Zöld távfűtés Szegeden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld távfűtés Szegeden"

Átírás

1 Zöld távfűtés Szegeden Javaslat geotermikus és biomassza alapú energiaellátás megvalósítására a Szegedi Hőszolgáltató Kft-nél konzorcium, projekttársaság keretében Konzorcium, projekttársaság tagjai: 1. ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. Székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1., 2. Szegedi Hőszolgáltató Kft. Székhely: 6724 Szeged, Vág. 4., 3. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér Szeged, szeptember

2 1. Előzmények A szegedi távhőrendszer mintegy lakás távfűtését és használati melegvíz ellátását biztosítja. A hőtermelés 97%-a földgáz, 3%-a termálvíz alapú. A távfűtő rendszer decentralizált, 23 önálló kazánház és hidraulikai hálózat végzi a hőtermelést és az elosztást. Szeged kedvező termálvíz adottságai közismertek. A távhőszolgáltatási célokra két telephelyen is történik termálvíz hasznosítás. 2. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Szegedi Hőszolgáltató Kft. a korábbi években vizsgálta a geotermikus energia hasznosítási lehetőségeit, a fűtési és használati melegvíz felhasználási célú geotermikus energia kinyerést. Az elvégzett vizsgálat azt mutatja, hogy Szegeden 7 db termelő és 10 db visszasajtoló termálkút fúrásával 6 db fűtőműnél valósítható meg az együttes fűtési és használati melegvíz ellátási célú termálvíz hasznosítás, továbbá két meglévő termálkúthoz szükséges visszasajtoló kutak fúrása, mivel azok csak így felelnek meg a környezetvédelmi előírásoknak. A távhő rendszerek visszatérő vízhőmérséklete Cos határok között változik. Ez jelentősen korlátozza a termálvízből kinyerhető energia mennyiségét, mivel azt csak eddig a határhőmérsékletig tudjuk lehűteni. Fokozott kockázatot jelent ennél a megoldásnál a visszasajtolás folyamatos működésének fenntartása az eddig szegedi és szeged környéki tapasztalatok alapján. Visszasajtoló kutak létesítését és működtetését nem igényli a termálvíz hasznosítás, ha az közvetlen használati melegvízként történik. Erre vonatkozó együttműködések, fejlesztések történtek Szegeden, azonban termálvíz alapú használati melegvíz fizikai jellemzőinek (szín, illat, stb..) ivóvíztől eltérő sajátosságai miatt jelenleg ilyen jellegű termálvíz hasznosítás ma már nem folyik Szegeden. Felmérve a visszasajtolással kapcsolatos jelentős kockázatokat a termálvíz hasznosítási lehetőségek közül a használati melegvíz célú közvetlen termálvíz hasznosítást tervezzük közel teljeskörben megvalósítani Szeged városban, a korábbi negatív tapasztalatokból kiindulva csak megfelelő kialakítású vízkezelő berendezések egyidejű alkalmazásával. A tervezett termálvizes rendszerek csak egy határhőmérsékletig képesek kielégíteni a távhő hálózat fűtési hőigényét, a használati melegvíz és cirkulációs hőigény szinte teljeskörű biztosítása mellett. A termálvizes lehetőségeket meghaladó hőteljesítményeket továbbra is gázkazánok biztosítják, azonban a gázfelhasználás csökkentése érdekében biomassza tüzelésű kazánokat is telepítünk. A rókusi fűtőmű közelében 2 db 10 MW hőteljesítményű biomassza kazán kerül üzembe. A biomassza kazánok jobb kihasználása érdekében három fűtőművet (Rókus, Északi 1/A., Északi 1/B.) egy primer távhővezetékkel (fűtési vezetékpár) kötünk össze. A kazánok tüzelőanyagának részbeni biztosításához megkezdjük az energiaültetvények telepítését Szeged körzetében. A biomassza kazánban megtermelt hő mennyisége ~165 TJ/év, ami a teljes városi hőtermelés 16 %-a, a megtakarított CO 2 mennyiség ~9.800 t/év. A teljes projekt beruházási költsége ~ 4,9 milliárd Ft. 3. A GEOTERMÁLIS RÉSZPROJEKT RÉSZLETES ISMERTETÉSE 3.1.Általános ismertetés Szegeden a távfűtésre használt hőt a város területén szétosztva elhelyezkedő fűtőművekben (24 db) állítják elő. Ez eltér az általános magyarországi gyakorlattól, amikor egy (vagy csak néhány) fűtőműről látják el a fogyasztói igényeket. A 2

3 fűtőművek ún. négyvezetékes (egy-egy fűtési és hmv vezetékpár) elosztó rendszerrel juttatják el a hőt a lakásokhoz. A geotermikus energiahasznosítás szempontjából mind a területi elhelyezkedés, mind a négyvezetékes hálózat kedvezőnek mondható. Az előbbi megengedi nagyobb terület igénybe vételét a termálvíz beszerzéshez anélkül, hogy jelentős költséggel hosszú hőtávvezetékeket kelljen építeni. A négyvezetékes rendszer pedig - a központi hmv készítés miatt - lehetővé teszi a termálvíz hőjének minél alaposabb kihasználását. A távhőszolgáltatás döntő részben földgáz bázisú. A fűtőművek többségében kapcsolt energiatermelés folyik. A gázmotorok által szolgáltatott hőteljesítmény minden esetben elegendő a használati melegvíz előállításához a fűtési idényen kívül, és vannak olyan fűtőművek, ahol a gázmotorok a fűtéshez is szolgáltatnak hőt. Jellemzően azonban a fűtési hőteljesítmény igény döntő részét gázkazánokkal fedezik. A gázmotorok üzemeltetési engedélye években lejár, ezért hosszútávon a kapcsolt energiatermeléssel nem lehet számolni. A kapcsolt termelés helyébe részben a megújuló energiák léphetnek. A belvárosban üzemeltetett kisebb kazánházakon kívül a hőtermelő létesítmények Szeged északi részén, illetve Újszegeden találhatók lakótelepi környezetben. (1. ábra) JELMAGYARÁZAT 13 K ~ S1 S K ~ 1 3 K ~ K ~ K ~ K ~ ~ K 9 K 8 K 6 4 T K K ~ T T K ~ 1 km K ~ Sn T Hőtermelés gázkazánnal Kapcsolt energiatermelés gázmotorral Szivattyúház Termálkút Hőszállító, kooperációs és termál vezeték Árvízi töltés 1 Tarján-II 2 Tarján-III 3 Tarján-IV 4 Tarján-V 5 Tarján-VI 6 Tarján-VIII 7 Odessza-I 8 Odessza-II 9 Felsőváros-I 10 Felsőváros-II 11 Észak-I/A 12 Észak-I/B 13 Rókus S1 "620 lakás" szivattyúház S2 Makkosházai szivattyúház 1. ábra Hőtermelő létesítmények területi elhelyezkedése Az 1. ábra azt is jól szemlélteti, hogy a fűtőművek döntő része egy kb. 4 km 2 nagyságú területen található. Ez a tény a termálvíz beszerzése, illetve elhelyezése szempontjából fontos körülmény Szeged város közvetlen környezetének földtani és vízföldtani adottságai lehetővé tennék azt, hogy Szeged ma Magyarországon az egyik éllovas legyen a geotermikus energia hasznosításában és irányt mutasson a többi Önkormányzat számára. A szakmában járatos és elismert szakértők egybehangzóan állítják, hogy Szeged az egész országot tekintve a legkiválóbb termál energetikai adottságokkal rendelkezik, és kézenfekvő lenne az olcsó termál energiára alapozva jelentős mértékben csökkenteni a város kiadásait. Szeged város környezetében (Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyében) több település is bizonyította a termál energia hasznosításának sikerességét azzal, hogy kiaknázta a geotermikus adottságokat, jelentős költségcsökkenést és jelentős versenyelőnyt szerezve ezzel. Ilyen települések Szeged környezetében például 3

4 Kistelek, Mórahalom, Szentes, Szarvas, Makó, Orosháza, Mezőberény vagy Csongrád. Ezen települések önkormányzatai a gázfelhasználási költségeik jelentős részét más beruházások finanszírozására tudták fordítani, így további fejlesztési forrásokhoz jutottak az elmúlt években A Szegedi Hőszolgáltató Kft évi üzemeltetési adatai alapján összesen 23 db hőközpont közbeiktatásával db lakás valamint 490 közületi fogyasztó fűtését és használati melegvíz igényét szolgálja ki földgáz tüzelésű berendezések alkalmazásával. A használati meleg víz szolgáltatás mértéke éves szinten m 3.A használati meleg víz előre menő hőmérséklete Szegeden C. A hő és használati melegvíz ellátás évi üzemeltetési adatait az 1. sz. mellékletben közölt táblázat tartalmazza. Szeged város környezetének földtani és termál energetikai adottságai lehetőséget teremtenek arra, hogy modern szerkezetű termálvíz kutak fúrásával kitermelhető legyen annyi termálvíz Szegeden, mely a kitermelt termálvíz közvetlen hálózatba adásával kiválthatja a jelenlegi használati melegvíz szolgáltatás mintegy 98,5 %-át oly módon, hogy a szolgáltatás jelenlegi színvonala, a használati meleg víz fizikai és kémiai paramétereit tekintve ne csökkenjen, ne csorbuljon. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről megnevezésű jogszabály határozza meg a hálózatra kiadott víz minőségi paramétereit. A Szegeden talpmélységű termál kutakkal kitermelhető C vízhőmérsékletű termálvíz minőségi paraméterei vas, mangán és ammónium-ion tekintetében nem elégítik ki a jogszabályban foglaltakat. Emellett a kitermelt termálvíz tartalmaz olyan összetevőket is, melyek a termálvíz jellegzetes szín és szaghatását okozzák. Ez azonban nem akadály a termálvíz használati melegvízként történő hasznosításában, hiszen a termálvíz - mint ahogyan az ivóvíz is - tisztítható, kezelhető oly módon, hogy annak vízkémiai paraméterei, szaga, illata, színe kielégítse a jogszabályokban foglaltakat, valamint a fogyasztók igényeit is. Fentiek értelmében a termálvíz kutak közvetlen környezetébe modern és bevált technológiákat alkalmazó vízkezelő rendszereket kell telepíteni és beüzemelni, melyek biztosítják a kitermelt termálvíz megfelelő vízminőségét, szagtalanságát és színtelenségét. A jelenleg elérhető vízkezelési technológiák alkalmasak arra, hogy a termálvíz szakszerű kezelésével olyan vízminőséget állítsanak elő a termálvízből, hogy az kielégítse a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről jogszabályban foglalt vízminőségi paramétereket, valamint teljes mértékben megszüntessék a víz természetes szín és szaghatását is. A vas- és mangántalanítást, ammónium-ion mentesítést, teljes szín- és szagtalanítást követően a víz direkt módon juttatható a használati melegvíz ellátó rendszerbe olyan minőségben, mely a felhasználók részére nem jelent változást a jelenlegi szolgáltatásban. A Szegedi Hőszolgáltató Kft. üzemeltetési adatai szerint 2011-ben a fűtési és HMV fogyasztói csúcshőigény 129,7 MW volt, melyből a használati melegvíz igény 28,2 MW hőteljesítményt tett ki. Termálvízre alapozva ennek 98,5 %-a váltható ki, mely mértéke 27,75 MW, mely a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-nél jelentkező csúcshőigény ~ 21 %-a. 4

5 3.4. A használati melegvíz ellátáshoz szükséges termálvíz beszerzésére Szegeden a Felsőpannóniai rétegösszlet alkalmas. A Szegedi fúrásokban a felső-pannóniai rétegsor feküszintje m mélységben található. A használati melegvíz ellátáshoz szükséges C vízhőmérsékletű termálvíz m talpmélységű termálvíz kutakból termelhető ki. A Szeged és szűkebb környezetének földtani felépítése az Algyő környéki szénhidrogén kutatás, valamint a korábban lemélyített termálvíz kutak miatt rendkívül jól ismert. Kijelenthető, hogy az m talpmélységű kutak fúrása és azok sikeressége biztosított, földtani kockázattal nem kell számolni. A tervezett mélységközből kitermelendő termálvíz várható vízmennyisége, összetétele és vízhőmérséklete jól ismert, pontosan prognosztizálható. A használati melegvíz ellátáshoz szükséges kutak elvárt és szükséges vízhozama m 3 /h közötti, mely Szegeden biztosan és stabilan teljesíthető modern szerkezetű termálkutak építésével. 1. ábra. Víz- és talphőmérsékletek a szegedi termálkutakban A fenti diagram a szegedi termálkutakban mért talphőmérsékleteket és a kitermelt vízhőmérsékleteket mutatja be. A Szegedi Hőszolgáltató Kft évi üzemeltetési adatai alapján megállapítható, hogy a használati melegvíz szolgáltatás átlagos előremenő vízhőmérséklete az egyes hőközpontok esetében stabil és egyenlő 50 C. A diagram alapján jól látható, hogy 50 C vízhőmérsékletű termálvíz kitermeléséhez Szegeden m talpmélységű termálkutakat kell létesíteni A használati melegvíz ellátás termálvízre való átállításának bázisa Szegeden a Felső-pannóniai rétegösszlet. Az Algyői Formációra települő felső-pannóniai rétegösszletek litorális és delta előtér fáciesűek, vagyis parti-partközeli környezetet képviselnek. Az uralkodóan agyagmárga és aleurit közberétegzéssel jellemezhető finom- és középszemcsés homokkő rétegsorok az Újfalui Formáció képződményei. A rétegsor nagy részét a folyók által a medencébe beszállított sekélyvízi üledékanyag alkotja, felfelé durvuló szemcse összetételű. A deltaképződményekre az alluviális síkságon ártéren, folyómedrekben, mocsarakban, sekély tavakban lerakódott üledékekből felépülő Zagyvai Formáció települ. A rétegsor szürke aleurolit-agyagmárga-homokkő és homok sűrű váltakozásából áll, tarka agyag, illetve lignit közbetelepülésekkel. Alsóbb részén mocsári delta háttéri, ártéri üledékek, míg felsőbb részein ezekből folyamatosan kifejlődő fluvio-lakusztris, alluviális síkságon képződött üledékek a meghatározóak. Vastagsága az m. Nehezen elkülöníthető módon a Zagyvai Formáción a Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció települ, mely változó vastagságú kékesszürke homok- és szürke, 5

6 sárgásszürke, vörösesbarna foltos agyagrétegek váltakozásából áll, gyakori lignit és kavicsos homok rétegekkel. Jellegzetes tavi-folyóvízi összlet. A Szegedi fúrásokban a felső-pannóniai rétegsor feküszintje m mélységben található. Szeged 2. ábra A Dél-Alföld pannóniai s.l. képződményeinek közel DNy-ÉK-i irányú vázlatos rétegtani-szedimentológiai szelvénye 1. finomszemű homokkő, 2. középszemű homokkő, 3. aleurolit, 4. agyagmárga, 5. mészmárga, 6. konglomerátum, 7. neogén aljzat, S szarmata, B bádeni, Mz mezozoikum (Rónai, 1985) Az m mélységközből kitermelhető víz minősége várhatóan vas, mangán, ammónium-ion és nátrium tekintetében lehet kifogásolható az ivóvíz minőséghez képest. Fogyasztói oldalon minőségérzet romlást okozhat a szag- és színhatás. A vas, mangán és ammónium-ion eltávolítására, valamint a termálvíz szagtalanítására, színtelenítésére, kifehérítésére bevált és sok helyen alkalmazott és már bizonyított hatékonyságú vízkezelési technológiák állnak rendelkezésre, így kijelenthető hogy a termálvízre alapozott használati melegvíz ellátás esetében biztosítható Szegeden a jogszabályokban meghatározott és a fogyasztók által elvárt ivóvíz minőség A termálvíz alapon történő közvetlen használati melegvíz ellátáshoz az előzetes számítások és felmérések szerint, összesen 6 db termálkút szükséges. A termálkutak mellé egyedi, az adott kút víztermelési üteméhez és vízminőségéhez adoptált vízkezelési technológia kerül telepítésre. Ezzel minden egyes kút esetében biztosítható, hogy a rendszerre kiadott használati meleg víz minősége kielégítse a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről jogszabályban foglalt vízminőségi paramétereket, valamint teljes mértékben megszűnjön a termálvíz természetes szín és szaghatása is. Az alábbi táblázat a tervezett 6 db kúthoz tartozó hőközpontokat, és a kutak által kiszolgálni tervezett vízmennyiségeket mutatja be. A 6 db kútból jelenleg 2 db meglévő, jelenleg lezárt, üzemből kivett. A használati melegvíz ellátás 98,5 %-os kiváltásának eléréséhez így 4 db mélyfúrású termálvízkút megépítése szükséges. Az egyes kutakhoz tartozó vízkezelési technológia, nyersvíz és tisztított víz tározás, nyomásfokozás, vízgépészeti berendezések a kutak közvetlen környezetében kerülnek letelepítésre, az épített környezetbe illő igényesen kialakított vízgépészeti 6

7 kabinetekben. A lakókörnyezet nyugalmának fenntartása érdekében a vízgépészeti kabinetek zaj- és rezgéscsillapított kialakításúak, igény esetén téglafalazatúak, cserépborításúak. Ssz. Hőközpont neve Fűtött lakások száma db HMV fogyasztás éves csúcs HMV előremenő m 3 /év m 3 /h C hidegvíz termálkút kiváltott HMV mennyisége 1. Tarján I , Tarján II , Tarján III , Tarján IV , Tarján V , Tarján VI , Tarján VIII , Odessza I , Odessza II , Bécsi krt , Tisza L. krt , Tisza L. krt , Tisza L. krt , Berzsenyi u , Roosevelt tér , Korányi fs , Török u , "J" tömb , Felsőváros I , Felsőváros II , Északi vr. l/a , Északi vr. I/B. Északi vr. II. Sziv.ház 23. Rókus Rókus sziv. ház , , termálkút létesítése a Záportározó tó mellett termálkút létesítése a Gyimesi utca mellett nem rentábilis termálvízre átállítani termálkút létesítése Felsővároroson meglévő termálkút meglévő termálkút kút létesítése Rókuson Összesen: kiváltás 98,5% mértéke Használati melegvíz szolgáltatási adatok 3.6. A használati melegvíz ellátás kiváltásához létesítendő termálkutak vize várhatóan kifogásolható lesz, vas, mangán és ammónium-ion tekintetében a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről jogszabályban foglaltakhoz képest. Emellett természetes elvárás az, hogy amennyiben a használati melegvíz szolgáltatás alapja termálvíz bázisra kerül, abban az esetben a fogyasztók nem észlelhetnek minőség romlást sem a víz színe, sem annak illata tekintetében. 7

8 A termálvíz használati melegvíz hálózatra történő kiadása előtt el kell végezni annak vízkezelését. A termálvíz kezeléséhez szükséges technológiák rendelkezésre állnak és széles körben alkalmazzák őket hazánkban az ivóvizek kezelésére is. A vízkezelési technológiát a vízbázisokon lemélyítendő kutak szomszédságában kell elhelyezni, arra alkalmas gépészeti épületekben. A termálvíz kezeléséhez szükséges technológia gáztalanító berendezésekből, többrétegű multimédia szűrőkből, aktívszenes adszorberekből, vegyszereket és oxidáló szereket adagoló automatikus vegyszeradagolókból áll, valamint nyers és tisztított víz puffertárolókból. A vízkezelési technológiák megvalósítását az egyes kutak pontos vízkémiai adatai és a termelt vízmennyiségek alapján kell meghatározni. Az alkalmazandó vízkezelési technológia képes a vízkémia paramétereket a jogszabályi előírásoknak megfelelő értéken tartani, valamint képes a termálvíz szín és szaghátasait is megszüntetni. Fentiek értelmében a használati melegvíz szolgáltatás termálvízre történő átállítása nem okoz semmilyen minőségromlást a fogyasztóknál. 4. A BIOMASSZA RÉSZPROJEKT RÉSZLETES ISMERTETÉSE A termálvizes rendszerek csak egy határhőmérsékletig képesek kielégíteni a távhő hálózat hőigényét. A termálvizet meghaladó hőteljesítményeket továbbra is gázkazánok biztosítják, azonban a gázfelhasználás csökkentése érdekében biomassza tüzelésű kazánokat is telepítünk. A rókusi fűtőmű közelében 2 db 10 MW hőteljesítményű biomassza kazán kerül üzembe. A kazánok adiabatikus, utóégetős tűztérrel, mozgó ferderostéllyal, és háromhuzamú 16 bar nyomásfokozatú forróvíz hőcserélővel kerülnek kialakításra. Tüzelőanyagként erdei vágástéri hulladék, faipari melléktermékek és energetikai ültetvényekről származó faapríték alkalmazható. Ez a tüzelőanyag választék nem veszélyezteti a fenntartható erdőgazdálkodást, ezért környezetbarát. A konzorcium egyik tagja az Energott Kft. cégcsoportján belül nagyüzemi energetikai ültetvény telepítéseket végzett mintegy 200 ha területen, ezért megalapozott ismeretekkel rendelkezik ezen a szakterületen. A projekt beindítása esetén megkezdjük az energiaültetvények telepítését Szeged 50 km-es körzetében, ezáltal biztosítva az erőmű részbeni tüzelőanyag ellátását. A telepítendő fafajok a talaj minőségétől függően nyár és fűz fajták. A füstgázok tisztítására multiciklonos porleválasztót alkalmazunk, ezáltal a károsanyag kibocsátás minimális értékre csökkenthető. A biomassza kazánban megtermelt hőmennyiség ~165 TJ/év, a felhasznált tüzelőanyag mennyiség ~ t/év. A biomassza kazánban megtermelt valamint a termálvíz hasznosítással együttesen biztosítható hő mennyiségét a 2/a sz. melléklet, a megtakarítható a CO 2 mennyiséget a 2/b sz. melléklet táblázatában foglaltuk össze. 5. TÁVHŐRENDSZEREK ÖSSZEKÖTÉSE RÉSZPROJEKT A kialakítandó termálvíz termelő kutak és biomassza kazánok jobb kihasználása érdekében három fűtőművet (Rókus, Északi I/A., Északi I/B.) primer távhővezetékkel (fűtési vezetékpár) kötünk össze. A fúrásra kerülő termálkutak kapacitásának, vízhozamának függvényében szükséges lehet az egyes körzetek használati melegvíz ellátó rendszereinek összekötése is. A fűtőművi körzetek célszerűen a lehető legrövidebb vezetékekkel, ezzel együtt a lehető legkevesebb építési munkával történő összekötésének lehetséges megoldását a 3.sz. mellékletben szemléltetjük. 8

9 6. KÖLTSÉGVETÉS, FINANSZÍROZÁS Megnevezés Nettó ár (Ft) Termálkutak Termelő kutak kiegészítő berendezései Szabályozás, távfelügyelet Biomassza tüzelésű kazánok (2db 10MW ) Biomassza kazánok kiegészítő berendezései Apríték tároló, infrastruktúra, telephely kialakítása Távhő gerincvezeték (fűtés) Távhő vezeték (fűtés +HMV) Tervezés, engedélyezés ÖSSZESEN táblázat Egyszerűsített költségvetés A projekt finanszírozási struktúrája (eft): saját erő: támogatás: Termálvíz hasznosítás részprojekt: , , ,- Biomassza kazán telepítés részprojekt: , , ,- Távhővezeték építés részprojekt: , , ,- Összesen: , , ,- (100 %) (~54 %) (~46 %) 7. KIVITELEZÉS ÜTEMEZÉSE Határidő Munka megnevezése kezdés befejezés Engedélyes kiviteli tervek elkészítése 2012.július 2012.december Engedélyezési eljárás lefolytatása 2012.december 2013.április Termál kutak fúrása 2013.július november Távvezetékek földbefektetése 2014.március 2014.június Technológiai berendezések szerelése 2014.január 2014.július Biomassza kazán telepítése 2014.február 2014.szeptember Próbaüzem 2014.szeptember 2014.szeptember Kereskedelmi üzem 2014.október 2014.október Szeged, szeptember ENERGOTT Kft. Szegedi Hőszolgáltató Kft. képviseletében: képviseletében: Adamecz László Básthy Gábor Martonosi István ügyvezető igazgató ügyvezető igazgatók 9

10 Szegedi Hőszolgáltató Kft Szeged, Vág u. 4. Szegedi Hőszolgáltató Kft. üzemeltetési adatok sz. melléklet Fűtött fogyasztói csúcshőigény HMV fogyasztás fűtés HMV lakások száma fűtés HMV összesen éves csúcs max. előremenő visszatérő előremenő hidegvíz db MW m 3 /év m 3 /h C C 1. Tarján I ,3 0,3 0, , Tarján II ,7 0,9 3, , Tarján III ,8 0,8 0, , Tarján IV ,7 0,6 2, , Tarján V ,7 1,1 3, , Tarján VI ,7 0,9 4, , Tarján VIII ,2 1,7 6, , Odessza I ,4 1,4 5, , Odessza II ,8 1,0 5, , Bécsi krt ,0 0,0 1,0 0 0, Tisza L. krt ,4 0,0 0,4 0 0, Tisza L. krt ,4 0,0 1,4 0 0, Tisza L. krt ,0 0,1 0, , Berzsenyi u ,3 0,1 0, , Roosevelt tér ,6 0,2 0, , Korányi fs ,3 0,1 0, , Török u ,3 0,1 1, , "J" tömb 126 0,6 0,3 0, , Felsőváros I ,5 0,9 9, , Felsőváros II ,8 4,3 16, , Északi vr. I/A ,3 2,1 8, , Északi vr. I/B ,8 3,0 22, , Északi vr. II. Sziv.ház 3,4 39, Rókus ,9 3,8 23, , Rókus Szivattyú ház 1,1 13, Összesen: ,5 28,2 120, , Szeged, április 20.

11 Szegedi Hőszolgáltató Kft Szeged, Vág u. 4. 2/a sz. melléklet Zöld távfűtés Szegeden fűtési hőigény HMV hőigény átlagos termál és termál és s. hőigény biomassza biomassza sz. F Ű T Ő M Ű átlag átlag fűtés és hőhasznosítás részarány melegvíz összesen GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ % 1 Tarján I ,61 1 Tarján II ,87 2 Tarján III ,04 3 Tarján IV ,48 4 Tarján V ,43 5 Tarján VI ,81 6 Tarján VIII ,43 7 Odessza I ,32 8 Odessza II ,76 9 Felsőváros I ,80 10 Felsőváros II ,16 11 Északi vr. I/A ,47 12 Északi vr. I/B ,56 13 Rókus I ,68 Összesen: ,43

12 Szegedi Hőszolgáltató Kft Szeged, Vág u. 4. 2/b sz. melléklet Zöld távfűtés Szegeden fűtött évi kiváltott hő Biomassza hőhasznosítás termál és kiváltott CO 2 s. lakások használati cirkuláció nélkül Becsült Becsült biomassza földgáz megtakarítás sz. F Ű T Ő M Ű száma melegvíz 50 C cirkulációs fűtési összesen hőhasznosítás mennyisége 58 termelés 15 C hőigény hő összesen 90% tco 2 /TJ db m 3 GJ GJ GJ GJ GJ GJ t 1 Tarján I Tarján II Tarján III Tarján IV Tarján V Tarján VI Tarján VIII Odessza I Odessza II Felsőváros I Felsőváros II Északi vr. I/A Északi vr. I/B Rókus I Összesen:

13

Iktatószám: 84462/2012

Iktatószám: 84462/2012 Előterjesztő megnevezése: Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: 84462/2012 Tárgy: Kiegészítő szakmai észrevétel a Vagyongazdálkodási Bizottság Javaslat geotermikus és biomassza alapú energiaellátás

Részletesebben

Értékesített mért fűtési hőmennyiség

Értékesített mért fűtési hőmennyiség 1.sz. melléklet Értékesített mért fűtési hőmennyiség 12 1 8 GJ 6 4 2 Tényleges Korrigált (186 nap, 4 C) 1998-1999. 1999-2. 2-21. 21-22. 22-23. 23-24. 24-25. 25-26. 26-27. 27-28. Fűtési idény 2.sz. melléklet

Részletesebben

A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei

A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei Földhő alapú településfűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014. november 5. A geotermikus távfűtés hazai helyzetképe és lehetőségei Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE)

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15.

Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása. Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap november 15. Egy geotermikus településfűtési rendszer szabályozása Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Szakmai Nap 2016. november 15. Tartalom Előzmények A rendszer jellemzői A szabályozási/irányítástechnikai

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Mértékegység 1990 1995 2000 2001 2002

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Népesség 170000 fő Üzemeltetés

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft Geometry of the sediments of the Carpathian Basin Hőmérséklet eloszlás a felső-pannóniai

Részletesebben

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon

Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon Trendek és gyakorlati példák 2015. február 10. Geotermikus energiahasznosítás Magyarországon A veresegyházi példa Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök A kezdetek 1878

Részletesebben

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai

Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. Geotermikus fűtési rendszerek - egy műküdő rendszer tapasztalatai Készítette: Ádók János, igazgatóság elnöke Hódmezővásárhely, 2012. december Az előadás

Részletesebben

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Tartalom 1. Mi a geotermikus energiahasznosítás? 2. A geotermikus energiahasznosítás

Részletesebben

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia Balatonalmádi, 2015. március

Részletesebben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása 2014. október 28. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. 2010-2013 2 Távfelügyelet Műszaki tartalom:

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

Ügyiratszám: Melléklet:

Ügyiratszám: Melléklet: Előterjesztő: dr. Bohács Zsolt Ügyiratszám: Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulások geotermikus alapú használati melegvíz előállítására szolgáló termálkutak és vízkezelő állomások elhelyezéséhez valamint a csatlakozó

Részletesebben

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása

A geotermális energia energetikai célú hasznosítása Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért A geotermális energia energetikai célú hasznosítása Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Vajdahunyadvár,

Részletesebben

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE 21. Távhő Vándorgyűlés 2008. szeptember 23-24. SZEGED FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató DIN EN ISO 9001:2000 A távhőrendszer fő jellemzői NA 300 NA 400 NA 350 NA

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön

Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Új termálprojektek, koncepciók, lehetőségek a Dél-Alföldön Dr. Kóbor Balázs tudományos főmunkatárs, SZTE Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter V-METER Kft. GEOMATRIX Kft. VENTOSUS Kft. A fejlesztés tevékenységei

Részletesebben

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia

Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia Zöld távhő fókuszban a geotermikus energia tények, tapasztalatok, tervek Geo-DH Projekt eredményeinek bemutatása c. konferencia Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, 2014. november 5. Orbán Tibor Műszaki

Részletesebben

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai

Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. Geotermikus fűtési rendszerek - egy működő rendszer tapasztalatai Készítette: Ádók János, igazgatóság elnöke Hódmezővásárhely, 2014. november Az előadás

Részletesebben

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője MET Energia Fórum 2012. OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője Közbenső értékelés Előadó: Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2012. március 22.. Oroszlányi távfűtés jövője Termelő oldali előzmények

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi Hőszolgáltató Kft. Cégtörténelem 1949. augusztus 15. - 1991.

Részletesebben

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése 4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése Pályázati konstrukció: KEOP-5.4.0/12-2013-0031 A projekt a belvárosi körzet szomszédságában,

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Megvalósítási javaslat SiófokVáros Önkormányzata részére 2014. május

Megvalósítási javaslat SiófokVáros Önkormányzata részére 2014. május Megvalósítási javaslat SiófokVáros Önkormányzata részére 2014. május A Balaton-parti Kft. földgázos hőtermelői rendszereinek részleges kiváltása biomasszán alapuló hőtermeléssel A biomassza tüzelőanyaggal

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Támogatási lehetőségek, pályázati források

Támogatási lehetőségek, pályázati források Támogatási lehetőségek, pályázati források Dibáczi Zita Osztályvezető Nemzetközi Projektek Iroda Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. december 3. Nemzeti Környezetvédelmi és

Részletesebben

Nemzeti adottságunk a termálvízre alapozott zöldséghajtatás. VZP konferencia Előadó: Zentai Ákos Árpád-Agrár Zrt.

Nemzeti adottságunk a termálvízre alapozott zöldséghajtatás. VZP konferencia Előadó: Zentai Ákos Árpád-Agrár Zrt. Nemzeti adottságunk a termálvízre alapozott zöldséghajtatás VZP konferencia Előadó: Zentai Ákos Árpád-Agrár Zrt. Termálvíz, mint az emberi kultúra bölcsője Vértesszőlősi ember (350000 éves Homo erectus/sapiens

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön

Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön Geotermikus alapú térségfejlesztési projektek a Dél-alföldön Dr. Kóbor Balázs SZTE tudományos főmunkatárs Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter Innogeo Kft. Brunnen Hőtechnika Kft. Pre-neogen basement

Részletesebben

Biomassza az NCST-ben

Biomassza az NCST-ben Biomassza az NCST-ben Tervek, célok, lehetőségek Lontay Zoltán irodavezető MET Balatonalmádi, 2011. június 8. / GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. Az energetika állami befolyásolása a tulajdonosi pozíció

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

PannErgy Nyrt.-ről röviden

PannErgy Nyrt.-ről röviden PannErgy Nyrt.-ről röviden Tulajdonosi szerkezet 11,5% 22,3% 8,6% 8,0% 8,7% 25,3% Benji Invest 2,5% 13,2% ONP Holding SE Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Külföldi intézményi Alkalmazottak, vezetők PannErgy

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4. számú melléklet 157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet alapján Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 2013 év I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell

Nagyugrás a geotermikában A kínai modell Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány, Magyar Termálenergia Társaság, Szegedi Tudományegyetem, Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete A geotermikus energia hasznosításának

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban

A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban A projekt helye és jelentősége a magyarországi geotermikusenergiahasznosításban Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Előzmények Kútfúrások számának alakulása 100 90 80

Részletesebben

GeoDH EU Projekt. Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

GeoDH EU Projekt. Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft. GeoDH EU Projekt Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft. Geotermikus Távfűtő Rendszerek Európában GeoDH Geotermikus projektek tervezése és a N technológiák üzemeltetése

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-410/2007. Tárgy: termál projekt Üi.: dr. Ortutay M. Melléklet: 1 db Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ Tisztelt

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában A PÉTÁV és a Pécsi Tudományegyetem közös tanulmányának bemutatása Dr. Fülöp László Főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Út a gyűjtőkéményektől a távhőrendszerig Debrecenben az Ispotály utcai lakótelepen

Út a gyűjtőkéményektől a távhőrendszerig Debrecenben az Ispotály utcai lakótelepen 26. Távhő Vándorgyűlés: A JÖVŐ A TÉT! 2013. szeptember 10-11. LILLAFÜRED Út a gyűjtőkéményektől a távhőrendszerig Debrecenben az Ispotály utcai lakótelepen Vaskó János műszaki munkatárs Debreceni Hőszolgáltató

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2009.

polgármester Iktatószám: 01/ /2009. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/53974-1/2009. Tárgy: A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása XXXIV. Országos Vándorgyűlés Balneotechnikai Szakosztály 2016. július 6-8. Fürdőlétesítmények energia optimalizálása Papp Dóra A cél pedig olyan fürdő megvalósítása, amely az esztétikus külső, a jó hatásfokú

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

62882/ db határozati javaslat 2 db határozat

62882/ db határozati javaslat 2 db határozat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Tárgy: A biomassza erőmű és termálvíz alapú használati meleg víz előállítására kiadott tulajdonosi hozzájárulások visszavonása Iktatószám: 62882/2014 Melléklet:

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon Merényi László, MFGI Budapest, 2016. november 17. Megújuló energiaforrások 1. Biomassza

Részletesebben

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Az ipari kazángyártás kihívásai és megoldásai PŐDÖR Csaba - ügyvezető igazgató 1947-2015 A jogelődöt 1947 évben alapították Az 1970-es évektől a kazángyártás a fő irány

Részletesebben

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs Használati meleg vizes hőszivattyú Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák? A korszerű

Részletesebben

Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban. Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt

Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban. Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás Energiahatékonyságból Plusz energiateremtés

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK MNT Nukleáris Technikai Szimpózium 2016. december 8-9. ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Jakab Albert csoportvezető RTO Üzemellenőrzési Csoport Előzmények Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. február

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes

A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA 26. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS A jövő a tét Lillafüred, 2013. szeptember 10-11. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes A távhő globális haszna és a haszon realizálásának

Részletesebben

energiatermelés jelene és jövője

energiatermelés jelene és jövője Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató A magyarországi geotermikus energiatermelés jelene és jövője RETS projekt konferenciája, Vecsés Jó példák a megújuló energiaforrások

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Termál projektek a Dél-Alföldön 2007-2013

Termál projektek a Dél-Alföldön 2007-2013 Termál prjektek a Dél-Alföldön 2007-201 VS T VS VS T Getermikus Közműrendszer bővítése "Déli termálkör" Technlógiai séma, 2007. Hódtói fűtőmű Szekunder Hálózat I.kör II.kör III.kör Kssuth Zsuzsanna Gimnázium

Részletesebben

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KORSZERU TECHNOLÓGIÁK A TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK 2013 Tartalomj egyzék Kóbor B, Kurunczi M, Medgyes T, Szanyi ], 1 Válságot okoz-e a visszasajtolás? 9

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk * I. táblázat

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk * I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk * I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban A mai kor követelményei Gazdaságosság Energiahatékonyság Károsanyag-kibocsátás csökkentés Megújuló energia-források alkalmazása Helyi erőforrásokra

Részletesebben

lehetőségei és korlátai

lehetőségei és korlátai A geotermikus energia hasznosítás lehetőségei és korlátai Szanyi János GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu Utak a fenntarható fejlődés felé, 2010. 01. 20. Tartalom

Részletesebben

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9.

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. Geotermikus er m magyarországi létesítésének kulcs témakörei Kapcsolódás globális energiapolitikai folyamatokhoz

Részletesebben

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 2011. május 19. A geotermikus

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió Drexler Péter mérnök üzletkötő Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió 1139 Budapest, Váci út. 91. Tel.: (+36) 1 450 2531/102 Fax: (+36) 1 450 2539 Mobil: (+36) 20 9325 179 E-mail: peter.drexler@danfoss.com

Részletesebben

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon

Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon Jó Példák: Megújuló Energiaforrások Hasznosítása Mórahalmon Pásztor József Zoltán Projektmenedzser, Mórahalom Városi Önkormányzat Ügyvezető, Móra-Solar Energia Kft. Budapest, Benczúr Ház 2015. 02.12. Geotermikus

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA

HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA HULLADÉKLERAKÓK HULLADÉKBÓL ENERGIA A TEDOM HUNGARY RÖVID BEMUTATÁSA Alapítva 2005-ben, Magyarorságon; alapítók: NRG Agent Alapítva 2002-ben; 450 mill. Ft éves forgalom; 25 alkalmazott Tedom magyarországi

Részletesebben

Adatközzététel 2012-2013

Adatközzététel 2012-2013 Adatközzététel 2012-2013 1. Táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Küszöbön a felújítás! Cothec Kft. Az ESCO-ról általában ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az 1900-as évek elejétől létező

Részletesebben