segíti is ezek megoldását. Ha egy cég vállalja fel a segítést, akkor ez keretet és lehetôséget teremt az összefogásra, igaz, a valódi megoldás mindig az egyének kezében van. Miért jó az önkéntes munka? Felkavarják a környezeti katasztrófák hírei? Ismerkedjen az önkéntes munkával! Aki saját késztetésébôl, vagy egy csapat részeként úgy dönt, hogy ellenszolgáltatás nélkül munkát végez, vagyis segíteni kíván másokon, az kezébe kapja a lehetôséget, hogy életeket változtasson meg, beleértve a sajátját is. Egy hajléktalan mellett elsétálni, egy természeti katasztrófa után nehéz helyzetbe került családokat látni, vagy az erdôk, a folyók elhanyagoltságát tapasztalni: sokakat indíthat az önkéntességre. Segítô munkával bárki kiveheti a részét az országos méretû vagy globális problémák megoldásából. Aki nem engedheti meg magának, hogy pénzt adjon, vagy gyûjtsön, az a szabadidejét, vagy annak egy részét áldozhatja fel mások segítésére. Támogatni másokat - amikor a leginkább szükségük van rá - része kell, hogy legyen az életünknek. Hiszen velünk is bármikor történhet hasonló. Ezért ma már nem ritkaság, hogy több iskolában az önkéntes alapon végzett tevékenység kötelezô a diploma megszerzéséhez. Ráadásul a saját magunk által fizetés nélkül vállalt munka nagyon jó arra is, hogy új tudásanyagot szerezzünk az életrôl. Megtanulhatunk csapatban dolgozni, vagy célokat kitûzni és azokat egy meghatározott idôn belül elérni. Továbbá a legjobb módja annak is, hogy megtudjuk, miben vagyunk a legjobbak, és mit élvezünk a leginkább. Az önkéntesség megtanít arra, hogy mi a felelôsség. Az emberek és a természet sokban függnek valamennyiünktôl. Az önkéntes munka segíthet megérteni azokat az embereket, akik önhibájukon kívül egy kicsit mások, mint mi. Így például a mozgássérülteket, a fogyatékkal élôket, az idôseket vagy a beteg gyerekeket. Tehát az egész világszemléletet is képes megváltoztatni pozitív értelemben. Persze nagyon fontos, hogy érezzük jól magunkat és legyünk büszkék arra, amit elértünk, amivel nem csak magunkon segítettünk. Az már szinte lényegtelen, hogy a segítség kifejezôdése 1 millió forint adomány a rákkutatásáért, vagy éppen egy váltófutásban való részvétel. A szándék ugyanaz, csak az eszközök mások. Elôny az elhelyezkedésnél. Több fôiskolán és egyetemen is plusz pontként számolják az önkéntességet, de egyes állásoknál is jól jöhet. Ezzel ugyanis azt sugalljuk, hogy hajlandóak vagyunk tenni, áldozatot hozni egy bizonyos cél érdekében. Pályakezdôknél pedig kifejezetten jól jön, hogy volt már részük a munkahelyre való bejárásban, a reggeli felkelésben, és a feladatok elvégzésében egy felettes utasításai szerint. Önkéntes munka és adományok számokban Ötbôl négy ember segített már A 14 éves és idôsebb népesség közel négyötöde adott már természetbeni vagy pénzbeli adományt a rászorulóknak, részt vett véradáson, vagy ellenszolgáltatás nélküli önkéntes munkát végzett. Ez az Önkéntes Központ Alapítvány és a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület közös felmérésébôl derül ki. F. Tóth András, az alapítvány igazgatója elmondta, hogy ötezer, 14 éven felüli magyar állampolgárt kérdeztek meg a lakossági adományozásról és az önkéntességrôl. A kutatás legfontosabb megállapításai a következôk: a pénzt adományozók aránya 65 százalék, a természetbeni támogatást nyújtóké 50 százalék, az önkéntes segítôké 40 százalék volt legtöbben, az önkéntesek csaknem kétharmada a lakóhelyén, saját településén segített az önkéntesek életkora egyre alacsonyabb, ma már a középiskolások is vállalnak ilyen munkát A megkérdezettek hányféleképpen segítenek? Milyen gyakran végzünk önkéntes tevékenységet? a szervezetekben tevékenykedô önkéntesek száma eléri az egymilliót az önkéntesek által elvégzett munka mennyisége 10 év alatt több mint harmadával növekedett a nôk sokkal jobb adományozók a férfiaknál, ugyanakkor az önkéntes tevékenységekben lényegesen kisebb arányban vesznek részt, mint férfi társaik az adományozásba és az önkéntes tevékenységbe egyaránt a éves korosztály kapcsolódik be leginkább az önkéntesek leggyakoribb motivációja: jó érzés másoknak segíteni, illetve a családban hagyomány az ilyen típusú tevékenység az emberek adományozási és önkéntességgel kapcsolatos információikat túlnyomórészt a tévébôl, rádióból szerzik 2

3 Nemcsak munkával, adományokkal is lehet segíteni Adókedvezmény csak a közhasznú szervezeteknek nyújtott támogatás után jár Aki eldöntötte, hogy adományával támogatni szeretne egy ügyet, vagy egy civil szervezetet, az jól teszi, ha tájékozódik. Tanácsos utánanézni a szervezetnek a birosag.hu, a nonprofit.hu, vagy az adhat.hu internetes oldalon. Mi adható? Adomány lehet bármilyen formában nyújtott támogatás, azaz pénz-, tárgy- vagy szolgáltatásbeli juttatás, illetve ehhez kapcsolódóan az önkéntes munka is értelmezhetô adományként. Sôt, az adományozás egy speciális formáját jelenti a személyi jövedelemadó 1+1 százalékának a felajánlása is. Kinek lehet adni? Adományt bármely szervezetnek lehet juttatni, de adókedvezményt csak akkor lehet igénybe venni, ha a támogatott szervezet rendelkezik közhasznú vagy kiemelten közhasznú státusszal. A jó segítô figyelemmel kíséri az adományát. Aki szeretné biztosan tudni, hogy adományát a szándéka szerint használják-e fel, kérheti adományozói szerzôdés megkötését is. Ebben lehetôség van meghatározni, hogy az adományt milyen célra használhatja fel a kedvezményezett, illetve további kikötések is tehetôek (például arról, hogy miként számoljon be az adomány felhasználásáról az, aki kapta). Önkéntes bárki lehet, de nem mindenki végezhet mindenféle munkát Magyarországon minden 10. életévét betöltött személy végezhet önkéntes munkát. A legtöbb önkéntes tevékenységnek nincs speciális feltétele (pl. egy környezetvédelmi egyesületben bárki részt vehet rendszeres erdôtakarítási munkában), másokhoz viszont képesítés és alkalmasság szükséges. Például ahol élelmiszerekkel kell dolgozni, feltétel lehet az egészségügyi alkalmasság; vagy egy betegek ápolását végzô szervezetnél szükség lehet egészségügyi végzettségre. Ugyanakkor van olyan helyzet is, amikor a fogadó szervezet speciális képzést nyújt az önkéntes tevékenység megkezdése elôtt (pl. lelki segítségnyújtást végzô szervezet pszichológiai, önismereti képzést adhat), és ennek elvégzését feltételként szabhatja leendô önkénteseinek. A 18 éven aluliakra csak olyan feladatot bízhatnak, amely megfelel az életkoruknak, testi és értelmi fejlettségüknek, képességeiknek, és amely nem veszélyezteti az egészséget, illetve naponta 6 20 óra között teljesíthetô. Az önkéntességért nem jár pénz, de a felmerülô költségek megtéríthetôk Az önkéntesség lényege, hogy a munkát ellenszolgáltatás nélkül végezzük. Ám a szabályokat meghatározó törvény lehetôséget biztosít arra, hogy a közérdekû önkéntes tevékenység során felmerülô költségeket a szervezet adó és járulékfizetési kötelezettség nélkül megtérítse, sôt csekély jutalmat is lehet adni. Aki önkéntes munkát vállalna egyedül, vagy kollégáival, barátaival, tanácsokat kaphat az Önkéntes Központ Alapítványtól. Önkéntes Központ Alapítvány 1053 Budapest, Múzeum krt IV./17. Tel: Honlap: A kultúra kiemelt támogatója az OTP Bank Az OTP Bank vállalati küldetése, hogy magas színvonalú termékeivel és szolgáltatásaival valamennyi korosztályt és társadalmi csoportot elérje, ajánlatai és a színvonalas kiszolgálás révén növelje ügyfelei elégedettségét és a korszerû elektronikus technológia elterjedése mellett megôrizze velük a személyes kapcsolatot is. A gazdasági és társadalmi környezet egyaránt jelentôs hatású szereplôjeként az OTP Bank szponzorációs és támogatási tevékenységének célja, hogy minél több olyan értékes programot, ügyet támogasson, amelyek a társadalom egészének érdekeit és igényeit szolgálják. A Szépmûvészeti Múzeumot évente több százezren keresik fel és a nemzetközi statisztikák alapján 2007-re a világ legvonzóbb múzeumai közé sorolták. Az intézmény Múzeum+ programját támogatja az OTP Bank. A rendezvénysorozat a nyugati világ vezetô múzeumainak már jól bevált példái alapján olyan különleges esték létrehozását jelenti, amikor a munkaidôben és a hétvégén is elfoglalt, de a világra és kultúrára nyitott érdeklôdök egy meghosszabbított nyitva tartás keretében ismerkedhetnek meg a Szépmûvészeti Múzeum állandó gyûjteményeivel és idôszaki kiállításaival. A csütörtöki esteken mûvészettörténészek, meghívott elôadók exkluzív tárlatvezetést tartanak, közben pedig a Márvány Csarnokban fiatal jazz-zenészek élô koncertet adnak. A Budapesti Tavaszi Fesztivál fôtámogatójaként az OTP Bank idén is meghirdette a Kreatív Kirakat pályázatot. A pénzintézet 28 fiókjában adott teret arra, hogy a mûvészek a nagyközönség elôtt bemutathassák: mit jelent számukra Liszt, az Európai elnökség és a 31 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál. Anyagi támogatást adott a pénzintézet a legmagasabb minôségû zenei fesztiválok egyikének, a Veszprémi Ünnepi Játékoknak is. A programsorozat egy olyan zenei, kulturális nagyrendezvény, amely a mûfajok között harmóniát teremtve a legmagasabb minôséget kínálja nézôinek évrôl évre. Az odalátogatók - mind a klasszikus zene vagy opera, mind a világi zene és jazz szerelmesei - világhírû csemegék közül válogathatnak. 3

