C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló"

Átírás

1 C. A Magyar Kajak - Kenu Szövetség évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a évi szövetségi költségvetés végrehajtásról A Magyar Kajak - Kenu Szövetség - alapvetően a kormány sport iránti tartós elkötelezettségének eredményeként - pénzügyi-költségvetési gazdálkodás területén megközelítette - elérte a közepes magyar vállalkozások méretét. Önmagában a pénzforgalmi bevételek és kiadások immár tartósan közel 1,5 milliárd Ft-ot, vagy azt meghaladó összeget tesznek ki, és ha azokat a sportági finanszírozási forrásokat is figyelembe vesszük, ahol javaslattételi jogunk van (pl.: Gerevich ösztöndíj, Központi Edzői Program, stb.), akkor a sportág 2,0 milliárd Ft-ot meghaladó összeg felett rendelkezik. (2015-ben önmagában a tervezett pénzforgalmi bevétel meghaladja a 2,8 milliárd Ft összeget!) A sportágba áramló pénz lehetővé teszi, hogy - lényegében - bármilyen sportszakmai feladatot megvalósíthassunk. A költségvetési terv és a beszámoló is pénzforgalmi szemléletben készül (eltérően a mérlegbeszámolóban kötelezően alkalmazandó eredményszemlélettől). A pénzforgalmi szemlélet azt jelenti, hogy a beszámoló lényegében csak azokat a tételeket tartalmazza, ami január és december 31-e között bevételként beérkezett, vagy a Szövetség kiadásként teljesített. A részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák ( számú - kiadások, számú - bevételek, számú - egyenleg). A évi költségvetési beszámoló külön oszlopban tartalmazza a 201

2 évi tényszámokat, a Közgyűlés által elfogadott évi tervet, a 2014-ben bekövetkezett (szerződéses és egyéb) változások hatásait, továbbá a évi tényszámokat és költségvetési soronként a kalkulált bevételek és kiadások, illetve a tényszámok eltérését. A tervezett bevételi főösszeg 694,4 millió Ft volt, a teljesítés 741,4 millió Ft. Az eltérés 47,0 millió Ft (a terv 2,8 %-a). A évi terv 207,4 millió Ft-tal (14,0 %-kal) haladta meg a 201 évi tényt, a megvalósulás pedig 256,4 millió Ft-tal (17,1 %-kal). A tervezett kiadási főösszeg 694,4 millió Ft volt, a teljesítés 433,9 millió Ft. Az eltérés - 260,5 millió Ft (a terv 15,4 %-a). A évi terv 268,9 millió Ft-tal (18,9 %-kal) haladta meg 201 évi tényt, a megvalósulás pedig 8,4 millió Ft-tal (0,6 %-kal). Mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon egymással ellentétes mozgások eredőjeként alakult ki az eredmény, a bevételi (és kiadási) elmaradások, megtakarítások mellett voltak olyan előirányzatok, ahol a tervezetthez képest több bevétel realizálódott, vagy a tervnél több volt a kifizetés. A Szövetség pénzforgalmi (számszaki) szempontból az előző évhez hasonlóan újból pozitív eredménnyel zárta az évet (az év elején rendelkezésre álló megtakarítás - pénzállomány - 61,3 millió Ft-ról 246,2 millió Ft-tal 307,5 millió Ft-ra nőtt). A különbség formailag abból adódik, hogy az egyébként 0 egyenlegű tervhez képest a realizált bevétel több, míg a tényleges kiadás kevesebb lett. 4. Az év közben bekövetkezett változásokkal kalkulált bevételi főösszeg 344,0 millió Ft, ettől a tény 602,6 millió Ft-tal (25,7 %-kal) elmaradt. A 602,6 millió Ft-ból a nem állami és egyéb támogatások esetében (saját bevételek) a tervhez képesti elmaradás 5,1 millió Ft volt, ez az az összeg, amit a Szövetség már nem fog "bevételezni". Az elmaradás ezen a területen alig haladja meg az 1 %-ot (a saját bevétel tervezett főösszege 500,8 millió Ft volt), de a tervezési folyamat javításával a későbbi években ez az összeg abszolút érzékben akár még csökkenthető is. 2

3 Az állami támogatások esetében a tényleges bevétel 99,4 millió Ft-tal (11,4 %) haladta meg a tervet, miközben a kalkulált bevételi főösszeghez képest elmaradás keletkezett (510,8 millió Ft, 34,5 %). A számok alakulásában két fontos tényező játszott szerepet: ben a kormányzat az ingatlanfejlesztési támogatások esetében úgy döntött, hogy - eltérően a 2013-as finanszírozástól - a fejlesztésekre elkülönített támogatási keret nagyobbik hányadát (640,0 millió Ft-ból 579,0 millió Ft-ot) közvetlenül átutalja a Szövetségnek (beleértve a tagszervezeti fejlesztések forrását is); - a fejlesztések előkészítése és elindítása hosszabb időt vett igénybe a tervezettnél, ezért mind a 201 évi fejlesztési támogatás, mind a évi ütem esetében a támogatás lehívása csak részleges volt (a le nem hívott támogatás 2015-ben esedékes, a fejlesztések időbeni ütemezéséhez igazodóan). Meg kell említeni, hogy a közvetlen állami támogatások esetében a évi eseménytámogatás - világkupa és ifi világbajnokság - 26,0 millió Ft összegét csak 2015-ben utalták át. A közvetett állami támogatások (amit a Magyar Olimpiai Bizottság és a Paralimpiai Bizottság biztosít) esetében a ténylegesen befolyt összeg 36,2 millió Ft-tal (11,8 %) kisebb a tervezettnél, és 66,8 millió Ft-tal (19,8 %) a kalkuláltnál. Az elmaradás oka a finanszírozás módja (el kell számolni, hogy a teljes összeget átutalják). Az elmaradást forrásoldalról a évi terv tartalmazza. A közvetett állami támogatásoknál fontos év közbeni változás volt, hogy 14,8 millió Ft többlettámogatást kapott a Szövetség mérőeszközök beszerzésére. A Szövetség Klubházát érintő energiaracionalizálási program befejeződött, az elszámolást lényegében lezártuk, a projekt utófinanszírozott, ezért a szerződés szerinti támogatást (19,8 millió Ft) 2015-ben utalják át (az összeget tartalmazza a évi terv). A Szövetség cél szerinti tevékenységéből származó bevételek a tervet 4,0 millió Ft-tal haladják meg (ami lényegében azonos a világkupa és ifi világbajnokság összesített bevételi többletével (3,7 millió Ft). Év közbeni változás volt, hogy mindkét hazai rendezésű nemzetközi verseny esetében nem tervezett szponzori támogatást realizáltunk (összesen 10,2 millió Ft-ot). 3

4 Az egyéb saját bevételek esetében 8,7 millió Ft a tervhez képest az elmaradás, elsősorban abból adódóan, hogy a költségtérítések esetében a realizált bevétel 6,6 millió Ft-tal elmaradt a tervezettől. 5. Az év közben bekövetkezett változásokat tartalmazó kiadási terv 698,2 millió Ft, ettől a tény 264,2 millió Ft-tal (15,6 %-kal) elmaradt (a kiadási megtakarítás átlagos értéke tehát 15,6 %). A tervezett kiadási főösszegtől (694,4 millió Ft) az elmaradás 260,5 millió Ft (15,4 %). A különbség eltérő irányú változások eredője, azonban 75 %-ban (195,4 millió Ft) az ingatlanfejlesztéseknél jelentkezik, a bevételeknél már említett okok miatt. A közvetlen sportszakmai kiadásoknál a tervhez képest az elmaradás 67,4 millió Ft (8,8 %). Az elmaradás ellenére megállapítható, hogy költségvetési forrás hiányában tervezett esemény, beszerzés, stb. nem maradt el (az eltérésben közrejátszott a költségtakarékosabb gazdálkodás is). A közvetlen sportszakmai kiadásokon belül a sportolók, sportszakemberek, tagszervezetek támogatása 26,8 millió Ft-tal (11,2 %) marad el a tervtől (zömében a finanszírozás módja miatt, illetve azért, mert a tagszervezetek egy része nem számolt el év végéig). A hazai és külföldi versenyek, versenyekre történő felkészülés közvetlen költségei költségvetési előirányzat esetében 23,9 millió Ft (7,5 %) az elmaradás. A személyi és technikai feltételek biztosítása, egyéb kiadások előirányzatnál a tervezett 185,0 millió Ft-tal szemben a megvalósulás 184,3 millió Ft. A tervvel lényegében azonos tény úgy alakult ki, hogy a beszerzések esetében a tervezettet lényegesen meghaladja a tény (pl.: az említett MOB-tól származó támogatástöbblet terhére megvalósított mérési eszközrendszer beszerzése 11,8 millió Ft összegben), miközben más előirányzatoknál (pl.: élettani mérések) megtakarítás történt. A sportágfejlesztési kiadások esetében a tervezettnél lényegesen kevesebbet költöttünk (a tervezett 20,2 millió Ft-tal szemben 4,3 millió Ft-ot), ennek alapvetően az az oka, hogy az új feladatok elindítása több időt vesz a tervezettnél igénybe. A Szövetség általános kiadásai esetében a tényszám a tervezett 48,3 %-a, a különbség 190,5 millió Ft. Ebben a blokkban jelentkezik az ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatban már említett kiadási megtakarítás. Az ingatlanfejlesztésre tervezett 210,0 millió Ft nélkül az általános 4

5 kiadások tervezett összege 158,6 millió Ft, a tény (163,5 millió Ft) ezt kismértében (3,1 %) meghaladta. Az igazgatási kiadások a tervezettet és kalkuláltat 12,2 millió Ft-tal meghaladó összegben teljesültek, ami 16,3 % -os túllépést jelent. Ebben döntő mértékben az év közben a főtitkári poszton bekövetkezett személyi változás hatása (a távozó főtitkárnak megfizetett járandóságok miatt) jelentkezik. Az egyéb kiadások esetében (adófizetés, áthúzódó kiadások, tartalékok felhasználása) 53,9 millió Ft a tervhez képest az elmaradás (ebben az esetben ez egyben tényleges megtakarítást is jelent, hiszen nem volt szükség a tartalékok felhasználására). A hazai rendezésű világkupa és világbajnokság együtt a tervezettnél 39,1 millió Ft-tal került többe (alapvetően abból adódóan, hogy a VB tervezett létszáma - ami a pénzügyi kalkuláció alapja volt fő volt, a tényleges 536 fő). A többletkiadást lényegében teljesen kompenzálta a támogatástöbblet (a már említett 26,0 millió Ft) és az, hogy sikerült szponzort is találni (10,2 millió Ft), továbbá az eseménnyel kapcsolatos saját bevételek 3,7 millió Ft-tal haladták meg a tervet. 6. A évi gazdálkodást érdemben befolyásolta, hogy miközben a bevételek összességében jelentős mértékben meghaladták a kiadásokat, a bevételek realizálásának időbeni ütemezése lényegesen eltért a tervezettől, a támogatások 37 %-a decemberben érkezett a számlánkra. Az alábbi táblázat a likviditás havi alakulását mutatja, a kék szín tartalmazza havi bontásban a bevételek és kiadások különbségét, a sárga az akkumulált egyenleget (együtt az induló pénzkészlettel). 5

6 ,0 likviditás havonta , , , , ,0 0, , havi egyenleg halmozott egyenleg pénzmaradvánnyal , ,0 7. Az alábbi táblázatok részletesen bemutatják a szövetségi költségvetési kiadásokat (millió Ftban) évtől. megnevezés pénzforgalmi költségvetések (millió Ft) MIND-összesen 743, ,4 469, , , ,8 a tagszervezetek és sportolók közvetlen támogatása hazai és külföldi versenyek, versenyekre történő felkészülés közvetlen költségei 77,95 109,79 51,59 739,67 339, ,32 179,85 230,38 168,54 246,05 296,66 377,92 személyi és technikai feltételek biztosítása, egyéb kiadások, sportágfejlesztés 116,66 102,51 99,33 135,93 146,39 246,19 4. kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események 236,87 873,94 2,66 139,78 429,98 150,00 5. a Szövetség általános kiadásai 42,87 29,61 46,74 50,03 84,11 90,63 sportági sporteszközök, sportinformatikai 6. eszközök karbantartása, beszerzése, felújítása, anyag, készlet, felszerelés beszerzése 15,71 83,98 2,48 5,91 9,11 7. igazgatási feladatok költségei 48,14 56,70 65,60 72,11 87,13 81,68 8. egyéb, szövetséget terhelő kiadások 25,54 34,49 32,98 35,99 40,64 52,10 6

7 megnevezés pénzforgalmi költségvetések (millió Ft) MIND-összesen 499,1 599,3 467,3 702,2 929, ,8 a tagszervezetek és sportolók közvetlen támogatása hazai és külföldi versenyek, versenyekre történő felkészülés közvetlen költségei 70,30 82,13 51,59 156,13 265, ,32 179,85 230,38 168,54 246,05 296,66 377,92 személyi és technikai feltételek biztosítása, egyéb kiadások, sportágfejlesztés 116,66 102,51 99,33 135,93 146,39 246,19 4. kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események 5. a Szövetség általános kiadásai 42,87 29,61 46,74 50,03 84,11 90,63 sportági sporteszközök, sportinformatikai 6. eszközök karbantartása, beszerzése, felújítása, 15,71 83,98 2,48 5,91 9,11 anyag, készlet, felszerelés beszerzése 7. igazgatási feladatok költségei 48,14 56,70 65,60 72,11 87,13 81,68 8. egyéb, szövetséget terhelő kiadások 25,54 13,98 32,98 35,99 40,64 52,10 Az évek közötti összehasonlíthatóság érdekében a második táblázat nem tartalmazza az egyszeri tételeket (lényegében: a kiemelt jelentőségű, hazai rendezésű nemzetközi versenyek költségeit és azt a belső pályázatot, ami a kormány 201 évi rendkívüli támogatásából valósult meg). Az alábbi táblázatok ugyancsak 2010-től mutatják be a kiadások megoszlását (tehát az egyes költségvetési kiadási "blokkok" súlyát a teljes kiadáson belül). megnevezés pénzforgalmi költségvetések (belső megoszlás) a tagszervezetek és sportolók közvetlen támogatása 10,5% 7,2% 11,0% 51,9% 23,7% 64,7% hazai és külföldi versenyek, versenyekre történő felkészülés közvetlen költségei 24,2% 15,1% 35,9% 17,3% 20,7% 13,4% személyi és technikai feltételek biztosítása, egyéb kiadások, sportágfejlesztés 15,7% 6,7% 21,1% 9,5% 10,2% 8,7% 4. kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események 31,9% 57,4% 0,6% 9,8% 30,0% 5,3% 5. a Szövetség általános kiadásai 5,8% 1,9% 9,9% 3,5% 5,9% 3,2% sportági sporteszközök, sportinformatikai 6. eszközök karbantartása, beszerzése, felújítása, anyag, készlet, felszerelés beszerzése 2,1% 5,5% 0,5% 0,4% 0,6% 7. igazgatási feladatok költségei 6,5% 3,7% 14,0% 5,1% 6,1% 2,9% 8. egyéb, szövetséget terhelő kiadások 3,4% 2,3% 7,0% 2,5% 2,8% 1,8% 7

8 megnevezés pénzforgalmi költségvetések (belső megoszlás) a tagszervezetek és sportolók közvetlen támogatása hazai és külföldi versenyek, versenyekre történő felkészülés közvetlen költségei 14,1% 13,7% 11,0% 22,2% 28,6% 68,1% 36,0% 38,4% 36,1% 35,0% 31,9% 14,2% személyi és technikai feltételek biztosítása, egyéb kiadások, sportágfejlesztés 23,4% 17,1% 21,3% 19,4% 15,7% 9,3% 4. kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események 5. a Szövetség általános kiadásai 8,6% 4,9% 10,0% 7,1% 9,0% 3,4% sportági sporteszközök, sportinformatikai 6. eszközök karbantartása, beszerzése, felújítása, 3,1% 14,0% 0,5% 0,8% 1,0% anyag, készlet, felszerelés beszerzése 7. igazgatási feladatok költségei 9,6% 9,5% 14,0% 10,3% 9,4% 3,1% 8. egyéb, szövetséget terhelő kiadások 5,1% 2,3% 7,1% 5,1% 4,4% 2,0% Megállapítható, hogy a szűken vett (a hazai rendezésű nemzetközi versenyek és más egyszeri tételek - mint bázisként nem kezelhető tételek nélküli) szövetségi költségvetés kiadások belső szerkezete stabil. A stabilitást mutatja, hogy miközben a évi tényleges kiadás 86 %-kal haladja meg a évit, aközben a szűken vett sportszakmai kiadások és a szövetségi általános jellegű kiadások aránya lényegében változatlan (2010-ben 76,6 % - 23,4 %; ben 77,2 % - 22,8 %). Meglepő módon akkor is a folyamatosság mérhető, ha a két év esetében az összes kiadást vetjük össze (2010-ben a megoszlás 84,3 % - 15,7 %, 2014-ben 85,2 % - 14,8 %). Nagyon fontos ugyanakkor megállapítani, hogy a közvetlen sportszakmai kiadások belső összetétele lényegesen megváltozott, a közvetlen sportolói-tagszervezeti támogatások aránya a évi 14,1 %-ról 28,6 %-ra emelkedett (értékben pedig 70,3 millió Ft-ról 265,7 millió Ft-ra). Ez azt mutatja, hogy a Szövetség egyre fokozottabb mértékben vesz részt a tagszervezetek finanszírozásában, miközben a válogatottak felkészülésére is lényegesen több forrás jut (a hazai és külföldi versenyek, versenyekre történő felkészülés közvetlen költségei 2010-ben 179,8 millió Ft-ot tettek ki, 2014-ben már 296,7 millió Ft összeget). A szűken vett igazgatási költségek ugyanezen időszak alatt szintén jelentősen növekedtek (81,0 %-kal), bővültek (azaz valamivel kevésbé, mint a kiadási főösszeg). Itt számoljuk el a béreket, a tevékenységhez igénybe vett külső szakértők költségeit, továbbá olyan dologi 8

9 kiadásokat, mint a bankköltség, telefondíj, stb. Ez az összefüggés azt jelzi, hogy a szövetségi feladatok volumenének növekedésével (ami lényegében a kiadások növekedésével párhuzamosan történt) a szövetségi szintű feladatok is lényegében arányosan bűvölnek, az azok ellátásához szükséges erőforrások biztosításának az igényével együtt. Budapest, március 9

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv Magyar Labdarúgó Szövetség Pénzügyi terv 2013 A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-es pénzügyi terve Bevezető Az Alapszabály értelmében az MLSZ köteles évente a Küldöttközgyűlésen tárgyalni a szövetség soron

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. szeptember végi helyzetéről 2014. október * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12.

JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12. JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Adatok összehasonlíthatósága,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Kisbér Város Polgármestere 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Tárgy: 2007. évi zárszámadás, beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési

Részletesebben

ÁLLAM I SZÁMVEVÓSZÉK

ÁLLAM I SZÁMVEVÓSZÉK ÁLLAM I SZÁMVEVÓSZÉK Szempontok a Költségvetési Tanács részére véleménye kialakításához Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazásához 2014. december J óváhagyom:

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai NAV sajtótájékoztató háttéranyag Budapest, 2011. szeptember 13. NAV sajtótájékoztató háttéranyag - Budapest, 2011. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Megyeháza, Csokonai u. 3. Telefon: 508-101, Fax: 82/312-634 Ügyiratszám: PÜ/209/2010 TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VITAMIN Egészségpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános kiegészítések 1. A Pénztár bemutatása a.) A Pénztár elnevezése: VITAMIN Egészségpénztár Rövidített neve: VIT 97 b.) Alapítója: A Magyar Villamos

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

I. Passzív bankműveletek

I. Passzív bankműveletek Az igazgatóság beszámolója a takarékszövetkezet 2011. évi gazdasági tevékenységéről, a takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A 2011. évi éves beszámoló elfogadása. I. Passzív bankműveletek

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA 2004 1068 Budapest Dózsa György út 84/a. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMA Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg 4 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános rész 8 1.1 A bemutatása 8 1.2 Az Alap létrehozása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben