Melegvíz a konnektorban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melegvíz a konnektorban"

Átírás

1 Melegvíz a konnektorban (A geotermikus energia alternatív hasznosításának gazdaságossági kérdései Magyarországon) Készítette: Balogh Edmond november 30. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Témafelvetés A dolgozatban megválaszolandó kérdések Geotermikus körkép A magyar geotermikus adottságok A fejlődés gátjai Hátráltató környezeti tényezők Jogi akadályok A hőszivattyús hasznosítás Mire jó a hőszívattyú? A szerkezet működési elve Hatékonysági kérdések Megtérül-e a beruházás? Külföldi terjedés vs. magyar problémák Áramtermelés termálvízből A projekt A geotermikus erőmű Beruházás, megtérülés Konklúzió Felhasznált források:

3 1. Bevezető 1.1. Témafelvetés Magyarország alatt egy igen értékes kincs lapul: a föld kifogyhatatlan hője. Ezt a geotermikus energiát hazánkban már több helyen hasznosítják épületek, üvegházak fűtésére, de annak ellenére, hogy adottságaink ezen a téren igen jónak mondhatóak, ha szemügyre veszünk egy átlagos magyar háztartást, mégsem találunk hőszivattyúra utaló lyukakat a kertben, nem a föld hője által felmelegített vízben fürdik a család, és az elektromos vezetékek másik végén sem egy geotermikus erőmű gőzturbinája zakatol. Ez az ellentmondásos helyzet az, ami felkeltette érdeklődésemet, és elemzésemben ennek sarkalatos pontjait próbálom feszegetni A dolgozatban megválaszolandó kérdések Dolgozatom fő kérdése az, hogy a geotermális energiának milyen idáig Magyarországon nem elterjedt alternatív hasznosítási módjai működhetnek gazdaságosan hazánkban. A már jelenleg működő módszerek (termálvíz kinyeréssel történő távfűtés, mezőgazdasági hasznosítás üvegházak fűtésére) elemzésétől eltekintek, és a hőszivattyús energiakinyerést, valamint - egy konkrét eseten keresztül a termálvíz elektromos energia előállítására történő felhasználását veszem nagyító alá, különös tekintettel ezek gazdasági dimenziójára

4 2. Geotermikus körkép Ebben a részben röviden áttekintést próbálok adni a jelenlegi magyarországi helyzetről a geotermikus energia hasznosítása kapcsán. Csak azon tényezőkre térek ki, amelyek a további elemzéshez szükségesek A magyar geotermikus adottságok Hazánk geotermikus energia terén kedvező helyzetben van: A Föld belseje felé haladva kilométerenként o C-kal emelkedik a hőmérséklet - míg ez az érték máshol átlagosan o C -, így a 2 km mélyen fekvő egyes felszín alatti vizeink hőmérséklete meghaladja a 100 o C-ot. Becsült termálvíz készletünk 2500 km 3, amelyben több, mint PJ (petajoule) energia rejlik. (Magyar Geológiai Szolgálat, 2004) 2.2. A fejlődés gátjai Jelenleg a földhő hasznosítása, illetve annak további fejlesztése előtt többféle akadály is tornyosul: természeti környezet tökéletlensége csak bizonyos helyeken vet fel problémákat, míg a hátráltató szabályok szinte minden energiahasznosítót érintenek. Ezek a tényezők főként a kitermelés gazdaságosságára vannak kedvezőtlen hatással, azért jelentenek korlátokat Hátráltató környezeti tényezők A már vázolt jó általános adottságok mellett sokfajta probléma felmerül a termálvizek hasznosítása kapcsán: A hévizek kinyerésénél - az esetleges kőzettani akadályok mellett - felmerül egy hatékonysági szempontból nagyon fontos kérdés: a hőmérséklet. Hazánkban a jelenleg feltárt, kinyerhető termálvíz-készletek nagy részének hőmérséklete elmarad attól a o C-os elméleti határtól, ami fölött már joggal feltételezhető, hogy a hasznosítás igen kedvező gazdasági lehetőségeket rejt magában. (Csontos, 2005) Azonban ha a felszín alól előtörő víz hőmérséklete eléri a o C-ot, újabb problémával, a túlnyomással kell szembenézni, ami szintén akadályozza a kitermelést Az ilyen jellegű termálvíz-készletek kiaknázása még új terület, amely nagy lehetőségeket - 3 -

5 tartogathat magában. (A MOL Rt ben úttörőként indított projektet a Fábiánsebestyén térségében talált, megközelítőleg 170 o C -os hőmérsékletű termálvízkészlet kinyerésére.) (MGTE, 1998) Jogi akadályok 1 A környezetvédelmi szabályozások főként a termálvíz kitermelését érintik, mivel a jelenleg érvényes rendelkezések alapján a teljes kinyert vízmennyiséget kötelezők visszasajtolni a talaj azon részébe, ahonnan származik. (Ha ez nem történik meg, a kitermelőt szennyvízbírság fizetésére kötelezhetik, aminek nagysága az utóbbi időszakban jelentősen nőtt.) Ez a fajta szabályozás európai viszonylatban is igen szigorúnak minősül, és igencsak megnehezíti a megújuló energiaforrások ezen vállfajának kiaknázását (Kővári, 2005). A visszasajtolási kötelezettség több problémát is okoz a hasznosítás során. Egyrészt egy visszasajtoló kút létesítése millió Ft-ba is belekerül, és víznyerő kutanként akár 2-3 telepítésére is szükség lehet, a vízhozam függvényében. A költségek mellett a szabályozás technológiai buktatókat is tartogat: a homokkőbe visszasajtolás még szinte kísérleti technológia, így megvalósítása jóval drágább, nehezebb, és a technológiai alapjai bizonytalanok. Emellett megjelenik a visszasajtolás egy másik környezeti kockázata is: ha nem a megfelelő helyre engedik vissza a vizet, fennáll annak a veszélye is, hogy az alacsony hőmérsékletű termálvíz lehűti a föld alatti készleteket. A szabályozás szigorúságát a vízkiszivattyúzás miatt bekövetkező rétegnyomáscsökkenéssel indokolják, azonban kérdéses, hogy ezt az esetleges nyomáscsökkenést ténylegesen mi okozza (néhány helyen pl. kiderült, hogy a közeli bányászati tevékenység volt érte a felelős), ráadásul ez a csökkenés az utóbbi időben a legtöbb helyen megállt. Ennek lehet az oka az is, hogy a szabályozás megfelelő volt, elérte célját, de ha figyelembe vesszük, hogy nagyon sok helyen máig sem tudták megvalósítani a termálvíz visszajuttatását az eredeti talajrétegbe, és valószínűleg a rétegnyomásra más tényezők hatására állt vissza az eredti szintre, érthető, hogy a szakértők szerint ez a szabályozás tarthatatlan, és sok helyen fölösleges (az ivóvíz minőségű termálvizet lehetne másképp hasznosítani). 1 Csontos, 2005 és Kujbus, 2005 alapján - 4 -

6 3. A hőszivattyús hasznosítás A Föld belsejében rejlő hőenergia alternatív (kevésbé megszokott) hasznosítási módjai közül elsőként a hőszivattyúval történő energiafelhasználást vesszük nagyító alá Mire jó a hőszívattyú? A geotermikus energia forrása a bolygónk belsejében uralkodó magas hőmérséklet. Ennek hasznosításában nagyrészt természetes úton képződött mélységi vizeinket alkalmazzuk, mint szállító közeget. Az utóbbi időben azonban világszerte egyre többet lehet hallani egy új módszerről: a hőszivattyúzásról. Ennek segítségével mi biztosítunk mesterségesen egy energiaszállító közeget, és így már 8-10 o C-nyi többlethőt is hasznosítani tudunk. A módszer lényege, hogy egy elmés (ámde nem bonyolult elven működő) szerkezet elszállítja a föld alatti hőt hozzánk, amit mi szabadon hasznosíthatunk, például épületek fűtésére, vízmelegítésre, vagy akár mezőgazdasági célokra (üvegházakhoz). Nem csak közvetlenül a Föld belsejéből vonhatunk el hőt a segítségével: alkalmas többek között arra is, hogy a fűtőrendszerből visszatérő, alacsonyabb hőmérsékletű - de a környezetétől még melegebb - termálvízből nyerjen hőenrgiát, javítva a kihasználás hatásfokát, támogatva a direkt termálvizes fűtőrendszereket. Emellett a hőszivattyút hűtésre is lehet alkalmazni, a folyamat megfordításával. Ekkor a fölösleges hőt elvezetjük a föld belsejébe, vagyis a hideget szivattyúzzuk ki A szerkezet működési elve 2 Mivel ez az elemzés nem műszaki indíttatású, csak nagyvonalakban tekintjük át a működési mechanizmust. Erre azért is szükség van, hogy a későbbiekben megérthessünk bizonyos anyagi megtérülést befolyásoló faktorokat. A hőszivattyú esetében is van szállító közeg: egy nagyon alacsony (2-10 o C) forráspontú anyag, amelyet a talajban lévő csőrendszerben keringetnek. Az anyag átveszi a föld energiáját (gáz halmazállapotúvá alakul), ennek nyomását (hőmérsékletét) egy 2 Hajdú, 2005 alapján - 5 -

7 kompresszor tovább emeli. (A kompresszor működtetéséhez villamos energia szükséges, ami a hatékonyságot jelentősen csökkentheti.) Ezután a fűtendő közegben leadja hőenergiáját, visszaalakul folyadékká, és a körfolyamat kezdődik elölről (1. ábra). 1. ábra: A hőszivattyú működése 3.3. Hatékonysági kérdések Forrás: A hőszivattyú, mint környezetbarát technológia alkalmazása kapcsán kissé paradox helyzetben vagyunk: a szerkezet működéséhez szükséges áram előállítása ugyanis történhet olyan hőerőműben is, amelynek káros anyag kibocsátása igen magas, és ebben az esetben bár a szivattyú működési helyén nincs emisszió a technológia nem teljesen környezetbarát. Más a helyzet akkor, ha a szükséges áramot például szél-, nap- vagy vízenergiával termelik meg, így teljesen környezetkímélő lehet a rendszer. (Csontos, 2005) Kérdéses emellett, hogy a villanyáramot milyen hatékonysággal használja fel a rendszer, és egy egység villamos energiából mekkora mennyiségű hőenergiát lehet előállítani. Ezt az arányt nevezik teljesítménytényezőnek (COP). Ha értéke 4 körüli (tehát egy egység villamos energiából 4 egység hőenergia képződik), illetve attól nagyobb, akkor a hőszivattyúzás hatékonynak mondható, ellenkező esetben ez kérdéses. (Komlós, 2004) Ha végiggondoljuk a folyamatot, előfordulhat olyan eset, hogy egy gázfűtésű hőerőműben megtermelik az áramot, azt elszállítják a hőszivattyúhoz, ami biztosítja a fűtést. Ha ehhez egy alacsony teljesítménytényező párosul, érdemes végiggondolni, hogy egy gázfűtéses rendszer nem lenne e hatékonyabb, közel annyi (netán kevesebb) káros anyag emisszióval. Egy ilyen szituációban a tisztánlátáshoz szükség van a gazdasági faktorok ismeretére is

8 3.4. Megtérül-e a beruházás? Egy hőszivattyús fűtési rendszerért jelenleg többszörösét kell fizetnünk egy gáztüzelésű rendszer árának. Ma egy 200 m 2 alapterületű épület hőszivattyús fűtési rendszere 4-4,5 millió Ft-ba kerül a belső hőelosztó rendszer (fűtés-csövek, radiátorok) nélkül (Csontos, 2005), így érthető, hogy az átlag-háztartásokban miért nem terjed ez a rendszer, ráadásul hazánkban az ehhez hasonló beruházások nem kapnak anyagi támogatást (Ződi, 2005). Amennyiben a beruházást sikerül megvalósítani a magas költségek mellett is, a következő kérdés az, mennyi hasznot hozott a konyhára a modern rendszer kialakítása. Szakértői vélemények szerint előfordulhat, hogy egy 20 millió Ft értékű hőszivattyús rendszer (amennyiben megfelelően működik) évi Ft megtakarítást eredményez egy ugyanilyen teljesítményű gázfűtéses rendszerhez képest, amelynek ára jóval alacsonyabb (Csontos, 2005)..Így könnyen belátható, hogy egy ilyen beruházás megtérülési ideje több mint 10 év (a gázfűtéses rendszer árától függően), bár ebbe kétségtelenül nem számoltuk bele a környezeti hasznokat, amit a kisebb emisszió okozhat Külföldi terjedés vs. magyar problémák Világszerte nagyon sok helyen használják a hőszivattyút, több mint 90 millió működik belőle bolygónkon (Ződi, 2005). A 2. ábrán látható, hogy Svájcban és Németországban hány új hőszivattyút telepítettek évente 1978-tól. Mindkét országban növekedő tendenciát figyelhetünk meg a közelmúltban. 2. ábra: A hőszivattyúk terjedése külföldön Forrás:

9 Több tényezőre is visszavezethető, hogy az elterjedtség ilyen magas világszerte. Ezek jó része hazánkra nem jellemző, így megmutatkoznak bennük a magyar lemaradás okai is. Az alábbiakban láthatunk néhányat ezek közül 3 : o Egyes országokban államilag támogatják az ilyen projekteket, mivel kímélik a környezetet; o Ahol a villamos energia arányaiban olcsóbb, mint a térségre jellemző fűtőanyag (pl. Svájcban az viszonylag drága olajfűtés eléggé elterjedt), akkor a rendszer gazdaságilag jóval hatékonyabb ; o Szélsőségesebb éghajlatú területeken, ahol nyáron nagy igény van a hűtésre, a hőszivattyúval megoldhatják ezt is, ráadásul a légbefúvós klímaberendezések káros hatásai (baktériumok befújása, kellemetlen levegőáramlás) nélkül. o Fűtőanyaggal (pl. vezetékes gáz) ellátatlan, de villanyárammal rendelkező területeken (ez külföldön és hazánkban is egyaránt szóba jöhet); Ebben a fejezetben láthattuk, hogy milyen előnyei és hátrányai a geotermális energia hőszivattyús felhasználásának, melyek a hatékonyságot és gazdaságosságot befolyásoló tényezők, és hogyan alakulnak ezek hazánkban és külföldön. 3 Komlós, 2005; Hajdú 2005; és Csontos, 2005; alapján - 8 -

10 4. Áramtermelés termálvízből A geotermikus energia alternatív hasznosításának másik lehetősége, amivel foglalkozni szeretnék, a termálvizek villamos energia előállításra történő felhasználása. Ez egy teljesen feltöretlen terület Magyarországon: jelenleg nincs geotermikus erőművünk (Kujbus, 2005). Az elemzés ezen részében arra kívánok rávilágítani, milyen lehetőségek rejlenek a hazai hasznosításában, és ennek - az előző rész analógiájára - milyen gazdasági illetve hatékonysági vonzatai vannak, mindezt a MOL Rt. egy hasonló jellegű projektjén végigvezetve A projekt A MOL nemcsak hazánkban, hanem a Közép-Európában is egyedülálló projekt megvalósítására készül: A Zala-megyei Iklódbördöce község mellett egy 2-5 MW teljesítményű geotermikus erőművet kíván létrehozni. A tervek szerint 2006-ban zajlana le a tesztelés, amellyel felmérnék, mekkora vízhozamú és hőmérsékletű hévízi kút létesíthető a tervezett helyen. Ez határozná meg, hogy a későbbiekben (ha minden jól alakul, már 2007-ben) mekkora kapacitású erőműblokkot telepíthetnének. Felmerülhet bennünk a kérdés: Miért pont a MOL kezdett bele egy ilyen beruházásba, hiszen ennek nincs köze sem olajhoz, sem földgázhoz hihetnénk elsőre. Ha azonban kicsit mélyebben belegondolunk, láthatjuk, hogy a MOL tevékenységével lefedi a teljes ellátási láncot egyes energiahordozók terén: kitermel a földből, hasznosítható terméket képez a nyersanyagból, majd értékesíti azt. Tulajdonképpen a geotermikus erőműnél sem működne ez másképp: Kitermelik a termálvizet, hasznosítható villamosenergiává alakítják, majd ezt értékesítik. Ráadásul a szénhidrogénekhez is van köze: az ország hévíz kútjainak jelentős részét kőolaj vagy földgáz után kutatva találták (Csontos, 2005), így a MOL több olyan használaton kívüli kúttal is rendelkezik (pl. Iklódbördöce térségében), amely átalakítható termálvíz kinyerésére

11 4.2. A geotermikus erőmű A teljes folyamat megértése végett röviden ismertetném a geotermikus erőmű jellemzőit, működési elvét. A szerkezet alapja egy gőzturbina, amit a termálvízből átalakított (légnyomás növelés/csökkentés által) gőz hajt meg. Lényegében egy normál hőerőműhöz képest az az elvi különbség, hogy itt a vizet nem szén-, olaj- vagy gáztüzeléssel melegítik fel (az égés melléktermékeivel károsítva a környezetet), hanem a Föld belső hőenergiáját alkalmazzák erre a célra. Az erőművet akkor lehet - a MOL tanulmányai szerint gazdaságosan üzemeltetni, ha a víz hőmérséklete meghaladja a 120 o C-ot, bár pl. Ausztráliában működik egy 99 o C-os vizet hasznosító erőmű. A telepítendő blokk teljesítménye 2-5 megawatt között lesz, évente 8000 órán keresztül termeli majd az áramot (míg pl. egy szélerőmű, ami hasonlóan környezetbarát, csak évi órát működhet hazánkban). Viszonyítási alapként: a fürstenfeldi (Ausztria) erőmű teljesítménye 1 MW, míg a legnagyobb német (Unterhalting melletti) erőmű teljesítménye 3,7 MW. A tervezett erőmű jelenlegi állapot szerint túlszárnyalhatja ezeket, bár az osztrákok egy sziklaerőmű építésébe kezdtek, amely nem meglévő felszín alatti vízkészletet használna, hanem egy 4,5 km mély furaton keresztül forrő sziklába vezetnének vizet, ezzel felmelegítve (HDR technológia). Ezzel a módszerrel a tervek szerint atomreaktorokkal összemérhető nagyságú teljesítményt lehetne elérni. (MTI, ) 4.3. Beruházás, megtérülés Az erőmű kivitelezéséhez szükséges beruházásokat két csoportba oszthatjuk: a felszín alatti eszközökre (kutak, csővezeték, szivattyúk), illetve a felszíni eszközökre (erőműblokk, áram-távvezeték hálózatra csatlakozás) megvalósítására. A felszín alatti költségigényt tekintve a MOL viszonylag jó helyzetben van, hiszen ott már rendelkezik szénhidrogén-kutakkal, amiket átalakíthat víznyerő egységekké. Egy új 3-3,5 km-es kút telepítése 600 millió forint körül van, az átalakítással viszont megtakarítható a zöldmezős beruházás 30-50%-a

12 A felszíni rendszereket kivitelezését nemzetközi pályáztat keretében kívánják megvalósítani, aminek költsége a tervek szerint meghaladja az 1 milliárd forintot. Emellett még megjelenik a próbaüzem 800 millió forintos költsége is, ezáltal a MOL igen nagy kockázatot vállal (Kővári, 2005). Mindent összevetve, a 2-5 megawattos tartományban 1 MW erőművi teljesítmény létesítése szakértői becslések szerint millió Ft közötti összegre rúg. Természetesen a méretgazdaságosság elvén minél nagyobb a teljesítmény, annál kisebb az egységköltség. A MOL várakozásai alapján a villamos-energiát 23 Ft/kWh áron fogják tőlük átvenni, így a költségekkel szembeállíthatjuk a bevételeket: évi 8000 óra alatt, 2 MW/h teljesítménnyel számolva ez 184 milliós éves bevételt jelent, 1,2-2 milliárd Ft kiadás mellett. Ebből kiszámolható, hogy a beruházás 10 és 27 év között térül meg, 8 %-os tőkeköltséggel kalkulálva, vagyis a vállalat nagy kockázatot vállal a projekt megvalósításával. (A számításokat a melléklet tartalmazza.) 5. Konklúzió Az elemzés végén térjünk vissza a kezdeti kérdésre, problémakörre: Láthattuk, hogy mind a hőszivattyús energiahasznosítás, mind a geotermikus erőmű működhet hazánkban hatékonyan és gazdaságosan, azonban ehhez a körülmények nem nevezhetők stabilnak. Többfajta akadály is hárul a fejlődés elé, gondoljunk csak az esetleges kedvezőtlen környezeti viszonyokra, a megújuló energia ezen formáját hátráltató szabályozásokra, vagy a beruházások nagy kockázatára, tőkeigényére. Mindezeket részletesen végigvezetve kiderült számunkra, hogy a problémák ellenére van arra lehetőség, hogy kihasználjuk a természet ezen ajándékát, az országunk alatt rejlő geotermikus energiát, és joggal bízhatunk abban, hogy a fejlődés, az új technológiák által, és az akadályok elhárítása után a jövő generáció számára a Föld hőenergiája az egyik legfontosabb és legnagyobb mértékben kihasznált energiaforrás lesz

13 Melléklet A MOL-beruházás megtérülési idejének kiszámítása (r = 8%) Évek Diszkonttényező Várható bevétel Bevétel jelenértéke Összbevétel 1 1, ,37 2 1, ,75 328,12 3 1, ,07 474,19 4 1, ,25 609,43 5 1, ,23 734,66 6 1, ,95 850,61 7 1, ,36 957,97 8 1, , ,38 9 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Felhasznált források: 1. Csontos Lajossal, a Magyar Geotermális Egyesület szakértőjével november 08-án folytatott interjú 2. Kujbus Attilával, a MOL geotermikus projektjének vezetőjével november 17-én lefolytatott interjú. 3. Hajdú György: A hőszivattyú a jövő energiaforrása. Inco Magazin, 6. szám. Forrás: http;//www.inco.hu/inco6/innova/cikk3h.htm, Letöltés ideje: Komlós Ferenc: A környezet energiáját hasznosító hőszivattyús rendszer. Zöldtech Magazin, Komlós Ferenc: Hőszivattyúk és a megújuló energiaforrások épületgépészeti alkalmazása. Építésügyi Szemle, 47. évfolyam, 2005/3 6. Kontra J.: Hévízhasznosítás. Műegyetem Kiadó, Kővári Balázs: A MOL és a gőzüzletág. Figyelő, Magyar Geológiai Szolgálat: Magyarország ásványvagyona Forrás: http;//www.mgsz.hu/magyar/asvvagy/index.html; Letöltés ideje: Magyar Geotermális Egyesület (MGTE): A termálenergia hasznosítás koncepciója. Szerzői kiadás, MTI: Sziklaerőmű épül Ausztriában Forrás: 11. Ződi Péter: Földhővel fűtött ház. RTL Klub online,

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3.

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3. 1. Beadandó Feladat Az alternatív energia felhasználása Budapest, 2009. október 3. 2. oldal Az alternatív energia felhasználása Tartalomjegyzék: AZ ALTERNATÍV ENERGIA... 3 NAPENERGIA... 3 A NAPELEM...

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Tartalom A GeoSEE projekt és résztvevői 4 Magyarország geotermikus potenciálja és lehetőségei 5 Termálvizek

Részletesebben

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I Jelen írásomban a háztartási hőtermelési célra használható megújuló energiák összehasonlításával foglalkozom. A geotermikus energiát (hőszivattyús

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS Tumik Tamás esettanulmány Miskolci Egyetem

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

Energia és közgazdaságtan

Energia és közgazdaságtan MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET HOZZÁJÁRULÁS AZ MTA ENERGIASTRATÉGIAI MUNNKABIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ ANYAGHOZ Energia és közgazdaságtan Készítette: Hugyecz Attila MTA VKI, kutató

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma Geotermikus energia Monoki Ákos Fogalma Geotermikus energia, geotermális energia: Tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hő-áramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI

GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI GEOTERMIKUS ENERGIA, MISKOLC LEHETŐSÉGEI Mit jelent az alternatív energiaforrás? Az alternatív energiaforrás az az energiahordozó, amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének alternatívájaként valamilyen

Részletesebben