F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)"

Átírás

1 N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.) június Veled és Feléd 1

2 Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) Kedves Testvérek! A fenti hívást akkor intézte Jézus tanítványaihoz, amikor azok visszatértek a próbamisszióból, és beszámoltak Jézusnak az e tevékenységükben tapasztalt élményeikről. Jézus minden tanítványának életét figyelemmel kíséri, és mindegyikünket hív egy kicsit megpihenni, amikor úgy látja, hogy elfáradtunk. A jézusi mondatnak egyik szavát hangsúlyosan szeretném kiemelni: VELEM. Vagyis Jézussal menjünk pihenni. Az ember egyik alapvető tévedése az, hogy ha az életében egy-egy időszakot sok fáradság révén viszonylag sikeresen megharcolt, magának tulajdonítja a teljesítményt és a sikert. Ezt követően úgy gondolja, hogy megérdemli a pihenést, de egyedül. Úgy gondoljuk, hogy ne csak a munkahelyi főnök, hanem a legnagyobb Főnök is engedjen el bennünket szabadságra, mert mi most pihenni akarunk. Gyakran úgy éljük meg a hitünket, vallásosságunkat, mintha az is csak egy kötelezettség lenne, sok-sok törvénnyel, elvárással nehezítve. Amikor pedig jön a nyár, mi minden igát le akarunk dobni, és úgy gondoljuk, hogy majd mi tudjuk, hogyan kell felüdülni: sok alvás, evésivás, szórakozás és hasonlók. Kellő mértékben valóban szükségünk van mindezekre, de ebből még nem származik felüdülés. Igazi pihenést és felfrissülést, feltöltődést akkor nyerünk, ha szabadságra is Jézussal indulunk el. Jézusnak a fent idézett mondatában megfontolandó az is, hogy a Mester egy csendes helyre hív bennünket. Nyáron, amikor a legtöbb ember a forgalmas, zajos, élettől pezsgő helyeket keresi, nekünk tudni kell jól megválasztani a nyaralás helyszínét. Nyilvánvalóan nem kell kolostorba vonulnunk, sem pedig a kerek erdő közepén vagy a sivatagban sátrat vernünk, azonban abba a végletbe sem eshetünk, hogy sodródva a világgal, csak a zajos, nyüzsgős helyeken üdülünk, ezektől várva a felüdülést. Ha csak ilyen körülmények között telik a szabadságunk, a vakációnk, akkor inkább kifáradunk, mint felüdülünk. Veled és Feléd 2

3 Jézus vár mindannyiunkat, hogy egy kicsit elcsendesedve, Vele elvonulva beszámoljunk neki életünknek az utóbbi szakaszáról. Várja, hogy csendben elmondjuk neki az élményeinket: a sikereinket, a kudarcainkat, a félelmeinket, a bíztató körülményeinket, és így nyerjünk felüdülést Vele, Nála, aki egy másik alkalommal ezt mondta: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Az agresszívan sulykolt reklámokkal szemben melyek olykor a napfényes tengerpart, máskor a lenyűgöző városok látványa, gyakran pedig a jéghideg sörök és üdítők, fagylaltok élvezése által kínálják a felüdülést Jézus csendesen és szelíden hív a nem néhány percig tartó, nem szemfényvesztéses, hanem igazi felüdülésre. A sok csalogató felhívás zuhatagában halljuk meg a Mester hangját, és Vele menjünk, bárhol is töltjük a nyarat! Plébános Imádság a vakációban Olyan szünidőtől, amely elpuhít, amely henyélésben telik, amelyben az értelem és szív számára semmi hasznos sem terem, Uram, ments meg engem! Olyan naptól, amely Isten nélkül kezdődik, amely Istentől távol végződik Uram, ments meg engem! A lustálkodástól, a léha szórakozástól, amely gyengíti önuralmamat, és fogékonnyá tesz a rosszra, Uram, ments meg engem! A pénz könnyelmű tékozlásától, minden meggondolatlanságtól, amely másokat kísértésbe vihetne, vagy bosszanthatna Uram, ments meg engem! Uram, Jézus Krisztus! Szívből örülök a vakációnak. Sokat várok tőle: örömöt, pihenést, felüdülést. Adj nyitott szemet, hogy meglássam a világ szépségeit! Adj nyitott fület, hogy meghalljam hívásodat! Tölts el örömöddel! Engedd, hogy minél többet ízleljek meg világod gazdagságából! Vigyázz rám minden utamon, hogy a szünidő is erősítsen és gazdagítson! Veled és Feléd 3

4 Hitoktatóink írták Véget ért a tanév és vele együtt a hitoktatás az iskolákban és a plébánián is. Nagy örömünkre szolgált a tanév kezdetén, hogy bevezetésre került az erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan kötelező tantárgyként. Már az elmúlt tanév második félévében az igazgató és a tanári kar közreműködésével elkezdtük az előkészületi munkákat a évi tanévre. A Kondor és a Vörösmarty Iskola jó kapcsolatokat ápol Plébániánkkal. Ez megmutatkozott az iskolai beiratkozásoknál is. A fakultatív hitoktatás mellett új feladatot jelentett számomra is a kötelező hit- és erkölcstan tanítása. A tanulók nagy többsége eddig egyáltalán nem járt templomba. Semmilyen vallási ismeretekkel nem rendelkeznek. A szülők sem. Ezért nagyon nehéz volt az előírt tanmenetet tartani és átadni a gyerekeknek. Öröm számomra, hogy az elmúlt hetekben a hit- és erkölcstan tanulásában részt vevő gyerekek közül többen megjelentek a vasárnapi szentmiséken. A következő tanévre a jelenlegi első és ötödik osztályból már 20%-kal többen jelentkeztek hitoktatásra. A plébánián kezd kialakulni a felső tagozatos hittanra járó gyerekekből egy mag, akik lelkesen részt vesznek a vasárnapi szentmiséken, valamint a különböző plébániai programokban. Isten áldását kérem a gyerekekre, hogy a nyári szünetben is hűek maradjanak a jézusi tanításhoz, és a tanév kezdetén egészségben és szeretetben találkozzunk a hittanórákon. Gyuri bácsi Veled és Feléd 4

5 Az idei tanévben a Csontváry Általános Iskolában végeztem hit- és erkölcstanoktatást az 1. és 5. évfolyamon. Az iskola által összeállított órarend alapján heti egy tanórán kellett foglalkoznom egyszerre a két korosztállyal. Ez egyáltalán nem bizonyult könnyű feladatnak. Olyan hittankönyvet nehéz lett volna találnom, amely ennek a vegyes csoportnak megfelel, hiszen egész mást igényeltek volna az olvasni még nem tudó elsősök, mint a jóval nagyobb tudással rendelkező kiskamaszok. Így elsősorban élőszóban adtam át az ismereteket, illetve fénymásolt lapokkal, valamint egyéb szemléltető anyagokkal dolgoztunk. Mivel a gyerekek többsége nem hívő családból érkezett, egészen az alapoktól kezdtük hitünk ismereteinek elsajátítását, majd a továbbiakban az egyházi év aktuális ünnepeit alapul véve haladtunk tovább hétről-hétre Jézus életének, tanításának megismerésében. A tanév kezdetén, bármilyen témába kezdtünk, az ötödikesektől csak úgy záporoztak az érdeklődő kérdések. Öröm volt velük beszélgetni, ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy nem mélyedhetünk bele hosszasan ezen témák fejtegetésébe, mert azalatt az elsősök unatkoznak. Meg kellett tehát találnom azt a módszert, amivel az órák folyamán mindkét korcsoport érdeklődését fenntarthatom. Szép apránként kialakult az óramenetünk: elcsöndesedés/ima, az előzőleg tanultak átismétlése, új anyag megbeszélése, dramatizálás, a téma kapcsolódása a mindennapi életükhöz. A gyerekek számára a két legkedveltebb tevékenység a pontgyűjtéssel összekötött versenyszerű válaszadás volt az egy-egy témakörrel kapcsolatban feltett kérdéssorozatomra, valamint a bibliai történetek eljátszása. Ez utóbbi esetben kicsik és nagyok egymást segítve tudtak bekapcsolódni a közös tevékenységbe: az elsősök szereplőként, a nagyobbak mesélőként. Amit mindenképpen pozitív eredményként emelnék ki, az az, hogy sikerült kialakítanunk az egymásra figyelés légkörét. Tanév végére az ötödikesek szeretettel, türelemmel figyeltek a kisebbekre, ők pedig immár bizalommal nyilatkoztak meg a nagyok előtt. Beszélgetéseink alkalmával megtanulták kölcsönösen végighallgatni egymást, békésen kivárni a másik mondandóját, nem kinevetni, ha kevésbé okosat felel. Bár a vegyes csoportösszetétel miatt a tervezettnél kevesebb tárgyi tudást sikerült átadnom a hittanosaimnak, mégis azt remélem, az Úr Jézus üzenete így is eljutott hozzájuk: "Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt." (Jn 13,35) Lakatosné Steiner Judit Veled és Feléd 5

6 Elsőáldozás Hálát adok Istenem az elsőáldozókért, akiket én is taníthattam. Köszönöm nyitottságukat, érdeklődésüket, kíváncsiságukat, kitartásukat. Számomra nagy öröm volt őket tanítani, nekem is lendületet adott az ő energiájuk. A csoport szinte minden tagja olyan családból jött, ahol születésük óta vallásos nevelésben részesülnek, és a plébániai hittanon kívül iskolai hitoktatásban is részt vesznek, így felkészülten állhattak az oltár elé. Kérem a jó Isten áldását rájuk, hogy hitükben mindig hűségesek, kitartóak maradjanak. Horváthné Simongáti Éva Sík Sándor: Fehér nap (részlet) Napsugáros köntösében Még a föld is úgy örül! Tiszta napfény tündöklése Játszik az oltár körül. És megáll az áldozókon Az oltár lépcsőinél Égi fénnyel tűz reájuk Hófehér. Boldogító örömével El fog édes érzelem, Égő sóhaj halk fohásza Lebben át a lelkemen. Édes Jézus szállj szívünkbe S óvj halálig hű vezér, Hogy a lelkük bármi harcon Mindörökké megmaradjon Hófehér. Veled és Feléd 6

7 Karizmák ünnepe Plébániánk idén is részt vett a Pünkösdhétfői Karizmák ünnepén. Sátrunkat a magyar szentekről nevezett templomok között helyezték el, itt volt alkalmunk plébániánk életét bemutatni. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal (rongybabakészítés, kereszt-festés, zászló készítés, tészta-fűzés) vártuk, a nagyobbak pedig kusudama virágot hajtogathattak, vagy Szt. László életéről tölthettek ki történelmi totót. Aki ügyesen válaszolt, vagy ügyesen elkészített egy-egy babát, zászlót, stb. kaphatott egy házilag készített csokit természetesen ez utóbbinak volt talán a legnagyobb sikere, el is fogyott hamar. De ezek mind csak technikai részletek, ami igazán fontos volt, hogy plébániánk igazi csapatként fogott össze, egymást segítve gondoltuk át a napot, váltottuk egymást a feladatokban, elfogadva egymás gondolatait, ötleteit. Nagy öröm, hogy sokan eljöttünk az ünnepre, a szentmisére, és sokaknak tudtunk adni: játékot, emléket, szeretetet. Mindeközben régi és új fiataljaink igazi örömzenélésbe fogtak sátrunknál. Lányaimmal mi is körbejártunk, nézelődtünk, majd mikor elindultunk vissza a sátrunkhoz, kérdeztem tőlük, hogy merre is kell visszamenni? A lányok csak annyit mondtak, hogy ahonnan az éneklés jön. Azt gondolom, ez mindent elmond :) Ezúton is köszönöm minden segítőnek, különösen a sok-sok fiatalnak, akikre számíthattunk! KSzK Veled és Feléd 7

8 Úrnapja Az ünnep teljes neve: Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben a Húsvéti időt lezáró Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az Egyház a nagyheti gyász miatt nem ünnepelhette méltóképpen az Utolsó Vacsora misztériumát, az Oltáriszentség szerzését. Bár csütörtök ősidőktől fogva egészen napjainkig az Oltáriszentség emlékezetére rendelt nap, mégis sokáig hiányzott a Kenyér és Bor kiváltságos ünnepe. Az Eucharisztia külön tiszteletének nagy lökést adtak Lüttichi Boldog Julianna látomásai, 1209-ben. Lassan a hivatalos egyház is magáévá tette a látomás lényegét, az Úrnapja bevezetését, mely az 1263-ban történt híres bolsenai eucharisztikus csodához kapcsolódik. Az Apostolfejedelem sírjához zarándokló cseh pap nem messze Rómától szentmisét mutatott be a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétségek gyötörték afelől, hogy a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e. Ekkor a pap megdöbbenve vette észre, hogy a megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra. A nagy tisztelettel körülvett ereklyét átvitték Orvietoba, abba a városba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott. A pápát a csoda arra bírta, hogy Úrnapjának megünneplését az egész Egyházban elrendelje, Aquinói Szent Tamást pedig megbízta az ünnep miséjének és zsolozsmájának összeállításával. A filozófus Tamás költőként is remekelt: művei a középkori himnuszköltészet legcsodálatosabb alkotásai közé tartoznak. A későbbi idők fejleménye, hogy ezen a napon körmenetet is tartottak. Az úrnapi körmenet az Eucharisztia iránti tisztelet nyilvános kifejezése. Célja Krisztus felmutatása a világnak, és a világ hódolatának kifejezése Krisztusnak. Veled és Feléd 8

9 Az úrnapi körmenet útvonalán 4 oltárt állítottak a 4 égtáj felé, ott felolvastak egy -egy, az Eucharisztia alapításáról szóló szentírási részt, majd szentségi áldást adtak. Az Eucharisztiában az Úr mindig a világ felé indul, és az Oltáriszentségnek ez az egyetemes jelenléte nyilvánul meg az Úrnapi körmenetekben. A kenyér színe alatt jelenlévő Krisztust elvisszük a világba, miközben a világ az utakat, a házakat, a hétköznapok életét Jézus jóságára bízza. Bárcsak útjaink mindig Jézus útjai lennének, otthonaink az Ő otthonai, hogy Jézus elé tárhassuk a betegek szenvedését, a fiatalok és az idősek magányát, a kísértéseket és a félelmeket azaz egész életünket. XVI. Benedek pápa Szent László király (vezess újra minket) Nagy király nagy hittel, szíve telve szent erővel, védte, óvta, kormányozta mindazt, akit rábízott az ég. Nagy király nagy hittel, telve szent erővel; kérünk, imádkozzál ma is népedért. Szent László király, vezess újra minket az üdvösség útján. Jöjj hát, jöjj hát és feltámad Magyarország. Kuthi Krisztián Veled és Feléd 9

10 Nagycsaládos ebéd Plébániai karitász csoportunk ebben az évben is megrendezte a templom közösségének nagycsaládosai számára a tavaszi ebédet. Ezzel nagyrabecsülésünket szeretnénk kinyilvánítani áldozatválalásukért, valamint szolidaritásunkat a mindennapok gondjaiban. A magas létszám miatt csak az óvodás és általános iskolás korú gyerekeket nevelő családokat hívtuk meg. 113 főre terítettek a Szent László teremben és az udvaron. A sátrak és a szép terítés emelte az alkalom hangulatát. 18 fő szorgoskodott az előkészületi munkák, a terítés, főzés, felszolgálás, mosogatás elvégzésében. Fiatalok segédkeztek a felszolgálásban. Ez a program a generációkat is közel hozza egymáshoz. Ebéd előtt a templomban kis műsor keretén belül a gyerekek rajzaikkal és virággal fejezték ki köszönetüket a megvalósításért fáradozóknak. A főszakácsunk ismertette a menüt, majd a plébánosunk vezetésével elimádkozta a csapat az ebéd előtti imádságot. A sátrak alatt étkezők jó kedvét az átvonuló záporeső sem tudta elrontani. Köszönet a pályázaton elnyert összesen Ft összegért, mely jelentős arányban fedezte a kiadásokat. Ez a köszönet szól azoknak is, akik fáradoztak a pályázat megírásával, elszámolásával. A karitászos munkatársak önzetlen adakozó szeretetéért és a meghívást elfogadó családokért is hála. Zsongott az élet a plébánián, ami hitünk szerint közösségünk, a helyi egyházunk épülésére szolgált. Veled és Feléd 10

11 Karitász hírek Cigánd Márciusban gyűjtést rendeztünk egy Borsod megyei falu, Cigánd kilencgyerekes családja számára. Húsvét előtt sikerült a beérkezett adományokat eljuttatnunk a Központi Karitász kis teherautójával. A család nagy hálával és örömmel fogadta az adományokat. Minden egyes adakozónak, az ügy megvalósításáért fáradozónak szeretnénk kinyilvánítani köszönetünket. Csodálatosan adjusztált (frissen mosott, vasalt ruhanemű, textíliák stb.) csomagok is érkeztek a felhívásunkra. A Rózsafüzér Királynéja Plébánia karitászosai is gyűjtöttek erre a célra. A ruhafélén túl tartós élelmiszert és készpénzt is küldtek. Az összegből a rezsitartozásukat rendezték. Nagyböjti gyűjtés Áprilisban idén is meghirdette a püspökkari konferencia a nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtést a helyi rászorulók részére. Mintegy 172 kg élelmiszer gyűlt össze közel Ft értékben. 23 család között osztottuk szét. Isten fizessen meg minden jó szándékú adakozót! Erzsébet-tábor Idén augusztusban a Központi Karitász szervezésében négy gyerekünk mehet a plébániai közösségünkből a fónyódligeti Erzsébet táborba. Egy pedagógus apuka vállalta, hogy kísérőként megy segíteni. A Központ köszönettel elfogadta a felajánlását. Élelmiszeradomány Május folyamán a Katolikus Karitász szervezésében nagy értékű élelmiszeradomány érkezett Plébániánkra az Élelmiszerbank Egyesülettől. Az adományt 56 rászoruló család közt osztottuk szét. A szigorú elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. Ingyenes ruhaosztást Június 1-jén ingyenes ruhaosztást tartottunk. Köszönet minden segítő kézért. Hittanos tábor Június 14-én a Kondor Béla sétányi börzén karitászosaink árusítottak a hittanos tábor támogatása céljából. Veled és Feléd 11

12 Élő Rózsafüzér zarándoklat Május 17-én, szombaton, nyolcadik alkalommal rendezték meg a hagyományos Élő Rózsafüzér zarándoklatot Budapest körül. Mivel plébániánk a 7. szakasz végpontja így ismét templomunkban volt a záró szentmise, melynek főcelebránsa Horváth Zoltán István, a Terézvárosi Templom esperes plébánosa volt. Idén is nagy örömmel fogadtuk a 7. és 8. szakasz zarándokait, a záró szentmisére 155-en érkeztünk templomunkba. Érdekes módon, a tavalyi létszám is pont ennyi volt, és a korábbi évekhez hasonlóan, most is nagyon lelkes kis csapat zarándokolt végig. Nekünk, szervezőknek igazi öröm és kellemes meglepetés volt, hogy ennyien eljöttek, mert a zarándoklatot megelőző napokban komoly esőzések és viharok pusztítottak, így remélni sem mertük a tavalyi létszámot. Hála Istennek és a Szűzanyának zarándoktestvéreink nem riadtak vissza az előre jelzett rossz időtől, ráadásul az Égieknek köszönhetően egész nap szép, száraz idő volt. A mi szakaszunkon, a 7. szakasz útvonalán a teljes táv Soroksártól a mi templomunkig 18,5 km volt, melyet idén is sokan végigzarándokoltunk. A soroksári Főplébániáról 71-en indultunk és egész nap kb fő mindig zarándokolt velünk. Szeretettel üdvözöltük a régi kedves zarándoktársakat, és öröm volt látni, hogy idén is sok új testvér csatlakozott hozzánk, akik reméljük, jövőre is velünk tartanak. Azt hiszem az idei zarándoklat egy kicsit más volt, mint a többi. A korábbi években is éreztem a Szűzanya oltalmát és segítését, de most szinte az egész nap valami különleges csoda és ajándék volt. Éppen a zarándoklatot megelőző hatalmas esőzések és különböző útlezárások (csatornaépítés) miatt az idén, szinte az utolsó pillanatban több helyen módosítanunk kellett az előre eltervezett útvonalat. A Sós-mocsár járhatatlan volt, így kerülő úton jutottunk el az M5 autópálya mellett a városáldás színhelyére. Ez az út szintén földút, viszont sokkal szebb, tisztább, és kicsit rövidebb volt, így időben is sokat nyertünk. A városáldás során Budapest és az úton levők megáldása mindig különleges lelki esemény, hiszen az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus van velünk, és most is Veled és Feléd 12

13 szinte éreztük az Úr jelenlétét, ahogy átölel mindnyájunkat. Soroksár és Pestszentimre határán csatlakoztak hozzánk a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai, akik innentől kezdve egész nap segítették és biztosították a forgalmas útvonalakon való átkelést. Köszönet ezért a 3 segítőkész rendőrnek, akik közül ketten fáradságot nem kímélve, maguk is végigzarándokoltak velünk kb. 10 km-t. A nap végén tiszteletbeli zarándokoknak fogadtuk őket, és 1-1 zarándok kitűzőt ajándékoztunk nekik. Azt hiszem, az idei zarándoklat egyik különleges és szép mozzanata volt, hogy idén nem csak imádkoztunk és énekeltünk a nap folyamán, hanem szervezett formában beszélgettünk is. Egy lelkigyakorlat mintájára mindenki kiválasztott egy számára teljesen idegen zarándoktársat és beszélgetni kezdett vele. Úgy gondolom, így egymást jobban megismerve, elfogadva Jézus szeretetét adtuk át egymásnak, és mint egy igazi nagycsaládként zarándokoltunk tovább. Az érintett templomokban közösen imádkoztuk el a szentolvasókat, míg útközben kántorunk vezetésével népénekeket, gyönyörű Máriás énekeket énekeltünk, litániákat mondtunk. Köszönet Ritának, aki az egész napot végigénekelte és vezette a zenei szolgálatot. Köszönet az ifjúsági gitárosoknak is, akik a Pestszentimre és Szemere-telep közti ifjúsági szakaszon, valamint az Erzsébeti-temetőben szolgáltak. Mi szervezők, a nap végén örömmel tapasztaltuk, hogy sok testvérünk hálásan köszönte meg az újításokat, útvonal módosításokat. Hálát adok mindenkiért, aki eljött a zarándoklatra, akár egy szakasz erejéig, mert a közös imádság révén ők is odatették az ő kis gyöngyszemüket, a Budapestet átölelő nagy rózsafüzérre. Templomunkból idén 25-en vettünk részt a zarándoklaton és 10 testvér segített a mise utáni agapé előkészítésében. Köszönet ezért elsősorban a karitászos testvéreknek és mindenkinek, aki részvételével vagy imájával segítette a zarándoklatot. Egész nap csodás érzés volt megtapasztalni a testvéri szeretet megnyilvánulásait és egymás segítését. Jó volt együtt tanúságot tenni Jézusról, hitünkről. Biztos vagyok benne, hogy mi szervezők, és a zarándokok is sok örömet és kegyelmet kaptunk a nap folyamán. Köszönet és hála neked, Urunk! Tordai Éva Veled és Feléd 13

14 Az Élő Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül Budapestért jó lehetőség arra, hogy imádkozzunk a Városért, az itt lakó emberekért. Néhány héttel a zarándoklat napja előtt még azt fontolgattam, hogy csak egy szakaszt vállalok, mert nem éreztem magamat elég erősnek, hogy végigmenjek. Végül úgy döntöttem, hogy az Úrra hagyatkozom, megpróbálok végigmenni. És sikerült! Istennek legyen hála és dicsőség! Az úton erőt adott az imádkozás és a szép Mária énekek. Jó volt érezni a testvéri szeretetet, amivel a templomokban fogadtak minket, és Szűzanya gondoskodását, hogy nem esett az eső. Bízom benne, hogy a város lakóit (is) sikerült közelebb vinni az Úrhoz. Tarjáni Kati Házasbál Május utolsó szombatján került sor a Kincsünk a család II. elnevezésű programsorozat záró rendezvényére plébániánk Szent László termében. A szervezők fő célja olyan közösségi alkalom megszervezése volt, amely lehetőséget teremt a különböző generációt képviselő párok közötti ismerkedésére, és tartalmas élményt nyújt a fiatal és korábban született házasok számára, megerősítve ezzel szeretet-kapcsolatukat. A hajnalig tartó mulatság jól sikerült. A párok társas- és közösségi táncoktól kezdve a magyar táncokig mindent kipróbálhattak, s ha elfáradtak, finom házi készítésű süteményeket falatoztak. Az Egyház a hit világosságában, mellyel a család és a házasság drága kincseit, s ezek gazdag tartalmát megismeri, ismét arra érez indítást, hogy az Evangéliumot, azaz a jó hírt minden különbségtétel nélkül mindenkihez elvigye; elsősorban azonban azokhoz, akik a házasságra hivatottak és házasságra készülnek, továbbá a földkerekségen élő összes házaspárokhoz és szülőkhöz. Az Egyház mélységesen meg van győződve arról, hogy csak az Evangélium elfogadása által válhat valóra mindaz, amit az ember a házasságtól és a családtól méltán remél. Az Isten és az emberek közötti szeretetszövetség, melyet főleg a kinyilatkoztatásban és Izrael hűsége tapasztalatában találunk meg, szemléletesebb kifejezési formát kap a férfi és a nő közötti házastársi szövetségben. Ezért a Kinyilatkoztatás központi igéjét Isten szereti az ő népét hirdetik azok az eleven és konkrét igék is, amelyekkel a férfi és a nő a házastársi szerelmet közli egymással. Szeretetük köteléke annak a szövetségnek lesz képe és jele, amely Istent és az ő népét kapcsolja egybe. Familiaris Consortio - II. János Pál pápa apostoli buzdítása Veled és Feléd 14

15 Sok van mi csodálatos (Szophoklész) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézete évi pályázatának részeként idén 2 alkalommal tarthattunk Szent László Irodalmi Kávéház címmel műsoros délutánt. A legutóbbi május 25-én, vasárnap délután volt. Május égi édesanyánk, a Szűzanya hónapja, épp ezért egy fiatal édesanya bemutatását választottuk Kávéházunk témájának. A fiatal édesanyát, a 39 évet megért orvosnőt Gianna Berettának hívták, Pietro Molla mérnök felesége, három pici gyermek anyja volt. Negyedik kislányának, Gianna Emanuelának csak akkor lehetett esélye a megszületésre, ha az anya, mint az evangéliumi jó mag, meghal, hogy új élet csírázhassék belőle.,,ha megkérdezik, a két élet közül melyiket mentsék meg, ne feledd, Pietro - mondta férjének -, első a gyermek.'' Ugyanezt hangoztatja a kórházban. Nagyszombaton délelőtt császármetszéssel hozzák világra a Mollaházaspár negyedik gyermekét, egy négy és fél kilós kislányt. Az apa kívánságára kettős nevet kap: Gianna Emanuela. Édesanyja áldozatának emlékére és a közöttünk élő Isten jelképeként. A kórházlelkész vallja: Tanúja voltam Gianna Beretta doktornő valóságos és hősies választásának, amely minden drámai színezet nélkül történt, önként, természetesen, sőt lelkesedéssel. Több napon át tanúja voltam a doktornő magatartásának, aki orvos létére teljesen tisztában volt súlyos állapotával, de sohasem veszítette el a megtett elhatározásból fakadó derűjét, örömét. Gianna Beretta Mollát 1995-ben az egyház boldoggá, május 16-án II. János Pál pápa szentté avatta. Mindnyájunkra hatással volt Szent Gianna Beretta Molla története, aki az önfeláldozásig tisztelte az életet. Szent Gianna Beretta Molla, az anyák védőszentje. K. Sz. Zs. Veled és Feléd 15

16 A képviselőtestület új tagjai I. Kovácsné dr. Sztrakay Katalin Budapest VIII. kerületében születtem 1978-ban. Családom 1981-ben költözött a Havannalakótelepre, azóta élünk, élek itt. Templomunkban voltam elsőáldozó 1988-ban, majd bérmálkoztam 1997-ben. Férjemet, Pétert itt ismertem meg, ben itt volt az esküvőnk. Három gyermekünk van: Péter 10 éves, Ágnes 9 éves, Boglárka 7 éves. Az ELTÉ-n végeztem jogászként, 2003-ban óta dolgozom jogászként kerületünk gyermekjóléti szolgálatánál (Csibész Családvédelmi Központ), 2014 márciusa óta pedig a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője vagyok. Sok szállal kötődöm egyházközségünkhöz, hiszen kisgyermek korom óta ide járok misére, hittanra. Regőczi István atya tanított meg a liturgikus olvasói szolgálatra, Gödölle Márton atya hívott az ifjúsági hittanra, majd bízott meg csoportvezetéssel, Károly atyának pedig a Fokoláre Mozgalom megismerését köszönhetem. Ez utóbbi segített abban, hogy minden nap keressem és megéljem az evangéliumi szeretetet, figyeljek az Isten-kapcsolatomra, építsem, karbantartsam azt, és elkötelezetten, szeretettel szolgáljam közösségünket. Közel 5 évig voltam felelőse a Kismama-hittannak, ami mind a mai napig meghatározó élménye lett életemnek (a közös lelki beszélgetések, éneklések, játékok és a templomtakarítások). Családunk jelenléte az egyházközségünk életében fontos megtartó erő, különösen a családközösségünkhöz való tartozás, mely nem csak fizikai, de lelki segítséget is ad mindannyiunknak. Szeretem a Balatont, a hegyeket (de nem túl magasakat), szeretek kirándulni és alkotni: különösen a rajzolást, barkácsolást kedvelem. Lakatosné Steiner Jutka 1975-ben születtem Budapesten. 11 éves koromban költözött családunk a Havanna-lakótelepre, egy évvel később iratkoztam be hittanra templomunkba. Ekkor még a tudásszomj vezérelt semmilyen hitbeli ismerettel nem rendelkeztem, mivel nem vallásos családból származom. Az érdeklődésből Veled és Feléd 16

17 végül életre szóló elköteleződés lett; a Jóisten szeretete megérintett, az itteni közösség magával ragadott. Elsőáldozó lettem, majd bérmálkozó, az ifjúsági hittancsoportban megismerkedtünk férjemmel, Gáborral, majd ebben a templomban kötöttünk házasságot, később itt lett megkeresztelve mind a négy gyermekünk: Matyi, Dóri, Zita és Andris. A Szent László Plébánia közösségében cseperedve formálódott pályaválasztásom is. Mindig szívesen foglalkoztam a nálam kisebb gyerekekkel. Először a nyári hittanos táborokban, később az ifjúsági hittanórákon bíztak rám egy-egy csoportot. A kaposvári Tanítóképző Főiskola elvégzése után előbb egy általános iskolában, később a Szent László Családóvodában is dolgoztam. Közben elvégeztem a hároméves Hitoktatóképző Tanfolyamot is, majd lelkesen bekapcsolódtam az iskolai hitoktatásba. Gyermekeink születése után, főként az egyikükkel kapcsolatos nehézségek kapcsán érlelődött meg bennem a gondolat: a vele megszerzett tapasztalatokat talán más gyerekek megsegítésére is fel tudnám használni. Ezért - családom megértő támogatásával között elvégeztem egy fejlesztő-differenciáló szakpedagógiai másoddiplomás képzést. A Jóisten ajándéka, hogy a tavalyi évben sikerült részmunkaidős állást is találnom: egy VIII. kerületi általános iskolában dolgozom fejlesztő pedagógusként. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek megsegítése során mind keresztény hitem, mind a szülőként átélt tapasztalataim sokat segítenek. Úgy érzem, e tevékenyben megtaláltam a hivatásomat. Plébániai tevékenységeim: tagja vagyok a felnőtt kórusnak, részt veszek az óvodások hitoktatásában, valamint, ha tehetem, segítőként bekapcsolódom különféle programjaink lebonyolításába. Emellett van két általános iskolai hittancsoportom is. Itt a többnyire nem hívő családból érkező hittanosokat szinte egészen az alapoktól kezdve kell megismertetnem a hit világával. Gyakran a személyre szóló figyelmen, megértésen keresztül sokkal inkább sikerül őket közelebb vinnem Isten szeretetének megtapasztalásához, mint a tananyag átadásával. Szép, de nehéz küldetés ez. Veled és Feléd 17

18 Férjemmel együtt sokszor megtapasztaltuk már plébániai közösségünk összetartó erejét. Gyermekeinket is igyekszünk közösségi, mások iránt érzékeny, felelős keresztény emberekké nevelni. Életem jelmondata: "Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel." (Teréz anya) Horváth Gábor 1972-ben születtem Nagyatádon, egy dél-somogyi kisvárosban. Édesapám falun nőtt fel, édesanyám kisvárosi értelmiségi családban nevelkedett. Édesapám építész-technikusként dolgozott, édesanyám pedig vízépítő-technikusként. Egy testvérem van. A húgom szintén Budapesten él családjával. Édesapám éppen egy évvel ezelőtt tért meg a Teremtőhöz. Az általános iskola elvégzése után Kaposváron tanultam tovább Közgazdasági Szakközépiskolában számítástechnikai folyamat-szervező szakon, majd a számítógépek iránti vonzalmam Székesfehérvárra vitt, ahol a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola számítógép-technikai intézetében (ma az Óbudai Egyetem része) szereztem villamosmérnöki diplomát. Ezután Budapesten találtam munkát. Egy ügyviteli szoftverfejlesztő cégnél tett rövid próbálkozás után a MÁV-nál helyezkedtem el, és azóta is ott dolgozom, mint rendszerintegrációs mérnök. Eközben teljesítettem az egy éves katonai szolgálatot is. Már felnőttként találkoztam a táncház mozgalommal, és elkezdtem néptáncot tanulni, táncházba járni. Itt ismerkedtem meg feleségemmel, Simongáti Évával ben összeházasodtunk és családot alapítottunk. Ma már négy gyermeket nevelünk, három leányt, akik 12, 10 és 8 évesek és egy fiút, aki szeptemberben lesz 4 éves. A csemeték nevelgetése melletti kevés szabad időmben szívesen túrázok, kertészkedem. Szüleim gyermekkorukban részesültek ugyan vallásos nevelésben, de sajnos a szocializmus évei alatt, a rendszer ellenséges megnyilvánulásai miatt, eltávolodtak a keresztény közösségtől. Így a megkeresztelésem után én semmilyen vallásos nevelést nem kaptam. Ennek ellenére mindig kerestem az utam, mely Isten felé vezetett. Feleségem oldalán aztán egyre közelebb kerültem a Szent László Plébánia közösségéhez, és erősödött bennem az igény, hogy lelki Veled és Feléd 18

19 fejlődésemnek formát is adjak. Így tavaly részesülhettem az eucharisztia és a bérmálás szentségében is. Köszönöm a bizalmat, hogy képviselőtestületi tagként szolgálhatom egyházközösségünket. Sütő András Budapesten születtem, január 24-én óta lakom a kerületben. Feleségemmel, Valentinával, 2005 óta vagyunk házasok, három gyermekünk van. Johanna és Jusztina 7 és fél évesek, a Piros iskolában most végezték az első osztályt. Bálint nemsokára 3 éves lesz, ősszel kezdi az óvodát. Tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytattam, 2000-ben szereztem építőmérnöki diplomát magasépítési-, hídépítési- és geotechnika szakirányban. A mérnöktanári diplomámat 2002-ben szereztem. Jelenleg statikusként dolgozom egy nemzetközi zsalutechnikai cégnél, ahol vasbeton szerkezetű épületek, műtárgyak, hidak stb. építés közbeni segédszerkezeteit tervezem. A Szent László Plébániához tartozom 1982 óta. Amikor szüleimmel ideköltöztünk a Havanna-lakótelepre, ide kezdtünk el misére és hittanra járni, majd később ministráns lettem. Azóta is erre a plébániára járunk a családommal. Örülök, hogy a Képviselő Testülettel részt vehetek a plébánia életének alakításában, és remélem, hasznos tagként tudom segíteni közösségünket. A képviselőtestület második ülésén még két terület felelőse lett kinevezve: - Dr. Dudás Emese - Ijúsági munkacsoport vezető; - Kissné Szabó Zsuzsanna - Kulturális referens. Mi a mennyei dicsőségért teremtettünk. Ha Isten megengedte, hogy itt a földön is némi tiszteletben részesüljünk, úgy ennek vajmi kevés értéke van és hamarosan elenyészik, ha nem Istentől való. Ha ellenben az Úr úgy rendelkezett, hogy életünk értéke, célja és értelme Benne teljesen elrejtve maradjon, úgy nevetséges dolog, ha más egyébre törekszünk. A nagyravágyók és törtetők a világ legnevetségesebb teremtményei. XXIII. János pápa Veled és Feléd 19

20 KETTŐS SZENTTÉ AVATÁS Rómában április 27-én több százezer zarándok jelenlétében a Szent Péter téren Ferenc pápa szentté avatta elődeit: XXIII. János és II. János Pál pápát. Angelo Giuseppe Roncalli - a későbbi XXIII. János pápa november 25- én született a Sotto il Monte nevű faluban és 1900 között a bergamói szeminárium lakója volt, ahonnan elöljárói két másik társával együtt a Római Pápai Szemináriumba küldték teológiai tanulmányok végzése céljából. Római tanulmányait egyéves katonai szolgálat szakította meg között ben megszerezte teológiai doktorátusát, és még ugyanebben az évben pappá szentelték. Az I. világháború alatt egészségügyi ápolóként, majd katonai lelkészként szolgált a hadseregben. A világháborút követően lelkivezetőként került vissza a bergamói szemináriumba ben püspökké szentelését követően először Bulgária apostoli vizitátoraként, majd Törökország és Görögország apostoli delegátusaként szolgálta az egyházat december 22-én a Szentszék őt nevezte ki franciaországi apostoli nunciusnak, s ebben a minőségében közbenjárt a német hadifoglyok és a tisztogatás világi áldozatainak érdekében. XII. Piusz pápa Roncalli 8 évig tartó párizsi működését a bíborosi méltóság odaítélésével és velencei pátriárkává való kinevezésével köszönte meg október 28-án, XII. Piusz pápa halálát követően a konklávé őt választotta meg Szent Péter 260. utódjának. Az új pápa a XXIII. János nevet vette fel. XXIII. János rövid (bő négy és fél éves) pápaságának legfontosabb eseménye a II. Vatikáni Zsinat összehívása volt. Ennek befejezését sajnos már nem érhette meg, hiszen fél évvel az első ülésszak lezárását követően június 3-án visszaadta lelkét Teremtőjének. II. János Pál pápa október 23-án avatta boldoggá. Püspöki jelmondatáról Engedelmesség és béke! szokta mondani: Ez az én sikereimnek titka! Veled és Feléd 20

21 Idézzük a jó pápa - ahogy XXIII. János pápát nevezték néhány megszívlelendő gondolatát: A nehézségekkel való nyugodt szembenézés az én legnagyobb erőforrásom. Azokból az apró tövisekből, amelyeket Jézus iránti szeretetből viselünk el, rózsák fakadnak. Ne a félelmeidtől kérj tanácsot, hanem a reményeidtől és az álmaidtól. Ne a kudarcaidon gondolkozz, hanem a még meg nem valósított lehetőségeiden. Ne azzal foglalkozz, amit megpróbáltál, de nem sikerült, hanem azzal, amit még lehetőséged van megtenni. XXIII. János pápa beiktatása után húsz évvel, október 16-án a viszonylag ismeretlen lengyel származású Karol Wojtyla követte őt a pápák sorában, így a pápaság kétezer éves történetében először fordult elő, hogy egy kelet-európai püspök ült Szent Péter székébe. Pápaként a II. János Pál nevet választotta. II. János Pál "az emberiség morális lelkiismereteként" gyakran hallatta szavát a minden embert érintő nemzetközi kérdésekben. Sohasem tagadta meg gyökereit: lengyel hazája iránti szeretetét, a népi hagyományokban gyökerező Máriatiszteletet, a munkásként szerzett tapasztalatokat, a lengyel zsidók deportálásának elítélését és a kommunizmus elleni harcot. Nagy álma a keresztény egység megteremtése volt, ezen az úton megtette az első lépéseket. Híve volt a vallások közötti párbeszédnek, s a Szentszék 1994 júniusában felvette a teljes körű diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. A pápa bocsánatot kért a katolikus egyház múltbéli bűneiért, többek között a zsidóüldözésért is, szót emelt az emberi jogokért. Pápaságának több mint 26 éve alatt számos elődjének rekordját döntötte meg. II. János Pál volt a legtöbbet utazó pápa, 104 külföldi látogatása során 129 országot keresett fel, több mint egymillió kilométert tett meg a Föld körül, és Veled és Feléd 21

22 több mint 3300-szor szólt a hívők tízmillióihoz az általa kezdeményezett új evangelizáció jegyében. A lengyelen kívül kitűnően beszélt franciául, angolul, spanyolul, németül, olaszul, és a hívőket rendszerint anyanyelvükön köszöntötte - így magyarul is. Két alkalommal járt Magyarországon: először augusztus között, majd szeptember 6-7-én a pannonhalmi bencés monostor fennállásának évfordulója alkalmából. Kivételes egyéniség volt, Krisztus embere, aki élete utolsó pillanatáig a hit, remény és szeret képviselője volt a világban. Rengeteg mindent lehetne idézni tőle, írni róla, melyekért hálát adhatunk. Úrnapját követően most csak egy idézet álljon itt tőle: Engedjétek meg, hogy mély megindultsággal letegyem hitetek megerősítésére és társaként hitvallásomat a Legszentebb Eucharisztiáról. >>Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum, in cruce pro homine!>> Ez az egyház kincse, a világ szíve, a jövő záloga, melyre minden ember tudattalanul is vágyakozik. Kétségtelenül nagy, bennünket felülmúló misztérium, s kemény próbára teszi elménknek a látható valóságon túllépő képességét. Érzékeink itt megtorpannak - >>szem, ízlés, tapintás megcsalódhat itt>>, mondja az Adoro te devote himnusz -, de a Krisztus szavára támaszkodó és az apostoloktól ránk hagyományozott hit egyedül elég. Engedjétek meg, hogy miként Péter János evangéliumában az eucharisztikus beszéd végén, megismételjem Krisztus előtt az egész egyház és mindannyiatok nevében: >>Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak.>> (Jn 6,68.) Ecclesia de Eucharistia enciklika XXIII. Jánosban és II. János Pálban megvolt a bátorság ahhoz, hogy Krisztus sebeire nézzenek, megérintsék átszegett kezeit és átszúrt oldalát. Nem szégyenkeztek Krisztus teste miatt, nem botránkoztak meg Őbenne, a keresztjében; nem éreztek szégyent a testvér teste miatt (vö. Iz 58,7), mivel minden szenvedő emberben Jézust látták. Mindketten bátor emberek voltak, telve a Szentlélek parrésziá-jával, nyílt, világos beszédével, s tanúságot tettek az Egyház és a világ előtt Isten jóságáról, irgalmasságáról. - Ferenc pápa homíliájából XXIII. János és II. János Pál szentté avatásának szertartásán, április 27-én. Veled és Feléd 22

23 Zarándoklat a szentté avatásra Ártatlan ötletként merült fel elsőként egy közös utazás gondolata a szentté avatásra, aztán ahogy egyre közeledett az április 27-e, úgy körvonalazódott az a gondolat, hogy apák és fiaik vegyenek részt a szentté avatáson. A zarándoklatnak végül öt apuka és négy gyermek vágott neki péntek este, hogy a vasárnapi szertartáson együtt vegyenek részt. Közös imádsággal, énekléssel indult útnak a csapat. A szombat délelőtti érkezés után egy kis tengerparti séta következett, hogy az elgémberedett tesztrészeket átmozgassuk. Kora délután indultunk be a Szent Péter térre, hogy a gyerekek számára is kedvező helyen töltsük az éjszakát, várva a következő napi szertartást. Már szombaton este hatalmas tömeg volt jelen (elsősorban lengyelek) a világ minden részéről, akik ünnepi és imádságos lélekkel készültek a szentté avatásra. Az éjszakát a Szent Péter tér közelében egy mellékutcában töltöttük, ahová egyre több ember zsúfolódott be, így egyre kevesebb helyünk maradt arra, hogy hálózsákjainkban kipihenjük magunkat. Éjfélkor kezdték beengedni a híveket a Szent Péter térre, ahol már mozdulni sem lehetett, és ott kellett várni a szertartás kezdetét. A korai érkezésünk ellenére sem tudtunk olyan helyre bejutni, ahol a gyerekek is láthatták volna a szertartást. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy kivetítőt keresve nyugodtabb körülmények között veszünk részt a szentmisén és a szertartáson. Mindannyiunk számára fontos momentuma volt a zarándoklatnak, a kimagasló szervezésnek köszönhetően, hogy a szentmisén áldozáshoz járulhattunk. Apák és fiaik, akik azért tettek meg olyan hosszú utat, hogy közösen részesüljenek egy olyan élményben, amely ritkán adódik. Mindezek után hálatelt szívvel indultunk haza családjainkhoz. A megpróbáltatások ellenére egy nagyon pozitív és örök emlék marad mindannyiunk számára. Magyari Ede Veled és Feléd 23

24 Rejtvényeink Betűkeverő Az alábbi ének szavainak betűi összekeveredtek. GÚONZJ THÁ A KÁLÉHEAN OÁLJNSLZ ÖNÖGVLY NEGENTRE: A ESETREZT EKITESÉNN ŐSDÉGICS SÉ VÜD GELENY! ZA ÉZSEG DÖLF ELNYEG TORLÁ, GIVÁR TARJA A SÍKÜZVN, DINNEM KADNUL ŐZNEG SZOLÁRT, LITÉMÖLJANT A HÜTNIK! Egészítsd ki! A rejtvény fősorai, valamint a számmal jelölt négyzetekből összeálló sorok ismert gitáros énekünk első versszakát adják. A meghatározások szentírási mondatokat tartalmaznak a Szent István Társulat Szentírás-Bizottságának fordítása szerint. Az idézett részekből hiányzó szavakat kell beírni a sorokba. 1. Tanítása mindenkit ámulatba ejtett, mert szavának volt. (Lk 4,32) 2. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét pedig bőröv vette körül, sáska és volt az eledele. (Mt 3,4) 3. Jézus erre megmagyarázta: Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s, amit rám bízott. (Jn 4,34) 4. Akinek bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad. (Jn 20,23) 5. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom illatos olajat hozott. (Lk 7,37) 6. Ez a fajta nem megy ki másként, csak és böjt hatására felelte. (Mk 9,29) 7. mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva. (Mt 18,18) 8. Csináltam hát egy ládát, aztán kifaragtam két kőtáblát, olyanokat, mint az előzők voltak, majd a két táblával a kezemben fölmentem a hegyre. (MTörv 10,3) 9. a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek! (Lk 2,14) 10. A farizeusok erre és megtárgyalták, hogyan tudnának Veled és Feléd 24

25 szavaiba belekötni. (Mt 22,15) 11. Íme, mostantól fogva boldognak minden nemzedék. (Lk 1,48) "A népszerű Szt. László csoki" receptje - közkívánatra Hozzávalók: 50 dkg kristálycukor 1,5 dl tej 25 dkg tejpor 10 dkg kakaópor 10 dkg vaj (margarin) ízlés szerint: mazsola, kókuszreszelék, dió, mogyoró, puffasztott rizs, rum (aroma), narancshéj A kristálycukrot és a tejet fel kell főzni sziruppá. A kész szirupot (nem látszik a cukor szemcséje), langyosra kell hűteni, majd a vajat/margarint elkeverni benne. A tejport és a kakaóport szárazon kell összekeverni, és úgy keverni a sziruphoz. Végül az ízesítő anyagot is hozzákeverem. 20*30-as tepsibe folpack-ot vagy alufóliát kell teríteni, és a csokit abba kell beönteni. Ahhoz, hogy jól lehessen szeletelni, legalább 1 napig kell hűtőben dermeszteni. Irány a konyha! :) KSzK Veled és Feléd 25

26 Családi napközi Idén nyáron is szerveződik plébániánkon a nyári családi napközi. Ezt a programunkat csak úgy tudjuk megvalósítani, ha megfelelő számban lesz segítő felnőtt. Ezért kérjük azok jelentkezését, akik éreznek elhívatottságot arra, hogy a nyárból néhány délelőttöt áldozzanak a közösség gyermekeire. A beosztásra a táblázatunkat kifüggesztettük a faliújságra. Karitász Kérjük közösségünk tagjait, hogy a nyári családi napközi ideje alatt (hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között) bátran látogassák a garázs-karitászunkat. A jó működéshez az is szükséges, hogy ne csak hozzunk adományt, hanem vigyünk is. A napokban várunk ruhaadományt a Központi Karitásztól is. Tehát kérjük híveinket, hogy bátran jöjjenek válogatni a beérkezett adományokból. A nagyközönség számára szombat délelőtt óráig tartjuk nyitva a karitászunkat. Ilyenkor sokan jönnek élelemért, ruháért, jó szóért a környékbeliek. Erre a szolgálatra várunk csoportunkba önkéntes munkatársakat. Bátorságos Szűz, áraszd belénk a lelkierőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket, hogy keresztény felelősségérzettel bánjunk a világ dolgaival Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az Utolsó Vacsora termében, várva a Lélek pünkösdi eljövetelét, esdd le az Ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői, melyek arra hívatottak, hogy mind több gyümölcsöt hozzanak a világ életéért. II. János Pál pápa Veled és Feléd 26

27 Programjaink Nyári családi napközi Július Hittanos tábor (Háromfa) Lelkigyakorlat Az idei felnőtt egyházközségi lelkigyakorlatunk Elemér atya vezetésével augusztus 10. vasárnap délutántól augusztus 14. csütörtök kora délutánig lesz, helyszíne a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma. A lelkigyakorlat jelmondata Ferenc pápa idén megjelent apostoli buzdítása nyomán Az Evangélium Öröme. Imaszándékok imaapostolság - általános - missziós plébánosi Július Hogy a sportok űzése mindig jó alkalom lehessen az emberek közötti testvériségnek és növekedésnek. Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a testvéreknek a munkáját, akik a legszegényebb országokban hirdetik az evangéliumot. Hogy a mezőgazdaságban dolgozók munkáját Isten áldása kísérje. Augusztus Hogy a menekültek, akiket erőszak fenyeget és házaik elpusztulnak, nagylelkű fogadtatásra leljenek és jogaik védelmére. Hogy a keresztények Óceániában örömteli hirdetői legyenek hitüknek minden ember számára a régiójukban. Hogy a nyaralás minden hívünk számára szellemi-lelki megújulást is eredményezzen. Szeptember Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják a szükséges szeretetet és segítséget ahhoz, hogy emberhez méltóan tudjanak élni. Hogy a keresztények Isten Szavától lelkesítve tudják szolgálni a szegényeket és a szenvedőket. Hogy a Szentlélek segítségével tudjuk rendbe tenni az életünket. Veled és Feléd 27

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II.

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. 8 Tiszták, hősök, szentek NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. jános pál pápa 2014 Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták ( 2 )

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep A D V E N T!. - Gyújts éjszakánkba fényt! XXII./6. (191.sz.) 2012. Advent Veled és Feléd 1 aki hisz bennem: belsejéből

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben