-1TARTALOMJEGYZÉK. következtetések...71.oldal. Irodalom jegyzék oldal Mellékletek felsorolása oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-1TARTALOMJEGYZÉK. következtetések...71.oldal. Irodalom jegyzék...72. oldal Mellékletek felsorolása...73. oldal"

Átírás

1

2 -1TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1. oldal Bevezetés...2. oldal Szakirodalmi összefoglaló oldal Széchenyi Fürdő geotermikus potenciálja...6. oldal A felhasználható szabad energia éves mennyisége...9. oldal. Az elfolyó termálvíz elhelyezésének jogi szabályozásának magyarországi gyakorlata oldal Lehetséges felhasználók köre oldal Javaslat az épületgépészeti átalakításokra BVSC uszoda oldal Hermina u.63. Irodaház oldal Fővárosi Nagycirkusz oldal. GUNDEL vendéglő oldal. ROBINSON vendéglő oldal. Szépművészeti Múzeum oldal Irodaház Dózsa György út 84/b oldal. Vajdahunyad Vár oldal 6/a geotermikus gépészeti kérdések Vízkémiai analízis tartalmi elemzése oldal szűrő választás oldal hőcserélő választás oldal következtetések...71.oldal Irodalom jegyzék oldal Mellékletek felsorolása oldal

3 2- BEVEZETÉS Lehetőséget látok az elfolyó termálvizek hasznosítása során felmerülő kérdésekre a választ megtalálni egyrészt a Miskolci Geotermikus Szakmérnök Képzésen tanultakból, másrészt az eddigi műszaki ismereteim alapján. A geotermikus energia feltárása jelentős költségekkel jár. A szénhidrogén iparban alkalmazott fúrási technológiák árát a meleg vízből, a földhőből kell előállítani. Az elfolyó vizek hőhasznosítását nem terheli ez a költség. Mivel a víznek a tározóba történő visszatermelésének kötelezettsége alól is felmentést ad a törvény: a költségek tovább csökkennek a geotermikus energiatermelés szokásos megoldásaihoz képest. Ezért a megvalósulás valószínűsége nagyobb. A hőszivattyús hasznosítás tervezése során megkerülhetetlen kérdés a hőszivattyúk szokásos bemenő oldali vízhőfok igénye és a rendelkezésre álló, a szükségesnél melegebb víz közötti eltérés kezelése. Az elfolyó vizek hőhasznosítása kevesebb helyen valósult meg ezidáig, mint az a lehetőségekből adódik. Szakdolgozatom ezekre a kihívásokra a Budapesti Széchenyi Fürdő adottságain keresztül ad választ Kifejezem köszönetemet a szakdolgozatommal kapcsolatos együttműködő támogatásért: Balogh Éva osztályvezetőnek, Budapesti Gyógyfürdő Zrt. Balás Lóránt szakértőnek, Budapesti Gyógyfürdő Zrt Livó László szakértőnek, MARKETINFO Bt. Kiss László műszaki vezetőnek, Thermoversus Kft. Deák Sándor létesítményigazgató BVSC uszoda Dózsa Pál műszaki igazgatónak, GUNDEL vendéglő és szálloda Kozma András klímacsoport vezetőnek, Szépművészeti Múzeum Szabó Gyula gazdasági igazgatónak, ROBINSON vendéglő Szelle Tibor osztályvezetőnek, Mezőgazdasági Múzeum, Vajdahunyad Vára Szpirulisz Alexandrosz műszaki vezető Hermina u. 63. irodaház Varga Gyula műszaki vezetőnek, Fővárosi Nagycirkusz Várnai Máriusz Msc Property Manager, CUSHMAN & WAKEFIELD Kiss László Szigorló Geotermikus Szakmérnök Hallgató Miskolc 2011 április 25.

4 -31./SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ Szakdolgozatom alapgondolata: napi 6300 m3,40 C és 32 C közötti hőmérsékletű termálvíz hőenergia tartamának felhasználása. Hőszivattyúk alkalmazásával gondolom megoldani, ezért a geotermikával foglalkozó publikációk, technikatörténeti információk köréből a hőszivattyút érintő irodalomból idézek. Geotermikus adottságok és a technikai lehetőségek alakítják a geotermikus energiatermelés gyakorlatát. Jelentős geotermikus potenciállal bíró rezervoárokon az erőművi hasznosítás lehetősége válik valóra. A technikatörténeti kezdet: 107 éve, a toszkánai Larderelloban, Piero Ginori Conti herceg egy 3/4- lóerős dugattyús gőzgéppel generátort működtetett, amely, nem mellesleg: GANZ gyártmányú volt. Ez volt az első villamosáram termelés, geotermikus energiából. 1./1. számú kép: A kezdő lépés, Larderello 1904 A geotermikus villamosáram termeléshez szükséges rezervoárok állapotjelzői nem mérhetők össze a Széchenyi Fürdőből a Városligeti tóba távozó víztömeg paramétereivel. A hőszivattyú létrehozása és folyamatos fejlesztése vezetett el ehhez a helyzethez, amikor megvalósulhat az itt évszázada elfolyó meleg víz magasabb hőfokon történő felhasználása. James Joule és William Thomson (Lord Kelvin) 1852 ben alkotta meg a hőszivattyú elvét. Peter Ritter von Rittinger készítette a világ első ipari hőszivattyúját, Nicolas Leonard Sadi Carnot termodinamikai írásait tanulmányozva. A hőszivattyú a tudománytörténetben az abszolút 0 elérésével összefüggésben kerül először említésre. Zürichben létesült az első tartósan hőszivattyúval fűtött épület, a zürichi városháza. Az épület hőforrása a Limmat folyó vize. A hőszivattyú fejlesztésének magyar vonatkozása: 1948-tól, Heller László közreműködésével kidolgozott kompresszoros hőszivattyú technikatörténeti jelentőségű előrelépést jelentett. Heller László ban védte meg doktori disszertációját Zürichben. Témája: a hőszivattyúk alkalmazásának technikai, gazdasági feltételei. ( Heller L.: Die Bedeutung der Wärmepumpe bei

5 -4thermischer Elektrizitätserzeugung. Budapest 1948 ) Nevéhez köthető a besűrítési folyamatoknál alkalmazható párakompressziós megoldás. ( MVR= Mechanical Vapour Recomression ) Ismerteti: vízerőművi villamos energia-bázis esetén gazdaságos lehetőség a hőigények hőszivattyús kiszolgálása, mivel a COP értékének megfelelően megfialtatja a kilowattórákat. Hőerőművekkel előállított villamos energia esetén számolni kell a termikus erőművek hatásfokával. Termodinamikai leírásban az erőmű hatásfokának és a hőszivattyú COP szorzata dönt. Ha a szorzat < 1, energiát veszítünk. A felhasználó közvetlen gazdasági értelmezése a termodinamikai mérlegelést felülírhatja. Értekezésében Heller hangsúlyozza: az erőművi hatásfok és a hőszivattyú COP javulása, folyamatosan növeli a hőszivattyú alkalmazhatóságának esélyeit. Úgy tűnik, megvalósulni látszanak ezek a feltételek. A hőszivattyú a különösen kedvező hazai geotermikus adottságok mellett jelentős energia tartalékokat tesz használhatóvá. Az elfolyó termálvizek, úgynevezett csurgalékvizek hőenergia tartalma jelentős. A termálvizek közvetlen hőhasznosítására számos külföldi és hazai példa van. A 20 C és 30 C közötti, balneológiai eredetű szennyezettségű víz hőszivattyús hasznosítása feltételezésem szerint nem túl gyakori. Elvi - műszaki akadálya ugyan nincs, de feltételezésem szerint azért nem találtam szakirodalmi bemutatását, mert ez fajta geotermikus hőforrás - már és még - nem kerül felhasználásra. A termálvíz közvetlen hőhasznosítása egyszerűbb és olcsóbb, mint a hőszivattyúval megvalósítható. Ismereteim szerint a hazai geotermikus távfűtő rendszerek ( Szarvas, Bóly, Hódmezővásárhely ) sem elfolyó vizekből nyerik az energiát, valamint a visszasajtolásra kerülő vízhőmérsékletek magasabbak, mint az általam hasznosításra javasolt csurgalékvíz hőfoka. 1. ábra: Hőszivattyú alkalmazások a világban, IEA. Nemzetközi Energia Ügynökség 2008 A hőszivattyús alkalmazások számának növekedése az utóbbi években örvendetesen felgyorsult.

6 5-2.ábra: különböző hőtermelések primerenergetikai hatásfoka ( forrás: Joós Lajos: Energiamegtakarítás a háztartások földgázfelhasználásában. Magyar Épületgépészet, XLI. évf. 2002/4. szám ) 3.ábra: villamos energia termelés tüzelőanyagok szerint ( forrás: IEA Energy 2010 ) A 2. és 3. ábra Heller Professzor Úr által leírtakat igazolja, valamint a hőszivattyú alkalmazás gazdaságosságára utal. SZAKIRODALMII ÖSSZEFOGLALÓ

7 -62./ SZÉCHENYI FÜRDŐ GEOTERMIKUS POTENCIÁLJA Az 1878 ban a Városligetben Zsigmondy Vilmos által fúrt 970 m mély kút ma a Hősök Tere alatt van, már nem üzemel. Napi 1200 m3 hozamával, 73,2 C hőmérsékletével első kútja volt a Széchenyi Fürdőnek. Ma a fürdőt a B-13.számú kút napi hozama 5040 m3 76 C hőmérsékletű termálvízzel látja el. Az 1. számú melléklet a kút vízkémiai analízise és Természetes Ásványvíz minősítése. Ezen a B-13. számú termálvízkúton kívül 14 db hideg vizes kútja is van a fürdőnek. Ezek a kutak együttesen adják hőteljesítményükkel a Széchenyi Fürdő geotermikus potenciálját. A kapott adatokból rajzolható az 1. számú és 2. számú grafikon. NAPI KÚTHOZAMOK=ELFOLYÓVÍZ február január április március június május július augusztus október december szeptember november m3/nap 3 ÉV ÁTLAGA m3//nap 1. grafikon: elfolyó víz eloszlása ( adatforrás: Széchenyi.Fürdő) A januári átlagot m3 /nap alapul véve a 24 órán belüli eloszlás a 2. számú grafikon szerinti. m3/ó ELFOLYÓ VÍZ 24 ÓRAI ELOSZLÁSA ÓRA m3/ó grafikon: óránkénti mennyiségek ( adatforrás: Széchenyi Fürdő )

8 -7Az elfolyó víz hőmérsékletének alakulása a csatornában egy mérés szerint : 3.számú grafikon: az elfolyó víz és a levegő hőmérséklete a csatornában ( forrás: Széchenyi Fürdő ) Csak a termálkútból kinyert hőmennyiség felhasználására utal a 4. számú ábra. A fürdő területén működő hűtőberendezés a medencetöltésekhez szükséges alacsonyabb hőfokú vizet állítja elő. Az elfolyóvízből számítható geotermikus potenciál alacsonyabb, mint a teljes rendelkezésre álló mennyiség. Az elfolyó víz 3 év januári átlagával összevetve, a tervezett fűtési célú energiafelhasználásra tekintettel. kg/s ΔT [ C ] Q = c m ΔT [ kj/s ] Össz.elfolyó víz 73, * = B-13 maximum 58, = * 10 C, eddig a hőmérsékletig visszahűtve.

9 8-4.ábra: B-13 termálkút vizének felhasználása ( forrás: Széchenyi Fürdő )

10 -93./ FELHASZNÁLHATÓ SZABAD ENERGIA ÉVES MENNYISÉGE A kapott adatok alapján leírható: 3 évben az elfolyó víz évi átlaga m = 2, x 109 [ kg] ΔT = 22 [ C ] c = 4,187 [ kj/kg C ] Q = c x m x ΔT = 4,187 x 2, x 109 x 22 = 222,84 TJ Az éves felhasználható hőmennyiség, 10 C ra történő visszahűtés esetén 222,84 TJ

11 / AZ ELFOLYÓ TERMÁLVÍZ ELHELYEZÉSÉNEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI GYAKORLATA A geológia és a hidrogeológia a hőkinyerést szolgáló rezervoárok állapotváltozását leírja. Az esetleg bekövetkező előnytelen változások megakadályozása és a vízvagyon védelme a törvényi szabályozás rendezőelve. A jogalkotói szándék és annak törvényi megvalósulása a termálvízkincs védelmét, fenntartható felhasználását célozza. Ennek érdekében a hazai jogszabályok a kitermelt víz visszajuttatását írják elő évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 15. (3) Az ásvány-,gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, illetve gyógyüdülési használatot. A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint vissza kell táplálni. 1.sz. Melléklet 16. termálvíz: minden olyan felszín alatti ( vízadó rétegből származó ) eredetű víz, melynek kifolyó ( felszínen mért ) hőmérséklete 30 C, vagy annál magasabb 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 9. (5) A 13. -ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető: b.) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő visszajuttatása, ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okoz kedvezőtlen minőségváltozást ba) geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával Az itt felsorolt törvényi rendelkezések a balneológiai hasznosítású vizek visszasajtolását a szennyezettsége miatt egyértelműen tiltják. Az elfolyó vizek energetikai hasznosításával kapcsolatos a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 34.. előírja: Nem minősül energetikai célú hasznosításnak a geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célokra való felhasználása, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják. TERM ÁLKÚT ENERGETIKAI FELHASZNÁLÁS FÜRDŐ ÖSSZSÓ: 5000 m g/l Na eé rt: 95% KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK ÖSSZSÓ: 3000 m g/l Na e ért: 45% FELSZÍNI VÍZFOLYÁS 1. ábra: 28/2004. KvVM rendelet a technológiai határértékről

12 - 11 FELSZÍNI VIZEKBE BOCSÁTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI A víz só- és vízszennyezést okozhat, esetenként mérgező hatása is lehet. A mérgező anyagok akár a vízi élőlények tömeges pusztulását is okozhatják. Szerencsétlen, ma már ritkán alkalmazott eljárás, hogy a lehűtött termálvízzel halastavakat töltenek fel. Már csekély fenol tartalom is kellemetlen ízűvé teszi a halak húsát. A hőszennyezés abból adódik, hogy a hasznosítás után a víz még általában melegebb a környezeténél. A melegebb víz kevesebb oldott oxigént tartalmaz, ez a hőmérséklet emelkedésének legfontosabb hatása. Az oxigénveszteség elérheti a 4-5 mg/l értéket is, így azonos lehet a szennyvízterhelés hatásával, ezért hőterhelésnek nevezik. A hőmérséklet emelkedés növeli a kémiai reakciók sebességét, 10 C-os emelkedés megkétszerezi azokat. A kémiai reakciók gyorsulása fokozza a vízi élőlények aktivitását, ami további oxigénelvonáshoz vezet. A legsúlyosabb hatások az élővilágot érintik, ezek közül néhány ( a közvetlen hőhatás mellett ): az életjelenségekben bekövetkező zavarok ( pl. a légzés fokozódása, fotoszintézis gyorsulása, egyedfejlődési rendellenességek ), a táplálékszervezetek oxigénhiány miatti megritkulása, a mérgezéssel szembeni ellenálló képesség csökkenése stb. Ebből is látszik, hogy milyen károkat okozhat az a gyakorlat, ha a használt termálvizet az élő vízfolyásokba engedik, különösen, ha az lassú folyású, kis vízhozamú. A 80-as évek elején Békés megyében több szerencsétlen eset történt, amikor a gondatlan hévízfeltárás és -üzemeltetés kisebb vízfolyások biológiai pusztulásához vezetett. A hőszennyezés a vízi élővilágon kívül még a talajra is veszélyes. Öntözővízként a termálvizek általában csak hígítás után használhatók. A nagy sótartalmú, magas nátriumszázalékú vizek a talajban ioncsere folyamatokat indítanak el, a kalcium ionok helyére belépnek a Na+ ionok. A talaj elszikesedik. A víz átmeneti, úgynevezett hűtőtóba vezetése csökkenti ezeket a problémákat. A termálvíz itt a külső hőmérséklet hatására tovább hűl. A csapadék, a felszíni vizek szintén hűtik, és hígítják is. Azután alkalmas időben ( nem az öntözési időszakban ) és meghatározott mennyiségenként a csatornákba, majd onnan az élő vizekbe engedik le. A tároló tavak gyakran nagy kiterjedésűek. Egy-egy földmedrű hűtőtó talajkárosító hatása lokálisan nagymérvű lehet. 4./ JOGI SZABÁLYOZÁS

13 5./ LEHETSÉGES FELHASZNÁLÓK ábra: lehetséges felhasználók LEHETSÉGES FELHASZNÁLÓK FELSOROLÁSA: BVSC uszoda Hermina u. 63. irodaház Fővárosi nagycirkusz GUNDEL vendéglő és szálloda ROBINSON vendéglő Szépművészeti Múzeum Irodaház Dózsa György út 84/b Vajdahunyad Vár és Mezőgazdasági Múzeum Kiválasztásuk szempontjai: 1000 m körön belül helyezkednek el jelentős fogyasztók LETSÉGES FELHASZNÁLÓK.

14 6./ JAVASLAT AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÁTALAKÍTÁSOKRA BVSC uszoda Hermina u.63. Irodaház Fővárosi Nagycirkusz GUNDEL vendéglő ROBINSON vendéglő Szépművészeti Múzeum Irodaház Dózsa György út 84/b Vajdahunyad Vár..

15 -13BVSC USZODA HŐENERGIA ELLÁTÁSA A SZÉCHENYI FÜRDŐ ELFOLYÓ TERMÁLVIZÉBŐL Földrajzi közelsége és folyamatos, egész évi energiaigénye miatt tartozhat a lehetséges felhasználók körébe. Előző időkben már vezettek át ki mennyiségű meleg vizet a Széchenyi Fürdő 2. számú kútjából közmű alagúton, amely ma is megvan, de a vezetéket lezárták. 1. számú fotó: BVSC uszoda épülete Épületleírás: Épület felújjítás között Tégla falazatú épület, feszített beton födémszerkezet, speciális acél függesztéssel. Nyílászárók leírása: fa szerkezetű, dupla üvegezésű. Tömítő profilok számára kialakított hornyokkal. Az épület nagy ablakfelületekkel borított, az uralkodó széliránynak jelentős mértékben kitett, rendhagyó kialakítású, egyedi konstrukció. Átépítése során nem érvényesült a kor színvonalának megfelelő hőszigetelési megoldások következetes felhasználása. Az épület jelenlegi állapota: A nyílászárók állapota leromlott. A faszerkezet karbantartása elmaradt, a tömítőelemek hiánya általános. Az utóbbi 3 év növekvő gázfogyasztás adatsorának az értelmezése során ennek a körülménynek kiemelkedő a jelentősége. Kalorikus gépészet leírása: Az épületfűtéshez és a medencefűtéshez gázkazánok szolgáltatják a hőt. Meleg vizet állítanak elő. Adatai: FÉG gyártmány, AF 105 típusú, hagyományos gázégők csoportjaiból áll. Névleges összteljesítménye 960 kw

16 14-2. számú fotó: BVSC uszoda kazánház A hőleadó oldali gépészeti megoldások felsorolása: medence hőcserélők légfűtés hőcserélők radiátorok, padlófűtés használati meleg víz, napkollektorok rásegítésével Gázfogyasztás: Beszerzett adatokból az utóbbi 3 év gáz alapú energia felhasználása ÉVES ENERGIAFOGYASZTÁS,GÁZBÓL MJ ÉVES MJ év 2009 év 2010 év 1./számú grafikon,bvsc

17 - 15 Évi eloszlás: 2008, 2009, 2010 évek alapján 3 ÉVI ÁTLAGOS GÁZ ENERGIAIGÉNY HAVI ELOSZLÁSA MJ ÉV ÁTLAGA február április június augusztus október december január március május július szeptember november 2./számú grafikon,bvsc A jelenlegi energiafogyasztás értelmezése: 2008, 2009, 2010 évek alapján AZ ÉVES FELHASZNÁLÁS HAVI MEGOSZLÁSA MJ LÉGFŰTÉS MEDENCÉK 0 március január május július november szeptember 3./számú grafikon,bvsc A nyári hónapok energiafogyasztása a medencék hőn tartására és a használati meleg víz előállítására fordítódik.

18 AZ ÉVES FELHASZNÁLÁS JELENLEGI ARÁNYAI MJ LÉGFŰTÉS MEDENCÉK 4./számú grafikon,bvsc Energia igény becslése, a javasolt átalakítás utáni állapotra: 1. a medencék hőenergia igénye és a használati meleg víz mennyisége valószínűleg évszakoktól függetlenül azonos. Mivel a BVSC egész évben fedett uszoda, állandó belső hőmérsékletű. Ezért választom szét a 2./ grafikon görbéjét a 3./ grafikon szerint. A 27 C medencék hőmérséklete előállítható közvetlen hőhasznosítással, hőcserélőkkel. Ehhez a megoldáshoz csak a szivattyúzás villamos energia igénye szükséges. 2. A légfűtő rendszer hőcserélőit jelenleg a gázkazánok látják el meleg vízzel. Bemenő vízhőmérséklet 70 C. Ezeket az elemeket cserélni, illetve átalakítani szükséges, a hőszivattyúkhoz illeszthető hőcserélőkre. Ezt az átalakított légfűtést a gázkazánok is elláthatják szükség estén meleg vízzel 3. számú fotó: kazán adattábla

19 A gázkazánok hatásfokát 75% értékűnek tekintem. Erre a meggondolásra okot adnak egyrészt az erre vonatkozó, a szakirodalomban ismertetett adatok. (irodalom jegyzék: 1. és 2. ). Másrészt a kazánok típusa és kora. 4. Az uszoda épület légszigetelésének helyreállítása kiemelkedően költséghatékony épület energetikai korszerűsítés. Tekintettel a nem kívánt légcseréknek az épület energiafogyasztására gyakorolt kiemelkedő hatására, a légszigetelés a legolcsóbb energiamegtakarítási módszer. ( hivatkozás az EPC minősítés rendszerére ) A légszigetelés helyreállítása után a légfűtésben várható energiaigény csökkenést 25% mértékűnek veszem. ÁTALAKÍTÁS UTÁN AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS EGY ÉVBEN MJ FŰTÉSRE MJ MEDENCÉKRE MJ 5./ számú grafikon 5. A Széchenyi Fürdőből beszerzésre kerülő hőenergia éves megoszlása az 5./ grafikon szerinti. Részletezve: a 27 C medencék, közvetlen hőhasznosítással igényelnek évi 6 x 1012 J hőenergiát ennek forrása az elfolyó termálvízből napi ~ 1000 m3 mennyiségű, 32 C hőmérsékletű vízben rejlő hőenergia, 27 C hőmérsékletre visszahűtve a légfűtést kiszolgáló hőszivattyú éves energiaigénye 3 x 1012 J a javasolt hőszivattyúk vízigénye:. A 27 C medencék hőcserélőjéből kilépő víz alkalmas a hőszivattyúk számára. Nem szükséges az előzőekben megállapított 1000 m3 mennyiségnél többet igénybe venni BVSC uszoda javasolt hőséma kialakításának szempontjai: 1. A geotermikus rendszer kialakítása mellett üzemképes állapotban szükséges tartani a jelenlegi, gázenergián alapuló rendszert, ezzel bivalens energiaellátás valósul meg. Ennek a főbb okai: egyrészt a termálvízből nyerhető hőmennyiség esetleges ingadozásai, másrészt a véletlenszerű csúcsterhelések miatt. ( szélsőségesen hideg időjárás ) 2. A Széchenyi Fürdőből a Városligeti Tóba elfolyó víz egy 500 mm csőben halad. A mellette kialakításra kerülő aknában elhelyezett szivattyú szűrőn keresztül juttatja a termálvizet a BVSC uszodába. A termálvíz zárt rendszerben marad, a hőt vesszük ki belőle, hőcserélőkkel. A lehűtött termálvíz visszajut a Városligeti Tóba. A hőszigetelt 1200 m cső közműalagútban halad. A közműalagút létezik, korábbi években már cső kötötte össze a két fürdőt.

20 - 18 ELFOLYÓ TERMÁLVÍZ ELOSZTÁS VAJDAHUNYAD VÁRA IRODAHÁZ CUSHM AN 4. Ø 130 V=0,983 m/s RE= P=6 bar m=13,041 kg/s HERMINA U.63. 1/A Ø 74 V=0,133 m/s RE=9876 m=0,574 kg/s 4/a Ø 130 V=0,679 m/s RE= P=6 bar m=9,015 kg/s Tki=10 C ROBINSON VENDÉGLŐ 3. Ø 130 V= 1,98 m/s RE= P= 6bar m=26,277 kg/s Tki=10 C Tki=10 C 3/B Ø 74 V=0,266 m/s RE= P= 6 bar m=1,142kg/s Tki=10 C Tk i=10 C SZÉCHENYI FÜRDŐ BVSC 1. Ø 130 V=1,021 m/s RE= P=6 bar m= 13,549 kg/s V=0,935 m/s RE= P= 6 bar m=12,413 kg/s Tki=10 C 3/a Ø 90 V=1,304 m/s RE= P= 6 bar m=8,297 kg/s 2. Ø130 V=0,453 m/s RE= P=6 bar m=6,006 kg/s Tki=10 C SZÉPM ŰVÉSZETI M ÚZEUM V=1,268 m/s RE= P=6 bar m=16,829 kg/s Tk i=10 C Tki=10 C Tki=10 C GUNDEL FŐV.CIRKUSZ 1.ábra: vezeték a Széchenyi Fürdő és a BVSC uszoda között SZÉCHENYI FÜRDŐ 32 C VÁROSLIGETI TÓ n SZŰRŐK, SZIVATTYÚK C FELHASZNÁLÓKHOZ 10 C VISSZA 2.ábra: Elosztó vázlata

21 -19 - LÉGFŰTÉS, radiátorok, padlófűtés HASZNÁLATI MELEGVÍZ 27 C 33 C MEDENCE C 27 C HŐCSERÉLŐ 2 HŐSZIV.1. HŐSZIV.2. HŐCSERÉLŐ C 3.ábra: BVSC uszoda javasolt hőséma 6. Hőszivattyúk ajánlása: fűtőteljesítmény ΔT=7 C 1./ Hőszivattyú kw Tbe=25 C Tki=18 C 2./ Hőszivattyú kw Tbe=25 C Tki=18 C 1.táblázat : hőszivattyúk AERMEC NXW 0500, fűtési teljesítménye 112 kw AERMEC NXW 0700, fűtési teljesítménye 205 kw Az elpárologtató oldali magas hőmérséklet fogadását lehetővé tevő berendezések. Elfolyó termálvizek hőszivattyús hasznosítására javasolhatóak. Az épület kalorikus gépészetének átalakítása a hőszivattyús üzem szempontjai szerint szükséges. A radiátoros fűtési szakaszok és a légtechnikai hőcserélők átalakítása elsődleges.

22 - 20 BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK Részletes épületgépészeti és légtechnikai tervek hiányában az adatok tájékoztató jellegűek. A kazánok és a légtechnikai berendezések szemléje alapján megkísérelek közelítő adatokat adni. A Széchenyi Fürdő és a BVSC uszoda közötti vezeték költségét táblázat nem tartalmazza. MEGNEVEZÉS ( anyag és munkabér ) SZÁMÍTOTT Ft 4 33 C medencéhez & HMV hőszivattyú és hőcserélő Ft 5 Légtechnikai rendszer átépítése 6 Légtechnikai rendszer hőszivattyú és hőcserélő Ft. 7 Levegő előmelegítő hőcserélők átalakítása Ft. 9 Monitoring rendszer Ft BECSÜLT Ft Ft 2. táblázat: beruházási költségek Összesen: 30,3 millió Ft. Az egy évi közvetlen üzemi költségek, COP=5 hőszivattyú jósági fokot feltételezve, 2010 évi adatok alapján: ÉVES KÖLTSÉGEK HŐSZIVATTYÚVAL 2010 ÉVI ADATOK ALAPJÁN Ft Ft Ft FORINT Ft HŐSZIV. KÖLTSÉGE Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 30 Ft/kWh 25 Ft/kWh 35 Ft/kWh A megtérülésre következtetni lehet az elektromos tarifa ismeretében.

23 - 21 HERMINA ÚT 63. IRODAHÁZ HŐENERGIA ELLÁTÁSA A SZÉCHENYI FÜRDŐ ELFOLYÓ TERMÁLVIZÉBŐL 1.kép:Hermina út 63. Irodaház A terv és a megvalósítás lehetősége kevésbé ismert adottságokon alapul. ADOTTSÁGOK: 1. Az épületétől 300 m távolságban haladó csatornában elfolyó termálvíz a Széchenyi Fürdőből a Városligeti Tóba juttat naponta MegaJoul hőenergiát. Ez 6,8 MW hőteljesítmény. NAPI KÚTHOZAMOK=ELFOLYÓVÍZ SZÉCHENYI FÜRDŐ 2008, 2009, 2010 évek átlaga m3/nap február január április március június május július augusztus október december szeptember november 1.ábra: Széchenyi Fürdő, napi kúthozamok.

24 - 22 Ajánlatomban a januári mennyiséget veszem alapul. Ennek napi eloszlása a következő: HERMINA ÚT 63. HŐENERGIA IGÉNYE AZ ELFOLYÓ VÍZ ENERGIATARTALMÁHOZ VISZONYÍTVA ÓRÁNKÉNT HŐENERGIA MJ ÓRA SZÉCHENYI HERMINA U ábra: a rendelkezésre álló és a szükséges hőenergia aránya A különbség 70X nagyságú A Városligeti Tóba elfolyó víz hőmérséklete: 3.ábra: Hőmérséklet az elfolyó víz csatornában 3.ábra: az elfolyó víz hőmérséklete ( Széchenyi Fürdő adatközlése ) 23 24

25 - 23 A vízhőmérséklet görbe minimumát 32 C tekintem. A hőmérséklet növekmények a geotermális hasznosítás tartalékát adják. A geotermikus energia elérésének költségei közül a feltárás, kiépítés megvalósítása jelentős tétel. Kiemelkedő jelentőségű: ez itt rendelkezésre áll. Hasonlóan lényeges szempont: a termál energia időbeli állandósága. Az elfolyó vizet fűtő termálkút már73 éve üzemel. Hozama állandósága dokumentált. JAVASLAT: 1. A termál energia hasznosításra hőszivattyúk felhasználását javasolom, a gázkazánok megtartásával, bivalens rendszerben. Ennek indokai: * a felhasználható termálvíz és termál energia mennyisége, elérhetősége * a hőszivattyús üzem technikai és szolgáltatási színvonala, megbízhatósága * az épület kalorikus gépészete a hőszivattyúk rendszerbe állítására különösebb átalakítások nélkül alkalmas, modern rendszer. Az épület éves fűtési energia felhasználása, adatközlésük alapján a 3. ábra szerinti. HERMINA ÚT 63 FŰTÉSI ENERGIAIGÉNYE, GÁZBÓL 2010 ÉV MEGAJOUL január február április június augusztus október december március május július szeptember november 3. ábra: egy évben m3 gázfelhasználás alapján becsült hőenergia felhasználás, gázkondenzációs kazánnal

26 24 - GÁZFŰTÉS ÉS HŐSZIVATTYÚS FŰTÉS KÖLTSÉGEINEK ARÁNYA ÉVES FOGYASZTÁS, 2010 ÉVBEN Ft Ft Ft Ft GÁZ Ft/ÉV HŐSZIV. Ft/ÉV Ft Ft Ft 0 Ft GÁZ 3 Ft/MJ GÁZ 4 Ft/MJ ÁRAM 35 Ft/kW GÁZ 2,5 Ft/MJ GÁZ 3,5 Ft/MJ ÁRAM 31 Ft/kW ÁRAM 40 Ft/kW 4. ábra: 2010 évi fogyasztás alapján, különböző tarifákkal számolt fűtési költség Az áram beszerzési lehetőségek a piacon elérhetővé teszik az olcsóbb beszerzést. Elvi vázlat Az elfolyó termálvizet szűrőn keresztül, hőszigetelt csővezetékben az épület hőközpontjába, hőcserélőkbe juttatjuk. Innen a lehűlt termálvíz vissza kerül a Városligeti Tóba. A kalorikus gépek nem érintkeznek a termálvízzel. Ez hőveszteséget jelent ahhoz az állapothoz képest, amikor közvetlenül vezetjük be a hőt hordozó közeget, de a termálvíz agresszív tulajdonságai így csak ezeket a hőcserélőket terhelik. Teljes körű, az energiaracionalizálás összes paraméterét felügyelő és azt irányító, szabályzó monitoring rendszer szükséges. A geotermikus energia optimális felhasználása egyensúlyi helyzetben valósul meg. Ez összetett irányítástechnikai feladatot jelent. Vezeték vázlat: HERMINA U.63. 1/A Ø 74 V=0,133 m/s RE=9876 m=0,574 kg/s BVSC V=0,935 m /s RE= P= 6 bar m =12,413 k g/s T be=32 C T ki=10 C Tki=10 C SZÉCHENYI FÜRDŐ 1. Ø 130 V=1,021 m /s RE= P=6 bar m = 13,549 kg/s T be=32 C T ki=10 C 5. ábra: vezeték vázlat

27 - 25 Elvi hőséma: Hőszivattyú 80kW fűté shez/hűtés he z HM V Hőcse ré lő HM V TARTÁLY hőcserélő HM V HERM INA U.63. SZŰRŐ M J/nap M =0,574k g/s T be=32 C SZÉCHENYI FÜRDŐ T ki=10 C 6.ábra: elvi hőséma A felhasználásra kerülő víz a hőszivattyúba 25 C hőmérsékletre előmelegítve kerül. A légkondicionáló rendszerből távozó hő a használati meleg víz előállítása során hasznosul. A 2010 évi gázfogyasztási adatokból egy energia takarékos épület képe rajzolódik ki. MEGVALÓSÍTÁS: 1. hőcserélők beépítése 2. Hőszivattyú, beépítése 3. monitoring rendszer kiépítése BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI Az alábbiak becslésen alapulnak. Pontos összeg a tervek alapján számítható. MEGNEVEZÉS ( anyag és munkabér ) BECSÜLT Ft 3 Hőszivattyúk, 80 kw és hőcserélő Ft 6 Monitoring rendszer Ft Összesen: 12 millió Ft.

28 - 26 FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ HŐENERGIA ELLÁTÁSA A SZÉCHENYI FÜRDŐ ELFOLYÓ TERMÁLVIZÉBŐL 1.fotó: a Fővárosi Nagycirkusz épülete A terv és a megvalósítás lehetősége kevésbé ismert adottságokon alapul. ADOTTSÁGOK: 1. A Cirkusz épületétől 70 m távolságban haladó csatornában elfolyó termálvíz a Széchenyi Fürdőből a Városligeti Tóba juttat naponta MegaJoul hőenergiát. Ez 6,8 MW hőteljesítmény. A Cirkusz tervbe vett épületkorszerűsítése és energiaracionalizálása 550 kw hőteljesítményű rendszert tervez megvalósítani. A rendelkezésre álló energiapotenciál ennek több mint a 10-szerese. A termálvíz kút és a 12 hideg vizes kút együttes napi hozama a Városligeti Tóba jut. NAPI KÚTHOZAMOK=ELFOLYÓVÍZ SZÉCHENYI FÜRDŐ 2008, 2009, 2010 évek átlaga m3/nap február január április március június május július augusztus október december szeptember november 1.ábra: Széchenyi Fürdő, napi kúthozamok.

29 - 27 A januári mennyiséget veszem alapul. Ennek napi eloszlása az alábbi: CIRKUSZ MAXIMÁLIS FŰTŐENERGIAIGÉNYE A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ENERGIÁHOZ VISZONYÍTVA MEGAJOUL ÓRA SZÉCHENYI CIRKUSZ 2.ábra: Rendelkezésre álló és a szükséges energia aránya Az elfolyó víz hőmérséklete: 3.ábra: Hőmérséklet az elfolyó víz csatornában ( Széchenyi Fürdő adatszolgáltatása )

30 -28 A vízhőmérséklet görbe minimumát 32 C tekintem. A hőmérséklet növekmények a geotermális hasznosítás tartalékát adják. A geotermikus energia elérésének költségei közül a feltárás, kiépítés megvalósítása jelentős tétel. Kiemelkedő jelentőségű: ez itt rendelkezésre áll. Hasonlóan lényeges szempont: a termál energia időbeli állandósága. Az elfolyó vizet fűtő termálkút már 73 éve üzemel. Hozama állandósága dokumentált. JAVASLAT: 1. A Cirkusz épületszerkezeti és épületgépészeti felújítása együttes feladat. Hőszivattyús monovalens rendszert javasolok. A gázkazánokat nem tartalmazza az elképzelés, még tartaléknak sem. Ennek indokai: * a felhasználható termálvíz és termál energia mennyisége, elérhetősége * a hőszivattyús üzem technikai és szolgáltatási színvonala, megbízhatósága * a teljes rekonstrukció részeként megvalósuló hőszivattyús rendszerhez alkalmazható hőleadó egységek kerülnek beszerelésre * 1 MJ energia előállítási költsége hőszivattyúval vagy gázkondenzációs kazánnal? kérdésre adható válasz. A válaszom az alábbi: Vízből nyert és vízbe átvezetett hőáramlást megvalósító hőszivattyúkkal a COP=5 hatásfok elérhető. Az 1 MJ hőenergia előállítási közvetlen költsége a szolgáltatótól kialkudott áram tarifától függ. A geotermikus tarifaként ismert kedvezményes díjszabást nem vehetjük alapul a várható fogyasztás mérete miatt. Reálisnak tűnik 2011 árviszonyai között a 40 Ft/kWh nettó ár. 1 MJ ENERGIA HŐSZIVATTYÚVAL COP=5 ESETÉN 20% ÁRAMBÓL 80% VÍZBŐL SZÁRMAZIK 20 ÁRAMBÓL VÍZBŐL 80 4.ábra: A vízből nyert hőenergiához szükséges elektromos áram aránya, COP=5 jósági foknál

31 -29 A 40 Ft/kWh, nettó áramtarifa az 5. ábra szerint 1 MJ hőszivattyúval nyert hőenergiához 2,22 Ft áramköltséget rendel. A kondenzációs gázkazán hatásfokát 107% tekintve az alábbi diagram rajzolható: ENERGIAKÖLTSÉG ARÁNYOK COP=5 ESETÉN 4,5 4 3,5 FORINT/MJ 3 2,5 2 1,5 1 0, Ft/kWh 35 Ft/kWh 2,5 Ft/MJ 3,5 Ft/MJ 4,5Ft/MJ 20 Ft/kWh 30 Ft/kWh 40 Ft/kWh 3 Ft/MJ 4 Ft/MJ HŐSZIVATTYÚ Ft/MJ KOND.GÁZKAZÁN Ft/MJ 5.ábra: áramköltség és gázköltség aránya, nettó értéken Az elfolyó víz használatáért, az abból nyert hőmennyiségért fizetendő összeget a hőszivattyú áramköltségéhez hozzáadódik, ha az ismerté válik. A diagram egyszerű segédlete a vízhasználati díj kialakításának, valamint a beruházás megtérülés számításának. A kérdés eldöntése: hőszivattyú vagy gázfűtés, a közeljövőbe vetített mérlegelést is kíván. 2. Elvi vázlat Az elfolyó termálvizet szűrőn keresztül, hőszigetelt csővezetékben a Cirkusz hőközpontjába, hőcserélőkbe juttatjuk. Innen a lehűlt termálvíz vissza kerül abba a csatornába, ahonnan kiszivattyúztuk. A Cirkusz kalorikus gépei nem érintkeznek a termálvízzel. Ez hőveszteséget jelent ahhoz az állapothoz képest, amikor közvetlenül vezetjük be a hőt hordozó közeget, de a termálvíz agresszív tulajdonságai így csak ezeket a hőcserélőket terhelik. A termálvíz zárt rendszerben halad. A lehűlt víz visszajut a Városligeti Tóba. A vizet nem, csak a hőtartamát használjuk fel. A légtechnikai rendszer felújítása során a levegő/víz üzemű hőcserélőket a hőszivattyús üzemhez kell tervezni. Teljes körű, az energiaracionalizálás összes paraméterét felügyelő és azt irányító, szabályzó monitoring rendszer szükséges. A geotermikus energia optimális felhasználása egyensúlyi helyzetben valósul meg. Az SPF faktor követése tűnik elsődlegesnek. Az egész rendszer energiahatékonyságát egy éven keresztül vizsgálva az SPF értéket kapjuk. Ehhez hőmennyiség mérőket kell felszerelni a primer és a szekunder oldalra. Mérni kell a felhasznált villamos energiát is. A kapott értékek változása a rendszer állapotában bekövetkezett változásokra utalnak.

32 Hőséma A megadott hőenergia igény keretein belül a hőszivattyúk elrendezése a vázlat szerinti: Le vegő előm elegítő hőcs erélő Hős zivattyú légfűté shez/hűtés he z Hőszivattyú Radiátorokhoz HM V Hőcs erélő HM V hőcserélő FŐV.CIRKUSZ SZŰRŐ M J/nap M =5,952 kg/s T be=32 C T ki=10 C SZÉCHENYI FÜRDŐ 6.ábra: Fővárosi Nagycirkusz hőszivattyús fűtése/hűtése. Hőséma.

33 Elosztó az elfolyó víz csatornában Kialakítása egy csoportba rendezi a szűrőket és a szivattyúkat SZÉCHENYI FÜRDŐ 32 C VÁROSLIGETI TÓ n SZŰRŐK, SZIVATTYÚK 32 C FELHASZNÁLÓKHOZ 10 C VISSZA 7.ábra: elfolyó termálvíz elosztás. A 32 C termálvíz hőmérséklet és a hőszivattyú bemeneti hőfok illesztése A hőszivattyúk számára a termálvizet egyszerű keverőszelepes megoldással lehet a szükséges hőfoklépcsőben előállítani: BEMENETI HŐFOK SZABÁLYOZÁS 32 C X C 28 C 15 C HŐSZIV. HŐCSERÉLŐ 10 C 8.ábra: hőszivattyúhoz szükséges hőfoklépcső előállítása

34 Használati meleg víz előállítása: Hőcserélő közbeiktatásával a vezetékes vizet felmelegítve 28 C hőmérsékletre, a hőszivattyúval tovább melegítve 45 C hőfokig. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI Részletes épületgépészeti és főleg a légtechnikai részt tartalmazó tervek hiányában ezeket az itt közölt adatokat tájékoztató jellegűnek szántam. Többek között nem tartalmazza a költségekben is megjelenő összefüggést a tervezett épületkorszerűsítéssel. A szükséges bontások járulékos költségeit. A termálvíz vezeték építésének költségeit a táblázat nem tartalmazza. MEGNEVEZÉS ( anyag és munkabér ) SZÁMÍTOTT Ft 3 Radiátorok cseréje 4 Radiátorokhoz, HMV-hez hőszivattyú és hőcserélő 5 Légtechnikai rendszer átépítése 6 Légtechnikai rendszer hőszivattyú és hőcserélő Ft. 7 Levegő előmelegítő hőcserélők Ft. 9 Monitoring rendszer Ft BECSÜLT Ft Ft Ft Ft 1. táblázat: költségek Összesen: 55 millió Ft. A teljes körű épületfelújítás és épületgépészeti rekonstrukció utáni állapotban az alábbiak szerint alakulhat egy év energiaköltsége gázkondenzációs kazánnal vagy hőszivattyúval: GÁZ / HŐSZIVATTYÚ KÖLTSÉG ARÁNYOK EGY ÉVRE Ft Ft Ft GÁZ 4 Ft/MJ HŐSZIV.40 Ft/kWh Ft Ft Ft Ft 0 Ft f ebruár április június augusztus október december január március május július szeptember november 9. ábra: költség arányok/a

35 - 33 Egy évben a költségek viszonya: Ft Ft Ft Ft Ft Ft EGY ÉV Ft Ft Ft 0 Ft GÁZ 4 Ft/MJ HŐSZIV.40 Ft/kWh 10. ábra: költség arányok/b A tarifák kedvezmény nélküliek. Nettó számok. A megtakarítás ~ 14 milló Ft/év. Az elektromos áramköltség szerencsés szolgáltatói szerződéssel jelentősen befolyásolhatja a megtérülést.

36 - 34 VÁROSLIGETI GUNDEL VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA HŐENERGIA ELLÁTÁSA A SZÉCHENYI FÜRDŐ ELFOLYÓ TERMÁLVIZÉBŐL A terv és a megvalósítás lehetősége kevésbé ismert adottságokon alapul. ADOTTSÁGOK: 1. A GUNDEL épületétől 140 m távolságban haladó csatornában elfolyó termálvíz a Széchenyi Fürdőből a Városligeti Tóba juttat naponta MegaJoul hőenergiát. NAPI KÚTHOZAMOK=ELFOLYÓVÍZ SZÉCHENYI FÜRDŐ 2008, 2009, 2010 évek átlaga m3/nap február január április március június május július augusztus október december szeptember november 1.ábra: Széchenyi Fürdő, napi kúthozamok. Ajánlatomban a januári mennyiséget veszem alapul. Ennek napi eloszlása az alábbi:

37 GUNDEL FŰTŐENERGIAIGÉNYE ÉS AZ ELFOLYÓ VÍZ ENERGIÁJA JANUÁR EGY NAP ELOSZLÁSA HŐENERGIA MJ ÓRÁK SZÉCHENYI GUNDEL 2.ábra: Rendelkezésre álló és a szükséges energia aránya 3.ábra: Hőmérséklet az elfolyó víz csatornában ( Széchenyi Fürdő adatszolgáltatása )

38 - 36 A vízhőmérséklet görbe minimumát 32 C tekintem. A hőmérséklet növekmények a geotermális hasznosítás tartalékát adják. A geotermikus energia elérésének költségei közül a feltárás, kiépítés megvalósítása jelentős tétel. Kiemelkedő jelentőségű: ez itt rendelkezésre áll. Hasonlóan lényeges szempont: a termál energia időbeli állandósága. Az elfolyó vizet fűtő termálkút már73 éve üzemel. Hozama állandósága dokumentált. JAVASLAT: 1. Hőszivattyús rendszert javasolok. A gázkazánokat nem tartalmazza az elképzelés. Ennek indokai: * a felhasználható termálvíz és termál energia mennyisége, elérhetősége * a hőszivattyús üzem technikai és szolgáltatási színvonala, megbízhatósága * az épületet padlófűtéssel, radiátorokkal fűtik. Egyedi légkondicionáló berendezések vannak felszerelve. A konyha légtechnikai konstrukciója hűtést tartalmaz. * 1 MJ energia előállítási költsége hőszivattyúval vagy gázkondenzációs kazánnal? kérdésre adható válasz az alábbi: Vízből nyert és vízbe átvezetett hőáramlást megvalósító hőszivattyúkkal a COP=5 hatásfok elérhető. Az 1 MJ hőenergia előállítási közvetlen költsége a szolgáltatótól kialkudott áram tarifától függ. A geotermikus tarifaként ismert kedvezményes díjszabást nem vehetjük alapul a várható fogyasztás mérete miatt. Reálisnak tűnik 2011 árviszonyai között a 40 Ft/kWh ár. 1 MJ ENERGIA HŐSZIVATTYÚVAL COP=5 ESETÉN 20% ÁRAMBÓL 80% VÍZBŐL SZÁRMAZIK 20 ÁRAMBÓL VÍZBŐL 80 4.ábra: A vízből nyert hőenergiához szükséges elektromos áram aránya, COP=5 jósági foknál

39 - 37 Az 5. ábra 1 MJ hőenergia előállításához szükséges áramköltséget viszonyítja a gázbeszerzés költségeihez. A kondenzációs gázkazán hatásfokát 107% tekintve az alábbi diagram rajzolható: ENERGIAKÖLTSÉG ARÁNYOK COP=5 ESETÉN 4,5 4 3,5 FORINT/MJ 3 2,5 2 1,5 1 0, Ft/kWh 35 Ft/kWh 2,5 Ft/MJ 3,5 Ft/MJ 4,5Ft/MJ 20 Ft/kWh 30 Ft/kWh 40 Ft/kWh 3 Ft/MJ 4 Ft/MJ HŐSZIVATTYÚ Ft/MJ KOND.GÁZKAZÁN Ft/MJ 5.ábra: áramköltség gázköltség aránya Az elfolyó víz használatáért, az abból nyert hőmennyiségért fizetendő összeg a hőszivattyú áramköltségéhez adódik, ha az ismerté válik. A diagram egyszerű segédlete a vízhasználati díj kialakításának, valamint a beruházás megtérülés számításának. A kérdés eldöntése: hőszivattyú vagy gázfűtés, a közeljövőbe vetített mérlegelést is kíván. Ez nem része a tájékoztatónak, ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül. A jelenleg üzemelő gázkazánok hatásfokát 75% tekintem, koruk és műszaki színvonaluk okán. A 2010 évi gáz költségek alapjául 4 Ft/Mj tarifát feltételezve, a hőszivattyúkhoz szükséges elektromos energia árát 40 Ft/kWh választva az alábbi a költségek aránya: 2010 ÉVI GÁZKÖLTSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA HŐSZIVATTYÚS KÖLTSÉGGEL Ft FORINT Ft Ft Ft Ft 0 Ft február január április március június május GÁZBÓL 4 Ft/MJ augusztus október december július szeptember november HŐSZIV. 40 Ft/kWh 6.ábra: feltételezett költségviszonyok Összesítve: Gáz 23,6 millió Ft./év Nettó költség. Áram 9,8 millió 145 Ft./év Nettó költség

40 - 38 Elvi vázlat Az elfolyó termálvizet szűrőn keresztül, hőszigetelt csővezetékben a GUNDEL hőközpontjába, hőcserélőkbe juttatjuk. Innen a lehűlt termálvíz vissza kerül a Városligeti Tóba. A GUNDEL kalorikus gépei nem érintkeznek a termálvízzel. Ez hőveszteséget jelent ahhoz az állapothoz képest, amikor közvetlenül vezetjük be a hőt hordozó közeget, de a termálvíz agresszív tulajdonságai így csak ezeket a hőcserélőket terhelik. Teljes körű, az energiaracionalizálás összes paraméterét felügyelő és azt irányító, szabályzó monitoring rendszer szükséges. A geotermikus energia optimális felhasználása egyensúlyi helyzetben valósul meg. Ez összetett irányítástechnikai feladatot jelent. ROBINSON VENDÉGLŐ Vezeték vázlat: SZÉCHENYI FÜRDŐ 3. Ø 130 V= 1,98 m /s RE= P= 6bar m =26,277 kg/s 3/B Ø 74 V=0,266 m/s RE= P= 6 bar m=1,142 kg/s SZÉPM ŰVÉSZETI M ÚZEUM 3/a Ø 90 V=1,304 m /s RE= P= 6 bar m =8,297 kg/s V=0,1,268 m /s RE= P=6 bar m =16,829 kg/s GUNDEL 7.ábra: vezeték vázlat Elvi hőséma: hőcserélő Hős zivattyú fűtés he z/hűté shez 2 x 300 kw Hősziv. 50kW GUNDEL SZŰRŐ m =8,297 kg/s T be=32 C SZÉCHENYI FÜRDŐ T ki=10 C 8.ábra: elvi hőséma Has ználati M eleg víz

41 - 39 Használati meleg víz előállítása: A felhasználásra kerülő hideg víz a hőszivattyúba 25 C hőmérsékletre előmelegítve kerül. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI Részletes épületgépészeti tervek hiányában az itt közölt adatokat tájékoztató jellegűnek szántam. Nem tartalmazza a szükséges bontások, átalakítások járulékos költségeit. Hőszivattyúk és hőcserélők adatai a mellékletben találhatóak. A termálvíz vezeték költségét nem tartalmazza a1 1. táblázat. MEGNEVEZÉS ( anyag és munkabér ) BECSÜLT Ft 3 Hőszivattyú, 2 x300kw és hőcserélő Ft 4 Konyhai légtechnikai rendszerhez csatlakozás Ft 5 HMV hőszivattyú, hőcserélős tartály Ft 6 Monitoring rendszer Ft 1.táblázat: a beruházás költségbecslése Összesen: 38 millió 450 ezer Ft. GÁZFŰTÉS ÉS HŐSZIVATTYÚS FŰTÉS KÖLTSÉG ARÁNYAI Ft Ft Ft 2010 ÉV Ft Ft 0 Ft HŐSZIV. 40 Ft/kWh GÁZBÓL 4 Ft/MJ Feltételezett megtakarítás = 13,8 millió Ft/év A megtérülésre irányuló következtetést a termálvíz vezeték létrehozásának pénzügyi körülményei befolyásolják.

42 - 40 VÁROSLIGETI ROBINSON VENDÉGLŐ HŐENERGIA ELLÁTÁSA A SZÉCHENYI FÜRDŐ ELFOLYÓ TERMÁLVIZÉBŐL 1.kép: ROBINSON vendéglő, a Városligeti Tóra építve A terv és a megvalósítás lehetősége kevésbé ismert adottságokon alapul. ADOTTSÁGOK: 1. A ROBINSON vendéglő épületétől 140 m távolságban haladó csatornában elfolyó termálvíz a Széchenyi Fürdőből a Városligeti Tóba juttat naponta MegaJoul hőenergiát. NAPI KÚTHOZAMOK=ELFOLYÓVÍZ SZÉCHENYI FÜRDŐ 2008, 2009, 2010 évek átlaga m3/nap február január április március június május július augusztus október december szeptember november 1.ábra: Széchenyi Fürdő, napi kúthozamok. Ajánlatomban a januári mennyiséget veszem alapul. Ennek napi eloszlása az alábbi:

43 HŐENERGIA MEGAJOUL 41 - ROBINSON VENDÉGLŐ HŐENERGIA IGÉNYE AZ ELFOLYÓ VÍZ ENERGIA TARTAMÁHOZ VISZONYÍTVA, ÓRÁNKÉNT ÓRA SZÉCHENYI ROBINSON 2.ábra: Rendelkezésre álló és a szükséges energia aránya Az arány 70X nagyságú A Városligeti Tóba elfolyó víz hőmérséklete: 3.ábra: Hőmérséklet az elfolyó víz csatornában ( Széchenyi Fürdő adatszolgáltatása )

44 - 42 A vízhőmérséklet görbe minimumát 32 C tekintem. A hőmérséklet növekmények a geotermális hasznosítás tartalékát adják. A geotermikus energia elérésének költségei közül a feltárás, kiépítés megvalósítása jelentős tétel. Kiemelkedő jelentőségű: ez itt rendelkezésre áll. Hasonlóan lényeges szempont: a termál energia időbeli állandósága. Az elfolyó vizet fűtő termálkút már73 éve üzemel. Hozama állandósága dokumentált. JAVASLAT: 1. Hőszivattyús, bivalens rendszert javasolok, a kazán megtartásával. Ennek indokai: * a felhasználható termálvíz és termál energia mennyisége, elérhetősége * a hőszivattyús üzem technikai és szolgáltatási színvonala, megbízhatósága * az épületet padlófűtéssel, radiátorokkal fűtik. Egyedi légkondicionáló berendezés van felszerelve. A konyha légtechnikai konstrukciója hűtést tartalmaz. * Az 1 MJ energia előállítási költsége hőszivattyúval vagy gázkondenzációs kazánnal? kérdésre adható válasz az alábbi: Vízből nyert és vízbe átvezetett hőáramlást megvalósító hőszivattyúval COP=5 hatásfok elérhető. Az 1 MJ hőenergia előállítási közvetlen költsége a szolgáltatótól kialkudott áram tarifától és a COP értékétől függ. A geotermikus tarifaként ismert kedvezményes díjszabást vehetjük alapul a várható fogyasztás mérete miatt. Ez 31 Ft/kWh bruttó ár. Az épületben található hőleadó elemek közül a radiátorok módosítása,esetleg klímakonvektorokra cserélése szükséges a COP érték optimális szinten tartásához. 1 MJ ENERGIA HŐSZIVATTYÚVAL COP=5 ESETÉN 20% ÁRAMBÓL 80% VÍZBŐL SZÁRMAZIK 20 ÁRAMBÓL VÍZBŐL 80 4.ábra: A vízből nyerhető hőenergia eléréséhez szükséges elektromos áram aránya, COP=5 jósági foknál

45 A 24,8 Ft/kWh, nettó áramtarifa a grafikon arányai szerint 1 MJ hőszivattyúval nyert hőenergiához 1,38 Ft áramköltséget rendel. Az itt jelenleg üzemelő, modern WOLF MGK130 gázkondenzációs kazán hatásfoka 107%. A 2010 évi gáz költségek 3,06 Ft/Mj tarifa szerintiek. (Adatszolgáltatásuk alapján ) ENERGIAKÖLTSÉG ARÁNYOK 4 3,5 3 Ft/MJ 2,5 HŐSZIVATTYÚ Ft/MJ 2 1,5 KOND.GÁZKA ZÁN Ft/MJ 1,38 1 0,5 ROBINSON 3,06 Ft/MJ 0 25 Ft/kWh 2 Ft/MJ 3 Ft/MJ 20 Ft/kWh 30 Ft/kWh 2,5 Ft/MJ 3,5 Ft/MJ 5ábra: áramköltség gázköltség aránya TARIFA 6.ábra: feltételezett költségviszonyok Az elfolyó víz használatáért, az abból nyert hőmennyiségért fizetendő összeg a hőszivattyú áramköltségéhez hozzáadódik, ha az ismerté válik. A diagram egyszerű segédlete a vízhasználati díj kialakításának, valamint a beruházás megtérülés számításának. A kérdés eldöntése: hőszivattyú vagy gázfűtés, a közeljövőbe vetített mérlegelést is kíván. Ez nem része a tájékoztatónak, ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül.

46 - 44 Elvi vázlat Az elfolyó termálvizet szűrőn keresztül, hőszigetelt csővezetékben a ROBINSON vendéglő hőközpontjába, hőcserélőkbe juttatjuk. Innen a lehűlt termálvíz vissza kerül a Városligeti Tóba. Tehát hőtartamot vásárolunk, nem vizet. A ROBINSON kalorikus gépei nem érintkeznek a termálvízzel. Ez hőveszteséget jelent ahhoz az állapothoz képest, amikor közvetlenül vezetjük be a hőt hordozó közeget, de a termálvíz agresszív tulajdonságai így csak ezeket a hőcserélőket terhelik. A kondenzációs gázkazán megtartásával mellett,teljes körű, az energiaracionalizálás összes paraméterét felügyelő és azt irányító, szabályzó monitoring rendszer szükséges. A geotermikus energia optimális felhasználása egyensúlyi helyzetben valósul meg. Ez összetett irányítástechnikai feladatot jelent. ROBINSON VENDÉGLŐ 3. Ø 130 V= 1,98 m /s RE= P= 6bar m =26,277 k g/s SZÉCHENYI FÜRDŐ 3/B Ø 74 V=0,266 m/s RE= P= 6 bar m=1,142 kg/s SZÉPM ŰVÉSZETI M ÚZEUM 7.ábra: vezeték vázlat Elvi hőséma: Hőszivattyú 100kW fűté shez/hűtés he z HM V Hőcs erélő HM V TARTÁLY hőcserélő ROBINSON SZŰRŐ M J/nap m = 1,142 kg/s T be=32 C SZÉCHENYI FÜRDŐ T ki=10 C 8.ábra: elvi hőséma HM V

47 - 45 Használati meleg víz előállítása: A felhasználásra kerülő víz a hőszivattyúba 25 C hőmérsékletre előmelegítve kerül. MEGVALÓSÍTÁS: 1. Hőcserélők beépítése 2. Hőszivattyú, használati meleg vizet előállító hőszivattyú és tartály beépítése 3. Monitoring rendszer kiépítése 4. Az épületgépészet jelenlegi hőleadó elemei ( radiátorok ) a hőszivattyú által gazdaságosan előállítható hőmérsékletű vizet csak átalakítás után képesek hasznosítani. Radiátorok cseréje, vagy további radiátorok felszerelése szükséges. A padlófűtést nem kell átalakítani. Klímakonvektorok felszerelésével lehet alkalmassá tenni a hőszivattyús fűtéshez az épületet. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI Az alábbiak becslésen alapulnak. Pontos összeg a tervek alapján számítható. A termálvíz vezeték elkészítését a táblázat nem tartalmazza. MEGNEVEZÉS ( anyag és munkabér ) BECSÜLT Ft 3 Hőszivattyú, 100kW és hőcserélő Ft 4 Konyhai légtechnikai rendszerhez csatlakozás Ft 5 HMV hőcserélős tartály Ft 6 Radiátorok felszerelése Ft 6 Monitoring rendszer Ft 1. táblázat: a beruházás költség becslése Összesen: 12, millió Ft ÉV HŐENERGIA KÖLTSÉG ARÁNYOK GÁZZAL VAGY HŐSZIVATTYÚVAL Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft GÁZBÓL 3,06Ft/MJ HŐSZIV. 24,8Ft/kWh 9. ábra: költségarányok MEGTAKARÍTÁS = 1,4 millió Ft/év A megtérülésre irányuló következtetést befolyásolja: a légkondicionálás olcsóbbá válik a víz/víz üzemű hőszivattyúval, mint a jelenlegi levegős rendszerrel ROBINSON

48 - 46 SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM HŐENERGIA ELLÁTÁSA A SZÉCHENYI FÜRDŐ ELFOLYÓ TERMÁLVIZÉBŐL A terv és a megvalósítás lehetősége kevésbé ismert adottságokon alapul. ADOTTSÁGOK: 1. A Szépművészeti Múzeum épületétől 200 m távolságban haladó csatornában elfolyó termálvíz a Széchenyi Fürdőből a Városligeti Tóba juttat naponta MegaJoul hőenergiát. NAPI KÚTHOZAMOK=ELFOLYÓVÍZ SZÉCHENYI FÜRDŐ 2008, 2009, 2010 évek átlaga m3/nap február január április március június május július augusztus október december szeptember november 1.ábra: Széchenyi Fürdő, napi kúthozamok.

49 Diplomatervemben a januári mennyiséget veszem alapul. Ennek napi eloszlása az alábbi: SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM HŐENERGIA IGÉNYE A Z ELFOLYÓ VÍZ ENERGIA TARTAMÁHOZ VISZONYÍTVA, EGY NAP ELOSZLÁSA HŐENERGIA MJ ÓRA SZÉCHENYI SZÉPMŰVÉSZ. 3. ábra: Rendelkezésre álló és a szükséges energia aránya AZ ELFOLYÓ VÍZ HŐMÉRSÉKLETE 4. 3.ábra: Hőmérséklet az elfolyó víz csatornában (Széchenyi Fürdő adatszolgáltatása )

50 - 48 A vízhőmérséklet görbe minimumát 32 C tekintem. A hőmérséklet növekmények a geotermális hasznosítás tartalékát adják. A geotermikus energia elérésének költségei közül a feltárás, kiépítés megvalósítása jelentős tétel. Kiemelkedő jelentőségű: ez itt rendelkezésre áll. Hasonlóan lényeges szempont: a termál energia időbeli állandósága. Az elfolyó vizet fűtő termálkút már73 éve üzemel. Hozama állandósága dokumentált. JAVASLAT: 1. Hőszivattyús, monovalens rendszert javasolok. Ennek indokai: * a felhasználható termálvíz és termál energia mennyisége, elérhetősége * a hőszivattyús üzem technikai és szolgáltatási színvonala, megbízhatósága * az épületet padlófűtéssel, radiátorokkal fűtik. Jelentős teljesítményű légtechnikai berendezések működnek. A központi folyadékhűtők leadott teljesítménye 2x300 kw vízhűtéses, valamint 270 kw léghűtéses Dunham Bush gyártmányúak. Ezeken túl még több helyi klímaberendezés üzemel. * 1 MJ energia előállítási költsége hőszivattyúval vagy gázkondenzációs kazánnal? kérdésre adható válasz az alábbi: Vízből nyert és vízbe átvezetett hőáramlást megvalósító hőszivattyúkkal a COP=5 hatásfok elérhető. Az 1 MJ hőenergia előállítási közvetlen költsége a szolgáltatótól kialkudott áram tarifától függ. A geotermikus tarifaként ismert kedvezményes díjszabást nem vehetjük alapul a várható fogyasztás mérete miatt. A közölt 2010 éves a 37,94 Ft/kWh árral számolva 1 MJ hőenergia az 5. ábra szerinti. 1 MJ ENERGIA HŐSZIVATTYÚVAL COP=5 ESETÉN 20% ÁRAMBÓL 80% VÍZBŐL SZÁRMAZIK 20 ÁRAMBÓL VÍZBŐL 80 4.ábra: A vízből nyert hőenergiához szükséges elektromos áram aránya, COP=5 jósági foknál

51 - 49 A kondenzációs gázkazán hatásfokát 107% tekintve az alábbi diagram rajzolható: FORINT/MJ ENERGIAKÖLTSÉG ARÁNYOK COP=5 ESETÉN 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,733 2,11 25 Ft/kWh 35 Ft/kWh 2,5 Ft/MJ 3,5 Ft/MJ 4,733 Ft/MJ 20 Ft/kWh 30 Ft/kWh 37,94 Ft/kWh 3 Ft/MJ 4 Ft/MJ HŐSZIVATTYÚ Ft/MJ KOND.GÁZKAZÁN Ft/MJ 5ábra: áramköltség gázköltség aránya Az elfolyó víz használatáért, az abból nyert hőmennyiségért fizetendő összeg a hőszivattyú áramköltségéhez hozzáadódik, ha az ismerté válik. A diagram egyszerű segédlete a vízhasználati díj kialakításának, valamint a beruházás megtérülés számításának. A kérdés eldöntése: hőszivattyú vagy gázfűtés, a közeljövőbe vetített mérlegelést is kíván. A jelenleg üzemelő gázkazánok hatásfokát 75% tekintem, koruk és műszaki színvonaluk okán. A Szépművészeti Múzeum 2010 évi energia költségei alapján, az arányok a 6.ábrán láthatóak: FELTÉTELEZETT ENERGIAKÖLTSÉG ARÁNYOK 2010 ÉVRE Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft GÁZBÓL 4,733 Ft/MJ 2010 év Ft Ft Ft Ft HŐSZIV. 37,94Ft/kWh 6.ábra: feltételezett költségviszonyok, 2010 évi adatok alapján

52 - 50 A 2010 évben megvalósított gáztakarékosság hatása miatt készült ezzel az adatválasztással a grafikon. Bizonyos épületrészek fűtését lekapcsolták. A májustól szeptemberig felhasznált gázenergia levegő szárításra fordítódik. Használati meleg víz szolgáltatás: kiépített összefüggő meleg víz hálózat nincs. Elektromos vízmelegítés van a vízelvételi helyeken. Ezen a javaslatom nem változtat. A jelenlegi légtechnikai berendezések levegős folyadékhűtőit víz/víz hőszivattyúkkal helyettesítve további megtakarítás érhető el. Ennek a mértéke monitoring adatok hiányában nem határozható meg. A javasolt hőszivattyúk hűtőteljesítményük alapján alkalmasak a jelenlegi folyadékhűtők helyettesítésére. Elvi vázlat Az elfolyó termálvizet szűrőn keresztül, hőszigetelt csővezetékben a Múzeum hőközpontjába, hőcserélőkbe juttatjuk. Innen a lehűlt termálvíz vissza kerül a Városligeti Tóba. A víz hőtartamát javasolom megvenni, nem a vizet. A hőszivattyúk nem érintkeznek a termálvízzel. Ez hőveszteséget jelent ahhoz az állapothoz képest, amikor közvetlenül vezetjük be a hőt hordozó közeget, de a termálvíz agresszív tulajdonságai így csak ezeket a hőcserélőket terhelik. Teljes körű, az energiaracionalizálás összes paraméterét felügyelő és azt irányító, szabályzó monitoring rendszer szükséges. A geotermikus energia optimális felhasználása egyensúlyi helyzetben valósul meg. Az SPF faktor követése tűnik elsődlegesnek. Az egész rendszer energiahatékonyságát egy éven keresztül vizsgálva az SPF értéket kapjuk. Ehhez hőmennyiség mérőket kell felszerelni a primer és a szekunder oldalra. Mérni kell a felhasznált villamos energiát is. A kapott értékek változása a rendszer állapotában bekövetkezett változásokra utalnak. Vezeték vázlat: ELFOLYÓ TERMÁLVÍZ ELOSZTÁS VAJDAHUNYAD VÁRA HERMINA U.63. 1/A Ø 74 V=0,133 m/s RE=9876 m=0,574 kg/s BVSC V=0,935 m/s RE= P= 6 bar m=12,413 kg/s Tki=10 C IRODAHÁZ CUSHM AN 4. Ø 130 V=0,983 m/s RE= P=6 bar m=13,041 kg/s SZÉCHENYI FÜRDŐ 1. Ø 130 V=1,021 m/s RE= P=6 bar m= 13,549 kg/s Tki=10 C ROBINSON VENDÉGLŐ Tki=10 C Tki=10 C Tki=10 C 4/a Ø 130 V=0,679 m/s RE= P=6 bar m=9,015 kg/s 3. Ø 130 V= 1,98 m/s RE= P= 6bar m=26,277 kg/s Tki=10 C Tk i=10 C 2. Ø130 V=0,453 m/s RE= P=6 bar m=6,006 kg/s Tk i=10 C FŐV.CIRKUSZ 7.ábra: vezeték vázlat 3/B Ø 74 V=0,266 m/s RE= P= 6 bar m=1,142kg/s 3/a Ø 90 V=1,304 m/s RE= P= 6 bar m=8,297 kg/s Tk i=10 C GUNDEL SZÉPM ŰVÉSZETI M ÚZEUM V=1,268 m/s RE= P=6 bar m=16,829 kg/s Tk i=10 C

53 - 51 Elvi hőséma: Hőszivattyú fűté s/hűtés 2 x 400 k W hőcserélő Hőszivattyú fűtés /hűté s 2 x400k W SZÉPM ŰVÉSZETI M ÚZEUM SZŰRŐ M =8,399 k g/s T be=32 C SZÉCHENYI FÜRDŐ T ki=10 C 8.ábra: elvi hőséma BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI Részletes épületgépészeti tervek hiányában az itt közölt adatokat tájékoztató jellegűnek szántam. MEGNEVEZÉS ( anyag és munkabér ) BECSÜLT Ft 1 Hőszivattyúk ( 4b NWX1400 AERMEC és 1db hőcserélő ) Ft 2 Gépház átalakítások Ft. 3 Monitoring rendszer Ft 1. táblázat: beruházási költségek Összesen: 57 millió 750 ezer Ft. Éves megtakarítás = 2010 gáz hőszivattyúk áram= ~65millió Ft.- ~22milló Ft. = ~43 millió Ft. Az itt felhasznált tarifákat az adatszolgáltatásukból vettem. A légkondicionálást szintén a javasolt hőszivattyúk végzik. Ezt a megtakarítást nem vettem figyelembe. SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

54 DÓZSA GYÖRGY ÚT 84/b. IRODAHÁZ HŐENERGIA ELLÁTÁSA A SZÉCHENYI FÜRDŐ ELFOLYÓ TERMÁLVIZÉBŐL 1.kép:Dózsa György út 84/b. Irodaház A terv és a megvalósítás lehetősége kevésbé ismert adottságokon alapul. ADOTTSÁGOK: 6. Az épületétől 450 m távolságban haladó csatornában elfolyó termálvíz a Széchenyi Fürdőből a Városligeti Tóba juttat naponta MegaJoul hőenergiát. NAPI KÚTHOZAMOK=ELFOLYÓVÍZ SZÉCHENYI FÜRDŐ 2008, 2009, 2010 évek átlaga m3/nap február január április március június május július augusztus október december szeptember november 1.ábra: Széchenyi Fürdő, napi kúthozamok.

55 PARK IRODAHÁZ HŐENERGIAIGÉNYE AZ ELFOLYÓ VÍZ ENERGIATARTALMÁHOZ VISZONYÍTVA ÓRÁNKÉNT HŐENERGIA MJ ÓRA SZÉCHENYI PARK IRODA 2. ábra: a rendelkezésre álló és a szükséges hőenergia aránya A Városligeti Tóba elfolyó víz hőmérséklete: 3.ábra: Hőmérséklet az elfolyó víz csatornában ábra: az elfolyó víz hőmérséklete (Széchenyi Fürdő 3. ábra: elfolyó víz hőmérséklete ( Széchenyi Fürdő adatközlése )

56 - 53 A vízhőmérséklet görbe minimumát 32 C tekintem. A hőmérséklet növekmények a geotermális hasznosítás tartalékát adják. A geotermikus energia elérésének költségei közül a feltárás, kiépítés megvalósítása jelentős tétel. Kiemelkedő jelentőségű: ez itt rendelkezésre áll. Hasonlóan lényeges szempont: a termál energia időbeli állandósága. Az elfolyó vizet fűtő termálkút már73 éve üzemel. Hozama állandósága dokumentált. JAVASLAT: 1. A termál energia hasznosításra hőszivattyúk felhasználását javasolom, a kazánok megtartásával, bivalens rendszerben Ennek indokai: * a felhasználható termálvíz és termál energia mennyisége, elérhetősége * az épület kalorikus gépészete a hőszivattyúk rendszerbe állítására különösebb átalakítások nélkül alkalmas. FELTÉTELEZETT HŐENERGIA KÖLTSÉGEK GÁZ / HŐSZIVATTYÚ 2010 ÉVBEN Ft ÉVES KÖLTSÉG Ft Ft GÁZ HŐSZIV Ft Ft 0 Ft 3 Ft/MJ 4 Ft/MJ 35 Ft/kW 2,5 Ft/MJ 3,5 Ft/MJ 30 Ft/kW 40 Ft/kW TARIFÁK 4.ábra: lehetséges költségviszonyok 2010 évben Az áram beszerzési lehetőségek a piacon elérhetővé teszik az olcsóbb beszerzést. Elvi vázlat Az elfolyó termálvizet szűrőn keresztül, hőszigetelt csővezetékben az épület hőközpontjába, hőcserélőkbe juttatjuk. Innen a lehűlt termálvíz vissza kerül a Városligeti Tóba. A hőszivattyúk nem érintkeznek a termálvízzel. Ez hőveszteséget jelent ahhoz az állapothoz képest, amikor közvetlenül vezetjük be a hőt hordozó közeget, de a termálvíz agresszív tulajdonságai így csak ezeket a hőcserélőket terhelik. A hőszivattyúk mellett a kondenzációs kazánok is a rendszerben maradnak. A tervezettet meghaladó csúcsfogyasztás esetére.

57 ELFOLYÓ TERMÁLVÍZ ELOSZTÁS VAJDAHUNYAD VÁRA HERMINA U.63. 1/A Ø 74 V=0,133 m/s RE=9876 m=0,574 kg/s 4. Ø 130 V=0,983 m/s RE= P=6 bar m=13,041 kg/s Tki=10 C Tki=10 C 4/a Ø 130 V=0,679 m/s RE= P=6 bar m=9,015 kg/s ROBINSON VENDÉGLŐ Tki=10 C 3. Ø 130 V= 1,98 m/s RE= P= 6bar m=26,277 kg/s Tki=10 C SZÉCHENYI FÜRDŐ BVSC V=0,935 m/s RE= P= 6 bar m=12,413 kg/s IRODAHÁZ CUSHM AN 1. Ø 130 V=1,021 m/s RE= P=6 bar m= 13,549 kg/s Tki=10 C Tk i=10 C Tk i=10 C 3/a Ø 90 V=1,304 m/s RE= P= 6 bar m=8,297 kg/s 2. Ø130 V=0,453 m/s RE= P=6 bar m=6,006 kg/s 3/B Ø 74 V=0,266 m/s RE= P= 6 bar m=1,142kg/s Tki=10 C SZÉPM ŰVÉSZETI M ÚZEUM V=1,268 m/s RE= P=6 bar m=16,829 kg/s Tki=10 C Tk i=10 C GUNDEL FŐV.CIRKUSZ 5. ábra: vezeték vázlat Elvi hőséma: Hős zivattyúk 2x419kW fűtés he z/hűté shez HM V NXW1400 Hőcs erélő HM V TARTÁLY hőcserélő PARK IRODAHÁZ. SZŰRŐ M J/nap m =0,9,015k g/s T be=32 C T ki=10 C 6.ábra: elvi hőséma HM V

58 - 55 A felhasználásra kerülő víz a hőszivattyúba 25 C hőmérsékletre előmelegítve kerül. A légkondicionáló rendszerből távozó hő a használati meleg víz előállítása során hasznosul. A 2010 évi gázfogyasztási adatokból egy energia takarékos épület képe rajzolódik ki. MEGVALÓSÍTÁS: 1. hőcserélők beépítése 2. Hőszivattyú, beépítése BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI Az alábbiak becslésen alapulnak. Pontos összeg a tervek alapján számítható. A termálvíz vezeték, szűrő és szivattyú költsége a költségek között nem szerepel. MEGNEVEZÉS ( anyag és munkabér ) BECSÜLT Ft 1 Hőszivattyúk, 2X419 kw és hőcserélő Ft 2 Monitoring rendszerhez csatlakoztatás, telepítés Ft Összesen: 28 millió Ft. Megtérülésre vonatkozó következtetéseket a 4.ábra alapján lehet felállítani. A PARK irodaházhoz vezetett hőtartalom a szolgáltatás tárgya. A termálvíz zárt rendszerben marad. Visszajut a Városligeti tóba. PARK IRODAHÁZ DÓZSA GYÖRGY U.84/b

59 - 56 VAJDAHUNYAD VÁR HŐENERGIA ELLÁTÁSA A SZÉCHENYI FÜRDŐ ELFOLYÓ TERMÁLVIZÉBŐL 1.kép:VAJDAHUNYAD VÁR A terv és a megvalósítás lehetősége kevésbé ismert adottságokon alapul. ADOTTSÁGOK: 1. Az épületétől 250 m távolságban haladó csatornában elfolyó termálvíz a Széchenyi Fürdőből a Városligeti Tóba juttat naponta MegaJoul hőenergiát. NAPI KÚTHOZAMOK=ELFOLYÓVÍZ SZÉCHENYI FÜRDŐ 2008, 2009, 2010 évek átlaga m3/nap február január április március június május július augusztus október december szeptember november 1.ábra: Széchenyi Fürdő, napi kúthozamok.

60 Ajánlatomban a januári mennyiséget veszem alapul. Ennek napi eloszlása a következő: VAJDAHUNYAD VÁR HŐENERGIA IGÉNYE AZ ELFOLYÓ VÍZ ENERGIA TARTAMÁHOZ VISZONYÍTVA, ÓRÁNKÉNT HŐENERGIA MEGAJOUL ÓRA SZÉCHENYI VAJDAHUNYAD 2.ábra: Rendelkezésre álló és a szükséges energia aránya A Városligeti Tóba elfolyó víz hőmérséklete: 3.ábra: Hőmérséklet az elfolyó víz csatornában ( Széchenyi Fürdő adatközlése )

61 - 58 A vízhőmérséklet görbe minimumát 32 C tekintem. A hőmérséklet növekmények a geotermális hasznosítás tartalékát adják. A geotermikus energia elérésének költségei közül a feltárás, kiépítés megvalósítása jelentős tétel. Kiemelkedő jelentőségű: ez itt rendelkezésre áll. Hasonlóan lényeges szempont: a termál energia időbeli állandósága. Az elfolyó vizet fűtő termálkút már73 éve üzemel. Hozama állandósága dokumentált. JAVASLAT: 1. A hasznosításra hőszivattyús rendszert javasolok, a kazánok megtartásával, bivalens üzemben. Ennek indokai: * a felhasználható termálvíz és termál energia mennyisége, elérhetősége * a hőszivattyús üzem technikai és szolgáltatási színvonala, megbízhatósága * az épületet radiátorokkal fűtik. Egyedi légkondicionáló berendezés van a tanácsteremben. * Az 1 MJ energia előállítási költsége hőszivattyúval vagy gázkondenzációs kazánnal? kérdésre adható válasz az alábbi: Vízből nyert és vízbe átvezetett hőáramlást megvalósító hőszivattyúval COP=5 hatásfok elérhető. Az 1 MJ hőenergia előállítási közvetlen költsége a szolgáltatótól kialkudott áram tarifától és a COP értékétől függ. Az épület kalorikus gépészetének a hőszivattyús rendszerhez csatlakoztatása átalakításokat igényel. A radiátorok módosítása,esetleg klímakonvektorokra cserélése szükséges a COP érték optimális szinten tartásához. 1 MJ ENERGIA HŐSZIVATTYÚVAL COP=5 ESETÉN 20% ÁRAMBÓL 80% VÍZBŐL SZÁRMAZIK 20 ÁRAMBÓL VÍZBŐL 80 4.ábra: A vízből nyerhető hőenergia eléréséhez szükséges elektromos áram aránya, COP=5 jósági foknál

62 - 59 A 40 Ft/kWh, nettó áramtarifa a grafikon arányai szerint 1 MJ hőszivattyúval nyert hőenergiához 2,22 Ft áramköltséget rendel. Ezt viszonyítjuk a gázbeszerzés költségeihez. Az áram beszerzési árának csökkentésére a piac lehetőséget ad. Ez a körülmény a grafikonon láthatóan csökkentheti a gázfűtéshez viszonyított költséget. A kondenzációs gázkazán hatásfokát 107% tekintve az alábbi diagram rajzolható: ENERGIA KÖLTSÉG ARÁNYOK COP=5 ESETÉN 4 3,5 3 FORINT/MJ 2,5 2 HŐSZIVATTYÚ Ft/MJ 1,5 KOND.GÁZKAZ ÁN Ft/MJ 1 0, Ft/kWh 3 Ft/MJ 20 Ft/kWh 40 Ft/kWh 4 Ft/MJ 5ábra: áramköltség gázköltség aránya COP=5 Be kell látni: ez az ideális hatásfok az épületgépészet hőleadó részének teljes körű átalakítását kívánja. Részben a radiátorok felületének növelése, részben klímakonvektorok felszerelése elképzelhető. A hatásfok COP=3,2 értéke esetén az energia költség arányok a 6. ábra szerint alakulhatnak: ENERGIA KÖLTSÉG ARÁNYOK COP=3,2 ESETÉN 4 3,5 3 FORINT/MJ 2,5 2 HŐSZIVATTYÚ Ft/MJ 1,5 KOND.GÁZKAZ ÁN Ft/MJ 1 0, Ft/kWh 3 Ft/MJ 20 Ft/kWh 40 Ft/kWh 4 Ft/MJ 6.ábra: áramköltség gázköltség aránya COP=3,2 Az elfolyó víz használatáért, az abból nyert hőmennyiségért fizetendő összeg a hőszivattyú áramköltségéhez hozzáadódik, ha az ismerté válik. A diagram egyszerű segédlete a vízhasználati díj kialakításának, valamint a beruházás megtérülés számításának. A kérdés eldöntése: hőszivattyú vagy gázfűtés, a közeljövőbe vetített mérlegelést is kíván.

63 - 60 Az itt jelenleg üzemelő, 2 db, modern gázkondenzációs kazán hatásfoka az előbb említett 107%. Az alábbi a költségek feltételezett aránya, 2010 alapján: 2010 ÉVI GÁZKÖLTSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA HŐSZIVATTYÚS KÖLTSÉGEKKEL COP=3, Ft Ft FORINT Ft GÁZBÓL 4Ft/MJ Ft HŐSZIV. 40Ft/kWh Ft Ft Ft 0 Ft február április június augusztus október december január március május július szeptember november ÉVES MEGTAKARÍTÁS = 4 MILLIÓ Ft./ÉV 6.ábra: feltételezett költségviszonyok Ezeket a feltételeket a technikai és a piaci lehetőségek együttesen befolyásolhatják előnyösen is. Amennyiben megvalósul a COP=5, az elektromos áramköltséget a piac lehetőségeit kihasználva 31 Ft/kWh nettó értékre választva a 7. ábra szerintire módosul a költség arány: HŐSZIVATTYÚ ÉS GÁZ KÖLTSÉGARÁNYOK COP=5 ESETÉN Ft Ft FORINT Ft GÁZBÓL 4Ft/MJ Ft HŐSZIV. 31Ft/kWh Ft Ft Ft 0 Ft március január július május november szeptember MEGTAKARÍTÁS = 16,5 MILLIÓ Ft/ÉV 7. ábra: feltételezett költségviszonyok elvi vázlat Az elfolyó termálvizet szűrőn keresztül, hőszigetelt csővezetékben az épület hőközpontjába, hőcserélőkbe juttatjuk. Innen a lehűlt termálvíz vissza kerül a Városligeti Tóba. A kalorikus gépek nem érintkeznek a termálvízzel. Ez hőveszteséget jelent ahhoz az állapothoz képest, amikor közvetlenül vezetjük be a hőt hordozó közeget, de a termálvíz agresszív tulajdonságai így csak ezeket a hőcserélőket terhelik. Teljes körű, az energiaracionalizálás összes paraméterét felügyelő és azt irányító, szabályzó monitoring rendszer szükséges. A geotermikus energia optimális felhasználása egyensúlyi helyzetben valósul meg. Ez összetett irányítástechnikai feladatot jelent.

64 - 61 Vezeték vázlat: VAJDAHUNYAD VÁRA IRODAHÁZ CUSHM AN 4. Ø 130 V=0,983 m /s RE= P=6 bar m =13,041 kg/s T be=32 C T ki=10 C SZÉCHENYI FÜRDŐ 7.ábra: vezeték vázlat Elvi hőséma: Hőszivattyú 205 k W NXW0700 Hőszivattyú 419kW fűté shez/hűtés he z HM V NXW1400 Hőcse ré lő HM V TARTÁLY hőcserélő VAJDAHUNYAD VÁRA SZŰRŐ M J/nap m =13,041kg/s T be=32 C SZÉCHENYI FÜRDŐ T ki=10 C 8.ábra: elvi hőséma HM V

65 - 62 Használati meleg víz előállítása: A felhasználásra kerülő víz a hőszivattyúba 25 C hőmérsékletre előmelegítve kerül. MEGVALÓSÍTÁS: hőcserélők beépítése Hőszivattyú, használati meleg vizet előállító hőszivattyú és tartály beépítése monitoring rendszer kiépítése Az épületgépészet jelenlegi hőleadó elemei ( radiátorok ) a hőszivattyú által gazdaságosan előállítható hőmérsékletű vizet csak átalakítás után képesek hasznosítani. Radiátorok cseréje, vagy további radiátorok felszerelése szükséges. Klímakonvektorok felszerelésével lehet alkalmassá tenni a hőszivattyús fűtéshez az épületet. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI Az alábbiak becslésen alapulnak. Pontos összeg a tervek alapján számítható. MEGNEVEZÉS ( anyag és munkabér ) BECSÜLT Ft 3 Hőszivattyúk, 1x410 kw és1x205 kw és hőcserélő Ft 5 HMV hőcserélős tartály Ft 6 Épületgépészeti átalakítások a hőszivattyús rendszer feltételeihez Ft 6 Monitoring rendszer Ft Összesen: 49,7 millió Ft. ÜZEMI KÖLTSÉGEK ARÁNYA 1 ÉVBEN Ft Ft Ft 2010 év Ft Ft Ft 0 Ft GÁZBÓL 4Ft/MJ HŐSZIV. 31Ft/kWh 9. ábra: költségarányok MEGTAKARÍTÁS = 16,6 millió Ft/év VAJDAHUNYAD VÁR.

66 6/a GEOTERMIKUS GÉPÉSZETI KÉRDÉSEK Vízkémiai analízis tartalmi elemzése szűrő választás hőcserélő választás. 6/a lap

67 - 63 6/a VÍZKÉMIAI ANALÍZIS TARTALMI ELEMZÉSE A GEOTERMIKUS ENERGIA KINYERÉSÉNEK SZEMPONTJAI SZERINT A víz hőenergia tartama hőcserélőkön keresztül jut a felhasználókhoz. A hőcserélők a felhasználók kezelésében, a saját épületében lesznek elhelyezve. A felhasználásra kerülő elfolyó víz a Széchenyi Fürdőtől induló hőszigetelt vezetékekre, szűrőkre, szivattyúkra, a hőcserélőkre és a visszatérő, nem hőszigetelt vezetékekre fejti ki a hatását. ELFOLYÓ TERMÁLVÍZ ELOSZTÁS VAJDAHUNYAD VÁRA HERMINA U.63. 1/A Ø 74 V=0,133 m/s RE=9876 m=0,574 kg/s BVSC V=0,935 m/s RE= P= 6 bar m=12,413 kg/s Tki=10 C IRODAHÁZ CUSHM AN 4. Ø 130 V=0,983 m/s RE= P=6 bar m=13,041 kg/s 3. Ø 130 V= 1,98 m/s RE= P= 6bar m=26,277 kg/s SZÉCHENYI FÜRDŐ 1. Ø 130 V=1,021 m/s RE= P=6 bar m= 13,549 kg/s Tki=10 C ROBINSON VENDÉGLŐ Tk i=10 C Tki=10 C Tki=10 C 4/a Ø 130 V=0,679 m/s RE= P=6 bar m=9,015 kg/s Tki=10 C Tki=10 C 2. Ø130 V=0,453 m/s RE= P=6 bar m=6,006 kg/s Tki=10 C 3/B Ø 74 V=0,266 m/s RE= P= 6 bar m=1,142kg/s 3/a Ø 90 V=1,304 m/s RE= P= 6 bar m=8,297 kg/s Tki=10 C SZÉPM ŰVÉSZETI M ÚZEUM V=1,268 m/s RE= P=6 bar m=16,829 kg/s Tk i=10 C GUNDEL FŐV.CIRKUSZ 1. ábra: víz elosztás A víz nem kívánt hatásainak felsorolása a geotermikus üzemeltetés szempontjai szerint: lerakódások, kiválások korrozív hatások gázkiválás, kavitáció előidézése Ezeknek a káros következménye elsősorban a hőcserélőkben előálló lerakódások formájában jelentkezik. Vízkő a hidrokarbonátok, kalcium jelenléte miatt, illetve vashidroxid csapadék a víz vastartalma következtében. Jelentősen lerontva ezzel a hőcserélőkben végbemenő hőátadási folyamatot. Ugyanez a lerakódás a vezetékek szabad keresztmetszetét is csökkentik, növelik a cső ellenállását, és kedvezőtlenül befolyásolják a csőben kialakuló áramlást, és térfogatáramot. A gázképződés kritikus áramlási helyzetet okozhat a hőcserélők járataiban. A keresztmetszet változások, a pangó terek kialakulása, az áramlási sebességek gyors változása a víz korrozív hatásait erősítik. Az 1. számú fotó egy hasonló összetételű termálvíz körben működtetett hőszivattyú elpárologtatójának az előállt korróziós és kavitációs jelenségek miatti elváltozásait szemléltetik.

68 64-1.számú fotó : elpárologtató korróziós károsodása, hasonló termálvíz közegben A felületi elváltozások a szerkezet kilyukadásához vezettek. A belső felületi lerakódások és a korrózió okozta kioldódásokat a 8. sz. fotó illusztrálja 2.számú fotó: Korróziós roncsolódás egy elpárologtató köpeny meghibásodott részén. Maratott metszet N=500X. Hasonló összetételű termálvíz hatása.

69 - 65 Az elfolyó viz laboratóriumi vizsgálati eredménye: A Széchenyi Fürdő Igazgatósága által átadott, az elfolyó vízre vonatkozó vízkémiai vizsgálati eredmény a 2. számú melléklet. A korróziós folyamatot elsősorban befolyásoló értékek, összetevők: KOMPONENS ELFOLYÓ VÍZBEN ph 7,14 Fajlagos vezetés [μs/cm ] 1525 Oldott oxigén tartalom O2[ DO ] nincs vizsgálva Kötött széndioxid CO2 [mg/l] nincs vizsgálva Ammónium NH4+ [mg/l] 0,2 Nitrát NO3- [mg/l] 13 Klorid Cl- [mg/l] 248 Szulfát SO42- [mg/l] 240 Hidrogén-karbonát [mg/l] nincs vizsgálva Lúgosság [nmol/l] 6,9 Összes keménység [CaOmg/l] 315 Kalcium Ca2+ [mg/l] 146 Magnézium Mg2+ [mg/l] 48 Vas Fe2+ [mg/l] <0,03 Szulfid, oldott [mg/l] nincs vizsgálva Összes oldott anyagtartalom [mg/l] nincs vizsgálva Értékelés: Az elfolyó víz vizsgálatából hiányzó adatok jelentősége nagy. Ezeket pótolni szükséges. Az 1. számú melléklet: a fürdőt termálvízzel ellátó Budapest Széchenyi II. számú kút részletes vízvizsgálati szakvéleménye tartalmaz ilyen adatokat. A nevezett kúton kívül 12 db hideg vizes kút vizét használja a fürdő. Ezek közül a H-11, H-12, H-13 vízvizsgálati eredményei is ebben a mellékletben vannak. Ezek a vízvizsgálati eredmények a kútfejen vett minták alapján készültek. Kizárólag csak ezek figyelembevételével nem lehet az elfolyó vízre vonatkozó következtetéseket hozni. Mert az nem csak a kutak hozamának keverékéből áll. Továbbá a medencékben a víz nagy felületen érintkezik a levegővel, áramlási sebessége nincs, kicsapódások, gáz eltávozás történhet. Megjelennek az elfolyó vízben a vízkezelő vegyszerek: az NaOCl nátrium hypoklorid fertőtlenítő szer és polialumínium-klorid pelyhesítőszer. Ezen kívül a fürdő elfolyó vizének szennyeződése az emberi használat következtében is sokféle. A napi medencetakarítás során felhasznált tisztítószerek szintén az összetételéhez adódnak. Összességében a rendelkezésre álló adatokból az elfolyó vízről megállapítható: kemény víz, jelentős a szulfát és kalcium tartalma a termálkút vízének analízise erős hidrogén-karbonát tartalmat mutat. Ez különösen indokolttá teszi az elfolyó víz erre irányuló vizsgálatát

70 - 66 a széndioxid tartalom a termálkút vizében szabad szénsav formájában 446 [mg/l] található. Az elfolyó vízben való vizsgálata indokolt. A víz korróziós agresszivitását a CO2 tartalom jelentősen fokozza. A vízkő kiválás elsősorban az oldott kalcium- és magnézium sók mennyiségétől, valamint az oldott szénsav és szabad széndioxid jelenlététől és mennyiségétől függ. A CaCO3 oldékonysága légköri nyomáson kicsi, oldatban tartását a CO2 teszi lehetővé. Ha a szabad széndioxid mennyisége csökken, a kalciumkarbonát kiválik, lerakódások keletkeznek. A lerakódások vegyszeradagolással előzhetők meg, utólag pedig savazással eltávolíthatók. A sótartalom miatt a víz fajlagos vezetőképessége jó, ami elősegíti a víz mint elektrolit korróziós hatását és akadályozza védőréteg kialakulását a fém felületén. Jellemző, hogy az elektromos vezetőképesség növekedésével főként a legnagyobb potenciálkülönbségű helyi anódok ill. katódok válnak hatásossá, lecsökken a helyi elemek száma, de a megmaradó aktív helyeken a jobb vezetés következtében nagyobb lesz a korrózió sebessége. Mikrobiológiai vizsgálat szükséges a szulfátredukáló baktériumok kvalitatív meghatározására. [ db/ml ]. A szulfát tartalmú vizekben jelen lehetnek a szulfátredukáló baktériumok. Hatásukra a pangó részeken, anaerob körülmények között kénhidrogén képződik. Ezzel korrodáló hatást fejthetnek ki az acélszerkezeteken. ( irodalom jegyzék 4./ ) KÖVETKEZTETÉSEK Az elfolyó víz erős korrozív tulajdonságai és változó szennyeződései meghatározzák a szerkezeti anyagok és a vízkörbe épített szerkezeti elemek választhatóságát. Elvárások: 1. Csövek, szerelvények korrózióállósága 2. Szűrés indokolt 3. A hőcserélők anyaga: DIN 13 CrMo44 ötvözött acél, 1% Cr, 0,5% Mo névleges ötvözőanyag tartalommal. Felületén nitridálva. Ez az anyagszerkezeti minőség kompromisszumot jelent a költségek és a várható élettartam között. Jobb tulajdonságokkal rendelkező és drágább szerkezeti anyag: erősen ötvözött szuper-duplex acél. 25% Cr + 7% Ni + 4% Mo + 0,3% N. 4. A beépített anyagok nem képezhetnek galvánelem párt. Megelőzve ezzel az elektromos korróziót. 5. Modellkísérletet javasolok egy: hőcserélőből, szűrőből, szivattyúból álló teszt vízkör üzemeltetésére, 3 hónapos vizsgálati időtartammal. Az így beszerezhető információk valóságtartalma befolyásolhatja a geotermikus gépészeti konstrukció anyag és alkatrész választását. A hőnyeréshez felhasználásra kerülő közeg összes tulajdonságai nagyobb változatosságot sejtetnek, mint az a hidrogeológiai gyakorlatban szokásos. Az egész beruházás költségeit előnytelenül befolyásolja, ha indokolatlanul választunk drága konstrukciót. 6/a VÍZKÉMIAI ANALÍZIS TARTALMI ELEMZÉSE

71 - 67 6/a, SZŰRŐ VÁLASZTÁS A Széchenyi Fürdőből a Városligeti tóba elfolyó vizet szűrőkön át vezetjük hőcserélőkbe. Lebegőanyag tartalmától, szennyeződéseitől itt tisztul meg. Úgynevezett gyertyás kivitelű szűrőt javasolok. Ez könnyen szerelhető, kis térfogatban viszonylag nagy felületű szűrő helyezhető el. A szűrő egy hengeres testre felhelyezett fém-, vagy műanyagháló A gyertya általános felépítését az 1.1 ábrán látható. ( Forrás: MARKETINFO Bt. ) Az L/d arány az áramlástechnikai viszonyokat befolyásolja. A szűrési finomság, a szabad felület, a szűrő anyaga együttesen alakítják az induló ellenállás értékét, a szűrő eltömődési idejét. Kaszkád kialakítás a hosszú idejű üzemet teszi lehetővé. 1.2 sz. ábra Kaszkád kialakítás ( Forrás: MARKETINFO Bt. )

72 - 68 ECOFILT mikrofilter szűrő jellemzői: 1.3 ábra: szűrő jellemző adatok ( forrás: MARKETINFO Bt. ) A kaszkádszűrő tisztítható. A működését ellenőrző műszerekkel biztosítható az optimális üzemeltetése. Erre a Széchenyi Fürdő mellé, az elfolyóvíz csatornához építendő elosztónál nagy szükség van. Áramlásmérő, Δp monitoring adatok a rendszer egyensúlyban tartásához szükségesek. 1.4 ábra: vezérelt szűrőberendezés ( forrás: MARKETINFO Bt. )

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban AKCIÓTERV a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban Tartalomjegyzék 1. Háttér... 2 2. A GEO.POWER projekt keretében azonosított jó gyakorlatok... 3 2.1. Távfűtő rendszer,

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2010 A kötet kiadását támogatta:

Részletesebben

Kistérségi régiós megújuló energetikai stratégia

Kistérségi régiós megújuló energetikai stratégia Kistérségi régiós megújuló energetikai stratégia 2012 REBE Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén Végh Szilárd ZALAINFEL Kft. Keszthely Georgikon u 19.

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL SZAKDOLGOZAT Gépészmérnöki és Informatikai

Részletesebben

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről

Részletesebben

Követendő példák. Energiahatékonyság, megújulók, sikerek

Követendő példák. Energiahatékonyság, megújulók, sikerek Követendő példák Energiahatékonyság, megújulók, sikerek impresszum előszó Kiadja az Energia Klub 1056 Budapest, Szerb utca 17 19. Telefon:(06-1) 411-3526 E-mail: energiaklub@energiaklub.hu www.energiaklub.hu

Részletesebben

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK 7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK Az épületenergetika az Európai Unió energia és klímapolitikájának egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról

Részletesebben