A TARTALOMBÓL: Az olvasóhoz... 2 Polgármesteri program... 2 Más stílust szeretnék... 7 Ecce ECE... 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TARTALOMBÓL: Az olvasóhoz... 2 Polgármesteri program... 2 Más stílust szeretnék... 7 Ecce ECE... 8"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: Az olvasóhoz Polgármesteri program Más stílust szeretnék Ecce ECE Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap változó példányszámban jelenik meg, azokban az idõpontokban, amikor az egyszemélyes szerkesztõbizottság úgy véli meg kell jelennie. A lap elektronikus formában ingyenesen is igényelhetõ, a címen. Az észrevételeket, kritikákat és véleményeket is erre a címre küldjék. 1

2 Hölgyeim és Uraim! Talán egy kissé meglepõdik a Tisztelt Olvasó, amikor a címlapon a hatodik szám felirat virít, hiszen a 6. szám kevéssel ezelõtt érkezett meg Önökhöz villanypostafiókjukba. Az újság címlapjáról is azonnal szembetûnik, hogy a 6. és a hatodik között nagy különbség van. Az elõzõ számban néhány rövid gondolat erejéig a szocialista nagyváros öntudatos polgára mondta el véleményét a kialakult helyzetrõl és a városban eddig történt eseményekrõl. A mostani szám ha úgy tetszik az érem másik oldalát mutatja meg. Nem szükségszerû, hogy a polgármester és a városvezetés mindenen és mindenkin átgázolva, sokszor a lakosság ellenében vigye elõre a település ügyes-bajos dolgait, lehet másképpen is irányítani egy várost. A fõvárosban Schmitt Pál esetében is láthatjuk, hogy a baloldal nem tud mit kezdeni az olyan hiteles, sikeres és népszerûségnek örvendõ emberekkel, akik a szakmapolitikát tûzik ki zászlajukra, nem érintettek a nagypolitika által és nem vevõk a politikai hecckampányok negatív kirohanásaira, sárdobálásaira és mocskolódásaira. Éppen ezért jelent veszélyt Mediterrán Moszkva szocialista helytartójára a polgári oldal által támogatott Dr. Ternák Gábor, akinek eddigi kalandos életútja és elért sikerei bizonyítják azt, hogy mennyire hasznos, ha friss szellemiség, új ötletek, külföldi tapasztalatok hasznosulnak egy-egy városban. Itt Pécsett és azt hiszem a székes fõvárosban is sokan vannak, akik egyáltalán nem bánnák, ha a változás friss szele söpörne végig az utcákon. A magunk mögött hagyott tizenkét esztendõ elteltével talán Kádár népe is akik még szép számmal itt vannak rájönnek arra, hogy itt az ideje elkezdeni dolgozni. Piacgazdaságban ingyen ebéd nincs, azt valakinek ki kell fizetni. Még akkor is, ha ezt tavasszal a nagy igyekezetben a szocialisták és külön kódjellel (D-209) rendelkezõ miniszterelnöke nem is közölte velük a nagy EUfóriás hangulatban. Most is csak azt tudom tanácsolni mindenkinek azoknak is akik nem ennek a gyönyörû városnak a lakói olvassák el a lapot, mert kiviláglik belõle, hogy a jobboldal és baloldal jelöltje között ahogy mondani szokták, zongorázni lehet a különbséget. Hozzáállásban, mentalitásban, értékrendekben, fontossági sorrendek felállításában mind-mind olyan messze esik egymástól a magát néha útszéli megnyilatkozásokra ragadtató jelenlegi szocialista városvezetõ és a polgári oldal által támogatott jelölt, mint Makó Jeruzsálemtõl. Mindenféle szószaporítás helyett jó olvasást kívánok mindenkinek és kérem ajánlják a most már az Internetrõl (www.tar.hu/jhf oldalról) letölthetõ lapot nyugodt szívvel másoknak is. LAYOUT Mottó: Az élet veszélyes vállalkozás, még senki nem élte túl Demokratikus hatalomgyakorlás Pécs a demokrácia városa Paritásos hatalommegosztás a választáson elért eredmények alapján A közgyûlési demokratikus eszközök kiteljesítése, napirend elõtti szólás visszaállítása, a jelenleg elhatalmasodott politikai kulturálatlanság felszámolása Polgármesteri tanácsadó testület felállítása, melyben helyet kapnak a civil szféra reprezentánsai 2. Gazdaságfejlesztés További külföldi cégek idetelepítése különös tekintettel az új környezetkímélõ technológiákra (informatika, computer technológia, biotechnológia) A város hagyományainak megfelelõ magas minõségû kézmûipari háttér fejlesztése (porcelán, kesztyû stb.) Vállalkozók célirányú speciális képzése. Pénzügyi alap teremtése vállalkozók nyugateurópai és északamerikai tanulmányútjaihoz. Külföldi vállalkozások pécsi tanvállalkozásainak elõsegítése 3. Munkanélküliség, munkaerõ-képzés Szakmunkás-képzés területén az európai követelményeknek megfelelõ szintû képzés kialakítása (pl. Hanns Seidel Projekt), fiatal szakmunkástanulók nyugateurópai és északeurópai tanulmányútjainak támogatása Fiatal diplomások számára álláshelyek biztosítása (ld. 2. Pont) Közmunka-programok indítása 4. Oktatás, iskolaügyek Szakmunkásképzés (ld. 3. Pont), illetve a szakképzés területén a helyi lehetõségek fokozottabb kihasználása (PTE Muszaki Kar) Angol tannyelvû iskola alapítása (helyi lakosok és a külföldi munkavállalók gyermekei számára) Iskolák célszerûtlen bezárásának, összevonásának megszüntetése Az egyetemi tanerõ fokozottabb bevonása a város fejlesztésébe Egyetemi lakások építése a Pécsett letelepedõ egyetemi tanárok számára 5. Egészségügy és szociálpolitika Szakrendelõ Kertvárosban Pécsbányatelepi Kórház szociális otthonná történõ visszaalakítása Iskolatej 2 jó ha figyelünk

3 Munkácsy Mihály utcai rendelõintézet teljes felújítása Városi gyógyszeralapítvány nyugdíjasok és rászorulók részére Városi egészségügyi intézmények pénzügyi támogatásának visszaállítása Kijózanítóállomás visszaállítása 6. Lakásügyek Lakásprogramok indítása speciális helyzetû emberek (fiatal házasok, idosek, mozgássérültek, stb.) számára Családiházas, kertvárosias lakóövezetek kialakítása parcellázások, közmûvesített telkek létrehozásával További lakóparkok kialakításának támogatása Piaci alapú bérlakások építése A városi parkerdõ területén újabb építkezési területek kialakításának tiltása A Magaslati út vonala fölötti területen társasház-építés megtiltása, a családiházas építkezés támogatása Az üresen álló, elhanyagolt, önkormányzati lakások felújítása és szociális lakásként történõ felhasználása Az önkormányzati tulajdonban levõ üres ingatlanok hasznositása 7. Sport A Budapesten mûködõ holland futballiskola mintájára gyermek futballiskola létrehozása valamelyik nagy nyugateurópai klub támogatásával A sport teljesítményorientált támogatása Fiatal tehetségek támogatása 8. Kultúra A kulturális infrastruktúra bõvítése. Hangversenyterem, új színházterem, konferenciaterem, balettközpont a pécsujhegyi területen (a volt erõmû és a szénmosó épületeinek felhasználásával). Pécs kulturális spektrumának bõvítése Pécs megcélozza, hogy 2006-ban Európa kulturális fovárosa legyen Városi levéltár kialakítása Állatkert megszüntetése, safari park létrehozása 9. Környezetvédelem A természetes energiaforrások fejlesztésének és használatának elterjesztése Környezetkímélõ ipari beruházások támogatása Parlagfû irtási program beindítása Mozgalom a tiszta Pécsért társadalmi aktivitás megszervezése Mecseki parkerdõ megóvása Fásítás, parkosítás Tájsebek regenerálása (meddõhányók, bányák) 10. Közlekedés, infrastruktúra Városi buszjáratok vonalának meghosszabbítása az agglomerációba Városrészeket összekötõ buszkörjáratok Elõvárosi vasúti közlekedés kialakítása Elkerülõ út továbbépítése Szennyvíz- és csatornahálózat újabb ütemeinek megvalósítása A távfûtési költségek csökkentése 11. Közbiztonság Az önkormányzat anyagi-technikai eszközök átadásával segíti a rendõrség munkáját Önkormányzati lakások biztosítása a rendõrségi alkalmazottaknak (hivatásos állomány) Technikai segítség nyújtása a polgárõrségnek 12. Idegenforgalom A testvérvárosi kapcsolatok lehetõséget teremtenek arra, hogy Pécs idegenforgalmi látványosságait ezekben a városokban fokozottabban reklámozzuk, esetleg pécsi utazási iroda létesüljön Pécs Európában is egyedülálló turisztikai látványosságokkal rendelkezik, melyet a jelenleginél jobban kell reklámozni A Fema épületének és környezetének felhasználásával ki kell alakítani a Pécsi Expo területét Nádor szálló azonnali rekonstrukciója Szálláshelyek, információs rendszer bõvítése Idegenforgalmi látványosságok telepítése vállalkozói tõke bevonásával (tüskésréti szabadidõ-park, csónakázótó, vízi vidámpark/aquapark) A belvárosi hagyományos üzletek megtartásához, újak betelepítéséhez megfelelõ támogatási rendszer kidolgozása. 13. Kisebbségvédelem Kisebbségi önkormányzatok szerepének növelése Kisebbségi kulturális programok támogatása Az anyaországgal való kapcsolatok elõsegítése Roma tehetséggondozó program indítása a Gandhi gimnázium bevonásával 14. A város és a benne lakó emberek érdekeit sértõ programokkal szembeni fellépés A Czinderi-tömbben folyó ECE-beruházás teljeskörû felülvizsgálata (kereskedõk érdeke, belvárosi környezeti károk csökkentése, sétálóutcák minõségének megõrzése) A tervezett Budai Kapu bevásárlóközpont programjának felülvizsgálata Az emberek mindennapi életét közvetlenül érintõ nagyobb horderejû ügyekben az emberek bevonása a döntéshozatal folyamatába, a városi demokratikus vitázás és döntéshozatali procedúrák kialakítása (pl. a Krishna központ helyének kijelölése) Az önkormányzati cégek pártbizományként történõ mûködtetésének megszüntetése (Pécsi Tömegközlekedési Rt, Pécsi Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Rt.) A választási gyõztes mindent visz elvének megszüntetése 15. Sürgõs döntést igényel: A magas ház problémájának megoldása: a megerõsítést követõen a korábbi külföldi beruházó elképzelései szerint (irodák és luxuslakások kialakítása) fel kell újítani, mert így lehetõség van arra, hogy az elkerülhetetlen beruházásból valamennyi pénz bejöjjön A Nádor szálló felújításának megkezdése, esetleg önkormányzati tulajdonba vétele, mivel a jelenlegi tulajdonosnak ez szemlátomást nem sürgõs A repülõtéri beruházást fel kell gyorsítani, mivel ennek stratégiai jelentõsége van. Meg kell vizsgálni annak a lehetõségét, hogy a repülõtér építését esetleg koncesszióba adással gyorsabban lehetne megvalósítani MIÉRT?! Talán már van három hete, hogy egy fideszes, önkormányzati képviselõ barátom, aki beszélgetés közben, amelyben éppen nem politikáról volt szó, megkérdezte, hogy nem akarok-e pécsi polgármester lenni. Elõször szent meggyõzõdésem volt, hogy viccel, de láttam rajta, hogy komolyan kérdezi. Nem volt világos, hogy miért éppen rám gondoltak, hiszen amióta nem vagyok MDF-es országgyûlési képviselõ (1994), már nem veszek részt az aktív politizálásban. Politizálni, barátok, ismerõsök között természetesen szoktam. A politikai véleményem gyakorlatilag nem változott a nyolcvanas évek vége óta és csak idõnkét döbbent meg néhány, magát politikusnak nevezõ ember színeváltozása. Próbáltam azért érdeklõdni, hogy miért jutottam eszükbe, hiszen Pécsett több, sokkal ismertebb ember áll ezen az oldalon, de a barátom elsorolta, hogy ki mindenkivel tárgyaltak, volt, aki hetekig lebegtette a választ és még most sem teljesen biztos, hogy visszalépett, de valószínû. Az elsõ reakcióm az volt, hogy bár ennek az ajánlatnak van ugyan egy kicsit olyan bukéja, hogy ha ló nincs, a szamár is jó, de lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy kitartó, szívós szamárra van szükség, aki képes nagy terheket is a hátán vinni, ezért azt mondtam, rendben van, de bizonyos egyszerû feltételeim vannak. Neveze- >> jó ha figyelünk 3

4 tesen az, hogy mivel nekem éltetõ elemem a beteggyógyítás, szeretnék annak utánajárni, hogy bizonyos részeit gyakorolhatom-e, vagy nem, abban az esetben, ha sikeres lesz a kampány. A válasz megnyugtató volt. A felkérést mindenképpen nagy megtiszteltetésnek tartottam. Aki ismer, tudja, hogy eddig meglehetõsen sûrû volt az életem, megkeményítettek azok a helyzetek, amelyeket átéltem, és amelyeknek a veszélyességét néha csak utólag tudtam meg. A trópusokon munkával eltöltött hat év, melynek során teljesen más világokat ismerhettem meg, kitartásra, toleranciára, ugyanakkor keménységre tanítottak, és a fertõzéses eredetû illetve trópusi betegségek orvosaként átérezhettem azoknak a szerencsétlen és nagyon kiszolgáltatott embereknek a szenvedéseit, akiken segíteni próbáltam. A Sivatagi Vihar hadmûveletben az a megtiszteltetés ért, hogy a magyar honvédség egyenruháját viselhettem egy olyan háborúban, ahonnét magyar alakulat gyõztesen térhetett haza, Mátyás király óta elõször. Azt hiszem a legfontosabb motivációm az volt, hogy nem futok el a kihívások elöl. Az ügyet, mely nem áll nagyon jól, különösen Pécsett, fel kell vállalni. Néhányan, óva intettek attól, hogy belemenjek a választási harcba, mondván, hogy itt már úgyis el van dõlve minden, csak látszat ez az egész választósdi, hiszen a nagyon erõs ember tarolni fog. Erre azt válaszoltam, hogy ha a rendszerváltozáshoz ilyen kishitûen álltunk volna hozzá, még mindig a szocializmust építenénk. Pécsen, mint egy hajdanvolt szocialista városban, még mindig a létezõ szocializmus szelleme kísért, itt sokkal jobban, mint az ország más részein. A szocializmus, ahol létezett, úgy muködött, mint a tv-ben a népszerû Kész átverés show. A különbség csak annyi volt, hogy a tv-mûsorban, ha a szerencsétlen áldozat már végképp a béketûrés határára jutott, mindig jött fekete parókában egy borzas ember, aki hozott egy pezsgõt és megnyugtatta az áldozatot. A szocializmusban, amikor véget ért, nem jött senki illetékes elvtárs, aki bemerte volna vallani, mint 1956-ban, hogy az egész egy folyamatos átverés volt és ugyanúgy, mint 56 elõtt, minden hullámhosszon folyt a hazudozás. A szerencsétlen nyugdíjas nem értette, hogy hova lett az olcsó kenyér és tej, a gazda nem értette, hogy miért nem vették át tõle a disznókat, a szocialista nagyüzemek munkásai nem értették, hogy miért zárták be a gyárakat. Õk csak az egészbõl annyit érzékeltek, hogy jött valami rendszerváltozási izé, hogy már sok mindenféle párt van, a parlamentben ezek egymást szidják, ahelyett, hogy megszavazták volna a következõ, esedékes ötéves tervet és mindenki mehetett volna haza. Számukra minden rosszabb lett és nekik nem volt nehéz azt bemesélni, már megint, hogy bezzeg az elvtársak idején milyen jól mentek a dolgok, most meg mindenütt összevisszaság látszik. A szocializmus címû showmûsorban nem merték bevallani, hogy a magyar emberek által érzett gulyáskommunizmusban a számlát a nyugati elvtársak fizetik és ameddig abból fussa, addig fennmarad a szocializmus és utána már csak az összeomlás jön. Ezért volt, hogy 1989-ben, 90-ben az elvtársak bárkinek átadták volna a hatalmat, még egy ayatollahnak is, hogy a balhét ne nekik kelljen elvinni (na nehogy má.!). Jelenleg az élcsapat, akik merõ véletlenségbõl kísértetiesen hasonlítanak azokhoz, akik a szocializmusból a kommunizmusba átvezetõ utat hirdették, mint egyetlen üdvözítõ lehetõséget, a legutóbbi választások idején mindent megígértek, ami lehetséges volt és mindenkinek, az ingyenes tankönyvektol az ingyenes szívgyógyszerekig. A választók ismételten bevették a szemfényvesztést! Természetesen nem szabad szemet hunyni a korábbi kormány számos hibája felett sem. Sok politikusból egyszerûen hiányzott a ráruházott hatalommal és felelõsséggel kapcsolatos alázat. Úgy vélték, hogy most aztán mienk a hatalom mindhalálig. Ez a magatartás gyakran visszatetszést keltõ cselekedetekben nyilvánult meg, elriasztva azokat is, akik odahúztak. Számos felesleges konfrontáció történt, olyanok, amelyekrõl lehetett tudni, hogy csak az ellenfelek számát szaporítják. Sok rossz személyi döntés is volt és ezek a pozícióba került emberek csak a saját hasznukat lesték, vagy egyszerûen alkalmatlanok voltak a feladatok elvégzésére. Egész ágazatokat fordított maga ellen a korábbi kormány, akik a megelõzõ ciklusban rájuk szavaztak. Ide tartozik az egészségügy is. Meggyõzõdésem, hogy õszinte kritika nélkül nem lehet megújulni és csak egy megújított jobboldali politizálás lehet hatékony. Amikor a megtisztelõ jelölést elfogadva leültünk beszélgetni a jelölõ pártokkal, szervezetekkel, mindenki elõtt világossá tettem, hogy bár már nem vagyok sehol párttag, a független jelölt kifejezés nem jelent egy a virtuális középpontban álló politikust, mert senki nem lehet független saját véleményétol és korábbi pályafutásától. Számomra a politikai etalon a sokat mocskolt Antall József, akit most már tíz körömmel kaparnának ki a sírjából jobb oldalon és baloldalon egyaránt, mert azt a politikai kultúrát, amit õ testesített meg, még semelyik oldal sem tudta felmutatni. Szeretném azt a kiegyensúlyozott, higgadt, a megfelelõ, az ország érdekeit szolgáló szükséges kompromisszumokat meghozni képes, de ugyanakkor szilárd politizálást folytatni, amit akkor tõle tanulhattunk valamennyien, akik az elsõ ciklusban, politizálással foglalkoztunk. Tehát nem fogok pártkatonaként viselkedni és elsõsorban a kiegyensúlyozott, az ellenfelet nem lebecsülõ és lekicsinylõ politizálást szeretnék megvalósítani az önkormányzatban. Nem arra kell törekedni, országos szinten sem, hogy egy demokratikus választáson hatalomra kerülõ párt még a levegõt is igyekezzen elszívni a másik elöl, vagy igyekezzen elharapni a másik torkát. Vigyázzunk, mert még sikerül és akkor az ország, vagy bármelyik kisebb közösség látja kárát. Tehát ez az alapállásom és ezért vállaltam a megmérettetést! MILYEN LEGYEN PÉCS? Egy-egy városnak nem csak házai, mûemlékei, idegenforgalmi látványosságai, terei, parkjai vannak, hanem hangulata, íze, lüktetése, lakóinak öntudatos büszkesége is van, akik magukban hordozzák mindazt, amitõl Pécs, az Pécs. Ha az itt lakó már nem érzi jól magát, rossz a hangulata, akkor elmenekül, frusztrálódik, egyáltalán nem biztos, hogy a sörsátrak és borutak visszatérésre, maradásra fogják bírni. Egy polgármester-jelölti program csak akkor szolgálhatja hatékonyan a város és az itt lakók érdekeit, ha különös figyelmet fordít arra, hogy a pécsi polgár, pártállástól függetlenül, jól érezze magát Pécsett. Sajnos nem csak az ország, hanem Pécs város közélete, és a hétköznapjai is átpolitizáltak, és az egymásnak feszülõ politikainak látszó indulatok mögött gyakran pitiáner üzleti érdekek, összefonódások állnak, melyeknek semmi köze nincs a városhoz. Elég csak arra gondolni, hogy a város közepére tervezett bevásárlóközpont nem csak hatalmas tömegével fog rátelepedni a városközpontra, 4 jó ha figyelünk

5 hanem mérnököktõl hallottam, hogy ez a hatalmas betonkolosszus esetleg visszaduzzaszthatja a felszín alatti vizeket és a város más területein beláthatatlan következményei lehetnek. Az már csak mellékes szövõdmény lenne, hogy tovább rontana a pécsi kiskereskedõk és kisiparosok helyzetén. Kinek az érdekeit szolgálja akkor ez a beruházás a beruházón kívül? Miért kell a pécsi polgárt ennyire tudatlannak tartani? Véleményem szerint valami hasonló történhetett a parkolók kialakításával is, mert az állomástól az Ágoston térig az ott lakók jóformán a saját házuk elõtt is csak fizetés ellenében állhatnak meg. Ezektõl határozottan rossz hangulatunk lesz. Egy város élén, meggyõzõdésem szerint, nem állhat elkötelezett pártkatona, mert az nem képes hatékonyan dolgozni a város érdekeit szem elõtt tartva, hiszen elvárják tõle, hogy a régi szlogen szerint az ún. mi kutyánk kölyke alapelveknek megfelelõen cselekedjen. Tehát mindenkit, aki ott áll támogatni kell, minden lehetõséget le kell nyúlni, elfoglalni, mivel a hatalmi és anyagi mohóság végtelen. Ha valaki csak a bal szemével képes nézni és mindenrõl csak pártos véleménye van, és kicsinyes haszonszerzés, vagy bosszúállás motiválja, akkor az legfeljebb egy város párttitkára és nem a polgármestere lehet. A szocializmus így mûködött nem olyan régen. Pécsett, ha a városi önkormányzatban minden bizottsági elnökséget a többségi oldal politikai harcosai foglalnak el, egyszerû többségi szavazás eredményeként, akkor nem véletlenül adódnak olyan helyzetek, hogy egyes szakbizottságokat hozzá nem értõ pártkatona vezet. Ez egyébként mélységes politikai kultúrálatlanságra is vall, ezt én nem fogom követni. Hasonló cselekedet volt még a napirend elõtti megszólalási lehetõség megvonása is. Viszonylag kevés alkalmam volt arra, hogy a TV-ben az önkormányzati ülésekrõl történõ közvetítést nézzem, de számomra egyszerûen visszataszító volt az ellenfelet folyamatosan cikizõ, kigúnyoló és nevetség tárgyává degradáló ülésvezetés, melyet módom volt hallgatni. Természetesen ettõl a stílustól nem áll messze, az akkor még kormányon levõ pártra tett durva megjegyzés sem, mely országos hírre tett szert. Az önkormányzatban békét kell teremteni, mert ha túlságosan sok idõ és energia pocsékolódik el a politikai ellenfél sárba tiprására, akkor a város látja kárát. Ennek egyik legjobb módja lenne, ha a gyõztes oldal alpolgármesteri pozíciót kínálna a vesztes félnek. Legyen Pécs a demokrácia, a barátságosság, a jókedv városa. Ha Pécs a mediterrán hangulatok városa, akkor tényleg ilyen hangulatot kell teremteni, és nem csak egy szûk körnek. Ezért kis városközpontokat kell létrehozni a város különbözõ pontjain, ahol minden van, ami egy városközpontot jellemez, fõtér, bankok, üzletek, kávéházak. Legyen jó, felemelõ pécsinek lenni, pártállástól, iskolai végzettségtõl, kapcsolatrendszertõl függetlenül. Az elsõ a városban lakó emberek érdeke, és minden ezután következik. CÉL: AZ ÉLETMINÕSÉG JAVÍTÁSA Tizenkét évvel a rendszerváltás után és másfél évvel a remélt EU-csatlakozás elõtt eljött az ideje, hogy az emberek életének körülményeit javítsuk. A második világháború vége után éppen évvel kezdett Nyugat-Európában is az életszínvonal jelentõs mértékben javulni. A szabad életnek most már itt nálunk is mindenki számára élvezhetõ gyümölcsöket kell, hogy teremjen. Városunkban jelentõsen csökkenteni kell a munkanélküliséget, javítani kell az iskolák és az egészségügyi intézmények anyagi és infrastrukturális helyzetét, javítani kell a lakáskörülményeket, és különös figyelemmel kell az alacsonyabb jövedelmuek felé fordulnunk. A munkanélküliség csökkentésének egyik hatékony eszközének tartom, a Nyugaton már bevált továbbképzési programokat, melyeket Pécsett is szeretnék meghonosítani. A város szépítése és környezetünk lakhatóbbá tétele érdekében jelentõs közmunkaprogramokat kívánok indítani olyan tisztességes bérekért, amely nagyobb számú hosszabb ideje állás nélküli embertársunknak biztos megélhetési lehetõséget fog nyújtani. A szakmunkás-képzés területén tovább kívánom támogatni és kiterjeszteni a Páva Zsolt korábbi polgármester és a német Hanss Seidel Projekt által elindított európai szakmunkásképzést. Tervezem, hogy a legjobb szakmunkástanulóknak nyugat-európai és észak-amerikai tanulmányutat tegyek lehetõvé, hogy számukra is új perspektívák nyíljanak, melyekbõl városunknak is nagy nyeresége származhatna. A fiatal diplomásoknak pedig álláshelyeket kívánok teremteni, mert egyébként tovább fog tartani a diplomaszerzés utáni elvándorlás. Oktatási és tudományos programom keretében lehetoséget kívánok teremteni a Pécsi Tudományegyetem oktatóinak és kutatóinak, hogy aktívabban vegyenek részt a város fejlesztésében. Angol nyelvû iskolaközpontot kívánok alapítani a helyi gyermekek és a külföldi munkavállalók gyermekei számára, ahol minden tantárgy oktatása angol nyelven történne minden osztályban. Szeretném megakadályozni az iskolák célszerûtlen megszüntetését vagy összevonását. Elsõ szempontom az iskola környékén lakók véleménye és igényei lesznek, akiket mindenképpen szeretnék bevonni a döntéshozatalba. A közgazdasági számításoknak a város minden egyes polgárát kell, hogy szolgálják és nem csak egyes rétegeket. Egyetemi lakásépítési programot szeretnék indítani a Pécsett letelepedõ egyetemi tanárok és oktatók számára. Az egészségügy is nagy elmaradásokkal küzd, az orvosoknak sokszor az az érzése, mintha a várost nem érdekelnék betegei és idõsei. Pedig egy közösség, egy város és egy ország lakossága arról ismerszik meg, hogy hogyan bánik e két segítségre szoruló embercsoporttal. Nem véletlen, hogy a legfejlettebb és vágyakozással figyelt országok különös figyelmet szentelnek e csoportoknak. Miért ne tudnánk mi is kulturált, mindenki számára elfogadható egészségügyi intézményrendszert létrehozni? Melyek lennének az elsõ években a legfontosabb feladatok? Sürgetõ kérdésnek tartom, hogy a Kertvárosban, mely önmagában akkora, mint egy közepes város, szakorvosi rendelõ nyíljon. A volt Pécsbányatelepi Kórházat, melyet a kiürítése óta nem tudtak eladni, mivel az eddigi funkcióján kívül másra nem lehet alkalmazni, szociális otthonná kellene alakítani. A Munkácsy Mihály utcai rendelõintézet felújítását haladéktalanul meg kell kezdeni, illetve az épületet értékesíteni kell, melynek bevételébõl megvalósulhat a kertvárosi rendelõ. A város egészségügyi intézményeinek (járóbeteg ellátás) támogatását vissza kell állítani. A nyugdíjasok és a rászorulók részére városi gyógyszeralapítványt kellene létrehozni, amely az anyagilag rászorultaknak is biztosítani tudná a drágább gyógyszereket. A városi kijózanítóállomást is visszaállítanám, mert elviselhetetlen, hogy az agresszív részeg betegek észlelése és a szívbetegek, vagy más súlyos panaszokkal az ügyeletet felkeresõk ellátása, egy helyen történjen. Fontosnak tartom a városban az iskolatej akció bevezetését is. Speciális helyzetû emberek (mozgássérültek) számára lakásprogramokat indítanék, alkalmazkodva az esetleg felmerülõ speciális igényekhez (pl. mozgássérültek, nyugdíjasok esetén). Különösen fontosnak tartom, hogy az ún. panellakók népes táborának lehetõsége legyen, aki erre igényt tart, a kertes családi házba való költözésre. A városhoz tartozó területeken a panellakók számára olcsón elérhetõ közmûvesített telkeket szeretnék kialakítani. Folytatni kell sokkal gyorsabb ütemben a panelprogramot, az egyre jobban lepusztuló lakásállományt meg kell újítani. Támogatom ugyanakkor olyan lakóparkok kialakítását is, ahol más városokhoz hasonlóan magas színvonalú tágas lakások épülhetnének. A magaslati út vonala felett megtiltanám társas házak építését, kizárólag családi házas építkezést tennék lehetõvé. Az önkormányzat birtokában levõ ingatlanokat, melyek lakásnak használhatók, fel kell újítani, és szociális bérlakásként használni, esetleg olcsón értékesíteni. Fontosnak tartom azoknak az évek óta üresen álló ingatlanoknak a sorsát megoldani, melyek használat nélkül csak tovább rom- >> jó ha figyelünk 5

6 lanak. Az egyik ilyen intézmény a volt Apolló mozi épülete is, melyet nem lehet lakásnak átalakítani, de esetleg jól szolgálná egy egyetemi klub céljait és így az egyetemek, az egyetemisták kulturális aktivitása, programjai, bulijai céljára kiválóan megfelelne. A magas ház kérdését a lehetõ legrövidebb idõ alatt rendezni kell, nem lehet, hogy még évekig gondolkodjunk a megoldási lehetõségeken, mely természetesen sokba fog kerülni, de ezek a költségek az idõ múltával csak emelkedni fognak. Hasonlóképpen fontos a Nádor szálló felújítása is. Mindkét épület melybol az utóbbi a város büszkesége volt, mára a város szégyenévé vált. Elengedhetetlen, hogy az említett tranzakciók a legteljesebb nyilvánosság elõtt, átláthatóan történjenek és még véletlenül se merüljön fel a gyanúja annak, hogy a város valamelyik vezetõje egy-egy ilyen akció során látványosan meggazdagodott. Ha ilyen elõfordulna, azt haladéktalanul ki kell vizsgálni. ÉLETKÖRÜLMÉNYEINKKEL IS TÉRJÜNK VISSZA EURÓPÁBA Bár az életkörülmények sokat javultak az utóbbi években, további komoly erõfeszítésekre van szükség, hogy a városban lakó valamennyi ember érezhesse a javulást. A javulás olyan elemeire gondolok, mint a testmozgás és sport támogatása, a kultúra további fellendítése, a környezetvédelmi kérdések komolyanvétele és a városi tömegközlekedés emberibbé tétele. A sport és testmozgás fokozottabb támogatására van szükség, mégpedig két értelemben. Egyrészt további olyan új létesítményeket kell létrehozni, melyek a városban lakó emberek sportolási lehetoségeit javítják. Komoly fedett uszodára van szükség valamennyi kerületben. Haladéktalanul meg kell kezdeni a városrészenkénti uszoda- és tömegsport-létesítmények tervezését. A pécsi labdarúgás újbóli felvirágoztatására nem csapatokat kell nagy összegekért vásárolni, hanem hosszú távú nevelési programokat kell kialakítani. A hosszú távú és szervesülõ projekteknek több esélyük van a sikerre, mint a kapkodó, nagy pénzeket fölemészto megoldás-kísérleteknek. A Budapesten muködõ holland futballiskola mintájára gyermek fociiskola létrehozására teszek kísérletet, a lehetõségek szerint valamelyik nagy nyugateurópai klub támogatásával. Az élsport támogatásában bevezetem a teljesítményorientált rendszert és különös gondot fordítok a fiatal tehetségek támogatására. Pécs városa az ország egyik legjelentõsebb kulturális központja. Kulturális intézményeinek száma és minõsége azonban egy kisváros szintjének felel meg. Ezért a volt erõmû és a szénmosó épületeinek felhasználásával új hangverseny-, szinház- és konferenciatermet kívánok kialakítani, továbbá egy balettközpontot kívánok alapítani. Szeretném folytatni az elõdeim által megkezdett kulturális spektrumbõvítést, ennek jegyében szorgalmazni fogom, hogy Pécs 2006-ban megcélozza az Európa kulturális fõvárosa címet. Városi levéltárat kívánok kialakítani, hiszen még mindig nem megoldott a város történeti iratainak méltó tárolása, kezelése és a kutatók számára való zökkenõmentes hozzáférhetõsége. A mecseki kultúrparkban található állatkertet megszüntetném, ezzel valószínûleg jelentõsen javítanám a mecseki ivóvízkészlet minõségét. Az állatokat egy safariparkba telepíteném át. A környezetvédelem területén jelentõs erõfeszítések történtek az elmúlt években, ugyanakkor további fejlesztések szükségesek. Támogatni kívánom természetes energiaforrások feltárását, fejlesztését és használatuk elterjesztését. Környezetkímélõ iparágakat (biotechnológia, informatika) kívánok idehozni. A parlagfû irtását a környezetvédelem kiemelt kérdéseként fogom kezelni. Megszervezem a tiszta Pécsért mozgalmat, diákok és a város polgárainak bevonásával. Tovább folytatom a mecseki parkerdõ megóvását, ahol kell regenerálását. Fásításokat, parkosításokat fogok indítani és különös gondot fordítok a tájsebek (meddõhányók, bányák) regenerálására. A városi közlekedés fejlesztésében dícséretes eredmények születtek az utóbbi években. Megválasztásom esetén a városi buszjáratokat az itt lakó emberek megfogalmazott kívánságának megfelelõen meg kívánom hosszabbítani az úgynevezett agglomerációba. Helyijáratokkal lehessen elérni mindazokat az új lakóházas településeket, melyek az utóbbi évtizedben alakultak ki. Városrészeket összekötõ buszkörjáratokat kívánok indítani, amelyek biztosítanák, hogy a belváros elkerülésével, átszállás nélkül lehetne a városrészek között közlekedni. Az elõvárosi vasúti közlekedést is fejleszteni kívánom. A meglévõ sínek felhasználásával óránkénti ütemben helyi vonatokat járatnék a környék településeire. Az elkerülõ út továbbépítése mellett szorgalmaznám a Pécsre vezetõ autópálya mielõbbi kialakítását. Felgyorsítanám a szennyvíz- és csatornahálózat kiépítését. A város jelentõs összegekkel járulna hozzá az immár elviselhetetlenül nagy távfûtési költségekhez, ami által a távfûtés ára jelentõs mértékben csökkenne. Mindezeket az életminõség-javító intézkedéseket természetesen nem egyik napról a másikra lehetne elérni. Megválasztásom esetén azonnal hozzálátnék az ígéretek megvalósításához, és a projektek elokészítéséhez. Egy remélhetõleg dinamikusan fejlõdõ délmagyarországi nagyvárosnak új, vonzó életminõséget is kell nyújtania az itt lakók számára, hogy ne csak a hangzatos jelszavak szintjén, hanem valóban Európa jobbik felében tudhassák, tudhassuk magukat. Ott, ahova eredetileg is tartoztunk. Dr. Ternák Gábor, a polgári együttmûködés polgármesterjelöltje 6 jó ha figyelünk

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK

KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK 24. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2014. SZEPTEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP KIK KERÜLNEK A KÖZGYÛLÉSBE? MINDENT A VÁLASZTÁSRÓL BEMUTATKOZNAK A POLGÁRMESTERJELÖLTEK ÉS A KÉPVISELÔJELÖLTEK Kôszeg legnagyobb

Részletesebben

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást:

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: Metródöntés! ŐRMEZŐ KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY A kormány január 14-i ülésén véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami finanszírozásának

Részletesebben

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250

FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 FESTMÉNYVÁSÁR Helye: Szombathely, MMIK, Ady tér 5. Ideje: április 1., szombat 10.00 18.00-ig április 2., vasárnap 9.00 17.00-ig 50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg kedvezménnyel, kamatmentes

Részletesebben

JÁTÉK Nyerjen fürdőbelépőt a Déli Szóval! Kothencz János egyben tartja a szegedi családokat RAJTUNK RÖHÖGNEK A PESTIEK

JÁTÉK Nyerjen fürdőbelépőt a Déli Szóval! Kothencz János egyben tartja a szegedi családokat RAJTUNK RÖHÖGNEK A PESTIEK RAJTUNK RÖHÖGNEK A PESTIEK 5 Közel 1 milliárd forintot bukott Szeged a piros trolik beszerzésével. A korábbi SZKT-igazgató off-shore céggel pályázott. A Civil Városi Unió lerántja a leplet a beruházásról.

Részletesebben

Választ Szigetmonostor

Választ Szigetmonostor 2014. augusztus - szeptember XX. 8-9. Választ Szigetmonostor Polgármester- és képviselő jelöltek 2014. A Helyi Választási Bizottság által, a 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és

Részletesebben

Újpesti Napló. Nagy tervek Káposztásmegyeren CENTENÁRIUM NYÁRI SZÜNET LÉPCSŐHÁZI BORZALOM VÁROSHÁZI HÍREK

Újpesti Napló. Nagy tervek Káposztásmegyeren CENTENÁRIUM NYÁRI SZÜNET LÉPCSŐHÁZI BORZALOM VÁROSHÁZI HÍREK Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. július 6., I. évf., 11. szám hivatalos lapja Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu NYÁRI SZÜNET VÁROSHÁZI HÍREK

Részletesebben

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek.

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek. www.onkormanyzas.sk Tartalom Lesz reform! De mikor és milyen? Kassa megyében újra jó pozícióink vannak Ki kell kényszeríteni az együttműködést A megye déli járásainak felzárkóztatása a célunk Folytatjuk

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Jön vagy megy? Húsz évet nyert Újpest. Húsz évet

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

Folytatjuk az óbudai közösségépítést

Folytatjuk az óbudai közösségépítést Szeptember 21-én ünnepélyesen is átadták az Esernyőst, az Óbudai Kulturális Központ legújabb intézményét, mely a Fő téren várja naprakész kulturális és turisztikai ajánlásokkal az érdeklődőket. Az emberek

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A fiatalok álmodják mindig az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. Garas Dezső ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A Foglalkoztatás-Esélyegyenlőség-Versenyképesség

Részletesebben

Tanösvény a Vizafogón

Tanösvény a Vizafogón XX. ÉVFOLYAM 19. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2014. OKTÓBER 2. media13.hu naponta friss hírek Hírnök online a TV13 mûsorai A TV13 mûsorai már digitálisan is Voks 2014 Választás másfél hét múlva

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Véget ért a Wass Albert születésének századik évfordulója alkalmából hirdetett Emlékévprogramsorozat. XIX. ÉVF. 1 2. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. JANUÁR 28. WWW.UJBUDA.HU Az új

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. Tisztelt Olvasóink! F élidejéhez ért az idei nyár, volt már forró kánikula, trópusi eső, hidegfront, lehűlés, egyszóval minden, ami egy kis kontinentális

Részletesebben

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA

BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Ősszel is vár a Balaton 2. oldal A Sóvár hírei 15. oldal Szent Mihály-napi búcsú 16. oldal 2014. VI. szám Október VÁLASZTÁS BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA Megkezdődött a körforgalom

Részletesebben

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek

Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek Pilismaróti VÁLASZTÁSI Hírek A Helyi Választási Bizottság különkiadása 2006. szeptember Tisztelt Választópolgárok! Ismét választ az ország. A helyhatósági választással a helyi képviselőket, valamint az

Részletesebben

Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja

Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja Egy Jobbik Pécsért! Mert ez a város ennél sokkal többet érdemel! A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati választási programja Pécs 2010 Németh Zsolt országgyűlési képviselő köszöntője Tisztelt

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

Alkotásain keresztül közli gondolatait a világgal, minden installációja egy-egy

Alkotásain keresztül közli gondolatait a világgal, minden installációja egy-egy Alkotásain keresztül közli gondolatait a világgal, minden installációja egy-egy emléket idéz. Péger József kiállítása nemrég nyílt meg a Hangárban, ebből az alkalomból kérdeztük tőle: jó napot, mi újság?

Részletesebben

Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék

Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék A képviselők eskütételével május 16-án megalakult az új Országgyűlés. Elnökének ismét a szocialista Szili Katalint választották, az alelnöki posztot Áder János (Fidesz)

Részletesebben

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak!

Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! 2009. február 10. - 120 forint Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Egység, összefogás, bizalom, erre szavazott a város Kedves Nagymarosiak! Szívbõl köszönöm a bizalmat! Nagyon megtisztelõ

Részletesebben