Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag 2014-20"

Átírás

1 Pannonhalmi Térségfejlesztési csomag

2 Tartalom Tartalom...2.Pannonhalma Város és térségének fejlesztési céljai a as időszakra...3 Az átfogó cél elérése érdekében meghatározott 7 évre szóló ágazati célok Nevesíteni javasolt ek a kistérségi fejlesztési részprogram vonatkozásában Környezeti értékek védelme Pannonhalmán és térségében Közszolgáltatások javítása Pannonhalmán és térségében Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Pannonhalmán és térségében Nevesíteni javasolt ek a megyei gazdaságfejlesztési részprogram vonatkozásában Gazdasági potenciál növelése Pannonhalmán és térségében Ágazati OP-khoz kapcsolódó javaslatok Geotermikus energiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus energián alapuló fűtési rendszerének kiépítése Összefoglaló táblázat a tervezett fejlesztésekről...5

3 . Pannonhalma Város és térségének fejlesztési céljai a as időszakra A városfejlesztés átfogó célja: Pannonhalma város és térsége a helyi lakosságra, valamint a Győrből kitelepülni szándékozó, magasan kvalifikált rétegekre támaszkodva növelni tudja lakosságszámát. A betelepedést elősegítő településszerkezetnek, (figyelemmel a természeti értékek védelmére), és a város által nyújtott kedvező gazdasági környezetnek (különös tekintettel a pénzügyi és szolgáltató szektorra, az apátsággal, illetve a környező településekkel összefogásban fellendített kulturális és ökoturizmusra) köszönhetően a város azokkal az anyagi erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik azoknak a hiányzó funkcióknak a finanszírozását, melyek okán teljes jogú kistérségi központként, és Győr előváraként funkcionálhat. A város az itt élő lakosság, és a városba látogató turisták számára vonzó, a világörökséghez méltó településképet, és magas szintű köz- és kulturális szolgáltatásokat nyújt. Az átfogó cél elérése érdekében meghatározott 7 évre szóló ágazati célok A lakosságszám kontrollált növelése, különös tekintettel a magasan kvalifikált csoportokra. Egy-egy település gazdasági potenciálját döntően befolyásoló tényezők a felhalmozott i vagyon, az elhelyezkedésből adódó turisztikai és ipari potenciál, valamint a lakosság jövedelemtermelő képessége. Az első esetében mára sajnos az ok jelentős része a szűkös működési források miatt felélte vagyonát, amely megállapítás Pannonhalmára is igaz. A turisztikai potenciál az apátságnak, valamint a kimagasló természeti környezetnek hála jelentős, azonban ennek hasznosításában még jelentős tartalékok találhatóak. Az ipartelepítési lehetőségek a világörökségi környezet, illetve Győr közelsége miatt elhanyagolható. A város jó megközelíthetősége, a minőségi lakókörnyezet, a támogató, valamint a befogadó lakosság potenciális lehetőséget jelent arra, hogy Győr magasan kvalifikált, gazdaságilag potens lakossága ideális lakóhelynek vélje a várost, ahol a nyugalmas, és biztonságos környezetet tökéletesen kiegészítik a magas szintű közszolgáltatások, és kulturális programok sokszínűsége. A cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: Aktív városmarketing a célcsoport elérése érdekében A város részéről a használaton kívüli ingatlanokról adatbázis készítése Közvetítés a potenciális eladók és vevők között Önkormányzati tulajdonú telkek kialakítása Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése ( összekötő utak állapotának javítása, Győri agglomerációs közösségi közlekedési szövetség létrehozása, csatlakozás Győr MJV által megvalósítani tervezett elővárosi vasúti rendszerhez) A társadalmi kohézió erősítése közösségi programokkal, az új lakosok identitástudatának kialakítása A város gazdasági potenciáljának növelése A lakosságszámhoz kapcsolódóan kiemelésre került, hogy minden fejlődni kívánó város esetében szükséges a gazdasági potenciál megerősítése, fejlesztése. Ez pannonhalma esetében a következő fő célok mentén képzelhető el:

4 A magas gazdasági potenciállal rendelkező lakosság számára ideális vállalkozói környezet biztosítása a kedvező helyi adó rendszeren, az ügyfélbarát i ügyintézésen, és a megfelelő irodai kapacitások kialakításán keresztül. Az apátsággal és a környező okkal együttműködésben a vallási, öko és aktívturizmus fejlesztése, hogy a város ne csupán egy egynapos apátsági program legyen. Ennek érdekében szükséges a városban a magas presztízsű, egyedi szolgáltatási palettával rendelkező szálláshely, a minőségi kereskedelmi és vendéglátó hely kapacitások bővítése, a térségi túra és kerékpáros útvonalak összekötése, és az szereplők (ok, vállalkozások, tájvédelmi körzet) közötti együttműködés intézményesítése, és erőteljes marketing tevékenység folytatása. A mezőgazdaság termékek esetében a Sokoró brand további erősítése, a természeti környezetre jobban ügyelő tájgazdálkodási módok (farm rendszer, gyümölcstermesztés, biogazdálkodás) ösztönzése a nagytáblás, monokultúrás műveléssel szemben. A helyi magas minőségű termékek (bor, párlatok, lekvárok, mézek, gyógynövények stb) közös marketingjének a megszervezése. A cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: A váraljén megkezdett turisztikai negyed kialakításának folytatása, egyedi turisztikai szolgáltatások kialakításának a Vállalkozói inkubátorház kialakítása Szálláshely kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése Vendéglátóhelyek minőségi fejlesztése Az öko és aktív turizmushoz kapcsolódóan túraútvonalak kijelölése, meglévő útvonalak összekötése Turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása Városmarketing tevékenység A mezőgazdaságban dolgozók számára képzési, szemléletformálási programok szervezése, pályázati tanácsadás A természeti környezet védelme, minőségi településkép kialakítása A korábban bemutatott célok esetében abból indultunk ki, hogy a város kivételes épített, természeti, és kulturális értékekkel. Ezt azzal kell kiegészítenünk, hogy a városi közterületek állapotát fejleszteni szükséges, különös tekintettel a városközpontra, illetve a kialakítani tervezett váraljai turisztikai övezetre. Az új lakóterületek kialakításához új gyűjtő utak kiépítése, a meglévők fejlesztéséhez az úthálózat fokozatos korszerűsítése szükséges. Legalább ennyire fontos a városképet meghatározó épületek (apátsági major, városháza, az apátsághoz vezető sétaút mentén található lakóépületek) rendezett megjelenésének biztosítása, ezek felújítása, illetve felújításának ösztönzése. A város közműhiányosságainak (Tóthegy csatornázása) természet közeli rendszerek kiépítésével való pótlása, a megújuló energiák terjedésének ösztönzése, különös tekintettel a területen nagy hagyományokkal rendelkező biomasszára, valamint az új megoldásokra, mint napelemek, napkollektorok, szélerőművek. Ez utóbbi csoport esetében fokozott figyelemmel szükséges eljárni a tájkép, valamint az apátsági panoráma megőrzésére! A klíma változás következtében fellépő időjárási szélsőségek okozta károk megelőzés érdekében a domboldalak csapadékvíz elvezető rendszerének bővítése, valamint a talajmegkötő zöldfelületek bővítése szükséges. A cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek:

