Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok"

Átírás

1

2 AKTUÁLIS 2 GALÁNTAI ÚJSÁG Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés Nagyszombat megyében ÉRTESÍTÉS Galántai Városi Hivatal földszinti dohányzótermében, ill. a P atria A Nyugdíjas Otthonban a köv etkező ingyenes mérések végzésére kerül sor: - koleszterinszint, - vércukorszint, - húgysavszint, - vérnyomás és pulzus. Az érdeklődők az egészségüg yi méréseket a Galántai Városi Hivatalban minden szerdán és óra között, a Patria Nyugdíjas Otthonban pedig minden pénteken és óra között vehetik igénybe. A projektet anyagilag Nagyszombat Megye Önkormányzata támogatja. Mindenkit sok szeretettel várunk! GVH Szociális és Egészségügyi Osztálya A városi képviselő-testület 23. ülése Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok elteltével szeptember 9-én ülésezett ismét. A megjelent képviselőket a tárgyalás elején Maťašovský L ászló jó hírrel fogadta. A polgármester hivatalosan is megerősítette, hogy a város a neogótikus kastél y felújítására benyújtott pál yázat ügyében sikeres lett. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Regionális Operatív Program végrehajtójaként jóváhagyta Galánta Város pályázatát, mely ,74 összegű vissza nem tér ítendő pénzügyi támogatást szavazott meg a neogótikus kastély déli szárnya, valamint a délkeleti és az ész aki bástya felújítására. A polgármester megköszönte a projektet előkészítő csapatnak, hogy rekordidő alatt három hónap kidolgozta a pályázatot. Személy szerint külön köszönetet mondott Ján Poľakovskýnak, a városi hivatal elöljáró-helyettesének, Marcela Mazsárová, projektmenedzsernek, Peter Aštary városi építésznek, Kulcsár Máriának, a vár osfejlesztési osztály vezetőjének, valamit P intér Editnek, az építésüg yi osztály vezetőjének. A polgármester sajnálatát fejezte ki Takáč Zsoltnak, a Neogótikus Kastély Polgári Társulás tagjának szociális hálón nyilvánosságra hozott információja kapcsán. Elmondta, hogy bár nem vonja kétségbe a polgári társulás által végzett óriási munkát, az említett pál yázatot azonban a város dolgozta ki. A polgár i társulás tagjai nem v ettek részt a tárgyalásokon sem, éppen ezért a polgármester úgy gondolja, hogy a pályázat sikerét nem kéne kisajátítaniuk. Takáč Zsolt, városi képviselő, a polgári társulás tagja, válaszában kifejtette, hogy a polgári társulás sz erződéses viszonyban van a várossal ezen műemlék megmentését illetően, s a civil kez deményezés hasznosnak bizonyult a pál yázat sikere szempontjából. Rámutatott, hogy a városi képviselők fogadták el azt a határ ozatot, melyben kötelezték a várost a pál yázat kidolgozására, ezért úgy gondolja, hogy az elért sikernek együtt kéne örülni. Takáč Zsolt kösz önetet mondott a pályázatot kidolgozó csapatnak. A köszönetnyilvánításhoz csatlakozott a polgári társulás másik képviselője, a Galántáért képviselői klub tagja is, Peter Kolek, aki elmondta, hogy amikor a Galántáért képviselői klub taval y javasolta, hogy a képviselő-testület fogadjon el határozatot a pál yázat benyújtásával kapcsolatban, nem gondolta v olna, hogy ilyen hamar, rekordidő alatt sikerül kidolgozni azt. Rámutatott arra is, hogy Katarína Kosovával, a Műemlékvédelmi Hivatal igazgatónőjé vel folytatott beszélgetése alapján ol yan információkkal rendelkezik, melyek szerint a legnyomósabb érv, mely a pályázat jóváhagyása mellett szólt, éppen a civil kez deményezés és a lakosok r endkívüli érdeklődése volt a projekt iránt. Végül a képviselő kifejezte r e- ményét, hogy sikeres lesz a Norvég Alaphoz benyújtott pályázat is. A hatodik napir endi pontban a képviselők a neogótikus kastél y alagsorának a bér beadásáról tárgyaltak. A testület júniusi ülésén, amikor még nem v olt ismeretes, hogy a város pályázata sikeres lesz, a képviselők arról döntöttek, hogy nyilvános versenypályázatot írnak ki a pince bér beadására. A hel yiség iránt a R ESCATOR kft. érdeklődik, mely borszaküzletet és borarchívumot nyitna a kastél y alagsorában. Az elfogadott határozattal összhangban a vár os beterjesztette az anyagot a testület sz eptemberi ülésére. Mivel időközben jóváhag yták a pénzügyi támogatást a kastél y, ezen belül az északi bástya felújítására, új helyzet állt elő. A képviselők azt vitatták meg, hogy a felújítási munkák nem fogják-e akadál yozni a leendő bérlőt a te vékenységében, mivel a pincelejárat az északi torony épületében van. A vitát követően megszavazták a nyilvános versenypályázat feltételeit. A képviselők jóváhagyták a város tulajdonában lévő földterület cseréjét a Galántai Járási Bíróság tulajdonában lévő telekért, mely a Békevédők utcájában található (az eg ykori zöldségpiac aszfaltozott területe). Az említett telken a város 39 parkolóhely kialakítását tervezi. A közelgő helyhatósági választásokkal kapcsolatban ( as választási időszak) a városi képviselő-testület jóváhag yta, hogy a városnak három választókerülete és 19 képviselője lesz. Horváth Zoltán, városi képviselő, a Galantaterm Galanta kf t. ügyvezetője beterjesztette a vállalat 2013-as gazdasági tevékenységéről szóló évi jelentést. A jelentésből kiderül, hogy a Galantaterm kft. teljesítette a kitűzött feladatokat, s ny ereséggel zárta a tavalyi évet ( ,13 adóz ás után). Ebből az össz egből a város részesedése ,53. A vállalat 2013-ban GJ (20 464,44 MW h) energiát állított elő, ebből GJ (19 860,28 MWh) energiát geotermikus vízből és 2175 GJ (604,17 MW h) energiát földgázból. Ez százalékban kifejezve 97,05% geotermikus vízből és 2,95% földgázból. A furatokból öszszesen felhasznált geotermikus víz mennyisége köbméter volt. Róbert Rybársky

3 2014. október 3 AKTUÁLIS Galánta Város sikeres pályázata a neogótikus kastély felújítására A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Regionális Operatív Program végrehajtójaként jóváhagyta Galánta Város pályázatát egy vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra a neogótikus kastély déli sz árnya, ill. a délkeleti és az ész aki bástya felújítására. A város a projektet a 3.1 sz. intézkedés ( A régiók kulturális potenciáljának erősítése támogatási terület ), valamint a 3.1.b sz. intézkedés ( A régiók kulturális potenciáljának erősítése inter venciók műemlék jellegű ingatlanokba ) keretében nyújtotta be. A támogatható költségek jóváhag yott értéke ,74 euró, a társfinanszírozás összege az önkormányzat részéről euró. A projekt részei: A kastély déli szárnyának a felújítása A tervdokumentáció a következő átalakításokkal, ill. létesítményekkel számol: konferenciaterem lebontásra ker ülnek a válaszfalak (a tar tófalak kivételével) és a tartóoszlopok, új boltoz at kerül a lapos mennyezetű terem fölé. Megfelelő kapacitású akadálymentesített szociális blokkot létesítenek a neogótikus kastély udvarán rendezett kulturális-társadalmi r endezvények látogatói sz ámára, a padlástérben lakrészt és öltöz őket a fellépő előadóművészeknek, továbbá rakter et és w orkshoptermet alakítanak ki. Felújítják a homlokzatot, kicserélik az ajtókat, a nyílászárókat és a tetőszerkezetet mindezt az ész aki szárny felújítása során felhasznált anyagokhoz és ar culathoz megfelelően. Az épületet csatlakoztatják a közműhálózathoz, és folytatódik az építési munkák által érintett szerkezetek vizsgálata. A délkeleti bástya felújítása A tervdokumentáció szerint ezen épületrész valamennyi szintjét megny itják a nyilvánosság előtt, a látogatók pedig a Galánta az évszázadok spirálja mentén jelképes gondolat jeg yében egy csigalépcsőn át juthatnak a tetőteraszra. A homlokzatot, az ajtókat, az ablakokat és a tetőszerkezetet itt is felújítják az ész aki szárnyhoz hasonló megoldásokat választva. Az épületr észt csatlakoztatják az alacsony feszültségű villanyhálózatra és a vízvezeték hálózatra. Visszaállítják eredeti formájába a délkeleti torony déli homlokz atát díszítő r izalitot (beleértve a kastély neogótikus átalakításáról szóló feliratot is), melyet 1947-ben bontottak le. Ezt a kiemelkedő homlokzatrészt mindhárom szinten felújítják, hozzáférhetővé teszik, majd megvizsgálják az építési munkálatok során érintett épületszerkezeteket. Az északi bástya helyreállítása A tervdokumentáció szerint szintén megnyitják a látogatók előtt, akik a meglévő lépcsőfeljárón át A történelem és annak hatása a jelenr e gondolat jeg yében tekinthetik meg az épületr ész valamenynyi emeletét. Külön hangsúlyt kap a r égió történelme, a tetőtérben pedig workshopok és szemináriumok megrendezésére nyílik lehetőség. Felújítják a homlokzatot, az ajtókat és az ablako kat, az ész aki szárny felújítása során felhasznált anyagokhoz és arculathoz megfelelően. Az épületr észt csatlakoztatják az alacsony feszültségű villanyhálózatra, a vízvezeték hálózatra. Itt is elvégzik a restaurátori elemzéseket az épületbelsőben alkalmazott eredeti színekkel és képzőművészeti díszítőelemekkel kapcsolatosan. A tervek szerint lesz itt eg y 45 férőhelyes szeminárium-terem interaktív táblával felszerelve és WiFi-hozzáféréssel. Ing. Ján Poľakovský Galántai Városi Hivatal A polgármester rovata Tisztelt lakosok, október hagyományosan az idősek iránti tisztelet hónapja. Ezekben a napokban többet foglalkozunk velük, gondjaikkal, életszemléletükkel, igényeikkel és szükségleteikkel. Szlovákia a demográfiai előrejelzések szerint nemsokára az Eur ópai Unió egyik legidősebb tagállama lesz. 25 év múlva közel kétmillió nyugdíjas lesz az orsz ágban. Már jelenleg is ők alkotják a lakosság legnagyobb és eg yben legveszélyeztetettebb csoportját. A népesség elöregedésére nemcsak a társadalomnak, hanem mindannyiunknak fel kell készülni. Városunk szeretné, ha minél több idős ember kapcsolódna be aktívan valamil yen tevékenységbe. Jó példa err e a Művelődéssel az aktív ör egedés ellen elnevezésű projekt is, mely éppen ez ekben a hónapokban zajlik Galántán. Az ilyen és ehhez hasonló képzési programoknak köszönhetően városunk idős lakói is egészséges és teljes ér tékű életet élhetnek. Mindig örömmel tölt el, ha a városi parkban vagy a város utcáin látom sétálni Önöket. Hiszen a legtermészetesebb testmozgás éppen a gyaloglás. Olyan tevékenység ez, melyet bárki végezhet, tekintet nélkül az életkorára. Sokan Önök közül r endszeres résztvevői a városban zajló koncerteknek, kiállításoknak és egyéb kulturális-társadalmi eseményeknek. A város napközi klubjaiban rendezett eseményeken is g yakran találkozunk. A Patria Nyugdíjas Otthonban is nagyon gazdag, sport- és kulturális r endezvényekkel tarkított élet zajlik. Kedves idős lakosok, sokan Önök közül már megér demelt pihenésüket töltik, de vannak olyanok is, akik még dolgoznak, így igyekeznek átadni tapasztalataikat a következő generációknak, s ez által a város és a társadalom javát szolgálják. Hálás vagyok Önöknek, mert szükségünk van az Önök tanácsaira, tapasztalataira, segítségére. Az időskor az az idősz ak az ember életében, amikor végre olyan szabadidős tevékenységeket végezhet, melyekre azelőtt nem jutott ideje. Bár bevezetőmben úgy fogalmaztam, hogy október az idősek iránti tisztelet hónapja, úgy gondolom, hogy a tisztelet az egész év folyamán megilleti Önöket. Kedves nyugdíjasok, engedjék meg, hogy ezúton mondjak köszönetet és kívánjak Önöknek jó egészséget, életkedvet, optimizmust családjuk és barátaik körében. Azt mondják, az idős emberek életük őszét élik. Azt kívánom, hogy az elkövetkező éveik olyan szépek, békések és napsütéssel teli leg yenek, mint az idei ősz. Maťašovský László

4 INNEN-ONNAN 4 GALÁNTAI ÚJSÁG A Galandia pénzügyi gondjait az új ügyvezetőnőnek kell megoldani A szeptember 29-re összehívott rendkívüli ülésen a városi képviselők a városi tulajdonban lé vő Galandia Termálközpont súlyos pénzügyi problémáival foglalkoztak. Ahogy erről Ladislav Majerník, a társaság ügyvezetője a Galántai Újságot tájékoztatta, a fennálló hel yzet elsősorban az idei nyár i szezon időjárásának köszönhető. A Galandia fennállása óta 2007-től, ez v olt a legrosszabb és a leghidegebb nyár. Változékony időjárás, eső és hideg jellemezte egész Köz ép-európa időjárását. Ennek er edménye az alacsony látogatottság, s egyben a bevételek csökkenése lett. Az idei v olt az elmúlt 64 év leghidegebb augusztusa, gyakran voltak viharok, alacsony volt az átlaghőmérséklet, s ez okból kifolyólag nem tudtuk pénzügyi tartalékot biztosítani a termálfürdő őszi, téli és tavaszi m űködtetésére. Mindig a nyári hónapok képezték a magasabb bevételi források időszakát írta Ladislav Majerník. A rendkívüli testületi ülés előtt össz e- hívták a Galandia Közgyűlését is. A közgyűlés elején Ladislav Majerník, ügyvezető, benyújtotta lemondását. Döntését a rá nehezedő nyomással indokolta. Annak érdekében, hogy a Galandia kft. működőképes legyen, a közgyűlés új üg yvezetőt választott. Ezt a funkciót a jövőben Iveta Michalíková, városi képviselő, egyben a Galandia Termálközpont alkalmazottja tölti majd be, aki tisztában van a társaság említett problémáival. A közgyűlés tanácskozása után elkezdődött a városi képviselő-testület rendkívüli ülése. Feladata az volt, hogy pénzügyi megoldást találjon a kialakult helyzetre, a termálközpont megmentésére. Az eg yik lehetőség szerint a Galandia melletti teniszpályák alatti telkek átruházásával megemelték volna a társaság alaptőkéjét. Mivel e megoldás ellen tiltakoztak a teniszklub megjelent képviselői, a javaslatot törölték a programból. A képviselők végül egy 50 ezer eurós visszatérítendő hitel odaítélését hagyták jóvá, melyet a Galandia kft. köteles lesz visszafizetni a városnak. Az új üg yvezetőnő feladata nemcsak a hitel törlesztése, hanem a fizetési kötelezettségek teljesítése és a cég teljes talpra állítása lesz. Róbert Rybársky Fotó: Simona Tóthová Kiadó üzlethelyiség Galánta Város 19524/2014-es sz. nyilvános üzleti versenypályázata bérleti szerződés megkötésére a legelőnyösebb ajánlat alapján, melynek tárgya a Vajanský utca 909 szám alatt található üzlethelyiség Galántán. A helyiség alapterülete 83,95 m2. Minimális évi bérleti díj: 80 /m2, rezsiköltségek nélkül. A bérlet időtartama: 5 év októberétől számítva. A biztosíték összege 300. A pályázatok benyújtásának végső határideje október 15., óra. A bérlet célja: kereskedelmi vagy szolgáltató egység üzemeltetése, kivéve játékautomaták, fogadóirodák, éttermi és v endéglátó egységek működtetése, vagy közerkölcsbe ütköző tevékenységek végzése. A versenypályázat részleteiről és feltételeir ől bővebb információk a vár os hirdetőtábláján és w eboldalán (www. galanta.sk) olvashatók.

5 2014. október A zsidó kultúra bemutatása Galántán szeptember 16-án a zsidó kultúra hete keretében került sor a Galántai Reneszánsz Kastélyban arra a kulturális-társadalmi rendezvényre, melynek célja a zsidó kultúra támogatása és népszerűsítése volt, de a rendező Galántai Népművelési Központ szeretett volna rámutatni a zsidó lakosságot érintő történelmi eseményekre is. Idén emlékezünk meg a Galántai járás zsidó lakossága depor tálásának a 70. évfordulójáról. Dr. Martin Korčok, a Pozsonyi Zsidó Múzeum munkatársa, egy olyan multimediális programot mutatott be, mely segítségével az ér deklődők jobban megismerhették járásunk zsidó lakosainak életét és a holokausztot. Martin Korčok jelenlegi megbízatása alapján a Sz eredi Holokauszt Múzeum megalapításán dolgozik, de az EDAH Polgári Társulás elnökeként a zsidó tör ténelem kutatásával és annak közzétételével is foglalkozik különféle művelődési programok keretében. A rendezvény zenei részben a Mojše band zenekar mutatkozott be egy szokatlan hangszeres összeállításban cimbalom, harmonika és bőgő. A három tehetséges fiatal zenész Michal Paľko, František Kubiš és Jakub Stračina a hagyományos zsidó zene különböző műfajait mutatja be időszerű kifejezési eszközökkel a nagy nyilvánosság előtt ben Krakkóban egy kísérleti lemezstúdióban két albumot is feljátsz ottak Židovské piesne z o Slovenska és Shabath songs jam címmel. Az est folyamán bemutatott dalokkal csodálatos, humorral, nosztalgiával, örömmel, spontaneitással és sz órakozással teli estét varázsoltak a közönségnek. A látogatókat minőségi alapanyagokból készült kóser ételek kóstolója is vár ta. 5 INNEN-ONNAN A különleges ízek és illatok felkeltették az érdeklődésüket. A zsidó kultúra hetének r endezvénysorozatát a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a Nemzeti Kisebbségek Kultúrája programból anyagilag támogatta. A Galántai Népművelés Központ ezen rendezvények által akarja bem utatni a zsidó hagyományokat, a zsidó kulturális örökséget, s hirdetni a tolerancia gondolatát. Naša Vansovej Lomnička 2014 Kerületi női vers- és prózamondó verseny Andrej Popluhár Fotó: A. Farkašová szeptember 19-én a Galántai Reneszánsz Kastélyban került sor az immár hagyományosnak számító női vers- és pr ózamondó versenyre, a Naša Vansovej Lomnička re, melyet évente megrendeznek a neves írónő és sz emélyiség, Terézia Vansová emlékének a tiszteletére. A kerületi megmérettetést, mely az országos női vers- és prózamondó verseny 47. évfolyamának kerületi fordulója is egyben, Nagyszombat Megye Önkormányzatának a hatáskörébe tartozó Galántai Népművelési Központ rendezte. A rendezvényt anyagilag a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta. A versenyző hölgyek, akik sz abadidejükben szívesen foglalkoznak versmondással, szlovák és külföldi ír ók, költők műveit, valamint saját ir odalmi alkotásaikat adták elő. A Naša Vansovej Lomnička országos fordulóján Ólublón Galántát S imona Vrávniková, Szeredet Simona Pančíková és Tatiana Urbaníková, Gányt pedig Barbora Pekarová képviseli majd. Valamennyi előadónak köszönjük a részvételt és a szép művészi élményt, a továbbjutóknak pedig sok siker t kívánunk az országos fordulón. ib Fotó: A. Farkašová

6 INNEN-ONNAN 6 GALÁNTAI ÚJSÁG Nemek közötti esélyegyenlőség kiállítás a Galántai Városi Hivatalban ANemek Közötti Esélyegyenlőség Intézete elnevezésű nemzeti program Nagyszombati Kerületi Kapcsolattartó Pontja (KKM Trnava) idén is fol ytatja felvilágosító tevékenységét valamennyi korosztály számára. Augusztusban a Galántai Városi Hivatal előcsarnokában egy kiállítást rendeztek, melynek célja az volt, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a nemek közötti egyenlőség kérdésére, a hátrányos megkülönböztetésre, az esél yegyenlőségre. A rendezvény szakmai felügyelője a nagyszombati KKM konzultánsa, Hermína Mareková volt. A városi hivatal előcsarnokában a látogatók olyan rendezvényeken készült anyagokat láthattak, melyek a Nagyszombati Kerületi Kapcsolattartó Pont égisze alatt kerültek megrendezésre 2010 óta a Nemek Közötti Esélyegyenlőség Intézete nemzeti program keretében. A közzétett szakmai anyagok a nemek köz ötti esélyegyenlőséggel voltak kapcsolatosak, de az érdeklődők megtekinthették a Nagyszombati kerület óvodásainak és alapiskolásainak témával kapcsolatos képzőművészeti alkotásait, ill. kifestőket is. Az egyes tevékenységekről fényképek is készültek, melyek szintén a kiállítás tárgyát képezték. A kiállítási paravánokon közz étették a Nemek Közötti Esélyegyenlőség Intézete nemzeti program Nagyszombati Kerületi Kapcsolattartó Pontjának az elérhetőségeit is. Mgr. Martina Ješková a KKM Trnava menedzsere Fotó: Lucia Gazdagová Búcsú az esős nyártól Ahogy az idei nyár nag y részét, úgy a hagyományos Búcsú a nyártól elnevezésű rendezvényt is, melynek szervezője a Galánta Fejlődéséért Polgári Társulás és a SiTy rádió volt, a kedvezőtlen, esős időjárás jellemezte. A finom gulyáskülönlegességek kedvelőit azonban ez a tény sem riasztotta el, így augusztus utolsó előtti napján az Ezüst-tó rancson megrakták a tüzet a bográcsok alatt. A gulyásfőző verseny ötödik é vfolyamának győztese és az LCD televíziókészülék boldog tulajdonosa a Kovács Tomi Kid profi ökölvívó által vezetett KO BOX csapata lett. A zsűri, melynek tagjai közül nem hiányozhatott Kovács János mag yarországi mesterszakács sem, éppen az ő gulyásukat ítélte a legjobbnak. A legkisebb látogatókat különféle g yermekattrakciók, arcfestés és sz órakoztató játékok várták. Az esti koncerten olyan zenészek és táncosok szórakoztatták a közönséget, mint Anita Soul, Johny Mečoch, a Kmeťo együttes, Kali, Don Čičo, az X F aktor döntős Ricco & Claudia, New Boney M és még sokan mások. Az est csúcspontja a népszerű rappernek, Rytmusnak a fellépése volt. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky Nyári diszkók gyermekeknek A nyári szünet alatt a galántai Észak lakótelep éttermének nyári teraszán minden szerdán gyermekdiszkót rendeztek. A legkisebbeknek szánt gazdag program nemcsak a gyerekek, hanem a szülők körében is nagy sikert aratott. A kicsik különféle szórakoztató játékokban vehettek részt, táncoltak a két animátorral, Rišoval és Veronikával, akik mosolyt csaltak a gyerekek arcára. A diszkózenéről az egész szünidő folyamán DJ CINI gondoskodott. Az utolsó, nyárbúcsúztató akcióra Mickey egér is ellátogatott, akivel a gyerekek lefényképezkedhettek. ts

7 2014. október Slavomír Brezina képkiállítása A Galántai Reneszánsz Kastélyban szeptember 11-én, csütörtökön, került sor a Konvergenciák ( KONVERGENCIE ) címet viselő kiállításra, mely Slavomír Brezina festőművész legújabb alkotásait mutatja be. Slavomír Brezina június 28-án Eperjesen (Prešov) született. Főiskolai tanulmányait 1961 és 1967 köz ött a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán végezte ben a franciaországi Atelier artistique International de S eguret-ban dolgozott. Szabad stílusban alkot, leginkább monumentális dekorációs építész eti alkotásokat (fal- és üvegfestés, textil). Számos hazai és külföldi csoportos kiállításon vett részt, alkotásai állami és magántulajdonban egyaránt megtalálhatók. Slavomír Brezina új festői kifejez ésmódot hozott magával, mely Pablo Picasso üzenetét viszi, ill. fejleszti tovább. Úgy gondolom, hogy Slavomír Brezina örökre beírta magát a hazai képzőművészet történelmébe, mégpedig ezzel a sajátos, kifejező lírikus, monumentális epikus irányzattal, melyet kialakított. A művész nyomdokait lánya, Slávka Brezinová követi, aki szintén a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola végzőse. 7 INNEN-ONNAN Ő is sz abad stílusban fest. Véleményem szerint Slavomír Brezina és lánya alkotásai művészi, esztétikai értékeket hordoznak és rendkívül eredetiek mondta Ľ ubomír Podušel, a kiállítás védnöke. A kiállítás-megnyitó alkalmából a Galántai Városi Művelődési Központ sz ervezésében sor ker ült egy kastélykoncertre is, melynek során a Trio Michal Direr együttes (Dušan Vrúbela, Jakub Zufka a Zuzana Mecarová) klasszikus és jazz z e- nét játszott. A kiállítás október 11- ig látható. Lucia Gazdagová Fotó: Lucia Gazdagová Karol Dudás kiállítása szeptember 2. és 26. között a Galántai Népművelési Központban került sor Karol Dudás képkiállítására, aki a Galántai Paletta képzőművészeti klub egyik tagja. A kiállítást a Nagyszombat Megye Önkormányzata hatáskörébe tartozó Galántai N épművelési Központ szervezte. Karol Dudás a Galántai járásbeli Hidaskürtön született. Az alapiskola és a galántai gimnázium el végzése után a Nyitrai Mezőgazdasági Főiskolán folytatta tanulmányait. Annak siker es befejezése után egész en a nyugdíjba vonulásáig közgazdászként dolgozott különféle munkaterületeken és beosztásokban. Már gyermekkorában is szeretett rajzolni, festeni, idővel azonban háttérbe szorult ez a fajta kedvtelése, mivel minden energiáját, idejét a családjának és a munkájának szentelte. Hatvan é vesen kezdett újra képzőművészettel foglalkozni. Annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsen az alkotó munkához, feleségével együtt Galántáról a Dunaszerdahelyi járásban fekvő Pozsonyeperjesre költözött. A gyönyörű csallóközi természet biztosítja számára a nyugalmat, az ihlet kimeríthetetlen forrását és sokszínűségét. Karol Dudás művészi kollekciója jelenleg 91 olajfestményből és 30 grafikából áll. Alkotásaival számos járási és kerületi amatőr képzőművészeti versenyen képviselte már magát 2011 és 2014 köz ött, a legutóbbin pedig első helyezést ért el. A szakmai zsűri elismerő oklevéllel méltatta m unkásságát, sőt részt vehetett a Trencsénben rendezett Výtvarné spektrum országos amatőr képzőművészeti kiállításon is. A Galántai Népművelési Központ által rendezett kiállításon a nyilvánosság megismerhette Karol Dudás művészi látásmódját, s egy olyan ember sajátosságait, aki saját kreativitásból meríti életenergiáját. Andrej Popluhár

8 INNEN-ONNAN 8 45 éves a Galántai Honismereti Múzeum GALÁNTAI ÚJSÁG A Galántai Honismereti Múzeum idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. Ez alkalomból megújult és kibővített körny ezetben fogadja majd látogatóit. De még mielőtt erre sor kerülne, idézzük fel az intézmény megalakulásának történetét.a Honismeretei Múzeum a Galántai Járási Nemzeti Bizottság Tanácsának határozata alapján 1969-ben jött létr e. Az intézmény megalakulásához szükséges első lépést a Galántai Népművelési Központ mellett működő honismereti szakkör néhány lelkes és elsz ánt tagja tette meg, amikor a m últ század ötvenes éveiben megfogalmazták egy emlékintézmény megalapításának fontosságát. A gondolat a hatvanas évek végére érett be, amikor az előkészületek és konzultációk alapján a Galántai Járási N emzeti Bizottság Iskolaügyi és Kulturális Bizottsága, majd ezt köv etően a tanács és a plénum is jóváhagyta a múzeum alapítását, mely április 1-jétől dotációs szervezetként működött. Az intézmény a reneszánsz kastélyba kezdte el működését. Kezdetben főleg a székhelyet, személyzeti és szervezési teendőket érintő kérdéseket oldották. Ősszel Ján Sokolt nevezték ki igazgatónak, aki egész en 1985-ig állt az intézmény élén. A múzeum kezdetben a neogótikus kastélyban tevékenykedett. Miután a járási hivatal 1972-ben elköltöz ött a reneszánsz kastélyból, az épület igazgatását a múzeum vette át, s itt sz ékelt egészen 1990-ig. Ezután költözött át a Fő utcába, az egykori bank épületébe, ahol a mai napig is m űködik. Csehszlovákiában 1968 után jelentős lépések tör téntek a normalizáció jegyében, s eg yetlen párt szigorúan meghatározta az ideológiai vonalat a társadalmi élet valamennyi területén. Ez alól a múzeum tevékenysége sem képezett kivételt. Az intézmény kutatási te vékenységének középpontjában a munkásmozgalom és a a kommunista párt történelme, valamint a tömegpolitikai munka állt. A múzeum első kiállításaira már 1970-ben sor ker ült, s idővel ezek a rendezvények a járás társadalmi életének nélkülözhetetlen r észévé váltak. Ma már örömmel kijelenthetjük, hogy az elm últ 45 é v során több sz áz kiállítás valósult meg. Mindehhez nag ymértékben hozzájárultak a múzeum alkalmazottai, a vezetőség és az üz emeltetési részleg, valamint a szakemberek régészek, történészek, néprajztudósok, műemlékvédők, természetvédők, múzeumpedagógusok, restaurátorok és még sokan mások. Az elmúlt 45 év során a következő igazgatók váltották egymást az igazgatói székben: Ján Sokol, Viera Mocková, Jozef Ižóf, Iveta Lenická és Keppert József. Ez idő alatt az intézmény több alapító fennhatósága alatt m űködött: Galántai Járási Hivatal Kulturális Osztálya, Szlovák Köztársaság K ulturális Minisztériuma, Nagyszombati Kerületi Hivatal, s végül 2002 óta Nagyszombat Megye Önkormányzata. Fokozatosan javultak a munkakörülmények, a lehetőségekhez mérten pedig színesebb és változatosabb lett a múzeum tevékenységének a palettája is. Ehhez hozzájárult az intézmény gaz dasági tevékenysége és a munkatársak szakmai sikere egyaránt. A régészet területén ilyen siker volt a 20. század nyolcvanas éveiben a semptei vízi vár alapjainak a felfedezése ( J. Ižóf ), a pusztafödémesi lelőhely régészeti feltárása (T. König), vagy a gány i régészeti terület feltárása 2007-ben ( J. Urminský, Takács M.). Ami a néprajzkutatást illeti, gazdag gyűjtemény állt a rendelkezésre a régió népi kultúrájával kapcsolatban (Szanyi M., J. Grófová, Izabela Danterová). Nagy figyelmet kapott a múzeum egyik szűkebb szakirányú kutatási területe, mely a Kis- Duna és a Vág alsó folyása mentén működő molnármesterséget és malomipart kutatta. Ezek bemutatására a nyilvánosságnak a jókai és a tallósi vízimalom sz olgál. Ami a történelmi kutatásokat illeti, számos új tárggyal bővült az é vek során a m úzeum gyűjteménye. A kutatási m unka gyümölcse számtalan kiállítás és eg y oktatónevelő jellegű kulturális előadássorozat volt, mely Félhomályban ( Pri stíšenom svetle ) címmel ívódott be a nyilvánosság tudatába ( J. Sokol történész, V. Mocková, Eva Boťanská). A múzeum gyűjteményének túlnyomó részét a térség néprajzi, régészeti, történelmi, numizmatikai és művészettörténeti tárgyai képezik. Ezekről a tárgyakról 2009 óta sz ámítógépes szakmai nyilvántartást vezet a múzeum (Kovács E., Gabriela Vencelová). A gyűjtemény darabjait rendszeresen gondozzák, tartósítják, a restaurátori munkákat külső beszállítók végzik. A restaurátori részleg V. Szárazová vezetése alatt működik. A gyűjtemény egy részét 12 kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők a múzeum épületében, de további kiállítások láthatók még más tulajdonosoknál is a Galántai és a Vágsellyei járásban. Megemlíthetjük a taksonyi, nagyfödémesi, vágsellyei vagy zsigárdi tájházat, a tallósi és a jókai vízimalmot, a reneszánsz kastélyt, a nagymácsédi községi múzeumot vagy a szeredi városi múzeumot is. A múzeum munkatársai minden évben számos múzeumpedagógiai programmal egybekötött kiállítást r endeznek a látogatók számára, melyek nagy népszerűségnek örvendenek ( J. Pukkai, D. Libárik). A kulturális és oktató te vékenységek sorát gyarapítják a különféle sz emináriumok, konferenciák, kísérő jellegű prezentációk, kézműves-bemutatók, stb. A múzeum gazdag publikációs tevékenységet folytat ben a múzeum kibővített és felújított körny ezetben szeretné fogadni látogatóit. Az intézmény fenntartója és a múzeum jelenlegi vezetése együttműködésével folyik az épület felújítása és bővítése. Az építkezést ünnepélyes keretek között egy kiállítással egybekötve április 5-én kezdték el. Az építkezési munkákat az Európai Unió Regionális Operatív Programja keretében a pozsonyi székhelyű Swietelsky Slovakia kft. végzi. Az így megújult kulturális központ méltó ajándék lesz az intézmény 45. évfordulója alkalmából. A múzeum mint emlékintézmény ezután nív ósabb körülmények között végezheti majd küldetését, szolgálhatja a nyilvánosságot és gaz dagíthatja a régió kulturális életét. Mgr. E. Boťanská Foto: Jozef Keppert

9 2014. október A polgármester is támogatta az autómentes világnapot Szeptember 22-én van az autómentes világnap. Ideális lehetőség arra, hogy legalább egy napon otthon hag yjuk az autónkat, s helyette egészségesebb és kevésbé szennyező közlekedési módsz ert válasszunk. A hideg, esős időjárás ellenér e Maťašovský László, Galánta város polgármestere, szintén támogatta az autómentes világnapot, ezért kerékpárral jött a m unkahelyére. Az autómentes világnapot elősz ör 2000-ben ünnepelték, a kezdeményezést pedig az Eur ópai Bizottság is támogatta. Az emberek nap mint nap jelentős z aj- és le vegőszennyezésnek, közlekedési dugóknak vannak kitéve. A kezdeményezés célja, hogy olyan környezetbarát közlekedési formákat válasszunk, mint pl. a 9 INNEN-ONNAN gyalogos, a ker ékpáros vagy a tömegközlekedés, és felhívja a figyelmet az autók általi környezetszennyezésre, valamint annak későbbi káros hatásaira az ember i szervezetre. Az autómentes világnap a szeptember 16. és 22. között zajló európai mobilitási hét r észe, melynek fő célkitűz ése szintén a környezetbarát közlekedés népszerűsítése, ill. az önkormányzatok ösztönzése arra, hogy olyan optimális közlekedési intézkedéseket v ezessenek be, úgy alakítsák át az utcákat és a köztereket, hogy azok a lakosokat szolgálják. A helyi önkormányzatok pedig felhívják a lakosok figyelmét, hogy éljenek az alternatív közlekedési módszerek nyújtotta lehetőségekkel. Lucia Gazdagová Fotó: Lucia Gazdagová Természettudományi kirándulás a KomPrax projekt keretében szeptember 11-én borús reggelre ébredtünk. Tanulmányi kirándulásra készültünk Mocsonok mellé, hogy megnézzük a szikes talajáról ismert Szikyt, majd a Feketenyék melletti Relax Ekopar kot. Mire az iskolába ér tünk, úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. Autóbusszal mentünk Mocsonokra, ahol a Dafné intézet két lektora vár t ránk. Csodával határos módon az eső is elállt, így elkezdődhetett az érdekes, szórakoztató, egyben nagyon tanulságos pr ogram ezen az európai jelentőségű természeti területen. Az első játék során állatos és növ ényes képeket kaptunk, majd zsineg, kalap és élelmisz errel kapcsolatos összefüggések segítségével szimuláltuk az ökoszisztéma sta- A Jókai fúvószenekar térzenei koncertje Szeptember 4-én a Galántai Városi Művelődési Központ szervezésében Galánta Város anyagi támogatásával a neogótikus kastély udvarán került sor a Jókai fúvószenekar koncertjére, mely olyan legendás együttesek dalait adta elő, mint a QUEEN vagy az ABBA. A Jókai fúvószenekar 1996-ban alakult. Az bilitását és összeomlását. Ezután kisebb csoportokban folytattuk a munkát. Az volt a feladatunk, hogy derítsük ki és mag yarázzuk el, hogyan kerülhetett só az itteni talajba, mely a mai napig juhok legeltetésére szolgál. Ezután két lektor unk, Martin és Janka, elmagyarázták a szikes talaj kialakulását és annak jelentőségét. Kevés ehhez hasonló hely található Szlovákia ter ületén, éppen ez ért a ter ületet besorolták az eur ópai jelentőségű védett természeti területek közé. Olyan ritka növény- és állatfajok élnek itt, melyeket máshol nem találunk meg. Megismerkedtünk néhány madár fajjal, hallhattuk a hangjukat is, ám a legnagyobb durranás az v olt, amikor a kezünkben tar thattuk néhány madár kipreparált lábát, idősebb generáció tagjainak fokozatos távozása után, valamint a fiatalok érdeklődésének a hiánya miatt átszervezésre volt szükség a z enekarban. Lelkes János karmesternek és néhány odaadó, tettre kész fiatal zenésznek köszönhetően 2008-ban sikerült feléleszteni a 20-tagú zenekart. Mostanáig számos hazai és külföldi fellépést tudhatnak maguk mögött, több alkalommal adtak közös koncertet más európai uniós z enekarokkal majd ismét kisebb csopor tokra osztva beszélgettünk arról, hogy mivel táplálkoznak, milyen környezetben élnek. Egy rövid séta után a szikesen, melynek során megfigyelhettük a különleges és ritka növényeket, de a talajban megkristályosodott sót is, ismét ökológiai játék köv etkezett a réten. Végül köszönetet mondtunk a lektoroknak, elbúcsúztunk, majd fol ytattuk utunkat együtt. Legnagyobb sikerüket 2008-ban a Móri Fúvószenekari Fesztiválon aratták. Az ott kapott arany minősítés ór iási eredményt jelent az eg yüttes számára. Az elért eredmények ösztönzőleg hatnak további terveink megvalósításában, ezért hetente próbálunk, készülünk az előttünk álló feladatokra. Tekintettel arra, hogy együttesünk zömmel fiatalokból áll, repertoárunkat főleg modern dalok, film- és táncz ene alkotják, de a Relax Ekoparkba. A tanulmányi kirándulásra egy pályázatnak köszönhetően került sor, melyet az Iuventa Szlovák Ifjúsági Intézettel és a Fénix Gyermekszervezettel együttműködve tanítónőnk, Jolana Rakická dolgozott ki. A G. Dusík alapiskola IX. A és VIII. A osztályos tanulói természetesen indulót, keringőt és polkát is játszunk. A zenekar egy lelkes, fiatal csapat, mely a zenét és a fúvószene hagyományainak a megőrzését élete részének, egyfajta életmódnak tekinti. Célunk, hogy a zene által népszerűsítsük és terjeszszük kis községünk, Jóka, jóhírét a nagyvilágban is mondta Lelkes János, az együttes főmenedzsere. Gazdagová Lucia

10 INNEN-ONNAN 10 A városi rendőrség jegyzetfüzetéből Újabb kutyatámadásra került sor a galántai Puskin utcában, amikor eg y kisebb termetű kutyát, akit a gazdája sétáltatott, megtámadott egy gazdátlan kóborgó nag ytermetű kutya. A támadás olyan intenzív v olt, hogy a kiskutya tulajdonosa nem tudta megfékezni a támadót. Az állat ol yan komoly sérüléseket szenvedett, hogy megmentése érdekében műtéti beavatkozásra volt szükség. A városi rendőrök a támadás után kiderítették a támadó kutya gazdáját, aki nem tar totta be a kutyatartásról szóló törvényt, így teljes mértékben felelős az állat viselkedéséért. Egy galántai lakos arr ól értesítette a városi rendőröket, hogy a Pedrazzoli cég környékén gyanús személy ólálkodik. A rendőrök ellenőrizték a bejelentést, majd a helyszínen feltartóztattak egy személyt, aki az említett cég engedélye nélkül különféle fémtárg yakat hordott ki az épület ből. Az elkövető, aki egy 26 éves galántai lakos, ily módon próbált a megélhetéséhez szükséges pénzt sz erezni. A városi rendőrségen kihallgatták, majd a szabálysértési törvény értelmében jártak el ellene. Avárosi rendőröknek a Nagyszombati Vasúti Rendőrséggel együttműködve sikerült leleplezni egy nőt, aki magányos férfiakat rabolt ki a vasútállomáson. Az elkövető kiskorú személy, aki megjelenése alapján az onban nagykorúnak néz ki, erotikus szolgáltatásokat kínált, majd meglopta áldoz atait. Az esettel a vasúti rendőrség foglalkozik. Egy román rendszámú személygépkocsi négy utasa koldulással z aklatta a Lidl bevásárlóközpont vásárlóit. A rendőrök megállapították, hogy román állampolgárokról van szó, akik il yen módon pr óbáltak bevételhez jutni. A városi rendőrök közbotrány okozása miatt a helyszínen pénzbüntetésben részesítették őket. Éjfél után öt per ccel a Víztorony utcából érkezett a bejelentés a vár osi rendőrökhöz, mely szerint három ismeretlen személy próbál bejutni a sorházak garázsaiba. A helyszínre érkező járőröknek sikerült feltartóztatni két sz emélyt, akiknél az eg yik garázsból származó két navigációs rendszert is találtak. A harmadik személynek sikerült elmenekülni a helyszínről. Az elkövetőkre az említett bűncselekményért akár két év szabadságvesztés is kiróható. A Hódi utcai szociális lakásoknál két családtag civakodott eg ymással. A rendőrök felszólították őket, hogy fejezzék be a veszekedést. Egyikük nem reagált a felszólításra, őt a rendőrök a helyszínen 30 eurós pénzbüntetésben, a másik személyt pedig szóbeli figyelmeztetésben részesítették. Szokásos ellenőrző körútjuk során az eg y- kori Milex g yár mögötti garázsoknál a járőrök három ismeretlen kábítószerező GALÁNTAI ÚJSÁG személyre bukkantak, akik még a rendőrök érkezése előtt valamilyen drogot fogyasztottak, de az anyag csomagolásának az elrejtésére már nem maradt idejük. Beismerték, hogy kábítószereztek, ezért tiltott anyag ny ilvános helyen való fog yasztásáért a szabálysértési törvény értelmében jártak el ellenük. Galánta Város és a Galántai Városi Rendőrség szeptember 15. és 22. között együttműködött a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma mellett működő Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NKA) munkatársaival. Feladatuk a Šverma utcai helyszín biztosítása, a közrend fenntartása és az esemény következményeinek a felszámolása volt. Egy családi házban és annak kertjében végzett házkutatás során a rendőrök nagy mennyiségű veszélyes vegyi alapanyagot, robbanóanyagot, valamint robbanócsapdákat foglaltak le. Az utca lakóinak, az alapiskolásoknak és az iskola alkalmazottainak biztonsága ér dekében átmenetileg lezárták a Šverma utcát és az iskolát is. Az akció befejezése után szeptember 22-én újra elkezdődött a tanítás, s az említett utcát is visszaállították az eredeti állapotába. Köszönjük az érintett utca lakóinak a türelmét és megértését. Miroslav Grell városi rendőrparancsnok Térzenei záró koncert A Galántai Városi Művelődési Központ a város kulturális intézmény e- ivel együttműködve az idei Kulturális Nyár keretében számos térzenei és kastélykoncertet, kiállítást, gyermektábort, gyermekeknek és felnőtteknek sz óló egyszeri vagy ismétlődő rendezvényt valósított meg. A 2014-es Kulturális Nyár rendezvényére, a térzenei záró koncertre, szeptember 18-án került sor a neogótikus kastély udvarán. A színpadon galántai művészek mutatkoztak be. Elsőként a Joseph Haydn Zeneiskola egyik tehetséges tanulója lépett fel, Lea Kožová, akit tanára kísért, Matej Skalnický. Utánuk egy ígéretes fiatal énekes következett, Martin Bohem. Befejezésül a legendás galántai Etien Band eg yüttes fellépése köv etkezett, mely a hetvenes és a nyolcvanas évek slágereit játszotta. A z enekart olyan legendák inspirálták, mint a Beatles vagy Rod Steward. Az idei utolsó tér zenei koncert látogatói kellemes m űvészi élményekkel gazdagodtak. A rendezvényt anyagilag Galánta Város támogatta. Lucia Gazdagová Fotó: Lucia Gazdagová

11 2014. október 11 INNEN-ONNAN Gyászmegemlékezés október 16-án lesz 10 éve annak, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett édesanya és nagymama, Margita Fürstenczellerová. Szeretettel emlékeznek rá lányai, fia, vejei, menye, unokái és testvérei. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Köszönjük. Gyászmegemlékezés szeptember 11-én volt egy éve, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett édesanya, nagymama és dédmama, Anna Krivaneková. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Szeretettel emlékezik rá családja. Gyászmegemlékezés D014. október 14-én lesz 5 éve annak, hogy elhunyt a szeretett férj, édesapa és nagyapa, Polák Tibor. Aki ismerte és tisztelte, szenteljen emlékének egy néma pillanatot. A szívünk nem felejt. a gyászoló család Gyászmegemlékezés Idén szeptemberben 5 éve, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett édesanya, nagymama és dédmama, Takács Erzsébet, és 17 éve hunyt el a szeretett édesapa, nagyapa és dédapa, Takács Zoltán. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emléküknek egy néma pillanatot. Szeretettel emlékezik rájuk a család és a barátok. Köszönetnyilvánítás A jók nem halnak meg azok szívében, akik szerették őket. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik szeptember 4-én elkísérték utolsó útjára a szeretett férjet, édesapát, nagyapát és testvért, Michal Majot. Köszönjük a részvétnyilvánítást és a virágokat, melyekkel enyhíteni próbálták mély fájdalmunkat. A gyászoló család Gyászmegemlékezés október 6-án volt 20 éve annak, hogy örökre itt hagyott minket a szeretett édesapa és nagyapa, Barczi Károly januárjában emlékezünk meg szeretett édesanyánk, Katalin, halálának 45. évfordulójáról. Akik ismerték és szerették őket, szenteljenek emléküknek egy néma pillanatot. a gyászoló család KRÓNIKA Megszülettek: Sofia Popluhárová Sara Lőrinczová Diana Bagiová Matej Ivan Vrabec Oliver Sopkuliak Matej Dvořáček Lívia Fehérová Házasságot kötöttek: Martin Šikovanec- Monika Valábeková Roman Klčo Cyntia Pénzesová Peter Hanes-Žaneta Príbelská Ing.Daniel Meško Ing. Milada Rakická Zoltán Varga Ľubica Kabatiarová Zoltán Popluhár Ivana Strmeňová Tibor Fehér Andrea Szilvássyová Tibor Fűzek Veronika Horváthová Adrián Kálozi-Veronika Szöcsová Elhunytak: Tibor Kubovič (63) Valéria Vassová, szül. Románová (86) Emília Hercogová, szül. Némethová (86) Pavel Czirják (72) Silvester Farkaš (81). Galánta nevezetes személyiségei évvel ezelőtt (1924. október 25.) 90 Pozsonyban született Vladislav Pavlovič, színész, színházi és filmrendező. Galántán járt alapiskolába. Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban és N agyszombatban, egyetemi tanulmányait pedig a Pozsonyi Komenský Eg yetem Bölcsészkarán végezte és 1952 köz ött a Szlovák N emzeti Színház színész e és rendezője, 1952 és 1954 köz ött a K atonai Művészegyüttes tagja, 1973-tól pedig a dokumentumfilm stúdió és a játékfilm stúdió rendezője volt. évvel ezelőtt (1814. október ) Bécsben huny t el Jakub Filip Prokop, szobrász és fafaragó. Tanulmányait a Bécsi Képz őművészeti Akadémián végezte. Részt v ett a schönbr unni kastélypark szobrászati díszítésében. Az Osztrák-Magyar Monarchia egész területén tevékenykedett, a mai Szlovákia területén pedig P ozsonyban, Fricsen (Fričovce), Galgócon (H lohovec) és Eperjesen (Prešov). A galántai r ómai katolikus templom részére 1804-ben eg y alabástrom szoborcsoportot alkotott. Mgr. Kontár Judit

12 SPORT 12 A szorító körül A nyári szünidő ubor kaszezonja után a BOXING CLUB Galanta ökölvívói nagy lendülettel vetették bele magukat az idei őszi idénybe. Bár az I. Szlovák Ökölvívó Bajnokság Klinben (Klin na O rave) rendezett 1. őszi fordulóján nem v ettek részt, a hiányzást bepótolták az Ifjú Tehetségek Tornájának IV. évfolyamán Malackán (Malacky) és a 2014-es UBCS Bajnokság 6. fordulójában. A már említett malackai tornán egyesületünk legfiatalabb tagjai vettek részt, mivel a versenykiírás a 2000 és 2004 között születettek számára szólt. Szeptember 13-án, szombaton, az Ali Reisenauer N yári Ringben Csadi Imre növendékei nagyon jól szerepeltek, sőt ketten tornag yőztesek lettek. Peter Koller (32) pontoz ásos győzelmet aratott Adam Uhlík (DTJ Prostějov) felett, Roman Ditrich (38) pedig szintén kipontozta ellenfelét, Dominik Reiter t (DTJ Prostějov). Alan Rigo a 40 kg-os súl ycsoportban Sportolási lehetőségek Galántán Sportcsarnok: LABDARÚGÁS sz abadidős és aktív játékosoknak, vállalatoknak, sportegyesületeknek edzésekre, mérkőzésekre, tornákra. TOLLASLABDA modern és közkedvelt sportág, 4 pálya, előnye, hogy pénztárca kímélő. Tollasütők a sportcsarnok recepcióján kölcsönözhetők. ASZTALITENISZ sz abadidős sportolók számára. A sportcsarnokot ki lehet bér elni KO- pontozással alulmaradt a znojmoi P atrik Katerinec ellen, így második lett. Mindhárom ökölvívónk a Szlovák Ö kölvívó Egyesületek Szövetségének színeiben indult. A BOXING CLUB Galanta sz eptember 27-én, szombaton, a Sportok Házában rendezte a 2014-es UBCS Bajnokság 6. fordulóját. Jó sz ervezőhöz és házigaz dához illően a tizenegy ökölvívó klub közül az említett ne vezte be a legtöbb ökölvívót a versenybe, szám szerint tízet. A sz orító köteleit a harmincnyolc benevezett bokszoló közül harmincnégyen lépték át, s köz öttük a gyengébb nem is képviseltette magát bemutatkozott Mária Pappová, a BC Galanta első női ököl vívója, Sárkány László növendéke is. Mivel ez a torna kiváló lehetőség az újonc ökölvívók számára, teljesítményszint szempontjából a v erseny viszonylag vegyes volt. Ennek ellenér e azonban magas színvonalú mérkőzéseket is láthattunk. Akik ehhez a BCG egyesületéből hozzájárultak: Kristián Lakatos (E-81), aki a 3. körben kiütötte máriatölgyesi (Dubnica n. V.) ellenfelét, Matej Kudlát; Kristián Farkaš (MD-50), aki uralta az egyre jobb teljesítményt nyújtó máriatölgyesi Marián Parčival vívott mérkőzést; de öröm volt nézni Peter Koller, Roman Ditrich és Alan Rigo játékát is a lé vai Horváth testvérek ellen, akiknek az átlagsúl ya nem haladta meg a 35 kilogrammot. A menedzsment és a szervezőbizottság, melynek tagjai Marián Lauro, Juraj S tern, Horváth Zoltán, Pavol Hosnedl, Marek Adamkovič és Ondrej Farkaš voltak, kifogástalanul megszervezte a tornát. A Sportok Háza olyan környezetet és feltételeket biztosított, mely arról tanúskodik, hogy a Városi Sportlétesítmények Igazgatósága meg felelően kezeli a létesítmény ét. Ehhez persz e hozzájárul a Sportok Házában tevékenykedő SÁRLABDÁRA, FLOORBALLRA, TE- REMFOCIRA és KÉZILABDÁRA is. Vállalati tornák, év végi sportrendezvények, kulturális-társadalmi össz ejövetelek rendezésére alkalmas. A galántai lakosoknak ár engedmény adunk. A sportlétesítményeket naponta 8.00 és óra között lehet igénybe venni. Bővebb információk és foglalás a as telefonsz ámon vagy a spor t- csarnok recepcióján. GALÁNTAI ÚJSÁG valamennyi sportegyesület is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ján Z achara, helsinki olimpiai bajnok és az UBCS tiszteletbeli elnöke, dr. Peter Korec, az UBCS alelnöke, ifj. Michal Franek, a Szlovák Ökölvívó Szövetség végrehajtó bizottságának a tagja, és a szponzorok is. A BCG ökölvívóira az idei é v utolsó negyedévében még több v erseny is vár. Megemlíthetnénk ezek közül a galántai bokszlegendák estjét, melynek szervezője a BCG lesz, a KO BC és a BC Tvrdá päsť egyesületekkel együttműködve. A sportrendezvényre november 14-én, pénteken, a városi sportcsarnokban kerül sor. Sportok Háza: Ivan Zelenák Fotó: Róbert Rybársky TEKEPÁLYA a felújított automata 4 sávos tekepályát sportegyesületek és vállalatok vehetik bérbe versenyekre és eg yéb rendezvények megvalósítására. Információ és foglalás a as telefonszámon. A nag y érdeklődésre való tekintettel az időpo ntot előre kell eg yeztetni.

13 2014. október 13 SPORT A teniszklub megalapításának 40. évfordulója A Slovan Galanta Teniszklub Polgári Társulás a Slovan Galanta Teniszklub megalakulásának 40. évfordulója alkalmából szeptember 20-án páros tenisztornát rendezett. A tornát délelőtt 10 órakor ünnepélyes keretek között Jozef Stojan, a Slovan Galanta Teniszklub elnöke, nyitotta meg. A játékosokat és a vendégeket Maťašovský László, polgármester üdv ö- zölte, majd részt vett a nyitó mérkőzésen is. A megjelent vendégek és a versenyzők között több alapítótag is v olt. A torna iránt nagy volt az ér deklődés a ny ilvánosság részéről is, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a közel 200 vendég, köztük 50 játékos, akik aktívan bekapcsolódtak a páros mérkőzésekbe is. Az ünnepélyes megnyitó után kezdetét vette a verseny. A torna fénypontja a koraesti döntő volt, melyben az N. Hrotko M. Šinkovič páros legyőzte a V. Bánczi M. Tószegi párost. A harmadik helyen az L. Zsidó P. Varga páros, negyediken pedig az F. Karaffa J. Stojan páros végzett. A teniszklub vezetősége ezúton szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a klub tevékenységében, és hozzájárult a Slovan Galanta Teniszklub sikereihez. Köszönet illeti nemcsak a klub tagjait, tisztségviselőit és a játékosokat, de az önkormányzatot, a támogatókat és a pártfogóinkat is. Külön köszönetet érdemel dr. P. Gindl, J. Škoda, J. Keppert, F. Gaulieder, dr. A. Erdős, dr. W. Rudolf, F. Bánczi, B. Džuganová és F. Špaček. Köszönjük Bánczi Ferencnek, hogy az elmúlt húsz év során ellátta a teniszklub elnöki teendőit. Ez idő alatt önzetlenül tevékenykedett és nagymértékben hozzájárult a teniszklub fejlődéséhez. Ki kell emelnünk eg y kivételes személyiséget, Jozef Škodát, aki tulajdonképpen egész életében, sőt húsz é ven át hivatalosan is az ifjú tehetségek nevelésének szentelte az idejét. Több tucat sikeres játékost felnevelt, közben r engeteg órát ledolgozott a teniszklub spor ttelepének kialakítása és karbantartása során. Mindezért óriási köszönet jár neki! R. Knotek Slovan Galanta Teniszklub Fotó: Róbert Rybársky Fotó: Juraj Stern

14 GALÁNTAI MŰSORFÜZET 14 GALÁNTAI ÚJSÁG VMK programja Ez volt, ez van színházi előadás, színházterem Marco Pillo és Karol Lau kastélykoncertje reneszánsz kastély Štyria na kanape színházi előadás - színházterem Beszélgetés G. Fuková írónővel bábt erem Idősek ir ánti tisztelet hónapja esztrádterem Galántai Zenei Napok nyitókoncertje (Orchester ZOE) színházterem DC Martin színházi előadása színházterem A Csemadok megalapításának 65. évfordulója, regionális ünnepség esztrádterem Találkozó nemcsak magányosoknak esztrádterem a GZN 2. koncertje Romana Orlick8 és Adam Hudec reneszánsz kastély FANTAS- TIC DANCE színházterem Bonita HALLOOWEN PARTY esztrádterem Dombóvári István és Aranyosi Péter politikaikabaréja színházterem Szlovák Kertészeti Szövetség helyi sz ervezetének taggyűlése M-klub Egészséges élet bábterem Kastélykoncert reneszánsz kastély A GALÁNTAI MOZI digitalizációját az Audiovizuális Alap anyagilag támogatta. Kultúrház moziműsor: :30 (péntek) - 2D szlovák feliratos - Annabelle, film: USA, 2014, 95 perc, belépődíj: 4.00, :00 (ČV) - 2D Č V, Galántai Népművelési Központ ig Kábítószer-ellenes témájú nemzetközi képzőművészeti kiállítás, helyszín: Galántai Városi Hivatal ig A romák színes világa a Nagyszombati kerület roma fiataljainak képzőművészeti kiállítása, jubileumi 10. évfolyam, helyszín: Galántai Városi Hivatal ig a PALETTA magyar képzőművészeinek a kiállítása, helyszín: Galántai Reneszánsz Kastély ORA ET ARS, kiállítás a nemzetközi képzőművészeti szimpózium alkotásaiból, helyszín: Galántai Reneszánsz Kastély Egészséges élet egészségügyi felvilágosítás a város lakosai számára (ingyenes mérések: vérnyomás, vércukorszint, koleszterinszint, testzsír százalék, stb.), helyszín: Galántai Városi Művelődési Központ DIGITFOTO 2014 digitális fényképészeti alkotások XII. nemzetközi versenyének eredményhirdetése és az alkotások bemutatása, helyszín: Galántai Népművelési Központ október november A dohányzás ártalmai előadássorozat alap- és középiskolások számára, helyszín: Galántai járás október november Az életet szeresd, ne a drogokat előadássorozat speciális alapiskolák tanulói számára, helyszín: Galántai járás minden pénteken Ifjúsági drámai alkotóműhely, helyszín: Galántai Népművelési Központ Bővebb információk: 031/ , 0902/ , Sportcsarnok Zumba: Zumba maraton :00 (ČV) - 2D Č V - A njeli (Andělé), film: CZE, 2014, 96 perc, belépődíj: 4.00, K :00 (vasárnap) - 2D cseh feliratos - Free Range / Balada o prijatí sveta (Free Range / Ballaad maailma heakskiitmisest), film: EST, 2013, 104 perc, belépődíj: 4.00, K :00 (péntek) - 2D e redeti változat, :30 (vasárnap) - 2D e redeti változat - L áska na vlásku, film: SVK, 2014, 114 perc, belépődíj: 4.00, K :30 (péntek) - 2D s zlovák szinkron, :30 (szombat) - 3D szlovák szinkron, :30 (vasárnap) - 2D szlovák szinkron - D om kúziel (The House of magic), film: BEL, 2013, 85 perc, belépődíj: 4.00, KN :00 (szerda) - 2D e redeti változat - Comeback, film: SVK, 2014, 85 perc, belépődíj: 4.00, :00 (kedd) - 2D cseh feliratos - Zimný spánok (Kış Uykusu), film: TUR, 2014, 196 perc, belépődíj: 4.00, K :00 (vasárnap) - 2D m agyar szinkron, :30 (szombat) - 2D s zlovák feliratos - D rakula: Neznáma legenda (Dracula Untold), film: USA, 2014, 92 perc, belépődíj: 4.00, K :30 (péntek) - 2D s zlovák feliratos, :00 (szombat) - 2D szlovák feliratos - Sudca (The judge), film: USA, 2014, 141 perc, belépődíj: 4.00, K :00 (péntek) - 2D cseh feliratos - Čo s l áskou (Best of me), film: USA, 2014, 100 perc, belépődíj: 4.00, K :30 (péntek) - 2D cseh feliratos, :00 (szombat) - 2D c seh feliratos, :00 (vasárnap) - 2D c seh feliratos - J ohn Wick, film: USA, 2014, 96 perc, belépődíj: 4.00, K :00 (péntek) - 2D cseh feliratos, :30 (szombat) - 2D c seh feliratos - Čo s me komu urobili? (Qu est-ce qu on a f ait au Bon Dieu?), film: FRA, 2014, 97 perc, belépődíj: 4.00, K :30 (péntek) - 2D s zlovák szinkron, :30 (szombat) - 3D s zlovák szinkron, :30 (vasárnap) - 2D szlovák szinkron - Škatuliaci (Boxtrolls), film: USA, 2014, 100 perc, belépődíj: 4.00, KN o 19:00 hod. (utorok) - 2D č eské titulky - Ko yaanisqatsi, film: USA, 1982, 86 min., vstupné: 4.00, MP :00 (péntek) - 2D cseh feliratos, :30 (szombat) - 2D c seh feliratos - M apy ku hviezdam (Maps to the Stars), film: USA, 2014, 111 perc, belépődíj: 4.00, K-15 A műsorváltozás joga fenntartva! Mindenkit szeretettel várunk. Tel.: , , Jegyelővétel egy órával kezdés előtt Reneszánsz kastély Időszaki kiállítások: KONVERGENCIE Slavomír Brezina és Slávka Brezinová, a két neves pozsonyi képzőművész kiállítása válogatás Ivona RAEN alkotásaiból PALETTA magyar képzőművészek alkotásainak a kiállítása Galántai Népművelési Központ (szervező) Nyitva tartás: kedd péntek: szombat: vasárnap, hétfő: zárva. A Galántai Könyvtár rendezvényei Beszélgetés G. Futová írónővel VMK bábterme minden kedden és csütörtökön Alkotóműhely a könyvtár ifjúsági részlege minden hétfőn A könyv, mely lenyűgözött hangos felolvasás SZNF Alapiskola Matica Ház programja óra között: festőkurzus felnőtteknek tól órakor: A csipkeverés alapjai tanfolyam felnőtteknek tól órakor: Kerámia szakkör gyerekeknek minden szombaton óra között: Klub Rainbow loom minden pénteken tól óra között: Klub Rainbow loom , Énekeljünk együtt találkozás idősebbeknek Tollaslabda a nyilvánosság részére: hétfő péntek , szombat vasárnap Információ és helyfoglalás a 031/ és as telefonszámokon Spektrum SZIK Mazsorett összpontosítás Spektrum SZIK Galán ta Járási asztalitenisz bajnokság (fiúk+lányok) Nagymácsédi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Pom-pom mazsorettek összpontosítása Spektrum SZIK Galán ta okt ó- ber Járási asztalitenisz bajnokság (fiúk+lányok) K odály Zoltán Gimnázium, Galánta Őszi szünet Egy majdnem tábori nap Spektrum SZIK Galánta Jelentkezés legkésőbb ig a Spektrum SZIK-ban. Gyógyszertárak készenléti szolgálata Dr. Max HM TESCO, Fa u. 762/ Klokner Hódi u Fő utcai gyógyszertár Fő u SUN PHARM A Kaufland, Esterházyak u Szent Lukács gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Felicita Hódi u. 373/ Medicana P osta u. 1599/ Klokner Hódi u Fő utcai gyógyszertár Fő u Szent Lukács gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a k órházban) Dr. Max Š afárik u. 1531/ Fő utcai gyógyszertár Fő u Klokner Hódi u AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Dr. Max HM TESCO, Fa u. 762/ Szent Márton gyógyszertár Béke u Dr. Max Vajanský u. 909/ AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Szent Lukács gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) SUN PHARM A Kaufland, Esterházyak u Medicana Posta u. 1599/ Dr. Max Šafárik u. 1531/ Klokner Hódi u Dr. Max HM TESCO, Fa u. 762/ SUN PHARM A Kaufland, Esterházyak u Szent Lukács gyógyszertár Hódi u. 373/38 (a kórházban) Klokner Hódi u AREÁL ZDRAVIA Nálepka sz. u. 727/ Fő utcai gyógyszertár Fő u. 978 Galántai Újság: Kiadja Galánta Város Önkormányzata, Mierové nám. 940 / 1, Galanta IČO: Béke tér 940/1, Galánta, IČO: Felelős szerkesztő: Rybársky Róbert ( ). Szerkesztő: Gazdagová Lucia ( ). Szerkesztőbizottság: elnök: Stern Juraj. Tagok: Mgr. Benkovics László, Bičan Milan, MUDr. Kertészová Helena, Kolek Péter. Magyar fordítás és korrektúra: Szabó Ingrid. Nyomja: Valeur, s.r.o. Dunajská Streda. Lapengedély: EV 3076/09. ISSN A kiadó és a szerkesztőség címe: Galántai Újság, Városi Hivatal, Béke tér 940/1, Galánta, tel.: 031 / http: e mail (szerkesztőség, hirdetések): A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére. A közölt anyagokban megfogalmazott olvasói vélemények nem feltétlenü l tü krözik a szerkesztőség véleményét.

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa

RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa RKSZ Önvédelmi Magyar Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2013 évi RKSZ önvédelmi Magyar Kupa bajnoki címek eldöntése - a 2013. évi verseny évad megnyitása,

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése 2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése Gúta város önkormányzatának sportbizottsága a 2006 os év januári ülésén határozatot hozott a 2005 - ös év legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékeléséről.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Youth Handball Festival

Youth Handball Festival 2013 14 20 July 2013 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 3 14 20 JULY www.youthhandballfestival.org 2013 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YHF) Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Kézilabda Fesztivál

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

A mi utcánk, a mi jövőnk! Európai Mobilitási Hét és I. Gödi Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-22.

A mi utcánk, a mi jövőnk! Európai Mobilitási Hét és I. Gödi Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-22. A mi utcánk, a mi jövőnk! Európai Mobilitási Hét és I. Gödi Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-22. Előzménye: Európai Autómentes Nap 2000 óta szeptember 22-én Európai Mobilitási Hét: Az Európai Mobilitási

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

V. Tavaszi Kikelet Kupa BELSŐ ÉS KÜLSŐ FORMÁK (nyílt versenye) VERSENYKIÍRÁSA

V. Tavaszi Kikelet Kupa BELSŐ ÉS KÜLSŐ FORMÁK (nyílt versenye) VERSENYKIÍRÁSA A verseny célja: - a magyar harcművészek fejlődésének segítése - minél több versenyzési lehetőség biztosítása a versenyzők fejlődésének érdekében - a Kung-Fu és a Wushu köztudatba való bevezetése - a sportág

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember 16-22.) rendezvény sorozathoz, melynek záró napja az Európai

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat

Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat Tanítási nap Dátum Naptári nap Óra Feladat 2016.08.22 hétfő 2016.08.23 kedd 2016.08.24 szerda 2016.08.25 csütörtök 2016.08.26 péntek 2016.08.27 szombat 2016.08.28 vasárnap 2016.08.29 hétfő 2016.08.30 kedd

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2013. szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben