SZAKDOLGOZAT Szabó Roland Andor 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT Szabó Roland Andor 2012"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Szabó Roland Andor 2012

2 B U D A P E S T I G A Z D A S Á G I F Ő I S K O L A K Ü L K E R E S K E D E L M I K A R N E M Z E T K Ö Z I G A Z D Á L K O D Á S S Z A K Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A K A R R I E R É S M U N K A S O R Á N F E L M E R Ü L Ő F E L A D A T O K Ö S S Z E E G Y E Z T E T H E T Ő K E A C S A L Á D F E L A D A T A I V A L? P R O B L É M Á K, K Ö V E T K E Z T E T É S E K, M E G O L D Á S O K Készítette: Szabó Roland Andor Budapest,

3 Tartalomjegyzék Ábrák ás táblázatok jegyzéke...4 Bevezetés Magyar viszonylat Demográfia Nemzeti kultúra Háztartások, családok felépítése Párkapcsolatok Válások aránya Gyermekvállalás Gyermektartás és alkalmazás Karrier Karrier és társadalom Karrier és az egyén A nemek szerepe hazánkban Karrier/munka és család összeegyeztetése Esettanulmány A Schenker Nemzetközi Tengeri Száll. és Log. Kft. Tengeri Igazgatóság Kérdőíves vizsgálat A minta jellemzői Munka, karrier Nők munkavállalása Család és munka kapcsolata Családalapítás és karriertervezés Karrierért, partnerért hozott áldozatok Munkahelyi és családi feladatok összeegyeztetése A szervezet és a család kapcsolata, családbarát vállalat Mélyinterjúk Karrierrel és munkával kapcsolatos vélemények Családdal kapcsolatos vélemények...57 Összegzés...60 Irodalomjegyzék...63 Kérdőívek, mélyinterjú kérdései

4 Ábrák ás táblázatok jegyzéke 1. ábra: Magyarország népessége ábra: általános demográfiai mutatók ábra: háztartások eloszlása ábra: első házasságban élő nők ábra: első házasságok átlagos élettartama ábra: az első házassákötések eloszlása, kor és oktatás figyelembevételével ábra az első partnerkapcsolatok megoszlása típusuk szerint ábra: a házasságok átlagos élettartama az első válásig ábra: férfi és női átlagéletkor válás idején ábra: születési ráta az EU 10 új tagállamában ábra: gyermekes és gyermek nélküli személyek vélekedése, a gyermekvállalás előnyeiről és hátrányairól ábra: Mennyi idős? ábra: Milyen a családi állapota? ábra: Mennyire tartja fontosnak családalapítás tekintetében a következőket? Házasság ábra: Hány gyermeke van? ábra: Ön szerint melyik az az életkor, amelyik a legalkalmasabb a gyermekvállalásra? ábra: Ön szerint a munkavállalásnak a legfőbb oka? ábra: Milyen mértékben fontos Önnek a karrier? ábra: Mit tart a legfontosabbnak? ábra: Családalapítás előtt tudatosan tervezte/tervezi karrierje alakulását? ábra: Hozott már áldozatot partnere, más családtagja karrierjéért? ábra: Hogyan tudja összeegyeztetni munkahelyi és családi feladatait? ábra: Fontosnak tartja-e, hogy munkahelye családbarát legyen? ábra: Családbarátnak tartja-e munkahelyét? ábra: Munkaidő különböző munkamodellekből való választás lehetősége? ábra: Képzés a munkavállalók alkalmazkodóképességének megteremtése? ábra: GYES, GYED, GYET utáni visszatérés a munkába? ábra: Munkavállalói juttatások? ábra: Munkahelyi biztonság munkavállalói jogok, egészségmegőrzés,stb.?

5 Bevezetés Az élet viszonylag rövid, és nagyon ostobák vagyunk, ha nem őrizzük meg az egyensúlyt a munka és a család között... ha a siker hajszolása közben az ember elveszíti a feleségét és a gyerekeit, akkor mindent elveszít. Chapman Gary A fenti idézet napjaink egyik legfőbb dilemmáját említi. A siker mértéktelen hajszolása egyre gyakrabban jelentkezik a modern embernél. A legnagyobb probléma, hogy mára már nem csak a férfiakat, hanem a nőket is hatalmába keríti ez az érzés. Az elmúlt több száz évben a nők a hagyományos, tradicionális szerepvállalásoknak megfelelően a háztartás vezetésével, gyermekeik gondozásával foglalkoztak. A XX. századra Magyarországon a gazdasági, társadalmi kívánalmak merőben átalakultak. Társadalmi vonzata a népesség csökkenésében, elöregedésben, párkapcsolatok átalakulásában, oktatás elterjedésében; gazdasági vonzata a jövedelmek nettó értékében, nyugdíjrendszer problémáiban keresendő. Szakdolgozatom első fejezete főként ezekkel a problémákkal foglalkozik. A hazánkban is jelentkező népességfogyás, elöregedés következtében egyre kevesebb munkavállaló tartja fent hazánk gazdaságát. Mindez megkívánja, hogy a nők komoly szerepet vállaljanak aktív dolgozóként, pótolva a csökkenő létszámot munkaerőpiacon. Ennek következtében a szebbik nem képviselői később tudnak utódot nemzeni, a gyermekvállalási hajlandóság nagyságrendileg öt évvel eltér az 50 évvel ezelőtti átlagtól. Ennek oka miben keresendő? A versenyképesség érdekében a magas szintű oktatás nélkülözhetetlenné válik. Munkatapasztalat nélküli diplomások leghamarabb 22 évesen válhatnak szakképzett dolgozóvá. Így a karrier kiépítése, az anyagi háttér egyre inkább kitolódik, évek telnek el, mire a párok egyáltalán gyermeket tudnak vállalni. 5

6 Ők a szerencsések. További problémát jelent a párkapcsolatok átalakulása. A házasságok csökkenése és az élettársi kapcsolatok elterjedése egyre gyakoribb jelenséggé válik. Bár a házasság tradicionális kapcsolat férfi és nő között, mégis a szakirodalmak elemzése után rá kellett döbbennem nagyobb gyermekvállalási hajlandóságot feltételez. A társadalmi és gazdasági vonzat mellett prioritást élvez az, hogy a munkáltatók nem ösztönzik alkalmazottaikat gyermekvállalásra, sőt inkább nehezítik azt. Ez érthető, hiszen a vállalat szempontjából körülményesebb egy olyan alkalmazottal együtt dolgozni, akinek tervei között a gyermekvállalás is szerepel. De ennek nem így kellene működnie, hiszen ez hosszú távon negatívan hat a gazdaságra, társadalomra és magára a szervezetre is. Pozitívumként ki kell hangsúlyoznom, hogy az előbb említett probléma okán egyre gyakoribbá válik a családbarát feltételek kialakítása a szervezeteken belül. Fontos, hogy az alkalmazottak családi és munkahelyi feladataikat össze tudják egyeztetni. Lehetővé téve ezáltal a harmonikus életet, párjukkal, gyermekeikkel és munkájukkal egyaránt. Dolgozatom ezeket, a harmónia megteremtését gátló tényezőket vázolja fel, bemutatva okait, illetve azokat az eszközöket, amelyekkel kezelésük lehetővé válik. Forrásgyűjtéshez a Központi Statisztikai Hivatal, az EUROSTAT adatbázisai álltak rendelkezésemre. Az első fejezetben igyekeztem felvázolni a magyar társadalmi helyzetet és az abban jelentkező problémákat. A második fejezet a karrier jelentését taglalja. Miként kapcsolódik az egyénhez, társadalomhoz. Melyek azok a negatív hatások, melyek az első fejezetben ismertetett problémákat gerjesztik. Megoldásokat kerestem ezek kezelésére, hiszen skálájuk meglehetősen sokszínű. A harmadik fejezet egy esettanulmány kérdőíves vizsgálattal egybekötve. Szakmai gyakorlatom helyszínén Schenker Kft. Tengeri Igazgatóságán, az ott dolgozók részvételével, segítségével primer kutatást végeztem. A kutatás célja egyértelműen egy átfogó kép alkotása volt életükről, véleményükről a családot és karriert illetően. Igyekeztem fényt deríteni arra, miként vélekednek a családmunka összeegyeztetésének problémájáról. Kíváncsi voltam, hogy ennek kezelésére a munkáltató milyen támogatásokat, családbarát eszközöket alkalmaz. Itt két részre bontottam a kérdőíveket: - Karrier és család kapcsolata, - Család és munkahely kapcsolata. 6

7 A harmadik fejezet végeztével rá kellett döbbennem, hogy dolgozatomból hiányzik a személyes tapasztalat. Az olyan vélemény, amely nem csak a csoport elemzésével mutatható ki, hanem személyes egyedi problémákat, problémamegoldásokat tartalmaz. Emiatt úgy döntöttem, hogy a negyedik fejezetben négy olyan ember véleményét írom le, kik vagy nemük, vagy családi állapotuk, vagy életkoruk alapján különbözhetnek. Dialógusokat folytattam velük, melyek alapjául a kérdőívek szolgáltak. Célom, hogy teljesen átfogó képet alkossak a család és munka összeegyeztetése miatt kialakult problémákról és azok hosszú távú hatásairól makro-, és mikroszinten. Komolyan foglalkozom a nők munkavállalása és gyermekvállalása során jelentkező nehézségekkel. A dolgozatom végére így azt a kérdést szeretném megválaszolni, hogy a család és a munka feladatait össze lehet-e egyeztetni. 7

8 1. Magyar viszonylat A karrier és a család viszonyát igen sok tényező befolyásolja. Vannak standard tényezők, és vannak a nemzeti sajátosságok. Úgy gondolom, hogy a nemzeti sajátosságokat Geert Hofstede (1980) elmélete alapján lehet a legpontosabban meghatározni. Kutatásaival fel lehet vázolni milyen hatások érnek minket hazánkban, illetve, hogy a magyar mentalitás milyen is valójában. A standard tényezők olyan statisztikai adatok, melyek összességéből számos következtetést tudunk leszűrni mind a karrierépítés, mind pedig a családépítés kapcsán. Ide tartoznak: nem, kor, lakóhely, családi környezet, oktatási szint, gazdasági aktivitás, egészségi-életviteli mutatók (regisztrált születések, elhalálozások, házasságok, válások, stb.), valamint belső és külső migrációs statisztikák egyaránt. A továbbiakban ezeket vázolom fel Demográfia A magyar populáció csökkenő tendenciát mutat, 1981 és 2009 között ez a szám eléri a 700 ezer főt. Ennek oka a születési és elhalálozási értékek negatív irányú változása. Ezt természetes létszámcsökkenésnek nevezzük. Ezt a negatív értéket valamilyen szinten mérsékelte az elmúlt évtizedben a pozitív mutatójú nemzetközi migráció. Viszont az öregedő társadalmunk tovább súlyosbítja a helyzetet. Az elmúlt tizenöt év alatt 2007-re több 60 év fölötti személy élt hazánkban, mint 20 év alatti ábra Magyarország népessége KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Előreszámítási adatbázis, 2009, letöltve:

9 Tehát a magyar népesség nagyságrendileg 350 ezer fővel csökkent az elmúlt húsz évben. A következő húsz év további 380 ezer fő csökkenést sejtet egy közepes tempójú, mérsékelt ütemű növekedés ellenére. További fontos tényező a népesség területi eloszlása. Közép-Magyarország dominanciája továbbra is fennmaradt. A gazdasági fejlődés itt nagyobb mértékű, és a népesség eloszlása hazánkon belül a fejlettebb térségekben magasabb. Abban az esetben, ha a fent említett folyamatok nem változnak 2030-ig a magyar népesség további 500 ezer emberrel csökken majd. Ez a folyamat csak a gyermekvállalási hajlandóság és a nemzetközi migráció pozitív mérlegével fordítható meg ábra általános demográfiai mutatók Ez egy jövőbeli tendenciát feltételez, egy normál, egy csekély és egy erőteljes opcióban. 2 László Habicsek: Structure and future of the hungarian society, Demographic Portrait of Hungary 2009, Demographic Research Institute, HCSO, Budapest EUROSTAT Population Prejection Database letöltve:

10 1.2. Nemzeti kultúra...mi magyarok általában emocionálisak, barátságosak, és mindenben kissé túlzóak vagyunk.. Kultúránk erős bizonytalanságkerülő, teljesítmény-orientált, maszkulin értékeket valló. Falkné dr. Bánó Klára (Falk-Bánó, 2001) Geert Hofstede a Culture s consequences: International differences in work-related values című könyvében közölte: nemzetközi kutatásai alapján, a nemzeti kultúrákat négy meghatározó tényező alapján lehet vizsgálni. 1. társadalmi egyenlőtlenségek, a tekintélyhez való viszonyulás; 2. az egyén kapcsolata a csoporttal; 3. a maszkulinitás, illetve femininitás koncepciója; 4. a bizonytalanság kezelésének módszerei, az agresszió és az érzések kifejezésének viszonylatában. Számos kutatás folyt Magyarország elemzésével és besorolásával kapcsolatban. Amerikai és brit menedzserek említik, hogy a magyarokban igen erős a hierarchikus szervezeti viselkedési mód, sokat használják a rangokat, a tisztségeket. Ennek ellenére a magyar hatalmi távolság indexértékét (19) 1 igen alacsonynak állapították meg. Kutatók szerint az alacsony hatalmi távolság a gazdasági és társadalmi fejlettség jele. 4 Felmérések alapján hazánkban a 45 év alatti fiatal generációk körében individualistább tendenciákat figyelhetünk meg. Ez az érték tovább erősödik a nagyvárosokban, ellentétben a vidéki, idősebb generációkkal. Magyarországon a kollektivizmusból mérsékelt ütemben az individualizmus irányába haladunk. 4 letöltve:

11 Magyarország az erős maszkulin kultúrák csoportjába tartozik. Ez nyomot hagy egyes reklámjainkban is. Kiváló példa erre a Soproni sör 2011-es promóciós filmje: Emeljük poharunkat! címmel. Domináns érték az anyagi siker és az előrehaladás. A férfiak képviselik az erőt és az anyagi javakat, a nők az érzelmi vonalat. A maszkulinitás nagymértékben befolyásolja a családalapítást, a karrierépítést. Itt elsősorban az anyagi javakra helyezik a hangsúlyt az emberek, míg a feminin kultúrában inkább a kapcsolatokra. 5 Hazánkban a bizonytalanság szintje nagyon magas, így törvényszerűen, a bizonytalanság kerülése is erősen jellemzi a magyarokat. Ennek vonzata, hogy a stressz illetve az aggodalom is jellemzőbb az itt élő személyekre. Ez a káros hatás érezhetően hat a családra, a karrierre, és az egészségre. Kevésbé rugalmasak az emberek, nehezebben kezelik a problémákat, félnek a kihívástól ellentétben a Skandináv országokkal, ahol az enyhe bizonytalanságkerülés motivációs erővel hat a gazdaságra. Konklúzióként levonhatjuk, hogy a magyar kultúra inkább nagy vagy közepes hatalmi távolságú, individualista, maszkulin és erősen bizonytalanságkerülő társadalom. 5 Falkné Bánó Klára Kultúraközi kommunikáció. Bp., Püski,

12 1.3. Háztartások és családok felépítése hazánkban A háztartások és a családok felépítése hazánkban a nemzetközi viszonylathoz hasonlóan igen változatos. Arányaikat tekintve egyre inkább hasonlít a nyugati társadalmaknál megfigyelhetőhöz. A két fogalom nem összekeverendő. Míg a háztartások állhatnak egy főből, addig a családok létrehozásához minimum két fő kell ben összesen párokból álló háztartás volt 3. ábra Háztartások eloszlása Magyarországon, személlyel, ami az összes háztartások 55%-t tette ki. Ez az érték 25 évvel ezelőtt 59% volt. Ez folyamatosan csökkenő tendenciát mutat ellentétben az egyszemélyes háztartásokkal, melyek 1990-ben az összes háztartások 24%-át, most 29%-t teszik ki. Az egyszemélyes háztartások nagy része 70 év fölött, míg a legkisebb része év között figyelhető meg (elvált felek, özvegyek). A házasságkötések száma folyamatosan csökken. Ennek oka, az egyre növekvő, házasságkötések nélküli együttélések száma. 6 Jellemzően az élettársi kapcsolatban élő pároknál a gyermekvállalási hajlandóság alacsonyabb, mint a házas pároknál. Ez a tendencia ugyanúgy megfigyelhető a két gyermeket vállaló családok számát illetően. Ezt követi az egyedülálló anyák, majd az egyedülálló apák csoportja. A népesség csökkenésével azonban egyre csökken a háztartások száma is. Ez a jelenség visszavezethető az elszakadási nehézségekre, és az önállóságra való áttérés gátló tényezőire. Napjainkban a fiatalok egyre nehezebben tudnak önállóan nekivágni az életnek, egyre később tudnak vagyont felhalmozni, otthont teremteni, családot építeni. 7 6 KSH 2004 Népszámlálás 2001, 19 kötet: Családtípusok családformák, Budapest KSH 7 Erzsébet Földházi: Family Structure, Demographic Portrait of Hungary 2009, Demographic Research Institute, HCSO, Budapest

13 1.4. Párkapcsolatok A házasságkötés a mai napig a legelterjedtebb formája a partnerkapcsolatoknak. Több évtizeddel ezelőtt a házasság nélküli együttélés deviáns viselkedésnek számított, manapság ez elfogadottá, sőt egyre populárisabbá válik. 4. ábra első házasságban élő nők ábra első házasságok átlagos időtartama Magyarországon a házasságkötések száma jelentősen csökkent a 2007-s évre hez képest a válások száma 40 %-kal csökkent es években az újdonsült menyasszonyok átlagéletkora 22 év volt, 2007-re ez a szám elérte a 27,5-et. A férfiaknál ez a szám 24,7-ről 30,1-re változott. Ezekből az értékekből egyértelműen kitűnik, hogy a házassági hajlandóság csökken, illetve korhatára jelentősen kitolódik a népesség körében. A partnerkapcsolatok alternatív formáinak: (például az együttéléseknek) a száma drasztikusan nő és ennek következtében a szoros partnerkapcsolatok száma csökken. 8 8 Demográfiai Évkönyvek Budapest: Magyar Központi Statisztikai Hivatal 13

14 6. ábra az első házasságkötések eloszlása kor és oktatás figyelembevételével 2008 Számos kutatás bebizonyította, hogy a házasság-családalapítás és a tanulmányokkarrier páros kölcsönhatásai kéz a kézben járnak. A fenti ábrán az oktatás és a házasság arányosságát tekinthetjük meg. Szembetűnő, hogy a szerényebb tanulmányokat folytatott személyek körében a házasságkötések kétharmada a 25 éves korig megtörténik. Ezzel ellentétben a szakképzett, tanult népesség körében ez a korhatár hasonló arányokkalkitolódik a 34. életévig rúg. Ennek oka az oktatás időtartamában és a vagyoni alapok megteremtésében keresendő. Mindazonáltal az oktatás szükségessége, és a szakképzettség szükségessége a piacon megköveteli a sokáig tartó tanulmányokat. Ebből kifolyólag a házasságkötési hajlandósági mutató tovább emelkedik. 14

15 7. ábra az első partnerkapcsolatok megoszlása, típusuk szerint Manapság a szingli életmód teljesen elfogadottá vált. Főleg a fiatalabb középkorúak körében 30-as, korai 40-es -. 9 Itt még erősen a munkára alapozott, munka köré épített életmód a jellemző. A munka mellett a szabadidő irányzott eltöltése előnyt élvez a családalapítással szemben gondolván a napi többórás sportolásra, éjszakázásra. Fontos tényezőnek számít körükben a biztonságos tőkeháttér felállítása, és a függetlenség megteremtése és a kötöttségek minimális szinten tartása. A szingli életmód elterjedése bizonyítottan kihat a gazdaságra is. A fejlett országokban megfigyelhető attitűdváltásnak köszönhetően a szingli életmódot követi az élettársi kapcsolat, mely egyre frekventáltabbá válik a fiatalok körében. Szereplőit különböző tényezők befolyásolhatják. A személyes hozzáállás, meggyőződés, az otthon látottak és a vallás. Így az élettársi kapcsolatban élők 57%-a a kötetlenségre helyezi a hangsúlyt, 33%-a pedig elvált vagy özvegy párokból áll. 10 A megelégedettség abszolút kimutatható ebben a partnerkapcsolati formában. Demográfiai következtetésként leszűrhetjük azonban, hogy a nem házasságban élő párok kevésbé stabilak a házas kapcsolatokhoz képest, ami csökkenti a családok stabilitását. Ezen instabilitásokból következik az egyedülálló szülők száma hazánkban. A házasságon kívül született gyermekek növekvő aránya az élettársi kapcsolatok számának növekedéséhez vezet. A többgyermekes családokban jellemzően a szülők házastársi kapcsolatban állnak, így az élettársi kapcsolatok növekedése a gyermekvállalás csökkenését eredményezi. 9 Utasi, Á. (2004) Feláldozott kapcsolatok. A magyar szingli. Budapest MTA Politikai Tudományok Intézete 10 Marietta Pongrácz Characteristics of partnership, Demographic Portrait of Hungary 2009, Demographic Research Institute, HCSO, Budapest

16 1.5. Válások aránya Napjainkban a házasság jelentése, fogalma átalakult. Komoly elkötelezettségként élik meg a fiatalok, és félnek a házassággal együtt járó feladatoktól ban a teljes népesség kevesebb, mint harmada állította csak: a házasság egy életre szóló kapcsolat, habár a házasságkötés alkalmából persze mindenki esküt tesz: holtomiglan holtodiglan re a válási ráta értéke elérte a 0,45 egységet, ami százalékban 45%-t jelent a házasságkötések és válások arányát illetően. Következésképp majdnem minden második házasságkötés válással végződik. 11 A válások növekedése főként a középkorú és idősödő korosztály körében figyelhető meg. A váló párok átlagéletkora nőknél 38 év férfiaknál 41 év. A válással végződő házasságok átlagéletkora pedig a jobb oldali ábrán látható, 12,5 év. Ebből az átlagéletkorból következik, hogy a váló párok 60%-a kisgyermekes. A válások bekövetkezésének számos oka lehet. Az as években hazánkban a válások fő oka az alkoholizmus volt, mely az 1990-es dekádra az emocionális problémákkal bővült. 12, ábra a házasságok átlagos élettartama az első válásig A 2000-es évekre tovább bővült az okok palettája: új kapcsolatok, hűtlenség, pénzügyi válságok. Jelen gazdasági helyzetünkből fakadóan új probléma is megjelent: karrier, munka. A férfiaknak és nőknek egyaránt fontos a házasság, azonban a napjainkat jellemző rohanás, pénzkeresés, munka, nagyvállalatok általi kihasználtság tönkreteszi azt. 11 letöltve: KSH demográfiai évkönyvek 1990, , Budapest KSH 13 Erzsébet Földházi: Divorce, Demographic Portrait of Hungary 2009, Demographic Research Institute, HCSO, Budapest

17 9. ábra férfi és női átlagéletkor válás idején 1.6. Gyermekvállalás Összeférhetetlenség alakul ki a családi, a házas élet feladatai és a munka között. A férfiak munkatempója, leterheltsége középkorú házasok, családosok esetén igen magas. A család fenntartása, a vagyon felhalmozása, a jobb életkörülmények megteremtése, a munkahelyi megfelelése túlóra, a karrier építésének mértéktelensége a nők számára kevésbé fontos, így ezek lettek napjaink fő válási okai. Ebből következik, hogy a válások közel háromnegyedét a női fél kezdeményezi. A családalapítás, gyermeknemzés érzékeny témává vált a 2000-es évekre a magyar pároknál. A növekvő munkaterhek, a hosszabb oktatás, a nehezedő függetlenedés, a társas kapcsolatok, a családmodellek átalakulása, a házasság népszerűségének csökkenése, a biztos anyagi háttér felállítása, a saját érdekek előtérbe helyezése beárnyékolja a régebbi, tradicionális szociális értékeket. Az 1980-as évekből a domináns családmodell házaspárok két gyermekkel jelentősége elhalványulni látszik. 14 Magyarországnak komoly problémával kell szembenéznie az utódképzés kapcsán re országunkban a születések száma a legalacsonyabbá vált nem csak Európában, hanem világviszonylatban is. Nyugateurópai mintára a magyar nők az első szülésüket termékenységük késői 20-as és a korai 30-as éveikre halasztják, ellentétben az előző generációkkal. 10. ábra születési ráta az EU 10 új tagállamában 14 Spéder Zs. És Kamarás F.(2008) Hungary: Secular fertility, decline with distinct period fluctuations, Demographic Research Volume 19. Article 18 pp

18 Ketyeg a biológiai óra, veszélyek léphetnek fel, ha nem is az első, de a leendő utódok során mindenképp. Manapság egy korai húszas éveiben járó édesanyát a társadalom, a közvélemény és a kortárscsoport túl fiatalnak tartja a gyermekvállaláshoz. Ezen elterjedt társadalmi szemléletnek köszönhetően a gyerekvállalás átlagkorhatára nőknél 26-ról 30 évre, férfiaknál 29-ről 33 évre módosult az utóbbi 15 évben. A fiatal párok persze motiváltak a többgyermekes család megalapításában, de csak egyharmaduk tudja véghezvinni álmait a tervezett időszakban. Ebben nagy szerepet vállalhat át az állam szociális és családtámogatási programja, hogy lehetővé tegye, segítse a családalapítás előtt állók terveinek megvalósítását. 15 Kutatások igazolják azt a feltevést, hogy a gyermekgondozási rendszer óvoda, iskola, bölcsőde, valamint a munkaerőpiac nagymértékben befolyásolja a gyermekvállalást. A nők különösen nehéz helyzetben vannak a családalapítással kapcsolatban. Ehhez a szemlélethez életvitelük, bérezésük alapján kell őket kategorizálni. Az alacsonyabb fizetéssel rendelkezők, akik egy időre nélkülözni tudják keresetüket, és megelégednek az állam által nyújtott támogatással, ott nagyobb valószínűséggel vállalnak több gyermeket. A magasabb keresetű nőknek is a GYES, GYED utáni visszatérés komoly kihívást jelent. Szerencsésnek számít akkor, ha a szülési szabadság után továbbra is visszavárják munkahelyére, azonban újabb szülési szabadságot már nem kell engedélyeznie a cégnek. Így arra vannak rákényszerítve, ha egynél több gyermeket szeretnének, hogy a második gyermek születése még az első miatt kivett szülési szabadság ideje alatt megtörténjen. 11. ábra gyermekes és gyermek nélküli személyek vélekedése, a gyermekvállalás előnyeiről és hátrányairól 15 Spéder Zs. És Kaptiány B. (2007), Gyermekek vágyak és tények, Dinamikus termékenységi elemzések, Turning Points of the Life Course. Working Papers, 6. Budapest Demographic Research Institute 18

19 Nem is beszélve az esetleges, harmadik utódról. Szerencsére a magyar lakosság háromnegyede életének beteljesedéséhez fontos, elengedhetetlen feltételének tartja az utódképzést. Az első gyermek születésénél azonban fel kell készülni a háztartás pénzügyeinek átszervezéseire, a nő alkalmazásának nehézségeire, valamint a szülővé válás kihívásaira, ami visszafordíthatatlan kötelezettségeket illetve újabb lehetőségeket eredményez. Esetleg kulcs lehet a stabil párkapcsolat megteremtéséhez. 16 A társadalom és a családmodellek átalakulása, a házasságkötések csökkenése a populárissá váló élettársi kapcsolatok, az itt fellelhető növekedő bizonytalanság nyomot hagy az utódok számán. Konklúzióként megállapítható, hogy a szülés kitolásának talán legfőbb oka, hogy a legtöbb szülő szeretné gyermekét biztonságban, harmóniában és boldogságban felnevelni. Ezzel egy időben viszont számolnia kell a pénzügyi nehézségekkel, amely lehet az időskori pénzügyi biztonság vagy a gyermek felnevelésének és függetlenségének megteremtése Gyermektartás és alkalmazás Ez a fejezet kiemelt fontossággal bír, mivel rávilágít a magyar kisgyermekes családok legnagyobb problémájára, a szülés és szülés utáni visszatérésre a munkába. A probléma kezelésében a Magyar Állam igyekszik kivenni a részét. Ezt elsősorban a támogatási rendszerek adományok, pénzügyi juttatások útján végzi. Ilyen például a GYES, GYED, melyek lehetővé teszik, hogy az édesanyák otthon tudjanak maradni gyermekeikkel. Ezek európai viszonylatban is hosszú távú támogatásoknak számítanak, melyet mindkét nem képviselője igényelhet, abban az esetben, ha otthon marad az utóddal. Nem visszatérítendő támogatásnak minősül majd a SZOCPOL, mely gyermekes családokat házépítésében, külön háztartás felállításában segít. 17 Világviszonylatban egyre elterjedtebbé válik, hogy a harmonikusabb élet, a szükséges vagyoni háttér felépítéséhez a család mindkét felnőtt tagjának dolgoznia kell. Ez a gyermekvállalás előtt természetesnek is tűnik, azonban az első gyermek megszületése komoly áldozatokkal jár a nők részéről. 16 Balázs Kapitány and Zsolt Spéder: Fertility Demographic Portrait of Hungary 2009, Demographic Research Institute, HCSO, Budapest Bálint M. and Köllő J. (2007) Gyermeknevelési támogatások, In: Fazekas K., Cseres- Gergely Zs., Scharle Á eds. Munkaerőpiaci Tükör MTA-KTI pp

20 A XXI. századi Magyarországon az oktatásnak, magasabb életszínvonal igényének köszönhetően egyre több nő kíván karriert felépíteni, érvényesülni a munkában. Szülés után azonban a visszatérés nem egyszerű. A visszatérési időtartam eltarthat a GYES megszűntéig, ami három évet jelent, annyit támogat az állam. Abban az esetben, ha az előbb említett támogatás mértéke nem elegendő a háztartás, életszínvonal fenntartásához a nőnek újra munkába kell állnia. Mi ennek a folyamata? A nőnek figyelembe kell vennie otthoni teendőit, illetve azt, hogy naponta mennyi időt tud munkára szánni. Ebben az esetben kétségkívül a részmunkaidős alkalmazás a legmegfelelőbb. Magyarországon a felmérések szerint a legtöbb férfi és nő heti órát dolgozik, és csak 10%-uk kevesebbet, illetve többet. Az aktív női dolgozók közül 6,2% vállal részmunkaidős állást. Nyugat-Európában ez az arány differenciálódott. Elfogadottá vált, hogy a munkáltatók segítik alkalmazottaikat főleg a nőket abban, hogy a családot és a munkát össze tudják egyeztetni. A részmunkaidős arány így Nyugat-Európában 31,1 %. 18, 19 A részmunkaidős foglalkoztatás azonban nem elegendő. A bölcsődék, óvodák nagy fontossággal bírnak. Egy megbízható gyermek-felügyeleti infrastruktúra elősegítené a fiatal anyukák visszatértését a munkába. Azonban számuk igen csekély, és sokszor a meglévők sem képesek biztosítani azt a színvonalat, amit a szülők megkívánnak. A magánóvodák és bölcsődék száma még nem jelentős, azonban nagy sikernek örvendnek. A szülő meghatározott díj ellenében kiválaszthatja azt az intézményt, ami számára a legideálisabb. A gyermek megfelelő felügyelet és gondoskodás alatt történő elhelyezése, nagy terhet vesz le a szülők válláról, segítve a nők visszatértését a munkába. Összegzésként elmondhatjuk, ahhoz hogy a családot és a munkát összhangba hozzuk a szülési szabadság, állami támogatás mellett, szükség van a gyermek-felügyeleti szervek, a rugalmas munkaidők, részmunkaidők, távmunka infrastruktúrájának kiépítésre, valamint a férfiaknak ki kell venniük a részüket a háztartásban felmerülő teendőkben. 18 EUROSTAT letöltve: Zsuzsa Blaskó, Childcare and employment, Demographic Portrait of Hungary 2009, Demographic Research Institute, HCSO, Budapest

21 2. Karrier 2.1. Karrier és társadalom A XXI. század a határok nélküli karrieré amely tánc az idő dallamára. Audry Collin A karrier a XX. század legösszetettebb és legtöbbet vitatott fogalmai közé tartozott. A XXI. századra megannyi újabb, a fejlődéssel együtt járó folyamat befolyásolja: a csúcstechnológiák fejlődése, az individualizmus előtérbe kerülése, az informatizáció fontossága, a tekintélytisztelet csökkenése, a nőmozgalmak és társadalmi mozgalmak térnyerése. A kapitalizmusnak, mint a világ egyetlen sikeres gazdasági rendszerének kiemelkedése, valamint az üzlet és az ipar globalizálódása. 20 A karrier fogalma minden személynél mást jelent. Nőknél, férfiaknál, időseknél, fiataloknál. A karrier egy olyan társadalmi konstrukció, kötelezővé vált jelenség, amely végigkíséri életünket, és értelmet ad neki. Ebből következik, hogy a főállású anyaságtól a milliárdos cégbirodalmak kiépítéséig vezető út is karriernek minősül. A kapitalista társadalmi gyakorlatban a karrier alakulása sokkal kiterjedtebb, demokratikus fogalommá vált, melyet már nem a tulajdonlás mértéke, a társadalom tulajdonviszonyai, hanem a megszerzett információ, tanulmányok, szakképesítés, motiváció, rugalmasság, erőfeszítések, mobilitás képességeinek birtoklása határoz meg. A karrier fogalmának meghatározásában az időorientált megközelítés került előtérbe, melyben jelenbeli tetteinket a jövőbeli terveink befolyásolják. A motivációt a modern társadalmakban már nem a szervezeten belüli stabilizáció, hanem a komoly előnyökkel, értékekkel kecsegtető jövőbeli terveink, valamint a karrierrel együtt járó megbecsülés és anyagi juttatások gerjesztik. Következésképpen a jövőt a karrier előreláthatóvá és realizálhatóvá teszi, melyben kulcsfontosságú szerepet játszik az egyén rátermettsége, motiváltsága, mobilitása. 20 Collin, Young, (2000) A karrier jövője c válogatás pp

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Családtámogatási rendszer

Családtámogatási rendszer 2010 március 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Mérték Még nincs értékelve 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Idén több részletében is változik a családtámogatási, ez érinti a kisgyermekes szülőket, és a nappali tagozaton

Részletesebben

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június

Készítette: Lovász Anna. Szakmai felelős: Lovász Anna június NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Kisgyermekesek a munkaerőpiacon

Kisgyermekesek a munkaerőpiacon Kisgyermekesek a munkaerőpiacon A NÓRA-HÁLÓZAT projekt keretében készült foglalkoztatási helyzetkép Gregor Anikó tanársegéd, ELTE TáTK 1 A foglalkoztatási helyzetkép célja NÓRA-pontok különböző régiókban

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 Tudománykommunikáció a Z generációnak Projektvezető: Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár A munkacsoport vezetője: Dr. Szűcs Krisztián PTE KTK adjunktus A 15-29 éves

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Tanyik Gabriella Edina 2010

SZAKDOLGOZAT Tanyik Gabriella Edina 2010 SZAKDOLGOZAT Tanyik Gabriella Edina 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdas{gi V{llalkoz{sok szakir{ny AZ ÖRÖK NŐI KÉRDÉS: MEGVALÓSÍTHATÓ-E

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI)

Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában. Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Családi kohézió az idő szorításában A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában Harcsa István (FETE) Monostori Judit (NKI) Kutatási kérdések Hogyan változott a szülők és a gyermekek

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig

Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Apaság és a második párkapcsolat kialakítása Franciaországban, Norvégiában és Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig Murinkó Lívia KSH Népességtudományi Kutatóintézet Szalma Ivett Swiss Centre of

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

A Kormány családpolitikai elképzelései

A Kormány családpolitikai elképzelései A Kormány családpolitikai elképzelései Máriabesnyő, 2014. november 13. Magyar Katolikus Családegyesület XXI. Családkongresszus Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi

Részletesebben

Nők és férfiak a munkaerőpiacon

Nők és férfiak a munkaerőpiacon Nők és férfiak a munkaerőpiacon Dr. Frey Mária SzMM, Gender képzés, Budapest, 2008. május 22. Az előadás témái Foglalkoztatottság Munkanélküliség Inaktivitás Munkaerő-piaci támogatások és egyéb támogatások

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője. Hablicsek László KSH NKI

Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője. Hablicsek László KSH NKI Demográfiai előrebecslések, a népesség jövője Hablicsek László KSH NKI Reklám Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet 1963-ban alapították A népességkutatás bázisintézménye A kutatási

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának egyenlőtlenségei Nyüsti Szilvia Educatio Nkft. A felsőoktatási struktúrába kódolt egyenlőtlenségek Műhelykonferencia Budapest, 2014. május

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban

Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban Somlai Péter Együttélés és családmodell a magyar társadalomban A magyarországi rendszerváltás nagy hatással volt a családok életére is. Megrendült egy korábbi szerkezeti és életvezetési modell érvényessége.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával

A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával Földházi Erzsébet A gyermekvállalási magatartás változása és összefüggései a párkapcsolatok átalakulásával Magyarországon az 1980-as évek elejétől fogy a népesség, 2011-ben a lélektani határnak is számító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze CSALÁDTIPOLÓGIA A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze elsődleges szocializáció színtere Élethely szerinti: Falun

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS 8. NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS Monostori Judit FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2011 legelején Magyarországon a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2 millió 921 ezer fő volt. A nyugdíjasok

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról

El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról 2014.10.15. El lehet menni Négy nyomasztó grafikon a kivándorlásról A kivándorlók 80 százaléka fiatal, az értelmiség, a magasan képzettek jó része búcsút int Magyarországnak. Nem igazán akarnak visszajönni.

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA

A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA A BESZERZÉS HUMÁN MENEDZSMENT OLDALA MUNKAERŐ-TOBORZÁS UTÁNPÓTLÁS KÉRDÉSE Bányai Réka, Soós Anna Kinga 2016 1 2 3 4 Bevezetés Miért nem talál a HR és a beszerzési vezető kvalifikált beszerzőt? Utánpótlás

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa

Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa Rugalmas foglalkoztatás, a munkaerő-megtartás egyik kulcsa II. Dél-dunántúli Regionális Humán Erőforrás Konferencia Pécs, 2017. április 11. Kálmán Edina, szakmai vezető Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben