J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-26/2009. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 9-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Dancs Zoltán a Pannon Consulting Group Kft. ügyvezető igazgatója, Bényei Mihály pályázatíró Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 11 fő jelen van. Napirend előtt szeretném bejelenteni, hogy szerdára a Szennyvíz-beruházási Társulás érintett települései egy összevont testületi ülést kell tartsanak. Pénteken küldték el az anyagot, amit nem küldtünk ki, mert pontosításokra került sor, és most kor érkeztek a végleges számok. A Víziközmű Társulat létrehozásáról lesz alapvetően szó. Nyírtelken 15 órától, és hogy egyszerre hallják a képviselő-testületek az ezzel kapcsolatos feladatokat, számokat, a ránk eső szervezési feladatokat, a Lakáskassza szerződéskötés bonyolítását, illetve mindent, ami a szennyvíz beruházással kapcsolatos, ezért úgy döntött a társulás, hogy egy összevont ülésen oldjuk ezt meg. Arra kérek mindenkit, hogy úgy igazítsa a szerdai programját, hogy el tudjon jönni. A napirendre javaslom felvenni az egyebek pontot, mert lenne pár fontos közölnivalóm. Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalásával és az egyebek napirend felvételével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását, és az egyebek pont felvételét 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 172/2009. (XI.09.) számú határozata A képviselő-testület Napirend módosításáról a november 9-i rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. A település idegenforgalmi koncepciójának elkészítéséről szóló ajánlat megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester 2. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 1

2 3. Pályázatok benyújtásáról döntéshozatal. a. Rendezvények háttér- infrastruktúrájának fejlesztése. b. Sport- és Szabadidő Park kialakítása Tiszalökön. Előadó: Gömze Sándor polgármester Egyebek Tárgy: (1.tsp.) A település idegenforgalmi koncepciójának elkészítéséről szóló ajánlat megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Ebben a témában már adtam tájékoztatást képviselő társaimnak, és meg is bíztatok azzal, hogy a további egyeztetéseket kezdjem el. Ez megtörtént, ezért is vagyunk itt. Köszöntöm a Pannon Consulting Kft képviselőjét, konkrétan Dancs Zoltán urat, aki elénk fogja tárni mindazt, ami a település jövőjét meghatározhatja. Abban már megegyeztünk, hogy nagyon fontos a város életében az, hogy a természeti környezetünk szépségei, a földrajzi helyzetünk lehetőséget hordoz magában, és szeretnénk ezt a lehetőséget kihasználni, nem megelégedve azzal az évtizedekkel ezelőtt létrejött két üdülőteleppel, ami van, hanem tárjuk fel a további lehetőségeket és keressük meg azokat a befektetőket, beruházókat, akik ennek a térségnek, konkrétan Tiszalöknek egy turisztikai látványosságot megvalósítva a turisztikai vonzerejét növeli. Olyan szakemberrel találkoztam Zalakaroson, aki mögött már sok megvalósult és sikeres projekt van. Ezekről a projektekről is fog Zoltán egy kis prezentációt tartani nekünk. Átadom a szót, megkérem Dancs Urat, hogy mutassa be ezt a napirendet, erősítsen meg minket abban, hogy jók az elképzeléseink ez irányban. Dancs Zoltán: Röviden elmondom, hogy mi a véleményem a turizmus lehetőségeiről és adottságairól, utána bemutatok pár projektet, amelyek akár itt is megvalósíthatóak lennének, végül pedig elmondanám, hogy Én hogy látom, hogy milyen irányba kellene elmozdulni ennek a kis Tisza parti városnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim. A turizmus központi kérdése a vonzerő. A vonzerő azt jelenti, hogy a világ turistái a saját lakhelyükről valamilyen késztetéstől vezérelve elindulnak, és szabadon közlekedve keresnek maguknak a turisztikai célpiacok között olyat, ami a vágyaiknak, elképzeléseiknek megfelel. Mára a turizmusban számtalan desztináció, azaz célterület áll rendelkezésre és a turista viszonylag kevés információ alapján dönt ezekről. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarország a gyógy-, és termálvizek, az élővizek és a megőrzött természet országa. Ezekből a vonzerő elemekből kellene nekünk turisztikai terméket varázsolni. Ha egy helyen a termálvíz rendelkezésre áll, ez csak egy adottság, ebből turisztikai termék akkor lesz, ha épül oda egy termálvizes strand, vagy egy wellness fürdő, és mellé épül egy kemping, vagy inkább egy szálloda. Ezt az utat nehéz bejárni, a fejlesztés hatalmas feladat. Meglepő módon 2-5 ezer fős településen kiváló eredményeket produkálnak az ilyen létesítmények. Elsősorban a nyugat Dunántúlon, de itt az Alföldön is. Azokat a településeket sorom fel, amelyek minták lehetnek a turizmus szempontjából. Ilyen: Hévíz, Bükkfürdő, Zalakaros, Kehidakustány, Velencei-tó, Fertő tó Adóbevételt és munkahelyteremtést jelentenek ezek a beruházások a területeknek, millió Ftig vannak az adóbevételek ezeken a településeken. Önöknek közel 5-8 év előnyük van a délalföldhöz képest Magyarországon belül, ennek az oka az, hogy itt már kiépült az autópálya, amelynek a jelentősége óriási, hiszen a segítségével rövid időn 2

3 belül eljuthatunk az ország bármely területére, mert csak az a település van messze, ahol nincs autópálya. Dancs Zoltán bemutatta a folyamatban lévő és a már elkészült projekteket, amelyeket készített. A geológusom szerint, hozzávetőlegesen a Tiszavasvárival azonos termál kincs van Tiszalök alatt is, elegendő mennyiségű, 55 fok körüli, gyógyvízzé minősíthető. Nyugodtan belefoghat a képviselő-testület abba, hogy megvizsgálja a lehetőségeit (megvalósíthatósági tanulmány útján), hogy a város mely részén, mekkora területen, milyen befektetésű fürdő együttest lehetne termálvízre létrehozni. Erre lehetne várni a befektetőt, de akár az önkormányzat is belevághat a Széchenyi III. terv beindulásakor lehet majd pályázni, amihez komoly integrált fejlesztési stratégiát kell készíteni. Meg kell alapozni minden településen, hogy gyors döntést lehessen hozni, ha adódik a lehetőség, ha pl. két hónapig lehet pályázni, akkor a kész terveket azonnal be lehet adni, és nagyobb az esély a győzelemre is. Ezekre a dolgokra készen kell állni, érdemes kész tervekkel rendelkezni. Mindig arra kell törekedni, hogy az év 365 napján lehessen vendégeket fogadni, teljes legyen a kihasználtság. Ha Önök bevállalják azt, hogy a turizmust a zászlójukra tűzik, akkor azt egy komoly integrált turisztikai fejlesztési stratégiát kellene készíteni, azaz egy olyan turizmus tervet kell készíteni, amiből világosan kitűnik, hogy mi az önkormányzat dolga, mi a vállalkozók dolga, mi a befektetők dolga és hogy kinek, mire lehet pályázni. Megbízásom esetén elkészítünk az Önök részére: 1. Egy strand-fejlesztési koncepciót, 2. kikötő (motoros csónak) erre is lehet pályázni -, vízparti vendéglő és klubház, 3. szállás infrastruktúra, 4. termálvíz beszerzési engedély-tervezetet készítünk, meg kell keresni a helyszínét, és legalább 3,5-4 hektár terület a szállodának, mert azt is szükségesnek tartanám. A termál fürdő és a szálloda együttese azt jelenti, hogy az év 365 napján használható. Ahhoz, hogy a turisták itt jól érezzék magukat, a városnak szépnek, lakájosnak kell lennie, legyen belvárosi arculata, legyen egy városmag, kis kertészete, de ez nem csak a turizmus szempontjából fontos, a város lakhatóságához is szükséges. Tudtommal ez folyamatban van. Tokaj is nagyon közel van, és az a szerencse, hogy ott nincs egy tisztességes szálloda, és ha itt hamarabb megépül egy szép szálloda, akkor azok a vendégek, akik Tokajban kívánnak részt venni bortúrán, nagy valószínűséggel itt szállnának meg. Nem kell megijedni senkitől, jót kell csinálni, nem kell nagyobbat építeni, csak olyat, ami épp a megtérülés határán van, be kell illeszteni a tájba, a környezetbe és működni fog. Gömze Sándor: Mikor végigjártuk ezeket a területeket, a Holtággal kezdtük, és tudjuk, hogy megvannak a maga korlátai amiatt, hogy olyan árterületen van, ami behatárolja a lehetőségeinket, de egyből rákérdeztél arra a kis telekre, hogy kell-e nekünk, mert ott egy horgász tanyát lehetne létrehozni, illetve a TSZ irodája is tetszett, azt mondtad, hogy abból bármit ki lehet hozni. Az Ipari Park Kft vezetőjével, Vinginder Csabával miközben mentünk Budapestre, a Holtág lehetőségeiről beszéltünk. Úgy gondolom, hogy azok a példák, amelyeket Zoltán bemutatott mindig az aktuális településre van szabva, mások a lehetőségek, a környezet, de az elgondolás, az elvek az, hogy előremutatóan kell gondolkodni, hiszen mindent meg lehet valósítani, ha nagyon akarjuk. Ha a szándék megvan, és mindent megteszünk azért, hogy amiket itt felvázoltál létrehozzuk, meg is lehet csinálni. Ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázása egy folyamat, nem 1-2 év a megvalósulás időtartama, de ezek a természeti szépségek, természetes környezet amik itt vannak, átlag fölöttiek. Most arról van szó, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiát mindenképp el kell készíttetnünk, mert különben nem tudunk pályázni a város rehabilitációs programokra sem, de arról is beszéltünk, 3

4 hogy a város arculatát még kellene formálni. A városias hangulathoz hozzájárul és szükséges a szolgáltatások sokszínűsége, minőség javítása és ehhez is szükséges egy ilyen városfejlesztési stratégia, aminek egyik fontos lába lehet a Zoltán cége által elkészített turisztikai projekt. Fedor László: Mindenki alig várja, hogy valami történhessen, de vannak bizonyos realitások, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A Kassai terv áll hozzám a legközelebb az itt bemutatottak közül, de leginkább a Kehidakustány példája hasonlít hozzánk a leginkább. Termálvíz lehet, hogy van, de itt van Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Tiszavasvári. Van ugyan szabad-strandunk, de ártéren van, korlátozott lehetőségekkel. A motoros csónak kikötő valóban kivitelezhető. A horgászat és motoros csónak kikötő és használat szerintem még üti is egymást. A horgászatnak nincs nagy jövője felénk, mert nincs hal, és persze, minden település a turizmussal akar érvényesülni. Pappné Kórik Judit: Laci elmondta az aggodalmakat, amelyek ismertek. Én elsősorban az üdülőtelepre frekventálnék, kisebb wellness központot el tudok ott képzelni, bowling-, vagy tekepályával. Mint látványosság itt van az Arborétum, az Erőmű. Próbáljunk előre gondolkodni. A Horgász Egyesület jelenlegi vezetésének kell felhívni a figyelmét, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a halállomány javulása érdekében. Polgárok Tiszalökért Egyesület a vízi sportot igyekszik fellendíteni, aminek nagy jövője van. Gömze Sándor: A befektetőket kész tervekkel kell várnunk, nem az önkormányzatnak kell megvalósítani az elképzeléseket. Csikós Sándor: Az üdülőtelepeken májustól augusztusig vannak, utána egész télen semmi. Ha volna itt egy Wellness hotel termálvízzel, egész évben jönnének az üdülőtulajdonosok. Egyik napról a másikra ezt nem lehet megcsinálni, mindenképp kell egy idegenforgalmi koncepció a városnak. Dr. Erdélyi Béla: Ha belefogunk valamibe, azt nagyon át kell gondolni. Óriási lehetőség lehetne a termálvízben, a wellness központban. Azt nem látom, hogy ki finanszírozza meg ezt az elképzelést. Ami a vízi világot illeti, valóban nincs hal, de fel lehet fejleszteni. Egy nyíregyházi férfi 10 éve jacht-kikötőt akartak építeni ide, de az akkori testület nem engedte. Lehet, hogy ha akkor megvalósul a kikötő, akkor a strand is színvonalasabban működhetne. M eggyőződésem, hogy ilyen lehetőséget nem szabad kihagyni. Hogy ez mennyibe kerülhet és hogy ki fogja meg finanszírozni, nekem inkább ez a kérdésem. Hogy lenne jövője, számomra nem kérdés. Bede-Tóth Attila: Az elhangzottak alapján megállapítható, hogy nem zárkózik el senki ettől a koncepciótól. Amikor elindítottuk az Ipari Parkos történetünket, akkor is arról beszéltünk, hogy turizmus, városközpont, és a harmadik láb az Ipari Park. Mindig elhangzik, hogy kész tervekkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy az érdeklődő befektetőket itt tudjuk majd tartani, hiszen mindenki a gyorsaságot szereti. Nekem az a kérdésem, hogy ha elkészül a koncepció, Önök tudnak-e befektetőt is ajánlani, vagy a városnak kell megkeresnie? Tudnak-e segíteni a koncepció megvalósításában, vagy teljes egészében a városnak kell megkeresni a lehetőséget. Van-e a költségvetésben a koncepcióra 5,5 millió Ft, vagy a kötvényből kell erre is áldozni? Mert így apránként elcsöpögtetjük a kötvény összegét. Dr. Erdélyi Béla: Még egy ötlet, a lovaknak, lovassportoknak és a vadászatnak is lenne itt jövője, és ezek a lehetőségek még nincsenek telítve. 4

5 Gömze Sándor: A kötvényt az általad említett fejlesztésekre szántuk. Kezdetben csak kiadások lesznek, csöpögtetni kell a pénzt. Dr. Erdélyi Béla: Természetesen igaza van Attilának, hogy el fogjuk csepegtetni ezt a kötvényt, de ezt ne tegyük, mert így nincs hozadéka. Ha egy mód van rá, a költségvetésből kell megoldani, de ha nem megy, akkor marad a kötvény, de szükség lenne valamiféle garanciára azzal kapcsolatban, hogy valóban van olyan befektető, akinek vannak ilyen elképzelései. Zrinszki István: Nem a melegvíz hozamot kellene megnézni először, nem a kútfúrással kell kezdeni? Mert ha építünk egy wellness szállót, és utána derül ki, hogy a gyógyvizünk kis kapacitású, nem elegendő hosszú távon, akkor nem éri meg a beruházás. A másik dolog pedig az, hogy Én úgy gondolnám, hogy a kút megfúratásával kellene kezdeni, és ha az működik, akkor kellene a tervekre áldozni. Gömze Sándor: Ezt az utat végig kell járni a cél elérése érdekében, áldozni kell rá. Tomán Ferenc: Nekünk, az itt lakóknak fel sem tűnik, hogy milyen értékeink vannak. A szövetkezet régi irodáját már 15 éve is szállodának képzeltem el, hogy milyen jól nézhetne ki, és ki is használnák szerintem, mert itt van nem messze Tokaj, a Hortobágy, Tiszadob és a kastély, Hajdúszoboszló. Én nagyobb fantáziát látok a turizmusban, mint az Ipari Parkban. Gömze Sándor: Volt egy olyan kérdés a Pénzügyi Bizottság elnökétől, hogy a kötvénnyel hogy állunk, mennyi a mobilizálható összeg, a pénzügyi irodavezető ad rá választ. Hagymási József: Most összesen van két betétünk, amelyet rövid ideig betétként helyeztünk el, az egyik 16 millió-s és 7 milliós összeg, összesen 340 millió Ft. Gömze Sándor: Felmerültek kételyek, kérdések, vélemények, kérem Zoltán, reagáljon rá. Dancs Zoltán: Valamennyi kérdés szélesítette a látómezőmet és az elképzeléseimet erősítette azzal kapcsolatban, hogy Önöknek az a legjobb befektetés, hogy velünk szerződést kötnek, mégpedig azért, mert ilyen kevés pénzből, nagy lehetőségekről szóló komplex anyagot, ami legalább évre szól, nem kaphatnának meg mástól. Saját tapasztalatból beszélek, a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. A természeti adottságaik kitűnőek az idegenforgalomhoz, de nem léptek még ebbe az irányba. Önöknek sokkal jobb adottságaik vannak mint Kehidakustánynak. Valóban nincsenek építészeti értékeik, de azért egy mégis van, a Vízi Erőmű. Az Erőmű az Arborétummal egy félnapos kirándulás lehetne, ha lenne ott egy vendéglő. A termálvíz megléte biztos, és a mi ajánlatunkban az szerepel, hogy készítünk Önöknek egy termálvíz beszerzési tervet is. Engedélyeztetésre Önöknek kell benyújtani, de az mutatja meg a benne lévő szakvélemény alapján milyen mélységben, milyen valószínűséggel mennyi víz található. Tehát nem kell kutat fúratni, csak engedélyre van szükség, a kútfúrást majd a befektető intézi, vagy ha lehet rá pályázni, megpályázzák. Egy wellness fürdővel a város és a meglévő ingatlanok, nyaralók értékét is növelik, és a tulajdonosok itt fogják tölteni a téli hétvégéket, ünnepeket is. Jelentős halgazdálkodásra, haltelepítésre van szükség a horgászturizmus érdekében. A vízi-sport turizmus is fejleszthető, hiszen ezen a részen van rá lehetőség. A ló panzióztatás, a lovas turizmus nagyon jó ötlet, jövedelmező lehet. Soha senkinek nem ígértem, hogy befektetőt is hozok a terveim megvalósításához. Annyit tudok mondani, hogy előbb-utóbb megvalósulnak azok a projektek, amelyeket csinálunk, és nem csak a város keresi a befektetőt, hanem majd együtt keressük, de a tervekre szükségük van. 5

6 Én nem fúrnék kutat, a melegvíz hozamot a tervünk ki fogja mutatni, csak az engedélyt készíteném el. Az igaz, hogy a projekt indításakor a kutat kell megfúrni, de nem Önöknek kell erre áldozni. Örülnék neki, ha látványképeket mutathatnánk be a lakosságnak. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: A határozat-tervezet B változatát javaslom elfogadásra. Aki egyetért a határozat-tervezet B változatával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 173/2009. (XI.09.) számú határozata A település idegenforgalmi koncepciójának elkészítéséről A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalva és a szóbeli kiegészítések ismeretében az ajánlatban rögzített ,- Ft+ ÁFA díj fejében megbízza a Pannon Consulting Group Kft-t a települési turisztikai koncepció elkészítésével. Egyben felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a szerződés aláírásával. Tárgy: (2.tsp.) Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, de mivel a szennyvízberuházással kapcsolatos anyagokat és határozatokat rakja össze, aljegyző Asszony helyettesíti. Az Állami Számvevőszék észrevételt tett a belső ellenőrzésről. Tudjuk, hogy a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás tartja fenn a belső ellenőrzést, és eredetileg 3 belső ellenőrt foglalkoztatott, jelenleg egy belső ellenőr van a társuláson belül, de a belső ellenőrzési tervet nem módosították, és egy fővel nem lehetett végrehajtani. Azt kérték, hogy úgy készüljön a belső ellenőrzési terv, hogy teljesíthető legyen. Hagymási József: Még elmondanám, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatakor kiderült, hogy a tavalyi belső ellenőrzési terv nem tartalmazott olyan napokat, amelyek tartalék napok a tervezett ellenőrzési napokon felül. A jelenlegi tervezettel minden észrevételnek eleget teszünk. Zrinszki István kor elhagyta az üléstermet, a képviselők száma 10 fő. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 174/2009. (XI.09.) számú határozata Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadása megtárgyalta az önkormányzat 2010 évi belső ellenőrzési tervét és azt a mellékelt részletes terv szerint jóváhagyja. Tárgy: (3.tsp.) Pályázatok benyújtásáról döntéshozatal. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Két része van ennek a napirendnek: a) Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése. b) Sport- és Szabadidő Park kialakítása Tiszalökön. a) Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése. Gömze Sándor: millió Ft pénzeszköz áll rendelkezésre. IV. tengelynek fél éve be kellett volna indulni 80%-os támogatás. Zrinszki István kor visszatért az ülésterembe, a képviselők száma 11 fő. A városi rendezvények technikai eszközeinek a bérlése Ft + ÁFA díjért történt, ebbe a pályázatban más településeket is be kellett vonni. Tölgyesi Attiláné: Ebből az összegből egy 75 m 2 szabadtéri színpadot lehet kihozni, fedéssel együtt, ami az átlagos rendezvényeinkhez megfelelő, és Tiszadada, Tiszadob és Tiszalök igényeit kielégíti. Megkérdeztem egy szakembert, aki azt mondta, hogy egy átlagos rendezvényhez ez a színpad, hang és fénytechnika megfelelő. Gömze Sándor: Áldozni kell erre. Szakembert igényel az eszközök kezelése, de fontos, hogy legyen gazdája. A költségvetés tervezésénél egy főre gondolnunk kell majd. Csikós Sándor: A többi település hogy használná? Úgy nem lesz gazdája, ha minden település viheti, amikor akarja. Gömze Sándor: Együttműködési megállapodást kötünk a települések között. A másik két településnek évente egyszer kellene átadni a berendezést. Fedor László: Engem csak az zavar, hogy a kötvényből több mint 15 millió Ft-ot költünk el a mai napon, nagyon kevés megtérülési lehetőséggel. Bede-Tóth Attila: Ezt a színpadot és hangosítást maximálisan támogatom. Viszont a sportpálya pályázatot nem támogatom. 7

8 Zrinszki István: A színpadtechnika pályázatot támogatom. Mező József: A pályázatok jelentős részénél kellemetlenül alakult a támogatás. A két pályázat együtt nem kivitelezhető. Bényei Mihály: A természeti kincseink kiaknázása mellett egy irány van a számunkra, az aktív turizmus, a szórakozás. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki egyetért a színpadtechnika pályázat beadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 175/2009. (XI.09.) számú határozata Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyében, a LEADER program keretében Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a Tiszatér HACS területén címen kiírt pályázat benyújtásáról A Képviselő-testület hozzájárul a Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a Tiszatér HACS területén kiírás keretein belül a Komplett színpadtechnikai beruházás Tiszalökön című pályázat benyújtásához az ÚMVP keretében. A beruházás teljes költsége: Ft. Az igényelt támogatási összeg: Ft (mely a teljes nettó beruházási összeg 80%-a) A szükséges önerő: Ft Az önerő összegét: Ft-ot a kibocsátott kötvényből biztosítja. Felelős: Gömze Sándor polgármester, Bényei Mihály Határidő: november 16. b) Sport- és Szabadidő Park kialakítása Tiszalökön. Gömze Sándor: A Liget utcai sportpályát tudnánk ezzel a pályázattal rendbe hozni. Csikós Sándor: A Liget utcai pályára kevés ez az összeg. Ebben a formában nem támogatom. Dr. Erdélyi Béla: Nagy szükség van a Liget utcai pályára, és lenne gazdája? Most nem támogatom. 8

9 Zrinszki István: Ez nem szükség kérdése, mert igenis szükség lenne egy területre, ahol a városi rendezvényeket meglehet tartani. Az összeget keveslem én is, ennyiből nem lehet kivitelezni. Egyébként támogatnám, de ebben a formában nem. Pappné Kórik Judit: Szükség lenne rá, de nem most, és nem ebben a formában. Komplex formában kell felújítanunk, utat nyitni a Petőfi utca felől, megoldani a vízelvezetést, bekeríteni a területet. Máskor, jobb feltételekkel igen, de most nem támogatom. Gömze Sándor: A többség nem támogatja, ezért a határozat B verzióját teszem fel szavazásra. Aki nem támogatja a Sport- és szabadidő park kialakítása Tiszalökön pályázat beadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2009. (XI.09.) számú határozata Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyében, a LEADER program keretében Sportolásra alkalmas létesítmények kialakítása és településkép javító fejlesztések támogatása a Tiszatér HACS területén címen kiírt pályázat benyújtásáról A képviselő-testület nem járul hozzá a Sport- és szabadidő park kialakítása Tiszalökön című pályázat benyújtásához. Egyebek: Gömze Sándor: A Tiszatér Leader Egyesület megkeresett bennünket, és ahhoz kér támogatást, vagy részvételi szándékot és támogatást, hogy megjelentethessen egy olyan kiadványt, ami a környező települések nevezettességeit, városi eseményeket jelenítene meg nyomtatott formában, és pályázatok útján szeretnének pénzt szerezni erre. A 20% önerőt 13 tag (civil szervezetek, települések) adná össze, és ennek fejében településenként 300 nyomtatott füzetet kínálnának Ft volna a hozzájárulás költsége. Úgy gondoltam, hogy amíg nincs a TDM-en belül turisztikai koncepciónk és turisztikai irodánk, addig megérne ennyit az, hogy egy átfogó anyag készüljön. Tiszavasvári Média Egyesület: Turisztikai irodát hoznának létre Tiszadobtól Tiszanagyfaluig. Kérik a környező települések hozzájárulását. A fenntartáshoz, üzemeltetéshez nem kérnének hozzájárulást, viszont az anyagkészítéshez Ft támogatást kérnek. Úgy gondolom, hogy ha már egyszer hoztunk határozatot arról, hogy Rakamaz gesztorságával létrejövő TDM-ben részt veszünk és az ott elfogadottak alapján Tiszadobon, Rakamazon és Tiszalökön egy turisztikai irodát is tudunk létrehozni, akkor inkább az legyen a mi utunk. Véleményem szerint nem kellene támogatni ezt a kezdeményezést. Szerdán testületi ülést tartunk Nyírtelken 15 órától. Ott megismerkedhetünk a szennyvíz beruházás elméletileg végleges számaival, és a településenkénti terhek elosztásával, a finanszírozás feltételeivel és mennyiségi mutatóival. Ez arról szól, hogy az önerő biztosítását hogyan fogjuk fedezni, és az Én véleményem az, hogy olyan módon oldjuk meg ezt a szennyvíz beruházást, hogy az önrészből ne kelljen kivenni a részünket. Ez elméletileg megoldható, és felmértük, hogy az 9

10 életszínvonal max Ft/hó összeget enged meg, amit a lakosság elbírhat, viszont a tervek a fenntarthatósági mutatók alapján Ft/hó hozzájárulást állapítottak meg. Ezt egységesen kell megállapítani a négy településen, a mértéke nem lehet különböző, és olyan feladatok lesznek még, hogy a Víziközmű társulatok létrehozását is el kell kezdeni, aminek az első része az, hogy szervező előkészítő bizottságot kell létrehozni a négy településből. A lekötések száma az érintett területekről 100 fő-ként 1 főt kell delegálnunk, a szerdai ülésen a bizottságnak már létre kell jönnie, és én szeretném, ha ezután ennek a Víziközmű Beruházási Társulatnak Tiszalöki volna az elnöke. Egyrészt azért, mert Tiszalökön már valósult meg szennyvíz beruházás, és van aki tapasztalatot szerzett ebben. Kocsis Sándor és Kovács Gábor neve került szóba. A lakáskassza témakörében az N-Alexander Kft egy hétvégén egy települést lefednek, minden érintett lakástulajdonost megkeresnek és 75%-ot kell produkálnunk a rákötések terén. Kicsit csúszik az ütemterv, de szépen halad a projekt. A napirendek megtárgyalása után további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gömze Sándor polgármester az ülést 15:40-kor bezárta. k.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 10

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 29-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-21/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-4/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 225-231, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben