Bozsik program. Dósa Richárd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bozsik program. Dósa Richárd"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 3372 TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: Bozsik program Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Hunyadi utca (út, utca) Telefon: Honlap: (helység) (házszám) Sülysáp 32. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) Hunyadi utca (út, utca) (helység) (házszám) Sülysáp 32. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dósa Richárd A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Oczella Rita Mobiltelefonszám: cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0.2 MFt MFt 0.4 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 2.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt 3.59 MFt 17 MFt 2.69 MFt 6.34 MFt 19.9 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 9.25 MFt 1.48 MFt 2.69 MFt 9.25 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt MFt 9.25 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfphp / A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Egyesület megalakulása óta egyesületi keretek között működik, melyet 10 tagú elnökség irányítja, gazdálkodását az elnök felügyeli. Eredményes munkájuk mutatkozik meg abban, hogy kezdetben 3 gyerek vett részt a foglalkozásokon, majd ezt a létszámot rövid idő alatt többszörösére emelte, jelenleg 67 főből áll az Egyesület. A minőségi szakmai munkának köszönhetően 5 korosztály nevelését végzi jelenleg, 7 éves kortól a 14 évesekig. Együttműködési megállapodással rendelkeznek Sülysáp Város Önkormányzatával és a helyi általános iskolákkal, melynek keretében sportolási lehetőséget biztosít az egyesületen belüli gyerekek számára, így rendelkezésükre áll egy füves labdarúgó pálya, egy tornacsarnok és egy műfüves pálya. Két edzővel rendelkeznek, a csapatok kapusaival egy kapusedző foglalkozik, akik tevékenységüket társadalmi megbízásban látják el. A szakmai munka biztosítását támasztja alá, hogy az edzők főiskolai testnevelő tanár és tanári végzettséggel rendelkeznek, biztosítva ezzel az elitképzés folytatását, mely különösen a nagyobb korosztálynál játszik jelentős szerepet. A legkisebb korosztály heti 2 edzésen vesz részt, míg a nagyobb korosztályok számára heti 4 alkalom edzés biztosított. A 67 fő gyerek sport, illetve iskolai ügyeinek intézésével egy technikai vezető foglalkozik. Az Egyesület szoros kapcsolatot ápol a helyi általános iskolákkal, melynek célja nem csak a labdarúgó, de az iskolai fejlődés előremenetelében való hatékony segítség. Saját bajnokságot szervez, mely a szomszédos települések 7, 9 és 11 éves korosztályú csapatainak teremt versenyzési lehetőséget, melyen 2011-ben évben 8 csapat nevezett, 2012-ben ez a létszám 16-ra, 2013-ban pedig 34-re bővült. Az Egyesület 7, 9 és 11-es korosztálya 2012-ben az 1., 2. helyen végezetek a bajnokságban, ban az Egyesület minden korosztálya 1. helyezést ért el. Az Egyesület 7, 9, 11 és 13-as korosztálya részt vesz a Bozsik Egyesületi Programban. További sikerként könyveli el az Egyesület a Rexroth nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornán elért eredményeit, ahol 2011-ben a jelenlegi U13-as csapat hozta el a kupát. Az U14-es csapat a PMLSZ által szervezett bajnokságban szerepel, ahol jelenleg 3. helyen áll veretlenül. Ezen felül helyi teremtornákon vesznek részt a csapatok, illetve állandó jelleggel szerepelnek pest megyei iskoláknak szervezett Diákolimpián, ahol 2 éve a megyei döntőbe jutottak, a futsal tornákon is eredményesen szerepelnek, ahol az U11-es és U13-as csapat a megyei döntőbe jutott. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A fejlesztés fő indoka, hogy az önkormányzati területen álló jelenlegi öltözőépület az MLSZ előírásainak nem felel meg, korszerűtlen, továbbá nem szolgálja a ki a 21. sz.-i igényeket. A rendelkezésre álló öltözőépület alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. A beruházás további indokoltságát adja, hogy a fejlesztés megvalósulása jelentősen javítaná a rendezvények és edzések öltöző igényeit, mind kapacitásban, mind pedig minőségben. A város központi területén elhelyezkedő sportpálya mellett meglévő öltözőépület a sportoláshoz kapcsolódó korszerű használati feltételeket nem biztosítja, ezért helyette 3 db új öltözőépület elhelyezését tervezi az Egyesület. Az épületek melletti pálya használata előtti és utáni átöltözés és tisztálkodás feltételei biztosított lesz több csapat számára is, ugyanis egy-egy rendezvényen több utánpótlás korosztály vesz részt. A főbejárat a pálya felőli oldalon, a fedett területről fog nyílni a közlekedőbe. A közlekedőből 3 öltöző és egy szertár fog nyílni. Az öltözőépületben egy férfi és egy női zuhanyzó és WC blokk kerül kialakításra. A támogatásból új, minden igényt kielégítő kiszolgáló létesítményt valósítana meg a sülysápi egyesület. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A 2014/2015-ös évadban az Egyesület a fő hangsúlyt a sportági létesítményfejlesztésre, a használatukban álló nagyméretű füves pálya infrastruktúrájának fejlesztésére fekteti. Ebből kifolyólag az Egyesület egyrészt 3 db új öltözőt épít, ugyanis a meglévő öltözőépület a sportoláshoz kapcsolódó korszerű használati feltételeket nem biztosítja. Az épület melletti pálya használata előtti és utáni átöltözés és tisztálkodás feltételei biztosítottak lesznek a két csapat, és a közreműködő játékvezetők számára. Két csapat öltözője és játékvezetői öltöző fog megvalósulni. A tervezett öltözőépítés üzembe helyezése május végére valósul meg, mely összességében 3 hónapot vesz igénybe. Megvalósul továbbá egy korszerű öntözőrendszer kialakítása. A Sülysápi Gyerekfoci Egyesület rendelkezésére álló labdarúgópályája jelenleg nem rendelkezik kiépített öntözőrendszerrel és már évek óta szükségszerű a rendszeres öntözés megoldása. Az öntözés jelenleg kalapácsos szórófejekkel történik, amelynek telepítése, átszerelése egyrészt jelentős időigénnyel jár, emellett minőségileg sem a legjobb megoldás, továbbá állandó felügyeletet igényel. A rendszer kialakítása képes lesz biztosítani a heti 4 edzéshez és mérkőzésekhez a megfelelő minőségű futballpálya meglétét. A beruházás április elejére valósul meg. Az Egyesület utánpótlás-nevelési munkája megalakulása óta tudatos koncepció mentén zajlik. Eredményei a gyerekek és a csoportok számában, valamint a szakmai gárda minőségi fejlődésén és a feltételek folyamatos javulásán érezhető. A -ös támogatási időszakban a megkezdett fejlesztések folytatását tervezi az Egyesület. Fő céljuk az utánpótlás-nevelésben résztvevő gyerekek számának további növelése, valamint a szolgáltatás minőségi fejlesztése. A pályázat keretében az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, és diagnosztikai eszközök beszerzése, valamint a nevezési díjak, bérleti díjak és a nyári edzőtábor költséges valósul meg. A 2013/2014 évadra elnyert utánpótlás-nevelési feladatok célját szolgáló támogatás jelentős segítséget jelentett a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület utánpótlás-nevelési munkájának szakmai színvonalának megtartásában és emelésében, különösképp a tárgyi feltételek biztosításában. Az utánpótlás-nevelési feladatokat az Egyesület hasonlóan a 2012/13-as évadhoz a -ös sportév folyamán folyamatosan igazodva sportfejlesztési programjához fogja végrehajtani. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A 2014/2015-ös évadban az Egyesület kiemelkedő szerepet szán az infrastrukturális feltételek javítására, a pálya fejlesztésére, mely hosszú távon fenntartható és működtethető. Célja az utánpótlás-nevelésben résztvevő gyerekek létszámának fokozatos növelése. Ezt szolgálja közvetett módon az új öltözőépületek kialakítása, valamint a pálya infrastruktúrájának fejlesztése. További cél az infrastrukturális feltételek javítása mellett a pálya és az eszközpark fejlesztése. A sülysápi gyerekek életében fontos szerepet játszik a sport, a jövőbeni terveik között is nagy szereppel bír a labdarúgás. Ehhez egy olyan megfelelő infrastruktúrát szeretne kialakítani az Egyesület, amely megalapozza a szakmai munka feltételeit, ezen költségekhez igényelt támogatások hozzájárulnak munkájuk hatékonyabban és eredményesebben történő végzéséhez. Az Egyesület törekszik társadalmi kapcsolatainak szélesítésére. Együttműködési megállapodással rendelkezik Sülysáp Város Önkormányzatával és a helyi általános iskolákkal, melyek keretében sportolási lehetőséget biztosít a gyerekek számára. Az Egyesület ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását a sportolás, a szabadidő hasznos eltöltése területén, valamint a jövőben is támogatni kívánja a fiatalkorú sportolók labdarúgó versenyeken, a községi sport rendezvényeken való részvételét. Célja, ezen tevékenységek összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása, melyeket az elmúlt években saját erőből, szponzorok, illetve szülői támogatás révén finanszírozták. Az Egyesület sportfejlesztési programja tökéletesen alkalmazkodik a szakszövetségi stratégiához, valamint a 2013/14-es évadban beadott sportfejlesztési programhoz. A pályázat keretében jelentős infrastruktúrafejlesztés valósul meg, mely hosszú távú eredményeket hoz és fenntartható. Elsődleges célja az utánpótlásnevelés körülményeinek fejlesztése és az utánpótláskorú labdarúgók létszámának növelése. Emellett az Egyesület osztozik a szakszövetség azon szándékával is, mely

4 a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek számának növelését és a tehetségesebb fiatalok korosztályos csapatokba való beintegrálását célozza. Az Egyesület hosszú távú tervei között szerepel továbbra is a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, a labdarúgás és futsal népszerűsítése a gyermekek körében, mely egyrészt a tömegsport bázis folyamatos növelését célozza. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az utánpótlás-nevelési program társadalmi haszna vitathatatlan. Valamennyi sportágban és valamennyi korosztályban a résztvevők testi-lelki fejlődését szolgálja, egészséges életszemléletét, közösségi képességeit fejleszti. A sport nevelő hatása révén kevésbé lesznek hajlamosak deviáns viselkedésre. A labdarúgás évtizedek óta jelentős szerepet tölt be Sülysáp sportéletében. Az elmúlt években az Egyesület egyre nagyobb figyelmet fordított az utánpótlásnevelésre, így a 2014/2015-ös idényre beadott sportfejlesztési program is erre összpontosít. A fokozatos fejlesztések, várhatóan az eredményesség javulásával és az utánpótlás korú igazolt labdarúgók számának növekedésével fog járni. A benyújtott sportfejlesztési program megkönnyíti a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek korosztályos csapatokba való beintegrálását is. Azok a gyerekek, akik a most elérhető támogatásból több és jobb minőségű képzést kapnak, tehetségüknek megfelelően élsportolók, alacsonyabb osztályokban rendszeresen futballozók, vagy egészséges, sportos szemléletű felnőttek lesznek. Az utánpótlás-nevelésben résztvevő fiatalok sportfogyasztó felnőttekké válnak, amellyel a sportgazdaság fejlődéséhez, bevételeinek növeléséhez is hozzájárulnak. A pályázatban elnyert támogatás segítségével az Egyesület képes lesz nagy tömegű játékoskeret megteremtésére, ugyanis a kialakított feltételek és a megfelelő szakmai munka lehetőséget teremt a sport vonzóvá tételére a gyerekek körében. Mindezek további bevételeket jelentenek az Egyesületnek, mely stabil anyagi helyzetet teremtene. A program fenntarthatóságát elsősorban az infrastrukturális fejlesztések hosszú távú használhatósága biztosítja. Az Egyesület utánpótlás-nevelési rendszerének magas színvonala biztosítja a folyamatos érdeklődést, a gyerekek számának folyamatos növekedését, a magyar labdarúgás népszerűsítését. A labdarúgó pálya fejlesztése jelentős társadalmi és gazdasági hatásokkal jár. A délelőtti órákban kihelyezett testnevelés órákat, iskolai- és diáksport rendezvényeket lehet a területen szervezni. Ennek érdekében az Egyesület a környékbeli és partner iskolákkal, valamint az önkormányzatokkal elmélyíti az együttműködését, ezzel biztosítva a kedvezményes közcélú használatot. Az infrastrukturális fejlesztéseket követően, a labdarúgó pálya megfelelő helyszín lehet sportnapok, tornák, egyéb sportrendezvények számára, mely jelentős bevételeket fog eredményezni. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi Kif. hó munka óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és -ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. p. inf. bőv. Öntözőrendszer kialakítása 70 % Ft öltöző ép. 3 db öltözőépület és vizesblokk építése 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a -ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz Indoklás megnevezése Az Egyesület rendelkezésére álló labdarúgópályája jelenleg nem rendelkezik kiépített öntözőrendszerrel és már évek óta szükségszerű a rendszeres öntözés megoldása. Az öntözés jelenleg kalapácsos szórófejekkel történik, amelynek telepítése, átszerelése egyrészt jelentős időigénnyel jár, emellett minőségileg sem a legjobb megoldás, továbbá állandó felügyeletet igényel. A Öntözőrendszer rendszer kialakítása kialakítása képes lesz biztosítani a heti 4 edzéshez és mérkőzésekhez a megfelelő minőségű futballpálya meglétét. A meglévő öltözőépület a sportoláshoz kapcsolódó korszerű használati feltételeket nem biztosítja, ezért helyette 3 db épület elhelyezése valósul meg. Az épület melletti pálya használata előtti és utáni átöltözés és tisztálkodás feltételei biztosítottak lesznek 3 db öltözőépület a két és csapat, vizesblokk és a építése közreműködő játékvezetők számára. Két csapat öltözője és játékvezetői öltöző fog megvalósulni. Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Sülysáp Város Önkormányzatának labdarúgó Nagy pályája f.p. Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Sülysáp Malom utca Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme x50 Egyéb Ft 7 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j Sülysáp Vörösmarty utca Móra Ferenc Általános Iskola Szőlőstelepi Edzőcs. Tagiskola tornaterme /45 465m2 Egyéb Ft5 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok -es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje U14 Sülysápi Gyerekfoci SE Megyei I 1 Megyei I U13 SÜLYSÁPI GYEREKFOCI SE Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U11 Sülysápi GYSE Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U9 Sülysápi GYSE Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi U7 Sülysápi GYSE Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi Megjegyzés Ebben az évben az U14-es csapat a 2000 és a 2001-es gyerekekből tevődik össze. A két korosztály (2000 és 2001) nem ad ki egy önálló csapatot, ezért a -ös évadban az U15-ös bajnokságban fognak indulni. Ez nem új U13-as csapat, a -ös évadban is 1 db U13-as csapat lesz. U11-ben 2 csapat csapat indul a -ös évadban. Ebből 1 csapat új. U9-ben 2 csapat csapat indul a -ös évadban. Ebből 1 csapat új. Ez nem új U9-es csapat, a -ös évadban is 1 db U7-ecsapat lesz. -es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U15 U11 U Megyei I Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi -es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje ffi. futsal U15 SÜLYSÁPI GYEREKFOCI SE Megyei 1 Megyei ffi. futsal U13 SÜLYSÁPI GYEREKFOCI SE Megyei 1 Megyei ffi. futsal U11 SÜLYSÁPI GYEREKFOCI SE Megyei 1 Megyei ffi. futsal U11 SÜLYSÁPI GYEREKFOCI SE Megyei 1 Megyei Megjegyzés Ez nem új U15-ös csapat, a -ös évadban is 1 db U15-ös csapat lesz. U13-ben 2 csapat csapat indul a -ös évadban. Ebből 1 csapat új. U11-ben 2 csapat indult 2013/14-ben, a -ös évadban is 2 csapat indul. U11-ben 2 csapat indult 2013/14-ben, a -ös évadban is 2 csapat indul. -es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s ffi. futsal U13 1 Megyei Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Labdarúgó-kapuháló 5x2 m pár Ft Ft Pályatartozék Labdarúgó-kapuháló 3x2 m pár Ft Ft Pályatartozék Futballabda 3-as méret db Ft Ft Sporteszköz Futballabda 4-es méret db Ft Ft Sporteszköz Megkülönböztető atléta db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek gálamelegítő db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek széldzseki db Ft Ft Sportfelszerelés Gyermek sporttáska db Ft Ft Sportfelszerelés Kompresszor Volcano műanyag dbházas Ft Ft Pályatartozék Koordinációs létra 6 m-es ügyességi létra db focihoz való 1fejlesztő gyakorlatokra tervezve Ft Ft Sporteszköz Koordinációs létra 4x4m-es IN db Ft Ft Sporteszköz Lábtenisz szett kültéri szett Ft Ft Sporteszköz Műanyag kulacstartó db Ft Ft Sportfelszerelés Műanyag kulacs db Ft Ft Sportfelszerelés Ugrálókötél db Ft Ft Sporteszköz Pro szögletzászló szett - 4 db-os db Ft Ft Pályatartozék Gyorsaság fejlesztő ernyő db Ft Ft Sporteszköz Egészségügyi táska szett db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Kordon - Pitchside/Crowd Barrier db Ft Ft Sporteszköz AIRY asztali eredményjelző pont db Ft Ft Pályatartozék Egyensúlypárna TRENDY DYNAIR db Ft Ft Sporteszköz Labdarugó sorfal III. flexibilis 5 db db Ft Ft Sporteszköz Összehajtható cserepad db Ft Ft Pályatartozék Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Móra Ferenc Általános Iskola Szőlőstelepi Tagiskola tornaterme Ft Ft sportcsarnok Bérleti díjak indoklása Ingatlan Indoklás megnevezése A Sülysápi Gyerekfoci Egyesület a Móra Ferenc Általános Iskola Szőlőstelepi Tagiskola tornatermét egy évben 5 hónapon keresztül veszi igénybe, a Móra Ferenc Általános hideg időszakban. Iskola Szőlőstelepi Ennek költségét Tagiskola az tornaterme Egyesület a jelen támogatásból szeretné finanszírozni, megkönnyítve ezzel a kiadásaikat. Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Ft Ft 0 Ft Ft

9 Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és -ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

10 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

11 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

12 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U19 U18 U17 U16 U15 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

13 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Sülysáp (helység), 2014 (év) 09 (hó) 23 (nap)

14 Alulírott Dósa Richárd, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. Kelt: Sülysáp (helység), 2014 (év) 09 (hó) 23 (nap)

15 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Sülysáp (helység), 2014 (év) 09 (hó) 23 (nap)

16 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

17 Csatolt fájlok d pdf 252,55 kb e135c5efb5acb8da119a8aae9bba9a3180a985282c39186e7a53b22ae9cd406b 740ecae pdf 144,45 kb a3f0342c6ce97ad79ec abd5d0b db4ee51d855f2b7c9da5 658aed5e pdf 87,89 kb c7eb132423f10caf95f869b49406df8a2d5e3e57e0d0f83b8b9b54f0b4ea7808 bb71daa pdf 10,73 kb c1e23cad6811ad2d172015c544dd919c3febd2d0f93f22c385a0eacfacf827d1 bb71daa pdf 10,73 kb c1e23cad6811ad2d172015c544dd919c3febd2d0f93f22c385a0eacfacf827d1 bb71daa pdf 10,73 kb c1e23cad6811ad2d172015c544dd919c3febd2d0f93f22c385a0eacfacf827d1 5eb588c pdf 538,13 kb ed2b22e74057c7d2746e145faffc1512cbc f0f68a2742cf8f327d6

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Kiss Ferenc. Kuratórium Elnöke. Kiss Ferenc

Kiss Ferenc. Kuratórium Elnöke. Kiss Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Foci Suli Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Foci Suli Alapítvány 2 Gazdálkodási formakód: 569 Áfa levonásra

Részletesebben

Egyéb Up. Vörös Dániel

Egyéb Up. Vörös Dániel 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Városföldi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Városföldi Sport Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Verpelét SE. Egyéb Up

Verpelét SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Verpelét Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Verpelét SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás.

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SzTK Futball Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: SzTK Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 113 Áfa

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Csepregi SE. Egyéb Up

Csepregi SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csepregi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MÓRAVÁROSI KINIZSI HÚSOS SPORTKÖR EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: MKH SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök.

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BTC KHE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

VASAS Futball Kft. Adószám: 1 1 7 5 1 4 9 4-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 2 7-4 9 5 2 5 3 5 2-5 4 4 9 1 0 0 8. Vancsa Miklós.

VASAS Futball Kft. Adószám: 1 1 7 5 1 4 9 4-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 2 7-4 9 5 2 5 3 5 2-5 4 4 9 1 0 0 8. Vancsa Miklós. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VASAS Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: VASAS Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök

Pásztói ULC. Adószám: 1 8 6 3 9 9 1 7-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 6 2 1 0 0 3 0 8-1 5 7 1 0 1 8 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 6 0 Pásztó. Juhász István Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pásztói ULC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Fc Zirc. Egyéb Up. Nagy Krisztián

Fc Zirc. Egyéb Up. Nagy Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fc Zirc 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferihegy Sportakadémia 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Dunavecsei SE. Bozsik program

Dunavecsei SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunavecsei Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunavecsei SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

CSONGRÁD TSE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 4 6 8 9 5 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 2 0 0 0 4 8-1 0 0 2 9 1 8 7 - Kiss István. elnök.

CSONGRÁD TSE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 4 6 8 9 5 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 2 0 0 0 4 8-1 0 0 2 9 1 8 7 - Kiss István. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSONGRÁDI-TISZAPART SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: CSONGRÁD TSE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a

Részletesebben

Egyéb Up. Szabó Mihály

Egyéb Up. Szabó Mihály 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jakabszállás Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jakabszállás Községi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Tárnok Ksk. Bozsik program

Tárnok Ksk. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tárnok Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Tárnok Ksk 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László

HFKE. Megyei III. oszt. vagy alatta. 2 8 3 2 Héreg. Korencsi László Elnök. Korencsi László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héregi Futball Klub Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: HFKE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Rábapordányi KSK. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 8 1 7 0 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 6 0 0 0 4 2-1 0 0 1 0 0 9 3-0 0 0 0 0 0 0 0. Horváth Ottó.

Rábapordányi KSK. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 8 1 7 0 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 6 0 0 0 4 2-1 0 0 1 0 0 9 3-0 0 0 0 0 0 0 0. Horváth Ottó. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportkör Rábapordány A kérelmező szervezet rövidített neve: Rábapordányi KSK 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Baj KSE. Egyéb Up -- 6 3 2 0 0 1 6 4 1 1 0 3 7 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0. Németh Ádám. Ubornyák Attila

Baj KSE. Egyéb Up -- 6 3 2 0 0 1 6 4 1 1 0 3 7 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0. Németh Ádám. Ubornyák Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Baj Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Baj KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Záhonyi VSC. Bozsik program

Záhonyi VSC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Záhonyi Vasutas Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Záhonyi VSC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5.

Junior Sport Kft. Adószám: 1 3 7 6 0 4 8 1-2 - 0 6. Bankszámlaszám: 1 2 0 6 6 0 0 7-0 0 1 3 7 2 0 9-0 0 1 0 0 0 0 5. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Junior Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Junior Sport Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

CSSK. Bozsik program

CSSK. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós

Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Tóth Miklós 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Haladás Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

- nincs - Mezei József

- nincs - Mezei József 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MVFC Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: MVFC Sportszervező Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

PEAC. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 1 0 0 1 2 0 0 5 1 0 6 0. Bankszámlaszám: Dr. Ács Pongrác. elnök. Cziráki Tamás

PEAC. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 1 0 0 1 2 0 0 5 1 0 6 0. Bankszámlaszám: Dr. Ács Pongrác. elnök. Cziráki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club Labdarúgó Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve: PEAC 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti

Dunakiliti KSE. Adószám: 1 9 8 8 1 9 2 8-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 2 4-1 0 0 0 8 8 0 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 9 2 2 5 Dunakiliti 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunakiliti Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunakiliti KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben