Hírek. Püspökladányi. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám december 2. Ingyenes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. Püspökladányi. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám 2009. december 2. Ingyenes"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám december 2. Ingyenes A termálvízzel feltörõ metángáz fûti néhány héten belül az uszodát és a gyógyászati központ épületét Évtizedeken át a szabadba engedte a termálvízzel feltörõ metángázt Püspökladány önkormányzata. Három évvel ezelõtt azonban azt a célt tûzte ki maga elé a város vezetése, hogy nem hagyja kárba veszni a drága energiaforrást, hanem hasznosítja. Ennek érdekében meg is tették az elsõ, kezdeti lépéseket, néhány héten belül pedig elkezdõdhet a gázleválasztás és hasznosítás. -Arra a két kutunkra, amelynek nagyon magas a metángáz tartalma, gázleválasztó tartályt helyezünk, és új gázcsövek lefektetésével elvezetjük a kazánokig. Ezzel szeretnénk fûteni decembertõl az úszómedence vizét. (Erre azért van szükség, mert az uniós elõírások szerint a meleg, termálvizet nem lehet az úszómedencébe engedni -szerk.) És ezzel a metángázzal fûtenénk az uszoda légsátrát, sõt a gyógyfürdõ épületét is tájékoztatta lapunkat Tóth Erzsébet, a Püspökladány Vagyonkezelõ Holding Kft. vezetõje. (Folytatás a 3. oldalon) Advent idején A latin eredetû advent szó megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére való várakozás a felkészülés, a reménykedés idõszaka. Az András napjához legközelebb esõ vasárnap és a december 25-e közötti négyhetes "szent idõ" a karácsonyra való lelki felkészülés ideje. Valamikor éjféli harangszó hirdette az advent, valamint az egyházi év kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az idõben az emberek szigorú böjtöt gyakoroltak. Napfelkelte elõtt hajnali miséket tartottak, amelyeket "angyali misének", "aranyos misének" is neveztek ben a nagyszombati zsinat advent elsõ vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az esküvõket, zajos mulatságokat. Az adventi koszorú hagyománya õsi idõket idéz, kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival. A valódi adventi koszorú készítése a 19. században jött divatba. Minden adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak meg. A gyertyákat vörös és aranyszalagokkal, az élet és fény jelképével díszítették.

2 2. Püspökladányi Hírek december 2. A bíróság döntése: ki kell fizetni az önkormányzat szerint rossz és késedelmes munkát Még mindig kísért a múlt. Az elõzõ önkormányzat által a fürdõ felújításával megbízott cég olyan munkát hagyott hátra, hogy idõrõl idõre kénytelen a fenntartó, üzemeltetõ garanciális javításokat végeztetni. Néhány napja is ez történt. Az átadás óta eltelt idõszakban többször vonult fel a munkát végzõ cég a területen. Hol a csempeburkolat válik fel nagyobb területen, hol a kapaszkodók lazulnak ki és lehetne folytatni a sort. Sietve lett befejezve a munka 2007-ben, talán ez az oka a minõségi bajoknak. Késett is a beruházás, s az önkormányzat 28 millió forintot kötbér címén, valamint kiviteli problémákból adódóan visszatartott. Ezt az összeget a kivitelezõ késõbb per útján próbálta megszerezni, s most javára döntött a bíróság. Az önkormányzat és a fürdõt üzemeltetõ holding értetlenül áll az eset elõtt, és tovább folytatja a harcot, hiszen a minõségi problémák azóta sem oldódtak meg. Így nézett ki nem sokkal az átadás után az uszoda. A kép magáért beszél -Itt állunk a puffertartály akna részében, ahol a problémát az okozza, hogy a fémrögzítések, a bilincsek, csavarok elrozsdásodtak, és ezeket pótolni kellett. Jelenleg most ennek a javítása történik. De a korlátok sem voltak korábban stabilan rögzítve, és ez balesetveszélyes volt, mert ha a fürdõzõ vendég nekidõlt, bele eshetett a vízbe. Ha belenézünk a medencetérbe, látható, hogy többször kellett itt is csempét cserélni, a burkolatot javítani. A foltok mutatják, hogy nem egyenletes a csempe lerögzítése. Az elmúlt évek alatt többször jelentkezõ probléma volt ez, mert többször felváltak a burkolók a medencetérben. Ez az úszómedencére és a mellette kialakításra kerülõ tanmedencében egyaránt jelentkezett mutatja és sorolja a panaszokat Tóth Erzsébet a Püspökladány Vagyonkezelõ Holding igazgatója. Ám nemcsak a beruházást követõen, a kivitelezés során is több probléma adódott. A legsúlyosabb gondok a gépházban mutatkoztak, ahová a tervekben elõírtnál egy lényegesen kisebb kapacitású szûrõtartály került beépítésre, valamint a klórgázt adagoló szabályzó sem mûködött megfelelõen. Ezen felül pedig a csövek felfüggesztése sem volt megfelelõ, valamint a szivattyúkkal és a visszacsapó szelepekkel is problémák voltak. -A szûrõtartály térfogata nem volt megfelelõ, nagyobbra kellett cserélni a tervnek megfelelõen, illetve a szivattyúaknába folyamatosan befolyt a víz, amely az üzemeltetést veszélyeztette, hiszen elektromos szivattyúk mûködnek az aknában, és ez balesetveszélyes volt emlékszik vissza Tóth Erzsébet. Mindezek mellett a szerzõdésben rögzített idõponthoz képest közel 3 hónapot csúszott a beruházás 2007-ben, így szintén a szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen 28 millió forint kötbért állapított meg a beruházó, azaz Püspökladány város önkormányzata folytatja Arnóth Sándor polgármester. Ezt követõen pedig a kivitelezõ cég a döntést jogsértõnek érezve beperelte az önkormányzatot. -28 millió forintos kötbért állapítottunk meg, tehát Püspökladány város nem arról híres, hogy elengedi a kötbért, hanem éppenhogy megfizetteti. Nos ezt a kötbért mi visszatartottuk, és emiatt a kivitelezõ cég perelt bennünket, és elsõ fokon megosztott felelõsséget írt elõ a bíróság mondjaarnóth Sándor. Az elsõfokú ítélet ellen fellebbezést nyújtott be az önkormányzat, és másodfokra felterjesztette az ügyet. A bíróság pedig november 10-én meghozta ítéletét, s egyértelmûen a kivitelezõ javára döntött tudtuk meg Keserû László jegyzõtõl. A másodfokon született döntés a 28 millió forintos kötbér kamattal együtt történõ megfizetésére, valamint a perköltség megfizetésére kötelezi az önkormányzatot. Az összeget természetesen megfizetik a felperesnek, de polgármester úr leszögezte: hibás döntés született, és a pert mindenképpen folytatni fogják, s megpróbálnak érvényt szerezni az igazuknak. -Ez hibás ítélet, egyoldalú és rossz döntés. Éppen ezért a Legfelsõbb Bírósághoz fordulunk, hogy az igazunkat bebizonyítsuk, és ezt a pert folytatni fogjuk. Mert mégsem nyugodhatunk bele abba, hogy egy rosszul elvégzett és késedelmes beruházásért fizessünk mondjaarnóth Sándor. Püspökladányban a legolcsóbb a távhõszolgáltatás A távhõszolgáltatás a városi hõellátás ideális megoldása. Számtalan elõnye van, amelyek közül kiemelendõ környezetkímélõ jellege, és az igénybevevõinek nyújtott kényelem. A távhõszolgáltatás színvonala folyamatosan emelkedik, és egyre inkább alkalmassá válik az egyéni igények kiszolgálására is. Ám az elsõdleges kérdés mindig a szolgáltatás ára. A püspökladányi távhõszolgáltatás a környezõ településekhez viszonyítva a legolcsóbb. Arról, hogy hogyan tudja ezt elérni a Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. kérdezte meg szerkesztõségünk Tóth Erzsébetet, a Holding Kft. igazgatóját. - Az érvényben levõ önkormányzati rendelet szerint a távhõszolgáltatás díja két részbõl tevõdik össze: alapdíj és hõdíj. Az alapdíj három éve nem emelkedett. Ez tényleg a legolcsóbb 312 Ft/légköbméter. Viszonyításként az alapdíj mértéke Debrecenben 425 Ft, Budapesten 506 Ft, Berettyóújfalun 448 Ft, és Hajdúszoboszlón 337 Ft. Azért tudunk ilyen olcsók lenni, mert a távfûtõmû mellett létesült egy gázmotor. Ez nemcsak a gáz árából ad kedvezményt, hanem bérleti díjat fizet, illetve a mûködési költségekbe is besegít, tehát emiatt tudunk olcsóbbak lenni a többi szolgáltatóhoz képest. A hõdíj mértékét tekintve szintén az egyik legolcsóbbak vagyunk. Ennek két oka van: egyrészt, amikor lehetõvé vált kivonulni a közüzemi szolgáltatásból a szabadpiacra, mi azt az elsõk között megléptük ban mi már megversenyeztettük a beszállítókat, és már ekkor 8 %-os kedvezményt érünk el. Mivel minden évben megversenyeztetjük, így egyre nagyobb mértékû kedvezményt tudunk elérni. Ezáltal az árinkkal olcsóbbak tudunk lenni. Itt is bekapcsolódik a gázmotor, mert azon túl, hogy olcsóbban vesszük a gázt, még a gázmotor egy plusz 10 %-ot ad az elõállított hõ értékébõl. Hangsúlyozni szeretném, hogy az önkormányzati rendeletben megállapított hõdíj ára maximált hatósági ár, ami azt jelenti, hogy ettõl lefelé bármikor el lehet térni, túllépni nem. Folytatás a 4. oldalon...

3 3. A termálvízzel feltörõ metángáz fûti néhány héten belül az uszodát és a gyógyászati központ épületét Püspökladányi Hírek december 2. Folytatás a címlapról A termálvízzel feltörõ metángáz fûti néhány héten belül az uszodát és a gyógyászati központ épületét Az önkormányzat városfejlesztési bizottságának tagjai tavaly több olyan településen jártak, ahol a metángáz felhasználás a már megoldott. Márkus Gábor, a bizottság elnöke azt mondja, olyan tapasztalatokat szereztek, ami egyértelmûen azt támasztotta alá, Ladányban sem lehet tovább veszendõbe hagyni ezt a természeti kincset, ezért léptek a felhasználás irányában, másrészt pedig az uniós törvények is tiltják a metán levegõbe engedését. Ez év februárjában a városi strandfürdõ fenntartója, a Püspökladányi Holding Vagyonkezelõ Kft. lépett is az ügyben. Tóth Erzsébet elmondta, a Holding számításokat végzett arra Egy út, Püspökladány határában. A Meggyes tanyán át a Radarállomásig vezet. Ha tippelni lehetne, hogy mikor készült, minden bizonnyal sokan melléfognának. No de ne tippeljünk! A tények ugyanis ismertek. Ezt az utat három évvel ezelõtt adták át felújítva. És nem is akárki. Az idõközben miniszterelnökké avanzsált Bajnai Gordon maga. Az akkor még uniós forrásokat felügyelõ miniszter azért érkezett Püspökladányba, hogy a felújított Radarállomás újraindításán részt vegyen. S ennek a bizonyos beruházásnak az elõzménye volt a szóban forgó út felújítása is. Amikor pedig az önkormányzat tulajdonában levõ szakaszt átadta a város a kivitelezõnek, még nem gondolta, hogy néhány éven belül ilyen lesújtó állapotban lesz. -Egy év alig kellett - maximum másfél év - amikor az elsõ hatalmas repedések már ott voltak ezen az elvileg felújított úton. És itt van a bökkenõ, hogy most az önkormányzat útján, annak bizonyos szakaszain bizony tetemes károk keletkeztek. Aki használja az utat, az láthatja a saját szemével. Ha ezekbe a résekbe befolyik a hólé, és a fagy további rombolásokat végez, akkor gyakorlatilag 1-2 éven belül ez az út el fog tûnni mondja Arnóth Sándor polgármester. A fagyok tehát ezen a télen még komolyabb hibákat okozhatnak az útban, melyre a becslések szerint több tízmillió forintot költött három évvel ezelõtt az állami tulajdonú Hungaro Control Zrt. Hogy pontosan mennyit, azt szerettük volna megtudni, de erre a kérdésünkre választ nem kaptunk. Azt azonban írásban leszögezte a cég vezetõje, hogy szerinte az út állapota rendben van. -Volt ahol a beton töréseit javították ki aszfaltozással, volt ahol bizonyos szakaszokat aszfaltoztak, de mindenképpen sok pénzt költöttek el erre a beruházásra emlékszik vissza a polgármester. Ha nem a lõtérig megyünk, vagy nem a tanyáig, mert addig még elfogadható az út minõsége, hanem annál tovább is, akkor azt látjuk, hogy azokon a szakaszokon, amit Bajnai Gordon és Csontos János fölavattak, hatalmas törések és repedések tátonganak. Nyilvánvalóan egy rosszul elvégzett, és rosszul kivitelezett munkának az eredményérõl alkothatunk képet. Hatalmas hosszúságú, és 2-3 cm szélességû repedések tátonganak az aszfalton, és hát ezt valaki kifizette folytatjaarnóth Sándor. Az önkormányzat tulajdonát az említett útnak a 4-es számú fõút és a Meggyes-tanya közötti szakasz képezi, s ezen is találhatók törések. Össze sem lehet hasonlítani a burkolat anyagszélességét és technológiai kivitelezését sem az önkormányzat által most elkészített utakéval. Pedig Arnóth Sándor szerint Csontos képviselõnek inkább ezzel kellene foglalkoznia, mint a jó minõségben elkészült ladányi kövesutakkal, hiszen látszik, hogy vonatkozóan, hogy számukra a saját beruházás sokkal nagyobb haszonnal jár, mint egy külsõ vállalkozó bevonása, ezért saját erõbõl valósítják meg a gázfelhasználás technikai kivitelezését. Az intézmény villamosenergia költsége eddig , gázfelhasználása pedig forintra rúgott évente. A jövõben pedig azon túl, hogy a metángáz mennyisége fedezi a teljes gázfogyasztást, évente körülbelül 200 m3 szabadon felhasználható mennyiség is képzõdik. Márkus Gábor szerint a munka az ütemtervnek megfelelõen halad, év végére elkészül, így decemberben meg lehet tartani a próbaüzemet. A beruházással több 10 millió forintot spórol majd évente a város, hiszen a kiváló fûtõértékû gáz a jövõben nem a levegõbe, hanem a kazánokban ég el. Szétrepedt a három éve felújított, Radarállomáshoz vezetõ út, melyet Bajnai Gordon és Csontos János avatott fel 2007-ben itt komoly mulasztás történt. Egy három éve átadott útnak nem lenne szabad így kinézni. Az úttal kapcsolatban több panasz érkezett már az önkormányzathoz. Többen kifogásolták, hogy még alig adták át, máris milyen az állapota. S milyen lesz 1-2 éven belül, hiszen az idõjárás tovább ront rajta. Arnóth Sándor azt mondja, a város annyit tehet, hogy jelzi a problémát az út másik tulajdonosának. A témára visszatérünk. Fedett buszvárók épülnek a város tizenöt pontján A város helyi járatos buszaira várakozók egészen ideáig elszenvedték az idõjárás szeszélyeit, évszaktól függõen a tûzõ napsütést vagy a zuhogó esõt. A problémára a város vezetõi már régóta keresték a megfelelõ megoldást, ami ebben az évben egy pályázat formájában vált elérhetõvé. A lehetõséget természetesen meg is ragadta az önkormányzat, ennek eredménye az a 32 millió forint, ami a buszmegállók korszerûsítésére fordítható. A pályázat 15 buszmegálló teljes felújítására ad lehetõséget. Ennek keretében fedett esõbeállókat helyeznek ki, térkövezés, valamint a megállók biztonságos megközelíthetõsége valósul meg két Árpád utcai, két Rákóczi, két Petri Pál, két Esze Tamás utcai, a Bocskai, a Baross, a Vajda János, a Bajcsy Zsilinszky, a Petõfi és a Mezõ Imre utcák egy-egy megállójában, továbbá a Köztemetõ és a MÁV állomás elõtt. A pályázat keretében 15 buszmegálló kerül felújításra. Ez a felújítás tulajdonképpen esõbeállók telepítését jelenti, illetve a buszperonoknak a helyreállítását, térkõvel történõ ellátását, illetve a buszperonok járdakapcsolatának megoldását szintén térburkolattal. A pályázaton elnyert összeg közel 32 millió forint, ebbõl újul meg tulajdonképpen a 15 buszváró. Három típusú esõbeálló kerül kihelyezésre. Méretét tekintve a vasútállomáshoz kerül a legnagyobb, hiszen a város kapujánál legjelentõsebb az utasforgalom. A Gyógyfürdõhöz egy csinosabb darab kerül, az összes többi helyre pedig szolidabb, ám praktikus beállót terveznek. A buszmegállók természetesen a legújabb kornak is megfelelnek majd, hiszen az akadálymentesítése is elkészül minden egyes megállónak. A kivitelezés csak a szerzõdés aláírása után kezdõdhet meg, és 2010 február végére be kell fejezõdnie. A 15 megálló körülbelül 70%-át adja a városban található buszmegállóknak. Képviselõ úr leszögezte, hogy ennek a pályázatnak a segítségével most 15 megállóhely problémáját megoldják, de természetesen továbbra is figyelik a pályázati lehetõségeket, mert a cél az, hogy valamennyi váróhely kulturált és kényelmes, biztonságos legyen Püspökladányban.

4 4. Püspökladányi Hírek december 2. Püspökladányban a legolcsóbb a távhõszolgáltatás Mi a gázmotor mûködésének a lényege? A gázmotor egy kapcsolt hõtermelést valósít meg. Generátor segítségével villamosenergiát állít elõ, míg hõcserélõkön keresztül a fûtési körök melegvíz-elõállításához biztosít hõenergiát. A beruházó villamosenergiát ad el az áramszolgáltatónak és hõenergiát a távhõszolgáltatónak. Ebbõl ered a megtakarítás, ezzel csökkenthetõ a költség. Az együttes áram- és hõtermelés kisebb energiafelhasználással jár, mintha ezeket külön állítanák elõ. A fajlagosan alacsonyabb tüzelõanyag-felhasználás önmagában megalapozza a távhõellátás környezetkímélõ jellegét, és teszi a távhõt gazdaságossá. Sajnos ennek ellenére még mindig vannak, akik megkérdõjelezik a gázmotor jelentõségét, de mi 2007-ben kimutattuk, hogy kb. 14 millió Ft megtakarítást jelent éves szinten a szolgáltatónak, és ez folyamatosan növekszik. Mivel mi nem vagyunk egy nagy távhõszolgáltató, hiszen közel 850 lakást fûtûnk, így a megtakarítás a fajlagos költségben is megmutatkozik. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert az utóbbi idõben - fõleg az országos média - egy pejoratív jelzõt állított a távhõszolgáltatás elé. Divat lett negatív színben feltüntetni a távhõszolgáltatót. Van-e igény a lakástulajdonosok részérõl az egyedi mérésre való áttérésre? Püspökladányban ez még nem fordult elõ, és szerintem a jövõben sem fog, mert nagyon magas a beruházás bekerülési értéke, egy 40 lakásos társasháznál közel egymillió forintot jelentene lakásonként. A tulajdonosoknak nincs annyi megtakarítása, hogy egy ilyen A lehetõségek csomagja ELUTASÍTVA! A Sárréti Kistérség polgármesterei megelégelték, hogy sorozatban utasítják el a 13 település által benyújtott pályázatokat, ezért megfogalmazták a Sárrét Csomagot. Egy olyan csomagot, amelyik nem az utolsó falatot veszi ki az emberek szájából, hanem ad valamit. Méghozzá lehetõséget a jobb életkörülményekre, a fejlõdésre. A Sárrét Csomagban olyan pályázatok szerepelnek, amelyek egy iskola vagy óvodafelújítás, egy útépítés, vagy egy szennyvízberuházás kapcsán a sárréti embereket szolgálták volna, ha támogatást kaptak volna. De nem kaptak, még Csontos Jánostól sem, aki ennek a 13 településnek, és az itt élõ mintegy 55 ezer embernek a képviseletére esküdött föl tudtuk meg Arnóth Sándortól, a Sárréti Kistérségi Társulás elnökétõl. - Ezeknek a pályázatoknak a megírására nagyon sok munkaórát fordítottunk, de nem támogatták a céljainkat. És ha ez így van, ha nem kaphatunk ezekre a fontos célokra támogatást, akkor a forrás a Magyar Köztársaság költségvetése kell, hogy legyen magyarázzaarnóth Sándor, hogy miért a Parlamenthez nyújtották be a csomagot. A13 település között Szerep község is érintett a csomagban. Gyõri Balázs polgármester elmondta: - A csomag keretében hatodik alkalommal adtak be pályázatot a Polgármesteri Hivatal felújítására, de szeretnénk a ravatalozót is felújítani, valamint szilárd burkolattal ellátni a Sallai utcát. - Szeretnénk, illetve szerettük volna, hiszen sem a kormány, sem a bizottságok, és nem meglepõ módon Csontos János sem támogatta a költségvetés módosító javaslatait mondta Arnóth Sándor, majd hozzátette: - Éppen ezért nem Csontos Jánost, hanem Kósa Lajost, Debrecen város polgármesterét, valamint dr. Vitányi Istvánt, Hajdú Bihar megyei országgyûlési képviselõt kértük föl a Sárrét Csomag képviseletére. - Bár meglepett a felkérés, szívesen tettem eleget neki, hiszen a bihari, és a sárréti emberek a mindennapokban is egyforma problémákkal küzdenek. Ezeket viszont Csontos János nem ismerheti, ha a Sárrétre, mint vendég érkezik meg hangsúlyozta Vitányi István. Pedig Arnóth Sándor szerint nem kérnek lehetetlent, csak 1-2 BKV-s végkielégítésnek megfelelõ összeget, így kapcsolódó módosító indítványok formájában ismét benyújtják a pályázatokat, ezúttal az egyes minisztériumokhoz. Abban az esetben viszont, ha második alkalommal is elutasítják a csomagot, a 2010-es év úgy telhet el, hogy semmilyen plusz forráshoz nem jut a kistérség vázolja az esetlegesen beruházásba tudjanak invesztálni, maguk a társasházak pedig nem rendelkeznek ekkora megtakarítással. A jövõ útja az kellene, hogy legyen, hogy a társasházak az egyedi mérés kialakításával érdekeltté tegyék a lakástulajdonosokat a takarékoskodásban. Ezt a termosztatikus radiátorszelepek, valamint a hõmennyiségmérõk felszerelésével lehet megoldani, ami mindenképpen olcsóbb beruházás, mint leválni a távhõrõl. Erre pályázati lehetõség is kínálkozik a társasházak számára. Ez a megoldás egy-egy lakótömb számára egy %-os hõmegtakarítást eredményez. Persze ennek is van kedvezõtlen megítélése, fõleg azok részérõl, akik a magasabb hõmérsékletet igénylik és a fûtési szezon végén ráfizetnek a számlájukra. Meg kell még említeni, hogy még tovább fokozható a megtakarítás a társasházak nyílászáróinak korszerûsítésével, illetve az épületek szigetelésével. A Püspökladányi Városüzemeltetõ és Vízszolgáltató Kft. a központi áremelkedést nem tudja ugyan kivédeni, de gondosan tervezett és átgondolt gazdaságpolitikával továbbra is tartani szeretné a kedvezõ fogyasztói árszintet, a szolgáltatás magas színvonalának biztosítása mellett. Rásó János kialakuló helyzetet Arnóth Sándor. Ami viszont ennél is nagyobb probléma, hogy az eddig meglévõket is kurtítani tervezik, így a es év várhatóan a túlélésért folytatott küzdelmet jelentheti az önkormányzatok és az állampolgárok számára egyaránt. Szerettük volna Csontos Jánost is megkérdezi, hogy miért nem tartja támogatásra méltónak a térség elképzeléseit, ám ezideáig nem értük el telefonon. A lehetõség természetesen most is nyitva áll elõtte, bármikor elmondhatja véleményét, álláspontját arra vonatkozóan, hogy a sárréti pályázatok miért nem könnyíthetik meg az itt élõk mindennapjait. Városvédõ szemmel A gondos kezek nyoma Azt gondolom, hogy egy városnak a parkjai, zöldterületei gondozásában nyújtott tevékenysége hatással van a település társadalmára, mivel az mintául, mércéül szolgál a magánterületek tulajdonosai számára. Így az igényes közterületeket látva maguk is nagyobb törõdést mutatnak saját területükkel, kertjükkel szemben. Míg ha érdektelenséget tapasztalnának ez ügyben, az vélhetõleg azonos hozzáállásra inspirálná õket. Településünk legfrekventáltabb részein szép és gondozott parkok hívogatnak padon való ücsörgésre vagy rövid andalgásra. A városunk fõ utcájának tekinthetõ Rákóczi utca két oldalán szinte egybefüggõ parkként funkcionál a széles zöldfelület. A nemrég megépült körforgalmak ezerszínû virágaikkal üde színfoltként törik meg az urbanizált szürke egyhangúságot. A település központi növényfelületein szemmel láthatóan jelen van a gondozás, ami a díszkertek virágágyásaiban vagy a nyírott gyepekben nyilvánul meg, természetes jó érzést keltve bennünk. Nyilvánvaló, hogy a gondozás az akaraton kívül nagyban függ a ráfordítható költség mértékétõl is. A Püspökladányi Holding Kft. igazgatója, Tóth Erzsébet tájékoztatást adott arról, hogy a társaság milyen parkfenntartási munkákat tudott elvégezni az idei évben. A három kategóriába sorolt fûnyírás területe összesen 190 ezer négyzetméter. A belterületi virágágyakba és a Bajcsy utcai körforgalomba összesen 7900 tõ egynyári virágot ültettünk. Õszi virágot a belterületi virágágyakba, a Rendõrkapitányság elõtti és a Bajcsy utcai körforgalomba összesen 9830 tövet ültettünk. Ez évben 284 db díszfa elültetésére került sor a város különbözõ pontjain. Ezek mellett szükség szerint végzik a társaság alkalmazottai az utak mentén húzódó sövények nyírását, a parkok fáinak ápolását. A virágágyások gyommentesen tartása is folyamatos munkát jelent. Azt hiszem, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy a gondos kezek nyoma érzékelhetõ a városunk zöldfelületein. Elismerésre méltó az a támogatás, amely a város vezetõsége irányából érkezik ehhez, jelezve a szebb és egészségesebb települési környezetünk elérése iránti szándékot. Rásó János

5 5. Feladatok és eredmények a képviselõk szemével Az 6. számú választókerület képviselõje Szabó Attiláné Csontos Erzsébet Püspökladányi Hírek december 2. - A választások után felállt új önkormányzatnak hogyan sikerült megbirkóznia az elõzõ testület hagyatékával? Milyen megoldásra váró feladatok vártak a jelenlegi testületre? õsze indította el - az új helyhatósági választások eredményeként - az újonnan felállt képviselõ-testületet, polgármestert. A megörökölt helyzet feltérképezése után - az elõzõ évekhez képest - szokatlan lendülettel vágott bele a munkába csapatunk. Arnóth Sándor polgármester úr rendíthetetlensége, kitartása és a képviselõ-testület tagjainak összetartása így három év távlatában is példaértékû. Kijelöltük a város fejlesztésének fõ prioritásait, Püspökladány város arculatának megváltozásához a fõ irányvonalakat. Polgármester úr tartott a "csontvázaktól", melyek fokozatosan buktak elõ, hol innen, hol onnan egy-egy tervünk, programunk, vagy éppen az elõzõ éra beruházásainak folytatása, átadása kapcsán. Ekkor derült fény azokra a hiányosságokra és mulasztásokra, amelyek a további fejlesztések kivitelezéséhez nélkülözhetetlenek voltak. Gondolok itt pl. érvényes útépítési tervek hiányára, tulajdoni viszonyok rendezetlenségére, gazdátlanságra, többféle koncepció hiányára. A megörökölt mínuszok mellett ráadásul állandó uszító, politikailag és gazdaságilag ellehetetlenítõ ellenszélben kellett megkezdenünk és a mai napig is végezni a munkánkat. A város lehetõségeinek számbavétele után a település életében való "rendrakás" következett. Stabil, kiegyensúlyozott költségvetéssel biztosítani Püspökladány fenntartható mûködését, fejlõdését. A már meglévõ, önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett intézmények infrastrukturális háttérének, személyi-tárgyi feltételeinek átvizsgálása, racionális, esetleges törvény által elõírt módosításainak a végrehajtása következett. Új alternatívákat kerestünk, kitörési pontokat, ötleteket felsorakoztatva fõként a pályázatok adta lehetõségek kiaknázásával. Szabó Attiláné Csontos Erzsébetet mindig elérik választói, problémáikkal - Milyen megoldásra váró feladatokkal kellett megbirkóznia a választókerületben? - Körzetünkben is elõször a városrész kitakarítása, köztereinek, parkjainak, útjainak rendbetétele következett. Ezt követte a csatornák, átereszek, lefolyók, járdák, kerékpárutak, forgalmas és veszélyes közlekedési csomópontok felülvizsgálata, középületek, halastavak tulajdonviszonyának, üzemeltetõinek rögzítése. Körzetünkben elsõ intézkedésként elõször a Török Bálint utca útalapjának rendbetétele, leaszfaltozása jött létre. Majd lakossági fogadóóra utáni intézkedésként több utcában pótlásra került a hiányos utcai közvilágítás. Az utcákon felhalmozódott építési anyagok: gally, törmelékek elszállítása következett. A rendezetlen, lomos, szemetes porták tulajdonosai kaptak ezt követõen felszólítást ingatlanjaik kitisztítására. A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek rendbetétele is megtörtént. A rendszeres hulladékelszállítás módjai és költségének elfogadása nem zajlott ugyan zökkenõmentesen, de tudomásul kellett vegyük, a meglévõ törvények, szerzõdések kötik az önkormányzatot ezek betartására. A Városüzemeltetõ kft. elvégezte és végzi folyamatosan, több száz ember közmunkába állításával a különféle munkálatokat városszerte, így a mi körzetünkben is. Parkjaink, köztereink, járdáink, útjaink mentén, csatornák partján, a kiserdõnél rendsze-resen találkozhatunk velük. A 6. sz. választókörzet így az eltelt idõszak alatt büszkélkedhet új kerékpárúttal, jelzõlámpás keresztezõdéssel: a Bocskai u. Szent István u. Damjanich u. Aszfaltozott utakkal: Török Bálint u., Dózsa György u. második szakasza, Keleti sor elsõ szakasza. A jövõ évben sor kerülhet a Keleti sor második szakaszának, a Keletizugnak, a Nép u., Nép-zug, a Szigligeti u, Szigligeti-zug aszfaltszõnyeggel való ellátására. A közrend, közbiztonság védelmének érdekében kezdeményeztem és támogattam a térfigyelõ kamerarendszer építését. Elkészült a térfigyelõ biztonsági kamerarendszer kiépítése a város különbözõ pontjain. Európai szabványnak megfelelõ játszótereket újíthattunk fel városszerte 11 ponton szintén pályázat felhasználásával. Amennyiben lehetõség nyílik további fejlesztésére, új játszóelemekkel való bõvítésére, szorgalmazzuk. Indítványoztam és megvalósult a Püspökladányi Határok Nélkül Egyesület szervezésével a püspökladányi köztemetõ új faragott, fedeles sárréti-díszkapuja ban halottak napján adtuk át és lett megszentelve. Kezdeményeztem és évek óta megvalósítjuk egyesületi, pályázati, városi támogatással a "Motoros-túrát és Kulturális Napokat a Sárréten" elnevezésû programsorozatot, kétévente Az Ifjúsági Tehetségkutató Amatõr-rockfesztivált. A Városvédõ és Városszépítõ Egyesület mozgalmához csatlakozva rendszeresen beneveztem évrõl évre, és díjaztam körzetünk szép, rendezett portáit, szorgalmas, példamutató tulajdonosait. A lakosság megsegítésére önkormányzatunk évente néhány alkalommal élelmiszeradományt hozat. Szétosztásában folyamatosan részt veszek képviselõtársaimmal. A nagyobb fejlesztések pályázati lehetõségek felhasználásával valósulhattak meg. Az önkormányzat mellétette és biztosította ezekhez a szükséges önerõt. Megállapodtunk már az elején abban, hogy lehetõség szerint nem viszünk ki munkát, nem szervezünk ki feladatot. Püspökladány vállalatainak, intézményeinek, vállalkozóinak, dolgozó embereinek és dolgozni akaró polgárainak teszünk ezáltal folyamatosan a nehéz gazdasági helyzet ellenére is kenyeret a családjaik asztalára. Az MSZP-és képviselõknek akiket egyébként nem a helyi lakosság választott meg, hanem listáról kerültek be a testületbe ez fáj. S mindenben csak a hibát keresik, folyamatosan rágalmaznak olyan vezetõket, tisztviselõket, de püspökladányi vállalkozókat is akik csupán munkájukat végzik szép eredményekkel, hatóság által elfogadott, kiválóra minõsített teljesítéseket hagyva maguk mögött. Rossz hírnevét keltve mindezzel városunknak és az itt élõ embereknek. - Melyek a további tervei a választókerület és a város fejlesztésével kapcsolatban? - Koncertek, kiállítások, elõadóestek szervezését az elkövetkezõ idõkben is szívesen végzem. Szeretném még elérni - már indítványoztam -, hogy a köztemetõ elõtti tér is rendezõdjön, megfelelõ arculatot kapjon, Országzászló kerüljön elhelyezésre városunkban. A halastavak, jóléti tavak közt is legyen pihenõ, fõzõ lehetõség, kiépítésre kerülhessen még több kerékpárút, akár a tavakat összekötõ is. Legyen a külsõ körzetekben is játszótér, pihenõpark, virágsziget, díszfasor, szobor és egyéb közterületi alkotás, a keleti városrész is megérdemelne már egy buszjáratot. A piactér épüljön át, mintegy közösségi térré, korszerûsödjenek iskoláink, óvodáink, egészségügyi intézményeink, legyen gyermek és ifjúsági színterünk.

6 6. Püspökladányi Hírek december 2. Feladatok és eredmények a képviselõk szemével A FIDESZ képviselõcsoportjának a vezetõje, Terdik Ferenc a 3. számú választókerület képviselõje volt az elõzõ önkormányzati ciklusban is. - A választások utáni új erõviszonyok hogyan segítették az önkormányzati munkát? Milyen fejlesztéseket sikerült megoldani a választókerületben? - Az elõzõ önkormányzati ciklusban ellenzéki képviselõ voltam, ezért teljesen új feladatot jelentett 2006-tól kezdõdõen a FIDESZ Terdik Ferencet reményei szerint Zagyva Istvánné váltja a körzetben képviselõcsoportjának a vezetése. Egészen más ellenzékbõl végezni ezt a munkát, és egészen más az irányításban közvetlenül részt venni. Az elõzõ ciklus végén fejezõdött be a szennyvízhálózat, valamint a Balaton utca és környékének a fejlesztése. Itt alapprobléma volt a Mikszáth utcai vasúti átjáró kérdése. Ugyanis nagyon jó minõségû út készült, ami felgyorsította a forgalmat, így egy karos sorompóval kellett ellátni az átjárót. Ebben nagyon sokat segített polgármester úr is. A személyes véleményem az, hogy ugyan egy körzetben választják meg a képviselõt, de a feladatok az esetek döntõ többségében az egész város mûködésével köthetõk össze. Ilyen fontos feladat volt a többcélú intézmény létrehozása is. Az iskola Olvasom, értem! megyei szövegértési verseny a Kálvinban Aki olvasni szeret és tud, az sosem lesz szegény Igen, olvasni jó és érdemes! november 21-én (szombaton) méhkasként zsongott a Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény felsõ tagozatának udvara és épülete. Immár 5. éve rendeztük meg iskolánkban az Olvasom, értem! megyei szövegértési versenyt. Közel 200 gyermek érkezett a megye különbözõ településeirõl (Debrecen, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu, Téglás, Kaba, Báránd, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Mikepércs, Nádudvar, Komádi, Püspökladány), hogy ezen az õszi reggelen összemérje tudását. A felsõ tagozatunk tornatermében Benedek Elekhez és a mesékhez kapcsolódó kis kiállítás várta a gyülekezõket. Az alsós énekkar vidám éneke után Petõné Papp Margit fõigazgató asszony megnyitotta a versenyt, és Faragó Katalin igazgatóhelyettes tájékoztatója után kezdetét is vette a 60 perces izgalom. Volt, aki hamar elkészült, volt, aki feladta, de a legtöbben kihasználták az 1 órát, és megbirkóztak az olvasmányokhoz kapcsolódó hol egyszerûbb, hol furfangosabb feladatokkal. Az idén újdonság volt az, hogy már nemcsak az alsóbb évfolyamok tanulói, hanem a felsõ tagozat 5. és 6. osztályosai is részt vehettek a versenyen. A feladatlap megírását követõen, míg mi javítottuk azokat, addig egy kis vendégváró pogácsa illetve tea várta a gyermekeket az ebédlõben. Ezután különbözõ programok közül választhattak az unatkozni nem szeretõk. Rásó János Madarat tolláról címmel elõadást tartott, a Karacs Ferenc Múzeum a helytörténeti kiállítását kínálta megtekintésre, illetve kézmûves foglalkozáson csuhéból készíthettek különféle figurákat a diákok. Az eredményhirdetés során szakértõ zsûri segítette munkánkat. Tagjai voltak: Karika Rozália, az Apáczai Kiadó szakreferense; Pató Józsefné intézményegység-vezetõ, igazgató; Laskai Irén nyugalmazott könyvtárigazgató és Nagy Sándorné iskolaigazgató. Az értékelések után átszervezése az elsõ olyan lépés volt, amire bár a kényszer szorított bennünket, de sikerült úgy létrehoznunk, hogy konfliktus nem történt a városban. Szakmailag és politikailag sem, és nem csökkent a színvonal sem. Sikeresnek mondható, és a mûködése is kiegyensúlyozott. Az átszervezésnek persze még nincs vége, de reméljük, hogy Püspökladány lakossága ami a finanszírozási kérdéseket meghatározza az elkövetkezõ években nem csökken, hanem stagnál vagy nõni fog. A városfejlesztésben vannak olyan kérdések, amelyek nemcsak egy-egy kerületet érintenek, hanem a város egészét. Ilyen például a gyûjtõút kérdése. Mindamellett ez a körzetet pozitívan érintette, hiszen a Csillag, a Kiss Ferenc, a Bajcsy, a Kodály utcák a gyûjtõút részét képezik. Nagyon jó színvonalon, de sok-sok munkával és buktatóval készült el az út, de hát Magyarországon ilyen ma a helyzet. Az emberek is láthatták és megtapasztalták, hogy nem az történt, amit egy bizonyos politikai szándék közvetített, hogy például nagy kamionforgalom lesz az érintett utakon. Hanem az volt a hiteles, amit mi mondtunk, miszerint jó minõségû utakon biztonsággal lehet majd közlekedni. - Melyek még a megoldásra váró legfontosabb feladatok a választókerületében? - Nagyon fontos dolog, amit a FIDESZ képviselõcsoportja eltervezett, és végre kíván hajtani, az, hogy Püspökladányban ne legyen földút egyetlen utcában sem. Mindenki egyformán elérhetõ legyen, és a mentõ vagy a tûzoltó is be tudjon menni minden utcába. Sajnos itt is szembesülünk azzal a problémával, hogy az engedélyeztetési eljárás meglehetõsen hosszadalmas. Az elsõ részben a Nagyszalontai utca készült el ebben a körzetben, de a többi utcára is ki van már írva közbeszerzési pályázat. Várjuk a döntést, reményeink szerint jövõ tavasszal el lehet kezdeni a munkát a Felsõbányai, a Ságvári, a Losonczi, a Karacs, a Rozsnyói, az Erkel és a Sajó utcákon, valamint a Zentai és Csenki utcák burkolatlanrészén. Persze van még néhány kisebb szakasz, de hogy ezek kivitelezése, hogyan fog haladni, ebben még bizonytalan vagyok. Úgy gondolom, hogy amit mi a FIDESZ képviselõcsoportja és a polgármester együtt célként meghatároztunk, azt igyekszünk közös döntéssel és közös felelõséggel megvalósítani. Az együttgondolkodással lehet csak eredményt elérni, és az egész várost koncepcionálisan kell fejleszteni. Mindig igyekeztem a választókörzetemet is jobbá tenni ezzel, és úgy gondolom, hogy most jelentõs mértékû volt a változás. Rásó János minden évfolyamból a legjobb 10 tanuló neve hangzott el. A helyezettek oklevelet, 1 6. helyezettek pedig könyvet és oklevelet kaptak. A mi, azaz a kálvinos tanulóink versenyen kívül indulhattak a megmérettetésen. A zsûri kiemelte, hogy közülük ki teljesített az évfolyamán a legjobban. A rendezvényünk lebonyolításában anyagilag támogatott bennünket a Püspökladány Közmûvelõdésért Közalapítvány, iskolánk alapítványa és diákönkormányzata. Összességében elmondhatom, hogy sikeres volt ez a nap. Összefogásban tényleg nagy az erõ, s ebben nem volt hiány a mi iskolánk dolgozói között sem. Aki itt járt, jól érezte magát, s ezt mik sem bizonyítják jobban, mint a Vendégkönyvünkbe írt dicsérõ és biztató sorok és a mosolyok az arcokon. Úgy gondolom, olvasni ezért is jó és érdemes. Marsiné Fekete Judit, pedagógus Feladatok és eredmények a képviselõk szemével Az 6. számú választókerület képviselõje Szabó Attiláné Csontos Erzsébet. Szépüljenek meg közintézményeink, köztereink. Az épülõ ipari övezet indulhasson be, tudjunk munkahelyeket teremteni! Fejlõdjön tovább az úthálózat, legyenek rendbe téve járdáink. Minden városlakó és idelátogató számára jó közbiztonságot, kellemes életteret nyújthasson Püspökladány. Tiszta, szép, rendezett és rendben mûködõ várost szeretnék, megtöltve értelmes, együttmûködni képes és jó szándékú emberekkel, fiatalokkal, egyre több kisgyermekkel. Sok-sok színes és "szíves" programot. Hasznos, sokarcú kulturális és sportéletet a ladányi-, sárréti kistérségben. Sikeres vállalkozásokat. Mindehhez kívánok valamennyi püspökladányi lakosnak nagyon jó egészséget és kitartást ahhoz, hogy mindezt együttes erõvel képesek legyünk a továbbiakban megvalósítani! Rásó János

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Történelmi Tünet SE-diadal! Története elsõ NB II-es mérkõzését fölényesen nyerte meg a Tünet SE nõi kézilabdacsapata,

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 18. szám 2007. december 12. Ingyenes Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Az év vége mindig a számvetés ideje. Az ember végiggondolja, mi történt

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe

Részletesebben

Hírek. Veszélyben a vici sorsa. Püspökladányi. Megújult a püspökladányi radar állomás. megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal

Hírek. Veszélyben a vici sorsa. Püspökladányi. Megújult a püspökladányi radar állomás. megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 17. szám 2007. november 27. Ingyenes Veszélyben a vici sorsa megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal Leállt a forgalom, mozdulatlanul

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 19. szám 2010. november 2. Ingyenes Koszorúzás, emlékezés, kitüntető címek átadása október 23-án Mi az ünnep? Különbözés, írta az egyik legnagyobb

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes POLGÁRI DÍJ A POLGÁRI BÁLON 2. oldal Hét éve már annak, hogy farsang idején a püspökladányi polgári kör megrendezi

Részletesebben

Példás, közös ünnep, a várossá

Példás, közös ünnep, a várossá Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 3. szám 2011. február 16. Ingyenes Példás, közös ünnep, a várossá válás 25 éves jubileumán A Püspökladány város szókapcsolatot nap mint nap

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám 2008. Február 26. Ingyenes. Népszavazás március 9-én

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám 2008. Február 26. Ingyenes. Népszavazás március 9-én Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám 2008. Február 26. Ingyenes Népszavazás március 9-én a témában Dr. Koháry György, Dr. Felszeghy Szabolcs és Arnóth Sándor válaszolt

Részletesebben

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 14. szám 2012. szeptember 18. Ingyenes Közel 3.000 gyermek kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban Vége a szünidőnek, s bár az időjárás még

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Csaba királyfi hazatért

Csaba királyfi hazatért A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 12. szám 2014. szeptember 2. Ingyenes Csaba királyfi hazatért Ki tud várni, az sokat tud; s nemcsak tud sokat, de tehet, s tenni fog sokat. ki várás után sok jót

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

Óbuda gondoskodó kerület

Óbuda gondoskodó kerület obuda_04.qxd 2010.02.18. 14:29 Page 1 XVI. évfolyam 4. szám Megjelenik kéthetente 2010. február 22. Kultúra visszaváltott palackért Elkezdõdött a KultÚjra elnevezésû program, melyben közel 2000 diák játékos

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére XVIII. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 2012. március 22. Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt szigetelik, majd a gépészeti munkálatok következnek

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 3. szám 2013. február 27. Ingyenes

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 3. szám 2013. február 27. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 3. szám 2013. február 27. Ingyenes Üzenet Székelyföldre: veletek vagyunk! Ha bántanak, veletek vagyunk. Ha igazságtalanság ér, kiállunk mellettetek. Ez a polgári

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

Újévi köszöntô. KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városi Mûvelôdési Központban. Minden városlakót tisztelettel vár

Újévi köszöntô. KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városi Mûvelôdési Központban. Minden városlakót tisztelettel vár 2006. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVII. évfolyam 1. szám Újévi köszöntô Nem tudok én megmaradni máshol, csak ezen a kis Magyarországon. Akármelyik országot bejártam, a hazámnál szebbet nem találtam.

Részletesebben

Legyen érdemes! Monor Városi Önkormányzat Lapja

Legyen érdemes! Monor Városi Önkormányzat Lapja 2009. július 1. XVIII. évfolyam 7. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Legyen érdemes! A bosszankodásokat felváltotta a reménykedés. Mégiscsak jó, hogy belevágott a város a központi részek felújításába,

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Borünnep Márton napján. Zeneiskola: Vissza az alapokhoz. SCHEFFER Rendezvény- és Esküvõszervezõ Iroda

PAKSI HÍRNÖK. Borünnep Márton napján. Zeneiskola: Vissza az alapokhoz. SCHEFFER Rendezvény- és Esküvõszervezõ Iroda PAKSI HÍRNÖK XIV. ÉVF. 16. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. NOVEMBER 18. Borünnep Márton napján A Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete a város apraját-nagyját várta az ökomenikus újboráldásra, melyet

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Ismét a fõtér ékessége lehet

Ismét a fõtér ékessége lehet ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jelentõs emelés ellenére Aszódon alacsonyak a lakbérek Bölcsõde utca lett a Kossuth Lajos út 80-as tömbbõl November 29. A polgármester távollétében

Részletesebben