5 közterületek megújítása városi zöldterületek bővítése belterületi úthálózat minőségének javítása, új feltáró utak építése Lukács völgyben játszótér és kalandpark kialakítása a belvárosban műemlék, és helyi védettségű épületek felújításának ösztönzése, különös tekintettel a váraljára csatornahálózat teljessé tétele az apátsági domb oldalában a csapadékvíz elvezető rendszer bővítése megújuló energiák térnyerésének ösztönzése Térségi szerepkör megerősítése, térségi funkciók bővítése Jelenleg Pannonhalma funkcióhiányos település, azonban a lakosság részben kistérségi összefogás okán, részben Győr közelsége miatt hozzájut az alapvető szolgáltatásokhoz. A város céljait, és különösen a lakosságszám és a gazdasági potenciál növelését azonban elősegítené, ha a lakosság ezekhez a szolgáltatásokhoz, mint bölcsődei ellátás (családi napközi, gyermekmegőrző), stb helyben jutna hozzá. Az igazgatási, ellátási infrastruktúra fejlesztése mellett a térséget ellátó kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi-szociális ellátó rendszerek kiépítése, fejlesztése, a település nagyságához, a vonzáskörzethez tartozó munkavállalók képzettségi szintjéhez, szakmai összetételéhez igazodó kis- és közepes méretű, munkahelyteremtő vállalkozások megtelepítése a cél. Ezeket a helyi és a helyközi tömegközlekedés fejlesztésével a város és a térség lakosai számára elérhetővé kell tenni. A kitőzött célok (elvégzendő térségi feladatok), és a rendelkezésre álló források összhangjára minden körülmények között törekedni szükséges! Az egyes prioritásokon belül elkezdett programok, ek hatékonysága, eredményessége elsősorban a partnerek szoros együttműködésében rejlik. Bizonyítható és tapasztalható tény, hogy azok a fejlesztések, melyek széles körű partneri viszonyokon, rendszeres kommunikáción alapulnak, megsokszorozzák a fejlesztések hatását. Ennek érdekében szükséges a különböző területeken dolgozó gyakorlati szakemberek közötti párbeszéd elindítása, a /térségi kohézió erősítése érdekében meghatározott rendszerességgel összehívott Közéleti Fórum megszervezése, mely az egyes területeken többéves tapasztalattal rendelkező egyének fejlesztésekbe történő bevonása által elősegíti a közös gondolkodást, a közös ek elindítását, sikeres megvalósítását. A cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: Családi napközi(k) kialakítása Helyi termelő piac létrehozása, működtetése Intermodális közlekedési csomópont kialakítása Győri központtal regionális közlekedési szövetség szervezése Erőteljesebb településmarketing A város gazdasági, szakmai, politikai lobbyerejének megerősítése Cserediák programok elindítása

6 Kapcsolódás a környező települések idegenforgalmi kínálatához Testvérvárosi kapcsolatok további elmélyítése Határon átnyúló kapcsolatok kezdeményezése, elmélyítése Digitális írástudás bővítése a lakosság és a hivatal dolgozó körében E- közigazgatás bővítése 2. Nevesíteni javasolt ek a kistérségi fejlesztési részprogram vonatkozásában 2.. Környezeti értékek védelme Pannonhalmán és térségében A TOP-ban megfogalmazott (csomag) megnevezése Környezeti értékek védelme Pannonhalmán és térségében Kapcsolódás más (csomag)hez - másik (csomag) megnevezése Projektcsomag illeszkedése a megyei programban megfogalmazott célokhoz Projekt(csomag) célja Projekt(csomag) rövid tartalma, tevékenységei Geotermikus és napenergiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus és napenergián alapuló fűtési rendszerének kiépítése (KEHOP forrás terhére megvalósítandó ) 6.4.A) Környezeti adottságok hasznosítása 6.4.B) Táj, település, ember, értékmegóvás 6.4.C) Életminőség javítása A települések vízbázisának védelme. Felkészülés az klímaváltozásból adódó környezeti károk enyhítésére. A CO2 kibocsátás csökkentése megújuló energiák alkalmazásával. Pannonhalma város intézmények energetikai korszerűsítése. Megújuló-energia használata napaenergia hasznosításával és bio-fűtőmű megépítésével. A ben részt vevő intézmények: városháza, művelődési ház, óvoda, általános iskola. Pannonhalmi kistérségben zöldterületek, közösségi terek integrált kialakítása, funkcióbővítő megújítása. Pázmándfalu vízbázisának védelme érdekében diagnosztikai vizsgálat, Pázmándfalu Hegy településrészén

7 vízelvetési rendszer kiépítése. Projekt(csomag) előkészítettsége, jelenlegi állapota A (csomag) fő kedvezményezettjei (település, intézmény, stb. megnevezése) Megvalósulást mérő indikátorok A (csomag) tervezett forrásigénye forintban Projekt(csomag) megvalósításának tervezett időpontja és/vagy időtartama Csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése Nyalka Az egyes elemek rendelkeznek, a tulajdonviszonyok az előzetes vizsgálatok alapján nem veszélyeztetik a megvalósítást. Az építési tervek a ok függvényében 204. december 3-ig elkészíthetők. Pannonhalmai kistérség ai. Minden esetben a megvalósulás helye szerint Megújított zöldterületek, közösségi terek nagysága: 0 000m2 Kiépített csapadékvíz elvezető rendszerek hossza: 2 km ig 2.2. Közszolgáltatások javítása Pannonhalmán és térségében A TOP-ban megfogalmazott (csomag) megnevezése Közszolgáltatások javítása Pannonhalmán és térségében Kapcsolódás más (csomag)hez - másik (csomag) megnevezése Projektcsomag illeszkedése a megyei programban megfogalmazott célokhoz Projekt(csomag) célja Projekt(csomag) rövid tartalma, tevékenységei Nem releváns 6.4.C) Életminőség javítása Lakosság megtartása, és új lakosok vonzása érdekében a térségben nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása. Pannonhalmán óvoda bővítése. Bölcsőde és családi napközi kialakítása. Pannonhalmán idősek napközi otthonának létrehozása, a leromlott állapotú, használaton kívüli ingatlanok újrahasznosításával. Leromlott állapotú művelődési házak felújítása, modern, integrált kulturális, közigazgatási és szolgáltató központok kialakítása a pannonhalmi kistérség településein. Integrált sportközpont kialakítása Pannonhalmán, a

8 futballpálya melletti területen. (sportcsarnok, füves, műfüves, rekortán edzőpályák, edzőterem és edzőpark) Közösségi terek megújítása, kialakítása a pannonhalmi kistérség településein Projekt(csomag) előkészítettsége, jelenlegi állapota Megvalósulást mérő indikátorok A (csomag) fő kedvezményezettjei (település, intézmény, stb. megnevezése) A (csomag) tervezett forrásigénye forintban Projekt(csomag) megvalósításának tervezett időpontja és/vagy időtartama Az egyes Pályázati elemek programalap működtetése civil rendelkeznek, szervezetek a tulajdonviszonyok az előzetes vizsgálatok alapján nem veszélyeztetik a megvalósítást. Az építési tervek a ok függvényében 204. december 3-ig elkészíthetők. A prioritástengely keretében létrejött, vagy felújított bölcsődei ellátást nyújtó intézmények férőhelyeinek száma - A prioritástengely keretében létrejött, vagy felújított családi napközi ellátást nyújtó intézmények férőhelyeinek száma: 20 A prioritástengely keretében létrejött vagy felújított óvodai ellátást nyújtó intézmények férőhelyeinek száma: 30 A prioritástengely keretében minőségi fejlesztésen átesett közösségi és szabadidős terek és létesítmények fejlesztése által lakosok száma: 8000 Fő Megújított közösségi házak száma: 4 db Kialakított közösségi terek nagysága: 500 m2 Támogatott civil szervezet által megvalósított közösségi programok száma 00 db Települési ok, minden esetben a megvalósulás helye szerint. A civil szervezetek programalapja esetében Pannonhalma város Önkormányzata ig

9 2.3. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Pannonhalmán és térségében A TOP-ban megfogalmazott (csomag) megnevezése Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Pannonhalmán és térségében Kapcsolódás más (csomag)hez - másik (csomag) megnevezése Projektcsomag illeszkedése a megyei programban megfogalmazott célokhoz Projekt(csomag) célja Projekt(csomag) rövid tartalma, tevékenységei Nem releváns 6.3.A) A közlekedési kapcsolatok javítása 6.3.). A centrumok elérhetősége 6.4.A) Környezeti adottságok hasznosítása Térségi központok elérhetőségének javítása, közösségi közlekedés színvonalának javítása a gépjárműforgalom visszaszorítása érdekében Győr kötöttpályás elővárosi közlekedési programjához kapcsolódóan a pannonhalmi kistérség vasútállomásainak megújítása, pakolók, zárt kerékpártárolók kialakítása, a vasútállomások megközelíthetőségének fejlesztése (különös tekintettel a hiányzó kerékpárút szakaszokra), ráhordó buszjáratok szervezése (igényalapú közösségi közlekedés) A pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító felújítása, hiányzó buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése Hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat hiányzó elemeinek kiépítése Pannonhalma Győrság, Pannonhalma Ravazd, Pannonhalma-Nyúl-Győr és Pannonhalma-Pér között. Az újonnan kialakításra kerülő lakó és ipari övezetek megközelíthetőségének biztosítása, belterületi, feltáró utak építésével Pannonhalmán. Szilárd burkolat kiépítése a hiányzó belterületi útszakaszokon. (pl Pannonhalma Tóthegy) Projekt(csomag) előkészítettsége, jelenlegi állapota A (csomag) fő kedvezményezettjei (település, Az egyes elemek rendelkeznek, a tulajdonviszonyok az előzetes vizsgálatok alapján nem veszélyeztetik a megvalósítást. Az építési tervek a ok függvényében 204. december 3-ig elkészíthetők. Pannonhalmai kistérség ai. Minden esetben a megvalósulás helye szerint

10 intézmény, stb. megnevezése) Megvalósulást mérő indikátorok A (csomag) tervezett forrásigénye forintban Projekt(csomag) megvalósításának tervezett időpontja és/vagy időtartama Megtakarított utazási idő a városi és elővárosi nem kötöttpályás közlekedés fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan: nincs adat A prioritástengely keretében fejlesztett és kiépített közösségi közlekedési infrastrukturális elemek száma: 30 db Felújított, vagy újonnan épített alsórendű úthálózati elemek, belterületi útszakaszok, üzleti infrastruktúra bekötést szolgáló úthálózati elemek hossza: 2 km Felújított, vagy újonnan létrehozott hivatásforgalmi kerékpárúthálózati elemek hossza: 3 km ig 3. Nevesíteni javasolt ek a megyei gazdaságfejlesztési részprogram vonatkozásában 3.. Gazdasági potenciál növelése Pannonhalmán és térségében A TOP-ban megfogalmazott (csomag) megnevezése Gazdasági potenciál növelése Pannonhalmán és térségében Kapcsolódás más (csomag)hez - másik (csomag) megnevezése Projektcsomag illeszkedése a megyei programban megfogalmazott célokhoz Pannonhalma gazdaságfejlesztése a meglévő termálkútra alapozva 6.2. A) Helyi gazdaságfejlesztés és innováció 6.2. B) Turisztikai kínálat feltételeinek javítása 6.2. C) Mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés, értékesítés ösztönzése 6.4.A) Környezeti adottságok hasznosítása Projekt(csomag) célja Projekt(csomag) rövid tartalma, tevékenységei 6.4.C) Életminőség javítása Az apátsággal és a környező okkal, és a helyi vállalkozókkal együttműködésben a vallási, öko és aktívturizmus fejlesztése. Megfelelő telephely biztosítása a betelepülni szándékozó vállalkozások számára. A váralján megkezdett turisztikai negyed bővítése, a város-

11 rehabilitációs program folytatásával. Egyedi turisztikai fejlesztések és szolgáltatások kialakításának a a helyi vállalkozások -ötleteinek bekapcsolásával. (Pálinkaház kialakítása, vendégház kialakítása, kávézó építése. A meglévő löszpincék turisztikai hasznosítása, helyi termék bolt, és helyi termék piac kialakítása.). A vallási-, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó túraútvonalak kijelölése a városközpont és a Pannonhalmi Bencés Főapátság között. A már meglévő túraútvonalak összekötése egységes hálózattá szervezése. Az útvonalak mentén található turisztikai potenciállal bíró területek megújítása. Vállalkozóvá válást segítő, valamint az induló vállalkozásokat mentorálló program működtetése a Váralja Turisztikai Negyed infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan. Turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása Iparterület kialakítása Pannonhalmán, a vasútállomás melletti 7,5 ha nagyságú területen feltáró út-, valamint a szükséges infrastruktúra kiépítésével. Szolgáltatóház/inkubátorház létrehozása az alacsony jövedelmezőséggel rendelkező, és induló vállalkozások számára Pannonhalmán, a kialakításra kerülő új iparterületen. Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter megalakítása. A helyi termelők integrációját, a helyi termékek begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítását végző gazdasági társaság megalakítása. Térségi Szolgáltató Kft megalakítása, a működéshez szükséges eszközpark beszerzése, valamint komposztáló telep kialakítása. Projekt(csomag) előkészítettsége, jelenlegi állapota A (csomag) fő kedvezményezettjei (település, intézmény, stb. megnevezése) Az egyes elemek rendelkeznek, a tulajdonviszonyok az előzetes vizsgálatok alapján nem veszélyeztetik a megvalósítást. Az építési tervek a ok függvényében 204. december 3-ig elkészíthetők. Pannonhalmai kistérség ai. Minden esetben a megvalósulás helye szerint. A ek megvalósításába bevonásra kerülnek a kistérségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező kis- és középvállalkozások is.

12 Megvalósulást mérő indikátorok A (csomag) tervezett forrásigénye forintban Projekt(csomag) megvalósításának tervezett időpontja és/vagy időtartama Támogatott vállalkozások száma: 0 db A prioritástengely keretében támogatott vállalkozások által teremtett új munkahelyek száma: 30 fő A prioritástengely keretében támogatott attrakciók száma: 0 db A prioritástengely keretében támogatott vállalkozások által igénybevett tanácsadások száma: 50 db ig 4. Ágazati OP-khoz kapcsolódó javaslatok 4.. Pannonhalma gazdaságfejlesztése a meglévő termálkútra alapozva Az ágazati OP-ba megfogalmazott (csomag) megnevezése Pannonhalma gazdaságfejlesztése a meglévő termálkútra alapozva GINOP, ERFA forrás Projekt(csomag) célja A Pannonhalmi Bencés Főapátsággal és a környező okkal, és a helyi vállalkozókkal együttműködésben a vallási-, öko- és aktív turizmus fejlesztése. Projekt(csomag) rövid tartalma Pannonhalma Térségi Járóbeteg-ellátó Központ esetében piaci szolgáltatások bevezetése, különös tekintettel a termálgyógyászatra Pannonhalma város termálkútjának hasznosítása termálfürdő kialakításával, melegházi technológiák telepítésével, megújuló energiát hasznosító lakópark építésével. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei: Pannonhalma város a, illetve a megvalósításra létrehozott többségi i tulajdonú gazdasági társaság(ok)

13 Megvalósulást mérő indikátorok Teremtett munkahelyek száma: 20 fő Projektcsomag előkészítettsége Termál fürdő engedélyes tervekkel, többi elem esetében előkészítés még nem kezdődött meg Projektcsomag tervezett költsége Geotermikus energiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus energián alapuló fűtési rendszerének kiépítése Az ágazati OP-ba megfogalmazott (csomag) megnevezése Geotermikus energiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus energián alapuló fűtési rendszerének kiépítése KEHOP, ERFA forrás Projekt(csomag) célja Felkészülés az klímaváltozásból adódó környezeti károk enyhítésére, CO2 kibocsátás csökkentése megújuló energiák alkalmazásával. Projekt(csomag) rövid tartalma Geotermikus energiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus energián alapuló fűtési rendszerének kiépítése

14 Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei: Pannonhalma város a, illetve a megvalósításra létrehozott többségi i tulajdonú gazdasági társaság(ok) Megvalósulást mérő indikátorok Teremtett munkahelyek száma: 20 fő Projektcsomag előkészítettsége Műszaki Projektcsomag tervezett költsége

15 5. Összefoglaló táblázat a tervezett fejlesztésekről Sorszám Projekt megnevezése Fejlesztési csomagok jelenlegi előkészítettségi foka Kijelölés típusa 2. Környezeti értékek védelme Pannonhalmán és térségében.. Pannonhalma város intézmények energetikai korszerűsítése. Megújuló-energia használata napenergia hasznosításával és biofűtőmű megépítésével. A ben részt vevő intézmények: városháza, művelődési ház, óvoda, általános iskola. Támogatási forma megnevezése 3 Kedvezményezetti kör meghatározása Fejlesztési csomagok időbeli ütemezése Fejlesztési csomagok költségigénye Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása környezetvédel em és az hatékonyságán ak Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak a városi környezetfejle sztést célzó intézkedések révén Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalás(ok) számszerűsítve.2. Pannonhalmi kistérségben zöldterületek, közösségi terek integrált kialakítása, Ft környezetvédel em és az hatékonyságán 6(e) környezetvéd elem és az erőforrás- Pl. ek vagy továbbadott ok összefoglaló megnevezése, pl. ösztöndíjrendszerek 2 Pl. megyei (ek), normatív, pályázati kiválasztás stb. 3 Pl. vissza, vissza nem, megyei i alap (továbbosztott )

16 funkcióbővítő megújítása..3. Pázmándfalu vízbázisának védelme érdekében diagnosztikai vizsgálat, Pázmándfalu Hegy településrészén vízelvetési rendszer kiépítése..4. Nyalkán csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése. Vízjogi engedélyes tervekkel -ig Ft ak környezetvédel em és az hatékonyságán ak környezetvédel em és az hatékonyságán ak felhasználás hatékonyságá nak a városi környezetfejle sztést célzó intézkedések révén 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak a városi környezetfejle sztést célzó intézkedések révén 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak a városi környezetfejle sztést célzó intézkedések révén 2. Közszolgáltatások javítása Pannonhalmán és térségében 2.. Pannonhalmán óvoda a társadalmi ERFA

17 bővítése. Bölcsőde és családi napközi kialakítása Pannonhalmán idősek napközi otthonának létrehozása, a leromlott állapotú, használaton kívüli ingatlanok újrahasznosításával 2.3. Leromlott állapotú művelődési házak felújítása, modern, integrált kulturális, közigazgatási és szolgáltató központok kialakítása a pannonhalmi kistérség településein befogadás és a szegénység elleni küzdelem a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem rendelet 5. cikk 8 (c) Helyi fejlesztési kezdeményez ések és szomszédos szolgáltatáso kat nyújtó struktúrák a új munkahely teremtés érdekében (9) a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrá ba () az intézményi kapacitás és az ERFA végrehajtásáh oz kapcsolódó közigazgatási hatékonyság és közszolgáltat ások megerősítése

18 2.4. Integrált sportközpont kialakítása Pannonhalmán, a futballpálya melletti területen. (sportcsarnok, füves, műfüves, rekortán edzőpályák, edzőterem és edzőpark) a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem által 9 (b), a városi és vidéki leromlott területek fizikai, gazdasági és társadalmi megújítása 2.5. Közösségi terek megújítása, kialakítása a pannonhalmi kistérség településein a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem 9 (b), a városi és vidéki leromlott területek fizikai, gazdasági és társadalmi megújítása 2.6. Pályázati programalap működtetése civil szervezetek számára, az infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó képzések, helyi kötődést erősítő akciók, valamint egészségmegőrző- és esélyegyenlőségi programok megvalósítására. Megvalósult város rehabilitációs keretében alkalmazott eljárásrend rendelkezésre áll 3. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Pannonhalmán és térségében 3.. Győr kötöttpályás elővárosi közlekedési programjához Közvetített Pannonhalma Város Önkormányzata, mint közv etítő a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem környezetvédel em és az 6(e) környezetvéd elem és az

19 kapcsolódóan a pannonhalmi kistérség vasútállomásainak megújítása, pakolók, zárt kerékpártárolók kialakítása, a vasútállomások megközelíthetőségének fejlesztése (különös tekintettel a hiányzó kerékpárút szakaszokra), ráhordó buszjáratok szervezése (igényalapú közösségi közlekedés) hatékonyságán ak hatékonyságá nak 3.2. A pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító felújítása, hiányzó buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése környezetvédel em és az hatékonyságán ak 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak 3.3. Hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat hiányzó elemeinek kiépítése Pannonhalma Győrság, Pannonhalma Ravazd, Pannonhalma- Nyúl-Győr és Pannonhalma-Pér környezetvédel em és az hatékonyságán ak 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak

20 között Az újonnan kialakításra kerülő lakó és ipari övezetek megközelíthetőségének biztosítása, belterületi, feltáró utak építésével Pannonhalmán környezetvédel em és az hatékonyságán ak 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak 3.5. Szilárd burkolat kiépítése a hiányzó belterületi útszakaszokon. (pl Pannonhalma Tóthegy) 4. Gazdasági potenciál növelése Pannonhalmán és térségében 4.. A váralján megkezdett Egyes elemei Pályázato turisztikai negyed s bővítése, a városrehabilitációs program tervekkel kiválasztá rendelkeznek s folytatásával. Egyedi turisztikai fejlesztések és szolgáltatások kialakításának a a helyi vállalkozások ötleteinek bekapcsolásával. (Pálinkaház kialakítása, vendégház kialakítása, KKV-k környezetvédel em és az hatékonyságán ak a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k versenyképess égének javítása 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés (3) c) a termék- és szolgáltatásfe jlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtés

21 kávézó építése. A meglévő löszpincék turisztikai hasznosítása, helyi termék bolt, és helyi termék piac kialakítása.). ének és kiterjesztésén ek 4.2. A vallási-, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó túraútvonalak kijelölése a városközpont és a Pannonhalmi Bencés Főapátság között. A már meglévő túraútvonalak összekötése egységes hálózattá szervezése. Az útvonalak mentén található turisztikai potenciállal bíró területek megújítása., vezető Pannonhalma Város Önkormányzata a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k versenyképess égének javítása ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés (3) c) a termék- és szolgáltatásfe jlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtés ének és kiterjesztésén ek 4.3. Vállalkozóvá válást segítő, valamint az induló vállalkozásokat mentorálló program működtetése a Váralja Turisztikai Negyed infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan. tervek nem szükségesek Pannonhalma Város Önkormányzata Ft a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k versenyképess égének javítása ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés (3) c) a

22 termék- és szolgáltatásfe jlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtés ének és kiterjesztésén ek 4.4. Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter megalakítása. A helyi termelők integrációját, a helyi termékek begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítását végző gazdasági társaság megalakítása. tervek nem szükségesek Pannonhalma Város Önkormányzata Ft a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k versenyképess égének javítása ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés (3) c) a termék- és szolgáltatásfe jlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtés ének és kiterjesztésén ek 4.5. Turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása tervek nem szükségesek Pannonhalma Város Önkormányzata Ft a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előadás felépítése Hogyan éltünk az eddigi lehetőségekkel (2006-2013) 2014-2020:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása

Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) Verzió 2.0

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020

Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 Investitionen aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU im Programmplanungszeitraum 2014-2020 PAs / Ops im Zeitraum 2014-2020 Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme Stand der Dinge

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben