A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala"

Átírás

1 2010. A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala a 2014 a közötti időszakban időszakban STRATÉGIAI KERETTANULMÁNY Királyegyházi Fiatalok Egyesülete

2 TARTALOMJEGYZÉK I, Bevezetés:... 5 II, A Szinergia Egyesület bemutatása... 6 III, A Szinergia Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának elhelyezkedése és szerepe az országos és ágazati stratégiák között:... 6 III/1, Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK)... 6 III/2, Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)... 7 III/3, Országos Területrendezési Terv (OTrT)... 7 III/4, Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és operatív programjai (ÚMFT)... 8 III/5, DDOP DÉL DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM... 9 III/6, Nemzeti Agrár környezetvédelmi Program (NAKP) ( )... 9 III/7, Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST): III/8, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP ) ÚMVP I. tengely: ÚMVP II. tengely: ÚMVP III. tengely: ÚMVP IV. tengely: IV, A Szinergia Leader Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának időközi felülvizsgálata: IV/1, A A HVS eddigi eredményeinek értékelése IV/2, A stratégia megvalósításának jelenlegi állása A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu és településfejlesztési megoldási javaslat: IV/5, Összefoglalás: V, A szükséges következtetések levonása, a fejlesztési irányok esetleges korrekciójának megtétele V/1, Korrekciós javaslatok: A turisztikai szolgáltatások fejlesztése Örökségmegőrzés

3 3. Mikro vállakozások támogatása Közösségi szolgáltatások Emberi Erőforrás Fejlesztés VI, A Térségi Jövőkép felvázolása VII, A fejleszteni kívánt célterületek meghatározása VIII, A fejlesztés eszközrendszerének kidolgozása IX. Felkészülés az új tervezési időszakra X. A hosszú távú stratégiai koncepció magasabb szintű koncepciókhoz való kapcsolódása

4 A tanulmányhoz segítséget nyújtottak: Bogdánné Rudics Judit, a Pécs-Baranyai Iparkamara Szigetvári kirendeltség-vezetője Fábián Szilárd, a Szigetvári Turisztikai Klaszter tagja, az FM Bt ügyvezetője Gergőné Magda Margit, Szigetvár Város adócsoportjának csoportvezetője Horváth László, Tiszteletbeli Török Konzul, a Melio-Start Kft ügyvezetője Kerner-Hegyi Judit, a Szentlőrinci Önkormányzat pályázatírója Király Lajos, Szigetvári Vár Kft, ügyvezető Kis János, a Szinergia Egyesület alelnöke, Kétújfalu Község polgármestere Kovács Győző, a Szinergia Egyesület alelnöke, Boda Község polgármestere Kovács László, a Királyegyházi Fiatalok Egyesületének elnöke Kriszt Mónika, a Sziget-Víz Kft marketing menedzsere Lovas Kata, a Kaptár Egyesület tagja Nagy Gábor, a Szinergia Egyesület elnökségének tagja, Zók Község polgármestere Neiczerné Jaksa Szilvia, a Szinergia Egyesület elnöke, Boldogasszonyfa Község polgármestere Németh Norbert, a Szentlőrinci Többcélú Kistérségi Társulás pályázatírója Nyersné Gödöny Zsuzsa, a Szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója Paizs József, országgyűlési képviselő, Szigetvár Város polgármestere Posta Bálint, Bicsérd Község településmenedzsere Rajczi Román, a Szinergia Egyesület munkaszervezet-vezetője Végvári Réka, Tédéem Pécs Nonprofit Kft munkatársa Vér József, Bicsérd Község polgármestere Völgyi Tamás, a Szinergia Egyesület titkára Zentai Gábor, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület elnöke 4

5 I, BEVEZETÉS: Tisztelt Olvasó! Kevesebb ambíciója egy fejlesztési stratégiának sem lehet, minthogy változatos eszközökkel segítse a hatókörében élők boldogulását, előbbre jutását, végső soron pedig, otthonossá, szerethetővé tegye mindenki számára azt a közeget, amelyben él. A Szentlőrinci és a Szigetvári kistérségekben élők jelenét ma még az örökölt hátrányok és adottságok határozzák meg, s ezek látszólag kényszerpályán tartják a térséget, de a fejlesztésre szánt központi forrásokat jól felhasználva új irányt vehet a vidék élete. Ahhoz, hogy a fejlődés ne csak beruházásokat és infrastrukturális bővülést jelentsen, hanem mély, maradandó, pozitív változások induljanak meg a helyi társadalomban, hosszú távú átgondolt célrendszerre, elérhető erőforrásokra és eszközökre van szükség. Mindezt nagyon jól tudták azok a szakemberek, akik 2007-ben és 2008-ban összeállították Helyi Közösségünk Vidékfejlesztési Stratégiáját, amely az akkori helyzetben minden szakmai kívánalomnak megfelelt, sőt megfelel ma is, mégis indokolt az elmúlt két év történéseinek fényében értékelni, hiszen mai világunkban két év nagy idő. A Szinergia Egyesület és az elődjét képező Helyi Közösség két éve nagy lendülettel látott munkához. A megalkotott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia mára pedig elkezdett működni, a gép forog tehát, de az alkotó mégsem pihen. A legszebb stratégia is holt betű marad csupán, ha nem fordítják le tettekre. Ezekről a tettekről szeretnénk most számot adni. Kovács Gábor Királyegyházi Fiatalok Egyesülete 5

6 II, A SZINERGIA EGYESÜLET BEMUTATÁSA A Szinergia Egyesület a Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek 66 településének 154 helyi szereplőjéből alakult. A szervezetet 13 fős elnökség irányítja, az Egyesület 7 tagú munkaszervezete egy nyertes pályázat révén 2009 végén bővült 9 tagúra, tehát komoly humán erőforrás dolgozik azon, hogy a Helyi akciócsoport területén élők kihasználva a bennük rejlő lehetőségeket az ország, felemelkedő térségei közé csatlakozhassanak. A Nyugat-Mecsek, a Dél-Zselic, és az Ormánság találkozásában elhelyezkedő települések, Szigetvár, valamint Szentlőrinc városai köré csoportosuló két kistérséget alkotják. Térségünk egy országosan is meghatározó mezőgazdasági tevékenységet folytató, a háztáji gazdálkodásban is példaértékű vidék, ahol az agrárium minden formája és szintje megtalálható a helyi termékeket előállító őstermelőktől a szervezett mezőgazdasági nagyvállalkozásokig, sőt az ágazati oktatási intézményekig. A helyi lehetőségek kihasználásában nyújt segítséget a Szinergia Egyesület. Legfőbb célja egy élhető vidéki környezet kialakításának elősegítése, a térségi foglalkoztatási helyzet javítása és a foglalkoztatásban érintett helyi szereplők egymásra találásának elősegítése. A Szinergia Egyesület által kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása egyszerre szolgálja a jövedelemtermelési lehetőségek fejlesztését és támogatását, a települési vonzerő és népességmegtartó képesség megőrzését. III, A SZINERGIA EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ELHELYEZKEDÉSE ÉS SZEREPE AZ ORSZÁGOS ÉS ÁGAZATI STRATÉGIÁK KÖZÖTT: III/1, ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ (OFK) Átfogó tervdokumentumként meghatározza a fejlesztéspolitika irányelveit, az ország közép- és hosszú távú fejlesztéspolitikai céljait, és egységbe rendezi a szakmapolitikai 6

7 célokat. A koncepció nyolc plusz egy stratégiai célja közt fogalmazza meg a térségi versenyképesség fejlesztését, a területi felzárkózást, a fenntartható térségfejlődést és örökségvédelmet, a népesség egészségi állapotának javulását, a természeti erőforrások és környezeti értékek fennmaradását és fenntartható hasznosulását. 1 III/2, ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OTK) A koncepció hosszú távú célokat (fő demográfiai, környezeti és településrendszerbeli változások, hosszú megvalósítási idejű infrastrukturális hálózat céljai) és középtávú feladatokat (fejlesztési programok, pénzügyi eszközrendszer, a források ágazati és területi allokációjának keretei) határoz meg ig a koncepció környezet- és természetvédelmi feladatai a területfejlesztési politika átfogó céljai közt a fenntartható térségfejlődést és örökségvédelmet, míg 2013-ig középtávú országos területi célok közt a megújuló energiaforrások részarányának növelését és a rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztését említi. 2 III/3, ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (OTRT) A évi XXVI. törvény (módosítva 2008) az Országos Területrendezési Tervről célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az ország településein, az egyes térségekben a 1 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról (Forrás: 2 Az Országgyűlés 97/2005.(XII.25.) OGY határozata az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (Forrás: 7

8 terület-felhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani. 3 III/4, AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS OPERATÍV PROGRAMJAI (ÚMFT) Az ÚMFT legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében az ÚMFT kiemelt területeken indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv tizenöt operatív programjai ágazati és regionális szinten fogalmazzák meg, hogy mire és milyen arányban használja fel Magyarország a rendelkezésre álló forrást. A jóváhagyott operatív programokat a magyar kormány decemberében nyújtotta be az Európai Bizottságnak, amely 2007-ben az Európai Unió 27 tagállamából negyedikként hagyta jóvá hazánk valamennyi operatív programját. 4 Az ÚMFT az EU-s források eredményes és hatékony felhasználását megalapozó stratégiai keretet tartalmazza, feladatát 15 operatív program hajtja végre. Ágazati operatív programok: Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KÖZOP) Társadalmi megújulás OP (TAMOP) Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) Környezet és energia OP (KEOP) Államreform OP (ÁROP) Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) Végrehajtás OP (VOP) évi XXVI. törvény (módosítva 2008) az Országos Területrendezési Tervről (Forrás: 4 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete Foglalkoztatás és növekedés (Forrás: 8

9 Regionális operatív programok: Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Dél-alföldi OP (DAOP) Észak-alföldi OP (EAOP) Közép-magyarországi OP (KMOP) Észak-magyarországi OP (EMOP) Közép-dunántúli OP (KDOP) Dél-dunántúli OP (DDOP) III/5, DDOP DÉL DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A Dél-dunántúli operatív program hosszú távú átfogó célja (2020-ig) a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez. A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú távon el kell érni, hogy a Dél-dunántúli régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szakadék szűküljön. A közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően jelen program stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán tartása, annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. 5 A stratégiai cél elérése érdekében három specifikus cél került meghatározásra: A természeti- és épített-környezet megóvása a régióban Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság A régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása III/6, NEMZETI AGRÁR KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (NAKP) ( ) A program jellegzetesen ágazatközi, agrár- és vidékfejlesztési, környezet- és természetvédelmi célokat valósít meg. Két fő területre összpontosít: a természeti erőforrások védelmére (talaj, felszíni és felszín alatti vízkészletek, genetikai erőforrások, 5 Dél dunántúli operatív program CCI szám: 2007HU161PO011 (Forrás: 9

10 erdő és táj), továbbá a fogyasztásra, illetve felhasználásra kerülő termékek minőségbiztosítására, szennyező anyagoktól való mentességére, az élelmiszerbiztonság fokozására. A program a különböző környezetkímélő mezőgazdasági termelési módok és a környezet, a természet védelmét szolgáló gazdálkodás elterjedését kívánja elősegíteni. 6 III/7, ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV (ÚMVST): A Stratégián alapul az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, megvalósításával Magyarország az európai mezőgazdasági modell működését kívánja követni, melynek keretei hazánkban már létrejöttek: erősödik a mezőgazdaság multifunkcionális jellege, megindult a vidéki térségek összehangolt, a forrásokat és a fejlesztési elképzeléseket integráló fejlesztése, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fenntarthatósági szempontok, az élhető környezet megteremtése, s egyfajta szolgáltatássá válik a szélesebb társadalom számára a környezeti szempontokat érvényesítő agrárgazdálkodás. Az ÚMVST alapján a hazai agrár-vidékfejlesztés legfontosabb feladata a vidéki térségek lakosság alacsony gazdasági aktivitásából, az alacsony foglalkoztatottságból és ezáltal alacsony jövedelmi szintből fakadó társadalmi feszültség kezelése. Ez a kedvező mezőgazdasági adottságok és a vidék elmaradottsága között feszülő ellentmondás feloldását is jelenti. A vidéki térségek gazdaságának megerősítésére a Stratégia három szálon kínál megoldást. Egyrészt a jó mezőgazdasági adottságokra alapozó, versenyképes, a térség kistermelőinek szolgáltatásokat nyújtó, azokat integrációval segítő, a helyi társadalom formálásában, aktivizálásában aktív szerepet vállaló mezőgazdasági üzemek támogatása által. Másrészt a megerősödő családi gazdálkodók, fiatal gazdák, kisebb gazdaságok támogatása révén, amelyeknek egy része a vidékfejlesztési források felhasználásának segítségével képes a termelés és a jövedelmezőség növelésére, a méretgazdaságosság révén 6 "A Kormány 2253/1999. (X.7.) határozata a Nemzeti Agrár környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről" (Forrás: 10

11 költségoldalon versenyelőny elérésére. Másik részük számára a nagy hozzáadott értékkel rendelkező a piaci réseket kitöltő termékszerkezet előállítása, illetve a gazdaság diverzifikációja jelentheti hosszú távon a termelés fenntartását, a megélhetést. Harmadrészt a vidéki mikro vállalkozások erősítésével, ahol lehet térségi alapon, integrált módon, a térség sajátosságaira, kitörési pontjaira alapozva. Ezen három fejlesztési irány mentén elérhető, hogy a vidéki településeken növekedjen a munkahelyeket teremtő foglalkoztatók száma, akik a térség adottságait kiaknázva képesek a helyi gazdaságot katalizálni, a vállalkozások összefogását előmozdítani. A fokozódó gazdasági aktivitás csak a jelenlegi, alacsony környezetterhelés megőrzése esetén kínál fenntartható fejlődési lehetőséget a vidéki térségek, a települések számára. Ezért a megvalósuló fejlesztések mindenkor a térség környezeti, természeti értékeinek megóvásával kell, hogy párosuljanak. Mindazonáltal a sikeres vidéki gazdaság csak szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres és élhető települések megteremtésének. Mindehhez szükség van még egy innováció-orientált ám a hagyományokat tiszteletben tartó, azokra alapozó modernizációra az alábbi területeken: - szolgáltatások elérésének javítása az új info-kommunikációs technológiák felhasználásával; - falumegújítás örökségvédelem; - kapacitásfejlesztés, innovatív vidékfejlesztési hálózatok kialakítása. A vidéki térségek infrastrukturális közlekedési, belterületi fejlesztési igényei, valamint a vidéki egészségügyi, oktatási alapszolgáltatások finanszírozása az agrárvidékfejlesztés keretein és lehetőségein is túlmutat, így ezen fejlesztések és igények megvalósítása illetve kielégítése csak több tárcát és fejlesztési programot átfogó vidékpolitika révén lehetséges. A fenti leginkább fejlesztésorientált célkitűzések mellett a Stratégia a helyi közösségek megerősödését, a helyi partnerség kiépülését, a szubszidiaritás elvével összhangban a helyi demokrácia megerősítését is célul tűzi ki a LEADER elveket követő partnerségek támogatása révén. 7 7 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv ( ) (Forrás: magyarorszagvidekfejlesztesi program/uj magyarorszag videkfejlesztesi strategiai terv.pdf) 11

12 III/8, ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (ÚMVP ) Az ÚMVP keretében között hazánk mintegy milliárd forint támogatás felhasználására jogosult, amely teljes egészében a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére fordítható. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) az Európai Tanácsnak az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatásokról szóló rendelete alapján elkészített, a közötti időszakra vonatkozó hazai vidékfejlesztési program stratégiai kereteit tartalmazza. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) ezen stratégiai terv továbbrészletezett változata, amely intézkedés-szinten tartalmazza az említett fejlesztési időszak mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre vonatkozó prioritásait. 8 Ezen prioritások az alábbi felsorolás szerint foglalhatók össze: A mezőgazdasági, az erdészeti és az élelmiszer-feldolgozási szektorok versenyképességének javítása, a termelési szerkezetváltás elősegítése; A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség és a piacorientált szemlélet terjesztésére; A fenntartható gazdálkodás garanciáinak erősítése; A vidéki foglalkoztatási gondok enyhítése, a jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, az életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás könnyítése; Helyi közösségek fejlesztése. A felsorolt prioritások végrehajtása érdekében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) az alábbi négy támogatási tengelyt fogalmazza meg: 8 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (Forrás: 12

13 ÚMVP I. TENGELY: A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban: úmvp Innovatív technológiák megismertetéséhez nyújtandó támogatás úmvp Megújuló energiaforrások támogatása úmvp Az ÚMVP I. és II. tengely intézkedéseihez kapcsolódó képzések támogatása úmvp Az ÚMVP III. tengely intézkedéseihez kapcsolódó képzések támogatása úmvp Az ÚMVP III. tengely intézkedéseihez kapcsolódó bemutató támogatása úmvp 112. Fiatal gazdálkodók induló támogatása úmvp 113. Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás úmvp 114. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele úmvp 115. Üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási szaktanácsadás úmvp Kertészet korszerűsítése úmvp Állattartó telepek korszerűsítése úmvp Önálló, építéssel nem járó gépek és technológiai berendezések beszerzése úmvp Gazdanet program úmvp Ültetvénytelepítés, ültetvények korszerűsítése úmvp Kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése úmvp 122. Erdők gazdasági értékének növeléséhez nyújtandó támogatás úmvp Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás úmvp Erdészeti termékek értéknövelésének támogatása úmvp Mezőgazdasági termékek értéknövelésének támogatása úmvp 124. Együttműködés új termékek, technológiák és eljárások fejlesztésére úmvp 125. Mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével összefüggő infrastruktúra úmvp Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás fejlesztésének támogatása úmvp Erdészeti infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtandó támogatás úmvp Mezőgazdasági bekötő és feltáró utak fejlesztésének támogatása úmvp Mezőgazdasági telepek energia és vízellátásának fejlesztése úmvp Birtokrendezés úmvp Megújuló energiaforrások felhasználásához nyújtandó támogatás úmvp 132. Élelmiszer minőségi rendszert irányító mezőgazdasági termelők támogatása úmvp 133. Termelői csoportok élelmiszer minőségi rendszerének bevezetése úmvp 141. Félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakítása úmvp 142. Termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása 13

14 ÚMVP II. TENGELY: A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembevételével: úmvp Évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítésének támogatása úmvp Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítésének támogatása úmvp 212. Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás támogatása úmvp 213. Natura 2000 és 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések úmvp 214. Agrár környezetvédelmi kifizetések úmvp 215. Állatjóléti kifizetések úmvp 216. Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása úmvp 221. Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása úmvp 222. Agrár erdészeti rendszer első létrehozása mezőgazdasági területen úmvp 223. Nem mezőgazdasági területek első erdősítésének támogatása úmvp 224. Natura 2000 kifizetések úmvp 225. Erdő környezetvédelmi kifizetések úmvp 226. Erdészeti potenciál helyreállítása, megelőző intézkedések bevezetése úmvp 227. Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása ÚMVP III. TENGELY: A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása: úmvp 311. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás úmvp 312. Mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtandó támogatás úmvp 313. Turisztikai tevékenységek ösztönzésének támogatása úmvp 321. Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása úmvp 323. Vidéki örökség megőrzéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás úmvp /2005/EK rendelet szerinti készségek elsajátítása, ösztönzése A III. tengely vastag betűs intézkedéseiből készült támogatási rendeletek jelentek meg 2009 januárjában és decemberében. E tanulmány az ezekre a jogcímekre beérkezett pályázatok megoszlását is vizsgálja. 14

15 ÚMVP IV. TENGELY: Helyi közösségek fejlesztése: úmvp 411. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása úmvp 421. Hazai és nemzetközi kooperációk úmvp 431. Folyó kiadások, készségek elsajátítása, animáció IV, A SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK IDŐKÖZI FELÜLVIZSGÁLATA: Már a HVS megalkotása közben, a HVS-en dolgozó szakemberek és aktív helyi szereplők tisztában voltak azzal, hogy művük nem az örökkévalóságnak készül, mert bár a stratégia hét évre szól, de egy új rendszer esetében elkerülhetetlen a folyamatos alakítás, finomhangolás. A 2008-ban váratlanul, de nem előzmények nélkül beköszöntő pénzügyi világválság, majd az ezt követő világméretű gazdasági recesszió azonban gyökeresen alakította át a fejlesztési környezetet. Minderre természetesen a tervezéskor nem lehetett felkészülni, szerencse a szerencsétlenségben, hogy a stratégia fő célkitűzéseit, a válság sem módosítja, hiszen az akciócsoport területét alkotó Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek gazdasági szereplői, mivel hátrányos helyzetű, leszakadó kistérségekben 9 működnek, már korábban szembesültek ezekkel a problémákkal. Ugyanakkor elmondható az is, hogy a hitelek költségeinek és kockázatainak növekedése és a fizetőképes kereslet visszaesése miatt így is potenciális pályázókat vesztettünk, amit jól illusztrál az a tény is, hogy a mikro-vállalkozás fejlesztésében a II. kör után is maradványforrás (mintegy 26 millió Ft, amennyiben az összes beérkezett pályázat nyer) található, míg a másik három jogcímen egészséges túligénylés van. Az alábbiakban a rendelkezésünkre álló információk alapján, az ÚMVP III. tengelyének I. pályázati és részben a II. fordulójára beadott pályázatok megoszlásának elemzésével vonunk le következtetéseket, a HVS megvalósításának jelenlegi állásáról. 9 A szigetvári kistérség a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet besorolása szerint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik, míg a Szentlőrinci kistérség települései nagyrészt a 240/2006. (XI.30) Korm. rendeletben meghatározott, az országos átlagot legalább 1,75 szeresen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések. 15

16 IV/1, A A HVS EDDIGI EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában a következő összefoglalás található a Stratégia alapvető célkitűzéseiről: Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása A SZINERGIA LEADER Közösség stratégiájában kiemelten célként szerepel az élhető vidék megteremtése, ebből eredően, minden prioritás és intézkedés ezen célt szolgálja, különféle konkrét beavatkozási lehetőségekkel, a vidéken élők minden célcsoportjára vonatkozóan. A közösség területén a munkanélküliség átfogó, hatékony és oki kezelése, a foglalkoztatottság bővítése legfontosabb megoldandó feladat, amelyet a vállalkozások fejlesztése, a turizmus fejlesztése, és speciális humánerőforrás-fejlesztési intézkedések mentén kerül megvalósításra. A beruházási jellegű elemek mellett a kapcsolódó képzési, szaktanácsadási, együttműködési elemekre is nagy hangsúlyt helyezünk, mivel önmagában egy beruházás önállóan nem minden esetben képezhet tartós fejlődést, sikert. A beruházási elemek összeállítása a meglévő, kedvező adottságokra épülten történt. A helyben élők életminőségét, a közösség településeinek élhetőségét, népességmegtartó erejét a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és az örökségvédelmi intézkedések sorával kívánjuk javítani. Az egyes prioritások egymáshoz szervesen kapcsolódnak, egymás megvalósulását feltételezik. A prioritásokban szereplő intézkedések és HPME-k akkor hoznak érdemi áttörést, amennyiben azok döntő többsége rendben megvalósul. A gazdaságfejlesztési és turizmusfejlesztési prioritásokban elsőként a szervezeti keretek kiépítését (menedzsment szervezet, ernyő-szervezet, klaszter), a képzéseket, a szaktanácsadási részt kívánjuk megvalósítani. Ezt követően ennek megállapításaira, iránymutatásaira, eredményeire építve az egyes konkrét fejlesztési célú intézkedések kiépítése következik sorban. 16

17 A közösségi szolgáltatások, a humánerőforrás fejlesztés és az örökségvédelem prioritásai sok tekintetben érdemi összefüggést mutatnak a megvalósulás tekintetében. Itt is bizonyos infrastrukturális beruházások előzik meg és alapozzák meg a későbbi soft elemek megvalósíthatóságát. 10 A HVS megvalósításának e célokhoz való hozzájárulását érdemben még nem tudjuk vizsgálni, hiszen a beadott pályázatokban leírt projekteket most kezdik el megvalósítani. Befejezett, működő fejlesztés még nincs. Értékelhető azonban a pályázati aktivitás, a rendelkezésre álló források lekötésének aránya és megoszlása. A kapott adatok alapján megállapítható, hogy a HVS-ben kitűzött célok mennyire reálisak, illetve milyen átcsoportosításokra van szükség, illetve nyílik lehetőség. A Szinergia Egyesület, miközben a HVS megvalósításán munkálkodik, egyéb, a HVSben nem nevesített források bevonásával is segíti a HVS céljainak megvalósítását. Az Egyesület térségi foglalkoztatási paktum megvalósítására adott be pályázatot a foglalkoztatási helyzet javításában érdekelt Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek szereplőivel konzorciumban: TÁMOP /1 Szinergiában a térségi munkaerőpiac fejlesztéséért A Szinergia Egyesület elsődleges feladata a térségi foglalkoztatási helyzet javítása, a foglalkoztatottsággal érintett helyi szereplők közötti kapcsolat kialakítása és elmélyítése, ezért a foglalkoztatási paktum életre hívása is az Egyesület alaptevékenységéhez kötött. A vidékfejlesztési és foglalkoztatási stratégia alapvető célja a munkáltatói és munkavállalói rétegek egymásra találása, az érdekazonosságok és együttműködési lehetőségek feltérképezése a térségi foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség csökkentése érdekében. Szervezetünk alakulása óta az élhető vidéki környezet kialakításáért és a települési életszínvonal növeléséért dolgozik. E feladat első lépése a térségi helyzetelemzés kidolgozása, majd a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítése volt. A szervezet tervezést 10 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Szinergia LK Szinergia az Élhető Vidékért (Forrás: 17

18 koordináló csoportja mindkét dokumentum kidolgozása során jelentős hangsúlyt fektetett a térségi foglalkoztatási helyzet feltérképezésére, valamint a munkanélküliség csökkentésére. Az Egyesület feladatköre az alakulás óta nem változott, de a szervezeten belüli feladatmegosztás kiforrottabbá vált, valamint az átfogó és a stratégiai, operatív célok beazonosítása megtörtént. Ezek után világosan látszik, hogy a szervezet céljainak megvalósításához foglalkoztatási paktum kialakítása a következő stratégiai fontosságú lépés. A 15 helyi szereplő együttműködésén alapuló foglalkoztatási paktum kialakítása és működtetése során 1 db stratégia és 2 db éves akcióterv kidolgozása várható, melynek következtében 8 db projektterv születik, ami várhatóan 22 térségi munkahely megtartásához, vagy létrehozásához járul hozzá. 11 IPA Crossborder E-R-D Strategy Joint Economic and Regional Development Strategy Along the Border (Határon Átnyúló Közös Gazdasági és Fejlesztési Stratégia) A Szinergia Egyesület felismerte, hogy a foglalkoztatási helyzet javítása, csak akcióterületének nagyobb gazdasági összefüggés-rendszerbe való helyezésével képzelhető el. Új gazdasági kapcsolatok kiépítésre Horvátország Európai Uniós csatlakozásával nyílik lehetőség, ennek érdekében az Egyesület pályázatot nyújtott be közös határ-menti horvátmagyar fejlesztési stratégia elkészítésére. A pályázat hosszas várakozás után pozitív elbírálásban részesült. Az eredmény kihirdetésekor, 2010 január közepén, el kellett volna kezdődnie a projektnek, de némi átütemezés után, 2010 februárjában elindulhat a munka. A projekt célja, hogy átadja a horvát partnerek számára a LEADER-szerű tervezési és vidékfejlesztési módszereket, majd ezek segítségével közös, határon átnyúló együttműködéséket és fejlesztéseket alapozzon meg. A Szinergia Egyesület ezzel nemzetközi gazdasági szereplővé vált, olyan estközöket és feladatokat vont magához, amelyekkel igazán hatékonyan segítheti a térség gazdaságát. 11 TÁMOP /1 Szinergiában a térségi munkaerőpiac fejlesztéséért (Forrás: A Szinergia Egyesület munkaszervezete) 18

19 IV/2, A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK JELENLEGI ÁLLÁSA A Szinergia Egyesület a HVS megvalósításának épp a derekán van, a III. tengely forrásainak nagy részét az első körben már lekötötték, a második értékelés alatt áll, és már néhány LEADER ablak is megnyitásra került, eredmény azonban még ezekről sincs. Befejezett fejlesztés természetesen még nincs, de a beérkezett igények alapján megtehető a szükség korrekció, ott ahol szükség van rá. Nézzük tehát a HVS-ben nevesített 20 legfontosabb javaslatot! A 10 LEGFONTOSABB GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MEGOLDÁSI JAVASLAT 1. Megoldási javaslat: A valós igényeken alapuló magán szállás- és vendéglátó kapacitások mennyiségi és minőségi, valamint infrastrukturális fejlesztése. Megoldási javaslat várható eredménye: A már működő magán szálláshelyek és falusi vendéglátóhelyek jobb körülmények közt működnek, kiszolgáló, szolgáltató helyek, új szálláshelyek létesülnek (30 db). A települések a turisztikai vérkeringés részeivé válnak, egymás szolgáltatásait erősítő kínálati csomag jön létre. Rendszerbe szervezve jelentős gazdasági tényezővé válnak. Szektor: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Az eddig elért eredmények: Az ÚMVP III. tengelyének I. és II. pályázati fordulójában beérkezett pályázatok alapján a következő kép rajzolódik ki: Turisztika I. kör 12 Szentlőrinci kistérség Szigetvári kistérség Turisztikai pályázatok száma 16 db. 14 db. Szálláshelyfejlesztést tartalmazó pályázatok száma 10 db. 7 db. Tervezett új férőhelyek száma Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely, turisztikai szolgáltatások fejlesztésére I. körben a Szinergia Egyesület területéről beérkezett igények (Forrás: Szinergia Egyesület) 19

20 A második körről még nem áll rendelkezésünkre tartalmi információ, mivel a beérkezett pályázatok a tanulmány készítésének idején még csak a hiánypótlásnál tartanak, annyi azonban tudható, hogy a jogcímre összesen 17 pályázat érkezett, 12 a Szigetvári kistérség, 5 pedig a Szentlőrinci kistérség területéről, csaknem 227 millió Ft forrásigénnyel, amely 66 millió Ft túligénylést jelent. A pályázatok több mint fele, legalábbis az első fordulóban szálláshely-fejlesztést (is) tartalmaz, valószínűsíthetően hasonló megoszlást mutat majd a második kör is. A létrejövő férőhelyek a falusi magánszálláshelyek kapacitását gyarapítják, zömében egyéni vállalkozók üzemeltetésében. A pályázók között megjelennek társas vállalkozások (6 db. I. kör), illetve nonprofit szervezetek, jellemzően horgászegyesületek (5 db. I. kör) is. Az ÚMVP III. tengely Turisztikai szolgáltatások fejlesztése jogcímére 1. körben beérkezett pályázatok megvalósulási helye és forrásigénye 13 Szentlőrinci kistérség Turisztika 1. Bicsérd Boda Boda Bükkösd Gorica Bükkösd Bükkösd Bükkösd Bükkösd Bükkösd Cserdi Helesfa Hetvehely Kán Hetvehely Okorvölgy Pécsbagota Szentkatalin összesen: Szigetvári kistérség Turisztika 1. Almamellék Bánfa Boldogasszonyfa Gyűrűfű Gyűrűfű Hobol Kétújfalu Mozsgó Somogyapáti Szentegát Szentlászló Szentlászló Várad Vásárosbéc összesen: Forrás: Szinergia Egyesület 20

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállításának vagy piacra juttatásának támogatása

1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállításának vagy piacra juttatásának támogatása LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. oldal 1 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi

Részletesebben

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens

Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Településmérnök MSC VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék Építőmérnöki Tanszék Operatív Programok Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24.

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat Döntés a projektötletekről Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat I. szakasz Tervezői csoport megválasztása Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, eredmények áttekintése,

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben