Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám február Ingyenes kiadvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám 2007. február Ingyenes kiadvány"

Átírás

1 Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VI. évfolyam 2. szám február Ingyenes kiadvány Hamarosan elkezdődik a víziközműtársulat szervezése Ebesen Ebes létrejötte óta az egyik legnagyobb szabású beruházás kezdődött meg az elmúlt évben. A község csatornázása az ISPA program keretében valósul meg, mintegy 500 millió forint értékben. A kedvező időjárásnak köszönhetően jól halad a csatornázás Ebesen. A projektben Ebes, Sáránd, Mikepércs, Hajdúsámson és Debrecen mint gesztor települések vesznek részt. A projekt eredményeként a településen megvalósuló vagyon a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a beruházási költségek arányának megfelelően a települési önkormányzat tulajdonába kerül, mint ahogy arról már a júliusi lapszámunkban is beszámoltunk. Amíg a kivitelező a csatornázáson dolgozik, addig az önkormányzat a víziközmű-társulat szervezésén munkálkodik. A víziközmű-társulat megalakítását a lakosság 66%-ának kell majd kezdeményeznie. Ahhoz, hogy a lakosok állami támogatást tudjanak igénybe venni, meg kell alapítani az Ebesi Víziközmű Társulatot, a társulat célja Ebes csatornázatlan területén a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése. A beruházáshoz 50 millió forint önerő szükséges. A lakosság által fizetendő összeget egy bank megelőlegezi, így részletfizetési kedvezményt tudnak biztosítani. A bank csak lakástakarékra tud hitelt adni, így aki csatornáztat az a Fundamenta Lakáskasszába fizeti be a csatornázási díjat. Ez ügyben a december 6-i ülésen a képviselő-testület, miután több pénzintézet ajánlatát is megtárgyalta a következő döntést hozta: Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az európai uniós támogatással az együttműködő társtelepülésekkel megvalósítani kívánt szennyvíz-beruházási projekt keretében a települést terhelő önrészt a lakossági kezdeményezés alapján e célból megalakítandó víziközmű-társulattal, mint társberuházóval történő együttműködés keretében biztosítja. Javasolja a víziközmű-társulatnak, hogy a hitelszerződést a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kösse Az előkészítő és szervezőbizottság tagjai 1. Nagy Erzsébet (Liszt F. u. 29.) 2. Rácz János (Liszt F. u. 48.) 3. Horváth Sándor (Széchenyi u. 41.) 4. Kis János (Széchenyi u. 30.) 5. Kiss Ernő (Arany J. u. 34.) 6. Szabó Csabáné (Bocskai u. 49.) 7. Zakar István (Dózsa Gy. u. 4.) 8. Kulcsár Lászlóné (Dózsa Gy. u. 17.) 9. Tóth Sándorné (Gárdonyi G. u. 1/A) 10. Molnár Ferencné (Tavasz u. 14.) 11. Borsos József (Tavasz u. 33.) 12. Nagy Imre (Kölcsey u. 14.) 13. Lőrincz Imre (Szoboszlói köz 6.) 14. Agócs Attiláné (Gázláng u. 1.) 15. Szabó Sándor (Gázláng u. 54.) 16. Dézsi Julianna (Bartók B. u. 21.) 17. Magyar János (Nyugati u. 15.) 18. Balogh László (Szent I. u. 13.) 19. Rózsahegyiné Juhász Éva (Ifjúság u. 12.) 20. Zelizi Mária (Hunyadi u Bagosi Bálintné (Vadas u. 18.) 22. Szabó István (Vadas u. 43.) 23. Varga Zoltánné (Alkotmány u. 10.) 24. Bíró Sándorné (Petőfi S. u. 17.) 25. Béke Péter (Béke u. 4.) 26. Nagy Józsefné (Béke u. 46.) 27. Szabóné Karsai Mária (Déli u. 30/a.) 28. Krivács Jánosné (Déli u. 34.) 29. Nagy Imréné (József A. u. 33.) 30. Sóvágó Károlyné (József A. u. 35.) 31. Sinka Lászlóné (Kossuth u. 60.) 32. Pócsi Andrásné, a pénzügyi bizottság elnöke (Ady E. u. 34.) meg. A bank által a Lakástakarékpénztár közreműködésével biztosított hitelkonstrukcióban résztvevő víziközmű-társulati tag havi fizetési kötelezettsége a testületdöntése alapján nem haladhatja meg az 1400 Ft-ot. A víziközműtársulat szervezésével a képviselőtestület decemberi ülésén az N-Alexander Kft-t bízta meg. A víziközmű-társulaton keresztül igénybe vehető a 70%-os állami kamattámogatás, valamint a 30%-os állami támogatás, ami jelentősen csökkenti a kiadásokat. Minden befizetett 100 Ft után 30 Ft állami támogatás jár a lakáskasszába, mely összeg a lakos által befizetett összeget csökkenti s ennek megfelelően lett kikalkulálva az érdekeltségi hozzájárulás összege. A képviselő-testület elfogadta az Fundamenta Lakáskassza ajánlatát, ez alapján az Ebesi Víziközmű-társulati tagok 1150 Ft/hó érdekeltségi hozzájárulást fizetnek 51 hónapon át, összesen tehát Ft-ot. Ezen összegért lefektetik az utcákban a csatornavezetéket és a kerítésen belül 1 méterre elhelyezik a csonkot. A víziközmű-társulat megalakítása és minél több érdekelt ebesi lakos belépése a társulatba azért fontos, mert lehetővé teszi, a különböző támogatások igénybevételét. Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító beruházással kapcsolatban az előkészítő munkálatok elvégzésére előkészítő és szervező bizottságot hozott létre. A bizottság tagjai alakuló ülésüket követően az N-Alexander Kft. munkatársaival közösen felkeresik a lakosságot várhatóan március 3-án szombaton és tájékoztatást adnak a víziközmű-társulatba való belépésről és a csatornázásról. A képviselő-testület kéri a lakosságot, hogy az érdekeltek közül minél nagyobb számban csatlakozzanak a társulathoz a beruházás sikeres megvalósítása érdekében. R. Juhász Éva Hatékonyabb közlekedés Ebes is csatlakozik ahhoz a Közlekedési Szövetséghez, amely az elővárosi közlekedés megszervezése végett alakul. A projektet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Zrt. közösen kezdeményezte. Több települést vonna össze ez a szövetség, annak érdekében, hogy minél kényelmesebb, biztonságosabb és hatékonyabb legyen a közlekedés a városok között. Az európai uniós pályázatokon jelentős támogatásokat lehet nyerni az elővárosi közlekedés kiépítésére, javítására. A Közlekedési Szövetség munkájának eredményeképpen javulhatna a tömegközlekedés. A tervek között szerepel egy elővárosi vasútvonal kiépítése, több intermodiális központ létrehozása, ahol autóbusz, gyorsvasút átszállási lehetőség lenne autópálya-csatlakozással is. Fontos lenne a debreceni reptér könnyebb elérhetőségét is biztosítani, hisz az idegenforgalom jelentős ebben a térségben. B. I. Iskolatejtámogatás Az idén is lesz iskolatej program az iskolákban. A Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatást nyújt az iskolatej ellátásra a január 1. és december 31. közötti időszakra. A támogatásban részesülő iskolatej kizárólag közvetlenül a tanulók részére kerülhet kiosztásra, azt a közoktatási intézmények más célra nem használhatják fel. Ebesen az ellátást a Mark-Nagisz Kft. látná el, bruttó 43 Ft/2 dl áron. Az igényelhető támogatás az iskolások esetében a közösségi rendelet szerinti támogatás, valamint a közösségi támogatás és nettó vételár különbözetének 50%-a. A támogatás időszaka január 1. június 30. között 90 tanítási napból áll. 155 tanuló venné igénybe az iskolatejet, melynek költségei az alábbiak szerint alakulnak: 90 tanítási napra fő 36 Ft= Ft+áfa, így összesen Ft. A visszaigényelhető támogatás Ft, az iskolások által fizetendő összeg tehát: Ft. Ez azt jelenti, hogy 1 napra egy gyereknek 24 Ft-ba kerül a 2 dl tej. B. I.

2 Ebesi Hírlap február Biztonságos Ebes Mint minden év elején, most is rendhagyó beszámolót tartott dr. Domján Sándor alezredes, a hajdúszoboszlói rendőrkapitányság vezetője, Ebes közbiztonságának helyzetéről és a 2006-os évben a közbiztonság javítása érdekében végrehajtott intézkedésekről közmeghallgatás keretében év első testületi ülésén. Amit a csatornázásról tudni érdemes Az építkezés Az építés mindig az adategyeztetéssel kezdődik. A kivitelező képviselője kivétel nélkül minden ingatlan tulajdonosát, lakóját felkeresi, és megkérdezi tőle, hogy az utcai kerítés mentén hová helyezzék el a csatlakozást. A csatlakozás helyét írásban kell megjelölni. Fontos döntés ez a továbbiakra nézve, hiszen oda kell a csonkot elhelyezni, ahová később könnyű és olcsó lesz a lakásból a szennyvizet elvezetni. Ha nem a legmegfelelőbb helyet jelöljük meg, később sok gondunk lesz a házi csatornarendszer megépítésével. A csatlakozás helyének kijelölésénél szívesen segítenek a Községgondnokság munkatársai, de a kivitelező szakemberei is. Az építés során először a bekötővezetékeket helyezik el, ezt követik az utcán hosszában épülő gyűjtővezetékek megépítése. Az építkezés során nehézzé, itt-ott lehetetlenné válik a közlekedés, ezért türelmüket kérjük. Az utak, kapubejárók sok helyen tönkremennek, de ez többnyire elkerülhetetlen velejárója a csatornaépítésnek. A kivitelezők a megbontott berendezéseket helyreállítják, olyanra, vagy csaknem olyanra, mint azelőtt voltak. A szennyvízcsatorna bekötése Nagyon fontos, hogy a telekre elhelyezett tisztító idomba szennyvizet vezetni egyelőre nem szabad. A megépült vezetékszakaszokat miután a kivitelező átadta igyekszünk minél hamarabb üzembe helyezni, de egy korai szennyvízkibocsátás éppen ezt a folyamatot akadályozná, nem beszélve arról a kellemetlenségről, amikor a munkaárokban dolgozó munkatársaink nyakába nagyon-is meghatározott eredetű lé kezd csorogni. Amikor lehetségessé válik a szennyvízcsatorna csatlakoztatása minden érintettet megbízottunk által kézbesített levélben fogunk értesíteni. Ott leírjuk, hogy mikor és hogyan lehet a házi csatornahálózatot csatlakoztatni. A csatorna használata A fogyasztóinkkal kötendő szerződések is részletesen tartalmazzák a rendszer használatát, de nem győzzük minden fórumon hangoztatni, hogy a csatornarendszerbe a háztartási szennyvízen kívül semmilyen anyagot, sem esővizet, sem talajvizet, sem állati eredetű trágyát, sem más oda nem illő tárgyat bejuttatni nem szabad! Ezek a berendezések üzemzavarát, végső soron tönkremenetelét okozzák. Az így jelentkező üzemzavarok kellemetlen elöntéseket, szeghatást okoznak, és a javítási költségek megjelennek a szolgáltatási árban is. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki azt tapasztalja, hogy nem csak a háztartási szennyvizet engedi valaki a csatornahálózatba jelentse be a Polgármesteri Hivatalba, mivel a jegyző csak lakossági bejelentés alapján tud bírságolni. Ebben az országban sajnos csak kevés település mondhatja el, hogy valamennyi belterületi utcája csatornázott. Ebes rövidesen ezek közé tartozik. Elsősorban rajtunk, felhasználókon múlik, hogy a megépült rendszer bosszúságunkra, drágán és problémákkal terhesen működik, vagy szinte észrevétlenül szolgálja kényelmünket. Girgás Béla EBESI HÍRLAP Ebes község önkormányzata időszaki lapja. Felelős szerkesztő, kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva A szerkesztőség címe: 4211 Ebes, Ady E. u Tel.: 52/ , fax: 52/ Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete. Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft. Ebes lélekszámát tekintve a rendőrkapitányság harmadik legnagyobb települése és a legdinamikusabban fejlődő községek közé tartozik. Lakosainak száma 4600 fő. A településen a munkanélküliség alacsony, a lakosság kb. 4,24%-át érinti. Ez azért is fontos, mert az erkölcsi, morális normák kiegyensúlyozottabbak. Ahol magasabb a munkanélküliség, több bűncselekmény történik. A település földrajzi fekvése közbiztonságilag hátrányos, mivel több irányból átjárható, emiatt érezhetően jelen vannak az utazó bűnözők. A község közrendjét és közbiztonságát alapvetően meghatározzák az alábbiak: Debrecen és Hajdúszoboszló közelsége befolyásolja a bűnügyi helyzetet. A községben polgárőr csoport működik, elsősorban a vagyoni javak ellen irányuló jogsértések megelőzésére. Ebesen a megélhetési bűnözés viszonylag alacsony. A községben a bűncselekmények száma továbbra is az elmúlt években megszokott alacsony szinten van, így a község a legbiztonságosabb települése a kapitányságnak évben a településen ismertté vált bűncselekmények száma 74 db volt. Csökkentek a közlekedési, gazdasági bűncselekmények. Viszont enyhén emelkedett a személy elleni, valamint a közrend elleni bűncselekmények száma. Előbbi négyről hatra, utóbbi hatról kilencre nőtt a tavalyihoz képest. Sajnos az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények is növekvő tendenciát mutattak. Több súlyos testi sértés (5) és több garázdaság (5) történt a faluban. A vagyon elleni bűncselekményeken belül számarányukat tekintve meghatározó a lopás és a betöréses lopás. E kategóriában a lopások száma emelkedett 21-ről 30-ra, viszont nem változott a betöréses lopások száma. A 74

3 bűncselekményből 42 ügyben ismeretlen maradt az elkövető kiléte, 24 esetben helyi lakos, 7 esetben nem helyi lakos volt a gyanúsított. Az ismertté vált bűncselekmények felderítési és nyomozási eredményessége az értékelt időszakban javult. A községben jelentkező rendőrségi feladatokat az Ebes és Hajdúszovát körzeti megbízottjaiból álló csoport végzi, melynek parancsnoka Erdei Sándor r. tzl s. volt. A csoporton belül jelentős személyi változások történtek a tavalyi évben. Zoltán László r. fttőrm január 31-én nyugállományba vonult, Erdei András június óta betegállományban van. Így szeptember 16-án állt szolgálatba Kiss István r. tőrm körzeti megbízott. A körzeti megbízotti csoport tagjai, Ebes és Hajdúszovát területén az értékelt időszakban 55 személy ellen kezdeményeztek kiemelt közlekedési, és 202 személlyel szemben egyéb közlekedési szabálysértési eljárást. Növekedett a helyszíni bírságok száma, melyet 650 személlyel szemben alkalmaztak. 16 ittas vezetőt szűrtek ki a közúti forgalomból, melyhez kapcsolódóan 8 vezetői engedély, és 35 forgalmi engedély elvételére került sor. A bűncselekmények megelőzése céljából 55 esetben hajtott végre a rendőrség bűnügyi akciót. Az akció során fokozott ellenőrzésre kerültek az italboltok, szórakozóhelyek. Két bűnmegelőzési programot indított a rendőrség. Az egyedül élő, idős személyek sérelmére elkövetett erőszakos, vagyon elleni jogsértések megelőzésére a lapunkban, az Ebesi Hírlapban tettek közzé felhívást, valamint a körzeti megbízottak felkeresték a veszélyeztetett személyeket, valamint név- és címlistát készítettek a könnyebb ellenőrzés érdekében. A közlekedésbiztonság javítása érdekében növelték a balesetveszélyes helyeken a rendőri jelenlétet, illetve ezekre a területekre rendszeresen sebességmérő berendezést vezényeltek. Az iskolai ellenőrzés is növekedett, különösen a reggeli iskolakezdéskor, valamint a délutáni iskolazáráskor. A gyerekeknek Közlekedésbiztonsági Nap elnevezéssel rendezvényt szerveztek, ami igen sikeres volt. Összességében Ebes község közrendje és közbiztonsága jó színvonalú és biztonságos. Bencsik Ildikó Az Ebesi Polgárőr Egyesület évben is igyekezett magas színvonalon teljesíteni, mellyel jelentősen hozzájárultunk a község közbiztonságának megszilárdulásához, a bűnözés viszszaszorításához. Az Ebesi Polgárőr Egyesület életében a 2006-os esztendő pozitív végkicsengésű. Elegendő, ha csak az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények stagnáló számát említem, amely eredmény a rendőri szervekkel közösen elvégzett tevékenységet is jól tükrözi március 28-tól egyesületünk közhasznú szervezetként működik. Mozgalmas év van mögöttünk, ezért szeretnék megemlíteni néhány adatot, amelyek alapján jól meg tudják ítélni az egyesületünk által évben elvégzett feladatok sokszínűségét: az őrző, figyelő és járőrszolgálat az értékelt időszakban órát tett ki, a szolgálataink során a körzeti megbízottaknak segítséget nyújtottunk országosan körözött személyek előállításában, a 4. számú főútvonalon, valamint a községünk közigazgatási területén történt közúti balesetek során a rendőrök felkérésére helyszín-biztosításokat végeztünk, az éjszakai járőrözés során megtalált kerékpárokat biztonságba helyeztük és visszaszolgáltattuk jogos tulajdonosaiknak, számtalan esetben fordult elő, hogy a középületeinkben az éjszakai órákban megszólaló riasztóberendezés működésbe lépését követően a távfelügyeletet ellátó társaság munkatársainak, illetőleg az intézmények vezetőinek megérkezéséig biztosítottuk az épületeket, valamint azok közvetlen környezetét, a március 15-ei ünnepség alkalmával, a körzeti megbízottakkal közösen a rendezvények biztosítását és forgalom eltereléseket végeztük, a szeptemberi iskolakezdésnél a szülők és az alsó tagozatos tanulók közlekedését is 5 alkalommal 10 órában segítettük, áprilisában megtörtént sorozatos lakásbetörések miatt megemelt járőrlétszámmal az egész község területére kiterjesztett figyelőszolgálatot szerveztünk, június 19-én nagy erőket mozgósítottunk egy eltűnt idős hölgy felkutatására, május 11-én délután az általános iskolában került megrendezésre az általános iskola, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság és egyesületünk szervezésében a Közlekedésbiztonsági Nap elnevezésű baleset- és általános bűnmegelőzési rendezvény, melynek célja a gyermekbalesetek megelőzése, és hosszútávon a helyes közlekedésre nevelés volt. A rendezvényen az általános iskola közel 200 tanulója vett részt november 11-én Hajdúszoboszló adott a Gyermek Ifjúsági Kupa elnevezésű közlekedésbiztonsági területi versenynek. A vetélkedőn az Arany János Általános Iskola tanulói I. helyezést értek el, valamint továbbjutottak a megyei döntőbe, akiknek a felkészítő tanára Zelízi Mária tanítónő, egyesületünk tagja volt. A jó felkészítésnek és a gyerekek tehetségének és szorgalmának köszönhetően a november 25-én Nyírmártonfalván megrendezett megyei döntőben az iskola csapata az előkelő VI. helyezést érte el. Az ebesi Postahivatal felkérésére a hivatali kézbesítőket a márciusi, novemberi és a december havi nyugdíjkifizetések során biztosítottuk, az általános iskolával kötött megállapodás keretében ebben az évben három pedagógussal közösen láttunk el járőr-és február Ebesi Hírlap Beszámoló a polgárőrség évi munkájáról figyelőszolgálatot községünk közigazgatási területén. A megállapodásunk értelmében ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben is segítik a munkánkat, hiszen a község közbiztonságának megőrzése minden ebesi lakosnak elemi érdeke, s ebben a bűnmegelőző munkában az érintett ebesi pedagógusok mindenképpen kiemelkedően teljesítettek. A három pedagógus közül már kettő jelentkezett és felvételt nyert az egyesületünkbe. az év eseményeihez tartozik, hogy az általános iskola által szervezett rendezvények zavartalan lebonyolítását 5 alkalommal, 48 órában biztosítottuk, a Horváth tanyai lakosok kérésének megfelelően a figyelő és járőrszolgálatunkat az elmúlt évhez hasonlóan kiterjesztettük a tanya egész területére, az Arany János Általános Iskolában balesetelhárítási és elsősegély-nyújtási továbbképzéseket szerveztünk, melyre meghívtuk a téma iránt érdeklődő ebesi lakosokat, az egyedülálló, időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében indított programhoz kapcsolódóan a évben teljesített szolgálataink során is felkerestük az érintett időskorú és egyedül élő ebesi lakosokat. Felhívtuk a figyelmüket a fokozott óvatosságra, valamint a vagyonvédelmi eszközeik rendeltetésszerű használatára, az ebesi lakosok felkérésének eleget téve, őriztük azoknak a lakosoknak a lakóházát, akik valami oknál fogva tartósan felügyelet nélkül voltak kénytelenek hagyni az ingatlanukat, a hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság által készített tájékoztatót ismételten kikézbesítettük minden olyan üzletbe és vendéglátó egységbe, ahol egy-két fő alkalmazott dolgozik. A tájékoztatóban foglaltak alapján az üzletekben dolgozók figyelmét felhívtuk a vagyonvédelmi eszközök beszerzésének és használatának fontosságára, évben 1733 órát töltöttünk a közterületeken annak érdekében, hogy az ebesi lakosok nyugalomban és biztonságban pihenjék ki a dolgos hétköznapok fáradalmait, ami csökkenő taglétszám mellett 61 órával több, mint a 2005.évi közterületen megvalósult szolgálatok óraszáma. Ismételten ki szeretném hangsúlyozni, hogy mindezt önként, önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül tesszük. Sajnálatos módon taglétszámunk évek óta csökkenő tendenciát mutat, amely jelenség arra utal, hogy ezt az embert próbáló, nemes feladatot a családi és a munkahelyi elfoglaltságok mellett nem mindenki tudja vállalni. Öröm az ürömben, hogy évben a településünkön kifejtett tájékoztató és propaganda tevékenységünknek köszönhetően 3 fő új jelentkezőnk is akadt, akik mára már teljes jogú, szorgalmas tagjai közhasznú egyesületünknek. Az egyesületi tagjainkkal kapcsolatban megvalósulni látszik az az elhatározásunk, hogy a fiatal generációt is be kell vonnunk a bűnmegelőző tevékenységbe, melynek pozitív hatását a jövőben remélhetőleg tapasztalni fogjuk. Az egyesületünk jövője, fenntartása és az elért eredményeink szinten tartása érdekében a bűnmegelőzési tevékenység iránt érdeklődő ebesi lakosok tagfelvételét továbbra is szorgalmazzuk. Balogh László egyesületi elnök

4 Ebesi Hírlap február Kulturális Híradó 55 éves Ebes január 2-án kelt Ebes község alapítási jegyzőkönyve. Ezen évfordulóra emlékezve kiállítás nyílik a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban március 15-én a település történek 55 évéről. Kérünk mindenkit, hogy ha van olyan dokumentuma, fotója, tárgyi emléke, amely a kiállításhoz felhasználható és a kiállítás idejére nélkülözni tudja hozza be a múzeumba. Magyar Kultúra Napja Továbbra is támogatja a lakással nem rendelkezők lakáshoz jutását Ebes Község Önkormányzata. A helyi rendelet szerint támogatásban részesülhetnek az önálló lakással korábban nem rendelkezett, és a kérelem beadásakor sem rendelkező, első lakásukat megszerezni kívánó ebesi lakóhellyel rendelkező fiatalok akövetkező feltételekkel: a) A település területén lakásépítéshez, lakásvásárláshoz: a fiatal házasok, két vagy több kiskorú gyermeket nevelő, fiatal házasnak nem minősülő házasok, ha a szülők egyike sem töltötte be az 50. életévét, kiskorú gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, ha az nem töltötte be az 50. életévét. b) Egyedülállók lakásépítéshez és lakásvásárláshoz igényelhetnek támogatást, ha nem töltötték be a 35. életévüket. c) A gyermekes, fiatal házasok lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, illetve önkormányzati építési telek vásárlásához igényelhetnek támogatást. A kérelem benyújtásakor a házastársak, élettársak legalább egyik tagjának folyamatosan 5 évig kell ebesi állandó lakóhelylyel rendelkezni. A támogatásra vonatkozó január 22-én 19. alkalommal rendezték meg a Magyar Kultúra Napját. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeumban. A kiállítás címe: Képes etnográfia. Ez alkalomhoz mi is illene legjobban, mint Kölcsey Ferenc Himnusz c. költeménye, a verset cd-ről Bessenyei Ferenc előadásában hallhattuk. A vers a kiállítás ünnepi megnyitója volt. A nemzeti himnuszunk meghallgatása után Rózsahegyiné Juhász Éva az Ebesi Kulturális Kht. igazgatója emlékezett meg e jeles napról. A köszöntőjéből idéznék: 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját ezen a napon. A dátum apropóját az az esemény adja, hogy ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti énekünk, a Himnusz megírását július 2-án mutatták be először a nagyközönség előtt a Nemzeti Színházban. A múzeum vendége volt dr. Magyari Márta, a Déri Múzeum etnográfusa. Röviden ismertette a Déri Frigyes gyűjteményéből való néprajzi kincseket. A képek tus, akvarell és színes ceruza használatával készültek. A kiállítás anyaga hűen tükrözi hazánk gazdag kultúráját, ízelítőt a múltból a jelen és a jövő nemzedékünk számára. Megtekintve a képeket, elénk tárul a múlt csodálatos színvilága. Köszönetet szeretnék mondani a magam és a tárlat megnyitóján részt vett vendégek nevében, hogy a 2007-es évet e szép tárlattal nyitotta meg. Reméljük, hogy a támogatók segítségével Ebes Község Önkormányzata, Forrás Raktáráruház, Arany Oroszlán Étterem további szép és tanulságos kiállításokat tekinthetünk meg. Tisztelt ebesi lakosok! Tekintsék meg a kiállítás anyagát, és azt hiszem, hogy egy-egy alkotás előtt megállva az idősekben emléket ébreszt, a fiataloknak bemutatja népünk színes viseletét, egy-egy képben felidézi a mindennapok és az ünnepnapok hangulatát. A kiállítás március 8-ig tekinthető meg. Bagosi Bálintné Támogatás a fészekrakáshoz A lakásvásárló, lakásépítők részére nyújtható támogatás mértéke: Gyermekes fiatal házasok, élettársak Gyermektelen fiatal házasok Két vagy több kiskorú gyermeket nevelő, fiatal házasnak nem minősülő házasok, élettársak Gyermekét, gyermekeit egyedül nevelők Egyedülállók részére Ft Ft Ft Ft Ft kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális irodáján kell benyújtani. Lakóépület építése esetén az építési engedély jogerőre emelkedésétől a jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig terjedő időtartalmon belül, de legfeljebb 4 éven belül. Lakásvásárlás esetén pedig az adásvételi szerződés megkötését és a földhivatalnál legalább széljegyen történő bejegyzést követő 60 napon belül. Összeállította: Bencsik Ildikó Az én falum A Széchenyi Ferenc Tájmúzeum pályázatot hirdet két kategóriában az 55 éves évforduló alkalmából. Pályázni szépirodalmi alkotással és rajzzal lehet. A pályázat témája: ilyennek látom községünket. A pályázaton részt vehetnek a település lakói. A pályamunkákat március 5-ig kell elkészíteni és beküldeni a múzeumba. A pályázatra beküldött rajzok március 15-én kerülnek kiállításra a szépirodalmi alkotásokból az Ebesi Hírlapban kerülnek bemutatásra. Légy tudatában értékeidnek! Széchenyi Ferenc ezen gondolatával hirdet pályázatot a Községi könyvtár. A pályázat kérdései helytörténeti ismeretekre épülnek. A pályázat átvehető a Községi Könyvtárban január 20-tól. Beküldési határidő: február 20., 19 óra. Eredményhirdetésre a szokott módom teadélután keretében kerül sor, várható időpontja: február 22., 16 óra. A könyvtár nyitva tartása Hétfő: zárva Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat vasárnap: Tel.: 52/

5 Újévi gálakoncert A hagyományokhoz híven ismét számot adtak tudásukról, képességeikről, tehetségükről iskolánk művészeti tagozatos diákjai a művelődési házban. Az intézmény előterében a képzőművészeti tanszakos tanulók munkáiból volt egy kis tárlat a nagy teremben pedig a zeneművészetis, drámatagozatos és néptáncos diákok szórakoztatták a közönséget. Hallhattuk Schumann Aartódalocskáját és Csajkovszkij Nápolyi dalát zongorán, Haydn Falusi jókedv című művét furulyán. A dráma tagozatos tanulók A bugyuta ember című felvidéki népmesét adták elő a közönségnek. Néptáncosaink Rábaközi verbunkost és dunántúli ugróst táncoltak és még sorolhatnánk tovább a több, mint egy órás műsor repertoárját. Köszönet a diákoknak és felkészítő tanáraiknak a színvonalas gálakoncertért. R. Juhász Éva Nyílt tanítási órák Az ebesi Arany János Magyar Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2007/2008. tanévben is indítja a két tanítási nyelvű képzést. Jól felkészült tanítók, tanárok, anyanyelvi lektor foglalkoznak a gyerekekkel csoportbontásban. A kéttannyelvű osztályban a gyerekek heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, emellett a következő tantárgyakat tanulják angolul: 1 2. osztály: rajz (1 óra), technika (1 óra), testnevelés (2 óra), 3 4. osztály: számítástechnika (1 óra), rajz (1 óra), technika (1 óra), testnevelés (2 óra), 5 6. osztály: számítástechnika (1 óra), országismeret (1 óra), testnevelés (2 óra), 7 8. osztály: számítástechnika (1 óra), országismeret (1 óra), földrajz (1 óra), testnevelés (2 óra), Bemutatóórák: március 7-én (szerdán). Tanítanak: 8.00 Kathiné Sárkány Noémi technika óra 8.55 Tamássy Zoltán angol óra Az órák helye: fsz. 15. terem Szeretettel várjuk jelenlegi és leendő tanulóink szüleit! Kérjük, részvételi szándékukat előre az 52/ /101 telefonszámon jelezzék! A képzésről bővebb felvilágosítást az iskola igazgatójától kaphatnak. NYELVTUDÁS KULCS A NAGYVILÁGHOZ február Ebesi Hírlap Iskolai hírek Bemutató órák Decemberben tartotta első nyílt napját az idei tanévben indult két tannyelvű osztály. A nyílt napon szülők, óvodapedagógusok és a fenntartó önkormányzat képviselői is részt vettek. A csoportokat tanító pedagógusok Kathiné Sárkány Noémi és Tamássy Zoltán foglalkozásain a gyerekek bemutatták azokat a verseket, dalokat, játékokat, amelyeket eddig megtanultak. A nyílt nap résztvevői meggyőződhettek, hogy a gyerekek jó hangulatban, örömmel dolgoznak a nyelvi órákon. A heti 9 angol nyelvi óra jó lehetőséget biztosít a gyerekek idegen nyelvi készségeinek fejlesztésére, tudásuk megalapozására. A két tannyelvű osztály következő nyílt napját március elejére tervezi az iskola, amelyre ezúttal is szeretettel vár minden érdeklődőt. Fogászati vetélkedő Decemberben fogászati vetélkedőt rendezett az iskola felső tagozatos tanulói számára. Előzetes feladatként az 5 fős csapatok verset írtak fogápolás témában, majd játékos feladatokban adtak számot tudásukról. A verseny résztvevőinek jutalmát dr. Bodnár Sarolta fogszakorvos ajánlotta fel, amit a gyerekek a doktornőtől személyesen vehettek át. A jó hangulatú vetélkedő hozzájárult a gyerekek fogápolási kultúrájának fejlesztéséhez. Az iskola a világhálón A szülők, érdeklődők hamarosan a világhálón keresztül is betekintést nyerhetnek az iskola életébe, információkat kaphatnak az intézmény munkájáról, az ott zajló eseményekről, rendezvényekről. Márciusra elkészül ugyanis az iskola honlapja. Az interneten keresztül olvashatják az iskola híreit, tájékozódhatnak az osztályok, a tanárok órarendjéről, fogadóórájukról, a beiskolázásról és a továbbtanulásról, az iskola dokumentumairól. Bízunk benne, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a szülők jobb tájékoztatásához. Érckövi Katalin igazgató

6 6 Ebesi Hírlap február Orvosi ügyeleti beosztás Ebes és Hajdúszovát területén, február 15. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 17. (szombat) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (vasárnap) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 19. (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 20. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 22. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 24. (szombat) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 25. (vasárnap) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 27. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A Március 1. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 3. (szombat) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 4. (vasárnap) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 6. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 8. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 10. (szombat) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 11. (vasárnap) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 13. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 15. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 17. (szombat) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (vasárnap) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 19. (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 20. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 22. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 24. (szombat) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 25. (vasárnap) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (hétfő) Dr. Szerze Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A 27. (kedd) Dr. Socol Ilona Hajdúszovát, József A. u (szerda) Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A 29. (csütörtök) Dr. Okváth László Ebes, Kossuth u (péntek) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A 31. (szombat) Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A Elérhetőség mobiltelefonon: Javasolt előzetes telefonegyeztetés a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről. Gyógytorna indul a Művelődési Házban! Prevenciós és rehabilitációs jelleggel minden korosztály számára. Gyermekeknek tartásjavító, izomerősítő torna. Alakformáló, egészségmegőrző torna. Helye: Ebesi Művelődési Ház Ideje: minden pénteken tól ig Érdeklődni Krizsa Karolina gyógytornásznál tel.: 70/ , 70/ A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje Hétfő: Szerda: óráig óráig óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig. Felhívom tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy a fenti időpontokon kívül NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS, és KIZÁRÓLAG halotti anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés történik. Egyéb más ügyintézés céljából a fenti időpontokban kereshetik fel a Polgármesteri Hivatalt. Kérem, hogy segítsék a hivatal dolgozóinak munkáját az ügyfélfogadási időpontok betartásával. Bek Melinda jegyző Egy százaléknyi hírek Az eddigi felajánlásokat megköszönve az Ebesen tevékenykedő alapítványok, egyesületek továbbra is várják a személyi jövedelemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy felajánlásaikat a következő adószámra hivatkozva tegyék meg. Ebes Fejlődéséért Alapítvány Ebesi Idősemberekért Alapítvány Ebesi Gyermekekért Alapítvány Ebesi Református Templomért Alapítvány Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány Ebesi Polgárőr Egyesület Ebes Községi Sportegyesület Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az étterem szállás és étkezés céljából egyaránt elfogadja az üdülési csekkeket. Lehetőségünk van továbbá a Sodexho Pass meleg- és hideg étkezési utalványok elfogadására is. Honlapunkról tájékozódhatnak az aktuális heti menükről. Az étterem nyitva tartása: hétfőtől szombatig: óráig, vasárnap: óráig. Elérhetőségeink: 52/ , Honlap:

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 6-án SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29. napján tartott rendkívüli nyilvános üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29. napján tartott rendkívüli nyilvános üléséről készített jegyzőkönyvből 76/2011. (VII. 29. ) képviselő-testületi határozat közoktatási feladatellátási megállapodás 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett, Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 8/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 23-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen voltak:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi A RENDŐRSÉG GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PROGRAMJAI 1992. DADA program 2005. ELLEN-SZER program 2008. Iskola rendőre program 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SSLi. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. május 28-án 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Helyi önkormányzati választások 2006. Önkormányzati hírek Elkészült az óvoda tetőszerkezete. Járdaépítések a település területén

Ebesi Hírlap. Helyi önkormányzati választások 2006. Önkormányzati hírek Elkészült az óvoda tetőszerkezete. Járdaépítések a település területén Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja Sikeres félévet zárt az önkormányzat A képviselő-testület 2006. augusztus 30-i ülésén tárgyalta és elfogadta a 2006. évi költségvetés 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben