A tájvédelem feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tájvédelem feladatai"

Átírás

1 Tájvédelem

2 A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet stb., részben társadalmiak: település, földművelés. (Új Magyar Lexikon, 1962) A föld felületének vmely szempontból jellegzetes része, vidéke, kisebb területi egysége. (A magyar nyelv értelmező szótára, VI. kötet, Akadémia Kiadó, 1966) A földfelszínnek több szempontból egységesen jellemezhető része (lehet természeti, gazdasági, illetve műtáj). (Kislexikon, Akadémia Kiadó, 1968) Földrajza, növényzete stb. alapján egységes v. összefüggő (kisebb) terület. (Magyar Értelmező Kéziszótár, 1972)

3 Táj definíció (Tvt.) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.

4 A tájvédelem céljai a táj jellegének megőrzése, a táj esztétikai adottságainak fenntartása, a természeti és táji értékek fennmaradásának biztosítása, az egyedi tájértékek és a természeti rendszerek megóvása, a műtárgyak tájba való illesztése, a felszíni tájsebek rehabilitációja.

5 A tájvédelem feladatai a területi tervezés során érvényesítse a természetés tájvédelem szempontjait a területrendezési, településrendezési folyamatokban, koordinálja a települések egyedi tájértékeinek felmérését, nyilvántartását, kezelését, a tájvédelmi szakhatósági - tájvédelem szempontjai az egyedi engedélyezési eljárásokban, védje a kultúrtörténeti értékeket a tájban, végezze el az Európai Táj Egyezmény végrehajtásából adódó feladatokat.

6 A tájvédelem eszközei jogszabályok és egyéb jogi eszközök, Tvt., 166/1999. (XI. 19.) Korm. r., engedélyezési eljárások jogszabályai az ágazati tervekben a tájvédelmi érdekek érvényesítése, természetvédelmi kezelési tervek, egyedi tájértékek felmérése, kézikönyvek és szempontrendszerek, Európai Táj Egyezmény (2007. évi CXI. tv.).

7 Természetvédelmi törvény - Tájvédelem Tájhasznosítás során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. Egyedi tájérték: az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. megállapítása és nyilvántartásba vétele az NPI feladata. A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását.

8 régi természetkímélő hasznosítási módok az épületek, építmények, utak elhelyezése során a tájba illesztés; táj jellegéhez alkalmazkodjon; használaton kívül helyezett épületek, építmények, új funkciójának megállapításáról, ennek hiányában, elbontásuk, terület a táj jellegéhez igazodó rendezése; a település-, a területrendezés és fejlesztés során természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzése; művelési ág változtatás, csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő figyelembevételével; rendezni kell a felszíni tájsebeket; a jellegzetes tájképi elemek fennmaradása.

9 Autópálya tájba illesztése

10

11 Tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárások 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet szakhatóság: KTVF építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban villamos energia termelésével, szállításával és szolgáltatásával kapcsolatos hatósági eng. elj. gázszolgáltatási, gázértékesítési hatósági engedélyezési eljárásban külterületi föld belterületbe vonása vagy végleges más célú hasznosítása bányafelügyeleti hatósági engedélyezési eljárásban hírközlési hatósági engedélyezési eljárásban közlekedési hatósági engedélyezési eljárásban régészeti feltárások engedélyezése esetén.

12 Európai Táj Egyezmény Firenzében, október 20-án kelt Mo végén csatlakozott (2007. évi CXI. törvény) Célja: elősegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését, hozzájáruljon a tájak vonatkozásában megvalósuló európai együttműködéshez. Vállalt feladatok: tájvédelem törvényi szabályozása tájpolitika tájvédelem beépítése rendezési tervekbe társadalmi fogékonyság növelése (oktatás, szakértőképzés) tájak számbavétele számba vett és értékelt tájak számára minőségi célkitűzések Nemzetközi együttműködés

13 Egyedi tájértékek Kultúrtörténeti értékek Településsel kapcs. e. t. (pl.: kúria, lakóház, harangláb, határkő, erőd, kastélykert, emlékliget) Közlekedéssel kapcs. e. t. (pl.:út, mélyút, útmenti fasor) Termeléssel kapcs. e. t. (pl.: majorság, pince, halastó, táró, malom) Történelmi eseménnyel v. személlyel kapcs.e. t. (emlékmű, emléktábla, sírmező) Természeti képződmények Biológiai egyedi tájértékek (pl.: fák, facsoport, gyepsáv) Föld(rajz)tudományi e. t. (földtani képződmény, sziklaalakzat, morotvák, dolinató) Esztétikai tájértékek (pl.: kilátópontok, egyedi látványképek, utcakép)

14 Egyedi tájértékek felmérése Célja: a települések területén, az adott közösség számára fontos kultúrtörténeti, természeti értékek felkutatása, felvételezése, megfelelő kezelési előírások megadásával fennmaradásuk biztosítása, egész országra kiterjedő kataszter létrehozása. Felmérés: helyszíni bejárás adatlap, fényképek (MSZ 20381:1999) 553 település egyedi tájérték felmérése készült el (2006) összesen több, mint 7000 egyedi tájelem

15

16

17

18

19

20

21 Mezőgazdaság és tájhasználat EU intervenciós politika többfunkciós agrármodell Magyarország EU csatlakozást előkészítő programok Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) SAPARD Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrár- és Vidék-fejlesztési Operatív Program (AVOP) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

22 Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok - célprogramcsoportok a) szántóföldi a-k cpcs b) gyepgazdálkodási a-k cpcs c) ültetvényekre vonatkozó a-k cpcs d) vizes élőhelyekhez kapcsolódó a-k cpcs e) kiegészítő a-k cpcs f) extenzív állattartáshoz kapcsolódó a-k cpcs

23 a) szántóföldi agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramcsoport aa) alapszintű szántóföldi célprogram, ab) tanyás gazdálkodás célprogram, ac) méhlegelő célú növénytermesztési célprogram, ad) integrált szántóföldi növénytermesztési cp, ae) ökológiai szántóföldi növénytermesztési cp, af) hosszú távú területpihentetési célprogram, ag) ritka szántóföldi növény- és zöldségfajták termesztési célprogram, ah) Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok

24 b) gyepgazdálkodási célprogramcsoport ba) alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok: 1. füves élőhelyek kezelése célprogram, 2. szántó fajgazdag gyeppé alakítása bb) ökológiai gyepgazdálkodási célprogram, bc) Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható gyepgazdálkodási célprogramok

25 c) ültetvényekre vonatkozó a-k célprogramcsoport ca) integrált ültetvény célprogram, cb) ökológiai ültetvény célprogram, cc) ritka szőlő- és gyümölcsfajták termesztési célprogram

26 d) vizes élőhelyekhez kapcsolódó a-k célprogramcsoport da) extenzív halastavak fenntartása célprogram, db) vizes élőhelyek létrehozása célprogramok: 1. szántóföld átalakítása vizes élőhellyé célprogram, 2. ívóhelyek kialakítása célprogram, dc) zsombékosok, mocsarak, lápok gondozása célprogram, dd) nádgazdálkodási célprogram;

27 e) kiegészítő a-k célprogramcsoport ea) erózióvédelem célprogramok 1. vízerózió elleni védelem célprogramok 1.1. ültetvények vízerózió elleni védelme célprogram 1.2. szántóföldek vízerózió elleni védelme célprogram 2. szélerózió elleni védelem célprogram, eb) füves mezsgye létesítése célprogram, ec) gyepterületen történő cserjeirtás célprogram;

28 f) extenzív állattartáshoz kapcsolódó a-k célprogramcsoport fa) őshonos és magas genetikai értéket képviselő állatok tartásának támogatása célprogramok: 1. magyar szürke szarvasmarha célprogram, 2. magas genetikai értéket képviselő lovak célprogram, 3. mangalica célprogram, 4. őshonos juh célprogram, 5. őshonos baromfi célprogram, fb) ökológiai állattartás célprogramok: 1. szarvasmarha célprogram, 2. sertés célprogram, 3. juh célprogram, 4. baromfi célprogram.

29 Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet ÉTT bevezetésének célja - a természeti szempontból érzékeny földrészleteken - természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása, - támogatással ösztönzött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.

30 ÉTT kategóriák kiemelten fontos ÉTT: nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő természeti, táji és kultúrtörténeti értékek, fennmaradása középtávon (5-10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül; fontos ÉTT: országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek, fennmaradása v. javítása érdekében a természetkímélő gazdálkodás támogatása szükséges; tervezett ÉTT: jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken található élőhelyek száma, az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a terület természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható.

31 Minta ÉTT Kiemelten fontos ÉTT Fontos ÉTT Tervezett ÉTT

32 ÉTT-n alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramok 1. szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal, szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal, 2. lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal, 3. szántóföldi növénytermesztés élőhelyfejlesztési előírásokkal;

33 ÉTT-n alkalmazható gyepgazdálkodási célprogramok 1. gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal, 2. gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal, 3. gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal, 4. gyeptelepítés;

34 Kihalás (extinction) Jelenleg: a Föld fajgazdagsága maximális a fajok kihalásának sebessége maximális Az éves szf-i NPP 50%-át (a globális NPP 25%át) az ember használja fel A kultúrába vont fajok genetikai diverzitása csökken A társ területvesztése, degradációja, a fajok gen. div.-ának csökk. lehet reverzibilis; a fajok kihalása irreverzibilis

35 A kihalás fokozatai Kihalt (extinct) Vadon kihalt (extinct in the wild) Helyileg kihalt (locally extinct) Ökológiai értelemben kihalt (ecologically extinct): szerepét a társulásban már nem tölti be, más fajokra gyakorolt hatása elhanyagolható

36

37

38 Kihalások a múltban A földi fajok száma folyamatosan növekszik Tengerek: 600 millió éve az első állat Tengerek: jelenleg 700 család A tengerekben 1 millió évenként 1 új család jelent meg 5 tömeges kihalás, átl. 27 millió évig tartottak

39

40

41 A legnagyob fajgazdagságot a földi bioszféra éve érte el Azóta? Csökkenőben van. Ausztrália, i.e Amerika, i. e Az ember megjelenése és a megafauna (>44 kg) 74-86%-ának hirtelen kihalása

42

43 : 1 faj/10 év : 1 faj/1 év

44

45 A természetes kihalási sebesség Egy faj 1-10 millió évig létezik 10 millió faj esetén 1-10 faj/év Jelenleg a madarak-emlősök 1%-a hal ki 100 évenként a természetes ráta szerese között 100 emlős- és madárfaj pusztult ki, pedig a term. kihalási ráta csak 1 faj kihalását indokolná: - természetes: 1 faj - ember: 99 faj

46 Endemizmusok Bennszülött vagy endemikus az a faj, amelynek természetes előfordulása szűk földrajzi területre korlátozódik Sensu lato: az erdeifenyő (Pinus sylvestris) Eurázsia mérsékelt övi területeinek bennszülött faja A Varanus comodoensis csak a Indonézia néhány szigetén él Mauna Kea ezüstkard (Argyroxiphium sandwicense sandwicense): csak a Mauna Kea vulkán kráterében él A pilisi len (Linum dolomiticum) csak a Szénás hegycsoporton él

47 Az endemizmusok aránya nagy - az elszigetelt területeken - geológiailag idős, mediterrán klímájú helyeken (D-Afrika, D-Ny-Ausztrália) Pl. Madagaszkár: a 28 főemlősfaj 93%-a, a 144 békafaj 99%-a, a növényfajok 65%-a endemikus Az endemizmusok mind veszélyezetettek!

48

49 Magyar endemizmusok Edényes növényfajaink 2%-a csak a Pannonicumban fordul elő Kárpát-medence (Soó, 1933): 3150 fajból 280 bennszülött (9,1%) az endemizmusok kialakulásának a magashegysági viszonyok kedveznek Kárpát-medence (Varga Zoltán, 1995): a csigák 30%-a bennszülött (akár a szigeteken); sok más talajlakóra is ez igaz, de a rovarokra csak 5%

50 Kihalási ráta a szigeteken Óceáni szigetek: endemikus fajaik 80%-a veszélyeztetett vagy már kihalt E fajok kevés ragadozó, betegség és versenytárs mellett fejlődtek ki idegenhonos fajok behurcolása veszélyes A legtöbb faj az ember betelepülését követően pusztul ki, utána a foly. lelassul

51

52 Hawai-szigetek i. sz. 400: polinézek betelepülése + pol. sertés, polinéziai patkány, növények i. sz (európaiak megjelenése) óta: házi patkány, házi sertés, kutya, macska, juh, ló, szarvasmarha, kecske, mongúz ízeltlábú faj Több faj pusztult ki, mint az USA többi részén összesen

53

54 Xenicus lyalli Stefen-sziget (Új-Zéland) A világítótorony macskája pusztította ki!

55

56 Kihalása tengerekben és az édesvizekben 4 faj a tört. Időkben (alábecsült) A vizek rezilienciája nagyobb, mint a szfeké A vízi kihalások nem a szigeteken, hanem a kontinenseken jelentősebbek pl. É-Am.: a halak és puhatestűek több mint 1/3-a kihalással veszélyezetett

57 Viktória-tó: nílusi sügér (Lates nilotica) A fajok ált. nem egyenként, hanem másokkal együtt halnak ki 1954: Nílusi sügér betelepítése 1978: a fogás 2%-a n. sügér 1986: a fogás 80%-a n. sügér, a bennszülött fajok eltűntek az algák vízvirágzása felerősödött mélységi O2-hiány halpusztulás És még? Vízvirágzás régen is volt...

58

59

60 Viktória-tó: nílusi sügér (Lates nilotica) '60-'70-es évek: eutrofizáció vízinövények, algák felszap. bölcsőszájú halak felszap. kontroll Később: túlhalászás + nílusi sügér bölcsőszájúak megfogyatkozása gyakoribb és erősebb vízvirágzás erősebb eutrofizáció, nagyobb O2-hiány halpusztulás

61 Viktória-tó: nílusi sügér (Lates nilotica) az okok részletesen A fajok ált. nem egyenként, hanem másokkal együtt halnak ki 1954: Nílusi sügér betelepítése 1978: a fogás 2%-a n. sügér 1986: a fogás 80%-a n. sügér, a bennszülött fajok eltűntek az algák vízvirágzása felerősödött mélységi O2-hiány halpusztulás 1990: vízijácint megjelenése

62 Viktória-tó: nílusi sügér (Lates nilotica) az okok részletesen 1990: vízijácint (Eichornia crassipes) megjelenése és terjedése a bölcsőszájú élőhelyeinek elmocsarasítása

63 A jelenkori kihalások sebessége szigetbiográfia elmélete: a sziget mérete és a rajta kialakuló egyensúlyi fajszám között összefüggés van élőhelysziget mérete csökk. a fajszám olyan szintre esik vissza, ami a keletkezett kisebb sziget méretének megfelelő a globális kihalás sebessége kiszámítható: 10 millió faj + az esőerdők évi 1%-os elpusztítása esetén évente a fajok 0,2-0,3%ának (20-30 ezer) kipusztulása valószínű (3 faj/óra) más becslés: a fajok 2-11%-a / 10 év a modellek nem veszik figyelembe a fragmentációt

64 A Vörös Könyv a magyarországi kihalásokról Kipusztult fajok: azok, amelyeknek a XIX. sz. elejéig (1800-ig) visszatekintve hazánk mai területén rendszeresen szaporodó populációi éltek, de mint ilyenek a XX. sz. folyamán vagy legalább 50 éve rendszeres keresésük ellenére sem mutathatóak ki. ( csak eltűnt, ha 10 éve) Nem kipusztult az őstulok (tatárjárás), jávorszarvas (XV-XVIII. sz-ban már csak váltóvad), európai bölény (XVIII. sz. második fele)

65 Kihalással veszélyeztetettség ritka: a faj kevés egyedből álló kis populációt alkot ritka: csak egy-két nagyon speciális élőhelyen él (pl. részeg korpafű) A ritkaságnak többféle szempontja van: lokális populációméret, földr. elterjedés élőhelyigény

66 Őstulok

67

68 A feketelábú görény (Mustela nigripes)

69 Okok prérik mg-i haszn. prérikutyák pusztítása (a görény tápl.)

70 A feketelábú görény története 1970: kipusztultnak nyilvánítás (téves) 1970-es évek: tenyésztési program befogott egyedekkel: oltás miatt 6-ból 4 elpusztult Újabb befogás daganat, cukorbetegség (beltenyésztés miatt), fertőzések emberektől 1 nősténytől 10 utód, mind elp. 1979: kipusztultnak nyilvánítás 1981: Meeteetse (Wyoming): 128 egyedes kolónia felfedezése 1985: a kolónia a felére csökk. 6 egyed befogása mind elp. (szopornyica)

71 1985: az összes megmaradt egyed befogása csak két hím, túl fiatalok, semmi érdeklődés : egy kifejlett hím csodával határos befogása (összesen 18 példány) 1991: 311 egyed (fogságban) 49 szabadon engedése 1998: vadon 10 egyed él... (baglyok? prérifarkas?). Szabadon engedés kerítéssel körülvett, prérikutyavárakat is körbezáró helyeken

72 Az okok összefoglalva Táplálékfaj egyedszámának csökk. Élőhely pusztulása Betegségek iránti rendkívüli érzékenység Ellentétek a kormány biológusai és a civil temészetvédő csoportok között

73 Kihalással különösen veszélyeztetett fajok jellemzői (elég 1!) Nagy kis área Egy vagy kevés populáció kis populációméret Csökkenő populációméret Kis egyedsűrűségű pop. Nagy territóriumigény Nagy testméret Rossz terjedés Vándorló faj Speciális élőhelyigény Kis genetikai változatosság Zavartalan élőhelyek Kstratégistái Kolóniát képző Emberrel még nem

74 A Term.véd. Világszöv. (IUCN) kategóriái

75 Kevésbé szubjektív változat:

76 Különösen veszélyeztetett az a faj, amelyikre az alábbiak közül legalább 1 ráillik:

77 M.o.-on a Kék Lista két fajt tart.: fekete nyár, magyar tölgy

78 Élőhelyek pusztulása, fragmentációja és leromlása Miért vannak veszélyben a fajok, ha az evolúció során alkalmazkodtak a környezetükhöz? - Élőhelypusztítás - Fragmentáció - Élőhelyleromlás - Túlzott hasznosítás - Idegenhonos fajok - Fertőző betegségek A hatások összeadódhatnak!

79 40 év alatt 2x!

80 Az emberi tényező A veszélyeztető tényezők mindegyike a félelmetesen szap. emberi pop. forráshasznosításával függ össze Eu.: a földterület 15%-a maradt viszonylag eredeti állapotában 1850: 1 milliárd 1930: 2 milliárd 2000: 6 milliárd 2050: 10 milliárd?

81 Az emberi dominancia megnyilvánulásai A felszín átformálása a jégmentes szf felén A N-tart megváltoztatása: N-kötő növnyek term, műtrágyázás, ősmaradványi tüzelőanyagok elégetése A légkör szénforgalmának megváltoztatása (duplázódás a XXI. sz. közepéig

82 Hardin, 1993: a biodiverzitás megőrzésének előfeltétele az emberi populáció méretének szabályozása!

83 A nincstelenek gyakran rá vannak kényszerítve a fajok destruktív használatára Fejlődő országok: a helyi farmerek a nagy földtulajdonosok nyomására eladják földjeiket gyakran a kormányok, hadsereg, rendőrség közreműködésével új területekre vándorolnak váltógazdálkodást folytatni (felégetés, 2-3 év haszn., felhagyás) Kínai kulturális forr.: az erdőhaszn-ot korl. szab. fellazulása után az emberek hihetetlen mértékben termelték ki a fát Váltógazdálkodás (shifting cultivation)

84

85

86

87 A fajok kihalásának elsődleges oka......nem a közvetlen emberi felhasználásban vagy a rosszindulatban, hanem az emberiség létszámának növekedésével óhatatlanul együtt járó élőhelypusztításban keresendő. (Standovár-Primack, 1998)

88 A veszélyeztetett gerincesek kihalásának legfőbb oka jelenleg... az élőhelypusztulás

89

90 az óvilági trópusok 61 országából 41-ben az eredeti élőhelyek több mint a fele megsemmisült

91

92

93 Egyes ázsiai főemlősök eredeti élőhelyének 95%-a megsemmisült, és néhányuk e területeknek is csak 2%-án élvez védelmet

94 Veszélyeztetett esőerdők A szf-ek területének 7%-a, de itt él a fajok 50%-a Fagymentes helyeken, 1800 m alatt, legalább havi 100 mm csapadék mellett Minden más társulásnál több faj rendkívül bonyolult kapcsolatrendszere A hőm. és a csap. alapján eredetileg 16 millió km2-t boríthattak 1982: 9,5 millió km2 1991: 6,7 millió km2 1998: évente km2 pusztul el és gyorsul

95 km2/év (61%) szegény farmerek (pl.: több mint 2 mrd ember használ főzéshez fát) km2/év (21%) - kereskedelmi célú kitermelés (Ázsia, Amerika) km2/év (11%) - marhalegelők (Am) km2/év (7%) - nagyüzemi ültetvények (olajpálma, kakaó, kaucsuk), útépítés, bányászat stb.

96 A jelenlegi trendeket előrevetítve re a védett területeken kívül - nem marad esőerdő '80-as évek: a legnagyobb pusztítás Costa Ricában, hogy Am-ban olcsó legyen a hamburger publicitás polgári bojkott a legtöbb forgalmazó leállt a trópusi marhahús felvásárlásával Pálmaolaj-pogácsa és tápióka importja Hollandiába Thaiföldön a termőterület megnövelése 100 ezerről 1 millió ha-ra 20 év alatt

97 Egyéb veszélyeztetett élőhelyek Trópusi száraz erdők: mérsékelt csap. ( mm/év), kis kimosódás remek a mg-nak (5x népsűrűség itt, mint a nedvesebb területeken) Gyepek (mérsékelt öv) gyakorlatilag megsemmisültek (M.o-on csak néhány folt maradt fenn, pl. kunhalmok) Vízi és vizes élőhelyek: lecsapolás, duzzasztás, feltöltés, szennyezés gyakori stb. áldozatai. pl. USA ilyen élőhelyeinek több mint fele elp. az elmúlt 200 évben (Florida Everglades) M.o. 25%-a ártér volt, ma 2%

98 Egyéb veszélyeztetett élőhelyek Mangrove: a legfontosabb vizes élőhely a trópusokon tengerparti sós mocsarak, garnélák, halak fontos szap.helyei (a gazd. fontos halfajok 2/3-a függ tőle) Átalakítás rizstermesztésre v. garnélatenyésztésre Ázsiában a pusztulás mértéke riasztó (India: 85%, Thaiföld: 87%, Pakisztán: 78%) Korallzátonyok a tengerek felszínének 0,02%-a, de a tengeri halfajok 1/3-a (Fülöp-szigetek: 90%-a elp.). Oka: vízszennyezés, üledéklerakódás (erdőirtás), halak, kagylók túlhaszn., dinamitos, ciános halászat

99

100 Elsivatagosodás Az emberi tev. miatt beköv. élőhelyleromlás hatására: - a trópusok füves, cserjés és szárazerdőtársulásain - mediterrán cserjés társulásain Eleinte művelhető, de extrém száraz és szeles időszakokban erodálódik Túllegeltetik, a fákat tüzelőnek haszn.

101 Elsivatagosodás Napjainkig 9 millió km2 új sivatag keletkezett; ezek nem igazi sivatagok, hiányzik azok adaptálódott flórája és faunája Száhel-övezet (Szaharától D-re): 2,5x annyi ember, mint ahány élelmezése hosszú távon megoldható

102

103

104 Élőhely-fragmentáció =nagy, összefüggő élőhely feldarabolódása A fragmentumokat átalakított, degradált területek választják el egymástól izoláció Okozója: út, vasút, csővezeték, csatorna Jellemzői: - nagy kerület-terület arány - a közép sokkal közelebb van a szélekhez

105 Szemléltető ábra

106

107

108 Az utak hátulütői Az utak építésekor minden helyhez kötött és sok lassan mozgó élőlény elpusztul - USA összes útjai: km ha - M.o. összes közútjai: km ha Gázolás okozta pusztulás Az áldozatok száma évente: - Hollandia: 159 ezer emlős, 653 ezer madár - Bulgária: 7 millió madár - Ausztrália: 5 millió kétéltű és hüllő - USA: 1 millió gerinces /nap Sok fajnál kimutatták az utak demográfiára gyakorolt hatását Út a szf és a víz között kétéltűeknél totális barrier

109 Az utak hátulütői Az állatok viselkedésének megváltozása - barnamedve, farkas, puma stb.: tartósan csak egy kritikus útsűrűség alatti területeken fordul elő (ok: vadászat, közvetlen zavaró hatás) - egyes csiga-, béka-, rágcsáló fajok keskeny utakon sem hajlandók keresztülmenni gyepi békánál genetikailag differenciálódott szubpopulációk

110 Az utak hátulütői Az út(építés) megváltoztatja a környezet fizikai tulajdonságait (mikroklíma, talaj sűrűsége, nedvességtart., levegő portart., vízlefolyás mintázata stb.) Kémiai környezetre gyakorolt hatás (nehézfém, só, felszínközeli ózon, dioxin, tápanyagterhelés stb.) ált. egészségi áll. romlása Idegenhonos fajok terjedése (őshonos fajok életfeltételeinek romlása, idegenhonosok aktív terjesztése) - M.o.: utak mentén terjedő akác Hozzáférhetőség növelése az emberi haszn számára (turisták, sporthorg., vadászok, fakitermelés, bányászat stb.) civilizációs nyomás

111 Dioxin A dioxinok az egyik legmérgezőbb, klóratomokat és aromás gyűrűket tartalmazó szerves vegyületcsalád. Ugyanazon kémiai struktúrán belül több-féle variáció is lehetséges, a legveszélyesebb 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-p-di-oxint (rövidítése TCDD) szokták egyszerűen»dioxin«-nak hívni. Ezek a vegyü-letek a természetben nem fordulnak elő, veszélyességük miatt célirányos gyártásuk, a velük való kereskedelem az ún. Stockholmi Konvenció értel-mében számos országban, köztük Magyarországon is tilos. A dioxinok ipari folyamatok pl. növényvédő szer-, papír-, PVC-gyártás, ill. hulladékégetés melléktermékeként keletkeznek. Bekerülhetnek a levegőbe, a talajba, a vi-zekbe, a táplálékláncba. A zsírtartalmú szövetekben raktározódva felhalmo-zódnak, nem ürülnek ki. A környezetszennyezés hatásaként az emberi szer-vezetben kis mennyiségben ugyan, de világszerte megtalálhatók. A vietnami háborúban lombtalanításra használt, dioxintartalmú»agent Orange«-ot még évtizedekkel később is kimutatták a veteránokban. A testben lévő dioxin folyamatosan pusztít: rákkeltő, károsítja pl. az immun- és idegrendszert, szív- és érrendszeri katasztrófákat okoz. Jellegzetes mérgezési tünet az ún. klórakne, a 2004 szeptemberében megmérgezett Viktor Juscsenko arcát ez torzította el. Az ukrán politikus szervezetében a szokásos TCDD-szint 6000-szeresét találták. (Magyar Virtuális Lexikon) Dioxinos hordók a garéi tárolóban

112 Mit lehet tenni? Az utak hatászónájának becslése Hollandiában elsőként ( ): zaj madárközösségakre gyak. hatása alapján az ország 10%-a erősen zavart (legérzékenyebb fajok alapján 17%) USA (Alaszka és Hawai nélk.): az utak közvetlen káros hatászónája a terület 22%-a A term.véd. egyik prioritása az úttalan állapotban megőrzés!

113 A fragmentáció és a fajok mobilitása Sok erdei madár- és rovarfaj nem megy át még keskeny nyílt területeken sem (héja, bagoly, légykapó, macska vadászterülete!) 100 m széles szántó sok gerinctelen számára leküzdhetetlen akadály Köv.: - a terjedés gátolt, a faj nem tud máshol új pop-t létrehozni, miközben a régi kihal - a fragmentumok fajszáma idővel csökken - nő azon fajok részesedése, amelyek jól bírják a bolygatást

114

115 A világ nemz. parkjainak jelentős része túl kicsi és elszigetelt ahhoz, hogy összes őshonos fajának populációit eltartsa

116 A fragmentáció egyéb következményei Sokszor a nagy területek bejárása a táplálékszerzés feltétele Pl. az orángután és a gibbon az erdő nagy területeit bejárva keresi táplálékát Csökkent szaporodóképesség Az izolált kis szubpopulációk genetikai hanyatlása; a szubpop-k együtt képesek lennének a fennmaradásra, külön-külön egyik sem

117

118 Nemzeti Park Igazgatóságok

119 Szegélyhatások Eltérő hatások a szegélyzónában Eltérő mikroklíma - erdőkben gyakran a fény 1%-a éri el a talajt; párásabb és hűvösebb nappal, enyhébb és szélcsendesebb éj - amazóniai erdőkben 100 m-es e szegély - késői szukcesszó fajai: árnyékkedvelők, kétéltűek, egyéb zárt erdei fajok - szél (1999. dec , Ny-Eu: 191,5 millió m3 fa kidöntése /Dánia: főleg ültetett fenyves/) (teljes m.o-i élőfakészlet: 314, 6 millió m 3 )

120 - szél kiszáradás (200 m, Ausztrália: 500 m) - Amazónia: zavarástűrő lepkék behatolása 250 m-ig megnövekedett tűzveszély (szél, kiszáradás, meleg) idegenhonos fajok inváziója a polifág mosómedve, bűzborz, kék szajkó felszaporodása, fészkek kifosztása; fészekparaziták, ragadozók sok növény nagy testű növényevők felszap. túllegelés fertőzésveszély: háziáll., ember vadállatok

121

122

123 Kék szajkó (Cyanocitta cristata)

124

125 Maryland, 270 erdőfoltra kiterjedő vizsgálat Trópusokra vándorló madarak nagyobb valószínűséggel ford. elő olyan foltokban, amelyek közel voltak más erdőkhöz Nem költöző madarakra ez nem igaz Fajra jellemző válasz a fragmentációra!

126

127 Ganajtúró és dögbogarak

128 Amazónia, ganajtúrók és dögbogarak kisebb fragmentumokban kevesebb faj, kisebb egyedszám és kisebb testméret lassúbb ürüléklebomlás Miért? - kevesebb gerinces - más mikroklíma - kis populációk demográfiai fluktuáció révén is kipusztulhatnak - a szegély gátolja az újramegtelepedést

129 Élőhelyleromlás és -szennyezés A megsemmisülésnél és a fragmentációnál kevésbé látványos pl. kaszálórétek nem-kaszálása v. műtrágyázása megváltozott kompetitív erély a mech. kontroll vagy a tápanyaghiány megszűnése hatására egyes fajok tömeges felszap. - Avarbegyűjtés alomnak kiszáradás, erózió, savanyodás, tápanyagszegénység körtike, korpafű megtelepedés - avargyűjtés elmaradása regeneráció körtike eltűnése...

130 Kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia)

131 vadak felszap. túllegelés csupasz aljú bükkösök erdőszerk. átalakítása (no cserjeszint, no elhalt öreg fák) állatvilág elszegényedése környezetszenyezés (rovarirtók, komm. és ipari szennyvíz, légszennyezés, erózió okozta üledéklerakódás) pl. peszticidszennyezés: - Rachel Carson (1962): Néma tavasz (magyarul: 1994) (pl. DDT tojásfal elvékonyodása vándorsólyom megfogy.

132

133 Rachel Carson és műve

134 Rachel Louise Carson (1907. május április 14.) Amerikai tengerbiológus, ökológus, író. Föltételezik, hogy az ő írásainak hatására indult meg a nemzetközi környezetvédő mozgalom. Pályafutását az 1950-es években biológusként kezdte az Amerikai Halászati és Vadászati Hatóság (USFWS) halászati irodájában, majd áttért az írásra. Második könyve, az 1951-ben megjelent The Sea Around Us fölkerült a sikerlistára, és ezzel meghozta az írőnőnek a biztonságot és az elismerést. Sikerkönyv lett harmadik könyve, a The Edge of the Sea és első könyvének átdolgozott kiadása is. Tengeri trilógiája olvasmányosan meséli el, milyen is a tengeri élet a partokról a felszínen át a mélytengerig.

135 Az USA 1957-ben kezdte el tűzhangyairtó programját, amelyben DDT-vel és más féregirtókkal kevert tüzelőolajat permeteztek repülőgépekről a földekre. Carson ennek hatására kezdte el tanulmányozni a rovarirtószerek környezeti hatásait. A Néma Tavasz ( Silent Spring ) névre keresztelt programban megpróbálta példákkal bizonyítani, hogy a DDT maradandó környezeti károkat okoz. Több újságírót és tudóst is felkért, hogy segítsenek neki. Rá kellett ébrednie, hogy a tudósok két, alapvetően eltérő szemléletű csoportba sorolhatók: egyesek tudomást sem vettek a lehetséges veszélyekről, mások viszont hajlandóak voltak a környezeti hatásokat megvizsgálni. A Nemzeti Egészségügyi Könyvtár (United States National Library of Medicine) és a Nemzeti Egészségvédő Intézet (National Institute of Health) kutatóival dolgozzon a vegyszerek rákkeltő hatását vizsgálta. Különösen sok segítséget kapott Wilhelm Huepertől, a Nemzeti Rákkutató Intézet (National Cancer Institute) kutatójától, aki sok rovartirtót rákkeltő anyagnak minősített. Az intézet könyvtárosa, Jeanne Davis Dorothy Algire segítségével Carson további bizonyítékot talált a rovarirtószerek rákkeltő hatására. Számos bizonyítékot gyűjtött össze a szintetikus féregirtók sorának a mérgező voltáról, bár a következtetések részben ellentmondásosak voltak ra gyűjtötte össze a szükséges kutatási anyagot, és ekkor gyors írásba kezdett. Nemcsak a szakirodalmi eredményeket tekintette át, de bemutatott több száz olyan egyedi esetet is, amelyekben a növényvédő szerek embereket betegítettek meg vagy környezeti károkat okoztak. A programmal nevével azonos című fő művét, a Néma tavaszt csak 1962-ben fejezte be, mert betegsége mind jobban hátráltatta. A mű fő jóslata, azt hogy a megcélozott kártevők ellenállóvá válnak a rovarirtószerekkel szemben, miközben azok meggyengítik az ökológiai rendszereket. A leghatározottabban elutasította, hogy megpróbáljuk leigázni a természetet, tiltakozott a mérgező anyagok nyakló nélküli kibocsátása ellen. Állította, hogy az így okozott veszély mértéke számíthatatlan, és atudósok képtelenek megjósolni, mik az élő sejtekben felhalmozódó mérgek hosszú távú hatásai. A könyv tudományos fejezeteinek a többségét az adott szakterületek kiváló tudósai lektorálták; Carsont a szakma jelentős része erősen támogatta januárjában a ráktól legyöngült Carsont egy vírustól felső légúti hurutot kapott. Állapota egyre romlott, és februárban kiderült, hogy vérszegénységben is szenved, majd a rák márciusban elérte a máját április 14-én szívrohamban vesztette életét. Carson munkája erőteljesen hatott a környezeti mozgalmakra. Sokan a Néma Tavasz megjelenését tekintik mind a civil, mind az állami környezetvédelem kezdetének.

A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai

A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai A biológiai sokféleség pusztulásának kockázatai Az élet bennünket körülvevõ sokfélesége (biodiverzitása) több mint 3 milliárd éves fejlõdés eredménye. A kihalás az evolúció természetes velejárója, és a

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában SZAKDOLGOZAT Készítette: Iván Judit KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1.1. A BIODIVERZITÁS ÉS A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA A biodiverzitás a biológiai rendszerek sokfélesége o genetikai o intraspecifikus o faji o magasabb taxonok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 14.

Térinformatikai alkalmazások 14. Térinformatikai alkalmazások 14. A természetvédelemi tevékenység és a társadalmi környezet konfliktusai Dr Takács, András Attila Térinformatikai alkalmazások 14.: A természetvédelemi tevékenység és Dr

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT. Óhegyi Erzsébet

DIPLOMADOLGOZAT. Óhegyi Erzsébet DIPLOMADOLGOZAT Óhegyi Erzsébet Gödöllő 2013 1 SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TERM ÉSZETVÉDELM I M ÉRNÖK MESTERSZAK AZ ÁLLATFAJ-VISSZATELEPÍTÉSI PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSA Készítette:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag)

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag) A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) A : ÁLTALÁNOS ISMERETEK (munkaközi tanfolyami anyag) Budapest Gödöllő 2003 Szerzők: Ángyán József és Podmaniczky László Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Készült:

Részletesebben

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért Élővilág és Éghajlatváltozás Tudomány az élő természetért Tudomány az élő természetért 1. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2009 Szöveg: CZÚCZ BÁLINT Szerkesztette: MOLNÁR EDIT és CZÚCZ

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Agrárkörnyezetgazdálkodási. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam második szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A Fiatal Gazda jelen tematikus számában a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésével,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései

A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AGRÁRJOG TANSZÉK SZAKDOLGOZAT KONZULENS: DR. VASS JÁNOS A madárvédelem hazai és nemzetközi szabályozásának egyes kérdései Készítette: Rozgonyi Eszter

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

Szakdolgozat 2003. Írta: Bajomi Bálint V. évf. biológus hallgató

Szakdolgozat 2003. Írta: Bajomi Bálint V. évf. biológus hallgató 1 Veszélyeztetett állatfajok visszatelepítésének eredményességét befolyásoló tényezők: a kékcsőrű réce és az eurázsiai hód magyarországi visszatelepítésének összehasonlító elemzése Szakdolgozat 2003 Írta:

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

Erdők. a Világban, Európában és Magyarországon

Erdők. a Világban, Európában és Magyarországon Erdők a Világban, Európában és Magyarországon Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Lapok különszám 2012 Beköszöntő Kedves Olvasó! Az elmúlt időszak világméretű kihívásai kiemelt figyelmet irányítanak

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás A Bodrogköz Tájgazdálkodási Stratégiai Terve Természetesen Természetest A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás megbízásából készítette a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége Székhely:

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben