Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja"

Átírás

1 Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 6. szám, december Kedves partnereinket ebben az évben a gyermekek önfeledt mosolyával ajándékozzuk meg és kívánunk boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt! Az OTP Bank 25 millió forintos adománnyal támogatja a Máltai Szeretetszolgálat Játszva megelőzni programját, hogy a kistérségben élő családok és gyermekeik is megtapasztalhassák a játék gyógyító, nevelő erejét, és számukra is szebb legyen az ünnep. Önkéntesként a változásért Az OTP dolgozói közel 50 helyen segítettek a rászorulókon Az idei az önkéntesség éve. Az Európai Unió immár több évtizede minden évben megjelöl egy területet, amelyre igyekszik ráirányítani a figyelmet. Idén az önkéntesség állt a fókuszban, mert ez olyan értékeket hordoz, amelyek hozzájárulhatnak a közösség és az egyén fejlôdéséhez egyaránt. Akik részt vállalnak valamilyen önkéntes munkából, azok új ismereteket és tapasztalatokat szerezhetnek. Ez nemcsak a társadalmi szolidaritást, hanem a szociális készségeket is erôsíti és nem utolsó sorban közösségformáló ereje is van. (folytatás a 2. oldalon) Az OTP Bank lett az Év Adományozója 2011-ben Amikor esik az esô, jó kinézni az ablakon és arra gondolni: milyen jó, hogy fedél van a fejünk felett, biztonságban vagyunk. Az országban azonban sokan elvesztették a lakóhelyüket, értékeiket a természeti katasztrófaként számon tartott árvíz következtében. Rajtuk segített az OTP Bank és a kezdeményezéshez csatlakozva több cég és magánszemély is. (folytatás az 5. oldalon) Gyôztesek nem születnek, hanem azzá válnak Az OTP Bank régóta elkötelezett a sport támogatásában A pénzintézet fejlôdését a lendületesség és a kitartás jellemzi, ami a sport világában is nélkülözhetetlen az eredményességhez. Nem véletlen tehát, hogy a verseny- és a tömegsport terén egyaránt segít az OTP Bank. Az OTP Lendület program számos sikeres sportegyesületet, rangos hazai és nemzetközi sporteseményt, tömegsport rendezvényt és olyan népszerû sportágat támogat, melyhez fizikai és szellemi kitartás, magas fokú koncentráció és precíz csapatmunka szükséges. (folytatás az 5. oldalon)

2 Önkéntesként a változásért Az OTP dolgozói közel 50 helyen segítettek a rászorulókon Az önkéntes munkának hazánkban még nincsenek hagyományai, pedig már törvény is született a szabályozásáról. Az önkéntességnek Nyugat-Európában és a tengerentúlon jóval komolyabb múltja van, mint nálunk. Pedig aki egyszer-egyszer, vagy rendszeresen önkéntes munkát vállal, olyan problémákat is megismerhet, amelyek létezésérôl esetleg nem is tudott addig, és segíti is ezek megoldását. Ha egy cég vállalja fel a segítést, akkor ez keretet és lehetôséget teremt az összefogásra, igaz, a valódi megoldás mindig az egyének kezében van. Miért jó az önkéntes munka? Felkavarják a környezeti katasztrófák hírei? Ismerkedjen az önkéntes munkával! Aki saját késztetésébôl, vagy egy csapat részeként úgy dönt, hogy ellenszolgáltatás nélkül munkát végez, vagyis segíteni kíván másokon, az kezébe kapja a lehetôséget, hogy életeket változtasson meg, beleértve a sajátját is. Egy hajléktalan mellett elsétálni, egy természeti katasztrófa után nehéz helyzetbe került családokat látni, vagy az erdôk, a folyók elhanyagoltságát tapasztalni: sokakat indíthat az önkéntességre. Segítô munkával bárki kiveheti a részét az országos méretû vagy globális problémák megoldásából. Aki nem engedheti meg magának, hogy pénzt adjon, vagy gyûjtsön, az a szabadidejét, vagy annak egy részét áldozhatja fel mások segítésére. Támogatni másokat - amikor a leginkább szükségük van rá - része kell, hogy legyen az életünknek. Hiszen velünk is bármikor történhet hasonló. Ezért ma már nem ritkaság, hogy több iskolában az önkéntes alapon végzett tevékenység kötelezô a diploma megszerzéséhez. Ráadásul a saját magunk által fizetés nélkül vállalt munka nagyon jó arra is, hogy új tudásanyagot szerezzünk az életrôl. Megtanulhatunk csapatban dolgozni, vagy célokat kitûzni és azokat egy meghatározott idôn belül elérni. Továbbá a legjobb módja annak is, hogy megtudjuk, miben vagyunk a legjobbak, és mit élvezünk a leginkább. Az önkéntesség megtanít arra, hogy mi a felelôsség. Az emberek és a természet sokban függnek valamennyiünktôl. Az önkéntes munka segíthet megérteni azokat az embereket, akik önhibájukon kívül egy kicsit mások, mint mi. Így például a mozgássérülteket, a fogyatékkal élôket, az idôseket vagy a beteg gyerekeket. Tehát az egész világszemléletet is képes megváltoztatni pozitív értelemben. Persze nagyon fontos, hogy érezzük jól magunkat és legyünk büszkék arra, amit elértünk, amivel nem csak magunkon segítettünk. Az már szinte lényegtelen, hogy a segítség kifejezôdése 1 millió forint adomány a rákkutatásáért, vagy éppen egy váltófutásban való részvétel. A szándék ugyanaz, csak az eszközök mások. Elôny az elhelyezkedésnél. Több fôiskolán és egyetemen is plusz pontként számolják az önkéntességet, de egyes állásoknál is jól jöhet. Ezzel ugyanis azt sugalljuk, hogy hajlandóak vagyunk tenni, áldozatot hozni egy bizonyos cél érdekében. Pályakezdôknél pedig kifejezetten jól jön, hogy volt már részük a munkahelyre való bejárásban, a reggeli felkelésben, és a feladatok elvégzésében egy felettes utasításai szerint. Önkéntes munka és adományok számokban Ötbôl négy ember segített már A 14 éves és idôsebb népesség közel négyötöde adott már természetbeni vagy pénzbeli adományt a rászorulóknak, részt vett véradáson, vagy ellenszolgáltatás nélküli önkéntes munkát végzett. Ez az Önkéntes Központ Alapítvány és a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület közös felmérésébôl derül ki. F. Tóth András, az alapítvány igazgatója elmondta, hogy ötezer, 14 éven felüli magyar állampolgárt kérdeztek meg a lakossági adományozásról és az önkéntességrôl. A kutatás legfontosabb megállapításai a következôk: a pénzt adományozók aránya 65 százalék, a természetbeni támogatást nyújtóké 50 százalék, az önkéntes segítôké 40 százalék volt legtöbben, az önkéntesek csaknem kétharmada a lakóhelyén, saját településén segített az önkéntesek életkora egyre alacsonyabb, ma már a középiskolások is vállalnak ilyen munkát A megkérdezettek hányféleképpen segítenek? Milyen gyakran végzünk önkéntes tevékenységet? a szervezetekben tevékenykedô önkéntesek száma eléri az egymilliót az önkéntesek által elvégzett munka mennyisége 10 év alatt több mint harmadával növekedett a nôk sokkal jobb adományozók a férfiaknál, ugyanakkor az önkéntes tevékenységekben lényegesen kisebb arányban vesznek részt, mint férfi társaik az adományozásba és az önkéntes tevékenységbe egyaránt a éves korosztály kapcsolódik be leginkább az önkéntesek leggyakoribb motivációja: jó érzés másoknak segíteni, illetve a családban hagyomány az ilyen típusú tevékenység az emberek adományozási és önkéntességgel kapcsolatos információikat túlnyomórészt a tévébôl, rádióból szerzik 2

3 Nemcsak munkával, adományokkal is lehet segíteni Adókedvezmény csak a közhasznú szervezeteknek nyújtott támogatás után jár Aki eldöntötte, hogy adományával támogatni szeretne egy ügyet, vagy egy civil szervezetet, az jól teszi, ha tájékozódik. Tanácsos utánanézni a szervezetnek a birosag.hu, a nonprofit.hu, vagy az adhat.hu internetes oldalon. Mi adható? Adomány lehet bármilyen formában nyújtott támogatás, azaz pénz-, tárgy- vagy szolgáltatásbeli juttatás, illetve ehhez kapcsolódóan az önkéntes munka is értelmezhetô adományként. Sôt, az adományozás egy speciális formáját jelenti a személyi jövedelemadó 1+1 százalékának a felajánlása is. Kinek lehet adni? Adományt bármely szervezetnek lehet juttatni, de adókedvezményt csak akkor lehet igénybe venni, ha a támogatott szervezet rendelkezik közhasznú vagy kiemelten közhasznú státusszal. A jó segítô figyelemmel kíséri az adományát. Aki szeretné biztosan tudni, hogy adományát a szándéka szerint használják-e fel, kérheti adományozói szerzôdés megkötését is. Ebben lehetôség van meghatározni, hogy az adományt milyen célra használhatja fel a kedvezményezett, illetve további kikötések is tehetôek (például arról, hogy miként számoljon be az adomány felhasználásáról az, aki kapta). Önkéntes bárki lehet, de nem mindenki végezhet mindenféle munkát Magyarországon minden 10. életévét betöltött személy végezhet önkéntes munkát. A legtöbb önkéntes tevékenységnek nincs speciális feltétele (pl. egy környezetvédelmi egyesületben bárki részt vehet rendszeres erdôtakarítási munkában), másokhoz viszont képesítés és alkalmasság szükséges. Például ahol élelmiszerekkel kell dolgozni, feltétel lehet az egészségügyi alkalmasság; vagy egy betegek ápolását végzô szervezetnél szükség lehet egészségügyi végzettségre. Ugyanakkor van olyan helyzet is, amikor a fogadó szervezet speciális képzést nyújt az önkéntes tevékenység megkezdése elôtt (pl. lelki segítségnyújtást végzô szervezet pszichológiai, önismereti képzést adhat), és ennek elvégzését feltételként szabhatja leendô önkénteseinek. A 18 éven aluliakra csak olyan feladatot bízhatnak, amely megfelel az életkoruknak, testi és értelmi fejlettségüknek, képességeiknek, és amely nem veszélyezteti az egészséget, illetve naponta 6 20 óra között teljesíthetô. Az önkéntességért nem jár pénz, de a felmerülô költségek megtéríthetôk Az önkéntesség lényege, hogy a munkát ellenszolgáltatás nélkül végezzük. Ám a szabályokat meghatározó törvény lehetôséget biztosít arra, hogy a közérdekû önkéntes tevékenység során felmerülô költségeket a szervezet adó és járulékfizetési kötelezettség nélkül megtérítse, sôt csekély jutalmat is lehet adni. Aki önkéntes munkát vállalna egyedül, vagy kollégáival, barátaival, tanácsokat kaphat az Önkéntes Központ Alapítványtól. Önkéntes Központ Alapítvány 1053 Budapest, Múzeum krt IV./17. Tel: Honlap: A kultúra kiemelt támogatója az OTP Bank Az OTP Bank vállalati küldetése, hogy magas színvonalú termékeivel és szolgáltatásaival valamennyi korosztályt és társadalmi csoportot elérje, ajánlatai és a színvonalas kiszolgálás révén növelje ügyfelei elégedettségét és a korszerû elektronikus technológia elterjedése mellett megôrizze velük a személyes kapcsolatot is. A gazdasági és társadalmi környezet egyaránt jelentôs hatású szereplôjeként az OTP Bank szponzorációs és támogatási tevékenységének célja, hogy minél több olyan értékes programot, ügyet támogasson, amelyek a társadalom egészének érdekeit és igényeit szolgálják. A Szépmûvészeti Múzeumot évente több százezren keresik fel és a nemzetközi statisztikák alapján 2007-re a világ legvonzóbb múzeumai közé sorolták. Az intézmény Múzeum+ programját támogatja az OTP Bank. A rendezvénysorozat a nyugati világ vezetô múzeumainak már jól bevált példái alapján olyan különleges esték létrehozását jelenti, amikor a munkaidôben és a hétvégén is elfoglalt, de a világra és kultúrára nyitott érdeklôdök egy meghosszabbított nyitva tartás keretében ismerkedhetnek meg a Szépmûvészeti Múzeum állandó gyûjteményeivel és idôszaki kiállításaival. A csütörtöki esteken mûvészettörténészek, meghívott elôadók exkluzív tárlatvezetést tartanak, közben pedig a Márvány Csarnokban fiatal jazz-zenészek élô koncertet adnak. A Budapesti Tavaszi Fesztivál fôtámogatójaként az OTP Bank idén is meghirdette a Kreatív Kirakat pályázatot. A pénzintézet 28 fiókjában adott teret arra, hogy a mûvészek a nagyközönség elôtt bemutathassák: mit jelent számukra Liszt, az Európai elnökség és a 31 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál. Anyagi támogatást adott a pénzintézet a legmagasabb minôségû zenei fesztiválok egyikének, a Veszprémi Ünnepi Játékoknak is. A programsorozat egy olyan zenei, kulturális nagyrendezvény, amely a mûfajok között harmóniát teremtve a legmagasabb minôséget kínálja nézôinek évrôl évre. Az odalátogatók - mind a klasszikus zene vagy opera, mind a világi zene és jazz szerelmesei - világhírû csemegék közül válogathatnak. 3

4 A bank és az önkéntesség Az OTP Bank belsô pályázatot hirdetett, hogy az önkéntes munka iránti elkötelezettséget elterjessze a munkatársak között. A program és a hozzá kapcsolódó szemléletformáló kampány az ország legkülönbözôbb pontjain dolgozó mintegy 9 ezer munkatárshoz jutott el. Ôk saját közösségükben látják azokat a társadalmi problémákat, amelyeken segíteni tudnak. Ha felvállalják a jobbítást, a segítést, akkor személyesen is megtapasztalják a vállalati értékeket, ugyanakkor mégsem felül dôl el, hogy mi a teendô, hanem helyben, vagyis a helyi közösségek gondjaira igyekeznek megoldást találni, vagy legalábbis segítséget adni a megoldáshoz. Az OTP önkéntesei lovakat mentenek, vetélkedôket szerveznek és gazolnak is. Az önkéntes munkát ösztönzô felhívásra már több mint 100 csapat és ezer dolgozó jelentkezett. A célok persze különbözôek voltak. Az OTP Bank önkénteseinek köszönhetô például az ôrbottyáni lovas menhely megújítása, ahol a kegyetlen körülmények között tartott lovakat mentik és ápolják. Baktalórántházán pénzügyi vetélkedôt szerveztek a helyi gimnázium tanulóinak. Így játékosan bôvítették a diákok tudását és segítettek abban is, hogy késôbb tudatosan gazdálkodhassanak a pénzzel. Siófokon egy iskolában kigazolták és növényekkel ültették be azt a területet, ami az osztálytermekbôl is jól látható, de a rendbetételére az intézmény alapítványának nem volt pénze. Debrecenben pedig az önkormányzat által mûködtetett, Down-szindrómás gyermekeket is tanító, fogyatékosokat ellátó intézményt tették barátságosabbá. Emellett a munkatársak vásároltak több olyan eszközt is, amelyek elengedhetetlenek a gyerekek mindennapi életéhez. Így vettek társas- és képességfejlesztô játékokat, televíziót és mikrohullámú sütôt is. Mindez azonban csak a kezdet volt, azóta már Újévi üdvözlôlap az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjteményébôl közös programot is szerveztek a gyerekekkel, a debreceni állatkertet keresték fel. És ezzel még nincs vége. Az OTP Bank önkéntesei rendszeresen szerveznek még szemétgyûjtési akciókat, ételosztást, sôt épületfelújításban is segédkeztek már. Az OTP Bank Véradó Barát Munkahely 2011-ben A címet a közelmúltban a Magyar Vöröskereszttôl kapta a pénzintézet az eredményes véradások számának, a szervezô munkatársi gárdának és a szakmai partnerségi viszonynak köszönhetôen. A kitüntetést minden szervezet legfeljebb ötévente nyerheti el. Az OTP Bank munkavállalói között a véradás komoly hagyományokra tekint vissza, több mint 5 éve szervez a hitelintézet rendszeres véradást a legnagyobb központi épületeiben. Ebben az évben a dolgozói önkéntesség kiemelt területe lett a véradás, melynek eredményeképpen idén még több telephelyen (irodaház és bankfiók), újabb régiók bevonásával valósultak meg véradó napok többek között Békéscsabán, Gyôrben, Veszprémben és Kecskeméten. Az OTP Bank a munkatársakat nemcsak szemléletformáló kommunikációval ösztönzi a véradásra, hanem a juttatások terén is támogatja ôket, hiszen véradásonként egy szabadnapot biztosít az önkéntes kollégáknak. A munkatársak elkötelezettsége és a szervezet nyújtotta támogatásnak köszönhetôen a véradók száma jócskán meghaladja az 5 százalékot és évrôl-évre növekvô tendenciát mutat. Hogy a fog jövô idô is legyen Sérült és halmozottan hátrányos gyerekek fogvizsgálatát és kezelését segíti az OTP Bank. Már nem elôször segítette a hitelintézet 4500 gyermek fogászati szûrését és a szükséges kezeléseket. A rászoruló hazai és határon túli gyermekek fogait vizsgálják meg a mozgó fogászati rendelôben, és akinél kell, el is végzik a szükséges beavatkozásokat. Az OTP Roadshow keretében a Gyermekmentô Szolgálat mozgó fogászati buszában már 17 éve szerveznek szájhigiénés és szûrô programot. Ebben az évben Székelyföldön és 13 hazai helyszínen járt a busz. Többek között Jászberényben, Nyírbátorban és Fóton értelmi és mozgássérült gyermekek, míg Hencidán, Hódmezôvásárhelyen és Pécsett halmozottan hátrányos fiatalok fogászati szûrését végezték el. Ha kellett, tömtek és gyógyítottak is az önkéntes fogorvosok. A legfontosabb mégis az volt, hogy felhívják a figyelmet a fogászati problémákra. A tapasztalatok szerint ugyanis a gyerekek többségének a fogazata még mindig rossz állapotban van. A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a fiatalok fogainak csak átlagosan a fele ép, a tejfogaknak pedig a harmada szuvas. Fogszabályzást minden tizedik gyereknek javasoltak, ami kismértékû javulás a tavalyi évhez képest. A fogak rossz állapota az orvosok szerint leginkább arra vezethetô vissza, hogy a kicsik nem mosnak fogat, vagy ha igen, akkor nem megfelelôen. Emellett a táplálkozási szokások is rossz hatással vannak a fogazatra, mivel sok magas cukortartalmú üdítôt fogyasztanak. Fogadd el, fogadj el! Közvélemény-formáló rendezvénysorozat az OTP Bank támogatásával. Már 6 éve, hogy elindult a Kézenfogva Alapítvány és az OTP közös kamionja, amiben számítógépes játékok, mini mozi, kiállítás, információk és totók várják a látogatókat. Idén teljesen megújult az óriás-teherautó belseje, hogy még hatékonyabban lehessen felhívni a figyelmet a fogyatékos embertársainkra, arra, hogy köztünk és velünk élnek és ôk is értékes, minél teljesebb életet szeretnének. A kamion idén Gyulán, Debrecenben, Budapesten, Szombathelyen, Sárospatakon, Balatonmáriafürdôn, Szajkon és Nagykôrösön járt. Díjlovas a metróban Fogyatékosok lovasversenyét is segítette az OTP Bank. A magyar viszonyok között a sportágak kétharmada nem képernyô-képes és ezzel a szponzorokat vonzó képessége is esetleges. Ezen sportágak versenyei - legyenek bármilyen magas színvonalúak is-, pusztán a sportértékük miatt kevéssé vonzzák a támogatókat. Tehát a rendezvény vagy belterjes marad, vagy sikerül megnyerni egy olyan fô támogatót, aki valóban szívügyének tekinti, hogy segítsen. Így állt az OTP Bank a fóti lovasterápiás verseny mellé. A támogatásnak köszönhetôen többek között a budapesti metró kocsikba is eljutott az a plakát, amely felhívta a figyelmet a lovasterápia jelentôségére és a versenyre egyaránt. 4

5 Gyôztesek nem születnek, hanem azzá válnak Az OTP Bank régóta elkötelezett a sport támogatásában (folytatás az 1. oldalról) OTP Liga az NBI-es labdarúgó bajnokság a pénzintézet nevét viseli A legrangosabb hazai focibajnokság neve idén júniusban változott OTP Ligára. A pénzintézet 180 millió forinttal támogatja az élvonalbeli klubokat. Azok ugyanis gyakran óriási pénzhiánnyal küzdenek, s ez kihat a csapatok teljesítményére is. Egyénileg lehetetlen minden klubot támogatni, ezért döntött a bank vezetése az egész versenyrendszer támogatása mellett. Mindezen túl az OTP Bank különbözô díjakkal is jutalmazza a sportolókat, teljesítményük elismerésével is ösztönözve ôket a jobb játékra. Magyarországon egyébként még mindig a futball az egyik legnépszerûbb sport. A válogatott meccsek sokszor teltházasak, a csapatokban vannak nagy egyéniségek, tehetségek. Mindez felértékeli a labdarúgást, így a szponzort is, aki jól teszi, ha kihasználja, ha egy sportágban megmozdult valami. Ma mindenki a hazai labdarúgás színvonalának erôsödését várja, és az, hogy az OTP Bank hozzájárul a fejlôdéshez, a pénzintézet hírnevét is erôsíti. OTP-Mol Bozsik-program az utánpótlásért A Magyar Labdarúgó Szövetség irányítói, valamint az OTP és a Mol vezetôi együtt jelentették be az év folyamán, hogy újraindítják az MLSZ korábbi utánpótlás-programjainak erényeit ötvözô tehetségkutató és foglalkoztató programot. Ez alapvetô fontosságú ahhoz, hogy hazánkban ismét európai színvonalú és elismertségû utánpótlás-nevelési rendszer alakulhasson ki. A Bozsik-program fô célkitûzései a tömegesítés, vagyis, hogy minél többen vegyenek részt a labdarúgásban, minél többen sportoljanak. Persze a tehetségkutatás és az ígéretes labdarúgó palánták fejlesztése is kiemelt jelentôségû. A program újraindításának köszönhetôen a remények szerint a mainál sokkal több tehetséges fiatal focista kerülhet a pályákra, és ez belátható idôn belül érezhetô javulást hozhat a hazai labdarúgás színvonalában. Az OTP Bank lett az Év Adományozója 2011-ben (folytatás az 1. oldalról) A legnagyobb segítség a legrászorultabbaknak Több ezer gyorssegélycsomag és több tízezer tonna építôanyag. Jórészt ezt vették abból a közel egymilliárd forintból, amit a Magyar Vöröskereszt gyûjtött össze az árvízi segélymûveletre. A pénz felét az OTP Bank adta. Ezért a pénzintézet kiérdemelte az Év Adományozója Díjat a Magyar Vöröskereszttôl 2011-ben. Száz árvíz, vagy belvíz sújtotta településen kaptak segítséget a rászorulók. Ott, ahol nem volt elegendô a segélycsomag, vagy az építôanyag, az újjáépítésben is segédkeztek az önkéntesek. A Vöröskereszt emellett az OTP anyagi támogatásának köszönhetôen több mint 100 millió forint értékben házakat is vásárolt olyan károsultaknak, akiknek teljesen lakhatatlanná vált az otthona. A tél beállta elôtt pedig 35 rászoruló család tûzifát, 42 pedig kazánt kapott, mintegy 30 millió forint értékben. Ezeknek a segítségeknek is köszönhetô, hogy az OTP Bank a felelôsségvállalás kommunikációját vizsgáló rangsorban a negyedik helyen végzett. A kutatást nemzetközi módszerek szerint bonyolította le a B&P Consulting a vállalati honlapokon megosztott információk alapján. A kutatás kimutatta, hogy az emberek felelôsebbnek és átláthatóbbnak gondolják azokat a cégeket, amelyek mûködésével, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban pozitív benyomásuk van. Az OTP Bank negyedik helyen áll a felelôsségvállalás kommunikációjában A B&P Consulting nemzetközi módszerek alapján évek óta elemzi, hogy a hazai nagyvállalatok miként jelenítik meg társadalmi felelôsségvállalásukat a nagyközönség elôtt. A cégek honlapján közzétett információkat nem csupán tartalmilag, hanem az elérhetôség módját is vizsgálva elemzik a kutatók. A legutóbbi felmérés azt mutatta, hogy a Magyar Telekom, a Mol és a K&H Bank mögött az elôkelô negyedik helyen végzett az OTP Bank. A CSR-tevékenységrôl és annak eredményeirôl ezek a vállalatok tették közzé a legtöbb és legkönnyebben elérhetô információt. A rangsorban érdekesség, hogy a versenytárs pénzintézet egy évvel korábban még csak hatodik volt, és onnan ugrott elôre három helyet. Az elemzés arra is kitér, hogy a cégek teljesítményét az érintett kedvezményezettek sok esetben a kommunikációra vonatkozó kutatási eredményektôl eltérôen érzékelik. Megítélésük szerint a felelôs vállalatok rangsorában elsô az Audi, második a Richter, s csak harmadik helyen szerepel a Magyar Telekom. A felelôsségvállalás kommunikációja terén jó eredményt elérô cégek többek között a Magyar Külkereskedelmi Bank és a Tesco teljesítményének megítélése is eltér az objektív vizsgálati eredményektôl. Mindkét említett vállalat lényegesen jobb helyezést ért el, mint ahogy a véleményt nyilvánító szereplôk értékelték ôket. Ennek ellenkezôje is megfigyelhetô azonban, többek között a már említett Audi esetében. A kutatásban résztvevôk véleménye alapján az Audi megszerezte a vezetô helyet, a vállalati honlapon elérhetô információk alapján azonban a listán szereplô cégek között csak tizenegyedikként végzett. A legnagyobb különbséget a komáromi Nokia produkálta, mivel a felelôsségvállalás kommunikációja alapján a huszonötödik lett, a kutatásban résztvevôk véleménye szerint viszont a nyolcadik helyre került. A kutatás egyébként nem meglepô módon azt is kimutatta, hogy az emberek felelôsebbnek és átláthatóbbnak gondolják azokat a cégeket, amelyek mûködésével, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban pozitív benyomásuk alakult ki. Újévi üdvözlôlap az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjteményébôl 5

6 SZEMELVÉNYEK AZ OTP TÖRTÉNETÉBÔL VII. BANKKÁRTYÁK AZ OTP BANKBAN III. Az elsô üzleti kártya a lakossági bankkártyához képest csak évekkel késôbb jelentkezett. Az elsô EuroCard/MasterCard belföldi forint alapú üzleti kártya amelyet vállalkozások és önkormányzatok használhattak 17 évvel ezelôtt vált elérhetôvé, pénzforgalmi, illetve költségvetési elszámolási számlához kapcsolódott ban a devizajogszabályok változását követôen bocsátották ki az EC/MC nemzetközi kártyát. Újévi üdvözlôlap az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjteményébôl A vállalkozói, önkormányzati bankkártyák köre 1997 júliusában a BankPont kereskedelmi kártyával szélesedett. Ez a kártya lehetôséget teremtett az OTP Bank teljes elfogadói hálózatában a beszerzések, üzemanyag tankolások készpénzkímélô lebonyolítására. Ez a kártyatípus kizárólag belföldön volt használható tól a külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások, vámügynökök és szállítmányozók részére forgalmazták a Vámkártyát, amelynek tulajdonosai a kártya felhasználásával egyenlíthették ki az importált áruk hazai közterheit. A vámkártyát csak Magyarországon, a vámpénztári szolgáltatást nyújtó bankfiókokban és az erre kijelölt elfogadóhelyeken használhatták fel július 16-án jelent meg az a kormányhatározat, amely lehetôvé tette, hogy a Magyar Államkincstár körébe tartozó intézmények készpénzforgalmukat Kincstári Kártya segítségével, készpénzfizetés nélkül bonyolíthassák le. Az OTP Bank január 1-jétôl tette elérhetôvé a Kincstári Kártyákat. Alaptípusa a Cirrus/Maestro Intézményi Kincstári Kártya, amelyet az adott intézmény munkatársai használhattak fel fizetésre. Az EC/MC Ezüst Kincstári VIP Kártya tulajdonosai az intézmények vezetôi közül kerültek ki. A kártya külföldön is felhasználható volt, valamint biztosítás és ügyfélszolgálat kapcsolódott hozzá. Az EC/MC Arany Kincstári VIP Kártya az intézmények felsô vezetôi számára készült, s z é l e s k ö r û szolgáltatáscsomaggal (ügyfélszolgálat, biztosítás, sürgôsségi és IAPA szolgáltatások, First Choice kártya, OTP Travel kedvezmény) augusztus 28-ától forgalmazták a magyarországi vállalkozók számára az elsô üzleti hitelkártyát, a Széchényi bankkártyát, amelyhez az induláskor 1 millió forintos azóta több alkalommal jelentôsen megemelt hitelkeret és készpénz felvételi lehetôség társult. A nagy népszerûségnek örvendô kártyát követte 2006-tól az OTP Bank általános üzleti hitelkártyája, amely 3 millió forintos hitelkerettel és széleskörû szolgáltatáscsomaggal indult. A lakossági és az üzleti kártyák számos grafikai változatban, de mindig az aktuális banki arculattal, a biztonsági szempontokra figyelemmel több, mint 100 fajta formában jelentek meg az elmúlt két évtizedben. A kártyák a Magyar K é p z ô m û v é s z e t i Egyetem és a Magyar Képzô- és Iparmûvészeti Szövetség által 2007 óta kiírt pályázatokon az Év Legszebb Bankkártyája minden alkalommal fôdíjat nyertek, és legalább egy bankkártya sorozat elsô díjas lett. Szerzôk: dr. Botos János, dr. Horváth Jenô. Az illusztrációkat az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjteményébôl válogatta Szlanka András gyûjteményvezetô. 6

7 Hasznosítsd magad! Ötletek, lehetôségek azoknak, akik önkéntes munkát vállalnának Kultúra, egészségügy, oktatás. Számos területen lehet önkéntes munkát végezni itthon és külföldön is. A tevékenységért ellenszolgáltatás nem jár, ám sok helyen az étkezés, a szállás, az utazás költségeit átvállalják a jelentkezôtôl, sôt van olyan hely is, ahol még költôpénzt is adnak az egyébként fizetség nélkül dolgozónak. Önkénteskedés gyerekkórházakban A Mosolygó Kórház Alapítvány célja, hogy minden beteg kisgyermekhez minél gyakrabban jussanak el mûvészek és önkéntesek, hogy maradandó szép élményekkel is megpakolva távozzanak a kórházból. A jelentkezôknek a kórházban fekvô beteg gyermekek arcára kell mosolyt varázsolniuk. A részvételre városonként eltérôen, de általában délutánonként 1,5-3 óra idôtartamban van lehetôség, valamint hétvégén is. Önkéntes koordinátor neve: Liber Renáta címe: telefonszáma: Értelmi fogyatékos gyerekek nevelése, segítése Az elsô magyarországi Camphill közösség 18 és 35 év közötti önkéntes segítô munkatársakat keres, akik készek arra, hogy együtt éljenek rövidebb vagy hosszabb idôre - a lakóotthon vezetôivel - a házszülôkkel, és az otthonban élô fogyatékos gyermekekkel. Az önkéntes segítôk teljes ellátást kapnak munkájukért (szállás, étkezés és zsebpénz). A feladatuk a gyermekek táplálása, gondozása és felügyelete. Önkéntes koordinátor neve: Halász Zsuzsanna címe: telefonszáma: Hátrányos helyzetû, veszélyeztetett fiatalok iskolai felzárkóztatása Kriminálisan veszélyeztetett, pártfogó felügyelet alatt álló, büntetés-végrehajtási intézetbôl szabadult fiatalokat és fiatal felnôtteket segíthetnek önkéntesek. A cél nemcsak az iskolai tananyag bepótlása, hanem a fiatalok személyiségének pozitív irányú fejlesztése, illetve szabadidôs programok szervezése. Önkéntes koordinátor neve: Molnár Hedvig címe: telefonszáma: Skanzen hagyományôri tevékenység A Skanzen Élô múzeumi helyszínein a hagyományôrôk munkáját kell segíteni. Fôbb élô múzeumi tevékenységek: gyógynövények és felhasználásuk a mindennapokban; mosás, folttisztitás mindentudó mosóporok nélkül; tészták, levesbetétek készítése; mindennapi tartósítási praktikák; gyöngy ékszerek. Az önkéntes étkezését biztosítják. Önkéntes koordinátor neve: Róna Ágnes címe: telefonszáma: Akvárium tisztítás és a benne élô halak gondozása A Tûzmadár Alapítvány fô tevékenysége a daganatos betegek testi-lelki rehabilitációja. Az alapítvány központjában, a Tûzmadár Házban található akvárium és a benne élô halak gondozására várnak önkénteseket. Önkéntes koordinátor neve: Elbert Éva címe: telefonszáma: Külföldieknek magyar tanítás A Messzelátó Egyesület a hazai és külföldi természeti értékek megóvásán, a nemzeti parkok megismertetésén, az ökoturizmus fejlesztésén fáradozik. Az önkénteseknek két külföldi önkéntest kell magyar nyelvre tanítani. Egyikôjük cseh a másik francia anyanyelvû. Önkéntes koordinátor neve: Éliás Zsuzsa címe: 50+, vagyis önkéntes munkák szenioroknak, akár külföldön is Az érett korosztálynak is jó néhány lehetôség kínálkozik, ha segíteni szeretnének embertársaikon. Az Önkéntes Központ Alapítvány programjában 50 év felettiek vehetnek részt. Hat magyar önkéntes utazhat Szlovákiába egy hónapra illetve hat szlovák önkéntes bôvítheti ismereteit a magyar önkénteseket fogadó szervezeteknél. A program célja az élethosszig tartó tanulás ösztönzése mellett a generációk közötti párbeszéd elômozdítása, ezért az idôsebb önkéntesek a fiatalokkal közösen vagy a fiatalokért valósítanak meg számos érdekes önkéntes tevékenységet, például rendezvények, iskolai programok szervezését, generációk és kultúrák közötti párbeszéd elôsegítését, illetve adománygyûjtést. További információk a programvezetônél Tornóczi Zsófiánál kaphatók a as telefonszámon. 7

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások 2004. augusztus Új attraktív termékek és innovatív ok Devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 55% Az OTP Bankcsoport piaci részesedése a háztartások lakáscélú hiteleiből Az OTP Bank tovább

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 5. szám, 2011. október www.otpbank.hu Takarékossági Világnap A világ takarékpénztárainak 1924 októberében Milánóban rendezett nemzetközi konferenciáján Európa,

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés Levelező tagozat A BANKOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RAIFFEISEN BANK ZRT. TEVÉKENYSÉGÉRE Készítette:

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek CZIKE Klára KUTI Éva Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek Gyorsjelentés a 2004-es felmérés eredményeirõl Készült a Charles Stewart Mott Foundation, az ICSSZEM Civil Kapcsolatok Fõosztálya, a Nemzeti

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Az OTP Bank ügyfélmagazinja XX. Évfolyam, 1. szám, 2012. február www.otpbank.hu Több juttatás, rengeteg élmény: ez az OTP SZÉP kártya Lényegesen megváltozott a béren kívüli juttatások rendszere 2012-re.

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI Az adományozóknak A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike Klára

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON Arapovics Mária Kulcsfogalmak: lakossági adományozás, önkéntesség, vállalati társadalmi felelősségvállalás, CSR Az adományozás a támogatási

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9.

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9. AJÁNLÓ Tisztelt Olvasó! A jó cselekedetek lapja Lapunk fejléce mellett ez olvasható: A jó cselekedetek lapja. Miért? Mert azt gondolom, az egymás érdekeiért vagy a közjóért való kiállás olyan erény, amely

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012

Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012 M A G Y A R A D O M Á N Y O Z Ó I F Ó R U M Budapest Bank Budapestért Alapítvány Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012 CIB Társadalmi

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Állampolgári Részvétel Hete 2012.

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Állampolgári Részvétel Hete 2012. E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Az ÁRH keretében nyolcadik alkalommal végeztek közösségfejlesztő szervezetek 2012 szeptemberében szúrópróbaszerű felmérést a közbizalom hazai állapotáról. Az állampolgári

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben