MIT TUD TENNI A TÁJÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁG FEJLŐDÉSÉÉRT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIT TUD TENNI A TÁJÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁG FEJLŐDÉSÉÉRT?"

Átírás

1 MIT TUD TENNI A TÁJÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁG FEJLŐDÉSÉÉRT? mottó: a jövő évezred gazdasági versenyét az a nemzet fogja megnyerni, amelynek tájait hozzáértő tájépítészek segítségével kreativitásra ösztönző életterekké alakítják át Dr. Mőcsényi Mihály prof. emeritus, Széchenyi díjas tájépítész, a Mezőgazdasági Tudományok Doktora 1. A komplex gondolkodásé a jövő A 2010 ben felállt új kormány első lépéseinek egyikeként összevont minisztériumokat hozott létre, amely azt jelzi, hogy integrált cselekvésben gondolkozik. Ez filozófiájában a tájépítészettel közös alapon álló tett. A korábbi erős ágazati szempontok véleményünk szerint erősen deformálták a komplex szemléletű fejlesztést, az állami és önkormányzati szabályozás szinte minden szintjén. Az ágazati gondolkodás a teljes közigazgatási vertikumot fertőzte, emiatt a szakmai jogszabályok gyakorta átgondolatlanok, az elhatározott fejlesztések sok esetben szűklátókörűek, koncepciótlanok voltak, hiányzott mögülük a megalapozott stratégia. A felállt közös platformon, (azaz ágazati politikákkal való szakítás platformján), a Széchenyi tervhez illeszkedve ajánljuk fel a kormánynak az épített környezet, a vidék, a térségek (azaz a táj) fejlesztési kérdéseiben szakmai segítségünket, az országos, a kiemelt térségi, a megyei, a települési és a közterületi tervezésben felgyűlt szakmai tapasztalatainkat. Annál is inkább, mert mi úgy véljük, hogy minden, az ország fejlesztésére irányuló politika akkor lehet sikeres, ha egyszerre fókuszál a közgazdaság (azaz a piaci tér), a tájgazdaság (azaz a fizikai tér), és a humán erőforrás gazdaság (azaz a szellemi tér) építésére. Az alábbi gondolatsor egyetlen célt szolgál: szeretnénk, ha elindulna a döntéshozók és a tájépítészeti szakterület közötti intenzívebb és folyamatos kommunikáció. 2. Magyarország erőforrásai, a magyar vidékben rejlő lehetőségek Erőforrások, ásványkincsek tekintetében az ország meglehetősen szegény. De van három stratégiai fontosságú és felértékelődő erőforrásunk, ezek az ivóvíz, a termálvíz, valamint a jó minőségű termőföld. A termálvizekre építve olyan balneológiai, gyógyászati, illetve rekreációs központok építhetők, amelyek kiegészítve a jól képzett orvosi szürkeállománnyal adnák a kínálkozó lehetőséget, hogy együttműködéseket kötve az európai egészségbiztosítókkal (és így megszerezve az öregedő Európa biztosítottjainak jelentős számát) mindkét fél számára kedvező egészségipar 1 alapjait fektessük le. Ez nem kizárólag orvosaink megtartását, az egészségügy külső forrásból történő javítását célozhatja, vagy a területünkre áramló (szezonfüggetlen) egészségturizmus bevételeit szaporíthatja, hanem helyzetbe hozza azokat a leszakadó térségeket is, ahol a mezőgazdaság hozzáadott értéket teremtő ágazatait (azaz a kertészeti kultúrákat) lehetséges fejleszteni. A termálenergia ugyanis olcsó fűtési lehetőséget, a föld minősége termesztő közeget, a hatalmas munkaerő felesleg pedig dolgos kezeket jelent, mégpedig a termál egészségcentrumok közelében. Olyan piaci lehetőséget, ahol évi 2 3 millió folyamatosan itt tartózkodó nyugati egészségturistának helyben adható el a kiváló minőségű zöldség gyümölcs, és szőlő és az ebből feldolgozott élelmiszer egy deklaráltan GMO mentes övezetben. 2. A geotermikus grádiensben rejlő energetikai potenciálunk a megújuló energiarészesedésünket javíthatja 3 (és az orosz és közel keleti gáztól való függésünket is oldja). A parti szűrésű vízbázisok, a réteg és karsztvizeink miatt ivóvíz nagyhatalom leszünk egy olyan században, ahol a tudósok szerint az ivóvíz nagyobb fontosságú lesz, mint az olaj. Mindezekre már fel lehet építeni egy országot. Ehhez azonban átgondolt területi tervek, környezeti elemzések, helybiztosítások, terhelhetőségi vizsgálatok kellenek. Olyan szakanyagok és térstruktúrák, amelyet képzett tájépítészek képesek előállítani. Magas minőségű egészségturizmus illetve az egészség megtartása igazán csak rekreációt, pihenést, zöldövezetet, funkciógazdag zöldfelületeket biztosító, minőségi téralakításokkal érhető el. A regenerálódást segítő szolgáltatások mellé felzárkóztathatók a legalább olyan fontos 1 Kapcsolódva a Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipar c. programjához 2 A hozzáadott értéket termelő mezőgazdaság, a termálprojekt és az egészségipar összekapcsolása a Széchenyi tervben az egy évtized múlva ígért egymillió új munkahely alapját teremti meg: helyi erőforrásokra alapozva. 3 Kapcsolódva a Széchenyi Terv Zöld gazdaság programjához 1. oldal

2 egészségmegőrzést célzók: az egészségipar gócpontjai a sportot, mozgást biztosító szabadtéri felületekkel egészíthetők ki (az ország lesújtó egészségügyi statisztikáit tekintve szükséges is azokat kiegészíteni). A mindezeket biztosító téralakítási terveket tájépítészek készítik, a kivitelezés jó műszaki ellenőrzését csak a tájépítészek biztosíthatják e komplex fejlesztésben. 3. A tájépítészet komplex térségi szemléletében rejlő előnyök A 2011 es EU elnökségünk egyik fő témája a Duna Stratégia lesz. A Duna táj fejlesztési kérdései, az ökológiai, műszaki, hajózási, vízbázisvédelmi, árvízvédelmi kérdések összehangolását, a TEN T program minden ágazatot érintő magyarországi végrehajtását egy ágazat nem képes hatékonyan megoldani. Meg kell felelnünk az európai Víz Keretirányelvnek (VKI), amely az ökológiai kérdéseket egyenrangúan tárgyalja a műszakiakkal és a társadalmiakkal. Az ország egyes történelmi borvidékeinek vízzel (a Dunával, a Tiszával, a Balatonnal és a mellékfolyókkal) való szerves kapcsolata felveti az egyes borvidékeknek a Duna stratégiában való szerepeltetését is (és ez pusztán egyetlen példa abból a tájhasználati összefüggésrendszerből, amely e stratégiába illeszthető lehet). Globálisan felértékelődik a folyók ökológiai szerepe és ennek kapcsán olyan rehabilitációja, amely nem pusztán a műszaki, hanem a többfunkciós vízpart használati, a vízminőség javítási, az árvízvédelem mellett a vízmegtartási problémákra is fókuszál. A Kissimmee River esetében 10 éve az illetékes (Egyesült Államok beli) vízügyi vezető egy nemzetközi folyórehabilitációs konferencián büszkén ecsetelte, hogy a 70 es években az ő irányítása alatt kikövezett és kiegyenesített, csatornává fejlesztett folyót most szintén az ő irányítása alatt terveznek vissza természetes állapotúvá. A Dunán (Blochingennél) 15 évvel ezelőtt a VKI atyjaként is ismeretes Klaus Kern vezetésével olyan rehabilitációs sémát alkalmaztak sikerrel, amely egyszerre képes kezelni az árvizet és a kisvizet is, valamint a folyó mellékágait is rehabilitálja. Angliában reneszánszukat élik a kisvízfolyás rehabilitációk: példának okáért a 2012 es olimpiai játékokat London az eddig ipari csatornaként használt Lea folyó torkolatának teljes rehabilitációjára építi fel. A közvetlenül csak a folyókra fókuszáló műszaki tervezésről fokozatosan áttolódik a hangsúly az egész vízgyűjtőt komplexen értelmező tervezésre. A VKI szellemében idehaza elkészült részvízgyűjtő terveknek a területi tervekkel, szabályozókkal (térségi, megyei, helyi) való összhangba hozása nem történt meg, arra csak szakterületünk képes. A vízgyűjtő területek nem ismernek települési, megye vagy régióhatárokat, ezért azok tervezése felveti a tájegységenkénti tervezés (a tájtervezés) szükségességét. A települések és vízfolyásaik szerves kapcsolatának kialakítása nem képzelhető el ilyen tervek nélkül. A települések élhetőségének javításában vízfolyások, közparkok és egyéb szabadterek rendszerré (zöldhálózattá) alakítása szintén aktuális feladata a településfejlesztésnek. A megyék megerősítése csak a megyei területrendezési tervek segítségével, a megyei szintű szabályozás valós erejének felállításával lehetséges. Csak a települési és a megyei önkormányzatok pontosabb fogalmi szétválasztása alapozhatja meg a valós területi tervezést, a tervi hierarchia érvényesülését, ezáltal a hatékonyabb, pontosabb településtervezést. A 3200 önálló települési önkormányzat nem fenntartható. A kormány céljául tűzte ki a közigazgatás karcsúsítását. Ugyanakkor egy egy településcsoport, kistérség tekintetében fel kell tudni vázolni (a helyi erőkkel együtt) a települési együttműködés, a tájgazdálkodás, az infrastruktúra fejlesztés, a közintézményi ellátás, a térségi jövőkép, a közterületi tervezés és a külterületi funkciók kérdéseit, ezért a kis települések együtt tervezésének, a fejlesztések együtt kezelésének, a munkamegosztásnak (azaz a mikrotérségi tervezésnek) a szerepe itthon is felértékelődik. Rengeteg ágazati politikát szükséges újragondolni ezek kapcsán például a hegyvidéki és dombsági szennyvíz elvezetés nonszensz helyzeteit, vagy például az ártéri/hullámtéri területeken elszaporodó építkezéseket (amelyek az át nem gondolt építésügyi szabályok miatt a nemzetgazdaságnak csak az idei árvízi katasztrófában 200 milliárdnyi veszteséget termeltek), az új közlekedési nyomvonalak kijelölésének komplexitását, stb. A jó településfejlesztés, kistérség fejlesztés, a vasúti és közúti nyomvonalvezetés, a vízgazdálkodás, erdő és mezőgazdálkodás, a közterület fejlesztés, a jó energiapolitika nem egyetlen ágazati politika eredménye. A mai területi tervezés és településtervezés fejre állított logikát tükröz. Az ágazatok érdekérvényesítő képessége és ezen érdekek eredője határozza meg a területrendezési tervek, 2. oldal

3 fejlesztési koncepciók irányvonalát. A helyi adottságokra, erőforrásokra alapuló, a fenntarthatóságot figyelembe vevő stratégiákra minden eddiginél nagyobb szükség lenne. A nagy sebességű európai gyorsvasúti nyomvonalak vezetésének a kérdései hamarosan napirendre kerülnek: nem mindegy, hogy mennyire átgondolt döntés születik, mert ez befolyásolja a térszerkezetet regionális léptékben is. Mindezek a térségi tervezés, tájtervezés szükségességét, kikerülhetetlenségét hozzák a felszínre. 4 A sokat hangoztatott megújulásnak alapfeltétele, hogy számba vegyük értékeinket ( országleltárt készítsünk minden értelemben), ugyanis csak az adottságainkra, értékeinkre (természeti, táji, kulturális stb.) építő, fenntarthatóságot figyelembe vevő fejlesztés hozhat sikert hosszú távon. Most kerül a Parlament elé a Nemzeti Értékekről, Nemzeti Kincsekről, Hungarikumokról szóló törvény, amely szellemében szintén ezt a szélesen értelmezett értékközpontúságot helyezi előtérbe: Az érték a mérték. A tájépítészet ebben az értékekre alapozott, integrált szemléletű települési, térségi vidékfejlesztésben, területfejlesztésben nyújthat segítséget. 4. A közterületi minőség kérdései Ha valaki rendszeresen olvassa a városfejlesztéssel, várospolitikával kapcsolatos lakossági közvélemény kutatásokat, akkor egészen biztosan feltűnik neki: a zöldfelületek csökkenéséről, a közterületek minőségéről, a rekreációs és a szabadtéri sportterületek, játszóterek lepusztultságáról, hiányáról, közbiztonsági kérdésekről, a közterület fenntartási hiányosságairól szólnak örök slágerként az elégedetlenségi mutatók. Régóta nem történt e területen önerős (fenntartható) beavatkozás, kizárólag az uniós források hirtelen tőkeinjekciója tartja egyre fogyatkozó lendülettel életben a közterület megújulást. A köztér általában gazdátlan, kiszolgáltatott, korrupciós ügyekkel terhelt, rosszul működik, minőségen aluli a fenntartása, rosszul gazdálkodnak vele az önkormányzatok és nincs megtartó ereje. Hiányzik a legtöbb településünkből az érzelmi töltést, identitást, a szerethetőséget, szabadtéri rekreálódást és a sportot biztosító közterületi minőség. Ezen némileg változtatott a közösségi terek (elsősorban főterek) építéséhez nyújtott uniós tőkeinjekció, amivel a települési közösségek mohón próbálták betömni a több évtizede halmozódó érzelmi hiányt, a környezetkultúrában elsivárosodott élettér helyett akartak újat, közösséget megtartót, egészségesebbet. Nem lehet feltenni vagylagosan a kérdést (helyi gazdaság élénkítés vagy az épített környezet minőségének javítása), mert ez nem vagylagos, hanem egymást erősítő folyamat. Például az urbanizálódott térségeink óriási zöldfelületi deficittel küzdenek, ami ma is kisebbfajta népvándorlásra serkenti a városmagokban élőket a szuburbiák felé: az élhetetlenség és a túlterheltség negatív spirálba kényszeríti az agglomerálódó térségek fejlődését, mindez a város és az infrastruktúra rossz (pazarló) használatára ösztönöz. Hogy miféle gazdasági erő lakozik a környezetminőségben, az a nyugati világ városfejlődési folyamataiból jól kielemezhető. A katalán Barcelona másfél évtizede éppen a közterületeinek megújításával adott új lendületet a városi ingatlanfelértékelődésnek (barcelonai modell), amelyet a nyugat európai nagyvárosok szinte azonnal és sorra követtek. A hollandok a Green City mozgalom keretein belül olyan közgazdasági kutatásokat kezdeményeztek, amelyek azt igazolták: egy holland nagyvároson belül egy egységnyi zöldfelület fejlesztés a városnak hat egységnyi gazdasági hasznot hajt. A Green City mozgalom terjedőben van Európán belül: 2009 októberében Strasbourgban, az Európa Parlament plenáris üléstermében tartottak egész napos plenáris Green City fórumot, ahol a tagországok zöme miniszteri szintű politikai delegációkkal képviseltette magát. Ennek hatására 2010 ben megalakult idehaza is a Magyar Green City Tanács a hazai szakmai szervezetek összefogásával, mely céljainak eléréséhez szintén keresi a szélesebb együttműködés lehetőségeit a döntéshozással. A Távol Kelet kistigrisei közül az innovációs (kreatív) tőke által legvonzóbbnak tartott Szingapúr ( Kelet Svájca ) radikális zöldfelületi programot hajt végre több mint három évtizede, hogy a K+F ágazat magasan kvalifikált szakembereit (családostul) a térségbe csábítsa 5. 4 Kapcsolódva a Széchenyi Terv Otthonteremtés és Tranzitgazdaság programjához 5 A Széchenyi Tervben megfogalmazott Tudomány Innováció Növekedés program nem hajtható végre a kreatív ipar és a kreatívok (szürkeállomány) helyben tartása nélkül. Ez a célcsoport mobilis, nem elsősorban a fizetés, hanem a feladat érdekli és röghöz kötni háromféle szolgáltatással lehet: jó egészségügyi szolgáltatások (1) jó oktatási rendszer (2). 3. oldal

4 A másik kistigris (Szöul) polgármestere a belváros emeletes autópályáját bontotta le, hogy alóla kibányásszon egy már rég elapadt patakocskát, a város szívcsakráját, amelynek a partját ma közparkok tagolják. A szöuli belváros ingatlanértéke az egekbe szökött, a polgármester pedig mennybe ment. 5. A jogszabályi beavatkozások szükségessége A mai intézményi, jogszabályi és szabványügyi háttér nagyon hiányos és kedvezőtlen a hazai tájépítészet kibontakozásához, a szakma jogszabályi alapjai idehaza nincsenek meg teljeskörűen, a meglévők pedig folyamatosan csorbulnak. Az ÁSZ 2009 ben, a zöldfelületi fejlesztések átfogó vizsgálatakor óriási hiányosságokat tárt fel az önkormányzati struktúrákban, és jelentésében egy zöldfelület gazdálkodási kerettörvény létrejöttét sürgeti. Az előző kormány gyorsításai alapjaiban rengették meg a táj, a vidék, a köztér, a zöldfelületek minőségi fejleszthetőségét. AZ EU elvárásokat véleményünk szerint a korábbi kormány szinte versengve teljesítette túl, saját érdekeinket pedig önként megcsorbította. A gyorsítás nem oldott meg semmit, viszont számos problémát kiélezett az épített környezetért felelősséget érző szakmákon belül, akikkel ezen jogszabályok egyeztetése teljesen elmaradt. Át kell tekinteni véleményünk szerint a tervezés teljes rendszerét. Odáig jutottunk, hogy az országos és a települési politika (amely értékgazdálkodásban, és érdekek egyeztetésében gondolkodik) hiába teszi fel a mérnökszakmáknak a kérdéseket, a bemerevített (ezáltal hatástalanított) tervezési rendszer nem tud azokra olyan válaszokat és stratégiákat kínálni, amelyek a geopolitika (piac) és az identitáspolitika (polgár) számára emészthető és értelmezhető, így a tervek nem töltik be a politikát segítő, visszacsatoló szerepüket. A köztértervezés tervezői és szakértői jogosultsági kérdései nem tisztázottak, a tisztázatlanság a minőség rovására megy. Az EU jogharmonizációs elvárásainak indokolatlan túlteljesítése a tervezői jogosultságnak az elmúlt időszakban túlzott liberalizálása a tervek és az épített környezet minőségét veszélyezteti. Nincsenek a településeken a zöldfelületek és a közterek fejlesztési programjával, rendezésével, fenntartásával átfogó módon, automatikusan megbízott felügyeleti szervek. Nincsenek olyan szakmai irányítók, akik tervszerűen meg tudnák szervezni a települési közmunkát, a hármas hasznot (a segélyért munkával fizetést, a munkában tartást szolgáló tréninget, és a közterületeken uralkodó rend biztosítását) eredményező közterületi munkavégzést. Hiányzik a fogódzókat adó tervtartalmi háttér (a települések sem tudják, hogy milyen minőséget és tartalmat kérjenek számon), nincs szabványa a zöldfelületeknek, fasorok védőtávolságának, zöldtetőknek, zöldhomlokzatoknak. Jó jogszabályi háttér nélkül lehetetlen a hely szellemére, a magyar sajátosságokra építő, polgárainak érzelmi kötődést és identitást adó, társadalomépítő közterek, közparkok, sport területek, parkerdők, vízpartok, sétányok, tájak, azaz kreatív életterek létrehozása. Ezek megteremtésében kérjük a kormányzat segítségét, egyben további párbeszéd folytatását kezdeményezzük kamarai és civil szövetségi szervezeteinken keresztül. A csatolt mellékletben röviden összefoglaltuk, hogy milyen lépésekben látjuk a kibontakozás lehetőségét, amelyet megfontolásra ajánlunk a további diskurzus reményében. Hivatalos kapcsolatfelvételre alkalmas tájépítész szervezeteink: Magyar Építész Kamara Táj és Kertépítész Tagozata (MÉK TKT) postacím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége (MKTSZ) postacím: 1116 Budapest Verbéna u 8. egészséges, rekreációra, sportolásra, szabadidő eltöltésre alkalmas, zöldfelületben gazdag táji környezet (3). Ez utóbbi jelentőségét ismerte fel Szingapúr, Stockholm, Malmö, Vancouver, Boston, San Francisco, London, amelyek a városok élhetőségi indexének első helyeit foglalják el és jelenleg a tudás alapú gazdaság fellegvárai. 4. oldal

5 MELLÉKLET A TÁJÉPÍTÉSZEK ÁLTAL SZORGALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZAKMAPOLITIKAI LÉPÉSEK Az Európai Tájegyezményből levezetett Táj törvény létrehozása Az Országos Építésügyi Fórum és Országos Vidékfejlesztési Fórum létrehozása és abban a tájépítész képviselet (kamara, szakmai szövetség) biztosítása A Mérnöki Kamara és az Építész Kamara részleges integrálása: közösen üzemeltetett etikai fegyelmi testület és tervezői névjegyzék. A kamarai hatáskör növelése a jogszabály előkészítésekben: Dereguláció, egyszerűsítés, jogszabály felülvizsgálat (jobbítás) Országos Szabadtér építészeti (Tájépítészeti) Tervzsűri létrehozása a kiemelt közterületi projektek (közérdekű) minőségi kontrolja érdekében. A tájépítészet (a kertművészet és a környezetkultúra) integrálása a Nemzeti Kulturális Alap pályázataiba és programjaiba Kötelező helyi területfejlesztési adó: A területfelhasználás átminősítésének megadóztatása : az önkormányzati külterület gazdálkodás megteremtése Önkormányzati közterület gazdálkodási Alapok létrehozása: a közterületen képződő javaknak (pl. reklám, parkolás, helyfoglalás) a közterületbe történő visszaforgatása A közmű és útszabványok újraértékelése, zöldtető szabvány kidolgozása a zöldfelületekben gazdag, vonzó közösségi terek fejlesztése érdekében. A komplex hatásvizsgálat intézményének erősítése, a hatásvizsgálatot készítők függetlenítése a megbízói érdekektől A középfokú oktatás rendszerén belül (a művészettörténeti törzsanyag oktatásán belül) a kertművészet történet oktatásának meghonosítása, a földrajz oktatás keretén belül pedig a területi tervezés fogalmainak és törekvéseinek (országos terv, kiemelt térségi tervek, kistérségek) megismertetése TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI LÉPTÉKŰ SZAKMAPOLITIKAI FELADATOK A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben a tervhierarchia megvalósulásának biztosítása a helyi és a megyei önkormányzatok feladat és hatásköreinek módosításával. Az Országos Területrendezési Terv és a megyei tervek tartalmának, viszonyának újrahangolása, valós stratégiai tervezési alapon. A tervezési jogosultságok felülvizsgálata és harmonizációja, a vezető tervezői státusz rendezése Megyei szintű tájintézetek létrehozása, amelyek a térbeli folyamatokat, az uniós források felhasználását monitorozzák és kutatják, visszacsatolásként szakmai ajánlásokkal, jogszabályi előkészítésben történő munkával, állásfoglalásokkal és tanácsadással látják el a szakpolitikát. A kiemelt térségek számának növelése és törvényi megerősítése. A történeti táj és a történeti települési táj nemzetközi egyezményekből származó kategóriáinak tartalommal (tervezési, jogszabályi, eljárásrendi) történő megtöltése a LEADER programhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések segítése tájépítészek bevonásával a kistelepüléseken, mikrotérségekben A nagyléptékű vízrendezések kapcsán az ökológiai, műszaki és esztétikai szempontok összehangolásának jogszabályi megteremtése, az ezeket koordináló tájépítészi (generáltervezői) szerepkör bevezetése. Az Étv. és OTÉK átfogó, szakmával átbeszélt konszenzusos módosítása, különös tekintettel a köztér szabályozásának kérdéseire, a külterület szabályozásra TELEPÜLÉSI KÖZTÉRI LÉPTÉKŰ SZAKMAPOLITIKAI FELADATOK a köztértervezési, a tájépítész tervellenőri, műszaki ellenőri, és felelős műszaki vezetői jogosultságok megteremtése A települési zöldfelületek ingatlanfejlesztésekhez kötött normatív szabályozásának kidolgozása, szakmai egyeztetése és bevezetése A közterület gazdálkodás települési szabályaira vonatkozó kerettörvény megalkotása (egyeztetetten a szakmai szervezetekkel) A közterületi tervezés ötlet és tervpályázati, valamint közbeszerzési szabályainak kidolgozása a tájépítész szakma bevonásával. a zöldfelületek tervezését, kivitelezését, fenntartását ellátó szakmai szervezetekkel és civil érdekcsoportokkal történő folyamatos és időben megfelelő egyeztető fórum az illetékes tárcá(k) részéről a jogszabályok módosítása esetén. Főkertészi státusz kötelező bevezetése a kerületek, a főváros és a megyei jogú városok esetében, tájépítész mérnök kötelező alkalmazása a 25 ezernél nagyobb lélekszámú településeken. A városi zöldfelületek, közparkok, közkertek, történeti kertek létesítésére, megújítására, városi kisvízfolyás rehabilitációkra kiírt konkrét, nevesített regionális pályázati források, csomagok létrehozása az NFÜ és a regionális fejlesztési ügynökségek keretein belül már ebben, a 2013 ig tartó tervezési időszakban.

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések 2014 20-as fejlesztéspolitika koncepcionális szintjein Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési

Részletesebben

A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS

A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS A VÁROSRENDEZÉS HANYATLÁSA ÉS Egy várostervező morgolódásai Aczél Gábor DLA 2016. 07. 06. MOTTÓ Edgar Degas: Könnyű annak festeni, aki nem tud festeni A VÁROSRENDEZÉS ELHELYEZKEDÉSE AZ URBANISZTIKÁN BELÜL

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Lakossági építkezés Magyarországon

Lakossági építkezés Magyarországon MINISZTERELNÖKSÉG Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Lakossági építkezés Magyarországon AZ ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2015 2015. április 17. Nem a kreativitást és innovációt kell szabályozni,

Részletesebben

TÁJÉPÍTÉSZET HÓNAPJA

TÁJÉPÍTÉSZET HÓNAPJA TÁJÉPÍTÉSZET HÓNAPJA A JÖVŐ TERVEZÉSE, A TERVEZÉS JÖVŐJE című konferencia AZ EURÓPAI TÁJ EGYEZMÉNY MEGVALÓSÍTÁSA programsorozat keretében A konferencia célja, hogy feltárja, miként tud a tájépítészeti

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft.

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL dr. Kukely György Terra Studió Kft. MOTIVÁCIÓ MOTIVÁCIÓ KONCEPCIÓ? TÖBB INVESZTÍCIÓ? TÖBB, JOBB VÁROSI FUNKCIÓ? ANTISZEGREGÁCIÓ? FUNKCIÓBŐVÍTŐ

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Súlypontváltás a városfejlesztés világában

Súlypontváltás a városfejlesztés világában Súlypontváltás a városfejlesztés világában dr. Szaló Péter helyettes államtitkár 2014. május. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között Lipcsei

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Tiszaújváros 2013. március 27. Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referens A lokális és a globális szemlélete

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

AZ 1032-ES AZ 1032/2015 (I.30) KORM. HAT. TARTALMA ÉS KAMARAI máj. 29. VONATKOZÁSAI

AZ 1032-ES AZ 1032/2015 (I.30) KORM. HAT. TARTALMA ÉS KAMARAI máj. 29. VONATKOZÁSAI AZ 1032-ES AZ 1032/2015 (I.30) KORM. HAT. TARTALMA ÉS KAMARAI VONATKOZÁSAI 2015. máj. 29. Célok A lakossági építkezés segítése, gazdaságélénkítés bürokrácia- és költségcsökkentés áttekinthető, ellentmondás-mentes

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Akadályok és lehetőségek

Akadályok és lehetőségek Akadályok és lehetőségek Katasztrófa? London 2010 vagy inkább kaland? A törvény nem ismerése nem mentesít a büntetés alól Nem levezetni; Nem drága, épített tározókban; Nem akkor, amikor már baj van; Nem

Részletesebben

A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete

A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete A Tisza völgy vízkárelhárítási helyzete Láng István Vízkárelhárítási főosztályvezető A Tisza-völgy vízkárelhárítási helyzete rossz Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott helyzet Klimaváltozás kitettség Alulértékelt

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN Csont Csaba Árvízszintek emelkedése Mi a PP public participation szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? A FELADAT

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben