MIT TUD TENNI A TÁJÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁG FEJLŐDÉSÉÉRT?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIT TUD TENNI A TÁJÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁG FEJLŐDÉSÉÉRT?"

Átírás

1 MIT TUD TENNI A TÁJÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁG FEJLŐDÉSÉÉRT? mottó: a jövő évezred gazdasági versenyét az a nemzet fogja megnyerni, amelynek tájait hozzáértő tájépítészek segítségével kreativitásra ösztönző életterekké alakítják át Dr. Mőcsényi Mihály prof. emeritus, Széchenyi díjas tájépítész, a Mezőgazdasági Tudományok Doktora 1. A komplex gondolkodásé a jövő A 2010 ben felállt új kormány első lépéseinek egyikeként összevont minisztériumokat hozott létre, amely azt jelzi, hogy integrált cselekvésben gondolkozik. Ez filozófiájában a tájépítészettel közös alapon álló tett. A korábbi erős ágazati szempontok véleményünk szerint erősen deformálták a komplex szemléletű fejlesztést, az állami és önkormányzati szabályozás szinte minden szintjén. Az ágazati gondolkodás a teljes közigazgatási vertikumot fertőzte, emiatt a szakmai jogszabályok gyakorta átgondolatlanok, az elhatározott fejlesztések sok esetben szűklátókörűek, koncepciótlanok voltak, hiányzott mögülük a megalapozott stratégia. A felállt közös platformon, (azaz ágazati politikákkal való szakítás platformján), a Széchenyi tervhez illeszkedve ajánljuk fel a kormánynak az épített környezet, a vidék, a térségek (azaz a táj) fejlesztési kérdéseiben szakmai segítségünket, az országos, a kiemelt térségi, a megyei, a települési és a közterületi tervezésben felgyűlt szakmai tapasztalatainkat. Annál is inkább, mert mi úgy véljük, hogy minden, az ország fejlesztésére irányuló politika akkor lehet sikeres, ha egyszerre fókuszál a közgazdaság (azaz a piaci tér), a tájgazdaság (azaz a fizikai tér), és a humán erőforrás gazdaság (azaz a szellemi tér) építésére. Az alábbi gondolatsor egyetlen célt szolgál: szeretnénk, ha elindulna a döntéshozók és a tájépítészeti szakterület közötti intenzívebb és folyamatos kommunikáció. 2. Magyarország erőforrásai, a magyar vidékben rejlő lehetőségek Erőforrások, ásványkincsek tekintetében az ország meglehetősen szegény. De van három stratégiai fontosságú és felértékelődő erőforrásunk, ezek az ivóvíz, a termálvíz, valamint a jó minőségű termőföld. A termálvizekre építve olyan balneológiai, gyógyászati, illetve rekreációs központok építhetők, amelyek kiegészítve a jól képzett orvosi szürkeállománnyal adnák a kínálkozó lehetőséget, hogy együttműködéseket kötve az európai egészségbiztosítókkal (és így megszerezve az öregedő Európa biztosítottjainak jelentős számát) mindkét fél számára kedvező egészségipar 1 alapjait fektessük le. Ez nem kizárólag orvosaink megtartását, az egészségügy külső forrásból történő javítását célozhatja, vagy a területünkre áramló (szezonfüggetlen) egészségturizmus bevételeit szaporíthatja, hanem helyzetbe hozza azokat a leszakadó térségeket is, ahol a mezőgazdaság hozzáadott értéket teremtő ágazatait (azaz a kertészeti kultúrákat) lehetséges fejleszteni. A termálenergia ugyanis olcsó fűtési lehetőséget, a föld minősége termesztő közeget, a hatalmas munkaerő felesleg pedig dolgos kezeket jelent, mégpedig a termál egészségcentrumok közelében. Olyan piaci lehetőséget, ahol évi 2 3 millió folyamatosan itt tartózkodó nyugati egészségturistának helyben adható el a kiváló minőségű zöldség gyümölcs, és szőlő és az ebből feldolgozott élelmiszer egy deklaráltan GMO mentes övezetben. 2. A geotermikus grádiensben rejlő energetikai potenciálunk a megújuló energiarészesedésünket javíthatja 3 (és az orosz és közel keleti gáztól való függésünket is oldja). A parti szűrésű vízbázisok, a réteg és karsztvizeink miatt ivóvíz nagyhatalom leszünk egy olyan században, ahol a tudósok szerint az ivóvíz nagyobb fontosságú lesz, mint az olaj. Mindezekre már fel lehet építeni egy országot. Ehhez azonban átgondolt területi tervek, környezeti elemzések, helybiztosítások, terhelhetőségi vizsgálatok kellenek. Olyan szakanyagok és térstruktúrák, amelyet képzett tájépítészek képesek előállítani. Magas minőségű egészségturizmus illetve az egészség megtartása igazán csak rekreációt, pihenést, zöldövezetet, funkciógazdag zöldfelületeket biztosító, minőségi téralakításokkal érhető el. A regenerálódást segítő szolgáltatások mellé felzárkóztathatók a legalább olyan fontos 1 Kapcsolódva a Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipar c. programjához 2 A hozzáadott értéket termelő mezőgazdaság, a termálprojekt és az egészségipar összekapcsolása a Széchenyi tervben az egy évtized múlva ígért egymillió új munkahely alapját teremti meg: helyi erőforrásokra alapozva. 3 Kapcsolódva a Széchenyi Terv Zöld gazdaság programjához 1. oldal

2 egészségmegőrzést célzók: az egészségipar gócpontjai a sportot, mozgást biztosító szabadtéri felületekkel egészíthetők ki (az ország lesújtó egészségügyi statisztikáit tekintve szükséges is azokat kiegészíteni). A mindezeket biztosító téralakítási terveket tájépítészek készítik, a kivitelezés jó műszaki ellenőrzését csak a tájépítészek biztosíthatják e komplex fejlesztésben. 3. A tájépítészet komplex térségi szemléletében rejlő előnyök A 2011 es EU elnökségünk egyik fő témája a Duna Stratégia lesz. A Duna táj fejlesztési kérdései, az ökológiai, műszaki, hajózási, vízbázisvédelmi, árvízvédelmi kérdések összehangolását, a TEN T program minden ágazatot érintő magyarországi végrehajtását egy ágazat nem képes hatékonyan megoldani. Meg kell felelnünk az európai Víz Keretirányelvnek (VKI), amely az ökológiai kérdéseket egyenrangúan tárgyalja a műszakiakkal és a társadalmiakkal. Az ország egyes történelmi borvidékeinek vízzel (a Dunával, a Tiszával, a Balatonnal és a mellékfolyókkal) való szerves kapcsolata felveti az egyes borvidékeknek a Duna stratégiában való szerepeltetését is (és ez pusztán egyetlen példa abból a tájhasználati összefüggésrendszerből, amely e stratégiába illeszthető lehet). Globálisan felértékelődik a folyók ökológiai szerepe és ennek kapcsán olyan rehabilitációja, amely nem pusztán a műszaki, hanem a többfunkciós vízpart használati, a vízminőség javítási, az árvízvédelem mellett a vízmegtartási problémákra is fókuszál. A Kissimmee River esetében 10 éve az illetékes (Egyesült Államok beli) vízügyi vezető egy nemzetközi folyórehabilitációs konferencián büszkén ecsetelte, hogy a 70 es években az ő irányítása alatt kikövezett és kiegyenesített, csatornává fejlesztett folyót most szintén az ő irányítása alatt terveznek vissza természetes állapotúvá. A Dunán (Blochingennél) 15 évvel ezelőtt a VKI atyjaként is ismeretes Klaus Kern vezetésével olyan rehabilitációs sémát alkalmaztak sikerrel, amely egyszerre képes kezelni az árvizet és a kisvizet is, valamint a folyó mellékágait is rehabilitálja. Angliában reneszánszukat élik a kisvízfolyás rehabilitációk: példának okáért a 2012 es olimpiai játékokat London az eddig ipari csatornaként használt Lea folyó torkolatának teljes rehabilitációjára építi fel. A közvetlenül csak a folyókra fókuszáló műszaki tervezésről fokozatosan áttolódik a hangsúly az egész vízgyűjtőt komplexen értelmező tervezésre. A VKI szellemében idehaza elkészült részvízgyűjtő terveknek a területi tervekkel, szabályozókkal (térségi, megyei, helyi) való összhangba hozása nem történt meg, arra csak szakterületünk képes. A vízgyűjtő területek nem ismernek települési, megye vagy régióhatárokat, ezért azok tervezése felveti a tájegységenkénti tervezés (a tájtervezés) szükségességét. A települések és vízfolyásaik szerves kapcsolatának kialakítása nem képzelhető el ilyen tervek nélkül. A települések élhetőségének javításában vízfolyások, közparkok és egyéb szabadterek rendszerré (zöldhálózattá) alakítása szintén aktuális feladata a településfejlesztésnek. A megyék megerősítése csak a megyei területrendezési tervek segítségével, a megyei szintű szabályozás valós erejének felállításával lehetséges. Csak a települési és a megyei önkormányzatok pontosabb fogalmi szétválasztása alapozhatja meg a valós területi tervezést, a tervi hierarchia érvényesülését, ezáltal a hatékonyabb, pontosabb településtervezést. A 3200 önálló települési önkormányzat nem fenntartható. A kormány céljául tűzte ki a közigazgatás karcsúsítását. Ugyanakkor egy egy településcsoport, kistérség tekintetében fel kell tudni vázolni (a helyi erőkkel együtt) a települési együttműködés, a tájgazdálkodás, az infrastruktúra fejlesztés, a közintézményi ellátás, a térségi jövőkép, a közterületi tervezés és a külterületi funkciók kérdéseit, ezért a kis települések együtt tervezésének, a fejlesztések együtt kezelésének, a munkamegosztásnak (azaz a mikrotérségi tervezésnek) a szerepe itthon is felértékelődik. Rengeteg ágazati politikát szükséges újragondolni ezek kapcsán például a hegyvidéki és dombsági szennyvíz elvezetés nonszensz helyzeteit, vagy például az ártéri/hullámtéri területeken elszaporodó építkezéseket (amelyek az át nem gondolt építésügyi szabályok miatt a nemzetgazdaságnak csak az idei árvízi katasztrófában 200 milliárdnyi veszteséget termeltek), az új közlekedési nyomvonalak kijelölésének komplexitását, stb. A jó településfejlesztés, kistérség fejlesztés, a vasúti és közúti nyomvonalvezetés, a vízgazdálkodás, erdő és mezőgazdálkodás, a közterület fejlesztés, a jó energiapolitika nem egyetlen ágazati politika eredménye. A mai területi tervezés és településtervezés fejre állított logikát tükröz. Az ágazatok érdekérvényesítő képessége és ezen érdekek eredője határozza meg a területrendezési tervek, 2. oldal

3 fejlesztési koncepciók irányvonalát. A helyi adottságokra, erőforrásokra alapuló, a fenntarthatóságot figyelembe vevő stratégiákra minden eddiginél nagyobb szükség lenne. A nagy sebességű európai gyorsvasúti nyomvonalak vezetésének a kérdései hamarosan napirendre kerülnek: nem mindegy, hogy mennyire átgondolt döntés születik, mert ez befolyásolja a térszerkezetet regionális léptékben is. Mindezek a térségi tervezés, tájtervezés szükségességét, kikerülhetetlenségét hozzák a felszínre. 4 A sokat hangoztatott megújulásnak alapfeltétele, hogy számba vegyük értékeinket ( országleltárt készítsünk minden értelemben), ugyanis csak az adottságainkra, értékeinkre (természeti, táji, kulturális stb.) építő, fenntarthatóságot figyelembe vevő fejlesztés hozhat sikert hosszú távon. Most kerül a Parlament elé a Nemzeti Értékekről, Nemzeti Kincsekről, Hungarikumokról szóló törvény, amely szellemében szintén ezt a szélesen értelmezett értékközpontúságot helyezi előtérbe: Az érték a mérték. A tájépítészet ebben az értékekre alapozott, integrált szemléletű települési, térségi vidékfejlesztésben, területfejlesztésben nyújthat segítséget. 4. A közterületi minőség kérdései Ha valaki rendszeresen olvassa a városfejlesztéssel, várospolitikával kapcsolatos lakossági közvélemény kutatásokat, akkor egészen biztosan feltűnik neki: a zöldfelületek csökkenéséről, a közterületek minőségéről, a rekreációs és a szabadtéri sportterületek, játszóterek lepusztultságáról, hiányáról, közbiztonsági kérdésekről, a közterület fenntartási hiányosságairól szólnak örök slágerként az elégedetlenségi mutatók. Régóta nem történt e területen önerős (fenntartható) beavatkozás, kizárólag az uniós források hirtelen tőkeinjekciója tartja egyre fogyatkozó lendülettel életben a közterület megújulást. A köztér általában gazdátlan, kiszolgáltatott, korrupciós ügyekkel terhelt, rosszul működik, minőségen aluli a fenntartása, rosszul gazdálkodnak vele az önkormányzatok és nincs megtartó ereje. Hiányzik a legtöbb településünkből az érzelmi töltést, identitást, a szerethetőséget, szabadtéri rekreálódást és a sportot biztosító közterületi minőség. Ezen némileg változtatott a közösségi terek (elsősorban főterek) építéséhez nyújtott uniós tőkeinjekció, amivel a települési közösségek mohón próbálták betömni a több évtizede halmozódó érzelmi hiányt, a környezetkultúrában elsivárosodott élettér helyett akartak újat, közösséget megtartót, egészségesebbet. Nem lehet feltenni vagylagosan a kérdést (helyi gazdaság élénkítés vagy az épített környezet minőségének javítása), mert ez nem vagylagos, hanem egymást erősítő folyamat. Például az urbanizálódott térségeink óriási zöldfelületi deficittel küzdenek, ami ma is kisebbfajta népvándorlásra serkenti a városmagokban élőket a szuburbiák felé: az élhetetlenség és a túlterheltség negatív spirálba kényszeríti az agglomerálódó térségek fejlődését, mindez a város és az infrastruktúra rossz (pazarló) használatára ösztönöz. Hogy miféle gazdasági erő lakozik a környezetminőségben, az a nyugati világ városfejlődési folyamataiból jól kielemezhető. A katalán Barcelona másfél évtizede éppen a közterületeinek megújításával adott új lendületet a városi ingatlanfelértékelődésnek (barcelonai modell), amelyet a nyugat európai nagyvárosok szinte azonnal és sorra követtek. A hollandok a Green City mozgalom keretein belül olyan közgazdasági kutatásokat kezdeményeztek, amelyek azt igazolták: egy holland nagyvároson belül egy egységnyi zöldfelület fejlesztés a városnak hat egységnyi gazdasági hasznot hajt. A Green City mozgalom terjedőben van Európán belül: 2009 októberében Strasbourgban, az Európa Parlament plenáris üléstermében tartottak egész napos plenáris Green City fórumot, ahol a tagországok zöme miniszteri szintű politikai delegációkkal képviseltette magát. Ennek hatására 2010 ben megalakult idehaza is a Magyar Green City Tanács a hazai szakmai szervezetek összefogásával, mely céljainak eléréséhez szintén keresi a szélesebb együttműködés lehetőségeit a döntéshozással. A Távol Kelet kistigrisei közül az innovációs (kreatív) tőke által legvonzóbbnak tartott Szingapúr ( Kelet Svájca ) radikális zöldfelületi programot hajt végre több mint három évtizede, hogy a K+F ágazat magasan kvalifikált szakembereit (családostul) a térségbe csábítsa 5. 4 Kapcsolódva a Széchenyi Terv Otthonteremtés és Tranzitgazdaság programjához 5 A Széchenyi Tervben megfogalmazott Tudomány Innováció Növekedés program nem hajtható végre a kreatív ipar és a kreatívok (szürkeállomány) helyben tartása nélkül. Ez a célcsoport mobilis, nem elsősorban a fizetés, hanem a feladat érdekli és röghöz kötni háromféle szolgáltatással lehet: jó egészségügyi szolgáltatások (1) jó oktatási rendszer (2). 3. oldal

4 A másik kistigris (Szöul) polgármestere a belváros emeletes autópályáját bontotta le, hogy alóla kibányásszon egy már rég elapadt patakocskát, a város szívcsakráját, amelynek a partját ma közparkok tagolják. A szöuli belváros ingatlanértéke az egekbe szökött, a polgármester pedig mennybe ment. 5. A jogszabályi beavatkozások szükségessége A mai intézményi, jogszabályi és szabványügyi háttér nagyon hiányos és kedvezőtlen a hazai tájépítészet kibontakozásához, a szakma jogszabályi alapjai idehaza nincsenek meg teljeskörűen, a meglévők pedig folyamatosan csorbulnak. Az ÁSZ 2009 ben, a zöldfelületi fejlesztések átfogó vizsgálatakor óriási hiányosságokat tárt fel az önkormányzati struktúrákban, és jelentésében egy zöldfelület gazdálkodási kerettörvény létrejöttét sürgeti. Az előző kormány gyorsításai alapjaiban rengették meg a táj, a vidék, a köztér, a zöldfelületek minőségi fejleszthetőségét. AZ EU elvárásokat véleményünk szerint a korábbi kormány szinte versengve teljesítette túl, saját érdekeinket pedig önként megcsorbította. A gyorsítás nem oldott meg semmit, viszont számos problémát kiélezett az épített környezetért felelősséget érző szakmákon belül, akikkel ezen jogszabályok egyeztetése teljesen elmaradt. Át kell tekinteni véleményünk szerint a tervezés teljes rendszerét. Odáig jutottunk, hogy az országos és a települési politika (amely értékgazdálkodásban, és érdekek egyeztetésében gondolkodik) hiába teszi fel a mérnökszakmáknak a kérdéseket, a bemerevített (ezáltal hatástalanított) tervezési rendszer nem tud azokra olyan válaszokat és stratégiákat kínálni, amelyek a geopolitika (piac) és az identitáspolitika (polgár) számára emészthető és értelmezhető, így a tervek nem töltik be a politikát segítő, visszacsatoló szerepüket. A köztértervezés tervezői és szakértői jogosultsági kérdései nem tisztázottak, a tisztázatlanság a minőség rovására megy. Az EU jogharmonizációs elvárásainak indokolatlan túlteljesítése a tervezői jogosultságnak az elmúlt időszakban túlzott liberalizálása a tervek és az épített környezet minőségét veszélyezteti. Nincsenek a településeken a zöldfelületek és a közterek fejlesztési programjával, rendezésével, fenntartásával átfogó módon, automatikusan megbízott felügyeleti szervek. Nincsenek olyan szakmai irányítók, akik tervszerűen meg tudnák szervezni a települési közmunkát, a hármas hasznot (a segélyért munkával fizetést, a munkában tartást szolgáló tréninget, és a közterületeken uralkodó rend biztosítását) eredményező közterületi munkavégzést. Hiányzik a fogódzókat adó tervtartalmi háttér (a települések sem tudják, hogy milyen minőséget és tartalmat kérjenek számon), nincs szabványa a zöldfelületeknek, fasorok védőtávolságának, zöldtetőknek, zöldhomlokzatoknak. Jó jogszabályi háttér nélkül lehetetlen a hely szellemére, a magyar sajátosságokra építő, polgárainak érzelmi kötődést és identitást adó, társadalomépítő közterek, közparkok, sport területek, parkerdők, vízpartok, sétányok, tájak, azaz kreatív életterek létrehozása. Ezek megteremtésében kérjük a kormányzat segítségét, egyben további párbeszéd folytatását kezdeményezzük kamarai és civil szövetségi szervezeteinken keresztül. A csatolt mellékletben röviden összefoglaltuk, hogy milyen lépésekben látjuk a kibontakozás lehetőségét, amelyet megfontolásra ajánlunk a további diskurzus reményében. Hivatalos kapcsolatfelvételre alkalmas tájépítész szervezeteink: Magyar Építész Kamara Táj és Kertépítész Tagozata (MÉK TKT) postacím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége (MKTSZ) postacím: 1116 Budapest Verbéna u 8. egészséges, rekreációra, sportolásra, szabadidő eltöltésre alkalmas, zöldfelületben gazdag táji környezet (3). Ez utóbbi jelentőségét ismerte fel Szingapúr, Stockholm, Malmö, Vancouver, Boston, San Francisco, London, amelyek a városok élhetőségi indexének első helyeit foglalják el és jelenleg a tudás alapú gazdaság fellegvárai. 4. oldal

5 MELLÉKLET A TÁJÉPÍTÉSZEK ÁLTAL SZORGALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZAKMAPOLITIKAI LÉPÉSEK Az Európai Tájegyezményből levezetett Táj törvény létrehozása Az Országos Építésügyi Fórum és Országos Vidékfejlesztési Fórum létrehozása és abban a tájépítész képviselet (kamara, szakmai szövetség) biztosítása A Mérnöki Kamara és az Építész Kamara részleges integrálása: közösen üzemeltetett etikai fegyelmi testület és tervezői névjegyzék. A kamarai hatáskör növelése a jogszabály előkészítésekben: Dereguláció, egyszerűsítés, jogszabály felülvizsgálat (jobbítás) Országos Szabadtér építészeti (Tájépítészeti) Tervzsűri létrehozása a kiemelt közterületi projektek (közérdekű) minőségi kontrolja érdekében. A tájépítészet (a kertművészet és a környezetkultúra) integrálása a Nemzeti Kulturális Alap pályázataiba és programjaiba Kötelező helyi területfejlesztési adó: A területfelhasználás átminősítésének megadóztatása : az önkormányzati külterület gazdálkodás megteremtése Önkormányzati közterület gazdálkodási Alapok létrehozása: a közterületen képződő javaknak (pl. reklám, parkolás, helyfoglalás) a közterületbe történő visszaforgatása A közmű és útszabványok újraértékelése, zöldtető szabvány kidolgozása a zöldfelületekben gazdag, vonzó közösségi terek fejlesztése érdekében. A komplex hatásvizsgálat intézményének erősítése, a hatásvizsgálatot készítők függetlenítése a megbízói érdekektől A középfokú oktatás rendszerén belül (a művészettörténeti törzsanyag oktatásán belül) a kertművészet történet oktatásának meghonosítása, a földrajz oktatás keretén belül pedig a területi tervezés fogalmainak és törekvéseinek (országos terv, kiemelt térségi tervek, kistérségek) megismertetése TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI LÉPTÉKŰ SZAKMAPOLITIKAI FELADATOK A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben a tervhierarchia megvalósulásának biztosítása a helyi és a megyei önkormányzatok feladat és hatásköreinek módosításával. Az Országos Területrendezési Terv és a megyei tervek tartalmának, viszonyának újrahangolása, valós stratégiai tervezési alapon. A tervezési jogosultságok felülvizsgálata és harmonizációja, a vezető tervezői státusz rendezése Megyei szintű tájintézetek létrehozása, amelyek a térbeli folyamatokat, az uniós források felhasználását monitorozzák és kutatják, visszacsatolásként szakmai ajánlásokkal, jogszabályi előkészítésben történő munkával, állásfoglalásokkal és tanácsadással látják el a szakpolitikát. A kiemelt térségek számának növelése és törvényi megerősítése. A történeti táj és a történeti települési táj nemzetközi egyezményekből származó kategóriáinak tartalommal (tervezési, jogszabályi, eljárásrendi) történő megtöltése a LEADER programhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések segítése tájépítészek bevonásával a kistelepüléseken, mikrotérségekben A nagyléptékű vízrendezések kapcsán az ökológiai, műszaki és esztétikai szempontok összehangolásának jogszabályi megteremtése, az ezeket koordináló tájépítészi (generáltervezői) szerepkör bevezetése. Az Étv. és OTÉK átfogó, szakmával átbeszélt konszenzusos módosítása, különös tekintettel a köztér szabályozásának kérdéseire, a külterület szabályozásra TELEPÜLÉSI KÖZTÉRI LÉPTÉKŰ SZAKMAPOLITIKAI FELADATOK a köztértervezési, a tájépítész tervellenőri, műszaki ellenőri, és felelős műszaki vezetői jogosultságok megteremtése A települési zöldfelületek ingatlanfejlesztésekhez kötött normatív szabályozásának kidolgozása, szakmai egyeztetése és bevezetése A közterület gazdálkodás települési szabályaira vonatkozó kerettörvény megalkotása (egyeztetetten a szakmai szervezetekkel) A közterületi tervezés ötlet és tervpályázati, valamint közbeszerzési szabályainak kidolgozása a tájépítész szakma bevonásával. a zöldfelületek tervezését, kivitelezését, fenntartását ellátó szakmai szervezetekkel és civil érdekcsoportokkal történő folyamatos és időben megfelelő egyeztető fórum az illetékes tárcá(k) részéről a jogszabályok módosítása esetén. Főkertészi státusz kötelező bevezetése a kerületek, a főváros és a megyei jogú városok esetében, tájépítész mérnök kötelező alkalmazása a 25 ezernél nagyobb lélekszámú településeken. A városi zöldfelületek, közparkok, közkertek, történeti kertek létesítésére, megújítására, városi kisvízfolyás rehabilitációkra kiírt konkrét, nevesített regionális pályázati források, csomagok létrehozása az NFÜ és a regionális fejlesztési ügynökségek keretein belül már ebben, a 2013 ig tartó tervezési időszakban.

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL I NT E GR Á L TT E L E P ÜL É S F E J L E S Z T É S I S T R A T É GI A ME GAL AP OZ ÓMUNK AR É S Z/S T R A T É GI AI MUNK AR É S Z 2014.J ÚNI US MEGBÍZÓ:BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI IRÁNYÍTÓ:

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/219-3/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. Filepné Kovács Krisztina

TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. Filepné Kovács Krisztina TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ Filepné Kovács Krisztina Budapest, 2013 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 31-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag)

Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 I. (agrár, élelmiszer, környezet és vidékstratégiai tézisek) (vitaanyag) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért Ez

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2015. ÉVI 2/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. március 9. PEST MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2020 Project: Pest Megyei Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben