FALU - KÉP. Szécsi Margit: Március. Juhász Gyula: Húsvét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALU - KÉP. Szécsi Margit: Március. Juhász Gyula: Húsvét"

Átírás

1 FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2009 M Á RCI US Szécsi Margit: Március Déli szellők, fújjatok csak, játszatok a hajamon. Olvassz havat, melengető márciusi szép napom. Fagyos folyó megáradjon, vessen bimbót minden ág. Szebb a somfa gyenge szirma, mint a szürke jégvirág. Március van, március van. Ember s állat érzi már, dong a kaptár, szárnyat rezget százezernyi kismadár..." Juhász Gyula: Húsvét "..Egy régi húsvét fényénél borongott, S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, És neki szánok lombot és zenét. E zene túlzeng majd minden harangot, S betölt s Húsvét majd minden reményt. Addig zöld ágban és piros virágban Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!" A tartalomból Tavaszi gondolatok 2-3 A Nyugat-Mecsek 4 Felhivás 5 Polgárőr hírek 6 Egyházközségi hírek 7 Hírek, események 8

2 2 OLDAL FA LU - K ÉP Tavaszi gondolatok Egy kedves barátomnak köszönhetően megtudtam, hogy Cserkút és környéke milyen gazdag védett növényekben és növénytársulásokban. Ezen olyannyira fellelkesültem, hogy elhatároztam, fényképezőgéppel a nyakamban, túracipővel a lábamon megörökítem az első tavaszi virágzásoktól kezdve a növényvilágnak e látványos eseményeit, és közreadom egyrészt az újságban, másrészt honlapunkon és a hozzá tartozó blogoldalon. Összegyűjtöm a vonatkozó információkat, webes hivatkozásokat is, amelyeket szintén igyekszem közzétenni. Azt remélem, hogy ezek az ismeretek felkeltik természetkedvelő és fényképezni szerető falubelijeink érdeklődését is, és a felfedezés örömein túl, idővel szép képállomány jön létre Cserkút és környékének értékes és érdekes növényeiből. A Nyugat- Mecsekről és szűkebb környezetünkről készült tanulmányok, írások és a faluban lakók ismeretei alapján célzatosan lehet majd már elindulni egy-egy felfedező útra a Jakab-hegytől a Pellérdi rétekig. A közelmúltban a Balázs-völgyben tett kis sétám alkalmával máris nagy öröm ért: sikerült megörökítenem a tavaszi (ligeti?) csillagvirágot, amint a szép kék virágok beborítják a szurdok oldalát Nagy örömömre - némi útmutatás alapján -, megleltem a Cserkút környékén ritkaságnak számító fekete kökörcsint is, éppen idejében, hogy még a zárt kis szőrős bimbószerűségeket láthassam és digitálisan eltároljam fényképezőgépem memóriakártyáján. A következő séta a Jakab-hegy felé vezetett, ahol nem messze a víztározótól epergyöngyikét találhat az emberfia, ha elég figyelmesen szemléli az ösvény menti vegetációt. A lónyelvű csodabogyóért már kicsit többet kell talpalni, mert a hegygerincre kell feljutni, ha meg akarjuk szemlélni ezt az érdekes növényt. Ha kelet felé vesszük lépteinket, a szőlőkön túl a Boldogasszony völgy irányába, sok helyen találkozhatunk a másik csodabogyófélével, a szúróssal. Megjegyzem, hogy a fentebb említett növé-

3 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A nyek mindegyike védett, tehát nem volna szerencsés dolog kiásni és kiskertben elültetni vagy leszakítani és emlékbe hazavinni. Érdekességként megemlítendő, hogy a csillagvirág, az epergyöngyike és a csodabogyó is a liliomfélék családjába tartozik. Az illatos hunyor már olyannyira közismert, hogy túl sok szót nem is kell rá vesztegetni, csak annyit, hogy a kökörcsinnel egyetemben a boglárkafélék családját szaporítja. 3 OLDAL zergevirág, pázsitos nőszirom, pirítógyökér, majomkosbor, fehér madársisak, kislevelű nőszőfű, piros madársisak, békakonty. A nyár derekán pedig kibontja szirmait a bíboribolya nőszőfű, széleslevelű nőszőfű és a csőrös nőszőfű is. Ha felballagunk a Cana dombra és szemünknek sugarát dél felé vetjük, láthatjuk a Pellérdi réteket, mely területeknek jelentős része vasúton innen és túl Cserkúthoz tartozik. Ez a tény azért figyelemre méltó, mert csak itt tizenegy féle védett növény ta lálha tó: ré ti iszalag, kálmos, kornistárnics, réti őszirózsa, nyári tőzike, pázsitos nőszirom, száratlan kankalin, szibériai nőszirom, mocsári kosbor, hússzínű ujjaskosbor, pompás kosbor. Számolja valaki, hogy hol tartunk? Pedig csak a védett növényekre - és azokra sem teljes számban - kerítettünk sort. Hol van még a többi, a nem védett, de szemnek kedves mindenféle növény. Mert hallott-e már valaki a magas csukókáról, a bársonyos görvélyfűről meg a Waldsteinpimpóról. Na ugye. Mert én sem. Pedig itt élnek valahol a közelünkben. Hát keressük meg... No lám, éppen csak elkezdtem körülnézni, és ha a hóvirágot is hozzáveszem már egy fél tucat védett növénybe futottam bele; de még nincs vége. A falu környékén található tarka kosbor virágzása áprilisban várható, a méhbangó májusban, de hogy a hazánkban csak a Nyugat-Mecsekben előforduló havasi tisztesfű mikor virágzik, azt legnagyobb sajnálatomra nem sikerült kiderítenem. Később virágoznak az árnyéktűrőbb fajok. Tavasz végén, nyár elején kezd virágozni a magyar -nem-

4 4 OLDAL FA LU - K ÉP A Nyugati-Mecsek természeti kincsei A Mecsek egyik legváltozatosabb geológiai felépítésű hegységünk. A Keleti- és Közép- Mecsektől morfológiailag elkülönülő Nyugati-Mecsek legmagasabb pontja a Jakabhegy (592 m). A felszínen található legidősebb képződmény a felső perm korú vörös homokkő, melyre durva konglomerátum rétegek, majd a triász időszakban az ú.n. jakab-hegyi vörös homokkő települt. E két utóbbi kőzet erózióval szembeni eltérő ellenállásának köszönhetően alakultak ki a Jakab-hegy déli oldalán a népmondával is körülírt Babás szerkövek. A karsztvidéken jelentős méretű víznyelőkkel találkozhatunk, melyek komoly, több tízezer liter/perces kapacitással is működhetnek. E víznyelőkkel összefüggésben a karszt nagy, patakos barlangokat rejt magában, melyek közül több fokozott védelmet élvez (Abaligeti, Mészégető, Vízfő). A változatos geológiai felépítés nagyszámú talajtípus kialakulását eredményezte, de a terület hegyvidéki jellegéből adódóan főként erdőtalajok alakultak ki. Közülük is legnagyobb kiterjedésben agyagbemosódásos barna erdőtalajok és rendzinák borítják a felszínt. A homokköves területeken savanyú, sekély termőrétegű, gyenge termőképességű, nem podzolos barna erdőtalajok nyújtanak nem éppen optimális feltételeket a megtelepülő növényzetnek. Mivel a terület legnagyobb részét erdő borítja, legtöbbször erdőtársulásokkal találkozhatunk. A vörös homokkő málladékából kialakult savanyú talajokon mészkerülő erdők élnek. A cserkúti kőbányától északra elterülő mecseki rekettyés tölgyes a Mecsek egyik legritkább növénytársulása, a társulások vörös könyve fokozott védelemre javasolja. Rendkívül fontos feladat a kőbánya terjeszkedésének és ezáltal a társulás eltűnésének megakadályozása. Mecseki mészkerülő tölgyesek kapaszkodnak a Jakab-hegy déli lejtőin, de csak a hegylábi, vastagabb termőrétegű területeken érik el a méteres magasságot. A Mecsek legvadregényesebb vidékei kétségkívül a szurdokerdők. Meredek völgyoldalak között, mély völgyek alján jönnek létre. A hűvös, párás mikroklíma, a szivárgó vizek és az oldalakról lehordott, szerves anyagban gazdag talaj miatt sajátos, sok védett növénnyel tarkított flóra alakul ki bennük. Az egyik legjellegzetesebb mecseki szurdokerdőt az Orfű feletti Szuadóvölgyben találjuk. A Sárkány-szakadék nevű területrészen a csapadéktól függően egy 8-10 méter magas időszakos vízesést is megcsodálhatunk. A középhegységi szurdokerdőtől szubmediterrán növényei miatt eltérő, ún. mecseki szurdokerdőben szinte a rá jellemző összes flóraelemet könnyen megtalálhatjuk. Lombkoronaszintjében együtt él a bükk, a magas kőris, a hegyiés korai juhar és ritkábban a hegyi szil is. A nitrogénban dús talajon nagy termetű növényekben gyönyörködhetünk. A sort az erdei holdviola nyitja, majd a turbánliliom és a farkasölő sisakvirág tövei nyújtózkodnak a gyengén beszűrődő napfény irányába. A nedves sziklákon gímpáfrány hosszú nyelvei bókolnak, mellettük díszes- és karéjos vesepáfrányok tenyésznek a meszes alapkőzetű talajon. Nagy Gábor tájegységvezető, DDNPI Forrás:

5 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A 5 OLDAL Figyelem felhivás a lakosság részére! Tisztelt Lakosok! Cserkut Községben is többször elõfordul,hogy az utcán kóborolnak a kutyák, veszélyeztetve az arra haladókat, továbbá mások ingatlanjában, kertjében károkat okoznak. Ezért felhívom a T.Lakosok figyelmét a kutyatartás szabályainak a betartására. A megfelelõ kutyatartást felsõbb szintü jogszabályok és helyi rendelet is szabályozza Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999./XII.28./ Korm rendelet 3. -a szabályozza a Veszélyeztetés kutyával tényállást. E szerint aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, kóborolni hagyja, természeti területen póráz nélkül elengedi,kóborolni hagyja, harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy a ház /lakás/ bejáratán nem helyez el erre utaló táblát Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható! Aki a fenti magatartással másnak 8 napon belül gyógyuló sérülést okoz Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható! Helyi rendeleti szinten a Község Környezeti tisztaságának megóvásáról,az állattartásról és a közterületek hasznositásának a rendjérõl szóló 2/1991.számu rendelet tartalmaz erre vonatkozó szabályokat. Ezen szabályok megerõsítik a szabálysértési tényállásokat! E szerint - a település területére háziállatokat felügyelet nélkül nem szabad kiengedni. -ebeket élelmiszer, vendéglátó üzletekbe, játszóterekre, egészségügyi intézményekbe,iskolákba,óvódákba még pórázon sem szabad bevinni. -minden állatartartó köteles biztositani,hogy állattartása következtében mások sérelmet ne szenvedjenek. Köteles betartani a hatályos közegészségügyi és járványügyi és állategészségügyi szabályokat. Elõirt szankciók: - az állattartási szabályok megszegése esetén 10 eft birság szabható ki illetve a sulyos vagy ismételt megszegés esetén az állattartás korlátozható illetve a jogsértõ az állattartástól eltiltható. Cserkut, 2009.március 23. dr.szász László körjegyzõ

6 6 OLDAL FA LU - K ÉP A Cserkúti Közhasznú Vagyonvédelmi Egyesület hírei Az elmúl időszak kiemelkedő eseménye ismét Szabó Kálmán nevéhez fűződik. Már az elmúl évben értesítettek bennünket az erdészet szakemberei, hogy van egy terület, ahonnan rendszeresen lopják a fát. Több éjszakán át, figyelve Krebsz Gábor r. ftzls.-al nem sikerült a tolvajokat elfogni. Februárban azonban Szabó Kálmánnak feltűnt, miközben arra közlekedett, hogy a területen valaki bent van. A tolvajok lebuktak! Mindjárt értesítette a hatóságokat, rendőrséget, erdészt, akik a megfelelő intézkedéseket megtették. Persze az elkövetők tagadtak, és csak az éppen bepakolt fát ismerték el lopásként. A házkutatások során azonban lefoglalásra kerültek a motorfűrészek, melyeket szakértőkhöz küldtek, hogy a vágási képet összehasonlítsák a kivágott fák képével. Ez már bizonyíték erejű lesz az ügyben. Az erdészet persze nagyon köszönte munkánkat. Az örömbe, persze üröm is akadt, mikor a következő Duntúli Napló hasábjain azt olvastuk, hogy a Kővágószőlősi Polgárőrök voltak, akik megfogták az elkövetőket. Szlogenünk: Védd a másét, hogy a sajátod is biztonságban legyen Tisztelt cserkúti lakosok! A falu új háziorvosaként szeretnék néhány szóban bemutatkozni önöknek ban születtem Budapesten, középfokú tanulmányaim elvégzése után költöztem Pécsre ban szereztem diplomát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi szakán. Egyetemi éveim alatt egyre inkább a családorvoslás felé fordultam, azon belül is a kistérségi ellátás szépségei/nehézségei ragadtak meg igazán. A családorvostani posztgraduális képzés befejezését követően, örömmel értesültem a kínálkozó lehetőségről, amelyet a 4 faluból álló praxis jelentett. Pallós doktorral való személyes találkozásomat, illetve a praxis bemutatását követően menyasszonyommal rövid idő alatt döntöttünk. Bízom benne, hogy elvárásaiknak megfelelően tudom majd folytatni a háziorvosi munkát. Márciustól a korábban megszokott rendelési időben várom önöket, amely kiegészül heti két óra plusz gyermekgyógyászati konzultációs lehetőséggel. Dr. Soóky Barna Köszönjük doktor úr! CzA polgárőr Dr. Pallós Zoltán háziorvosnak és kedves neje Klotild asszonynak sokéves fáradtságos és jól végzett munkájukért Cserkút község lakossága és képviselő testülete nevében köszönettel. Jónás József polgármester

7 C S ER K Ú T K Ö Z S ÉG ÖNK O R MÁNY Z A TÁN AK L APJ A Egyházközségi rovat 7 OLDAL Szentmisék, Igeliturgiák és felnőtt hittan Cserkúton, illetve a Nagyhéten, Kővágószőlősön Március 27. péntek óra: Katekumenátus találkozó Cserkúton a Kultúrházban Március 28. szombat óra: Igeliturgia Cserkúton a templomban Március 29. vasárnap 8.00 óra: (Nyári időszámítás!) Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel Kővágószőlősön Kövesi Ferenc atya (lehetőség szentgyónásra idegen atyánál). Április 4. szombat óra: Szentmise Cserkúton (Rózsafüzér titokcsere) Április 5. Virágvasárnap 8.00 óra: Kővágószőlős Szentmise, barkaszenteléssel és passióénekléssel Április 9. Nagycsütörtök óra Kővágószőlős Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére Április 10. Nagypéntek óra Kővágószőlős Nagypénteki szertartások (Csonkamise) Április 11. Nagyszombat óra Kővágószőlős Feltámadási szentmise Április 13. Húsvéthétfő 8.00 óra Cserkúton Szentmise Április 18. szombat óra Szentmise Cserkúton Április 24. péntek óra Bibliaóra Cserkúton a Kultúrházban Április 25. szombat óra Igeliturgia Cserkúton Ha a lelkipásztori okok szükségessé teszik a liturgia megváltoztatását, azt időben hirdetjük a templomban. Hamzau Relu plébános Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk és kedves rokonunk temetésén részt vettek. Futács Györgyné A cserkúti önkormányzat dolgozóinak és minden cserkúti lakosnak, a szomszédoknak, rokonoknak, ismerősöknek. Futács család

8 Hírek Gyermekfarsang 2009 február 28 A NyMTIT szervezésében az RHK Kft szakemberei tartottak tájékoztatót március 10- én Kick-box siker! 1848-ra emlékeztünk március 15-én Sikeresen szerepeltek a cserkúti kick-box sportolók a február 28-án Zalaegerszegen megrendezett - Küzdősporttal a kábítószer ellen - elnevezésű gálán. Szileczki Richárd az első menetben játszi könnyedséggel győzőtt technikai K.O - val. Szűcs Olivér élete első mérkőzésén hősiesen végigküzdött a három menetet, ő második lett. Edzőjük, Tóth-Miklai Tibor fölényes győzelemmel söpörte el ellenfelét. Gratulálunk nekik! FALU-KÉP Felelős kiadó:cserkút Község Képviselő Testülete Főszerkesztő: Müller István Szerkesztő: Németh István

FALU - KÉP. Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est. Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény?

FALU - KÉP. Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est. Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2008 N OV EM B ER-D EC EM B ER Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! Áprily Lajos: Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses

Részletesebben

FALU - KÉP. Tisztelt Cserkúti Polgárok!

FALU - KÉP. Tisztelt Cserkúti Polgárok! FALU - KÉP C S ERK ÚT K ÖZ S ÉG Ö NK O RM Á NY Z AT Á NA K LA PJ A 2009 N EV EM B ER - D EC EM B ER Tisztelt Cserkúti Polgárok! Cserkút Község Képviselőtestülete nevében Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendők

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

MAKÁDI FALUNAP. Köszöntő az Olvasókhoz. Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók!

MAKÁDI FALUNAP. Köszöntő az Olvasókhoz. Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók! X. évfolyam 1. szám 2013. június MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Köszöntő az Olvasókhoz Tisztelt makádi lakosok, Kedves Olvasók! Szívből remélem, hogy örömmel veszik

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az elmúlt időszakban történt eseményekről,

Részletesebben

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyihegységben NYDOP-2.1.1./F-09-2010-0003

Részletesebben

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk.

Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. XX. Évfolyam, 3. szám 2010. MÁRCIUS Szeretettel várjuk mindenkit 2010. március 15-én 11 órakor az iskola tornatermébe, ahol 1848. március 15-re emlékezünk. Az ünnepi szónok: Dr. Hermann Róbert történész,

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 1 Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Néhány hete még kemény mínuszokat mutatott a hômérô higanyszála, de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fû, rügyeiket bontják a fák, s napról napra egyre több jelét

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége A nyák napjához közeledve elgondolkod- tam, hogy észre sem véve, mi mindent tanulunk

Részletesebben

enesei HÍRMONDÓ Az adókról és a talajterhelési díjról 2008. október XIV. évf. 4. szám Tisztelt Olvasó!

enesei HÍRMONDÓ Az adókról és a talajterhelési díjról 2008. október XIV. évf. 4. szám Tisztelt Olvasó! enesei XIV. évf. 4. szám 2008. október HÍRMONDÓ Az adókról és a talajterhelési díjról Tisztelt Olvasó! Úgy tűnik, hogy 2008. évben az adó kivetéssel, de leginkább a befizetések időszakában kiküldött értesítések

Részletesebben

MAJÁLIS A SZATYMAZI LIGETBEN A SZERVEZÕK KEDVÉT MÉG A CSEPEGÕ ESÕ SEM TUDTA ELRONTANI

MAJÁLIS A SZATYMAZI LIGETBEN A SZERVEZÕK KEDVÉT MÉG A CSEPEGÕ ESÕ SEM TUDTA ELRONTANI a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2011. május XIV. évf. 5. szám MAJÁLIS A SZATYMAZI LIGETBEN A SZERVEZÕK KEDVÉT MÉG A CSEPEGÕ ESÕ SEM TUDTA ELRONTANI 2 a Mi Lapunk 2011/05. Újabb három

Részletesebben

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény

hírmondó Szállj költemény, szólj költemény HALÁSZTELKI hírmondó 2011. ÁPRILIS H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a kellemes HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! Pillanatkép a múltból Páratlanul

Részletesebben

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXII. évfolyam 3. szám, 2012. március HIRDETMÉNY! A Herman Ottó Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévre szóló első évfolyamos tanulók beiratkozására 2012. április

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület időszakos kiadványa. 40. szám. 2011. március 10.

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület időszakos kiadványa. 40. szám. 2011. március 10. SzKBE Hírmondó A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület időszakos kiadványa 40. szám 2011. március 10. 1 Tartalom Hírek Ez történt... 3 Hírek Ez fog történni... 3 Tudomány Vass Béla: Visszaemlékezések

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

TARTALOM PROGRAMAJÁNLÓ. Tervezett programkínálat

TARTALOM PROGRAMAJÁNLÓ. Tervezett programkínálat XV. évfolyam 8. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2010. október Önkormányzati választás eredményei Szöllôsi Attila polgármester Vallomásos tárlat Pécelen Asszonyi

Részletesebben

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri Újságírók a Kneipp-pontnál 4. oldal Kinyílt a tér 6. oldal Háromlábú fesztivál 16. oldal 2015. IV. szám Június BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA A tartalomból: A jó szezon reményében

Részletesebben

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának.

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának. Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. MÁRCIUS 14. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben

Biciklitúra a megújult alsósztregovai Madách kastélyhoz

Biciklitúra a megújult alsósztregovai Madách kastélyhoz XVII. évfolyam 1. szám I smét egy újabb esztendő fordulót hagytunk hátunk mögött. Az ember mint egy ajtót képzeli maga elé az évek váltását az ünnep fergetegében. Egy ajtó, melyen belépve és azt becsukva

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben

Az augusztus 20-ai ünnepi események programja a 18 20. oldalon

Az augusztus 20-ai ünnepi események programja a 18 20. oldalon KÖZÖS ÉRTÉKEINK EGY HÓNAP ÖNFELEDT VAKÁCIÓ KÉT ÉVTIZED AZ ALKOTÓTÁBORBAN EGY IGAZI SIKERTÖRTÉNET ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK 30 ÉVES A GSE KAJAK-KENU SZAKOSZTÁLYA NÉMETH ANDRÁSSAL ERŐSÍT A GSE Az augusztus 20-ai

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Epöli Hírmondó. XI. évfolyam 4. szám 2009. december. e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu

Epöli Hírmondó. XI. évfolyam 4. szám 2009. december. e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu Epöli Hírmondó XI. évfolyam 4. szám 2009. december e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu Karácsonyi fények Mint fenyőfán a gyertyafény, Szívünkben úgy ég a remény, A vágy, hogy lássuk a szemekben

Részletesebben