EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÓSZÖVETSÉGI TANSZÉK A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN. Doktori értekezés.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÓSZÖVETSÉGI TANSZÉK A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN. Doktori értekezés."

Átírás

1 EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÓSZÖVETSÉGI TANSZÉK A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN A nő és a férfi kapcsolata Rút és Eszter könyvében Doktori értekezés Süll Tamás Halle an der Saale/Komárom 2007 Témavezető: Prof. Dr. Jutta Hausmann Külső intézményben töltött tanulmány ( ): Evangelische Theologische Fakultät der Martin Luther Univerzität Halle/Wittenberg Prof. Dr. Arndt Meinhold vezetése alatt

2 Köszönetnyilvánítás Ez úton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a tanulmányaim és e munka megírása alatt segítségemre voltak: Köszönet illeti a három éves németországi Evangelische Theologische Fakultät der Martin Luther Univerzität Halle/Wittenberg intézményen töltött tanulmányaim ideje alatt a mindig készséges vezetőmet, Prof. Dr. Arndt Meinholdnot, aki felülmúlhatatlan precizitásával megtanított felfigyelni minden apró tényezőre. Köszönetet mondok témavezetőmnek, Prof. Dr. Jutta Hausmannak, aki örömmel fogadott, és a már félig-meddig kész munkámat többször is tüzetesen átnézte, és értékes megjegyzéseivel gazdagította. Az ő tanácsára és buzdítására lefordítottam magyar nyelvre a már meglévő német nyelven készült szöveget. Közös érdeklődésünk a Rút és az Eszter művek iránt közös útra terelt. Köszönet a németországi Diakonisches Werk (2002/03 és 2004/05) és a Gustaw Adolf Werk szervezeteknek (2003/04), akik biztosították a külföldi tanulmányaim anyagi hátterét. Vaszily Tímeának köszönöm a magyar nyelvi korrekciót, Győri Matildnak pedig az angol nyelvű összefoglaló lefordítását. Köszönetemet fejezem ki családomnak, akik közelből és távolból erősítettek és támogattak imáikkal, jelenlétükkel. És végül, de elsősorban hálát adok annak, Aki mindezidáig kegyelmében és szeretetében hordozott mindnyájunkat, Akiről egyben e munkával szeretnék bizonyságot tenni, Aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól!. Komárom/Kulcsod, 2007 pünkösdje 2

3 TARTALOM 0. BEVEZETÉS ANTROPOLÓGIAI PROBLÉMAFELVETÉS Az ember nemi élete HÁZASSÁG AZ ÓSZÖVETSÉGBEN A házasság fogalma az Ószövetségben A házasság célja az Ószövetségben Házasságkötés az Ószövetségben Házassági formák az Ószövetségben a. Monogámia és Poligámia b. Levirátus c. Endogámia Nemi élet a házasságon kívül házasságtörés A válás az Ószövetségben A CSALÁD AZ ÓSZÖVETSÉGBEN Utódok nemzése családfenntartás Gyermektelenség Örökösödés leányágon. 33 3

4 I. A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA RÚT KÖNYVÉBEN I.0. BEVEZETÉS A RÚT-KÖNYVHÖZ. 34 I.0.1. A Rút-könyv irodalmi műfajához I.0.2. A Rút-könyv felépítéséhez I.0.3. A Rút-könyv intenciói.. 40 I.0.4. A Rút-könyv szerzője I.0.5. Célkitűzés - A nő és a férfi kapcsolatának funkciója a Rútkönyvben. 50 I.1. RÚT ÉS BOÁZ KAPCSOLATÁNAK HÁTTERE (Rút 1-2,1) I.1.1. Naomi özvegyasszony reménytelen helyzete.. 52 I.1.2 Boáz, egy tekintélyes férfi a reménység az özvegyasszony számára I.1.3. Naomi és Rút kapcsolata Rút Elimelech családjához való viszonya I.2. RÚT ÉS BOÁZ KAPCSOLATA (Rút 2,2-3,18). 60 I.2.1. Rút és Boáz első találkozása a mezőn (2,4-16) 60 I.2.1.a. Én leányom I.2.1.b. Idegennek lenni: negatív és pozitív megkülönböztetés.. 63 I.2.1.c. A nők zaklatása óvintézkedés Rút számára. 65 I.2.1.d. Rút feltétlen alávetése. 67 I.2.1.e. Rút csodálatra méltó tette (2,11). 69 I.2.1.f. Szerelmi vallomás vagy vígasztaló szó?.. 71 I.2.2. Naomi levonja az első konzekvenciát (2,20-22).. 73 I.2.2.a. Boáz, a rokon (qārōb) és megváltó (go el). 73 I.2.3. Naomi levonja a második konzekvenciát (3,1-4) I.2.3.a. A nyugalom helyének keresése (3,1-2) I.2.4. Rút és Boáz második találkozása a szérűn (3,6-15) 80 I.2.4.a. Titkos, azaz kockázatos és intim találkozás 80 I.2.4.b. Kicsoda Rút? (3,9a). 82 I.2.4.c. A házasságra való felkérés (3,9b) I.2.4.d. A megváltásra való felkérés 87 I.2.4.e. Rút hűsége I.2.4.f. Rút elismerése.. 92 I.2.4.g. A szokásjognak megfelelő eljárás (3,10-13) I.2.4.h. Boáz és Rút személyes kapcsolatának kibontakozása

5 I.3. A MEZŐ ÉS RÚT MEGVÁLTÁSA (4,1-12) 97 I.3.1. Jogi kérdések az Ószövetségben.. 97 I.3.1.a. A ge ullāh-institúció I.3.1.b. A levirátus-institúció. 101 I.3.1.c. Az özvegyasszony örökösödési joga I.3.2. Jogi kérdések a Rút könyvében. 112 I.3.2.a. A mező eladása/átadása és megvétele/megváltása/átvétele (4,4) 115 I.3.2.b. A ge ullāh-kötelesség és a levirátus-kötelesség összekapcsolása? (4,5) I.3.2.c. Boáz és Rút házassága nem egy valódi levirátus-házasság (4,10) I.3.3. Rút és Boáz kapcsolatának jelentősége és annak következménye Naomira és az egész Izráelre nézve (4, a). 130 I.4. RÚT, EGY IDEGEN ASSZONY. 132 I.4.1. Rút, egy idegen asszony problémafelvetés. 132 I.4.1.a. Rút, a moábita asszony. 134 I.4.1.b. Ger Zar Nokrí/a I.4.1.c. A vegyes házasság-probléma 141 I.4.2. Rút, egy idegen asszony - lehetséges válaszok a felvetett problémákra. 144 I.4.2.a. Rút, a moábita asszony. 144 I.4.2.b. Ger Zar Nokrí/a I.4.2.c. A vegyes házasság problémája I.5. BEFEJEZÉS I.5.1. Egy beteljesült élet egy korlátozott világban/társadalomban..149 I.5.2. A nő-nő kapcsolat, mint a mindenkori nő-férfi kapcsolat, illetve a mindenkori emberközi kapcsolatok példaképe Boáz és Rút kapcsolata, mint a mindenkori nő-férfi kapcsolat, illetve a mindenkori emberközi kapcsolatok példaképe

6 II. A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ESZTER KÖNYVÉBEN II.0. BEVEZETÉS AZ ESZTER KÖNYVÉHEZ/TEKERCSHEZ. 158 II.0.1. Az Eszter-tekercs irodalmi műfaja II.0.2. Az Eszter-tekercs felépítéséhez 162 II.0.3. Az Eszter-tekercs intenciói II.0.4. Az Eszter-tekercs szerzője 166 II.0.5. Célkitűzés - A nő és a férfi kapcsolatának funkciója az Eszter könyvében. 168 II.1. A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ESZTER KÖNYVÉBEN 170 II.1.1. Az Eszter könyve szereplőinek jellemzése II.1.1.a. Hámán negatív szereplő II.1.1.b. Mardochaj pozitív szereplő II.1.1.c. Eszter pozitív szereplő II.1.1.d. Vasti negatív szereplő II.1.1.e. Ahasvéros neutrális szereplő 177 II.1.2. Eszter és Mardochaj kapcsolata (2, ; 8,1) 179 II.1.2.a. Adoptáció, vagy egy meghiúsult (létre nem jött) házasság? II.1.2.b. Eszter és Mardochaj szociológiai viszonya (nevelőapanevelt lány) 183 II.1.2.c. Eszter és Mardochaj kapcsolata vallási szempontból..184 II.1.2.d. Eszter és Mardochaj személyes kapcsolata 186 II.1.3. Eszter és Ahasvéros kapcsolata (2, ) II.1.3.a. Egy új királynő keresése Szűz és szép α. EXKURZUS: A szépség az Ószövetségben II.1.3.b. Eszter, a legszebb lány az egész Perzsa Birodalomban192 II.1.3.c. Eszter királyné és Ahasvéros király személyes kapcsolata II.1.3.d. Szociológiai viszony Eszter és Ahasvéros között 201 II.1.3.e. Eszter és Ahasvéros jogi viszonya β. EXKURZUS: A diaszpórahelyzet β.1. Az egyén, a család és a nép jelentősége a diaszpórán belül205 β.2. A diaszpórában élők konfliktushelyzetei és problémái. 207 II.1.4. Ahasvéros és Vasti kapcsolata (1,9-22) II.2. BEFEJEZÉS. 212 II.2.1. A férfi autoritásának problematikája. 212 II.2.2. A zsidóság nyilvános vállalása a diaszpórán belül. 214 II.2.3. A nő és a férfi kapcsolata az Eszter könyve diaszpórahelyzetében 216 6

7 III. AZ ESZTER- ÉS A RÚT-ELBESZÉLÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 219 III.0. BEVEZETÉS III.1. IRODALMI HASONLÓSÁGOK. 221 III.2. TARTALMI HASONLÓSÁGOK 224 III.2.1. Női szereplők: Eszter és Rút mint a könyvek főszereplői 224 III.2.2. A történetek drámai veszélyhelyzetei 228 III.2.3. Az egyes szereplők és azok feladatainak közös vonásai III.2.3.a. Eszter és Rút III.2.3.b. Mardochaj és Naomi III.2.3.c. Ahasvéros és Boáz III.2.3.d. Vasti és Orpa III.3. Eszter és Rút könyve kialakulásának viszonya III.4. BEFEJEZÉS IV. MAGYAR, NÉMET ÉS ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ. 245 IV.1. ÖSSZEFOGLALÓ. 245 IV.2. ZUSAMMENFASSUNG IV.3. SUMMARY. 258 V. IRODALOM 264 V.1. IRODALOM A BEVEZETÉSHEZ 264 V.2. IRODALOM A RÚT KÖNYVÉHEZ 267 V.3. IRODALOM AZ ESZTER KÖNYVÉHEZ V.4. IRODALOM AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSHOZ

8 0. BEVEZETÉS 0.1. ANTROPOLÓGIAI PROBLÉMAFELVETÉS Az ember társas lény, aki a másikkal való kapcsolatban válik teljes emberré. E másik lény először is vallási szempontból maga a teremtő, megváltó és gondviselő Isten, másodszor pedig szociológiai szempontból az embertárs. A szociológiai kapcsolatok egyik különleges lehetősége a férfi és a nő között létrejöhető társkapcsolatban válhat valósággá. Természetből adódóan a másik, a társ mindig is más, mint én magam, ami megköveteli, hogy tőlem különbnek tartsam a másikat, a társamat. E természetes különbség pedig testi különbséget is jelent a férfi és a nő között, melyet nemiségnek nevezünk. Sexuality, i.e., human existence as male and female, is affirmed as an intended and permanent aspect of human existence resulting from God s purposeful design. [ ] What is said about Man and Woman is that they are mutually indispensable. Only when they are united do they together form a whole human being, the man and the woman together forming humanity. 1 E nemi különbség kihat a mindennapi életre is, ami megmutatkozik pl. a feladatkörök elosztásban. Ez a hatás viszont gyakran elfajul és a nemek közötti harcban mutatkozik meg, mely az egyenrangúság rovására válhat. A házasságban ez a házastársak egymás elleni harcában mutatkozik meg, ahol vagy a férj, vagy a feleség uralkodik a másikon. Az ilyen eltorzulás megtalálható az ún. patriarchális 2 társadalomban is, mely az ókorban szinte minden nemzetnél meghonosodott, ami alól a választott nép, Izráel sem volt kivétel. Az Ószövetség mindkettőjüket Isten teremtményeinek és egyben Isten képmásának tekinti. Ez azt jelenti, hogy a férfi a nőben Isten képviselőjét láthatja 1 LEVINE, Etan. Women s Marital Rights. Heaven und Earth, Law and Love. Studies in Biblical Thought. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (2000) Patriarchális = társadalmi forma, melyben a férfiuralom dominál, ahol az állam ill. a család vezetése a férfi kezében összpontosul, jogelőnyt élvez a nővel szemben, és ahol az öröklődési vonalat is férfileszármazottakon keresztül vezetik. 8

9 meg, és fordítva, a nő is a férfiban. 3 Hasonlóképpen ahogy az ember szabad, mégis szükségképpen Istenhez tartozik, úgy a férfi és a nő is egymáshoz tartoznak. Segítséggé és tükörré lesznek egymásnak. Egymást különbnek és fontosabbnak tartják, mint önmagukat. Isten különleges, igazi reprezentánsa a férfi és a nő együtt, akik egymással kapcsolatban állnak, méghozzá élő és szeretetteljes kapcsolatban. Az egyik legismertebb bibliai ige a Gen 2,18 versben található ( Azután ezt mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő társat. ), melynek gondolata az egész Ószövetségben benne rejlik. 4 Mégis minden ember egy önálló egyén, saját identitástudattal. Az identitástudat pedig éppen a kapcsolat által alakulhat és erősödhet. A kapcsolatban ugyanis felelősséget hordoz az ember önmagáért és társáért, másokért is. Minél nagyobb a felelősségvállalás, annál erősebb az egyén öntudata, önértékelése. Ez által alakul az egyénben az az elengedhetetlen erény, mely arra indítja őt, hogy tegyen valamit a másikért, harcoljon érte, odaadja önmagát a másikért. Ez az identitástudat különös szerephez jut a férfi és a nő életében, illetve a férfi és a nő kapcsolatában. Ez a motívum található sok népi mesében és elbeszélésben is, melyet röviden így lehetne összefoglalni: az a férj, aki a feleségéért nem hajlandó életét kockáztatni, nem méltó őhozzá; az a feleség, aki hűtlenné válik férjéhez, az életével játszik és elveszti önmagát Az ember nemi élete Az Ószövetség alapgondolatai közé tartozik, hogy az ember nemisége Isten ajándéka, 5 mellyel Istennek célja van, és ezért az ember szexualitása önmagában 3 BALABÁN, Milan. Pojetí ženy a muže v Bibli. Teologická revue (1999) vö. MOLTMANN Elisabeth und Jürgen. Menschwerden in einer neuen Gemeinschaft von Frauen und Männern. EvTh 42. (1982) Ennek gondolata a jogi szövegekben is megtalálható, mint pl. Dtn 20,7; 24,5 5 Somit können sich sexuelle Impulse nicht beliebig und ohne Auswirkung auf das Verhalten des Menschen zu seinem Schöpfer entfalten. Vielmehr sind sie Gabe Gottes, für deren sinnvolle Anwendung oder deren Missbrauch beides wird durch Gebot und Verbot genau geregelt der Mensch Verantwortung trägt. RICHTER, Hans-F. Geschlechtlichkeit, Ehe und Familie im Alten Testament und seiner Umwelt. Beiträge zur biblischen Exegese und Theologie 10. (1978) 37. 9

10 nem megvetésre való, rossz dolog, hanem része az ember legtermészetesebb dolgainak. A szexualitással való élés, illetve visszaélés nem csak bibliai alapok, hanem az egész ókori Közel-Kelet felfogása szerint felelősséggel jár. Az ember felelős azért, hogyan bánik nemi életével. Az Ószövetség nem tiltja a nemi életből fakadó örömet (Préd 9,9), sem a test szépségének megtekintését (Énekek éneke gyönyörködési énekek; Sára, Rebeka, Ráhel, Abigél, Eszter, József szépsége Gen 12,11; 24,16; 29,17; 39,6; 1Sám 25,3; Eszt 2,7) és a benne való gyönyörködést sem. De hasonlóan más földi dolgokhoz a nemiséget egyben beleépíti a szigorú (vallási, társadalmi és jogi) alapelőírásokba, miközben néhányat konkrétabban és alaposabban ki is fejt (pl. Lev 18). A nemi élet csak bizonyos kereteken belül kapja meg a létjogosultságát, e határ túllépése, megszegése megrontja, és veszélybe viszi az embert. A veszély skálája kiterjedhet az ember kisebb- nagyobb próbatételeitől 6 egészen az életveszélyig, mely megnyilvánul mind jogi, mind társadalmi, mind vallási területen. 7 A férfi és a nő kapcsolatát vizsgálva tehát egyik oldalon fontos szerepet játszik az ember nemisége, ill. a nemi élet gyakorlata, hiszen először is a nemi aktus révén Isten utóddal ajándékozhatja meg az emberpárt, de egyben a nemi kapcsolat által jut el a két egyén egy olyan viszonyba, mely által a két individuum bibliai nyelven szólva egy testté lesz (Gen 2,24b). Másodszor ez által egy bizonyos távolságtartást (más, idegen férfi/nő felé), ill. bizonyos közelséget (sógor/sógornő, após/anyós, gyermek/szülő stb.) szab meg a többi egyénnel való kapcsolatban. A másik oldalon viszont a helytelen nemi élet révén egy áthidalhatatlan szakadék jöhet létre a férfi és a nő között, mely embertelenné teszi az embert (Támár és Amnón esete 2Sám 13,15), hiszen a nemiség annak a veszélynek van kitéve, hogy az által csupán az egyén vágyai legyenek kielégítve. Ilyen hozzáállás és bánásmód által viszont a nemiség elveszti rendelt szerepét és értékét. Ez a két lehetőség (közvetlen közelség áthidalhatatlan szakadék) a már említett kerettől függ, mely határt szab az ember nemi életének. E védő (!) keretet pedig 6 Salamon idegen feleségei 1Kir 11,1-10; Ábrahám és Sára Egyiptomban Gen 12,10-20; 20; Izsák és Sára Gérában 26, Jogi terület: halálbüntetés házasságtörés, házasság előtti titkos nemi élet, homoszexualitás, incesztus nemi kapcsolat vérrokonnal esetében. Társadalmi terület: sikemi vérfürdő Gen 34. Vallási terület: Dávid és Betsabé esete folytán meghal a gyermekük. 10

11 nem más hivatott betölteni, mint a házasság intézménye, mely jogi, társadalmi és vallási területen is szerepet kap. 8 A házasság védi és meghatározza a férfi és a nő kapcsolatát HÁZASSÁG AZ ÓSZÖVETSÉGBEN A házasság fogalma az Ószövetségben Annak ellenére, hogy éppen a házasság jelenti a védelmi határt férfi és nő kapcsolata számára, a héber nyelv nem ismer a házasság számára megfelelő különálló fogalmat. Ezt az elvont kifejezést a héber különböző körülírással fejezi ki. A házas ember megjelölésére egyszerűen azt mondja: ez a valaki féfi/férje (vyai), vagy ura (l[;b;) ennek az asszonynak (hvai) (Gen 12,17); a feleségre pedig azt mondja: ez a valaki asszonya az urának (l[;b;-tl;[ub. hvai), vagy egy férfihez tartozni (vyail. Haty>h). Es kennzeichnet den Mann oder die Frau genügend als verheiratet. 9 Ennek az ellentétjét, a hajadon állapotot a következőképpen tudja a héber kifejezni: egy szűz/fiatalasszony, aki nem ismer férfit (H[ dy> al{ vyaiw> hlwtb.), vagy aki nem tartozik férfihez (vyail. Haty>h-al{ rv,a). A házasságkötést a következőképpen fejezi ki a héber nyelv: egy férfi feleségül vesz/hozat magának egy nőt (hvai vyai xq;yi). Általában a házasulandó férfi édesapja vesz (xql), 10 illetve hozat (afn) 11 feleséget a fiának, illetve a házasulandó asszony apja feleségül adja (!tn) a leányát. Ebből két dologra következtethetünk: egyrészt a házasságkötésnél a házasulandó asszonynak passzív szerepe van. 12 Őt veszik el, őt adják oda, ő lesz feleséggé. 8 Lásd: Meinhold, Arndt. Frau und Mann in biblischen Schöpfungstexten. in: Zur weisheitlichen Sicht des Menschen. Arbeit zur Bibel und ihrer Geschichte; Band 6. Evangelische Verlagsanstalt - Leipzig, S RICHTER, Hans-F. Geschlechtlichkeit, Ehe und Familie im Alten Testament und seiner Umwelt. Beiträge zur biblischen Exegese und Theologie 10. (1978) 9 SCHARBERT, Josef. Ehe/Eherecht/Ehescheidung. (AT) TRE. Band IX. 1982; SEEBASS,H. Art. xql lākahi: ThWAT4. (1984) MEINHOLD, Arndt. Maleachi. Biblischer Kommentar Altes Testament. XIV/8,3. NEUKIRCHENER VERLAG (2003) SCHARBERT, Josef. Ehe/Eherecht/Ehescheidung. (AT) TRE. Band IX. 1982; S

12 Ebből könnyen azt a következtetést lehetne levonni, hogy az asszony az ókori családban elnyomás alatt élt, társadalmi szabad döntési lehetőség, és jog nélkül. 13 Ezt az állítást viszont az akkori társadalom és család működésének alaposabb ismerete megcáfolja. A családi jogkörök ugyanis úgy voltak kialakítva, hogy azok meg tudják védeni a család minden egyes tagját nem kívánt hatásoktól és veszélyektől. 14 A másik következtetés, mely a házasság elvont fogalmának a hiányából ered azt mutatja, hogy a házasság intézménye nem önmagáért létezik, hanem egy élő (dinamikus) kapcsolatként két személy között, lehetőleg a két család támogatása és védelme alatt, mint egy alapegység, melytől egy egész társadalom léte függ A házasság célja az Ószövetségben Bár a házasság alapját nem a két egyén személyes szerelmi kapcsolata képezi, mégsem hiányzik belőle ez az elem. Alapjában véve az Ószövetségben is két feladatkört hivatott a házasság betölteni: egyrészt egy intim-személyes kapcsolat részére teremt egy megfelelő légkört, másrészt a házasság alapja az emberiség fenntartásának. 16 A gyermekek, az utódok nemzése által fenntartani hivatott a családot, a törzset, egy egész nemzetet (Gen 1,28; Dtn 25,6; Jer 29,6; Zsolt 127,3 ff.; vö. Dtn 20,7; 24,5), mely ezért biztosítja az élet alapszükségleteit minden családtag számára. Ezért az Ószövetségben a házasság nehezen képzelhető el a család létezése nélkül, ill. családon kívül. A házasság a család egyik fő- és alapintézménye. Kétségkívül (az akkori patriarchális társadalom miatt is) e két cél közül nagyobb hangsúlyt kapott az utóbbi (utódok nemzése), mely szinte elnyomta a házastársak személyes kapcsolatának a fontosságát. Ez ellen az eltorzulás ellen is hallatszik a 13 SEIFERT, Elke. Tochter und Vater im Alten Testament. Eine ideologiekritische Untersuchung zur Verfügungsgewalt von Vätern über ihre Töchter. Neukirchener Theologische Dissertationen und Habilitationen, Band 9. (1997) ; GERSTENBERGER, Erhard S. Jahwe ein patriarchaler Gott? Traditionelles Gottesbild und feministische Theologie (1988) ; ÖCHSNER, Iris. Arbeit am Mythos der Weiblichkeit. Kritik und Konstruktion feministischer Weisheitstheologie. (1994) Lásd pl. a hajadon leány és a férjezett asszony jogi védelmét. 15 BOECKER, Hans Jochen. Recht und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient. (1976) WÜRTHWEIN, Ernst / MERK, Otto. Verantwortung. Biblische Konfrontationen (1982)

13 próféták és a bölcsességirodalom hangja, mely a személyes kapcsolat fontosságát hangsúlyozza, 17 mint házasságon belül a férj és a feleség személyes kapcsolatában, úgy a vallási téren az ember és az Isten személyes kapcsolatában is. Mivelhogy a házasság a család fő institúciója, szükséges, hogy az jogi formában és keretekben rögződjön. Az Ószövetségben sok jogi szöveg található, mely a család és a házasság területével foglalkozik. Viszont amint az az ókori jogról ismeretes, nem tárgyalja az összes lehetséges esetet, hanem csak a kivételeket, illetve az égető problémákat, vagy a szabályok novelizációját, melyből kifolyólag nehéz igazi összképet kapni. 18 A jogi forma rögzítésének fontossága abból is ered, hogy az ókorban a jog és a törvény isteni eredetű volt, vagyis autoritással rendelkezett. Ezek a jogi formák gyakran játszanak szerepet az elbeszélő irodalomban is, mint érvényes szabályok. Das Leben wird der Familie nicht durch eine fixierte Kasuistik von Einzelnormen reguliert, sondern durch die Grundnorm der»solidarität«(ds,x,) und»gemeinschaftstreue«(hq'd>c'). [...]»Gemeinschaftstreu«ist also der, dessen Verhalten die Gemeinschaft fördert. Mit Solidarität ist ein Verhalten bezeichnet, das über jede rechtlich geforderte Gemeinschaftsgemäßheit hinaus gerade in Situationen der Gefährdung des Überlebens der Gemeinschaft das Notwendige tut Bei Propheten und Weisheitslehrern wird die Ehe als eine Lebensgemeinschaft angesehen, der aufgrund der beiderseitigen Liebe ein Eigenwert zukommt, der die Zweckmäßigkeiten überdauert. So wird die Ehe schließlich auch zum Sinnbild der einzigertigen Treue Jahwes zu seinem Volk. RICHTER, Hans-F. Geschlechtlichkeit, Ehe und Familie im Alten Testament und seiner Umwelt. Beiträge zur biblischen Exegese und Theologie 10. (1978) A család és a házassággal kapcsolatos jogi szövegek az Ószövetségben témájához lásd: CRÜSEMANN, Frank. Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes. (1992); RUWE, Andreas. Heiligkeitsgesetz und Priesterschrift. Literaturgeschichtliche und rechtssystematische Untersuchungen zu Levitikus 17,1-26,2. (1999); LOCHER, Clemens. Die Ehre einer Frau in Israel. Exegetische und rechtsvergleichende Studien zu Deuteronomium 22, ORBIS BIBLICUS ET ORIENTALIS 70. (1986); WESTBROOK, R. Studies in Biblical and Cuneiform Law, Paris. (1988); HOLZINGER, Heinrich. Ehe und Frau im vordeuteronomischen Israel. In: Studien zur semitischen Philologie und Religionsgeschichte. (1914) ; GRÜNWALD, Klaus. Das Heiligkeitsgesetz Levitikus Ursprüngliche Gestalt, Tradition und Theologie. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschft. Band 271. (1999) OTTO, Eckart. Theologische Ethik des Alten Testaments. (1994)

14 Házasságkötés az Ószövetségben Az Ószövetség idejében a házasságkötés két szakaszban történt: az első az ún. inchoatív házasságkötés 20 (kezdetleges, de jogilag már érvényes), a második szakasz a már gyakorlatilag is véghezvitt házasság. 21 Mindkét fázis magyarázatra szorul. Az említett inchoatív házassági szakaszt a héber fra 22 szóval fejezi ki (Ex 22,15 23 ; Dtn 20,7; 22, ; 28,30; vö. a babilóniai törvényekben találhatóakkal: CH 130; CE 26), melyben a házasulandó pár családjai között megállapodás történik a házasságkötést illetően. E kezdetleges házasságkötésnek a megerősítése általában bizonyos pénzösszeggel (rhm), 24 szolgálattal vagy valamiféle feladat elvégzésével történt a házasulandó férj részéről (Józs 15, 16; Bír 1, 12; 1Sám 18, 25; 2Sám 3,14). Egy alapvető különbség fedezhető fel az akkori és a jelenlegi házasságkötés gyakorlatában, melynek ismerete több félreértést is segít kivédeni. Az első szakaszt manapság leginkább a mai értelemben vett eljegyzés gyakorlatával hasonlítják és tévesztik össze, ami a magyar (de más nyelvű) bibliafordításban is megmutatkozik. A mai eljegyzéssel azért nem egyeztethető össze ez az inchoatív házasság, mert amíg a mai eljegyzés csupán szociológiai jelentőségű (és ezért nem feltétele egy jogilag érvényes házasságkötésnek), addig az Ószövetségben 20 DRIVER, G.R.-MILES,J.C. Babylonian Laws I angol kifejezése: inchoate marriage - latin matrimonium ratum 21 OTTO, Eckart. Art: Ehe/II. Altes Testament.: RGG4. Bd ( matrimonium consummatum ) 22 KÜHLEWEIN, J. Art. `rs THAT1. (1971) vö. LOCHER, Clemens. Die Ehre einer Frau in Israel KLEIN, Hans. Natur und Recht. Israels Umgang mit dem Hochzeitsbrauchtum seiner Umwelt. ThZ 37/1. (1981) Lásd: OTTO, Eckhart. Zur Stellung der Frau in den ältesten Rechtstexten des Alten Testamentes (Ex 20,14; 22,15f.) Zeitschrift für evangelische Ethik. 26. (1982) Mohar problematikához (Gen 34, 11 f. 29,15-30; Ex 22, 15 f.; Dtn 22, 29; Józs 15,16f. vö. Bír 1,12f.; 1Sám 18,25 vö. 2Sám 3,14; Hos 3, 2) lásd: MEINHOLD, Arndt. Maleachi. Biblischer Kommentar Altes Testament. XIV/8,3. (2003) 215; HORST, F. Art. Ehe im Alten Testament/Formen der Eheschließung. RGG3. Digitale Bibliothek Bd ; LIPIŃSKI, E. Art mhr ThWAT 4. (1984) 719; OTTO, Eckart. Art: Ehe/II. Altes Testament. RGG4. Bd ; OTTO, Eckart. Theologische Ethik des Alten Testaments ; RICHTER, Hans-F. Geschlechtlichkeit, Ehe und Familie im Alten Testament und seiner Umwelt. Beiträge zur biblischen Exegese und Theologie 10. (1978) 77. Die Eheschließung war in Israel kein Frauen- oder Brautkauf, die Frau keine käufliche Ware und das bei der Eheschließung dem Vater der Braut gezahlte Geld kein Kaufpreis in unserem heutigen Sinne. Man kann höchstens in formalrechtlicher Hinsicht von einem Kauf sprechen, der dem Kauf von Großgütern gleicht. PLAUTZ, Werner. Die Form der Eheschliessung im Alten Testament. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 76. (1964)

15 történő inchoatív házasság jogi jelentőséggel bír, mely éppen abban mutatkozik meg, hogy az inchoatív házasságról szóló feljegyzést a jogi szövegek között találjuk meg. Egy inchoatív házasságban élő asszony elméletileg már egyenjogú egy férjes asszonnyal, ami leginkább a hűség elvárásában mutatkozik meg a vőlegénye (jogilag tehát már férje) iránt. Ilyenkor egy nemi kapcsolat egy másik férfival jogilag házasságtörésnek számít, mely halálbüntetést von magával, méghozzá mind a nő, mind a férfi számára (Dtn 22,23-24). A hasonlóság viszont a mai eljegyzés és az akkori inchoatív házassági szakasz között az, hogy a házasulandó pár még egyikben sem él egy közös háztartásban. Sie war daher für einen anderen Mann ein Tabu (Dtn 22,23-27), obgleich der Vollzug der Ehe und damit die ganze Gültigkeit des Eherechts, eben auch nach innen, noch ausstanden. 25 A vázolt két fázisban történő házasságkötés szinte csak a jogi szövegekben található. Elbeszélésekben és történetekben ez nem észlelhető, és nem választható el a kezdetleges szakasz a gyakorlati házasság szakaszától. Azokból csupán a második fázisról kapunk tudósítást, melyek szerint a házasság ünnepi, nyilvános menettel és lakomával (Gen 20,3; 24,67; Dtn 20,7; 24,1a), általában egy hétig tartó ünneppel kezdődik. Ez alatt az ünnepség alatt vezette be a vőlegény a menyasszonyt a házába (ill. sátrába Gen 24,67). Hogy e két fázison belül gyakorlatilag mikor kapott helyet az első nemi aktus a házaspár között, úgymond titok maradt a nyilvánosság számára, mely által a nemi élet egy intim szférában kap helyet Házassági formák az Ószövetségben a. Monogámia és Poligámia Az Ószövetség ismeri és gyakorolja a többnejűséget, és a Kr.e. 7. századig nem is található ellene írásos kritika. Izráellel szomszédos nagyhatalmaknál is előfordult 25 MEINHOLD, Arndt. Maleachi. Biblischer Kommentar Altes Testament. XIV/8,3. (2003) Csak néhány ószövetségi hely közelíti meg ezt az intim szférát, mégsem azzal a szándékkal, hogy nyilvánosságra hozza azt. Ezek közé tartozik a feleségül vett fiatalasszony szüzességi bizonyítéka (nászéjszakai lepedő Dtn 22,13-21), melyet megőriztek arra az esetre, ha a férj később megvádolná, hogy a házasságkötéskor a menyasszony nem volt szűz. Valójában ez a jogi szöveg nem az intim kapcsolatot akarja nyilvánosság elé hozni, hanem csupán a házasság előtti nemi élettől való megtartóztatásra int, ill. a helytelen eljárás következményeit írja le. 15

16 a többnejűség, de csak bizonyos kereteken belül. Az óbabiloni házassági jog legfeljebb 2 feleséges házasságot ismer. Az ókori Egyiptomban eddig ismert két kivételes esetben pedig a poligynia kizárólag a királyi családban fordul elő. 27 Már ebből is látható, hogy a társadalom mindig is valamiféleképen próbálta korlátozni a többnejűséget, megakadályozva azzal annak elfajulását. Egyik ószövetségi jogi szöveg sem tiltja a többnejűséget, néhány helyen egyszerűen feltételezi annak előfordulását (Ex 21,10. Lev 18,18. Dt 21,15.17). 28 Mégis néhány feltételt szabnak a többnejűség gyakorlásának, mint az pl. az Ex 21,10 elénk tárja: Ha egy másik (feleséget) vesz magának: ennek (az első feleségnek) ételét, ruházatát és házassági jogát nem vonhatja meg tőle.. Vagyis megpróbálták a poligyniának elfajulását korlátozni az által, hogy csak bizonyos körülmények között és feltételek mellett gyakorolhatták azt. Ez legfőképpen a gazdasági helyzettől függött. Nem mindenki engedhette meg magának két vagy több feleség eltartását. 29 Ennek megfelelően sok olyan esetet mutat az Ószövetség, melyben a férjnek csak egy felesége volt. Az Ószövetségben a poligám házasság egyáltalán nem volt mindennapi dolog. A Sámuel és a Királyok könyvében, melyek az egész Izráeli Királyság korszakát magukba foglalják, Sámuel apja kivételével (Anna és Peninná) nem találjuk meg a bigámia esetét a nép között. Továbbá sehol a Szentírásban nem találkozunk poligámiával egy papi családban. Az Énekek éneke műalkotás, mely az ember intim szexuális kapcsolatát énekli meg, éppenséggel kizárólag monogám beállítottságú. Az összes olyan próféta, mint pl. Hóseás, Jeremiás, Ezékiel a monogám házasságot tartják az ideálisnak, mely tükrözni kívánja a JHWH viszonyulását az ő népéhez. Az ő kapcsolata népével kizár más kapcsolatot. Több próféta használja azt a képet, melyben JHWH egy monogám férfi, ezzel szemben a hűtlen Izráel egy parázna asszony. Ennek alapján leszögezhető, hogy habár az 27 Lásd. OTTO, Eckart. Theologische Ethik des Alten Testaments. (1994) 49 k. 28 PLAUTZ, Werner. Monogamie und Polygamie im Alten Testament. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 75. (1963) OTTO szerint LEVINE arra mutat rá, hogy gyakorlati szempontból is a monogám házasságoknak volt nagyobb realitásuk, ugyanis nem volt olyan nagy választék a hajadon leányok között, mivelhogy az ókorban az agglegénység ritkaság volt. Ezáltal a társadalomban a helyzet kiegyensúlyozódott. Véleményem szerint ez a megközelítés nagyon sántít, mivelhogy nincs birtokunkban arról statisztikai információ, hogy az ókorban milyen arányban volt az agglegénység a nős férfiakkal szemben. Lásd: OTTO, Eckart. Theologische Ethik des Alten Testaments. (1994)

17 Ószövetség ismeri a poligámia gyakorlatát és annak jogosultságát híres személyek által, mégsem békül ki vele teljesen. Ismert viszont, hogy Izráel nagyobb királyainak, mint pl. Dávid, Salamon, több felesége volt, ami elsősorban a gazdagságukat fejezte ki (pl. 1Kir 11,1-3). 30 A deuteronomista szerző viszont kritikával illeti a királyok többnejűségét (Dtn 17,17). Az ószövetségi iratokat szemügyre véve feltűnik, hogy a poligám, illetve pontosabban a bigám házasságok inkább Izráel életének korai időszakára jellemző, a még le nem telepedett, nomádféle életvitelű társadalomra. Ezt a korszakot az ószövetség a patriarchák életének leírásaival tükrözi, melyben még nem találunk semmiféle jogi szabályozást e téren. Ezért viszont nem is tisztázott, hogy ez esetekben beszélhetünk e valódi többnejűségről, vagy inkább annak kezdetleges fajtájáról, melyben egy feleség mellett nem egy másik, ugyan olyan jogú feleség áll, hanem inkább egy szolganő/mellékfeleség (ném. Nebenfau ). E fajta többnejűség viszont mindig egy bizonyos célt szolgált, legtöbbnyire a gyermektelenség kivédését. Tekintetbe lehetne venni az is, hogy a nomád életvitelben minden gyermek és feleség egyfajta munkaerőnek is számított a család számára. Feltehető egyrészt a csecsemők, másrészt a szülésnél előforduló anya gyakori elhalálozása is, habár ez az Ószövetség beszámolójára nem jellemző (Gen 35,16-19). Kétségtelen, hogy a poligám házasság sok keserűséget jelentett a feleségeknek (Lev 18,18; 1Sám 1,6; Sir 37,12). Ráhel és Lea esetéből világosan látszik, hogy a poligám házasság gyakorlati kérdéseket is von maga után: kivel tölti a férj az intim perceket? Ebben az egyetlen esetben valószínűleg kivételesen a két feleség az, akik maguk között ezt eldöntik. 31 Valószínűleg ebből a megfontolásból kéri Lábán Jákóbot, hogy a két felesége mellé ne vegyen több feleséget (Gen 31,50). Egy ókori dokumentumban (Nuzzi) a házassági szerződésben leszögezik, hogy a férj nem vesz a felesége mellé másikat. Látva a negatív oldalát is ennek a jelenségnek, felmerül a kérdés, miért nem volt tehát a poligám házasság jogilag betiltva, vagy legalább a gyermektelenség esetére leszűkítve? LEVINE azt tartja, hogy habár a poligám házasság negatív 30 BAUMANN, Gerlinde. Liebe und Gewalt. Die Ehe als Metapher für das Verhältnis JHWH Israel in den Prophetenbüchern. Stuttgarter Bibelstudien 185. (2000) DAUBE, D. Rechtsgedanken in den Erzählungen des Pentateuchs. Von Ugarit nach Qumran. Beitrage zur alttestamentlichen und altorientalischen Forschung (1958)

18 elemeket hord magában, mégis szükségszerű. Sok eset ugyanis abból fakad, hogy egy tehetős férj egy idő után elvált a feleségétől, és egy másikat vett helyette. Az elbocsátott asszonynak a sorsa pedig kimondottan nehéz lehetett, ami helyett inkább egy másik feleség eltűrését választotta. Im alten Israel wurde die geschiedene Frau (Hv'yaime hv'wrg> hv'ai) (aus hebräischen vrg verbannen ) irgendwie als fehlerhafte /defekte/ betrachtet, zusammen mit der Witwe (hn"m'l.a;), die sexuell entweihende Frau (hl'l'x]) und natürlich die Prostituierte (hn"zo) (Lev 21,7.14; Ez 44,22). 32 De éppen az a tény, hogy az Ószövetségben nem ismerünk a poligámiával kapcsolatos jogi szabályozást, illetve annak tiltását, utal arra, hogy ez a társadalmon belül nem okozott különösebb problémát, és nem szorult jogi igazgatásra. A felmerült eseteknél nyilván elegendőnek bizonyult az akkoriban közismert szokásjog, mely tekintetbe vette a család és az egyének túlélését b. Levirátus A levirátus házasság (ún. sógorházasság) egy olyan institúció, mely utólagosan akarja bepótolni az utód hiányát. Ennek egyik formája megtalálható a Dtn 25,5-10 versekben tárgyalt jogi szövegben. Abban az esetben, ha egy férfi gyermektelenül halt meg, az ő testvére hivatott feleségül venni az özvegyét és ővele (sógornőjével) egy utódot nemzeni a megholt számára, hogy az továbbvigye annak nevét és az örökségét. 33 Ennek megfelelően találjuk a Gen 38,8 versben követelt házasság-sorozatot, mely alól nincs mentségük az életben maradott testvéreknek Ekkor azt mondta Júda Ónánnak: Menj be a bátyád feleségéhez, vedd el őt mint a sógora, és támassz utódot a bátyádnak!. Viszont Júda és Támár kapcsolatát, mely kétségtelenül szintén ezen a hagyományon alapszik, nem lehet levirátus házasságnak tekinteni, ugyanis egyrészt Júda nem a megholt férj testvére, hanem apja, másrészt nem házasságkötésen alapult kapcsolatuk, hanem egy egyszeri nemi aktuson, mely nem tekinthető levirátusházasságnak: Többször 32 LEVINE, Etan. Women s Marital Rights OTTO, Eckart. Theologische Ethik des Alten Testaments. (1994) 50.; RICHTER, Hans-F. Geschlechtlichkeit, Ehe und Familie im Alten Testament und seiner Umwelt. Beiträge zur biblischen Exegese und Theologie 10. (1978)

19 azonban nem hált vele Júda. (Gen 38,26). A levirátus házasságra emlékeztet Rút és Boáz esete is, mely az alábbiakban részletes tárgyalásra kerül sor. A levirátusra utaló esetek alapos megvizsgálása folytán viszont arra lehet következtetni, hogy e jogszabályozás inkább azt hivatott rögzíteni, milyen módon lehet kikerülni ennek a szokásnak a kötelességét. Erre Crüsemann mutat rá: alle Erwähnungen des Levirats im Alten Testament [handeln] um das Problem der Weigerung der betreffenden Männer. 34 A levirátus házasság alapos analízisére és annak kiértékelésére alábbiakban az I.3.1.b. részben kerül sor c. Endogámia Az endogámia egy olyan törekvést próbál meghonosítani, mely szerint a házastársak egy és ugyanabból a törzsből (nagycsaládon belül) kell, hogy származzanak. A házasságra vonatkoztatva ez annyit jelent, hogy a házasulandó kizárólag a saját népének, nemzetségének köréből választhatott magának házastársat. Ezt nevezzük endogám házasságnak. Az Ószövetségben találkozunk kimondottan endogám parancsolattal is, mely tiltja az idegen népből való féllel kötött házasságot. Az egyik legismertebb és egyben példaadó történet az endogám házasságra az Gen 24 fejezetben található elbeszélés, ahol Ábrahám szolgájával feleséget hozat fiának, Izsáknak (Gen 24,37-38). Továbbá lásd: Ex 34,15-16; Dtn 7,3; Tob 1,9; 3,17; 4,12-13; 6,12-16; 7,10f. 35 De a korai időszakban különösebb kritika nélkül is előfordul a vegyesházasság (Bír 8,31; 14,1; 1Krón 2, ; 3,2; 4,18.22). 36 Ez nyilván utal az endogám elképzelés időbeli kialakulására, mely egyre erősödött a kialakult hagyományok által. 34 CRÜSEMANN, Frank. Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes. (1992) EGO, Beate. Buch Tobit. Unterweisung in erzählender Form. Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit. II. Lief. 6. (1999) 921.; SCHÜNGEL-STRAUMANN, Helen. Tobit. In: HThK-AT. (2000) 58. Anm KNOPPERS, Gary N. Intermarriage, social complexity, and ethnic diversity in the genealogy of Judah. JBL 120/1 (2001)

20 Az endogámia nem csak társadalmi, hanem vallási szempontból is fontos, hiszen a család alkotta a gyülekezet alapegységét. A babiloni fogságba vitel időszakában megerősítette ennek fontosságát, amikor az idegen földön sok külső hatás érte a családot és az egyént. Főleg azokra a társadalmakra jellemző, melyekben felébred az identitástudat érzelme. A család egysége védte meg az egyént attól, hogy az idegen földön összekeveredjék, asszimilálódjék az ott lakó néppel, és feledésbe merüljön az igazi hit. 37 Szélsőségesnek nevezhető viszont az a törekvés, mely az Ezsdrás 9 és 10 részekben, illetve Nehémiás 13 fejezetben található. A babiloni fogságból visszatértek közül sokan idegen feleséget hoztak magukkal, illetve a kánaáni nép leányai közül vettek feleségeket. Közöttük volt több főember és pap is. Ezsdrás reformtörekvése azon alapul, hogy a babiloni fogság éppen azért következett be, mivelhogy Izráel fiai (a szent mag) összekeveredtek más (tisztátalan) népekkel. E szerint egy újabb keveredés vegyesházasság által egy következő büntetést vonhat maga után. Hogy ezt megelőzzék, a meglévő vegyesházasságokat fel kell bontani és az idegen feleségeket el kell küldeni. Hogy ilyen tömeges, kompromisszum nélküli határozat nem megoldás a vegyesházasságra, azt mutatja az a tény is Ezsdrás 10,15 versben, mely szerint akadtak néhányan, akik ezt a parancsot nem voltak hajlandóak teljesíteni. Hogy maga Isten sem követel ilyen kegyetlenséget, azt legjobban mutatja a Rút könyvében leírt történet (alább még tüzetesebben foglalkozom vele), mely szerint Rút moábita származású volt, mégis őtőle származik Izráel legismertebb királya: Dávid király (Rút 4,13-22) Nemi élet a házasságon kívül házasságtörés Kétségtelen az Ószövetség álláspontja, hogy a nemi élet a házasságon belül kapja meg létjogosultságát. Jogi szövegek rögzítése által is megerősítették ezt, a társadalom által egyhangúlag elfogadott álláspontot, mely az ellenkező esetben szigorú büntetést szabott a férfi és a nő számára egyaránt (Lev 20,10; Dtn 22,22; 37 Ez a probléma manapság, a mi köreinkben sem idegen. Egy társadalmi egység számára, mely kissebségben él, az idegen hatások mindig is veszélyt jelentettek és jelentenek. 20

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÓSZÖVETSÉGI TANSZÉK A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÓSZÖVETSÉGI TANSZÉK A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÓSZÖVETSÉGI TANSZÉK A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN A nő és a férfi kapcsolata Rút és Eszter könyvében Doktori értekezés Süll Tamás Halle an der Saale/Komárom

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26.

Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26. Dr. Reuss András Az evangéliumi szabadság lutheri, bibliai értelmezése Előadás a magyar-finn-észt teológiai konferencián Budapest, 1996. június 26. Megjelent: Lelkipásztor (71) 1996/11 melléklete. 17-19.

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Mit G. Hausmann, Auswahlbibliograhie zum Thema Juden in Bayern, Kirche + Kunst 63, 1985, 62-64

Mit G. Hausmann, Auswahlbibliograhie zum Thema Juden in Bayern, Kirche + Kunst 63, 1985, 62-64 Jutta Hausmann Életrajz: Született: 1951 1970 -- érettségi 1970-1975 -- teológiái tanulás Göttingenben, Erlangenben, Neuendettelsauban 1971-1973 -- romanisztikái tanulás Göttingenben és Erlangenben 1975

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról?

Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Günter Twardella Wuppertal Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez * M elyik a második kérés? Jöjjön el a te országod. Azaz úgy igazgass

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

Tisztségek az Ószövetség idején

Tisztségek az Ószövetség idején Tisztségek az Ószövetség idején Induljunk el egy értelmező meghatározásból. A tisztség egy olyan munkakört jelent, amellyel megbíznak, amelyre elhívnak, vagy amelyre kineveznek valakit. A felkérés értelmében,

Részletesebben

Az antik világ nemi erkölcse

Az antik világ nemi erkölcse Az antik világ nemi erkölcse (T elein, X. évi., 8-'), '...m i, s.vrk.: liinődi A., líu d ap est, 1912, 108-112.) D r. K erényi Krtroly r. m. ( m ár elő ad ása a T e le ia E gyesületben, ((lynrsfrásos lejegyzés

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Átkeléses feladatok 1.) 2.) 3.) 4.)

Átkeléses feladatok 1.) 2.) 3.) 4.) Átkeléses feladatok 1.) Van egy folyó, amin egy csónak segítségével egy embernek át kell vinnie az egyik partról a másikra egy farkast, egy kecskét és egy káposztát. A csónakba az emberen kívül csak egyvalami

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

2013. május 9. Ruth könyve ח ס ד Heszed - 3 hűséges ember a hűtlenség tengerében

2013. május 9. Ruth könyve ח ס ד Heszed - 3 hűséges ember a hűtlenség tengerében Bírák könyve, Nagykátai Református Gyülekezet bibliaórai vázlatok 11 2013. május 9. Ruth könyve ח ס ד Heszed - 3 hűséges ember a hűtlenség tengerében 1. Fontos tudnivalók a történet megértéséhez a. A móábiták

Részletesebben

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze CSALÁDTIPOLÓGIA A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze elsődleges szocializáció színtere Élethely szerinti: Falun

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ

Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ Szabó Józsué Dániel PORTFÓLIÓ plakát plakát roll-up, fagyiölcsér kampány üzlet portál könyv A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

ÉDES MOSTOHA BÕVÜL A CSALÁD?

ÉDES MOSTOHA BÕVÜL A CSALÁD? SZKB 208_03 FELKÉSZÍTÉS FELNÕTT SZEREPEKRE ÉDES MOSTOH BÕVÜL CSLÁD? Készítette: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM TNÁRI ÉDES MOSTOH BÕVÜL CSLÁD?

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény Szerkesztették: Gelsei Gergő Gergely Vera Horváth Vera Rácz Márton Alapítvány a Társadalomelméleti

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény Szerkesztették: Gelsei Gergő Gergely Vera Horváth Vera Rácz Márton Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért 2004 Kiadja az Alapítvány a Társadalomelméleti

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26.

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26. Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26. 1998. évi XIX. törvényből lesz a vizsga. Kifejezetten nehéz jogszabály. Két vezérelv irányítja a válogatást:

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2.

9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. 9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai lexikon; Kálvin J. Kiadó; Bp. 1995. John Bright; Izrael története;

Részletesebben

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 5. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-28/2013.

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD TANULMÁNYOK Dr. SZABÖ ÁRPÁD A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA A vallások története nem csupán a vallás és kijelentés között mutat benső kapcsolatot, hanem a kijelentés és az írás között is. A vallás,

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben