TDK DOLGOZAT. Készítette: Szita Balázs Gábor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TDK DOLGOZAT. Készítette: Szita Balázs Gábor"

Átírás

1 TDK DOLGOZAT Készítette: Szita Balázs Gábor 2007

2 A HAZAI FÜRDŐK GAZDASÁGOSSÁGI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA RUGALMAS TERVKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSSAL THE PROMOTION OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE BATH OF HUNGARY WITH ELASTIC COSTPLANNING Szita Balázs Gábor Belső konzulens: Böcskei Elvira október 15.

3 TARTALOM 1. Bevezetés A téma aktualitása A hazai fürdőkultúra áttekintése Magyarország természeti adottságai Már az ókoriak is Fürdők a középkorban, Magyarországon A fűszeres kelet varázsa, a török fürdők Fürdőkúltúra a Monarchia idején A XX. század, a modern fürdőélet A hazai fürdőkultúra jelene és a látható fehér foltok Mit tehet a controlling a hazai fürdők jövőéért? Controlling a fürdők szolgálatában A controlling forgalma, magyarázata Miből alakult ki a controlling? Stratégiai és operatív célok és tervezés a controllinggal: a fürdők számára elengedhetetlen Operatív fürdő controlling A hazai fürdők költségeinek kategorziálása, és a tipikusan felmerülő költségek Tervköltség-számítással a fürdők költségeinek tervezéséért Költségszámítás a gyakorlatban: a hazai fürdők vizsgálatához A kutatás módszertana, a felállított hipotézisek A fürdők költségváltozását meghatározó legfontosabb tényező: a költségváltozási együttható Költséghelyi költségkalkuláció Gyógy- wellnessfürdő típus: wellness, gyógy-költséghely Gyógy- strandfürdő típus: medencék-költséghely Strand- élményfürdő típus: általános-költséghely Az árbevétel alakítása A legfontosabb megállapítások összegzése, a hipotézisek bizonyítása Összefoglalás Felhasznált irodalom... 54

4 1. BEVEZETÉS TDK dolgozatom célja, hogy controlling szemszögből tekintse át a hazai fürdőkultúrát. Sajnos vizeink nemzetközi hírneve mára némileg megkopott. A helyzet visszaállítására számos nemzeti támogatás, regionális összefogás született. Mégis, talán elmondható, hogy az egyes fürdők tehetnek a legtöbbet saját helyzetük javítása érdekében. Mai felgyorsult világunkban, az egyre fokozódó versenyhelyzetben nem elég, ha a gazdasági folyamatok csak úgy zajlanak, tudatos stratégiai célokra van szükség. A stratégiai célok mellett azokból kialakítva a vállalat operatív időtávú tervezéssel, és ehhez kapcsolódó akciókkal is kell, hogy rendelkezzen. Mindez javítaná a fürdők versenyképességét, gazdasági helyzetét. A hazai fürdők operatív tervezési munkáit elősegítendő született meg az ötlet, hogy dolgozatomban a költségekre koncentrálva a rugalmas tervköltség-számítási eljárást vizsgáljam. 1

5 2. A TÉMA AKTUALITÁSA A turizmus világviszonylatban az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő ágazat. Meghatározó gazdasági szerepét mutatja, hogy 1999-ben a világon megtermelt GDP-nek közel 12%-a a turizmusból származott és mintegy 200 millió ember foglalkoztatását biztosította. A turizmussal foglalkozó világszervezetek előrejelzései szerint az ágazat további dinamikus fejlődés előtt áll, és forgalma az elkövetkező tíz évben várhatóan megkétszereződik re a világturizmus bevételei évi 4-5% növekedéssel számolva várhatóan 8600 milliárd dollárra emelkednek. [Széchenyi Terv Turizmusfejesztési Programja (2001) 1. oldal] Egyes becslések szerint Magyarországon napjainkban a megtermelt, bruttó hazai össztermék már 10%-át a turizmus teszi ki és ez a legjelentősebb deviza termelő tevékenység is, ráadásul közel fő számára biztosít munkahelyet. Az iménti két gondolat egyértelműen bizonyítja, a turizmus jelentőségét egy ország gazdaságában. A cél, hogy az említett, igen kecsegtető világturizmus bevételekből minél nagyobb szelet jusson országunknak. Sajnos azonban az is tény, hogy hazánk, kiemelkedő lehetőségeit még nem képes optimálisan kihasznál. Magyarország 2004-ben a föld legkedveltebb célállomásai közül a 17 helyet foglalta el, 12.2 Millió turistaérkezéssel. [World Tourism Organisation: A Világelső turistacélállomások {abszolút számok} (2007)] A helyezés igen hízelgő, de tekintettel, az ország területén fellelhető gazdag természeti adottságokra, mégsem elégséges. Tehát fejlődni, fejleszteni kell. A fejlesztési törekvések első megnyilvánulása, a Széchenyi-terv, Turizmusfejlesztési 10 éves programja, mely célkitűzése, hogy 2010-re 2

6 Magyarország egyedülálló termálvíz 1 kincsére alapozva Európa vezető gyógyvíz 2 hatalmává váljék. Keretei között közel 100 gyógy-turizmussal kapcsolatos projekt részesült állami támogatásban. A gyógy- és wellness 3 turizmusra való alapozás azért is igen kedvező, mert szinte az összes piaci szegmens elérhető vele: a szórakozást kereső vagy az egészségcentrikus fiatalokon keresztül, a családos-, az egészségmegőrző középkorúakon át, az egészségtudatos idősekig, vagy éppen a gyógyulni vágyókat említve, szinte a teljes népesség számára kikapcsolódást, rekreációt vagy éppen gyógyulást nyújt az e fajta turizmus. Hazai fürdőink állapota mindezidáig főként a marketing tudomány irányából lettek megközelítve. Ez persze igen kedvező és szükséges, de célszerű lenne a fürdőket gazdasági szempontok szerint is megvizsgálni. Speciális szolgáltató-szektorként igen nehézkesen tudják csak (ha tudják) alkalmazni a hazai, főként termelő vállalkozásokra alkalmazható közgazdasági, vállalat-gazdaságtani vagy éppen controlling szakirodalmat. 1 A meghatározott hőfoknál melegebb, a föld mélyéből feltörő vagy mesterségesen felhozott vizeket nevezik termálvíznek. Ez az érték Európában 20 C. Magyarországon tekintettel a kedvező geológiai adottságokra azok a vizek minősülnek termálvíznek, amelyeknek hőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 30 C-ot. 2 Azokat a föld mélyéről feltörő vagy mesterségesen felszínre hozott ásványvizeket nevezik gyógyvíznek, amelyeknek meghatározott betegségekre vonatkozó gyógyhatását szigorú előírásokhoz kötött orvosi vizsgálatokkal kimutatták. A gyógyvizek Magyarországon általában, de nem feltétlenül termálvizek, azaz 30 C feletti hőmérsékletűek. 3 A wellness mesterséges szó, a well being (jól levés) és a fittness szavakból áll. Egyszerre életstílus és életfilozófia, alapelve, hogy az egészség több mint a betegség hiánya. A wellness a következő dimenziókban értelmezhető: egészséges test; egészséges lélek; egészséges elme - ami a kreativitásban, szellemi frissességben nyilvánul meg - társadalmi kapcsolatok, értékrend és etika. A wellness tulajdonképpen egy tanulási folyamat, amelynek során elsajátítjuk, hogyan hozhatunk olyan döntéseket, amelyek jobb életminőséghez vezetnek. Nem egyszeri kezelésekről van tehát szó, hanem egy hosszan tartó folyamatról. 3

7 3. A HAZAI FÜRDŐKULTÚRA ÁTTEKINTÉSE Magyarország vízi adottságai ezen belül is kiemelkedően, gyógyvíz adottságai igen kedvezőek! Világviszonylatban országunk az 5. legnagyobb termálvízkészlettel rendelkezik Japán, Izland Olaszország és Franciaország után. Európai viszonylatban egyedül Izlandon található több hévízforrás, de nálunk terül el a kontinens legnagyobb hévíz tava, a Hévízi-tó! [A Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési programja (2001) 6. oldal] Nem csoda hát, hogy e kincset, a vizet, melyet leggyakrabban az élet forrásának neveznek, már ősapáink és ősanyáink is igen korán felfedezték és használták áldásos hatásait. A fürdőzés története a világon, és Magyarországon évezredes múltra tekint vissza és igen gazdag hagyományokat, értékeket őriz! A vízben rejlő lehetőségek felismerése vezetett odáig, hogy részletesebben is megvizsgáljam a hazai fürdőzés múltba nyúló tradícióit és jellegzetességeit. Tanulmányom során a hazai viszonyokkal foglalkozom, mely értelmezéséhez esetenként elengedhetetlen kitekinteni a minket körülölelő világba Magyarország természeti adottságai Hazánk jelentős vízkészletekkel rendelkezik. Megközelítőleg 1300 hévíz kút található ma Magyarországon, melynek nagy része azonban kihasználatlan. Hazánkban a természetes gyógyvizek és hévizek teljes skálája megtalálható: szénsavas; alkalikus; földes, meszes; kloridos vagy konyhasós; szulfátosglaubersós, ún. keserű ; vastartalmú; kénes; jódos-brómos és radioaktív (gyógyhatású) vízzel is rendelkezünk. Mégis honnan ez a bőség? Miért ennyire gazdag az ország, a fent említett természeti adottságokban? 4

8 A választ a balneológia 4 tudománya adja meg. Az átlagos hőáram értéke a Pannon-medencében ( mw/m 2 ) lényegesen magasabb, mint a medencét övező hegyeké. A felszín alatti hőmérséklet alakulását a földi hőáram és a kőzetek hővezető képessége együttesen határozza meg. Magyarországon ez az érték átlagosan 50 ºC/km. [VITUKI: A fürdőfejlesztésekkel kapcsolatban a hazia termálvízkészlet fenntartható hasznosításáról és a használt víz kezeléséről szóló hidrogeológiai kutatás, pdf/termek_kutatas/spa/hidrogeologiai_kutatas_mth.pdf (2005)] Magyarországon a geotermikus gradiens 5 átlagosan másfélszerese a világátlagnak, mivel a Pannon-medencében a földkéreg viszonylag vékony, km, anyaga pedig agyag, és homok, melyek remek hőszigetelők. Így a már említett geotermikus gradiensnek köszönhetően hazánkban a kőzetrétegek között elhelyezkedő vízréteg hőmérséklete 1 km mélységben 60 ºC, míg 2 km mélységben már 110 ºC Már az ókoriak is Ha a fürdőzés ősi hagyományaira gondolunk, elsőként a római fürdők és a római fürdőkultúra ötlik az eszünkbe. Ez viszonylag jól fedi a valóságot, hiszen ténylegesen a rómaiak nevéhez köthető az ókori fürdőélet elterjedése, népszerűsítése és virágkora. Tudnunk kell azonban azt is, hogy a rómaiak az ókori görögöktől vették át a fürdőzés hagyományait, technikáját. De térjünk vissza a római időkbe! A Római Birodalomban a fürdőzés minden korosztály, és társadalmi osztály kedvenc időtöltése volt. A fürdőkben hideg-, meleg- és langyos vizes termek (sorrendben: frigidarium, caldarium és tepidarium), nyitott úszómedencék, szaunák, izzasztó- olajozó-, masszírozó- és 4 A balneológia a gyógyforrásoknak, gyógyvizeknek a gyógyfürdői alkalmazásával és hatásaival foglalkozó tudomány, magyarul gyógyfürdőtan. 5 A geotermikus grádiens azt a földkéregvastagságot fejezi ki, amelyben a víz hőmérséklete 1 C-kal növekszik. Ez az érték Európa legnagyobb részén méter, Magyarországon azonban 20 méter. 5

9 szőrtelenítő helyiségek egyaránt megtalálhatóak voltak. A fürdőzés olyan népszerű volt, hogy számos tehetősebb polgár saját medencéket építetett otthonába. Sőt, a császárság idején ingyenes szolgáltatás volt a fürdő. Ebben az időben a legtöbb közfürdő hideg vizes forrásból táplálkozott, melyet csővezetékekkel (aquaductus) jutattak a fürdőkbe, ahol alulról, forró levegővel fűtötték fel őket. A római fürdők felépítését az 1. sz. ábra illusztrálja. 1. számú ábra: A római fürdők működési elve (Forrás: Mára szinte az összes ókori római fürdő elpusztult, csak romjaik látogathatók, szinte az egyetlen, igen kedvező állapotban fennmaradt, és még ma is működő római kori fürdő, az angliai Bath 6 városában található. A Római Birodalom épített utjain haladva Európa szívébe, Pannónia környékére koncentráljunk most! A rómaiak rögtön a terület elfoglalása után Aquincumot 7 választották a tartomány fővárosának, az itt található melegvizű forrásokat pedig nyomban hasznosították. Budapest területén eddig 19 köz- és magánfürdő maradványait tárták fel. A legjelentősebb régészeti lelet ebből a korból a mai Flórián-tér környékén fellelt katonai fürdő maradványai, melyet Mária Terézia 6 Angol szó, jelentése: fürdő. 7 A város nevének eredete feltehetően az itt talált kelta település elnevezésből származik, mely valószínűsíthetően vizet, folyót jelent. 6

10 uralkodása alatt, Schönwisner István régész tárt fel. Emellett számos Dunántúli városban, így Balfon vagy Tatán is találtak római fürdőmaradványokat Fürdők a középkorban, Magyarországon A népvándorlás kora után a honfoglaló magyarok is a melegvizes források környékén telepedtek le, Anonymus feljegyzései szerint ezt felső hévizeknek nevezték (usque ad aquas calidas sueriores). A víz természet adta kedvező hatásait nem használták ki, és pusztán tisztálkodási célokra alkalmazták e forrásokat. A középkor első közfürdőjét Mester Jakab 1351-ben, Pozsony városában, a városi hatóságok engedélyével építette. Ezt 1355-ben Visegrádon, a királyi kastélyban építetett fürdő és gőzkamra követte, melyet még Nagy Lajos király ( ) álmodott meg. Azonban nemzetközi hírnévre Zsigmond király ( ) uralkodása idején tettek szert a hazai gyógyvizek. Hatalma idején, a királyi udvar Budára települt, és elsősorban a várhegy környéki források vizét használták. Már ebben az időben kiemelt figyelmet fordítottak a fürdőzés szabályozásárára, és a Budai Törvény-könyv külön fejezetben említi a fürdőket, megjegyezve, hogy a fürdők a társadalmi érintkezés jelentős helyszínei. A törvénykönyv emellett adómentességet biztosított a fürdők számára. A középkorban Mátyás idején virágzott a hazai fürdőélet. Idejéből több írás is fennmaradt, mely a fürdőkkel foglalkozik: az írások a hatalmas, fényűző fürdőpalotákról éppúgy beszámolnak, mint az apróbb fürdőkről. Bertandol de la Brocquiere (1433) feljegyzései szerint: Buda város felső és alsó végeinél fakadó gazdag forrásokról nevezik felső hévvizeknek és alsó hévvizeknek városrészeit, és valóban, Felhévíz ma is létező városrésze Budának. Mind Zsigmond, mind Mátyás idején a legkedveltebb fürdő a Szent Imre fürdő volt, mely a mai Rác-fürdőnek felel meg. Ez a fürdő olyannyira népszerű volt, 7

11 hogy Zsigmond fürdőházat emeltetett felé, míg Mátyás kényelmi megfontolásokból egy folyosóval köttette össze a fürdőt és a palotát A fűszeres kelet varázsa, a török fürdők A török fürdőkben éledtek újra a római kori fürdők építészeti és technikai hatása, ill. társadalmi szerepe. Mindez persze kiegészült a törökökre jellemző keleties ún. bizánci hatással. A török fürdők eredeti elnevezése a hamam 8. Az oszmán időkben a fürdők már főként vallási komplexumok részeként épültek, ahol a fürdők mellett mecsetek, kórházak, iskolák és szálláshelyek kaptak helyet. Csakúgy, mint a római időkben a fürdő a társadalmi élet jelentős helyszínének számított, nők és férfiak egyaránt használhatták, de csak külön termekben, vagy eltérő időpontokban. A nők számára tulajdonképpen a fürdő jelentette az egyetlen helyet, ahol társaságban lehettek. Az oszmán török korszakban épült fürdők jellegzetes török motívumokat tartalmaztak. A fürdőbe lépve kupolával fedett előcsarnok fogadja a látogatót, ahol kötelező térelemként egy ornamentikus 9 díszítésű márványkút helyezkedik el. A fürdő központi része a hararet 10, mely egy négyszögletű, kupolával fedett csarnok, ahol a sarkokban kisebb pihenésre alkalmas szobák vannak kialakítva. A falak mentén felfrissülést adó csapok találhatók. A csarnok központi eleme egy márvány emelvény, mely hat vagy nyolcszögletű, erre az elemre gyakran fürdő köldökeként utalnak, mivel központi szerepe van a török fürdőzési életben. A meleg márványlapon az érkező vendégek egész testét lesúrolják, majd átmasszírozzák. A török fürdők felépítését az alábbi, 2. sz. ábra tartalmazza. 8 A hamam a gőzfürdő keleti (török) változata, jelentése: meleget árasztó. A fürdőzés szerves része a masszázs, az egzotikus illatesszenciák. 9 Ornamentikus díszítések: Vonalak és körök egyszerűbb és összetettebb szerkezetben, néha szimbólumokkal kombinálva, főként feliratok díszítésére használják. 10 A török fürdők központi terme. A szó jelentése: forró terem. 8

12 2. számú ábra: A török fürdők jellegzetes felépítése (Forrás: A Művészi kivitelű és díszítésű, színpompás épületeket vallási megfontolásokból a források vízére alapozták, véleményük szerint az állóvíz tisztálkodásra nem alkalmas. Legtöbbször hidegvizű forrást használtak, melyet aztán felmelegítettek, de melegvizes forrásokat is alkalmaztak, az ilyen vízbázisú fürdőket kaplidzsáknak, míg a hideg vizes változatot ilidzsének nevezték. A fürdők pozitív élettani hatásai miatt a fürdőket csendes orvosoknak hívták a népnyelvben. Magyarország a török hódoltság alatt számos keserűséget élt át, azonban fürdőkultúránk éppen nekik köszönhetően vált színesebbé, egzotikussá. Főként a budai forrásokat használták ki, de Pécsett, Szegeden, Esztergomban, Szolnokon és Eger városában is emeltettek fürdőket. Ezek közül mára csak Budapesten, ill. Egerben maradt fenn működő törökfürdő Fürdőkúltúra a Monarchia idején A XVIII. században, Magyarországon a vidéki gyógyfürdő élet is útnak indul: a legjelentősebb gyógyközpontok ekkor alakulnak ban Balatonfüreden, nem sokkal ezután Balfon is fürdő épült ben Gróf Festetics György tutajokra épített létesítményt hozott létre a Hévízi-tavon. A század utolsó éveiben pedig 9

13 Parád első fürdői is elkészültek. A fellendülő érdeklődést mi sem szimbolizálja jobban, mint az a tény, hogy 1729-ben Budapest gyógyfürdőiről tájékoztató füzet jelent meg, melyet aztán 1733-ban könyv követett. A kiegyezést követően, a kibontakozó polgárosodás felgyorsította a fürdők fejlődését is. Számos új fürdő létesült, melyek ma az ország határain kívül helyezkednek el, a legismertebbek közöttük: Pöstyén, Herkulesfürdő, Csíz és Vihnye. Az imént felsoroltakon túl, a kor legjelentősebb, és legjobb minőségű fürdői a következők voltak: Balatonfüred, Bánk, Bártfa, Bázin, Harkály, Lubló, Karsehnbach, Nagyvárad, Parád, Szliács, Szinnye-Lipócz, Szobráncz, Tátrafüred, Tarcsa, Visk és 6 Budai fürdő. A kiegyezést követő időszakot, Mátyás és a török kora után a magyarországi fürdőélet harmadik virágkorának tekintik ben Zsigmondy Vilmos, neves magyar bányamérnök a mélyfúrás atyja újszerű mélyfúrású technikát alkalmazva megfúrta a Margit-sziget első artézi kútját 11, mely 118,5 m mélyből 43,8 ºC-os vizet adott. A mérnök következő kútja, közel 10 év munkát igényelt, és közel 1 km mélyre hatolt, ahonnan 75 ºC-os, ásványi sókban gazdag víz kitermelése vált valósággá. E kút tette lehetővé az akkori Európa egyik legnagyobb és legszebb városi komplexumának, a Széchenyi-fürdőnek a létrehozását. Nem is gondolnánk, hogy a fürdő egy másik hőforrása pedig éppen a Hősök-tere alatt fakad. A Széchenyi-fürdő 1913-ban Czigler Győző tervei alapján épült, és a pesti oldal első gyógyfürdője volt. A legnevesebb építészek (Ybl Miklós, Hild József) sorra építettek fürdőket: a Lukács (1893), Gellért (1918), Szent Margit (1869) is ebben az időben épült, vagy került felújításra. Az idegenforgalom is virágzásnak indult: a fürdők mellé szállodákat, és gyógyszállókat építettek. 11 Mélyfuratú, többnyire meleg vizet szolgáltató kút (Artois [e: artoa] francia grófság nevéről). 10

14 Egy-egy fürdőlátogatás ebben az időben, a manapság újraéledő és igen kedvező trend alapját szolgáltatja. Ekkor ugyanis egy kúra átlagosan 20-40, de inkább 60 napot vett igénybe A XX. század, a modern fürdőélet Az I. világháború jelentős károkat okozott a hazai fürdőkultúrában. Számos fürdőhely és gyógyfürdő szenvedett igen súlyos sérüléseket. A két világháború között újraéledező hazai fürdőkultúra központjává Budapest vált ben létrejött a Budapest Fürdőváros Egyesület, 1929-ben a kiemelt figyelemnek köszönhetően már törvény szabályozta a fürdőügyet, majd hangsúlyosan Budapest fürdőivel külön miniszterelnöki rendelet is foglalkozott (9900/1934 ME). A város kiemelkedő fürdőéletét nemzetközi viszonylatban is elismerték 1934-ben, mint a világ legtöbb gyógyító-termálvíz kútjával rendelkező fővárosa, megkapta a Fürdőváros címet. Ennek tiszteletére 1937-ben Budapesten, megalakult a Nemzetközi Gyógyfürdőhelyi Klimatológiai és Tengergyógyászati Egyesület 12. Az első Budapesten tartott ülésen Ferenc Józsefet az Egyesület elnökének választották. De ekkortájt, 1938-ban jelent meg Benczúr Gyula átfogó írása A fürdés története címmel. A turizmus szervezői Budapest fürdővárossal népszerűsítették leginkább hazánkat. Az akkori IBUSZ által kezelt külföldi képviseletek 32 európai és afrikai városban külön irodákkal népszerűsítették a hazai és elsősorban Budapesti fürdőket. A II. világháború aztán újabb pusztulást hozott. Végül újabb lendület következett, a háborúk után újabb fürdők épültek, a korábbi megrongálódott létesítmények legtöbbjét pedig, a szűkös anyagi lehetőségek mellett is felújították. A század második felében számos olyan fürdő is létesült, 12 Jelenlegi székhelye Svájcban található, közben a szervezet neve is megváltozott: Fédération Mondiale du Thermalisme et du Climatisme, rövidítve FEMTEC. 11

15 melynek termálvízét kőolajkutak fúrása során fedezeték fel, így: Bükfürdő, Zalakaros vagy Hajdúszoboszló esetében. Hazai (gyógy)vizeinket az ÁNTSZ Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága (OGYFI) tartja nyilván. Nyilvántartásuk szerint, ma Magyarországon 222 db elismert ásványvíz 13 forrás és 199 gyógyvízforrás található. E természeti lehetőségek kihasználására számos létesítmény alakult, akár évszázados múltra visszamenőlegesen. Jelenleg 13 db gyógyhely, 28 gyógyszálló, és 65 gyógyfürdő üzemel országszerte. [OGYFI: Végezetül szintén az OGYFI adatbázisára támaszkodva fontosnak tartom megemlíteni, hogy országunk számos, gyógyhatású természeti adottsággal rendelkezik még, többek között 5 db gyógybarlanggal, 5 db gyógyiszap lelőhellyel, és 1 db gyógygáz forrással. [OGYFI: A hazai fürdőkultúra jelene és a látható fehér foltok Az elmúlt évtizedekben soha nem látott fejlődésen ment keresztül hazánk fürdővilága. Temérdek új gyógyfürdő, gyógy- és wellness szálló nyitotta meg kapuit. Újabb és újabb gyógymódok jelennek meg, mind a világon, mind hazánkban, legyenek akár a legmodernebb technológiát, vagy a legősibb, leginkább természetes eljárásokat alkalmazók. A hazai fürdőkultúrának azonban 13 Azokat a felszín alatti vízrétegekből származó vizeket nevezik ásványvíznek, amelyek nem tartalmaznak az egészségre ártalmas anyagokat, és ásványi anyag tartalmuk literenként eléri, vagy meghaladja az 1 grammot (1000 mg-ot). Az ásványvizeket külsőleg és belsőleg is használják. 12

16 van még hová fejlődnie. Ha csak nemzetgazdasági szinten vizsgálódunk, nem hagyhatjuk veszni, a vizekben rejlő jelentős lehetőségeket, a legfőbb célként elmondhatjuk, hogy szerencsés lenne a legnemesebb hungarikumként kezelni vizeinket. És hogy miért került e fejezetben oly részletességgel ismertetésre a történelmi Magyarország fürdőkultúrája? Legfőképp azért, hogy bemutassa mindazt a hagyományt, melyet érdemes lenne követni. A leírtakból láthatjuk, hogy országunk fürdővizei és gyógyvizei, a történelem során, számos alkalommal, nemzetközi hírnévnek örvendtek. Manapság azonban, az elmúlt korok csillogásához viszonyítva, visszaesés tapasztalható. De mi ennek az oka, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy hazai vizeink ismét reneszánszukat éljék? Az ok viszonylag egyszerű: a magyar gyógyturizmus, és kiemelten a fürdők, nem kapnak megfelelő figyelmet nemzetközi szinten, melynek legfőbb oka, az ismeret hiánya, ill. az esetenként alacsony minőségi színvonal. Megoldásként 2 jelentős kezdeményezést kell megemlíteni! Az egyik, a Széchenyi-terv, Turizmusfejlesztési 10 éves programja, mely célkitűzése, hogy 2010-re Magyarország egyedülálló termálvízkincsére alapozva Európa vezető gyógyvízhatalmává váljék. A fürdők fejlesztése igen fontos, és kívánatos. Egy-egy fürdő európai színvonalra emelése esetenként csak valamilyen támogatással kivitelezhető. Ezt felismerve indult 2001-ben útjára a Széchenyi-terv, Turizmusfejlesztési 10 éves programja. Keretei között közel 100 gyógy-turizmussal kapcsolatos projekt részesült állami támogatásban. Gazdasági hatásvizsgálatuk igen jelentős eredményekkel kecsegtet. A másik, a 2003-ban a Magyar Turizmus Zrt. Által indított marketing kampány, mely a hazai fürdők belföldi és külhoni népszerűsítésére irányult: igen sikeres és látványos eredményeket hozott. De mégsem állhatunk itt le. Egyrészt célszerű lenne figyelemmel a pénzügyi korlátokra a kampányt folytonosan folytatni, 13

17 Magyarország gyógyvizeit állandóan a köztudatban tartani. Itt kell azonban megemlíteni azt is, hogy hazai gyógyfürdőink állapota eddig leginkább marketing szemszögből lett vizsgálva. Ez persze igen kedvező és szükséges, de célszerű lenne a fürdőket gazdasági szempontok szerint is megvizsgálni. Az eddig elért eredmények figyelemre méltóak, ellenben hamarosan 2010-et írunk, és a tervezett gyógyvízhatalmi státus várat magára. Az ország fürdői igen kedvezőtlen helyzetben vannak, nem kapnak elegendő figyelmet. A magyar turizmus meghatározó elemei, a Központi Statisztikai Hivatal, Turisztikai Statisztikai Évkönyveiben mégsem szerepelnek adatok, a hazai fürdőkre vonatkozóan. Speciális szolgáltató-szektorként igen nehézkesen tudják csak (ha tudják) alkalmazni a hazai, főként termelő vállalkozásokra alkalmazható közgazdasági, vállalat-gazdaságtani vagy éppen controlling szakirodalmat. 14

18 3.8. Mit tehet a controlling a hazai fürdők jövőéért? A fehér foltok megszűntetéséhez alapvetően két elemi tényező szükséges: Az egyik lehetőség, megoldás lehet a fürdők összefogása, melynek ékes példája a Pannon Termál Klaszter. A szövetség célja hogy a Nyugat-dunántúli és a Balatoni régiót országosan meghatározó gyógyászati- és rekreációs központtá fejlesszék. Az összefogás igen jelentős eredményeket hozhat magával, mégis úgy gondolom, hogy a hazai fürdők, és üzemeltetőik tehetnek legtöbbet saját fennmaradásukért, eredményeikért, sikereikért. Annak érdekében, hogy az egyre erősödő hazai és nemzetközi versenyben a fürdők megállják helyüket, és képesek legyenek a folyamatos fejlődésre, az egyre magasabb minőségű szolgáltatás nyújtás irányába történő elmozdulásra, hatékony vállalatirányítási eszközökre, stratégiára és operatív célokra van szükségük. Ha a fürdők árbevétele alkotják gazdálkodásuk lehetőségét, akkor költségeik korlátozzák azt. Vagyis a szervezet eredménye jelentős mértékben függ költségeiktől. Éppen ezért meghatározó jelentőségű, hogy mindig tisztában legyenek a fürdők, mint a gazdasági élet szereplői, költségeik alakulásával. A költségekkel történő tervezésre lehet egy jó példa, a dolgozatban bemutatásra kerülő rugalmas tervköltség-számítási eljárás, mely könnyű kezelhetősége révén jelentős mértékben hozzájárulhatna a hazai fürdők gazdaságosabb működéséhez. Mindez kellő képen megalapozza a controlling részletesebb ismertetését. 15

19 4. CONTROLLING A FÜRDŐK SZOLGÁLATÁBAN Mi is a controlling, és honnan származik? Ahhoz, hogy megértsük a controlling koncepciót, ismernünk kell múltját, eszközeit, a contorllingban és az eljárásaiban rejlő lehetőségeket, melyeket hazai fürdőink szolgálatába állíthatunk. Bár már igen elcsépelten hangzik, de miközben a controlling tudományával ismerkedünk, mindvégig a fejünkben kell tartanunk, hogy az ismertetett eljárások és módszerek így e dolgozat alapját képző rugalmas tervköltség-számítás is mindössze egy flexibilis alapot adnak, elméleti hátteret biztosítanak, hogy az adott szervezetre megfelelően illeszkedő, sajátságos helyzetét és tulajdonságait figyelembe vevő rendszert alakíthassunk ki. És hogy minderre miért van szükség? Gondoljunk csak magunkra, emberekre. Nincs még egy olyan csodálatos lény a planétán, mely olyan változatos, mint az emberiség. Nincs két egyforma személy és személyiség, minden ember önálló individuum. E természet adta sokszínűség egyben bonyolultságot is okoz. Ha csak a pszichoanalízisre gondolunk, eszünkbe jut, hogy bár vannak alapvető módszerek és technikák, mégis minden egyes embernek egyedi terápia szükséges. Hát valahogy így van ez az üzleti élet szervezeteivel, és a controllinggal is. Habár a vállalkozásokat nem az anyatermészet teremtette, mégsem találunk két teljesen azonos feltételek között működő, és ugyan olyan módon vezetett vállalkozást. És hogy miért pont a pszichológiát hoztam példaként? Nos az összefüggés igen könnyen magyarázható: a hatékony controlling koncepció talán legfontosabb eleme, mondhatni létszükséglete, hogy megtanuljon a szervezet az ott dolgozó munkaerő controlling módjára gondolkozni. Ily módon átgondolni a gazdasági folyamatokat, és egy más szempontból vizsgálni a vállalatot. Controlling módjára gondolkozni nem egyszerű, és a változás gyakran időigényes. Mégis azt gondolom, érdemes váltani. Fontos lenne, hogy az önérvényesítés mellett kötelezzék el magukat a hazai fürdők, és kezdjenek el tenni saját jövőjük érdekében. Működésük során érdemes lenne a (gazdasági) 16

20 folyamatokra controlling szemmel tekinteni. A gyakorlatban oly sokat vizsgált medencei vízminőségi adatok vizsgálatát is érdekes lehet controlling módjára áttekinteni. Például: mit kell tenni ahhoz, hogy a víz kívánt minősége fennmaradjon? Mekkora költségekkel jár ez? Mikor kell beavatkozni? Tehát érdemes a rendelkezésre álló információkat egy más, controllingos nézőpontból vizsgálni, vagy a meglévő adatokat a controllingnak megfelelően átstrukturálni. A controlling alapfogalmak megismerésével, a koncepciók tömör meghatározásával kezdem kutatásom, melyet rövid történeti áttekintés követ. Majd célirányosan a költségszámítással ezen belül is főként a tervköltségszámítás elméleti alapjainak vizsgálatával folytatom kutatásom A controlling forgalma, magyarázata A controlling fogalmára számos meghatározás született. A legtöbb mai tudományhoz hasonlatosan tömérdek definíció áll rendelkezésünkre. Egyesek a controlling alapfogalmát egy-egy szóból származtatják. Véleményem szerint nem szükségszerű egy-egy fogalomhoz, vagy kifejezéshez ragaszkodnunk, a lényeg hogy megkülönböztessük a controlling elgondolást a többi vállalat-gazdaságtani metodikától. Hasonlít ez a számvitelben használtakhoz, mikor a Tartozik és Követel elnevezéseknek sincs már jelentőségük, mindössze a számlaváz két oldalának megkülönböztetését szolgálják. Mégis, a teljesség érdekében, íme egy controlling definíció, mely a controlling szakma nemzetközi egyesülete, az International Group of Controlling meghatározása: Controlling alatt a menedzsment és a controller együttműködését értjük. A controlling felöleli a célmeghatározás, tervezés és a kontroll (a szó irányítási és szabályozási értelmében) folyamatait a pénzügyek és az előállítás/termelés 17

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE BOROS SZILVIA- MONDOK ANITA- VÁRHELYI TAMÁS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szolnoki Főiskola 2012 AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta,

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A magyarországi egészségturizmus vizsgálatának indokoltsága

A magyarországi egészségturizmus vizsgálatának indokoltsága Egy szakmai életút eredményei és helyszínei MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGTURIZMUSA Szilágyi Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék E-mail: zsfalatka@gmail.com

Részletesebben

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 23. A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Készítette: Gál Alexandra,

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették:

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették: Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelő Káli Sándor polgármester Készítették: Bodonyi Csaba DLA építész, generál tervező Bodonyi Építész Kft. Huszti Gábor területfejlesztési szakértő,

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

A turizmus, mint a Sághegy LEADER Akciótérség fejlődésének egyik motorja

A turizmus, mint a Sághegy LEADER Akciótérség fejlődésének egyik motorja A turizmus, mint a Sághegy LEADER Akciótérség fejlődésének egyik motorja Tartalomjegyzék I. A turizmus jelenlegi helyzetének bemutatása... 4 Előzmények, a tanulmány indokoltsága... 4 A turizmus fogalma...

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI Készítette:

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi. tanulmányok közgazdászoknak

Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi. tanulmányok közgazdászoknak Jeney László Kulcsár Dezső Tózsa István (szerk.) Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem 2013 Írták: Bernek Ágnes, geográfus Csatári

Részletesebben

A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya

A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A tatai Fényes-fürdő fejlesztésének előzetes turisztikai megvalósíthatósági tanulmánya Készült Tata Város Önkormányzatának megbízásából Veszprém 2010 A tatai Fényes-fürdő

Részletesebben

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Miskolci Egyetem Marketing Intézet A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Belső konzulens: Marien Anita Készítette: Hegedűs

Részletesebben

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8

Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Gyöngyös Város Turisztikai Fejlesztési Koncepciója és Átfogó Stratégiája Gyöngyös, 2015. április 8 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Külső környezet elemzése... 4 2.1 Turisztikai trendek... 4 Heves

Részletesebben