4 A bank és az önkéntesség Az OTP Bank belsô pályázatot hirdetett, hogy az önkéntes munka iránti elkötelezettséget elterjessze a munkatársak között. A program és a hozzá kapcsolódó szemléletformáló kampány az ország legkülönbözôbb pontjain dolgozó mintegy 9 ezer munkatárshoz jutott el. Ôk saját közösségükben látják azokat a társadalmi problémákat, amelyeken segíteni tudnak. Ha felvállalják a jobbítást, a segítést, akkor személyesen is megtapasztalják a vállalati értékeket, ugyanakkor mégsem felül dôl el, hogy mi a teendô, hanem helyben, vagyis a helyi közösségek gondjaira igyekeznek megoldást találni, vagy legalábbis segítséget adni a megoldáshoz. Az OTP önkéntesei lovakat mentenek, vetélkedôket szerveznek és gazolnak is. Az önkéntes munkát ösztönzô felhívásra már több mint 100 csapat és ezer dolgozó jelentkezett. A célok persze különbözôek voltak. Az OTP Bank önkénteseinek köszönhetô például az ôrbottyáni lovas menhely megújítása, ahol a kegyetlen körülmények között tartott lovakat mentik és ápolják. Baktalórántházán pénzügyi vetélkedôt szerveztek a helyi gimnázium tanulóinak. Így játékosan bôvítették a diákok tudását és segítettek abban is, hogy késôbb tudatosan gazdálkodhassanak a pénzzel. Siófokon egy iskolában kigazolták és növényekkel ültették be azt a területet, ami az osztálytermekbôl is jól látható, de a rendbetételére az intézmény alapítványának nem volt pénze. Debrecenben pedig az önkormányzat által mûködtetett, Down-szindrómás gyermekeket is tanító, fogyatékosokat ellátó intézményt tették barátságosabbá. Emellett a munkatársak vásároltak több olyan eszközt is, amelyek elengedhetetlenek a gyerekek mindennapi életéhez. Így vettek társas- és képességfejlesztô játékokat, televíziót és mikrohullámú sütôt is. Mindez azonban csak a kezdet volt, azóta már Újévi üdvözlôlap az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjteményébôl közös programot is szerveztek a gyerekekkel, a debreceni állatkertet keresték fel. És ezzel még nincs vége. Az OTP Bank önkéntesei rendszeresen szerveznek még szemétgyûjtési akciókat, ételosztást, sôt épületfelújításban is segédkeztek már. Az OTP Bank Véradó Barát Munkahely 2011-ben A címet a közelmúltban a Magyar Vöröskereszttôl kapta a pénzintézet az eredményes véradások számának, a szervezô munkatársi gárdának és a szakmai partnerségi viszonynak köszönhetôen. A kitüntetést minden szervezet legfeljebb ötévente nyerheti el. Az OTP Bank munkavállalói között a véradás komoly hagyományokra tekint vissza, több mint 5 éve szervez a hitelintézet rendszeres véradást a legnagyobb központi épületeiben. Ebben az évben a dolgozói önkéntesség kiemelt területe lett a véradás, melynek eredményeképpen idén még több telephelyen (irodaház és bankfiók), újabb régiók bevonásával valósultak meg véradó napok többek között Békéscsabán, Gyôrben, Veszprémben és Kecskeméten. Az OTP Bank a munkatársakat nemcsak szemléletformáló kommunikációval ösztönzi a véradásra, hanem a juttatások terén is támogatja ôket, hiszen véradásonként egy szabadnapot biztosít az önkéntes kollégáknak. A munkatársak elkötelezettsége és a szervezet nyújtotta támogatásnak köszönhetôen a véradók száma jócskán meghaladja az 5 százalékot és évrôl-évre növekvô tendenciát mutat. Hogy a fog jövô idô is legyen Sérült és halmozottan hátrányos gyerekek fogvizsgálatát és kezelését segíti az OTP Bank. Már nem elôször segítette a hitelintézet 4500 gyermek fogászati szûrését és a szükséges kezeléseket. A rászoruló hazai és határon túli gyermekek fogait vizsgálják meg a mozgó fogászati rendelôben, és akinél kell, el is végzik a szükséges beavatkozásokat. Az OTP Roadshow keretében a Gyermekmentô Szolgálat mozgó fogászati buszában már 17 éve szerveznek szájhigiénés és szûrô programot. Ebben az évben Székelyföldön és 13 hazai helyszínen járt a busz. Többek között Jászberényben, Nyírbátorban és Fóton értelmi és mozgássérült gyermekek, míg Hencidán, Hódmezôvásárhelyen és Pécsett halmozottan hátrányos fiatalok fogászati szûrését végezték el. Ha kellett, tömtek és gyógyítottak is az önkéntes fogorvosok. A legfontosabb mégis az volt, hogy felhívják a figyelmet a fogászati problémákra. A tapasztalatok szerint ugyanis a gyerekek többségének a fogazata még mindig rossz állapotban van. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a fiatalok fogainak csak átlagosan a fele ép, a tejfogaknak pedig a harmada szuvas. Fogszabályzást minden tizedik gyereknek javasoltak, ami kismértékû javulás a tavalyi évhez képest. A fogak rossz állapota az orvosok szerint leginkább arra vezethetô vissza, hogy a kicsik nem mosnak fogat, vagy ha igen, akkor nem megfelelôen. Emellett a táplálkozási szokások is rossz hatással vannak a fogazatra, mivel sok magas cukortartalmú üdítôt fogyasztanak. Fogadd el, fogadj el! Közvélemény-formáló rendezvénysorozat az OTP Bank támogatásával. Már 6 éve, hogy elindult a Kézenfogva Alapítvány és az OTP közös kamionja, amiben számítógépes játékok, mini mozi, kiállítás, információk és totók várják a látogatókat. Idén teljesen megújult az óriás-teherautó belseje, hogy még hatékonyabban lehessen felhívni a figyelmet a fogyatékos embertársainkra, arra, hogy köztünk és velünk élnek és ôk is értékes, minél teljesebb életet szeretnének. A kamion idén Gyulán, Debrecenben, Budapesten, Szombathelyen, Sárospatakon, Balatonmáriafürdôn, Szajkon és Nagykôrösön járt. Díjlovas a metróban Fogyatékosok lovasversenyét is segítette az OTP Bank. A magyar viszonyok között a sportágak kétharmada nem képernyô-képes és ezzel a szponzorokat vonzó képessége is esetleges. Ezen sportágak versenyei - legyenek bármilyen magas színvonalúak is-, pusztán a sportértékük miatt kevéssé vonzzák a támogatókat. Tehát a rendezvény vagy belterjes marad, vagy sikerül megnyerni egy olyan fô támogatót, aki valóban szívügyének tekinti, hogy segítsen. Így állt az OTP Bank a fóti lovasterápiás verseny mellé. A támogatásnak köszönhetôen többek között a budapesti metró kocsikba is eljutott az a plakát, amely felhívta a figyelmet a lovasterápia jelentôségére és a versenyre egyaránt. 4

5 Gyôztesek nem születnek, hanem azzá válnak Az OTP Bank régóta elkötelezett a sport támogatásában (folytatás az 1. oldalról) OTP Liga az NBI-es labdarúgó bajnokság a pénzintézet nevét viseli A legrangosabb hazai focibajnokság neve idén júniusban változott OTP Ligára. A pénzintézet 180 millió forinttal támogatja az élvonalbeli klubokat. Azok ugyanis gyakran óriási pénzhiánnyal küzdenek, s ez kihat a csapatok teljesítményére is. Egyénileg lehetetlen minden klubot támogatni, ezért döntött a bank vezetése az egész versenyrendszer támogatása mellett. Mindezen túl az OTP Bank különbözô díjakkal is jutalmazza a sportolókat, teljesítményük elismerésével is ösztönözve ôket a jobb játékra. Magyarországon egyébként még mindig a futball az egyik legnépszerûbb sport. A válogatott meccsek sokszor teltházasak, a csapatokban vannak nagy egyéniségek, tehetségek. Mindez felértékeli a labdarúgást, így a szponzort is, aki jól teszi, ha kihasználja, ha egy sportágban megmozdult valami. Ma mindenki a hazai labdarúgás színvonalának erôsödését várja, és az, hogy az OTP Bank hozzájárul a fejlôdéshez, a pénzintézet hírnevét is erôsíti. OTP-Mol Bozsik-program az utánpótlásért A Magyar Labdarúgó Szövetség irányítói, valamint az OTP és a Mol vezetôi együtt jelentették be az év folyamán, hogy újraindítják az MLSZ korábbi utánpótlás-programjainak erényeit ötvözô tehetségkutató és foglalkoztató programot. Ez alapvetô fontosságú ahhoz, hogy hazánkban ismét európai színvonalú és elismertségû utánpótlás-nevelési rendszer alakulhasson ki. A Bozsik-program fô célkitûzései a tömegesítés, vagyis, hogy minél többen vegyenek részt a labdarúgásban, minél többen sportoljanak. Persze a tehetségkutatás és az ígéretes labdarúgó palánták fejlesztése is kiemelt jelentôségû. A program újraindításának köszönhetôen a remények szerint a mainál sokkal több tehetséges fiatal focista kerülhet a pályákra, és ez belátható idôn belül érezhetô javulást hozhat a hazai labdarúgás színvonalában. Az OTP Bank lett az Év Adományozója 2011-ben (folytatás az 1. oldalról) A legnagyobb segítség a legrászorultabbaknak Több ezer gyorssegélycsomag és több tízezer tonna építôanyag. Jórészt ezt vették abból a közel egymilliárd forintból, amit a Magyar Vöröskereszt gyûjtött össze az árvízi segélymûveletre. A pénz felét az OTP Bank adta. Ezért a pénzintézet kiérdemelte az Év Adományozója Díjat a Magyar Vöröskereszttôl 2011-ben. Száz árvíz, vagy belvíz sújtotta településen kaptak segítséget a rászorulók. Ott, ahol nem volt elegendô a segélycsomag, vagy az építôanyag, az újjáépítésben is segédkeztek az önkéntesek. A Vöröskereszt emellett az OTP anyagi támogatásának köszönhetôen több mint 100 millió forint értékben házakat is vásárolt olyan károsultaknak, akiknek teljesen lakhatatlanná vált az otthona. A tél beállta elôtt pedig 35 rászoruló család tûzifát, 42 pedig kazánt kapott, mintegy 30 millió forint értékben. Ezeknek a segítségeknek is köszönhetô, hogy az OTP Bank a felelôsségvállalás kommunikációját vizsgáló rangsorban a negyedik helyen végzett. A kutatást nemzetközi módszerek szerint bonyolította le a B&P Consulting a vállalati honlapokon megosztott információk alapján. A kutatás kimutatta, hogy az emberek felelôsebbnek és átláthatóbbnak gondolják azokat a cégeket, amelyek mûködésével, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban pozitív benyomásuk van. Az OTP Bank negyedik helyen áll a felelôsségvállalás kommunikációjában A B&P Consulting nemzetközi módszerek alapján évek óta elemzi, hogy a hazai nagyvállalatok miként jelenítik meg társadalmi felelôsségvállalásukat a nagyközönség elôtt. A cégek honlapján közzétett információkat nem csupán tartalmilag, hanem az elérhetôség módját is vizsgálva elemzik a kutatók. A legutóbbi felmérés azt mutatta, hogy a Magyar Telekom, a Mol és a K&H Bank mögött az elôkelô negyedik helyen végzett az OTP Bank. A CSR-tevékenységrôl és annak eredményeirôl ezek a vállalatok tették közzé a legtöbb és legkönnyebben elérhetô információt. A rangsorban érdekesség, hogy a versenytárs pénzintézet egy évvel korábban még csak hatodik volt, és onnan ugrott elôre három helyet. Az elemzés arra is kitér, hogy a cégek teljesítményét az érintett kedvezményezettek sok esetben a kommunikációra vonatkozó kutatási eredményektôl eltérôen érzékelik. Megítélésük szerint a felelôs vállalatok rangsorában elsô az Audi, második a Richter, s csak harmadik helyen szerepel a Magyar Telekom. A felelôsségvállalás kommunikációja terén jó eredményt elérô cégek többek között a Magyar Külkereskedelmi Bank és a Tesco teljesítményének megítélése is eltér az objektív vizsgálati eredményektôl. Mindkét említett vállalat lényegesen jobb helyezést ért el, mint ahogy a véleményt nyilvánító szereplôk értékelték ôket. Ennek ellenkezôje is megfigyelhetô azonban, többek között a már említett Audi esetében. A kutatásban résztvevôk véleménye alapján az Audi megszerezte a vezetô helyet, a vállalati honlapon elérhetô információk alapján azonban a listán szereplô cégek között csak tizenegyedikként végzett. A legnagyobb különbséget a komáromi Nokia produkálta, mivel a felelôsségvállalás kommunikációja alapján a huszonötödik lett, a kutatásban résztvevôk véleménye szerint viszont a nyolcadik helyre került. A kutatás egyébként nem meglepô módon azt is kimutatta, hogy az emberek felelôsebbnek és átláthatóbbnak gondolják azokat a cégeket, amelyek mûködésével, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban pozitív benyomásuk alakult ki. Újévi üdvözlôlap az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjteményébôl 5

6 SZEMELVÉNYEK AZ OTP TÖRTÉNETÉBÔL VII. BANKKÁRTYÁK AZ OTP BANKBAN III. Az elsô üzleti kártya a lakossági bankkártyához képest csak évekkel késôbb jelentkezett. Az elsô EuroCard/MasterCard belföldi forint alapú üzleti kártya amelyet vállalkozások és önkormányzatok használhattak 17 évvel ezelôtt vált elérhetôvé, pénzforgalmi, illetve költségvetési elszámolási számlához kapcsolódott ban a devizajogszabályok változását követôen bocsátották ki az EC/MC nemzetközi kártyát. Újévi üdvözlôlap az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjteményébôl A vállalkozói, önkormányzati bankkártyák köre 1997 júliusában a BankPont kereskedelmi kártyával szélesedett. Ez a kártya lehetôséget teremtett az OTP Bank teljes elfogadói hálózatában a beszerzések, üzemanyag tankolások készpénzkímélô lebonyolítására. Ez a kártyatípus kizárólag belföldön volt használható tól a külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások, vámügynökök és szállítmányozók részére forgalmazták a Vámkártyát, amelynek tulajdonosai a kártya felhasználásával egyenlíthették ki az importált áruk hazai közterheit. A vámkártyát csak Magyarországon, a vámpénztári szolgáltatást nyújtó bankfiókokban és az erre kijelölt elfogadóhelyeken használhatták fel július 16-án jelent meg az a kormányhatározat, amely lehetôvé tette, hogy a Magyar Államkincstár körébe tartozó intézmények készpénzforgalmukat Kincstári Kártya segítségével, készpénzfizetés nélkül bonyolíthassák le. Az OTP Bank január 1-jétôl tette elérhetôvé a Kincstári Kártyákat. Alaptípusa a Cirrus/Maestro Intézményi Kincstári Kártya, amelyet az adott intézmény munkatársai használhattak fel fizetésre. Az EC/MC Ezüst Kincstári VIP Kártya tulajdonosai az intézmények vezetôi közül kerültek ki. A kártya külföldön is felhasználható volt, valamint biztosítás és ügyfélszolgálat kapcsolódott hozzá. Az EC/MC Arany Kincstári VIP Kártya az intézmények felsô vezetôi számára készült, s z é l e s k ö r û szolgáltatáscsomaggal (ügyfélszolgálat, biztosítás, sürgôsségi és IAPA szolgáltatások, First Choice kártya, OTP Travel kedvezmény) augusztus 28-ától forgalmazták a magyarországi vállalkozók számára az elsô üzleti hitelkártyát, a Széchényi bankkártyát, amelyhez az induláskor 1 millió forintos azóta több alkalommal jelentôsen megemelt hitelkeret és készpénz felvételi lehetôség társult. A nagy népszerûségnek örvendô kártyát követte 2006-tól az OTP Bank általános üzleti hitelkártyája, amely 3 millió forintos hitelkerettel és széleskörû szolgáltatáscsomaggal indult. A lakossági és az üzleti kártyák számos grafikai változatban, de mindig az aktuális banki arculattal, a biztonsági szempontokra figyelemmel több, mint 100 fajta formában jelentek meg az elmúlt két évtizedben. A kártyák a Magyar K é p z ô m û v é s z e t i Egyetem és a Magyar Képzô- és Iparmûvészeti Szövetség által 2007 óta kiírt pályázatokon az Év Legszebb Bankkártyája minden alkalommal fôdíjat nyertek, és legalább egy bankkártya sorozat elsô díjas lett. Szerzôk: dr. Botos János, dr. Horváth Jenô. Az illusztrációkat az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjteményébôl válogatta Szlanka András gyûjteményvezetô. 6

7 Hasznosítsd magad! Ötletek, lehetôségek azoknak, akik önkéntes munkát vállalnának Kultúra, egészségügy, oktatás. Számos területen lehet önkéntes munkát végezni itthon és külföldön is. A tevékenységért ellenszolgáltatás nem jár, ám sok helyen az étkezés, a szállás, az utazás költségeit átvállalják a jelentkezôtôl, sôt van olyan hely is, ahol még költôpénzt is adnak az egyébként fizetség nélkül dolgozónak. Önkénteskedés gyerekkórházakban A Mosolygó Kórház Alapítvány célja, hogy minden beteg kisgyermekhez minél gyakrabban jussanak el mûvészek és önkéntesek, hogy maradandó szép élményekkel is megpakolva távozzanak a kórházból. A jelentkezôknek a kórházban fekvô beteg gyermekek arcára kell mosolyt varázsolniuk. A részvételre városonként eltérôen, de általában délutánonként 1,5-3 óra idôtartamban van lehetôség, valamint hétvégén is. Önkéntes koordinátor neve: Liber Renáta címe: telefonszáma: Értelmi fogyatékos gyerekek nevelése, segítése Az elsô magyarországi Camphill közösség 18 és 35 év közötti önkéntes segítô munkatársakat keres, akik készek arra, hogy együtt éljenek rövidebb vagy hosszabb idôre - a lakóotthon vezetôivel - a házszülôkkel, és az otthonban élô fogyatékos gyermekekkel. Az önkéntes segítôk teljes ellátást kapnak munkájukért (szállás, étkezés és zsebpénz). A feladatuk a gyermekek táplálása, gondozása és felügyelete. Önkéntes koordinátor neve: Halász Zsuzsanna címe: telefonszáma: Hátrányos helyzetû, veszélyeztetett fiatalok iskolai felzárkóztatása Kriminálisan veszélyeztetett, pártfogó felügyelet alatt álló, büntetés-végrehajtási intézetbôl szabadult fiatalokat és fiatal felnôtteket segíthetnek önkéntesek. A cél nemcsak az iskolai tananyag bepótlása, hanem a fiatalok személyiségének pozitív irányú fejlesztése, illetve szabadidôs programok szervezése. Önkéntes koordinátor neve: Molnár Hedvig címe: telefonszáma: Skanzen hagyományôri tevékenység A Skanzen Élô múzeumi helyszínein a hagyományôrôk munkáját kell segíteni. Fôbb élô múzeumi tevékenységek: gyógynövények és felhasználásuk a mindennapokban; mosás, folttisztitás mindentudó mosóporok nélkül; tészták, levesbetétek készítése; mindennapi tartósítási praktikák; gyöngy ékszerek. Az önkéntes étkezését biztosítják. Önkéntes koordinátor neve: Róna Ágnes címe: telefonszáma: Akvárium tisztítás és a benne élô halak gondozása A Tûzmadár Alapítvány fô tevékenysége a daganatos betegek testi-lelki rehabilitációja. Az alapítvány központjában, a Tûzmadár Házban található akvárium és a benne élô halak gondozására várnak önkénteseket. Önkéntes koordinátor neve: Elbert Éva címe: telefonszáma: Külföldieknek magyar tanítás A Messzelátó Egyesület a hazai és külföldi természeti értékek megóvásán, a nemzeti parkok megismertetésén, az ökoturizmus fejlesztésén fáradozik. Az önkénteseknek két külföldi önkéntest kell magyar nyelvre tanítani. Egyikôjük cseh a másik francia anyanyelvû. Önkéntes koordinátor neve: Éliás Zsuzsa címe: 50+, vagyis önkéntes munkák szenioroknak, akár külföldön is Az érett korosztálynak is jó néhány lehetôség kínálkozik, ha segíteni szeretnének embertársaikon. Az Önkéntes Központ Alapítvány programjában 50 év felettiek vehetnek részt. Hat magyar önkéntes utazhat Szlovákiába egy hónapra illetve hat szlovák önkéntes bôvítheti ismereteit a magyar önkénteseket fogadó szervezeteknél. A program célja az élethosszig tartó tanulás ösztönzése mellett a generációk közötti párbeszéd elômozdítása, ezért az idôsebb önkéntesek a fiatalokkal közösen vagy a fiatalokért valósítanak meg számos érdekes önkéntes tevékenységet, például rendezvények, iskolai programok szervezését, generációk és kultúrák közötti párbeszéd elôsegítését, illetve adománygyûjtést. További információk a programvezetônél Tornóczi Zsófiánál kaphatók a as telefonszámon. 7

8 Német mondás: Szerencse az,... Ruhafogas (táj.) E napon Fogadkozás Csónakgerinc 2 B A tetejére Kéve halmaz Zamat Ahogy Takaró Vegyjele: CR Maró anyag Dúdol Szabásminta Molekulasúly szerinti gramm 2 UNITED KINGDOM Miatta Kisebb alakítás 1 Amerikai rendôr Veszettség Csatornáz Furakodó Ünnep -lés Mindenható AprócseprÔ Illetve, röv. Kikötôhíd Mózes népe 4 Csónakot hajt Alulra nézhet A befejezôdô év Kebel 5 Hasonló Iránymutató Fiatal sportoló BölcsÔ (táj.) Indiai izgatószer Diszkrét 3 Világrész! Válófélben van Francia sziget 7 Mennyei Élesít, fen 1 Zenében: erôsen Nehezen mond ki 9 Elem fából 6 Személyre vonatkozó A Bankó idei hatfordulós pályázatában a hat keresztrejtvény számozott négy zetei nek betûibôl alkotott szavakból a megjelenés sorrendjében összeállítható mondat egy, az OTP Bankra vonatkozó meg állapí tást tartalmaz. A megfejtôk az így össze állított mondatot január 23-ig küldhetik be címünkre. Az éves rejt vényt he lye sen meg fejtôk között 50 ezer forint értékû utazási utalványt sorsolunk ki. A ke reszt rejt vény fôsora i nak meg fejtôi között 5 db aján dék cso magot sor so lunk ki. A decemberi megfejtés beküldésének határideje: január 23. A meg fej té se ket a követ kezô címre küld jék: 1051 Buda pest, Nádor u. 6. Médiakom mu ni kációs Osz tály. Októberi rejtvényünk helyes megoldása: Október utolsó munkanapján Háromezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Király Márta, Debrecen; Bodorkós Balázs, Gyöngyösfalu; Czuczor Anna, Budapest XIV.; Vincze Miklós, Budapest XIV.; Fábri István, Budapest, XIV. Az októberi SKANDI-SZÁMOLÓ megfejtése: 49. A feladványt helyesen megoldók közül ötezer forint értékû ajándékcsomagot nyertek: Kozma Sz. Ilona, Debrecen; Jakubovics Pál, Budapest XII.; Hajdu István, Mezôcsát.n László, Nádudvar. Decemberi feladványunk az ANAGRAMMA. A megadott szavak betûibôl egy-egy betû hozzáadásával új szavakat állíthat össze. A betûket tetszés szerinti sorrendben használhatja. A soronként hozzáadott betûket ismételje meg a háló melletti keretben! Ha jól választott, ezeket összeolvasva újabb szót kap. Ez a megfejtés. Mivel több megoldás lehetséges, kérjük, küldje el a háló összes szavát is. Segítségül megadjuk az elsô sor megoldását: AKVARELL 1. levakar 5. alátesz 2. vikszel 6. észbeli 3. kalocsa 7. piszkál 4. kapszli 8. felvett A megfejtést január 23-ig kérjük eljuttatni a szerkesztôségbe. A helyes megoldást beküldôk közül 3 nyertest sorsolunk ki. ANAGRAMMA Csinos Lóvé, steksz Trópusi Az északi félteke tengereiben él Z ErÔs vár Csokifajta FejlÔdik Szarvastehén Nógató szócska 8 Hanyatlik BANKÓ ÜGYFÉLMAGAZIN Ez a lap ajándék Önnek XIX. évfolyam 6. szám, december Az OTP Bank Nyrt. ügyfeleknek szóló ingyenes kiadványa. Megjelenik kéthavonta. Felelôs szerkesztô: Szüts Ildikó Szerkesztô: Barabás Katalin Szerkesztôség: 1051 Budapest, Nádor utca 6. Telefon: Szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs kiadó: OTP Bank Nyrt. Készült: az Artemis Kft. gondozásában a Théma Nyomda Kft.-ben F.v.: Stubeczky Péter ügyvezetô 8

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL MAGYAR VÖRÖSKERESZT HUNGARIAN RED CROSS A kiadvány a TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0065 Az önkéntesség helyi népszerűsítése és önkéntes pont létrehozása Mezőkovácsházán projekt keretében

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

a szerkesztők =================

a szerkesztők ================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 266. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Innovációban mindig az élen járunk A technológiai fejlődés üteme napjainkra hihetetlenül felgyorsult. Miközben a jelenleg elérhető legkorszerűbb megoldásokat kínáljuk ügyfeleinknek, most zajló fejlesztéseinkkel

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

NIOK Alapítvány a civil partner

NIOK Alapítvány a civil partner NIOK Alapítvány a civil partner Tudás, tapasztalat, infrastruktúra, szolgáltatások Egyre több vállalat fordít figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra (CSR) és azon belül is a jótékonyságra, az adományozásra,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Danks Emese

Danks Emese Danks Emese +3630-4996358 danksmse@gmail.com Szakmai tapasztalat 2013 november UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgató A világ legnagyobb, gyermekekkel foglalkozó humanitárius szervezetének

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

a szerkesztők =================

a szerkesztők ================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 261. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést.

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést. I S M E R T E T Ő 2015 A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a A PlayIT Magyarország legnagyobb Gamer és IT rendezvénye, valamint a legnagyobb látogatói számmal rendelkező hazai kiállítás, mely

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4.

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. Bemutatkozik a IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. TELEFON +36 1 / 424 82 58 E-MAIL INFO@BOPRO.HU WEBOLDAL WWW.BOPRO.HU

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

08. Szöveges beszámoló a 2010. év közhasznú tevékenységéről

08. Szöveges beszámoló a 2010. év közhasznú tevékenységéről 08. Szöveges beszámoló a 2010. év közhasznú tevékenységéről Szervezet neve: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület Szervezet címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. Alapszabály kelte: 1990. 06.

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

TAGSÁGI FORMÁK ÉVES TAGSÁGI DÍJAK

TAGSÁGI FORMÁK ÉVES TAGSÁGI DÍJAK TAGSÁGI FORMÁK ÉVES TAGSÁGI DÍJAK Adományozás, tartós adományozási megállapodások esetén a tagdíjak korlátlanul csökkenthetőek az adományozás mértékével, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos adózási

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 263. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

Sportismeret-terjesztő és matricás gyűjtőalbum. Médiaajánló

Sportismeret-terjesztő és matricás gyűjtőalbum. Médiaajánló Sportismeret-terjesztő és matricás gyűjtőalbum Médiaajánló A projekt ars poeticája és célja A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO TÁMOGASSA Mellyel nem csupán fontos szerepet vállalhat

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít! Iskolák csoportos bérletárai (10 fő felett) 4 alkalomra szóló

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít! Iskolák csoportos bérletárai (10 fő felett) 4 alkalomra szóló Veszprémi Állatkert Árak (2016. július 1-től) Forrás: www.veszpremzoo.hu ÁRAK EGYÉNI FT/FŐ Gyermek (3-18 éves korig) Kisgyermek (3 éves kor alatt) Diák (18 éves kor felett) Felnőtt Támogatói jegy Regisztrációs

Részletesebben

www.kozossegi.ofi.hu Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják,

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. EverSales&Sponsorem A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK ÚJ GENERÁCIÓJA A Sponsorem egy pénzügyi szakértői csapat által alapított innovatív vállalkozás, amely

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

VLV.HU MÉDIAAJÁNLAT. Bemutatkozás

VLV.HU MÉDIAAJÁNLAT. Bemutatkozás VLV.HU MÉDIAAJÁNLAT Bemutatkozás A VLV.HU honlap Kemény Dénes akkori szövetségi kapitány, mai MVLSZ- elnök kezdeményezésére jött létre a 2007- es melbourne- i világbajnokság előtt, hogy korszerű médiaeszközként

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10.

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10. Oktatási útiterv A Holokauszt Emlékközpontban 2010. június 10. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám 2013. február 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 1. Bevezetés Az Európai Unió a nyolcvanas évek óta minden évben kiválaszt egy európai szemszögből fontos témát,

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 262. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. 2012. május 11. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. május 11. A 2012.05.05-05.11 között megjelent pályázati kiírások: Cím: Andrássy Európa Ösztöndíj Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő Határidő: 2012. 05. 18. Pályázhat: fiatal és tapasztalt

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

A Menhely Alapítvány Önkéntes Programja

A Menhely Alapítvány Önkéntes Programja A Menhely Alapítvány Önkéntes Programja 2008-2013 Tibor (Menhely Alapítvány) 1 Történet 2007-től kezdődött az önkéntesek nagyobb számú beáramlása 2008-tól önkéntes koordinátor 2007-2013 között kb. 450-en

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben