CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló"

Átírás

1 CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT (2014. február) Összefoglaló Prioritások Megvalósítandó specifikus célok A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések Célcsoport, kedvezményezettek Tervezett forrás (millió Ft) 1. Megyei gazdaságfejlesztési intézmény létrehozása és működtetése 2. Az üzleti környezet javítása Megyei vállalkozásfejlesztési környezet javítása Tudásintenzív cégek számának növekedése Megyei húzóágazatokhoz tartozó cégek versenyképességének növelése Befektetések növekedése a megyében A lokális üzleti környezet fizikai feltételeinek, infrastruktúrájának javítása, a versenyhátrányok megszűntetése A KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének javítása A humán tőke munkaerőpiac-orientált fejlesztése Megyei adottságokra építő vállalkozások számának növelése a foglalkoztatás-bővítés Megyei tudásintenzív vállalkozások létrejötte Megyei KKV-k működési hatékonyságának javítása A megyei vállalkozásfejlesztés hátterének megteremtése CSMÖK 350 Kiemelt megyespecifikus vállalkozásfejlesztési beavatkozások támogatása Megyében tevékenykedő vállalkozások kooperációinak támogatása Ötlettel rendelkező leendő vállalkozók; Induló és növekvő vállalkozások Növekvő tudásintenzív vállalkozások, kapcsolódó ; hagyományos KKV-k Beruházások ösztönzése CSMÖK 300 Projektek generálása, projektfejlesztés, forrásszerzés CSMÖK 1150 A lokális üzleti környezet fizikai feltételeinek javítása Települési önkormányzatok; Többségben önkormányzati tulajdonú gazdasági ; Lokális pénzügyi, finanszírozási környezet javítása 2500 A térségi humán tőke fejlesztése, költségvetési Megyespecifikus tudásintenzív cégek létrejöttének támogatása KKV-k számára tanácsadás, kiemelt tekintettel a megyei húzóágazatokra Magánszemélyek; KKV-k 1100 KKV-k 750 Oldal 1 / 7

2 3. Energiahatékonysági és megújuló energetikai komplex fejlesztések 4. Közlekedési kapacitások fejlesztése Megújuló energia kapacitásának növekedése a megye energiafelhasználásban Az épületek, szolgáltatások, termelőfolyamatok energiahatékonyságának növekedése Hálózatba integrálódó megerősödő háttéripari és szolgáltató vállalkozások számának növekedése, új munkahelyek A helyi érdekű vállalkozások, partnerségek által kezdeményezett fejlesztési projektek számának növekedése Szakképzési programokban résztvevők és a gyakorlati szakemberek számának növekedése Közös kutatás-fejlesztés (ipar, egyetem) eredményeként létrejövő innovációk, kutatási eredmények, beruházások Csongrád megye gazdasági centrumainak bekapcsolása a nemzetközi közlekedésbe A szomszédos megyék elérhetőségének javítása Kedvezőbb befektetési célpontok kialakítása a közlekedési kapcsolatok fejlesztésén keresztül A már meglévő és tervezett logisztikai csomópontok, intermodális lehetőségek összekapcsolása és fejlesztése a gazdasági kapcsolatok élénkítése céljából A Csongrád megyébe látogatók, valamint a megye lakosai számára rövidebb utazási idő, valamint komfortosabb, biztonságos és környezetbarát utazási lehetőségek biztosítása Turisztikai desztinációk és sportcélú objektumok megközelíthetőségének javítása Megújuló energiára épülő energiatermelő rendszerek Települési önkormányzatok; Megújuló energia felhasználás és az energiahatékonyság növelése integrált programok keretében Települési önkormányzatok; Csongrád Megyei Önkormányzat; Költségvetési ; ; Civil Megújuló energetikai vertikum felépítése KKV-k 5000 Megújuló energetika versenyképességének támogatása. Csongrád Megyei Önkormányzat; Civil ; Klaszterek; Beruházás ösztönzéssel foglalkozó Tudás, tudástranszfer és innováció ösztönzése Oktatási intézmények; Kutatóhelyek; ; Civil ; Klaszterek Csongrád megye határain átnyúló infrastrukturális elemeinek tervezése, fejlesztése, kiépítése Csongrád megye településein és azok között a közúti infrastruktúra fejlesztése, közösségi közlekedési kapcsolatok javítása Buszos és vízi tömegközlekedés, valamint a kötöttpályás városi/elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV Zrt., NIF Zrt., KKK, Magyar Közút Nonprofit Zrt., települési önkormányzatok, közlekedési társaságok NIF Zrt., KKK, Magyar Közút Nonprofit Zrt., települési önkormányzatok, közlekedési társaságok MÁV Zrt., ATIVIZIG, települési önkormányzatok, közlekedési társaságok "Kerékpárút építés és fejlesztés" Települési önkormányzatok; önkormányzati társulások; önkormányzati /állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok Nincs adat Oldal 2 / 7

3 5. Megyei tudásbázis és innovációs rendszer megerősítése 6. ELI és a hozzá kapcsolódó Science Park megvalósítása A megyei tudásgazdaság hosszú távú alapjainak megteremtése, a megyei tudásbázis megerősítése a színvonalas tudás-előállítás (oktatás, kutatás) A megyében megtermelt tudás, illetve létrehozott kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények intenzívebb helyi hasznosítása A felelősségteljes innováció szemléletének megyei innovációs rendszerbe való beágyazása az innovációk negatív hatásainak megelőzése A hármashatár menti szereplőkkel való együttműködések fokozásával nagyobb térségi piac kialakítása Pezsgő megyei kulturális élet biztosítása a magasan képzett társadalmi csoportok helyben tartása A mezőgazdasági ágazati innovációkra koncentráló intézkedés célrendszere kettős: (1) fejlessze az ágazatok belső innovációs képességét kiváltképp az élelmiszeripar esetében, (2) segítse az egymáshoz kapcsolódó ágazatok, a termelési láncban kapcsolódó tevékenységek területén az innovációk kidolgozását. ELI körüli tudományos park létrehozása a létrejövő tudás helyben tartása A tudományos park szereplőinek helyi gazdaságba történő beágyazása Egyetemi tudásbázis erősítése, ipari kapcsolatainak támogatása, harmadik missziós tevékenységének ösztönzése Az innovatív eredmények helyi hasznosításának elősegítése "Agrárvertikum, élelmiszeripar és kapcsolódásaikban az innovációs képesség fejlesztése és dinamizálása a magas hozzáadott értékű termelés, és a klímaváltozásra való reagálás /agribusiness innovation/" Költségvetési (SZTE); ; Civil Költségvetési Mezőgazdasági Agrárvállalkozások; ; szervek; kistermelők; Költségvetési Tudástranszfert elősegítő szolgáltatások támogatása Költségvetési ; A Responsible innovation koncepció érvényesülésének előmozdítása Határmenti és nemzetközi együttműködések megerősítése Költségvetési ; ; Civil ; Költségvetési ; Civil ; Települési önkormányzatok; Magánszemélyek Kreatív utánpótlás biztosítása, kreatív fiatalok nevelése Költségvetési ; Települési önkormányzatok; Civil A tudományos park létrehozásához szükséges tervdokumentációk kidolgozása és engedélyeztetési folyamatok támogatása ; szervek költségvetési Tudományos park infrastrukturális és egyéb kapcsolódó Oldal 3 / 7

4 elemeinek biztosítása 7. Kooperatív alapú agrárvállalkozásfejlesztés A megye nagy hagyományokkal rendelkező agrárszektorának erősítése térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés által A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése, a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra Megfelelően képzett gazdálkodók mezőgazdasági ágazatba való belépésének és különösen a generációs megújulásnak az előmozdítása Az együttműködés sokszintű kultúrájának, intézményrendszerének felépítése (új típusú szövetkezetek, rövid ellátási láncok), megerősítése, megújítása a hatékony termelés és piaci részvétel Az elsődleges termelők versenyképességének növelése az agrár-élelmiszerláncba való intenzívebb szerepvállalásának ösztönzése által A megye tradicionális, történelmi múlttal rendelkező alapanyagainak, kiemelten a fűszerpaprika és a kender termelésének, illetve feldolgozásának ösztönzése komplex programok keretében A park működését biztosító szervezeti-intézményi háttér kialakítása, a park betelepítését támogató tevékenységek Mezőgazdasági vállalkozások hatékonyságát növelő beruházások támogatása A feldolgozottsági fok emelése, az élelmiszer feldolgozóipar fejlesztése Az agrárgazdaság kapcsolódó és támogató szolgáltatásainak, fejlesztése Új típusú együttműködések, termelői csoportok kialakítása, a piacra jutás szervezeti és infrastrukturális hátterének biztosítása Nagy hagyományokkal rendelkező haszonnövények komplex programjainak támogatása kiemelten a Fűszerpaprika- és Kender-program ; szervek költségvetési Agrárvállalkozások; mezőgazdasági kistermelők; települési önkormányzatok; tulajdonú gazdasági ; vállalkozások (gazdaságfejlesztés) vállalkozások, Települési önkormányzatok, többségben önkormányzati tulajdonú gazdasági, egyéb gazdaságfejlesztési céllal működő szervezet vállalkozások, civil, települési önkormányzatok vállalkozások, civil, többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vállalkozások, civil, települési önkormányzatok Oldal 4 / 7

5 8. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az agráriumban 9. Komplex fejlesztések Csongrád megye vidéki térségeiben A klímaváltozás negatív hatásainak csökkentése, az éghajlati folyamatokhoz való alkalmazkodóképesség növelése az agráriumban Komplex vízgazdálkodással (árvízvédelem, tárolás, öntözés) érintett terület arányának növelése A komplex kockázatértékelési rendszerbe bekapcsolt települések számának növekedése. Kis környezetterheléssel járó a megye adottságaira és meglévő erőforrásaira épülő mezőgazdaság és tájgazdálkodás támogatása (ökológiai gazdálkodás, extenzív állattartás, őshonos fajok) Támogatott K+F tevékenység eredményeként létrejövő új adaptív fajták, újszerű termelési stratégiák fejlesztése A vidéki térségben élők életminőségének javítása. A lakosság helyben maradásának segítése, vonzó vidéki élettér, fenntartható gazdasági mikrokörnyezet megteremtése. Az önálló gazdaságok, családi gazdaságok életképességéhez szükséges alapvető infrastrukturális feltételek biztosítása révén a vidéki településeket a valóban vonzó életkörülmények Vízgazdálkodás hatékonyságának javítása az agráriumban Tájstabilitás és tájdiverzitás növelése Innovatív tájgazdálkodási mintaprojektek, klímaváltozáshoz alkalmazkodó új kultúrák A K+F együttműködés az agrárágazat és az érintett K+F szektor szereplői között Az adott térségre jellemző, helyi termékeket előállító tájgazdálkodás és a hagyományos helyi termékek fejlesztése, valamint piacra jutásának támogatása Foglalkoztatási szint javítása a vidéki térségekben alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programokkal, agrárvállalkozások, tulajdonú gazdasági, költségvetési, civil, agrárvállalkozások, tulajdonú gazdasági, költségvetési, civil, agrárvállalkozások, tulajdonú gazdasági, agrárvállalkozások, költségvetési, civil Mikro vállalkozások, KKVk, szövetkezetek, civil, őstermelők, települési önkormányzatok, többségében önkormányzati tulajdonú gazdasági azok intézményei, civil Energiahatékonysági beruházások a vidéki Oldal 5 / 7

6 10. Infrastrukturális feltételek javítása Csongrád megye megteremtése. Helyi alapanyagból feldogozott tájjellegű, specializált helyi termékek arányának növelése. Helyi termékek helyi és megyén kívüli piacokon való megjelenésének segítése. Csökkenő előállítási költségek, növekvő hatékonyság, versenyképes termékek létrehozása. Környezeti terhelés csökkentése az infrastruktúra korszerűsítése, elérhetőség javítása által. Vidéki gazdaság környezet és élettér energiafelhasználása hatékonyságának növelése. Vidéki térségre jellemző turisztikai szolgáltatások, attrakciók, természeti értékek széles körű fejlesztése, turisztikai bevételek mértékének növelése. A falvakból, tanyákból való elvándorlás folyamatának megállítása, a vidéki lét vonzóvá tétele és a fogalakoztatás növelése. Tanyai szociális és egészségügyi ellátás minőségének javítása. Az alkonygazdaság fellendítése, a növekvő arányú idős népesség kulturális, rekreációs, közösségi aktivitásának megfelelő szolgáltatások, lehetőségek biztosítása. A vidéki közösségek megtartása, erősítése a tudás és együttműködés bázisán, a vidéken élők fejlesztési motivációjának erősítése. Az energia-megtakarítás ösztönzése az épületek energetikai modernizálása révén Az oktatási-, egészségügyi, szociális és közigazgatási szolgáltatások minőségének javítása kistelepüléseken és szórványtérségekben, megújuló energia hasznosítása Falusi és agroturisztikai fejlesztése, -turisztikai szálláshely és turisztikai szolgáltatás fejlesztése Elérhetőség javítása: Külterületi földutak felújítása, IKT technológiák alkalmazása. Tanyai szociális, egészségügyi és oktatási ellátás fejlesztése. költségvetési szervek, KKV-k, civil, magánszemélyek intézményeik, KKVk, mikrovállalkozások, szövetkezetek azok intézményei, civil azok intézményei, civil Alkonygazdaság fejlesztése költségvetési szervek, civil. Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) költségvetési szervek, civil, magánszemélyek, KKVk Energiahatékonysági beruházások a közszolgáltatások terén költségvetési Infrastrukturális beruházások a térségi szolgáltatások Oldal 6 / 7

7 térségi központjaiban és városaiban 11. Integrált városfejlesztési programok Csongrád megye nagyvárosi térségében A települési életminőség javítása közterületi és környezeti fejlesztések segítségével A turisztikai potenciálok kihasználtságának növelése A nagyvárosi lakosság életminőségének javítása, továbbá a társadalmi befogadás erősítése különösen a szegregációval veszélyeztetett területeken. A térség turisztikai attrakcióinak minőségi fejlesztésével, a szolgáltatások bővítésével a látogatószám- és a helyi turisztikai ágazat jövedelemtermelő képességének növelése. Az egyes városi területek környezeti állapotának-, egyúttal a városkörnyéki települések elérhetőségének javítása a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése révén. minőségének javítása költségvetési Városrehabilitációs fejlesztések költségvetési, civil, vállalkozások, magánszemélyek Lakóépületek energiaracionalizálása költségvetési, civil, magánszemélyek A térségi turisztikai potenciál összehangolt fejlesztése, települési önkormányzatok Multikulturális környezet fejlesztése, nonprofit Energiahatékonysági beruházások a közszolgáltatások terén a megye nagyvárosaiban Infrastrukturális beruházások a nagytérségi és regionális szolgáltatások minőségének javítása a Szeged- Hódmezővásárhely centrum térségben Szeged és Hódmezővásárhely funkcionális város rehabilitációs programjai A megyei gazdasági-társadalmi centrum térség szociális városrehabilitációs beavatkozásai Lakóingatlanok energiahatékonyságát javító fejlesztések Szegeden és Hódmezővásárhelyen Kiemelt turisztikai fejlesztések a Szeged- Hódmezővásárhely gazdasági-társadalmi centrumtérségben Kiemelt közlekedésfejlesztési program a városi területek új funkcióval történő ellátása ,9 Települési önkormányzatok 2500 Költségvetési, civil civil, KKVk civil, KKVk civil, KKVk 6043, KKVk, települési önkormányzatok 2050 Költségvetési 1 Oldal 7 / 7

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben

A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben A turizmus fejlesztés részterülete az ÚMVP-ben 4.3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése a) A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, az 52. cikk a) pontjának iii alpontja és az 55. cikk

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. Debrecen, 2013 Nyilatkozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A TOP stratégiai céljai

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 17. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 8/2014. (X.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben