F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)"

Átírás

1 N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.) június Veled és Feléd 1

2 Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) Kedves Testvérek! A fenti hívást akkor intézte Jézus tanítványaihoz, amikor azok visszatértek a próbamisszióból, és beszámoltak Jézusnak az e tevékenységükben tapasztalt élményeikről. Jézus minden tanítványának életét figyelemmel kíséri, és mindegyikünket hív egy kicsit megpihenni, amikor úgy látja, hogy elfáradtunk. A jézusi mondatnak egyik szavát hangsúlyosan szeretném kiemelni: VELEM. Vagyis Jézussal menjünk pihenni. Az ember egyik alapvető tévedése az, hogy ha az életében egy-egy időszakot sok fáradság révén viszonylag sikeresen megharcolt, magának tulajdonítja a teljesítményt és a sikert. Ezt követően úgy gondolja, hogy megérdemli a pihenést, de egyedül. Úgy gondoljuk, hogy ne csak a munkahelyi főnök, hanem a legnagyobb Főnök is engedjen el bennünket szabadságra, mert mi most pihenni akarunk. Gyakran úgy éljük meg a hitünket, vallásosságunkat, mintha az is csak egy kötelezettség lenne, sok-sok törvénnyel, elvárással nehezítve. Amikor pedig jön a nyár, mi minden igát le akarunk dobni, és úgy gondoljuk, hogy majd mi tudjuk, hogyan kell felüdülni: sok alvás, evésivás, szórakozás és hasonlók. Kellő mértékben valóban szükségünk van mindezekre, de ebből még nem származik felüdülés. Igazi pihenést és felfrissülést, feltöltődést akkor nyerünk, ha szabadságra is Jézussal indulunk el. Jézusnak a fent idézett mondatában megfontolandó az is, hogy a Mester egy csendes helyre hív bennünket. Nyáron, amikor a legtöbb ember a forgalmas, zajos, élettől pezsgő helyeket keresi, nekünk tudni kell jól megválasztani a nyaralás helyszínét. Nyilvánvalóan nem kell kolostorba vonulnunk, sem pedig a kerek erdő közepén vagy a sivatagban sátrat vernünk, azonban abba a végletbe sem eshetünk, hogy sodródva a világgal, csak a zajos, nyüzsgős helyeken üdülünk, ezektől várva a felüdülést. Ha csak ilyen körülmények között telik a szabadságunk, a vakációnk, akkor inkább kifáradunk, mint felüdülünk. Veled és Feléd 2

3 Jézus vár mindannyiunkat, hogy egy kicsit elcsendesedve, Vele elvonulva beszámoljunk neki életünknek az utóbbi szakaszáról. Várja, hogy csendben elmondjuk neki az élményeinket: a sikereinket, a kudarcainkat, a félelmeinket, a bíztató körülményeinket, és így nyerjünk felüdülést Vele, Nála, aki egy másik alkalommal ezt mondta: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Az agresszívan sulykolt reklámokkal szemben melyek olykor a napfényes tengerpart, máskor a lenyűgöző városok látványa, gyakran pedig a jéghideg sörök és üdítők, fagylaltok élvezése által kínálják a felüdülést Jézus csendesen és szelíden hív a nem néhány percig tartó, nem szemfényvesztéses, hanem igazi felüdülésre. A sok csalogató felhívás zuhatagában halljuk meg a Mester hangját, és Vele menjünk, bárhol is töltjük a nyarat! Plébános Imádság a vakációban Olyan szünidőtől, amely elpuhít, amely henyélésben telik, amelyben az értelem és szív számára semmi hasznos sem terem, Uram, ments meg engem! Olyan naptól, amely Isten nélkül kezdődik, amely Istentől távol végződik Uram, ments meg engem! A lustálkodástól, a léha szórakozástól, amely gyengíti önuralmamat, és fogékonnyá tesz a rosszra, Uram, ments meg engem! A pénz könnyelmű tékozlásától, minden meggondolatlanságtól, amely másokat kísértésbe vihetne, vagy bosszanthatna Uram, ments meg engem! Uram, Jézus Krisztus! Szívből örülök a vakációnak. Sokat várok tőle: örömöt, pihenést, felüdülést. Adj nyitott szemet, hogy meglássam a világ szépségeit! Adj nyitott fület, hogy meghalljam hívásodat! Tölts el örömöddel! Engedd, hogy minél többet ízleljek meg világod gazdagságából! Vigyázz rám minden utamon, hogy a szünidő is erősítsen és gazdagítson! Veled és Feléd 3

4 Hitoktatóink írták Véget ért a tanév és vele együtt a hitoktatás az iskolákban és a plébánián is. Nagy örömünkre szolgált a tanév kezdetén, hogy bevezetésre került az erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan kötelező tantárgyként. Már az elmúlt tanév második félévében az igazgató és a tanári kar közreműködésével elkezdtük az előkészületi munkákat a évi tanévre. A Kondor és a Vörösmarty Iskola jó kapcsolatokat ápol Plébániánkkal. Ez megmutatkozott az iskolai beiratkozásoknál is. A fakultatív hitoktatás mellett új feladatot jelentett számomra is a kötelező hit- és erkölcstan tanítása. A tanulók nagy többsége eddig egyáltalán nem járt templomba. Semmilyen vallási ismeretekkel nem rendelkeznek. A szülők sem. Ezért nagyon nehéz volt az előírt tanmenetet tartani és átadni a gyerekeknek. Öröm számomra, hogy az elmúlt hetekben a hit- és erkölcstan tanulásában részt vevő gyerekek közül többen megjelentek a vasárnapi szentmiséken. A következő tanévre a jelenlegi első és ötödik osztályból már 20%-kal többen jelentkeztek hitoktatásra. A plébánián kezd kialakulni a felső tagozatos hittanra járó gyerekekből egy mag, akik lelkesen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken, valamint a különböző plébániai programokban. Isten áldását kérem a gyerekekre, hogy a nyári szünetben is hűek maradjanak a jézusi tanításhoz, és a tanév kezdetén egészségben és szeretetben találkozzunk a hittanórákon. Gyuri bácsi Veled és Feléd 4

5 Az idei tanévben a Csontváry Általános Iskolában végeztem hit- és erkölcstanoktatást az 1. és 5. évfolyamon. Az iskola által összeállított órarend alapján heti egy tanórán kellett foglalkoznom egyszerre a két korosztállyal. Ez egyáltalán nem bizonyult könnyű feladatnak. Olyan hittankönyvet nehéz lett volna találnom, amely ennek a vegyes csoportnak megfelel, hiszen egész mást igényeltek volna az olvasni még nem tudó elsősök, mint a jóval nagyobb tudással rendelkező kiskamaszok. Így elsősorban élőszóban adtam át az ismereteket, illetve fénymásolt lapokkal, valamint egyéb szemléltető anyagokkal dolgoztunk. Mivel a gyerekek többsége nem hívő családból érkezett, egészen az alapoktól kezdtük hitünk ismereteinek elsajátítását, majd a továbbiakban az egyházi év aktuális ünnepeit alapul véve haladtunk tovább hétről-hétre Jézus életének, tanításának megismerésében. A tanév kezdetén, bármilyen témába kezdtünk, az ötödikesektől csak úgy záporoztak az érdeklődő kérdések. Öröm volt velük beszélgetni, ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy nem mélyedhetünk bele hosszasan ezen témák fejtegetésébe, mert azalatt az elsősök unatkoznak. Meg kellett tehát találnom azt a módszert, amivel az órák folyamán mindkét korcsoport érdeklődését fenntarthatom. Szép apránként kialakult az óramenetünk: elcsöndesedés/ima, az előzőleg tanultak átismétlése, új anyag megbeszélése, dramatizálás, a téma kapcsolódása a mindennapi életükhöz. A gyerekek számára a két legkedveltebb tevékenység a pontgyűjtéssel összekötött versenyszerű válaszadás volt az egy-egy témakörrel kapcsolatban feltett kérdéssorozatomra, valamint a bibliai történetek eljátszása. Ez utóbbi esetben kicsik és nagyok egymást segítve tudtak bekapcsolódni a közös tevékenységbe: az elsősök szereplőként, a nagyobbak mesélőként. Amit mindenképpen pozitív eredményként emelnék ki, az az, hogy sikerült kialakítanunk az egymásra figyelés légkörét. Tanév végére az ötödikesek szeretettel, türelemmel figyeltek a kisebbekre, ők pedig immár bizalommal nyilatkoztak meg a nagyok előtt. Beszélgetéseink alkalmával megtanulták kölcsönösen végighallgatni egymást, békésen kivárni a másik mondandóját, nem kinevetni, ha kevésbé okosat felel. Bár a vegyes csoportösszetétel miatt a tervezettnél kevesebb tárgyi tudást sikerült átadnom a hittanosaimnak, mégis azt remélem, az Úr Jézus üzenete így is eljutott hozzájuk: "Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." (Jn 13,35) Lakatosné Steiner Judit Veled és Feléd 5

6 Elsőáldozás Hálát adok Istenem az elsőáldozókért, akiket én is taníthattam. Köszönöm nyitottságukat, érdeklődésüket, kíváncsiságukat, kitartásukat. Számomra nagy öröm volt őket tanítani, nekem is lendületet adott az ő energiájuk. A csoport szinte minden tagja olyan családból jött, ahol születésük óta vallásos nevelésben részesülnek, és a plébániai hittanon kívül iskolai hitoktatásban is részt vesznek, így felkészülten állhattak az oltár elé. Kérem a jó Isten áldását rájuk, hogy hitükben mindig hűségesek, kitartóak maradjanak. Horváthné Simongáti Éva Sík Sándor: Fehér nap (részlet) Napsugáros köntösében Még a föld is úgy örül! Tiszta napfény tündöklése Játszik az oltár körül. És megáll az áldozókon Az oltár lépcsőinél Égi fénnyel tűz reájuk Hófehér. Boldogító örömével El fog édes érzelem, Égő sóhaj halk fohásza Lebben át a lelkemen. Édes Jézus szállj szívünkbe S óvj halálig hű vezér, Hogy a lelkük bármi harcon Mindörökké megmaradjon Hófehér. Veled és Feléd 6

7 Karizmák ünnepe Plébániánk idén is részt vett a Pünkösdhétfői Karizmák ünnepén. Sátrunkat a magyar szentekről nevezett templomok között helyezték el, itt volt alkalmunk plébániánk életét bemutatni. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal (rongybabakészítés, kereszt-festés, zászló készítés, tészta-fűzés) vártuk, a nagyobbak pedig kusudama virágot hajtogathattak, vagy Szt. László életéről tölthettek ki történelmi totót. Aki ügyesen válaszolt, vagy ügyesen elkészített egy-egy babát, zászlót, stb. kaphatott egy házilag készített csokit természetesen ez utóbbinak volt talán a legnagyobb sikere, el is fogyott hamar. De ezek mind csak technikai részletek, ami igazán fontos volt, hogy plébániánk igazi csapatként fogott össze, egymást segítve gondoltuk át a napot, váltottuk egymást a feladatokban, elfogadva egymás gondolatait, ötleteit. Nagy öröm, hogy sokan eljöttünk az ünnepre, a szentmisére, és sokaknak tudtunk adni: játékot, emléket, szeretetet. Mindeközben régi és új fiataljaink igazi örömzenélésbe fogtak sátrunknál. Lányaimmal mi is körbejártunk, nézelődtünk, majd mikor elindultunk vissza a sátrunkhoz, kérdeztem tőlük, hogy merre is kell visszamenni? A lányok csak annyit mondtak, hogy ahonnan az éneklés jön. Azt gondolom, ez mindent elmond :) Ezúton is köszönöm minden segítőnek, különösen a sok-sok fiatalnak, akikre számíthattunk! KSzK Veled és Feléd 7

8 Úrnapja Az ünnep teljes neve: Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben a Húsvéti időt lezáró Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az Egyház a nagyheti gyász miatt nem ünnepelhette méltóképpen az Utolsó Vacsora misztériumát, az Oltáriszentség szerzését. Bár csütörtök ősidőktől fogva egészen napjainkig az Oltáriszentség emlékezetére rendelt nap, mégis sokáig hiányzott a Kenyér és Bor kiváltságos ünnepe. Az Eucharisztia külön tiszteletének nagy lökést adtak Lüttichi Boldog Julianna látomásai, 1209-ben. Lassan a hivatalos egyház is magáévá tette a látomás lényegét, az Úrnapja bevezetését, mely az 1263-ban történt híres bolsenai eucharisztikus csodához kapcsolódik. Az Apostolfejedelem sírjához zarándokló cseh pap nem messze Rómától szentmisét mutatott be a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétségek gyötörték afelől, hogy a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e. Ekkor a pap megdöbbenve vette észre, hogy a megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra. A nagy tisztelettel körülvett ereklyét átvitték Orvietoba, abba a városba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott. A pápát a csoda arra bírta, hogy Úrnapjának megünneplését az egész Egyházban elrendelje, Aquinói Szent Tamást pedig megbízta az ünnep miséjének és zsolozsmájának összeállításával. A filozófus Tamás költőként is remekelt: művei a középkori himnuszköltészet legcsodálatosabb alkotásai közé tartoznak. A későbbi idők fejleménye, hogy ezen a napon körmenetet is tartottak. Az úrnapi körmenet az Eucharisztia iránti tisztelet nyilvános kifejezése. Célja Krisztus felmutatása a világnak, és a világ hódolatának kifejezése Krisztusnak. Veled és Feléd 8

9 Az úrnapi körmenet útvonalán 4 oltárt állítottak a 4 égtáj felé, ott felolvastak egy -egy, az Eucharisztia alapításáról szóló szentírási részt, majd szentségi áldást adtak. Az Eucharisztiában az Úr mindig a világ felé indul, és az Oltáriszentségnek ez az egyetemes jelenléte nyilvánul meg az Úrnapi körmenetekben. A kenyér színe alatt jelenlévő Krisztust elvisszük a világba, miközben a világ az utakat, a házakat, a hétköznapok életét Jézus jóságára bízza. Bárcsak útjaink mindig Jézus útjai lennének, otthonaink az Ő otthonai, hogy Jézus elé tárhassuk a betegek szenvedését, a fiatalok és az idősek magányát, a kísértéseket és a félelmeket azaz egész életünket. XVI. Benedek pápa Szent László király (vezess újra minket) Nagy király nagy hittel, szíve telve szent erővel, védte, óvta, kormányozta mindazt, akit rábízott az ég. Nagy király nagy hittel, telve szent erővel; kérünk, imádkozzál ma is népedért. Szent László király, vezess újra minket az üdvösség útján. Jöjj hát, jöjj hát és feltámad Magyarország. Kuthi Krisztián Veled és Feléd 9

10 Nagycsaládos ebéd Plébániai karitász csoportunk ebben az évben is megrendezte a templom közösségének nagycsaládosai számára a tavaszi ebédet. Ezzel nagyrabecsülésünket szeretnénk kinyilvánítani áldozatválalásukért, valamint szolidaritásunkat a mindennapok gondjaiban. A magas létszám miatt csak az óvodás és általános iskolás korú gyerekeket nevelő családokat hívtuk meg. 113 főre terítettek a Szent László teremben és az udvaron. A sátrak és a szép terítés emelte az alkalom hangulatát. 18 fő szorgoskodott az előkészületi munkák, a terítés, főzés, felszolgálás, mosogatás elvégzésében. Fiatalok segédkeztek a felszolgálásban. Ez a program a generációkat is közel hozza egymáshoz. Ebéd előtt a templomban kis műsor keretén belül a gyerekek rajzaikkal és virággal fejezték ki köszönetüket a megvalósításért fáradozóknak. A főszakácsunk ismertette a menüt, majd a plébánosunk vezetésével elimádkozta a csapat az ebéd előtti imádságot. A sátrak alatt étkezők jó kedvét az átvonuló záporeső sem tudta elrontani. Köszönet a pályázaton elnyert összesen Ft összegért, mely jelentős arányban fedezte a kiadásokat. Ez a köszönet szól azoknak is, akik fáradoztak a pályázat megírásával, elszámolásával. A karitászos munkatársak önzetlen adakozó szeretetéért és a meghívást elfogadó családokért is hála. Zsongott az élet a plébánián, ami hitünk szerint közösségünk, a helyi egyházunk épülésére szolgált. Veled és Feléd 10

11 Karitász hírek Cigánd Márciusban gyűjtést rendeztünk egy Borsod megyei falu, Cigánd kilencgyerekes családja számára. Húsvét előtt sikerült a beérkezett adományokat eljuttatnunk a Központi Karitász kis teherautójával. A család nagy hálával és örömmel fogadta az adományokat. Minden egyes adakozónak, az ügy megvalósításáért fáradozónak szeretnénk kinyilvánítani köszönetünket. Csodálatosan adjusztált (frissen mosott, vasalt ruhanemű, textíliák stb.) csomagok is érkeztek a felhívásunkra. A Rózsafüzér Királynéja Plébánia karitászosai is gyűjtöttek erre a célra. A ruhafélén túl tartós élelmiszert és készpénzt is küldtek. Az összegből a rezsitartozásukat rendezték. Nagyböjti gyűjtés Áprilisban idén is meghirdette a püspökkari konferencia a nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtést a helyi rászorulók részére. Mintegy 172 kg élelmiszer gyűlt össze közel Ft értékben. 23 család között osztottuk szét. Isten fizessen meg minden jó szándékú adakozót! Erzsébet-tábor Idén augusztusban a Központi Karitász szervezésében négy gyerekünk mehet a plébániai közösségünkből a fónyódligeti Erzsébet táborba. Egy pedagógus apuka vállalta, hogy kísérőként megy segíteni. A Központ köszönettel elfogadta a felajánlását. Élelmiszeradomány Május folyamán a Katolikus Karitász szervezésében nagy értékű élelmiszeradomány érkezett Plébániánkra az Élelmiszerbank Egyesülettől. Az adományt 56 rászoruló család közt osztottuk szét. A szigorú elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. Ingyenes ruhaosztást Június 1-jén ingyenes ruhaosztást tartottunk. Köszönet minden segítő kézért. Hittanos tábor Június 14-én a Kondor Béla sétányi börzén karitászosaink árusítottak a hittanos tábor támogatása céljából. Veled és Feléd 11

12 Élő Rózsafüzér zarándoklat Május 17-én, szombaton, nyolcadik alkalommal rendezték meg a hagyományos Élő Rózsafüzér zarándoklatot Budapest körül. Mivel plébániánk a 7. szakasz végpontja így ismét templomunkban volt a záró szentmise, melynek főcelebránsa Horváth Zoltán István, a Terézvárosi Templom esperes plébánosa volt. Idén is nagy örömmel fogadtuk a 7. és 8. szakasz zarándokait, a záró szentmisére 155-en érkeztünk templomunkba. Érdekes módon, a tavalyi létszám is pont ennyi volt, és a korábbi évekhez hasonlóan, most is nagyon lelkes kis csapat zarándokolt végig. Nekünk, szervezőknek igazi öröm és kellemes meglepetés volt, hogy ennyien eljöttek, mert a zarándoklatot megelőző napokban komoly esőzések és viharok pusztítottak, így remélni sem mertük a tavalyi létszámot. Hála Istennek és a Szűzanyának zarándoktestvéreink nem riadtak vissza az előre jelzett rossz időtől, ráadásul az Égieknek köszönhetően egész nap szép, száraz idő volt. A mi szakaszunkon, a 7. szakasz útvonalán a teljes táv Soroksártól a mi templomunkig 18,5 km volt, melyet idén is sokan végigzarándokoltunk. A soroksári Főplébániáról 71-en indultunk és egész nap kb fő mindig zarándokolt velünk. Szeretettel üdvözöltük a régi kedves zarándoktársakat, és öröm volt látni, hogy idén is sok új testvér csatlakozott hozzánk, akik reméljük, jövőre is velünk tartanak. Azt hiszem az idei zarándoklat egy kicsit más volt, mint a többi. A korábbi években is éreztem a Szűzanya oltalmát és segítését, de most szinte az egész nap valami különleges csoda és ajándék volt. Éppen a zarándoklatot megelőző hatalmas esőzések és különböző útlezárások (csatornaépítés) miatt az idén, szinte az utolsó pillanatban több helyen módosítanunk kellett az előre eltervezett útvonalat. A Sós-mocsár járhatatlan volt, így kerülő úton jutottunk el az M5 autópálya mellett a városáldás színhelyére. Ez az út szintén földút, viszont sokkal szebb, tisztább, és kicsit rövidebb volt, így időben is sokat nyertünk. A városáldás során Budapest és az úton levők megáldása mindig különleges lelki esemény, hiszen az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus van velünk, és most is Veled és Feléd 12

13 szinte éreztük az Úr jelenlétét, ahogy átölel mindnyájunkat. Soroksár és Pestszentimre határán csatlakoztak hozzánk a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai, akik innentől kezdve egész nap segítették és biztosították a forgalmas útvonalakon való átkelést. Köszönet ezért a 3 segítőkész rendőrnek, akik közül ketten fáradságot nem kímélve, maguk is végigzarándokoltak velünk kb. 10 km-t. A nap végén tiszteletbeli zarándokoknak fogadtuk őket, és 1-1 zarándok kitűzőt ajándékoztunk nekik. Azt hiszem, az idei zarándoklat egyik különleges és szép mozzanata volt, hogy idén nem csak imádkoztunk és énekeltünk a nap folyamán, hanem szervezett formában beszélgettünk is. Egy lelkigyakorlat mintájára mindenki kiválasztott egy számára teljesen idegen zarándoktársat és beszélgetni kezdett vele. Úgy gondolom, így egymást jobban megismerve, elfogadva Jézus szeretetét adtuk át egymásnak, és mint egy igazi nagycsaládként zarándokoltunk tovább. Az érintett templomokban közösen imádkoztuk el a szentolvasókat, míg útközben kántorunk vezetésével népénekeket, gyönyörű Máriás énekeket énekeltünk, litániákat mondtunk. Köszönet Ritának, aki az egész napot végigénekelte és vezette a zenei szolgálatot. Köszönet az ifjúsági gitárosoknak is, akik a Pestszentimre és Szemere-telep közti ifjúsági szakaszon, valamint az Erzsébeti-temetőben szolgáltak. Mi szervezők, a nap végén örömmel tapasztaltuk, hogy sok testvérünk hálásan köszönte meg az újításokat, útvonal módosításokat. Hálát adok mindenkiért, aki eljött a zarándoklatra, akár egy szakasz erejéig, mert a közös imádság révén ők is odatették az ő kis gyöngyszemüket, a Budapestet átölelő nagy rózsafüzérre. Templomunkból idén 25-en vettünk részt a zarándoklaton és 10 testvér segített a mise utáni agapé előkészítésében. Köszönet ezért elsősorban a karitászos testvéreknek és mindenkinek, aki részvételével vagy imájával segítette a zarándoklatot. Egész nap csodás érzés volt megtapasztalni a testvéri szeretet megnyilvánulásait és egymás segítését. Jó volt együtt tanúságot tenni Jézusról, hitünkről. Biztos vagyok benne, hogy mi szervezők, és a zarándokok is sok örömet és kegyelmet kaptunk a nap folyamán. Köszönet és hála neked, Urunk! Tordai Éva Veled és Feléd 13

14 Az Élő Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül Budapestért jó lehetőség arra, hogy imádkozzunk a Városért, az itt lakó emberekért. Néhány héttel a zarándoklat napja előtt még azt fontolgattam, hogy csak egy szakaszt vállalok, mert nem éreztem magamat elég erősnek, hogy végigmenjek. Végül úgy döntöttem, hogy az Úrra hagyatkozom, megpróbálok végigmenni. És sikerült! Istennek legyen hála és dicsőség! Az úton erőt adott az imádkozás és a szép Mária énekek. Jó volt érezni a testvéri szeretetet, amivel a templomokban fogadtak minket, és Szűzanya gondoskodását, hogy nem esett az eső. Bízom benne, hogy a város lakóit (is) sikerült közelebb vinni az Úrhoz. Tarjáni Kati Házasbál Május utolsó szombatján került sor a Kincsünk a család II. elnevezésű programsorozat záró rendezvényére plébániánk Szent László termében. A szervezők fő célja olyan közösségi alkalom megszervezése volt, amely lehetőséget teremt a különböző generációt képviselő párok közötti ismerkedésére, és tartalmas élményt nyújt a fiatal és korábban született házasok számára, megerősítve ezzel szeretet-kapcsolatukat. A hajnalig tartó mulatság jól sikerült. A párok társas- és közösségi táncoktól kezdve a magyar táncokig mindent kipróbálhattak, s ha elfáradtak, finom házi készítésű süteményeket falatoztak. Az Egyház a hit világosságában, mellyel a család és a házasság drága kincseit, s ezek gazdag tartalmát megismeri, ismét arra érez indítást, hogy az Evangéliumot, azaz a jó hírt minden különbségtétel nélkül mindenkihez elvigye; elsősorban azonban azokhoz, akik a házasságra hivatottak és házasságra készülnek, továbbá a földkerekségen élő összes házaspárokhoz és szülőkhöz. Az Egyház mélységesen meg van győződve arról, hogy csak az Evangélium elfogadása által válhat valóra mindaz, amit az ember a házasságtól és a családtól méltán remél. Az Isten és az emberek közötti szeretetszövetség, melyet főleg a kinyilatkoztatásban és Izrael hűsége tapasztalatában találunk meg, szemléletesebb kifejezési formát kap a férfi és a nő közötti házastársi szövetségben. Ezért a Kinyilatkoztatás központi igéjét Isten szereti az ő népét hirdetik azok az eleven és konkrét igék is, amelyekkel a férfi és a nő a házastársi szerelmet közli egymással. Szeretetük köteléke annak a szövetségnek lesz képe és jele, amely Istent és az ő népét kapcsolja egybe. Familiaris Consortio - II. János Pál pápa apostoli buzdítása Veled és Feléd 14

15 Sok van mi csodálatos (Szophoklész) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézete évi pályázatának részeként idén 2 alkalommal tarthattunk Szent László Irodalmi Kávéház címmel műsoros délutánt. A legutóbbi május 25-én, vasárnap délután volt. Május égi édesanyánk, a Szűzanya hónapja, épp ezért egy fiatal édesanya bemutatását választottuk Kávéházunk témájának. A fiatal édesanyát, a 39 évet megért orvosnőt Gianna Berettának hívták, Pietro Molla mérnök felesége, három pici gyermek anyja volt. Negyedik kislányának, Gianna Emanuelának csak akkor lehetett esélye a megszületésre, ha az anya, mint az evangéliumi jó mag, meghal, hogy új élet csírázhassék belőle.,,ha megkérdezik, a két élet közül melyiket mentsék meg, ne feledd, Pietro - mondta férjének -, első a gyermek.'' Ugyanezt hangoztatja a kórházban. Nagyszombaton délelőtt császármetszéssel hozzák világra a Mollaházaspár negyedik gyermekét, egy négy és fél kilós kislányt. Az apa kívánságára kettős nevet kap: Gianna Emanuela. Édesanyja áldozatának emlékére és a közöttünk élő Isten jelképeként. A kórházlelkész vallja: Tanúja voltam Gianna Beretta doktornő valóságos és hősies választásának, amely minden drámai színezet nélkül történt, önként, természetesen, sőt lelkesedéssel. Több napon át tanúja voltam a doktornő magatartásának, aki orvos létére teljesen tisztában volt súlyos állapotával, de sohasem veszítette el a megtett elhatározásból fakadó derűjét, örömét. Gianna Beretta Mollát 1995-ben az egyház boldoggá, május 16-án II. János Pál pápa szentté avatta. Mindnyájunkra hatással volt Szent Gianna Beretta Molla története, aki az önfeláldozásig tisztelte az életet. Szent Gianna Beretta Molla, az anyák védőszentje. K. Sz. Zs. Veled és Feléd 15

16 A képviselőtestület új tagjai I. Kovácsné dr. Sztrakay Katalin Budapest VIII. kerületében születtem 1978-ban. Családom 1981-ben költözött a Havannalakótelepre, azóta élünk, élek itt. Templomunkban voltam elsőáldozó 1988-ban, majd bérmálkoztam 1997-ben. Férjemet, Pétert itt ismertem meg, ben itt volt az esküvőnk. Három gyermekünk van: Péter 10 éves, Ágnes 9 éves, Boglárka 7 éves. Az ELTÉ-n végeztem jogászként, 2003-ban óta dolgozom jogászként kerületünk gyermekjóléti szolgálatánál (Csibész Családvédelmi Központ), 2014 márciusa óta pedig a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője vagyok. Sok szállal kötődöm egyházközségünkhöz, hiszen kisgyermek korom óta ide járok misére, hittanra. Regőczi István atya tanított meg a liturgikus olvasói szolgálatra, Gödölle Márton atya hívott az ifjúsági hittanra, majd bízott meg csoportvezetéssel, Károly atyának pedig a Fokoláre Mozgalom megismerését köszönhetem. Ez utóbbi segített abban, hogy minden nap keressem és megéljem az evangéliumi szeretetet, figyeljek az Isten-kapcsolatomra, építsem, karbantartsam azt, és elkötelezetten, szeretettel szolgáljam közösségünket. Közel 5 évig voltam felelőse a Kismama-hittannak, ami mind a mai napig meghatározó élménye lett életemnek (a közös lelki beszélgetések, éneklések, játékok és a templomtakarítások). Családunk jelenléte az egyházközségünk életében fontos megtartó erő, különösen a családközösségünkhöz való tartozás, mely nem csak fizikai, de lelki segítséget is ad mindannyiunknak. Szeretem a Balatont, a hegyeket (de nem túl magasakat), szeretek kirándulni és alkotni: különösen a rajzolást, barkácsolást kedvelem. Lakatosné Steiner Jutka 1975-ben születtem Budapesten. 11 éves koromban költözött családunk a Havanna-lakótelepre, egy évvel később iratkoztam be hittanra templomunkba. Ekkor még a tudásszomj vezérelt semmilyen hitbeli ismerettel nem rendelkeztem, mivel nem vallásos családból származom. Az érdeklődésből Veled és Feléd 16

17 végül életre szóló elköteleződés lett; a Jóisten szeretete megérintett, az itteni közösség magával ragadott. Elsőáldozó lettem, majd bérmálkozó, az ifjúsági hittancsoportban megismerkedtünk férjemmel, Gáborral, majd ebben a templomban kötöttünk házasságot, később itt lett megkeresztelve mind a négy gyermekünk: Matyi, Dóri, Zita és Andris. A Szent László Plébánia közösségében cseperedve formálódott pályaválasztásom is. Mindig szívesen foglalkoztam a nálam kisebb gyerekekkel. Először a nyári hittanos táborokban, később az ifjúsági hittanórákon bíztak rám egy-egy csoportot. A kaposvári Tanítóképző Főiskola elvégzése után előbb egy általános iskolában, később a Szent László Családóvodában is dolgoztam. Közben elvégeztem a hároméves Hitoktatóképző Tanfolyamot is, majd lelkesen bekapcsolódtam az iskolai hitoktatásba. Gyermekeink születése után, főként az egyikükkel kapcsolatos nehézségek kapcsán érlelődött meg bennem a gondolat: a vele megszerzett tapasztalatokat talán más gyerekek megsegítésére is fel tudnám használni. Ezért - családom megértő támogatásával között elvégeztem egy fejlesztő-differenciáló szakpedagógiai másoddiplomás képzést. A Jóisten ajándéka, hogy a tavalyi évben sikerült részmunkaidős állást is találnom: egy VIII. kerületi általános iskolában dolgozom fejlesztő pedagógusként. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek megsegítése során mind keresztény hitem, mind a szülőként átélt tapasztalataim sokat segítenek. Úgy érzem, e tevékenyben megtaláltam a hivatásomat. Plébániai tevékenységeim: tagja vagyok a felnőtt kórusnak, részt veszek az óvodások hitoktatásában, valamint, ha tehetem, segítőként bekapcsolódom különféle programjaink lebonyolításába. Emellett van két általános iskolai hittancsoportom is. Itt a többnyire nem hívő családból érkező hittanosokat szinte egészen az alapoktól kezdve kell megismertetnem a hit világával. Gyakran a személyre szóló figyelmen, megértésen keresztül sokkal inkább sikerül őket közelebb vinnem Isten szeretetének megtapasztalásához, mint a tananyag átadásával. Szép, de nehéz küldetés ez. Veled és Feléd 17

18 Férjemmel együtt sokszor megtapasztaltuk már plébániai közösségünk összetartó erejét. Gyermekeinket is igyekszünk közösségi, mások iránt érzékeny, felelős keresztény emberekké nevelni. Életem jelmondata: "Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel." (Teréz anya) Horváth Gábor 1972-ben születtem Nagyatádon, egy dél-somogyi kisvárosban. Édesapám falun nőtt fel, édesanyám kisvárosi értelmiségi családban nevelkedett. Édesapám építész-technikusként dolgozott, édesanyám pedig vízépítő-technikusként. Egy testvérem van. A húgom szintén Budapesten él családjával. Édesapám éppen egy évvel ezelőtt tért meg a Teremtőhöz. Az általános iskola elvégzése után Kaposváron tanultam tovább Közgazdasági Szakközépiskolában számítástechnikai folyamat-szervező szakon, majd a számítógépek iránti vonzalmam Székesfehérvárra vitt, ahol a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola számítógép-technikai intézetében (ma az Óbudai Egyetem része) szereztem villamosmérnöki diplomát. Ezután Budapesten találtam munkát. Egy ügyviteli szoftverfejlesztő cégnél tett rövid próbálkozás után a MÁV-nál helyezkedtem el, és azóta is ott dolgozom, mint rendszerintegrációs mérnök. Eközben teljesítettem az egy éves katonai szolgálatot is. Már felnőttként találkoztam a táncház mozgalommal, és elkezdtem néptáncot tanulni, táncházba járni. Itt ismerkedtem meg feleségemmel, Simongáti Évával ben összeházasodtunk és családot alapítottunk. Ma már négy gyermeket nevelünk, három leányt, akik 12, 10 és 8 évesek és egy fiút, aki szeptemberben lesz 4 éves. A csemeték nevelgetése melletti kevés szabad időmben szívesen túrázok, kertészkedem. Szüleim gyermekkorukban részesültek ugyan vallásos nevelésben, de sajnos a szocializmus évei alatt, a rendszer ellenséges megnyilvánulásai miatt, eltávolodtak a keresztény közösségtől. Így a megkeresztelésem után én semmilyen vallásos nevelést nem kaptam. Ennek ellenére mindig kerestem az utam, mely Isten felé vezetett. Feleségem oldalán aztán egyre közelebb kerültem a Szent László Plébánia közösségéhez, és erősödött bennem az igény, hogy lelki Veled és Feléd 18

19 fejlődésemnek formát is adjak. Így tavaly részesülhettem az eucharisztia és a bérmálás szentségében is. Köszönöm a bizalmat, hogy képviselőtestületi tagként szolgálhatom egyházközösségünket. Sütő András Budapesten születtem, január 24-én óta lakom a kerületben. Feleségemmel, Valentinával, 2005 óta vagyunk házasok, három gyermekünk van. Johanna és Jusztina 7 és fél évesek, a Piros iskolában most végezték az első osztályt. Bálint nemsokára 3 éves lesz, ősszel kezdi az óvodát. Tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytattam, 2000-ben szereztem építőmérnöki diplomát magasépítési-, hídépítési- és geotechnika szakirányban. A mérnöktanári diplomámat 2002-ben szereztem. Jelenleg statikusként dolgozom egy nemzetközi zsalutechnikai cégnél, ahol vasbeton szerkezetű épületek, műtárgyak, hidak stb. építés közbeni segédszerkezeteit tervezem. A Szent László Plébániához tartozom 1982 óta. Amikor szüleimmel ideköltöztünk a Havanna-lakótelepre, ide kezdtünk el misére és hittanra járni, majd később ministráns lettem. Azóta is erre a plébániára járunk a családommal. Örülök, hogy a Képviselő Testülettel részt vehetek a plébánia életének alakításában, és remélem, hasznos tagként tudom segíteni közösségünket. A képviselőtestület második ülésén még két terület felelőse lett kinevezve: - Dr. Dudás Emese - Ijúsági munkacsoport vezető; - Kissné Szabó Zsuzsanna - Kulturális referens. Mi a mennyei dicsőségért teremtettünk. Ha Isten megengedte, hogy itt a földön is némi tiszteletben részesüljünk, úgy ennek vajmi kevés értéke van és hamarosan elenyészik, ha nem Istentől való. Ha ellenben az Úr úgy rendelkezett, hogy életünk értéke, célja és értelme Benne teljesen elrejtve maradjon, úgy nevetséges dolog, ha más egyébre törekszünk. A nagyravágyók és törtetők a világ legnevetségesebb teremtményei. XXIII. János pápa Veled és Feléd 19

20 KETTŐS SZENTTÉ AVATÁS Rómában április 27-én több százezer zarándok jelenlétében a Szent Péter téren Ferenc pápa szentté avatta elődeit: XXIII. János és II. János Pál pápát. Angelo Giuseppe Roncalli - a későbbi XXIII. János pápa november 25- én született a Sotto il Monte nevű faluban és 1900 között a bergamói szeminárium lakója volt, ahonnan elöljárói két másik társával együtt a Római Pápai Szemináriumba küldték teológiai tanulmányok végzése céljából. Római tanulmányait egyéves katonai szolgálat szakította meg között ben megszerezte teológiai doktorátusát, és még ugyanebben az évben pappá szentelték. Az I. világháború alatt egészségügyi ápolóként, majd katonai lelkészként szolgált a hadseregben. A világháborút követően lelkivezetőként került vissza a bergamói szemináriumba ben püspökké szentelését követően először Bulgária apostoli vizitátoraként, majd Törökország és Görögország apostoli delegátusaként szolgálta az egyházat december 22-én a Szentszék őt nevezte ki franciaországi apostoli nunciusnak, s ebben a minőségében közbenjárt a német hadifoglyok és a tisztogatás világi áldozatainak érdekében. XII. Piusz pápa Roncalli 8 évig tartó párizsi működését a bíborosi méltóság odaítélésével és velencei pátriárkává való kinevezésével köszönte meg október 28-án, XII. Piusz pápa halálát követően a konklávé őt választotta meg Szent Péter 260. utódjának. Az új pápa a XXIII. János nevet vette fel. XXIII. János rövid (bő négy és fél éves) pápaságának legfontosabb eseménye a II. Vatikáni Zsinat összehívása volt. Ennek befejezését sajnos már nem érhette meg, hiszen fél évvel az első ülésszak lezárását követően június 3-án visszaadta lelkét Teremtőjének. II. János Pál pápa október 23-án avatta boldoggá. Püspöki jelmondatáról Engedelmesség és béke! szokta mondani: Ez az én sikereimnek titka! Veled és Feléd 20

21 Idézzük a jó pápa - ahogy XXIII. János pápát nevezték néhány megszívlelendő gondolatát: A nehézségekkel való nyugodt szembenézés az én legnagyobb erőforrásom. Azokból az apró tövisekből, amelyeket Jézus iránti szeretetből viselünk el, rózsák fakadnak. Ne a félelmeidtől kérj tanácsot, hanem a reményeidtől és az álmaidtól. Ne a kudarcaidon gondolkozz, hanem a még meg nem valósított lehetőségeiden. Ne azzal foglalkozz, amit megpróbáltál, de nem sikerült, hanem azzal, amit még lehetőséged van megtenni. XXIII. János pápa beiktatása után húsz évvel, október 16-án a viszonylag ismeretlen lengyel származású Karol Wojtyla követte őt a pápák sorában, így a pápaság kétezer éves történetében először fordult elő, hogy egy kelet-európai püspök ült Szent Péter székébe. Pápaként a II. János Pál nevet választotta. II. János Pál "az emberiség morális lelkiismereteként" gyakran hallatta szavát a minden embert érintő nemzetközi kérdésekben. Sohasem tagadta meg gyökereit: lengyel hazája iránti szeretetét, a népi hagyományokban gyökerező Máriatiszteletet, a munkásként szerzett tapasztalatokat, a lengyel zsidók deportálásának elítélését és a kommunizmus elleni harcot. Nagy álma a keresztény egység megteremtése volt, ezen az úton megtette az első lépéseket. Híve volt a vallások közötti párbeszédnek, s a Szentszék 1994 júniusában felvette a teljes körű diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. A pápa bocsánatot kért a katolikus egyház múltbéli bűneiért, többek között a zsidóüldözésért is, szót emelt az emberi jogokért. Pápaságának több mint 26 éve alatt számos elődjének rekordját döntötte meg. II. János Pál volt a legtöbbet utazó pápa, 104 külföldi látogatása során 129 országot keresett fel, több mint egymillió kilométert tett meg a Föld körül, és Veled és Feléd 21

22 több mint 3300-szor szólt a hívők tízmillióihoz az általa kezdeményezett új evangelizáció jegyében. A lengyelen kívül kitűnően beszélt franciául, angolul, spanyolul, németül, olaszul, és a hívőket rendszerint anyanyelvükön köszöntötte - így magyarul is. Két alkalommal járt Magyarországon: először augusztus között, majd szeptember 6-7-én a pannonhalmi bencés monostor fennállásának évfordulója alkalmából. Kivételes egyéniség volt, Krisztus embere, aki élete utolsó pillanatáig a hit, remény és szeret képviselője volt a világban. Rengeteg mindent lehetne idézni tőle, írni róla, melyekért hálát adhatunk. Úrnapját követően most csak egy idézet álljon itt tőle: Engedjétek meg, hogy mély megindultsággal letegyem hitetek megerősítésére és társaként hitvallásomat a Legszentebb Eucharisztiáról. >>Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum, in cruce pro homine!>> Ez az egyház kincse, a világ szíve, a jövő záloga, melyre minden ember tudattalanul is vágyakozik. Kétségtelenül nagy, bennünket felülmúló misztérium, s kemény próbára teszi elménknek a látható valóságon túllépő képességét. Érzékeink itt megtorpannak - >>szem, ízlés, tapintás megcsalódhat itt>>, mondja az Adoro te devote himnusz -, de a Krisztus szavára támaszkodó és az apostoloktól ránk hagyományozott hit egyedül elég. Engedjétek meg, hogy miként Péter János evangéliumában az eucharisztikus beszéd végén, megismételjem Krisztus előtt az egész egyház és mindannyiatok nevében: >>Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak.>> (Jn 6,68.) Ecclesia de Eucharistia enciklika XXIII. Jánosban és II. János Pálban megvolt a bátorság ahhoz, hogy Krisztus sebeire nézzenek, megérintsék átszegett kezeit és átszúrt oldalát. Nem szégyenkeztek Krisztus teste miatt, nem botránkoztak meg Őbenne, a keresztjében; nem éreztek szégyent a testvér teste miatt (vö. Iz 58,7), mivel minden szenvedő emberben Jézust látták. Mindketten bátor emberek voltak, telve a Szentlélek parrésziá-jával, nyílt, világos beszédével, s tanúságot tettek az Egyház és a világ előtt Isten jóságáról, irgalmasságáról. - Ferenc pápa homíliájából XXIII. János és II. János Pál szentté avatásának szertartásán, április 27-én. Veled és Feléd 22

23 Zarándoklat a szentté avatásra Ártatlan ötletként merült fel elsőként egy közös utazás gondolata a szentté avatásra, aztán ahogy egyre közeledett az április 27-e, úgy körvonalazódott az a gondolat, hogy apák és fiaik vegyenek részt a szentté avatáson. A zarándoklatnak végül öt apuka és négy gyermek vágott neki péntek este, hogy a vasárnapi szertartáson együtt vegyenek részt. Közös imádsággal, énekléssel indult útnak a csapat. A szombat délelőtti érkezés után egy kis tengerparti séta következett, hogy az elgémberedett tesztrészeket átmozgassuk. Kora délután indultunk be a Szent Péter térre, hogy a gyerekek számára is kedvező helyen töltsük az éjszakát, várva a következő napi szertartást. Már szombaton este hatalmas tömeg volt jelen (elsősorban lengyelek) a világ minden részéről, akik ünnepi és imádságos lélekkel készültek a szentté avatásra. Az éjszakát a Szent Péter tér közelében egy mellékutcában töltöttük, ahová egyre több ember zsúfolódott be, így egyre kevesebb helyünk maradt arra, hogy hálózsákjainkban kipihenjük magunkat. Éjfélkor kezdték beengedni a híveket a Szent Péter térre, ahol már mozdulni sem lehetett, és ott kellett várni a szertartás kezdetét. A korai érkezésünk ellenére sem tudtunk olyan helyre bejutni, ahol a gyerekek is láthatták volna a szertartást. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy kivetítőt keresve nyugodtabb körülmények között veszünk részt a szentmisén és a szertartáson. Mindannyiunk számára fontos momentuma volt a zarándoklatnak, a kimagasló szervezésnek köszönhetően, hogy a szentmisén áldozáshoz járulhattunk. Apák és fiaik, akik azért tettek meg olyan hosszú utat, hogy közösen részesüljenek egy olyan élményben, amely ritkán adódik. Mindezek után hálatelt szívvel indultunk haza családjainkhoz. A megpróbáltatások ellenére egy nagyon pozitív és örök emlék marad mindannyiunk számára. Magyari Ede Veled és Feléd 23

24 Rejtvényeink Betűkeverő Az alábbi ének szavainak betűi összekeveredtek. GÚONZJ THÁ A KÁLÉHEAN OÁLJNSLZ ÖNÖGVLY NEGENTRE: A ESETREZT EKITESÉNN ŐSDÉGICS SÉ VÜD GELENY! ZA ÉZSEG DÖLF ELNYEG TORLÁ, GIVÁR TARJA A SÍKÜZVN, DINNEM KADNUL ŐZNEG SZOLÁRT, LITÉMÖLJANT A HÜTNIK! Egészítsd ki! A rejtvény fősorai, valamint a számmal jelölt négyzetekből összeálló sorok ismert gitáros énekünk első versszakát adják. A meghatározások szentírási mondatokat tartalmaznak a Szent István Társulat Szentírás-Bizottságának fordítása szerint. Az idézett részekből hiányzó szavakat kell beírni a sorokba. 1. Tanítása mindenkit ámulatba ejtett, mert szavának volt. (Lk 4,32) 2. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét pedig bőröv vette körül, sáska és volt az eledele. (Mt 3,4) 3. Jézus erre megmagyarázta: Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s, amit rám bízott. (Jn 4,34) 4. Akinek bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad. (Jn 20,23) 5. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom illatos olajat hozott. (Lk 7,37) 6. Ez a fajta nem megy ki másként, csak és böjt hatására felelte. (Mk 9,29) 7. mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva. (Mt 18,18) 8. Csináltam hát egy ládát, aztán kifaragtam két kőtáblát, olyanokat, mint az előzők voltak, majd a két táblával a kezemben fölmentem a hegyre. (MTörv 10,3) 9. a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek! (Lk 2,14) 10. A farizeusok erre és megtárgyalták, hogyan tudnának Veled és Feléd 24

25 szavaiba belekötni. (Mt 22,15) 11. Íme, mostantól fogva boldognak minden nemzedék. (Lk 1,48) "A népszerű Szt. László csoki" receptje - közkívánatra Hozzávalók: 50 dkg kristálycukor 1,5 dl tej 25 dkg tejpor 10 dkg kakaópor 10 dkg vaj (margarin) ízlés szerint: mazsola, kókuszreszelék, dió, mogyoró, puffasztott rizs, rum (aroma), narancshéj A kristálycukrot és a tejet fel kell főzni sziruppá. A kész szirupot (nem látszik a cukor szemcséje), langyosra kell hűteni, majd a vajat/margarint elkeverni benne. A tejport és a kakaóport szárazon kell összekeverni, és úgy keverni a sziruphoz. Végül az ízesítő anyagot is hozzákeverem. 20*30-as tepsibe folpack-ot vagy alufóliát kell teríteni, és a csokit abba kell beönteni. Ahhoz, hogy jól lehessen szeletelni, legalább 1 napig kell hűtőben dermeszteni. Irány a konyha! :) KSzK Veled és Feléd 25

26 Családi napközi Idén nyáron is szerveződik plébániánkon a nyári családi napközi. Ezt a programunkat csak úgy tudjuk megvalósítani, ha megfelelő számban lesz segítő felnőtt. Ezért kérjük azok jelentkezését, akik éreznek elhívatottságot arra, hogy a nyárból néhány délelőttöt áldozzanak a közösség gyermekeire. A beosztásra a táblázatunkat kifüggesztettük a faliújságra. Karitász Kérjük közösségünk tagjait, hogy a nyári családi napközi ideje alatt (hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között) bátran látogassák a garázs-karitászunkat. A jó működéshez az is szükséges, hogy ne csak hozzunk adományt, hanem vigyünk is. A napokban várunk ruhaadományt a Központi Karitásztól is. Tehát kérjük híveinket, hogy bátran jöjjenek válogatni a beérkezett adományokból. A nagyközönség számára szombat délelőtt óráig tartjuk nyitva a karitászunkat. Ilyenkor sokan jönnek élelemért, ruháért, jó szóért a környékbeliek. Erre a szolgálatra várunk csoportunkba önkéntes munkatársakat. Bátorságos Szűz, áraszd belénk a lelkierőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket, hogy keresztény felelősségérzettel bánjunk a világ dolgaival Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az Utolsó Vacsora termében, várva a Lélek pünkösdi eljövetelét, esdd le az Ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői, melyek arra hívatottak, hogy mind több gyümölcsöt hozzanak a világ életéért. II. János Pál pápa Veled és Feléd 26

27 Programjaink Nyári családi napközi Július Hittanos tábor (Háromfa) Lelkigyakorlat Az idei felnőtt egyházközségi lelkigyakorlatunk Elemér atya vezetésével augusztus 10. vasárnap délutántól augusztus 14. csütörtök kora délutánig lesz, helyszíne a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma. A lelkigyakorlat jelmondata Ferenc pápa idén megjelent apostoli buzdítása nyomán Az Evangélium Öröme. Imaszándékok imaapostolság - általános - missziós plébánosi Július Hogy a sportok űzése mindig jó alkalom lehessen az emberek közötti testvériségnek és növekedésnek. Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a testvéreknek a munkáját, akik a legszegényebb országokban hirdetik az evangéliumot. Hogy a mezőgazdaságban dolgozók munkáját Isten áldása kísérje. Augusztus Hogy a menekültek, akiket erőszak fenyeget és házaik elpusztulnak, nagylelkű fogadtatásra leljenek és jogaik védelmére. Hogy a keresztények Óceániában örömteli hirdetői legyenek hitüknek minden ember számára a régiójukban. Hogy a nyaralás minden hívünk számára szellemi-lelki megújulást is eredményezzen. Szeptember Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják a szükséges szeretetet és segítséget ahhoz, hogy emberhez méltóan tudjanak élni. Hogy a keresztények Isten Szavától lelkesítve tudják szolgálni a szegényeket és a szenvedőket. Hogy a Szentlélek segítségével tudjuk rendbe tenni az életünket. Veled és Feléd 27

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. XIX. évfolyam 3. szám HÚSVÉT 2012.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. XIX. évfolyam 3. szám HÚSVÉT 2012. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 3. szám HÚSVÉT 2012. április - május Tartalom Hajnali futás az életért...1 Laudate, cantate! XIV. A barokk

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben