A TARTALOMBÓL: Az olvasóhoz... 2 Polgármesteri program... 2 Más stílust szeretnék... 7 Ecce ECE... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TARTALOMBÓL: Az olvasóhoz... 2 Polgármesteri program... 2 Más stílust szeretnék... 7 Ecce ECE... 8"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: Az olvasóhoz Polgármesteri program Más stílust szeretnék Ecce ECE Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap változó példányszámban jelenik meg, azokban az idõpontokban, amikor az egyszemélyes szerkesztõbizottság úgy véli meg kell jelennie. A lap elektronikus formában ingyenesen is igényelhetõ, a címen. Az észrevételeket, kritikákat és véleményeket is erre a címre küldjék. 1

2 Hölgyeim és Uraim! Talán egy kissé meglepõdik a Tisztelt Olvasó, amikor a címlapon a hatodik szám felirat virít, hiszen a 6. szám kevéssel ezelõtt érkezett meg Önökhöz villanypostafiókjukba. Az újság címlapjáról is azonnal szembetûnik, hogy a 6. és a hatodik között nagy különbség van. Az elõzõ számban néhány rövid gondolat erejéig a szocialista nagyváros öntudatos polgára mondta el véleményét a kialakult helyzetrõl és a városban eddig történt eseményekrõl. A mostani szám ha úgy tetszik az érem másik oldalát mutatja meg. Nem szükségszerû, hogy a polgármester és a városvezetés mindenen és mindenkin átgázolva, sokszor a lakosság ellenében vigye elõre a település ügyes-bajos dolgait, lehet másképpen is irányítani egy várost. A fõvárosban Schmitt Pál esetében is láthatjuk, hogy a baloldal nem tud mit kezdeni az olyan hiteles, sikeres és népszerûségnek örvendõ emberekkel, akik a szakmapolitikát tûzik ki zászlajukra, nem érintettek a nagypolitika által és nem vevõk a politikai hecckampányok negatív kirohanásaira, sárdobálásaira és mocskolódásaira. Éppen ezért jelent veszélyt Mediterrán Moszkva szocialista helytartójára a polgári oldal által támogatott Dr. Ternák Gábor, akinek eddigi kalandos életútja és elért sikerei bizonyítják azt, hogy mennyire hasznos, ha friss szellemiség, új ötletek, külföldi tapasztalatok hasznosulnak egy-egy városban. Itt Pécsett és azt hiszem a székes fõvárosban is sokan vannak, akik egyáltalán nem bánnák, ha a változás friss szele söpörne végig az utcákon. A magunk mögött hagyott tizenkét esztendõ elteltével talán Kádár népe is akik még szép számmal itt vannak rájönnek arra, hogy itt az ideje elkezdeni dolgozni. Piacgazdaságban ingyen ebéd nincs, azt valakinek ki kell fizetni. Még akkor is, ha ezt tavasszal a nagy igyekezetben a szocialisták és külön kódjellel (D-209) rendelkezõ miniszterelnöke nem is közölte velük a nagy EUfóriás hangulatban. Most is csak azt tudom tanácsolni mindenkinek azoknak is akik nem ennek a gyönyörû városnak a lakói olvassák el a lapot, mert kiviláglik belõle, hogy a jobboldal és baloldal jelöltje között ahogy mondani szokták, zongorázni lehet a különbséget. Hozzáállásban, mentalitásban, értékrendekben, fontossági sorrendek felállításában mind-mind olyan messze esik egymástól a magát néha útszéli megnyilatkozásokra ragadtató jelenlegi szocialista városvezetõ és a polgári oldal által támogatott jelölt, mint Makó Jeruzsálemtõl. Mindenféle szószaporítás helyett jó olvasást kívánok mindenkinek és kérem ajánlják a most már az Internetrõl (www.tar.hu/jhf oldalról) letölthetõ lapot nyugodt szívvel másoknak is. LAYOUT Mottó: Az élet veszélyes vállalkozás, még senki nem élte túl Demokratikus hatalomgyakorlás Pécs a demokrácia városa Paritásos hatalommegosztás a választáson elért eredmények alapján A közgyûlési demokratikus eszközök kiteljesítése, napirend elõtti szólás visszaállítása, a jelenleg elhatalmasodott politikai kulturálatlanság felszámolása Polgármesteri tanácsadó testület felállítása, melyben helyet kapnak a civil szféra reprezentánsai 2. Gazdaságfejlesztés További külföldi cégek idetelepítése különös tekintettel az új környezetkímélõ technológiákra (informatika, computer technológia, biotechnológia) A város hagyományainak megfelelõ magas minõségû kézmûipari háttér fejlesztése (porcelán, kesztyû stb.) Vállalkozók célirányú speciális képzése. Pénzügyi alap teremtése vállalkozók nyugateurópai és északamerikai tanulmányútjaihoz. Külföldi vállalkozások pécsi tanvállalkozásainak elõsegítése 3. Munkanélküliség, munkaerõ-képzés Szakmunkás-képzés területén az európai követelményeknek megfelelõ szintû képzés kialakítása (pl. Hanns Seidel Projekt), fiatal szakmunkástanulók nyugateurópai és északeurópai tanulmányútjainak támogatása Fiatal diplomások számára álláshelyek biztosítása (ld. 2. Pont) Közmunka-programok indítása 4. Oktatás, iskolaügyek Szakmunkásképzés (ld. 3. Pont), illetve a szakképzés területén a helyi lehetõségek fokozottabb kihasználása (PTE Muszaki Kar) Angol tannyelvû iskola alapítása (helyi lakosok és a külföldi munkavállalók gyermekei számára) Iskolák célszerûtlen bezárásának, összevonásának megszüntetése Az egyetemi tanerõ fokozottabb bevonása a város fejlesztésébe Egyetemi lakások építése a Pécsett letelepedõ egyetemi tanárok számára 5. Egészségügy és szociálpolitika Szakrendelõ Kertvárosban Pécsbányatelepi Kórház szociális otthonná történõ visszaalakítása Iskolatej 2 jó ha figyelünk

3 Munkácsy Mihály utcai rendelõintézet teljes felújítása Városi gyógyszeralapítvány nyugdíjasok és rászorulók részére Városi egészségügyi intézmények pénzügyi támogatásának visszaállítása Kijózanítóállomás visszaállítása 6. Lakásügyek Lakásprogramok indítása speciális helyzetû emberek (fiatal házasok, idosek, mozgássérültek, stb.) számára Családiházas, kertvárosias lakóövezetek kialakítása parcellázások, közmûvesített telkek létrehozásával További lakóparkok kialakításának támogatása Piaci alapú bérlakások építése A városi parkerdõ területén újabb építkezési területek kialakításának tiltása A Magaslati út vonala fölötti területen társasház-építés megtiltása, a családiházas építkezés támogatása Az üresen álló, elhanyagolt, önkormányzati lakások felújítása és szociális lakásként történõ felhasználása Az önkormányzati tulajdonban levõ üres ingatlanok hasznositása 7. Sport A Budapesten mûködõ holland futballiskola mintájára gyermek futballiskola létrehozása valamelyik nagy nyugateurópai klub támogatásával A sport teljesítményorientált támogatása Fiatal tehetségek támogatása 8. Kultúra A kulturális infrastruktúra bõvítése. Hangversenyterem, új színházterem, konferenciaterem, balettközpont a pécsujhegyi területen (a volt erõmû és a szénmosó épületeinek felhasználásával). Pécs kulturális spektrumának bõvítése Pécs megcélozza, hogy 2006-ban Európa kulturális fovárosa legyen Városi levéltár kialakítása Állatkert megszüntetése, safari park létrehozása 9. Környezetvédelem A természetes energiaforrások fejlesztésének és használatának elterjesztése Környezetkímélõ ipari beruházások támogatása Parlagfû irtási program beindítása Mozgalom a tiszta Pécsért társadalmi aktivitás megszervezése Mecseki parkerdõ megóvása Fásítás, parkosítás Tájsebek regenerálása (meddõhányók, bányák) 10. Közlekedés, infrastruktúra Városi buszjáratok vonalának meghosszabbítása az agglomerációba Városrészeket összekötõ buszkörjáratok Elõvárosi vasúti közlekedés kialakítása Elkerülõ út továbbépítése Szennyvíz- és csatornahálózat újabb ütemeinek megvalósítása A távfûtési költségek csökkentése 11. Közbiztonság Az önkormányzat anyagi-technikai eszközök átadásával segíti a rendõrség munkáját Önkormányzati lakások biztosítása a rendõrségi alkalmazottaknak (hivatásos állomány) Technikai segítség nyújtása a polgárõrségnek 12. Idegenforgalom A testvérvárosi kapcsolatok lehetõséget teremtenek arra, hogy Pécs idegenforgalmi látványosságait ezekben a városokban fokozottabban reklámozzuk, esetleg pécsi utazási iroda létesüljön Pécs Európában is egyedülálló turisztikai látványosságokkal rendelkezik, melyet a jelenleginél jobban kell reklámozni A Fema épületének és környezetének felhasználásával ki kell alakítani a Pécsi Expo területét Nádor szálló azonnali rekonstrukciója Szálláshelyek, információs rendszer bõvítése Idegenforgalmi látványosságok telepítése vállalkozói tõke bevonásával (tüskésréti szabadidõ-park, csónakázótó, vízi vidámpark/aquapark) A belvárosi hagyományos üzletek megtartásához, újak betelepítéséhez megfelelõ támogatási rendszer kidolgozása. 13. Kisebbségvédelem Kisebbségi önkormányzatok szerepének növelése Kisebbségi kulturális programok támogatása Az anyaországgal való kapcsolatok elõsegítése Roma tehetséggondozó program indítása a Gandhi gimnázium bevonásával 14. A város és a benne lakó emberek érdekeit sértõ programokkal szembeni fellépés A Czinderi-tömbben folyó ECE-beruházás teljeskörû felülvizsgálata (kereskedõk érdeke, belvárosi környezeti károk csökkentése, sétálóutcák minõségének megõrzése) A tervezett Budai Kapu bevásárlóközpont programjának felülvizsgálata Az emberek mindennapi életét közvetlenül érintõ nagyobb horderejû ügyekben az emberek bevonása a döntéshozatal folyamatába, a városi demokratikus vitázás és döntéshozatali procedúrák kialakítása (pl. a Krishna központ helyének kijelölése) Az önkormányzati cégek pártbizományként történõ mûködtetésének megszüntetése (Pécsi Tömegközlekedési Rt, Pécsi Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Rt.) A választási gyõztes mindent visz elvének megszüntetése 15. Sürgõs döntést igényel: A magas ház problémájának megoldása: a megerõsítést követõen a korábbi külföldi beruházó elképzelései szerint (irodák és luxuslakások kialakítása) fel kell újítani, mert így lehetõség van arra, hogy az elkerülhetetlen beruházásból valamennyi pénz bejöjjön A Nádor szálló felújításának megkezdése, esetleg önkormányzati tulajdonba vétele, mivel a jelenlegi tulajdonosnak ez szemlátomást nem sürgõs A repülõtéri beruházást fel kell gyorsítani, mivel ennek stratégiai jelentõsége van. Meg kell vizsgálni annak a lehetõségét, hogy a repülõtér építését esetleg koncesszióba adással gyorsabban lehetne megvalósítani MIÉRT?! Talán már van három hete, hogy egy fideszes, önkormányzati képviselõ barátom, aki beszélgetés közben, amelyben éppen nem politikáról volt szó, megkérdezte, hogy nem akarok-e pécsi polgármester lenni. Elõször szent meggyõzõdésem volt, hogy viccel, de láttam rajta, hogy komolyan kérdezi. Nem volt világos, hogy miért éppen rám gondoltak, hiszen amióta nem vagyok MDF-es országgyûlési képviselõ (1994), már nem veszek részt az aktív politizálásban. Politizálni, barátok, ismerõsök között természetesen szoktam. A politikai véleményem gyakorlatilag nem változott a nyolcvanas évek vége óta és csak idõnkét döbbent meg néhány, magát politikusnak nevezõ ember színeváltozása. Próbáltam azért érdeklõdni, hogy miért jutottam eszükbe, hiszen Pécsett több, sokkal ismertebb ember áll ezen az oldalon, de a barátom elsorolta, hogy ki mindenkivel tárgyaltak, volt, aki hetekig lebegtette a választ és még most sem teljesen biztos, hogy visszalépett, de valószínû. Az elsõ reakcióm az volt, hogy bár ennek az ajánlatnak van ugyan egy kicsit olyan bukéja, hogy ha ló nincs, a szamár is jó, de lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy kitartó, szívós szamárra van szükség, aki képes nagy terheket is a hátán vinni, ezért azt mondtam, rendben van, de bizonyos egyszerû feltételeim vannak. Neveze- >> jó ha figyelünk 3

4 tesen az, hogy mivel nekem éltetõ elemem a beteggyógyítás, szeretnék annak utánajárni, hogy bizonyos részeit gyakorolhatom-e, vagy nem, abban az esetben, ha sikeres lesz a kampány. A válasz megnyugtató volt. A felkérést mindenképpen nagy megtiszteltetésnek tartottam. Aki ismer, tudja, hogy eddig meglehetõsen sûrû volt az életem, megkeményítettek azok a helyzetek, amelyeket átéltem, és amelyeknek a veszélyességét néha csak utólag tudtam meg. A trópusokon munkával eltöltött hat év, melynek során teljesen más világokat ismerhettem meg, kitartásra, toleranciára, ugyanakkor keménységre tanítottak, és a fertõzéses eredetû illetve trópusi betegségek orvosaként átérezhettem azoknak a szerencsétlen és nagyon kiszolgáltatott embereknek a szenvedéseit, akiken segíteni próbáltam. A Sivatagi Vihar hadmûveletben az a megtiszteltetés ért, hogy a magyar honvédség egyenruháját viselhettem egy olyan háborúban, ahonnét magyar alakulat gyõztesen térhetett haza, Mátyás király óta elõször. Azt hiszem a legfontosabb motivációm az volt, hogy nem futok el a kihívások elöl. Az ügyet, mely nem áll nagyon jól, különösen Pécsett, fel kell vállalni. Néhányan, óva intettek attól, hogy belemenjek a választási harcba, mondván, hogy itt már úgyis el van dõlve minden, csak látszat ez az egész választósdi, hiszen a nagyon erõs ember tarolni fog. Erre azt válaszoltam, hogy ha a rendszerváltozáshoz ilyen kishitûen álltunk volna hozzá, még mindig a szocializmust építenénk. Pécsen, mint egy hajdanvolt szocialista városban, még mindig a létezõ szocializmus szelleme kísért, itt sokkal jobban, mint az ország más részein. A szocializmus, ahol létezett, úgy muködött, mint a tv-ben a népszerû Kész átverés show. A különbség csak annyi volt, hogy a tv-mûsorban, ha a szerencsétlen áldozat már végképp a béketûrés határára jutott, mindig jött fekete parókában egy borzas ember, aki hozott egy pezsgõt és megnyugtatta az áldozatot. A szocializmusban, amikor véget ért, nem jött senki illetékes elvtárs, aki bemerte volna vallani, mint 1956-ban, hogy az egész egy folyamatos átverés volt és ugyanúgy, mint 56 elõtt, minden hullámhosszon folyt a hazudozás. A szerencsétlen nyugdíjas nem értette, hogy hova lett az olcsó kenyér és tej, a gazda nem értette, hogy miért nem vették át tõle a disznókat, a szocialista nagyüzemek munkásai nem értették, hogy miért zárták be a gyárakat. Õk csak az egészbõl annyit érzékeltek, hogy jött valami rendszerváltozási izé, hogy már sok mindenféle párt van, a parlamentben ezek egymást szidják, ahelyett, hogy megszavazták volna a következõ, esedékes ötéves tervet és mindenki mehetett volna haza. Számukra minden rosszabb lett és nekik nem volt nehéz azt bemesélni, már megint, hogy bezzeg az elvtársak idején milyen jól mentek a dolgok, most meg mindenütt összevisszaság látszik. A szocializmus címû showmûsorban nem merték bevallani, hogy a magyar emberek által érzett gulyáskommunizmusban a számlát a nyugati elvtársak fizetik és ameddig abból fussa, addig fennmarad a szocializmus és utána már csak az összeomlás jön. Ezért volt, hogy 1989-ben, 90-ben az elvtársak bárkinek átadták volna a hatalmat, még egy ayatollahnak is, hogy a balhét ne nekik kelljen elvinni (na nehogy má.!). Jelenleg az élcsapat, akik merõ véletlenségbõl kísértetiesen hasonlítanak azokhoz, akik a szocializmusból a kommunizmusba átvezetõ utat hirdették, mint egyetlen üdvözítõ lehetõséget, a legutóbbi választások idején mindent megígértek, ami lehetséges volt és mindenkinek, az ingyenes tankönyvektol az ingyenes szívgyógyszerekig. A választók ismételten bevették a szemfényvesztést! Természetesen nem szabad szemet hunyni a korábbi kormány számos hibája felett sem. Sok politikusból egyszerûen hiányzott a ráruházott hatalommal és felelõsséggel kapcsolatos alázat. Úgy vélték, hogy most aztán mienk a hatalom mindhalálig. Ez a magatartás gyakran visszatetszést keltõ cselekedetekben nyilvánult meg, elriasztva azokat is, akik odahúztak. Számos felesleges konfrontáció történt, olyanok, amelyekrõl lehetett tudni, hogy csak az ellenfelek számát szaporítják. Sok rossz személyi döntés is volt és ezek a pozícióba került emberek csak a saját hasznukat lesték, vagy egyszerûen alkalmatlanok voltak a feladatok elvégzésére. Egész ágazatokat fordított maga ellen a korábbi kormány, akik a megelõzõ ciklusban rájuk szavaztak. Ide tartozik az egészségügy is. Meggyõzõdésem, hogy õszinte kritika nélkül nem lehet megújulni és csak egy megújított jobboldali politizálás lehet hatékony. Amikor a megtisztelõ jelölést elfogadva leültünk beszélgetni a jelölõ pártokkal, szervezetekkel, mindenki elõtt világossá tettem, hogy bár már nem vagyok sehol párttag, a független jelölt kifejezés nem jelent egy a virtuális középpontban álló politikust, mert senki nem lehet független saját véleményétol és korábbi pályafutásától. Számomra a politikai etalon a sokat mocskolt Antall József, akit most már tíz körömmel kaparnának ki a sírjából jobb oldalon és baloldalon egyaránt, mert azt a politikai kultúrát, amit õ testesített meg, még semelyik oldal sem tudta felmutatni. Szeretném azt a kiegyensúlyozott, higgadt, a megfelelõ, az ország érdekeit szolgáló szükséges kompromisszumokat meghozni képes, de ugyanakkor szilárd politizálást folytatni, amit akkor tõle tanulhattunk valamennyien, akik az elsõ ciklusban, politizálással foglalkoztunk. Tehát nem fogok pártkatonaként viselkedni és elsõsorban a kiegyensúlyozott, az ellenfelet nem lebecsülõ és lekicsinylõ politizálást szeretnék megvalósítani az önkormányzatban. Nem arra kell törekedni, országos szinten sem, hogy egy demokratikus választáson hatalomra kerülõ párt még a levegõt is igyekezzen elszívni a másik elöl, vagy igyekezzen elharapni a másik torkát. Vigyázzunk, mert még sikerül és akkor az ország, vagy bármelyik kisebb közösség látja kárát. Tehát ez az alapállásom és ezért vállaltam a megmérettetést! MILYEN LEGYEN PÉCS? Egy-egy városnak nem csak házai, mûemlékei, idegenforgalmi látványosságai, terei, parkjai vannak, hanem hangulata, íze, lüktetése, lakóinak öntudatos büszkesége is van, akik magukban hordozzák mindazt, amitõl Pécs, az Pécs. Ha az itt lakó már nem érzi jól magát, rossz a hangulata, akkor elmenekül, frusztrálódik, egyáltalán nem biztos, hogy a sörsátrak és borutak visszatérésre, maradásra fogják bírni. Egy polgármester-jelölti program csak akkor szolgálhatja hatékonyan a város és az itt lakók érdekeit, ha különös figyelmet fordít arra, hogy a pécsi polgár, pártállástól függetlenül, jól érezze magát Pécsett. Sajnos nem csak az ország, hanem Pécs város közélete, és a hétköznapjai is átpolitizáltak, és az egymásnak feszülõ politikainak látszó indulatok mögött gyakran pitiáner üzleti érdekek, összefonódások állnak, melyeknek semmi köze nincs a városhoz. Elég csak arra gondolni, hogy a város közepére tervezett bevásárlóközpont nem csak hatalmas tömegével fog rátelepedni a városközpontra, 4 jó ha figyelünk

5 hanem mérnököktõl hallottam, hogy ez a hatalmas betonkolosszus esetleg visszaduzzaszthatja a felszín alatti vizeket és a város más területein beláthatatlan következményei lehetnek. Az már csak mellékes szövõdmény lenne, hogy tovább rontana a pécsi kiskereskedõk és kisiparosok helyzetén. Kinek az érdekeit szolgálja akkor ez a beruházás a beruházón kívül? Miért kell a pécsi polgárt ennyire tudatlannak tartani? Véleményem szerint valami hasonló történhetett a parkolók kialakításával is, mert az állomástól az Ágoston térig az ott lakók jóformán a saját házuk elõtt is csak fizetés ellenében állhatnak meg. Ezektõl határozottan rossz hangulatunk lesz. Egy város élén, meggyõzõdésem szerint, nem állhat elkötelezett pártkatona, mert az nem képes hatékonyan dolgozni a város érdekeit szem elõtt tartva, hiszen elvárják tõle, hogy a régi szlogen szerint az ún. mi kutyánk kölyke alapelveknek megfelelõen cselekedjen. Tehát mindenkit, aki ott áll támogatni kell, minden lehetõséget le kell nyúlni, elfoglalni, mivel a hatalmi és anyagi mohóság végtelen. Ha valaki csak a bal szemével képes nézni és mindenrõl csak pártos véleménye van, és kicsinyes haszonszerzés, vagy bosszúállás motiválja, akkor az legfeljebb egy város párttitkára és nem a polgármestere lehet. A szocializmus így mûködött nem olyan régen. Pécsett, ha a városi önkormányzatban minden bizottsági elnökséget a többségi oldal politikai harcosai foglalnak el, egyszerû többségi szavazás eredményeként, akkor nem véletlenül adódnak olyan helyzetek, hogy egyes szakbizottságokat hozzá nem értõ pártkatona vezet. Ez egyébként mélységes politikai kultúrálatlanságra is vall, ezt én nem fogom követni. Hasonló cselekedet volt még a napirend elõtti megszólalási lehetõség megvonása is. Viszonylag kevés alkalmam volt arra, hogy a TV-ben az önkormányzati ülésekrõl történõ közvetítést nézzem, de számomra egyszerûen visszataszító volt az ellenfelet folyamatosan cikizõ, kigúnyoló és nevetség tárgyává degradáló ülésvezetés, melyet módom volt hallgatni. Természetesen ettõl a stílustól nem áll messze, az akkor még kormányon levõ pártra tett durva megjegyzés sem, mely országos hírre tett szert. Az önkormányzatban békét kell teremteni, mert ha túlságosan sok idõ és energia pocsékolódik el a politikai ellenfél sárba tiprására, akkor a város látja kárát. Ennek egyik legjobb módja lenne, ha a gyõztes oldal alpolgármesteri pozíciót kínálna a vesztes félnek. Legyen Pécs a demokrácia, a barátságosság, a jókedv városa. Ha Pécs a mediterrán hangulatok városa, akkor tényleg ilyen hangulatot kell teremteni, és nem csak egy szûk körnek. Ezért kis városközpontokat kell létrehozni a város különbözõ pontjain, ahol minden van, ami egy városközpontot jellemez, fõtér, bankok, üzletek, kávéházak. Legyen jó, felemelõ pécsinek lenni, pártállástól, iskolai végzettségtõl, kapcsolatrendszertõl függetlenül. Az elsõ a városban lakó emberek érdeke, és minden ezután következik. CÉL: AZ ÉLETMINÕSÉG JAVÍTÁSA Tizenkét évvel a rendszerváltás után és másfél évvel a remélt EU-csatlakozás elõtt eljött az ideje, hogy az emberek életének körülményeit javítsuk. A második világháború vége után éppen évvel kezdett Nyugat-Európában is az életszínvonal jelentõs mértékben javulni. A szabad életnek most már itt nálunk is mindenki számára élvezhetõ gyümölcsöket kell, hogy teremjen. Városunkban jelentõsen csökkenteni kell a munkanélküliséget, javítani kell az iskolák és az egészségügyi intézmények anyagi és infrastrukturális helyzetét, javítani kell a lakáskörülményeket, és különös figyelemmel kell az alacsonyabb jövedelmuek felé fordulnunk. A munkanélküliség csökkentésének egyik hatékony eszközének tartom, a Nyugaton már bevált továbbképzési programokat, melyeket Pécsett is szeretnék meghonosítani. A város szépítése és környezetünk lakhatóbbá tétele érdekében jelentõs közmunkaprogramokat kívánok indítani olyan tisztességes bérekért, amely nagyobb számú hosszabb ideje állás nélküli embertársunknak biztos megélhetési lehetõséget fog nyújtani. A szakmunkás-képzés területén tovább kívánom támogatni és kiterjeszteni a Páva Zsolt korábbi polgármester és a német Hanss Seidel Projekt által elindított európai szakmunkásképzést. Tervezem, hogy a legjobb szakmunkástanulóknak nyugat-európai és észak-amerikai tanulmányutat tegyek lehetõvé, hogy számukra is új perspektívák nyíljanak, melyekbõl városunknak is nagy nyeresége származhatna. A fiatal diplomásoknak pedig álláshelyeket kívánok teremteni, mert egyébként tovább fog tartani a diplomaszerzés utáni elvándorlás. Oktatási és tudományos programom keretében lehetoséget kívánok teremteni a Pécsi Tudományegyetem oktatóinak és kutatóinak, hogy aktívabban vegyenek részt a város fejlesztésében. Angol nyelvû iskolaközpontot kívánok alapítani a helyi gyermekek és a külföldi munkavállalók gyermekei számára, ahol minden tantárgy oktatása angol nyelven történne minden osztályban. Szeretném megakadályozni az iskolák célszerûtlen megszüntetését vagy összevonását. Elsõ szempontom az iskola környékén lakók véleménye és igényei lesznek, akiket mindenképpen szeretnék bevonni a döntéshozatalba. A közgazdasági számításoknak a város minden egyes polgárát kell, hogy szolgálják és nem csak egyes rétegeket. Egyetemi lakásépítési programot szeretnék indítani a Pécsett letelepedõ egyetemi tanárok és oktatók számára. Az egészségügy is nagy elmaradásokkal küzd, az orvosoknak sokszor az az érzése, mintha a várost nem érdekelnék betegei és idõsei. Pedig egy közösség, egy város és egy ország lakossága arról ismerszik meg, hogy hogyan bánik e két segítségre szoruló embercsoporttal. Nem véletlen, hogy a legfejlettebb és vágyakozással figyelt országok különös figyelmet szentelnek e csoportoknak. Miért ne tudnánk mi is kulturált, mindenki számára elfogadható egészségügyi intézményrendszert létrehozni? Melyek lennének az elsõ években a legfontosabb feladatok? Sürgetõ kérdésnek tartom, hogy a Kertvárosban, mely önmagában akkora, mint egy közepes város, szakorvosi rendelõ nyíljon. A volt Pécsbányatelepi Kórházat, melyet a kiürítése óta nem tudtak eladni, mivel az eddigi funkcióján kívül másra nem lehet alkalmazni, szociális otthonná kellene alakítani. A Munkácsy Mihály utcai rendelõintézet felújítását haladéktalanul meg kell kezdeni, illetve az épületet értékesíteni kell, melynek bevételébõl megvalósulhat a kertvárosi rendelõ. A város egészségügyi intézményeinek (járóbeteg ellátás) támogatását vissza kell állítani. A nyugdíjasok és a rászorulók részére városi gyógyszeralapítványt kellene létrehozni, amely az anyagilag rászorultaknak is biztosítani tudná a drágább gyógyszereket. A városi kijózanítóállomást is visszaállítanám, mert elviselhetetlen, hogy az agresszív részeg betegek észlelése és a szívbetegek, vagy más súlyos panaszokkal az ügyeletet felkeresõk ellátása, egy helyen történjen. Fontosnak tartom a városban az iskolatej akció bevezetését is. Speciális helyzetû emberek (mozgássérültek) számára lakásprogramokat indítanék, alkalmazkodva az esetleg felmerülõ speciális igényekhez (pl. mozgássérültek, nyugdíjasok esetén). Különösen fontosnak tartom, hogy az ún. panellakók népes táborának lehetõsége legyen, aki erre igényt tart, a kertes családi házba való költözésre. A városhoz tartozó területeken a panellakók számára olcsón elérhetõ közmûvesített telkeket szeretnék kialakítani. Folytatni kell sokkal gyorsabb ütemben a panelprogramot, az egyre jobban lepusztuló lakásállományt meg kell újítani. Támogatom ugyanakkor olyan lakóparkok kialakítását is, ahol más városokhoz hasonlóan magas színvonalú tágas lakások épülhetnének. A magaslati út vonala felett megtiltanám társas házak építését, kizárólag családi házas építkezést tennék lehetõvé. Az önkormányzat birtokában levõ ingatlanokat, melyek lakásnak használhatók, fel kell újítani, és szociális bérlakásként használni, esetleg olcsón értékesíteni. Fontosnak tartom azoknak az évek óta üresen álló ingatlanoknak a sorsát megoldani, melyek használat nélkül csak tovább rom- >> jó ha figyelünk 5

6 lanak. Az egyik ilyen intézmény a volt Apolló mozi épülete is, melyet nem lehet lakásnak átalakítani, de esetleg jól szolgálná egy egyetemi klub céljait és így az egyetemek, az egyetemisták kulturális aktivitása, programjai, bulijai céljára kiválóan megfelelne. A magas ház kérdését a lehetõ legrövidebb idõ alatt rendezni kell, nem lehet, hogy még évekig gondolkodjunk a megoldási lehetõségeken, mely természetesen sokba fog kerülni, de ezek a költségek az idõ múltával csak emelkedni fognak. Hasonlóképpen fontos a Nádor szálló felújítása is. Mindkét épület melybol az utóbbi a város büszkesége volt, mára a város szégyenévé vált. Elengedhetetlen, hogy az említett tranzakciók a legteljesebb nyilvánosság elõtt, átláthatóan történjenek és még véletlenül se merüljön fel a gyanúja annak, hogy a város valamelyik vezetõje egy-egy ilyen akció során látványosan meggazdagodott. Ha ilyen elõfordulna, azt haladéktalanul ki kell vizsgálni. ÉLETKÖRÜLMÉNYEINKKEL IS TÉRJÜNK VISSZA EURÓPÁBA Bár az életkörülmények sokat javultak az utóbbi években, további komoly erõfeszítésekre van szükség, hogy a városban lakó valamennyi ember érezhesse a javulást. A javulás olyan elemeire gondolok, mint a testmozgás és sport támogatása, a kultúra további fellendítése, a környezetvédelmi kérdések komolyanvétele és a városi tömegközlekedés emberibbé tétele. A sport és testmozgás fokozottabb támogatására van szükség, mégpedig két értelemben. Egyrészt további olyan új létesítményeket kell létrehozni, melyek a városban lakó emberek sportolási lehetoségeit javítják. Komoly fedett uszodára van szükség valamennyi kerületben. Haladéktalanul meg kell kezdeni a városrészenkénti uszoda- és tömegsport-létesítmények tervezését. A pécsi labdarúgás újbóli felvirágoztatására nem csapatokat kell nagy összegekért vásárolni, hanem hosszú távú nevelési programokat kell kialakítani. A hosszú távú és szervesülõ projekteknek több esélyük van a sikerre, mint a kapkodó, nagy pénzeket fölemészto megoldás-kísérleteknek. A Budapesten muködõ holland futballiskola mintájára gyermek fociiskola létrehozására teszek kísérletet, a lehetõségek szerint valamelyik nagy nyugateurópai klub támogatásával. Az élsport támogatásában bevezetem a teljesítményorientált rendszert és különös gondot fordítok a fiatal tehetségek támogatására. Pécs városa az ország egyik legjelentõsebb kulturális központja. Kulturális intézményeinek száma és minõsége azonban egy kisváros szintjének felel meg. Ezért a volt erõmû és a szénmosó épületeinek felhasználásával új hangverseny-, szinház- és konferenciatermet kívánok kialakítani, továbbá egy balettközpontot kívánok alapítani. Szeretném folytatni az elõdeim által megkezdett kulturális spektrumbõvítést, ennek jegyében szorgalmazni fogom, hogy Pécs 2006-ban megcélozza az Európa kulturális fõvárosa címet. Városi levéltárat kívánok kialakítani, hiszen még mindig nem megoldott a város történeti iratainak méltó tárolása, kezelése és a kutatók számára való zökkenõmentes hozzáférhetõsége. A mecseki kultúrparkban található állatkertet megszüntetném, ezzel valószínûleg jelentõsen javítanám a mecseki ivóvízkészlet minõségét. Az állatokat egy safariparkba telepíteném át. A környezetvédelem területén jelentõs erõfeszítések történtek az elmúlt években, ugyanakkor további fejlesztések szükségesek. Támogatni kívánom természetes energiaforrások feltárását, fejlesztését és használatuk elterjesztését. Környezetkímélõ iparágakat (biotechnológia, informatika) kívánok idehozni. A parlagfû irtását a környezetvédelem kiemelt kérdéseként fogom kezelni. Megszervezem a tiszta Pécsért mozgalmat, diákok és a város polgárainak bevonásával. Tovább folytatom a mecseki parkerdõ megóvását, ahol kell regenerálását. Fásításokat, parkosításokat fogok indítani és különös gondot fordítok a tájsebek (meddõhányók, bányák) regenerálására. A városi közlekedés fejlesztésében dícséretes eredmények születtek az utóbbi években. Megválasztásom esetén a városi buszjáratokat az itt lakó emberek megfogalmazott kívánságának megfelelõen meg kívánom hosszabbítani az úgynevezett agglomerációba. Helyijáratokkal lehessen elérni mindazokat az új lakóházas településeket, melyek az utóbbi évtizedben alakultak ki. Városrészeket összekötõ buszkörjáratokat kívánok indítani, amelyek biztosítanák, hogy a belváros elkerülésével, átszállás nélkül lehetne a városrészek között közlekedni. Az elõvárosi vasúti közlekedést is fejleszteni kívánom. A meglévõ sínek felhasználásával óránkénti ütemben helyi vonatokat járatnék a környék településeire. Az elkerülõ út továbbépítése mellett szorgalmaznám a Pécsre vezetõ autópálya mielõbbi kialakítását. Felgyorsítanám a szennyvíz- és csatornahálózat kiépítését. A város jelentõs összegekkel járulna hozzá az immár elviselhetetlenül nagy távfûtési költségekhez, ami által a távfûtés ára jelentõs mértékben csökkenne. Mindezeket az életminõség-javító intézkedéseket természetesen nem egyik napról a másikra lehetne elérni. Megválasztásom esetén azonnal hozzálátnék az ígéretek megvalósításához, és a projektek elokészítéséhez. Egy remélhetõleg dinamikusan fejlõdõ délmagyarországi nagyvárosnak új, vonzó életminõséget is kell nyújtania az itt lakók számára, hogy ne csak a hangzatos jelszavak szintjén, hanem valóban Európa jobbik felében tudhassák, tudhassuk magukat. Ott, ahova eredetileg is tartoztunk. Dr. Ternák Gábor, a polgári együttmûködés polgármesterjelöltje 6 jó ha figyelünk

7 Személyes adatok: Születési idõ: Születési hely: Zalaegerszeg Anyja neve: Csötörtök Piroska Családi állapota: nõs, két felnõtt lánya külön él Iskolák: Középiskola: (Baja) Orvostudományi egyetem: , Pécs Szakvizsgák: Fertõzõ betegségek 1973 Belgyógyászat 1976 Trópusi betegségek 1982 Munkahelyek: Baranya Megyei Kórház, Fertõzõ osztály: (gyakornok, szakorvos) Tolna Megyei Kórház, Fertõzõ Osztály: (osztályvezetõ fõorvos) Baranya Megyei Kórház: 1996 január 16-tól jelenleg is (osztályvezetõ fõorvos) Külföldi munkavállalások: Nigéria: 1975 február július Laosz: 1980 november február Tudományos fokozat: PhD Egyéb szakmai aktivitások, társasági tagságok: Közlemények, egyetemi jegyzetek, könyvek, könyvfejezetek: 80, tudományos elõadások száma kb. 150 A PTE Általános Orvosi Karán oktató (magyar és angol nyelvû hallgatók részére) Vendégoktató a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetemen (Szeged) Az ESAC (European Surveillance of Antibiotic Consumption: Az Európai Antibiotikum Felhasználás Felmérése) Project hazai megbízottja Az országos Antibiotikum Bizottság Elnöke A Magyar Infektológiai Társaság Elnöke A New York Academy of Sciences (New York-i Tudományos Akadémia) tagja Az Európai Infektológiai Társaság vezetõségi tagja Az Európai Szakorvosok Szövetsége, Infektológiai Szekciójának vezetõségi tagja Egyéb, múltbeli társadalmi aktivitások: Országgyûlési képviselõ, Szekszárd, 1. Választókörzet, egyéni jelölt: Az Európa Tanács delegáció tagja Az Egészségügyi és Szociális albizottság tagja A Politikai albizottság tagja A Nem-Tagországok albizottságának tagja A Honvédelmi Bizottság tagja Több Interparlamentális Úniós Társaság elnöke (IPU): Magyar-Thaiföldi Magyar-Dél-Koreai Magyar Dél-Afrikai Részt vett az Öbölháborúban (SzaudArábia, Dhahran 1991 január május 29.) Utolsó rendfokozata: alezredes Választási megfigyelõ az elsõ kambodzsai választásokon: 1993 Május-június A Magyar Köztársaság Csillagrendjének kitüntetettje Nyelvtudás: angol (tárgyalási szint), francia (társalgási szint) Interjú Dr. Ternák Gábor polgármester-jelölttel Sokak számára talán meglepõ volt, hogy a Fidesz és az MDF más polgári erõkkel együtt Önt indította polgármester-jelöltként. Hiszen elsõsorban orvosi körökben örvend nagy ismertségnek és megbecsülésnek. Valóban orvosi pályán dolgozom immár három évtizede, ám a rendszerváltozás táján a politika szele is megérintett. Szekszárdon választottak be az elsõ szabad Országgyûlésbe, ahol igen tanulságos éveket töltöttem, ha úgy tetszik, alapos képzést kaptam politikából. Az orvosi tudományok és a politika terén is rendkívül érdekes és hasznos élettapasztalatokat szerezhettem külföldi kiküldetéseim során, orvosként dolgoztam a hetvenes években Afrikában, késõbb Laoszban, majd az Öböl-háború idején Szaúd-Arábiában, voltam választási megfigyelõ Kambodzsában. Azt hiszem, ezek a tapasztalatok olyan széles látókört adnak az embernek, amely semmivel sem pótolható. Ha már az elõbb szóba jött: hol helyezné el magát a politikai palettán? Gyerekkoromban a családom osztályidegennek számított, nehezen éltünk. Talán ebbõl is megérthetõ, hogy mindig fenntartással kezeltem a baloldali eszméket és fõképp azok gyakorlati megnyilvánulását tõl az MDF színeiben szerepeltem a parlamentben, majd a Magyar Demokrata Néppárt útjára léptem egy idõben. Mindezek ellenére nyugodtan mondhatom, hogy nem vagyok pártpolitikus. A polgári erõk független jelöltjeként indulok a választáson. A polgármesteri tisztségért folyó versengésben ez lehet hátrány és elõny is, bár szerintem jóval több lehetõséget hordoz magában. Elsõsorban pécsi lakos, pécsi polgár vagyok. Már ez jóval több mozgásteret biztosít számomra mentalitásban, gondolkodásmódban, mintha valamilyen pártszervezet katonája lennék. Másfelõl számomra a rendszerváltás óta nagyon bizarr dolog az önkormányzatok bizonyos kiszolgáltatottsága a központi hatalomnak, a kölcsönös pártszimpátiák illetve ellenszenvek által. Úgy gondolom, hogy egy független polgármester által vezetett város sokkal kifinomultabban, hatékonyabban, hitelesebben, nagyobb szakmaisággal tud lobbizni egy-egy kormányzati döntés érdekében. És bár Ön a bevezetõ kérdésben meglepõnek nevezte a jelölésemet, úgy érzem, az elmondottak alapján a lehetõ legjobb döntést hozta a Fidesz-MDF helyi szövetség, hogy nem egy pártpolitikust indít a választáson. Azt beszélik, esélytelen Toller Lászlóval szemben. Ez természetesen nem így van. Toller László kétségtelenül népszerû politikus, és azt is elismerem, hogy képességeihez és lehetõségeihez mérten megpróbált a lehetõ legtöbbet tenni a városért. Ennek vannak kézzelfogható eredményei. Meggyõzõdésem ugyanakkor, hogy ebben a városban ennél sokkal több lehetõség van. Hatékonyabb, frissebb városvezetésre van szükség, egyfajta lendületes menedzser-szemléletre. A langyos, lassú, halogató hozzáállás megváltozása nyomán egy-két év alatt hihetetlen fejlõdést lenne képes produkálni a város, az adottságai ugyanis sokszorosan megvannak hozzá. Nos, úgy érzem, ebben vagyunk jobbak a jelenlegi városvezetésnél, és azt tapasztalom, hogy ezt a pécsiek is mind jobban felismerik. Van még egy tényezõ, ami mellettünk szól: a stílus. Ezt most a lehetõ legszélesebb értelemben kell venni. A közéletben az emberek közötti értelmes párbeszéd, a megfontolt, higgadt érvelés, és a konszenzus híve vagyok. A kultúrában a valódi értékteremtés és bemutatás az elérendõ cél, de említhetném a szabadidõs lehetõségek, a sport, az egészségügy témakörét, ahol szintén szükség van stílus- és gondolkodásbeli változásokra. Úgy tudom, van más polgári jelölt is a polgármesteri székre. Egyeztettek? >> jó ha figyelünk 7

8 Nem tudok róla, de én is hallottam, hogy összefogás néven megalakult egy másik csoport. A baj ezzel csak az, hogy összefogás helyett ha jó szándékkal is de széthúzást eredményez a kezdeményezés. Mindenesetre sok sikert kívánok nekik, és polgármester-jelöltjüknek. Mit tenne Ön polgármesterként? Néhány kezdeményezésérol már hallhattunk, úgy tudom, városesztétikai és gazdasági okokból ellenzi például az ECE-beruházást, egyetemi klubbá alakíttatná a volt Apolló mozit Valóban, részletes elképzeléseim vannak sok konkrét üggyel kapcsolatban. Ezek közül is öt-hat igazán fontos dolgot szeretnék mihamarabb megvalósítani. A Kertvárosban szakorvosi rendelõt létesítenénk, igen nagy hiányosságot pótolva ezzel. Állandó Pécs Expót alakítunk ki a jelenlegi Fema-épület és környezetének felújításával. Az általános iskolákban bevezetjük az iskolatej-szolgáltatást. A környezõ falvakból való bejárás megkönnyítése érdekében meghosszabbítjuk a helyi buszjáratok vonalát. Olyan alapítványt hozunk létre, mely segíti a rászorultakat a drága gyógyszerek kiváltásában. Sajnálatos, hogy erre szükség van, de sürgõsen újra meg kell nyitni a kijózanító állomást. Milyen tervei vannak Pécs gazdaságának fellendítésére? Dinamikus gondolkodású, a gazdaságfejlesztésben már bizonyított szakemberek segítségét, munkáját fogom igénybe venni ahhoz, hogy új, környezetkímélõ technológiával dolgozó beruházásokat telepítsünk le Pécsett. Elõsegítjük külföldi cégek pécsi tanvállalkozásainak létrehozását, a helyi vállalkozók és szakmunkások speciális külföldi képzését. Ehhez szorosan kapcsolódik az oktatás kérdése: angol tannyelvû iskolát alapítunk a pécsiek és a külföldi munkavállalók gyerekeinek tanítására. A Pécsett letelepedõ neves professzorok számára egyetemi lakásokat építünk, elõsegítve a város szellemi fellendülését. És ha már a lakásokról van szó: lakásprogramokat indítunk fiatal házasok, idõsek, mozgássérültek és más, speciális helyzetû emberek számára. Családi házas lakóövezeteket, illetve lakóparkokat alakítunk ki, a városi parkerdõben viszont szigorúan megtiltjuk a további építkezéseket. Az üresen álló, elhanyagolt önkormányzati lakásokat felújítjuk és szociális lakásokként hasznosítjuk. Valamit kezdenünk kell az egyéb üres önkormányzati ingatlanokkal is, hiszen ezekben csak áll a pénz, a mozgósítható tõke. Nagyon számítok az idegenforgalomra, a Világörökség cím elnyerését a város egyelõre nem használta ki eléggé a turizmus fellendítésére, ezen feltétlenül változtatni akarok. Sokszor úgy érzem, hogy a testvérvárosi kapcsolatok sem mûködnek elég hatékonyan az idegenforgalom szempontjából. Hogyan lehet Pécs ismét a kultúra nyugat-magyarországi fõvárosa? Potenciálisan most is az, csak ki kellene használni a lehetõségeket. De elárulom, nemcsak regionális méretekben gondolkodom. Szeretném, ha bekapcsolódva a rendkívül sikeres európai mozgalomba Pécs 2006-ban az Európa Kulturális Fõvárosa címet viselhetné, más pályázó városokkal együtt. Persze szükség van infrastrukturális fejlesztésekre is: hangversenytermet, új színháztermet, konferenciaközpontot kell építeni, a pécsújhegyi volt erõmû és szénmosó területén izgalmas balettközpont mûködhetne. Új levéltárat alakítunk ki, a borzalmas állapotban lévõ mecseki állatkertet megszüntetjük és létrehozunk egy gyönyörû szafariparkot. Azért, hogy élhetõbb legyen a város, jobban odafigyelünk a környezetvédelemre. Parlagfû-irtási programot kezdeményezünk, és a köztisztaság megõrzése végett megszervezzük a polgárok nagyobb aktivitását. Kiterjesztjük a szennyvíz- és csatornahálózatot valamint csökkentjük a távfûtési költségeket. Mennyire van megelégedve a város közbiztonságával, min javítana? Mindig van javítani való. Mindenekelõtt megtalálnám a módját, hogy véglegesen, de humánusan eltávolítsuk a belvárosból a kéregetõket, hiszen a zaklatásuk olykor már nehezen elviselhetõ. Technikai és anyagi eszközök átadásával segítjük a rendõrség és a polgárõrség munkáját, sõt lehetõségeinkhez mérten lakásokat is biztosítunk majd a hivatásos rendõröknek. És végül az örökzöld kérdések: magasház, Nádor, repülõtér Határozott, hatékonyan dolgozó, gyors reagálású embernek ismernek. Remélem, hogy e tulajdonságaimat itt tudom a leggyorsabban kamatoztatni. Úgy vélem, a magasházat nem elég szerkezetileg megerõsíteni, a felújítást is el kell végeznünk a korábbi tervek alapján, hiszen csak így van esély arra, hogy az elkerülhetetlen beruházásnak legalább egy része megtérüljön. A Nádor felújítását haladéktalanul meg kell kezdeni, esetleg önkormányzati tulajdonba vétellel, mert a jelenlegi tulajdonosnak ez szemmel láthatóan nem sürgõs. A repülõtéri beruházást felgyorsítanám, esetleg koncesszióba adással. Elõdeimmel ellentétben nem szeretnék évekig ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Forrás: Ecce homo: íme az ember, Dr. Ternák Gábor, aki polgármesterré választása esetén népszavazást kezdeményezne a Pécs belvárosában épülõ, mintegy 50 ezer négyzetméteres ECE bevásárlóközpont építésének felülvizsgálatára. A pécsi jobboldal jelöltje nemrég közölte, hogy a választópolgárok véleményét szeretné kikérni a gigászi üzletház felépítésének kapcsán, mert szerinte a 20 milliárd forintos beruházás negatívan befolyásolja majd a belvárosi boltok üzletmenetét, és a városképet is rontja. Úgy tûnik, hogy idén õsszel megkezdõdik a német tõkébõl finanszírozott pécsi mega-beruházás, az ECE bevásárlóközpont felépítése. Az ügy kapcsán több környezetvédõ aggodalmának adott hangot, ezért vizsgálatok is indultak. A másodfokú környezetvédelmi hatóság meg is semmisítette a Dél-dunántúli Környezetvédelmi ECCE ECE Felügyelõség által kiadott környezetvédelmi engedélyt, ám ezt a nyáron ismét kiadta az illetékes, így elhárult az akadály az építkezés elõl. A hét hektáros területen összesen 50 ezer négyzetméternyi üzletet szeretnének építeni, amelynek 70%-át már elõre ki is adta a beruházó különbözõ kereskedõknek, vállalkozóknak. A 80 millió Euro összköltségû munkálatok a Sopianae-csarnok lerombolása után várhatóan meg is indulnak, így a tervek szerint 2004-ben már át is adják a hatalmas épületkomplexumot. A kivitelezõ egyébként korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte a hatalmas bevásárlóközpont nem fogja jelentõsen csökkenteni a belvárosi boltok forgalmát, ugyanis az ECE várhatóan rengeteg embert vonz majd a központba, így más üzletek is profitálhatnak az új plaza megnyitásából. Dr. Ternák Gábor, aki az októberi önkormányzati választásokon a jobboldal polgármester-jelöltje lesz, néhány napja az üggyel kapcsolatban bejelentést tett. Kijelentette, hogy megválasztása esetén népszavazást kezdeményez azért, hogy a pécsi polgárok eldönthessék: szükségük van-e a hatalmas üzletközpontra. A polgári jelölt azzal indokolta döntését, hogy a részben világörökség részét képezõ pécsi óváros tõszomszédságába tervezték a beruházást, ami a városképet eltorzítja. Éppen ezért a legilletékesebbek, a pécsi polgárok hivatottak eldönteni, hogy szeretnék-e az épületkomplexumot, vagy nem. Az építkezéssel kapcsolatos döntés elott azonban arról kell dönteniük a választópolgárnak, hogy akarják-e Dr. Ternák Gábort Polgármesternek... Fodor István 8 jó ha figyelünk

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült:. augusztus A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. augusztusában

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Úton és útközben az orvosegyetemek tapasztalatai a külföldi betegek ellátásában. Gál János általános és klinikai rektorhelyettes Semmelweis Egyetem

Úton és útközben az orvosegyetemek tapasztalatai a külföldi betegek ellátásában. Gál János általános és klinikai rektorhelyettes Semmelweis Egyetem Úton és útközben az orvosegyetemek tapasztalatai a külföldi betegek ellátásában Gál János általános és klinikai rektorhelyettes Semmelweis Egyetem Egészségturizmus - fogalma: olyan turizmusforma, melynek

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

ELŐZETES ADATOK A SZEGEDEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSBÓL

ELŐZETES ADATOK A SZEGEDEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSBÓL ELŐZETES ADATOK A SZEGEDEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSBÓL SZONDA IPSOS 2005. május Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a kérdésekre kapott válaszok százalékos megoszlását, illetve

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATÁ AK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91..(1) bekezdésében előírt kötelezettség, hogy az önkormányzat elkészítse gazdasági

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Emlékeztető A 4-es metró Kelenföldi pályaudvari állomása és folytatása nyugati irányban című tanácskozásról

Emlékeztető A 4-es metró Kelenföldi pályaudvari állomása és folytatása nyugati irányban című tanácskozásról Emlékeztető A 4-es metró Kelenföldi pályaudvari állomása és folytatása nyugati irányban című tanácskozásról A tanácskozásra 2004. szeptember 7-én került sor a XI. kerületi Polgármesteri Hivatalban a Levegő

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

J e g y zőkönyv IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.)

J e g y zőkönyv IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.) IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának informatikai és távközlési albizottsága 2011. november 15-én, kedden, 8 óra 7 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT

MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT LEVEGÔ MUNKACSOPORT, 2006 AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT MIT VÁRUNK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 2006 ÉS 2010 KÖZÖTT? 2 AJÁNLÁSOK BUDAPESTÉRT 2006

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről

1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2009. december 16-án tartott üléséről 1) 52/2009. (XII. 16.) új háziorvosi körzetbe jelentkező háziorvosokról, ill. egyéb egészségügyi tárgyú kérdésekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

I/4. A különböző hírforrások közül Ön honnan szerzi az információkat a képviselő-testület és a városháza munkájáról? g) Egyéb források:

I/4. A különböző hírforrások közül Ön honnan szerzi az információkat a képviselő-testület és a városháza munkájáról? g) Egyéb források: NYITOTT KÉRDÉSEK TISZAÚJVÁROS / ÖNKORMÁNYZATI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 2009 2 I/4. A különböző hírforrások közül Ön honnan szerzi az információkat a képviselő-testület és a városháza munkájáról? g) Egyéb források:

Részletesebben

Épül az új kórházi szárny

Épül az új kórházi szárny 1 / 5 2015.03.01. 7:26 Címlap Helyi Technológia Életmód Baranya Belföldi hírek Nagyvilág Gazdaság Fotóalbum Mikroszkóp 2015. március 01. vasárnap, Aladár, Álmos napja 4 C Keresés a hírek között EUR 302.93

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19 1 A Magyar Országgyűlés Sajtószolgálata SAJTÓSZEMLE FODOR GÁBOR MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSA A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN (A hírügynökségek, napilapok, elektronikus média alapján) 2007. április

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Hungary ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Hungary FL08 European Youth HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett neme Férfi Nő D Hány éves

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Az összefogás a siker kulcsa

Az összefogás a siker kulcsa Az összefogás a siker kulcsa Az elmúlt időszakban különösen sokat hallhattak, olvashattak az előző évek eredményeiről, mégsem mehetünk el szó nélkül ezek mellett, mégpedig több okból sem. Egyrészt mind

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Bevezetés - előzmények

Bevezetés - előzmények Az Internet szerepe a megújuló energiaforrások elterjesztésében Baros Zoltán 1 és Németh Sarolta 2 1 Debreceni Egyetem Meteorológia Tanszék 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf.. 13. e-mail: zbaros@delfin.unideb.hu

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK MNT Nukleáris Technikai Szimpózium 2016. december 8-9. ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Jakab Albert csoportvezető RTO Üzemellenőrzési Csoport Előzmények Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület, ügyvezető elnök EU-források felhasználása az energia hatékony lakásberuházásoknál a 2014-2020 közötti időszakban

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben