Citibank Kórházi Baleset- és Betegségbiztosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Citibank Kórházi Baleset- és Betegségbiztosítás"

Átírás

1 Citibank Kórházi Baleset- és Betegségbiztosítás Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató Szolgáltatási Táblázat Biztosítási esemény Biztosítási összeg A Biztosított, illetve Családi csomag esetén Házastársa/Élettársa részére nyújtott szolgáltatások A. Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén intenzív osztályon történt kezelés esetén (max 365 napig) B. Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén (max 365 napig) Alap Kiemelt Ft/nap Ft/nap Ft/nap Ft/nap C. Lábadozási támogatás (max 28 napig) Ft/nap Ft/nap D. Éves kártyadíjnak megfelelő összeg megfizetése balesetből vagy betegségből eredő intenzív osztályon történő kórházi fekvőbeteg ellátás esetén Az éves kártyadíjnak megfelelő összeg Az éves kártyadíjnak megfelelő összeg Családi csomag esetén a biztosított Gyermek(ek) részére nyújtott szolgáltatások A. Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén intenzív osztályon történt kezelés esetén (max 365 napig) Ft/nap Ft/nap B. Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén (max 365 napig) Ft/nap Ft/nap C. Lábadozási támogatás (max 28 napig) Ft/nap Ft/nap D. Éves kártyadíjnak megfelelő összeg megfizetése balesetből vagy betegségből eredő intenzív osztályon történő kórházi fekvőbeteg ellátás esetén Az éves kártyadíjnak megfelelő összeg Az éves kártyadíjnak megfelelő összeg Figyelem! Betegség esetén a kórházi ellátás első 24 órájára a Biztosító nem teljesít szolgáltatást. Biztosítási havi díj Egyéni csomag Ft Ft Családi csomag Ft Ft I. Preambulum 1. A Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Biztosító) a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén és a Biztosítási Kötvényben meghatározott biztosítási összeg erejéig biztosítási szolgáltatást nyújt a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) által kibocsátott, aktív, Forintalapú Egyéni Főhitelkártyával (továbbiakban: hitelkártya) rendelkező, a Biztosítóval a jelen Biztosítási Feltételek szerint biztosítási szerződést kötő ügyfelek és meghatározott esetben azok jelen Biztosítási Feltételek szerinti családtagjai számára. Chartis 001/04

2 2. A Biztosítási Feltételekben nem rögzített, illetve abból kizárt kockázatokra a Biztosító nem nyújt szolgáltatást. A Biztosítási Feltételekben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. II. Mit fedez a biztosítás? 1. Amennyiben a Szerződő, illetve Családi csomag esetén a Szerződő, továbbá a Biztosítási Kötvényen név szerint feltüntetett Házastársa/Élettársa vagy a Szerződő és/vagy Házastársa/Élettársa összes eltartott Gyermeke a kockázatviselés kezdetét követően olyan balesetből eredő testi sérülést szenved vagy megbetegszik, amely önmagában és bármi egyéb októl függetlenül a baleset vagy betegség időpontját követő tizenkét (12) hónapon belül a Szolgáltatási Táblázatban meghatározottak és jelen Biztosítási Feltételek szerinti kórházi fekvőbeteg ellátását, illetve orvosi előírásra otthoni Lábadozását vonja maga után, a Biztosító kifizeti a Szerződő által választott biztosítási csomagnak megfelelően, a jelen Biztosítási Feltételek és a Biztosítási Kötvény alapján járó biztosítási összeget. A szolgáltatás igénylése szabadon választható, és semmilyen módon nem befolyásolja hitelkártya szerződését. A biztosítás nem minősül befektetési szolgáltatásnak, vele összefüggésben adókedvezmény nem vehető igénybe. 2. Amennyiben a Szerződő, illetve Családi csomag esetén a Szerződő, továbbá a Biztosítási Kötvényen név szerint feltüntetett Házastársa/Élettársa vagy a Szerződő és/vagy Házastársa/Élettársa összes eltartott Gyermeke a kockázatviselés kezdetét követően olyan balesetből eredő testi sérülést szenved vagy megbetegszik, amelynek következtében intenzív osztályon történő kórházi fekvőbeteg ellátásban részesül, a Biztosító megfizeti annak a Bank által kibocsátott, hitelkártyaszámlához kapcsolódó aktív és érvényes főhitelkártyának az éves kártyadíjával megegyező összeget, amelyen a biztosítás havi díjának terhelése történt. III. Fogalom meghatározások A jelen Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató alkalmazásában - hacsak a konkrét szövegösszefüggés eltérő értelmezést nem indokol - az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak: Balesetből eredő testi sérülés Olyan sérülés, melyet a Biztosított akaratán kívül, hirtelen fellépő külső, váratlan behatás eredményez. Nem tartozik ide a fokozatosan kialakuló degeneratív folyamat, sem valamilyen betegség vagy kór következménye, kivéve, ha ezt baleset okozza. Nem minősül Balesetből eredő testi sérülésnek a poszt-traumás stresszbetegség, illetve bármilyen mentális vagy idegrendszeri rendellenesség. Betegség Bármely, a Biztosított személy egészségi állapotában bekövetkező egészségkárosodás feltéve, hogy (i) az adott betegség nem tartozik a kizárások körébe és (ii) nem tekinthető Korábban meglévő betegségnek. Biztosítási fordulónap (a biztosítási díj esedékessége) A biztosítás fordulónapja minden hónap első naptári napja. Biztosítási összeg A Biztosítási Kötvényen található Szolgáltatási Táblázatban szolgáltatás fajtánként feltüntetett összeg. Biztosító A Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe, melynek címe 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel.: , Fax: Ügyfélszolgálat telefonszáma: Biztosított A jelen Biztosítási Feltételek alkalmazásában Biztosított a Szerződő, Családi Csomag választása esetén pedig a Szerződő, a Szerződővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élő Élettárs vagy Házastárs és a Gyermek(ek). 2

3 Családi csomag Az a Szerződő által megkötött biztosítási szerződés, mely a Szerződőn kívül a Biztosítási Kötvényen név szerint megnevezett Házastársára/Élettársára és a Szerződő és/vagy Házastársa/Élettársa összes eltartott Gyermekére biztosítási fedezetet nyújt. Egyéni csomag Az a Szerződő által megkötött biztosítási szerződés, mely csak a Biztosítási Kötvényben név szerint feltüntetett Szerződőre nyújt biztosítási fedezetet. Élettárs Az a személy, aki a 65. életévét még nem töltötte be, legalább 3 hónapja élettársi kapcsolatban él a Szerződővel, és a Biztosítási Kötvény őt Biztosítottként nevesíti. Gyermek/gyermekek A Szerződő vagy a Szerződő Házastársának/Élettársának azon eltartott és velük közös háztartásban együtt élő vérszerinti-, nevelt és örökbefogadott gyermeke, aki az első életévének 6. hónapját már betöltötte, de a 18. életévét még nem és a Biztosítási Kötvény őt Biztosítottként nevesíti. Amennyiben a Gyermek felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanul, a felső korhatár 23. év. Házastárs A Szerződő törvényes házastársa, aki 65. életévét még nem töltötte be, és a Biztosítási Kötvény őt Biztosítottként nevesíti. Hitelkártya A Bank által kibocsátott, aktivált és érvényes, Forintalapú Egyéni Főhitelkártya melyhez kapcsolódóan a Szerződő a jelen Biztosítási Feltételek szerint a Biztosítóval biztosítási szerződést köt. Kárrendezési osztály Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel.: , Fax: Ügyfélszolgálat telefonszáma: Korábban meglévő betegség Olyan betegség, amelyet a kockázatviselés kezdetét megelőző 12 hónapon belül orvos diagnosztizált, azzal kapcsolatosan gyógyszeres vagy egyéb más kezelést írt elő, vagy amely miatt kivizsgálásra a Biztosított beutalót kapott, illetve olyan betegég, amelyről más módon már tudomása volt a Biztosítottnak, de a gyógyulás céljából lépéseket nem tett. Kórház Az a létesítmény, amely mindenben megfelel az alábbi követelményeknek: kórházi működésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik (ha az ilyen engedély hatósági előírás), kórházban történő kezeléssel, bentfekvő és kórlappal ellátott sérültek, betegek ellátásával foglalkozik, a betegápolást napi 24 órán át, szakképzett személyzettel látja el, egy vagy több, az adott kórházi intézmény jellegéhez rendelt szakorvost foglalkoztat, biztosítja a szabályozott diagnosztikus, szakorvosi, terápiás beavatkozások folyamatos, szervezett szolgáltatásait, és ezek az előírt működési feltételeknek megfelelnek. Kórházi ápolás Folyamatos, legalább 24 órás kórházi fekvőbeteg ellátásban való részvétel. Lábadozási támogatás Legalább 7 egymást követő napon keresztül baleset vagy betegség miatt fekvőbetegként közvetlenül a kórházban eltöltött kezelés után az orvos utasítására gyógyulás céljából otthon eltöltött időszakra vonatkozó támogatás. A biztosítási összeg kifizetésére a Biztosított mindaddig jogosult, amíg az orvos keresőképessé nem nyilvánítja, de legfeljebb a Szolgáltatási Táblázatban meghatározott időtartamra. Orvos Az a Szerződő-, illetve a Biztosítottak személyétől vagy azok közeli hozzátartozóitól független személy, aki a jogszabályban meghatározott szakképzettséggel és engedéllyel rendelkezik az igény alapjául szolgáló baleseti sérülés vagy betegség gyógyítására. Szerződő Az a 21. életévét betöltött, de 65. életévét még be nem töltött, a Bank által kibocsátott, aktív és érvényes Forintalapú Egyéni Főhitelkártyával rendelkező hitelkártya-birtokos, aki 3

4 a Bank közvetítésével a Biztosítóval a jelen Biztosítási feltételek szerinti biztosítási szerződést köt és a biztosítási díj megfizetésére kötelezettséget vállal. Test A fej, törzs, felső végtagok, alsó végtagok. Területi hatály A biztosítás az egész világon érvényes napi 24 órán keresztül, feltéve, hogy a biztosítási díjat a Szerződő megfizette és a biztosítás érvényben van. IV. Kizárások 1. Jelen Biztosítási Feltételek alapján nem minősül biztosítási eseménynek és a Biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyeknek oka közvetlenül, vagy közvetve, egészben vagy részben: a) háború, függetlenül attól, hogy hivatalosan kinyilvánították-e, b) öncsonkítás, öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet c) légi jármű pilótájaként vagy személyzetének tagjaként elszenvedett baleset, d) bármilyen idegi vagy elmebeli rendellenesség kezelése, a rendellenesség elnevezésétől vagy osztályozásától függetlenül, pszichiátriai és pszichotikus állapotok, bármilyen fajta depreszszió, elletve elmebaj, e) bármiféle pihenőkúra valamint hosszú idejű gyógykezelés gyógyintézményben (pl. nyugdíjas otthonok, utókezelési központok, detoxikáló központok, stb.), f) kizárólagosan kozmetikai célú vizsgálatok, operáció vagy kezelés, fogyókúra-kezelés, terhesség elősegítése, illetve impotencia kezelése vagy potencia-fokozás céljából végzett vizsgálatok, operáció vagy kezelés, g) bármilyen korábban meglévő betegség, h) olyan testi sérülés vagy betegség, amelyet közvetve vagy közvetlenül a HIV (Emberi Immunhiányt Okozó Vírus) és / vagy bármely HIV-vel kapcsolatos betegség - ideértve az AIDS-et (Szerzett Immunhiányos Szindróma), és / vagy annak bármi mutáns származékát vagy változatát is - okozott vagy amely abból ered, függetlenül attól, hogy a testi sérülés milyen módon okozódott vagy a betegséget milyen módon szerezték. A Biztosított személyt terheli annak bizonyítása, hogy a testi sérülést vagy a betegséget nem AIDS vagy HIV okozta, illetve az nem AIDS vagy HIV következtében alakult ki, i) terhesség vagy szülés eredményeként bekövetkező baleseti sérülés vagy betegség. V. Mentesülés 1. A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, amennyiben a Biztosított a biztosítási szerződés megkötése során közlési kötelezettségének, illetve a biztosítási szerződés fennállása alatt változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a biztosítás megkötésekor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. 2. A Biztosító mentesül továbbá a szolgáltatási kötelezettség alól, ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet/betegséget a Biztosított jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő, vagy azzal összefüggésben következett be. 3. A biztosítás szempontjából súlyosan gondatlan magatartásnak minősül többek között: a Biztosított 0,8 véralkoholszintet meghaladó alkoholos befolyásoltsága vagy kábítószeres befolyásoltsága, amennyiben a baleset azzal közvetlen okozati összefüggésben következett be illetve, ha a baleset a Biztosított érvényes jogosítvány nélküli vagy ittas gépjárművezetése közben következett be. 4

5 4. Amennyiben kárigény esetén a Szerződő, Biztosított nem tesz eleget a Biztosító által kért dokumentumok bemutatásának, illetve nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító hozzáférhessen orvosi véleményekhez, eredményekhez, a Biztosító mentesül a kárkifizetés alól. VI. A biztosítási szerződés létrejötte 1. A biztosítási szerződés megkötését a Szerződő a Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán-, illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül, hangfelvétel útján rögzített szóbeli nyilatkozat formájában kezdeményezi. 2. A biztosítási szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szerződő kézhez veszi a Biztosító által kibocsátott és megküldött Biztosítási Kötvényt, mely a Szerződő szóban tett biztosítási ajánlata elfogadásának minősül. Biztosítási Kötvény kibocsátása nélkül a biztosítási szerződés nem jön létre. 3. A Szerződő - tekintettel a Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán-, illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül történő távértékesítésre -, a Biztosítási Kötvénnyel együtt kapja meg a jelen Biztosítási Feltételeket. 4. A Szerződő a Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálata, illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynöke által rögzített kifejezett szóbeli nyilatkozatával igazolja, hogy a biztosítási szerződés megkötése előtt a Biztosítóra és a biztosítási szerződésre vonatkozó ügyfél-tájékoztatást megkapta. VII. A Biztosító kockázatviselésének kezdete és megszűnése 1. A Biztosító kockázatviselése - a biztosítási szerződés létrejöttének időpontjától függetlenül a Szerződő által a Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán, illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül tett szóbeli biztosítási ajánlatának év, hónap, nap, óra, perc szerint meghatározott időpontjában kezdődik meg, feltéve, hogy utóbb az első Biztosítási fordulónapon esedékes biztosítási díjat megfizették. A kockázatviselés kezdetének időpontját a Biztosítási Kötvény tartalmazza. 2. A Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán, illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés felmondására nyitva álló határidő (VIII. pont) lejárta előtt a Biztosító kockázatviselése csak abban az esetben kezdődik meg az 1. pont szerinti időpontban, ha a Szerződő a biztosítási szerződés teljesítésének azonnali megkezdéséhez a Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán, illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül tett ajánlattétel során kifejezetten hozzájárul. Ellenkező esetben a Biztosító kockázatviselése csak a felmondásra nyitva álló 30. nap lejártát követően veszi kezdetét. 3. A Biztosító kockázatviselése automatikusan megszűnik: a) Adott Biztosított vonatkozásában: ha a Szerződő a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával kezdeményezi, hogy a biztosítási szerződés hatálya ne terjedjen ki Házastársára/Élettársára, mint Biztosítottra, ha a házassági/élettársi minőségük okán Biztosított személyek esetén a házasság felbontását jogerősen kimondják, illetve a közös háztartásban folytatott érzelmi és gazdasági közösségen alapuló élettársi kapcsolat megszűnik, a Biztosított folyamatosan, egy éven belül több mint 180 napon keresztül Magyarország határain kívül él, a Biztosított 65. életévének betöltését követő első díjfizetés esedékességének napján. b) Gyermek biztosított vonatkozásában: a Gyermek 18., illetve a felsőoktatásban tanuló Gyermek 23. életévének betöltését követő első díjfizetés esedékessége napján, 5

6 ha a Szerződő a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a biztosítást Családi csomagról Egyéni csomagra módosítja. c) Minden Biztosított vonatkozásában, ha: a biztosítási szerződés megszüntetésében a Szerződő és a Biztosító közös megegyezéssel megállapodnak, a Szerződő vagy a Biztosító felmondja a biztosítási szerződést, a Szerződő Bankkal megkötött hitelkártya szerződéses jogviszonya bármely, a mindenkor hatályos Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról és Egyéni Felelősségű Vállalati Hitelkártyáról szóló Általános Szerződési Feltételekben rögzített okból megszűnik, a megszűnést követő első díjfizetés esedékességének napján, a Szerződő elhalálozik, a díjfizetés esedékességét követő 60. napon, ha a díjat a megadott határidőben nem fizették meg, és arra a Biztosító halasztást nem adott, illetve bírósági úton nem érvényesítette. 4. Családi csomag választása esetén a Szerződő a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Biztosítónak, ha bármely Biztosított esetében olyan változás következik be, amely a 3.a vagy 3.b pont szerint, az adott Biztosított vonatkozásában a Biztosító kockázatviselésének a megszűnését eredményezi. 5. Családi csomag választása esetén a Biztosítónak a további Biztosítottak vonatkozásában fennálló kockázatviselését nem érinti, ha a 3.a és 3.b pontban írt okokból, egyes Biztosítottak vonatkozásában a Biztosító kockázatviselése megszűnik, mindaddig, amíg a további Biztosítottak megfelelnek azoknak a feltételeknek, amelyeket a jelen Biztosítási Feltételek a Biztosítottakkal szemben megállapítanak. VIII. A biztosítási időszak, a biztosítási szerződés felmondása 1. A biztosítási szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A tartamon belül a biztosítási időszak egy hónap, mely Biztosítási fordulónaptól Biztosítási fordulónapig tart, kivéve az első időszakot, mely a biztosítási szerződés megkötésére a Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül tett szóbeli ajánlattétel napján, a Biztosítási Kötvényen év, hónap, nap, óra, perc) szerint meghatározott időpontban veszi kezdetét és az ajánlattétel hónapja utolsó napjának 24 órájáig tart (tört időszak), s mely időre a Biztosító ingyenesen vállal kockázatviselést. 2. A biztosítási időszak minden esetben egy újabb hónappal meghosszabbodik, ha a biztosítási időszak letelte előtt sem a Szerződő, sem pedig a Biztosító nem él a felmondás jogával, vagy ha a biztosítás egyéb ok miatt nem szűnik meg. 3. A kockázatviselés Biztosítási Kötvényen feltüntetett kezdetétől számított 30 napon belül, a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal (Chartis Europe SA Magyarországi Fióktelepe 1388 Budapest, Pf. 14.), és hitelkártyaszámának valamint annak a bankszámlaszámnak a megadásával, amelyre a visszajáró biztosítási díj megfizetését kéri, a Szerződő indoklás nélkül felmondhatja a Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán, illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződését. Ilyen esetben a biztosítási fedezet a kockázatviselés kezdetének időpontjára visszamenő hatálylyal megszűnik. 4. A felmondás jogát akkor lehet határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha azt a 30 napos határidő lejárta előtt a Szerződő postára adta. A határidőn túl postára adott felmondás hatálytalan, az alapján a biztosítási szerződés nem szűnik meg. 5. A Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán, illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés 30 napon belüli felmondása esetén a már megfizetett biztosítási díj a Szerződő részére visszajár, melyet a 6

7 Biztosító legkésőbb a felmondás Biztosító általi kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Szerződő részére, az általa megadott bankszámlára visszafizetni. Felmondás esetén sem jár vissza a biztosítási díj a Szerződő részére, ha a Szerződő a távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés teljesítésének megkezdéséhez kifejezetten hozzájárult (VII.2. pont) és a biztosítási esemény a felmondásra nyitva álló határidő alatt következett be, mely esetben az első Biztosítási fordulónapon esedékes biztosítási díj a Biztosítót megilleti. A Szerződő ajánlattételét követő első Biztosítási fordulónapon esedékes biztosítási díj megfizetésének hiányában a Biztosító akkor sem köteles teljesíteni szolgáltatását, ha a Szerződő a távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés teljesítésének megkezdéséhez kifejezetten hozzájárult (VII.2. pont) és a biztosítási esemény a felmondásra nyitva álló határidő alatt következett be (VII.2. és VIII.3. pont). 6. A Biztosító, és a Szerződő egyaránt jogosultak a biztosítást bármikor, a soron következő biztosítási fordulónapra a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani (rendes felmondás). A biztosítás felmondása esetén a biztosítás a jövőre nézve szűnik meg. Ennek megfelelően a biztosítás megszűnéséig terjedő időre eső biztosítási díjat a Szerződő köteles megfizetni, a Biztosító pedig köteles helytállni a biztosítás megszűnésének időpontjáig bekövetkezett biztosítási eseményekért. A Szerződő kizárólag a Biztosítóhoz intézett, írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel a szerződést. IX. Díjfizetés módja és annak esedékessége, a díjfizetés elmulasztásának következményei 1. A biztosítási díj havonta a Biztosítási fordulónapon a Biztosítási Kötvényben feltüntetett öszszegben esedékes. 2. A biztosítás a kockázatviselés kezdete és az első Biztosítási fordulónap között eltelt időszakra, de legfeljebb 30 napra ingyenes. 3. A biztosítás első díja a Szerződő ajánlattételét követő első Biztosítási fordulónapon esedékes, mely az ezt követő egy hónapra, az ajánlattételt követő második Biztosítási fordulónapig nyújt fedezetet. Minden későbbi díj az ezt követő Biztosítási fordulónapokon válik esedékessé. Az adott Biztosítási fordulónapon megfizetett esedékes biztosítási díj a következő Biztosítási fordulónapig tartó időszakra nyújt biztosítási fedezetet. 4. A Szerződő a biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg felhatalmazást ad a Banknak csoportos beszedési megbízás teljesítésére, hogy az havi rendszerességgel, a Biztosító által benyújtott, a biztosítás aktuálisan esedékes havi díjával megegyező összegű csoportos beszedési megbízás alapján a Szerződő hitelkártya számláját a Biztosító által megjelölt terhelési napon megterhelje. A Szerződő mindenkor köteles biztosítani, hogy az aktuálisan esedékes biztosítási díjhoz szükséges fedezet a terhelés napján hitelkártya számláján rendelkezésre álljon. 5. A Bank közvetítésével, a Bank CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálatán illetve telefonmarketingre szakosodott megbízott alügynökén keresztül megkötött, jelen Biztosítási Feltételek szerinti biztosítási szerződés díját a Szerződő kizárólag a 4. pontban meghatározott módon fizetheti meg, ide nem értve azt az esetet, ha a Bank bármely okból nem tudja a Szerződő hitelkártya számlájával szemben benyújtott beszedési megbízást teljesíteni, mely esetben a Szerződő a Biztosító által részére megküldött készpénz-átutalási megbízás útján is eleget tehet fizetési kötelezettségének. 6. Az esedékesség napjától számítva a Szerződőnek 60 nap türelmi idő áll rendelkezésére, hogy az adott hónapra vonatkozó díjfizetési kötelezettségét teljesítse. Ha a Bank a Szerződő hitelkártya számlájával szemben benyújtott beszedési megbízást bármely okból nem tudja teljesíteni, és a Szerződő az 5. pont szerinti esetben megküldött készpénz-átutalási megbízás útján sem teljesít, a biztosítási szerződés megszűnik. 7

8 7. A Biztosító fenntartja a jogot arra, hogy a biztosítási szerződés fennállása alatt a biztosítás díját és a jelen Biztosítási Feltételek rendelkezéseit, alapos okból módosítsa. A Biztosító a biztosítás díjának módosulásáról, legalább a tervezett módosítás hatályosulása előtt 45 nappal köteles a Szerződőt írásban értesíteni, az általa megadott és a Biztosító által ismert utolsó értesítési címen. Ha a Szerződő a módosított feltételekkel nem kívánja biztosítási jogviszonyát fenntartani, a VIII.6. pont szerinti felmondási jog ilyen esetben is megilleti. 8. Családi csomag választása esetén, ha a VII.3. pontban írt okokból valamennyi, a Szerződőn kívüli Biztosított vonatkozásában megszűnik a Biztosító kockázatviselése, az azt követő első Biztosítási fordulónaptól, hogy a Biztosító kockázatviselése az utolsó Szerződőn kívüli Biztosított vonatkozásában is megszűnt, a Szerződő az Egyéni csomag díjának megfizetésére köteles (lásd XII.3.). X. Kárigények bejelentése 1. Amennyiben érvényesíteni szeretné kárigényét, (illetve gyermeke kárigényét) kérjük, hogy a kórházi zárójelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül lépjen kapcsolatba a Biztosítóval! Ezután eljuttatunk Önnek egy Kárigény Bejelentő formanyomtatványt, amelyet kitöltve és a zárójelentést mellékelve kell visszaküldeni. Mindezek mellett, Önnek beleegyezését kell adnia ahhoz, hogy a Biztosító minden egyéb, a balesettel kapcsolatos orvosi jelentéshez, eredményhez hozzáférhessen. 2. A Biztosító kérésére a Biztosítottnak saját költségén biztosítania kell minden olyan orvosi eredményt, információt és bármely más bizonyítékot, amelyek megalapozzák kárigényét. A Biztosító által kért speciális eredmények, illetve orvosi vélemények költségei a Biztosítót terhelik. 3. Ha a Biztosított folyamatos kórházi fekvőbeteg ellátása meghaladja a 30 napot, és a Biztosított a XIV.2. pont szerinti előleg folyósítására tart igényt, ő vagy hozzátartozója köteles a fekvőbeteg ellátást nyújtó kórház igazolását beszerezni a kórházi tartózkodás addig eltelt idejéről és azt a Biztosító részére megküldeni. XI. Egyéb feltételek 1. A biztosítási díjként befizetett összeg után sem a Bank, sem pedig a Biztosító nem fizet kamatot. 2. A biztosítási szerződés, illetve az abból eredő jogok és követelések harmadik személyre át nem ruházhatók, ellenkező esetben az a Biztosítóval szemben hatálytalan. 3. A Szerződőnek állandó magyarországi lakóhellyel kell rendelkeznie. XII. Közlési és változás bejelentési kötelezettség 1. A Szerződő a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a Biztosítóval, illetve a nevében eljáró biztosításközvetítővel, illetve annak megbízott alügynökével a valóságnak megfelelően és hiánytalanul közölni, amelyre a Biztosító, illetve annak megbízottja akár szóban, akár írásban kérdést tett fel, és amelyeket a Szerződő ismert vagy ismernie kellett. 2. A jelen Biztosítási Feltételek alapján érvényesített minden biztosítási szolgáltatás visszajár a Biztosítónak, ha a Biztosított személy vagy a nevében eljáró bármely más személy tisztességtelen vagy csalárd eszközt vagy módszert vett igénybe annak érdekében, hogy a Biztosítási Feltételek alapján nyújtható valamelyik biztosítási szolgáltatásra szert tegyen. A Biztosító nem köteles teljesíteni szolgáltatását, ha a Biztosított személy vagy a nevében eljáró bármely más személy a fentiekre kísérletet tesz. 8

9 3. Családi csomag választása esetén a Szerződő a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Biztosítónak, ha bármely Biztosított esetében olyan változás következik be, amely a VII.3.a vagy VII.3.b pont szerint, az adott Biztosított vonatkozásában a Biztosító kockázatviselésének a megszűnését eredményezi. XIII. Irányadó jog, jogvita esetén alkalmazandó eljárás, bírósági illetékesség 1. A Biztosító és a Biztosítottak jogviszonyára a magyar jog rendelkezései, a jelen Biztosítási Feltételek, az abban nem szabályozott kérdésekben pedig a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény, valamint a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló évi XXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 2. Bármely vitában, amely a jelen Biztosítási Feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a vita tárgyát képező összeg nagyságától függően, kizárólagosan vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság jogosult eljárni. 3. A Biztosító és a Biztosított(ak) között keletkező esetleges vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése végett, a Biztosított a lakóhelye szerinti Békéltető Testületnél is eljárást kezdeményezhet. A Békéltető Testület a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek eljárását a Biztosított akkor kezdeményezheti, ha azt megelőzően a Biztosítóval közvetlenül megkísérelte a panaszügy rendezését. A Békéltető Testület határozata nem érinti a Biztosított jogát arra, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. XIV. A Biztosító szolgáltatása 1. Figyelem! A kórházi napi térítésre vonatkozó szolgáltatását a Biztosító a kórházi fekvőbeteg ellátás időtartamát is igazoló, X.1. pont szerinti Kárigény Bejelentő formanyomtatvány és a kórházi zárójelentés kézhezvételét követő 15 napon belül teljesíti, a Biztosított által megadott bankszámlára való átutalással. 2. Figyelem! Ha folyamatos kórházi fekvőbeteg ellátása meghaladja a 30 napot, a Biztosított előleg folyósítására jogosult, melyet a Biztosító első alkalommal a kórházi fekvőbeteg ellátás 30. napját követően, majd harmincnaponta, a X.3. pont szerinti igazolás kézhezvételét követő 8 napon belül folyósít. Az előleg összege megegyezik a kórházi fekvőbeteg ellátás napjainak és a Szolgáltatási Táblázat szerinti kórházi napi térítés összegének szorzatával. 3. Figyelem! Ha a Szerződő a távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződés teljesítésének megkezdéséhez kifejezetten hozzájárult (VII.2. pont) és a biztosítási esemény a felmondásra nyitva álló határidő alatt következett be, a Biztosító mindaddig nem teljesíti szolgáltatását, amíg a biztosítás első díját (IX.3. pont) a Szerződő meg nem fizeti. XV. A biztosító szolgáltatásának korlátozása 1. Figyelem! A Biztosító a Szolgáltatási táblázat C szakasza (Lábadozási támogatás) alapján kizárólag akkor teljesít szolgáltatást, ha a Biztosított már nem áll kórházi fekvőbeteg ellátás alatt. 2. Figyelem! Betegség esetén a Biztosító nem teljesít szolgáltatást a Szolgáltatási táblázat A (Kórházi ellátás baleset és betegség esetén) és B (Lábadozási támogatás) szakaszai alapján a kockázatviselés kezdetétől számított 60. napig. 3. Figyelem! Betegség esetén a kórházi ellátás a kórházi felvételtől számított első 24 órájára a Biztosító nem teljesít szolgáltatást. 9

10 XVI. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről 1. A Biztosító a Biztosítottak azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet. A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a Biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. 2. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Biztosított vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy ha a biztosítási törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn. 3. A Bit ában foglaltak alapján az ügyfél adata külön felhatalmazás nélkül kiadható a a feladatkörében eljáró Felügyeletnek; a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatóságnak és ügyészségnek; büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróságnak; továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtónak, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzőnek; az adóhatóságnak, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli; a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatnak; a biztosítónak, a biztosításközvetítőnek, a szaktanácsadónak, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítő vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletének, ezek érdek-képviseleti szervezeteinek, illetve a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatalnak; a feladatkörében eljáró gyámhatóságnak; az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 108. (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatóságnak; a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervnek; a viszontbiztosítónak, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítóknak; az állomány-átruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítónak; a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzőnek, ha a szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. 4. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító az ügyfél írásbeli hozzájárulásával külföldi biztosítóhoz vagy külföldi adatfeldolgozó szervezethez továbbítja az adatokat, amennyiben a külföldi cég adatkezelése minden egyes adatra nézve teljesíti a magyar jogszabályokat, valamint a külföldi cég székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályokat kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. 5. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. A biztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. 6. A Biztosító a Szerződő által kötött biztosítási szerződés nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásával a Transcom Hungary Kft-t (cégjegyzékszám: , adószám: , székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja , telefonszám: 10

11 ) bízta meg, mely a hozzá kiszervezett tevékenység tekintetében a Biztosító adatfeldolgozójának minősül, s mely a kiszervezett tevékenység végzőjeként a Biztosítottak kifejezett felhatalmazása nélkül is jogosult a biztosítási titoknak minősülő ügyféladatok kezelésére (XVI.3. pont). XVII. Jognyilatkozatok 1. Ha a jelen Biztosítási Feltételek eltérően nem rendelkeznek, a Biztosító és a Biztosított nyilatkozataikat írásban juttatják el egymáshoz, az általuk megadott és a másik fél által ismert utolsó értesítési címre. 2. Személyes adataira, illetve a Szolgáltatási Táblázatban meghatározott biztosítási módozatokra vonatkozó változtatási kérelmeit a Biztosított jogosult a Transcom Hungary Kft-n keresztül megtenni. 3. Ha valamely nyilatkozatot nem közvetlenül a Biztosítóhoz intézték, úgy a nyilatkozat akkor hatályos, ha az a kötvény-nyilvántartással és kötvény adminisztrációval foglalkozó szervezeti egységéhez (XVI.6. pont) megérkezett. XVIII. Elévülés A jelen Biztosítási Feltételekben szereplő biztosítási eseményekből eredő, illetve az alapján érvényesített igények a kórházi ápolást kiváltó káresemény bekövetkezésétől számított 2 év után évülnek el. XIX. A Biztosított kárenyhítési kötelezettsége A Biztosított köteles minden tőle telhetőt megtenni a biztosítási esemény elkerülése, vagy enyhítése érdekében. A Biztosító nem téríti meg a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a Biztosított e kötelezettségének nem tett eleget. XX. A Biztosító adatai A Chartis Europe S. A. Magyarországi Fióktelepe (cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg , adószáma: , székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., levelezési címe: Budapest 1443 P.: 300/58, ügyfélszolgálat telefonszáma: , ügyfélszolgálat levelési címe: 1388 Budapest, Pf. 14.) a Francia Köztársaságban székhelylyel rendelkező, részvénytársasági formában működő Chartis Europe S.A. (székhelye: FR Courbevoie, Tour Chartis Paris La Défense, cégjegyzékszáma: Nenterre-i Kereskedelmi Bíróság Hivatala R.C.S., biztosításfelügyeleti hatósága a Commission de Controle des Assurances) magyarországi fióktelepe. XXI. A kapcsolattartás és az ügyfél-tájékoztatás nyelve A Biztosító és a Biztosított kapcsolattartása valamint a Biztosítottak tájékoztatása magyar nyelven történik. XXII. Fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv Chartis Europe S.A. Magyarországi Fióktelepének Vezetője (East-West Business Center, 1088 Budapest, Rákóczi út Tel: , Fax: ). Panasz esetén a Biztosító felügyeleti szervéhez, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez (1088 Budapest, József krt. 6.), valamint a helyi Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett működő Békéltető Testületekhez lehet fordulni. 11

12 1. számú melléklet a Citibank Kórházi Baleset- és Betegségbiztosítás feltételeihez, a kárrendezéshez szükséges, benyújtandó dokumentumokról, egyéb bizonyítási eszközökről Kárigény esetén a kárrendezéshez a következőket kell a Biztosítónak értelemszerűen benyújtani: Általános dokumentumok: teljes körűen kitöltött és aláírt kárbejelentő nyomtatvány (kötvényszám, cím, átutaláshoz szükséges adatok megadásával), Orvosi dokumentáció, Betegség, Baleset diagnózisát tartalmazó kórházi zárójelentés (diagnózissal és a kórházban eltöltött napok számával) a vizsgálatot végző Orvos adatai. Fedezethez kapcsolódó dokumentumok: Kórházi napi térítés megállapításához: Kórházi zárójelentés (részletes orvosi diagnózis, ellátási napok száma), Intenzív osztályon történő ellátás esetén, az ezt igazoló zárójelentés. Lábadozási támogatás megállapításához: Táppénzes dokumentumok, Háziorvos által kiadott igazolás a várható gyógyulás időpontjának feltüntetésével. A Biztosító fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben nem kerül megküldésre valamely dokumentum vagy a beküldött dokumentumok ellentmondásosak, vagy további tisztázandó kérdéseket vetnek fel, úgy a fentiekben nem szereplő, egyéb dokumentumot, információt, más bizonyító eszközt kérjen be. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fenti lista az eddigi kártapasztalatok és a tipikus károk, kárigények alapján készült. Erre tekintettel a Biztosító ugyancsak fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jövőben olyan egyedi káresemény történik, vagy kárigény jelentkezik, melynek elbírálásához a fenti dokumentumoktól, bizonyító eszközöktől eltérő, vagy azokon felül szükséges dokumentumok, bizonyító eszközök szükségesek, úgy azokat bekérje. A Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen kár esetén a csatolandó dokumentumok, egyéb bizonyító eszközök listáját a bejelentéstől számított 8 napon belül megadja a Biztosítottnak / károsultnak vagy képviselőiknek. 12

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei

Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei Csoportos Baleset-biztosítás szerződési feltételei I. Általános szabályok 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és az Allianz Bank Zrt. (továbbiakban: szerződő), együttesen

Részletesebben

AIG START Aranyfokozatú Balesetbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

AIG START Aranyfokozatú Balesetbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató AIG START Aranyfokozatú Balesetbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Biztosítási esemény Biztosítási összeg Baleseti halál 1.000.000,- Ft Baleseti maradandó teljes

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról

Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról Ügyfél-tájékoztató a légi balesetbiztosításról 1/5 HE-11975/1 Tisztelt leendő Partnerünk! Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassuk az Allianz Hungária Biztosító Rt. légi balesetbiztosítási módozatát.

Részletesebben

Biztosítási szerződés

Biztosítási szerződés Biztosítási szerződés mely létrejött egyrészt a(z) (székhely: adószám: ) mint szerződő (továbbiakban: Szerződő), másrészt az (1082 Budapest, Baross u. 1. számlaszám: 11600006-00000000-14544390, cégjegyzékszám:

Részletesebben

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS

CASCO LIGHT. Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS CASCO LIGHT Ügyféltájékoztató BANCO PRIMUS MAI CASCO TELJES MEGSEMMISÜLÉS BIZTOSÍTÁS Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy a biztosítási védelem iránti igényével az AIM Általános Biztosító

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÖSSZKOCKÁZATÚ (ALL RISKS) ÜZEMSZÜNET/ELMARADT HASZON FEDEZETE BIZTOSÍTÁSÁRÓL 2 AIG EUROPE S.A. MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

KÓRHÁZI BALESETBIZTOSÍTÁS Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

KÓRHÁZI BALESETBIZTOSÍTÁS Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató KÓRHÁZI BALESETBIZTOSÍTÁS Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe Cím: 1133 Bp. Váci út 76., Tel: (06 1) 801 0801 Fax: (06 1) 801 0899 PREAMBULUM Jelen biztosítási

Részletesebben

AutoSOS Ügyfél tájékoztató

AutoSOS Ügyfél tájékoztató AutoSOS Ügyfél tájékoztató AZ EUROP ASSISTANCE HOLDING IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni az AutoSOS biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK GB119 ÉLETERÔ EMELT SZINTÛ KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOKRA SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések (1) Az Életerô emelt szintû kórházi szolgáltatásokra szóló biztosítás jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Kulcsőr biztosítás. Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató. 2013/1-2013/Március

Kulcsőr biztosítás. Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató. 2013/1-2013/Március Kulcsőr biztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató 2013/1-2013/Március Biztosítási szerződési feltételek Jelen biztosítási szerződés az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban:

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H CREDITUM HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 2007. április 01. I. Általános rendelkezések 1. A biztosítási szerződés résztvevői a következő személyek. 1.a. A szerződő az a természetes

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok. érvényes : 2010. május 01.-től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok. érvényes : 2010. május 01.-től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK KÜLFÖLDIEK SZEMÉLYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA ATLASZ Assistance Hungary és ATLASZ Assistance EU módozatok érvényes : 2010. május 01.-től I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató

Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató HAVI FIX Jövedelemkiesés-biztosítás Általános és Különös Szerz dési Feltételek és Ügyfél-tájékoztató Az ACE European Group Limited Magyarországi Fióktelepe a jelen Biztosítási Feltételek alapján arra vállal

Részletesebben

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 -

Biztosító felügyeleti szerve. Jogorvoslati lehetőségek. Érvényes: 2016.01.28-tól - 2 - Terméktájékoztató a CARDIF Biztosító Zrt. által nyújtott Jövedelempótló biztosításhoz. Jelen terméktájékoztató a Diákhitel Központ Zrt. által nyújtott diákhitelhez igényelhető Jövedelempótló biztosítás

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl

Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl Hatályos: a 2012. augusztus 01-tıl létrejött Biztosítotti csatlakozásokra Utazási Balesetbiztosítás Általános és Különös feltételei CIB Utazási Védelemrıl PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei

Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Erste Baleseti Védelem baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei Hatályos: 2016. január 1. napjától A jelen szabályzatban

Részletesebben

PREAMBULUM A BIZTOSÍTÁS CÉLJA SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT

PREAMBULUM A BIZTOSÍTÁS CÉLJA SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Citibank Megbízható Gondoskodás Daganatos megbetegedések esetére szóló csoportos biztosítási szerzõdés 2011/06. Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató PREAMBULUM A Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB)

Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) Takarékszövetkezeti számlacsomaghoz élet- és balesetbiztosítás (TÉB) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) e szerződési feltétel előírásai szerint nyújt szolgáltatást:

Részletesebben

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások

Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások Retúr VIP, Retúr PLUS, Retúr ECO Utazási Biztosítások együttes feltételei Elektronikus úton kötött biztosítások esetén Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO FÉLMARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco Csoportos Balesetbiztosítás biztosítottainak körében! Bár, a Tesco Félmaraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban:

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Az ERSTE Bank Hungary Zrt. által vezetett lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Csoportos Biztosítás Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek Jelen feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - ellenkező

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Biztosítási Feltételek

Biztosítási Feltételek Biztosítási Feltételek PREAMBULUM Jelen biztosítási feltételek (Biztosítási feltételek) és a kapcsolódó biztosítási kötvény (Biztosítási kötvény) alkotják a Biztosított és a Chartis Europe S.A. Magyarországi

Részletesebben

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti.

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Soron Magyarország Alkusz Kft-vel a www.soron.hu, www.enbiztositasom.hu és a www.myrisk.hu honlapokon keresztül kötött alkuszi szerződésekre 1. DEFINÍCIÓK a) Alkuszi Szerződés

Részletesebben

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei

ERGO Klasszikus életbiztosítások. Ügyféltájékoztató. ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei ERGO Klasszikus életbiztosítások Ügyféltájékoztató ERGO Klasszikus Életbiztosítások Általános Feltételei Ratio Klasszikus Életbiztosítás Különös Feltételei Ny.sz.:1001V07 DEPOZIT + Klasszikus Életbiztosítás

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2008. november 10. 1 K&H EURÓ HOZAMLÁNC BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT LINKED)

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója

A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója A Genertel Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy biztosítási szerződése megkötéséhez társaságunk on-line szolgáltatása által nyújtott lehetőséget választotta.

Részletesebben

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás:

limit nélkül egészségügyi segítségnyújtás 24 órás segítségnyújtási (assistance) szolgáltatás egyéb utazási segítségnyújtás és biztosítás: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H MASTERCARD ÉNKÁRTYÁHOZ, VALAMINT K&H WORLD MASTERCARD PLUSZ HITELKÁRTYÁHOZ

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009)

ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Bajnok ATLASZ BAJNOK SPORT- ÉS RENDEZVÉNY (ESEMÉNY)- BALESETBIZTOSITÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: ABSB 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21

www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek AHE-21020/1 1/21 www.allianz.hu HozamMax Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek 1/21 HozamMax Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek I. Általános rendelkezések 1. A HozamMax egyszeri

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6

Élet- és személybiztosítás. ChinaMAX. Ügyfél-tájékoztató AHE-21340/ÜT 1/6 Élet- és személybiztosítás ChinaMAX Ügyfél-tájékoztató 1/6 Ügyfél-tájékoztató a ChinaMAX befektetési egységekhez kötött életbiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató, amit Ön most

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról

Ügyfél-tájékoztató. a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról AHB_21427_2.qxp 2006.08.15. 9:26 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a Visa Electron bankkártyához kapcsolódó külföldi utazásra szóló csoportos biztosításról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA Tisztelt Partnerünk! 1. Köszönjük bizalmát, hogy meg kívánja kötni a TERMÉKBIZTOS Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződést. Kérjük, hogy

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012)

Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Kollektív belépőjegyes biztosítás általános feltételei (KJÁSF/02012) Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15199 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója..............................................

Részletesebben

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása

Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása felcím Gépjármû-eredetiségvizsgálatot végzõk felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/5 Tisztelt Leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint az általunk

Részletesebben

APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató

APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató APRIL PLUSSZ GARANCIA BIZTOSÍTÁS Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Az APRIL csoport Franciaorzság legnagyobb broker- és biztosítási csoportja, aki már több éve sikeresen szolgáltatja a PLUSSZ GARANCIA

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

PLUSSZ GARANCIA Háztartási gépek TV - Hifi

PLUSSZ GARANCIA Háztartási gépek TV - Hifi ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. FOGALMAK BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY: A Biztosítónak a Biztosított felé fennálló fizetési kötelezettségét kiváltó Meghibásodás. BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS: A

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk!

Ügyfél-tájékoztató. az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról. Tisztelt Leendő Partnerünk! Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által kínált filmprodukciót készítők felelősségbiztosításáról Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat,

Részletesebben

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaTestÔr (15020) balesetbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 Tartalom Ügyfél-tájékoztató...4 Legfontosabb adatok... 4 Felügyeleti szerv... 4 Jognyilatkozatok, szerzôdésre alkalmazandó

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl

Feltétel. Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás. Érvényes: 2015. október 1-tôl Feltétel Otthon és környezet Techno+ Lakásbiztosítás Érvényes: 2015. október 1-tôl Otthon és környezet Techno+ lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék I. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1 II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató. a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról AHB_21439_3.qxp 2006.09.11. 8:43 Page 1 Ügyfél-tájékoztató a bankkártyával rendelkezők külföldi utazásra szóló, csoportosan köthető biztosításáról Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Kórházi balesetbiztosítás. Bring on tomorrow. Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató. 2013/1-2013/Augusztus

Kórházi balesetbiztosítás. Bring on tomorrow. Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató. 2013/1-2013/Augusztus Kórházi balesetbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató 2013/1-2013/Augusztus Bring on tomorrow PREAMBULUM Jelen biztosítási feltételek (Biztosítási feltételek) és a kapcsolódó biztosítási

Részletesebben

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1.

K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI. 2005. július 1. K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2005. július 1. KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KOCKÁZATI ÉLET, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya

Az OTP Csoport partnere. 1. Bevezető/általános rendelkezések. 2. A biztosítás létrejötte. 3. A biztosítás tartama, területi és időbeli hatálya Az OTP Csoport partnere BALESETBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ GROUPAMA ÉLETÍV PROGRAM ÉS/VAGY FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz

Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz www.allianz.hu Élet- és utasbiztosítások Kiegészítő életbiztosítás kötelező gépjármű-felelősség- vagy casco biztosításhoz Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek 1 / 19 Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej

Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerz dési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidej Egy vagy két személyre szóló életbiztosítás kölcsönfedezetre Szerződési Feltételei (1. számú melléklet) (Törlesztéssel egyidejű folytatólagos díjfizetéssel) A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata

K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata K&H biztostárs utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás hóeke hóágyú sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft - betegség esetén

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL. Biztosítási feltételek DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási feltételek Hatályos 2012. január 1. A jelen EGZISZTENCIA MODUL Biztosítási Feltételek (a továbbiakban: a Feltételek)

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására.

A módosító javaslat Szerződő általi elutasítása nem adhat alapot a szerződés Biztosító általi felmondására. az E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételei a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. Törvény( a továbbiakban: Bit.) alapján az alábbiak

Részletesebben

Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2009. 01.01.-től

Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2009. 01.01.-től Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzat érvényes : 2009. 01.01.-től 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra (min. 15 fős csoport esetén)

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000)

Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei Módozat jele: 2000/ 01 ST (200 000-20 - 5 000) 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen általános szerződési feltételek (a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás?

Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? Click here for English A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet

Részletesebben

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALESETI ROKKANTSÁG esetére szóló balesetbiztosítás feltételei ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítási szerződés a biztosítási ajánlat aláírásával jelen szabályzat

Részletesebben

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra

MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra MAMS Csoportos személybiztosítási értesítő 2009. január 01.- 2009. december 31. időszakra I. Szerződő: Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) 1143 Budapest Istvánmezei út 1-3. Biztosítottak: Díjfizetők: Kedvezményezettek:

Részletesebben

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről

az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Rt. által a szakképzést szervezők részére kínált felelősségbiztosítási szerződésről Tisztelt Leendő Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk

Részletesebben

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás

Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Biztonság Program - Családi baleset-biztosítás Életünk egyik vezérlő elve családunkat biztonságban tudni. A Magyar Telekom szolgáltatásai nemcsak otthonosságot és szabadságot jelentenek, hanem biztonságot

Részletesebben

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben