A szarvasi biogáz erőmű projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szarvasi biogáz erőmű projekt"

Átírás

1 A szrvsi iogáz létesítménnyel és eépített gázmotorokkl szerzett üzemviteli tpsztltok Siófok márius 19. A szrvsi iogáz erőmű projekt

2 A szrvsi iogáz erőmű projekt Az építtető: Az r.e.bioenergie GmH Byw AG német efektetői soport tgj 1996-os lpítását követően tervez, kivitelez és üzemeltet megújuló energi projekteket, mely projektportfólió már 100 W-nál ngyo eépített villmos kpitássl rendelkezik. A helyszín: miért éppen Szrvs? növényi és állt eredetű lpnyg termelő helyek, hőszolgálttást igényevevők, mezőgzdsági területek iogáztrágy kihelyezéshez, mind elérhető közelségen voltk s vnnk, mely igen fontos kiválsztási szempont. Kivitelező: (tehnológii rész): UTS Biogs GmH, Hllergmoos, Németország Hőszolgálttást igénye vevő: Gllioop Zrt., Kteh Zrt., Szrvs, gyrország Építés dátumi: május július 1. Seite 2 / 26

3 A projekt számokn Beépített villmos teljesítmény: Alpnyg mennyiség: Termelt iogáz mennyisége: Termelt nettó villmos energi: Értékesíthető hő- és hidegenergi: Biogáztrágy mennyisége: Üzemeltetési idő: 4,17 W el t/év Nm³/év kwh (etáplált teljesítmény) kwh, mellyel k m³/év földgáz válthtó ki k h-on kiválthtó műtrágy hsznált min. 20 év A projekt pályázti on támogtást nyert Pályázt neve: GOP /D Komplex tehnológii eruházás hátrányos helyzetű kistérségeken induló válllkozások részére egítélt támogtási összeg: ,- HUF Seite 3 / 26

4 059 0/ 19 I I.348. Projekt Átnézeti térkép I I / / / / / 2 kö z 0636/ / / 2 I / storn t ervezett stor n 0677t ölt és 0638/ / / / / / / 2 I I.349/1. OL klt 0644/ / 3 Ṿ 1 /2. stor n 0624 kö zl / V. 1/ st orn / / / / / / / k öz l / 21 s t or n 0279 / / / 34 ol jt. K 063 1/ / / / / / 22 I.526. I I I / / / / / / / km 0707 kö zl / 2 0.g / vslt vs i pál yt est 0 725/ / / 12.g / 19 t. klt 0718/ 18 iprt el ep kö z 0 657/ / / 2 I / 2 (R) köz 0653/ 1 (R) / I I / 12 zem I / 4 I I.31 1 /1. árok á r ok / árok v slt köz ár ok / / / 4 t 027 5/ / / / / v? zm t öl t é s tö l t és / árok 0272/ 3 kö z l / / köz l. urkol t 0718/ 18 ipr t elep 0630/ 1 t elephely 07 18/ 14 urkolt / 3 árok 0 630/ / / / / 4 á rok 0 630/ k özl / km / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /10 oljt. k 0631/ / / / / / / / / / Z Á RT K R T 0649 K / / / / / / / 8 vst elep vs tel ep 0 630/ / / / 27 I.5 2 8/ / 26 k özl. 4 4 I / / 14 á rok I I.257/ / / / / 13 d?t or. 0628/ 3 t rf? 0628/ / / 5..kLt.. klt 0629/ / 7 á rok ár ok áro k 06 29/ / 5 I I / árok mos? á rok árok á rok m hely m hely 0629/ / v / / / 15 s torn 508 kö z / / / / 9 Gy Ġy. 0629/ 11 szk. áro k 0625 / 2 mj or tr.t r. 35 km közl / 2 mj or 0627/ / / 3 mj or 062 8/ 1 árok 0626/5 0623/ közl. mjor 0590/ / / / 37 tározó 0679 / 2 kö z 0645 Sertéstel ep st o rn 0679 / / / m edene me dene t ározó 0678 t ározó t ározó 0582/ / 3 á rok st orn 0586 / V közl. töl té s t ölt és t ölt és t ölt é s t ölt és I / / 3 I.35. I / / / I I k m 0631/ / 9 I.535. I I / / / / / / 5 olj t. K / / / / / / / / / / / / / / / 38 I. 32. I I kö z 0 658/ / / / / / / k ár ok öz / 28 I I I I I Ro m I I / 37 oljt. K 0631/ / / / / / / s t orn 0634 / / / 7 631/ 18 ol jt.k I I / / / / / köz 06 31/ 49 I.52 3/ 1. I I I / I. 34 2/ / / / 6 kö z 0 646/ / 3 I / d gt r I / 5 s t or n 064 6/ / /7 I köz I / / 5 kö z / 3 storn 0617 / / / 12 V.21. ljt.k o 061 4/ 8 V.20. st orn 0614/ storn 0 611/ / / 13 V / / / / 15 oljt. K 0609 / / / V V.1 / 3. st or n közl k özl. 0623/ / / / /6 0621/6 0631/ 3 I ár ok 028 6/ k öz l / / Z Á R T K R T Z Á RT K R T storn k m 0 621/ / 5 ol j t. K 0605/ / 10 V / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 42 term. K 0605/ / 14 g z l oms 0589 st orn st or n / st orn 0 605/ / / / / 35 V. 4/1. V.3 6/ / / / / 32 V közl. 0604/ / 1 V.36/ / / / V / / / / / / 5 V.6. V.5. s tor n 0623/ / / / / / / 3 (L ) 0 614/ / km 0634/ 7 V. 7. storn 0614/ / / / / / / / / / / 9 st o r n s torn közl V.19. k özl / / / / s torn s t orn 3 km 0611/ / / / / / / 6 t V / / / / 10 sto rn st orn I.539. oljt. k 0634/ t öltés Gye p 0 630/ / 14 Gye p ( L).g. 0275/ / / / 2 ár ok 026 0/4 0269/ 1 storn / / 7 mjor t öl tés / 1 s zikks z t? sz ik k s z t? t öl t é s t ölté s öl tés t ö lt é s s zikk s zt? tölt és s zi k k s zt? töl tés t öl t és 025 8/ / / á r o k 0260/ 7 sz. k.. g. ạg. zem 02 84/ 8 v?z m árok ár o k / 14 d T? á rok tölt és s t orn m jor áro k 0 260/ / / 2 á rok T? t öl t é s tölt é s á r ok 02 54/ 5 sz. k. t ö lt és t ölt é s tölt és t öl t és t öltés tölt é s 027 9/ 5 T? st o r n t ö l t é s 027 2/ 2 d / / / / / / t ö I V lt és / 1 st o r n t öl t és rol? t er. sz i k ksz t? t öl t é s 0260/ /7 0279/ /8 t ö lt é s 0279/ 14. g / / 13. g. I V / / / / / 19 IV t ö l t és T? k öz l / Biogázüzem s t orn / 1 0 Biogázvezeték Kiserőmű Gllioop telepén hrsz. 0718/ sz. fő Seite 4 / 26

5 A hőhsznosítás helyszínei 1. Gllioop Zrt., 1989 ót térség egyik legngyo munkdój, 900 fős lklmzotti létszámml 2. Kteh Zrt., kizárólg Gllioop hulldékink feldolgozásár létrejött válllkozás KATCH Zrt. BGÜ műszki épület Seite 5

6 Üzemkonepió Seite 6 / 26

7 eghtározó számok Bruttó fermentortérfogt: m³ Gáztározók össztérfogt: m³ Üzemen elüli tárolók k. 1,2 h Földmedrű zgytározók hsznos térfogt: m³, k. 2,5 h Gázvezeték: 4,2 km gyüttműködés: Gllioop ngyüzemi pulykfeldolgozóvl és Kteh hulldékfeldogozó üzemmel (Hő-, hidegenergi, tehnológii gőz ) Alpnygok: vágóhídi hulldék, növényi nyersnygok, lmos trágy, hígtrágy, tejsvó, zsíriszp Termelés: lektromos-, hő-, hidegenergi és tehnológii gőz előállítás Értékesítés: lektromos árm értékesítése 389/2007 (XII.23) Kormányrendeletnek megfelelően Seite 7 / 26

8 Az árevétel szerkezete Seite 8 / 26

9 Alpnygok megoszlás fjtánként Sertéshígtrágy t/év!!! A szomszédos sertéshízlló telepről (Goldfood Kft.) Sterilizált vágóhídi hulldék t/év A Gllioop, Kteh és ATV Zrt.-k hulldékázisár lpozv Szennyvíz zsíriszp, szennyvíziszp t/év A Gllioop Zrt. és z Atevszolg Zrt. hulldékázisár lpozv Pulyk lmostrágy t/év A 30 km-es körzeten elül képződő szlmástrágyát zárt felépítménnyel rendelkező teherutók szállítják iogázüzeme Szrvsmrh lmostrágy t/év Npi rendszerességgel érkezik z üzem közeléen (< 10 km) tlálhtó mrhtelepekről Tejsvó és flotátumiszp t/év Npi rendszerességgel érkezik z üzemtől k. 10 km-re, z Örménykon tlálhtó Szrvsi ozzrell Kft. telephelyéről, hőkezelten Silózott irok, kukori és CC t/év Az üzem közeléen (~ 10 km) z Aufwind Frm Kft. áltl érelt területeken termelt irok, kukori és tritikálé Tehnológii higítóvíz t/év Fúrt kól iztosított víz és hsznosított spdékvíz összesen Konzervgyári melléktermék t/év Borsó és kukori tisztítási mrdék Seite 9 / 26

10 Nyersnygok megoszlás gáztermelő képességük tekintetéen Seite 10 / 26

11 Üzemkonepió - folymtár Bedgolás Nyersnyg- Adgoló rhtrágy Pulyktrágy Cukorirok Fermentáiós rendszer Fermentorok 4 d Biogáztrágy szepráió Szilárd Híg Biogáztrágy ezőgzdsági hsznosítás lőtároló I. Sertéshígtrágy lőtároló II. Sterilizált vágóhídi hulldék Tejsvó Utófermentorok 3 d Trigeneráiós hsznosítás GALLICOOP Gázmotor 2 Biogázvezeték Hő Gázmotor 3 Hideg (4 km) + Gőz Gázmotor 1 Gázmotor 4 Hő- és villmosenergi ellátás = Villmosenergi etáplálás Seite 11 / 26

12 nergihsznosítás és nygkörforgás Seite 12 / 26

13 Tpsztltok és prolémák I. Az első év: Dráló rendszer lklmtlnság (Hmmermühle mjd Shäfer dráló) Hőszigeteletlen sövek tehnológián (szeprátor elfgyások) Kondenzprolémák gázszkszn (hűtveszárító és kompresszor) Alulméretezett kompresszor (nem megfelelő nyomásértékek gázmotorok előtt) Fedett pulyktrágy tároló tűz Seite 13 / 26

14 Tpsztltok és prolémák II. A második év: BGÜ telephely - folymtos melegedések köztes épületeken (42 C) Gllioop telephely z új műszki épület klimtizálás nem megfelelő (74 C) Aktívszénszűrő elporldás (vizes gáz mitti nyomásütések) Tehnológii és spdékvízrendszerek átlkítás mindkét üzemrészen Seite 14 / 26

15 Tpsztltok és prolémák III. A hrmdik év: Kompresszor sere nem megfelelő teljesítmény mitt Gázrendszer teljes átlkítás, új köztes fúvók eépítése Dráló seréje, előkészítő rendszer átlkítás Folymtos prolém hidrulikus keverőmotorokkl, sikeres pró elektromos motorokkl Kooperáió termál kutk üzemeltetőjével gázspórolás súsidőre Szerződés hígtrágy kijutttásár hosszávr, sőfüggöny + edolgozás (3.000 h) Seite 15 / 26

16 Biogázmotorok telephelyenként BGÜ telephely 0640 hrsz: otor: 1 d W Deutz TCG 2016 V12 C Futott üzemórák (2014. márius közepéig): ~ üó Feldtok: - Fermentorfűtés - Üzem villmos önellátás 40%, - Villmos energi termelés hálózt 60% lméleti tervezett futás: 24 h / 360 np ~ kwh / np 5 illió kwh / év Hálózt etáplált: 3 illió kwh / év Gllioop telephely 0718/20 hrsz: otor: 3 d Jenher JS 416 GS-B/N.LC Futott üzemórák (2014. márius közepéig 3 motorr összesen): üó Feldtok: - villmos energi termelés hálózt - hulldékhő hsznosítás lméleti tervezett futás: 20 h / 360 np ~ kwh / np 25 illió kwh / év Hálózt etáplált: 23 illió kwh / év Seite 16 / 26

17 BGÜ telephely gázmotor dtok Típus: W Deutz TCG 2016 V12 C Futott üzemórák: 2011 : üó 2012 : üó 2013 : üó 2014 : 900 üó Termelt villmos energi ( ): ~ 5 illió kwh Jellemző prolémák: kopogás 100%-os terhelésen, oljfolyás hengerfej oldlon Krntrtásigény: gyertyprolém és oljfolyás hengerfejnél kivételével; normál rend szerint Olj hsznált: kiterjesztett trtállyl és nélküle is jól működik Olj típusok: Totl, Shell (ysell LA és XL) üzemór / 90 literes keringtetéssel, Petro Cnd (Sentron LD 5000) 900 üzemór, teszt után eállt Petro Cnd hsznált 400 üzemór, előzőleg üó-t futott Jenher 416-n Krntrtás: W nergy Hungári Kft., szerződés szerint, kiugró eset nins, 3 év ltt összesen 17 lklomml volt jelen szerviz gyé gondok: Hálózt vég Ármszünetek (sk 2013-n tö, mint 35 d teljes ármszünet) Seite 17 / 26

18 Gllioop telephely gázmotor dtok Típus: Jenher JS 416 GS-B/N.LC Futott üzemórák: (3 motor összesen): 2011 : üó 2012 : üó 2013 : üó 2014 : üó Feldtok: villmos energi termelés hálózt + hulldékhő hsznosítás Termelt villmos energi ( ): 25 illió kwh ldott hőenergi: GJ, eől kizárólg iogázól előállított GJ Jellemző prolémák: sok pró vezérlést érintő hi, kise szivttyú és fűtőptron meghiásodás, komoly állás 1 lklomml (dugttyörés, kivizsgálás ltt) Krntrtás: G Jenher GmH, ruglms kiszolgáló háttér, megfelelő szkmi tpsztlt, 3 év ltt összesen 43 lklomml volt jelen szerviz Olj típusok: Totl, Shell (ysell LA és XL) üzemór OL (Longlife GO 40) üzemór, teszt 2. kör Petro Cnd (Sentron LD 5000) üzemór, tesztfázisn, második kört futj gyé gondok: gáznyomás szályozás és érzékenység, távolság gáztermelő helytől, dupl indítások Seite 18 / 26

19 Dugttyúprolém üzemóránál A képen láthtó dugttyún kívül még 4 d serére szorult, ám zoknk már nem voltk ilyen súlyos sérülései. Seite 19 / 26

20 A hőellátás iztonság elsődleges prioritású A Gllioop áltl felhsznált hőenergi 75-80%-át Biogázüzem iztosítj. LOOS UL-S 5000 földgáz - iogáz kzán: 1 d LOOS UL-S 2600 hőhsznosító kzán: 3 d (összteljesítmény 1.8 t/ór) Bronswerk Kzép 4 tonnás földgáz kzán: 2 d Aszorpiós hűtő (mx 5 C-ig): 1 d York Kompresszoros hűtők (mx 3 C-ig): 2d Gllioop gőzigény: 1,8 t/ór szkszos felhsználás Gllioop melegvíz igény folymtos Gllioop hidegvíz igény folymtos Kteh gőzigény: kár 4,2 t/ór szkszos felhsználás Seite 20 / 26

21 Villmos energi termelés 2014 jnuár - feruár egtermelt (kwh) ingespeist [kwh/t] Produziert [kwh/t] Dtum Seite 21 / 26

22 Hőszolgálttás prtnerek felé 2014 jnuár - feruár Átdott hő (GJ) Dmpf - Gllioop (GJ) Dmpf - Kteh (GJ) Wrmwsser (GJ) Kühlenergie (GJ) 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Dtum Seite 22 / 26

23 Szályozási pótdíj, mint ösztönző rendszer? Szályozási pótdíjk lkulás 2013-ms éven BGÜ tény [HUF] 2013 Gllioop tény [HUF] Láthtó drsztikus sökkenés, ám 2014-es új szályok ennek nem fognk kedvezni Seite 23 / 26

24 iről is volt eddig szó: Alpnyg - összetételéen s rányin változtln, ám új nygok kerültek tehnológiá Drálási tehnológi - módosítv, fejlesztve Gázrendszer - teljes átlkítás, fejlesztés Keveréstehnik gyenge próálkozások, de jó eredmények Tehnológii és spdék vízrendszerek - konszolidálv, fejlesztve Hőhsznosítás és klimtizálás - htékonyság növelése, új tehnológi kiépítése Kijutttás - területi és tehnológii prolémái megoldv, folymtos fejlesztés szükséges Jogszályi háttér - mindkét üzemrész lklmzkodott. lmondhtó tehát, hogy: A trágy és hulldékhsznosítás e tehnológiáj működik, A iogázüzemekre szükség vn, A tervezési hiák sok pénzért orvosolhtók, de - jelentős kihtássl vnnk megtérülésre. Jelenleg: Külső iológii segítséggel támogtott sját lormérésekre építve, jelenleg z üzem 70% felett jár kihsználtságn, s ez jövően tová fokozhtó. gyrország legngyo Biogáz üzeme 2014-en jon teljesít mjd, mint 2013-n Seite 24 / 26

25 Benyó András 30 / Köszönöm figyelmet!

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK

KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK KISÜZEMI RIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRULIKUS RIKETTÁLÓ GÉPEK HIDRULIKUS RIKETTÁLÓK LKLMZHTÓSÁG Hidrulikus brikettálóinkt elsősorbn termelési folymtok során keletkező üzemi hulldékok térfogtánk csökkentésére

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECEN 2008 1 A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG Szerkesztő: Ngy János Schmidt János Jávor András Felelős kidó:

Részletesebben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY Állttudományi és Állttenyésztéstni Tnszék DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Állt- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskol Iskolvezető: Dr. And Angél, D.Sc. A hrcs (Silurus

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

AGRIPPA. (Agráripari Paradigma)

AGRIPPA. (Agráripari Paradigma) A projekt neve: AGRIPPA (Agráripari Paradigma) Biogáz alapú, gáz-, áram- és hőenergia kimenetű Energia Központ Hálózati áram feltáplálással, áram-, és hőenergia igényű Szigetüzemű szatellit üzemekkel Leghátrányosabb

Részletesebben

COUNTRY SPECIFIC CONDITIONS

COUNTRY SPECIFIC CONDITIONS HU COUNTRY SPECIFIC CONDITIONS A Biogázüzemek Jelenlegi Helyzete, És Elterjedésük Előtt Álló Korlátok És Akadályok MAGYARORSZÁGON With the support of Bio-metán technológiák fejlesztése a piaci elterjedés

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Go! szervizmagazin A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30.

Go! szervizmagazin A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30. Go! szervizmgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2014. június 1. szeptember 30. Professzionális klímtisztítás részletek 4. oldlon 12 0 Ft Go! 9 0 Ft Volkswgen WRC Motorsport férfi póló részletek

Részletesebben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben

Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Előtanulmány Megújuló energia hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata a kecskeméti távhőrendszerben Lontay Zoltán irodavezető.. Kilik Csaba főmunkatárs Budapest, 2012. február 28. 1/29 Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

Amiért biogáz eró mrú veket építünk. Sikerrel. g y l o g y. Te c h n o. Tervezés. Megvalósítás. Üzembe helyezés. Üzemeltetés.

Amiért biogáz eró mrú veket építünk. Sikerrel. g y l o g y. Te c h n o. Tervezés. Megvalósítás. Üzembe helyezés. Üzemeltetés. CN CZ DE EN ES FR HU IT LV NL PL RO RU SK irs ss First Class Tervezés Te c h n o g y l o g y Amiért biogáz eró mrú veket építünk. Sikerrel. 3 / 3 Megvalósítás Üzembe helyezés Üzemeltetés Szerviz ++ A biogáz

Részletesebben

KISEBB ÖNÁLLÓ LAKÓÉPÜLET, JELENLEG ELVÁRT KOMFORTFOKOZATÁNAK BIZTOSÍTÁSA FENNTARTHATÓ MÓDON, MINIMÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉSSEL. Készítette: MENGYÁN TAMÁS

KISEBB ÖNÁLLÓ LAKÓÉPÜLET, JELENLEG ELVÁRT KOMFORTFOKOZATÁNAK BIZTOSÍTÁSA FENNTARTHATÓ MÓDON, MINIMÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉSSEL. Készítette: MENGYÁN TAMÁS KISEBB ÖNÁLLÓ LAKÓÉPÜLET, JELENLEG ELVÁRT KOMFORTFOKOZATÁNAK BIZTOSÍTÁSA FENNTARTHATÓ MÓDON, MINIMÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉSSEL Készítette: MENGYÁN TAMÁS KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Környezettudományi

Részletesebben

A térség vízgazdálkodási problémái

A térség vízgazdálkodási problémái Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében

Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Geotermikus energia és egyéb megújuló energiák felhasználási lehetősége Budapesten és Pest megyében Tartalom A GeoSEE projekt és résztvevői 4 Magyarország geotermikus potenciálja és lehetőségei 5 Termálvizek

Részletesebben

Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október

Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október 3. szám, 2009. október Az.A.S.A. csoport a legnagyobb privát hulladékkezelôk egyike Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, és egyre fontosabb szerepre tesz szert Európa más országaiban

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok)

Napos Napok. Népszerűsítsük együtt a napenergia előnyeit! Az European Solar Days (Európai Napos Napok) Npos Npok Az Europen Solr Dys (Európi Npos Npok) npenergi és z elektromos energi környezettudtos hsznosítását bemuttó, szemléletformáló kmpány, mely 2002-ben indult el Ausztriából Tg der Sonne elnevezésű

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben