Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok"

Átírás

1

2 AKTUÁLIS 2 GALÁNTAI ÚJSÁG Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés Nagyszombat megyében ÉRTESÍTÉS Galántai Városi Hivatal földszinti dohányzótermében, ill. a P atria A Nyugdíjas Otthonban a köv etkező ingyenes mérések végzésére kerül sor: - koleszterinszint, - vércukorszint, - húgysavszint, - vérnyomás és pulzus. Az érdeklődők az egészségüg yi méréseket a Galántai Városi Hivatalban minden szerdán és óra között, a Patria Nyugdíjas Otthonban pedig minden pénteken és óra között vehetik igénybe. A projektet anyagilag Nagyszombat Megye Önkormányzata támogatja. Mindenkit sok szeretettel várunk! GVH Szociális és Egészségügyi Osztálya A városi képviselő-testület 23. ülése Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok elteltével szeptember 9-én ülésezett ismét. A megjelent képviselőket a tárgyalás elején Maťašovský L ászló jó hírrel fogadta. A polgármester hivatalosan is megerősítette, hogy a város a neogótikus kastél y felújítására benyújtott pál yázat ügyében sikeres lett. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Regionális Operatív Program végrehajtójaként jóváhagyta Galánta Város pályázatát, mely ,74 összegű vissza nem tér ítendő pénzügyi támogatást szavazott meg a neogótikus kastély déli szárnya, valamint a délkeleti és az ész aki bástya felújítására. A polgármester megköszönte a projektet előkészítő csapatnak, hogy rekordidő alatt három hónap kidolgozta a pályázatot. Személy szerint külön köszönetet mondott Ján Poľakovskýnak, a városi hivatal elöljáró-helyettesének, Marcela Mazsárová, projektmenedzsernek, Peter Aštary városi építésznek, Kulcsár Máriának, a vár osfejlesztési osztály vezetőjének, valamit P intér Editnek, az építésüg yi osztály vezetőjének. A polgármester sajnálatát fejezte ki Takáč Zsoltnak, a Neogótikus Kastély Polgári Társulás tagjának szociális hálón nyilvánosságra hozott információja kapcsán. Elmondta, hogy bár nem vonja kétségbe a polgári társulás által végzett óriási munkát, az említett pál yázatot azonban a város dolgozta ki. A polgár i társulás tagjai nem v ettek részt a tárgyalásokon sem, éppen ezért a polgármester úgy gondolja, hogy a pályázat sikerét nem kéne kisajátítaniuk. Takáč Zsolt, városi képviselő, a polgári társulás tagja, válaszában kifejtette, hogy a polgári társulás sz erződéses viszonyban van a várossal ezen műemlék megmentését illetően, s a civil kez deményezés hasznosnak bizonyult a pál yázat sikere szempontjából. Rámutatott, hogy a városi képviselők fogadták el azt a határ ozatot, melyben kötelezték a várost a pál yázat kidolgozására, ezért úgy gondolja, hogy az elért sikernek együtt kéne örülni. Takáč Zsolt kösz önetet mondott a pályázatot kidolgozó csapatnak. A köszönetnyilvánításhoz csatlakozott a polgári társulás másik képviselője, a Galántáért képviselői klub tagja is, Peter Kolek, aki elmondta, hogy amikor a Galántáért képviselői klub taval y javasolta, hogy a képviselő-testület fogadjon el határozatot a pál yázat benyújtásával kapcsolatban, nem gondolta v olna, hogy ilyen hamar, rekordidő alatt sikerül kidolgozni azt. Rámutatott arra is, hogy Katarína Kosovával, a Műemlékvédelmi Hivatal igazgatónőjé vel folytatott beszélgetése alapján ol yan információkkal rendelkezik, melyek szerint a legnyomósabb érv, mely a pályázat jóváhagyása mellett szólt, éppen a civil kez deményezés és a lakosok r endkívüli érdeklődése volt a projekt iránt. Végül a képviselő kifejezte r e- ményét, hogy sikeres lesz a Norvég Alaphoz benyújtott pályázat is. A hatodik napir endi pontban a képviselők a neogótikus kastél y alagsorának a bér beadásáról tárgyaltak. A testület júniusi ülésén, amikor még nem v olt ismeretes, hogy a város pályázata sikeres lesz, a képviselők arról döntöttek, hogy nyilvános versenypályázatot írnak ki a pince bér beadására. A hel yiség iránt a R ESCATOR kft. érdeklődik, mely borszaküzletet és borarchívumot nyitna a kastél y alagsorában. Az elfogadott határozattal összhangban a vár os beterjesztette az anyagot a testület sz eptemberi ülésére. Mivel időközben jóváhag yták a pénzügyi támogatást a kastél y, ezen belül az északi bástya felújítására, új helyzet állt elő. A képviselők azt vitatták meg, hogy a felújítási munkák nem fogják-e akadál yozni a leendő bérlőt a te vékenységében, mivel a pincelejárat az északi torony épületében van. A vitát követően megszavazták a nyilvános versenypályázat feltételeit. A képviselők jóváhagyták a város tulajdonában lévő földterület cseréjét a Galántai Járási Bíróság tulajdonában lévő telekért, mely a Békevédők utcájában található (az eg ykori zöldségpiac aszfaltozott területe). Az említett telken a város 39 parkolóhely kialakítását tervezi. A közelgő helyhatósági választásokkal kapcsolatban ( as választási időszak) a városi képviselő-testület jóváhag yta, hogy a városnak három választókerülete és 19 képviselője lesz. Horváth Zoltán, városi képviselő, a Galantaterm Galanta kf t. ügyvezetője beterjesztette a vállalat 2013-as gazdasági tevékenységéről szóló évi jelentést. A jelentésből kiderül, hogy a Galantaterm kft. teljesítette a kitűzött feladatokat, s ny ereséggel zárta a tavalyi évet ( ,13 adóz ás után). Ebből az össz egből a város részesedése ,53. A vállalat 2013-ban GJ (20 464,44 MW h) energiát állított elő, ebből GJ (19 860,28 MWh) energiát geotermikus vízből és 2175 GJ (604,17 MW h) energiát földgázból. Ez százalékban kifejezve 97,05% geotermikus vízből és 2,95% földgázból. A furatokból öszszesen felhasznált geotermikus víz mennyisége köbméter volt. Róbert Rybársky

3 2014. október 3 AKTUÁLIS Galánta Város sikeres pályázata a neogótikus kastély felújítására A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Regionális Operatív Program végrehajtójaként jóváhagyta Galánta Város pályázatát egy vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra a neogótikus kastély déli sz árnya, ill. a délkeleti és az ész aki bástya felújítására. A város a projektet a 3.1 sz. intézkedés ( A régiók kulturális potenciáljának erősítése támogatási terület ), valamint a 3.1.b sz. intézkedés ( A régiók kulturális potenciáljának erősítése inter venciók műemlék jellegű ingatlanokba ) keretében nyújtotta be. A támogatható költségek jóváhag yott értéke ,74 euró, a társfinanszírozás összege az önkormányzat részéről euró. A projekt részei: A kastély déli szárnyának a felújítása A tervdokumentáció a következő átalakításokkal, ill. létesítményekkel számol: konferenciaterem lebontásra ker ülnek a válaszfalak (a tar tófalak kivételével) és a tartóoszlopok, új boltoz at kerül a lapos mennyezetű terem fölé. Megfelelő kapacitású akadálymentesített szociális blokkot létesítenek a neogótikus kastély udvarán rendezett kulturális-társadalmi r endezvények látogatói sz ámára, a padlástérben lakrészt és öltöz őket a fellépő előadóművészeknek, továbbá rakter et és w orkshoptermet alakítanak ki. Felújítják a homlokzatot, kicserélik az ajtókat, a nyílászárókat és a tetőszerkezetet mindezt az ész aki szárny felújítása során felhasznált anyagokhoz és ar culathoz megfelelően. Az épületet csatlakoztatják a közműhálózathoz, és folytatódik az építési munkák által érintett szerkezetek vizsgálata. A délkeleti bástya felújítása A tervdokumentáció szerint ezen épületrész valamennyi szintjét megny itják a nyilvánosság előtt, a látogatók pedig a Galánta az évszázadok spirálja mentén jelképes gondolat jeg yében egy csigalépcsőn át juthatnak a tetőteraszra. A homlokzatot, az ajtókat, az ablakokat és a tetőszerkezetet itt is felújítják az ész aki szárnyhoz hasonló megoldásokat választva. Az épületr észt csatlakoztatják az alacsony feszültségű villanyhálózatra és a vízvezeték hálózatra. Visszaállítják eredeti formájába a délkeleti torony déli homlokz atát díszítő r izalitot (beleértve a kastély neogótikus átalakításáról szóló feliratot is), melyet 1947-ben bontottak le. Ezt a kiemelkedő homlokzatrészt mindhárom szinten felújítják, hozzáférhetővé teszik, majd megvizsgálják az építési munkálatok során érintett épületszerkezeteket. Az északi bástya helyreállítása A tervdokumentáció szerint szintén megnyitják a látogatók előtt, akik a meglévő lépcsőfeljárón át A történelem és annak hatása a jelenr e gondolat jeg yében tekinthetik meg az épületr ész valamenynyi emeletét. Külön hangsúlyt kap a r égió történelme, a tetőtérben pedig workshopok és szemináriumok megrendezésére nyílik lehetőség. Felújítják a homlokzatot, az ajtókat és az ablako kat, az ész aki szárny felújítása során felhasznált anyagokhoz és arculathoz megfelelően. Az épületr észt csatlakoztatják az alacsony feszültségű villanyhálózatra, a vízvezeték hálózatra. Itt is elvégzik a restaurátori elemzéseket az épületbelsőben alkalmazott eredeti színekkel és képzőművészeti díszítőelemekkel kapcsolatosan. A tervek szerint lesz itt eg y 45 férőhelyes szeminárium-terem interaktív táblával felszerelve és WiFi-hozzáféréssel. Ing. Ján Poľakovský Galántai Városi Hivatal A polgármester rovata Tisztelt lakosok, október hagyományosan az idősek iránti tisztelet hónapja. Ezekben a napokban többet foglalkozunk velük, gondjaikkal, életszemléletükkel, igényeikkel és szükségleteikkel. Szlovákia a demográfiai előrejelzések szerint nemsokára az Eur ópai Unió egyik legidősebb tagállama lesz. 25 év múlva közel kétmillió nyugdíjas lesz az orsz ágban. Már jelenleg is ők alkotják a lakosság legnagyobb és eg yben legveszélyeztetettebb csoportját. A népesség elöregedésére nemcsak a társadalomnak, hanem mindannyiunknak fel kell készülni. Városunk szeretné, ha minél több idős ember kapcsolódna be aktívan valamil yen tevékenységbe. Jó példa err e a Művelődéssel az aktív ör egedés ellen elnevezésű projekt is, mely éppen ez ekben a hónapokban zajlik Galántán. Az ilyen és ehhez hasonló képzési programoknak köszönhetően városunk idős lakói is egészséges és teljes ér tékű életet élhetnek. Mindig örömmel tölt el, ha a városi parkban vagy a város utcáin látom sétálni Önöket. Hiszen a legtermészetesebb testmozgás éppen a gyaloglás. Olyan tevékenység ez, melyet bárki végezhet, tekintet nélkül az életkorára. Sokan Önök közül r endszeres résztvevői a városban zajló koncerteknek, kiállításoknak és egyéb kulturális-társadalmi eseményeknek. A város napközi klubjaiban rendezett eseményeken is g yakran találkozunk. A Patria Nyugdíjas Otthonban is nagyon gazdag, sport- és kulturális r endezvényekkel tarkított élet zajlik. Kedves idős lakosok, sokan Önök közül már megér demelt pihenésüket töltik, de vannak olyanok is, akik még dolgoznak, így igyekeznek átadni tapasztalataikat a következő generációknak, s ez által a város és a társadalom javát szolgálják. Hálás vagyok Önöknek, mert szükségünk van az Önök tanácsaira, tapasztalataira, segítségére. Az időskor az az idősz ak az ember életében, amikor végre olyan szabadidős tevékenységeket végezhet, melyekre azelőtt nem jutott ideje. Bár bevezetőmben úgy fogalmaztam, hogy október az idősek iránti tisztelet hónapja, úgy gondolom, hogy a tisztelet az egész év folyamán megilleti Önöket. Kedves nyugdíjasok, engedjék meg, hogy ezúton mondjak köszönetet és kívánjak Önöknek jó egészséget, életkedvet, optimizmust családjuk és barátaik körében. Azt mondják, az idős emberek életük őszét élik. Azt kívánom, hogy az elkövetkező éveik olyan szépek, békések és napsütéssel teli leg yenek, mint az idei ősz. Maťašovský László

4 INNEN-ONNAN 4 GALÁNTAI ÚJSÁG A Galandia pénzügyi gondjait az új ügyvezetőnőnek kell megoldani A szeptember 29-re összehívott rendkívüli ülésen a városi képviselők a városi tulajdonban lé vő Galandia Termálközpont súlyos pénzügyi problémáival foglalkoztak. Ahogy erről Ladislav Majerník, a társaság ügyvezetője a Galántai Újságot tájékoztatta, a fennálló hel yzet elsősorban az idei nyár i szezon időjárásának köszönhető. A Galandia fennállása óta 2007-től, ez v olt a legrosszabb és a leghidegebb nyár. Változékony időjárás, eső és hideg jellemezte egész Köz ép-európa időjárását. Ennek er edménye az alacsony látogatottság, s egyben a bevételek csökkenése lett. Az idei v olt az elmúlt 64 év leghidegebb augusztusa, gyakran voltak viharok, alacsony volt az átlaghőmérséklet, s ez okból kifolyólag nem tudtuk pénzügyi tartalékot biztosítani a termálfürdő őszi, téli és tavaszi m űködtetésére. Mindig a nyári hónapok képezték a magasabb bevételi források időszakát írta Ladislav Majerník. A rendkívüli testületi ülés előtt össz e- hívták a Galandia Közgyűlését is. A közgyűlés elején Ladislav Majerník, ügyvezető, benyújtotta lemondását. Döntését a rá nehezedő nyomással indokolta. Annak érdekében, hogy a Galandia kft. működőképes legyen, a közgyűlés új üg yvezetőt választott. Ezt a funkciót a jövőben Iveta Michalíková, városi képviselő, egyben a Galandia Termálközpont alkalmazottja tölti majd be, aki tisztában van a társaság említett problémáival. A közgyűlés tanácskozása után elkezdődött a városi képviselő-testület rendkívüli ülése. Feladata az volt, hogy pénzügyi megoldást találjon a kialakult helyzetre, a termálközpont megmentésére. Az eg yik lehetőség szerint a Galandia melletti teniszpályák alatti telkek átruházásával megemelték volna a társaság alaptőkéjét. Mivel e megoldás ellen tiltakoztak a teniszklub megjelent képviselői, a javaslatot törölték a programból. A képviselők végül egy 50 ezer eurós visszatérítendő hitel odaítélését hagyták jóvá, melyet a Galandia kft. köteles lesz visszafizetni a városnak. Az új üg yvezetőnő feladata nemcsak a hitel törlesztése, hanem a fizetési kötelezettségek teljesítése és a cég teljes talpra állítása lesz. Róbert Rybársky Fotó: Simona Tóthová Kiadó üzlethelyiség Galánta Város 19524/2014-es sz. nyilvános üzleti versenypályázata bérleti szerződés megkötésére a legelőnyösebb ajánlat alapján, melynek tárgya a Vajanský utca 909 szám alatt található üzlethelyiség Galántán. A helyiség alapterülete 83,95 m2. Minimális évi bérleti díj: 80 /m2, rezsiköltségek nélkül. A bérlet időtartama: 5 év októberétől számítva. A biztosíték összege 300. A pályázatok benyújtásának végső határideje október 15., óra. A bérlet célja: kereskedelmi vagy szolgáltató egység üzemeltetése, kivéve játékautomaták, fogadóirodák, éttermi és v endéglátó egységek működtetése, vagy közerkölcsbe ütköző tevékenységek végzése. A versenypályázat részleteiről és feltételeir ől bővebb információk a vár os hirdetőtábláján és w eboldalán (www. galanta.sk) olvashatók.

5 2014. október A zsidó kultúra bemutatása Galántán szeptember 16-án a zsidó kultúra hete keretében került sor a Galántai Reneszánsz Kastélyban arra a kulturális-társadalmi rendezvényre, melynek célja a zsidó kultúra támogatása és népszerűsítése volt, de a rendező Galántai Népművelési Központ szeretett volna rámutatni a zsidó lakosságot érintő történelmi eseményekre is. Idén emlékezünk meg a Galántai járás zsidó lakossága depor tálásának a 70. évfordulójáról. Dr. Martin Korčok, a Pozsonyi Zsidó Múzeum munkatársa, egy olyan multimediális programot mutatott be, mely segítségével az ér deklődők jobban megismerhették járásunk zsidó lakosainak életét és a holokausztot. Martin Korčok jelenlegi megbízatása alapján a Sz eredi Holokauszt Múzeum megalapításán dolgozik, de az EDAH Polgári Társulás elnökeként a zsidó tör ténelem kutatásával és annak közzétételével is foglalkozik különféle művelődési programok keretében. A rendezvény zenei részben a Mojše band zenekar mutatkozott be egy szokatlan hangszeres összeállításban cimbalom, harmonika és bőgő. A három tehetséges fiatal zenész Michal Paľko, František Kubiš és Jakub Stračina a hagyományos zsidó zene különböző műfajait mutatja be időszerű kifejezési eszközökkel a nagy nyilvánosság előtt ben Krakkóban egy kísérleti lemezstúdióban két albumot is feljátsz ottak Židovské piesne z o Slovenska és Shabath songs jam címmel. Az est folyamán bemutatott dalokkal csodálatos, humorral, nosztalgiával, örömmel, spontaneitással és sz órakozással teli estét varázsoltak a közönségnek. A látogatókat minőségi alapanyagokból készült kóser ételek kóstolója is vár ta. 5 INNEN-ONNAN A különleges ízek és illatok felkeltették az érdeklődésüket. A zsidó kultúra hetének r endezvénysorozatát a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a Nemzeti Kisebbségek Kultúrája programból anyagilag támogatta. A Galántai Népművelés Központ ezen rendezvények által akarja bem utatni a zsidó hagyományokat, a zsidó kulturális örökséget, s hirdetni a tolerancia gondolatát. Naša Vansovej Lomnička 2014 Kerületi női vers- és prózamondó verseny Andrej Popluhár Fotó: A. Farkašová szeptember 19-én a Galántai Reneszánsz Kastélyban került sor az immár hagyományosnak számító női vers- és pr ózamondó versenyre, a Naša Vansovej Lomnička re, melyet évente megrendeznek a neves írónő és sz emélyiség, Terézia Vansová emlékének a tiszteletére. A kerületi megmérettetést, mely az országos női vers- és prózamondó verseny 47. évfolyamának kerületi fordulója is egyben, Nagyszombat Megye Önkormányzatának a hatáskörébe tartozó Galántai Népművelési Központ rendezte. A rendezvényt anyagilag a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta. A versenyző hölgyek, akik sz abadidejükben szívesen foglalkoznak versmondással, szlovák és külföldi ír ók, költők műveit, valamint saját ir odalmi alkotásaikat adták elő. A Naša Vansovej Lomnička országos fordulóján Ólublón Galántát S imona Vrávniková, Szeredet Simona Pančíková és Tatiana Urbaníková, Gányt pedig Barbora Pekarová képviseli majd. Valamennyi előadónak köszönjük a részvételt és a szép művészi élményt, a továbbjutóknak pedig sok siker t kívánunk az országos fordulón. ib Fotó: A. Farkašová

6 INNEN-ONNAN 6 GALÁNTAI ÚJSÁG Nemek közötti esélyegyenlőség kiállítás a Galántai Városi Hivatalban ANemek Közötti Esélyegyenlőség Intézete elnevezésű nemzeti program Nagyszombati Kerületi Kapcsolattartó Pontja (KKM Trnava) idén is fol ytatja felvilágosító tevékenységét valamennyi korosztály számára. Augusztusban a Galántai Városi Hivatal előcsarnokában egy kiállítást rendeztek, melynek célja az volt, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a nemek közötti egyenlőség kérdésére, a hátrányos megkülönböztetésre, az esél yegyenlőségre. A rendezvény szakmai felügyelője a nagyszombati KKM konzultánsa, Hermína Mareková volt. A városi hivatal előcsarnokában a látogatók olyan rendezvényeken készült anyagokat láthattak, melyek a Nagyszombati Kerületi Kapcsolattartó Pont égisze alatt kerültek megrendezésre 2010 óta a Nemek Közötti Esélyegyenlőség Intézete nemzeti program keretében. A közzétett szakmai anyagok a nemek köz ötti esélyegyenlőséggel voltak kapcsolatosak, de az érdeklődők megtekinthették a Nagyszombati kerület óvodásainak és alapiskolásainak témával kapcsolatos képzőművészeti alkotásait, ill. kifestőket is. Az egyes tevékenységekről fényképek is készültek, melyek szintén a kiállítás tárgyát képezték. A kiállítási paravánokon közz étették a Nemek Közötti Esélyegyenlőség Intézete nemzeti program Nagyszombati Kerületi Kapcsolattartó Pontjának az elérhetőségeit is. Mgr. Martina Ješková a KKM Trnava menedzsere Fotó: Lucia Gazdagová Búcsú az esős nyártól Ahogy az idei nyár nag y részét, úgy a hagyományos Búcsú a nyártól elnevezésű rendezvényt is, melynek szervezője a Galánta Fejlődéséért Polgári Társulás és a SiTy rádió volt, a kedvezőtlen, esős időjárás jellemezte. A finom gulyáskülönlegességek kedvelőit azonban ez a tény sem riasztotta el, így augusztus utolsó előtti napján az Ezüst-tó rancson megrakták a tüzet a bográcsok alatt. A gulyásfőző verseny ötödik é vfolyamának győztese és az LCD televíziókészülék boldog tulajdonosa a Kovács Tomi Kid profi ökölvívó által vezetett KO BOX csapata lett. A zsűri, melynek tagjai közül nem hiányozhatott Kovács János mag yarországi mesterszakács sem, éppen az ő gulyásukat ítélte a legjobbnak. A legkisebb látogatókat különféle g yermekattrakciók, arcfestés és sz órakoztató játékok várták. Az esti koncerten olyan zenészek és táncosok szórakoztatták a közönséget, mint Anita Soul, Johny Mečoch, a Kmeťo együttes, Kali, Don Čičo, az X F aktor döntős Ricco & Claudia, New Boney M és még sokan mások. Az est csúcspontja a népszerű rappernek, Rytmusnak a fellépése volt. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky Nyári diszkók gyermekeknek A nyári szünet alatt a galántai Észak lakótelep éttermének nyári teraszán minden szerdán gyermekdiszkót rendeztek. A legkisebbeknek szánt gazdag program nemcsak a gyerekek, hanem a szülők körében is nagy sikert aratott. A kicsik különféle szórakoztató játékokban vehettek részt, táncoltak a két animátorral, Rišoval és Veronikával, akik mosolyt csaltak a gyerekek arcára. A diszkózenéről az egész szünidő folyamán DJ CINI gondoskodott. Az utolsó, nyárbúcsúztató akcióra Mickey egér is ellátogatott, akivel a gyerekek lefényképezkedhettek. ts

7 2014. október Slavomír Brezina képkiállítása A Galántai Reneszánsz Kastélyban szeptember 11-én, csütörtökön, került sor a Konvergenciák ( KONVERGENCIE ) címet viselő kiállításra, mely Slavomír Brezina festőművész legújabb alkotásait mutatja be. Slavomír Brezina június 28-án Eperjesen (Prešov) született. Főiskolai tanulmányait 1961 és 1967 köz ött a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán végezte ben a franciaországi Atelier artistique International de S eguret-ban dolgozott. Szabad stílusban alkot, leginkább monumentális dekorációs építész eti alkotásokat (fal- és üvegfestés, textil). Számos hazai és külföldi csoportos kiállításon vett részt, alkotásai állami és magántulajdonban egyaránt megtalálhatók. Slavomír Brezina új festői kifejez ésmódot hozott magával, mely Pablo Picasso üzenetét viszi, ill. fejleszti tovább. Úgy gondolom, hogy Slavomír Brezina örökre beírta magát a hazai képzőművészet történelmébe, mégpedig ezzel a sajátos, kifejező lírikus, monumentális epikus irányzattal, melyet kialakított. A művész nyomdokait lánya, Slávka Brezinová követi, aki szintén a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola végzőse. 7 INNEN-ONNAN Ő is sz abad stílusban fest. Véleményem szerint Slavomír Brezina és lánya alkotásai művészi, esztétikai értékeket hordoznak és rendkívül eredetiek mondta Ľ ubomír Podušel, a kiállítás védnöke. A kiállítás-megnyitó alkalmából a Galántai Városi Művelődési Központ sz ervezésében sor ker ült egy kastélykoncertre is, melynek során a Trio Michal Direr együttes (Dušan Vrúbela, Jakub Zufka a Zuzana Mecarová) klasszikus és jazz z e- nét játszott. A kiállítás október 11- ig látható. Lucia Gazdagová Fotó: Lucia Gazdagová Karol Dudás kiállítása szeptember 2. és 26. között a Galántai Népművelési Központban került sor Karol Dudás képkiállítására, aki a Galántai Paletta képzőművészeti klub egyik tagja. A kiállítást a Nagyszombat Megye Önkormányzata hatáskörébe tartozó Galántai N épművelési Központ szervezte. Karol Dudás a Galántai járásbeli Hidaskürtön született. Az alapiskola és a galántai gimnázium el végzése után a Nyitrai Mezőgazdasági Főiskolán folytatta tanulmányait. Annak siker es befejezése után egész en a nyugdíjba vonulásáig közgazdászként dolgozott különféle munkaterületeken és beosztásokban. Már gyermekkorában is szeretett rajzolni, festeni, idővel azonban háttérbe szorult ez a fajta kedvtelése, mivel minden energiáját, idejét a családjának és a munkájának szentelte. Hatvan é vesen kezdett újra képzőművészettel foglalkozni. Annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsen az alkotó munkához, feleségével együtt Galántáról a Dunaszerdahelyi járásban fekvő Pozsonyeperjesre költözött. A gyönyörű csallóközi természet biztosítja számára a nyugalmat, az ihlet kimeríthetetlen forrását és sokszínűségét. Karol Dudás művészi kollekciója jelenleg 91 olajfestményből és 30 grafikából áll. Alkotásaival számos járási és kerületi amatőr képzőművészeti versenyen képviselte már magát 2011 és 2014 köz ött, a legutóbbin pedig első helyezést ért el. A szakmai zsűri elismerő oklevéllel méltatta m unkásságát, sőt részt vehetett a Trencsénben rendezett Výtvarné spektrum országos amatőr képzőművészeti kiállításon is. A Galántai Népművelési Központ által rendezett kiállításon a nyilvánosság megismerhette Karol Dudás művészi látásmódját, s egy olyan ember sajátosságait, aki saját kreativitásból meríti életenergiáját. Andrej Popluhár

8 INNEN-ONNAN 8 45 éves a Galántai Honismereti Múzeum GALÁNTAI ÚJSÁG A Galántai Honismereti Múzeum idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. Ez alkalomból megújult és kibővített körny ezetben fogadja majd látogatóit. De még mielőtt erre sor kerülne, idézzük fel az intézmény megalakulásának történetét.a Honismeretei Múzeum a Galántai Járási Nemzeti Bizottság Tanácsának határozata alapján 1969-ben jött létr e. Az intézmény megalakulásához szükséges első lépést a Galántai Népművelési Központ mellett működő honismereti szakkör néhány lelkes és elsz ánt tagja tette meg, amikor a m últ század ötvenes éveiben megfogalmazták egy emlékintézmény megalapításának fontosságát. A gondolat a hatvanas évek végére érett be, amikor az előkészületek és konzultációk alapján a Galántai Járási N emzeti Bizottság Iskolaügyi és Kulturális Bizottsága, majd ezt köv etően a tanács és a plénum is jóváhagyta a múzeum alapítását, mely április 1-jétől dotációs szervezetként működött. Az intézmény a reneszánsz kastélyba kezdte el működését. Kezdetben főleg a székhelyet, személyzeti és szervezési teendőket érintő kérdéseket oldották. Ősszel Ján Sokolt nevezték ki igazgatónak, aki egész en 1985-ig állt az intézmény élén. A múzeum kezdetben a neogótikus kastélyban tevékenykedett. Miután a járási hivatal 1972-ben elköltöz ött a reneszánsz kastélyból, az épület igazgatását a múzeum vette át, s itt sz ékelt egészen 1990-ig. Ezután költözött át a Fő utcába, az egykori bank épületébe, ahol a mai napig is m űködik. Csehszlovákiában 1968 után jelentős lépések tör téntek a normalizáció jegyében, s eg yetlen párt szigorúan meghatározta az ideológiai vonalat a társadalmi élet valamennyi területén. Ez alól a múzeum tevékenysége sem képezett kivételt. Az intézmény kutatási te vékenységének középpontjában a munkásmozgalom és a a kommunista párt történelme, valamint a tömegpolitikai munka állt. A múzeum első kiállításaira már 1970-ben sor ker ült, s idővel ezek a rendezvények a járás társadalmi életének nélkülözhetetlen r észévé váltak. Ma már örömmel kijelenthetjük, hogy az elm últ 45 é v során több sz áz kiállítás valósult meg. Mindehhez nag ymértékben hozzájárultak a múzeum alkalmazottai, a vezetőség és az üz emeltetési részleg, valamint a szakemberek régészek, történészek, néprajztudósok, műemlékvédők, természetvédők, múzeumpedagógusok, restaurátorok és még sokan mások. Az elmúlt 45 év során a következő igazgatók váltották egymást az igazgatói székben: Ján Sokol, Viera Mocková, Jozef Ižóf, Iveta Lenická és Keppert József. Ez idő alatt az intézmény több alapító fennhatósága alatt m űködött: Galántai Járási Hivatal Kulturális Osztálya, Szlovák Köztársaság K ulturális Minisztériuma, Nagyszombati Kerületi Hivatal, s végül 2002 óta Nagyszombat Megye Önkormányzata. Fokozatosan javultak a munkakörülmények, a lehetőségekhez mérten pedig színesebb és változatosabb lett a múzeum tevékenységének a palettája is. Ehhez hozzájárult az intézmény gaz dasági tevékenysége és a munkatársak szakmai sikere egyaránt. A régészet területén ilyen siker volt a 20. század nyolcvanas éveiben a semptei vízi vár alapjainak a felfedezése ( J. Ižóf ), a pusztafödémesi lelőhely régészeti feltárása (T. König), vagy a gány i régészeti terület feltárása 2007-ben ( J. Urminský, Takács M.). Ami a néprajzkutatást illeti, gazdag gyűjtemény állt a rendelkezésre a régió népi kultúrájával kapcsolatban (Szanyi M., J. Grófová, Izabela Danterová). Nagy figyelmet kapott a múzeum egyik szűkebb szakirányú kutatási területe, mely a Kis- Duna és a Vág alsó folyása mentén működő molnármesterséget és malomipart kutatta. Ezek bemutatására a nyilvánosságnak a jókai és a tallósi vízimalom sz olgál. Ami a történelmi kutatásokat illeti, számos új tárggyal bővült az é vek során a m úzeum gyűjteménye. A kutatási m unka gyümölcse számtalan kiállítás és eg y oktatónevelő jellegű kulturális előadássorozat volt, mely Félhomályban ( Pri stíšenom svetle ) címmel ívódott be a nyilvánosság tudatába ( J. Sokol történész, V. Mocková, Eva Boťanská). A múzeum gyűjteményének túlnyomó részét a térség néprajzi, régészeti, történelmi, numizmatikai és művészettörténeti tárgyai képezik. Ezekről a tárgyakról 2009 óta sz ámítógépes szakmai nyilvántartást vezet a múzeum (Kovács E., Gabriela Vencelová). A gyűjtemény darabjait rendszeresen gondozzák, tartósítják, a restaurátori munkákat külső beszállítók végzik. A restaurátori részleg V. Szárazová vezetése alatt működik. A gyűjtemény egy részét 12 kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők a múzeum épületében, de további kiállítások láthatók még más tulajdonosoknál is a Galántai és a Vágsellyei járásban. Megemlíthetjük a taksonyi, nagyfödémesi, vágsellyei vagy zsigárdi tájházat, a tallósi és a jókai vízimalmot, a reneszánsz kastélyt, a nagymácsédi községi múzeumot vagy a szeredi városi múzeumot is. A múzeum munkatársai minden évben számos múzeumpedagógiai programmal egybekötött kiállítást r endeznek a látogatók számára, melyek nagy népszerűségnek örvendenek ( J. Pukkai, D. Libárik). A kulturális és oktató te vékenységek sorát gyarapítják a különféle sz emináriumok, konferenciák, kísérő jellegű prezentációk, kézműves-bemutatók, stb. A múzeum gazdag publikációs tevékenységet folytat ben a múzeum kibővített és felújított körny ezetben szeretné fogadni látogatóit. Az intézmény fenntartója és a múzeum jelenlegi vezetése együttműködésével folyik az épület felújítása és bővítése. Az építkezést ünnepélyes keretek között egy kiállítással egybekötve április 5-én kezdték el. Az építkezési munkákat az Európai Unió Regionális Operatív Programja keretében a pozsonyi székhelyű Swietelsky Slovakia kft. végzi. Az így megújult kulturális központ méltó ajándék lesz az intézmény 45. évfordulója alkalmából. A múzeum mint emlékintézmény ezután nív ósabb körülmények között végezheti majd küldetését, szolgálhatja a nyilvánosságot és gaz dagíthatja a régió kulturális életét. Mgr. E. Boťanská Foto: Jozef Keppert

9 2014. október A polgármester is támogatta az autómentes világnapot Szeptember 22-én van az autómentes világnap. Ideális lehetőség arra, hogy legalább egy napon otthon hag yjuk az autónkat, s helyette egészségesebb és kevésbé szennyező közlekedési módsz ert válasszunk. A hideg, esős időjárás ellenér e Maťašovský László, Galánta város polgármestere, szintén támogatta az autómentes világnapot, ezért kerékpárral jött a m unkahelyére. Az autómentes világnapot elősz ör 2000-ben ünnepelték, a kezdeményezést pedig az Eur ópai Bizottság is támogatta. Az emberek nap mint nap jelentős z aj- és le vegőszennyezésnek, közlekedési dugóknak vannak kitéve. A kezdeményezés célja, hogy olyan környezetbarát közlekedési formákat válasszunk, mint pl. a 9 INNEN-ONNAN gyalogos, a ker ékpáros vagy a tömegközlekedés, és felhívja a figyelmet az autók általi környezetszennyezésre, valamint annak későbbi káros hatásaira az ember i szervezetre. Az autómentes világnap a szeptember 16. és 22. között zajló európai mobilitási hét r észe, melynek fő célkitűz ése szintén a környezetbarát közlekedés népszerűsítése, ill. az önkormányzatok ösztönzése arra, hogy olyan optimális közlekedési intézkedéseket v ezessenek be, úgy alakítsák át az utcákat és a köztereket, hogy azok a lakosokat szolgálják. A helyi önkormányzatok pedig felhívják a lakosok figyelmét, hogy éljenek az alternatív közlekedési módszerek nyújtotta lehetőségekkel. Lucia Gazdagová Fotó: Lucia Gazdagová Természettudományi kirándulás a KomPrax projekt keretében szeptember 11-én borús reggelre ébredtünk. Tanulmányi kirándulásra készültünk Mocsonok mellé, hogy megnézzük a szikes talajáról ismert Szikyt, majd a Feketenyék melletti Relax Ekopar kot. Mire az iskolába ér tünk, úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. Autóbusszal mentünk Mocsonokra, ahol a Dafné intézet két lektora vár t ránk. Csodával határos módon az eső is elállt, így elkezdődhetett az érdekes, szórakoztató, egyben nagyon tanulságos pr ogram ezen az európai jelentőségű természeti területen. Az első játék során állatos és növ ényes képeket kaptunk, majd zsineg, kalap és élelmisz errel kapcsolatos összefüggések segítségével szimuláltuk az ökoszisztéma sta- A Jókai fúvószenekar térzenei koncertje Szeptember 4-én a Galántai Városi Művelődési Központ szervezésében Galánta Város anyagi támogatásával a neogótikus kastély udvarán került sor a Jókai fúvószenekar koncertjére, mely olyan legendás együttesek dalait adta elő, mint a QUEEN vagy az ABBA. A Jókai fúvószenekar 1996-ban alakult. Az bilitását és összeomlását. Ezután kisebb csoportokban folytattuk a munkát. Az volt a feladatunk, hogy derítsük ki és mag yarázzuk el, hogyan kerülhetett só az itteni talajba, mely a mai napig juhok legeltetésére szolgál. Ezután két lektor unk, Martin és Janka, elmagyarázták a szikes talaj kialakulását és annak jelentőségét. Kevés ehhez hasonló hely található Szlovákia ter ületén, éppen ez ért a ter ületet besorolták az eur ópai jelentőségű védett természeti területek közé. Olyan ritka növény- és állatfajok élnek itt, melyeket máshol nem találunk meg. Megismerkedtünk néhány madár fajjal, hallhattuk a hangjukat is, ám a legnagyobb durranás az v olt, amikor a kezünkben tar thattuk néhány madár kipreparált lábát, idősebb generáció tagjainak fokozatos távozása után, valamint a fiatalok érdeklődésének a hiánya miatt átszervezésre volt szükség a z enekarban. Lelkes János karmesternek és néhány odaadó, tettre kész fiatal zenésznek köszönhetően 2008-ban sikerült feléleszteni a 20-tagú zenekart. Mostanáig számos hazai és külföldi fellépést tudhatnak maguk mögött, több alkalommal adtak közös koncertet más európai uniós z enekarokkal majd ismét kisebb csopor tokra osztva beszélgettünk arról, hogy mivel táplálkoznak, milyen környezetben élnek. Egy rövid séta után a szikesen, melynek során megfigyelhettük a különleges és ritka növényeket, de a talajban megkristályosodott sót is, ismét ökológiai játék köv etkezett a réten. Végül köszönetet mondtunk a lektoroknak, elbúcsúztunk, majd fol ytattuk utunkat együtt. Legnagyobb sikerüket 2008-ban a Móri Fúvószenekari Fesztiválon aratták. Az ott kapott arany minősítés ór iási eredményt jelent az eg yüttes számára. Az elért eredmények ösztönzőleg hatnak további terveink megvalósításában, ezért hetente próbálunk, készülünk az előttünk álló feladatokra. Tekintettel arra, hogy együttesünk zömmel fiatalokból áll, repertoárunkat főleg modern dalok, film- és táncz ene alkotják, de a Relax Ekoparkba. A tanulmányi kirándulásra egy pályázatnak köszönhetően került sor, melyet az Iuventa Szlovák Ifjúsági Intézettel és a Fénix Gyermekszervezettel együttműködve tanítónőnk, Jolana Rakická dolgozott ki. A G. Dusík alapiskola IX. A és VIII. A osztályos tanulói természetesen indulót, keringőt és polkát is játszunk. A zenekar egy lelkes, fiatal csapat, mely a zenét és a fúvószene hagyományainak a megőrzését élete részének, egyfajta életmódnak tekinti. Célunk, hogy a zene által népszerűsítsük és terjeszszük kis községünk, Jóka, jóhírét a nagyvilágban is mondta Lelkes János, az együttes főmenedzsere. Gazdagová Lucia

Választási évnek nézünk elébe. Ebben

Választási évnek nézünk elébe. Ebben KTUÁLIS 2 Tisztelt olvasóink! Választási évnek nézünk elébe. Ebben az évben három alkalommal is a választási urnák elé vonulunk. köztársasági elnökön és az európai parlamenti képviselőkön kívül idén városi

Részletesebben

A választókerületeket érintő változások

A választókerületeket érintő változások AKTUális 2 A képviselő-testület 12. ülése Agalántai városi képviselő-testület idei utolsó, november 15-i, ülésének fő témái a jövő évi költségvetés, valamint a választókerületeket érintő változások voltak.

Részletesebben

2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli

2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli AKTUÁLIS 2 A galántai városi képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén a 342/Z-2014-es sz. határozatban jóváhagyta a városi főellenőr posztjára kiírandó pályázat feltételeit. Galánta Város a többször

Részletesebben

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T Számadás helyett bocsánatkérés kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 MEGHÍVÓK Minden négy év után, a választási időszak végén számadásról olvashattak újságunk

Részletesebben

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Dorog Város Képviselõ-testületének lapja MÁJUS CSUPA VERS ÉS ÉNEK Van-e még ünnepünk, amit meg na fakítottunk volna emberi természetünkkel? Május egyszerre ünnepélyes és szomorkás hónapunk. Ennek talán

Részletesebben

Dupla aranysávos minősítés a Csalinak

Dupla aranysávos minősítés a Csalinak XXIII. évfolyam 11. szám 2013. november Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Dupla aranysávos minősítés a Csalinak 2013. október 4 6-a között hagyományosan Füleken zajlott a VII. Eszterlánc Gyermek

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Hőség okozta tűzesetek

Hőség okozta tűzesetek 0,50 12. augusta 2013. augusztus 12. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník X. évfolyam 33 Hitelek ingatlan fedezet nølk l 25 000 eur ig 14 Øv futamid re. 1,69% os kezdeti kamattal hite lek ingatlan fedezettel

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

0,50. Jubileumi tanévnyitó az egyetemen ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit.

0,50. Jubileumi tanévnyitó az egyetemen ASelye János Egyetem idén tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit. 0,50 23. septembra 203. szeptember 23. Hitelek ingatlan fedezet nélkül 30 000 euróig 4 év futamidőre.,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan fedezettel 28 év futamidőre - most vásárolja meg álmai ingatlanát.

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

Advent az ünnep eljövetelére várva

Advent az ünnep eljövetelére várva ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA IX. évfolyam 12. szám 2008. december Advent az ünnep eljövetelére várva Ünnepivé vált a hangulat a városban. Három váci családnak is köszönhetően, a

Részletesebben

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár Hol sportemberként, túravezetőként, hol újságíróként, hol alkalmi utazásszervezőként találkozhatunk Gyulai Jánossal. A ma már nyugdíjas, négygyermekes gépészmérnök különös érdeklődést táplál a technika

Részletesebben

Hatmillió forintos támogatást kapott a Jókai Színház. Nyár, a betörők aranykora. Épül az új

Hatmillió forintos támogatást kapott a Jókai Színház. Nyár, a betörők aranykora. Épül az új 0,40 www.deltakn.sk 6. júna 2011. június 6. Ročník VIII. évfolyam/23 Nyár, a betörők aranykora Részletek a 2. oldalon Szinte borotvaélen táncolnak a szociális szolgáltatásokat nyújtó önkormányzati intézmények,

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Még jó, hogy. a nyár. Alkalmazott informatika a Selye János Egyetemen. Megnyílt a Jókai Színház 59. évada

Még jó, hogy. a nyár. Alkalmazott informatika a Selye János Egyetemen. Megnyílt a Jókai Színház 59. évada 0,40 www.deltakn.sk 30. augusta 2011. augusztus 30. Ročník VIII. évfolyam/35 Még jó, hogy visszatért a nyár 100 ezer eurós támogatás Komáromnak Észak- és Dél-Komárom közös területfejlesztési koncepció

Részletesebben

150 éve tanít. Írásunk a 9. oldalon. Részletes tévéműsor

150 éve tanít. Írásunk a 9. oldalon. Részletes tévéműsor 3. oldal A 30 évvel ezelőtt meg - szüntetett járási rendszer újraszervezéséről tartott beszámolót Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapesten a vidéki média képviselőinek. 4. oldal

Részletesebben

Dolgoznak a megoldáson

Dolgoznak a megoldáson 0,40 www.deltakn.sk Várat magára az új bevásárlóközpont Áprilisban foglalkoztunk a volt Hydrostav területén elvégzett tisztítási és fakivágási munkálatokkal, melyet a pozsonyi Alfa Development Kft. kezdett

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIII. év fo lyam 13. szám 2008. augusztus 8. Ára: 140 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 ÚTÉPÍTÉS ÉS TÉRFIGYELÔK 60 MILLIÓ FORINTBÓL A Széchenyi út is megérett a rekonstrukcióra, ami pályázati

Részletesebben

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei

A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei FARKASDI HÍRMONDÓ IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. MÁJUS A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei fotó:internet Farkasd és Negyed községek közös nagy beruházása a csatornahálózat befejezése

Részletesebben

Újra kétnyelvű a komáromi kórház felirata

Újra kétnyelvű a komáromi kórház felirata 0,40 www.deltakn.sk 16. mája 2011. május 16. Ročník VIII. évfolyam/20 Nagy beruházásokra készülnek hitelből Gúta Nehéz pénzügyi problémákkal küszködnek régiónk önkormányzatai. Saját erőből már szinte megoldhatatlan

Részletesebben

RENDeletmódosítás. Tiszta portákat szeretnénk! Pap Pál lett a MAME elnöke. A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor

RENDeletmódosítás. Tiszta portákat szeretnénk! Pap Pál lett a MAME elnöke. A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor XXIII. évf. 5. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 10. RENDeletmódosítás Tiszta portákat szeretnénk! A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor Pap Pál lett a MAME elnöke A Klima Mihály Emlékestről Répászky

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat XXI. évf. 11. szám 2012. március 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A felelős állattartásról rendezett tanácskozást a MÖSZ és a MEOE március 20- án Gödöllőn.

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. kapott

XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. kapott XXIV. évf. 18. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. szeptember 6. Az új kenyér ünnepe Pap János lett Mezőkövesd Díszpolgára Pro Urbe díjat kapott Laczkó Pető Mihály Mezőkövesd Városért elismerést kapott Holdoner

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. Még tart a nyár

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. Még tart a nyár AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT XXvii. évfolyam 13. szám (629) CelldömölK város 2015. augusztus 14. önkormányzatának lapja Még tart a nyár uk_15_08_14.indd 1 2015.08.11.

Részletesebben