Zöld távfűtés Szegeden

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld távfűtés Szegeden"

Átírás

1 Zöld távfűtés Szegeden Javaslat geotermikus és biomassza alapú energiaellátás megvalósítására a Szegedi Hőszolgáltató Kft-nél konzorcium, projekttársaság keretében Konzorcium, projekttársaság tagjai: 1. ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. Székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1., 2. Szegedi Hőszolgáltató Kft. Székhely: 6724 Szeged, Vág. 4., 3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér Szeged, szeptember

2 1. Előzmények A szegedi távhőrendszer mintegy lakás távfűtését és használati melegvíz ellátását biztosítja. A hőtermelés 97%-a földgáz, 3%-a termálvíz alapú. A távfűtő rendszer decentralizált, 23 önálló kazánház és hidraulikai hálózat végzi a hőtermelést és az elosztást. Szeged kedvező termálvíz adottságai közismertek. A távhőszolgáltatási célokra két telephelyen is történik termálvíz hasznosítás. 2. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Szegedi Hőszolgáltató Kft. a korábbi években vizsgálta a geotermikus energia hasznosítási lehetőségeit, a fűtési és használati melegvíz felhasználási célú geotermikus energia kinyerést. Az elvégzett vizsgálat azt mutatja, hogy Szegeden 7 db termelő és 10 db visszasajtoló termálkút fúrásával 6 db fűtőműnél valósítható meg az együttes fűtési és használati melegvíz ellátási célú termálvíz hasznosítás, továbbá két meglévő termálkúthoz szükséges visszasajtoló kutak fúrása, mivel azok csak így felelnek meg a környezetvédelmi előírásoknak. A távhő rendszerek visszatérő vízhőmérséklete Cos határok között változik. Ez jelentősen korlátozza a termálvízből kinyerhető energia mennyiségét, mivel azt csak eddig a határhőmérsékletig tudjuk lehűteni. Fokozott kockázatot jelent ennél a megoldásnál a visszasajtolás folyamatos működésének fenntartása az eddig szegedi és szeged környéki tapasztalatok alapján. Visszasajtoló kutak létesítését és működtetését nem igényli a termálvíz hasznosítás, ha az közvetlen használati melegvízként történik. Erre vonatkozó együttműködések, fejlesztések történtek Szegeden, azonban termálvíz alapú használati melegvíz fizikai jellemzőinek (szín, illat, stb..) ivóvíztől eltérő sajátosságai miatt jelenleg ilyen jellegű termálvíz hasznosítás ma már nem folyik Szegeden. Felmérve a visszasajtolással kapcsolatos jelentős kockázatokat a termálvíz hasznosítási lehetőségek közül a használati melegvíz célú közvetlen termálvíz hasznosítást tervezzük közel teljeskörben megvalósítani Szeged városban, a korábbi negatív tapasztalatokból kiindulva csak megfelelő kialakítású vízkezelő berendezések egyidejű alkalmazásával. A tervezett termálvizes rendszerek csak egy határhőmérsékletig képesek kielégíteni a távhő hálózat fűtési hőigényét, a használati melegvíz és cirkulációs hőigény szinte teljeskörű biztosítása mellett. A termálvizes lehetőségeket meghaladó hőteljesítményeket továbbra is gázkazánok biztosítják, azonban a gázfelhasználás csökkentése érdekében biomassza tüzelésű kazánokat is telepítünk. A rókusi fűtőmű közelében 2 db 10 MW hőteljesítményű biomassza kazán kerül üzembe. A biomassza kazánok jobb kihasználása érdekében három fűtőművet (Rókus, Északi 1/A., Északi 1/B.) egy primer távhővezetékkel (fűtési vezetékpár) kötünk össze. A kazánok tüzelőanyagának részbeni biztosításához megkezdjük az energiaültetvények telepítését Szeged körzetében. A biomassza kazánban megtermelt hő mennyisége ~165 TJ/év, ami a teljes városi hőtermelés 16 %-a, a megtakarított CO 2 mennyiség ~9.800 t/év. A teljes projekt beruházási költsége ~ 4,9 milliárd Ft. 3. A GEOTERMÁLIS RÉSZPROJEKT RÉSZLETES ISMERTETÉSE 3.1.Általános ismertetés Szegeden a távfűtésre használt hőt a város területén szétosztva elhelyezkedő fűtőművekben (24 db) állítják elő. Ez eltér az általános magyarországi gyakorlattól, amikor egy (vagy csak néhány) fűtőműről látják el a fogyasztói igényeket. A 2

3 fűtőművek ún. négyvezetékes (egy-egy fűtési és hmv vezetékpár) elosztó rendszerrel juttatják el a hőt a lakásokhoz. A geotermikus energiahasznosítás szempontjából mind a területi elhelyezkedés, mind a négyvezetékes hálózat kedvezőnek mondható. Az előbbi megengedi nagyobb terület igénybe vételét a termálvíz beszerzéshez anélkül, hogy jelentős költséggel hosszú hőtávvezetékeket kelljen építeni. A négyvezetékes rendszer pedig - a központi hmv készítés miatt - lehetővé teszi a termálvíz hőjének minél alaposabb kihasználását. A távhőszolgáltatás döntő részben földgáz bázisú. A fűtőművek többségében kapcsolt energiatermelés folyik. A gázmotorok által szolgáltatott hőteljesítmény minden esetben elegendő a használati melegvíz előállításához a fűtési idényen kívül, és vannak olyan fűtőművek, ahol a gázmotorok a fűtéshez is szolgáltatnak hőt. Jellemzően azonban a fűtési hőteljesítmény igény döntő részét gázkazánokkal fedezik. A gázmotorok üzemeltetési engedélye években lejár, ezért hosszútávon a kapcsolt energiatermeléssel nem lehet számolni. A kapcsolt termelés helyébe részben a megújuló energiák léphetnek. A belvárosban üzemeltetett kisebb kazánházakon kívül a hőtermelő létesítmények Szeged északi részén, illetve Újszegeden találhatók lakótelepi környezetben. (1. ábra) JELMAGYARÁZAT 13 K ~ S1 S K ~ 1 3 K ~ K ~ K ~ K ~ ~ K 9 K 8 K 6 4 T K K ~ T T K ~ 1 km K ~ Sn T Hőtermelés gázkazánnal Kapcsolt energiatermelés gázmotorral Szivattyúház Termálkút Hőszállító, kooperációs és termál vezeték Árvízi töltés 1 Tarján-II 2 Tarján-III 3 Tarján-IV 4 Tarján-V 5 Tarján-VI 6 Tarján-VIII 7 Odessza-I 8 Odessza-II 9 Felsőváros-I 10 Felsőváros-II 11 Észak-I/A 12 Észak-I/B 13 Rókus S1 "620 lakás" szivattyúház S2 Makkosházai szivattyúház 1. ábra Hőtermelő létesítmények területi elhelyezkedése Az 1. ábra azt is jól szemlélteti, hogy a fűtőművek döntő része egy kb. 4 km 2 nagyságú területen található. Ez a tény a termálvíz beszerzése, illetve elhelyezése szempontjából fontos körülmény Szeged város közvetlen környezetének földtani és vízföldtani adottságai lehetővé tennék azt, hogy Szeged ma Magyarországon az egyik éllovas legyen a geotermikus energia hasznosításában és irányt mutasson a többi Önkormányzat számára. A szakmában járatos és elismert szakértők egybehangzóan állítják, hogy Szeged az egész országot tekintve a legkiválóbb termál energetikai adottságokkal rendelkezik, és kézenfekvő lenne az olcsó termál energiára alapozva jelentős mértékben csökkenteni a város kiadásait. Szeged város környezetében (Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyében) több település is bizonyította a termál energia hasznosításának sikerességét azzal, hogy kiaknázta a geotermikus adottságokat, jelentős költségcsökkenést és jelentős versenyelőnyt szerezve ezzel. Ilyen települések Szeged környezetében például 3

4 Kistelek, Mórahalom, Szentes, Szarvas, Makó, Orosháza, Mezőberény vagy Csongrád. Ezen települések önkormányzatai a gázfelhasználási költségeik jelentős részét más beruházások finanszírozására tudták fordítani, így további fejlesztési forrásokhoz jutottak az elmúlt években A Szegedi Hőszolgáltató Kft évi üzemeltetési adatai alapján összesen 23 db hőközpont közbeiktatásával db lakás valamint 490 közületi fogyasztó fűtését és használati melegvíz igényét szolgálja ki földgáz tüzelésű berendezések alkalmazásával. A használati meleg víz szolgáltatás mértéke éves szinten m 3.A használati meleg víz előre menő hőmérséklete Szegeden C. A hő és használati melegvíz ellátás évi üzemeltetési adatait az 1. sz. mellékletben közölt táblázat tartalmazza. Szeged város környezetének földtani és termál energetikai adottságai lehetőséget teremtenek arra, hogy modern szerkezetű termálvíz kutak fúrásával kitermelhető legyen annyi termálvíz Szegeden, mely a kitermelt termálvíz közvetlen hálózatba adásával kiválthatja a jelenlegi használati melegvíz szolgáltatás mintegy 98,5 %-át oly módon, hogy a szolgáltatás jelenlegi színvonala, a használati meleg víz fizikai és kémiai paramétereit tekintve ne csökkenjen, ne csorbuljon. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről megnevezésű jogszabály határozza meg a hálózatra kiadott víz minőségi paramétereit. A Szegeden talpmélységű termál kutakkal kitermelhető C vízhőmérsékletű termálvíz minőségi paraméterei vas, mangán és ammónium-ion tekintetében nem elégítik ki a jogszabályban foglaltakat. Emellett a kitermelt termálvíz tartalmaz olyan összetevőket is, melyek a termálvíz jellegzetes szín és szaghatását okozzák. Ez azonban nem akadály a termálvíz használati melegvízként történő hasznosításában, hiszen a termálvíz - mint ahogyan az ivóvíz is - tisztítható, kezelhető oly módon, hogy annak vízkémiai paraméterei, szaga, illata, színe kielégítse a jogszabályokban foglaltakat, valamint a fogyasztók igényeit is. Fentiek értelmében a termálvíz kutak közvetlen környezetébe modern és bevált technológiákat alkalmazó vízkezelő rendszereket kell telepíteni és beüzemelni, melyek biztosítják a kitermelt termálvíz megfelelő vízminőségét, szagtalanságát és színtelenségét. A jelenleg elérhető vízkezelési technológiák alkalmasak arra, hogy a termálvíz szakszerű kezelésével olyan vízminőséget állítsanak elő a termálvízből, hogy az kielégítse a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről jogszabályban foglalt vízminőségi paramétereket, valamint teljes mértékben megszüntessék a víz természetes szín és szaghatását is. A vas- és mangántalanítást, ammónium-ion mentesítést, teljes szín- és szagtalanítást követően a víz direkt módon juttatható a használati melegvíz ellátó rendszerbe olyan minőségben, mely a felhasználók részére nem jelent változást a jelenlegi szolgáltatásban. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. üzemeltetési adatai szerint 2011-ben a fűtési és HMV fogyasztói csúcshőigény 129,7 MW volt, melyből a használati melegvíz igény 28,2 MW hőteljesítményt tett ki. Termálvízre alapozva ennek 98,5 %-a váltható ki, mely mértéke 27,75 MW, mely a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-nél jelentkező csúcshőigény ~ 21 %-a. 4

5 3.4. A használati melegvíz ellátáshoz szükséges termálvíz beszerzésére Szegeden a Felsőpannóniai rétegösszlet alkalmas. A Szegedi fúrásokban a felső-pannóniai rétegsor feküszintje m mélységben található. A használati melegvíz ellátáshoz szükséges C vízhőmérsékletű termálvíz m talpmélységű termálvíz kutakból termelhető ki. A Szeged és szűkebb környezetének földtani felépítése az Algyő környéki szénhidrogén kutatás, valamint a korábban lemélyített termálvíz kutak miatt rendkívül jól ismert. Kijelenthető, hogy az m talpmélységű kutak fúrása és azok sikeressége biztosított, földtani kockázattal nem kell számolni. A tervezett mélységközből kitermelendő termálvíz várható vízmennyisége, összetétele és vízhőmérséklete jól ismert, pontosan prognosztizálható. A használati melegvíz ellátáshoz szükséges kutak elvárt és szükséges vízhozama m 3 /h közötti, mely Szegeden biztosan és stabilan teljesíthető modern szerkezetű termálkutak építésével. 1. ábra. Víz- és talphőmérsékletek a szegedi termálkutakban A fenti diagram a szegedi termálkutakban mért talphőmérsékleteket és a kitermelt vízhőmérsékleteket mutatja be. A Szegedi Hőszolgáltató Kft évi üzemeltetési adatai alapján megállapítható, hogy a használati melegvíz szolgáltatás átlagos előremenő vízhőmérséklete az egyes hőközpontok esetében stabil és egyenlő 50 C. A diagram alapján jól látható, hogy 50 C vízhőmérsékletű termálvíz kitermeléséhez Szegeden m talpmélységű termálkutakat kell létesíteni A használati melegvíz ellátás termálvízre való átállításának bázisa Szegeden a Felső-pannóniai rétegösszlet. Az Algyői Formációra települő felső-pannóniai rétegösszletek litorális és delta előtér fáciesűek, vagyis parti-partközeli környezetet képviselnek. Az uralkodóan agyagmárga és aleurit közberétegzéssel jellemezhető finom- és középszemcsés homokkő rétegsorok az Újfalui Formáció képződményei. A rétegsor nagy részét a folyók által a medencébe beszállított sekélyvízi üledékanyag alkotja, felfelé durvuló szemcse összetételű. A deltaképződményekre az alluviális síkságon ártéren, folyómedrekben, mocsarakban, sekély tavakban lerakódott üledékekből felépülő Zagyvai Formáció települ. A rétegsor szürke aleurolit-agyagmárga-homokkő és homok sűrű váltakozásából áll, tarka agyag, illetve lignit közbetelepülésekkel. Alsóbb részén mocsári delta háttéri, ártéri üledékek, míg felsőbb részein ezekből folyamatosan kifejlődő fluvio-lakusztris, alluviális síkságon képződött üledékek a meghatározóak. Vastagsága az m. Nehezen elkülöníthető módon a Zagyvai Formáción a Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció települ, mely változó vastagságú kékesszürke homok- és szürke, 5

6 sárgásszürke, vörösesbarna foltos agyagrétegek váltakozásából áll, gyakori lignit és kavicsos homok rétegekkel. Jellegzetes tavi-folyóvízi összlet. A Szegedi fúrásokban a felső-pannóniai rétegsor feküszintje m mélységben található. Szeged 2. ábra A Dél-Alföld pannóniai s.l. képződményeinek közel DNy-ÉK-i irányú vázlatos rétegtani-szedimentológiai szelvénye 1. finomszemű homokkő, 2. középszemű homokkő, 3. aleurolit, 4. agyagmárga, 5. mészmárga, 6. konglomerátum, 7. neogén aljzat, S szarmata, B bádeni, Mz mezozoikum (Rónai, 1985) Az m mélységközből kitermelhető víz minősége várhatóan vas, mangán, ammónium-ion és nátrium tekintetében lehet kifogásolható az ivóvíz minőséghez képest. Fogyasztói oldalon minőségérzet romlást okozhat a szag- és színhatás. A vas, mangán és ammónium-ion eltávolítására, valamint a termálvíz szagtalanítására, színtelenítésére, kifehérítésére bevált és sok helyen alkalmazott és már bizonyított hatékonyságú vízkezelési technológiák állnak rendelkezésre, így kijelenthető hogy a termálvízre alapozott használati melegvíz ellátás esetében biztosítható Szegeden a jogszabályokban meghatározott és a fogyasztók által elvárt ivóvíz minőség A termálvíz alapon történő közvetlen használati melegvíz ellátáshoz az előzetes számítások és felmérések szerint, összesen 6 db termálkút szükséges. A termálkutak mellé egyedi, az adott kút víztermelési üteméhez és vízminőségéhez adoptált vízkezelési technológia kerül telepítésre. Ezzel minden egyes kút esetében biztosítható, hogy a rendszerre kiadott használati meleg víz minősége kielégítse a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről jogszabályban foglalt vízminőségi paramétereket, valamint teljes mértékben megszűnjön a termálvíz természetes szín és szaghatása is. Az alábbi táblázat a tervezett 6 db kúthoz tartozó hőközpontokat, és a kutak által kiszolgálni tervezett vízmennyiségeket mutatja be. A 6 db kútból jelenleg 2 db meglévő, jelenleg lezárt, üzemből kivett. A használati melegvíz ellátás 98,5 %-os kiváltásának eléréséhez így 4 db mélyfúrású termálvízkút megépítése szükséges. Az egyes kutakhoz tartozó vízkezelési technológia, nyersvíz és tisztított víz tározás, nyomásfokozás, vízgépészeti berendezések a kutak közvetlen környezetében kerülnek letelepítésre, az épített környezetbe illő igényesen kialakított vízgépészeti 6

7 kabinetekben. A lakókörnyezet nyugalmának fenntartása érdekében a vízgépészeti kabinetek zaj- és rezgéscsillapított kialakításúak, igény esetén téglafalazatúak, cserépborításúak. Ssz. Hőközpont neve Fűtött lakások száma db HMV fogyasztás éves csúcs HMV előremenő m 3 /év m 3 /h C hidegvíz termálkút kiváltott HMV mennyisége 1. Tarján I , Tarján II , Tarján III , Tarján IV , Tarján V , Tarján VI , Tarján VIII , Odessza I , Odessza II , Bécsi krt , Tisza L. krt , Tisza L. krt , Tisza L. krt , Berzsenyi u , Roosevelt tér , Korányi fs , Török u , "J" tömb , Felsőváros I , Felsőváros II , Északi vr. l/a , Északi vr. I/B. Északi vr. II. Sziv.ház 23. Rókus Rókus sziv. ház , , termálkút létesítése a Záportározó tó mellett termálkút létesítése a Gyimesi utca mellett nem rentábilis termálvízre átállítani termálkút létesítése Felsővároroson meglévő termálkút meglévő termálkút kút létesítése Rókuson Összesen: kiváltás 98,5% mértéke Használati melegvíz szolgáltatási adatok 3.6. A használati melegvíz ellátás kiváltásához létesítendő termálkutak vize várhatóan kifogásolható lesz, vas, mangán és ammónium-ion tekintetében a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről jogszabályban foglaltakhoz képest. Emellett természetes elvárás az, hogy amennyiben a használati melegvíz szolgáltatás alapja termálvíz bázisra kerül, abban az esetben a fogyasztók nem észlelhetnek minőség romlást sem a víz színe, sem annak illata tekintetében. 7

8 A termálvíz használati melegvíz hálózatra történő kiadása előtt el kell végezni annak vízkezelését. A termálvíz kezeléséhez szükséges technológiák rendelkezésre állnak és széles körben alkalmazzák őket hazánkban az ivóvizek kezelésére is. A vízkezelési technológiát a vízbázisokon lemélyítendő kutak szomszédságában kell elhelyezni, arra alkalmas gépészeti épületekben. A termálvíz kezeléséhez szükséges technológia gáztalanító berendezésekből, többrétegű multimédia szűrőkből, aktívszenes adszorberekből, vegyszereket és oxidáló szereket adagoló automatikus vegyszeradagolókból áll, valamint nyers és tisztított víz puffertárolókból. A vízkezelési technológiák megvalósítását az egyes kutak pontos vízkémiai adatai és a termelt vízmennyiségek alapján kell meghatározni. Az alkalmazandó vízkezelési technológia képes a vízkémia paramétereket a jogszabályi előírásoknak megfelelő értéken tartani, valamint képes a termálvíz szín és szaghátasait is megszüntetni. Fentiek értelmében a használati melegvíz szolgáltatás termálvízre történő átállítása nem okoz semmilyen minőségromlást a fogyasztóknál. 4. A BIOMASSZA RÉSZPROJEKT RÉSZLETES ISMERTETÉSE A termálvizes rendszerek csak egy határhőmérsékletig képesek kielégíteni a távhő hálózat hőigényét. A termálvizet meghaladó hőteljesítményeket továbbra is gázkazánok biztosítják, azonban a gázfelhasználás csökkentése érdekében biomassza tüzelésű kazánokat is telepítünk. A rókusi fűtőmű közelében 2 db 10 MW hőteljesítményű biomassza kazán kerül üzembe. A kazánok adiabatikus, utóégetős tűztérrel, mozgó ferderostéllyal, és háromhuzamú 16 bar nyomásfokozatú forróvíz hőcserélővel kerülnek kialakításra. Tüzelőanyagként erdei vágástéri hulladék, faipari melléktermékek és energetikai ültetvényekről származó faapríték alkalmazható. Ez a tüzelőanyag választék nem veszélyezteti a fenntartható erdőgazdálkodást, ezért környezetbarát. A konzorcium egyik tagja az Energott Kft. cégcsoportján belül nagyüzemi energetikai ültetvény telepítéseket végzett mintegy 200 ha területen, ezért megalapozott ismeretekkel rendelkezik ezen a szakterületen. A projekt beindítása esetén megkezdjük az energiaültetvények telepítését Szeged 50 km-es körzetében, ezáltal biztosítva az erőmű részbeni tüzelőanyag ellátását. A telepítendő fafajok a talaj minőségétől függően nyár és fűz fajták. A füstgázok tisztítására multiciklonos porleválasztót alkalmazunk, ezáltal a károsanyag kibocsátás minimális értékre csökkenthető. A biomassza kazánban megtermelt hőmennyiség ~165 TJ/év, a felhasznált tüzelőanyag mennyiség ~ t/év. A biomassza kazánban megtermelt valamint a termálvíz hasznosítással együttesen biztosítható hő mennyiségét a 2/a sz. melléklet, a megtakarítható a CO 2 mennyiséget a 2/b sz. melléklet táblázatában foglaltuk össze. 5. TÁVHŐRENDSZEREK ÖSSZEKÖTÉSE RÉSZPROJEKT A kialakítandó termálvíz termelő kutak és biomassza kazánok jobb kihasználása érdekében három fűtőművet (Rókus, Északi I/A., Északi I/B.) primer távhővezetékkel (fűtési vezetékpár) kötünk össze. A fúrásra kerülő termálkutak kapacitásának, vízhozamának függvényében szükséges lehet az egyes körzetek használati melegvíz ellátó rendszereinek összekötése is. A fűtőművi körzetek célszerűen a lehető legrövidebb vezetékekkel, ezzel együtt a lehető legkevesebb építési munkával történő összekötésének lehetséges megoldását a 3.sz. mellékletben szemléltetjük. 8

9 6. KÖLTSÉGVETÉS, FINANSZÍROZÁS Megnevezés Nettó ár (Ft) Termálkutak Termelő kutak kiegészítő berendezései Szabályozás, távfelügyelet Biomassza tüzelésű kazánok (2db 10MW ) Biomassza kazánok kiegészítő berendezései Apríték tároló, infrastruktúra, telephely kialakítása Távhő gerincvezeték (fűtés) Távhő vezeték (fűtés +HMV) Tervezés, engedélyezés ÖSSZESEN táblázat Egyszerűsített költségvetés A projekt finanszírozási struktúrája (eft): saját erő: támogatás: Termálvíz hasznosítás részprojekt: , , ,- Biomassza kazán telepítés részprojekt: , , ,- Távhővezeték építés részprojekt: , , ,- Összesen: , , ,- (100 %) (~54 %) (~46 %) 7. KIVITELEZÉS ÜTEMEZÉSE Határidő Munka megnevezése kezdés befejezés Engedélyes kiviteli tervek elkészítése 2012.július 2012.december Engedélyezési eljárás lefolytatása 2012.december 2013.április Termál kutak fúrása 2013.július november Távvezetékek földbefektetése 2014.március 2014.június Technológiai berendezések szerelése 2014.január 2014.július Biomassza kazán telepítése 2014.február 2014.szeptember Próbaüzem 2014.szeptember 2014.szeptember Kereskedelmi üzem 2014.október 2014.október Szeged, szeptember ENERGOTT Kft. Szegedi Hőszolgáltató Kft. képviseletében: képviseletében: Adamecz László Básthy Gábor Martonosi István ügyvezető igazgató ügyvezető igazgatók 9

10 Szegedi Hőszolgáltató Kft Szeged, Vág u. 4. Szegedi Hőszolgáltató Kft. üzemeltetési adatok sz. melléklet Fűtött fogyasztói csúcshőigény HMV fogyasztás fűtés HMV lakások száma fűtés HMV összesen éves csúcs max. előremenő visszatérő előremenő hidegvíz db MW m 3 /év m 3 /h C C 1. Tarján I ,3 0,3 0, , Tarján II ,7 0,9 3, , Tarján III ,8 0,8 0, , Tarján IV ,7 0,6 2, , Tarján V ,7 1,1 3, , Tarján VI ,7 0,9 4, , Tarján VIII ,2 1,7 6, , Odessza I ,4 1,4 5, , Odessza II ,8 1,0 5, , Bécsi krt ,0 0,0 1,0 0 0, Tisza L. krt ,4 0,0 0,4 0 0, Tisza L. krt ,4 0,0 1,4 0 0, Tisza L. krt ,0 0,1 0, , Berzsenyi u ,3 0,1 0, , Roosevelt tér ,6 0,2 0, , Korányi fs ,3 0,1 0, , Török u ,3 0,1 1, , "J" tömb 126 0,6 0,3 0, , Felsőváros I ,5 0,9 9, , Felsőváros II ,8 4,3 16, , Északi vr. I/A ,3 2,1 8, , Északi vr. I/B ,8 3,0 22, , Északi vr. II. Sziv.ház 3,4 39, Rókus ,9 3,8 23, , Rókus Szivattyú ház 1,1 13, Összesen: ,5 28,2 120, , Szeged, április 20.

11 Szegedi Hőszolgáltató Kft Szeged, Vág u. 4. 2/a sz. melléklet Zöld távfűtés Szegeden fűtési hőigény HMV hőigény átlagos termál és termál és s. hőigény biomassza biomassza sz. F Ű T Ő M Ű átlag átlag fűtés és hőhasznosítás részarány melegvíz összesen GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ % 1 Tarján I ,61 1 Tarján II ,87 2 Tarján III ,04 3 Tarján IV ,48 4 Tarján V ,43 5 Tarján VI ,81 6 Tarján VIII ,43 7 Odessza I ,32 8 Odessza II ,76 9 Felsőváros I ,80 10 Felsőváros II ,16 11 Északi vr. I/A ,47 12 Északi vr. I/B ,56 13 Rókus I ,68 Összesen: ,43

12 Szegedi Hőszolgáltató Kft Szeged, Vág u. 4. 2/b sz. melléklet Zöld távfűtés Szegeden fűtött évi kiváltott hő Biomassza hőhasznosítás termál és kiváltott CO 2 s. lakások használati cirkuláció nélkül Becsült Becsült biomassza földgáz megtakarítás sz. F Ű T Ő M Ű száma melegvíz 50 C cirkulációs fűtési összesen hőhasznosítás mennyisége 58 termelés 15 C hőigény hő összesen 90% tco 2 /TJ db m 3 GJ GJ GJ GJ GJ GJ t 1 Tarján I Tarján II Tarján III Tarján IV Tarján V Tarján VI Tarján VIII Odessza I Odessza II Felsőváros I Felsőváros II Északi vr. I/A Északi vr. I/B Rókus I Összesen:

13

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Tartalom A GeoSEE projekt és résztvevői 4 Magyarország geotermikus potenciálja és lehetőségei 5 Termálvizek

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia A Vasvári Kistérség energetikai koncepciója Készítők neve: Varga Eszter Szabó Orsolya Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és Magyarország

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 1 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak: a fűtési célú

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban AKCIÓTERV a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban Tartalomjegyzék 1. Háttér... 2 2. A GEO.POWER projekt keretében azonosított jó gyakorlatok... 3 2.1. Távfűtő rendszer,

Részletesebben

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Ivóvízminőség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-1.3.0/09-11 SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) 2012. november 26. társadalmi egyeztetésre bocsátott változat Készült: Széphő Zrt. gondozásában TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN Dr. Kulcsár Balázs adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4., Tel: +36 30

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

A PANNONPOWER HOLDING ZRT. ÚJ BIOMASSZA-PROJEKTJE.

A PANNONPOWER HOLDING ZRT. ÚJ BIOMASSZA-PROJEKTJE. A PANNONPOWER HOLDING ZRT. ÚJ BIOMASSZA-PROJEKTJE. Magyarország legnagyobb szalmatüzelésű erőműve. 2011. www.pannonpower.hu www.dalkia.hu A megújuló energia szakértőjeként a Dalkia Energia csoporthoz tartozó

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben