FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám:./ T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar Megyei operatív fejlesztési programokról KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 12.

2 2 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 6. E L N Ö K E Tárgyalja: Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság a területfejlesztési feladatokról A közgyűlés a 203/2014. (X. 31.) MÖK határozatával elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programot, mely megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) részére. A NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiakban: NGM RFP HÁT) október közepén jutatta el a megyei önkormányzatok részére a pályázati kiírások, programokhoz kapcsolódó felhívások részletes szakmai tartalmát megalapozó kritériumrendszer tervezetét, mely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) intézkedéseihez kapcsolódóan az egyes támogatási konstrukciók tartalmát határozza meg. A kritériumrendszer tervezete a megye valamennyi települési önkormányzata, valamint a tervezésbe bevont szakmai szervezetek részére 2014 novemberében megküldésre került tájékoztatás, valamint véleményezés céljából. Összesen 15 település juttatta el véleményét, észrevételét a megyei önkormányzat részére. A megyei önkormányzat a TOP intézkedések követelményrendszere tervezetéhez tett észrevételeket, véleményeket megküldte az NGM RFP HÁT részére. Az NGM a kritériumrendszerre vonatkozó észrevételeket, és az azokra adott tervezői válaszok gyűjteményét megküldte a megyei önkormányzatoknak, valamint a megyei jogú városoknak. A megyei önkormányzat a véleményezésben résztvevő önkormányzatoknak és szakmai szervezeteknek továbbította az általuk tett javaslatokra, észrevételekre adott Irányító Hatósági (továbbiakban: IH) válaszokat. Az NGM december 5-én benyújtotta az Európai Bizottságnak az előzetesen egyeztetett és jóváhagyásra váró operatív programokat, melynek elfogadása 2015 elején várható. A Bizottság visszajelzései alapján, az elfogadott operatív programok tükrében szükséges az Integrált Területi Programok (továbbiakban:itp) módszertanának felülvizsgálata és ezáltal az ITP-k véglegesítése, melyhez az IH januárban bocsátja rendelkezésre a módszertant. Az ITP mellékletét képező települési fejlesztési igények tartalmának véglegesítésében, TOPhoz való illesztésében, valamint a nyertes projektek jövőbeni végrehajtásában a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. eddig szerzett tapasztalataira támaszkodva jelentős segítséget tud nyújtani a települési önkormányzatok számára. I. Forrásallokációs elemzés A TOP keretein belül meghatározott források tervezése és felhasználása az ITP-k kialakításával valósul meg területi szinteken (megyei szint, megyei jogú város szintje), mely tartalmazza a megyék területén megvalósítani tervezett fejlesztéseket. Jelenleg a TOP prioritásaira jutó források, valamint a területi szereplők részére allokált indikatív forráskeretek ismertek, mely információk alapján kalkulálható, hogy a megyei önkormányzatok részére jutó források hogyan oszlanak meg a TOP prioritásai mentén.

3 3 Jelen forrásallokációs elemzésnél kétféle számítási módszertan alapján nagyságrendileg megbecsülhető, hogy a megye rendelkezésére álló keret hogyan osztható meg a TOP prioritásai mentén. Az elemzés célja annak megállapítása, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján leválogatott fejlesztési igények prioritások szerinti besorolásából kumulált összeg milyen szükséges beavatkozásokat vetít előre. A számítás alapját mindkét esetben a következő két adattábla képezi: a) az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 3. sz. melléklete, mely tartalmazza a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyénkénti megoszlását: Megoszlás Megyék Mrd Ft (%) Bács-Kiskun 63,23 7,92 Baranya 38,02 4,76 Békés 57,94 7,25 Borsod-Abaúj-Zemplén 93,05 11,65 Csongrád 29,19 3,65 Fejér 32,1 4,02 Győr-Moson-Sopron 23,35 2,92 Hajdú-Bihar 49,62 6,21 Heves 41,69 5,22 Jász-Nagykun-Szolnok 53,78 6,73 Komárom-Esztergom 25,94 3,25 Nógrád 41,13 5,15 Somogy 43,45 5,44 Szabolcs-Szatmár-Bereg 89,28 11,18 Tolna 27,55 3,45 Vas 21,14 2,65 Veszprém 45,17 5,66 Zala 23,05 2,89 Összesen 798,68 100,00 b) valamint a TOP 6.0 változatában szereplő 100. táblázat, mely a prioritási tengelyekre jutó összes finanszírozást (országosan) szemlélteti: TOP 6.0 források prioritásonként (Euro) Megoszlás (%) 1. prioritás ,44 2. prioritás ,53 3. prioritás ,64 4. prioritás ,33 5. prioritás ,64 6. prioritás kizárólag MJV-knek 7. prioritás ,42 Összesen

4 4 A számítások vonatkozásában az alábbi módszertanok kerültek alkalmazásra: 1. Hajdú-Bihar megyében a TOP prioritások mentén rendelkezésre álló források meghatározása Hajdú-Bihar megyének az összes forrásból történő részesedése alapján (1702/2014 (XII. 3.) Korm. határozat) 2. Hajdú-Bihar megyében a TOP prioritások mentén rendelkezésre álló források meghatározása a TOP prioritások forrásainak egymáshoz viszonyított megoszlása alapján Az alábbi táblázat mutatja be a számítás eredményét: TOP 6.0 Prioritási tengely 1. prioritás: Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 3. prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés 6. prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatásösztönzés 7. prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Hajdú-Bihar megye forrásai az 1. módszertan alapján (Ft) Hajdú-Bihar megye forrásai a 2. módszertan alapján (Ft) Hajdú-Bihar megyében rendelkezésre álló indikatív források prioritásonként (Ft) A jelenleg illeszkedő projektek becsült fejlesztési igénye (Ft) A jelenleg illeszkedő projektek becsült támogatástartalma (Ft) kizárólag MJV-knek A CLLD eljárásrend egyelőre nem ismert, a kedvezményezett helyi akciócsoportok kiválasztása még nem történt meg.

5 5 A táblázat adatai alapján látható, hogy az ITP 1.0 keretében megfogalmazott fejlesztési igények lefedik a TOP prioritásaira jutó források összegét, kivéve a 7. prioritás esetében, ahol további projektgyűjtés indokolt. Mivel a TOP még nem került végleges formájában elfogadásra, valamint az 1702/2014 (XII. 3.) Korm. határozatban szereplő összegek indikatív jellegűek, ezért a számítások eredményét képező számok is indikatívak, nem véglegesek, elsősorban a tervezési folyamat megalapozását, annak előmozdítását szolgálják. Az IH módszertani iránymutatása alapján a prioritásokra jutó forráskeretek indikatívak, attól való eltérés lehetséges lesz a végrehajtás során. II. A Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Program 1.0 változatában szereplő fejlesztési igények áttekintése A közgyűlés a 203/2014. (X. 31.) MÖK határozatával elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Program (továbbiakban HBM ITP) 1.0. verzióját, mely a megye között megvalósítani kívánt, elsősorban gazdaságfejlesztési, város- és településfejlesztési elképzeléseit tartalmazza a TOP tartalmának megfelelően. A HBM ITP 1.1. számú mellékletében foglalt megyei projektösszesítőben a települések fejlesztési igényei a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott sablont követve gazdaságfejlesztési és településfejlesztési intézkedések tartalmához illeszkedve projektcsomagokat alkotnak. A HBM ITP projektjeinek további kidolgozása során a projektek illeszthetőségének vizsgálatára került sor. A HBM ITP a TOP 5.0. intézkedési struktúrájához igazítva készült el, ugyanakkor az illeszthetőség vizsgálatának alapját a TOP tartalma, valamint a szakmai kritériumrendszerben foglaltak képezték. Ennek megfelelően a gazdaságfejlesztési részprogram fejlesztési igényei a TOP 6.0. alábbi intézkedéseiből táplálkoznak: 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása A járási településfejlesztési projektcsomagok projektjei a TOP 6.0. alábbi intézkedéseinek tartalmához illeszthetők: 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználás arányának növelése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

6 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok A projektek leválogatása során 4 kategória került elkülönítésre: 1. TOP 6.0. tartalomhoz és a szakmai kritériumrendszerhez illeszkedő projektek azon a projektek, amelyeknek a HBM ITP 1.0. ban foglalt jelenlegi tartalma teljes mértékben illeszkedik a TOP 6.0. és a szakmai kritériumrendszer tartalmához. 2. TOP 6.0. tartalomhoz illeszkedő projektek azon a projektek, amelyeknek a HBM ITP 1.0. ban foglalt jelenlegi tartalma a TOP 6.0. tartalmához illeszkedik, de a szakmai kritériumrendszerben foglaltakhoz nem. 3. Nem illeszkedő projektek a projekt HBM ITP 1.0. ban foglalt jelenlegi tartalma nem illeszkedik sem a TOP 6.0., sem a szakmai kritériumrendszer tartalmához. 4. Tartalmi módosítást igénylő projektek projektfejlesztést, tartalmi módosítást igénylő projektek, melyeknek a HBM ITP 1.0. ban foglalt jelenlegi tartalma a TOP 6.0.-hoz és a szakmai kritériumrendszerhez részben illeszthető. Ennek alapján a Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Program projektjei összesítve az alábbi illeszkedést mutatják (megjelölt összegek forintban (Ft) vannak kifejezve). TOP 6.0. tartalomhoz és a szakmai kritériumrendszerhez illeszkedő projektek becsült fejlesztési igénye (448 db): TOP 6.0. tartalomhoz illeszkedő projektek becsült fejlesztési igénye (56 db): Nem illeszkedő projektjeinek becsült fejlesztési igénye (71 db): Tartalmi módosítást igénylő projektjeinek becsült fejlesztési igénye (128 db): HBM ITP projektjeinek becsült fejlesztési igénye MINDÖSSZESEN (703 db): A HBM ITP 1.0 projektjeinek járási szintű összesítését a tájékoztató melléklete képezi. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A gazdaságfejlesztési részprogram 3 db térségi alapon szerveződő, a járások területét figyelembe vevő projektcsomagból áll, melyeknek célja az önfenntartó helyi gazdaság alapjainak megteremtése, a helyi gazdasági erőforrások minél szélesebb körű dinamizálása, a vidéki lakosság helyben történő foglalkoztatottságának biztosítása. Ennek megfelelően Hajdú-Bihar megyében az alábbi gazdaságfejlesztési projektcsomagok kerültek kialakításra: 1. Hajdúsági önfenntartó települési projektcsomag (Balmazújvárosi, Hajdúböszörményi, Hajdúnánási és Hajdúszoboszlói járások gazdaságfejlesztési célú projektjei) 2. Dél-Nyírségi önfenntartó települési projektcsomag (Derecskei, Nyíradonyi, Hajdúhadházi és Debreceni járások gazdaságfejlesztési célú projektjei)

7 7 3. Bihar-Sárréti önfenntartó települési projektcsomag (Berettyóújfalui és Püspökladányi járás gazdaságfejlesztési célú projektjei) 4. Hajdú-Bihar megyei vállalkozás-fejlesztési és befektetés-ösztönzési projektcsomag 5. Versenyképes turisztika Hajdú-Bihar megye turizmusfejlesztési projektcsomag A gazdaságfejlesztési részprogram jelen illeszthetőségi vizsgálatának tárgyát csak a térségi alapon szerveződő projektcsomagok jelentik, az elemzés nem tér ki a megyei önkormányzat által megvalósítani kívánt lehetséges projektekre, valamint a Magyar Közút Zrt. által az önkormányzathoz eljuttatott útfejlesztési elképzelésekre. Hajdúsági önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag A projektcsomag esetében megállapítható, hogy a jelentős összegű illeszkedő projektek mellett jelentős azon projektek összege, melyek jelen tartalmukkal a TOP 6.0. tartalomhoz illeszthetők, a szakmai kritériumrendszerben foglaltaknak ugyanakkor nem felelnek meg. Ezek a projektek elsősorban a TOP 1.1. intézkedéshez kapcsolódnak, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális fejlesztését (inkubátorházak, logisztikai központok stb.), a helyi piacszervezést, a helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. A projektcsomag becsült fejlesztési igényéhez viszonyítva mérsékelt támogatási igénnyel jelennek meg a projektfejlesztést igénylő projektek. Dél-Nyírségi önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag A projektcsomag esetében megállapítható, hogy jelentős azon projektek száma, amelyek jelen tartalmukkal a TOP 6.0. tartalomhoz illeszthetők, a szakmai kritériumrendszerben foglaltaknak ugyanakkor nem felelnek meg. Ezek a projektek elsősorban a TOP 1.1. intézkedéshez kapcsolódnak, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális fejlesztését (inkubátorházak, logisztikai központok stb.), a helyi piacszervezést, a helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. A legjelentősebb összeget mutató projektek tartalmi módosítást igényelnek, ami jelentős projektfejlesztési tevékenységet jelenthet az elkövetkező időben. A nem illeszkedő projektek esetében a kiugró összeg egy három számjegyű közúti fejlesztést takar, amely az operatív programok közötti lehatárolás alapján az IKOP-ból finanszírozható. Bihar-Sárréti önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag A projektcsomag esetében megállapítható, hogy a teljes mértékben illeszkedő és a további tartalmi módosítást igénylő projektek mintegy felét teszik ki az összes projekt számának, ez a teljes fejlesztési igény összegének kétharmadát jelenti. A projektfejlesztési tevékenység ebben a projektcsomag esetében is jelentős feladatot fog adni. Ugyanakkor a térség településszerkezetéből adódóan megjelennek a sárréti és bihari kistelepülések azon gazdaságfejlesztési igényei, amelyek jelen tartalmukkal a TOP 6.0. tartalomhoz illeszthetők, a szakmai kritériumrendszerben foglaltaknak viszont nem felelnek meg. A projektek többsége a helyi gazdaság megerősítését célozzák, elsősorban a TOP 1.1. intézkedéshez kapcsolódnak, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális fejlesztését, a helyi piacszervezést, a helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. A projektméretek ugyan nem tekinthetők nagynak, viszont a szakmai kritériumrendszerhez történő illesztésük kívánatos lenne a térség gazdasági potenciáljának kiaknázása céljából.

8 8 HBM ITP Gazdaságfejlesztési részprogram összesítése A gazdaságfejlesztési részprogram vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy a teljes mértékben illeszkedő projektek jelen tartalmukkal közel 16 Mrd Ft-ot tesznek ki, amely a vonatkozó kormányhatározat szerint a megyére allokált fejlesztési forrás felét teszi ki. A legnagyobb számban azok a projektek vannak feltüntetve, amelyek ugyan illeszkednek a TOP 6.0. jelenleg ismert tartalmához, azonban a szakmai kritériumrendszerhez nem, amely a további finanszírozhatóságot kérdőjelezi meg. Ezek a projektek elsősorban a TOP 1.1. intézkedéshez kapcsolódnak, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális fejlesztését (inkubátorházak, logisztikai központok stb.), a helyi piacszervezést, a helyi termékek piacra jutását elősegítő fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Ennek megfelelően szükségesnek mutatkozik a szakmai kritériumrendszer TOP 6.0. tartalomhoz való igazítása, melynek vonatkozásában összesített megyei javaslatot juttattunk el az irányító hatósághoz. Nem tekinthető jelentősnek a nem illeszkedő projektek aránya, szám szerint ez a legkevesebb, ami azt mutatja, hogy az elmúlt időszakban több körben végzett projektfejlesztési tevékenység, a megyei önkormányzat és a települések közötti, szakmai irányelvek mentén történő szoros együttműködés eredményes volt. A tartalmi módosítást igénylő projektek vonatkozásában megállapítható, hogy összegszerűen a legnagyobb részét teszi ki a becsült fejlesztési igénynek, amely egyúttal kijelöli az elkövetkező időszak feladatát is, nevezetesen a korábban már több körben lezajlott projektfejlesztési tevékenység folytatását, a települések ismételt megkeresését fejlesztési igényeik támogathatóságának biztosítása céljából. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy míg a projektek teljes elszámolható költséggel lettek kalkulálva, addig a rendelkezésre álló forrás csak az európai uniós támogatás TOP-ból finanszírozható részét tartalmazza. Az egyes intézkedésekhez tartozó támogatási intenzitásokat a szakmai kritériumrendszer anyaga tervezetként tartalmazza, amelynek alapján lehet kalkulálni az egyes projektekhez számított saját erő mértékét. JÁRÁSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A járási településfejlesztési részprogram 10 db járási projektcsomagot tartalmaz, amely a TOP településfejlesztési célú intézkedéseihez kapcsolódik. Az illesztési vizsgálat ezen projektek esetében is megtörtént, a gazdaságfejlesztési projekteknél alkalmazott illesztési kategóriáknak megfelelően. A járási településfejlesztési projektcsomagok vonatkozásában összegzésként megállapítható, hogy a projektek döntő többsége jelen tartalmával teljes mértékben illeszkedik mind a TOP 6.0., mind a szakmai kritériumrendszerben foglaltakkal. A 407 projekt fejlesztési igénye meghaladja a 60 milliárd forintot, amely túllépi a vonatkozó kormányhatározat szerint a megyére allokált teljes keretet. Megjegyzendő, hogy a TOP 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználás arányának növelése című intézkedésre megjelölt forrásigény 22, 82 milliárd Ft-ot tesz ki. A TOP 6.0.-hoz illeszkedő, de a szakmai kritériumrendszerben foglaltaknak jelen formájukban megfelelő projektek száma, összegszerűsége elenyésző, a nem illeszkedő projektek összege mintegy 10 milliárd forintot tesz ki.

9 9 Ezen fejlesztések egy része más programokból (elsősorban Vidékfejlesztési Program), valamint hazai forrásokból kaphat a későbbiekben támogatást, de itt jelennek meg döntően a fürdőfejlesztések is, amelyeknek a fejlesztési forrásoldala jelenleg nem látható, mivel TOPból nem támogatható. A tartalmi módosítást igénylő 88 projekt összegszerűen mintegy 10 milliárd forintot tesz ki, többségük tartalmát tekintve TOP-ból finanszírozható és nem támogatható tevékenységeket egyaránt tartalmaznak, a projektfejlesztés során a TOP-hoz és a szakmai kritériumrendszerhez történő illeszkedés biztosítása jelenik meg feladatként. A gazdaságfejlesztéshez hasonlóan itt is meg kell jegyezni, hogy míg a projektek teljes elszámolható költséggel lettek kalkulálva, addig a rendelkezésre álló forrás csak az európai uniós támogatás TOP-ból finanszírozható részét tartalmazza. Az egyes intézkedésekhez tartozó támogatási intenzitásokat a szakmai kritériumrendszer anyaga tervezetként tartalmazza, amelynek alapján lehet kalkulálni az egyes projektekhez számított saját erő mértékét. Kérem a közgyűlést, a tájékoztató határozati javaslat szerinti tudomásul vételére. Debrecen, január 23. Pajna Zoltán Készítette: Jámbor Erika dr. Csordás-László Enikő Maczik Erika Ibrányi András

10 10 HATÁROZATI JAVASLAT A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tájékoztatót a települési önkormányzatok részére küldje meg. Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: január 30. A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel: Dr. Lipták János jegyző

11 11 TOP 6.0. tartalomhoz és a szakmai kritériumrendszerhez TOP 6.0. tartalomhoz Tartalmi módosítást igénylő Nem illeszkedő projektek Becsült fejlesztési igény illeszkedő projektek becsült projektek becsült fejlesztési illeszkedő projektek becsült becsült fejlesztési igénye ÖSSZESEN fejlesztési igénye igénye fejlesztési igénye db ft db ft db ft db ft db ft Gazdaságfejlesztési részprogram Balmazújvárosi járás Hajdúböszörményi járás Hajdúnánási járás Hajdúszoboszlói járás Hajdúsági önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag Derecskei járás Nyíradonyi járás Hajdúhadházi járás Debreceni (Hajdúsámson) járás Dél-Nyírségi önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag Berettyóújfalui járás Püspökladányi járás Bihar-Sárréti önfenntartó gazdaságfejlesztési projektcsomag HBM ITP Gazdaságfejlesztési részprogram összesítése Járási településfejlesztési projektcsomagok Balmazújvárosi járás Berettyóújfalui járás Debreceni járás Derecskei járás Hajdúböszörményi járás Hajdúhadházi járás Hajdúnánási járás Hajdúszoboszlói járás Nyíradonyi járás Püspökladányi járás HBM ITP járási településfejlesztési projektcsomagok összesítése HBM ITP projektjei

12 12 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 7. E L N Ö K E Tárgyalja: Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó a as operatív programok tartalmáról A közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. Magyarország a számára között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához. Magyarország a Partnerségi Megállapodást szeptember 11.-én írta alá az Európai Bizottsággal. A Partnerségi Megállapodásban foglalt célok és azok elérésének részletes kifejtése az operatív programok feladata. A tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal az operatív programok véglegesítése kapcsán. A következő fejlesztési ciklus operatív programjai a következők: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) Az operatív programok céljainak rövid bemutatása: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A program fő fókusza a hazai vállalkozások fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának, méretének növekedése a gazdasági és foglalkoztatás növekedés alapja, illetve a versenyképesség megőrzésére, javítására irányuló elképzelések motivációjának és pénzügyi hátterének forrása. Versenyképes cégekre van szükség ahhoz, hogy egy térség és az ország egésze képes legyen megőrizni lakosságát.

13 13 Emellett a program kiemelt hangsúlyt helyez a foglalkoztatás bővülésére, amely nélkül elképzelhetetlen egy ország gazdasági fejlődése és lakosai jólétének emelkedése. Harmadrészt a program elősegíti a megélt növekedést a gazdasági növekedésért tett erőfeszítéseket akkor fogadja el a társdalom, ha annak eredményeképpen nőnek a munkabérek és a vállalkozói jövedelmek. Hatásai az életszínvonal emelkedésén túlmutatnak. A növekedés hozama a stabilabb egzisztencia, a továbblépési lehetőségek körének bővülése (pl. gyerekvállalás, a gyerekek taníttatása, vállalkozásindítás, stb), a közszolgáltatások minőségének javítása vagy a finanszírozásukhoz szükséges adóterhek enyhítése. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A TOP elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. A TOP biztosítja a fő kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. A TOP a Kormány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira tekintettel az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg: Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) A VEKOP Magyarország egyetlen fejlettebb régiójának fejlődését, gazdasági versenyképességének további javulását és egyúttal, a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését támogatja. A VEKOP köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg: a gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása a foglalkoztatás növelése az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása. A VEKOP forrásai kizárólag Közép-Magyarországon elérhetők, így Hajdú-Bihar megye számára nem relevánsak. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek hosszú távú változásokat is figyelembe vevő védelmével összhangban valósuljon meg.

14 14 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, illetve a Nemzeti Reformprogram célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése nélkül. Ezt felismerve Magyarország a időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit végrehajtani. Az operatív program 1. és 2. prioritása a közigazgatási fejlesztéseket, 3. és 4. prioritása a közszolgáltatási fejlesztéseket fedi le. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Az EU tagállamok kétharmadában (19 tagállamban) 6,2-8,1%-kal nőtt a gyermekeket érintő szegénység között, Magyarországon 7,5%-kal az Eurostat adatai szerint. A es ország specifikus ajánlásoknak megfelelően az RSZTOP a szegénység csökkentése érdekében hajt végre racionalizált és integrált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedéseket. A program célja a közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása az Európai Unió az agrárintervenciós készletének karitatív célokra fordításával. Vidékfejlesztési Program (VP) Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása. Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) A MAHOP a többi operatív programtól eltérően még nem készült el, így annak tartalmára vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre.

15 15 A tájékoztató mellékletei bemutatják az operatív programok prioritásszerkezetét, az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket, illetve egyéb, az operatív programok tartalma kapcsán meghatározó információkat. Az operatív programokhoz kapcsolódó fejlesztési igények tartalmának véglegesítésében, valamint a nyertes projektek jövőbeni végrehajtásában a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. eddig szerzett tapasztalataira támaszkodva jelentős segítséget tud nyújtani. A fent ismertetett valamennyi operatív program teljes szövege a oldalon elérhető, és megismerhető. Kérem a közgyűlést, a tájékoztató határozati javaslat szerinti tudomásul vételére. Debrecen, január 23. Pajna Zoltán Készítette: dr. Csordás-László Enikő Ibrányi András

16 16 HATÁROZATI JAVASLAT A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés ae), valamint bd) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva az operatív programok aktuális tartalmáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tájékoztatót a területfejlesztésben érintett szervezetek részére küldje meg. Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke Határidő: február 15. A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel: Dr. Lipták János jegyző

17 17 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Prioritás Intézkedés Intézkedés leírása Főbb célcsoportok Főbb kedvezményezettek 1. Kkv-k versenyképes ségének javítása Vállalkozói ismeretek elterjesztése (Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése) A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése I. (Modern üzleti infrastruktúra megteremtése) A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése II. (Kapacitásbővítés támogatása) A mikro-, kis- és középvállalkozások körében az uniós átlagtól elmaradó vállalkozói aktivitás növekedése és a vállalati élettartam meghosszabbodása, a vállalkozói inkubáció és mentorálás elérhetőségének biztosításán keresztül. Támogatni kívánjuk a vállalkozások számára biztosított fejlett üzleti infrastruktúrát és az ahhoz kapcsolódó üzleti szolgáltatások megteremtését és minőségének fejlesztését. Az intézkedés keretében előnyt élveznek a már meglévő infrastrukturális kapacitások továbbfejlesztésére, illetve a szolgáltatások bővítésére, a minőségi színvonal emelésére, innováció ösztönzésére irányuló törekvések. Az intézkedés fő célja, hogy elsősorban a kkv-kat egyszeri technológiai ugráshoz segítse, ezáltal innovatív infrastrukturális fejlesztések segítségével nemzetközileg is versenyképessé váljanak. Másodlagos cél, hogy kkv-k termelési folyamatainak anyag- és energiaintenzitása csökkenjen; ezzel növekszik a termelékenység és a versenyképesség, illetve fenntartható munkahelyek is létrejöhetnek. A vállalkozások kapacitásbővítését célzó fejlesztések fókuszát a feldolgozóipari ágazatokban működő kkv-k adják, összhangban az újraiparosításra irányuló kiemelt nemzeti és európai uniós célkitűzésekkel. a támogatás haszonélvezői minden esetben a kkv-k vállalkozások; a vállalkozások számára üzleti infrastruktúrát és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. iparterületek, ipari és tudományos parkok), és az ezeket igénybe vevő kkv-k feldolgozó iparban (termelőszektorban) működő kkv-k, kiemelt célcsoport a női vállalkozások, melyek részjegyeinek legalább 51%- a női tulajdonban vannak és az ügyvezető személye is nő. Emellett a fiatal vállalkozók, azaz azok a vállalkozások, melyek részjegyeinek legalább 51 %-ban 35 év alatti személyek tulajdonában áll, illetve az ügyvezető maga is 35 év alatti fiatal. Ikubátorházak, mentorszervezetek az ipari telephelyek, ipari vagy tudományos park infrastruktúrával rendelkező vállalkozások a feldolgozóipari kkv-k, a legfejletlenebb régióban működő nem feldolgozóipari kkv-k (a többi kkv pénzügyi eszközökkel támogatandó).

18 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése I. (Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése) Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése II. (Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program) K+I tevékenységek, beruházások, kapcsolatok támogatása I. (Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése) 18 Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése. A tervezett akciók során a hálózatok és klaszterek támogatását a működési múlttal rendelkező és/vagy Akkreditált Innovációs Klaszter címmel rendelkező klaszterekre célszerű fókuszálni. Támogatni kívánjuk a klaszterek és egyéb hálózatok szervezeti működésének javulását (menedzser szervezeten keresztül), a nyújtott szolgáltatások bővítését és azok színvonalának emelését. Technológia transzfer, és tudásmegosztás fejlesztése, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek fejlesztése, külpiacra jutás támogatása. A Magyr Turizmus Zrt. Marketing és kommunikációs tevékenységének támogatása (innovatív kommunikáció, termék alapú kommunikáció, az üzleti turizmust segítő konferenciamenedzsment iroda működtetése, és a belföldi keresletösztönző akciók megvalósítása). Az intézkedés keretében egyrészről a vállalkozások önálló K+I tevékenységének támogatása valósul meg és növekszik a hosszútávú együttműködésben végzett, életképes K+I projektek száma- prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés- vállalkozások és a kutatóhelyek kisebb együttműködései- tudás- és technológiaintenzív vállalkozások piaci sikeresélyének növelése (innovációs (startup és spin-off) ökoszisztéma)- vállalati K+I kapacitásfejlesztés- a kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásfelvásárlásának és szellemitulajdon-védelmi tevékenységének támogatása (voucher) KKV KKV innovációs értékláncban részt vevő vállalkozások KKV Magyar Turizmus Zrt. Intelligens Szakosodási Stratégiához illeszkedő vállalkozások, valamint közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek KKV

19 19 A K+F tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutatóismeretterjesztő szervezetek) közötti együttműködés. K+I beruházások támogatása együttműködés és hálózatosodás II. (Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása) Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremtése (K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében) A széleskörű K+I együttműködések megerősítése érdekében támogatni kívánjuk olyan, a hazai kutatóhelyek (kutatóismeretterjesztő szervezetek) bázisán létrejövő központok kialakítását is, amelyek nyitott, minden gazdasági szereplő számára elérhető együttműködési keretet biztosítanak a technológia- és tudástranszfer, valamint a közös K+I tevékenység számára, és képessé válnak az ipar által használható módon közvetíteni a kutatás-fejlesztés során teremtett tudást. Mivel a Közép-magyarországi régióban található az a tudásbázis és vállalati potenciál, amely a kutatás-fejlesztés terén és így a stratégiai K+I hálózatok kialakulása, illetve elmélyülése érdekében húzóerőként működhet, az intézkedés kizárólag a központi régió kapacitásainak bevonásával fejtheti ki az elvárt hatást. A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizon 2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutatóismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozások körében.kiemelt, az egész intézkedést átható célkitűzés Magyarország részvételi volumenének fejlesztése az EU kutatás- fejlesztési és innovációs programjaiban - K+I infrastruktúra és kapacitás - a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása érdekében történő megerősítése - hazai kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) elavult K+I műszerállományának fejlesztése - a kiválóságra alapozott H2020 programban való magyar részvétel és teljesítmény markáns növelése - nagyléptékű kutatási programok az innovatív és együttműködésre képes vállalkozások közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), vállalkozások; (illetve az előbbiek által létrehozott együttműködések) Intelligens Szakosodási Stratégiához illeszkedő KKVk, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek Intelligens Szakosodási Stratégiához illeszkedő KKVk, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek

20 3. Infokommuni kációs fejlesztések Versenyképes IKT szektor (Versenyképes IKT szektor fejlesztése) Fejlett digitális gazdaság, informatizált folyamatok a KKV-knál (Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása) 20 A program támogatja az informatikai felsőoktatásban tanuló és ott sikeresen végzettek számának növelését az informatikai és kapcsolódó szakok iránti érdeklődés/igény felkeltésén (nyílt napok, versenyek, road showk) keresztül, másrészt az IKT iparágban tevékenykedő cégek és az oktatási intézmények együtműködését motivációs és kommunikációs kampányok, rendezvények, workshopok és vállalati tanácsadás révén.az IKT iparág (különösen a szoftverfejlesztés és IT szolgáltatás részszektorok) legyen nemzetközi versenyképességének növekedése révén az egyik húzóerő a gazdaságban. Ennek érdekében kiemelt cél a nemzetközileg versenyképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése. Ennek érdekében a program segítséget kíván nyújtani a cégeknek többek között szoftverlokalizáció, célpiacspecifikus marketing tevékenységek, hirdetések, nemzetközi pályázatokon, vásárokon való részvétel támogatásán keresztül. Alapvető cél a kínálat minőségének és sokszínűségének előmozdítása üzleti folyamatokat támogató megoldások bevezetésén és fejlesztésén, illetve az azokra alapuló szolgáltatások minőségének javításán keresztül, továbbá lényeges elem az elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése felhőalapú szolgáltatások elterjesztése és használatának ösztönzése révén.a komplexebb, magasabb informatizáltsági szintet lehetővé tevő, üzleti folyamatokat támogató alkalmazásoknál (pl. integrált vállalatirányítási rendszer, ERP) jelentős az elmaradás, ezen állami beavatkozással javítani szükséges. További lényeges elem a hazai vállalkozások üzleti hatékonyságának felhőalapú megoldásokon keresztül történő javítása, az ilyen szolgáltatások igénybevételének növelése, mert ebben még mindig jelentős a lemaradás az uniós átlaghoz képest. Az intézkedés célcsoportjába a hazai IKT vállalkozások tartoznak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (agrár kivételével minden ágazatban) tartoznak. állami vagy szakmai szervezetek, oktatási intézmények, illetve IKT vállalkozások hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (agrár kivételével minden ágazatban), hazai gazdasági érdekvédelmi szervezetek, kereskedelmi és iparkamarák

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Budapest, 2013. június 13. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23.

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok - II. fázis egyeztetési változat KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben