Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag 2014-20"

Átírás

1 Pannonhalmi Térségfejlesztési csomag

2 Tartalom Tartalom...2.Pannonhalma Város és térségének fejlesztési céljai a as időszakra...3 Az átfogó cél elérése érdekében meghatározott 7 évre szóló ágazati célok Nevesíteni javasolt ek a kistérségi fejlesztési részprogram vonatkozásában Környezeti értékek védelme Pannonhalmán és térségében Közszolgáltatások javítása Pannonhalmán és térségében Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Pannonhalmán és térségében Nevesíteni javasolt ek a megyei gazdaságfejlesztési részprogram vonatkozásában Gazdasági potenciál növelése Pannonhalmán és térségében Ágazati OP-khoz kapcsolódó javaslatok Geotermikus energiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus energián alapuló fűtési rendszerének kiépítése Összefoglaló táblázat a tervezett fejlesztésekről...5

3 . Pannonhalma Város és térségének fejlesztési céljai a as időszakra A városfejlesztés átfogó célja: Pannonhalma város és térsége a helyi lakosságra, valamint a Győrből kitelepülni szándékozó, magasan kvalifikált rétegekre támaszkodva növelni tudja lakosságszámát. A betelepedést elősegítő településszerkezetnek, (figyelemmel a természeti értékek védelmére), és a város által nyújtott kedvező gazdasági környezetnek (különös tekintettel a pénzügyi és szolgáltató szektorra, az apátsággal, illetve a környező településekkel összefogásban fellendített kulturális és ökoturizmusra) köszönhetően a város azokkal az anyagi erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik azoknak a hiányzó funkcióknak a finanszírozását, melyek okán teljes jogú kistérségi központként, és Győr előváraként funkcionálhat. A város az itt élő lakosság, és a városba látogató turisták számára vonzó, a világörökséghez méltó településképet, és magas szintű köz- és kulturális szolgáltatásokat nyújt. Az átfogó cél elérése érdekében meghatározott 7 évre szóló ágazati célok A lakosságszám kontrollált növelése, különös tekintettel a magasan kvalifikált csoportokra. Egy-egy település gazdasági potenciálját döntően befolyásoló tényezők a felhalmozott i vagyon, az elhelyezkedésből adódó turisztikai és ipari potenciál, valamint a lakosság jövedelemtermelő képessége. Az első esetében mára sajnos az ok jelentős része a szűkös működési források miatt felélte vagyonát, amely megállapítás Pannonhalmára is igaz. A turisztikai potenciál az apátságnak, valamint a kimagasló természeti környezetnek hála jelentős, azonban ennek hasznosításában még jelentős tartalékok találhatóak. Az ipartelepítési lehetőségek a világörökségi környezet, illetve Győr közelsége miatt elhanyagolható. A város jó megközelíthetősége, a minőségi lakókörnyezet, a támogató, valamint a befogadó lakosság potenciális lehetőséget jelent arra, hogy Győr magasan kvalifikált, gazdaságilag potens lakossága ideális lakóhelynek vélje a várost, ahol a nyugalmas, és biztonságos környezetet tökéletesen kiegészítik a magas szintű közszolgáltatások, és kulturális programok sokszínűsége. A cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: Aktív városmarketing a célcsoport elérése érdekében A város részéről a használaton kívüli ingatlanokról adatbázis készítése Közvetítés a potenciális eladók és vevők között Önkormányzati tulajdonú telkek kialakítása Térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése ( összekötő utak állapotának javítása, Győri agglomerációs közösségi közlekedési szövetség létrehozása, csatlakozás Győr MJV által megvalósítani tervezett elővárosi vasúti rendszerhez) A társadalmi kohézió erősítése közösségi programokkal, az új lakosok identitástudatának kialakítása A város gazdasági potenciáljának növelése A lakosságszámhoz kapcsolódóan kiemelésre került, hogy minden fejlődni kívánó város esetében szükséges a gazdasági potenciál megerősítése, fejlesztése. Ez pannonhalma esetében a következő fő célok mentén képzelhető el:

4 A magas gazdasági potenciállal rendelkező lakosság számára ideális vállalkozói környezet biztosítása a kedvező helyi adó rendszeren, az ügyfélbarát i ügyintézésen, és a megfelelő irodai kapacitások kialakításán keresztül. Az apátsággal és a környező okkal együttműködésben a vallási, öko és aktívturizmus fejlesztése, hogy a város ne csupán egy egynapos apátsági program legyen. Ennek érdekében szükséges a városban a magas presztízsű, egyedi szolgáltatási palettával rendelkező szálláshely, a minőségi kereskedelmi és vendéglátó hely kapacitások bővítése, a térségi túra és kerékpáros útvonalak összekötése, és az szereplők (ok, vállalkozások, tájvédelmi körzet) közötti együttműködés intézményesítése, és erőteljes marketing tevékenység folytatása. A mezőgazdaság termékek esetében a Sokoró brand további erősítése, a természeti környezetre jobban ügyelő tájgazdálkodási módok (farm rendszer, gyümölcstermesztés, biogazdálkodás) ösztönzése a nagytáblás, monokultúrás műveléssel szemben. A helyi magas minőségű termékek (bor, párlatok, lekvárok, mézek, gyógynövények stb) közös marketingjének a megszervezése. A cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: A váraljén megkezdett turisztikai negyed kialakításának folytatása, egyedi turisztikai szolgáltatások kialakításának a Vállalkozói inkubátorház kialakítása Szálláshely kapacitás bővítése, minőségi fejlesztése Vendéglátóhelyek minőségi fejlesztése Az öko és aktív turizmushoz kapcsolódóan túraútvonalak kijelölése, meglévő útvonalak összekötése Turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása Városmarketing tevékenység A mezőgazdaságban dolgozók számára képzési, szemléletformálási programok szervezése, pályázati tanácsadás A természeti környezet védelme, minőségi településkép kialakítása A korábban bemutatott célok esetében abból indultunk ki, hogy a város kivételes épített, természeti, és kulturális értékekkel. Ezt azzal kell kiegészítenünk, hogy a városi közterületek állapotát fejleszteni szükséges, különös tekintettel a városközpontra, illetve a kialakítani tervezett váraljai turisztikai övezetre. Az új lakóterületek kialakításához új gyűjtő utak kiépítése, a meglévők fejlesztéséhez az úthálózat fokozatos korszerűsítése szükséges. Legalább ennyire fontos a városképet meghatározó épületek (apátsági major, városháza, az apátsághoz vezető sétaút mentén található lakóépületek) rendezett megjelenésének biztosítása, ezek felújítása, illetve felújításának ösztönzése. A város közműhiányosságainak (Tóthegy csatornázása) természet közeli rendszerek kiépítésével való pótlása, a megújuló energiák terjedésének ösztönzése, különös tekintettel a területen nagy hagyományokkal rendelkező biomasszára, valamint az új megoldásokra, mint napelemek, napkollektorok, szélerőművek. Ez utóbbi csoport esetében fokozott figyelemmel szükséges eljárni a tájkép, valamint az apátsági panoráma megőrzésére! A klíma változás következtében fellépő időjárási szélsőségek okozta károk megelőzés érdekében a domboldalak csapadékvíz elvezető rendszerének bővítése, valamint a talajmegkötő zöldfelületek bővítése szükséges. A cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek:

5 közterületek megújítása városi zöldterületek bővítése belterületi úthálózat minőségének javítása, új feltáró utak építése Lukács völgyben játszótér és kalandpark kialakítása a belvárosban műemlék, és helyi védettségű épületek felújításának ösztönzése, különös tekintettel a váraljára csatornahálózat teljessé tétele az apátsági domb oldalában a csapadékvíz elvezető rendszer bővítése megújuló energiák térnyerésének ösztönzése Térségi szerepkör megerősítése, térségi funkciók bővítése Jelenleg Pannonhalma funkcióhiányos település, azonban a lakosság részben kistérségi összefogás okán, részben Győr közelsége miatt hozzájut az alapvető szolgáltatásokhoz. A város céljait, és különösen a lakosságszám és a gazdasági potenciál növelését azonban elősegítené, ha a lakosság ezekhez a szolgáltatásokhoz, mint bölcsődei ellátás (családi napközi, gyermekmegőrző), stb helyben jutna hozzá. Az igazgatási, ellátási infrastruktúra fejlesztése mellett a térséget ellátó kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi-szociális ellátó rendszerek kiépítése, fejlesztése, a település nagyságához, a vonzáskörzethez tartozó munkavállalók képzettségi szintjéhez, szakmai összetételéhez igazodó kis- és közepes méretű, munkahelyteremtő vállalkozások megtelepítése a cél. Ezeket a helyi és a helyközi tömegközlekedés fejlesztésével a város és a térség lakosai számára elérhetővé kell tenni. A kitőzött célok (elvégzendő térségi feladatok), és a rendelkezésre álló források összhangjára minden körülmények között törekedni szükséges! Az egyes prioritásokon belül elkezdett programok, ek hatékonysága, eredményessége elsősorban a partnerek szoros együttműködésében rejlik. Bizonyítható és tapasztalható tény, hogy azok a fejlesztések, melyek széles körű partneri viszonyokon, rendszeres kommunikáción alapulnak, megsokszorozzák a fejlesztések hatását. Ennek érdekében szükséges a különböző területeken dolgozó gyakorlati szakemberek közötti párbeszéd elindítása, a /térségi kohézió erősítése érdekében meghatározott rendszerességgel összehívott Közéleti Fórum megszervezése, mely az egyes területeken többéves tapasztalattal rendelkező egyének fejlesztésekbe történő bevonása által elősegíti a közös gondolkodást, a közös ek elindítását, sikeres megvalósítását. A cél elérése érdekében elvégzendő tevékenységek: Családi napközi(k) kialakítása Helyi termelő piac létrehozása, működtetése Intermodális közlekedési csomópont kialakítása Győri központtal regionális közlekedési szövetség szervezése Erőteljesebb településmarketing A város gazdasági, szakmai, politikai lobbyerejének megerősítése Cserediák programok elindítása

6 Kapcsolódás a környező települések idegenforgalmi kínálatához Testvérvárosi kapcsolatok további elmélyítése Határon átnyúló kapcsolatok kezdeményezése, elmélyítése Digitális írástudás bővítése a lakosság és a hivatal dolgozó körében E- közigazgatás bővítése 2. Nevesíteni javasolt ek a kistérségi fejlesztési részprogram vonatkozásában 2.. Környezeti értékek védelme Pannonhalmán és térségében A TOP-ban megfogalmazott (csomag) megnevezése Környezeti értékek védelme Pannonhalmán és térségében Kapcsolódás más (csomag)hez - másik (csomag) megnevezése Projektcsomag illeszkedése a megyei programban megfogalmazott célokhoz Projekt(csomag) célja Projekt(csomag) rövid tartalma, tevékenységei Geotermikus és napenergiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus és napenergián alapuló fűtési rendszerének kiépítése (KEHOP forrás terhére megvalósítandó ) 6.4.A) Környezeti adottságok hasznosítása 6.4.B) Táj, település, ember, értékmegóvás 6.4.C) Életminőség javítása A települések vízbázisának védelme. Felkészülés az klímaváltozásból adódó környezeti károk enyhítésére. A CO2 kibocsátás csökkentése megújuló energiák alkalmazásával. Pannonhalma város intézmények energetikai korszerűsítése. Megújuló-energia használata napaenergia hasznosításával és bio-fűtőmű megépítésével. A ben részt vevő intézmények: városháza, művelődési ház, óvoda, általános iskola. Pannonhalmi kistérségben zöldterületek, közösségi terek integrált kialakítása, funkcióbővítő megújítása. Pázmándfalu vízbázisának védelme érdekében diagnosztikai vizsgálat, Pázmándfalu Hegy településrészén

7 vízelvetési rendszer kiépítése. Projekt(csomag) előkészítettsége, jelenlegi állapota A (csomag) fő kedvezményezettjei (település, intézmény, stb. megnevezése) Megvalósulást mérő indikátorok A (csomag) tervezett forrásigénye forintban Projekt(csomag) megvalósításának tervezett időpontja és/vagy időtartama Csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése Nyalka Az egyes elemek rendelkeznek, a tulajdonviszonyok az előzetes vizsgálatok alapján nem veszélyeztetik a megvalósítást. Az építési tervek a ok függvényében 204. december 3-ig elkészíthetők. Pannonhalmai kistérség ai. Minden esetben a megvalósulás helye szerint Megújított zöldterületek, közösségi terek nagysága: 0 000m2 Kiépített csapadékvíz elvezető rendszerek hossza: 2 km ig 2.2. Közszolgáltatások javítása Pannonhalmán és térségében A TOP-ban megfogalmazott (csomag) megnevezése Közszolgáltatások javítása Pannonhalmán és térségében Kapcsolódás más (csomag)hez - másik (csomag) megnevezése Projektcsomag illeszkedése a megyei programban megfogalmazott célokhoz Projekt(csomag) célja Projekt(csomag) rövid tartalma, tevékenységei Nem releváns 6.4.C) Életminőség javítása Lakosság megtartása, és új lakosok vonzása érdekében a térségben nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása. Pannonhalmán óvoda bővítése. Bölcsőde és családi napközi kialakítása. Pannonhalmán idősek napközi otthonának létrehozása, a leromlott állapotú, használaton kívüli ingatlanok újrahasznosításával. Leromlott állapotú művelődési házak felújítása, modern, integrált kulturális, közigazgatási és szolgáltató központok kialakítása a pannonhalmi kistérség településein. Integrált sportközpont kialakítása Pannonhalmán, a

8 futballpálya melletti területen. (sportcsarnok, füves, műfüves, rekortán edzőpályák, edzőterem és edzőpark) Közösségi terek megújítása, kialakítása a pannonhalmi kistérség településein Projekt(csomag) előkészítettsége, jelenlegi állapota Megvalósulást mérő indikátorok A (csomag) fő kedvezményezettjei (település, intézmény, stb. megnevezése) A (csomag) tervezett forrásigénye forintban Projekt(csomag) megvalósításának tervezett időpontja és/vagy időtartama Az egyes Pályázati elemek programalap működtetése civil rendelkeznek, szervezetek a tulajdonviszonyok az előzetes vizsgálatok alapján nem veszélyeztetik a megvalósítást. Az építési tervek a ok függvényében 204. december 3-ig elkészíthetők. A prioritástengely keretében létrejött, vagy felújított bölcsődei ellátást nyújtó intézmények férőhelyeinek száma - A prioritástengely keretében létrejött, vagy felújított családi napközi ellátást nyújtó intézmények férőhelyeinek száma: 20 A prioritástengely keretében létrejött vagy felújított óvodai ellátást nyújtó intézmények férőhelyeinek száma: 30 A prioritástengely keretében minőségi fejlesztésen átesett közösségi és szabadidős terek és létesítmények fejlesztése által lakosok száma: 8000 Fő Megújított közösségi házak száma: 4 db Kialakított közösségi terek nagysága: 500 m2 Támogatott civil szervezet által megvalósított közösségi programok száma 00 db Települési ok, minden esetben a megvalósulás helye szerint. A civil szervezetek programalapja esetében Pannonhalma város Önkormányzata ig

9 2.3. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Pannonhalmán és térségében A TOP-ban megfogalmazott (csomag) megnevezése Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Pannonhalmán és térségében Kapcsolódás más (csomag)hez - másik (csomag) megnevezése Projektcsomag illeszkedése a megyei programban megfogalmazott célokhoz Projekt(csomag) célja Projekt(csomag) rövid tartalma, tevékenységei Nem releváns 6.3.A) A közlekedési kapcsolatok javítása 6.3.). A centrumok elérhetősége 6.4.A) Környezeti adottságok hasznosítása Térségi központok elérhetőségének javítása, közösségi közlekedés színvonalának javítása a gépjárműforgalom visszaszorítása érdekében Győr kötöttpályás elővárosi közlekedési programjához kapcsolódóan a pannonhalmi kistérség vasútállomásainak megújítása, pakolók, zárt kerékpártárolók kialakítása, a vasútállomások megközelíthetőségének fejlesztése (különös tekintettel a hiányzó kerékpárút szakaszokra), ráhordó buszjáratok szervezése (igényalapú közösségi közlekedés) A pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító felújítása, hiányzó buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése Hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat hiányzó elemeinek kiépítése Pannonhalma Győrság, Pannonhalma Ravazd, Pannonhalma-Nyúl-Győr és Pannonhalma-Pér között. Az újonnan kialakításra kerülő lakó és ipari övezetek megközelíthetőségének biztosítása, belterületi, feltáró utak építésével Pannonhalmán. Szilárd burkolat kiépítése a hiányzó belterületi útszakaszokon. (pl Pannonhalma Tóthegy) Projekt(csomag) előkészítettsége, jelenlegi állapota A (csomag) fő kedvezményezettjei (település, Az egyes elemek rendelkeznek, a tulajdonviszonyok az előzetes vizsgálatok alapján nem veszélyeztetik a megvalósítást. Az építési tervek a ok függvényében 204. december 3-ig elkészíthetők. Pannonhalmai kistérség ai. Minden esetben a megvalósulás helye szerint

10 intézmény, stb. megnevezése) Megvalósulást mérő indikátorok A (csomag) tervezett forrásigénye forintban Projekt(csomag) megvalósításának tervezett időpontja és/vagy időtartama Megtakarított utazási idő a városi és elővárosi nem kötöttpályás közlekedés fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan: nincs adat A prioritástengely keretében fejlesztett és kiépített közösségi közlekedési infrastrukturális elemek száma: 30 db Felújított, vagy újonnan épített alsórendű úthálózati elemek, belterületi útszakaszok, üzleti infrastruktúra bekötést szolgáló úthálózati elemek hossza: 2 km Felújított, vagy újonnan létrehozott hivatásforgalmi kerékpárúthálózati elemek hossza: 3 km ig 3. Nevesíteni javasolt ek a megyei gazdaságfejlesztési részprogram vonatkozásában 3.. Gazdasági potenciál növelése Pannonhalmán és térségében A TOP-ban megfogalmazott (csomag) megnevezése Gazdasági potenciál növelése Pannonhalmán és térségében Kapcsolódás más (csomag)hez - másik (csomag) megnevezése Projektcsomag illeszkedése a megyei programban megfogalmazott célokhoz Pannonhalma gazdaságfejlesztése a meglévő termálkútra alapozva 6.2. A) Helyi gazdaságfejlesztés és innováció 6.2. B) Turisztikai kínálat feltételeinek javítása 6.2. C) Mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés, értékesítés ösztönzése 6.4.A) Környezeti adottságok hasznosítása Projekt(csomag) célja Projekt(csomag) rövid tartalma, tevékenységei 6.4.C) Életminőség javítása Az apátsággal és a környező okkal, és a helyi vállalkozókkal együttműködésben a vallási, öko és aktívturizmus fejlesztése. Megfelelő telephely biztosítása a betelepülni szándékozó vállalkozások számára. A váralján megkezdett turisztikai negyed bővítése, a város-

11 rehabilitációs program folytatásával. Egyedi turisztikai fejlesztések és szolgáltatások kialakításának a a helyi vállalkozások -ötleteinek bekapcsolásával. (Pálinkaház kialakítása, vendégház kialakítása, kávézó építése. A meglévő löszpincék turisztikai hasznosítása, helyi termék bolt, és helyi termék piac kialakítása.). A vallási-, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó túraútvonalak kijelölése a városközpont és a Pannonhalmi Bencés Főapátság között. A már meglévő túraútvonalak összekötése egységes hálózattá szervezése. Az útvonalak mentén található turisztikai potenciállal bíró területek megújítása. Vállalkozóvá válást segítő, valamint az induló vállalkozásokat mentorálló program működtetése a Váralja Turisztikai Negyed infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan. Turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása Iparterület kialakítása Pannonhalmán, a vasútállomás melletti 7,5 ha nagyságú területen feltáró út-, valamint a szükséges infrastruktúra kiépítésével. Szolgáltatóház/inkubátorház létrehozása az alacsony jövedelmezőséggel rendelkező, és induló vállalkozások számára Pannonhalmán, a kialakításra kerülő új iparterületen. Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter megalakítása. A helyi termelők integrációját, a helyi termékek begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítását végző gazdasági társaság megalakítása. Térségi Szolgáltató Kft megalakítása, a működéshez szükséges eszközpark beszerzése, valamint komposztáló telep kialakítása. Projekt(csomag) előkészítettsége, jelenlegi állapota A (csomag) fő kedvezményezettjei (település, intézmény, stb. megnevezése) Az egyes elemek rendelkeznek, a tulajdonviszonyok az előzetes vizsgálatok alapján nem veszélyeztetik a megvalósítást. Az építési tervek a ok függvényében 204. december 3-ig elkészíthetők. Pannonhalmai kistérség ai. Minden esetben a megvalósulás helye szerint. A ek megvalósításába bevonásra kerülnek a kistérségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező kis- és középvállalkozások is.

12 Megvalósulást mérő indikátorok A (csomag) tervezett forrásigénye forintban Projekt(csomag) megvalósításának tervezett időpontja és/vagy időtartama Támogatott vállalkozások száma: 0 db A prioritástengely keretében támogatott vállalkozások által teremtett új munkahelyek száma: 30 fő A prioritástengely keretében támogatott attrakciók száma: 0 db A prioritástengely keretében támogatott vállalkozások által igénybevett tanácsadások száma: 50 db ig 4. Ágazati OP-khoz kapcsolódó javaslatok 4.. Pannonhalma gazdaságfejlesztése a meglévő termálkútra alapozva Az ágazati OP-ba megfogalmazott (csomag) megnevezése Pannonhalma gazdaságfejlesztése a meglévő termálkútra alapozva GINOP, ERFA forrás Projekt(csomag) célja A Pannonhalmi Bencés Főapátsággal és a környező okkal, és a helyi vállalkozókkal együttműködésben a vallási-, öko- és aktív turizmus fejlesztése. Projekt(csomag) rövid tartalma Pannonhalma Térségi Járóbeteg-ellátó Központ esetében piaci szolgáltatások bevezetése, különös tekintettel a termálgyógyászatra Pannonhalma város termálkútjának hasznosítása termálfürdő kialakításával, melegházi technológiák telepítésével, megújuló energiát hasznosító lakópark építésével. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei: Pannonhalma város a, illetve a megvalósításra létrehozott többségi i tulajdonú gazdasági társaság(ok)

13 Megvalósulást mérő indikátorok Teremtett munkahelyek száma: 20 fő Projektcsomag előkészítettsége Termál fürdő engedélyes tervekkel, többi elem esetében előkészítés még nem kezdődött meg Projektcsomag tervezett költsége Geotermikus energiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus energián alapuló fűtési rendszerének kiépítése Az ágazati OP-ba megfogalmazott (csomag) megnevezése Geotermikus energiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus energián alapuló fűtési rendszerének kiépítése KEHOP, ERFA forrás Projekt(csomag) célja Felkészülés az klímaváltozásból adódó környezeti károk enyhítésére, CO2 kibocsátás csökkentése megújuló energiák alkalmazásával. Projekt(csomag) rövid tartalma Geotermikus energiát használó lakóterületek kialakítása Pannonhalmán, középületek geotermikus energián alapuló fűtési rendszerének kiépítése

14 Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei: Pannonhalma város a, illetve a megvalósításra létrehozott többségi i tulajdonú gazdasági társaság(ok) Megvalósulást mérő indikátorok Teremtett munkahelyek száma: 20 fő Projektcsomag előkészítettsége Műszaki Projektcsomag tervezett költsége

15 5. Összefoglaló táblázat a tervezett fejlesztésekről Sorszám Projekt megnevezése Fejlesztési csomagok jelenlegi előkészítettségi foka Kijelölés típusa 2. Környezeti értékek védelme Pannonhalmán és térségében.. Pannonhalma város intézmények energetikai korszerűsítése. Megújuló-energia használata napenergia hasznosításával és biofűtőmű megépítésével. A ben részt vevő intézmények: városháza, művelődési ház, óvoda, általános iskola. Támogatási forma megnevezése 3 Kedvezményezetti kör meghatározása Fejlesztési csomagok időbeli ütemezése Fejlesztési csomagok költségigénye Kapcsolódó EU tematikus célkitűzés meghatározása környezetvédel em és az hatékonyságán ak Kapcsolódó EU beruházási prioritás megnevezése 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak a városi környezetfejle sztést célzó intézkedések révén Fejlesztési csomagokhoz kapcsolódó számszerűsíthető (indikátor) vállalás(ok) számszerűsítve.2. Pannonhalmi kistérségben zöldterületek, közösségi terek integrált kialakítása, Ft környezetvédel em és az hatékonyságán 6(e) környezetvéd elem és az erőforrás- Pl. ek vagy továbbadott ok összefoglaló megnevezése, pl. ösztöndíjrendszerek 2 Pl. megyei (ek), normatív, pályázati kiválasztás stb. 3 Pl. vissza, vissza nem, megyei i alap (továbbosztott )

16 funkcióbővítő megújítása..3. Pázmándfalu vízbázisának védelme érdekében diagnosztikai vizsgálat, Pázmándfalu Hegy településrészén vízelvetési rendszer kiépítése..4. Nyalkán csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése. Vízjogi engedélyes tervekkel -ig Ft ak környezetvédel em és az hatékonyságán ak környezetvédel em és az hatékonyságán ak felhasználás hatékonyságá nak a városi környezetfejle sztést célzó intézkedések révén 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak a városi környezetfejle sztést célzó intézkedések révén 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak a városi környezetfejle sztést célzó intézkedések révén 2. Közszolgáltatások javítása Pannonhalmán és térségében 2.. Pannonhalmán óvoda a társadalmi ERFA

17 bővítése. Bölcsőde és családi napközi kialakítása Pannonhalmán idősek napközi otthonának létrehozása, a leromlott állapotú, használaton kívüli ingatlanok újrahasznosításával 2.3. Leromlott állapotú művelődési házak felújítása, modern, integrált kulturális, közigazgatási és szolgáltató központok kialakítása a pannonhalmi kistérség településein befogadás és a szegénység elleni küzdelem a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem rendelet 5. cikk 8 (c) Helyi fejlesztési kezdeményez ések és szomszédos szolgáltatáso kat nyújtó struktúrák a új munkahely teremtés érdekében (9) a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrá ba () az intézményi kapacitás és az ERFA végrehajtásáh oz kapcsolódó közigazgatási hatékonyság és közszolgáltat ások megerősítése

18 2.4. Integrált sportközpont kialakítása Pannonhalmán, a futballpálya melletti területen. (sportcsarnok, füves, műfüves, rekortán edzőpályák, edzőterem és edzőpark) a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem által 9 (b), a városi és vidéki leromlott területek fizikai, gazdasági és társadalmi megújítása 2.5. Közösségi terek megújítása, kialakítása a pannonhalmi kistérség településein a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem 9 (b), a városi és vidéki leromlott területek fizikai, gazdasági és társadalmi megújítása 2.6. Pályázati programalap működtetése civil szervezetek számára, az infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó képzések, helyi kötődést erősítő akciók, valamint egészségmegőrző- és esélyegyenlőségi programok megvalósítására. Megvalósult város rehabilitációs keretében alkalmazott eljárásrend rendelkezésre áll 3. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Pannonhalmán és térségében 3.. Győr kötöttpályás elővárosi közlekedési programjához Közvetített Pannonhalma Város Önkormányzata, mint közv etítő a társadalmi befogadás és a szegénység elleni küzdelem környezetvédel em és az 6(e) környezetvéd elem és az

19 kapcsolódóan a pannonhalmi kistérség vasútállomásainak megújítása, pakolók, zárt kerékpártárolók kialakítása, a vasútállomások megközelíthetőségének fejlesztése (különös tekintettel a hiányzó kerékpárút szakaszokra), ráhordó buszjáratok szervezése (igényalapú közösségi közlekedés) hatékonyságán ak hatékonyságá nak 3.2. A pannonhalmi térség buszmegállóinak egységes megjelenést biztosító felújítása, hiányzó buszöblök, buszfordulók, járdaszigetek megépítése környezetvédel em és az hatékonyságán ak 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak 3.3. Hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat hiányzó elemeinek kiépítése Pannonhalma Győrság, Pannonhalma Ravazd, Pannonhalma- Nyúl-Győr és Pannonhalma-Pér környezetvédel em és az hatékonyságán ak 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak

20 között Az újonnan kialakításra kerülő lakó és ipari övezetek megközelíthetőségének biztosítása, belterületi, feltáró utak építésével Pannonhalmán környezetvédel em és az hatékonyságán ak 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak 3.5. Szilárd burkolat kiépítése a hiányzó belterületi útszakaszokon. (pl Pannonhalma Tóthegy) 4. Gazdasági potenciál növelése Pannonhalmán és térségében 4.. A váralján megkezdett Egyes elemei Pályázato turisztikai negyed s bővítése, a városrehabilitációs program tervekkel kiválasztá rendelkeznek s folytatásával. Egyedi turisztikai fejlesztések és szolgáltatások kialakításának a a helyi vállalkozások ötleteinek bekapcsolásával. (Pálinkaház kialakítása, vendégház kialakítása, KKV-k környezetvédel em és az hatékonyságán ak a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k versenyképess égének javítása 6(e) környezetvéd elem és az hatékonyságá nak ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés (3) c) a termék- és szolgáltatásfe jlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtés

21 kávézó építése. A meglévő löszpincék turisztikai hasznosítása, helyi termék bolt, és helyi termék piac kialakítása.). ének és kiterjesztésén ek 4.2. A vallási-, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó túraútvonalak kijelölése a városközpont és a Pannonhalmi Bencés Főapátság között. A már meglévő túraútvonalak összekötése egységes hálózattá szervezése. Az útvonalak mentén található turisztikai potenciállal bíró területek megújítása., vezető Pannonhalma Város Önkormányzata a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k versenyképess égének javítása ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés (3) c) a termék- és szolgáltatásfe jlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtés ének és kiterjesztésén ek 4.3. Vállalkozóvá válást segítő, valamint az induló vállalkozásokat mentorálló program működtetése a Váralja Turisztikai Negyed infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan. tervek nem szükségesek Pannonhalma Város Önkormányzata Ft a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k versenyképess égének javítása ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés (3) c) a

22 termék- és szolgáltatásfe jlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtés ének és kiterjesztésén ek 4.4. Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter megalakítása. A helyi termelők integrációját, a helyi termékek begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítását végző gazdasági társaság megalakítása. tervek nem szükségesek Pannonhalma Város Önkormányzata Ft a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k versenyképess égének javítása ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés (3) c) a termék- és szolgáltatásfe jlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtés ének és kiterjesztésén ek 4.5. Turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása tervek nem szükségesek Pannonhalma Város Önkormányzata Ft a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának a KKV-k ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a foglalkoztatás barát növekedés

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5/2014. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió száma és státusza (Nem végleges, tovább-fejlesztése tervezett (TF), vagy végleges verzió (V)) MJV közgyűlési határozat

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PESTTERV KFT BUDAPEST, 2013. NOVEMBER 13. GYÁL VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA 2014. NOVEMBER 27. ELFOGADVA Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben