Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám február Ingyenes kiadvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám 2007. február Ingyenes kiadvány"

Átírás

1 Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám február Ingyenes kiadvány Hamarosan elkezdődik a víziközműtársulat szervezése Ebesen Ebes létrejötte óta az egyik legnagyobb szabású beruházás kezdődött meg az elmúlt évben. A község csatornázása az ISPA program keretében valósul meg, mintegy 500 millió forint értékben. A kedvező időjárásnak köszönhetően jól halad a csatornázás Ebesen. A projektben Ebes, Sáránd, Mikepércs, Hajdúsámson és Debrecen mint gesztor települések vesznek részt. A projekt eredményeként a településen megvalósuló vagyon a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a beruházási költségek arányának megfelelően a települési önkormányzat tulajdonába kerül, mint ahogy arról már a júliusi lapszámunkban is beszámoltunk. Amíg a kivitelező a csatornázáson dolgozik, addig az önkormányzat a víziközmű-társulat szervezésén munkálkodik. A víziközmű-társulat megalakítását a lakosság 66%-ának kell majd kezdeményeznie. Ahhoz, hogy a lakosok állami támogatást tudjanak igénybe venni, meg kell alapítani az Ebesi Víziközmű Társulatot, a társulat célja Ebes csatornázatlan területén a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése. A beruházáshoz 50 millió forint önerő szükséges. A lakosság által fizetendő összeget egy bank megelőlegezi, így részletfizetési kedvezményt tudnak biztosítani. A bank csak lakástakarékra tud hitelt adni, így aki csatornáztat az a Fundamenta Lakáskasszába fizeti be a csatornázási díjat. Ez ügyben a december 6-i ülésen a képviselő-testület, miután több pénzintézet ajánlatát is megtárgyalta a következő döntést hozta: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az európai uniós támogatással az együttműködő társtelepülésekkel megvalósítani kívánt szennyvíz-beruházási projekt keretében a települést terhelő önrészt a lakossági kezdeményezés alapján e célból megalakítandó víziközmű-társulattal, mint társberuházóval történő együttműködés keretében biztosítja. Javasolja a víziközmű-társulatnak, hogy a hitelszerződést a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kösse Az előkészítő és szervezőbizottság tagjai 1. Nagy Erzsébet (Liszt F. u. 29.) 2. Rácz János (Liszt F. u. 48.) 3. Horváth Sándor (Széchenyi u. 41.) 4. Kis János (Széchenyi u. 30.) 5. Kiss Ernő (Arany J. u. 34.) 6. Szabó Csabáné (Bocskai u. 49.) 7. Zakar István (Dózsa Gy. u. 4.) 8. Kulcsár Lászlóné (Dózsa Gy. u. 17.) 9. Tóth Sándorné (Gárdonyi G. u. 1/A) 10. Molnár Ferencné (Tavasz u. 14.) 11. Borsos József (Tavasz u. 33.) 12. Nagy Imre (Kölcsey u. 14.) 13. Lőrincz Imre (Szoboszlói köz 6.) 14. Agócs Attiláné (Gázláng u. 1.) 15. Szabó Sándor (Gázláng u. 54.) 16. Dézsi Julianna (Bartók B. u. 21.) 17. Magyar János (Nyugati u. 15.) 18. Balogh László (Szent I. u. 13.) 19. Rózsahegyiné Juhász Éva (Ifjúság u. 12.) 20. Zelizi Mária (Hunyadi u Bagosi Bálintné (Vadas u. 18.) 22. Szabó István (Vadas u. 43.) 23. Varga Zoltánné (Alkotmány u. 10.) 24. Bíró Sándorné (Petőfi S. u. 17.) 25. Béke Péter (Béke u. 4.) 26. Nagy Józsefné (Béke u. 46.) 27. Szabóné Karsai Mária (Déli u. 30/a.) 28. Krivács Jánosné (Déli u. 34.) 29. Nagy Imréné (József A. u. 33.) 30. Sóvágó Károlyné (József A. u. 35.) 31. Sinka Lászlóné (Kossuth u. 60.) 32. Pócsi Andrásné, a pénzügyi bizottság elnöke (Ady E. u. 34.) meg. A bank által a Lakástakarékpénztár közreműködésével biztosított hitelkonstrukcióban résztvevő víziközmű-társulati tag havi fizetési kötelezettsége a testületdöntése alapján nem haladhatja meg az 1400 Ft-ot. A víziközműtársulat szervezésével a képviselőtestület decemberi ülésén az N-Alexander Kft-t bízta meg. A víziközmű-társulaton keresztül igénybe vehető a 70%-os állami kamattámogatás, valamint a 30%-os állami támogatás, ami jelentősen csökkenti a kiadásokat. Minden befizetett 100 Ft után 30 Ft állami támogatás jár a lakáskasszába, mely összeg a lakos által befizetett összeget csökkenti s ennek megfelelően lett kikalkulálva az érdekeltségi hozzájárulás összege. A képviselő-testület elfogadta az Fundamenta Lakáskassza ajánlatát, ez alapján az Ebesi Víziközmű-társulati tagok 1150 Ft/hó érdekeltségi hozzájárulást fizetnek 51 hónapon át, összesen tehát Ft-ot. Ezen összegért lefektetik az utcákban a csatornavezetéket és a kerítésen belül 1 méterre elhelyezik a csonkot. A víziközmű-társulat megalakítása és minél több érdekelt ebesi lakos belépése a társulatba azért fontos, mert lehetővé teszi, a különböző támogatások igénybevételét. Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító beruházással kapcsolatban az előkészítő munkálatok elvégzésére előkészítő és szervező bizottságot hozott létre. A bizottság tagjai alakuló ülésüket követően az N-Alexander Kft. munkatársaival közösen felkeresik a lakosságot várhatóan március 3-án szombaton és tájékoztatást adnak a víziközmű-társulatba való belépésről és a csatornázásról. A képviselő-testület kéri a lakosságot, hogy az érdekeltek közül minél nagyobb számban csatlakozzanak a társulathoz a beruházás sikeres megvalósítása érdekében. R. Juhász Éva Hatékonyabb közlekedés Ebes is csatlakozik ahhoz a Közlekedési Szövetséghez, amely az elővárosi közlekedés megszervezése végett alakul. A projektet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Zrt. közösen kezdeményezte. Több települést vonna össze ez a szövetség, annak érdekében, hogy minél kényelmesebb, biztonságosabb és hatékonyabb legyen a közlekedés a városok között. Az európai uniós pályázatokon jelentős támogatásokat lehet nyerni az elővárosi közlekedés kiépítésére, javítására. A Közlekedési Szövetség munkájának eredményeképpen javulhatna a tömegközlekedés. A tervek között szerepel egy elővárosi vasútvonal kiépítése, több intermodiális központ létrehozása, ahol autóbusz, gyorsvasút átszállási lehetőség lenne autópálya-csatlakozással is. Fontos lenne a debreceni reptér könnyebb elérhetőségét is biztosítani, hisz az idegenforgalom jelentős ebben a térségben. B. I. Iskolatejtámogatás Az idén is lesz iskolatej program az iskolákban. A Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatást nyújt az iskolatej ellátásra a január 1. és december 31. közötti időszakra. A támogatásban részesülő iskolatej kizárólag közvetlenül a tanulók részére kerülhet kiosztásra, azt a közoktatási intézmények más célra nem használhatják fel. Ebesen az ellátást a Mark-Nagisz Kft. látná el, bruttó 43 Ft/2 dl áron. Az igényelhető támogatás az iskolások esetében a közösségi rendelet szerinti támogatás, valamint a közösségi támogatás és nettó vételár különbözetének 50%-a. A támogatás időszaka január 1. június 30. között 90 tanítási napból áll. 155 tanuló venné igénybe az iskolatejet, melynek költségei az alábbiak szerint alakulnak: 90 tanítási napra fő 36 Ft= Ft+áfa, így összesen Ft. A visszaigényelhető támogatás Ft, az iskolások által fizetendő összeg tehát: Ft. Ez azt jelenti, hogy 1 napra egy gyereknek 24 Ft-ba kerül a 2 dl tej. B. I.

2 Ebesi Hírlap február Biztonságos Ebes Mint minden év elején, most is rendhagyó beszámolót tartott dr. Domján Sándor alezredes, a hajdúszoboszlói rendőrkapitányság vezetője, Ebes közbiztonságának helyzetéről és a 2006-os évben a közbiztonság javítása érdekében végrehajtott intézkedésekről közmeghallgatás keretében év első testületi ülésén. Amit a csatornázásról tudni érdemes Az építkezés Az építés mindig az adategyeztetéssel kezdődik. A kivitelező képviselője kivétel nélkül minden ingatlan tulajdonosát, lakóját felkeresi, és megkérdezi tőle, hogy az utcai kerítés mentén hová helyezzék el a csatlakozást. A csatlakozás helyét írásban kell megjelölni. Fontos döntés ez a továbbiakra nézve, hiszen oda kell a csonkot elhelyezni, ahová később könnyű és olcsó lesz a lakásból a szennyvizet elvezetni. Ha nem a legmegfelelőbb helyet jelöljük meg, később sok gondunk lesz a házi csatornarendszer megépítésével. A csatlakozás helyének kijelölésénél szívesen segítenek a Községgondnokság munkatársai, de a kivitelező szakemberei is. Az építés során először a bekötővezetékeket helyezik el, ezt követik az utcán hosszában épülő gyűjtővezetékek megépítése. Az építkezés során nehézzé, itt-ott lehetetlenné válik a közlekedés, ezért türelmüket kérjük. Az utak, kapubejárók sok helyen tönkremennek, de ez többnyire elkerülhetetlen velejárója a csatornaépítésnek. A kivitelezők a megbontott berendezéseket helyreállítják, olyanra, vagy csaknem olyanra, mint azelőtt voltak. A szennyvízcsatorna bekötése Nagyon fontos, hogy a telekre elhelyezett tisztító idomba szennyvizet vezetni egyelőre nem szabad. A megépült vezetékszakaszokat miután a kivitelező átadta igyekszünk minél hamarabb üzembe helyezni, de egy korai szennyvízkibocsátás éppen ezt a folyamatot akadályozná, nem beszélve arról a kellemetlenségről, amikor a munkaárokban dolgozó munkatársaink nyakába nagyon-is meghatározott eredetű lé kezd csorogni. Amikor lehetségessé válik a szennyvízcsatorna csatlakoztatása minden érintettet megbízottunk által kézbesített levélben fogunk értesíteni. Ott leírjuk, hogy mikor és hogyan lehet a házi csatornahálózatot csatlakoztatni. A csatorna használata A fogyasztóinkkal kötendő szerződések is részletesen tartalmazzák a rendszer használatát, de nem győzzük minden fórumon hangoztatni, hogy a csatornarendszerbe a háztartási szennyvízen kívül semmilyen anyagot, sem esővizet, sem talajvizet, sem állati eredetű trágyát, sem más oda nem illő tárgyat bejuttatni nem szabad! Ezek a berendezések üzemzavarát, végső soron tönkremenetelét okozzák. Az így jelentkező üzemzavarok kellemetlen elöntéseket, szeghatást okoznak, és a javítási költségek megjelennek a szolgáltatási árban is. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki azt tapasztalja, hogy nem csak a háztartási szennyvizet engedi valaki a csatornahálózatba jelentse be a Polgármesteri Hivatalba, mivel a jegyző csak lakossági bejelentés alapján tud bírságolni. Ebben az országban sajnos csak kevés település mondhatja el, hogy valamennyi belterületi utcája csatornázott. Ebes rövidesen ezek közé tartozik. Elsősorban rajtunk, felhasználókon múlik, hogy a megépült rendszer bosszúságunkra, drágán és problémákkal terhesen működik, vagy szinte észrevétlenül szolgálja kényelmünket. Girgás Béla EBESI HÍRLAP Ebes község önkormányzata időszaki lapja. Felelős szerkesztő, kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva A szerkesztőség címe: 4211 Ebes, Ady E. u Tel.: 52/ , fax: 52/ Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete. Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft. Ebes lélekszámát tekintve a rendőrkapitányság harmadik legnagyobb települése és a legdinamikusabban fejlődő községek közé tartozik. Lakosainak száma 4600 fő. A településen a munkanélküliség alacsony, a lakosság kb. 4,24%-át érinti. Ez azért is fontos, mert az erkölcsi, morális normák kiegyensúlyozottabbak. Ahol magasabb a munkanélküliség, több bűncselekmény történik. A település földrajzi fekvése közbiztonságilag hátrányos, mivel több irányból átjárható, emiatt érezhetően jelen vannak az utazó bűnözők. A község közrendjét és közbiztonságát alapvetően meghatározzák az alábbiak: Debrecen és Hajdúszoboszló közelsége befolyásolja a bűnügyi helyzetet. A községben polgárőr csoport működik, elsősorban a vagyoni javak ellen irányuló jogsértések megelőzésére. Ebesen a megélhetési bűnözés viszonylag alacsony. A községben a bűncselekmények száma továbbra is az elmúlt években megszokott alacsony szinten van, így a község a legbiztonságosabb települése a kapitányságnak évben a településen ismertté vált bűncselekmények száma 74 db volt. Csökkentek a közlekedési, gazdasági bűncselekmények. Viszont enyhén emelkedett a személy elleni, valamint a közrend elleni bűncselekmények száma. Előbbi négyről hatra, utóbbi hatról kilencre nőtt a tavalyihoz képest. Sajnos az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények is növekvő tendenciát mutattak. Több súlyos testi sértés (5) és több garázdaság (5) történt a faluban. A vagyon elleni bűncselekményeken belül számarányukat tekintve meghatározó a lopás és a betöréses lopás. E kategóriában a lopások száma emelkedett 21-ről 30-ra, viszont nem változott a betöréses lopások száma. A 74

3 bűncselekményből 42 ügyben ismeretlen maradt az elkövető kiléte, 24 esetben helyi lakos, 7 esetben nem helyi lakos volt a gyanúsított. Az ismertté vált bűncselekmények felderítési és nyomozási eredményessége az értékelt időszakban javult. A községben jelentkező rendőrségi feladatokat az Ebes és Hajdúszovát körzeti megbízottjaiból álló csoport végzi, melynek parancsnoka Erdei Sándor r. tzl s. volt. A csoporton belül jelentős személyi változások történtek a tavalyi évben. Zoltán László r. fttőrm január 31-én nyugállományba vonult, Erdei András június óta betegállományban van. Így szeptember 16-án állt szolgálatba Kiss István r. tőrm körzeti megbízott. A körzeti megbízotti csoport tagjai, Ebes és Hajdúszovát területén az értékelt időszakban 55 személy ellen kezdeményeztek kiemelt közlekedési, és 202 személlyel szemben egyéb közlekedési szabálysértési eljárást. Növekedett a helyszíni bírságok száma, melyet 650 személlyel szemben alkalmaztak. 16 ittas vezetőt szűrtek ki a közúti forgalomból, melyhez kapcsolódóan 8 vezetői engedély, és 35 forgalmi engedély elvételére került sor. A bűncselekmények megelőzése céljából 55 esetben hajtott végre a rendőrség bűnügyi akciót. Az akció során fokozott ellenőrzésre kerültek az italboltok, szórakozóhelyek. Két bűnmegelőzési programot indított a rendőrség. Az egyedül élő, idős személyek sérelmére elkövetett erőszakos, vagyon elleni jogsértések megelőzésére a lapunkban, az Ebesi Hírlapban tettek közzé felhívást, valamint a körzeti megbízottak felkeresték a veszélyeztetett személyeket, valamint név- és címlistát készítettek a könnyebb ellenőrzés érdekében. A közlekedésbiztonság javítása érdekében növelték a balesetveszélyes helyeken a rendőri jelenlétet, illetve ezekre a területekre rendszeresen sebességmérő berendezést vezényeltek. Az iskolai ellenőrzés is növekedett, különösen a reggeli iskolakezdéskor, valamint a délutáni iskolazáráskor. A gyerekeknek Közlekedésbiztonsági Nap elnevezéssel rendezvényt szerveztek, ami igen sikeres volt. Összességében Ebes község közrendje és közbiztonsága jó színvonalú és biztonságos. Bencsik Ildikó Az Ebesi Polgárőr Egyesület évben is igyekezett magas színvonalon teljesíteni, mellyel jelentősen hozzájárultunk a község közbiztonságának megszilárdulásához, a bűnözés viszszaszorításához. Az Ebesi Polgárőr Egyesület életében a 2006-os esztendő pozitív végkicsengésű. Elegendő, ha csak az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények stagnáló számát említem, amely eredmény a rendőri szervekkel közösen elvégzett tevékenységet is jól tükrözi március 28-tól egyesületünk közhasznú szervezetként működik. Mozgalmas év van mögöttünk, ezért szeretnék megemlíteni néhány adatot, amelyek alapján jól meg tudják ítélni az egyesületünk által évben elvégzett feladatok sokszínűségét: az őrző, figyelő és járőrszolgálat az értékelt időszakban órát tett ki, a szolgálataink során a körzeti megbízottaknak segítséget nyújtottunk országosan körözött személyek előállításában, a 4. számú főútvonalon, valamint a községünk közigazgatási területén történt közúti balesetek során a rendőrök felkérésére helyszín-biztosításokat végeztünk, az éjszakai járőrözés során megtalált kerékpárokat biztonságba helyeztük és visszaszolgáltattuk jogos tulajdonosaiknak, számtalan esetben fordult elő, hogy a középületeinkben az éjszakai órákban megszólaló riasztóberendezés működésbe lépését követően a távfelügyeletet ellátó társaság munkatársainak, illetőleg az intézmények vezetőinek megérkezéséig biztosítottuk az épületeket, valamint azok közvetlen környezetét, a március 15-ei ünnepség alkalmával, a körzeti megbízottakkal közösen a rendezvények biztosítását és forgalom eltereléseket végeztük, a szeptemberi iskolakezdésnél a szülők és az alsó tagozatos tanulók közlekedését is 5 alkalommal 10 órában segítettük, áprilisában megtörtént sorozatos lakásbetörések miatt megemelt járőrlétszámmal az egész község területére kiterjesztett figyelőszolgálatot szerveztünk, június 19-én nagy erőket mozgósítottunk egy eltűnt idős hölgy felkutatására, május 11-én délután az általános iskolában került megrendezésre az általános iskola, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság és egyesületünk szervezésében a Közlekedésbiztonsági Nap elnevezésű baleset- és általános bűnmegelőzési rendezvény, melynek célja a gyermekbalesetek megelőzése, és hosszútávon a helyes közlekedésre nevelés volt. A rendezvényen az általános iskola közel 200 tanulója vett részt november 11-én Hajdúszoboszló adott a Gyermek Ifjúsági Kupa elnevezésű közlekedésbiztonsági területi versenynek. A vetélkedőn az Arany János Általános Iskola tanulói I. helyezést értek el, valamint továbbjutottak a megyei döntőbe, akiknek a felkészítő tanára Zelízi Mária tanítónő, egyesületünk tagja volt. A jó felkészítésnek és a gyerekek tehetségének és szorgalmának köszönhetően a november 25-én Nyírmártonfalván megrendezett megyei döntőben az iskola csapata az előkelő VI. helyezést érte el. Az ebesi Postahivatal felkérésére a hivatali kézbesítőket a márciusi, novemberi és a december havi nyugdíjkifizetések során biztosítottuk, az általános iskolával kötött megállapodás keretében ebben az évben három pedagógussal közösen láttunk el járőr-és február Ebesi Hírlap Beszámoló a polgárőrség évi munkájáról figyelőszolgálatot községünk közigazgatási területén. A megállapodásunk értelmében ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben is segítik a munkánkat, hiszen a község közbiztonságának megőrzése minden ebesi lakosnak elemi érdeke, s ebben a bűnmegelőző munkában az érintett ebesi pedagógusok mindenképpen kiemelkedően teljesítettek. A három pedagógus közül már kettő jelentkezett és felvételt nyert az egyesületünkbe. az év eseményeihez tartozik, hogy az általános iskola által szervezett rendezvények zavartalan lebonyolítását 5 alkalommal, 48 órában biztosítottuk, a Horváth tanyai lakosok kérésének megfelelően a figyelő és járőrszolgálatunkat az elmúlt évhez hasonlóan kiterjesztettük a tanya egész területére, az Arany János Általános Iskolában balesetelhárítási és elsősegély-nyújtási továbbképzéseket szerveztünk, melyre meghívtuk a téma iránt érdeklődő ebesi lakosokat, az egyedülálló, időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében indított programhoz kapcsolódóan a évben teljesített szolgálataink során is felkerestük az érintett időskorú és egyedül élő ebesi lakosokat. Felhívtuk a figyelmüket a fokozott óvatosságra, valamint a vagyonvédelmi eszközeik rendeltetésszerű használatára, az ebesi lakosok felkérésének eleget téve, őriztük azoknak a lakosoknak a lakóházát, akik valami oknál fogva tartósan felügyelet nélkül voltak kénytelenek hagyni az ingatlanukat, a hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság által készített tájékoztatót ismételten kikézbesítettük minden olyan üzletbe és vendéglátó egységbe, ahol egy-két fő alkalmazott dolgozik. A tájékoztatóban foglaltak alapján az üzletekben dolgozók figyelmét felhívtuk a vagyonvédelmi eszközök beszerzésének és használatának fontosságára, évben 1733 órát töltöttünk a közterületeken annak érdekében, hogy az ebesi lakosok nyugalomban és biztonságban pihenjék ki a dolgos hétköznapok fáradalmait, ami csökkenő taglétszám mellett 61 órával több, mint a 2005.évi közterületen megvalósult szolgálatok óraszáma. Ismételten ki szeretném hangsúlyozni, hogy mindezt önként, önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül tesszük. Sajnálatos módon taglétszámunk évek óta csökkenő tendenciát mutat, amely jelenség arra utal, hogy ezt az embert próbáló, nemes feladatot a családi és a munkahelyi elfoglaltságok mellett nem mindenki tudja vállalni. Öröm az ürömben, hogy évben a településünkön kifejtett tájékoztató és propaganda tevékenységünknek köszönhetően 3 fő új jelentkezőnk is akadt, akik mára már teljes jogú, szorgalmas tagjai közhasznú egyesületünknek. Az egyesületi tagjainkkal kapcsolatban megvalósulni látszik az az elhatározásunk, hogy a fiatal generációt is be kell vonnunk a bűnmegelőző tevékenységbe, melynek pozitív hatását a jövőben remélhetőleg tapasztalni fogjuk. Az egyesületünk jövője, fenntartása és az elért eredményeink szinten tartása érdekében a bűnmegelőzési tevékenység iránt érdeklődő ebesi lakosok tagfelvételét továbbra is szorgalmazzuk. Balogh László egyesületi elnök

4 Ebesi Hírlap február Kulturális Híradó 55 éves Ebes január 2-án kelt Ebes község alapítási jegyzőkönyve. Ezen évfordulóra emlékezve kiállítás nyílik a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban március 15-én a település történek 55 évéről. Kérünk mindenkit, hogy ha van olyan dokumentuma, fotója, tárgyi emléke, amely a kiállításhoz felhasználható és a kiállítás idejére nélkülözni tudja hozza be a múzeumba. Magyar Kultúra Napja Továbbra is támogatja a lakással nem rendelkezők lakáshoz jutását Ebes Község Önkormányzata. A helyi rendelet szerint támogatásban részesülhetnek az önálló lakással korábban nem rendelkezett, és a kérelem beadásakor sem rendelkező, első lakásukat megszerezni kívánó ebesi lakóhellyel rendelkező fiatalok akövetkező feltételekkel: a) A település területén lakásépítéshez, lakásvásárláshoz: a fiatal házasok, két vagy több kiskorú gyermeket nevelő, fiatal házasnak nem minősülő házasok, ha a szülők egyike sem töltötte be az 50. életévét, kiskorú gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, ha az nem töltötte be az 50. életévét. b) Egyedülállók lakásépítéshez és lakásvásárláshoz igényelhetnek támogatást, ha nem töltötték be a 35. életévüket. c) A gyermekes, fiatal házasok lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, illetve önkormányzati építési telek vásárlásához igényelhetnek támogatást. A kérelem benyújtásakor a házastársak, élettársak legalább egyik tagjának folyamatosan 5 évig kell ebesi állandó lakóhelylyel rendelkezni. A támogatásra vonatkozó január 22-én 19. alkalommal rendezték meg a Magyar Kultúra Napját. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeumban. A kiállítás címe: Képes etnográfia. Ez alkalomhoz mi is illene legjobban, mint Kölcsey Ferenc Himnusz c. költeménye, a verset cd-ről Bessenyei Ferenc előadásában hallhattuk. A vers a kiállítás ünnepi megnyitója volt. A nemzeti himnuszunk meghallgatása után Rózsahegyiné Juhász Éva az Ebesi Kulturális Kht. igazgatója emlékezett meg e jeles napról. A köszöntőjéből idéznék: 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját ezen a napon. A dátum apropóját az az esemény adja, hogy ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti énekünk, a Himnusz megírását július 2-án mutatták be először a nagyközönség előtt a Nemzeti Színházban. A múzeum vendége volt dr. Magyari Márta, a Déri Múzeum etnográfusa. Röviden ismertette a Déri Frigyes gyűjteményéből való néprajzi kincseket. A képek tus, akvarell és színes ceruza használatával készültek. A kiállítás anyaga hűen tükrözi hazánk gazdag kultúráját, ízelítőt a múltból a jelen és a jövő nemzedékünk számára. Megtekintve a képeket, elénk tárul a múlt csodálatos színvilága. Köszönetet szeretnék mondani a magam és a tárlat megnyitóján részt vett vendégek nevében, hogy a 2007-es évet e szép tárlattal nyitotta meg. Reméljük, hogy a támogatók segítségével Ebes Község Önkormányzata, Forrás Raktáráruház, Arany Oroszlán Étterem további szép és tanulságos kiállításokat tekinthetünk meg. Tisztelt ebesi lakosok! Tekintsék meg a kiállítás anyagát, és azt hiszem, hogy egy-egy alkotás előtt megállva az idősekben emléket ébreszt, a fiataloknak bemutatja népünk színes viseletét, egy-egy képben felidézi a mindennapok és az ünnepnapok hangulatát. A kiállítás március 8-ig tekinthető meg. Bagosi Bálintné Támogatás a fészekrakáshoz A lakásvásárló, lakásépítők részére nyújtható támogatás mértéke: Gyermekes fiatal házasok, élettársak Gyermektelen fiatal házasok Két vagy több kiskorú gyermeket nevelő, fiatal házasnak nem minősülő házasok, élettársak Gyermekét, gyermekeit egyedül nevelők Egyedülállók részére Ft Ft Ft Ft Ft kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális irodáján kell benyújtani. Lakóépület építése esetén az építési engedély jogerőre emelkedésétől a jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig terjedő időtartalmon belül, de legfeljebb 4 éven belül. Lakásvásárlás esetén pedig az adásvételi szerződés megkötését és a földhivatalnál legalább széljegyen történő bejegyzést követő 60 napon belül. Összeállította: Bencsik Ildikó Az én falum A Széchenyi Ferenc Tájmúzeum pályázatot hirdet két kategóriában az 55 éves évforduló alkalmából. Pályázni szépirodalmi alkotással és rajzzal lehet. A pályázat témája: ilyennek látom községünket. A pályázaton részt vehetnek a település lakói. A pályamunkákat március 5-ig kell elkészíteni és beküldeni a múzeumba. A pályázatra beküldött rajzok március 15-én kerülnek kiállításra a szépirodalmi alkotásokból az Ebesi Hírlapban kerülnek bemutatásra. Légy tudatában értékeidnek! Széchenyi Ferenc ezen gondolatával hirdet pályázatot a Községi könyvtár. A pályázat kérdései helytörténeti ismeretekre épülnek. A pályázat átvehető a Községi Könyvtárban január 20-tól. Beküldési határidő: február 20., 19 óra. Eredményhirdetésre a szokott módom teadélután keretében kerül sor, várható időpontja: február 22., 16 óra. A könyvtár nyitva tartása Hétfő: zárva Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat vasárnap: Tel.: 52/

5 Újévi gálakoncert A hagyományokhoz híven ismét számot adtak tudásukról, képességeikről, tehetségükről iskolánk művészeti tagozatos diákjai a művelődési házban. Az intézmény előterében a képzőművészeti tanszakos tanulók munkáiból volt egy kis tárlat a nagy teremben pedig a zeneművészetis, drámatagozatos és néptáncos diákok szórakoztatták a közönséget. Hallhattuk Schumann Aartódalocskáját és Csajkovszkij Nápolyi dalát zongorán, Haydn Falusi jókedv című művét furulyán. A dráma tagozatos tanulók A bugyuta ember című felvidéki népmesét adták elő a közönségnek. Néptáncosaink Rábaközi verbunkost és dunántúli ugróst táncoltak és még sorolhatnánk tovább a több, mint egy órás műsor repertoárját. Köszönet a diákoknak és felkészítő tanáraiknak a színvonalas gálakoncertért. R. Juhász Éva Nyílt tanítási órák Az ebesi Arany János Magyar Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2007/2008. tanévben is indítja a két tanítási nyelvű képzést. Jól felkészült tanítók, tanárok, anyanyelvi lektor foglalkoznak a gyerekekkel csoportbontásban. A kéttannyelvű osztályban a gyerekek heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, emellett a következő tantárgyakat tanulják angolul: 1 2. osztály: rajz (1 óra), technika (1 óra), testnevelés (2 óra), 3 4. osztály: számítástechnika (1 óra), rajz (1 óra), technika (1 óra), testnevelés (2 óra), 5 6. osztály: számítástechnika (1 óra), országismeret (1 óra), testnevelés (2 óra), 7 8. osztály: számítástechnika (1 óra), országismeret (1 óra), földrajz (1 óra), testnevelés (2 óra), Bemutatóórák: március 7-én (szerdán). Tanítanak: 8.00 Kathiné Sárkány Noémi technika óra 8.55 Tamássy Zoltán angol óra Az órák helye: fsz. 15. terem Szeretettel várjuk jelenlegi és leendő tanulóink szüleit! Kérjük, részvételi szándékukat előre az 52/ /101 telefonszámon jelezzék! A képzésről bővebb felvilágosítást az iskola igazgatójától kaphatnak. NYELVTUDÁS KULCS A NAGYVILÁGHOZ február Ebesi Hírlap Iskolai hírek Bemutató órák Decemberben tartotta első nyílt napját az idei tanévben indult két tannyelvű osztály. A nyílt napon szülők, óvodapedagógusok és a fenntartó önkormányzat képviselői is részt vettek. A csoportokat tanító pedagógusok Kathiné Sárkány Noémi és Tamássy Zoltán foglalkozásain a gyerekek bemutatták azokat a verseket, dalokat, játékokat, amelyeket eddig megtanultak. A nyílt nap résztvevői meggyőződhettek, hogy a gyerekek jó hangulatban, örömmel dolgoznak a nyelvi órákon. A heti 9 angol nyelvi óra jó lehetőséget biztosít a gyerekek idegen nyelvi készségeinek fejlesztésére, tudásuk megalapozására. A két tannyelvű osztály következő nyílt napját március elejére tervezi az iskola, amelyre ezúttal is szeretettel vár minden érdeklődőt. Fogászati vetélkedő Decemberben fogászati vetélkedőt rendezett az iskola felső tagozatos tanulói számára. Előzetes feladatként az 5 fős csapatok verset írtak fogápolás témában, majd játékos feladatokban adtak számot tudásukról. A verseny résztvevőinek jutalmát dr. Bodnár Sarolta fogszakorvos ajánlotta fel, amit a gyerekek a doktornőtől személyesen vehettek át. A jó hangulatú vetélkedő hozzájárult a gyerekek fogápolási kultúrájának fejlesztéséhez. Az iskola a világhálón A szülők, érdeklődők hamarosan a világhálón keresztül is betekintést nyerhetnek az iskola életébe, információkat kaphatnak az intézmény munkájáról, az ott zajló eseményekről, rendezvényekről. Márciusra elkészül ugyanis az iskola honlapja. Az interneten keresztül olvashatják az iskola híreit, tájékozódhatnak az osztályok, a tanárok órarendjéről, fogadóórájukról, a beiskolázásról és a továbbtanulásról, az iskola dokumentumairól. Bízunk benne, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a szülők jobb tájékoztatásához. Érckövi Katalin igazgató

6 6 Ebesi Hírlap február Orvosi ügyeleti beosztás Ebes és Hajdúszovát területén, február 15. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 17. (szombat) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (vasárnap) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 19. (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 20. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 22. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 24. (szombat) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 25. (vasárnap) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 27. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A Március 1. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 3. (szombat) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 4. (vasárnap) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 6. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 8. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 10. (szombat) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 11. (vasárnap) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 13. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 15. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 17. (szombat) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (vasárnap) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 19. (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 20. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 22. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 24. (szombat) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 25. (vasárnap) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 27. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 29. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 31. (szombat) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A Elérhetőség mobiltelefonon: Javasolt előzetes telefonegyeztetés a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről. Gyógytorna indul a Művelődési Házban! Prevenciós és rehabilitációs jelleggel minden korosztály számára. Gyermekeknek tartásjavító, izomerősítő torna. Alakformáló, egészségmegőrző torna. Helye: Ebesi Művelődési Ház Ideje: minden pénteken tól ig Érdeklődni Krizsa Karolina gyógytornásznál tel.: 70/ , 70/ A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje Hétfő: Szerda: óráig óráig óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig. Felhívom tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy a fenti időpontokon kívül NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS, és KIZÁRÓLAG halotti anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés történik. Egyéb más ügyintézés céljából a fenti időpontokban kereshetik fel a Polgármesteri Hivatalt. Kérem, hogy segítsék a hivatal dolgozóinak munkáját az ügyfélfogadási időpontok betartásával. Bek Melinda jegyző Egy százaléknyi hírek Az eddigi felajánlásokat megköszönve az Ebesen tevékenykedő alapítványok, egyesületek továbbra is várják a személyi jövedelemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy felajánlásaikat a következő adószámra hivatkozva tegyék meg. Ebes Fejlődéséért Alapítvány Ebesi Idősemberekért Alapítvány Ebesi Gyermekekért Alapítvány Ebesi Református Templomért Alapítvány Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány Ebesi Polgárőr Egyesület Ebes Községi Sportegyesület Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az étterem szállás és étkezés céljából egyaránt elfogadja az üdülési csekkeket. Lehetőségünk van továbbá a Sodexho Pass meleg- és hideg étkezési utalványok elfogadására is. Honlapunkról tájékozódhatnak az aktuális heti menükről. Az étterem nyitva tartása: hétfőtől szombatig: óráig, vasárnap: óráig. Elérhetőségeink: 52/ , Honlap:

Ebesi Hírlap. Tizenkét éve a település élén. Köszönjük! Alakuló ülést tartott az újonnan megválasztott képviselő-testület

Ebesi Hírlap. Tizenkét éve a település élén. Köszönjük! Alakuló ülést tartott az újonnan megválasztott képviselő-testület Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja V. évfolyam 10. szám 2006. október Ingyenes kiadvány Köszönjük! Az Összefogás Ebesért csoport tagjai megköszönik Ebes azon választópolgárainak

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VII. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes kiadvány Lesz pénz a helyben történő szűrővizsgálatokra 2008. szeptember 24-én tartott ülésén

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

Kedves Ebesiek! Sárba tiport kegyelet. Ingyenes kiadvány. X. évf. 10. szám 2011. december A TARTALOMBÓL...

Kedves Ebesiek! Sárba tiport kegyelet. Ingyenes kiadvány. X. évf. 10. szám 2011. december A TARTALOMBÓL... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja Ingyenes kiadvány X. évf. 10. szám 2011. december A TARTALOMBÓL... Ke l l e m e s kará cson y i ünn e peket és boldog új évet kívánunk! Kedves Ebesiek!

Részletesebben

Színvonalas működtetés, jelentős fejlesztés

Színvonalas működtetés, jelentős fejlesztés P EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP ÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP E ESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE AP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE SI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBESI HÍRLAP EBE

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Szaporodunk, de milyen áron!!?

Szaporodunk, de milyen áron!!? sára egy véleményezõ csapatot hozott létre, melynek tagjai: Zsin Géza, Józan Sándor, Kiss Balázs, Tüske Pál és a Polgármester. Természetesen a Testület szakemberekhez is fordult a gátak ügyében. Az elõzetesen

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

Közlöny. Részletek a 3. oldalon.

Közlöny. Részletek a 3. oldalon. Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén 2009. március 26. XVIII. évfolyam 12. szám Közlöny Hatvan éves az Ifjúsági

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám.

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám. MAKÓI HÍREK A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám Megértést kér az önkormányzat a fürdő környékén élőktől Lakossági fórumot szervezett

Részletesebben