Tartalomjegyzék I. Számviteli változások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék I. Számviteli változások"

Átírás

1 Tartalomjegyzék I. Számviteli változások 1. Jogszabályi alapok Az Áhsz ös változásai A mérlegtételeket érintő változások Tartós részesedések fogalmi és csoportosítási változásai A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok Pénzeszközök mérlegtagolása A Követelések mérlegsor alábontási kötelezettsége A Követelés jellegű egyéb sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások A Kötelezettségek mérlegsor alábontása Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet A költségvetési számvitelt érintő változások Egységes számlakeret és a számlarend Kötelező egyezőségek az Áhsz. 17. számú mellékletében Az NGM rendelet szerinti változások Az áthúzódó tételek rendezése A költségvetési év nyitásához kapcsolódó feladatok Az NGM rendeletben módosult gazdasági események könyvelési tételei A hibajavítás szabályai A költségvetési szervek számviteli szabályzatait érintő változások Számviteli politika Az eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata Pénzkezelési szabályzat Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat A számlarend

2 6. A gyakorlatban felmerült problémák és megoldásaik A szállítói számlák év végi elszámolási szabályai Határozatlan idejű kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos elszámolások A maradványok megállapítása és a tárgyévet követő igénybevétel szabályai Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások (eredményt növelő hatás) Passzív időbeli elhatárolások (eredményt csökkentő hatás) II. A számvitelt érintő, az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása 1. Az érintett jogszabályok Az Áht. és az Ávr. értelmező rendelkezéseinek változása Az Áht. szabályozási struktúrájának változása A tervezés, gazdálkodás és beszámolás alapvető szabályai, az államháztartás bevételei és kiadásai Költségvetési szervek alapítása, irányítása, felügyelete, átalakítása, megszüntetése Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása Előirányzat-átcsoportosítások az Országgyűlés és a Kormány hatáskörében A költségvetési szerv saját hatáskörében történő előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások Személyi juttatások, illetményszámfejtés A központi illetményszámfejtés feladatai A foglalkoztató adatszolgáltatási kötelezettségei A költségvetési támogatások A költségvetési támogatási jogviszony tartalma, a támogatói okirat és a támogatási szerződés A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának szabályai Beszámolás, visszakövetelés A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése Nyilvánosság Egyéb szabályok A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A kincstári ellenőrzés A törzskönyvi nyilvántartás III. Az adózáshoz kapcsolódó jogi szabályozás 1. A személyi jövedelemadó változásai Alapelvi változás

3 1.2. Fogalomváltozások A munkáltató fogalmának változása A bevétel fogalmának változása A kiküldetési rendelvény fogalmának változása A nyugdíjbiztosítás és a kiegészítő biztosítás fogalmának változása Az osztalék fogalma Az adókötelezettség napjának módosítása A külföldi pénznemben keletkezett bevételek és felmerült kiadások A külföldi előadóművészek adózása Az adóelőleg-nyilatkozatok Az összevonandó jövedelmet csökkentő tételek Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetés Az első házasok kedvezménye A családi kedvezmény A családi járulékkedvezmény A személyi kedvezmény Rendelkezés az adóról Az egészségpénztári és az önsegélyező pénztári befizetések Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések A pénztári kedvezmények korlátozása A nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) kedvezménye A nyugdíjbiztosítás kedvezménye Az adókedvezmények együttes korlátozása A béren kívüli juttatások A biztosítások adózása A kockázati biztosítások A haláleseti biztosítás A teljes életre szóló életbiztosítások (WL) adózásának változása A felelősségbiztosítás díjának adómentessége A munkáltatói lakáscélú támogatással kapcsolatos módosítás A szociális hozzájárulási adó változásai A szociális hozzáárulási adó felhasználása A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények Szocho kedvezmények részmunkaidős foglalkoztatás esetén A költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezés A magánszemély által fizetendő járulékok A korkedvezmény-biztosítási járulék Az egészségügyi szolgáltatási járulék Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás változása

4 7. Társadalombiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások A csecsemőgondozási díj (csed) A táppénz A nyugdíjbiztosítási ellátások Az öregségi nyugdíj megállapítása A kereset korlátozása A nyugdíj szüneteltetése a közszférában foglalkoztatás esetén A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás IV. Mellékletek 1. A számlatükör-változások összefoglalása a évre vonatkozóan Az egységes rovatrendben bekövetkezett változások Eredménykimutatás Gyakorló feladatok Bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok

5 I. Számviteli változások 1. Jogszabályi alapok A mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének keretében a számvitel témakörében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), valamint az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) évtől hatályos módosításait kell elsajátítaniuk a továbbképzésen résztvevőknek. Könyvünk ehhez kíván segítséget nyújtani. Természetesen a év végén bekövetkezett számviteli változásokról is szólunk. 2. Az Áhsz ös változásai Az Áhsz évtől bekövetkezett módosításait az tette szükségessé, hogy meg kellett teremteni az államháztartás számvitelének szabályozásával összefüggő egyes jogszabályok és más rendelkezések koherenciáját. A változásokat elsődlegesen az Áhsz.-ben elrendelt beszámolórészekhez kapcsolódóan, annak felépítését követve mutatjuk be A mérlegtételeket érintő változások Tartós részesedések fogalmi és csoportosítási változásai Az Áhsz. 11. (9) bekezdésében korábban meghatározott fogalomkör az új csoportosítási szempontoknak megfelelően változott. Eszerint a mérlegben a tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre ezen belül osztalékra, kamatra tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek el. A tartós részesedéseken belül el kell különíteni: a) az állam jegybanki részesedéseit, b) a tartós részesedéseket nem pénzügyi vállalkozásban, c) a tartós részesedéseket pénzügyi vállalkozásban, 9

6 d) a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok társulásokban való részesedéseit, e) egyéb részesedéseket. A tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban csoporton belül kell kimutatni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (a továbbiakban: MNV Zrt.), valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvt.) 2. számú mellékletében meghatározott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Htp.) hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket és az egyéb nem nonprofit, a Hpt. hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket. Az Nvt. 2. számú melléklete szerint ebbe a körbe tartozik például a Magyar Villamos Művek Zrt., a Bakonyerdő és Faipari Zrt., a Magyar Államvasutak Zrt., a Győr-Sopron- Ebenfurti Vasút Zrt., a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt., a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Az egyéb tartós részesedések (fenti e) pont) között kell kimutatni: ea) a nonprofit gazdasági társaságban fennálló részesedéseket, eb) az olyan nemzetközi szervezetekben fennálló tartós részesedéseket, amely szervezetekhez Magyarország tőke-hozzájárulást teljesített, ec) a befektetési jegyek kivételével a nem gazdasági társaságban, társulásban, nemzetközi szervezetben fennálló tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetéseket. Ebben az esetben eltérés van a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) tulajdonosi részesedést jelentő befektetésfogalma és az Áhsz. előírásai között. A számviteli törvény vonatkozó előírása szerint a tulajdoni részesedést jelentő befektetések közé tartozik különösen a részvény, az üzletrész, a szövetkezeti részesedés, a vagyonjegy, az egyéb társasági részesedés, a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy, a kockázatitőke-jegy, a kockázatitőke-részvény. Az Áhsz. a befektetési jegyet nem sorolja az egyéb tartós részesedések közé. A költségvetési szerveknek ebbe a csoportba kell besorolniuk például a kockázatitőke-jegyeiket, a szövetkezetekben lévő részesedéseiket A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok fogalma megváltozott, itt is eltérés van a számviteli törvény klasszikus egyéves besorolási fogalmához képest. Az Áhsz. szerint a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok olyan értékpapírok, amelyek lejárata a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben még nem esedékes, és azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben nem szándékoznak értékesíteni. A mérlegben 10

7 külön mérlegsoron ki kell mutatni az államkötvényeket és a helyi önkormányzatok kötvényeit Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök fogalomköre nem változott, de változott a mérlegben és a főkönyvi könyvelésben a tagolása. Ennek megfelelően külön csoportokat kell képezni a következők szerint: immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Ez a megbontás a negyedéves időközi mérlegjelentéshez igazodik, biztosítva az egyeztetési lehetőséget az adott negyedév fordulónapjára vonatkozó főkönyvi kivonattal. Ennél az eszközcsoportnál az alapvető elszámolási szabályok nem változtak, tehát itt csak olyan eszközök átadását lehet kimutatni, melyek államháztartáson kívülre történtek. Az átadáskor az eszköz bruttó értékét, az elszámolt értékcsökkenéseket (terv szerinti, terven felüli), értékvesztéseket, értékhelyesbítéseket a könyvviteli számlákról át kell vezetni a 18. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök könyvviteli számlára. Ha az eszközök vagyonkezelésbe adása az államháztartási körön belülre történik, azt az átadónak ki kell vezetnie a könyvviteli számlákról, és kizárólag a 01. nyilvántartási számlán lehet az átadást követően nyilvántartani Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz hasonlóan változott a forgatási célú, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok fogalomköre is. Ennek megfelelően a mérlegben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között az olyan értékpapírokat és a befektetései jegyeket kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben esedékes, vagy azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben értékesíteni szándékoznak. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között a mérlegben el kell különíteni és külön mérlegsoron kimutatni a kárpótlási jegyeket, a kincstárjegyeket, az államkötvényeket, a helyi önkormányzatok kötvényeit és a befektetési jegyeket Pénzeszközök mérlegtagolása A Pénzeszközök mérlegsor tagolása szintén jelentősen megváltozott, a fő szempont itt is az időközi mérlegjelentéshez való igazodás volt. 11

8 Ennek megfelelően a C) Pénzeszközök mérlegsor négy fő részre tagozódik: I. Lekötött bankbetétek 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1. Forintpénztár 2. Valutapénztár 3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök III. Forintszámlák 1. Kincstáron kívüli forintszámlák 2. Kincstárban vezetett forintszámlák IV. Devizaszámlák 1. Kincstáron kívüli devizaszámlák 2. Kincstárban vezetett devizaszámlák A lekötött bankbetéteknél a mérlegben a jelenlegi szabályozás szerint csak az éven túli lekötést kell külön mérlegsoron kimutatni, de a főkönyvi könyvelésben az éven belüli betéteket is rögzíteni szükséges. Itt szintén el kell különíteni a forint- és a devizás tételeket. A pénzeszközök mérlegtételen belül az egyik legnagyobb változás az ún. idegen pénzeszközök fogalomkör megszüntetése volt. Ez a gyakorlatban mindössze annyit jelentett, hogy itt kötelezettség jellegű tételekkel különítjük el a klasszikus költségvetési pénzeszközt azoktól, amelyek a felmerüléskor nem jelentenek költségvetési bevételt. Természetesen ebben a körben lesznek olyan tételek, melyek általában nem alakulhatnak át költségvetési pénzeszközzé, de lesznek olyanok is, melyek csak időlegesen jelentenek kötelezettség jellegű tételt. Nem alakulhatnak át általában a letéti pénzeszközök (például: fogvatartottak letéti pénzeszközei, gondozottak letéti pénzei), de átalakulhatnak a közvetlen európai uniós pénzeszközök a felhasználás folyamatában. Az idegen pénzeszközök kategória nem jelenti automatikusan a számlavezető személyének megváltoztatását, ezt a gazdálkodási szabályok, illetve a kincstári szabályozás tartalmazza. A jövőben az egyes forintszámlák közötti átvezetések esetében számlák közötti átvezetésről beszélünk, és azokat a 361. Pénzeszközök átvezetési számlájával szemben kell elszámolni A Követelések mérlegsor alábontási kötelezettsége A Követelések mérlegsoron belül megváltozott a mérlegben az alábontási kötelezettség. A változásokat indokolja, hogy a rovatrend tartalmaz több új bevételi rovatot, ez természetesen a költségvetési számvitellel való összefüggés miatt érinti a követelések elszámolását is, indokolja továbbá az időközi mérlegjelentéshez való igazodás is. A követelések költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti egyezőségi kötelezettsége nem változott. 12

9 Ez az új alábontási kötelezettség a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyes bevételi rovatcsoportokhoz kapcsolódó követeléseket az egyes bevételi rovatok szerint kell kimutatni. Például: a B4. Működési bevételek rovatcsoporton belül külön kell a mérlegben ebből adatként kimutatni a B401., B402. és B403. rovatokhoz tartozó követelések együttes összegét A Követelés jellegű egyéb sajátos elszámolások A Követelés jellegű egyéb sajátos elszámolások (Követelések mérlegsor III.) esetében is jelentős változások történtek. Több új mérlegsort és ezzel együtt új könyvviteli számlát is megnyitottak. Ezen belül új mérlegsorban kell kimutatni a jövőben: a) az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegeket; a könyvviteli számla száma: b) a túlfizetéseket, téves és visszajáró kifizetéseket; a könyvviteli számla száma: Itt a költségvetési évben nyilvántartásba vett költségvetési kiadásoknak a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését ideértve a tévesen elszámolt költségvetési kiadások nyilvántartásba vételének megszüntetését is a kiadások és a kiadáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. Ennek az általános elszámolási szabálynak az alkalmazásánál megegyező évnek kell tekinteni, ha a visszatérülésre vonatkozó kötelezettség a kiadás teljesítésével azonos évre vonatkozik, és annak nyilvántartásba vétele a tárgyévet követő január 31-jéig megtörténik, vagy a hibajavítási időszakban az Áhsz. 54/A. (5) bekezdése szerint megtörténik. c) a gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök és más eszközök értékét a cégbírósági bejegyzés időpontjáig a könyvviteli számlán kell elszámolni. A korábbi szabályozás szerint ezekben az esetekben a könyvviteli számla helyett a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlát kellett alkalmazni. Az új könyvviteli számlát a következők szerint kell alábontani: ca) Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök cb) Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak átadott más eszközök cc) Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök cd) Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott más eszközök 13

10 Ez a megbontás egyértelműen mutatja, hogy mind a pénzbeli, mind az egyéb eszköz apporttal megvalósított jegyzettőke-emelést a cégbírósági bejegyzésig ezeken a könyvviteli számlákon kell kimutatni, és nem a 16. Tartós részesedések könyvviteli számlán. d) új mérlegsoron kell kimutatni a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközöket, biztosítékokat. Ez a szabályozás megteremtette az összhangot a bevételi oldalon már meglévő szabályozással, hogy csak akkor lesznek ezek a tételek tényleges költségvetési kiadások, ha azt elveszi a letét, biztosíték nyújtója. Ezeket a tételeket a végleges rendezésig a könyvviteli számlán kell kimutatni. e) megszűnik a Egyéb adott előlegek mérlegsor, az ezen lévő január 1-jei egyenleget át kell vezetni jellegének megfelelően a Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek vagy a Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések könyvviteli számlákra. Egyéb jogcímen az adott előlegek között nem lehetséges elszámolás. f) a más által beszedett, de más szervezetet megillető bevételként e szervezetnél elszámolandó összegeket a bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni. A bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet az elszámolást legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául ez a megküldött elszámolás szolgál Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Megváltozott az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások mérlegsor tagolása annak érdekében, hogy a jövőben a költségvetési szervek itt kizárólag olyan gazdasági eseményeket tudjanak elszámolni, melyeket az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet kötelezően előírt. Az új tagolás azt is eredményezi, hogy ezeken belül csak olyan új könyvviteli számla nyitható, amely jellegében megfelel az alábontásnak. Az új tagolás a következő: a) December havi illetmények, munkabérek elszámolása. Itt kell kimutatni a decemberben kifizetett december havi illetményeket, munkabéreket ideértve az egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is a költségvetési évet követő év január hónapjáig. Ebbe a gazdasági eseménybe nem tartoznak bele azok az egyébként a K1101. rovat szerinti tételek, melyeket a Magyar Államkincstár a tárgyév végén megelőlegezett, és kiutalt magánszemélyeknek anélkül, hogy a költségvetési szerv fizetési számláját még a tárgyévben ezzel az összeggel megterhelte volna. Természetesen az olyan gazdasági esemény szintén ebbe a körbe tartozik, ha a Magyar Államkincstár nem előlegezte meg, hanem leemelte még december hónapban ezeket az összegeket a költségvetési szerv számlájáról. A decemberi személyi juttatások elszámolásának könyvelési tételeit az NGM rendelet szerinti változások című fejezet tartalmazza. 14

11 b) Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása könyvviteli számlán az olyan tételeket kell kimutatni, amikor ezeket az eszközöket már beszerezték, de még a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak nem adják ki. Ha a kiadás a foglalkoztatottak, ellátottak részére megtörténik, akkor ezt az összeget el kell számolni a megfelelő kiadási rovaton, és ezzel csökkenteni kell a könyvviteli számla egyenlegét. Szintén itt kell kimutatni a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek összegét az állományból történő kivezetésig A Kötelezettségek mérlegsor alábontása A Kötelezettségek mérlegsor alábontása hasonlóan a követelésekhez szintén kibővült. Ezeket a változásokat indokolja, hogy a kiadási rovatok köre bővült döntően a finanszírozási kiadásoknál, és így az időközi mérlegjelentéssel való egyeztetési lehetőség is megteremthetővé vált. A költségvetési és a pénzügyi számvitelben kimutatott végleges kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek közötti egyezőségi előírások tartalma nem változott Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások A Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások mérlegsoron belül több új könyvviteli számla került megnyitásra. a) A Kapott előlegeken belüli megbontás a következők szerint alakult: aa) Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések Túlfizetés a jövedelemadókban Túlfizetés az általános forgalmi adóban Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések ab) Egyéb kapott előlegek Az Egyéb kapott előlegek között továbbra is ki kell mutatni a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott, általános forgalmi adót nem tartalmazó előlegeket, utólagos elszámolásra átvett pénzeszközöket. A Kapott előlegek között nem mutatható ki továbbra sem az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti ún. támogatási előleg összege. Az ilyen, döntően pályázati úton elnyert bevételeket a beérkezéskor azonnal el kell számolni a költségvetési bevételek között. b) Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, biztosítékokat a mérlegben új soron kell kimutatni, és a könyvviteli számlán elszámolni. Ezeket a 15

12 tételeket kizárólag akkor lehet költségvetési bevételként elszámolni, ha ezek elkülönítését fel kell oldani, mert ezek az összegek a költségvetési szerveket illetik. Például ha a felújítást végző kivitelező a hiánypótlásokat nem végzi el, akkor a költségvetési szervnek a megkötött szerződésben foglaltak szerint jogában áll a kivitelező által biztosítékként átadott pénzeszközt felhasználni. Ebben az esetben fel kell oldani az elkülönítést, és a biztosíték összegét el kell számolni mind a két számvitelben követelésként és pénzügyi teljesítésként. c) A nemzetközi támogatási programok pénzeszközeit ideértve Áht. 20. (1) bekezdése szerinti, még fel nem használt pénzeszközeit, és az Európai Uniótól vagy más nemzetközi szervezetektől érkező olyan támogatásokat, amelyek végső kedvezményezettje valamely államháztartáson kívüli szervezet, személy, és a költségvetésben bevételként és kiadásként nincsenek megtervezve a könyvviteli számlán kell kimutatni. d) Az Államadósság Kezelő Központ Zárkörűen Működő Részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéteket a könyvviteli számlán kell kimutatni. Az Egyéb forrásoldali sajátos elszámolások mérlegsor január l-jétől kezdődően megszűnt, összefüggésben a 34. Idegen pénzeszköznél bekövetkező változásokkal Eredménykimutatás Az Eredménykimutatás felépítése, tartalmi elemei nem változtak, de egyes sorok tartalmi magyarázata kibővült. A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni a következő gazdasági eseményekkel összefüggő bevételeket: a) anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összege (ez leltári többletet jelent); b) más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek [Áhsz. 25. (9a) bekezdés szerint]; ba) B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegek; bb) B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről; bc) B410. Biztosító által fizetett kártérítés; bd) B411. Egyéb működési bevételek; be) B51. Immateriális javak értékesítése; bf) B52. Ingatlanok értékesítése; bg) B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése; bh) B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegek; 16

13 bi) kötelezettségek teljesítésére, csereszerződés keretében átadott immateriális jószág, tárgyi eszköz általános forgalmi adót nem tartalmazó számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti értéke az átadás-átvétel időpontjában; bj) immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírt összege; bk) követelések, készletek elszámolt értékvesztésének visszaírt összege; bl) szerződésen alapuló konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott utólag kapott engedmény szerződés szerinti összege. Különféle egyéb ráfordítások közé a következő gazdasági eseményekkel összefüggő ráfordítások tartoznak: a) anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összege (leltári hiány); b) a kötelezett megszűnése és más okból behajthatatlan követelés leírt összege; c) más különféle egyéb ráfordítások [az Áhsz. 26. (11a) bekezdése szerint]; ca) K502. Elvonások és befizetések; cb) K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre; cc) K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása; cd) K335. Egyéb dologi kiadások; ce) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai; cf) K501. Nemzetközi kötelezettségek; cg) K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre; ch) K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre; ci) K509. Árkiegészítések, ártámogatások; cj) K510. Kamattámogatások; ck) K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak; cl) K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek; cm) veszteség jellegű kerekítési különbözet; cn) előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adó; co) immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése; cp) követelések és készletek elszámolt értékvesztése; cr) az eredeti követelést engedményezőnél az átruházott követelés könyv szerinti értéke a követelés átruházásakor; cs) szerződésen alapuló konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott utólag adott engedmény szerződés szerinti összege. 17

14 A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni a következő gazdasági eseményekkel kapcsolatos tételeket: a) a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor a bevont részesedések könyv szerinti értéke, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg; b) a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás befejezésekor az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke; c) a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összege; d) más rendkívüli ráfordítások [Áhsz. 28. (5a) bekezdése]; da) K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre; db) K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre; dc) K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre; dd) K87. Lakástámogatás; de) K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak; df) K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek; dg) A behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értéke; dh) A tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás befejezésekor az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnés miatt a megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözete, amennyiben a kapott eszközök értéke a kevesebb; di) Az Szt. 86. (6) bekezdés a), d) és e) pontjaiban, valamint a 86. (7) bekezdése b) pontjában meghatározott gazdasági események. Ezek a következőket foglalják magukba: a tulajdonosnál az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke [Szt. 86. (6) bekezdés a) pont]. A gazdasági társaság tulajdonosánál a gazdasági társaság átalakulása, egyesülése, szétválása esetén az átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, egyéb társasági részesedéseinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értéke [Szt. 86. (6) bekezdés d) pont]. 18

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében.

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Keresse időpontjainkat a saldokurzus.hu oldalon, vagy kérje intézményéhez kihelyezett egyedi ajánlatunkat! A következő

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei

V. Fejezet. A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei V. Fejezet A könyvvezetési kötelezettség és a főkönyvi számlaosztályok fő tartalmi elemei 1. Az V. Fejezet 8. számlaosztály cím alatti része a következőre változik: "8. számlaosztály A 8. számlaosztályban

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

I. Rész Aktuális számviteli kérdések

I. Rész Aktuális számviteli kérdések Könyvviteli szolgáltatók továbbképzése államháztartási szakterület 4 kreditpont 2015. év 1 I. Rész Aktuális számviteli kérdések Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2015.

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722601 1051 14 0200 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 Mérlegjelentés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés: Az eszközök és a források alakulása 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek.

/1/ A évi zárszámadásáról szóló 11/2016. (V.30.) rendelet 15. sz. és 16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet sz. mellékletei lépnek. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/216. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi zárszámadásáról szóló 11/216. (V.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata A természet mindig sikerültebb törvényeket szerkeszt, mint az emberek (Michel de Montaigne) Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel 329530 1051 20 1600 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest Albert Flórián

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Új államháztartási számvitel Hajdics Antónia Államháztartási Szabályozási Főosztály Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Hajdics Antónia-NGM 1 1 Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok 2016. december SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Tanulni annyi, mint ár ellen evezni; mihelyt abbahagyja az ember, visszacsúszik. /Johannes

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ Bevezetés A segédlet két lehetséges megoldási javaslatot ismertet a könyvviteli és nyilvántartási számlák továbbontásából, illetve a részletező

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN 9. 1 2015. Január 8. TÉMAKÖRÖK: 1. Számviteli változások 2014. évre - Áhsz. Módosítások - 38/2013. NGM rendeletet érint módosítások 2. Az egyes rlapok egyez ségei

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1 Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2016. évtől hatályos változásai 1.1.1. Beszámolási kötelezettség változása 1.1.2. Eredménykimutatás

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2013 Mérleg - I. negyedév

2013 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel T110103 1051 11 03/00 338839 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Mérlegjelentés - I. negyedév

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet. a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

2015 Mérleg - II. negyedév

2015 Mérleg - II. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722942 1051 14 1200 232182 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7400 Kaposvár

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799656 1051 20 1800 335262 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása

Sorokpolány Önkormányzat évi zárszámadása Sorokpolány Önkormányzat 214. évi zárszámadása Sorokpolány 1. melléklet a 6/215.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Képviselı-testületének 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítésérıl szóló 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2

Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása 1.2 Összeállította: Horváth Józsefné hrveva@gmail.com Általános rendelkezések A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2013. december 31-e, amely

Részletesebben

2012 Mérleg - IV. negyedév

2012 Mérleg - IV. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 722700 1051 14 07/00 220284 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2094 Nagykovácsi Nagykovácsi

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben