Kérjük, a szükséges adatokat a hivatalos nyomtatványon. töltse ki! Ez a fordítás csak támogatásként szolgál. n n h h é é

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérjük, a szükséges adatokat a hivatalos nyomtatványon. töltse ki! Ez a fordítás csak támogatásként szolgál. n n h h é é"

Átírás

1 Az Adóhivatalnak FinanzOnline, szolgáltatásunk az Ön számára! Beérkezési megjegyzés E Ezt az űrlapot gépileg olvassák, írjon ezért NYOMTATOTT BETŰKKEL és kizárólag fekete vagy kék színnel. Összegek euróban és centben. Csak eredeti űrlapokat adjon le, mert a másolatok gépileg nem olvashatóak! Az adatbeviteli mezőkön kívül eső bejegyzések szintén nem olvashatóak gépileg. A nyomtatvány vastagon szedett mezőit mindenképpen ki kell tölteni. Adószámlaszám Adóhivatalszám - adószám Személyi jövedelemadó bevallás a 2012.évre Igen tisztelt Adófizető! Ha közelebbi megnevezés nélküli utalás történik a törvényes rendelkezésekre, ez alatt az 1988.évi Személyi jövedelemadó törvény (EStG 1988) értendő. További információkat a szja bevallással kapcsolatban a kitöltési segédletben talál (E 2 nyomtatvány), vagy a Világhálón a cím alatt. 1. További személyi adatok 1.1 Nem férfi - / CSALÁDI /VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) UTÓNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) nő Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő részt! 1.2 Családi állapot én (kérjük, csak egy négyzetet jelöljön X-szel) 2) kezdete (nnhhéééé) házas/bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársi viszonyban (életközösségben) élő nőtlen/hajadon tartósan külön élő elvált özvegy 2. Jelenlegi lakcím 2.1 ÚT/UTCA (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) 2.2 házszám 2.3 lépcsőház 2.4 ajtószám 2.5 ország 3) 2.6 HELYSÉG (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) 2.7 postai irányítószám 2.8 telefonszám Biztosítási szám 1) Születési dátum n n h h é é TUDOMÁNYOS CÍM (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) 1) Kérjük, itt az osztrák társadalombiztosítótól kapott biztosítási számát adja meg! 2) A feleséget/férjet, élettársat és bejegyzett élettársat a következőkben egységesen élettárs megnevezéssel illetjük. 3) Kérjük, adja meg a gépjármű nemzetközi forgalmi rendszámát! Csak akkor kell kitöltenie, ha a jelenlegi lakhelye nem Ausztria területén van. E 1-H Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] 12/2012 (2012-es kiadás) E 1-H, 1.oldal, i változat

2 3. Házas-/élettárs 3.1 CSALÁDI /VEZETÉKNEVE (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) 3.2 UTÓNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) 3.3 TUDOMÁNYOS CÍM (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL) 3.4 Biztosítási szám 1) 3.5 Születési dátum (nnhhéé) E Az egyedül keresők ill. az egyedül nevelők adócsökkentő összege, gyermekek Kérvényezem az egyedül keresők adócsökkentő összegét, és kijelentem, hogy élettársam ezt nem veszi igénybe. 4.2 Kérvényezem a gyermeküket egyedül nevelők adócsökkentő összegét. Megjegyzés: a 4.1. és 4.2.pontnak feltétele, hogy legalább egy, az 4.3.pont szerinti gyermek után jár családi pótlék. 4.3 Azon gyermekek száma, akik után nekem vagy élettársamnak legalább hét hónapon át családi pótlékot folyósítottak. Kérjük, hogy a gyermekek után járó adómentes összegek, tartásdíj adókedvezmények vagy gyermekekkel kapcsolatos, rendkívüli terhek érvényesítéséhez, illetve a munkaadó a gyermekgondozáshoz való hozzájárulásának utólagos adóztatásához ezen felül használja az L 1k melléklete(ke)t! 5. A házastársak vagy bejegyzett élettársak jövedelmének összege 5.1 Nyilatkozom, hogy a házastársam vagy bejegyzett élettársam éves jövedelmének összege a eurót nem haladta meg. [Ebben az esetben a legfontosabb kiadásokra (21.2, 21.3) az emelt összeg, valamint a rendkívüli terhek (a es pontok) és a házastárs vagy bejegyzett élettárs fogyatékosságával kapcsolatos költségek (a as pontok) viselésében egy alacsonyabb önrész illeti meg az igénylőt]. 6. Nyugdíjasok emelt adócsökkentő összege 6.1 Kérvényezem a nyugdíjasok emelt adócsökkentő összegét. (Feltételek: A saját nyugdíjjövedelem nem haladja meg a eurót, nem igényelhető az egyedül keresők adócsökkentő összege, házas vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő - a házastárs vagy bejegyzett élettárs jövedelme(i) nem több évi eurónál.) 7. Több gyermek után járó pótlék 3 Csak akkor töltse ki, ha a (családi) összjövedelem 2012-ben nem haladta meg az eurót. 7.1 Kérvényezem 2013-ra a több gyermek után járó pótlékot, mert 2012-ben legalább egy ideig családi pótlékot folyósítottak legalább 3 gyermek után. 7.2 Kijelentem, hogy 2012-ben 6 hónapnál tovább éltem házasságban, életközösségben vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban, és hogy közös bevételeink nem haladták meg az eurót. 8. Általános adózási opció a vállalati/privát tőkejövedelem és ingatlan-adásvételből származó jövedelem esetén 8.1 A vállalati és/vagy privát tőkejövedelem adózását az általános adótarifa alapján kérelmezem (Általános adózási opció a 27a (5) bekezdése szerint) Az ingatlanokra vonatkozó vállalati és/vagy privát többletnyereség (ingatlan-adásvétel és ipari területekből keletkező pénzkivétel) adózását az általános adótarifa alapján kérelmezem (Általános adózási opció a 30a (2) bekezdése szerint) 5 1) Kérjük, itt az osztrák társadalombiztosítótól kapott biztosítási számát adja meg! E 1-H, 2.oldal, i változat

3 E Üzemi bevételek a következőkből: (összegek euróban) a) Egyéni vállalkozóként: eredmény az E 1a melléklet(ek)ből, mező- és erdőgazdasági átalányosítás esetén az E 1c-ből 4) b) Részesként (társvállalkozóként): eredmény az E 11 mellékletből 4) c) Ebből levonandó a jövedelmek a következő időre történő felosztása miatt: 3 év 9 9. mező- és erdőgazdaság önálló tevékenység év d) Az elidegenítési nyereségnek a 24. (4) bek. értelmében levonandó adómentes része e) Visszavonhatatlanul kérelmezem a 37. (9) bek. alapján, hogy művészi és/vagy írói tevékenységemből származó pozitív bevételeimet egyenlően osszák el az adónyilatkozattétel évére és az azt megelőző két évre. A 325.jelzőszám [=jsz] alatt ezért 2/3 rész levonandó 5) 325 f) Egy másik év jövedelemfelosztásából beszámítandó részösszegek g) Az általános adózási opció gyakorlása esetén a 8.1 pont szerint: Az a) és/vagy b) pontban nem szereplő ipari tőkejövedelem, beleértve a óta keletkezett többletnyereséget h) Az általános adózási opció gyakorlása esetén a 8.2 pont szerint: Az a) és/vagy b) pontban nem szereplő ipari ingatlanokra vonatkozó tőkejövedelem Az a) h) részek összege: Azon, a 310/320/330 jelzőszám alatt nem szereplő, külföldi ipari tőkenyereségek, valamint a óta keletkezett, ipari tőkebefektetésekből származó tőkenyereség, melyek után a különleges, 25%-os adókulccsal kell adózni Az üzemi ingatlanokból keletkező, a 25%-os különleges adókulccsal megadóztatandó tőkenyereségek Tőkejövedelmekre kivetett adó, amennyiben az belföldi ipari tőkejövedelmekre esik Ingatlanjövedelmekre kivetett adó, amennyiben az az ipari ingatatlan-adásvételből származó jövedelmekre esik A 330.jsz alatti jövedelmek, amelyek a Mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló szövetségi törvény [BSVG] 2.melléklete szerint hozzájárulási alapként szolgálnak (pl. iparszerű haszonállattartásból és növénytermesztésből származójövedelmek) 491 A 330.mutatószám alatti jövedelmek, amelyek a Mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló szövetségi törvény [BSVG] 2.melléklete szerint hozzájárulás-növelően hatnak (pl. iparszerű haszonállattartásból és növénytermesztésből származójövedelmek) 492 Az üzemi bevételekből (9-11.összege) nyereségcsökkentőleg le lettek vonva: A külső képzés után járó adómentes összeg (4. (4) bek. 8.sor) Figyelem: A bejegyzés az adómentes összeg figyelembevételének feltétele! 402 A belső képzés után járó adómentes összeg (4. (4) bek. 10.sor) Figyelem: A bejegyzés az adómentes összeg figyelembevételének feltétele! 761 Adományok többek között kedvezményezett kutató- és oktatási intézményeknek, múzeumoknak, a Szövetségi Műemlékhivatalnak, fogyatékos sport-csúcsszervezeteknek, a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémiának 798 Az adományok többek között jótékony szervezeteknek, kedvezményezett adománygyűjtő egyesületeknek. 600 Adományok környezetvédő szervezeteknek és állatmenhelyeknek iparűzés 8 Adományok önkéntes tűzoltóságoknak és tartományi tűzoltószövetségeknek 558 Az üzemi bevételek tartalmazzák a 2. (2a) bek. szerint nem kiegyenlíthető veszteségeket: a) saját üzem b) részesedések Az előző évekről elszámolható veszteségek a 2. (2b) bek. szerint kiegyenlíthetők pozitív üzemi jövedelmekkel a következő mértékben: a) saját üzem b) részesedések ) Végadózásra alkalmas tőkehozamok, tőkevagyonból és ipari ingatlanokból keletkező tőkenyereség nélkül, amelyekre a különleges, 25%-os adókulcs alkalmazható. 5) Kérelmezem ugyanakkor azt is, hogy ne állapítsanak meg adókülönbözeti kamatokat (Szövetségi adórendelet [BAO] 205. ), mert az előző évekre vonatkozó szja különbözeti összege a fenti kérelem következménye. E 1-H, 3.oldal, i változat

4 12. Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek A belföldi munkabér kifizető helyek vagy nyugellátást folyósító szervek száma 12.1 Utalás: Amennyiben nincsenek járandóságai, kérjük, itt írjon egy 0-át (nullát) be! 12.2 A nemzetközi jogi megállapodások (pl. ENSZ, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete Szervezete [UNIDO]) alapján adómentes bevételek összege A nem önálló tevékenységből származó, adólevonás nélküli bevételekhez kérjük, az L 1i mellékletet használja! Adóköteles bevételek: A bérelszámolási lap 245.jelzőszáma szerinti nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összegét a fizetést intéző hivatal köteles a közületi adóhivatalnak megküldeni, ezért Önnek ezt nem kell kitöltenie. E A jövedelemszerzéshez elengedhetetlen kiadások (kérjük, hogy jelzőszámonként - euróban és centben - csak az összévi kiadást jegyezze be!) Foglalkozásának pontos megnevezése (pl. szakács, eladónő; nem elég az, hogy alkalmazott, munkás ) 13.2 Ingázási átalány - ténylegesen járó éves összeg. Csak akkor töltse ki, ha munkaadója még nem a helyes mértékben vette 718 figyelembe. Ha a munkáltatója még nem intézkedett a megfelelő levonásról, ide a következő, a jövedelemszerzéshez elengedhetetlen kiadások évi 132 eurós átalányába be nem számítható, a jövedelemszerzéshez elengedhetetlen kiadásokat jegyezze be: 13.3 Szakszervezeti tagdíjak, további szakmai szervezeti és érdekképviseleti díjak, és magafizette társadalombiztosítási díjak (pl. Az ipargazdaság társadalombiztosítása [SVdGW]), kivéve az üzemi tanácsi járulékot Kötelező hozzájárulások egy csekély mértékű foglalkoztatottság alapján, valamint a hozzátartozókra kiterjedő kötelező biztosítási díjak Ide kell a jövedelemszerzéshez elengedhetetlenül szükséges, további kiadásokat bejegyezni. Kérjük, az egyes ráfordításoknak az adómentes pótlékok és juttatások levonása utáni éves összegét jegyezze be! Amennyiben az állásmegtartáshoz elengedhetetlenül szükséges kiadások évente nem haladják meg a 132 eurót, nincs szükség bejegyzésre Munkaeszközök (400 euró fölötti beszerzésekkor csak értékcsökkenési leírás) Szakirodalom (nem tartoznak ide az általánosan tájékoztató művek, pl. lexikonok, kézikönyvek, újságok, stb.) Utazási költségek (a lakás és munkahely közti ingázás, valamint a családhoz való hazautazások költségei nélkül) Tovább-, ki- és átképzési költségek A családhoz való hazautazások költségei Kettős háztartásvezetési költségek Egyéb, a jövedelemszerzéshez elengedhetetlen, nem a pont alá eső kiadások (pl. üzemi tanácsi járulék) Egy szakmai csoport átalány érvényesítéséhez kérjük, írja be a megfelelőt: A: artista, művész FM: motorfűrészes erdőgazdasági munkások HE: háziiparosok, bedolgozók B: színházi alkalmazottak, filmszínészek FO: motorfűrész nélküli erdőgazdasági munkások, (körzeti V: kereskedelmi ügynökök, F: televíziós alkotóművészek/intézők szolgálatot teljesítő) erdészek és hivatásos körzeti vadászok képviselők, eladók J: újságírók HA: házmesterek, amennyiben érvényes rájuk a P: városi-, községi vagy M: zenész/zenészek házmestertörvény képviselőszervezeti tagok Foglalkozás 6) A tevékenységek időtartamai: kezdetük (nnhh) -- végük (nnhh) Költségtérítések 7) A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összege (nem kell kitölteni) 6) A szakma szerinti csoport rövid jele 7) A munkáltatótól kapott költségtérítések (kereskedelmi ügynököknél nem). E 1-H, 4.oldal, i változat

5 14. Tőkevagyonból származó jövedelmek A tőkevagyonból származó jövedelmekhez használja az E 1kv. mellékletet 15. Bérbe- és haszonbérbeadásból származó jövedelmek: 15.1 telek- és épületingatlanok esetén eredmény az E 1b melléklet(ek)ből E részesként (társvállalkozóként) - eredmény az E 11 melléklet 7. pontja alapján 15.3 Ebből levonandó a jövedelmek 3 évre történő felosztása miatt 10) Megállapítandó részösszegek, mert az előző években a bevételeket 3 évre felosztották Bérbe- és haszonbérbeadásból származó egyéb jövedelmek (pl. jövedelmek az üzem bérbeadásából egy üzembezárást követően) 373 A rész összege Privát ingatlan-adásvételből származó jövedelmek ( óta) Privát ingatlan-adásvételből származó jövedelmek, kivéve a járadékokat Az 572, 573, 574 jelzőszámokkal ellátott jövedelmek esetében az ingatlanjövedelmekre kivetett adót fizették. Kérvényezem ezen jövedelmek 25%-ban történő adó-megállapítását (adókivetési opció a 30b (3) bekezdése szerint). 23 Az adásvétel arra a földbirtokra (is) vonatkozik, amelyet előzőleg az üzleti vagyonból a könyv szerinti értéken kivettek Az ingatlan-adásvételből származó átalányban megállapított jövedelmek (a 30 (4) bekezdése, régi vagyon ) (Az árbevétel 14%-a; a 30 (4) bek. 2. sor) Az ingatlan-adásvételből származó jövedelmek az átcsoportosítás után (az árbevétel 60%-a; a 30. (4) bek. 1. sor) Az ingatlan-adásvételből származó, nem átalányban megállapított jövedelmek (a 30 (3) bekezdése, új vagyon és opcionálisan a 30. (5) bekezdése szerint régi vagyon is) A 572, 573, 574 jelzőszámokból vont egyenleg Ingatlan-adásvételből származó, járadék ellenében keletkezett jövedelmek ( régi és új vagyon ; a 30a (4) bek., tarifaadózás) A privát ingatlan-adásvételből származó ingatlanjövedelmekre kivetett adó az általános adózási és adókivetési opció gyakorlása esetén 8) 8) Egyéb jövedelmek 17.1 Ismétlődő járandóságok (29. 1.sor) Spekulációs ügyletekből származó jövedelmek ( es első Stabilitási és Növekedési Paktum megjelenése előtti változatban, valamint a hatályos változat 31 - tarifaadózás) Követelést megtestesítő értékpapírok és derivátumok eladásából származó jövedelmek, amelyeket és között szereztek meg és után adtak el (124b, 184. sor, második szakasz, 25%) Részesedések adásvételéből származó jövedelmek ig (31., a felére csökkentett adókulcs) Szolgáltatásokból származó jövedelmek (29., 3.sor) Tisztségviselői díjak (29., 4.sor) Befektetési alapból származó tőkehozamadó-levonásos állagnyereségek (belföldi alaptőke, külföldi lejelentő alap -- egységtarifa szerinti adóztatás) 9) Állagnyereségek külföldi, tőkehozamadó-levonás nélküli befektetési alapból (25%) 9) Állagnyereségek külföldi, tőkehozamadó-levonás nélküli befektetési alapból (egységtarifa szerinti adóztatás) 9) Az üzemen kívüli bevételek tartalmazzák a 2. (2a) bek. szerint nem kiegyenlíthető veszteségeket Az előző évekről elszámolható veszteségek a 2. (2b) bek. szerint ezen összegben egyenlítendők ki pozitív üzemi jövedelmekkel: ) Kérjük, vegye figyelembe: Az adókivetési opció gyakorlása esetén több adásvételi ügylet felmutatásakor csak azon adásvételi ügyletek ingatlanjövedelmekre kivetett adóját szabad bejegyezni, amelyeket az adókivetés opciója alapján szedtek be. 9) Utalás: A 444, 409 és 448 jelzőszámok csak azokra a tőkenyereségekre vonatkoznak, amelyek ig keletkeztek. 10) A különleges jövedelmek felosztása a 28. (7) bekezdése alapján - utoljára a előtti adásvétel során. E 1-H, 5.oldal, i változat

6 18. Utólagos adóztatás 18.1 Külföldi veszteségek utólagos adóztatása (2. (8) bek.) Nem felvett nyereségek utólagos, a 11a. (3) és (4) bek. szerinti adóztatása Utólagos adóztatás egy 2012-ben elért nyereség esetén: A kedvezmény igénybevétele évének fél-adókulcsával adóztatandó utólagos adóztatási összeg Utólagos adóztatás egy 2012-ben keletkezett veszteség esetén: A kedvezmény igénybevétele évének fél-adókulcsával adóztatandó utólagos adóztatási összeg, beleértve a 2013-re eső fél részt (ez automatikusan kerül levonásra) Egy 2012-ben keletkezett veszteség utólagos adóztatása a következő összegű veszteségkiegyenlítés által: 796 E Tarifa szerinti kedvezmények, különleges esetek 19.1 Azon jövedelmek, melyekre a felére csökkentett adókulcsot igényelem (kivéve az E 1kv melléklet 802 és 369, 756 jelzőszáma szerinti jövedelmek) Tartozásnak a 36. szerinti elengedéséből származó nyereségek (386.jsz) A teljesítendő hányad százalékban Egyéb okokból külön adózás alá eső jövedelmek (fajta): Kérelmezem a 6., 6.sor lit b vagy a Cégátalakítási adótörvény alapján az adótartozás megállapításától való eltekintést a jövedelmek részét képző következő összegre vonatkozóan A 27. (6) bek. 1. sor, lit. b szerint (31. (2) bek. 2. sor a 2012-es első Stabilitási és Növekedési Paktum megjelenése előtti változatban) alapján kérvényezem, hogy ne állapítsák meg az adótartozást a jövedelmekben szereplő következő összegben: A 2012-es első Stabilitási és Növekedési Paktum megjelenése előtti változatban szereplő 37. (8) bek. 6. sor lit. a és/vagy b alapján kérvényezem a jövedelmekben szereplő összeg tekintetében (873. jelzőszám) az adófizetés esedékességének áthelyezését a következő évre: (a beáramlás várhatóan tényleges éve) lejárta után váljon esedékessé. 11) Beszámítandó minimális társasági adó az átalakulás után (Cégátalakítási adótörvény [UmgrStG]: 9. (8) bek.) Egyéb beszámítható adók (fajta): Külföldi jövedelmek A bevételek teljes összege: (nem kell kitölteni) 20.1 A jövedelmek tartalmazzák: Külföldi jövedelmek, amelyre Ausztriának adókivetési joga van (a tőkejövedelemből származó jövedelmek nélkül az E 1kv melléklet szerint és az L 1i melléklet 359. jelzőszáma szerinti jövedelmek nélkül) A 395. jelzőszám alatti jövedelmekre (az E 1kv melléklet szerinti tőkejövedelmek és az L 1i melléklet 377. jelzőszáma szerint felszámítandó adók nélküli) adó számítható fel ezen összegben: A jövedelmek tartalmazzák: A jéig keletkezett külföldi vállalati, kedvezményes díjszabású jövedelmek, melyekre Ausztriának fél-adókulcsos adókivetési joga van (a 781, 783, 785. jelzőszámok szerinti tőkehozamok nélkül), pl. külföldi vállalati osztalékok szokásos adókivetési opcióval A kettős adókivetés elkerülése végett a 786.jsz szerinti jövedelmekre a következő összegben kell adót kivetni: A jövedelmek nem tartalmazzák: azon, progressziófenntartás mellett adómentesített külföldi jövedelmeket, melyek nem szerepelnek az L 1i melléklet 453.jelzőszáma alatt A bevételek kiszámításakor figyelembe vették: Az osztrák adójog szerint meghatározott külföldi veszteség legfennebb a külföldi adójog szerinti veszteség mértékében. Figyelem: A külföldi veszteségek figyelembevételénél ezt a jelzőszámot mindenképpen ki kell tölteni ) Ha több összeg/év feltüntetésére lenne szüksége, kérjük, ezeket egy külön (formához nem kötött) mellékletben ismertesse. 375 E 1-H, 6.oldal, i változat

7 21. Különleges kiadások Igénylem a különleges kiadások pótlólagos emelési összegét (legalább 3 gyermek után). 53 E Az összes biztosítási díj és járulék összege (önkéntes beteg-, baleset-, életbiztosítás, özvegyi nyugdíj, ill. haláleseti segélypénztár), továbbá nyugdíjpénztári hozzájárulások, önkéntes kiegészítő biztosítás a törvényes nyugdíjbiztosítás keretében Az összes biztosítási díj és járulék összege (önkéntes beteg-, baleset-, életbiztosítás, özvegyi, árvaellátási és nyugdíj- ill. haláleseti segélypénztár), továbbá önkéntes kiegészítő biztosítás a törvényes nyugdíjbiztosítás keretében Önkéntes folytatólagos biztosítások és biztosítási idők utánvétele a törvényes nyugdíjbiztosításban, nyugdíjak vagy állandó terhek Törvényileg elismert egyházak és vallási társulatok díjai Pénzadományok többek között jótékony szervezeteknek, kedvezményezett adománygyűjtő egyesületeknek Pénzadományok környezetvédő szervezeteknek és állatmenhelyeknek Pénzadományok önkéntes tűzoltóságoknak és tartományi tűzoltószövetségeknek Adományok többek között kedvezményezett kutató- és oktatási intézményeknek, múzeumoknak, a Szövetségi Műemlékhivatalnak, fogyatékos sport-csúcsszervezeteknek, a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémiának Adótanácsadói költségek Veszteséglevonás Nyitott előző évi veszteséglevonások A veszteségátviteli korlát megállapításához az összjövedelem részét képző, a 2. (2b) bek. 3.sora szerinti nyereségek Rendkívüli terhek (kérjük, hogy jelzőszámonként - euróban és centben - csak a teljes éves összeget jegyezze be!) 56 A gyermekekkel kapcsolatos rendkívüli terhek érvényesítéséhez kérjük, használja az L 1k melléklet(ek)et! Rendkívüli terheket jelentő, önrészesedéses kiadások: 22.1 betegség miatti kiadások (a fogpótlást is ideértve) temetkezési költségek (amennyiben nem fedezi ezeket hagyaték) kúraköltségek (a napi 5.23 eurós, [teljes ellátású] ápolás-célú háztartási megtakarítás levonása után) további, nem a pont alá eső, rendkívüli terhek 735 Rendkívüli terheket jelentő, önrészesedés nélküli kiadások: 22.5 katasztrófa okozta károk (a kapott kárpótlások vagy megtérítések levonásával) 475 Rendkívüli terheket jelentő kiadások fogyatékosság esetén 22.6 A fogyatékossági igazolvány száma (ha van) Kérelmező Házas-/élettárs a 4.1-es vagy 5.1-es pont értelmében 22.7 A fogyatékosság foka (E mező kitöltése az átalányozott adómentes összeg igénylését jelenti.) A tényleges költségekkel kapcsolatban lásd a pontot A diétás ellátásért járó átalányozott adómentes összeget igénylem a következő indokra tekintettel: Z: cukorbetegség, tuberkulózis, lisztérzékenység, AIDS G: epe-, máj-, vesebetegség M: gyomorbetegség, másfajta belgyógyászati megbetegedés 22.9 Ápolási díj, vaksegély vagy más természetű ápolás miatti pénzjuttatás folyósítása Megjegyzés: Egész évi folyósítás esetén nem jár adómentes összeg a fogyatékosságra a 22.7 pont szerint Z G M ezóta (hh) % % Z G M eddig (hh) ezóta (hh) eddig (hh) E 1-H, 7.oldal, i változat

8 Kérelmező Kérelmezem a fogyatékosság miatti átalányozott adómentes összeget saját gépjárműre igen igen Házas-/élettárs a 4.1-es vagy 5.1-es pont értelmében Igazolt, fogyatékosság miatti taxiköltségek Segédeszközzel kapcsolatos, nem rendszeres kiadások (pl. tolószék, hallókészülék, vaksági eszközök), valamint a gyógyellátás kiadásai (pl. orvosi- és gyógyszerköltségek (Vonja le az esetleges költségtérítéseket!) Az átalányozott adómentes összegek helyett a tényleges költségeket (pl. egy gondozóotthon költségeit) érvényesítem (Kérjük, vonja le az esetleges, ápoláshoz kötött pénzbeli szolgáltatásokat és az esetleges részarányos háztartási megtakarítást [havi 156,96 euró]!) Mivel 1938-tól 1945-ig politikai üldözött voltam, áldozati igazolással és/vagy erről hatósági tanúsítvánnyal rendelkezem. 24. Határozat adómentes összegről Nem kérek határozatot adómentes összegről Kérvényezem egy csekély adómentes összeg meghatározását -- ebben az éves összegben: Kérjük, csatolja ehhez a bevalláshoz az Ön esetében szükséges nyilatkozati mellékleteket is, ezek pl.: E 1a - melléklet az E 1 személyi jövedelemadó bevalláshoz egyéni vállalkozók részére (üzemi jövedelmek) E 1b - melléklet az E 1 személyi jövedelemadó bevalláshoz a telek- és épületingatlanok bérbeadásából és haszonbérbeadásából származó jövedelmekhez E 1c - melléklet az E 1 személyi jövedelemadó bevalláshoz a mező- és erdőgazdaságból származó átalányozott jövedelemmel rendelkező egyéni vállalkozók részére E 1d - Melléklet a személyi jövedelemadó bevallásához egy külföldi befektetési alap osztalék-kifizetése utáni jövedelem saját kimutatása érdekében az 1993-as befektetési alapokról szóló törvény (Investment fondsgesetz, InvFG) 42. -ának (1) bekezdése értelmében E 1kv - melléklet az E 1 személyi jövedelemadó bevallásához a tőkevagyonból származó jövedelmek tekintetében E 108c - melléklet a személyi jövedelemadó bevallásához egy kutatási, képzési, oktatási, tanoncképzési támogatás érvényesítése érdekében L 1i - L 1k - melléklet az E 1 személyi jövedelemadó bevalláshoz: - nem önálló tevékenységnek minősülő munkavégzésből származó, adólevonással nem érintett jövedelmek - meghatározott, határokon átnyúló kritériumok teljesülése esetén szükséges kiegészítő adatok - korlátlan adókötelezettség iránti kérelem (1. (4) bek.) melléklet az E 1 személyi jövedelemadó bevalláshoz a következők figyelembevételére: - gyermekek után járó adókedvezmény, - tartásdíj-adókedvezmény, - gyermekekkel kapcsolatos rendkívüli terhek, vagy - gyermekgondozásért kapott munkaadói járulék utólagos megadóztatása E 11 - melléklet a személyi jövedelemadó bevalláshoz személyi társaságok részesei számára 449 E Megerősítem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint helyesen és teljeskörűen adtam meg. Tudomásom van arról, hogy az adatokat ellenőrzik, és hogy büntetendő helytelen vagy hiányos adatokat megadni. Amennyiben utólag felismerem, hogy a fenti nyilatkozat helytelen vagy nem teljes, erről haladéktalanul tájékoztatom az adóhatóságot (Szövetségi adókódex [Bundesabgabenordnung]: 139. ). Adóügyi képviselő (név, cím, telefonszám) Kelt, aláírás E 1-H, 8.oldal, i változat

Utca Házszám Emelet Ajtó Napközbeni elérhetőség (telefonszám)

Utca Házszám Emelet Ajtó Napközbeni elérhetőség (telefonszám) Adóhivatal Érkeztetési záradék Adószám Csoport Tisztelt Adózónk! Ha a szöveg külön jogszabály megjelölése nélkül a törvényi rendelkezésekre hivatkozik, akkor ez alatt az 1988. évi jövedelemadó-törvényt

Részletesebben

A) Megjegyzések a 2011.évi személyes jövedelemadó bevalláshoz (E 1)

A) Megjegyzések a 2011.évi személyes jövedelemadó bevalláshoz (E 1) Kitöltési útmutató a 2011.évi személyi jövedelemadó bevalláshoz (E 1), valamint az egyéni vállalkozók 2011.évi személyi jövedelemadó bevallása mellékletéhez (E 1a - üzemi bevételek) A közelebbi megnevezés

Részletesebben

A) Magyarázatok a 2010. évi személyes jövedelemadó-bevalláshoz (E 1)

A) Magyarázatok a 2010. évi személyes jövedelemadó-bevalláshoz (E 1) Kitöltési útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz, valamint az egyéni vállalkozók a 2010. évi személyi jövedelemadóbevalláshoz való mellékletéhez (E 1a - üzemi bevételek) A közelebbi megnevezés

Részletesebben

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2007-es évre ADÓKÖNYV 2008 Figyelem A magyar nyelv használata engedélyezett a német mellett Oberpullendorf (Felsőpulya) és

Részletesebben

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2008-as évre

Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2008-as évre Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2008-as évre ADÓKÖNYV 2009 Tudnivalók a munkavállalói adóbevallásról munkabér(szja-) adófizetők számára a 2008-as évre ADÓKÖNYV

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára I. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: 1. Személyes adtatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

1.1.8. Állampolgársága:... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

1.1.8. Állampolgársága:... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására Átvettem: 2011.... Szignó:... KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:. Születési neve:... Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Lakhatási támogatásként 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4.

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Aktív korúak ellátásának

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben