A magyarországi termálvizek geokémiájának vázlata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi termálvizek geokémiájának vázlata"

Átírás

1 Magyar Kémiai Folyóirat Összefoglaló közlemények 199 A magyarországi termálvizek geokémiájának vázlata VETŐ István, HORVÁTH István és TÓTH György Magyar Állami Földtani Intézet. Stefánia út 14, 1143 Budapest, Magyarország 1. Bevezetés A termálvizet, vagyis a 30 o Cnál melegebb felszínalatti vizet Magyarországon gyógy és rekreációs fürdőket tápláló vízként és fűtési célra egyaránt nagy mennyiségben használják. Nem nehéz belátni, hogy termelése, felhasználása és használat utáni elhelyezése, visszasajtolása során fellépő környezeti, ill. technológiai problémák (pl. gyógyhatású komponensek koncentrációjának csökkenése, a visszasajtolt víz és a tárolókőzet közötti kölcsönhatás) megelőzése ill. mérséklése megköveteli a kémiai tulajdonságokat megszabó folyamatoknak, vagyis a termálvíz geokémiájának az ismeretét/megértését. A felszínalatti vizet törmelékes és repedezettkarsztos kőzetek tárolják. E két kőzettípus eltérő ásványi összetétele és gyakran nagymértékben eltérő szervesanyag tartalma miatt a bennük tárolt víz kémizmusa és annak fejlődése jelentősen különbözhet. A következőkben először áttekintjük azt, hogy az egyes oldott komponensek milyen módokon/mikor kerülhetnek a vízbe, ill. válhatnak ki belőle, majd áttekintjük a hazai termálvizek geokémiáját. 2. A vízben oldott anyagok eredete 2.1. Törmelékes tároló kőzetek A víztartó kőzetek jó része laza homokként/iszapként folyók, tavak vagy tengerek fenekén rakódik le. Ezek a felszíni vizek nagymértékben eltérő mennyiségű és minőségű oldott anyagot tartalmaznak és ezek a különbségek nagyban kihatnak a megfelelő üledékekbe bezárt víz kémizmusára. Betemetődésük során az üledékek úgy a víztartó mint a vízzáró kőzetek tömörödnek és a pórusterüket kitöltő víz egy része fokozatosan kiszorul. Ezzel egyidőben a visszamaradó víz kémiai jellege jelentősen megváltozik. A változást elsősorban a kőzet szervesanyag tartalmának bakteriális lebontása ill. a betemetődésnek megfelelő hőmérséklet emelkedés (ez Magyarországon általában 45 o C 100 méterenként) által kiváltott nembakteriális átalakulása (érése) okozza 1. A pórusvízben élő aerob baktériumok a labilis szervesanyagot az oldott oxigénnel oxidálják, majd ez utóbbi elfogyása után anaerob baktériumok fermentálják a labilis szervesanyagot és többek között H 2 t, ammóniát és acetátot termelnek. 2,3 A fermentációval párhuzamosan más anaerob baktériumok a szilárd fázisú Feoxihidroxid, majd az oldott szulfát redukciójával nyert oxigénnel az alábbi egyenletek CH 2 O + 2FeO(OH) = HCO 3 + 2Fe OH (1) 2 CH 2 O + SO 4 = 2CO 2 + H 2 S + 2OH (2) szerint oxidálják a labilis szervesanyagot, elsősorban az acetátot. 2,3 A szulfát tartalom 0.1 mmol/l alá csökkenése után 3 részben az acetát fermentációjával, részben a CO 2 bakteriális redukciójával az alábbi egyenletek szerint metán keletkezik. CO 2 + 4H 2 = CH 4 + 2H 2 O (3) CH 3 COOH = CO 2 + CH 4 (4) Mindkét reakció jelentős Cizotóp frakcionációval jár 4, pl. a CO 2 redukciója során a keletkező metán δ 13 C értéke akár kel negatívabb lehet a kiindulási CO 2 δ 13 C értékénél. Mindennek eredményeképpen az acetáton, H 2 n, ammónián és metánon kívül szerves eredetű bikarbonát és CO 2 ill. igen kevés szervesanyag, H 2 S ill.mn 2+ és Fe 2+ kerül a vízbe. A bakteriális metán egy része diffúzióval, intenzív keletkezés esetén esetleg buborékok formájában is felfelé mozog és az anaerob, majd az aerob baktériumok egyéb labilis szerves vegyületekhez hasonlóan oxidálják. A vízkémiai változások nagymértékben függnek a rendelkezésre álló oxigén forrásoktól; míg az anaerob oxidáció kezdetén a tengeri üledékek pórusvize jelentős mennyiségű szulfátot (kb. 28 mmol/l) tartalmaz, az édesvízi üledékek pórusvizében a szulfát mennyisége általában 1 mmol/lnél kisebb. A szervesanyag érésének a vízbe kerülő termékei közül itt a CO 2 t, az ammóniát és a metánt, (továbbiakban termikus metán) emeljük ki. A termikus metán keletkezésének kezdete kb. 60 o C hőmérsékletre tehető, a CO 2 é és az ammóniáé valószínűleg már kisebb hőmérsékleten megindul. A termikus és a bakteriális metán δ 13 Cvel kifejezett C izotóp aránya általában 55 nél kisebb ill. 50 nél nagyobb; ez a különbség elvben módot kínál a kétféle metán megkülönböztetésére. 5 A víz CO 2 tartalmának a szervesanyag bakteriális lebomlása és az érés miatt bekövetkező megnövekedése a tároló kőzetben lévő szilikátok, elsősorban a plagioklász az albit (NaAlSi 3 O 8 ) és az anortit (CaAl 2 Si 3 O 8 ) elegye hidrolíziséhez és így az oldott Na mennyiségének megnövekedéséhez ill. CaCO 3 kiválásához vezet. 6 Mivel az említett reakciók egyike sem jár klorid lekötésével és a lebomló ill. hidrolizáló anyagok gyakorlatilag klorid mentesek, a pórusvíz klorid tartalmát ezek a reakciók nem változtatják meg. Az előzőekben tárgyalt folyamatok nem csupán a Fe, de más nyomelemek koncentrációját is megváltoztathatják. Tel: / 176, fax: ,

2 200 Magyar Kémiai Folyóirat Összefoglaló közlemények Példa erre a jód és a lítium. A zömmel a szervesanyagban megkötött jód annak bakteriális lebontásakor ill. az érés folyamán felszabadul 7 és jodidként belekerül a vízbe. Li a plagioklász hidrolízisével kerülhet a vízbe. Eddig nem számoltunk azzal a lehetőséggel, hogy az üledékek, elsősorban a víztartó rétegek pórusterét kitöltő vizet részben vagy egészben külső forrásból származó víz szoríthatja ki. Két fő külső vízforrást a víztartó kőzettel szomszédos és szintén tömörödő vízzáró kőzetből kiszoruló vizet ill. a beszivárgó csapadékot kell figyelembe venni. Míg a vízzáró kőzetből kiszoruló víz hozzákeveredése kezdetben alapvetően nem változtatja meg a víztartót kitöltő víz kémiai jellegét, a csapadék eredetű víz hozzákeveredése a kémiai jelleg jelentős megváltozását, elsősorban a legtöbb oldott komponens koncentrációjának csökkenését eredményezi Repedezett, karsztos tároló kőzetek A repedéses porozitást kitöltő víz az esetek túlnyomó részében jóval a pórustér kialakulása után kerül a tároló kőzetbe. Részben a rövid tartózkodási idő miatt, részben mivel ezek a tárolók többnyire a törmelékes tárolóknál lényegesen kevesebb és/vagy kevésbé labilis szervesanyagot tartalmaznak, ez utóbbi bakteriális lebontása ill. érése csekély hatást gyakorol az oldott komponensek mennyiségére. 3. A hazai termálvizek eredete A feltárt termálvíz készlet nagyobb részét a miocén időszak közepén az ország területének jórészét elborító tengerből, az azt felváltó csökkent sótartalmú (majd édesvizű?) Pannon tóból ill. a beléjük ömlött, vagy a feltöltődésük után a pliocén és a negyedidőszak során kialakult folyókból lerakódott homok, homokkő rétegek tárolják. E víztartó rétegek egy részének pórusterét ma is a lerakó víz tölti ki, noha teljes oldott anyag tartalmának mennyisége és minősége a lerakódás óta eltelt hosszú idő alatt jelentősen megváltozhatott. A víz az esetek túlnyomó részében nátrium hidrogénkarbonátos jellegű. 6,8 Igen gyakran azonban a víztartó réteget kitöltő vizet külső forrásból származó víz szorította ki. Az alföldi termálvíz készlet egy jelentős részét a jégkorszak legvégén (65 és 10 ezer év BP között) a kiemelt területeken (pl. DunaTisza közi dombság, Nyírség) beszivárgott csapadékvíz alkotja. Erre az igen fiatal vízre a kis klorid tartalom mellett az igen negatív δ 18 O jellemző. 9,10 Az 1. ábrán az Alföldet harántoló metszeten a kis kloridtartalmú vizek beszivárgása és keveredése jól tükröződik. Szentes környékén a tároló kőzeteket még 1500 mel a tengerszint alatt is 15 mg/lnél kevesebb kloridot tartalmazó jégkorszak végi víz tölti ki, ami a DunaTisza közi dombságon (pl. az 1. ábrán a Dávod és Tázlár közötti szelvényrész) szivárgott be és délkeleti irányba áramolva onnan jutott le akár 1500 m mélységre. A klorid tartalomnak az 1. ábra szinte teljes metszetén megfigyelhető felszín felé történő csökkenése a csapadékvíz beszivárgása mellett a Pannon tó több millió éves története során bekövetkezett kiédesedést is tükrözi. A Szentes és Dévaványa között a felső néhány száz méteren mutatkozó klorid tartalom növekedés az akár a szikesedésig is fokozódó bepárlódás eredménye. A miocén tengerből, ill. a Pannon tóból lerakódott üledékek alatt települő idős repedezett tárolókban (pl. Bükfürdő) lévő termálvíz főként NaCa hidrogénkarbonátos, Budapest környékén CaMg Nahidrogénkarbonátszulfátos jellegű. Az idős, repedezett víztartó rétegben lévő termálvíz általában a repedéseket eredetileg kitöltő víz (pl. karsztvíz) és a rátelepülő tengeri, tavi rétegekből beáramlott víz különböző arányú keveréke. 1. Ábra. A klorid eloszlása egy alföldi szelvény mentén 4. A bakteriális lebontás és az érés tükröződése a termálvizek néhány oldott komponense mélység szerinti eloszlásában 4.1. Hidrogénkarbonát A 2. ábrán az alföldi termálvizek HCO 3 és a Na + tartalma közötti összefüggést mutatjuk be. Az 100 mg/lnél kevesebb kloridot tartalmazó termálvizekben a két komponens rendkívül szoros pozitív korrelációban áll, a legjobban illeszkedő egyenes iránytangense nagyon közeli a HCO 3 és a Na + ionsúlyainak 2. Ábra. A nátrium és a hidrogénkarbonát tartalom kapcsolata hányadosához. 100 és 1000 mg/l közötti klorid tartalom esetében a korreláció már kevésbé erős, míg 1000 mg/l felett csupán a minták egyrésze mutatja. Mindez jól magyarázható az üledékekben nem elhanyagolható mennyiségben jelenlévő plagioklász szemcsék CO 2 általi hidrolízisével és Natartalmuk oldatba kerülésével 6. Az ehhez szükséges jelentős mennyiségű CO 2 t elsősorban az érés, ill. kisebb mértékben a szervesanyag bakteriális lebontása biztosíthatta/ biztosítja. Helyenként a kéreg alsó részén valószínűleg ma is aktív termikus karbonát disszociációval keletkező és felfelé áramló CO 2 11 is hozzájárulhat a plagioklász hidrolíziséhez. A

3 kloridban dúsabb víz Natartalma nagyobb, mint az azonos mennyiségű hidrogénkarbonátot tartalmazó, kloridban szegény vízé; a különbség nyilván a kloridhoz kötődő Na. A kloridban dúsabb víz a miocén tengerből vagy a csökkent sótartalmú Pannon tóból záródott be az üledékbe. Magyar Kémiai Folyóirat Összefoglaló közlemények 201 A növekvő mélységgel legalábbis a felső kmes mélység intervallumban a hidrogénkarbonát tartalom nő (3. ábra). Ez nem meglepő, hiszen a növekvő betemetődéssel ill. az azzal együtt járó hőmérséklet növekedéssel az érés előrehalad és egyre újabb és újabb CO 2 mennyiség szabadul fel a kőzetben lévő szervesanyagból. A nagy szórás azonban magyarázatra szorul. Legalább három tényezőt kell itt figyelembe vennünk. (i) A geotermikus gradiens területi változékonysága miatt ugyanahhoz a mélységhez eléggé eltérő hőmérsékletek tartozhatnak. (ii) Az azonos mélységben lévő víztartó rétegek (és a szomszédos vízzáró rétegek) szerves anyag tartalmai között akár nagyságrendnyi különbség is lehet. (iii) A mélyre lejutó csapadékvíz felhígítja az eredeti pórusvizet. Ha a csapadékvíz hozzákeveredése óta kevés idő telt el, akkor a további éréssel keletkező CO 2 nem tudja ellensúlyozni a hígulást. 4. Ábra. A hidrogénkarbonát tartalom változása a mélységgel a különböző Oizotóp arányú termálvizekben 4.2. Metán A felszín alatti víz metántartalma <1 és 1000 l/m 3 között változik és a mélységgel nem mutat határozott növekedést Az 5. ábra a vízben oldott metán C izotóp arányának mélység szerinti változását mutatja. 1 kmnél kisebb mélységben a metán δ 13 C értéke mindig negatívabb 55 nél, mutatva a bakteriális metán túlsúlyát A Cizotóp arány alapján egyes 1 és 2,2 km közötti mélység intervallumból termelt vizeknél már kimutatható termikus metán hozzájárulás, de a tárolók többségében még mindig a bakteriális metán uralkodik. Ugyanakkor az alföldi gáz és olajtelepek nagy többségének metánja ugyancsak a Cizotóp arány alapján termikus 3. Ábra. A hidrogénkarbonát tartalom változása a mélységgel A 4. ábrán a hidrogénkarbonát tartalom mélységgel való változását mutatjuk az ismert Oizotóp arányú vizek példáján. Látható, hogy az Oizotóp arányok alapján elkülönített három termálvíz csoport mindegyikében nő a mélységgel a HCO 3 tartalom. A főként vagy teljes mértékben az utolsó eljegesedés során, legfeljebb 65 ezer évvel ezelőtt beszivárgott csapadékból álló, Oizotóposan könnyű vizek mezője eléggé élesen elkülönül a tengerből ill. a csökkent sótartalmú Pannon tóból származó több millió éves, O izotóposan nehéz vizek mezőjétől; hasonló mélység esetén az idős vizek HCO 3 tartalma szinte mindig nagyobb a fiatal vizekénél. Ez a két termálvíz csoport közötti különbség bizonyítja, hogy a csapadékvíz okozta hígulásnak nagy szerepe van a termálvizek kémiai jellege szempontjából. Az Oizotóp arány alapján a fiatal és az idős termálvíz csoport között átmenetet alkotó harmadik termálvíz csoport mezője eléggé jól egyezik az idős vizek mezőjével, valószínűsítve, hogy ezek az izotóposan átmeneti jellegű vizek is idősek, feltehetőleg a Pannon tó kiédesedett fázisát képviselik. 5. Ábra. A vízben lévő metán Cizotóp arányának változása a mélységgel eredetű 11,17. Ezek a tények azt sugallják, hogy az alföldi szénhidrogén telepek viszonylag jól szigeteltek, metán tartalmuk elszökése nem intenzív.

4 202 Magyar Kémiai Folyóirat Összefoglaló közlemények 5. Víz minőség változás a termelés során A kitermelt termálvíz helyére a szomszédos tároló kőzetek pórusterét kitöltő víz áramlik be. Ha ez utóbbi oldott anyag tartalma jelentősen különbözik a kitermeltétől, akkor intenzív és folyamatos termelés során a víz minősége jelentősen megváltozik. Jó példát adnak erre a bükfürdői termálvíz termelése során gyűjtött tapasztalatok.. Bükfürdőn a termálvizet a törmelékes üledékekből felépült kisalföldi medence aljzatához tartozó, kiemelt helyzetben lévő paleozoós dolomit tartalmazza. 37 éves (195996) intenzív termelés során az eredetileg Na Ca Mg hidrogénkarbonátos típusú, szulfátban szegény vízet Na hidrogénkarbonátos kloridos típusú, szulfátban gazdag víz váltotta fel, miközben az igen magas, valószínűleg zömmel alsó kéreg eredetű CO 2 tartalom jelentősen 1.1 ről 0.73 l/lre csökkent. A 6. ábra a bükfürdői termálvíz oldott anyag tartalmában a termelés során bekövetkezett változást szemlélteti Klopp Horváth 18 nyomán. A fokozatos, de drasztikus változások jól tükrözik az eredeti karsztvíz és a betemetődés során átalakult tengervíz/tóvíz keveredésével kialakult termálvíznek a kiemelt helyzetben lévő dolomitot körülvevő miocén és pannon tároló rétegeket kitöltő átalakult és valószínűleg evaporitokkal érintkező tengervíz/tóvízzel való fokozatos keveredését, helyettesítését. 6. Ábra. A bükfürdői termálvíz fő oldott komponensei koncentrációjának változása a termelés során 6. Konklúziók A törmelékes tárolókból termelt hazai termálvizek nagy többsége a Pannon tó csekély sótartalmának és a gyakran jelentős csapadék víz hozzájárulásnak megfelelően kevés kloridot tartalmaz és Nahidrogénkarbonát típusú. A Na zöme a plagioklásznak a szervesanyag bakteriális degradációjával és érésével keletkezett CO 2 általi hidrolíziséből származik. A Nahidrogénkarbonát tartalom a mélységgel bár nagy szórással nő. A jórészt 55 nél negatívabb δ 13 C tanúsága szerint a vizsgált termálvizekben oldott metán zömében bakteriális eredetű. Egyes hazai termálvizek CO 2 tartalmának jelentős része, vagy akár a zöme a kéreg alsó részén, karbonátok hőbomlásával keletkezett. Intenzív, több évtizedes termelés a termálvíz oldott só és gáztartalmának drasztikus megváltozásához vezethet. Köszönet nyilvánítás Marton Lajos és Varsányi Irén lektorok megjegyzéseikkel és segítőkész bírálatukkal lényegesen javították a dolgozatot. Hivatkozások 1. Kharaka, Y.K.; Hull, R.W.; Carothers, W.W. SEPM Short Course. 1985, 17, Froelich, P.N.; Klinkhammer, M.I.; Bender, M.L.; Luedtke, N.A.; Heath, G.R,; Cullen, D.; Dauphin, P.; Hammond, D.; Hartman, B.; Maynard, V. Geochim. Cosmochim. Acta 1979, 43, Jörgensen, B.B. In Marine Geochemistry; Schulz, H.D.; Zabel, M., Eds.; Springer: Berlin, 2000; pp Carothers, W.W.; Kharaka, Y.K. AAPG Bulletin. 1978, 62, Schoell, M. AAPG Bulletin. 1983, 67, Varsányi, I.; Matray, JM.; Ó.Kovács, L. Chem.Geol. 1997, 140, Vető, I.; Klopp, Á.; Horváth, I.; Kárpáti, Z.; Tóth, Gy. Hidrol. Közl. 1998, 78, Vető, I.; Klopp, G.; Horváth, I.; Kárpáti, Z. In Geofluids II 97 Contributions to the Second International Conference on Fluid Evolution, Migration and Interaction in Sedimentary Basins and Orogenic Belts, Hendry, J.P.; Carey, P.F.; Parnell, J.; Ruffell, A.H.; Worden, R.H. Eds.; The Queen s University of Belfast: Belfast, 1997; pp Stute, M., Deák, J. Radiocarbon. 1989, 31, Marton, L.; Mikó, L. Hidrol. Közl. 1989, 69, Clayton, J.L.;Spencer, C..W.; Koncz, I.; Szalay, Á. Org. Geochem.1990, 15, Hutter, E.; Karácsonyi, S. Hidrol. Közl. 1982, 62, Varsányi, I.; Matray, JM.; Kárpáti, Z.; Ó.Kovács, L. Chem. Geol. 2002, 189,

5 Magyar Kémiai Folyóirat Összefoglaló közlemények Vető, I.; Futó, I.; Horváth, I.; Szántó, Zs. Org. Geochem. 2004, 35, Karácsonyi, S. Hidrol. Közl. 1986, 66, Kárpáti, Z.; Sajgó, Cs.; Vető, I.; Klopp, G.; Horváth, I. Org. Geochem. 1999, 30, Koncz, I.; Etler, O. Org. Geochem. 1994, 21, Klopp, G.; Horváth, I In Kárpátmedence vízkészlete és vizi környezetvédelme: Magyar Hidrológiai Társaság Vol. II, pp Outlines of the geochemistry of the Hungarian thermal waters In the first part of the paper bacterial degradation and maturation of the sedimentary organic matter (OM) are shortly discussed from point of view of amount and composition of dissolved salt. Clastic aquifers of the mostly lacustrine, hot NeogeneQuaternary Pannonian Basin contain the major part of the thermal water reserve of Hungary, but fractured aquifers of the basement are also of certain importance. Waters filling clastic and basement aquifers are mostly of NaHCO 3 and NaCaHCO 3 types, respectively. Intense flushing of clastic aquifers by isotopically very light meteoric water infiltrated during the last glacial period characterises nonnegligible portions of the basin up to 2 km depth. Chemical evolution of the subsurface water is driven by the quasi continuous production of CO 2 due to bacterial and thermal degradation of OM taking place in the aquifers and the surrounding aquitards. In some areas CO 2 generated by thermal decomposition of carbonates in the lower crust plays also an important role. CO 2 dissolving in the water results in hydrolysis of plagioclase and dissolution of the liberated sodium. These processes are reflected by increases of alcalinity and sodium content with increasing depth. Amount of methane, the other important gaseous product of degradation of OM ranges between less than 1 to l000 l/m 3 and does not show a definit depth trend. Carbon isotope ratio shows that the methane in the aquifers of the upper 1 km is of almost pure bacterial origin and thermal methane plays only a minor role even in the aquifers of the 12 km depth interval. Flushing of the aquifers by glacial age meteoric water results in decreases of amounts of dissolved solids and gases. The numerous oil and gas fields of the area do not affect significantly the gas content of the thermal water reserves. Intense, longterm production of thermal waters can result in drastic changes of amount and composition of dissolved solids and gases.

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye 204 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye GONDI Ferenc a,, HARTYÁNI Zsuzsanna b, NEMECZ Ernő b, SIPOS Péter c és SZENDREI Géza d, * a

Részletesebben

IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN. Deák József 1

IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN. Deák József 1 IZOTÓP HIDROGEOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VITUKI-BAN Deák József 1 A természetben elforduló elemeknek több mint ezer stabil ill. radioaktív izotópját ismerjük, amelyeket az emberi tevékenység során keletkezett

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 167 Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater

Részletesebben

Települési szilárd hulladéklerakó aerob stabilizálásának kísérleti vizsgálata Diplomamunka

Települési szilárd hulladéklerakó aerob stabilizálásának kísérleti vizsgálata Diplomamunka Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Települési szilárd hulladéklerakó aerob stabilizálásának kísérleti vizsgálata Diplomamunka Kiss

Részletesebben

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 27 NYOMELEMEK. rész. Elemek keletkezése NEMECZ Ernő * Pannon Egyetem, 8002 Veszprém, Pfi ók 58 Az általunk érzékelhető anyagi világot kémiai elemek építik

Részletesebben

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI 4 IV. GEOTERMIKUS KUTATÓ MÓDSZER 1. RÖvID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Hőmérők már Galilei korában is készültek, azonban a fizikai jelenségekhez kötött, ma is használatos

Részletesebben

A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Megbízó: HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ KHT. Budapest, 2008. november Vezetői összefoglaló A 4,4 ha kiterjedésű

Részletesebben

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés 143/1, 73 98., Budapest, 2013 A Balaton környékén előforduló pannon-tavi üledékek földtana V. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés SZTANÓ Orsolya

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

Jelenkori övzátony (parti gát) képzõdés és hullámtéri lerakódás a Közép-Tisza térségében

Jelenkori övzátony (parti gát) képzõdés és hullámtéri lerakódás a Közép-Tisza térségében Földrajzi Értesítõ 2002. LI. évf. 3 4. füzet, pp. 257 278. Jelenkori övzátony (parti gát) képzõdés és hullámtéri lerakódás a Közép-Tisza térségében SCHWEITZER FERENC 1 NAGY ISTVÁN 2 ALFÖLDI LÁSZLÓ 3 Abstract

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. 1 Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. Oláh József * Öllős Géza ** Palkó György * Rása Gábor * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ** Professzor

Részletesebben

A magyarországi egészségturizmus vizsgálatának indokoltsága

A magyarországi egészségturizmus vizsgálatának indokoltsága Egy szakmai életút eredményei és helyszínei MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGTURIZMUSA Szilágyi Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék E-mail: zsfalatka@gmail.com

Részletesebben

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK ÉS KLASZTERANALÍZIS

VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK ÉS KLASZTERANALÍZIS Magyarország-Románia határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és állapotának megismerésére

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzői, a város okozta környezeti

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Geográfus szak DIPLOMAMUNKA Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

AFöld felszínének mintegy kétharmadát

AFöld felszínének mintegy kétharmadát Miért van víz és levegõ a Földön? Sztromatolit, a fotoszintetizáló kékeszöld moszatok megkövesedett váza AFöld felszínének mintegy kétharmadát víz, óceán borítja, illetve a Naprendszerben különlegesnek

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN

TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN Földrajzi Közlemények 2014. 138. 2. pp. 89 106. TERMÉSZETI ÉS ANTROPOGÉN HATÁSOKRA VÉGBEMENŐ TÁJVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA A BAKONYBAN MÓGA JÁNOS SZABÓ MÁRIA MARI LÁSZLÓ BORSODI ANDREA KÉRI ANDRÁS KNÁB MÓNIKA

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ A Magyar Földrajzi Társaság 2010 júliusában Pécsen megtartott 63. Vándorgyűlésének tudományos ülésszakára kiválasztott hat előadás, melyeknek írásos verzióját

Részletesebben

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése*

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* BEVEZETÔ Az IPCC 13. ülésén (Maldív-szigetek, 1997. szeptember 22. és 25 28.) elfogadott, illetve késôbbi határozatainak megfelelôen az alábbi döntéseket

Részletesebben

Folyamatos ellenőrzési útmutató

Folyamatos ellenőrzési útmutató Folyamatos ellenőrzési útmutató A BIOGÁZ ÉS BIOMETÁN ÜZEMEK MEGFELELŐ MŰKÖDTETÉSÉHEZ ÖSSZEFOGLALÓ Szerzők: Sandra Esteves, Sustainable Environment Research Centre, University of Glamorgan (Wales, UK) Martin

Részletesebben

INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON

INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON Földrajzi Közlemények 2009. 133. 1. pp. 1 12. INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON KUTI ADRIENN 1 KERESZTURI ÁKOS 2 INSOLATION WEATHERING ON MARS Abstract Based on theoretical approach and surface observations,

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés

TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2012. 136. 3. pp. 254 270. TALAJVÍZ-MINŐSÉGI ÉS -MENNYISÉGI MONITORING VÁROSI KÖRNYEZETBEN, SZEGEDEN FEJES ILDIKÓ FARSANG ANDREA M. TÓTH TIVADAR GROUNDWATER QUANTITY AND QUALITY MONITORING

Részletesebben