FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám:./ T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar Megyei operatív fejlesztési programokról KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 12.

2 2 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 6. E L N Ö K E Tárgyalja: Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság a területfejlesztési feladatokról A közgyűlés a 203/2014. (X. 31.) MÖK határozatával elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programot, mely megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) részére. A NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiakban: NGM RFP HÁT) október közepén jutatta el a megyei önkormányzatok részére a pályázati kiírások, programokhoz kapcsolódó felhívások részletes szakmai tartalmát megalapozó kritériumrendszer tervezetét, mely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) intézkedéseihez kapcsolódóan az egyes támogatási konstrukciók tartalmát határozza meg. A kritériumrendszer tervezete a megye valamennyi települési önkormányzata, valamint a tervezésbe bevont szakmai szervezetek részére 2014 novemberében megküldésre került tájékoztatás, valamint véleményezés céljából. Összesen 15 település juttatta el véleményét, észrevételét a megyei önkormányzat részére. A megyei önkormányzat a TOP intézkedések követelményrendszere tervezetéhez tett észrevételeket, véleményeket megküldte az NGM RFP HÁT részére. Az NGM a kritériumrendszerre vonatkozó észrevételeket, és az azokra adott tervezői válaszok gyűjteményét megküldte a megyei önkormányzatoknak, valamint a megyei jogú városoknak. A megyei önkormányzat a véleményezésben résztvevő önkormányzatoknak és szakmai szervezeteknek továbbította az általuk tett javaslatokra, észrevételekre adott Irányító Hatósági (továbbiakban: IH) válaszokat. Az NGM december 5-én benyújtotta az Európai Bizottságnak az előzetesen egyeztetett és jóváhagyásra váró operatív programokat, melynek elfogadása 2015 elején várható. A Bizottság visszajelzései alapján, az elfogadott operatív programok tükrében szükséges az Integrált Területi Programok (továbbiakban:itp) módszertanának felülvizsgálata és ezáltal az ITP-k véglegesítése, melyhez az IH januárban bocsátja rendelkezésre a módszertant. Az ITP mellékletét képező települési fejlesztési igények tartalmának véglegesítésében, TOPhoz való illesztésében, valamint a nyertes projektek jövőbeni végrehajtásában a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. eddig szerzett tapasztalataira támaszkodva jelentős segítséget tud nyújtani a települési önkormányzatok számára. I. Forrásallokációs elemzés A TOP keretein belül meghatározott források tervezése és felhasználása az ITP-k kialakításával valósul meg területi szinteken (megyei szint, megyei jogú város szintje), mely tartalmazza a megyék területén megvalósítani tervezett fejlesztéseket. Jelenleg a TOP prioritásaira jutó források, valamint a területi szereplők részére allokált indikatív forráskeretek ismertek, mely információk alapján kalkulálható, hogy a megyei önkormányzatok részére jutó források hogyan oszlanak meg a TOP prioritásai mentén.

3 3 Jelen forrásallokációs elemzésnél kétféle számítási módszertan alapján nagyságrendileg megbecsülhető, hogy a megye rendelkezésére álló keret hogyan osztható meg a TOP prioritásai mentén. Az elemzés célja annak megállapítása, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján leválogatott fejlesztési igények prioritások szerinti besorolásából kumulált összeg milyen szükséges beavatkozásokat vetít előre. A számítás alapját mindkét esetben a következő két adattábla képezi: a) az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 3. sz. melléklete, mely tartalmazza a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyénkénti megoszlását: Megoszlás Megyék Mrd Ft (%) Bács-Kiskun 63,23 7,92 Baranya 38,02 4,76 Békés 57,94 7,25 Borsod-Abaúj-Zemplén 93,05 11,65 Csongrád 29,19 3,65 Fejér 32,1 4,02 Győr-Moson-Sopron 23,35 2,92 Hajdú-Bihar 49,62 6,21 Heves 41,69 5,22 Jász-Nagykun-Szolnok 53,78 6,73 Komárom-Esztergom 25,94 3,25 Nógrád 41,13 5,15 Somogy 43,45 5,44 Szabolcs-Szatmár-Bereg 89,28 11,18 Tolna 27,55 3,45 Vas 21,14 2,65 Veszprém 45,17 5,66 Zala 23,05 2,89 Összesen 798,68 100,00 b) valamint a TOP 6.0 változatában szereplő 100. táblázat, mely a prioritási tengelyekre jutó összes finanszírozást (országosan) szemlélteti: TOP 6.0 források prioritásonként (Euro) Megoszlás (%) 1. prioritás ,44 2. prioritás ,53 3. prioritás ,64 4. prioritás ,33 5. prioritás ,64 6. prioritás kizárólag MJV-knek 7. prioritás ,42 Összesen

4 4 A számítások vonatkozásában az alábbi módszertanok kerültek alkalmazásra: 1. Hajdú-Bihar megyében a TOP prioritások mentén rendelkezésre álló források meghatározása Hajdú-Bihar megyének az összes forrásból történő részesedése alapján (1702/2014 (XII. 3.) Korm. határozat) 2. Hajdú-Bihar megyében a TOP prioritások mentén rendelkezésre álló források meghatározása a TOP prioritások forrásainak egymáshoz viszonyított megoszlása alapján Az alábbi táblázat mutatja be a számítás eredményét: TOP 6.0 Prioritási tengely 1. prioritás: Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés 6. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatásösztönzés 7. prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Hajdú-Bihar megye forrásai az 1. módszertan alapján (Ft) Hajdú-Bihar megye forrásai a 2. módszertan alapján (Ft) Hajdú-Bihar megyében rendelkezésre álló indikatív források prioritásonként (Ft) A jelenleg illeszkedő projektek becsült fejlesztési igénye (Ft) A jelenleg illeszkedő projektek becsült támogatástartalma (Ft) kizárólag MJV-knek A CLLD eljárásrend egyelőre nem ismert, a kedvezményezett helyi akciócsoportok kiválasztása még nem történt meg.

5 5 A táblázat adatai alapján látható, hogy az ITP 1.0 keretében megfogalmazott fejlesztési igények lefedik a TOP prioritásaira jutó források összegét, kivéve a 7. prioritás esetében, ahol további projektgyűjtés indokolt. Mivel a TOP még nem került végleges formájában elfogadásra, valamint az 1702/2014 (XII. 3.) Korm. határozatban szereplő összegek indikatív jellegűek, ezért a számítások eredményét képező számok is indikatívak, nem véglegesek, elsősorban a tervezési folyamat megalapozását, annak előmozdítását szolgálják. Az IH módszertani iránymutatása alapján a prioritásokra jutó forráskeretek indikatívak, attól való eltérés lehetséges lesz a végrehajtás során. II. A Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Program 1.0 változatában szereplő fejlesztési igények áttekintése A közgyűlés a 203/2014. (X. 31.) MÖK határozatával elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Program (továbbiakban HBM ITP) 1.0. verzióját, mely a megye között megvalósítani kívánt, elsősorban gazdaságfejlesztési, város- és településfejlesztési elképzeléseit tartalmazza a TOP tartalmának megfelelően. A HBM ITP 1.1. számú mellékletében foglalt megyei projektösszesítőben a települések fejlesztési igényei a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott sablont követve gazdaságfejlesztési és településfejlesztési intézkedések tartalmához illeszkedve projektcsomagokat alkotnak. A HBM ITP projektjeinek további kidolgozása során a projektek illeszthetőségének vizsgálatára került sor. A HBM ITP a TOP 5.0. intézkedési struktúrájához igazítva készült el, ugyanakkor az illeszthetőség vizsgálatának alapját a TOP tartalma, valamint a szakmai kritériumrendszerben foglaltak képezték. Ennek megfelelően a gazdaságfejlesztési részprogram fejlesztési igényei a TOP 6.0. alábbi intézkedéseiből táplálkoznak: 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása A járási településfejlesztési projektcsomagok projektjei a TOP 6.0. alábbi intézkedéseinek tartalmához illeszthetők: 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználás arányának növelése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

6 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok A projektek leválogatása során 4 kategória került elkülönítésre: 1. TOP 6.0. tartalomhoz és a szakmai kritériumrendszerhez illeszkedő projektek azon a projektek, amelyeknek a HBM ITP 1.0. ban foglalt jelenlegi tartalma teljes mértékben illeszkedik a TOP 6.0. és a szakmai kritériumrendszer tartalmához. 2. TOP 6.0. tartalomhoz illeszkedő projektek azon a projektek, amelyeknek a HBM ITP 1.0. ban foglalt jelenlegi tartalma a TOP 6.0. tartalmához illeszkedik, de a szakmai kritériumrendszerben foglaltakhoz nem. 3. Nem illeszkedő projektek a projekt HBM ITP 1.0. ban foglalt jelenlegi tartalma nem illeszkedik sem a TOP 6.0., sem a szakmai kritériumrendszer tartalmához. 4. Tartalmi módosítást igénylő projektek projektfejlesztést, tartalmi módosítást igénylő projektek, melyeknek a HBM ITP 1.0. ban foglalt jelenlegi tartalma a TOP 6.0.-hoz és a szakmai kritériumrendszerhez részben illeszthető. Ennek alapján a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Program projektjei összesítve az alábbi illeszkedést mutatják (megjelölt összegek forintban (Ft) vannak kifejezve). TOP 6.0. tartalomhoz és a szakmai kritériumrendszerhez illeszkedő projektek becsült fejlesztési igénye (448 db): TOP 6.0. tartalomhoz illeszkedő projektek becsült fejlesztési igénye (56 db): Nem illeszkedő projektjeinek becsült fejlesztési igénye (71 db): Tartalmi módosítást igénylő projektjeinek becsült fejlesztési igénye (128 db): HBM ITP projektjeinek becsült fejlesztési igénye MINDÖSSZESEN (703 db): A HBM ITP 1.0 projektjeinek járási szintű összesítését a tájékoztató melléklete képezi. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A gazdaságfejlesztési részprogram 3 db térségi alapon szerveződő, a járások területét figyelembe vevő projektcsomagból áll, melyeknek célja az önfenntartó helyi gazdaság alapjainak megteremtése, a helyi gazdasági erőforrások minél szélesebb körű dinamizálása, a vidéki lakosság helyben történő foglalkoztatottságának biztosítása. Ennek megfelelően Hajdú-Bihar megyében az alábbi gazdaságfejlesztési projektcsomagok kerültek kialakításra: 1. Hajdúsági önfenntartó települési projektcsomag (Balmazújvárosi, Hajdúböszörményi, Hajdúnánási és Hajdúszoboszlói járások gazdaságfejlesztési célú projektjei) 2. Dél-Nyírségi önfenntartó települési projektcsomag (Derecskei, Nyíradonyi, Hajdúhadházi és Debreceni járások gazdaságfejlesztési célú projektjei)

7 7 3. Bihar-Sárréti önfenntartó települési projektcsomag (Berettyóújfalui és Püspökladányi járás gazdaságfejlesztési célú projektjei) 4. Hajdú-Bihar megyei vállalkozás-fejlesztési és befektetés-ösztönzési projektcsomag 5. Versenyképes turisztika Hajdú-Bihar megye turizmusfejlesztési projektcsomag A gazdaságfejlesztési részprogram jelen illeszthetőségi vizsgálatának tárgyát csak a térségi alapon szerveződő projektcsomagok jelentik, az elemzés nem tér ki a megyei önkormányzat által megvalósítani kívánt lehetséges projektekre, valamint a Magyar Közút Zrt. által az önkormányzathoz eljuttatott útfejlesztési elképzelésekre. Hajdúsági önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag A projektcsomag esetében megállapítható, hogy a jelentős összegű illeszkedő projektek mellett jelentős azon projektek összege, melyek jelen tartalmukkal a TOP 6.0. tartalomhoz illeszthetők, a szakmai kritériumrendszerben foglaltaknak ugyanakkor nem felelnek meg. Ezek a projektek elsősorban a TOP 1.1. intézkedéshez kapcsolódnak, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális fejlesztését (inkubátorházak, logisztikai központok stb.), a helyi piacszervezést, a helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. A projektcsomag becsült fejlesztési igényéhez viszonyítva mérsékelt támogatási igénnyel jelennek meg a projektfejlesztést igénylő projektek. Dél-Nyírségi önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag A projektcsomag esetében megállapítható, hogy jelentős azon projektek száma, amelyek jelen tartalmukkal a TOP 6.0. tartalomhoz illeszthetők, a szakmai kritériumrendszerben foglaltaknak ugyanakkor nem felelnek meg. Ezek a projektek elsősorban a TOP 1.1. intézkedéshez kapcsolódnak, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális fejlesztését (inkubátorházak, logisztikai központok stb.), a helyi piacszervezést, a helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. A legjelentősebb összeget mutató projektek tartalmi módosítást igényelnek, ami jelentős projektfejlesztési tevékenységet jelenthet az elkövetkező időben. A nem illeszkedő projektek esetében a kiugró összeg egy három számjegyű közúti fejlesztést takar, amely az operatív programok közötti lehatárolás alapján az IKOP-ból finanszírozható. Bihar-Sárréti önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag A projektcsomag esetében megállapítható, hogy a teljes mértékben illeszkedő és a további tartalmi módosítást igénylő projektek mintegy felét teszik ki az összes projekt számának, ez a teljes fejlesztési igény összegének kétharmadát jelenti. A projektfejlesztési tevékenység ebben a projektcsomag esetében is jelentős feladatot fog adni. Ugyanakkor a térség településszerkezetéből adódóan megjelennek a sárréti és bihari kistelepülések azon gazdaságfejlesztési igényei, amelyek jelen tartalmukkal a TOP 6.0. tartalomhoz illeszthetők, a szakmai kritériumrendszerben foglaltaknak viszont nem felelnek meg. A projektek többsége a helyi gazdaság megerősítését célozzák, elsősorban a TOP 1.1. intézkedéshez kapcsolódnak, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális fejlesztését, a helyi piacszervezést, a helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. A projektméretek ugyan nem tekinthetők nagynak, viszont a szakmai kritériumrendszerhez történő illesztésük kívánatos lenne a térség gazdasági potenciáljának kiaknázása céljából.

8 8 HBM ITP Gazdaságfejlesztési részprogram összesítése A gazdaságfejlesztési részprogram vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy a teljes mértékben illeszkedő projektek jelen tartalmukkal közel 16 Mrd Ft-ot tesznek ki, amely a vonatkozó kormányhatározat szerint a megyére allokált fejlesztési forrás felét teszi ki. A legnagyobb számban azok a projektek vannak feltüntetve, amelyek ugyan illeszkednek a TOP 6.0. jelenleg ismert tartalmához, azonban a szakmai kritériumrendszerhez nem, amely a további finanszírozhatóságot kérdőjelezi meg. Ezek a projektek elsősorban a TOP 1.1. intézkedéshez kapcsolódnak, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális fejlesztését (inkubátorházak, logisztikai központok stb.), a helyi piacszervezést, a helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Ennek megfelelően szükségesnek mutatkozik a szakmai kritériumrendszer TOP 6.0. tartalomhoz való igazítása, melynek vonatkozásában összesített megyei javaslatot juttattunk el az irányító hatósághoz. Nem tekinthető jelentősnek a nem illeszkedő projektek aránya, szám szerint ez a legkevesebb, ami azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban több körben végzett projektfejlesztési tevékenység, a megyei önkormányzat és a települések közötti, szakmai irányelvek mentén történő szoros együttműködés eredményes volt. A tartalmi módosítást igénylő projektek vonatkozásában megállapítható, hogy összegszerűen a legnagyobb részét teszi ki a becsült fejlesztési igénynek, amely egyúttal kijelöli az elkövetkező időszak feladatát is, nevezetesen a korábban már több körben lezajlott projektfejlesztési tevékenység folytatását, a települések ismételt megkeresését fejlesztési igényeik támogathatóságának biztosítása céljából. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy míg a projektek teljes elszámolható költséggel lettek kalkulálva, addig a rendelkezésre álló forrás csak az európai uniós támogatás TOP-ból finanszírozható részét tartalmazza. Az egyes intézkedésekhez tartozó támogatási intenzitásokat a szakmai kritériumrendszer anyaga tervezetként tartalmazza, amelynek alapján lehet kalkulálni az egyes projektekhez számított saját erő mértékét. JÁRÁSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A járási településfejlesztési részprogram 10 db járási projektcsomagot tartalmaz, amely a TOP településfejlesztési célú intézkedéseihez kapcsolódik. Az illesztési vizsgálat ezen projektek esetében is megtörtént, a gazdaságfejlesztési projekteknél alkalmazott illesztési kategóriáknak megfelelően. A járási településfejlesztési projektcsomagok vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy a projektek döntő többsége jelen tartalmával teljes mértékben illeszkedik mind a TOP 6.0., mind a szakmai kritériumrendszerben foglaltakkal. A 407 projekt fejlesztési igénye meghaladja a 60 milliárd forintot, amely túllépi a vonatkozó kormányhatározat szerint a megyére allokált teljes keretet. Megjegyzendő, hogy a TOP 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználás arányának növelése című intézkedésre megjelölt forrásigény 22, 82 milliárd Ft-ot tesz ki. A TOP 6.0.-hoz illeszkedő, de a szakmai kritériumrendszerben foglaltaknak jelen formájukban megfelelő projektek száma, összegszerűsége elenyésző, a nem illeszkedő projektek összege mintegy 10 milliárd forintot tesz ki.

9 9 Ezen fejlesztések egy része más programokból (elsősorban Vidékfejlesztési Program), valamint hazai forrásokból kaphat a későbbiekben támogatást, de itt jelennek meg döntően a fürdőfejlesztések is, amelyeknek a fejlesztési forrásoldala jelenleg nem látható, mivel TOPból nem támogatható. A tartalmi módosítást igénylő 88 projekt összegszerűen mintegy 10 milliárd forintot tesz ki, többségük tartalmát tekintve TOP-ból finanszírozható és nem támogatható tevékenységeket egyaránt tartalmaznak, a projektfejlesztés során a TOP-hoz és a szakmai kritériumrendszerhez történő illeszkedés biztosítása jelenik meg feladatként. A gazdaságfejlesztéshez hasonlóan itt is meg kell jegyezni, hogy míg a projektek teljes elszámolható költséggel lettek kalkulálva, addig a rendelkezésre álló forrás csak az európai uniós támogatás TOP-ból finanszírozható részét tartalmazza. Az egyes intézkedésekhez tartozó támogatási intenzitásokat a szakmai kritériumrendszer anyaga tervezetként tartalmazza, amelynek alapján lehet kalkulálni az egyes projektekhez számított saját erő mértékét. Kérem a közgyűlést, a tájékoztató határozati javaslat szerinti tudomásul vételére. Debrecen, január 23. Pajna Zoltán Készítette: Jámbor Erika dr. Csordás-László Enikő Maczik Erika Ibrányi András

10 10 HATÁROZATI JAVASLAT A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tájékoztatót a települési önkormányzatok részére küldje meg. Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: január 30. A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel: Dr. Lipták János jegyző

11 11 TOP 6.0. tartalomhoz és a szakmai kritériumrendszerhez TOP 6.0. tartalomhoz Tartalmi módosítást igénylő Nem illeszkedő projektek Becsült fejlesztési igény illeszkedő projektek becsült projektek becsült fejlesztési illeszkedő projektek becsült becsült fejlesztési igénye ÖSSZESEN fejlesztési igénye igénye fejlesztési igénye db ft db ft db ft db ft db ft Gazdaságfejlesztési részprogram Balmazújvárosi járás Hajdúböszörményi járás Hajdúnánási járás Hajdúszoboszlói járás Hajdúsági önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag Derecskei járás Nyíradonyi járás Hajdúhadházi járás Debreceni (Hajdúsámson) járás Dél-Nyírségi önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag Berettyóújfalui járás Püspökladányi járás Bihar-Sárréti önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag HBM ITP Gazdaságfejlesztési részprogram összesítése Járási településfejlesztési projektcsomagok Balmazújvárosi járás Berettyóújfalui járás Debreceni járás Derecskei járás Hajdúböszörményi járás Hajdúhadházi járás Hajdúnánási járás Hajdúszoboszlói járás Nyíradonyi járás Püspökladányi járás HBM ITP járási településfejlesztési projektcsomagok összesítése HBM ITP projektjei

12 12 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 7. E L N Ö K E Tárgyalja: Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó a as operatív programok tartalmáról A közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. Magyarország a számára között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. Magyarország a Partnerségi Megállapodást szeptember 11.-én írta alá az Európai Bizottsággal. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok és azok elérésének részletes kifejtése az operatív programok feladata. A tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal az operatív programok véglegesítése kapcsán. A következő fejlesztési ciklus operatív programjai a következők: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) Az operatív programok céljainak rövid bemutatása: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A program fő fókusza a hazai vállalkozások fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának, méretének növekedése a gazdasági és foglalkoztatás növekedés alapja, illetve a versenyképesség megőrzésére, javítására irányuló elképzelések motivációjának és pénzügyi hátterének forrása. Versenyképes cégekre van szükség ahhoz, hogy egy térség és az ország egésze képes legyen megőrizni lakosságát.

13 13 Emellett a program kiemelt hangsúlyt helyez a foglalkoztatás bővülésére, amely nélkül elképzelhetetlen egy ország gazdasági fejlődése és lakosai jólétének emelkedése. Harmadrészt a program elősegíti a megélt növekedést a gazdasági növekedésért tett erőfeszítéseket akkor fogadja el a társdalom, ha annak eredményeképpen nőnek a munkabérek és a vállalkozói jövedelmek. Hatásai az életszínvonal emelkedésén túlmutatnak. A növekedés hozama a stabilabb egzisztencia, a továbblépési lehetőségek körének bővülése (pl. gyerekvállalás, a gyerekek taníttatása, vállalkozásindítás, stb), a közszolgáltatások minőségének javítása vagy a finanszírozásukhoz szükséges adóterhek enyhítése. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A TOP elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. A TOP biztosítja a fő kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. A TOP a Kormány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira tekintettel az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg: Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) A VEKOP Magyarország egyetlen fejlettebb régiójának fejlődését, gazdasági versenyképességének további javulását és egyúttal, a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését támogatja. A VEKOP köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg: a gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása a foglalkoztatás növelése az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása. A VEKOP forrásai kizárólag Közép-Magyarországon elérhetők, így Hajdú-Bihar megye számára nem relevánsak. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek hosszú távú változásokat is figyelembe vevő védelmével összhangban valósuljon meg.

14 14 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, illetve a Nemzeti Reformprogram célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése nélkül. Ezt felismerve Magyarország a időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit végrehajtani. Az operatív program 1. és 2. prioritása a közigazgatási fejlesztéseket, 3. és 4. prioritása a közszolgáltatási fejlesztéseket fedi le. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Az EU tagállamok kétharmadában (19 tagállamban) 6,2-8,1%-kal nőtt a gyermekeket érintő szegénység között, Magyarországon 7,5%-kal az Eurostat adatai szerint. A es ország specifikus ajánlásoknak megfelelően az RSZTOP a szegénység csökkentése érdekében hajt végre racionalizált és integrált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedéseket. A program célja a közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása az Európai Unió az agrárintervenciós készletének karitatív célokra fordításával. Vidékfejlesztési Program (VP) Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása. Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) A MAHOP a többi operatív programtól eltérően még nem készült el, így annak tartalmára vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre.

15 15 A tájékoztató mellékletei bemutatják az operatív programok prioritásszerkezetét, az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket, illetve egyéb, az operatív programok tartalma kapcsán meghatározó információkat. Az operatív programokhoz kapcsolódó fejlesztési igények tartalmának véglegesítésében, valamint a nyertes projektek jövőbeni végrehajtásában a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. eddig szerzett tapasztalataira támaszkodva jelentős segítséget tud nyújtani. A fent ismertetett valamennyi operatív program teljes szövege a oldalon elérhető, és megismerhető. Kérem a közgyűlést, a tájékoztató határozati javaslat szerinti tudomásul vételére. Debrecen, január 23. Pajna Zoltán Készítette: dr. Csordás-László Enikő Ibrányi András

16 16 HATÁROZATI JAVASLAT A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés ae), valamint bd) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva az operatív programok aktuális tartalmáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tájékoztatót a területfejlesztésben érintett szervezetek részére küldje meg. Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke Határidő: február 15. A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel: Dr. Lipták János jegyző

17 17 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Prioritás Intézkedés Intézkedés leírása Főbb célcsoportok Főbb kedvezményezettek 1. Kkv-k versenyképes ségének javítása Vállalkozói ismeretek elterjesztése (Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése) A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése I. (Modern üzleti infrastruktúra megteremtése) A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése II. (Kapacitásbővítés támogatása) A mikro-, kis- és középvállalkozások körében az uniós átlagtól elmaradó vállalkozói aktivitás növekedése és a vállalati élettartam meghosszabbodása, a vállalkozói inkubáció és mentorálás elérhetőségének biztosításán keresztül. Támogatni kívánjuk a vállalkozások számára biztosított fejlett üzleti infrastruktúrát és az ahhoz kapcsolódó üzleti szolgáltatások megteremtését és minőségének fejlesztését. Az intézkedés keretében előnyt élveznek a már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztésére, illetve a szolgáltatások bővítésére, a minőségi színvonal emelésére, innováció ösztönzésére irányuló törekvések. Az intézkedés fő célja, hogy elsősorban a kkv-kat egyszeri technológiai ugráshoz segítse, ezáltal innovatív infrastrukturális fejlesztések segítségével nemzetközileg is versenyképessé váljanak. Másodlagos cél, hogy kkv-k termelési folyamatainak anyag- és energiaintenzitása csökkenjen; ezzel növekszik a termelékenység és a versenyképesség, illetve fenntartható munkahelyek is létrejöhetnek. A vállalkozások kapacitásbővítését célzó fejlesztések fókuszát a feldolgozóipari ágazatokban működő kkv-k adják, összhangban az újraiparosításra irányuló kiemelt nemzeti és európai uniós célkitűzésekkel. a támogatás haszonélvezői minden esetben a kkv-k vállalkozások; a vállalkozások számára üzleti infrastruktúrát és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. iparterületek, ipari és tudományos parkok), és az ezeket igénybe vevő kkv-k feldolgozó iparban (termelőszektorban) működő kkv-k, kiemelt célcsoport a női vállalkozások, melyek részjegyeinek legalább 51%- a női tulajdonban vannak és az ügyvezető személye is nő. Emellett a fiatal vállalkozók, azaz azok a vállalkozások, melyek részjegyeinek legalább 51 %-ban 35 év alatti személyek tulajdonában áll, illetve az ügyvezető maga is 35 év alatti fiatal. Ikubátorházak, mentorszervezetek az ipari telephelyek, ipari vagy tudományos park infrastruktúrával rendelkező vállalkozások a feldolgozóipari kkv-k, a legfejletlenebb régióban működő nem feldolgozóipari kkv-k (a többi kkv pénzügyi eszközökkel támogatandó).

18 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése I. (Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése) Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése II. (Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program) K+I tevékenységek, beruházások, kapcsolatok támogatása I. (Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése) 18 Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése. A tervezett akciók során a hálózatok és klaszterek támogatását a működési múlttal rendelkező és/vagy Akkreditált Innovációs Klaszter címmel rendelkező klaszterekre célszerű fókuszálni. Támogatni kívánjuk a klaszterek és egyéb hálózatok szervezeti működésének javulását (menedzser szervezeten keresztül), a nyújtott szolgáltatások bővítését és azok színvonalának emelését. Technológia transzfer, és tudásmegosztás fejlesztése, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek fejlesztése, külpiacra jutás támogatása. A Magyr Turizmus Zrt. Marketing és kommunikációs tevékenységének támogatása (innovatív kommunikáció, termék alapú kommunikáció, az üzleti turizmust segítő konferenciamenedzsment iroda működtetése, és a belföldi keresletösztönző akciók megvalósítása). Az intézkedés keretében egyrészről a vállalkozások önálló K+I tevékenységének támogatása valósul meg és növekszik a hosszútávú együttműködésben végzett, életképes K+I projektek száma- prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés- vállalkozások és a kutatóhelyek kisebb együttműködései- tudás- és technológiaintenzív vállalkozások piaci sikeresélyének növelése (innovációs (startup és spin-off) ökoszisztéma)- vállalati K+I kapacitásfejlesztés- a kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásfelvásárlásának és szellemitulajdon-védelmi tevékenységének támogatása (voucher) KKV KKV innovációs értékláncban részt vevő vállalkozások KKV Magyar Turizmus Zrt. Intelligens Szakosodási Stratégiához illeszkedő vállalkozások, valamint közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek KKV

19 19 A K+F tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutatóismeretterjesztő szervezetek) közötti együttműködés. K+I beruházások támogatása együttműködés és hálózatosodás II. (Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása) Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremtése (K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében) A széleskörű K+I együttműködések megerősítése érdekében támogatni kívánjuk olyan, a hazai kutatóhelyek (kutatóismeretterjesztő szervezetek) bázisán létrejövő központok kialakítását is, amelyek nyitott, minden gazdasági szereplő számára elérhető együttműködési keretet biztosítanak a technológia- és tudástranszfer, valamint a közös K+I tevékenység számára, és képessé válnak az ipar által használható módon közvetíteni a kutatás-fejlesztés során teremtett tudást. Mivel a Közép-magyarországi régióban található az a tudásbázis és vállalati potenciál, amely a kutatás-fejlesztés terén és így a stratégiai K+I hálózatok kialakulása, illetve elmélyülése érdekében húzóerőként működhet, az intézkedés kizárólag a központi régió kapacitásainak bevonásával fejtheti ki az elvárt hatást. A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizon 2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutatóismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozások körében.kiemelt, az egész intézkedést átható célkitűzés Magyarország részvételi volumenének fejlesztése az EU kutatás- fejlesztési és innovációs programjaiban - K+I infrastruktúra és kapacitás - a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása érdekében történő megerősítése - hazai kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) elavult K+I műszerállományának fejlesztése - a kiválóságra alapozott H2020 programban való magyar részvétel és teljesítmény markáns növelése - nagyléptékű kutatási programok az innovatív és együttműködésre képes vállalkozások közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), vállalkozások; (illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések) Intelligens Szakosodási Stratégiához illeszkedő KKVk, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek Intelligens Szakosodási Stratégiához illeszkedő KKVk, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek

20 3. Infokommuni kációs fejlesztések Versenyképes IKT szektor (Versenyképes IKT szektor fejlesztése) Fejlett digitális gazdaság, informatizált folyamatok a KKV-knál (Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása) 20 A program támogatja az informatikai felsőoktatásban tanuló és ott sikeresen végzettek számának növelését az informatikai és kapcsolódó szakok iránti érdeklődés/igény felkeltésén (nyílt napok, versenyek, road showk) keresztül, másrészt az IKT iparágban tevékenykedő cégek és az oktatási intézmények együtműködését motivációs és kommunikációs kampányok, rendezvények, workshopok és vállalati tanácsadás révén.az IKT iparág (különösen a szoftverfejlesztés és IT szolgáltatás részszektorok) legyen nemzetközi versenyképességének növekedése révén az egyik húzóerő a gazdaságban. Ennek érdekében kiemelt cél a nemzetközileg versenyképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése. Ennek érdekében a program segítséget kíván nyújtani a cégeknek többek között szoftverlokalizáció, célpiacspecifikus marketing tevékenységek, hirdetések, nemzetközi pályázatokon, vásárokon való részvétel támogatásán keresztül. Alapvető cél a kínálat minőségének és sokszínűségének előmozdítása üzleti folyamatokat támogató megoldások bevezetésén és fejlesztésén, illetve az azokra alapuló szolgáltatások minőségének javításán keresztül, továbbá lényeges elem az elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése felhőalapú szolgáltatások elterjesztése és használatának ösztönzése révén.a komplexebb, magasabb informatizáltsági szintet lehetővé tevő, üzleti folyamatokat támogató alkalmazásoknál (pl. integrált vállalatirányítási rendszer, ERP) jelentős az elmaradás, ezen állami beavatkozással javítani szükséges. További lényeges elem a hazai vállalkozások üzleti hatékonyságának felhőalapú megoldásokon keresztül történő javítása, az ilyen szolgáltatások igénybevételének növelése, mert ebben még mindig jelentős a lemaradás az uniós átlaghoz képest. Az intézkedés célcsoportjába a hazai IKT vállalkozások tartoznak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (agrár kivételével minden ágazatban) tartoznak. állami vagy szakmai szervezetek, oktatási intézmények, illetve IKT vállalkozások hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (agrár kivételével minden ágazatban), hazai gazdasági érdekvédelmi szervezetek, kereskedelmi és iparkamarák

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei tervezés

Hajdú-Bihar megyei tervezés Hajdú-Bihar megyei tervezés 2014-2020 A megyei program és az országos tervezés kapcsolata Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat SZÉCHÉNYI Magyary PROGRAM MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Európai Unió Európai Szociális

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA ilos Katalin- Főosztályvezető, emzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések:

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin - Főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) orm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretösszege 1. azonosító jele neve

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat

1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései A társadalmi-gazdasági fejlődés jövőképe a helyi esélyegyenlőségi programokban projekt záró konferencia Budapest, 2014. december 8. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

EU Ágazati Operatív Programok

EU Ágazati Operatív Programok EU 2014-2020 Ágazati Operatív Programok Európai Uniós fejlesztési források és az intézményrendszer 2014-2020 Operatív program (indikatív megnevezés) Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

2014-2020 vagy inkább 2016-2018?

2014-2020 vagy inkább 2016-2018? 2014-2020 vagy inkább 2016-2018? Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás aláírása 2014.09.11. Operatív

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015.

FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015. FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015. Amiről szó lesz 1) K+F+I támogatások 2014-20 között 2) Új közösségi tervezési keretek közös stratégiai keretrendszer

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája

A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája Tipold Ferenc főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály Hagyomány. Természet. Modernitás. Tokaj - Hegyalja fejlesztési

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN HORVÁTH CSILLA településfejlesztési programmenedzser NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája Megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listáját

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete Prioritás Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdetésének módja Felhívás

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

3006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 38. szám

3006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 38. szám 3006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 38. szám A Kormány 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Céljai:

Részletesebben